Top Banner
GOTIKA KIPARSTVO FRANCUSKA (DAVOR SIFTAR PRODUCTION) ST. DENIS Na glavnom portalu nalazile su se skulpture 20 kraljeva, kraljica i proroka iz Starog Zavjeta (Galerija kraljeva). U 18. st. ovi su kipovi premješteni na drugi portal. CHARTRES 1145 - 1155. zapadni portal (Kraljevski portal) centralni portal - Posljednji sud arhivolt iznad timpana - 24 starca Apokalipse južni portal - Epifanija sjeverni portal - Uzašašće Kristovo Ovaj je portal karakterističan za ranu gotiku. Skulptura je još uvijek vezana za zid. Novi je tretman draperije koja slobodno pada. 1194. nakon požara, katedrala se obnavlja, a portali transepta postaju važniji od onih na zapadnom pročelju. 1204. Marijanski portal je napravljen na sjevernoj strani transepta. U centralnom timpanu je krunidba Marije, a ispod je smrt Bogorodice i Uzašašće. U arhivoltima su anđeli i proroci, a na bočnim stranama (stupovima) starozavjetni likovi: David, Mojsije, Šimun, Jeremija... Katedrala dobiva relikviju, glavu Sv. Ane, a njen je lik na trumeau. 1
5

Gotika Kiparstvo - Francuska (1)

Feb 13, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gotika Kiparstvo - Francuska (1)

GOTIKA KIPARSTVOFRANCUSKA (DAVOR SIFTAR PRODUCTION)

ST. DENISNa glavnom portalu nalazile su se skulpture 20 kraljeva,kraljica i proroka iz Starog Zavjeta (Galerija kraljeva).U 18. st. ovi su kipovi premješteni na drugi portal.

CHARTRES 1145 - 1155. zapadni portal (Kraljevski portal)

centralni portal - Posljednji sudarhivolt iznad timpana - 24 starca Apokalipsejužni portal - Epifanijasjeverni portal - Uzašašće KristovoOvaj je portal karakterističan za ranu gotiku.Skulptura je još uvijek vezana za zid. Novi jetretman draperije koja slobodno pada.1194. nakon požara, katedrala se obnavlja, a portali transepta postaju važniji od onih na zapadnom pročelju.

1204. Marijanski portal je napravljen na sjevernoj strani transepta. U centralnom timpanu je krunidba Marije, a ispod je smrt Bogorodice i Uzašašće. U arhivoltima su anđeli i proroci, ana bočnim stranama (stupovima) starozavjetnilikovi: David, Mojsije, Šimun, Jeremija...Katedrala dobiva relikviju, glavu Sv. Ane, a njenje lik na trumeau.

1210. na portalu južnog transepta izvedena je scena Posljednjeg suda. Na troumeau prikazanje Bon Dieu, Krist koji u lijevoj ruci drži knjigu, adesnom blagoslivlja (stvoren je dojam vertikalne kompozicije).

NOTRE DAME Paris

Zapadno pročelje, desni portal Sv. Ane (1148.)U timpanu je Bogorodice na prijestolju s Djetetom, u srednjoj zoni su Izaija, Navještenje, Vizitacija i Rođenje, a u donjoj zoni su scene iz života Sv. Ane.

1

Page 2: Gotika Kiparstvo - Francuska (1)

Zapadno pročelje, središnji portal: Posljednji sud. Krist sjedi na tronu, dignutih ruku, ali više nije sudackoji kažnjava, već on spašava, a oko njega klečeBogorodica i Ivan. Anđeli nose Arma Cristi (kopljei križ). U zoni ispod prikazano je vaganje duša i reljefi vrlina i poroka (1200. g).

1210. zapadno pročelje, sjeverni, lijevi portal prikazuje Krunidbu Bogorodice, u zoni ispod SmrtBogorodice, a u najdonjoj zoni sjedeće svećenikei kraljeve. U trumeau je prikazan Bog s djetetom.Novost: po prvi put se u dovratnicima prikazujulokalni sveci.

NOTRE DAME Senlis1170. rađeno je zapadno pročelje. Luneta: 3 scene – Krunidba Bogorodice, a ispodanđeli nose njenu dušu i apostoli dižu njeno tijelo.Po prvi put su Bogorodica i Krist jednake visine.

NOTRE DAME Laon1200. Lijevi i centralni portali su posvećeni Bogorodici, a na desnom je Posljednji Sud.

ST. ETIENNE Sens1200. Figure su u pokretu, draperija je bogata. Na trumeau je Sv. Stjepan.

NOTRE DAME Amiens PORTAL NA JUŽNOM TRANSEPTU

Zapadno pročelje:centralni portal: Posljednji sud,desni portal: Bogorodica s djetetom,lijevi portal: lokalni sveci i Sv. Firmin (prvi biskup Amiensa).

1235 - 1245. Južni transept - portal: u luneti podijeljenoj u 5 registara prikazan je život biskupa Sv. Honoratusa.Na trumeau je Zlatna Bogorodica (Vierge Dorée)koja zadire u arhitrav, a u rukama drži Dijete.Novost: Bogorodičin osmjeh i kontrapost.

NOTRE DAME Reims, 1252.

2

Page 3: Gotika Kiparstvo - Francuska (1)

Krunidbena crkva francuskih kraljeva.

Zapadno pročelje: 3 ulaza spojena kao trijumfalniluk, između njih nema zidne mase.U luneti je, umjesto skulptura, ogromna rozeta, askulpture su u arhivoltima i na stupovima.Iznad srednjeg portala: Krunidba Bogorodice,iznad lijevog portala: Raspeće,iznad desnog portala: Posljednji Sud.Vrhunac gotičke skulpture: Vizitacija (na desnojdonjoj strani portala) – kontrapost, puna plastika,bogat pad draperije.

Portal južnog transepta – privatni ulaz nadbiskupa,portal sjevernog transepta – za ulazak kralja i bioje spojen s klaustrom. ZAPADNO PROČELJE

NOTRE DAME Rouen1300. Značajni su portali transepta, a smatra se da je južni portal stariji.

Južni portal (Portal de la Calende): u 3 registra prikazana Pasija Krista, a na trumeau je Krist učitelj.Sjeverni portal (Portail des Libraires):prikazana scena Posljednjeg Suda.

PORTAL NA JUŽNOM TRANSEPTU

ADAM, Notre Dame Paris, 1260.Uz njega je izvorno stajala Eva, a oboje su stajali uz noge Spasitelja. Nalazili su se na južnom transeptu (danas u muzeju Cluny).To je izdužena figura u kontrapostu, koja je izvorno bila obojena.

JEAN DE LIÉGE (1360 – 1380.)Majstor "grobne" umjetnosti.Najraniji rad: glava spomenika Bonne de France(kćer Charlesa VI), tzv. pseudoportret.Najpoznatije djelo: grob za englesku kraljicu i likovi (za grobnicu) Jeanne d'Evreux i Karla IV.

CLAUS SLUTER 1355 - 1406.

3

Page 4: Gotika Kiparstvo - Francuska (1)

Francuski kipar rodom iz Nizozemske.Prvotno pomoćnik Jeana de Marvillea, a nakon njegove smrti vodi dvorsku kiparsku radionicu.

Od 1385. radi na grobnici Filipa Ćelavog u Dijonu, a nakon toga na portalu kapele Filipa Ćelavog u kartuzijanskom samostanu. Na trumeau je prikazana Bogorodica s

Djetetom (tzv. "lijepi stil"), a sa strana PORTAL KAPELE FILIPA ĆELAVOG

su likovi Filipa Čelavog i njegove žene

Margarete, te Sv. Ivan i Sv. Katarina, gotovo iste veličine kao i Bogorodica. U istom se samostanu nalazi i Mojsijeva fontana, koju podupiru skulpture Mojsija i tri starozavjetna proroka,dio mramorne skupine Kalvarije

4