Top Banner
Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků Prohlubující se rozdíly v dostupnosti zdravotní péče MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1
11

Hlavní problémy českého zdravotnictví

Dec 30, 2015

Download

Documents

orson-bailey

Hlavní problémy českého zdravotnictví. Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků Prohlubující se rozdíly v dostupnosti zdravotní péče. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Hlavní problémy českého zdravotnictvíNedostatek penězNedostatek kvalifikovaných

zdravotníkůProhlubující se rozdíly v dostupnosti zdravotní péče

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Page 2: Hlavní problémy českého zdravotnictví

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2

Page 3: Hlavní problémy českého zdravotnictví

7,5 % HDP ČR nemůže stačitZe všech sledovaných států OECD investují menší podíl

svého HDP do zdravotnictví pouze Korea, Polsko, Chile, Turecko a Mexiko

Státy EU-15 v průměru 8,9 % HDP

Za stávající peníze již není současná kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelnáKorupce existuje, ale vnitřní rezervy systému nejsou

dostatečné – vysoká „efektivita“ na úkor zdravotníkůSnížit kvalitu a omezit dostupnost ? - NEZvýšit výdaje ? - ANO

ČLK musí hájit evropskou úroveň české medicínyMUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 3

Page 4: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Zdravotníci – nedobrovolní sponzoři českého zdravotnictvíZvyšování DPH…Devalvace Kč…Světové ceny léků, přístrojů…Nárůst cen potravin…Úspěchy betonové lobby…Korupce…Nízká cena lidské práce je příčinou

zdánlivě vysoké efektivity zdravotnictví !

Lékaři „hlasují“ nohamaMUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 4

Page 5: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Lékaři v ČR50 876 členů ČLK

V roce 2007: 46 29738 624 aktivních lékařů 12 982 soukromých lékařů

V roce 2007: 13 07856 % žen – lékařek

V roce 2005: 53 % ženV kategorii do 30 let tvoří ženy – lékařky 68,5 % (1

249 mužů a 2 718 žen)48,1 roku je průměrný věk aktivního lékaře

V roce 2005: 46,4

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 5

Page 6: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Početně nejsilnější lékařské oboryObor Počet lékařů Do 40 let Nad 60 let Feminizace

PL 5 327 603 1 580 62,4 %

Interna 3 580 1 577 685 54,4 %

Chirurgie 2 555 838 534 16,9 %

Gyn-por 2 525 757 597 45,7 %

PLDD 2 059 76 711 86,4 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 6

Stav k 31.12.2012Zdroj: ÚZIS

Demografická katastrofa oborů praktického lékařství !

Page 7: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Pracující lékaři stárnou

Do 50 let Nad 60 let1995 10,5 %2000 67,0 % 11,5 %2005 14,1 %2010 52,5 % 18,5 %2012 21,1 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 7

Podíl dané věkové skupiny mezi pracujícími lékaři

Zdroj: ÚZIS

Page 8: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Emigrace lékařůCertifikát o profesní

bezúhonnostiCertifikát o

nečlenství v ČLKCelkem

2008 263 50 3132009 272 64 3362010 557 135 6922011 501 172 6732012 339 207 5462013 330 193 523

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 8

Zdroj: Registr ČLK

LF v ČR produkují lékaře na export !

Page 9: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Roste závislost na práci cizinců

Počet lékařů cizinců2003 8292005 1 1882007 1 8492009 2 1292011 2 631

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 9

Zdroj: MPSV

Page 10: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Rozdíly v dostupnosti zdravotní péčeExistenční nejistota a rostoucí míra chudoby

Někteří pacienty se z ekonomických důvodů již odmítají řádně léčitVeřejné výdaje sice tvoří 84%, ale…

Neexistuje připojištěníSpoluúčast zatěžuje pouze nemocné, zejména seniory

Regionální rozdíly v dostupnosti zdravotní péčeRozdíly v dostupnosti pro klienty různých zdravotních pojišťovenVyloučené skupiny

Tyto problémy jsou v ČR zatím pro politiky TABU

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 10

Page 11: Hlavní problémy českého zdravotnictví

Kam směřuje naše zdravotnictví ?

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 11