Top Banner
GYMNÁZIUM JANKA KRÁĽA Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
25

Gymnázium Janka Kráľa

Jan 11, 2017

Download

Lifestyle

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gymnázium Janka Kráľa

GYMNÁZIUM JANKA KRÁĽA

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 2: Gymnázium Janka Kráľa

Prečo ísť na gymnázium?

Gymnázium ponúka: najlepšiu prípravu na štúdium

na všetky typy vysokých škôl rozširujúce štúdium cudzích

jazykov(anglický, nemecký, francúzsky, ruský)

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 3: Gymnázium Janka Kráľa

posilnenú výučbu matematiky, informatiky a prírodných vied

výučbu v nových odborných učebniach a laboratóriách

dobré vzťahy žiakov a učiteľov možnosť realizovať sa v

predmetových olympiádach

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 4: Gymnázium Janka Kráľa

rozličné mimoškolské tvorivé

aktivity v záujmových krúžkoch

športové aktivity a súťaže v novo-vybudovanej športovej hale

široký výber povinných a voliteľných predmetov

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 5: Gymnázium Janka Kráľa

História gymnázia

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 6: Gymnázium Janka Kráľa

Vedenie školy Riaditeľka školy

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Zástupca riaditeľky školyMgr. Ľuboš Debnár

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 7: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia anglického jazyka

Členovia: Mgr. Alena Rakovská Mgr. Andrea Holecová Mgr. Svetlana Jančová

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 8: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia cudzích jazykov: nemecký, ruský

a francúzsky jazyk Členovia: Mgr. Alena Končalová Mgr. Viera Mihalková Mgr. Svetlana Jančová PaedDr. Viera Šedíková PaedDr. Anna Havetová Mgr. Elena Ujčíková

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 9: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia slovenského jazyka a

literatúry Členovia: PaedDr. Anna Rosenbergová Mgr. Jana Magdolenová Mgr. Dušan Končal

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 10: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia spoločenských vied

Členovia: PaedDr. Viera Šedíková PaedDr. Anna Havetová Mgr. Igor Haveta PaedDr. Anna Rosenbergová Mgr. Jana Magdolenová Mgr. Elena Ujčíková Mgr. Zuzana Herdová

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 11: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia matematiky a informatiky

Členovia: RNDr. Klement Chren RNDr. Renáta Kunová, PhD. Mgr. Ľuboš Debnár Mgr. Peter Černo Mgr. Peter Gahér RNDr. Monika Gáliková

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 12: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia fyziky a chémie

Členovia: Mgr. Peter Černo RNDr. Klement Chren Mgr. Jozefína Kováčová Mgr. Ľuboš Debnár

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 13: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia biológie a ekológie

Členovia: Mgr. Jozefína Kováčová RNDr. Renáta Kunová, PhD. RNDr. Monika Gáliková Mgr. Ľudmila Minárová

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 14: Gymnázium Janka Kráľa

Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy

Členovia: Mgr. Igor Haveta Mgr. Ľudmila Minárová

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 15: Gymnázium Janka Kráľa

Škola trochu inak

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 16: Gymnázium Janka Kráľa

Exkurzie & výlety

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 17: Gymnázium Janka Kráľa

Imatrikulácie

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 18: Gymnázium Janka Kráľa

Plavecký & lyžiarsky

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 19: Gymnázium Janka Kráľa

Projekty & podujatia

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 20: Gymnázium Janka Kráľa

Súťaže, turnaje & olympiády

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 21: Gymnázium Janka Kráľa

Akcie

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 22: Gymnázium Janka Kráľa

Krúžky

Basketbal Fyzikálny Krúžok anglického

jazyka Krúžok nemeckého

jazyka

Matematický Prírodovedecký Športové hry Volejbal Žurnalistický

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 23: Gymnázium Janka Kráľa

Možnosti štúdia v školskom roku 2016/17

8-ročné štúdium - plánovaná 1 trieda s počtom žiakov 25,

4-ročné štúdium - plánované 2 triedy s počtom žiakov 60 - všeobecné zameranie.

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 24: Gymnázium Janka Kráľa

Kontakty

Gymnázium J. Kráľa, Ul. SNP 3, 95342 Zlaté Moravce

Tel.: 037/6423015 E-mail: [email protected] Web: www.gjkzm.sk

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Page 25: Gymnázium Janka Kráľa

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach