Top Banner
Understøtning af bygge- og anlægsbranchen med kvalificeret arbejdskraft
12

h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Sep 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Understøtning af bygge- og anlægsbranchen med kvalificeret

arbejdskraft

Page 2: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Hovedstadens Rekrutteringsservice

REKRUTTERING PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER

REKRUTTEREKRUTTERING PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER

REKRUTTERING TIL BYGGE- OG ANLÆG

REKRUTTERING TIL TRANSPORT, LAGER-LOGISTIK, VAGT, EJENDOMSSERVICE- OG ADMINISTRATION

OPKVALIFICERING RING TIL BYGGE- OG ANLÆG

REKRUTTERING TIL TRANSPORT, LAGER-LOGISTIK, VAGT, EJENDOMSSERVICE- OG ADMINISTRATION

OPKVALIFICERING

• Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) er et samarbejde mellem 19 kommuner (17 jobcentre) i Hovedstadsområdet omkring rekruttering af ledige på tværs af kommunegrænser

• Virksomhedsopsøgende indsats om rekruttering til bygge- og anlægsbranchen

• Vi arbejder tæt med jobcentrene, virksomhederne og erhvervsskoler og kører løbende kurser for ufaglærte som kloakrørlægger, maskinfører, nedriver, tømrerhåndmand, chauffører m.fl.

Page 3: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

REKRUTTERING TIL BYGGE- OG ANLÆG

• Projektsamarbejde med LO-Hovedstaden omkring større infrastrukturprojekter, bl.a. Metro, Hovedstadens Letbane og Nyt Hospital Nordsjælland.

• Bevilget af Region Hovedstaden og alle kommunaldirektører i Hovedstaden

• Samarbejder med Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, faglige organisationer og a-kasser

• Fælles mål i 2019: 250 ordinære rekrutteringer og 120 opkvalificeret til job – i alt 370 nye i job

Page 4: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Arbejdsmarkedssituationen

Danmark Oktober 2018 November 2018 December 2018 Januar 2019 Pct.

Bruttoledige (dagpenge/kontanthjælp) 105.700 104.700 104.000 102.700 3,8

Nettoledige (fratrukket Praktik/løntilskud/Flex) 85.800 85.200 85.100 84.300 3,1

Ledighed

Position Historik BeskrivelseAnlægsstruktør -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftBlikkenslager -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftBrolægger -1 - 2019 Mangel på arbejdskraft

Bygningskonstruktør -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftBygningsmaler -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftBygningssnedker -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftElektriker -1 - 2019 Omfattende mangel på arbejdskraftKloakrørlægger -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftMaskinfører -1 - 2019 Mangel på arbejdskraft

Murer -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftProjektleder, Bygge Og Anlæg -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftRørlægger -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftSpecialarbejder, Byggeri -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftSpecialarbejder, Jord Og Beton -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftSpecialarbejder, Kloak -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftSpecialarbejder, Maler -1 - 2019 Mangel på arbejdskraft

Specialarbejder, Tømrer -1 - 2019 Mangel på arbejdskraftTømrer -1 - 2019 Omfattende mangel på arbejdskraftVvs-Montør -1 - 2019 Omfattende mangel på arbejdskraft

Arbejdsmarkedsbalancen

Page 5: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Vejen til kvalificeret arbejdskraft

REKRUTTERING PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER

RvEKRUTTEREKÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER

REKRUTTERING TIL BYGGE- OG ANLÆG

REKRUTTERING TIL TRANSPORT, LAGER-LOGISTIK, VAGT, EJENDOMSSERVICE- OG ADMINISTRATION

OPKVALIFICERING RING TIL BYGGE- OG ANLÆG

REKRUTTERING TIL TRANSPORT, LAGER-LOGISTIK, VAGT, EJENDOMSSERVICE- OG ADMINISTRATION

OPKVALIFICERING

jobcenterKandidatEUC

Køge/Erhvervs-skoler

Opkvalificering Praktik 4 ugerVirksomhed B&A

Løntilskud

13 ugerVirksomhed

B&A Ordinært jobVirksomhed B&A

JobcenterKandidatEUC

Køge/Erhvervs-skoler

Opkvalificering Ordinært jobVirksomhed B&A

JobcenterKandidat Ordinært jobVirksomhedB&A

Page 6: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

NYE HOLD 2019

På vej til maskinfører

Tømrer-medhjælper

Erfaringskursus lastbil På vej ind i

byggebranchen

Nedriver

Kloakrørlægger

Hotel og restauration

Page 7: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

EUC Køge

Page 8: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

NoDig hold (Udkast til udd.)

Efterår 2019

Kursus AMU-nummer Dage

PUTAU (forkursus) 45362 5

Nivellering 47665 5

Grundlæggende faglig matematik 45347 3

Grundlæggende faglig regning 45215 2

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 45141 1

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 47942 2

Vejen som arbejdsplads - certifikat 47136 2

Introduktion til førstehjælp på jobbet 42730 1

Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 45542 3

Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer 41356 4

Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger 47566 3

Styret underboring Ej AMU * ?

Rørsprængning EJ AMU* ?

I alt 31

*) Der arbejdes på at finde finansiering til styret underboring og rørsprængning, da dette ikke er AMU-kurser, hvorfor det ikke kan understøttes med statslige midler.

Page 9: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

NoDig hold (UDKAST til uddannelse)

Både NoDig virksomheder og jobcentre kan tilmelde medarbejdere til kurset

Medarbejdere fra NoDig virksomhederne kan tilmeldes nøjes med f.eks. halvdelen af kurset – forslag følger

NoDig Virksomhederne holder jobsamtaler med kandidaterne inden kursusstart – og laver en hensigtserklæring

Forventet NoDig kursusstart august/september

Hvis det er en succes kan der køres 2 hold om året

Der kan ske en løbende tilpasning af kurset

HRS kan finansier de ledige medarbejdere og NoDig virksomheder betaler for egne medarbejdere

Page 10: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Kommende opkvalificeringskurserMartsHRS – Tømrer – specialarbejder – RTSForkursus: d. 18.03.19 – 22.03.19Forløb: d. 01.04.19 (35 dage)Informationsmøde: d. 05.03.19Københavns Erhvervshus, Nyropsgade 1, Kbh

AprilHRS – På vej til maskinfører – NextForkursus: d. 29.04.19 – 03.05.19Forløb: d.13.05.19 – 28.06.19Informationsmøde: d. 09.04.19Københavns Erhvervshus, Nyropsgade 1, Kbh

HRS – Erfaringskursus – lastbil – TECForkursus: d. 24.04.19 – 26.04.19Forløb: d. 06.05.19 – 22.05.19Informationsmøde: d. 09.04.19TEC, Stamholmen 215, Hvidovre

MajHRS – Brolægger – specialarbejder – NextForkursus: d. 06.05.19 – 10.05.19Forløb: d. 20.05.19 – 18.07.19Informationsmøde: d. 29.04.19Københavns Erhvervshus, Nyropsgade 1, Kb

Page 11: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Hvad gør du nu?

• Materiale bliver løbende rundsendt fra Tina Juul Madsen

• Behov for medarbejder nu? Tag fat i Knud eller Henrik

• Tilmelding af medarbejdere til NoDig Hold til EUC Køge

Page 12: h v v ] v P ( Ç P P r } P v o P v Z v u l À o ] ( ] i l v u v U Z µ ( ( u X ( o X Z <Zhdd Z/E' d/> z'' rK' E> ' •W } i l u i u >K r, } À v } u l ] v P ] v ( µ l

Tak for jeres tid!

Spørgsmål?