Top Banner
1 GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA TRG KRALJA TOMISLAVA 9 NOVA GRADIŠKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA ZA ŠK.GOD. 2018./2019.
145

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

Aug 14, 2019

Download

Documents

dodat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

1

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

NOVA GRADIŠKA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA

ZA ŠK.GOD. 2018./2019.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

2

Gimnazija Nova Gradiška osnovana je 31. siječnja 1919. naredbom

Povjerenstva za bogoštovlje i nastavu u Zagrebu.

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

3

SADRŽAJ

1. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI…………………………………………………..…….....5

2. ŠKOLA ZA ŽIVOT ………………………………………………………………….….…7

3. UVJETI RADA…………………………………………………………………….….…..14

4. UČENICI……………………………………………………………………………….….18

5. DJELATNICI………………………………………………………………………….…..25

6. ORGANIZACIJA NASTAVE I KALENDAR RADA ŠKOLE…………………………..28

7. DRŽAVNA MATURA ……………………………………………………………….…..71

8. RADNO VRIJEME ……………………………………………………………….......…...74

9. SADRŽAJI RADA ŠKOLE ……………………………………………………….........…75

10. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE I IZVANUČIONIČKA NASTAVA …126

11. POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI ……………………………………………….…...129

12. STRUČNO USAVRŠAVANJE I UNAPREĐIVANJE RADA ŠKOLE ……..……..…...132

13. RAZVOJNI PLAN GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA…………………….……............135

14. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ………………………………...…………139

15. PRIJEDLOZI RAZVOJNIH MJERA GNG………………………………...……………140

16. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM ……………………………………….……………..143

17. ODLUKA ŠKOLSKOGA ODBORA ……………………………………………...........144

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

4

1. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

OSOBNA ISKAZNICA ŠKOLE

Naziv škole: GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

Adresa škole: Trg kralja Tomislava 9

Nova Gradiška

Županija: Brodsko-posavska

Telefonski broj: 035/ 361– 427 tajništvo

Broj telefaksa: 035/361 – 427

Internetska pošta: [email protected]

Šifra škole: 12-051-501

Matični broj škole: 3957039

OIB: 06601909457

Registarska oznaka djelatnosti: 80210

Opća gimnazija nastavni plan i program srednjega školstva, i

to opće gimnazije pod šifrom 320104

Upis u sudski registar (broj i

datum):

Trgovački sud u Slavonskom Brodu, pod

poslovnim brojem Tt-06/783-2

Rješenjem od 13. studenoga 2006.

Ravnateljica škole: Ljiljana Ptačnik

Broj učenika: 303

Broj razrednih odjela: 15

Broj smjena: 1

Početak i završetak smjene: 7,00 – 13,00 h

Broj nastavnika: 32

Broj stručnih suradnika: 2

Broj administrativno-

financijskoga osoblja:

4

Broj pomoćno-tehničkoga osoblja: 4

Broj pripravnika: 3

Broj mentora i savjetnika: 9 mentora, 5 savjetnika

Broj voditelja ŽSV-a: 0

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

5

MISIJA, VIZIJA I STRATEGIJA GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA

MISIJA

Pružiti učenicima znanje i vještine koje će im pomoći odrasti u odgovorne i samostalne pojedince

izgrađenih stavova i vrijednosti s obrazovanjem koje će učenicima omogućiti što bolji uspjeh na

Državnoj maturi i nastavak školovanja na željenom fakultetu.

Prepoznati potencijal u svakom učeniku i pružiti priliku razvitku toga potencijala.

Individualni pristup učenicima vodeći računa o sposobnostima svakoga pojedinoga učenika.

Osposobiti učenike za samostalno, promišljeno i poduzetno odlučivanje o vlastitom profesionalnom

razvoju.

Primjena suvremene strategije poučavanja za cjeloživotno obrazovanje.

Razvijanje suradnje s roditeljima i različitim kulturnim, znanstvenim i obrazovnim institucijama, s

lokalnom zajednicom i gospodarskim subjektima.

Izgrađivanje pozitivnoga sustava vrijednosti usmjerenoga EU standardima njegujući hrvatsku

tradiciju i kulturu i kvalitetne međuljudske odnose sa svim dionicima u odgojno obrazovnom

procesu.

Poučavanje razumnom gospodarenju prirodnim dobrima i izvorima.

Njegovanje kulture zdravoga stvaralačkog i odgovornog osobnog, obiteljskog i društvenog

života

Razumijevanje, uvažavanje i tolerancija nacionalnih, kulturnih i drugih različitosti te poštivanje

multikulturalnosti.

KAKO OSTVARUJEMO NAŠU MISIJU

Kvalitetnom edukacijom nastavnika.

Osiguranjem materijalnih sredstava.

Konceptualnim pristupom nastavi.

Razvijanjem osjećaja pripadnosti školi.

Sudjelovanjem u projektima, terenskom nastavom, marketingom, radom s darovitim učenicima,

problemskom nastavom, građanskim odgojem, raznolikom i zanimljivom izbornom nastavom i

izvannastavnim aktivnostima.

VIZIJA

Želimo školu u kojoj se pita i analizira, misli i stvara, gdje se razvijaju individualne i kolektivne

sposobnosti.

Želimo školu u kojoj se njeguje pozitivno ozračje, suradnički odnosi, kvalitetnu i sigurnu školu u

kojoj je ugodno raditi i učiti, u kojoj se nesuglasice rješavaju dogovorom, a sudionici se međusobno

uvažavaju i poštuju.

Želimo školu u kojoj se njeguje prijateljstvo, suradnja, kreativnost, kompetencija i u kojoj je važno

učenje, poučavanje, uvažavanje, odgovornost i zadovoljni ljudi.

KAKO ĆEMO OSTVARITI NAŠU VIZIJU

Osigurati kvalitetne nastavnike.

Osigurati materijalne uvjete za moderne ICT tehnologije.

Osigurati kabinetsku nastavu.

Aktivno uključiti roditelje u život škole (kroz projekte).

Osigurati individualan pristup učeniku (razredna nastava, dodatna, izborna, fakultativna, terenska).

Organiziranje javnih predavanja, projekata, stručnih ekskurzija, izložbi i posjeta (muzej i arhiv NG,

Dom hrvatskih branitelja u NG,..) u koje su uključeni svi sudionici odgojno-obrazovne djelatnosti

(odnos učenik – nastavnik – roditelj).

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

6

Osigurati aktivnu uključenost u rad škole svih sudionika kroz Vijeće učenika i Vijeće roditelja.

Poticati učenika na sudjelovanje u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA

GDJE SMO SADA

U fazi uređenja interijera škole i opremanja.

Nastojimo poboljšati uvjete i rezultata rada rada.

Odabrani smo kao jedna od pet gimnazija u Eksperimentalnu kurikularnu reform Škola za život.

GDJE ŽELIMO IĆI

Želimo biti ŠKOLA ZA ŽIVOT.

Želimo biti e-škola.

Želimo biti prepoznatljiva kvalitetna škola koja će biti konkurentnija među ostalim srednjim školama

slavonske regije.

Unaprijediti profesionalno informiranje učenika (lokalna zajednica, županija, HZZ) o mogućnostima

stipendiranja i zapošljavanja u našem kraju po završetku fakulteta.

KAKO TO OSTVARITI

Uključivanjem se u različite projekte (koji omogućuju nabavu novih nastavnih sredstava i

pomagala).

Provođenjem programa i kurikula Kurikularne reforme Škola za život.

Edukacijom nastavnika.

Promoviranjem naše škole.

Poboljšanjem rezultata učenika na državnoj maturi i znanjem koje će našim učenicima osigurati upis

na fakultete koji su im prvi izbor pri upisu.

Povezivanjem s tvrtkama i poduzetnicima u lokalnoj zajednici.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

7

2. GIMNAZIJA NOVA GRDIŠKA U EKSPERIMENTALNOJ KURIKULARNOJ REFORMI

ŠKOLA ZA ŽIVOT

MINISTARSTVO ZNANOSTI 1 OBRAZOVANJA 16. veljače 2018. objavilo je

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA za izvodenje eksperimentalnoga programa

„Škola za život” na koji se Gimnazija Nova Gradiška javila i u koji je izabrana.

ŠKOLA ZA ŽIVOT

Što dobivaju škole koje sudjeluju u eksperimentalnom programu

Škola

• Novi eksperimentalni kurikulumi

• Novi nastavni materijali (uključujući i digitalne)

• Stručno usavršavanje

• Opremanje škola

o ono što pojedina škola treba: sportski rekviziti, kemijski i fizikalni laboratorij,

tehnička oprema, glazbeni instrumentarij, informatička oprema

o besplatni pristup internetu te tableti za učenike i tableti ili prijenosna računala za

učitelje i nastavnike - podrška svih telekomunikacijskih tvrtki

o promjene okruženja za učenje

• Stvaranje poticajnog okruženja za sve (A i B)

• Nema dodatnog financijskog opterećenja za škole

Ravnatelji

• Podrška u organizacijskim procesima

• Profesionalni razvoj i podizanje kompetencija

• Povezivanje u timove

• Podrška u provedbi eksperimentalnog programa

• Prepoznatljivost škole, poticanje izvrsnosti

Roditelji

• Radionice i predavanja kako bi bili informirani o tijeku eksperimentalnog programa i bili

njegovi aktivni sudionici (A i B)

• Uključivanje u aktivnosti eksperimentalnog programa

• Nema dodatnog financijskog opterećenja za roditelje

Učitelji i nastavnici

• Priprema

• Podrška

• Savjetnički posjeti, supervizija

• Kontinuiran suradnja

• Opremanje

Pripremanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja

Profesionalni razvoj učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja

• uživo

o zajednički stručni skup za sve djelatnike eksperimentalnih škola

o državni stručni skup za voditelje ŽSV Informatike

o stručni skupovi na županijskoj razini za učitelje i nastavnike svih predmeta

o državni stručni skupovi za predmete, međupredmetne teme, stručne suradnike,

ravnatelje

• online

o posebno osmišljeno virtualno okruženje za učenje komunikaciju i suradnju

o po predmetima, razredima, vrstama škola

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

8

o interaktivni sadržaji i zadaci za kontinuirano, višemjesečno usavršavanje

o potvrde s navedenim temama, ishodima i trajanjem

o umrežavanje učitelja i škola

o dijeljenje primjera dobre prakse i stvaranje zbirke aktivnosti i sadržaja

Savjetodavna podrška školama

• najmanje 4 posjete svakoj eksperimentalnoj škole

• rad u malim skupinama

• supervizijska podrška i kritički prijatelji

• na raspolaganju svim eksperimentalnim školama i u online okruženju

• podršku pružaju članovim mentorske skupine, radnih skupina te agencija

Višegodišnji plan profesionalnog razvoja i promjena dosadašnjeg načina stručnog osposobljavanja:

Umrežavanje učitelja, umrežavanje škola

• online - po predmetima i razredima

• uživo - županijska i regionalna razina

• dijeljenje primjera dobre prakse

• dijeljenje i uspoređivanje aktivnosti, sadržaja, metoda poučavanja i vrednovanje

• zajednica učenja - svi polaznici su ujedno i mentori/stručnjaci

Metodički priručnici za primjenu novog kurikuluma

• svi predmeti 1., 5. i 7. r OŠ i 1. r SŠ

• Međupredmetne teme i okviri

• kako osmisliti aktivnosti i sadržaje za realizaciju ishoda iz kurikuluma

• kako povezati ishode iz predmetnih i međupredmetnih kurikuluma

• kako vrednovati usvojenost ishoda

• primjene metoda vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje

• vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje

• suradnja s kolegama u planiranju i provedbi kurikuluma

• u digitalnom obliku tako da ga učitelji mogu sami mijenjati i nadopunjavati te stvarati

suradnički

• na izradi sudjeluju članovi radnih skupina koje su pripremile kurikulume

Program Europske komisije tehničke podrške strukturnim promjenama;

• mentorska radna skupina zajedno s europskim stručnjacima (20 mentora + domaći i strani

stručnjaci)

• stvaranje plana kontinuiranog profesionalnog razvoja

• izrada potrebnih obrazovnih sadržaja te provođenje edukacije

• priprema referentnog modela za uspješnu primjenu kurikularne reforme u svim školama

• vrednovanje materijala, alata, postupaka i preporuka

• praćenje i evaluacija eksperimentalne provedbe

Što sve mijenjamo u eksperimentalnom programu „Škola za život“

Podrška resornih agencija:

• AZOO i ASOO savjetodavna uloga u pripremi i provedbi, sudjelovanje savjetnika u stručnom

usavršavanju; usklađivanje projekata

• AMPEU savjetodavna uloga informiranja o međunarodnim mogućnostima i primjerima

dobre prakse, povezivanje s relevantnim međunarodnim stručnjacima

• CARNET savjetodavna uloga o tehničkoj realizaciji, standardima otvorenih sadržaja,

modelima edukacije, usklađivanje s aktivnostima i rezultatima projekta e-Škole

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

9

• NCVVO savjetodavna uloga o načinima i metodama vrednovanja, uporabi online baza za

vrednovanje; usklađivanje projekata, praćenje i evaluacija eksperimentalnog programa

MOTIVACIJSKO PISMO GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA

za Eksperimentalni program „Škola za život“

O ŠKOLI

Gimnazija Nova Gradiška osnovana je 31. siječnja 1919. naredbom Povjerenstva za

bogoštovlje i nastavu u Zagrebu, kada je određeno da se koncem mjeseca veljače ukinu peti i šesti

razredi Više pučke škole i da se istodobno otvore prvi i drugi razredi realne gimnazije zagrebačkoga

tipa. Gimnazijska se nastava izvodi od 5. ožujka 1919., i to u zgradi izgrađenoj 1896. u kojoj se

Gimnazija Nova Gradiška nalazi i danas.

Gimnazija Nova Gradiška njeguje i promiče odgojne, obrazovne, kulturne, humanističke i

etičke vrijednosti i predstavlja duhovno i intelektualno središte novogradiškoga kraja. U proteklih 99

godina, koliko Gimnazija Nova Gradiška postoji, mogli bismo nabrojiti desetke uspješnih

znanstvenika, umjetnika, kulturnih i političkih djelatnika koji su potekli iz GNG, a mnogi su poznati

i izvan granica naše domovine. GNG ističe se po brojnim aktivnostima učenika i nastavnika, a

rezultati se očituju u projektima koje realiziramo i uspjesima naših učenika i nastavnika. Tolerancija,

humanost, ljudska prava, zaštita prirode, vrijednosti su koje u školi promičemo niz godina.

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA DANAS

Danas se u Gimnaziji Nova Gradiška izvodi nastavni program opće gimnazije, i to u četirima

paralelnim razrednim odjelima. U školu je ove školske godine upisano 343 učenika u 16 razrednih

odjela.

U školi su zaposlena dva stručna suradnika (pedagoginja i knjižničarka) i 33 nastavnika. Na

školskim, županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima i putem webinara svi su nastavnici

upoznati s kurikularnim dokumentima.

Nastava je u potpunosti stručno zastupljena. U školi se nastava izvodi u jednoj smjeni, a nastava

završava u 14:00 h.

Gimnazija Nova Gradiška od 2014. uključena je u sustav e-dnevnika.

U školi se uče tri strana jezika (engleski, njemački i francuski jezik) i dva klasična jezika (latinski i

grčki jezik).

Izborna se nastava izvodi iz sljedećih predmeta:

DRUGI RAZRED TREĆI RAZRE ČETVRTI RAZRED

Fizika Elektrotehnika Fizika

Francuski jezik Geografija Geografija

Grčki jezik Grčki jezik Informatika

Kemija

Geografija Informatika Matematika

Informatika Matematika Poduzetništvo

Psihologija Psihologija Psihologija

U školi djeluju dvije školske udruge: Mladež hrvatskog Crvenog križa i Zajednica sv. Vinka. Naši

su učenici vrlo aktivni u izvannastavnom radu. Izvannastavne aktivnosti u Gimnaziji Nova Gradiška

su: novinarska skupina koja izdaje školski list ZVONO, dramska skupina, debatni klub, mladi

knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina.

Naši učenici postižu izvrsne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Učenici Gimnazije

Nova Gradiška više su puta bili državni prvaci iz hrvatskoga jezika, matematike i latinskoga jezika, a

redovito su pozivani na državna natjecanja iz geografije i informatike, kao i na državnu smotru

Lidrano, Opisujmo sustave i Ekokviz Lijepa Naša.

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

10

PROJEKTI

Cilj posebnih projekata koje ostvarujemo u našoj školi je unapređivanje kvalitete učenja i

poučavanja, kvalitete školskog ozračja i naših veza s vanjskim okružjem, razvoj školskoga

menadžmenta i stručno usavršavanje nastavnike. Ove ciljeve nastojimo usvojiti kao vlastite

standarde kvalitete.

Posebnu pozornost posvećujemo radu s darovitim učenicima što pokazuje uključenost u

projekt Brodsko-posavske županije Eureka – rad s darovitom djecom, a koji je financiran

sredstvima EU fondova.

Gimnazija Nova Gradiška sudjelovala je ili sudjeluje u sljedećim projektima:

• Eureka – rad s darovitom djecom

• STEM genijalci (nositelj projekta bila je Gimnazija Matija Mesić iz Slavonskoga Broda)

• Erasmus+ mobilnost You on my mind (zajedno sa školama iz Češke, Finske, Njemačke,

Poljske i Grčke)

• Međupredmetna tema poduzetništvo u srednjim školama (nositelj projekta PGEŠ Katarina

Zrinski iz Zagreba)

• Financijska pismenost (nositelj projekta Institut za razvoj obrazovanja)

• „Inovativnim umom do pametnih škola“ ili skraćeno „PAMETNE ŠKOLE“, projekt

prekogranične suradnje (Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i

kulturu, u suradnji s Centrom za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vladom Tuzlanskog

kantona i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, udrugom

Zelena akcija iz Zagreba i Brodskim ekološkim društvom (BED) iz Slavonskog Broda).

Vrijednost projekta je 1,6 milijuna eura, a projekt se financira iz INTERREG IPA CBC

programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

• „Inovativnim umom do pametne energije“ - regionalno natjecanje mladih inovatora u

području korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti u

projektu Interreg – IPA CBC, prekogranične suradnje Hratske, Bosne i Hercegovine i Crne

Gore

• Dan otvorenih vrata – dan kada se nastava izvodi bez školskoga zvona kao niz zanimljivih

radionica i kada je škola otvorena za javnost, a u to vrijeme obilaze nas učenici osnovnih

škola koji se žele upisati u Gimnaziju Nova Gradiška

• Europski dan parkova – 24. svibnja Gimnazija Nova Gradiška u suradnji s Turističkom

zajednicom grada Nova Gradiška i Upravom šuma Nova Gradiška zajednički organizira

radionice s temom zaštite parkova, i to u gradskom parku. Primjenom ovog oblika rada

potičemo suradničku atmosferu u školi te otvoreniju i neposredniju komunikaciju između

nastavnika i učenika

• Odgoj i obrazovanje za ljudska prava promicanje je Nacionalnoga programa odgoja i

obrazovanja za ljudska prava. Cilj je programa temeljito i svestrano odgajanje i obrazovanje

za ljudska prava u svim područjima života. Nastojimo da demokratski odgoj i poštivanje

ljudskih prava prožima svakodnevni život škole i da se očituje u toleranciji, međusobnom

uvažavanju i spremnosti za dijalog

• Odgoj i obrazovanje za okoliš – od 2002. Međunarodna smo eko-škola, a cilj nam je da kod

djelatnika i učenik probudimo ekološku svijest i naučimo ih MISLITI I ŽIVJETI EKO!

Ostvarenjem navedenih projekata naša škola pruža učenicima mogućnost uključivanja u te projekte

prema vlastitom interesu i sposobnostima i stjecanje novih znanja i vještina.

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

11

STRATEGIJA RAZVITKA ŠKOLE

Trenutno se Gimnazija Nova Gradiška ubrzano modernizira. Uložena su značajna sredstva u

informatičku infrastrukturu. Obnovljena je internetska mreža, novim je računalima opremljena

informatička učionica (24 računala), učionice za Geografiju, Matematiku, Fiziku, Informatiku,

Biologiju i Kemiju obnovljene su i opremljene suvremenom opremom.

Na razini škole, ali i na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini dodatno se i pojačano ulaže u

stručnu edukaciju nastavnika.

Nastavnici, stručni suradnici i ravnateljica GNG žele sudjelovati u Eksperimentalnom programu

„Škola za život”.

Kao što je u pozivu navedeno da je jedan od glavnih ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i

tehnologije provođenje Cjelovite kurikularne reforme koja uključuje razvoj temeljnih kompetencija

za cjeloživotno učenje, jasno definiranje odgojnoobrazovnih ishoda koji nisu isključivo kognitivne

prirode, otvorene didaktičko-metodičke sustave koji omogućuju nastavnicima i učenicima slobodu u

izboru sadržaja, metoda i oblika rada, jasno određene standarde razvijenosti i usvojenosti odgojno-

obrazovnih ishoda, tako su ti ciljevi navedeni i u dokumentima Gimnazije Nova Gradiška – GPP-u i

Školskome kurikulu.

Istinski želimo pružiti učenicima korisnije i smislenije obrazovanje, u skladu s njihovom razvojnom

dobi i interesima te bliže svakidašnjem životu, obrazovanje koje će ih osposobiti za suvremeni život i

nastavak obrazovanja.

Želimo da nastavnici, stručni suradnici i ostali djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova imaju

snažniju ulogu i veću autonomiju u radu, kreativniji rad i manje administrativnih obveza. Želimo

motivirane učenike i roditelje uključene u obrazovanje djece i život škole.

Želimo biti uključeni u eksperimentalni program jer smatramo da možemo svojim profesionalnim

kompetencijama doprinijeti provjeri primjenjivosti novih kurikula i oblika metoda rada te novih

nastavnih sredstava koji će dovesti do povećanja kompetencija učenika u rješavanju problema i

povećanja zadovoljstva učenika u školi, kao i do bolje motivacije njihovih nastavnika.

Program razvoja Gimnazije Nova Gradiška zamišljamo na četiri razine

1. STRUČNO-PEDAGOŠKA RAZINA

• Stručno usavršavanje i napredovanje nastavnika

• Informatičko obrazovanje – informatički opismeniti nastavno i nenastavno osoblje i

osposobiti ih da stalno prate sve promjene u području informatičke pismenosti i djelatnosti.

Omogućiti svim zainteresiranim učenicima napredno informatičko obrazovanje tijekom

gimnazijskog školovanja.

• Uvođenje i razvoj posebnih programa – ovi programi odnose se na programe koji nisu

obvezujući za školu. Oni se utvrđuju na nacionalnoj razini, na međunarodnoj razini ili na

školskoj razini.

• Kvalitetna škola – škola bez prisile – utemeljeno na na Glasserovoj teoriji izbora, a cilj je

nužna promjena ustaljenih odnosa među sudionicima procesa školskog rada. Ostvaruje se

neprekidnim poboljšanjem odnosa koji razvijaju povjerenje, međusobno uvažavanje i podjelu

odgovornosti.

• Rad s darovitim učenicima

2. ORGANIZACIJSKA RAZINA

• Rad u jednoj smjeni – ostvareno!

• Primjena novih metoda i oblika rada – odnosi se na neformalne oblike rada škole (otvorena

nastava, integrirana nastava, suradnička i interaktivna nastava itd.) te primjenu različitih

pedagoških metoda (radionice, debate itd.) u svrhu podizanja kvalitete nastave i rasterećenja

učenika.

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

12

• Edukacija razrednika za rad s učenicima i roditeljima – razvijanje komunikacijskih vještina,

osmišljeni sat razrednika i individualni rad s učenicima.

• Organizacija dodatnih aktivnosti za širu javnost u poslijepodnevnim satima – učenje stranih

jezika i organizacija različitih tečajeva (menadžment, osiguranje itd.)

3. SOCIJALNA RAZINA

• izgradnju identiteta škole i postavljanje zajedničkih vrijednost međusobnoga življenja

• promidžba osobitosti škole

• učenički i kolektivni izleti i ekskurzije

• suradnja s institucijama i asocijacijama iz školske okoline

• suradnja s gradskim institucija i ustanovama

4. MATERIJALNA RAZINA

• izgradnja sportske dvorane

• uređenje unutrašnjosti zgrade – izmjena električnih instalacija i postavljanje adekvatne

rasvjete, popravak unutrašnje i vanjske stolarije, popravak vodovodne instalacije i sanitarnog

čvora, ličenje stolarije i zidova

• uređenje učeničke garderobe i prostora za boravak učenika

ŠKOLE ODABRANE ZA EKSPERIMENTALNU KURIKULARNU REFORMU

TIP ŠKOLA ŽUPANIJA

BROJ UČENIKA

U

EKSPERIMENT

ALNOM

PROGRAMU

1 SŠ Srednja škola Dugo Selo ZAGREBAČKA 141

2 SŠ Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok KRAPINSKO-

ZAGORSKA

95

3 SŠ Strukovna škola Sisak SISAČKO-

MOSLAVAČKA

48

4 SŠ Srednja škola Ivanec VARAŽDINSKA 86

5 SŠ II. gimnazija, Varaždin VARAŽDINSKA 143

6 SŠ Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci KOPRIVNIČKO-

KRIŽEVAČKA

54

7 SŠ Srednja škola Delnice PRIMORSKO-

GORANSKA

34

8 SŠ Srednja škola Markantuna de Dominisa,

Rab

PRIMORSKO-

GORANSKA

35

9 SŠ Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka PRIMORSKO-

GORANSKA

130

10 SŠ Srednja škola Marka Marulića Slatina VIROVITIČKO-

PODRAVSKA

107

11 SŠ Srednja škola Pakrac POŽEŠKO-SLAVONSKA 41

12 SŠ Gimnazija Nova Gradiška BRODSKO-POSAVSKA 90

13 SŠ Srednja škola Matije Antuna Reljkovića

Slavonski Brod

BRODSKO-POSAVSKA 149

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

13

14 SŠ Strukovna škola Vice Vlatkovića ZADARSKA 65

15 SŠ I. gimnazija, Osijek OSJEČKO-BARANJSKA 169

16 SŠ Prometno-tehnička škola Šibenik ŠIBENSKO-KNINSKA 54

17 SŠ Gimnazija Županja VUKOVARSKO-

SRIJEMSKA

70

18 SŠ Srednja škola „Jure Kaštelan“ Omiš SPLITSKO-

DALMATINSKA

92

19 SŠ Srednja škola "Antun Matijašević

Karamaneo", Vis

SPLITSKO-

DALMATINSKA

16

20 SŠ Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj ISTARSKA 73

21 SŠ Srednja škola Vela Luka DUBROVAČKO-

NERETVANSKA

33

22 SŠ Srednja škola Prelog MEĐIMURSKA 45

23 SŠ III. gimnazija, Zagreb GRAD ZAGREB 170

24 SŠ V. gimnazija, Zagreb GRAD ZAGREB 183

25 SŠ Škola za grafiku, dizajn i medijsku

produkciju

GRAD ZAGREB 98

26 SŠ Srednja škola Augusta Šenoe Garešnica BJELOVARSKO-

BILOGORSKA

102

2323

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

14

3. UVJETI RADA

PROSTORNO-MATERIJALNI UVJETI RADA

Prostorni i materijalni uvjeti rada ne zadovoljavaju zahtjeve izvođenja suvremene nastave u

našoj školi. Osnovni je problem nepostojanje školske sportske dvorane za izvođenje nastave TZK.

Kao veliki problem posljednjih nekoliko godina pokazuju se velike vrućine koje u svibnju, lipnju i

rujnu onemogućavaju normalni nastavni proces. U školi ne postoje rashladni uređaji koje je

neophodno postaviti barem na južnoj strani zgrade. Naročito ističem loše stanje stolarije. Prozorska

stolarija je dotrajala i trula, za velikih kiša voda curi kroz prozore. Posebno je loše u učionici 10 u

kojoj se izvodi nastava Fizike. Prozorska su stakla s unutrašnje strane zamijenjena daskama pa u

učionici nema dovoljno danjega svjetla i zagušljivo je, a kad se prozori otvore, budući da se radi o

učionici okrenutoj na jug, sunce izravno udara u učionici u kojoj postaje neizdrživo vruće.

Drugi je problem sportska dvorana koju nemamo. Za nastavu planiramo koristiti dvoranu

Društvenoga doma koja je u vlasništvu grada. Površina vanjskih terena je 3905 m2. Dio vanjskoga

terena koristi se kao školsko dvorište, a na ostalom su dijelu igralište za košarku i mali nogomet te

atletska staza koja je zapuštena. Zbog zapuštenosti terena nastava se više ne izvodi na školskom

igralištu. Učeničke svlačionice i kabinet TZK za nastavnike koji su smješteni u podrumu zgrade,

smatra se dijelom vanjskoga terena. Riječ je o vlažnim i zapuštenim prostorijama bez odgovarajućih

higijenskih uvjeta.

Škola se grije na loživo ulje. Kotlovnica škole nikada nije imala uporabnu dozvolu, kotlovi su stari i

dotrajali tako da ih se već nekoliko godina priručno popravlja, ekspanzijska posuda na tavanu škole

curi.

Naši su materijalni prihodi vrlo skromni i već godinama ostaju isti, a materijalni rashodi i troškovi

održavanja značajno su se povećali. Gotovo dva desetljeća ističemo potrebu obnove zgrade i

izgradnju školske sportske dvorane jer u postojećim uvjetima postaje teško raditi.

Projektna je dokumentacija gotova. Projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade Gimnazije i izgradnje

sportske dvorane kandidirali smo prema Fondu za Regionalnin razvoj, no financiranje Projekta još

uvijek nije riješeno, odnosno nemamo odgovor iz kojih će se sredstava isti financirati. Predlažem

Školskom odboru, Vijeću roditelja, gradskim vlastima, osnivaču Brodsko-posavskoj županiji da se

zauzmu za obnovu ove škole koja je jedina ostala neobnovljena među srednjim školama u Županiji. Da bismo poboljšali uvjete rada, predlažemo plan mjera za poboljšanje uvjeta rada i plan opremanja

škole.

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

15

PLAN I PROGRAM MJERA ZA POBOLJŠANJE RADNIH UVJETA

R.

br.

PROGRAM PLAN

REALIZACIJE

1. HITNA POTPUNA OBNOVA ZGRADE GIMNAZIJE-

PRVA FAZA RADA -što uključuje:

a) izradu projektne dokumentacije

b) osiguranje sredstava

c) prostorni projektni program koji obuhvaća

prenamjenu, rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju

uređenje i prenamjena postojećega učioničkoga i

drugoga prostora u prizemlju i katu zgrade

d) uređenje učeničke garderobe i prostora za

boravak učenika putnika

2019.

2. Projektiranje, izgradnja i opremanje školske sportske

dvorane s pratećim sadržajima

Tijekom dvije

godine.

PLAN OPREMANJA ŠKOLE

R.

br.

PROGRAM PLAN

REALIZACIJE

1. 3 kompleta učioničkoga namješta

za učionice stranih jezika, Hrvatskoga jezika i

Geografije

tijekom školske

godine

2. interaktivnu školske ploču za Engleski jezik, 24 tableta,

slušalice i mikrofoni

tijekom školske

godine

3. Ostakljenje prozora i panel zastori u prizemnoj učionici

za Fiziku

tijekom školske

godine

4.

ugradnja rashladnih uređaja u učionici za Geografiju i

Fiku

tijekom školske

godine

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

16

PLAN UČIONICA

uč.

br.

Predmeti

Matična učionica

profesora

4 Informatika Snježana Milinović

5 Matematika Branka Kušenić

7 Biologija Ksenija Artuković

Josip Sokić

9 Kabinet za Fiziku Goran Ruškan

Zlatko Matijašević

10 Fizika Goran Ruškan

Zlatko Matijašević

12 Kemija Ilijana Ban

Josip Sokić

16 Strani jezici Anita Magić

Sebastijan Petriković

17

Hrvatski jezik

Glazbena umjetnost

Sonja Latal

Danijela Šmuljić-Matošević

18

Matematika

Radmila Gašparović

Branka Kušenić

Lahorka Vidović Peterman

19

Filozofija, psihologija,

etika, logika, latinski

Zrinka Ivanišević

Koraljka Hausnet-Lasović

Daniel Bedeničić

20 Zemljopis

Goran Šarić

Branimir Kramberger

Đurđica Eržić

22 Povijest Ivana Koški

Goran Šarić

23 Engleski Silvija Soušek

25 Engleski jezik Ivana Škarica Mital

Josip Vucić

26 Njemački jezik Anita Magić

Branka Ivanišević

27 Hrvatski jezik Silvija Pečnjak

Morana Plavac

28 Biokemijski laboratorij Ksenija Artuković, Ilijana Ban

Josip Sokić

29 Etika Sanja Šimić

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

17

30 Vjeronauk vlč. Marko Dušak

Petar Jurišić

31 Likovna umjetnost Ivan Vekić

PLAN KORIŠTENJA DVORANE DRUŠTVENOGA DOMA

ZA ŠK. GOD. 2018./19.

Razred IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. God.

sati I. A 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 I. B 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 I. C 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 II. A 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 II. B 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 II. C 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 II. D 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 III. A 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 III. B 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 III. C 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 III. D 7 8 8 6 6 8 8 6 8 4 62 IV. A 7 8 8 6 6 8 8 6 6 - 56 IV. B 7 8 8 6 6 8 8 6 6 - 56 IV. C 7 8 8 6 6 8 8 6 6 - 56 IV. D 7 8 8 6 6 8 8 6 6 - 56

Slobodne

aktivnosti 8 8 6 6 8 8 6 8 - 58

UKUPNO 105 128 128 96 96 128 128 96 120 44 1076 UKUPNO 1076

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

VRSTA KOLIČINA UKUPNO

Računalo 34 34

Prijenosno računalo 26 26

Tablet 2 2

Projektor 19 19

Kopi-print-sken uređaj 2 velika kopirna stroja

7 printera 9

Interaktivna ploča 7 7

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

18

4. UČENICI

BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU

ŠK. GOD. 2018./19.

R.

br.

PROGRAM I.razredi II.

razredi

III.razre

di

IV.razred

i

UKUPN

O

broj

odj

ela

broj

uče

nik

a

broj

odj

ela

broj

uče

nik

a

Bro

j

odj

ela

broj

uče

nik

a

broj

odj

ela

broj

uče

nik

a

broj

odj

ela

broj

uče

nik

a

1. opća gimnazija 3 58 4 76 4 91 4 78 15 303

UKUPNO 3 58 4 76 4 91 4 78 15 303

BROJ UČENIKA OD I.– IV. RAZREDA

RAZRED M Ž UKUPNO

PRVI RAZREDI 22 36 58

DRUGI RAZREDI 25 51 76

TREĆI RAZREDI 41 50 91

ČETVRTI RAZREDI 23 55 78

UKUPNO 121 182 303

PODATCI O BROJU RAZREDNIH ODJELA

U ŠK. GOD. 2018./19.

RAZRED BROJ RAZREDNIH ODJELA

I. RAZRED 3

II. RAZRED 4

III. RAZRED 4

IV. RAZRED 4

UKUPNO 15

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

19

ZADUŽENJE RAZREDNIKA ZA ODJEL

I UČENJE VJERONAUKA I ETIKE

RAZRE

D

PROGRAM RAZREDNIK M Ž UKUPN VJER. ETIKA

I.A opća

gimnazija

Ilijana Ban 9 11 20 14 6

I.B opća

gimnazija

Silvija Soušek 9 9 18 18 -

I.C opća

gimnazija

Josip Vucić 4 16 20 20 -

Ukupno

I.

22 36 58 52 6

II.A opća

gimnazija

Sonja Latal 7 15 22 16 6

II.B opća

gimnazija

Ivana Škarica Mital/

Matea Jelinić

9 9 18 18 -

II.C opća

gimnazija

Đurđica Eržić/ Ivan

Vekić

2 15 17 17 -

II.D opća

gimnazija

Ivana Koški 7 12 19 19 -

II.

ukupno

25 51 76 70 6

III.A opća

gimnazija

Lahorka Vidović

Peterman

13 10 23 14 9

III.B opća

gimnazija

Branka Ivanišević 10 13 23 23 -

III.C opća

gimnazija

Goran Ruškan 10 14 24 24 -

III.D opća

gimnazija

Branimir

Kramberger

8 13 21 21 -

III.

ukupno

41 50 91 82 9

IV.A opća

gimnazija

Sanja Šimić 6 13 19 10 9

IV.B opća

gimnazija

Snježana Milinović 7 16 23 23 -

IV.C opća

gimnazija

Goran Šarić 5 11 16 16 -

IV.D opća

gimnazija

Manda Vincetić 5 15 20 20 -

IV.

ukupno

23 55 78 69 9

UKUPNO

121 182 303 273 30

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

20

BROJ UČENIKA PREMA UČENJU STRANIH JEZIKA

RAZ.

ODJEL

I. STR.

JEZIK

BROJ

UČ.

II.STR.

JEZIK

BROJ

UČENIKA

LATINSK

I JEZIK

UKUPNO

UČ.

I. A engleski 20 njemački

20P 20 20

I. B. engleski 18 njemački

18P 18 18

I. C engleski 20 njemački

20N 20 20

I.

UKUPNO

Engleski 58

Njemački 58

(38P

20N)

58 58

II.A

engleski

njemački

20

2

njemački

engleski

20P

2

22 22

II.B

engleski 18 njemački 18P 18 18

II.C

engleski 17 njemački 17N 17 17

II.D

engleski 19 njemački 19N 19 19

II.

UKUPNO

Engleski

njemački

74

2

njemački

engleski

74(38P,36

N)

2

76 76

III.A

engleski

njemački

22

1

njemački

engleski

22P

1

- 23

III.B

engleski 23 njemački 23N - 23

III.C

engleski

24 njemački 24N - 24

III.D

engleski 21 njemački 21P - 21

III.

UKUPNO

engleski

njemački

90

1

njemački

engleski

90(43P,47

N)

1

- 91

IV.A

engleski

njemački

12

7

njemački

engleski

12P

7

- 19

IV.B

engleski 23 njemački 23

(17P,6N)

- 23

IV.C

engleski

16 njemački 16N - 16

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

21

IV.D

engleski 20 njemački 20P - 20

IV.

UKUPNO

Engleski

njemački

71

7

njemački

engleski

71(49P,22

N)

7

- 78

ŠKOLA

UKUPNO

Engleski

njemački

293

10

njem.

engleski

293(168P,

125N)

10

134 303

UČENJE VJERONAUKA I ETIKE

RAZRED VJEROANUK ETIKA UKUPNO

I. A 14 6 20

I. B 18 - 18

I. C 20 - 20

UKUPNO I. 52 6 58

II. A 16 6 22

II. B 18 - 18

II. C 17 - 17

II. D 19 - 19

UKUPNO II. 70 6 76

III. A 14 9 23

III. B 23 - 23

III. C 24 - 24

III. D 21 - 21

UKUPNO III. 81 9 90

IV. A 10 9 19

IV. B 23 - 23

IV. C 16 - 16

IV. D 20 - 20

UKUPNO IV. 69 9 78

SVEUKUPNO 273 30 303

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

22

UČENICI PO RAZREDIMA RAZRE

D

UČENIK

A

MLADI

ĆI

VJERONAU

K

ETIK

A

I.STR.

-E.J.

I.STR

.

NJE

M

2.ST

R E.J

2.NJ.J.PO

Č.

2.STR.

J. NJ.

NAST.

PUTNIC

I

1.A 20 9 14 6 20 - - 20 - 3

1.B 18 9 18 - 18 - - 18 - 3

1.C 20 4 20 - 20 - - - 20 15

58 22 52 6 58 - - 38 20 IZBORNA NASTAVA 21

FI

Z

FR

A

GR

Č

INF LIK PSI

2.A 22 7 16 6 20 2 2 20 - 5 1 6 5 - 5 5

2.B 18 9 18 - 18 - - 18 - 4 - 3 - 5 6 3

2.C 17 2 17 - 17 - - - 17 2 8 - 3 1 3 6

2.D 19 7 19 - 19 - - - 19 1 8 - 5 5 - 13

76 25 70 6 74 2 2 38 36 12 17 9 13 11 14 27

FI

Z

FR

A

GR

Č

INF KEM PO

D

PS

I

3.A 23 13 14 9 22 1 1 22 - 3 1 - 6 4 7 - 6

3.B 23 10 23 - 23 - - - 23 1 6 2 5 4 2 6 23

3.C 24 10 24 - 24 - - - 24 3 4 5 3 2 - 4 20

3.D 21 8 21 - 21 - - 21 - 4 1 6 1 6 1 4 7

91 40 81 9 89 1 1 43 46 11 12 13 15 16 10 14 55

FI

Z

INF KE

M

MAT

- A

MAT

-B

PO

D

PS

I

4.A 19 6 10 9 12 7 7 12 - 6 4 2 1 2 3 1 7

4.B 23 7 23 - 23 - - 17 6 4 5 7 - 6 - 1 6

4.C 16 5 16 - 16 - - - 16 - 1 4 7 - 2 2 7

4.D 20 5 20 - 20 - - 20 - - 4 1 4 2 4 5 11

4.

UKUPN

O

78

E 293

NJ 10

303

učenika

23

110

69

192

9

30

71

292

7

10

7

10

49

168

22

124

10 14 14 12 10 9 9 31

134

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

23

PODATCI O UPISU UČENIKA I. RAZREDA

PO DOLASCIMA IZ OSNOVNIH ŠKOLA

Š K O L A BROJ UČENIKA

Osnovna škola

Ljudevita Gaja

Nova Gradiška

Šk.god.

2007./08

Šk.god.

2008./09

Šk.god.

2009./1

0

Šk.god.

2010./1

1

Šk.god.

2011/12

Šk.god.

2012/13

Šk.go

d.

2013.

/14

Šk.go

d.

2014.

/15.

Šk.go

d.201

5./16

Šk.god.

16./17.

Šk.god.20

17./18.

2018./19.

33 39 45 40 41 29 25 22 32 15 25 19

Osnovna škola

«Mato Lovrak»

Nova Gradiška

24

21

22

26

21

18

20

25

17

22

23

18

Osnovna škola

«Ante Starčević»

Rešetari

4 5 1

10 10 8 10 9 2 4 4 1

Osnovna škola

«Matija Antun

Relković» Davor

5 11 10 5 6 11 6 10 4 13 4 8

Osnovna škola

Dragalić

2 0 - 2 1 2 0 1 2 3 3 2

Osnovna škola

«Matija Gubec»

Cernik

7 7 8 10 8 9 9 11 8 1 6 2

Osnovna škola

«Ivan Goran

Kovačić» Staro

Petrovo Selo

7 8 9 15 7 8 6 6 11 9 4 4

Osnovna škola

Okučani

6 3 7 8 12 10 4 9 5 10 4 1

Osnovna škola

«Markovac»

Vrbova

2 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 -

Osnovna škola

Rajić

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -

Osnovna škola

«Vladimir

Nazor»

Adžamovci

6 7 8

6 8 8 9 9 2 10 5 2

Osovna škola

«Antun

Mihanović» Nova

Kapela

9 2 10

2 5 5 5 3 5 9 6 1

Osnovna škola

Stara Gradiška

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 -

OŠ Novska 1 0 0 0 1 0 0 0 -

OŠ”J.Habdelić”

Velika Gorica

1 1 0

-

0 -

-

OŠ Bebrina 1 1 0 -

OŠ “Ivana Goran

Kovačić”Slav.Br.

2 3 0 0 -

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

24

OŠ”Bogoslav

Šulek”

Slavonski Brod

1 1 0 0 -

OŠ”Đuro Pilar”

Slavonski Brod

1 1 0 0 -

OŠ”Blaž Tad.”

Slavonski Brod

1 1 0 0

-

OŠ Antuna

Kanižlića Požega

1 -

Katolička

osnovna škola

Požega

1 -

OŠ Dobriše

Cesarića Požega

1 -

UKUPNO 107 115 122 127 123 111 94 117 96 97 88 58

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

25

5. DJELATNICI

POPIS DJELATNIKA KOJI ĆE U ŠK. GOD. 2018./2019.

SUDJELOVATI U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU I

DRUGIM POSLOVIMA U GIMNAZIJI NOVA GRADIŠKA

Red.

Br.

IME I

PREZIME

Zvanje i

stručna sprema

Broj

godin

a

radn

og

staža

Nastavni

predmet po

zaduženju

Broj

sati

tjed.

zad.

Radni odnos

Odre

đeno

Neodre

-đeno

1. Ljiljana

Ptačnik

prof. hrvatskoga

jezika

31

ravnateljica

-

-

N

2. Ljiljana

Vidmar

pedagoginja 30 pedagoginja - - N

3. Sandra Hruban mag.bibliotekars

tva i sociologije

6 knjižničarka - - N

4. Ksenija

Artuković

prof. biologije 39 Biologija 22 - N

5. Ilijana Ban prof.kemije 16 Kemija 22 - N

6. Daniel

Bedeničić

prof.latinskoga

j.

16 Latinski j. 23 - N

7. Đurđica Eržić

prof. geografije

ipovijesti

14 Geografija i

Povijest

22 - N

8. Radmila

Gašparović

prof.matematike 39 Matematika 20 - N

9. Koraljka

Hausnet-

Lasović

prof. psihologije 22 Psihologija 21 - N

10. Branka

Ivanišević

prof.engl.i njem.

jezika

20 Engleski i

Njemački j.

21 - N

11. Zrinka

Ivanišević

prof. sociologije 12 Soc.i Pol.i g. 21 - N

12. Marko Dušak dipl.teolog 1 Vjeronauk 12 - N

13. Petar Jurišić vjeroučitelj 14 Vjeronauk 3 N

14. Ivana Koški mag.edukacije

hrvatskoga

jezika I povijesti

5 Povijest 22 - N

15. Branimir

Kramberger

prof.geografije 7 Geografija 6 - N

16. Branka

Kušenić

prof.matematike 27 Matematika 21 - N

17. Sonja Latal prof.hrvat.j. 25 Hrvatski j. 22 - N

18. Anita Magić prof.njemačkoga

i francuskoga

jez.

19 Njemački i

Francuski j.

21 - N

19. Zlatko

Matijašević

prof. fizike i

matematike

8 Fizika 21 - N

20. Snježana

Milinović

prof. informat.

i satničar

29 Informatika 22 - N

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

26

21. Silvija Pečnjak mag. edukacije

hrvatskoga

jezika i

književnosti

4 Hrvatski

jezik

21 - N

22. Sebastijan

Petriković

profesor

njemačkoga

jezika i

književnosti

4 Njemački

jezik

8 - N

23. Morana Plavac Prof. hrvatskoga

jezika i

književnosti,

prof.

mađarskoga

jezika i knj.

13 Hrvatski

jezik

20 O N

24. Goran Ruškan prof. fizike i

matematike

16 Fizika 22 - N

25. Josip Sokić prof. biologije i

kemije

12 Biologija i

Kemija

22 - N

26. Silvija Soušek prof.engleskoga

i hrvatskoga

jezika

8 Engleski i 21 - N

27. Ivana Škarica

Mital

prof.engleskoga

i njemačkoga

jezika

19 Engleski i

Njemački j.

21 - N

28. Danijela

Šmuljić-

Matošević

prof. glazb.um 19 Glazbena u. 19 O N

29. Goran Šarić prof. povijesti

igeografije

14 Geografija 22 - N

30. Sanja Šimić prof. sociologije

i povijesti

9 Politika i

gospodarstv

o, Etika

12 O N

28. Mladen Šop prof. TZK 18 TZK

22 N

29. Gordana

Đuričić

prof. hrvatskog

jezika i

književnosti i

povijesti

umjetnosti

3 Likovna

umjetnost

19 O N

3o. Lahorka

Vidović

Peterman

prof. fizike i

matematike

20 Matematika 22 - N

31. Manda

Vincetić

prof. TZK 36 TZK

22 - N

32. Josip Vucić prof. engl.j. 10 Engleski j. 21 - N

ZA

MJE

NA

Matea Žilić mag.

Kulturologije -

knjižničarstvo

2 knjižničarka - O -

ZA

MJE

NA

Matea Jelinić Mag. glazbene

pedagogije

1 Glazbena

umjetnost

19 O -

ZA

MJE

NA

Ivan Vekić mag. povijesti

umjetnosti

3 19

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

27

1. Anđelka Miškić dipl.iur. –

tajnica

36 N

2. Ljiljana Katalenac dipl.oec.

računovođ

a (pola

radnog

vremena)

30

N

3. Lana Đanić dipl.oec.

računovođ

a

(pola

radnog

vremena)

9

O -

4. Đurđa Adžić administra

tor

34 - N

1. Dragutin Baković domar 40 - N

2. Marija Baković spremačic

a

22 - N

3. Julijana Jeftić spremačic

a

3 - N

4. Kristina Hron spremačic

a

12 N

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

28

KADROVSKI UVJETI

Nastavu izvodi 27 nastavnika s punim radnim vremenom, 5 nastavnika s nepunim radnim

vremenom. Petar Jurišić, vjeroučitelj s nadopunjuje normu s 3 sata nastave vjeronauka, Sanja Šimić,

profesorica povijesti i sociologije, zaposlena u OŠ “Markovac” u Vrbovi nadopunjuje normu s 12

sati nastave(4 sata etike, 6 sati politike i gospodarstva, 2 sata povijesti i 2 sata razredništva) i

Sebastijan Petriković, profesor njemačkoga jezika, zadužen s 9 sati nastave u GNG, a 12 sati nastave

zaduženje u OŠ Dragalić.

Nastavnici prema predmetima:

- tri nastavnika Hrvatskoga jezika

- tri nastavnika Matematike

- dva nastavnika Fizike

- jedan nastavnik Kemije

- jedan nastavnik Biologije

- jedan nastavnik Biologije i Kemije

- jedan nastavnik Latinskoga i Grčkoga jezika

- dva nastavnika Engleskoga jezika

- dva nastavnika Engleskoga i Njemačkoga jezika

- jedan nastavnik Njemačkoga jezika i Francuskoga jezika

- jedan nastavnik Povijesti

- jedan nastavnik Geografije

- dva nastavnika Povijesti i Geografije

- jedan nastavnik Filozofije, Logike i Sociologije

- jedan nastavnik Likovne umjetnosti

- jedan nastavnik Glazbene umjetnosti

- dva nastavnika TZK

- jedan nastavnik Psihologije

- jedan nastavnik Informatike i Matematike

- jedan nastavnik Politike i gospodarstva i Etike

- dva vjeroučitelja (oba s nepunim radnim vremenom)

U školi rade dva stručna suradnika: pedagoginja i knjižničarka s punim radnim vremenom.

Administrativno osoblje broji 4 djelatnika: tajnik škole, dvoje računovođa i administrator.

Pomoćno-tehničko osoblje broji četvero djelatnika: 1 domar i 3 spremačice.

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

29

6. ORGANIZACIJA NASTAVE I KALENDAR RADA ŠKOLE

NASTAVNI PLAN OPĆE GIMNAZIJE

PREDMET

OPĆA

GIMNAZIJA

I. razred II. razred III. razred IV. razred

Hrvatski jezik 4 4 4 4

I. strani jezik 3 3 3 3

II. strani jezik 2 2 2 2

Latinski jezik 2 2 - -

Glazbena umjetnost 1 1 1 1

Likovna umjetnost 1 1 1 1

Psihologija - 1 1 -

Logika - - 1 -

Filozofija - - - 2

Sociologija - - 2 -

Povijest 2 2 2 3

Geografija 2 2 2 2

Matematika 4 4 3 3

Fizika 2 2 2 2

Kemija 2 2 2 2

Biologija 2 2 2 2

Informatika 2 - - -

Politika

i gospodarstvo

- - - 1

Vjeronauk ili etika 1 1 1 1

TZK 2 2 2 2

Izborna nastava - 2 2 2

UKUPNO 32 33 33 33

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

30

ODLUKA

O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I

TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU

GODINU 2018./2019.

I.

Ovom odlukom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave,

trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za

školsku godinu 2018./2019.

II.

Školska godina počinje 1. rujna 2018., a završava 31. kolovoza 2019. godine.

Nastavna godina počinje 3. rujna 2018., a završava 14. lipnja 2019. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019., a za učenike završnih razreda

srednje škole do 22. svibnja 2019. godine.

III.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a

za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32

nastavna tjedna.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj

nastavnih tjedana, nastavna godina može se produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji

nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u

daljnjem tekstu: Ured), uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem

tekstu: Ministarstvo) i nakon 14. lipnja 2019. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2019. godine za

završne razrede srednje škole, kao i učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili

neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u

programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme

imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

IV.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018. godine, a završava 11. siječnja 2019. godine

te nastava počinje 14. siječnja 2019. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019. godine, a završava 26. travnja 2019. godine

te nastava počinje 29. travnja 2019. godine.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni,

dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature

te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike

koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

VI.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja radnih dana

potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana

tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (pisanje ispita

državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete,

ekskurzije i slično).

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

31

DRŽAVNI BLAGDANI

08. 10. 2018. Dan neovisnosti – ponedjeljak

01. 11. 2018. Dan svih svetih – četvrtak

25. 12. 2018. Božić – utorak

26. 12. 2018. Sveti Stjepan – srijeda

1. siječnja 2019. Nova godina – utorak

6. siječnja 2019. Sveta tri kralja – nedjelja

22. travnja 2019. Uskrsni – ponedjeljak

1. svibnja 2019. Praznik rada – srijeda

20. lipnja 2019. Tijelovo – četvrtak

22. lipnja 2019. Dan antifašističke borbe – subota

25. lipnja 2019. Dan državnosti – utorak

5. kolovoza 2019. Dan domovinske zahvalnosti – ponedjeljak

15. kolovoza 2019. Velika Gospa – četvrtak

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni za što su suglasnost dali Nastavničko

vijeće, Vijeće roditelja i Školski odbor, a o čemu je obaviješeten i Ured državne uprave Brodsko-

posavske županije.

Nastava započinje u 7,00 i traje do 13,50 h prema sljedećoj satnici:

SAT VRIJEME

1. sat 7:00 – 7:45

2. sat 7:50 – 8:35

3. sat 8:40 – 9:25

veliki odmor 9:25 – 9:45

4. sat 9:45 – 10:30

5. sat 10:35 – 11:20

6. sat 11:25 – 12:10

7. sat 12:15 – 13:00

8. sat 13:05 – 13:50

RASPORED DEŽURSTVA NASTAVNIKA

6.50h – 9.45h 9.45h – 13.20h

PONEDJELJAK

Morana Plavac – K

Goran Ruškan – P

Petar Jurišić – S

Anita Magić– K

Danijel Bedeničić – P

Ivana Koški – S

UTORAK

Silvija Pečnjak– K

Lahorka Vidović Peterman – P

Sebastijan Petriković – S

Koraljka Hausnet Lasović – K

Snježana MIlinović – P

Ivan Vekić – S

SRIJEDA

Sonja Latal – K

Branka Kušenić – P

Branimir Kramberger- S

Zlatko Matijašević – K

Josip Sokić – P

Sanja Šimić – S

ČETVRTAK

Branka Ivanišević – K

Ilijana Ban – P

Matea Jelinić – S

Silvija Pečnjak – K

Silvija Soušek – P

Josip Šarić – S

PETAK

Zrinka Ivanišević – K

Goran Ruškan – P

Ivan Vekić – S

Josip Vucić – K

Valentina Novoselac – P

Marko Dušak – S

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

32

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

I.a

PE

ČN

JAK

PE

ČN

JAK

VID

OV

BE

DE

NIČ

SO

KIĆ

RU

ŠK

AN

SO

EK

VIN

CE

TIĆ

BA

N

VID

OV

PE

ČN

JAK

ŠA

RIĆ

SO

EK

BR

AN

IMIR

ŠA

RIĆ

JEL

INIĆ

VIN

CE

TIĆ

RU

ŠK

AN

IVA

NIŠ

EV

BA

N

BR

AN

IMIR

IVA

NIŠ

EV

SO

KIĆ

VID

OV

MIL

INO

VIĆ

SO

EK

BA

N

ŠIM

DU

ŠA

K

BE

DE

NIČ

VE

KIĆ

VID

OV

MIL

INO

VIĆ

PE

ČN

JAK

I.b

IVA

NIŠ

EV

LA

TA

L

LA

TA

L

KO

ŠK

I

VID

OV

BR

AN

IMIR

VO

DO

VIĆ

VIN

CE

TIĆ

LA

TA

L

MIL

INO

VIĆ

SO

KIĆ

BR

AN

IMIR

SO

EK

VID

OV

ZL

AT

KO

SO

KIĆ

SO

EK

DU

ŠA

K

VIN

CE

TIĆ

BE

DE

NIČ

VID

OV

ZL

AT

KO

SO

EK

LA

TA

L

SO

KIĆ

IVA

NIŠ

EV

MIL

INO

VIĆ

JEL

INIĆ

KO

ŠK

I

VE

KIĆ

BE

DE

NIČ

SO

KIĆ

SO

EK

S

I.c

MA

GIĆ

PL

AV

AC

KU

ŠE

NIĆ

SO

KIĆ

ZL

AT

KO

JEL

INIĆ

MA

GIĆ

MIL

INO

VIĆ

KU

ŠE

NIĆ

BR

AN

IMIR

VIN

CE

TIĆ

DU

ŠA

K

VU

CIĆ

PL

AV

AC

PL

AV

AC

ZL

AT

KO

KU

ŠE

NIĆ

BE

DE

NIČ

VU

CIĆ

VIN

CE

TIĆ

VE

KIĆ

KO

ŠK

I

BR

AN

IMIR

KU

ŠE

NIĆ

SO

KIĆ

SO

KIĆ

KO

ŠK

I

BE

DE

NIČ

SO

KIĆ

VU

CIĆ

VU

CIĆ

PL

AV

AC

MIL

INO

VIĆ

II.a

RU

ŠK

AN

VU

CIĆ

IVA

NIŠ

EV

GA

ŠP

AR

OV

GA

ŠP

AR

OV

BE

DE

NIČ

VE

KIĆ

LA

TA

L

KO

ŠK

I

JEL

INIĆ

AR

TU

KO

VIĆ

SE

BA

ST

IJA

N

SO

US

EK

BR

AN

IMIR

IZB

OR

NA

NA

ST

AV

A

AR

TU

KO

VIĆ

ŠO

P

BR

AN

IMIR

GA

ŠP

AR

OV

IC

SO

KIĆ

LA

TA

L

VU

CIĆ

IVA

NIŠ

EV

KO

ŠK

I

LA

TA

L

LA

TA

L

SE

BA

ST

IJA

N

SO

US

EK

LA

TA

L

HA

US

NE

T

BE

DE

NIČ

ŠO

P

VU

CIĆ

IVA

NIŠ

EV

RU

ŠK

AN

SO

KIĆ

KU

ŠE

NIĆ

ŠIM

DU

ŠA

K

II.b

BE

DE

NIČ

BA

N

RU

ŠK

AN

PL

AV

AC

VA

LE

NT

INA

KO

ŠK

I

BR

AN

IMIR

SE

BA

ST

IJA

N

GA

ŠP

AR

RO

VI

JEL

INIĆ

SO

KIĆ

DU

ŠA

K

ŠO

P

VE

KIĆ

PL

AV

AC

VA

LE

NT

INA

GA

SP

AR

OV

IC

JEL

INIC

PL

AV

AC

BA

N

ŠO

P

KU

ŠE

NIĆ

KO

ŠK

I

BE

DE

NIČ

SE

BA

ST

IJA

N

RU

ŠK

AN

BR

AN

IMIR

GA

ŠP

AR

OV

PL

AV

AC

HA

US

NE

T

VA

LE

NT

INA

SO

KIĆ

IIc

AR

TU

KO

VIĆ

BE

DE

NIČ

KO

ŠK

I

BA

N

VE

KIĆ

SO

EK

JEL

INIĆ

PL

AV

AC

MA

GIĆ

VE

KIĆ

KU

ŠE

NIĆ

HA

US

NE

T

KO

ŠK

I

SO

EK

KU

ŠE

NIĆ

ZL

AT

KO

BR

AN

IMIR

BE

DE

NIČ

PL

AV

AC

ZL

AT

KO

PL

AV

AC

BA

N

MA

GIĆ

ŠO

P

KU

ŠE

NIĆ

BR

AN

IMIR

AR

TU

KO

VIĆ

SO

EK

ŠO

P

PL

AV

AC

KU

ŠE

NIĆ

DU

ŠA

K

II.d

PL

AV

AC

MA

GIĆ

BE

DE

NIČ

VID

OV

PL

AV

AC

ŠO

P

KO

ŠK

I

BA

N

AR

TU

KO

VIĆ

BR

AN

IMIR

VU

CIĆ

VID

OV

ZL

AT

KO

VID

OV

IC

KO

ŠK

I

VU

CIC

KO

ŠK

I

PL

AV

AC

DU

ŠA

K

AR

TU

KO

VIĆ

MA

GIĆ

BR

AN

IMIR

VU

CIĆ

HA

US

NE

T

JEL

INIĆ

BE

DE

NIČ

BA

N

ŠO

P

VID

OV

VE

KIĆ

ZL

AT

KO

PL

AV

AC

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

33

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

III.

a

BA

N

ZR

INK

A

VIN

CE

TIĆ

ŠO

P

LA

TA

L

LA

TA

L

IZB

OR

NA

N

AS

TA

VA

LA

TA

L

ZR

INK

A

SO

EK

SE

BA

ST

IJA

N

VID

OV

IC

AR

TU

KO

VIC

SO

P

VIN

CE

TIC

ŠA

RIĆ

VE

KIC

BA

N

VID

OV

IC

LA

TA

L

SO

US

EK

IVA

NIS

EV

IC

RU

SK

AN

KO

SK

I

ZR

INK

A

SA

RIC

VID

OV

IC

VID

OV

IC

SO

US

EK

IVA

NIS

EV

IC

SO

US

EK

SE

BA

ST

IJA

N

RU

SK

AN

AR

TU

KO

VIC

JEL

INIC

SIM

IC

DU

SA

K

KO

SK

I

SO

US

EK

IVA

NIS

EV

IC

HA

US

NE

T

VID

OV

IC

III.

b

BR

AN

IMIR

KU

ŠE

NIĆ

PL

AV

AC

ZR

INK

A

VIN

CE

TIĆ

ŠO

P

GA

SP

AR

OV

IC

PL

AV

AC

VIN

CE

TIC

SO

P

HA

US

NE

T

VA

LE

NT

INA

ZL

AT

KO

IVA

NIŠ

EV

BA

N

AR

TU

KO

VIC

VE

KIC

PL

AV

AC

PL

AV

AC

KO

SK

I

BR

AN

IMIR

IVA

NIS

EV

IC

KO

SK

I

JEL

INIC

IVA

NIS

EV

IC

BA

N

GA

SP

AR

OV

IC

DU

SA

K

GA

SP

AR

OV

IC

ZR

INK

A

VU

CIC

AR

TU

KO

VIC

ZR

INK

A

IVA

NIS

EV

IC

ZL

AT

KO

III.

c

KU

SE

NIĆ

RU

ŠK

AN

BA

N

AR

TU

KO

VIĆ

KO

ŠK

I

JEL

INIC

VE

KIC

ZR

INK

A

VIN

CE

TIC

ŠO

P

SO

EK

IVA

NIŠ

EV

KU

ŠE

NIĆ

LA

TA

L

KU

SE

NIC

AR

TU

KO

VIC

KO

SK

I

LA

TA

L

SO

US

EK

RU

SK

AN

LA

TA

L

IVA

NIS

EV

IC

HA

US

NE

T

BA

N

SA

RIC

DU

SA

K

KU

SE

NIC

LA

TA

L

RU

SK

AN

ZR

INK

A

SO

US

EK

SA

RIC

VIN

CE

TIC

SO

P

ZR

INK

A

III.

d

ZR

INK

A

KU

SE

NIC

BR

AN

IMIR

VU

CIC

BR

AN

IMIR

AR

TU

KO

VIĆ

KO

ŠK

I

BA

N

LA

TA

L

SE

BA

ST

IJA

N

KU

ŠE

NIĆ

ZL

AT

KO

KU

SE

NIC

LA

TA

L

LA

TA

L

ZR

INK

A

VIN

CE

TIC

SO

P

DU

SA

K

JEL

INIC

BR

AN

IMIR

VU

CIC

ZL

AT

KO

KO

SK

I

SE

BA

ST

IJA

N

AR

TU

KO

VIC

BA

N

VE

KIC

LA

TA

L

VU

CIC

HA

US

NE

T

VIN

CE

TIC

SO

P

ZR

INK

A

KU

SE

NIC

IVA

VID

OV

BR

AN

IMIR

AR

TU

KO

VIĆ

ŠO

P

VU

CIC

MA

GIC

BA

N

SA

RIC

PE

ČN

JAK

VID

OV

VU

CIC

MA

GIC

VE

KIC

VU

CIC

MA

GIĆ

AR

TU

KO

VIC

PE

ČN

JAK

PE

ČN

JAK

ZR

INK

A

BR

AN

IMIR

SIM

IC

IZB

OR

NA

NA

ST

AV

A

JEL

INIC

ZR

INK

A

VU

CIC

MA

GIC

SO

P

PE

ČN

JAK

RU

SK

AN

SA

RIC

SIM

IC

SA

RIC

BA

N

RU

SK

AN

DU

SA

K

SIM

IC

VID

OV

IC

VU

CIC

MA

GIC

IV.b

JUR

ISIC

ŠO

P

ZR

INK

A

IVA

NIŠ

EV

MA

GIĆ

MIL

INO

VIĆ

ŠA

RIĆ

MIL

INO

VIC

BR

AN

IMIR

SA

RIC

RU

SK

AN

MIL

INO

VIC

PE

ČN

JAK

SO

KIĆ

SIM

IC

BR

AN

IMIR

VA

LE

NT

INA

IVA

NIŠ

EV

MA

GIC

MIL

INO

VIC

VE

KIC

AR

TU

KO

VIC

SA

RIC

JEL

INIC

RU

SK

AN

PE

ČN

JAK

PE

ČN

JAK

ZR

INK

A

SO

P

AR

TU

KO

VIC

VA

LE

NT

INA

PE

ČN

JAK

SO

KIC

VA

LE

NT

INA

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

34

IV.c

ŠO

P

SO

KIĆ

JUR

IŠIĆ

RU

ŠK

AN

GA

SP

AR

OV

IC

VA

LE

NT

INA

VA

LE

NT

INA

ZR

INK

A

ŠA

RIĆ

PE

ČN

JAK

ŠA

RIĆ

VE

KIC

SO

KIC

SA

RIC

VA

LE

NT

INA

SO

P

SIM

IC

MA

GIC

MA

GIC

JEL

INIC

ZZ

RIN

KA

PE

ČN

JAK

AR

TU

KO

VIC

SA

RIC

KU

SE

NIC

SA

RIC

GA

SP

AR

OV

IC

PE

ČN

JAK

PE

ČN

JAK

AR

TU

KO

VIC

SA

RIC

RU

SK

AN

IV.d

GA

SP

AR

OV

IC

AR

TU

KO

VIĆ

VU

CIC

JUR

ISIC

ZR

INK

A

GA

SP

AR

OV

IC

VE

KIC

SA

RIC

PE

ČN

JAK

GA

SP

AR

OV

IC

MA

GIC

RU

SK

AN

VU

CIC

VIN

CE

TIC

ZR

INK

A

SIM

IC

SA

RIC

BA

N

J

EL

INIC

SA

RIC

VIN

CE

TIC

PE

ČN

JAK

AR

TU

KO

VIC

VU

CIC

BA

N

PE

ČN

JAK

PE

ČN

JAK

SA

RIC

SA

RIC

RU

SK

AN

MA

GIC

VIN

CE

TIC

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

35

RASPORED ODRŽAVANJA INFORMACIJA U GIMNAZIJI NOVA GRADIŠKA U

ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Red. broj

PREZIME I IME dan i sat

1. ARTUKOVIĆ, KSENIJA utorak, 4. sat 2. BAN, ILIJANA srijeda, 3. sat 3. BEDENIČIĆ, DANIEL utorak, 5. sat 4. MARKO DUŠAK petak, 4. sat 5. GAŠPAROVIĆ, RADMILA četvrtak, 5. sat 6. HAUSNET LASOVIĆ, KORALJKA četvrtak, 4. sat 7. IVANIŠEVIĆ, BRANKA ponedjeljak, 3. sat 8. IVANIŠEVIĆ, ZRINKA petak, 4. sat 9. JELINIĆ, MATEA srijeda, 4. sat 10. JURIŠIĆ, PETAR ponedjeljak, 2. sat 11. KOŠKI, IVANA petak, 3. sat 12. KRAMBERGER, BRANIMIR ponedjeljak, 4. sat 13. KUŠENIĆ, BRANKA utorak, 5. sat 14. LATAL, SONJA ponedjeljak, 6. sat 15. MAGIĆ, ANITA ponedjeljak, 3. sat 16. MATIJAŠEVIĆ, ZLATKO srijeda, 5. sat 17. MILINOVIĆ, SNJEŽANA utorak, 3. sat 18. NIKOLINA NOVOSELAC petak, 4. sat 19. PEČNJAK, SILVIJA utorak, 5. sat 20. PLAVAC, MORANA ponedjeljak, 6. sat 21. PETRIKOVIĆ, SEBASTIJAN utorak, 2. sat 22. RUŠKAN, GORAN ponedjeljak, 5. sat 23. SOKIĆ, JOSIP srijeda, 4. sat 24. SOUŠEK, SILVIJA srijeda, 3. sat 25. ŠARIĆ, GORAN utorak, 6. sat 26. ŠIMIĆ, SANJA srijeda, 3. sat 27. ŠOP, MLADEN utorak, 4. sat 28. VEKIĆ, IVAN četvrtak, 3. sat 29. VIDOVIĆ PETERMAN, LAHORKA četvrtak, 2. sat 30. VINCETIĆ, MANDA ponedjeljak, 4. sat 31. VUCIĆ, JOSIP srijeda, 5. sat

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

36

ŠKOLSKA STRUČNA VIJEĆA I TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA

HRVATSKI JEZIK, GLAZBENA I LIKOVNA UMJETNOST (6)

Nastavnici: Sonja Latal, Silvija Pečnjak, , Ivan Vekić, Matea Jelinić, Matea Žilić, Morana Plavac

Nastavni sati Hrvatski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost

Redovna nastava 60 15 15

Izborna nastava - - 2

Fakultativna nastava - 2 -

Dodatna nastava 1 -

Ukupno 61 17 15

94 nastavnih sati

SONJA LATAL 20

REDOVNA NASTAVA 1. B, 2. A, 3. A, C, D, 20

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 2. A 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

dramska skupina, KURIKULARNA REFORMA, voditeljica ŠSV

20 /22, +2

SILVIJA PEČNJAK 20

REDOVNA NASTAVA 1. A, 4. A, B, C, D 20

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA 1 sat – 4. r 1

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

ZVONO – novinari KURIKULARNA REFORMA

20/21, +1

MORANA PLAVAC 20

REDOVNA NASTAVA 1. C, 2. B, C, D 3. B 20

IZBORNA NASTAVA -

DODATNA/DOPUNSKA -

RAZREDNIŠTVO -

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

kulturno-umjetnički program KURIKULARNA REFORMA

-

20/20

Ivan Vekić 21

REDOVNA NASTAVA Likovna umjetnost: 1. – 4.

15

IZBORNA NASTAVA IZBORNA NASTAVA – Likovna umjetnost - fotografija

2

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 2. C 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

likovna grupa KURIKULARNA REFORMA

21/19

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

37

Danijela Šmuljić-Matošević/ M. Jelinić 21

REDOVNA NASTAVA Glazbena umjetnost: 1. – 4. 15

IZBORNA NASTAVA

FAKULTATIVNA GLAZBENA UMJETNOST - zbor 2

RAZREDNIŠTVO 2.B 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

ZBOR, KURIKULARNA REFORMA

21/19

Matea Žilić REDOVNA NASTAVA knjižnica

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

knjižničari, Cijeli grad čita, projekti, zbirka kratkih priča KURIKULARNA REFORMA – glavna koordinatorica

MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA (6)

Nastavnici: Radmila Gašparović, Snježana Milinović, Branka Kušenić, Lahorka Vidović-Peterman,

Goran Ruškan, Zlatko Matijašević

Nastavni sati Matematika Fizika Informatika

Redovna nastava 52 30 6

Izborna nastava 4 6 6

Fakultativna nastava - - -

Dodatna nastava 6 2 1

Ukupno 62 38 13

113 nastavnih sati

RADMILA GAŠPAROVIĆ 18 Članak 24. KU

REDOVNA NASTAVA 2. A, B, 3. B, 4. C, D 11+ 6

IZBORNA NASTAVA 4. razred A 2

DODATNA/DOPUNSKA 3. B 1

RAZREDNIŠTVO -

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

20

SNJEŽANA MILINOVIĆ 22

REDOVNA NASTAVA Informatika: 1. A, B, C (6) Matematika: 4. B (3)

9

IZBORNA NASTAVA informatika 2., 3 . i 4. R. 6

DODATNA/DOPUNSKA dod. inf. 1. – 4. r. 1

RAZREDNIŠTVO 4. B 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

vođenje informatičkoga kabineta KOORDINATOR ZA KURIKULARNU REFORMU

2 + 3

22/23 (+1)

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

38

LAHORKA VIDOVIĆ PETERMAN 20

REDOVNA NASTAVA 1. A, B 2. D, 3. A, 4. A 18

IZBORNA NASTAVA 0

DODATNA/DOPUNSKA 3. A 1

RAZREDNIŠTVO 3. A 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA

20 /21, +1

BRANKA KUŠENIĆ 20

REDOVNA NASTAVA 1. C 2. C, 3. C, D 14

IZBORNA NASTAVA 4. raz. B 2

DODATNA/DOPUNSKA 1. – 2. , 3. I 4., 3. C, 3 D 1 + 1 + 2

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA

20/20

GORAN RUŠKAN 22

REDOVNA NASTAVA 1. A 2. A, B, 3. A, C, 4. A, B, C, D 18

IZBORNA NASTAVA fizika 2. razredi 2

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 3.C 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

voditelj ŠSV KURIKULARNA REFORMA

22 /22

ZLATKO MATIJAŠEVIĆ 22

REDOVNA NASTAVA 1. B, C 2. C, D, 3. B, D 12

IZBORNA NASTAVA fizika 3. fizika 4.

4

DODATNA/DOPUNSKA fizika 1. – 2., 3 – 4. 1+1

RAZREDNIŠTVO - -

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

satničar, KURIKULARNA REFORMA Napredni fizičari

3

22/21 (-1)

STRANI JEZICI (7)

Nastavnici: Branka Ivanišević, Ivana Škarica-Mital, Josip Vucić, Silvija Soušek, Anita Magić,

Sebastijan Petriković, Danijel Bedeničić

Broj sati

Engleski jezik Njemački jezik

Francuski jezik

Latinski jezik Grčki jezik

1. strani jezik

- -

2. strani jezk

- - -

Izborna nastava

- -

Dodatna nastava

- - -

UKUPNO

nastavnih sati

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

39

BRANKA IVANIŠEVIĆ 21

REDOVNA NASTAVA E: 3. B - 3 (E) 3

1. A - 2 (NJ), 1. B - 2 (NJ), 2. A - 3

(NJ), 3. A - 3 (NJ), 3. B - 2 (NJ), 3. C -2

(NJ), 4. B - 2 (NJ)

16

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 3. B 2

INA, VODITELJSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA

21/21

IVANA ŠKARICA MITAL/ 21

REDOVNA NASTAVA E: 4. B - 3 (E), 4. C - 3 (E) Nj: 2. A - 2 (NJ), 2. B - 3+2 (E+NJ) 3. A - 2 (NJ)

3. D - 2 (NJ), 4. C - 2 (NJ)

9 10

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 2. B 2

INA, VODITELJSTVO ŠSV, OSTALO

21/21

SEBASTIJAN PETRIKOVIĆ – Njemački jezik 21

REDOVNA NASTAVA Nj: 2. A - 2 (NJ), 2. B 2), 3. A - 2

(NJ), 3. D -2 (NJ) 8

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITELJSTVO ŠSV, OSTALO

NADOPUNA – matična škola OŠ DRAGALIĆ

8

ANITA MAGIĆ 21

REDOVNA NASTAVA NJ: 1. C - 2, 2. C - 2,

2. D - 2, 4. A - 2, 4. B - 2, 4. D-2

4. A - 3, 4. C - 2 (NJ) – do

povratka I. Škarica Mital

15 2

IZBORNA NASTAVA francuski jezik - 3. R, 3. R. 4

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITELJSTVO ŠSV, OSTALO

VODITELJ VU KURIKULARNA REFORMA

21/21

SILVIJA SOUŠEK 21

REDOVNA NASTAVA EJ: 1. A - 3, 1. B - 3, 2. A - 2,

2. C - 3

3. A - 3+2, 3. C - 3

19

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 1. B 2

INA, VODITELJSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA

21/21

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

40

JOSIP VUCIĆ 21

REDOVNA NASTAVA E: 1. C - 3, 2. A - 3, 2. D – 3,

3. D – 3, 4. A - 3+2, 4. D - 3

20

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 1. C 2

INA, VODITELJSTVO ŠSV, OSTALO

Voditelj ŠSV KURIKULARNA REFORMA

21/22, +1

DANIEL BEDENIČIĆ 21

REDOVNA NASTAVA LATINSKI JEZIK 1.A, B, C, 2.A, B, C, D 14

IZBORNA NASTAVA GRČKI JEZIK 2. R I 3. R 4

DODATNA/DOPUNSKA 1 1

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITELJSTVO ŠSV, OSTALO

SINDIKAT KURIKULARNA REFORMA

3

21/22,+1

BIOLOGIJA, KEMIJA, TZK (6)

Nastavnici: Ksenija Artuković, Ilijana Ban, Josip Sokić, Manda Vincetić, Mladen Šop

Nastavni sati

Biologija Kemija TZK

Redovna nastava 30 30 30

Izborna nastava - 2 -

Dodatna nastava - 1 2

Fakultativna nastava - - -

Podjela razreda - - 6

UKUPNO 30 33 38

101 nastavnih sati

KSENIJA ARTUKOVIĆ 22

REDOVNA NASTAVA BIOLOGIJA

2. A, C, D, 3. A, B, C, D, 4. A, B, C, D

IZBORNA NASTAVA -

DODATNA/DOPUNSKA -

RAZREDNIŠTVO -

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

22/22

ILIJANA BAN 22

REDOVNA NASTAVA KEMIJA

1. A , 2. B, C, D, 3. A, B, C, D, 4. A, D 20

IZBORNA NASTAVA -

DODATNA/DOPUNSKA -

RAZREDNIŠTVO 1. A 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA

22 /22

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

41

JOSIP SOKIĆ 22

REDOVNA NASTAVA B: 1. A, B, C 2. B K: 1. B, C, 2. A 4. B, C

18

IZBORNA NASTAVA KEMIJA 3. r. – laboratorijske vježbe, 4. R.

2 2

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA voditelj ŠSV

22 /22

MANDA VINCETIĆ 22 Uvećanje 4%

REDOVNA NASTAVA 1. A, B, C 3. A, B, C, D (dijele se) 4. D 16

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA 2 ŠSK 2

RAZREDNIŠTVO razrednica 4. D 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

povjerenik zaštite na radu odbojkaška razredna liga

2

KURIKULARNA REFORMA 22/22

MLADEN ŠOP 22

REDOVNA NASTAVA 2. A, B,C, D 3. A, B, C, D (dijele se) 4. A, B, C

22

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

malonogometna razredna liga

22/22

DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA (9)

Nastavnici: Koraljka Hausnet-Lasović, Zrinka Ivanišević, Goran Šarić, Đurđica Eržić,

Branimir Kramberger, Ivana Koški, Marko Dušak, Petar Jurišić, Sanja Šimić

Nastavni sati

Redovna nastava

Izborna nastava

Fakultativna nastava

Dodatna nastava

Ukupno sati

Povijest 34 - - 34

Geografija 30 4 - 34

Psihologija 8 6 - 14

Logika 4 - 4

Filozofija 8 8

Sociologija 8 8

Politika i gospodarstvo

4 4 8

Vjeronauk 16 15

Etika 4 4

Nastavnih sati

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

42

BRANIMIR KRAMBERGER 22

REDOVNA NASTAVA 1. A, B, C 2. A, B, C, D 3. B, D 4. A, B 22

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 3. D 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

Voditelj ŠSV, KURIKULARNA REFORMA

22/24, +2

GORAN ŠARIĆ 22

REDOVNA NASTAVA POV: 1. A, 4. A, B, C, D GEO: 3. A, C, 4. C, D

14 8

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 4. C 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA

22 /24, +2

IVANA KOŠKI 22

REDOVNA NASTAVA 1. B, C 2. A, B, C, D 3. A, B, C, D 20

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 2. D 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

KURIKULARNA REFORMA

22/22

MARKO DUŠAK 21

REDOVNA NASTAVA 1. A, B, C, 2. A, B, C, D, 3. A, B, C, D, 4. A 12

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

Zajednica sv. Vinka KURIKULARNA REFORMA

12

PETAR JURIŠIĆ 21

REDOVNA NASTAVA 4. B, C, D 3

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

=3

KORALJKA HAUSNET-LASOVIĆ 21

REDOVNA NASTAVA Psihologija: 2. A, B, C, D, 3. A, B, C, D 8

IZBORNA NASTAVA IZBORNA 2., 3 .,4. 6

DODATNA/DOPUNSKA DEBATA 1

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

ISPITNI KOORDINATORICA Debata Tim za kvalitetu, voditeljica ŠPP, EUREKA

6

21/21

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

43

ZRINKA IVANIŠEVIĆ 21

REDOVNA NASTAVA Logika: 3. A, B, C, D (4) Sociologija: 3. A, B, C, D (8) Filozofija: 4. A, B, C, D (8)

20

IZBORNA NASTAVA

DODATNA/DOPUNSKA Prva pomoć 1

RAZREDNIŠTVO

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

MLADI CRVENOGA KRIŽA 1

21/21

SANJA ŠIMIĆ 21

REDOVNA NASTAVA Etika: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A (4) Politika i gospodarstvo: 4. A, B, C, D (4)

8

IZBORNA NASTAVA Politika i gospodarstvo – poduzetništvo 3. I 4. R

4

DODATNA/DOPUNSKA

RAZREDNIŠTVO 4. A 2

INA, VODITEL JSTVO ŠSV, OSTALO

VRBOVA : 8

21/22, +1

SATI PREKO NORME

NASTAVNIK PREDMET RAZRED SATI

TJEDNO

SATI

GODIŠNJE

Danijel Bedeničić Dodatna i dopunska nastava

latinski jezik

1. i 2. r 1 35

Branimir

Kramberger

Geografija 4. B 2 70

Sonja Latal Hrvatski jezik 3. A 2 70

Snježana

Milinović

Dodatna nastava informatika/

dopunska matematika

1. – 4. 1 35

Silvija Pečnjak Dodatna nastava – hrvatski

jezik

4. 1 35

Sebastijan

Petriković

Njemački jezik 3. D 1 35

Goran Šarić Geografija 4. D 2 70

Sanja Šimić Izborna nastava -

poduzetništvo

4. 1 35

Lahorka Vidović

Peterman

dodatna matematika 3. A 1 35

Josip Vucić Engleski jezik 4. D 1 35

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

44

DODATNA NASTAVA / DOPUNSKA NASTAVA

PREDMET NASTAVNIK BR.

UČ.

VRIJEME

ODRŽAVANJA

1. Prva pomoć Zrinka Ivanišević 10 – 15 petak, 8. sat

2. HRVATSKI JEZIK S. Pečnjak 10 – 15 četvrtak, 8. sat

3. FIZIKA 1., 2. R. Z. Matijašević 10 – 15 utorak, 8. sat

4. FIZIKA 3., 4. R. Z. Matijašević 10 – 15 ponedjeljak, 8. sat

5. MATEMATIKA L. Vidović Peterman 3. A četvrtak, 4. sat

6. MATEMATIKA R. Gašparović 3. B petak, 1. sat

7 MATEMATIKA B. Kušenić 3. C četvrtak, 7. sat

8. MATEMATIKA B. Kušenić 3. D petak, 7. sat

9. MATEMATIKA B. Kušenić 1. – 2. 10 – 15 četvrtak, 8. sat

10. MATEMATIKA B. Kušenić 3. – 4. 10 – 15 srijeda, 8. sat

11. INFORMATIKA S. Milinović 10 – 15 srijeda, 8. sat

12. LATINSKI JEZIK D. Bedeničić 10 – 15 utorak, 8. sat

13. DEBATA K. Hausnet Lasović 10 – 15 ponedjeljak, 8. sat

14. ŠSK M. Vincetić 10 – 15 utorak, 8. sat

15. ŠSK M. Vincetić 10 – 15 srijeda, 8. sat

RAZREDNICI

RAZRED RAZREDNIK ZAMJENSKI

RAZREDNIK

SRZ

1. A Ilijana Ban Josip Sokić četvrtak, 1. sat 1. B Silvija Soušek Danijel Bedeničić petak, 6. sat 1. C Josip Vucić Anita Magić petak, 5. sat 2. A Sonja Latal Ksenija Artuković ponedjeljak, 7. sat

2. B Ivana Škarica Mital/ Matea Jelinić Marko Dušak utorak, 3. sat 2. C Đurđica Eržić/ Ivan Vekić Morana Plavac utorak, 3. sat 2. D Ivana Koški Zlatko Matijašević srijeda, 3. sat 3. A Lahorka Vidović Peterman K. Hausnet Lasović petak, 7. sat 3. B Branka Ivanišević Ljiljana Ptačnik četvrtak, 4. sat 3. C Goran Ruškan Branka Kušenić petak, 2. sat 3. D Branimir Kramberger Matea Žilić ponedjeljak, 5. sat 4. A Sanja Šimić Zrinka Ivanišević srijeda, 5. sat 4. B Snježana Milinović Silvija Pečnjak utorak, 1. sat 4. C Goran Šarić Ljilkana Vidmar petak, 6. sat 4. D Manda Vincetić Radmila Gašparović petak, 7. sat

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

45

VODITELJI ŠKOLSKIH STRUČNIH VIJEĆA

• Hrvatski jezik, Likovna umjetnost, Glazbena umjetnost i knjižnica: Sonja Latal

• Matematika, Fizika i Informatika: Goran Ruškan

• Strani jezici: Josip Vucić

• Biologija, Kemija i TZK: Josip Sokić

• Društvena grupa predmeta: Branimir Kramberger

• Razrednici: Ljiljana Vidmar

IZBORNA NASTAVA

DRUGI RAZREDI (učenika: 76)

PREDMET FIZIKA FRANCUSKI JEZIK

GRČKI JEZIK INFORMATIKA

LIKOVNA U. - fotografija

PSIHOLOGIJA

NASTAVNIK

GORAN RUŠKAN

ANITA MAGIĆ

DANIJEL BEDENIČIĆ

SNJEŽANA MILINOVIĆ

IVAN VEKIĆ KORALJKA HAUSNET LASOVIĆ

UČENIKA

2. A 5 1 6 5 - 5

2. B 4 - 3 - 5 6

2. C 2 8 - 3 1 3

2. D 1 9 - 6 5 -

TREĆI RAZREDI (učenika: 91)

PREDMET FIZIKA - ELEKTROTEHNIKA

FRANCUSKI JEZIK

GRČKI JEZIK

INFORMATIKA

KEMIJA – laboratorijske vježbe

PODUZETNIŠTVO

PSIHOLOGIJA

NASTAVNIK

Zlatko MAatijašević

ANITA MAGIĆ

DANIJEL BEDENIČIĆ

SNJEŽANA MILINOVIĆ

JOSIP SOKIĆ Sanja Šimić

KORALJKA HAUSNET LASOVIĆ

UČENIKA

3.a 3 1 - 7 4 7 -

3.b 1 7 2 5 5 2 5

3.c 3 4 5 3 2 - 5

3.d 4 1 6 1 8 1 4

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

46

ČETVRTI RAZREDI (učenika: 78)

PREDMET FIZIKA INFORMATIKA

KEMIJA

MATEMATIKA A

MATEMATIKA B

PODUZETNIŠTVO

PSIHOLOGIJA

NASTAVNIK

Z. MATIJAŠEVIĆ

SNJEŽANA MILINOVIĆ

JOSIP SOKIĆ

R. Gašparović

Kušenić S. Šimić KORALJKA HAUSNET LASOVIĆ

UČENIKA

4.a 6 4 2 1 2 3 1

4.b 4 5 7 - 6 - 1

4.c - 1 4 7 - 2 2

4.d - 4 1 4 2 4 5

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

NASTAVNIK NAZIV

1. Anita Magić Učeničko vijeće

2. Matea Žilić knjižničari

3. Silvija Pečnjak novinari

4. Manda Vincetić

Mladen Šop

ŠSK

5. Marko Dušak Zajednica sv. Vinka

6. Matea Jelinić zbor

7. Sonja Latal dramska skupina

8. Morana Plavac kulturno-umjetnički prgram

9. Koraljka Hausnet-

Lasović

debatni klub

10. Josip Sokić ekolozi

11. Zrinka Ivanišević Mladi Crvenoga križa

12. Matea Jelinić orkestar

POSEBNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Matea Žilić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Anđelka Miškić, dipl.iur.

SLUŽBENIK ZAŠTITE NA RADU: Anđelka Miškić, dipl.iur.

OSOBA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA: Anita Magić, prof.

POVJERENIK ZAŠTITE NA RADU: Manda Vincetić, prof.

OVLAŠTENICI: Koraljka Hausnet-Lasović, prof. i Anđelka Miškić, dipl.iur

SINDIKALNI POVJERENIK: Danijel Bedeničić, prof.

KOORDINATOR ZA GRAĐANSKI ODGOJ: Ljiljana Vidmar, prof.

KOORDINATOR ZA ZDRAVSTVENI ODGOJ: Ljiljana Vidmar, prof.

TIM ZA KVALITETU i ŠPP: Koraljka Hausnet Lasović, prof.,

OSOBA ZA PRIJAVU KRŠENJA PRAVA UČENIKA: Koraljka Hausnet-Lasović, prof.

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

47

POVJERENSTVA

ŠKOLSKO ISPITNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNE MATURE

Ljiljana Ptačnik, ravnateljica, predsjednica

Koraljka Hausnet Lasović, ispitna koordinatorica

Sanja Šimić, razrednica 4. A

Snježana Milinović, razrednica 4. B

Goran Šarić, razrednica 4. C

Manda Vincetić, razrednica 4. D

Ljiljana Vidmar

Branimir Kramberger, zamjenik ispitne koordinatorice

EKOODBOR

Ljiljana Vidmar

Ljiljana Ptačnik

Josip Sokić

Ksenija Artuković

TIM ZA KVALITETU

Koraljka Hausnet Lasović, ispitna koordinatorica

Ljiljana Ptačnik, ravnateljica

Ljiljana Vidmar

Voditelji ŠSV

Predstavnik roditelja

Predstavnik učenika

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA ČENIKA

Ljiljana Ptačnik, ravnateljica

Ljiljana Vidmar, pedagoginja

Koraljka Hausnet Lasović, nastavnica psihologije

Razrednik

Liječnik školske medicine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU MATURALNE EKSKURZIJE

Ljiljana Ptačnik, ravnateljica

Lahorka Vidović Peterman, 3. A, Branka Ivanišević, 3. B, Goran Ruškan, 3. C, Branimir

Kramberger, 3. D

Roditelji: Kristina Kovačević (3.A), Angelina Dumenčić (3.B), Pudić Marija (3.C), Biljana Gubić (3.

D)

Učenici: Leona Pavić (3.A), Dorotea Čorak (3.B), Gabriela Redžoć (3.C), Marta Kekez (3. D)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU STRUČNE EKSKURZIJE UČENIKA 2. RAZREDA

Ljiljana Ptačnik, ravnateljica

Sonja Latal, 2. A, Matea Jelinić, 2. B, Ivan Vekić, 2. C, Ivana Koški, 2. D

Roditelji: Katica DelVechio (2. A), Mirela Glavaš (2. B), Novka Pavleka (2.C), Ivo Ivanišević (2. D)

Učenici: Tin Trobić (2. A), Karlo Akmačić (2. B), Lovro Peterman (2. C), Kristina Hron(2. D)

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

48

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU STRUČNE EKSKURZIJE UČENIKA 1. RAZREDA

Ljiljana Ptačnik, ravnateljica

Ilijana Ban, 1. A, Silvija Soušek, 1. B, Josip Vucić 1. C

Roditelji: Lidija Ivanišević (1.A), Ana Filipović Gogić (1. B), Mirjana Šupica (1. C)

Učenici: Marino Marjanović (1.A), Ena Maras (1.B), Marija Brlić (1.C)

OSTALA ZADUŽENJA

100 GODINA GNG

Organizacijski odbor za obilježavanje 100 GNG 1. Dr. sc. Daniel Marušić, župan Brodsko-posavske županije

2. Dr. sc. Anica Vukašinović,pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje,

sport i kulturu u BPŽ

3. Vinko Grgić, gradonačelnik Nova Gradiške

4. Hrvoje Žakić, voditelj Uprave šuma Nova Gradiška

5. Josip Kolodziej, ravnatelj Opće bolnice Nova Gradiška

6. Mr. sc. Duško Soldatović, direktor AMC,t ajnik AK N.Gradiška, ravnatelj

POU AMC N. Gradiška

7. Dražen Oršulić, predsjednik Školskog odbora Gimnazije Nova Gradiška

8. Mirela Glavaš, predsjednica Vijeća roditelja

9. Dr. sc. Marija Mihaljević- ravnateljica Gradskog muzeja Nova Gradiška

10. Biljana Dakić, ravnateljica Gradske knjižnice Nova Gradiška

11. Danijela Juranović , ravnateljica POU „MAR“ Nova Gradiška

12. Dinka Matijević, direktorica Turističke zajednice Grada Nova Gradiška

13. Sanja Bukvić, novinarka radio postaje Nova Gradiška

14. Nada Peleh-Serenčeš,prof.

15. Alen Kocić

16. Ljiljana Ptačnik, ravnateljica Gimnazije Nova Gradiška

Provedbeni odbor

KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM – MORANA PLAVAC

DRAMSKA PREDSTAVA – SONJA LATAL

SPORTSKI TURNIR – MANDA VINCETIĆ

TURNIR U DEBATI – K. HAUSNET LASOVIĆ

ZVONO – SILVIJA PEČNJAK

ZBOROVI – MATEA JELINIĆ

MONOGRAFIJA - GORAN ŠARIĆ, IVANA KOŠKI

KNJIGA KRATKIH PRIČA I SPOMENICA – MATEA ŽILIĆ

POVIJESNA IZLOŽBA – GORAN ŠARIĆ, IVANA KOŠKI

PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI – LJILJANA VIDMAR, KORALJKA HAUSNET

LASOVIĆ, MATEA ŽILIĆ

RADIONICE – SVI NASTAVNICI

PROJEKTI

Izborna nastava

2. razredi – VODA

3. razredi – ZEMLJA

4. razredi – VATRA I ZRAK

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

49

BROJ NASTAVNIH SATI GODIŠNJE PO NASTAVNIM PREDMETIMA

1. A

Razrednica: Ilijana Ban, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 140

Engleski jezik 1 Silvija Soušek 105

Njemački jezik 2 Branka Ivanišević 70

Latinski jezik Daniel Bedeničić 70

Glazbena umje. Danijela Šmuljić

Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umj. Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Povijest Goran Šarić 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Lahorka Vidović-Peterman 140

Fizika Goran Ruškan 70

Kemija Ilijana Ban 70

Biologija Josip Sokić 70

Informatika Snježana Milinović 70

TZK Manda Vincetić 70

Vjeronauk Marko Dušak 35

Etika Sanja Šimić 35

Sat razrednika Ilijana Ban 35

Ukupno 1190

1. B

Razrednica: Silvija Soušek, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Sonja Latal 140

Engleski jezik 1 Silvija Soušek 105

Njemački jezik 2 Branka Ivanišević 70

Latinski jezik Daniel Bedeničić 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić

Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan

Vekić 35

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Lahorka Vidović-

Peterman 140

Fizika Zlatko Matijašević 70

Kemija Josip Sokić 70

Biologija Josip Sokić 70

Informatika Snježana Milinović 70

TZK Manda Vincetić 70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Silvija Soušek 35

Ukupno 1155

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

50

1. C

Razrednik: Josip Vucić, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Morana Plavac 140

Engleski jezik 1 Josip Vucić 105

Njemački jezik 2 Anita Magić 70

Latinski jezik Daniel Bedeničić 70

Glazbena umje. Danijela Šmuljić

Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umj. Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Branka Kušenić 140

Fizika Zlatko Matijašević 70

Kemija Josip Sokić 70

Biologija Josip Sokić 70

Informatika Snježana Milinović 70

TZK Manda Vincetić 70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Josip Vucić 35

Ukupno 1155

2. A

Razrednica: Sonja Latal, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Sonja Latal 140

Engleski jezik 1 Josip Vucić 105

Njemački jezik 1 Branka Ivanišević 105

Engleski jezik 2 Silvija Soušek 70

Njemački jezik 2 Anita Magić 70

Latinski jezik Daniel Bedeničić 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmnuljić Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Radmila Gašparović 140

Fizika Goran Ruškan 70

Kemija Josip Sokić 70

Biologija Ksenija Artuković 70

TZK Mladen Šop 70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Etika(izborni) Sanja Šimić 35

Sat razrednika Sonja Latal 35

Izborna:Francuski ,Fizika

Informatika, Psihologija,

Anita Magić, Snježana Milinović, Koraljka

Hausnet Lasović, Goran Ruškan 70/4=280

Fakultativna- Glazbena um 70

Ukupno 1680

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

51

2. B

Razrednica: Ivana Škarica Mital/Matea Jelinić,prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Morana Plavac 140

Engleski jezik 1 Valentina Novoselac 105

Njemački jezik 2 Sebastijan Petriković 70

Latinski jezik Daniel Bedeničić 70

Glazbena umjetnost Matea Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Radmila Gašparović 140

Fizika Goran Ruškan 70

Kemija Ilijana Ban 70

Biologija Josip Sokić 70

TZK Mladen Šop 70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Matea Jelinić 35

Izborna nastava: Grčki jezik,,

Fizika, Psihologija, Likovna

umjetnost

Daniel Bedeničić, Goran Ruškan, Koraljka

Hausnet-Lasović, Ivan Vekić

70/4

280

Fakultativna-Glazbena

umjetnost

Matea Jelinić 70

Ukupno 1470

2. C

Razrednik: Đurđica Eržić,prof./Ivan Vekić,prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Morana Plavac 140

Engleski jezik 1 Silvija Soušek 105

Njemački jezik 2 Anita Magić 70

Latinski jezik Daniel Bedeničić 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Branka Kušenić 140

Fizika Zlatko Matijašević 70

Kemija Ilijana Ban 70

Biologija Ksenija Artuković 70

TZK Mladen Šop 70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Ivan Vekić 35

Izborna nastava: Informatika,

Fizika, Psihologija, Grčki

jezik, Francuski jezik,

Likovna umjetnost

Snježana Milinović, Zlatko Matijašević,

Koraljka Hausnet-Lasović, Daniel Bedeničić,

Anita Magić, Ivan Vekić

70/6

420

Fakultativna-Glazbena

umjetnost

Matea Jelinić 70

Ukupno 1610

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

52

2. D

Razrednik: Ivana Koški, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Morana Plavac 140

Engleski jezik 1 Josip Vucić 105

Njemački jezik 2 Anita Magić 70

Latinski jezik Danijel Bedeničić 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Lahorka Vidović-Peterman 140

Fizika Zlatko Matijašević 70

Kemija Ilijana Ban 70

Biologija Ksenija Artuković 70

TZK Mladen Šop 70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Ivana Koški 35

Izborna nastava: Francuski jezik,

Fizika, Informatika, Likovna

umjetnost

Anita Magić, Zlatko Matijašević,

Snježana Milinović, Ivan Vekić 70/4

280

Fakultativna-Glazbena umjetnost Matea Jelinić 70

Ukupno 1470

3. A

Razrednica: Lahorka Vidović-Peterman,prof.

Predmet Profesor Br. sati

Hrvatski jezik Sonja Latal 140

Engleski jezik 1 Silvija Soušek 105

Njemački jezik 1 Branka Ivanišević 105

Engleski jezik 2 Silvija Soušek 70

Njemački jezik2 Sebastijan Petriković 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea

Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Logika Zrinka Ivanišević 35

Sociologija Zrinka Ivanišević 70

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Goran Šarić 70

Matematika Lahorka Vidović Peterman 105

Fizika Goran Ruškan 70

Kemija Ilijana Ban 70

Biologija Ksenija Artuković 70

TZK Mladen Šop, Manda Vincetić 70+70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Etika(izborni) Sanja Šimić 35

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

53

Sat razrednika Lahorka Vidović-Peterman

35

Izborna nastava: Informatika,

Elektrotehnika, Francuski jezik,

Kemija, Poduzetništvo

Snježana Milinović,Zlatko

Matijašević,Anita Magić, Josip Sokić,

Sanja Šimić

70/5

350

Fakultativna- Glazbena umjetnost Matea Jelinić 70

Dodatna-Matematika Lahorka Vidović-Peterman 35

Ukupno 1855

3. B

Razrednica: Branka Ivanišević,prof.

Predmet Profesor sati

Hrvatski jezik Morana Plavac 140

Engleski jezik 1 Branka Ivanišević 105

Njemački jezik 2 Branka Ivanišević 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea

Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Logika Zrinka Ivanišević 35

Sociologija Zrinka Ivanišević 70

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Radmila Gašparović 105

Fizika Zlatko Matijašević 70

Kemija Ilijana Ban 70

Biologija Ksenija Artuković 70

TZK Manda Vincetić, Mladen Šop 70+70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Branka Ivanišević 35

Izborna nastava: Grčki jezik, Informatika,

Psihologija, Francuski jezik, Poduzetništvo

Daniel Bedeničić, Snježana

Milinović, Koraljka Hausnet-

Lasović, Anita Magić, Sanja Šimić

70/5

350

Dodatna nastava-Matematika Radmila Gašparović 35

Ukupno 1575

3. C

Razrednik: Goran Ruškan, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Sonja Latal 140

Engleski jezik 1 Silvija Soušek 105

Njemački jezik 2 Branka Ivanišević 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Logika Zrinka Ivanišević 35

Sociologija Zrinka Ivanišević 70

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Goran Šarić 70

Matematika Branka Kušenić 105

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

54

Fizika Goran Ruškan 70

Kemija Ilijan Ban 70

Biologija Ksenija Artuković 70

TZK Manda Vincetić, Mladen Šop 70+70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Goran Ruškan 35

Izborna

nastava:Elektrotehnika, Grčki

jezik, Informatika, Psihologija,

Poduzetništvo, Kemija,

Francuski jezik

Zlatko Matijašević, Daniel Bedeničić,

Snježana Milinović, Koraljka Hausnet-

Lasović, Sanja Šimić, Josip Sokić, Anita

Magić

70/5

350

Fakultativna nastava -

Glazbena umjetnost

Matea Jelinić 70

Dodatna nastava -Matematika Branka Kušenić 35

Ukupno 1645

3. D

Razrednik: Branimir Kramberger , prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Sonja Latal 140

Engleski jezik 1 Josip Vucić 105

Njemački jezik 2 Sebastijan Petriković 70

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea Jelinić 35

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 35

Psihologija Koraljka Hausnet Lasović 35

Logika Zrinka Ivanišević 35

Sociologija Zrinka Ivanišević 70

Povijest Ivana Koški 70

Geografija Branimir Kramberger 70

Matematika Branka Kušenić 105

Fizika Zlatko Matijašević 70

Kemija Ilijana Ban 70

Biologija Ksenija Artuković 70

TZK Manda Vincetić, Mladen Šop 70+70

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 35

Sat razrednika Branimir Kramberger 35

Izborna nastava: Grčki jezik,

Informatika, Psihologija,

Francuski jezik, Elektrotehnika,

Poduzetništvo, Kemija

Daniel Bedeničić, Snježana Milinović,

Koraljka Hausnet-Lasović, Anita Magić,

Zlatko Matijašević, Sanja Šimić, Josip

Sokić

70/7

490

Fakultativna nastava -Glazbena

umjetnost

Matea Jelinić 70

Dodatna nastava -Matematika Branka Kušenić 35

Ukupno 1785

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

55

4. A

Razrednica: Sanja Šimić ,prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 128

Engleski jezik 1 Josip Vucić 96

Njemački jezik 1 Branka Ivanišević 96

Engleski jezik 2 Silvija Soušek 64

Njemački jezik 2 Branka Ivanišević 64/64

Anita Magić

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea Jelinić 32

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/ Ivan Vekić 32

Filozofija Zrinka Ivanišević 64

Povijest Goran Šarić 96

Geografija Branimir Kramberger 64

Matematika Lahorka Vidović-Peterman 96

Fizika Goran Ruškan 64

Kemija Ilijana Ban 64

Biologija Ksenija Artuković 64

Politika i gospodarstvo Sanja Šimić 32

TZK Mladen Šop 64

Vjeronauk katolički(izborni) Marko Dušak 32

Etika(izborni) Sanja Šimić 32

Sat razrednika Sanja Šimić 32

Izborna nastava: Informatika,

Kemija, Matematika A i B,

Poduzetništvo, Psihologija

Snježana Milinović, Josip Sokić, Branka

Kušenić, Radmila Gašparović, Sanja

Šimić, Koraljka Hausnet-Lasović

64/5

320

Dodatna nastava- Matematika Branka Kušenić 32

Ukupno 1632

4. B

Razrednica: Snježana Milinović, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 128

Engleski jezik 1 Ivana Škarica Mital/Valentina Novoselac 96

Njemački jezik 2 Anita Magić

Branka Ivanišević

64

64

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea Jelinić 32

Likovna umjetnost Gordana Đuričić7Ivan Vekić 32

Filozofija Zrinka Ivanišević 64

Povijest Goran Šarić 96

Geografija Branimir Kramberger 64

Matematika Snježana Milinović 96

Fizika Goran Ruškan 64

Kemija Josip Sokić 64

Biologija Ksenija Artuković 64

Politika i gospodarstvo Sanja Šimić 32

TZK Mladen Šop 64

Vjeronauk katolički(izborni) Petar Jurišić 32

Sat razrednika Snježana Milinović 32

Izborna nastava: Fizika, Zlatko Matijašević, Snježana Milinović, 64/6

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

56

Informatika, Kemija, Matematika,

Psihologija, Poduzetništvo

Josip Sokić, Branka Kušenić,Koraljka

Hausnet-Lasović, Sanja Šimić

384

Dodatna – Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 32

Ukupno 1504

4. C

Razrednik: Goran Šarić, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 128

Engleski jezik 1 Valentina Novoselac 96

Njemački jezik 2 Anita Magić 64

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea

jelinić 32

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/ Ivan Vekić 32

Filozofija Zrinka Ivanišević 64

Povijest Goran Šarić 96

Geografija Goran Šarić 64

Matematika Radmila Gašparović 96

Fizika Goran Ruškan 64

Kemija Josip Sokić 64

Biologija Ksenija Artuković 64

Politika i gospodarstvo Sanja Šimić 32

TZK Mladen Šop 64

Vjeronauk katolički(izborni) Petar Jurišić 32

Sat razrednika Goran Šarić 32

Izborna nastava: Fizika,

Informatika, Kemija, Matematika,

Poduzetništvo, Psihologija

Zlatko Matijašević, Snježana

Milinović,Josip Sokić, Radmila

Gašparović, Sanja Šimić, Koraljka

Hausnet-Lasović

64/6

384

Dodatna- Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 32

Fakultativna- Glazbena umjetnost Matea Jelinić 64

Ukupno 1504

4. D

Razrednik: Manda Vincetić, prof.

Predmet Profesor Broj sati

Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 128

Engleski jezik 1 Josip Vucić 96

Njemački jezik 2 Anita Magić 64

Glazbena umjetnost Danijela Šmuljić Matošević/Matea

Jelinić 32

Likovna umjetnost Gordana Đuričić/Ivan Vekić 32

Filozofija Zrinka Ivanišević 64

Povijest Goran Šarić 96

Geografija Goran Šarić 64

Matematika Radmila Gašparović 96

Fizika Goran Ruškan 64

Kemija Ilijana Ban 64

Biologija Ksenija Artuković 64

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

57

Politika i gospodarstvo Sanja Šimić 32

TZK Manda Vincetić 64

Vjeronauk katolički(izborni) Petar Jurišić 32

Sat razrednika Manda Vincetić 32

Izborna nastava: Fizika,

Informatika, Kemija, Matematika A

i B, Psihologija, Poduzetništvo

Zlatko Matijašević, Snježana

Milinović, Josip Sokić, Branka

Kušenić, Radmila Gašparović,

Koraljka Hausne-Lasović, Sanja

Šimić

64/7

448

Dodatna- Hrvatski jezik Silvija Pečnjak 32

Fakultativna- Glazbena umjetnost Matea Jelinić 64

Ukupno 1568

NASTAVNI PLAN DODATNE NASTAVE

Ime i prezime djelatnika PREDMET Broj sati Razre

d

Broj

učenika Tjedn

o

Godiš

nje

Zrinka Ivanišević Crveni križ, Prva

pomoć

1 35 svi

raz.

10

Silvija Pečnjak Hrvatski jezik 1 35 4.raz. 10

Zlatko Matijašević Fizika

Fizika

1

1

35

35

1.i.2.

3.i 4.

10

10

Lahorka Vidović

Peterman

Radmila Gašparović

Branka Kušenić

Branka Kušenić

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

1

1

1

1

35

35

35

35

3.A

3.B

3.C

3.D

23

22

24

21

Branka Kušenić Matematika 1

1

35

35

1. i 2.

3. i 4.

10

10

Snježana Milinović Informatika 1 35 1.-4. 10

Daniel Bedeničić Latinski jezik 1 35 2. 10

Debata Koraljka Hausnet-

Lasović

1 35 1.-4. 10

ŠSK Manda Vincetić 1

1

35

35

1.-2.

3.-4.

10

10

UKUPNO 15 525 1.-4. 200

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

58

NASTAVNI PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Red

br.

UDRUGE i

IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

Broj učenika

Broj

sati tjedno

Broj sati godišnje

Voditelj grupe

1. Novinari 15 1 35 Silvija Pečnjak

2. Pjevački zbor-

fakultativna nastava

45 2 70 Danijela-Šmuljić

Matošević/Matea Jelinić

3. Školski športski klub 120 2 70 MandaVincetić i Mladen

Šop

4. Zajednica sv. Vinka 15 1 35 Vlč.Marko Dušak

5. Mladi Crvenog križa 180 1 35 Zrinka Ivanišević

6.

Dramsko-recitatorska

skupina NOGA

10

1

35

Sonja Latal

7. Knjižničari 35 1 35 Sandra Hruban/Matea

Žilić

8. Vijeće učenika 15 1 35 Anita Magić

9. Kulturno- umjetnički

program

10 1 35 Morana Plavac

10. Debatni klub 10 1 35 Koraljka Hausnet-Lasović

11. Ekolozi 10 1 35 Josip Sokić

UKUPNO 355 14 455

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

59

GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE ZA NASTAVNU GODINU 2018./19.

Školska godina počinje 1. rujna 2018., a završava 31. kolovoza 2019.

Nastavna godina počinje 3. rujna 2018., a završava 14. lipnja 2019.

Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018.

Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019.,

za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2019.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018. , a završava 11. siječnja 2019.

Nastava počinje 14. siječnja 2019. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019., a završava 26. travnja 2019.

Nastava počinje 29. travnja 2019.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2019.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih

tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana,

odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

161 nastavni dan za maturante

178 nastavnih dana za učenike 2., 3. i 4. r.

RUJAN

3. 9. PONEDJELJAK Nova školska godina 2018./2019.

PRVI NASTAVNI DAN

KURIKULARNA REFORMA – suradnički posjet

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

ŠIP 7:45

9:00 KOLEGIJ – ravnateljica, pedagoginja, ispitna

koordinatorica, satničar, knjižničarka

Engleski jezik, A i B 9:00

OBJAVA REZULTATA: 13. 9. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 15. 9. 2018.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 19. 9. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBA: 21. 9. 2018.

4. 9. utorak 17:00 roditeljski sastanci prvih razreda

18:00 roditeljski sastanci drugih razreda

5. 9. srijeda 17:00 roditeljski sastanci trećih razreda

18:00 roditeljski sastanci četvrtih razreda

19:00 konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja

6. 9. četvrtak 18:00 ŠKOLSKI ODBOR

7. 9. petak Podjela rasporeda

10. 9. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knižničarka, tajnica

VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA – ŠSV

Matematika, Fizika, Informatika

11. 9. UTORAK Popunjavanje tablica – dodatna nastava, SRZ, informacije

VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA – ŠSV

stranih jezika

12. 9. SRIJEDA VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA – Biologija,

Kemija, TZK

13. 9. ČETVRTAK VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA – društvena

grupa predmeta

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

60

14. 9. PETAK VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA – Hrvatski

jezik i umjetnosti

17. 9. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knižničarka, tajnica

18. 9. UTORAK 1. Sjednica NV – usvajanje vremenika pisanih provjera

znanja, GPP i Školskoga kurikula

19. 9. SRIJEDA Sastanak Vijeća roditelja - usvajanje GPP i Školskoga

kurikula

20. 9. ČETVRTAK Sastanak Školskoga odbora - GPP i Školskoga kurikula

21. 9. PETAK Sastanak ŠIP-a i Tima za kvalitetu

24. 9. PONEDJELJAK 13,00 sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knižničarka, tajnica

25. 9. UTORAK

26. 9. SRIJEDA

27. 9. ČETVRTAK Sastanak povjerenstva za provedbu maturalne ekskurzije 3.

razreda

28. 9. PETAK

U rujnu za učenike predviđen odlazak u kazalište u Zagreb

LISTOPAD

1. 10. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

2. 10. UTORAK Tjedan cjeloživotnog učenja

3. 10. SRIJEDA Tjedan cjeloživotnog učenja

4. 10. ČETVRTAK Tjedan cjeloživotnog učenja

5. 10. PETAK Svjetski dan nastavnika – prigodno obilježavanje

6. 10. SUBOTA

7. 10. NEDJELJA

8. 10. PONEDJELJAK Dan neovisnosti Republike Hrvatske – blagdan RH

9. 10. UTORAK

10. 10. SRIJEDA

11. 10. ČETVRTAK

12. 10. PETAK Dan zahvalnosti za plodove zemlje – prigodno obilježavanje

Vijeće učenika i vjeroučitelji

13. 10. SUBOTA

14. 10. NEDJELJA

15. 10. PONEDJELJAK kolegij

15. 10. – 15. 11. mjesec knjige – školska knjižnica, književni

natječaj – kratka priča

Svjetski dan pješačenja – nastavnici TZK - obilježiti

16. 10. UTORAK

17. 10. SRIJEDA 2. sjednica NV – stručno usavršavanje nastavnika

SONJA LATAL, prof. mentorica za hrvatski jezik MALI

JEZIČNI SAVJETI

100 godina GNG

Kurikularna reforma

18. 10. ČETVRTAK Dan kravate – Vijeće učenika

19. 10. PETAK Sastanak za provedbu stručne ekskurzije 2. razreda

20. 10. SUBOTA

21. 10. NEDJELJA

22. 10. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

61

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

23. 10. UTORAK Cijeli grad čita – knjižnica, nastavnici Hrvatskoga jezika,

razrednici i razredi – 7. školski sat u suradnji s Gradskom

knjižnicom

24. 10. SRIJEDA Sastanak za provedbu stručne ekskurzije 1. razreda

25. 10. ČETVRTAK

26. 10. PETAK

27. 10. SUBOTA

28. 10. NEDJELJA

29. 10. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

Međunarodni dan školskih knjižnica

30. 10. UTORAK

31. 10. SRIJEDA

U listopadu za učenike predviđen odlazak u kazalište u Zagreb.

STUDENI

1. 11. ČETVRTAK Svi sveti – neradni dan – blagdan RH

2. 11. PETAK NENASTAVNI DAN – stručno usavršavanje nastavnika u

kurikularnoj reformi

3. 11. SUBOTA

4. 11. NEDJELJA

5. 11. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

6. 11. UTORAK

7. 11. SRIJEDA

8. 11. ČETVRTAK

9. 11. PETAK

10. 11. SUBOTA

11. 11. NEDJELJA

12. 11. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knižničarka, tajnica

13:15 3. kvartalna sjednica NV

Stručno usavršavanje – Branka Ivanišević

13. 11. UTORAK

14. 11. SRIJEDA ZAVRŠETAK NATJEČAJA KRATKA PRIČA GNG

15. 11. ČETVRTAK 15. 11. – 15. 12. Mjesec borbe protiv ovisnosti

16. 11. PETAK Dan sjećanja na Vukovar – obilježiti zajednički svi učenici i

nastavnici

INTERLIBER - ZAGREB

17. 11. SUBOTA

18. 11. NEDJELJA Dan sjećanja na Vukovar

19. 11. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

20. 11. UTORAK

21. 11. SRIJEDA

22. 11. ČETVRTAK

23. 11. PETAK 22. - 24.11. 2018. smotra Sveučilišta u Zagrebu

24. 11. SUBOTA

25. 11. NEDJELJA

26. 11. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

62

27. 11. UTORAK

28. 11. SRIJEDA

29. 11. ČETVRTAK

30. 11. PETAK Glazbom protiv ovisnosti - koncert

U sudenome za učenike predviđen odlazak u kazalište u

Zagreb

PROSINAC

1. 12. SUBOTA

2. 12. NEDJELJA

3. 12. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

4. 12. UTORAK

5. 12. SRIJEDA

6. 12. ČETVRTAK Sveti Nikola – Vijeće učenika

7. 12. PETAK Dan grada – ŠSV Povijest i Geografija – prigodno obilježiti

8. 12. SUBOTA

9. 12. NEDJELJA

10. 12. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

Dan ljudskih prava – debata, Pig, Sociologija

Obilježiti nastavnici PiG, Sociologije, Filozofije, Povijseti

11. 12. UTORAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

12. 12. SRIJEDA TJEDAN SOLIDARNOSTI

13. 12. ČETVRTAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

14. 12. PETAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

15. 12. SUBOTA

16. 12. NEDJELJA

17. 12. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

18. 12. UTORAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

19. 12. SRIJEDA PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

20. 12. ČETVRTAK Akcija za tisuću radosti

21. 12. PETAK Završetak prvoga polugodišta – prigodno obilježavanje – svi

učenici i djelatnici

22. 12. SUBOTA

23. 12. NEDJELJA

24. 12. PONEDJELJAK

25. 12. UTORAK Božić – blagdan RH

26. 12. SRIJEDA Blagdan RH

27. 12. ČETVRTAK Povjerenstva za popis imovine

28. 12. PETAK Povjerenstva za popis imovine

29. 12. SUBOTA

30. 12. NEDJELJA

U prosincu za učenike predviđen odlazak u kazalište u

Zagreb, kao i organizirani odlazak svih djelatnika na Advent

u Zagrebu.

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

63

SIJEČANJ

1. 1. UTORAK Nova godina, blagdan RH

2. 1. SRIJEDA

3. 1. ČETVRTAK Županijski, međužupanijski i državni stručni skupovi

4. 1. PETAK Individualno stručno usavršavanje

5. 1. SUBOTA Individualno stručno usavršavanje

6. 1. NEDJELJA Sveta tri kralja – blagdan RH

7. 1. PONEDJELJAK 4. POLUGODIŠNJA SJEDNICA NASTAVNIČKOGA

VIJEĆA

Goran Ruškan – Teorija Relativnosti

ŠSV

Popunjavanje vremenika pisanih provjera znanja – strani

jezici

8. 1. UTORAK ŠSV

Popunjavanje vremenika pisanih provjera znanja – Biologija,

Kemija

8,00 Konzultacije za učenike

9. 1. SRIJEDA ŠSV, Popunjavanje vremenika pisanih provjera znanja –

društvena grupa predmeta

Konzultacije za učenike

10. 1. ČETVRTAK ŠSV, Popunjavanje vremenika pisanih provjera znanja –

Hrvatski jezik

Konzultacije za učenike

11. 1. PETAK ŠSV, Popunjavanje vremenika pisanih provjera znanja –

Matematika, Fizika, Informatika

Konzultacije za učenike

12. 1. SUBOTA Konzultacije za učenike

13. 1. NEDJELJA

14. 1. PONEDJELJAK početak drugoga polugodišta

sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

5. Sjednica NV – usvajanje vremenika pisanih provjera

znanja

100 godina GNG

15. 1. UTORAK Povjerenstvo za obilježavanje Dana škole

Dan međunarodnoga priznaja RH - povjesničari

16. 1. SRIJEDA PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

17. 1. ČETVRTAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

18. 1. PETAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

19. 1. SUBOTA

20. 1. NEDJELJA

21. 1. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

Povjerenstvo za obilježavanje 100 godina GNG

22. 1. UTORAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

23. 1. SRIJEDA PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

24. 1. ČETVRTAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

25.1. PETAK PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 100 godina GNG

26. 1. SUBOTA

27. 1. NEDJELJA

28. 1. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

64

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

29. 1. UTORAK

30. 1. SRIJEDA 100 godina GNG – radionice – nastavni dan

31. 1. ČETVRTAK Dan škole – nenastavni dan, svečana sjednica NV

U siječnju za učenike predviđen odlazak u kazalište u Zagreb

VELJAČA

1. 2. PETAK 100 godina GNG – turniri – nastavni dan

2. 2. SUBOTA

3. 2. NEDJELJA

4. 2. PONEDJELJAK Tijekom veljače školska i županijska razina natjecanja

sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

5. 2. UTORAK Tjedan psihologije

6. 2. SRIJEDA

7. 2. ČETVRTAK

8. 2. PETAK

9. 2. SUBOTA

10. 2. NEDJELJA

11. 2. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

Svjetski dan bolesnika – Zajednica sv. Vinka

12. 2. UTORAK Dan sigurnoga interneta

13. 2. SRIJEDA

14. 2. ČETVRTAK Valentinovo

Međunarodni dan darivanja knjiga

15. 2. PETAK

16. 2. SUBOTA

17. 2. NEDJELJA

18. 2. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

6. Sjednica Nastavničkoga vijeća – stručno usavršavanje

nastavnika

Kurikularna reforma

Doniranje tkiva I organa – Zrinka Ivanišević

19. 2. UTORAK

20. 2. SRIJEDA

21. 2. ČETVRTAK Međunarodni dan materinskoga jezika – nastavnici

Hrvatskoga jezika

22. 2. PETAK

23. 2. SUBOTA

24. 2. NEDJELJA

25. 2. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

26. 2. UTORAK

27. 2. SRIJEDA Dan ružičastih majica – protiv nasilja u školama

28. 2. ČETVRTAK

U veljači za učenike predviđen odlazak u kazalište u Zagreb.

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

65

OŽUJAK

1. 3. PETAK Tijekom ožujka županijska razina natjecanja

2. 3. SUBOTA

3. 3. NEDJELJA

4. 3. PONEDJELJAK Stručni kolegij

5. 3. UTORAK Županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika – nenastavni dan

6. 3. SRIJEDA Mjesec frankofonije

7. 3. ČETVRTAK

8. 3. PETAK

9. 3. SUBOTA

10. 3. NEDJELJA

11. 3. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

11. – 17. 3. Dani hrvatskoga jezika – prigodno obilježavanje

ŠSV Hrvatski jezik

12. 3. UTORAK

13. 3. SRIJEDA

14. 3. ČETVRTAK Dan broja Pi – ŠSV Matematike – prigodno obilježiti

15. 3. PETAK

16. 3. SUBOTA

17. 3. NEDJELJA

18. 3. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

5. Kvartalna sjednica Nastavničkoga vijeća

Josip Sokić – Značajni prirodoslovci

19. 3. UTORAK

20. 3. SRIJEDA Dan frankofonije – izborna nastava iz francuskoga jezika

Svjetski dan pričanja priča

21. 3. ČETVRTAK Dan darovitih učenika

Svjetski dan Downovog sindroma

Međunarodni dan zaštite šuma I drveća

22. 3. PETAK

23. 3. SUBOTA

24. 3. NEDJELJA

25. 3. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

26. 3. UTORAK

27. 3. SRIJEDA

28. 3. ČETVRTAK

29. 3. PETAK

U ožujku za učenike predviđen odlazak u kazalište u Zagreb.

TRAVANJ

1. 4. PONEDJELJAK Tijekom travnja državna razina natjecanja

2. 4. UTORAK

3. 4. SRIJEDA

4. 4. ČETVRTAK

5. 4. PETAK

6. 4. SUBOTA

7. 4. NEDJELJA

8. 4. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

66

9. 4. UTORAK Dan hrvatske knjige i Svjetski dan knjige i autorskog prava

(22. i 23.4.) - KNJIŽNICA

10. 4. SRIJEDA Dan planeta Zemlje – EKOODBOR

Svjetski dan obnovljivih izvora energije – ekolozi prigodno

obilježiti – FIZIKA I GEOGRAFIJA

11. 4. ČETVRTAK Probna državna matura – IZBORNI PREDMET

12. 4. PETAK Probna državna matura – IZBORNI PREDMET

13. 4. SUBOTA

14. 4. NEDJELJA

15. 4. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

Probna državna matura -MATEMATIKA

16. 4. UTORAK Probna državna matura – HRVATSKI JEZIK

17. 4. SRIJEDA Probna državna matura – ENGLESKI JEZIK

18. 4. ČETVRTAK Proljetni odmor učenika

8. sjednica Nastavničkoga vijeća

Matea Žilić – Citat ili plagijat

19. 4. PETAK

20. 4. SUBOTA

21. 4. NEDJELJA USKRS

22. 4. PONEDJELJAK Uskrsni ponedjeljak

23.4. UTORAK KURIKULARNA REFORMA – stručno usavršavanje

24. 4. SRIJEDA KURIKULARNA REFORMA – stručno usavršavanje

25. 4. ČETVRTAK KURIKULARNA REFORMA – stručno usavršavanje

26. 4. PETAK Završetak proljetnoga odmora učenika

27. 4. SUBOTA

28. 4. NEDJELJA

29. 4. PONEDJELJAK Prvi dan nastave nakon proljetnoga odmora učenika

sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

ŠSV

30. 4. UTORAK ŠSV

U travnju za učenike odlazak u kazalište uZagreb.

SVIBANJ

1. 5. SRIJEDA Dan rada – blagdan

2. 5. ČETVRTAK DRŽAVNA RAZINA NATJECANJA

3. 5. PETAK

4. 5. SUBOTA

5. 5. NEDJELJA

6. 5. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

7. 5. UTORAK

8. 5. SRIJEDA

9. 5. ČETVRTAK Dan Europe – ŠSV stranih jezika – prigodno obilježiti

10.5. PETAK PROJEKTNI DAN – ŠKOLA ZA ŽIVOT

Dan otvorenih vrata – pedagoginja – projkektni dan

11. 5. SUBOTA

12. 5. NEDJELJA

13. 5. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

14. 5. UTORAK

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

67

15. 5. SRIJEDA

16. 5. ČETVRTAK

17. 5. PETAK Svjetski dan poduzetništva

18. 5. SUBOTA Noć muzeja – likovna grupa

19. 5. NEDJELJA

20. 5. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

21. 5. UTORAK

22. 5. SRIJEDA Zadnji dan nastave za maturante

23. 5. ČETVRTAK Sjednica razrednih vijeća i 9. Nastavničkoga vijeća

24. 5. PETAK Europski dan parkova – obilježiti – izborna nastava

PROJEKTNI DAN - ŠKOLA ZA ŽIVOT – nastava u parku

Ispiti pred povjerenstvom (u slučaju podnošenja zahtjeva)

25. 5. SUBOTA

26. 5. NEDJELJA

27. 5. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

28. 5. UTORAK

29.5. SRIJEDA

30. 5. ČETVRTAK

31.5. PETAK NACIONALNI PARK Plitvička jezera

U svibnju za učenike predviđen odlazak u kazalište u Zagreb.

LIPANJ

1. 6. SUBOTA

2.6. NEDJELJA

3. 6. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

4. 6. UTORAK Početak polaganja ispita državne mature –

DRŽAVNA MATURA – LATINSKI JEZIK

5. 6. SRIJEDA DRŽAVNA MATURA – KEMIJA, FILOZOFIJA

6. 6. ČETVRTAK DRŽAVNA MATURA – Njemački jezik, Povijest

7. 6. PETAK DRŽAVNA MATURA – Fizika, PiG

8. 6. SUBOTA

9. 6. NEDJELJA

10. 6. PONEDJELJAK sastanak stručnoga kolegija: ravnateljica, pedagoginja,

satničar, ispitni koordinator, knjižničarka, tajnica

DRŽAVNA MATURA - GEOGRAFIJA, SOCIOLOGIJA

11. 6. UTORAK LIKOVNA UMJETNOST

12. 6. SRIJEDA BIOLOGIJA

PSIHOLOGIJA

13. 6. ČETVRTAK Informatika, Vjeronauk

14. 6. PETAK Završetak nastavne godine

15. 6. SUBOTA

16. 6. NEDJELJA

17. 6. PONEDJELJAK HRVATSKI JEZIK -test

Sjednice razrednih vijeća

18. 6. UTORAK HRVATSKI JEZIK – esej

10. Sjednica Nastavničkoga vijeća

19. 6. SRIJEDA Ispiti pred povjerenstvom (u slučaju podnošenja zahtjeva)

ENGLESKI JEZIK

20. 6. ČETVRTAK Tijelovo

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

68

Stručne ekskurzije prvih I drugih razreda

21. 6. PETAK Stručne ekskurzije prvih I drugih razreda

22. 6. SUBOTA Dan antifašističke borbe – blagdan RH

Stručne ekskurzije prvih i drugih razreda

23. 6. NEDJELJA

24. 6. PONEDJELJAK

25. 6. UTORAK Dan državnosti – blagdan RH

26. 6. SRIJEDA MATEMATIKA

27. 6. – 5. 7. dopunski rad

27. 6. ČETVRTAK LOGIKA

27. 6. – 5. 7. dopunski rad

28. 6. PETAK GLAZBENA UMJETNOST

27. 6. – 5. 7. dopunski rad

29. 6. SUBOTA

30. 6. NEDJELJA

SRPANJ

1. 7. PONEDJELJAK ŠSV

27. 6. – 5. 7. dopunski rad

2. 7. UTORAK ŠSV

27. 6. – 5. 7. dopunski rad

3. 7. SRIJEDA ŠSV

27. 6. – 5. 7. dopunski rad

4. 7. ČETVRTAK ŠSV

27. 6. – 5. 7. dopunski rad

5. 7. PETAK ŠSV

11. Sjednica Nastavničkoga vijeća

6. 7. SUBOTA

7. 7. NEDJELJA

8. 7. PONEDJELJAK ŠSV

9. 7. UTORAK ŠSV

PODJELA SVJEDODŽBI

10. 7. SRIJEDA ŠSV OBJAVA REZULTATA DM

12. Sjednica Nastavničkoga vijeća

Predaja i pregled pedagoške dokumentacije

11. 7. ČETVRTAK KOLEKTIVNI IZLET

12. 7. PETAK PRIGOVORI

13. 7. SUBOTA Rok za prigovore DM

14. 7. NEDJELJA

15. 7. PONEDJELJAK GO

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 15. 7.

16. 7.

17. 7. UTORAK PODJELA SVJEDODŽBI: 17. 7. 2019

KOLOVOZ

19. 8. PONEDJELJAK GO 27 dana

20. 8. UTORAK Jesenski popravni rok

21. 8. SRIJEDA Jesenski popravni rok

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

69

22. 8. ČETVRTAK Popravni ispiti

22.8. jesenski rok DM

13. Sjednica Nastavničkoga vijeća

23. 8. PETAK MATURALNA EKSKURZIJA

24. 8. SUBOTA MATURALNA EKSKURZIJA

25. 8. NEDJELJA MATURALNA EKSKURZIJA

26. 8. PONEDJELJAK ŠSV

MATURALNA EKSKURZIJA

27. 8. UTORAK ŠSV

MATURALNA EKSKURZIJA

28. 8. SRIJEDA ŠSV

MATURALNA EKSKURZIJA

29. 8. ČETVRTAK 14. Sjednica Nastavničkoga vijeća

MATURALNA EKSKURZIJA

30. 8. PETAK Pregled i predaja pedagoške dokumentacije

MATURALNA EKSKURZIJA

31. 8. SUBOTA

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

70

7. DRŽAVNA MATURA

PLAN RADA ISPITNOGA POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE DRŽAVNE

MATURE 2018./19.

Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi

školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP). Školsko ispitno povjerenstvo čine: ravnatelj koji je po položaju

predsjednik povjerenstva i šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni

koordinator.

Školsko ispitno povjerenstvo:

Ljiljana Ptačnik, prof., ravnateljica - predsjednica povjerenstva

Koraljka Hausnet Lasović, prof. - ispitna koordinatorica

Branimir Kramberger, zamjenik ispitne koordinatorice

Sanja Šimić, razrednica 4. A, član

Snježana Milinović, razrednica 4. B, član

Goran Šarić, razrednik 4. C, član

Manda Vincetić, rarednica 4. D, član

Ljiljana Vidmar, prof., član

U slučaju odsutnosti ili opravdane spriječenosti ispitnoga koordinatora zamjenjuje zamjenik

Branimir Kramberger, prof.

Zadaće ŠIP-a:

• utvrđuje preliminarni popis pristupnika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih

predprijava i dostavlja ga Centru,

• utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja

ga Centru,

• odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih

ispita državne mature i odjavi ispita državne mature,

• odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita,

• prati provedbu ispita državne mature,

• zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i

prigovore pristupnika na ocjene te utvrđuje opravdanost prigovora i o tome obavještava

Centar u roku od 48 sati na način koji propisuje Centar,

• utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

• obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

Školsko ispitno povjerenstvo dužno je biti nazočno na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe

ispita državne mature.

Plan i program rada ispitnoga povjerenstva temelji se na člancima 11.,12. i 13. Pravilnika o

polaganju Državne mature (NN 127/10). Prvi satanak održat će se u listopadu, a zatim u svibnju i

lipnju kako nalažu poslovi provedbe. Na svakom sastanku vodi se zapisnik koji je sastavni dio ovoga

Plana i programa.

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

71

PROGRAM RADA ŠKOLSKOGA ISPITNOG KOORDINATORA ZA DRŽAVNU

MATURU

PODRUČJE RADA AKTIVNOSTI VRIJEME

(MJESEC)

POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Priprema učenika i

nastavnika za Državnu

maturu (DM)

Informiranje učenika i

nastavnika o poslovima

provedbe DM

tijekom

godine

Provedba ispita DM

Roditeljski sastanak Informiranje roditelja o

Državnoj maturi

12. Informiranost roditelja

Komunikacija sa učenicima Kontinuirano informiranje

učenika (osobno i putem

internetskih servisa)

tijekom

godine

Provedba ispita DM

Prijave ispita DM Organizacija učenika za

prijavu ispita DM

12. i 1. Prijava ispita DM

Komunikacija s NCVVO-

om.

Komunikacija sa

Nacionalnim centrom

vanjskog vrednovanja

obrazovanja

tijekom

godine

Provedba ispita DM

Priprema nastavnika za

dežurstvo na ispitima DM

Priprema nastavnika za

provedbu DM na

sastancima i NV

1.-9. Provedba ispita DM

Organizacija i provedba

ispita

DM

Prijem i povrat ispita,

organizacija ispita,

dežurstvo na maturi i

poslovi oko provedbe ispita

DM, poslovi ŠIP-a

5.-9. Provedba ispita DM

Izrada zapisnika, izvješća i

prezentacija rezultata DM

Izrada izvješća za proteklu

školsku godinu i

prezentacija rezultata na

NV

6.-10. Izvješće o radu škole,

informiranost nastavnika

DM-državna matura, NV-nastavničko vijeće, ŠIP - školsko ispitno povjerenstvo

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

72

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. – LJETNI ROK

DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA

ISPITA

4.lipnja LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

5. lipnja

KEMIJA 9.00

FILOZOFIJA 14.00

6. lipnja

NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

POVIJEST 14.00

7. lipnja

FIZIKA 9.00

POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

10. lipnja GEOGRAFIJA 9.00

SOCIOLOGIJA 14.00

11. lipnja LIKOVNA UMJETNOST 9.00

TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

12. lipnja BIOLOGIJA 9.00

PSIHOLOGIJA 14.00

13. lipnja INFORMATIKA 9.00

VJERONAUK 14.00

17. lipnja HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00

18. lipnja HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00

FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

19. lipnja ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

26. lipnja MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00

27. lipnja LOGIKA 9.00

ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

28. lipnja GLAZBENA UMJETNOST 9.00

ETIKA 14.00

OBJAVA REZULTATA: 10. 7. 2019.

ROK ZA PRIGOVORE: 12. 7. 2019. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 15. 7. 2019.

PODJELA SVJEDODŽBI: 17. 7. 2019.

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

73

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. – JESENSKI ROK

DATUM ISPIT VRIJEME

POČETKA ISPITA

23. kolovoza GEOGRAFIJA 9.00

TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

26. kolovoza ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

POVIJEST 14.00

27. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00

GLAZBENA UMJETNOST 14.00

28. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00

LOGIKA 14.00

29. kolovoza FIZIKA 9.00

POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

30. kolovoza MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00

ETIKA 14.00

2. rujna BIOLOGIJA 9.00

PSIHOLOGIJA 14.00

3. rujna KEMIJA 9.00

NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

4. rujna SOCIOLOGIJA 9.00

LIKOVNA UMJETNOST 14.00

5. rujna INFORMATIKA 9.00

FILOZOFIJA 14.00

6. rujna FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 11. 9. 2019. ROK ZA

PRIGOVORE: 13. 9. 2019. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 9. 2019. PODJELA SVJEDODŽBI:

19. 9. 2019.

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

74

8. RADNO VRIJEME

RADNO VRIJEME RAVNATELJICE

ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak 7.00 – 15.00 sati

stanka 10,30 – 11,00

rad sa strankama svaki dan 11.00 – 12.00 sati

RADNO VRIJEME ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOGA OSOBLJA

1. TAJNIK 7:00 – 15:00 sati

2. RAČUNOVOĐA 7:00 – 15:00 sati

3. ADMINISTRATOR 7:00 – 15:00 sati

4. DOMAR 6:00 – 13:00 sati

5. SPREMAČICE

8:00 – 16:00 sat

RADNO VRIJEME STRUČNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE

1. PEDAGOG

ponedjeljak, utorak,

srijeda, četvrtak, petak

7:00 – 13:00 sati

2. ŠKOLSKI

KNJIŽNIČAR

ponedjeljak, utorak srijeda,

četvrtak, petak

8:00 – 14:00 sati

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

75

9. SADRŽAJI RADA ŠKOLE

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

a) Nastavni planovi i programi redovne nastave

Odnose se na izvedbene planove i programe rada po predmetima, a nalaze se u školi kao prilog ovog

Godišnjeg programa rada. Svi programi usklađeni su s Nacionalnim kurikulom.

b) Nastavni planovi i programi izborne nastave

Svi program sadržani su u Školskom kurikulu.

c) Nastavni plan fakultativne nastave

Program sadržan su u Školskom kurikulu.

d) Nastavni planovi i programi dodatne nastave

Dodatna nastava podrazumijeva rad s darovitim učenicima koje će nastavnici pripremati za

natjecanja na svim razinama ili za neke druge aktivnosti u školi i izvan nje. Ove godine izvodit će se

dodatna nastava iz hrvatskoga jezika, biologije, ekologije, matematike, informatike i TZK.

Dopunska nastava izvodit će se iz engleskoga jezika, matematike i latinskoga jezika.

Rad s darovitim učenicima odvijatiće se kontinuirano tijekom školske godine, a pojačano neposredno

pred natjecanja.

Nastavni planovi i programi dodatne i dopunske nastave također se nalaze u školi kao prilog ovoga

Godišnjega plana i programa rada.

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

76

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Sadržaj rada nositelji vrijeme

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju

radnih dana i trajanju odmora učenika

Kalendar rada Gimnazije Nova gradiška

Usvajanje Izvješća o realizaciji godišnjega plana i

programa i Školskog kurikuluma

Analiza rezultata rada, uspjeha i realizacije nastavnoga

plana i programa

Planiranje i programiranje rada:

-tjedna i godišnja zaduženja

- formiranje razrednih odjela i raspored učenika ponavljača

- pripreme za početak i poslovi na početku nove školske

godine

Imenovanja:

- razrednika i njihovih zamjenika

- školskoga ispitnog povjerenstva

- voditelja školskih preventivnih programa

-koordinatora za provedbu GOO

Predlaganje i razmatranje Školskog kurikuluma, školskih

ekskurzija i Godišnjeg plana i programa rada škole

Zakonski, normativni akti i pravilnici

Pedagoška dokumentacija- priprema i upute za vođenje

Tekući poslovi i obveze

Raspored sati

Okvirni vremenik pisanih provjera

Analiza rezultata državne mature

18. 9. - 1. Sjednica Nastavničkoga vijeća

usvajanje vremenika pisanih provjera znanja, GPP i

Školskoga kurikula

ravnateljica

pedagoginja

nastavnici

ravnateljica

pedagoginja

voditelji školskih

stručnih vijeća

knjižničarka

tajnica

nastavnici

satničar

ispitni koordinator

rujan

Stručno usavršavanje u školi

- Izvješća s održanih stručnih vijeća

- Provedba kurikula GOO, ZO i školskih

preventivnih programa

Prijedlozi i usvajanje programa i termina izvanučioničke

nastave; imenovanje voditelja i pratitelja te povjerenstava

za odabir turističkih agencija

17. 10.

2. Sjednica NV – stručno usavršavanje nastavnika

SONJA LATAL, prof. mentorica za hrvatski jezik MALI

JEZIČNI SAVJETI

RAD U EU PROJEKTIMA

ravnateljica

nastavnici

pedagoginja

listopad

Analiza rezultata odgojno-obrazovnog rada i postignuća

učenika, pedagoške mjere, izostanci

Oslobađanje učenika s predmeta TZK

Praćenje i analiza pedagoške dokumentacije

Praćenje i analiza primjene pravilnika o načinima

praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika

3. kvartalna sjednica NV

Branka Ivanišević

ravnateljica

pedagoginja

studeni

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

77

Katalog natjecanja i smotri učenika i imenovanje

povjerenstava za provedbu školskih natjecanja

Odluka o godišnjem popisu imovine i osnivanje

povjerenstava za popis

Praćenje i analiza realizacije plana i programa, uspjeha

učenika i pedagoške dokumentacije

Pripreme za provođenje državne mature

ravnateljica

pedagoginja

voditelj računovodstva

ispitni koordinator

prosinac

II. polugodište

Analiza rezultata rada i prijedlog mjera za poboljšanje

Prijedlozi plana upisa učenika za novu školsku godinu

Prijedlozi i ocjenjivanje u postupku napredovanja

nastavnika i stručnih suradnika u zvanja

Vremenik pisanih provjera za 2. polugodište

Svečana sjednica povodom Dana škole

7. 1. 2019.

4. Sjednica NV – Sjednice razrednih vijeća i 5. sjednica

Nastavničkoga vijeća

Goran Ruškan – Teorija relativnosti

14. 1. 2019.

5. Sjednica Nastavničkoga vijeća

usvajanje vremenika pisanih provjera znanja

100 godina GNG

ravnateljica

pedagoginja

nastavnici

upisno povjerenstvo

siječanj

Stručno usavršavanje u školi:

- Noviteti u odgoju i obrazovanju – praćenje provedbe

kurikularne refome

- Nastava usmjerena na učenika

18. 2. 2019.

6. sjednica NV

Kurikularna reforma

Zrinka Ivanišević – Doniranje tkiva i organa

ravnateljica

pedagoginja

voditelji ŠSV

voditelji ŽSV iz škole

veljača

Sjednica nastavničkoga vijeća

18. 3. 2019.

7. Kvartalna sjednica Nastavničkoga vijeća

Josip Sokić – Poznati prirodoslovci

ravnateljica

stručni suradnici

nastavnici

svi zaposlenici

ožujak

Organizacija natjecanja i smotri učenika

Praćenje i analiza realizacije nastavnoga plana i programa,

projekata

prtovedba probne državne mature

25. 4.

8. Sjednica Nastavničkoga vijeća

probna državna matura

Matea Žilić – Citiranje ili plagiranje

ravnateljica

imenovana

povjerenstva

pedagoginja

nastavnici

travanj

Završetak nastavne godine za maturante- rezultati

odgojno-obrazovnog rada i realizacija nastavnoga

programa, povjerenstva za ispite

Pripreme i realizacija državne mature

23. 5. 2019.

Sjednica razrednih vijeća i 9. Nastavničkoga vijeća

ravanteljica

pedagoginja

ispitni koordinator

svibanj

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

78

Završetak nastavne godine za učenike 1.-3. razreda-

rezultati odgojno-obrazovnog rada, realizacija nastavnog

plana i programa, pedagoške mjere, izostanci učenika

Povjerenstva i ispiti pred povjerenstvom

Organiziranje dopunskoga rada

Provedba državne mature

Analiza pedagoške dokumentacije: razredne knjige,

matične knjige, izvješća, tablice

Istraživanje ishoda učenja, kompetencija, stavova i

ponašanja učenika

18. 6. 2019.

10. Sjednica Nastavničkoga vijeća

ravnateljica

pedagoginja

ispitni koordinator

nastavnici

lipanj

Analiza rezultata dopunskog rada

Imenovanje povjerenstava za popravne ispite

Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada

škole i Školskog kurikuluma

Planiranje Godišnjega plana i programa i Školskog

kurikuluma za narednu školsku godinu

Zaduženja nastavnika

Pedagoška dokumentacija

5.7. 2019.

11. sjednica Nastavničkoga vijeća

10. 7. 2019. 12. Sjednica NV

ravnateljica

pedagoginja

nastavnici

srpanj

Analiza uspjeha nakon popravnih ispita

Analiza rezultata odgojno-obrazovnog rada i postignuća

učenika i Mjere za poboljšanje istog

22. 8. 2019. 13. Sjednica NV

29. 8. 2019. 14. Sjednica NV

ravnateljica

pedagoginja

kolovoz

MJESEC PLANIRANI SADRŽAJI SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 2018. RUJAN

1. Sjednica - Izvješće o upisu učenika u novu školsku godinu 2018./2019. a) Upisi u prvi razred b) Upisi u drugi, treći i četvrti razred - Zaduženja nastavnika i stručnih suradnika nastavom, razredništvom i drugim obvezama - Pravilnik o praćenju i osjenjivanju učenika - Pravilnik o izvođenju školskih izleta i ekskurzija - Prijedlog Školskog kurikuluma za 2018./2019. a) Prijedlog izborne, dodatne i dopunske nastave b) Prijedlog kalendara rada škole za 2018./2019. c) Prijedlog školskih izleta, okupljanja i drugih oblika izvannastavne nastave d) Prijedlog školskih projekata - Organizacija prvog dana nastave 3. rujna 2018. - Izvješće o radu za školsku godinu 2017./2018. - Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada - Prijedlog tema za stručno usavršavanje nastavnika

LISTOPAD 17. listopada

2. sjednica NV – stručno usavršavanje nastavnika SONJA LATAL, prof.

mentorica za hrvatski jezik MALI JEZIČNI SAVJETI

100 godina GNG

Kurikularna reforma - Aktualnosti STUDENI 3. Sjednica

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

79

12. studenoga -Izvješće o uspješnosti i izostancima učenika u I. tromjesečju 2018./2019. Branka Ivanišević

Kurikularna reforma

SIJEČANJ 7. siječnja

18. siječnja

ŠSV 4. POLUGODIŠNJA SJEDNICA NASTAVNIČKOGA VIJEĆA

Goran Ruškan – Teorija Relativnosti

Konzultacije za učenike

Obilježavanje Dana škole

5. Sjednica NV – usvajanje vremenika pisanih provjera znanja Kurikularna reforma 100 godina GNG

2019. VELJAČA

18. veljače

6. Sjednica Nastavničkoga vijeća – stručno usavršavanje nastavnika

Kurikularna reforma

- Doniranje tkiva I organa – Zrinka Ivanišević - Natjecanje učenika

OŽUJAK 18. ožujka

- Županijsko natjecanje iz Hrvatskog jezika 5. ožujka i obilježavanje dana 7. Kvartalna sjednica Nastavničkoga vijeća

Josip Sokić – Značajni prirodoslovci TRAVANJ

18. travnja

Probna državna matura

8. sjednica Nastavničkoga vijeća

Matea Žilić – Citat ili plagijat

SVIBANJ 23. svibnja

Sjednica razrednih vijeća i 9. Nastavničkoga vijeća- Završetak nastavne godine za maturante - Organizacija Plesa maturanata za 22. svibanj, defile učenika kroz grad te pripreme ostalih aktualnosti - Izvještaj o uspjehu i izostancima učenika četvrtih razreda - Stručno usavršavanje Europski dan parkova - Aktualnosti

LIPANJ 18. lipnja

10. Sjednica Nastavničkoga vijeća - Utvrđivanje uspjeha učenika prvih, drugih i trećih razreda na kraju nastavne godine - Izvršavanje mjera pohvale i pokude - Aktualnosti

SRPANJ 5. srpnja

11. Sjednica Nastavničkoga vijeća - Utvrđivanje uspjeha učenika nakon produžne nastave i upućivanje na popravne ispite - Rezime kraja nastavne godine 2018/2019. 12. Sjednica Nastavničkoga vijeća

Predaja i pregled pedagoške dokumentacije KOLOVOZ

22. kolovoza

13. Sjednica Nastavničkoga vijeća

- Raspored poslova za kolovoz - Organizacija i provođenje popravnih ispita

29. kolovoza 14. sjednica - Utvrđivanje uspjeha učenika nakon popravnih ispita - Poslovi vezani uz završetak školske 2018./2019. i početak nove školske godine 2019./2020.

- upisi učenika - zaduženja stručnih vijeća - zaduženja nastavnika i ostali poslovi

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

80

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

Vrsta poslova Sadržaji Vrijeme

ostvarivanja

Sati

Pedagoško-

organizacijski rad

Izrada godišnjega plana rujan 40 Formiranje odjeljenja i grupa kolovoz-rujan 10 Pripremanje i vođenje sjednica NV stalno 50 Vođenje brige o kadrovskoj problematici stalno 80

Organizacija rada u administrativno-tehničkoj

službi

stalno 60

Pedagoško-

instruktivni rad

Prisustvovanje sastancima stručnih vijeća stalno 30 Prisustvovanje nastavi stalno 80 Pregled planova rada rujan 30 Analiza rada u nastavi siječanj-lipanj 80

Rad s nastavnicima početnicima i novim

nastavnicima u školi

stalno 50

Prisustvovanje stručnim skupovima i

seminarima

stalno 60

Razgovor i konzultacije s učenicima stalno 150 Razgovor i konzultacije s nastavnicima stalno 80 Suradnja s roditeljima stalno 50 Suradnja sa stručno-pedagoškom službom stalno 90

Pedagoško-

administrativni rad

Izrada godišnjega plana ravnatelja kolovoz-rujan 10 Prijedlog normativnih akata rujan-listopad 40 Izrada izvještaja za statističke službe stalno 30 Pregled pedagoške dokumentacije stalno 80

Upravno-

administrativni

poslovi

Suradnja s upravno-administrativnom službom stalno 10 Pregled dokumentacije stalno 30 Formuliranje odluka i dopisa stalno 30

Obavljanje

tehničkih i

financijskih

poslova

Suradnja s računovodstveno-financijskom

službom

stalno 60

Analiza periodičnih i završnih računa siječanj,srpanj 20 Izrada financijskoga plana i kontrola provedbe stalno 40

Suradnja škole s

institucijama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta stalno 100 Županijski ured državne uprave stalno 100 NCVVO stalno 30 Turistička zajednica NG stalno 30 CARNet stalno 20 Udruga Lijepa naša stalno 20 MUP i PU stalno 10 Erazmus+ stalno 10 Sveučilište u Zagrebu rujan-svibanj 10

Ostali poslovi Organiziranje obilježavanja Dana škole rujan-kolovoz 10 Poslovi Državne mature stalno 120

Rad u povjerenstvima za provedbu školskih

ekskurzija, izleta i izvanučioničke nastave

rujan-ožujak 30

Tim za kvalitetu listopad-travanj 40

Tim za darovite stalno 40

UKUPNO 1840

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

81

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

PO MJESECIMA

TIJEKOM

ŠKOLSKE

GODINE

• rad na podizanju kvalitete nastave, vođenje procesa samovrednovanja rada Škole i

ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva u školskoj 2017./2018. godini, rad sa

Školskim odborom, Vijećem roditelja i Vijećem učenika

• rad na organizacijskim poslovima u Školi

• rad na planiranju potrebnih sredstava za rad Škole, periodični i završni račun

• vođenje procesa rada prema Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu

rada

• suradnja sa svim zaposlenicima, učenicima i roditeljima

• suradnja sa MZOS, Agencijom za odgoj i obrazovanje, suradnja sa Županijskim

uredima , Gradom Nova Gradiška i osnovnim i srednjim školama,

• suradnja s Centrom za socijalnu skrb, školskom medicinom, policijom,

građanskim udrugama,

• suradnja s kazalištima, muzejima, kulturno umjetničkim društvima, gradskim

knjižnicama, vrtićem, poduzetnicima

• osmišljavanje rada školskih radionica i briga za pravovremeno osiguranje

potrebnih sirovina za rad radionica

• provođenje potrebnih mjera zaštite u skladu sa propisima ZNR i PPZ priprema i

vođenje sjednica NV

• sudjelovanje u radu sjednica RV

• stalno informiranje radnika

• rad na prevenciji ovisnosti i nasilja, razgovor s učenicima, razgovor s roditeljima

• rad na afirmaciji pozitivnih vrijednosti, opća sigurnost u školi

• rad s razrednicima, nastavnicima, voditeljima dodatne nastave, voditeljima

slobodnih aktivnosti

• praćenje primjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja

učenika u osnovnoj i srednjoj školi

• rad na ažuriranju i usklađivanju općih akata

• pružanje pomoći u radu ŠŠD

• pružanje pomoći učenicima u promicanju ljudskih prava

• organiziranje izrade kulturnih programa i javnom djelovanju Škole

• poticanje učenika koji mogu i žele više

• stvaranje ozračja povjerenja između svih sudionika u odgojno-obrazovnom

procesu

• poticati komunikaciju na tragu suradnje i partnerstva

• postupno stvarati uvjete za školu bez prisile, školu s kojom će svi učenici biti

zadovoljni

• rad na poslovima investicionog održavanja

• rad na opremanju nastavnim sredstvima i pomagalima

• rad na stalnom računalnom educiranju radnika

• stalno vlastito usavršavanje

RUJAN

• zaduženje nastavnika, rješenja o 40 satnom radnom tjednu, ugovori o radu

• formiranje razrednih odjela i obrazovnih skupina

• analiza uspjeha na kraju prethodne školske godine

• izvješće o radu u prethodnoj školskoj godini

• rad na izradi Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada suradnja s

Vijećem roditelja

• priprema i održavanje sjednica NV

• praćenje realizacije programa stažiranja

• pripreme materijala za rad Školskog odbora

• sudjelovanje u donošenju novih općih akata Škole

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

82

• imenovanje Školskog ispitnog povjerenstva prema Pravilniku o polaganju državne

mature

• e-Matica Škole i e-dnevnik

• rad na formiranju grupa slobodnih aktivnosti, skupina učenika za pripreme za

natjecanja po nastavnim predmetima-dodatna nastava, dopunska nastava

• rad s roditeljima učenika prvih razreda na početku školske godine- upoznavanje

roditelja s programom rada Škole-roditeljski sastanci

• rad sa učenicima na početku školske godine

• natjecanje za financijske potpore programa Škole na razini Grada, Županije…..

• rad na servisiranju opreme, uređaja, postrojenja, nabava energenata

• pripreme za izradu plana investicionog održavanja i plana nabave opreme

LISTOPAD

• kontrola elektroničkog unošenja podataka u e-Matici

• podaci za Županijske urede - tablice, obrasci

• pregled pedagoške dokumentacije

• osmišljavanje obilježavanja Dana neovisnosti-8. listopada

• osmišljavanje manifestacije DANI KRUHA-tijekom listopada

• sudjelovanje u radu razrednika prvih razreda

• pregled operativnih nastavnih planova i priprema nastavnika s težištem na

planiranju povećanja aktivnosti učenika

• pregled operativnih planova rada razrednika

• pomoć profesorimau realizaciji nastavnih planova

• sudjelovanje u radu aktiva ravnatelja

• priprema i održavanje sjednica NV

• pretprijave za državnu maturu

• usvajanje tema za izradbu i obranu završnog rada

• izbor tema za završni rad

• rad na dopuni prioritetnih razvojnih ciljeva u procesu Samovrjednovanja rada

Škole,

• praćenje realizacije financijskog plana za tekuću godinu i pripreme za izradu

prijedloga financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu

STUDENI

• analiza realizacije prioritetnih razvojnih ciljeva Škole

• poslovi opremanja po nastavnim predmetima i programima - suradnja sa Gradom,

Županijom, MZOS.

• priprema i održavanje sjednica NV

• sudjelovanje u radu aktiva ravnatelja

• pružanje pomoći u radu školskih sekcija

• posjete nastavi prema potrebi

• rad na provođenju programa afirmacije pozitivnih vrijednosti

• pregled pedagoške dokumentacije

• stručno usavršavanje

• pregled bilježnica slobodnih aktivnosti

PROSINAC

• održavanje sjednica Razrednih vijeća

• sudjelovanje u pripremama za roditeljske sastanke i prema potrebama biti nazočan

na tim sastancima

• rad na pripremi inventure za tekuću godinu, imenovanje komisija za popise

• sudjelovanje u izradi financijskog izvješća o poslovanju na kraju kalendarske

godine

• praćenje potrošnje namjenskih sredstava

• praćenje prihoda i poduzimanje mjera za njihovo ostvarenje

• planiranje potrebnih sredstava za redovno poslovanje Škole

• priprema i održavanje sjednice NV

• priprema potrebnih materijala za rad Školskog odbora

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

83

• organizacijski poslovi na kraju prvog polugodišta

• stručna usavršavanja

SIJEČANJ

• analiza provedbe Školskog kurikuluma na kraju prvog polugodišta

• analiza provedene inventure

• priprema i održavanje sjednice NV

• analiza provedbe Godišnjega plana i programa rada

• sudjelovanje u radu aktiva ravnatelja

• priprema materijala za profesionalno informiranje učenika

• ispunjavanje tablica za potrebe Županije, MZOS ……

• aktivnosti uz provedbu državne mature-prijave

• priprema programa za proslavu Dana škole

VELJAČA

• analiza financijskog poslovanja u prethodnoj godini

• izvješće Školskom odboru

• priprema i održavanje sjednice NV

• sudjelovanje u radu aktiva ravnatelja

• pregled pedagoške dokumentacije

• posjete nastavi prema potrebi

• ORGANIZACIJA ZA DAN ŠKOLE

OŽUJAK • planiranje upisa za sljedeću školsku godinu

• organizacija školskih i športskih natjecanja

• organizacija županijskih natjecanja učenika

• aktivnosti uz provedbuispita državne mature

• priprema i vođenje sjednice NV

• analiza realizacije fonda sati po programima i plan nadoknada

TRAVANJ

• imenovanje Povjerenstava za provedbu državne mature-ljetni rok

• profesionalno informiranje učenika četvrtih razredao mogućnostima studiranja

• priprema i održavanje sjednice NV

SVIBANJ

• priprema natječaja o upisima učenika u prvi razred srednje škole

• pripreme za završetak nastavne godine za završne razrede: 19. svibanj 2017.

• roditeljski sastanci i prema potrebi nazočnost tim sastancima

• analiza uspjeha za završne razrede

• organizacija provedbe ispita državne mature u svibnju prema Vremeniku

• pripreme za ispis razrednih i maturalnih - završnih svjedodžbi

• pregled matičnih knjiga

• priprema i održavanje sjednice NV

• izrada plana korištenja godišnjih odmora

• sudjelovanje u izradi kalendara popravnih ispita po učenicima i nastavnim

predmetima te ispitnim komisijama za završne razrede a prema Godišnjem planu i

programu rada

LIPANJ

• poslovi oko završetka nastavne godine

• Imenovanje Povjerenstva za praćenje elektroničkog upisa, Školski odbor

• sjednica Ispitnog povjerenstva i Prosudbenoga odbora

• pripremanje i održavanje sjednica NV

• praćenje rada Razrednih vijeća

• sudjelovanje u izradi kalendara popravnih ispita po učenicima za nezavršne

razrede a prema Godišnjem planu i programu rada

SRPANJ

• analiza rezultata na popravnim ispitima

• praćenje rezultata upisa u prvi razred

• rezultati na državnoj maturi i Izradbi i obrani završnog rada

• podjela predmeta po nastavnicima za sljedeću školsku godinu – prijedlog aktiva za

NV

• priprema potrebnih podataka za izradu rasporeda sati

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

84

• kalendar rada Srednje škole za sljedeću školsku godinu

• izvješće o radu na kraju nastavne godine-podaci za Školski odbor i Vijeće roditelja

• ispunjavanje tablica za potrebe Županije, MZOS….

• izvješća - tablice

• rezultati dopunskog rada i kalendar popravnih ispita za jesenski rok po učenicima,

nastavnim predmetima i komisijama

• sudjelovanje u radu Školskog odbora – informiranje o potrebama za

nastavnicima-radnicima, suradnja sa sindikatom na zapošljavanju nastavnika koji

imaju status tehnološkog viška

KOLOVOZ

• konačna podjela predmeta po nastavnicima

• ažuriranje godišnjih operativnih nastavnih planova

• sudjelovanje u izradi rasporeda sati

• pripreme za izradu rješenja o 40. satnom radnom tjednu

• maturalne ekskurzije, izvješća

• pripreme za početak školske godine

• pripreme i održavanje sjednica NV

• rezultati popravnih ispita u jesenskom roku

• rezultati upisa u prve razrede

• izvješće o radu na završetku školske godine

• tablice na kraju školske godine

• rad na izradi Školskog kurikuluma

• suradnja sa sindikatima na zbrinjavanju tehnološkog viška

PROGRAM RADA RAVNATELJA I

ORGANIZACIJSKO-RAZVOJNE SLUŽBE

PROGRAMSKI SADRŽAJI VRIJEME

REALIZ. I

PRAĆENJE

IZVRŠITELJI

1. Poslovi planiranja i programiranja

- Izrada programa rada ravnatelja

- Rad na programu rada škole

- Briga o pravodobnosti i kvaliteti izrade planova i

programa rada učitelja i stručnih suradnika

- Planiranje i programiranje rada Nastavničkoga i

Razrednih vijeća

- Planiranje nabave učila, pomagala, udžbenika,

priručnika i druge stručne literature

- Planiranje uređenja okoliša škole

- Izrada kalendara rada škole

- Sudjelovanje u izradi plana iprograma i uvođenja

nastavnika pripravnika u profesorsku profesiju

2. Poslovi organizacije rada škole

- Određivanje zaduženja učitelja, stručnih suradnika i

ostalih djelatnika škole

- Određivanje namjene unutrašnjeg školskog

prostora radi djelotvornijeg korištenja

- Organizacija radnog tjedna i briga o pravodobnosti

i kvaliteti izrade rasporeda sati

- Organizacija dežurstva profesora i

učenika

- Sudjelovanje u organizaciji svih oblika odgoja i

obrazovanja

- Organizacija rada stručnih tijela

rujan

rujan

rujan

rujan

rujan

prema planu

prema kalendaru

rada škole

listopad,

prosinac,

ožujak, lipanj

ravnatelj

ravnatelj i

stručni suradnici

ravnatelj i pedagog

ravnatelj

pedagog, razrednici

ravnatelj, knjižničar,

voditelji struč.skupova

ravnatelj i tajnik

pedagogi, ravnatelj

pedagog, školska

komisija za uvođenje

pripravnika u rad

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj i satničar

satničar

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

85

- Organizacija svečanih obilježavanja državnih

blagdana i ostalih važnih nadnevaka

- Organizacija učeničkih ekskurzija i izleta

- Organizacija rada ispitnih povjerenstava za

razrednike, predmetne i popravne ispite

lipanj

srpanj

kolovoz

ravnatelj i

stručni suradnici

ravnatelj, razrednici i

voditelji struč.skupova

ravnatelj i

stručni suradnici

ravnatelj, razrednici

ravnatelj

- Organiziranje primanja kod ravnatelja i

zajedničkog druženj učenika i nastavnika koji su

tijekom šk. god. prezentirali rad u dodatnoj

nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim

aktivnostima,

postizali visoke rezultate na natjecanjima na svim

razinama te oproštaj s maturantima

3. Poslovi vođenja

- Stvaranje ozračja povjerenja i dobre suradnje sa

svim djelatnicima te poticanje na međusobnu

suradnju i dobre međuljudske odnose

- Skrb o zdravstvenom i materijalnom stanju

djelatnika škole

- Povezivanje djelatnika na ostvarivanju zajedničkog

cilja

- Pripremanje i vođenje sjedn. Nastavničkog vijeća

- Briga o radu razrednih vijeća i stručnih skupova u

školi

- Poticanje nastavnika i stručnih suradnika na stručno

usavršavanje

- Poticanje i praćenje nastavnika u korištenju

stručnih časopisa

- Skrb o odgovornom odnosu djelatnika i učenika

prema školi i školskoj imovini

4. Praćenje, promicanje i vrednovanje ostvarivanja

plana i programa škole

- Pedagoško instruktivni rad (praćenje rada

nastavnika u odgojnom obrazovnom procesu)

- Uvid u ostvarenje programa rada razrednih odjela

- Praćenje ostvarenja suradnje škole i roditelja

- Praćenje izostajanja učenika s nastave te uvid u

razloge izostajanja

- Praćenje i ostvarenje programa pripravničkog staža

siječanj

lipanj

lipanj

srpanj

tijekom školske

godine

prosinac,

travanj,

svibanj, lipanj

prosinac, travanj

tijekom šk. god.

prema planu

ravnatelj

ravnatelj i

pedagog

razrednici

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

pedagog

ravnatelj

knjižničar i pedagog

satničar

ravnatelj i pedagog

pedagog,knjižničar

pedagog,

prof. psihologije

pedagog,

prof. psihologije

ravnatelj

- Praćenje rada ispitnih povjerenstava

- Analiza ostvarenih rezultata odgoja i obrazovanja

na kraju polugodišta i školske godine (prosudba i

isticanje dobrih rezultata te prijedlozi za poboljšanje

i uklanjanje eventualnih nepravilnosti

5. Savjetodavni rad

- Suradnja i pomoć u ostvarenju

poslova i zadaća nastavnika, stručnih suradnika i

ostalih djelatnika škole

- Savjetovanje i suradnja s roditeljima

(oživljavanje rada Roditeljskog vijeća)

- Savjetodavni razgovori s učenicima

- Pomoć u radu i praćenje rada Učeničkog vijeća

lipanj, srpanj,

kolovoz

prosinac, lipanj

kolovoz

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

ravnatelj, pedagog

pedagog, ravnatelj,

prof. psihologije

ravnatelj

ravnatelj

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

86

- Zdravstvena i socijalna zaštit učenika i nastavnika

- Suradnja s liječnikom školske medicine radi

prevencije i zdravstvenih pregleda učenika i

nastavnika

- Suradnja s institucijama socijalne škole,

upoznavanje socijalnih prilika učenika te pružanje

prve pomoći prema mogućnosti škole

7. Administrativno upravni poslovi

- Rad i suradnja s tajnikom škole

- Praćenje primjene zakona, provedbenih propisa,

pravilnika inaputaka Ministarstva prosvjete i športa

- Uvid u pravodobnost izrade i kvalitete vođenja

pedagoške iadministativno upravne dokumentacije

8. Financijsko računovodstveni poslovi

- Suradnja s računovodstvom u izradi

financijskog plana škole, izvješća izavršnim

računom

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

.

ravnatelj, pedagog,

prof. psihologije

ravnatelj, pedagog,

prof. psihologije

prof. psihologije,

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj, tajnik

- Pribavljanje financijskih sredstava za kvalitetno

ostvarivanje programa škole, uređenje i održavanje

školske zgrade i okoliša

9. Poslovi održavanja

- Skrb o održavanju školskog prostora, uvid u

održavanje opreme i sredstava te čistoće škole

10. Suradnja s važnim ustanovama

- Suradnja s MZO

- Suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu

- Suradnja s Gradom

- Suradnja s Aktivom ravnatelja

srednjih škola u Županiji i Udrugom ravnatelja

srednjih škola

- Suradnja sa Sveučilištem MA Relković

- Suradnja sa Župnim uredom

- Suradnja s izvanškolskim institucijama za odgoj i

obrazovanje mladeži

11. Poslovi provođenja državne mature i suradnja s

NCVVO

11. Vođenje dokumentacije o radu te ostali poslovi

izvršit će se timski

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

ravnatelj i

računovođa

ravnatelj, tajnik,

pedagog

ravnatelj

ravnatelj i ispitni

koordinator, Ispitno

povjerenstvo

OKVIRNI PROGRAM RADA PEDAGOGA

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

87

PROGRAMSKI SADRŽAJI

Vrijeme realizacije i praćenje

1. Planiranje, programiranje i pripremanje

- izraditi operativni program rada

- raditi na osuvremenjivanju nastavnoga procesa

- planirati permanentno stručno usavršavanje

2. Praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog uspjeha

pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

- utvrditi povezanost primjene suvremenih nastavnih

metoda i boljeg uspjeha učenika

- raditi na smanjenju broja izostanaka učenika u školi te

realizaciji nastave u potpunosti

- upućivati učenike na ekološke, volonterske i humanitarne

aktivnosti

- pripremati i provoditi natjecanja na školskoj i županijskoj

razini

3. Rad s nastavnicima

- poticati uvođenje inovacija u nastavu

- surađivati s nastavnicima pri planiranju, pripremanju i

realizaciji pedagoško-metodičkih sadržaja

- savjetodavni rad s pripravnicima

- praćenje nastave

4. Rad su učenicima

- prevenirati teškoće u učenju i ponašanju učenika

- izraditi s učenicima plan ispravljanja negativnih ocjena

5. Rad s roditeljima

- savjetovati roditelje u odgojnim izazovima i poteškoćama

6. Pedagoški projekti škole

- promicati ciljeve te pratiti provođenje Zdravstvenoga i

Građanskoga odgoja kao školska koordinatorica

- sudjelovati u provođenju Međunarodnog programa Eko-

škole kao školska i regionalna koordinatorica

7. Suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim

institucijama

- informirati i uputiti roditelje i učenike na pojedine

ustanove koje su suradnici u rješavanju problema vezanih

za odgoj i obrazovanje

8. Profesionalno informiranje, orijentiranje i usmjeravanje

- upoznati roditelje i učenike osnovnih škola s

mogućnostima nastavka školovanja u našoj školi

- pomoći učenicima maturantima saznati informacije o

mogućnostima nastavka školovanja te stipendiranja u RH i

izvan nje

9. Program odgojno-obrazovnog djelovanja u školi

- afirmirati pozitivne vrijednosti kod učenika

- individualni, i grupni savjetodavni rad s učenicima,

kolovoz i rujan

tijekom školske godine

tijekom školske godine

tijekom školske godine

tijekom školske godine

tijekom školske godine

prema potrebi

tijekom školske godine

tijekom školske godine

tijekom školske godine

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

88

predavanja i radionice

10. Stručno usavršavanje

- informirati se i primjenjivati suvremene spoznaje odgoja i

obrazovanja

- sudjelovati na seminarima prema pozivu voditelja

županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća

11. Suradnja s organizacijsko-razvojnom službom

- dogovarati zajedničke poslove te poticati suradnju i

kvalitetnu komunikaciju

12. Ostali nepredviđeni poslovi

- prema dogovoru s ravnateljicom škole

tijekom školske godine

tijekom školske godine

OPERATIVNI PROGRAM RADA PEDAGOGINJE

PODRUČJE RADA SVRHA, CILJ

(ISHOD) ZADAĆE SADRŽAJ

PLA-

NIRANI

BROJ

SATI

1. PLANIRANJE,

PROGRAMIRANJE

I PRIPREMANJE

(230 sati)

-izraditi

kvalitetan

operativni

program rada

temeljem kojeg

će se vršiti

mjesečno,

tjedno i dnevno

planiranje

-utvrditi

odgojno-

obrazovne

potrebe učenika

-racionalno

organizirati rad

škole, svih

odgojno-

obrazovnih

subjekata

-osuvremeniti

rad i nastavni

proces

poboljšanjem

materijalnih

uvjeta i

sustavnim

planiranjem

permanentnog

usavršavanja

nastavnika

- poslove

pedagoga

planirati

kurikularnim

pristupom

-utvrditi ciljeve i

zadaće škole u

školskoj godini

-u suradnji s

ravnateljicom

utvrditi i napisati

područja iz GPPŠ

-sustavnim

planiranjem

permanentnog

usavršavanja

nastavnika i

poboljšanjem

materijalnih

uvjeta škole biti

sastavni dio

suvremene škole

RH, EU

-nastaviti i po

mogućnosti

unaprijediti

kurikularni

pristup u

planiranju i

izvođenju

1.Plan i program rada

pedagoga

2.Plan i program rada

škole (Školski kurikulum;

GPPŠ-e,Plan i program

rada stručnog vijeća

razrednika, Izvješća za

proteklu školsku godinu)

3. Planiranje i

programiranje

pripravničkog staža

nastavnika pripravnika

49

90

26

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

89

nastavnog

procesa s

naglaskom na

ishodima učenja

2. PRAĆENJE I

VREDNOVANJE

ODGOJNO-

OBRAZOVNOG

USPJEHA

POJEDINCA,

RAZREDNIH

ODJELA I ŠKOLE U

CJELINI

(180 sati)

-utvrditi

povezanost

primjene

suvremenih

nastavnih

metoda i boljeg

uspjeha učenika

tj. manjeg broja

izostanaka

-analizom

odgojno-

obrazovnih

postignuća

utvrditi stanje te

pratiti

realizaciju

dogovorenih

aktivnosti

-poticati rast i

razvoj učenika

te želju za što

boljim

uspjehom

- upućivati

učenike na

ekološke,

volonterske i

humanitarne

aktivnosti

-prikupiti podatke

- osmisliti

prijedlog

postizanja boljeg

uspjeha razrednih

odjela i škole u

cjelini

-informirati

roditelje o

uspjehu učenika

izrazito lošeg

uspjeha odnosno

ponašanja

-informirati

nastavnike,

učenike i roditelje

o uspjehu škole u

cjelini

1. Analiza uspjeha

učenika ( na kvartalima,

polugodištu i kraju

školske godine);

mjesečna izvješća

razrednika o

neopravdanim

izostancima i negativnim

ocjenama

2. Analiza pedagoške

dokumentacije

nastavnika,

e-dnevnik, Matična

knjiga, Planovi i

programi rada redovne i

izborne nastave te

izvannastavnih aktivnosti

3. Popunjavanje obrazaca

i statističkih podataka za

Ured državne uprave i

ostale institucije

4. Pedagoška evidencija

( razgovori s učenicima,

razgovori s roditeljima,

evidencija konzultacija

nastavnika pripravnika,

vođenje elektronske

pedagoške

dokumentacije…)

54

56

25

110

3. RAD S

NASTAVNICIMA

(222 sata)

-biti

nastavnicima

suradnik i

savjetodavac pri

planiranju,

pripremanju i

realizaciji

pedagoško –

metodičkih

sadržaja

njihovog rada

-poticati

uvođenje

inovacija u

nastavu,

pronalaziti

rješenja, poticati

-pomoći

nastavnicima u

pripremi i

planiranju

njihovih

pedagoških i

metodičkih

poslova

-informirati

nastavnike

pripravnike o

programu

stažiranja i

pomoći im u

njegovoj

realizaciji

1.Pripremanje sastanaka

stručnih vijeća s

voditeljima vijeća,

voditeljica Školskog

stručnog vijeća

razrednika

2.Individualne

konzultacije (planiranje i

programiranje rada,

individualno stručno

usavršavanje,odgojni

problemi, problemi u

obiteljima učenika,

zdravstvene poteškoće)

3.Rad s nastavnicima

10

54

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

90

kreativnost -temeljem

pedagoško-

metodičkog uvida

u nastavu

nastavnicima (po

potrebi) predložiti

suvremene

metode rada,

uočavati odgojne

izazove i

suradnički

iznalaziti moguća

rješenja u skladu

sa zahtjevima

kvalitetne škole

pripravnicima (Matea

Jelinić) po planu i

programu za nastavnike

pripravnike

3.3.1. Zajednički sastanak

pripravnika i mentora

3.3.2. Individualne

konzultacije s

pripravnicima

3.3.3. Pomoć u

administrativnim

poslovima, evidenciji

stažiranja,

ostalim poslovima

4. Pedagoško-metodički

uvid u nastavu

pripravnicima

(hospitacije i

konzultacije)

5. Ostale aktivnosti

vezane za rad s

nastavnicima i

razrednicima:

Sastanak razrednika,

pomoć u planiranju sata

razrednika, roditeljskih

sastanaka, preporuke i

obavijesti nastavnicima i

razrednicima na oglasnoj

ploči, pisani materijali

51

40

67

4. RAD S

UČENICIMA

(206 sati)

-prevencija

teškoća u učenju

i ponašanju

učenika

-pomoći

učenicima u

rješavanju

problema u

učenju putem

izrade plana

ispravljanja

negativnih

ocjena

-pružiti

učenicima

mogućnost

savjetodavnih

razgovora u

uredovno vrijeme

-informirati i

poticati učenike

na ljudske

vrijednosti u

skladu s Općom

deklaracijom o

ljudskim pravima

i Konvenciji o

pravima djeteta

-u suradnji s

nastavnicima i

razrednicima

identificirati

učenike za

posebne oblike

stručne pomoći

-organizirati,

1.Prevencija,

savjetodavni rad s

učenicima

2.Stručna predavanja,

tribine, radionice (po

planu i po pozivu) –

naglasak na učenike 1.

razreda

3. Sastanci povjerenstva

za učenike koji imaju

zdravstvenih poteškoća

4. Ostale aktivnosti:

Sastanci s učenicima s

razvojnim poteškoćama i

njihovim roditeljima

(prema potrebi)

41

28

47

90

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

91

pružiti ili uputiti

na stručnu pomoć

identificiranih

učenika

-organizirati

radionice iz

programa

Građanskog

odgoja i

obrazovanja

5. RAD S

RODITELJIMA

(35 sati)

-biti roditeljima

savjetodavac u

odgojnim

izazovima

-pružiti

roditeljima

mogućnost

savjetodavnih

razgovora u

uredovno vrijeme

i po dogovoru

-informirati i

poticati roditelje

na komunikaciju

s djecom

asertivnim

ponašanjem

1.Savjetodavni rad

2.Predavanje ili radionice

na roditeljskim

sastancima (po pozivu

razrednika)

3. Priprema pisanih

materijala za roditelje

(pano, mrežne stranice

škole…)

25

9

1

6. PEDAGOŠKI

PROJEKTI ŠKOLE

AKCIJSKA

ISTRAŽIVANJA

(308 sati)

-promicati

suvremene

spoznaje u

didaktici i

metodici

-promicati

ciljeve

Zdravstvenog

i Građanskog

odgoja i

obrazovanja

-prikupljati i

analizirati

podatke,

prezentirati

rezultate,

predlagati mjere

za poboljšanje

- predavanjima i

radionicama

upoznati

nastavnike s

praćenjem i

analizom nastave

- kroz Građanski

odgoj razvijati

stavove o

promicanju

ljudskih prava,

usmjeravati

učenike na

komunikacijske

vještine -vježbati

ih, a posebice

nenasilno

ponašanje u

adolescentskim

vezama

- anketiranje

učenika i

nastavnika u

skladu s

dogovorom na

Timu za kvalitetu

1. Praćenje nastave

- na sastancima Stručnih

vijeća škole i na NV-u

2. Građanski odgoj –

koordinatorica

- priprema predavanja i

radionica za sate

Razredne zajednice

3.Međunarodni program

Eko-škole u Republici

Hrvatskoj- školska i

regionalna koordinatorica

4. Dopunski rad-

unaprjeđenje rada

25

35

70

120

10

48

7. SURADNJA SA

ZDRAVSTVENIM,

-informirati,

povezati, uputiti

-informirati

učenike o

1.Suradnja sa Školskom

medicinom

1

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

92

SOCIJALNIM I

DRUGIM

INSTITUCIJAMA

(38 sati)

učenike,

roditelje i

nastavnike na

pojedine

ustanove koje su

suradnici u

rješavanju

problema

vezanih za

odgoj i

obrazovanje

vremenu

cijepljenja i

sistematskih

pregleda

-uputiti učenike

ili roditelje (po

potrebi) na

korištenje usluga

psihologa

-razmijeniti

informacije i

moguću pomoć

učenicima sa

stručnjacima

Centra za

socijalnu skrb

-o identificiranim

učenicima s

poremećajem u

ponašanju

kaznenih radnji

informirati MUP,

odjel

maloljetničke

delikvencije

-provesti

anketiranje,

podijeliti pisane

materijale Službe

za profesionalnu

orijentaciju

- suradnja s

Crvenim križem

zbog

humanitarnih

aktivnosti i

Akcija

solidarnosti

2.Suradnja s psiholozima

iz Zavoda za javno

zdravstvo

3.Suradnja s Centrom za

socijalnu skrb

4. Suradnja s MUP-om;

maloljetnička

delikvencija

5. Suradnja s pedagozima

ostalih srednjih i

osnovnih škola

6. Suradnja sa Zavodom

za zapošljavanjem-služba

za profesionalnu

orijentaciju i

psihologinjama koje

obavljaju testiranje

učenika

1

2

2

2

28

2

8.

PROFESIONALNO

INFORMIRANJE,

ORIJENTIRANJE I

USMJERAVANJE

(77 sati)

-pružiti što

pouzdanije

informacije

učenicima

osnovnih škola

županije o

mogućnosti

nastavka

školovanja

-pomoći

učenicima naše

škole saznati

informacije o

mogućnostima

nastavka

školovanja i

organizirati im

-informirati,

usmjeravati

učenike osnovnih

škola županije u

mogućnost

školovanja za

zanimanja u našoj

školi

-provesti

anketiranje za

potrebe Zavoda

za zapošljavanje

-podijeliti brošure

i pisane

materijale

završnim

razredima

1.Informiranje učenika

osnovnih škola županije

odlascima u škole ili

dolaskom učenika osmih

razreda u našu školu

2.Ankete, brošure, pisani

materijal za završne

razrede

3. Dan otvorenih vrata

32

25

20

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

93

stručnu pomoć

psihologinja

Zavoda za

zapošljavanje iz

Slavonskog

Broda

-po potrebi i

zahtjevu učenika

ili razrednika

organizirati

radionice iz

područja

profesionalnog

informiranja i

orijentacije

-pružiti

individualne

informacije

učenicima koji

traže dodatnu

pomoć

9. PROGRAM

ODGOJNO-

OBRAZOVNOG

DJELOVANJA U

ŠKOLI

(56 sati)

-afirmirati

pozitivne

vrijednosti kod

učenika,

razvijanje

samopoštovanje,

promovirati

raznovrsne

sportske

aktivnosti i

druge kreativne

sadržaja u

slobodnom

vremenu

-jačanje svijesti

da su ovisnosti

izazov i izbor

koji narušava

sreću pojedinca

i njegovih

najbližih

-kao član

Školskog

povjerenstva za

prevenciju nasilja

i sprečavanja

ovisnosti

izvršavati zadane

zadaće programa

(u GPPŠ )

-kao stručni

suradnik pedagog

savjetnik

organizirati

predavanja i

radionice za

nastavnike i

stručne suradnike

na županijskoj i

međužupanijskoj

razini

1.Plan i program

odgojno-obrazovnog

djelovanja u školi

2.Anketiranje

3.Individualni i grupni

savjetodavni rad

4. Predavanja i radionice

22

6

12

16

10. STRUČNO

USAVRŠAVANJE

(350 sati)

-informirati se i

primjenjivati

suvremene

spoznaje odgoja

i obrazovanja u

osobni rad i rad

škole

-unaprijediti rad

i razvijati

osobne

kompetencije

-informirati se,

čitati i po

mogućnosti

nabavljati

suvremenu

literaturu i

časopise iz

područja

značajnih za

odgoj i

obrazovanje

-poticati i

organizirati

stručna

usavršavanja u

školi

-pripremati i

realizirati

predavanja, i

1.Individualno stručno

usavršavanje

2. Stručno usavršavanje u

školi (NV, SV,…)

3.Priprema i realizacija

predavanja, radionica

4.Seminari (po Katalogu)

5.Županijska stručna

vijeća

214

30

40

48

18

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

94

radionice za

stručno

usavršavanje

nastavnika

-pripremati i

realizirati

predavanja ili

radionice za

učenike

-sudjelovati na

predviđenim

seminarima po

Katalogu

11. SURADNJA S

ORGANIZACIJSKO

– RAZVOJNOM

SLUŽBOM

(48 sati)

- dogovarati

zajedničke

poslove

na ostvarenju

godišnjeg plana

i programa

škole i školskog

kurikuluma

-poticati

suradnju i

komunikaciju

-ostvariti

suradnju i izvršiti

dogovorene

poslove vezane

za organizaciju i

realizaciju

nastave, nabavku

pedagoške

literature

1.Suradnja s

ravnateljicom,

satničarem,

knjižničarkom, tajnicom,

računovodkinjom,

koordinatoricom za

Državnu maturu,

stručnim vijećima

48

12. OSTALI

NEPREDVIĐENI

POSLOVI

(34 sati)

-osigurati

nesmetano

provođenje

odgojno-

obrazovnog

procesa

-provoditi

odgojno-

obrazovni rad i

uklanjati moguće

smetnje

-suradnja s ravnateljicom

i satničarem

34

UKUPNO GODIŠNJE

RADNIH SATI

1784

PRAZNICI I GODIŠNJI

ODMOR

296

SVEUKUPNO 2080

PROGRAM ZDRAVSTVENOGA ODGOJA

Koordinatorica za zdravstveni odgoj je Ljiljana Vidmar.

Svrha je programa uspješan razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne,

samosvjesne i odgovorne osobe.

Podjela programa Zdravstvenoga odgoja u module (Živjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija

nasilničkog ponašanja te Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje) treba osigurati

potrebnu ravnotežu među sadržajima i primjerenu programsku zastupljenost različitih aspekata

zdravlja.

Modul Živjeti zdravo u kojem će djeca učiti o pravilnoj prehrani, osobnoj higijeni, tjelesnoj

aktivnosti i mentalnom zdravlju najviše je zastupljen u razrednoj nastavi, ali se njegovi sadržaji

protežui u svim ostalim razredima do četvrtog razreda srednje škole. Sadržajima koje obuhvaća ovaj

modul djeci se želi ukazati na važnost zdrave prehrane i stjecanje pozitivnih navika osobne higijene.

Budući da je kod mladih uHrvatskoj i svijetu očit porast prekomjerne tjelesne mase i pretilosti, nužno

je edukacijom djelovati preventivno kroz sve razine odgoja i obrazovanja djece i mladih. Nastavno

na dio u kojemu se govori o zdravoj i uravnoteženoj prehrani nastoji se povezati dostupnost

znanstveno utemeljenihinformacija o prehrambenim namirnicama te djecu i mlade uputiti na

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

95

preporučene prehrambene namirnice i na važnost provođenja redovite i umjerene tjelesne aktivnosti.

Ove školske godine uključili smo se i u provođenje programa Jedimo zdravo kojim ćemo usmjeravati

učenike na prednosti zdrave prehrane za poboljšanje zdravlja pojedinca. Svjetska zdravstvena

organizacija (WHO) podsjeća nas da je zdravlje više od tjelesnog, da ima mentalne i socijalne

dimenzije koje je nemoguće odvojiti. U osiguravanju zaštite mentalnog zdravlja važno je pomoći

učenicima prepoznati vrijednost njihovih osjećaja i mišljenja jer jedino tako mogu razviti osjećaj

vlastite vrijednosti. Rezultat provedbe zdravstvenog odgoja za promociju mentalnog zdravlja

uključuje poticanje i razvoj samopouzdanja irazvijanje životnih vještina od komunikacije do

donošenja odluka.

Prevencija ovisnosti je,kao i prevencija nasilničkog ponašanja,zastupljena kroz sve dobne skupine

školske djece i mladih. Osobita pozornost posvećuje se i nekim novijim pojavama kao što su nasilje

korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kockanje i klađenje adolescenata. Slijede

problemi koji susve više prisutnis tragičnim posljedicamau prometu, a odnose se na prebrzu vožnju,

vožnju pod utjecajem alkohola, droga itd.

Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje je modul kojim se učenicima žele dati

znanstveno utemeljene informacije, ali i uvidi u različita promišljanja te raznorodne vrijednosne

perspektive.

Osposobljavanje za kritičko prosuđivanje životnih situacija i vlastitih postupaka temeljni je cilj svih

modula.

Dio programa će se obraditi kroz satove razredne zajednice, a neki sadržaji su integrirani u nastavne

programe predmeta.

Teme će se obrađivati kroz aktivnosti koje omogućuju učenicima aktivno sudjelovanje: rad u

parovima i malim skupinama, raspravama, radionicama, igranjem uloga, analizama slučajeva,…

Moduli Razred/ planirani broj sati po modulu

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

1. Živjeti zdravo 4 4 3 2

2. Prevencija nasilničkog

ponašanja 2 2 2 2

3. Prevencija ovisnosti 2 2 2 0

4. Spolna/rodna

ravnopravnost 4 4 5 0

Ukupno sati 12 12 12 4

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

96

TEME IZ ZDRAVSTVENOGA ODGOJA

(u provedbi sudjeluju školska pedagoginja i voditeljica ŠPP)

RAZRED MODUL/TEMA IZVODITELJ VRIJEME

IZVEDBE

1. razred MODUL 2:

Prevencija nasilničkog ponašanja

Prevencija nasilja u različitim

okolnostima GOO

MODUL 3:

Prevencija ovisnosti

Alkohol, cigarete i droge – utjecaj na

pojedinca, obitelj i zajednicu GOO

Rizična ponašanja i posljedice na

obrazovanje te profesionalni razvoj i

karijeru GOO

voditeljica ŠPP

studeni

tijekom

drugoga

polugodišta

2. razred MODUL 4:

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno

spolno ponašanje

Asertivna komunikacija GOO

Jezik zmije i jezik žirafe GOO

MODUL 3:

Prevencija ovisnosti

Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje

sredstava ovisnosti, I. i II. GOO

pedagoginja

voditeljica ŠPP

ožujak

siječanj

travanj

3. razred MODUL 2:

Prevencija nasilničkog ponašanja

Nasilničko ponašanje na sportskim

terenima GOO

MODUL 3:

Prevencija ovisnosti

Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i

profesionalni život i karijeru GOO

MODUL 4:

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno

spolno ponašanje

Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i

spolna prava GOO

pedagoginja

voditeljica ŠPP

pedagoginja

psihologinja

studeni

ožujak

ožujak

svibanj

PREDLOŽENE TEME ZA PREDAVANJA ŠKOLSKOGA LIJEČNIKA

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

97

RAZRED MODUL VRIJEME

IZVEDBE

1. razred MODUL 4:

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno

ponašanje Razvoj vještina potrebnih za odgovorno spolno

ponašanje - spolno prenosive bolesti i rizici ranog

stupanja u seksualne odnose GOO

drugo

polugodište

2. razred MODUL 1:

Živjeti zdravo

Dodaci prehrani

Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava po mentalno

zdravlje GOO

drugo

polugodište

3. razred MODUL 1:

Živjeti zdravo

Pravilna prehrana kod povećanih umnih i tjelesnih napora

GOO

tijekom godine

SURADNJA S POLICIJSKOM UPRAVOM „Zdrav za 5“

RAZRED

TEMA

VRIJEME IZVEDBE

1. razred

Ovisnosti i zlouporaba droga GOO

prvo polugodište

1. razred

Manje oružja, manje tragedija GOO

drugo polugodište

2. razred

Ovisnost o internetu GOO

prvo polugodište

PROGRAM GRAĐANSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Koodinatorica za provođenje Građanskoga odgoja i obrazovanja je Ljiljana Vidmar.

Prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja nastavljamo s provođenjem Programa

međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskoga odgoja i obrazovanja.

Programom je propisano vođenje dokumentacije za praćenje, dnevnik rada te razredna mapa

građanskog odgoja i obrazovanja.

U nastavi pojedinačnih predmeta planiramo ostvariti 20 sati godišnje, na satima Razredne zajednice

5 sati u nastavnoj godini te u izvanučioničkoj nastavi ili izvannastavnim aktivnostima 10 sati u

nastavnoj godini.

Građanski odgoj i obrazovanje se ostvaruje na način obvezne međupredmetne provedbe kako bi se u

odgoju i obrazovanju pridonijelo punom razvoju građanske kompetencije učenika. Pri tome se polazi

od činjenice da su svi predmeti izravno povezani općim pravom na odgoj i obrazovanje. Kod svakog

učenika se traži razvoj određenih vještina i vrijednosti koje će pridonijeti ostvarivanju programa.

U razrednu mapu Građanskoga odgoja i obrazovanja ulagat ćemo priprave za izvođenje nastavnih

sati, pedagoških radionica, predavanja te izvješća o provedenim izvannastavnim aktivnostima.

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

98

Građanskim odgojem i obrazovanjem učenici uče o tome što je vlast, koja je uloga vlasti, koja su

prava i odgovornosti građana u demokraciji, na koji način i pod kojim uvjetima ih mogu koristiti.

Takvim učenjem potrebno je osposobiti učenika za aktivnog i odgovornog građanina koji sudjeluje u

razvoju demokratske građanske kulture.

Kako bi se kod učenika potaknula spremnost za aktivno i odgovorno sudjelovanje od razredne, preko

lokalne i nacionalne do europske i međunarodne zajednice oni u školi trebaju stjecati znanja o svojim

pravima, odgovornostima, mogućnostima i načinima djelovanja u zajednici, o načelima djelovanja

demokratske vlasti i načelima pravne države, o mehanizmima zaštite ljudskih prava, razvijati vještine

uočavanja problema u zajednici i njihova miroljubivog rješavanja, u suradnji s drugima jačati

motivaciju za primjenom stečenog znanja i vještina u svakodnevnom životu.

Primjerene metode za ostvarivanje ishoda Goo su one koje polaze od iskustva učenika, potiču ih na

sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima i suradnju pri donošenju zajedničkih odluka kao npr :

razredne rasprave , suradničko učenje, suradnja sa stručnjacima iz zajednice , debate, izvođenje

zaključaka.

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE RIZIČNIH PONAŠANJA I

PREVENCIJE OVISNOSTI

Vlada Republike Hrvatske razvila je Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droge.

Poduzeto je niz preventivnih aktivnosti kojima je bio cilj smanjiti potrošnju droge. Posebna

pozornost i značaj pridaje se školskom preventivnom programu, pa su sve osnovne i srednje

škole bile obvezne izraditi svoj preventivni program poštujući specifičnosti škole i okruženja

u kojem djeluje.

Školski preventivni program naše škole zasniva se na Nacionalnoj strategiji i planiranim

aktivnostima Ministarstva znanosti I obrazovanja.

U ostvarivanju programa sudjeluju odgojno-obrazovni djelatnici škole, zdravstveni djelatnici,

socijalne službe, roditelji, svećenici, djelatnici policijske uprave i s područja kulture. Otvoren

je i za sve one koji žele i znaju pružiti stručnu pomoć u ostvarenju postavljenog cilja i zadaća.

ZADATCI ŠKOLSKOGA PREVENTIVNOG PROGRAMA SU SLJEDEĆI:

1. dijagnosticiranje stanja u školskog populaciji glede zlouporabe sredstava ovisnosti, te praćenje

epidemiološke situacije

2. promicanje spoznaja nastavnicima, učenicima i roditeljima o načinu donošenja odluka, rješavanja

problema, kritičkom mišljenju, vještinama komunikacije, odolijevanju društvenom pritisku,

prihvatljivim načinima samopotvrđivanja, nošenja sa stresom i frustracijom i sl.

3. Pomoć u životnim opredjeljenjima

4. Socijalna potpora (naročito je važna suradnja roditelja i škole)

5. Pravilna organizacija slobodnog vremena učenika

6. Kvalitetna ponuda sportskih, kulturnih i drugih kreativnih sadržaja

7. Smanjivanje interesa za promišljanje o zlouporabi sredstava ovisnosti

Gore navedeni sadržaji ostvarivat će se putem predavanja, seminara, radionica, tribina, debata,

anketa i sl. tijekom cijele školske godine.

Edukativnim aktivnostima bit će zahvaćeni učenici, profesori i roditelji

Obilježit ćemo sljedeće datume:

1. travnja- Dan borbe protiv alkoholizma;

7. travnja- Svjetski dan zdravlja;

31. svibnja- Svjetski dan bez pušenja;

26. lipnja- Međunarodni dan protiv zlouporabe droga i ilegalne trgovine;

15. studenoga -15. prosinca – Mjesec dana borbe protiv ovisnosti.

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

99

U provođenju Školskoga preventivnog programa sudjeluju članovi Školskog povjerenstva za

provedbu ŠPP-a koji u okviru svoje struke doprinose kvaliteti i raznovrsnosti ovog programa.

Planiramo i suradnju sa udrugama i institucijama lokalne zajednice koje se bave problematikom

prevencije (Udruge Pozitiva i Prevencija, GO Crvenog križa, Gradsko koordinacijsko tijelo za

suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti, ambulanta školske medicine…).

SADRŽAJ, METODE I AKTIVNOSTI

Sadržaji Školskog preventivnog programa integrirani su u redovnu nastavu, izbornu,

SRO i slobodne aktivnosti. Osim u školi ostvaruju se i na mjestima izvan nje: gradskoj

knjižnici, ŠSD-u, učeničkom domu, kulturnim ustanovama, crkvi. Za uspješno provođenje

programa važan je timski rad, suradnja nastavnika, učenika, roditelja i ostalih suradnika.

Metode rada moraju biti sukladne sadržajima. Prednost treba dati onim metodama koje

učenike stavljaju u aktivan odnos prema postavljenom problemu (educirani učenici educiraju

ostale učenike, razgovori, rasprave, igranje uloga). Rad se odvija kroz radionice, parlaonice,

tribine. Sve aktivnosti treba usmjeriti ka poboljšanju kvalitete života mladih; pomoći im da

izrastu u zrele i zadovoljne odrasle osobe.

Aktivnosti s učenicima:

- informativna predavanja

- radionice za razvijanje socijalnih vještina

- učeničko posredovanje

- sudjelovanje u aktivnostima škole

- edukacija učenika – formiranje stavova o odbijanju droga.

Aktivnosti s roditeljima

- predavanja na roditeljskim sastancima

- savjetovališta za roditelje

- radionice s roditeljima rizične skupine učenika - poticanje uspješnog roditeljstva.

Aktivnosti za nastavnike

- predavanja na NV-u i aktivima razrednika - izobrazba nastavnika

- savjetodavni rad s učenicima i roditeljima

- organizacija i visoka kvaliteta nastavnog rada

- prikupljanje informacija o učenicima

- pomoć u procesu učenja

- pomoć u emocionalnoj i socijalnoj neprilagođenosti.

SADRŽAJ

1. Stvaranje pozitivne slike o sebi

2. Stvaranje pozitivne slike o drugima

3. Razvijanje samopouzdanja

4. Razvijanje socijalnih vještina

5. Razvijanje vještine komunikacije

6. Razvijanje kritičkog mišljenja

7. Razvijanje stvaralačkog mišljenja

8. Kako se nositi s konfliktom

9. Kako rješavati stresne situacije

10. Motivacija, suradnja i natjecanje

11. Odgovornost i tolerancija

12. Ljudska prava i etika

13. Pravo i pravednost

OPERATIVNI PROGRAM RADA NA PREVENCIJI RIZIČNIH PONAŠANJA

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

100

AKTIVNOSTI – SADRŽAJI S

UČENICIMA

VRIJEME METODE I SREDSTVA RADA

Praćenje uspjeha i izostanaka tijekom

godine

promatranje i sustavno praćenje,

bilježenje, razgovor, analiza

protokol, pedagoška

dokumentacija

Identifikacija učenika s

neprilagođenim i neprihvatljivim

ponašanjem

tijekom

godine

razgovor, bilježenje, analiza

protokol, pedagoška

dokumentacija

Individualni razgovori s učenicima

koji imaju problema u učenju,

ponašanju

tijekom

godine

uvid u situaciju, razgovor,

bilježenje, protokol

Savjetodavni rad (grupni) s

učenicima koji imaju identične

probleme (učenje, izostanci)

tijekom

godine

radionice,

didaktički materijal

Uključivanje učenika u dodatnu i

dopunsku nastavu

rujan,

listopad

razgovor, anketiranje, obrada,

izvješćivanje, m. praktičnih

radova

Poticanje učenika na rekreativno

bavljenje sportom; sudjelovanje na

međuškolskim natjecanjima

(nogomet, rukomet, košarka,

odbojka, stolni tenis, kros)

tijekom

godine

razgovor, m. demonstracije,

m. praktičnih radova,

sportska aktivnost

Poticanje učenika za boravak i rad

u školskoj knjižnici

rujan,

listopad

(prema

potrebi)

razgovor, rad na

dokumentima,

literaturi izložbe, tekstualni,

slikovni materijal

Humanitarne aktivnosti

Solidarnost na djelu

Darivanje krvi

listopad

prosinac

tijekom

god.

radionice, usmeno izlaganje,

rasprava, bilježenje, analiza,

praktičan rad ppt, tekstualni,

slikovni materijal, obrazac –

protokol,

posjet

Na nastavnim satovima razvijati

socijalne vještine,

samopoštovanje,odgovornost,

vještine komunikacije

tijekom

godine

radionice

tekstualni i slikovni materijal,

ppt

Na satovima redovne nastave

educirati učenike i formirati stavove

o odbijanju droge, cigarete,

alkohola

tijekom

godine

predavanje, razgovor, rad na

tekstu, literaturi, radionice

tekstualni, slikovni materijal,

ppt

S RODITELJIMA

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

101

Vijeće roditelja

Kodeks za smanjenje ciljanih

izostanaka – promjena

(aktualizacija)

Državna matura

Primjena Pravilnika o načinima,

postupcima i elementima

vrednovanja učenika u OŠ i

srednjim školama

tijekom

godine

tijekom

godine

tijekom

godine

usmeno izlaganje, rasprava,

bilježenje, rad na tekstu

ppt, KODEKS

usmeno izlaganje,

rasprava

ppt

usmeno izlaganje, rasprava ppt

Savjetodavni rad s roditeljima

učenika rizičnog ponašanja

tijekom

godine

(prema

potrebi)

uvid u obiteljsku situaciju –

razgovor, analiza pedagoška

dokumentacija, protokol

Upućivanje roditelja i eventualnih

konzumenata na suradnju s

Centrom za prevenciju i liječenje

ovisnosti

tijekom

godine

(prema

potrebi)

razgovor, konzultacije

S NASTAVNICIMA

Samovrjednovanje škole:

- analiza postojećeg stanja

- donošenje strateškog dokumenta

(2018. – 2020.)

tijekom

godine

SWOT analiza, razgovor, rasprava,

protokol

Ciljani izostanci –

-promjena KODEKSA

-sustavno praćenje i analiza

izostanaka

tijekom

godine

SWOT analiza, razgovor, rasprava,

protokol

Državna matura

tijekom

godine

analiza, razgovor, rasprava

Primjena Pravilnika o načinima,

postupcima i elementima

vrednovanja učenika u OŠ i

srednjim školama

tijekom

godine

KODEKS, protokol

praćenja, usmeno izlaganje,

analiza, rasprava ppt

S OKRUŽENJEM

Suradnja s ustanovama i

institucijama za provođenje

slobodnog vremena učenika

tijekom

godine

razgovor, anketiranje upitnik

Suradnja s Upravnim odjelom za

prosvjetu

tijekom

godine

razgovor, seminar

Suradnja sa Zavodom za javno

zdravstvo

tijekom

godine

predavanje, savjetodavni razgovor

Suradnja sa PU-om tijekom

godine

razgovor, stručna konzultacija,

predavanje, pedag.

dokumentacija

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

102

PROGRAM PROFESIONALNOG USMJERAVANJA UČENIKA

Pogram profesionalnog usmjeravanja provodit će se u redovnoj nastavi u okviru pojedinih

predmeta, izborne nastave, predavanja (razrednik, psiholog, pedagog, stručnjaci pojedinih

profesija) za učenike, individualnih razgovora, pisanog i informativnog materijala,

suradnje sa Zavodom za zapošljavanje.

VIJEĆE UČENIKA

Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika škole. Članovi Vijeća učenika između sebe

birat će predsjednika Vijeća učenika. Mandat predsjednika i članova Vijeća učenika je godinu dana.

Vijeće učenika ima sljedeće ovlasti:

• priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov

rad i rezultate u obrazovanju

• sudjeluje u izradi fakultativnih programa i programa izvannastavnih aktivnosti

• predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi

• surađuje kod donošenja kućnog reda

• pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza

• skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika

• obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima škole

• Samovrednovanje Škole

RED.

BR.

SADRŽAJ RADA

RAZREDI

1. Kontinuirano praćenje psihofizičkih sposobnosti razvoja

učenika 1. – 4.

2. Čimbenici koji utječu na izbor zanimanja 3. – 4.

3. Informacije o mogućnostima izbora zanimanja u drugim

školama 1.

4.

Predavanja i radionice za učenike s ciljem boljeg

upoznavanja vlastitih interesa, vještina, radnih

vrijednosti 3.

5. Informacije o nastavku školovanja u RH i izvan nje nakon

završene gimnazije 3. – 4.

6.

Predavanja i radionice za učenike s ciljem boljeg

upoznavanja zanimanja i svijeta rada te

donošenja profesionalnih odluka 3. – 4.

7. Pružati zainteresiranim učenicima savjetodavnu pomoć

u daljem profesionalnom razvoju 1. – 4.

9.

Suficitarna i deficitarna zanimanja u Republici

Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Brodsko-posavsku

županiju – suradnja s HZZ 4.

10. Testiranje i savjetodavni razgovor sa psihologinjama iz

HZZ-a 4.

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

103

Sadržaj rada:

• Suradnja s Gradskim Crvenim križom

• Na tragu novih ideja – promišljanje bivših učenika

• Prihvatljivo ponašanje maturanata u posljednjem tjednu nastave

• Praćenje primjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja

▪ učenika u osnovnoj i srednjoj školi

• Ciljani izostanci – analiza i prijedlozi promjena; praćenje primjene Kodeksa

• Fazanijada, Valentinovo, Maskenbal, norijada, Maturalna večera

• Akademije – Dan škole, podjela svjedodžbi učenicima četvrtih razreda

Vrijeme Sadržaj rada

Rujan

• Konstituirajuća sjednicaVijeća učenika

• Izbor predsjednika i zamjenika Vijeća učenika

• Izbor zapisničara Vijeća učenika

• Pravila i program rada Vijeća učenika prema Statutu i

Zakonu o odgoju i obrazovanju

• Upoznavanje učenika s ciljevima i zadatcima Vijeća

učenika

Listopad

• Sjednica Vijeća učenika – dogovor za obilježavanja

datuma u listopadu i fazanijadu

• Dan kravate

• Fazanijada

Studeni

• Sjednica Vijeća učenika – dogovor o aktivnostima u

mjesecu studenom i prosincu; izrada materijala za

Advent

• Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)

Prosinac • Dan grada (8.12.)

• Advent štand u školi (21.-23.12.)

Siječanj

• Sjednica Vijeća učenika

• Analiza uspjeha na polugodištu

• Dogovor za Valentinovo

• Dan škole

Veljača • Pjesma za Valentinovo (14.2.)

Ožujek • Sjednica Vijeća učenika – dogovor o daljnjim

aktivnostima

Travanj • Dan otvorenih vrata – svibanj

Svibanj • Oproštaj s maturantima

Lipanj • Završne aktivnosti za tekuću godinu, sumiranje

urađenog i procjena cjelokupnog rada

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

104

VIJEĆE RODITELJA

Svi predstavnici roditelja učenika razrednih odjela čine Vijeće roditelja. Za predsjednika će biti

izabran roditelj koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova. Mandat predsjednika i članova

vijeća je godinu dana. Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te daje

mišljenja i prijedloge o:

- radnom vremenu učenika, početak i završetak nastave

- organiziranju izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija

- vladanju i ponašanju učenika u školi i izvan škole

- stanju vezanim za uživanje alkohola, opojnih droga i štetnog utjecaja drugih ovisnosti

- učešću učenika u čuvanju i zaštiti čovjekovog okoliša

- uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u školi

- osnivanju i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu

- socijalno - ekonomskom položaju učenika i pružanje odgovarajuće pomoći

- organiziranju nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvan - školskim i

izvannastavnim aktivnostima

-

PROGRAMSKI SADRŽAJI Vrijeme

Realizacije i nositelji

- Prvi roditeljski sastanci za I. razrede

Upoznavanje roditelja s Gimnazijom NG kao školom,

Statutom škole i Pravilima ponašanja učenika

rujan 2018. -ravnateljica I

stručni tim, razrednici

I. sastanak Vijeća roditelja

• Dolazak novih članova u Vijeće i

konstituiranje vijeća

• Usvajanje Izvještaja o radu škole za 2017./18.

II. sastanak VR

• Prijedlog Školskog kurikuluma

• Usvajanje plana I programa rada Vijeća

roditelja

• Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za

2018./2019. šk.god.

6. rujna 2018.

- ravnateljica,tajnica škole i

Vijeće roditelja

Ravnateljica škole

Drugi roditeljski sastanci za razrede po paralelkama

• Upoznavanje roditelja s najvažnijim stavkama

Šolskoga kurikulama, Godišnjega plana i

programa rada, kalendarom rada škole

• Analiza uspjeha u I. tromjesečju

studeni 2018.

- predsjednik Vijeća roditelja

– ravnateljica i suradnici

III. sastanak Vijeća roditelja

• Organizacija i učešće roditelja u organizaciji

manifestacijama

• Pravilnik o postupanju odgojno-obrazovnih

djelatnika u slučaju povrede prava učenika

- studeni 2018.

- predsjednik Vijeća

- ravnateljica i suradnici

Treći roditeljski sastanak

ožujak 2019.

Ravnateljica i suradnici

Četvrti roditeljski sastanci za sve razrede

• Analiza uspjeha učenika na tećem tromjesečju

• Aktualnosti

ožujak –travanj 2019.

-razrednici

IV. sastanak Vijeća roditelja svibanj - lipanj 2019.

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

105

Tema: završetak nastavne godine

- svečanost uručivanja maturalnih svjedodžbi

Predsjednik Vijeća

Ravnateljica, pedagoginja

RAD SATNIČARA

Područje rada Aktivnosti Vrijeme/

mjesec

Pokazatelji

uspješnosti

Raspodjela sati Utvrđivanje raspodjele raz.

odjela po stručnim aktivima 9. mj. raspodjela sati

Izrada rasporeda sati Izrada rasporeda za

nastavnike i raz. odjele 8. – 9. mj. izrada rasporeda sati

Izrada prateće

dokumentacije

Izrada dokumenata vezanih

uz raspored sati i

izvješćivanje nastavnika i

učenika

9. mj. preglednost, čitljivost i

pravovremenost

Izmjene rasporeda sati

Izmjene u rasporedu sati

zbog bolovanja i drugih

neplaniranih situacija

tijekom

god. izrada rasporeda sati

Izrada rasporeda

polaganja popravnih

ispita

Izrada rasporeda polaganja

popravnih ispita za ljetni i

jesenski poravni rok

6. – 8. mj. raspored polaganja

popravnih ispita

Izrada izvješća o radu

satničara

Izrada izvješća za proteklu

šk. god. 9. mj. izrada izvješća

OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA

Temeljem predloženog okvirnog plana i programa rada razrednika svaki će razrednik izraditi svoj

plan i program razrednika i razrednog odjela.

Vidovi rada:

1. Rad s učenicima

2. Rad s roditeljima

3. Suradnja s članovima Nastavničkog vijeća i stručno-pedagoškom službom

4. Administrativni poslovi

Zadatci razrednika:

• učvršćivanje razrednog odjelašto podrazumijeva razvijanje tolerancije, kulture ophođenja,

kulture slušanja i poboljšanje razredne klime

• razvijati kod učenika radne navike i osjećaj odgovornosti za sebe i druge

• privikavanje na održavanje reda i estetskog izgleda škole

• inzistirati na poštovanju Pravila o kućnom redu i provođenju odluka Školskog odbora i

Nastavničkog vijeća

• upućivati učenike na obavezno korištenje školske knjižnice

• poticati zajedničke aktivnosti (akcije crvenog križa, sudjelovanje u zabavnom životu škole,

suradnja sa organiziranim oblicima slobodnih aktivnosti)

Rad s učenicima:

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

106

Rad s učenicima očitovat će se kroz dva vida:

a) vođenje individualnih razgovora (jedanput tjedno)

b) realizacija sata razredne zajednice (jedanput tjedno)

Individualni razgovori vodit će se sa učenicima kojima je u danom trenutku potreban savjet

razrednika glede problema koji se mogu pojaviti (u učenju, odgoju, ponašanju, problemu s

roditeljima i sl.) kako bi se mogli poduzeti odgovarajući koraci koji će riješiti ili ublažiti problem.

Sat razredne zajednice je sat koji pruža mogućnost razredniku i učenicima da se međusobno

bolje upoznaju i rade na zajedničkim temama. Uz ono što je obvezno zajedno planiraju ostale

aktivnosti.

Rad s roditeljima:

• svaki će razrednik obvezno održati četiri roditeljska sastanka, po dva u svakom polugodištu,

ali će u slučaju potrebe održati i više

• u suradnji sa stručnom službom i upravom škole planirat će najmanje 2 stručna predavanja

• kroz razgovor s roditeljima djelovati na poboljšavanje uspjeha i rješavanje

• mogućih problema u odgoju,

• utvrditi vrijeme za individualne razgovore s roditeljima.

OBVEZNI PROGRAMSKI SADRŽAJI SVAKE RAZREDNE ZAJEDNICE

TEME NOSITELJ

1. Prava i obveze učenika

- pohvale, izostanci, kazne

Tajnica škole

2. Administrativna korespondencija

- pisanje molbe

Tajnica škole

3. Pravilnik o ocjenjivanju Pedagoginja škole

4. Pravilnik o polaganju mature Ravnateljica škole

5. Kultura ponašanja i odijevanja Razrednici u suradnji sa stručnim timom

6. Moralne norme

- individualne, univerzalne

- savjest

Sociologija, etičari, vjeroučiteljica,

filozofija, razrednici u suradnji sa

stručnim timom

7. Kako učiti? Prof. psihologije i pedagoginja

8. Kako koristiti školsku knjižnicu? Knjižničarka

8. Teme propisane iz Nacionalnoga

programa prevencije ovisnosti

zadjecu u mlade

Razrednici i predmetni nastavnici

9. Zdravstveni odgoj i građanskim odgoj Razrednici, pedagoginja, psihologinja i

nastavnici TZK

Suradnja s Razrednim i Nastavničkim vijećem te stručno-pedagoškom službom

Upoznati Nastavničko vijeće sa stanjem uspjeha i vladanja učenika te izložiti poteškoće u

rad u sl. U suradnji s pedagogom i psihologom rješavati odgojne probleme kroz stručna predavanja

na satovima razrdne zajednice, te na individualnim razgovorima tamo gdje je to potrebno.

U suradnji s razrednim vijećem organizirati dopunsku nastavu slabijim učenicima.

Osobito raditi na čvršćoj suradnji razrednika s psihologoinjom i pedagoginjom te

ravnateljicom škole. Nakon provedenih paralelnih i individualnih razgovora s pedagoginjom ili

psihologinjom, oni su dužni na tome inzistirati.

Administrativni poslovi:

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

107

- redovito vođenje administracije: upisivanje podataka u Matičnu knjigu, Imenik,

praćenje učeničkih izostanaka i njihovo opravdavanje te eventualno poduzimanje određenih mjera

koje su regulirane Statutom škole

- priprema i vođenje sjednica Razrednog vijeća, pisanje zapisnika i sl.

PLAN TEMA RODITELJSKIH SASTANAKA:

Svi

razredi Tema Razred Tema

Informacije na početku

školske godine:

Kućni red škole,

Razredna pravila,

Pravilnik o pedagoškim

mjerama,

Pravilnik o načinima,

postupcima i elementima

vrednovanja učenika,

Protokol o postupanju u

slučaju nasilja,

Etički kodeks,

Kalendar škole,

Dopunska nastava,

Dodatna nastava,

Izvannastavne aktivnosti,

Fakultativna nastava,

Projekti

1.

Uvodno predavanje Kako

učiti - prof. psihologije

Prevencija zloporabe Interneta i

droga – stručnjaci MUP-a i

pedagoginja škole– predavanje

2.

Školski projekti

Uspjeh i izostanci – razrednik/ca -

analiza

3.

U kontekstu maturalnog putovanja –

koja iskustva je vrijedno pružiti

djetetu? – razrednik/ca – diskusija

Uspjeh i izostanci – razrednik/ca -

analiza

4.

Priprema za državnu maturu –

koordinatorica

Uspjeh i izostanci – razrednik/ca -

analiza

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

108

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNIČARKE

Matea Žilić

PODRUČJE

RADA AKTIVNOSTI

MJ

ES

EC

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Planiranje i pripremanje odgojno-obrazovnog rada s

učenicima

• Upoznavanje učenika prvih razreda s radom knjižnice

• Pomoć učenicima u istraživačkom radu u školskoj

knjižnici

• Pomoć pri izboru knjiga, upućivanje na čitanje

književnih djela, znanstvene literature i časopisa

• Posudba lektire i stručne literature učenicima i

nastavnicima

• Formiranje izvannastavne skupine Knjižničari

• Prvi sastanak Vijeća učenika

• Suradnja s ravnateljicom, stručnim suradnicima,

voditeljima stručnih vijeća, nastavnicima

• KOO

• Aktivno sudjelovanje u kurikularnoj reformi Škola za

život

RU

JA

N

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Stručna i računalna obrada knjižnične građe

(MetelWin)

• Obnavljanje ili otkazivanje pretplate i narudžba novih

naslova časopisa

• Suradnja s nakladničkim kućama i knjižarama

• Ažuriranje članstva korisnika knjižnice i upisivanje

novih korisnika

• Popravak knjižne građe

• Evidencija korištenja knjižničnog fonda (dnevna i

mjesečna)

• Izrada Godišnjeg plana i programa rada školskog

knjižničara i dijela Školskog kurikuluma

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Planiranje kulturnih sadržaja za školsku godinu

2018./2019.

• Obilježavanje Tjedna zabranjenih knjiga (26.9.-

2.10.) izložbom i prezentacijom

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Praćenje nove stručne, pedagoške i metodičke

literature te literature za mlade

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

OSTALI

POSLOVI

• Uređivanje web-stranice škole (preporuka pedagoško-

psihološke literature za roditelje, katalog stručne

literature)

• Estetsko uređenje knjižnice

• Rad na projektima i prijava projekata Bookmark i

Čitanjem do zvijezda

Page 109: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

109

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih

izvora znanja

• Pomoć učenicima na samostalnim istraživačkim

radovima

• Posudba lektire i stručne literature učenicima i

nastavnicima

• Priprema i realizacija sadržaja za Mjesec hrvatske

knjige (odgojno-obrazovne aktivnosti s učenicima:

radionice, kvizovi, debate)

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

• KOO

LIS

TO

PA

D

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Stručna i računalna obrada knjižnične građe

(MetelWin)

• Informiranje nastavnika i učenika o novoj građi u

knjižnici

• Evidencija korištenja knjižničnog fonda (dnevna i

mjesečna)

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (15.10. -

15.11.)

(tematska izložba, radionice, akcija Cijeli grad čita,

književna večer, posjet Interliberu i NSK i dr.)

• Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan kravate –

priprema Vijeće učenika i Zajednica Sv. Vinka

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

OSTALI

POSLOVI

• Materijali za web-stranicu škole (program Mjeseca

hrvatske knjige)

• Suradnja s narodnim i školskim knjižnicama,

knjižarima, nakladnicima, roditeljima učenika

• Rad na projektima

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Posudba lektire i stručne literature učenicima i

nastavnicima

• Realizacija programa za Mjesec hrvatske knjige

(radionice, kvizovi, debate s učenicima)

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

• KOO

ST

UD

EN

I

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Narudžba lektirne, AV i digitalne građe u suradnji s

ravnateljicom, stručnim suradnicima i nastavnicima

• Stručna i računalna obrada knjižnične građe

(MetelWin)

• Popravak knjižne građe

• Evidencija korištenja knjižnične građe (dnevna i

mjesečna)

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11)

• Posjet učenika u Zagreb u NSK i na manifestaciju

Page 110: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

110

Interliber (13.11.)

• Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)

• Dan sjećanja na Vukovar – izložba knjiga o

Domovinskom ratu (18.11.)

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Pregled novije stručne i pedagoške literature te

literature za mlade

• Posjet Interliberu i NSK

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

OSTALI

POSLOVI

• Suradnja s ravnateljicom, stručnim suradnicima,

voditeljima stručnih aktiva i nastavnicima

• Uređivanje web-stranice škole

• Rad na projektima

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Posudba lektire i stručne literature učenicima i

nastavnicima

• Obilježavanje Dana ljudskih prava (10.12.)

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

• Suradnja s nastavnicima, ravnateljicom, stručnom

službom i ostalim djelatnicima škole

• KOO

PR

OS

INA

C

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Stručna i računalna obrada knjižnične građe

(MetelWin)

• Evidencija korištenja knjižnične građe (dnevna i

mjesečna)

• Zaštita i popravak knjižne građe

• Utvrđivanje ukupne vrijednosti prinovljene knjižnične

građe (revizija) i provjeravanje iste s računovodstvom

škole

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Glazbom protiv ovisnosti

• Božić

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

• Pregled novije stručne i pedagoške literature te

literature za mlade

OSTALI

POSLOVI

• Obnavljanje ili otkazivanje pretplate za stručne

časopise

• Estetsko uređenje knjižnice

• Inventura u školskoj knjižnici

• Rad na projektima

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Posudba lektire i stručne literature učenicima i

nastavnicima

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

SIJ

AN

J

Page 111: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

111

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Stručna i računalna obrada knjižnične građe

(MetelWin)

• Evidencija korištenja knjižnične građe (dnevna i

mjesečna)

• Izrada biltena prinova

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Priprema kulturnih događanja u drugom polugodištu

• Dan škole (31.1.) 100 godina Gimnazije Nova

Gradiška

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Sudjelovanje na sjednici NV-a

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

OSTALI

POSLOVI

• Uređivanje web-stranice škole (bilten prinova)

• Rad na projektima

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Posudba knjižnične građe

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

VE

LJA

ČA

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Stručna i računalna obrada knjižnične građe

(MetelWin)

• Evidencija korištenja knjižnične građe (dnevna i

mjesečna)

• Rad na otpisu zastarjele, dostrajale i izgubljene građe

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Valentinovo (14.2.) – suradnja s Vijećem učenika

• Tjedan psihologije – suradnja s prof. psihologije

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

OSTALI

POSLOVI

• Suradnja s ravnateljicom, pedagoginjom i

nastavnicima

• Uređivanje web-stranice škole

• Rad na projektima

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Posudba lektire i stručne literature

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

• KOO

UJ

AK

STRUČNO-

KNJIŽNIČKA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Računalna obrada knjižnične građe (MetelWin)

• Evidencija korištenja knjižnične građe (dnevna i

mjesečna)

• Pisanje izvješća o radu školske knjižnice za 2016.

godinu (Matična služba Slavonski Brod)

• Rad na otpisu knjižnične građe

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Dani hrvatskog jezika – priprema sadržaja, suradnja

s nastavnicama hrvatskog jezika

Page 112: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

112

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

OSTALI

POSLOVI

• Kupnja novih knjiga i pregled digitalne građe

• Uređivanje web-stranice škole

• Rad na projektima

• Pomoć pri organizaciji i provedbi županijskih

natjecanja u našoj školi

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Posudba lektire i stručne literature

• Nastavni sati i radionice u sklopu knjižničnog odgoja i

obrazovanja (obilježavanje Međunarodnog dana

knjiga i autorskih prava)

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

• KOO

TR

AV

AN

J

TR

AV

AN

JO

ŽU

JA

K

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Računalna obrada knjižnične građe (MetelWin)

• Evidencija korištenja knjižnične građe (dnevna i

mjesečna)

• Izrada zapisnika o otpisu knjižnične građe za

šk.god.2016./2017. za Školski odbor

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Dan hrvatske knjige i Međunarodni dan knjiga i

autorskih prava (22. i 23.4.), Noć knjige – suradnja s

Gradskom knjižnicom Nova Gradiška

• Izložba udžbenika, priručnika i ostalih materijala za

državnu maturu

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

• Proljetna škola školskih knjižničara

OSTALI

POSLOVI

• Nabava novih knjiga i digitalne građe

• Suradnja s ravnateljicom, stručnim suradnicima i

nastavnicima

• Suradnja s narodnim i školskim knjižnicama,

knjižarima i nakladnicima

• Uređivanje web-stranice škole

• Rad na projektima

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Posudba lektire i stručne literature

• Zanimanje učenika za knjigu i predlaganje mjera za

poboljšanje (anketno istraživanje)

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

• Dan otvorenih vrata za učenike završnih razreda

osnovnih škola

SV

IBA

NJ

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

• Računalna obrada knjižnične građe (MetelWin)

Page 113: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

113

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Evidencija korištenja knjižnične građe (dnevna i

mjesečna)

• Izrada desiderata

• Otpis knjižnične građe

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Dan Europe – izložba

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

OSTALI

POSLOVI

• Kupnja novih knjiga i digitalne građe

• Suradnja s ravnateljicom, stručnim suradnicima,

nastavnicima

• Uređivanje web-stranice škole

• Rad na projektima

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

DJELATNOST

• Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za

obradu tema i referata te u istraživačkom radu u

knjižnici

• Vraćanje knjiga na kraju nastavne godine

• Rad sa skupinom Knjižničari i Vijećem učenika

LIP

AN

J

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Računalna obrada knjižnične građe (MetelWin)

• Sređivanje svih statistika posudbe knjižnične građe

• Sređivanje i ispis inventarnih knjiga, provjeravanje

svih plaćenih računa kroz inventarnu knjigu

• Pisanje godišnjeg izvješća o radu školskog knjižničara

• Samovrednovanje i vrednovanje rada školske

knjižnice

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Uređivanje spomenice

• Čitateljski klub

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

OSTALI

POSLOVI

• Uređivanje web-stranice škole

• Dežuranje na državnoj maturi

• Rad na projektima

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Sređivanje časopisa i kompletiranje u godišta

• Uspoređivanje zaduženja s trenutnim stanjem na

policama te sređivanje knjižne građe na policama

• Planiranje daljnje nabave (izrada desiderata)

• Rad na školskom kurikulumu za sljedeću školsku

godinu

• Dogovori za pretplate na časopise za sljedeću školsku

godinu na stručnim vijećima

SR

PA

NJ

KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Sređivanje plakata, tematskih mapa i materijala

pripremanih kroz godinu za prigodne izložbe

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Pregled novije stručne i pedagoške literature

• Čitanje pregleda i recenzija novije stručne literature i

novih brojeva periodike

OSTALI

Page 114: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

114

PODRUČJE RADA VRIJEME REALIZACIJE

I. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 988 sati

A) NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA 788 sati

- pripremanje, planiranje i programiranje neposredno odgojno-

obrazovnog rada s učenicima

tijekom godine

- organiziranje nastavnog sata za svaki razred, prema

Programu knjižničnog odgoja i obrazovanja

- rad s učenicima prema planu navedenog Programa

- održavanje sata razrednog odjela u školskoj

knjižnici/učionici (upoznavanje prvih razreda sa školskom

knjižnicom, projekcije filmova, debate, radionice,

motivacijski sati za poticanje čitanja, projekti i druge

aktivnosti)

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

- sustavno upoznavanje učenika (pogotovo učenika prvih

razreda) s knjigom i knjižnicom i privikavanje učenika na

boravak u knjižnici

tijekom godine

- upoznavanje učenika sa svim izvorima informacija

- educiranje učenika za korištenje svih izvora informacija u

knjižnici, a posebice referentne građe i priručnika za

samostalne istraživačke radove

tijekom godine

POSLOVI • Suradnja s ravnateljicom, stručnom suradnicom,

nastavnicima

• Sudjelovanje u radu stručnih vijeća

• Rad na projektima

STRUČNO-

KNJIŽNIČNA I

INFORMACIJSK

O-REFERALNA

DJELATNOST

• Sređivanje polica prema UDK

• Izrada Godišnjeg plana i programa školskog

knjižničara za 2019./2020. i dijela Školskog

kurikuluma

• Nabava udžbenika i priručnika za nastavnike

• Izrada plana nabave za školsku godinu 2019./2020.

KO

LO

VO

Z KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

• Planiranje kulturnih sadržaja za školsku godinu

2019./2020.

STRUČNO

USAVRŠAVANJ

E

• Pregled novije stručne i pedagoške literature te

literature za mlade

• Čitanje pregleda i recenzija novije stručne literature i

novih brojeva periodike

OSTALI

POSLOVI

• Suradnja s ravnateljicom, stručnom suradnicom,

nastavnicima

• Sudjelovanje na sjednici NV-a, stručnim vijećima

• Rad na projektima

Page 115: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

115

-pomaganje učenicima u pripravi i obradi tema (referata,

seminara, eseja)

tijekom godine

- upućivanje u način i metode rada na samostalnim istraživačkim

zadacima (upotreba sekundarne literature, samostalan rad,

navođenje korištene literature)

prema potrebi

- upućivanje na čitanje književnih djela, znanstvene literature i

časopisa u slobodno vrijeme

tijekom godine

- praćenje i ispitivanje zanimanja učenika za knjigu (anketa,

intervju, knjigomjer)

tijekom godine

- organiziranje rada i vođenje izvannastavne skupine

Knjižničari i Vijeća učenika

- suradnja s drugim izvannastavnim skupinama

tijekom godine

- informacijsko opismenjavanje učenika

tijekom godine

- odgajanje i obrazovanje aktivnog čitatelja

- motiviranje učenika za izvanškolsko čitanje (u sklopu akcije

Cijeli grad čita, Bookmark projekt, BookCrossing, Zelena

knjižnica, aktivnosti u suradnji s Gradskom knjižnicom)

tijekom godine, posebno za

vrijeme Mjeseca hrvatske

knjige, Noći knjige,

Svjetskog dana knjige

- rad s učenicima i nastavnicima u školskim projektima

tijekom godine

- rad s učenicima i nastavnicima u suradnji s Gradskom

knjižnicom Nova Gradiška (predstavljanje knjiga, predavanja,

akcije promoviranja čitanja, Noć knjige i dr.)

tijekom godine

- posjet Interliberu sa skupinom Knjižničari te zainteresiranim

učenicima i nastavnicima

studeni

- razvijanje trajnih navika o zaštiti izvora znanja

- razvijanje radnih navika i kulturnog ponašanja u knjižnici

tijekom godine

B) SURADNJA S NASTAVNICIMA, STRUČNIM

SURADNICIMA I RAVNATELJEM

200 sati

- sudjelovanje na sjednicama Nastavničkoga vijeća i u

stručnom aktivu hrvatskoga jezika i umjetnosti

tijekom godine

- suradnja s drugim aktivima u izradi plana nabave časopisa,

stručne literature i drugih medija; suradnja sa svim nastavnicima

u nabavi udžbenika i priručnika za pojedini nastavni predmet

tijekom godine

- stalna suradnja s ravnateljicom i stručnom suradnicom

pedagoginjom u vezi nabave stručne metodičko-pedagoške

literature

tijekom godine

- suradnja s nastavnicima u:

- organizaciji, pripremi i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u

Page 116: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

116

knjižnici i školi (rad prema Programu knjižničnog odgoja i

obrazovanja)

- školskim projektima

- drugim aktivnostima (priprema i realizacija tematskih izložbi,

kvizova, radionica i drugih aktivnosti prilikom obilježavanja

značajnih datuma)

tijekom godine

II. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-

REFERALNA DJELATNOST

396 sati - organizacija i vođenje rada u knjižnici – pripremanje i uređenje

knjižnice za novu školsku godinu – uređenje prostora i plakata,

slaganje knjiga i dr.

kolovoz/rujan

tijekom godine

- izrada godišnjeg, mjesečnog i tjednog plana i programa rada

školske knjižnice, izvannastavne skupine Knjižničari i Vijeća

učenika

kolovoz/rujan

tijekom godine

- pisanje godišnjih izvješća rada školskog knjižničara,

izvannastavne skupine Knjižničari i Vijeća učenika

srpanj

- ažuriranje članstva i unošenje podataka o novim članovima

knjižnice u knjižnični program MetelWin

rujan

- posudba (davanje na korištenje) knjižnične građe

tijekom godine

- praćenje i evidencija korištenja knjižničnog fonda (dnevna,

mjesečna, godišnja)

tijekom godine

- planska nabava stručne i lektirne građe na različitim medijima

(u suradnji s ravnateljicom, stručnom suradnicom, nastavnicima) tijekom godine

(studeni/prosinac)

- obrada novih knjiga: inventarizacija, signiranje, klasifikacija,

katalogizacija, zaštita

- rad u programu MetelWin

tijekom godine

- lijepljenje naljepnica na stare knjige za digitaliziranu posudbu,

prepravljanje košuljica i kartica u knjizi, (pre)omotavanje i

popravak knjiga, prepravljanje signatura na starim knjigama

tijekom godine

- kompletiranje časopisa u godišta i davanje na uvez

srpanj

- sustavno praćenje stručne periodike i njezina sadržajna obrada

tijekom godine

- vođenje knjige desiderata (knjige želja) i inventarne knjige

vlasništva

tijekom godine

- računovodstveni poslovi; inventura na kraju kalendarske

godine, popis kupljenih i poklonjenih knjiga - usklađivanje s

računovodstvom, tj. utvrđivanje ukupne vrijednosti prinovljene

knjižnične građe

prosinac

- rad na odgovaranju na informacijske upite nastavnika i učenika

i osiguravanje materijala za navedene upite/potrebe

prema potrebi

- sustavno izvješćivanje učenika i nastavnika o novim knjigama

(izrada biltena noviteta u knjižnici i tematskih biltena) i

sadržajima stručnih časopisa i razmjena inf. materijala –

pismeno, usmeno i putem obavijesti

tijekom godine

tijekom godine

Page 117: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

117

- sustavno upoznavanje sa sadržajem knjižničnog fonda i

prepravljanje signatura

- rad na otpisu knjiga i reviziji tijekom godine

- dogovor za pretplate na serijske publikacije za sljedeću školsku

godinu na stručnim aktivima

srpanj

- pisanje i predaja izvješća o radu školske knjižnice za prethodnu

godinu Matičnoj službi u Slavonskom Brodu

ožujak

- samovrednovanje i vrednovanje rada školske knjižnice srpanj

tijekom godine

III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

300 sati

- organiziranje, priprema i provedba kulturnih sadržaja i

događanja (natjecanja u znanju, književni susreti, predstavljanje

knjiga, obilježavanje obljetnica rođenja/smrti poznatih osoba iz

svijeta književnosti, umjetnosti, znanosti, izrada tematskih

izložbi, projekti) – timski rad i suradnja

tijekom godine

- sudjelovanje u kulturnim događajima u školi i izvan nje tijekom godine

- obilježavanje značajnih kulturnih događaja:

- Tjedan cjeloživotnog učenja (rujan/listopad)

- Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.)

- Dan kravate (18.10.)

- Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)

- Dan sjećanja na Vukovar (18.11.)

- Dan ljudskih prava (10.12.)

- Božić (25.12.)

- Dan škole (31.1.)

- Valentinovo (14.2.)

- Tjedan psihologije (veljača)

- Dan hrvatske knjige i Svjetski dan knjige i autorskog prava

(22. i 23.4.)

tijekom godine

- suradnja s kulturnim ustanovama koje se bave organiziranim

radom s djecom i mladima (Gradska knjižnica Nova Gradiška,

udruge u gradu)

tijekom godine

- prikupljanje materijala za spomenicu i uređivanje spomenice

tijekom godine

lipanj

IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE 120 sati

- praćenje stručne knjižnične, popularno-znanstvene i pedagoške

literature, stručnih recenzija, prikaza knjiga i časopisa, literature

za mlade te raznih internetskih izvora

tijekom godine

- usavršavanje na stručnom aktivu hrvatskoga jezika i umjetnosti

i sjednicama Nastavničkoga vijeća

tijekom godine

- sudjelovanje na stručnim vijećima školskih knjižničara

(županijski, međužupanijski, državni – Proljetna škola školskih

knjižničara)

prema mogućnostima

- suradnja s matičnom službom NSK i županijskom matičnom

službom

tijekom godine

Page 118: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

118

- suradnja s knjižarama i nakladnicima, kulturnim i obrazovnim

ustanovama, kulturnim i odgojno-obrazovnim udrugama tijekom godine

- usavršavanje na webinarima u organizaciji CARNeta i

Agencije za mobilnost i programe EU

tijekom godine

V. OSTALI POSLOVI 20 sati

- uređivanje web-stranice škole (rubrike: školska knjižnica,

projekti, vijesti i foto-galerija)

tijekom godine

- pomoć oko školskih poslova nevezanih uz rad školske

knjižnice poput pisanja i provođenja projekata, pomoć

nastavnicima u realizaciji njihovih projekata

tijekom godine

- fotografiranje školskih događanja, briga o školskom

fotoaparatu i arhiviranju fotografija

tijekom godine

- dežuranje na državnoj maturi

lipanj, rujan

UKUPNO 1824 sata

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKIH STRUČNIH VIJEĆA

ŠKOLSKO STRUČNO VIJEĆE HRVATSKOGA JEZIKA, GLAZBENE I LIKOVNE

UMJETNOSTI

voditeljica: Sonja Latal

Školsko stručno vijeće Hrvatskoga jezika, Likovne i Glazbene umjetnosti šk. godine 2018./2019.

Školsko stučno vijeće sastaje se tri do četiri puta godišnje, a sastanci su usklađeni i sa sastancima

Županijskih stručnih vijeća. Članovi su profesori hrvatskoga jezika te glazbene i likovne umjetnosti:

Sonja Latal, Silvija Pečnjak, Morana Plavac, Matea Jelinić, Ivan Vekić i Matea Žilić (knjižnica).

Zadaće i aktivnosti:

- sustavno unapređivanje i poboljšanje nastave

- sudjelovanje u svim školskim projektima i aktivnostima

- analiza uspješnosti realizacije nastavnoga programa

- poticanje korelacijskoga i kurikularnoga pristupa nastavi iz srodnih predmeta

- Kurikularna reforma ŠKOLA ZA ŽIVOT (eksperimentalna provedba u prvim razredima)

- odlazak na Županijska i Međužupanijska stručna vijeća te simpozije (stručno usavršavanje

nastavnika)

- odlazak na kazališne predstave u Novu Gradišku, Zagreb, Slavonski Brod ili Osijek (poludnevni

stručni izleti)

- sudjelovanje u školskim projektima (Cijeli grad čita, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Noć

kazališa, Erasmus+, itd.)

- praćenje i ocjenjivanje učenika prema zajednički određenim mjerilima

- pripreme za LiDraNo

- pripreme i organizacija Županijskoga natjecanja iz hrvatskoga jezika (GNG škola domaćin)

- pripreme i obilježavanje Dana škole, 31. 1. 2019. (100 godina)

- priprema i prezentacija tematskih izložbi u školi

- organizirana dodatna nastava za maturante (pripreme za državnu maturu)

- priprema svečanosti za maturante

- dobra komunikacija sa ravnateljicom škole, stručnom službom, te ostalim nastavnicima

Page 119: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

119

- sudjelovanje u poslovima državne mature u organizaciji NCVVO-a

STRUČNO VIJEĆE MATEMATIKE , FIZIKE , INFORMATIKE

Voditelj: Goran Ruškan

Stručni skup nastavnika matematike, fizike i informatike u ovoj školskoj godini broji 6 članova. To

su : Radmila Gašparović (matematika), Lahorka Vidović –Peterman (matematika), Goran Ruškan

(fizika), Branka Kušenić (matematika), Snježana Milinović (informatika,matematika) i Zlatko

Matijašević (fizika).

Svoj program rada realizirat će kroz nastavu, vannastavne aktivnosti, dodatnu nastavu, a praćenje

istog

realizirati će kroz sastanke stručnog skupa.

Program rada stručnog vijeća:

1. – izrada nastavnih planova i programa

2. – realizacija nastavnih planova i programa

3. – realizacija dodatne i dopunske nastave

4. – praćenje dodatne, dopunske nastave

5. – analiza polugodišnjeg i godišnjeg uspjeha učenika

6. – usavršavanje nastavnika

7. – praćenje projekta državne mature

8. – organizacija natjecanja iz matematike, fizike i informatike

Ad. 1 Godišnje planove i programe izraditi u skladu s naputcima stručno pedagoške službe i

Agencije

za odgoj i obrazovanje

Ad. 2 Pratiti konstantno realizaciju nastavničkih programa s dogovorom o rasterećenju učenika

Ad. 3Dodatnu i dopunsku nastavu realizirati prema interesu učenika

Ad. 4 Praćenje i ocjenjivanje učenika nastojati uskladiti kod svih predavača. Dogovoriti minimum

znanja za pozitivnu ocjenu. Držati se donesenih kriterija ocjenjivanja

Ad. 5 Nakon godišnjih rezultata rezimirati postignuto i djelovati na poboljšanje uspjeha Ad. 6

Usavršavanje nastavnika praćenjem matematičke literature, osposobljavanje za rad na računalima,

prisustvovanje na seminarima gradskog i županijskog aktiva, te na seminarima državne razine.

Ad. 7 Pratiti tijekom godine novine vezane uz provođenje i pripremu državne mature Ad. 8

Organizirati općinsko natjecanje iz matematike, fizike i informatike.

Sudjelovati na županijskom natjecanju.

Ako se ukaže potreba sastajat ćemo se i češće.

-redovito održavanje stručnih skupova i razvoj dobre suradnje

-izrada planova i programa, stručno usavršavanje nastavnika, zajedničko pomaganje u

usavršavanju nastavnog procesa -izrada i usklađivanje kriterija i elemenata ocjenjivanja,

analiziranje uspjeha učenika i postignutih rezultata, korištenje tehnologije i informacija na internetu

za svaki pojedini predmet, istraživanje novosti u teorijskom i praktičnom pogledu -profesori

matematike , fizike , informatike školska godina 2018./2019. Gimnazija Nova Gradiška

RUJAN

132

-podjela satnice -nabava

udžbenika

-izvedbeni i operativni planovi i programi

- dogovaranje elemenata i kriterija ocjenjivanja

LISTOPAD

-analiza uspjeha učenika

-prijedlozi za poboljšanje rada i napredovanje profesora u zvanje mentora/savjetnika

STUDENI

-sastanak školskog vijeća

- izvješća profesora sa stručnih usavršavanja ( izviješće sa Državnog skupa u kolovozu )

Page 120: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

120

PROSINAC

-analiza uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta

-analiza tempa obrade gradiva

SIJEČANJ

-stručna usavršavanja profesora

-dogovori o organizaciji školskih natjecanja na sastanku stručnog vijeća

VELJAČA

-izvješća profesora sa stručnih usavršavanja

OŽUJAK

-informiranje o postignutim rezultatima učenika na županijskim natjecanjima

TRAVANJ

-analiza uspjeha učenika

-individualna usavršavanja

SVIBANJ

-informacije o Državnoj maturi

-prijedlozi za poboljšanje rada

LIPANJ

-analiza uspjeha i izostanaka učenika , obrađeno gradivo

-informiranje o postignutim rezultatima učenika na državnim natjecanjima

SRPANJ

-prijedlozi programa/kurikuluma za slijedeću školsku godinu -preliminarna

podjela satnice

KOLOVOZ

-podjela satnice

-razgovor o potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima

-prijedlozi za poboljšanje nastave u novoj školskoj godini

Stručno vijeće stranih jezika

Voditelj: Josip Vucić

Članovi vijeća: Daniel Bedeničić, Branka Ivanišević, Silvija Soušek, Ivana Škarica Mital, Josip

Vucić, Sebastijan Petriković i Anita Magić.

Okvirno planiranje redovne, dopunske i dodatne nastave, donošenje kriterija ocjenjivanja, rad sa

nadarenim učenicima. Donošenje operativnih planova i programa, dogovor oko literature za narednu

školsku godinu, usklađivanje kriterija ocjenjivanja, pripreme za DM, sudjelovanje u projektima škole

- ERASMUS.

Unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada, samovrijednovanje, razmjena iskustava o poučavanju i

metodama rada. Razvoj timskog rada i razvijanje tolerancije.

Članovi vijeća: Daniel Bedeničić, Branka Ivanišević, Silvija Soušek, Ivana Škarica Mital, Josip

Vucić, Sebastijan Petriković i Anita Magić.

Cijela školska godina 2017./2018.

Gimnazija Nova Gradiška

r u j a n - Podjela sati i zaduženja profesora u školskoj godini 2017./18. Izrada operativnih planova i

programa, polugodišnjega rasporeda pisanja pisanih provjera znanja, revizija elemenata i kriterija

ocjenjivanja. Prigodno obilježavanje Europskog dana jezika.

l i s t o p a d – Dogovor i suradnja pri izradi pisanih provjera znanja. Ujednačavanje kriterija

ocjenjivanja, prisustvovanje konferenciji KDV (Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog

jezika)

s t u d e n i - Izvješće o realizaciji planova rada. Analiza uspjeha učenika u prvom tromjesečju,

prisustvovanje županijskim stručnim vijećima.

p r o s i n a c – Analiza uspjeha nakon drugog kvartala, prijedlozi za unapređenje nastavnog procesa,

sudjelovanje u kulturnim i javnim djelatnostima škole.

Page 121: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

121

s i j e č a n j - Analiza realizacije plana i programa nakon dva kvartala, prisustvovanje seminarima u

okviru stručnog usavršavanja (godišnji skup AZOO za njemački jezik). Provedba Školskog

natjecanja iz stranih jezika.

v e l j a č a - Pripreme za županijska natjecanja iz stranih jezika, pripreme učenika za Državnu

maturu, diseminacija sa stručnih usavršavanja.

o ž u j a k - Sudjelovanje na županijskim natjecanjima iz stranih jezika, pripreme učenika za Državnu

maturu, prigodno obilježavanje St Patrick's Day na nastavi.

t r a v a n j - Analiza uspjeha na kraju trećeg kvartala, pripreme učenika za Državnu maturu,

sudjelovanje na konferenciji HUPE (Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika).

s v i b a n j - Pripreme učenika za Državnu maturu, priprema uređaja za slušanje za provedbu slušnog

dijela ispita državne mature, analiza uspjeha učenika IV. razreda na kraju školske godine,

individualna izlaganja o najuspješnijim nastavnim iskustvima.

l i p a n j - Analiza rezultata i realizacije nastave na kraju nastavne godine, priprema dopunskog rada

s negativno ocijenjenim učenicima.

s r p a n j - Analiza uspjeha učenika IV. razreda na Državnoj maturi, analiza rezultata nakon

dopunskog rada, preliminarna podjela satnice za slijedeću školsku godinu.

ŠKOLSKO STRUČNO VIJEĆE BIOLOGIJE,KEMIJE,TJELESNE I

ZDRAVSTVENE KULTURE

Voditeljica: Josip Sokić

Sustavno unapređivanje i poboljšanje kvalitete nastave,razvijanje suradničkog odnosa

nastavnika

Izrada nastavnih i kurikularnih planova i programa.

Izrada i usklađivanje mjerila ocjenjivanja

Članovi ŠSV: Ksenija Artuković, Ilijana Ban ,Josip Sokić, Manda Vincetić,Mladen Šop

Tijekom školske godine 2018./19.

Gimnazija Nova Gradiška

Rujan –podjela satnice i zaduženja u šk.god.2018./19.Potrebe za izvođenje

nastave. Donošenje i usklađivanje planova i programa i mjerila

ocjenjivanja.

Listopad – stručno usavršavanje nastavnika,prijedlozi za poboljšanje rada i

napredovanje nastavnika u zvanje mentor i savjetnik

Studeni – sastanak SV,izvješća sa stručnih usavršavanja. Analiza uspjeha

I realizacija nastave na 1.kvartalu.

Prosinac – analiza uspjeha,realizacija nastave na kraju 1. Polugodišta.

Siječanj – stručno usavršavanje nastavnika,dogovor o organizaciji i

provedbi natjecanja.

31.01.OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLE

Veljača- izvješće sa stručnog usavršavanja nastavnika

Ožujak – izvješće o postignutim rezultatima natjecanja učenika

Travanj – analiza uspjeha na 3.kvartalu, izvješće sa stručnih skupova

Svibanj – informacija i državnoj maturi,prijedlozi za poboljšanje rada

Lipanj – analiza uspjeha na kraju nastavne godine,realizacija sati i

programa.

Informacije o postignutim rezultatima na državnim

Natjecanjima

Srpanj – preliminarna podjela satnice za slijedeću šk. Godinu,prijedlozi

Programa/kurikuluma za slijedeću godinu

Kolovoz – podjela satnice za šk. godinu 2019./20.

Prijedlozi za poboljšanje kvalitete nastave

Page 122: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

122

STRUČNO VIJEĆE DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

Voditelj: Branimir Kramberger

STRUČNO VIJEĆE DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

Stručno vijeće društvene grupe predmeta čine:

Branimir Kramberger, prof., Goran Šarić, prof., Ivana Koški, prof.

Koraljka Hausnet Lasović, prof., Zrinka Ivanišević, prof., Marko Dušak, prof.

Petar Jurišić, prof., Sanja Šimić, prof.

Cilj i zadaća skupa je redovito održavanje sastanaka te razvoj dobre suradnje među suradnicima u

skupu. Od odgojno obrazovnih ishoda i postignuća posebno ćemo istaknuti izradu planova i

programa, stručno usavršavanje nastavnika, zajedničko pomaganje i usavršavanje nastavnog procesa,

izrada i usklađivanje kriterija i elemenata ocjenjivanja, analiziranje uspjeha učenika i postignutih

rezultata, korištenje interneta i informacija na internetu za svaki pojedini predmet te istraživanje

novosti u teorijskom i tehnološkom pogledu. Predviđeni troškovnik je 100,00 HRK za potrebe

printanja i kopiranja-

Zadaće po mjesecima:

RUJAN

-podjela satnice

-nabava udžbenika

-izvedbeni i operativni planovi i programi

- dogovaranje elemenata i kriterija ocjenjivanja

LISTOPAD

-stručna usavršavanja nastavnika

-analiza uspjeha učenika

-prijedlozi za poboljšanje rada i napredovanje profesora u zvanje mentora/savjetnika

STUDENI

-sastanak stručnog vijeća

- izvješća profesora sa stručnih usavršavanja

PROSINAC

-analiza uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta

-analiza provedenih projekata

SIJEČANJ

-stručna usavršavanja profesora

-dogovori o organizaciji školskih natjecanja

VELJAČA

-izvješća profesora sa stručnih usavršavanja

OŽUJAK

-informiranje o postignutim rezultatima učenika na županijskim natjecanjima

- stručno usavršavanje nastavnika

TRAVANJ

-analiza uspjeha učenika

Page 123: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

123

ŠKOLSKO STRUČNO VIJEĆE RAZREDNIKA

Voditeljica: Ljiljana Vidmar

Unapređivanje rada razrednika te sustavno poboljšanje kvalitete rada u školi

Unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada u školi, razmjena iskustva, poboljšanje timskog rada

Planiranje i analiza rada razrednika, kvalitetno vođenje pedagoške dokumentacije, provođenje

projekata u školi,smanjenje broja izostanaka učenika, realizacija nastave u potpunosti

Svi razrednici u školi, po potrebi i njihovi zamjenici

2018./19.šk.god.

Gimnazija Nova Gradiška

- plan rada razrednika za tekuću školsku godinu

- vođenje bilješki u E dnevniku

- kontinuirano praćenje uspjeha i izostanaka učenika uz

analizu statističkih pokazatelja

- zaduženja razrednika po paralelkama

- plan stručnih izleta i ekskurzija

- sudjelovanje učenika na natjecanjima i smotrama

- izostanci učenika (utvrđivanje valjanosti ispričnica)

- pohvale i kazne učenika

- rad s darovitim učenicima

- kolegijalna pomoć učenika

- suradnja razrednika s Timom za kvalitetu, koordinatoricom za državnu maturu te članovima

stručnog tima

- pomoć učenicima slabijeg socijalnog statusa

- individualni razgovori s roditeljima i učenicima(ravnateljica, razrednici i pedagoginja)

- animiranje učenika za traženje pomoći od predmetnih nastavnika zbog priprema za državnu

maturu

- pravovremeno organizirana dopunska nastava (u slučaju potrebe)

- predavanje i radionice na roditeljskim sastancima

- rad s predstavnicima u Vijeću roditelja

- animiranje učenika za sudjelovanje u sportskim aktivnostima te provođenju programa

kulturne i javne djelatnosti škole

PLAN RADA TAJNIKA ŠKOLE

R. BR. OPIS POSLOVA

1.

Upravno-pravni poslovi

izrada nacrta svih normativnih akata Škole u skladu sa zakonskim propisima

praćenje zakonskih propisa i službenih glasila

pripremanje materijala za Školski odbor, vođenje zapisnika, izrada odluka

briga i realizacija registracije i statusnih promjena Škole pri nadležnim

ustanovama

suradnja s nadležnim službama Ministarstva znanosti i obrazovanja

sudjelovanje u izradi godišnjeg rada plana i programa rada Škole

izrada statističkih izvješća

seminari i stručno usavršavanje

Page 124: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

124

2.

Kadrovski i administrativni poslovi

vođenje matične evidencije djelatnika

prijavljivanje i odjavljivanje djelatnika i članova obitelji nadležnim službama

mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja

prijavljivanje i odjavljivanje djelatnika, sastavljanje zahtjeva za mirovinu, te

pravovremena dostavaMinistarstvuznanosti i obrazovanja; rad u aplikaciji COP

vođenje evidencije odsustvovanja s posla (godišnji odmori, dopusti, bolovanja), te

izrada plana godišnjih odmora

izdavanje raznih uvjerenja djelatnicima Škole

rad sa strankama (radnicima, učenicima, roditeljima, predstavnicima drugih škola,

ustanova i institucija)

3. Poslovi u odnosu na tehničko osoblje

organiziranje, koordiniranje i kontrola rada tehničkog osoblja

PLAN RADA ADMINISTRATORA

vodi dnevnu blagajnu škole (prima uplate i vrši isplate)

vodi aplikaciju Prijevoz učenika

vrši ostale administrativne i daktilografske poslove po nalogu ravnatelja

upisuje učenike u registar

izdaje potvrde i uvjerenja te vodi evidenciju o učenicima škole

vodi e-matice učenika

vodi e-matice učenika

vodi aplikaciju Prijevoz učenika

primanje i zavođenje u urudžbeni zapisnik službene pošte

izrada raznih dopisa, izvješća, zahtjeva i odgovora

vođenje Učeničkog servisa

vođenje arhive Škole

briga u svezi nabave osnovnih sredstava i potrošnog materijala

PLAN RADA RAČUNOVOĐE

R. BR. OPIS POSLOVA

1. Kontrola dokumenata, kontiranje, knjiženje i sva obrada financijskih dokumenata,

izrada bruto bilance i drugih financijskih pregleda

2. Izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, sastavljanje i izrada inventurnih lista i podnošenje

izvješća ravnatelju škole

3. Obračun plaće i izrada ostalih izvješća vezanih uz plaću, rad u aplikaciji COP-a

4. Izrada statističkih izvješća po potrebi škole i vanjskih institucija

5. Seminari i stručno usavršavanje

6. Izrada financijskih planova i plan nabave

7. Surađivanje s drugim financijskim institucijama i ustanovama

8. Praćenje propisa o financijskom poslovanju

9. Vođenje registra zaposlenika

10. Vođenje Učeničkog servisa

11. vrši obračune i isplate djelatnicima škole za troškove prijevoza, službenog putovanja te

druge isplate na teret materijalnih troškova

12. Ostali poslovi prema potrebi iz djelokruga rada radnog mjesta

Page 125: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

125

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOGA ODBORA

Predsjednik Školskoga odbora je dr. Dražen Oršulić, a ostali članovi su Danijel Bedeničić (ispred

zaposlenika), Ivana Škarica Mital i Goran Ruškan (ispred NV), Dubravka Kovačić (ispred Vijeća

roditelja), Ivan Curić i Mladen Ivošević (ispred osnivača).

Školski odbor Gimnazije Nova Gradiška na početku će školske godine usvojiti Školski kurikulum te

Godišnji plan i program rada za ovu školsku godinu do 30. rujna 2018.

Prema potrebi, u dogovoru s ravnateljicom škole, zakazat će se sjednice Školskoga odbora radi

donošenja odluka neophodnih za zakonito funkcioniranje a to su:

-izdavanje prethodne suglasnosti za zasnivanje i prestanak radnog odnosa

-odlučivanje po žalbi protiv rješenja tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti

-usvajanje općih akata

-donošenje odluke o utrošku vlastitih prihoda uz suglasnost Osnivača te o stjecanju,

opterećenju ili otuđenju nekretnina čija vrijednost prelazi 70.000,00 kn

-predlaže ravnateljici mjere poslovne politike

-razmatra rezultate obrazovnog rada

-razmatra prijedloge i predstavke građana u vezi s radom Škole te donošenje drugih odluka

iz njegove nadležnosti.

Školski će odbor donijeti odluke o usvajanju financijskih planova i izvješća sukladno zakonskim i

podzakonskim aktima Ministarstva financija.

Dakle, kako to bude nalagala poslovna politika Škole, zakonski i podzakonski akti kojima je uređen

rad školskih ustanova i njezinih tijela, zakazivat će se sjednice Školskog odbora na kojima će se

donositi odgovarajuće odluke.

Page 126: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

126

10. KULTURNA I JAVNA DJELATNOSTI ŠKOLE

Gimnazija Nova Gradiška čuva i njeguje tradiciju škole koja je od svog postanka do danas nositeljica

kulturnih i intelektualnih zbivanja u Novoj Gradiški i okolici. Budući smo javna ustanova mi i kroz

ovaj vid djelatnosti razvijamo i unapređujemo veze s našom lokalnom i širom društvenom

zajednicom.

MJESEC KULTURNI SADRŽAJI NOSITELJ AKTIVNOSTI

rujan kazalište

sveta misa povodom početka

nove školske godine – Zaziv Duha Svetoga

Dan pješačenja

Sonja Latal, prof.

vjeroučitelj nastavnici TZK

listopad 5. listopada – Svjetski dan učitelja

12. listopada – Dan zahvalnosti za plodove Zemlje

18. listopada – obilježavanje Dana kravate

Odlazak u kazalište

15. 10. - 15. 11. Mjesec knjige

23. 10. Cijeli grad čita

Sudjelovanje učenika na humanitarnoj utrci

Fazanijada

Zajednica sv. Vinka,MCK

Svi nastavnici

Učeničko vijeće

prof. Latal

knjižničarka

ŠSK

studeni 2. studeni – Dušni dan

- spomenuti se bivših djelatnika i učenika izradom

panoa i paljenjem svijeća na groblju

Petak, 13. – 18. studenoga 2018. - Posjet učenika

Interliberu, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

22. - 24.11. 2018. Smotra sveučilišta u Zagrebu

18. studeni – Dan sjećanja na Vukovar –

postavljanje spomen obilježja ispred škole

Posjet kazalištu

15. 11. - 15. 12. Mjesec borbe protiv ovisnosti

Zajednica sv. Vinka

Djelatnici i učenici Gimnazije

suradnja s ETŠ, pedagoginje, Profesori

povijesti

pedagoginja

prof Latal

Vijeće učenika i Vijeće roditelja

Koordinator zdravstvenoga odgoja,

razrednici i svi učenici

prosinac koncert – Glazbom protiv ovisnosti

6. prosinca – obilježavanje spomendana Sv. Nikole-

obilazak učenika s poteškoćama u razvoju u OŠ

Ljudevita Gaja

8. prosinca – obilježavanje Dana Župe i Grada

putem panoa i sata razrednika. Pod velikim

odmorom pustiti glazbu na razglas: pjesmu Ulice

Gradiške Nove i jednu marijansku pjesmu

10. 12. Dan ljudskih prava

21. 12. adventski koncert

21. prosinca – božićni svečani program za učenike

Gimnazije

Zajednica sv.Vinka i Mladež crvenog

križa i Vijeće učenika

Zajednica sv.Vinka,Vijeće učenika,

razrednici

koordinatorica za građanski odgoj

Učenici i djelatnici, Školski zbor i

recitatori

Glazbeni i hrv. J .

siječanj natjecanja i smotre

31. siječnja – Dan škole – svečani program

-kazalište

pedagog

svi učenici i djelatnici

veljača 11. veljače – Uz Svjetski dan bolesnika – Mladež

Crvenog križa Gimnazija i Zajednica Sv. Vinka –

obići će bolesnike u Gradskoj bolnici i na terenu

14. veljače – Valentinovo- zajedničko druženje

učenika i nastavnika na priredbi “Pjesma za

Valentinovo”

22. veljače Dan ružičastih majica

Zajednica sv. Vinka i Mladež Crvenog

križa Gimnazije

Vijeće učenika I Knjižničari

ožujak Županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika

Županijsko natjecanje iz njemačkoga jezika

5. ožujka. Hrvatski dan nepušenja –obilježavanje

Ravnateljica i stručni tim

Voditelji slobodnih aktivnosti,

Učeničko vijeće –

Page 127: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

127

22. ožujka Svjetski dan voda povjerenstvo za provedbu ŠPP i

koordinator

Ekolozi

travanj 22. travnja – integrirana nastava uz Dan planeta

Zemlja

22. i 23. travnja Dan hrvatske knjige i Međunarodni

dan knjige

Koordinatori za Eko-školu

nastavnici i učenici,

Knjžničarka i Knjižničari SS HRV

svibanj 9. svibnja- Dan Europe, Tjedan Europe

10. 5. Dan otvorenih vrata

22. svibnja Ples maturanata

24. svibnja – PROJEKTNI DAN EUROPSKI DAN

PARKOVA

profesori stranih jezika

Vijeće uč, građ odgoj

Voditeljica programa sa suradnicima,

zainteresirani nastavnici i učenici

Profesori TZK i maturanti

Tim za kvalitetu, VU

nastavnici, VU, VR, učenici

lipanj 1. lipnja – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline –

integrirana nastava na temu

“Zagađivanje i zaštita okoliša”

Svečani ispraćaj maturanata – datum otvoren

Svi nastavnici i djelatnici škole, Eko-

patrole i ostali učenici

Razrednici četvrtih razreda, stručna

služba, Školski zbor i dramska grupa

Gimnazije

Page 128: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

128

PLAN I PROGRAM IZVANUČIONIČKE NASTAVE

1.

Svi treći razredi planiraju školsku ekskurziju (maturalno putovanje) u trajanju od tjedan dana. Pri

ugovaranju s putničkim agencijama razrednici su dužni u cijelosti poštivati Pravilnik o izvođenju

izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i sporta, 23. svibnja 2014.)

Maturalna putovanja mogu se ostvariti tijekom proljetnoga i ljetnoga odmora.

2.

Svi razredni odjeli mogu ostvariti jednodnevne, dvodnevne ili trodnevne stručne izlete s ciljem

upoznavanja prirodnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti naše zemlje kao i odlaske na značajnija

kulturna događanja u inozemstvo. Svi izleti moraju biti dogovoreni s roditeljima i ravnateljicom

škole. Roditelji svoj pristanak potvrđuju pisanom suglasnošću. Razredne izlete mogu organizirati

razrednici koji su ih planirali u godišnjem planu i programu rada škole, odnosno u programu rada

razrednoga odjela, a stručne izlete predmetni nastavnici koji su ih planirali u školskom kurikulu.

3.

Razrednici i predmetni nastavnici mogu uz suglasnost roditelja i ravnatelja organizirati posjete

kazališnim predstavama, koncertima, izložbama i ostalim kulturnim priredbama.

4.

Izleti i ekskurzije moraju sadržavati:

Izvedbeni plan i program koji mora sadržavati prema Pravilniku:

a) cilj i zadaću izleta ili ekskurzije

b) nadnevke, tijek, odredište i programske sadržaje izleta ili ekskurzije

c) popis razrednih odjela

d) ime i prezime nastavnika voditelja

e) opis prijevoza, smještaj i druge usluge

f) cijenu usluga po učeniku i ukupno

g) izvore sredstava.

RAZREDI

IZLET ILI EKSKURZIJA

I. A,B,C

Predlažu se odredišta; Austrija-Salzburg, Graz, Beč;

Hrvatska: Šibenik i nacionalni park Krka, Istarski gradovi i

Brijuni

II. A,B,C,D

1. Sarajevo – Split – Brač

2. Sarajevo – Orebić - Korčula

III. A,B,C,D

Predložena odredišta: Španjolska, Italija, Francuska,

Mađarska, Češka, Njemačka, Grčka

SVI UČENICI I

NASTAVNICI

(izvanučionička

nastava)

- POSJET IZLOŽBAMA U NOVOJ GRADIŠKI kazalište, koncert, izložba, kino – ZAGREB

Posjet Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Posjet Interliberu i Smotri Sveučilišta

RUDNIK UGLJENA U VELENJU, Slovenija

KUĆA POKUSA, Slovenija

RUDNIK SVETA BARBARA, Rude pokraj Samobora

MUZEJ ILUZIJA, Zagreb

STRUČNI IZLETI UČENIKA u Zagreb, Slavonski Brod,

Osijek (muzeji, akademije)

NP Plitvička jezera

Page 129: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

129

11. POSEBNI PROGRAMI – PROJEKTI

DAN ŠKOLE

PROJEKT OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLE

30. siječnja – 1 veljače 2019.

Cilj

a) opći- dugoročni

b) specifični -

kratkoročni

Promicanje ugleda i vrijednosti Gimnazije kao

najstarije opće škole na ovom području

Ostvariti program obilježavanja Dana škole

Zadaće Napraviti kvalitetan kulturno umjetnički

program i istaknuti postignuća škole prošle i

tekuće školske godine

Ciljana skupina Djelatnici i učenici Gimnazije, roditelji,

građanstvo i pozvani gosti

Vrijeme realizacije 30. siječnja – 1. veljače 2019.

Plan i program po koracima Imenovanje radnih skupina

Traženje pokrovitelja i sponzora za realizaciju

programa

1. DAN – 30. 1. 2019., srijeda

Izložbe: školstvo u Novoj Gradiški – Gradski

muzej

Predavanje i digitalna monografija – Gradska

vijećnica

Radionice i izložbe u školi

Promocija knjige – škola

ZVONO – prigodni tiskani broj – škola

2. DAN – 31. 1., četvrtak

Svečana sjednica

Razgledavanje izložbe u školi

Svečana priredba – predstavnici grada, županije,

MZO,…

3. DAN – 1. 2. 2018., petak

sportski turnir

turnir u debati

gostovanje i nastup sr zborova

Večernji koncert – za građanstvo

TZ – promidžbeni materijali: olovke, označnici,

kalendar, blokovi, magnet, bedž,….

Promotivni videospot

Milenijska fotografija

Materijal za izvedbu programa Raspoloživa dokumentacije i arhiva

Savjetovanja, dogovori s nastavnicima, roditeljima

i Vijećem učenika

Page 130: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

130

Potrebna materijalna sredstva Predvidivo 30.000,00 kn

Očekivani rezultati Zadovoljni učenici, djelatnici vlasti, građanstvo i

gosti

Opis sustava procjenjivanja Odabir učenika, roditelja i pozvanih gostiju na

svečanost

Evaluacija Anketiranje učenika i djelatnika

Razgovori s gostima

ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLIŠ EKO-ŠKOLA

Škola je stekla status Međunarodne eko-škole 22.ožujka 2002. godine o čemu je izdan odgovarajući

Certifikat. 23. travnja 2004. godine obnovljen je status Međunarodne eko-škole prvi put, 28. travnja

2006. godine drugi put, 25. travnja 2008. godine po treći put školi je dodijeljena brončana plaketa i

certifikat Međunarodne eko-škole. Četvrti put 10. travnja 2010. godine postigli smo srebni status,

peti put Zlatni status 4. svibnja 2012. godine, a u svibnju 2016. Dijamantni status.

Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog

sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole

Zadaća:

-odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanje okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o

razvitku društva u budućnosti

PROGRAM MEĐUNARODNA EKO-škola

CILJEVI

a) opći (dugoročni)

b) specifični

(kratkoročni)

ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog

sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole

osvijestiti kod učenika i djelatnika potrebu za ekološkim načinom življenja

i pripremiti program zaštite okoliša te u skladu s njim djelovati

sastaviti program zaštite okoliša za našu školu i implementirati ga u

pojedine nastavne predmete kako bismo poboljšali kvalitetu življenja

ZADAĆE razvijati svijest i osjetljivost mladih za važnost ekologije

osposobiti učenike za samostalno donošenje odluka i aktivno sudjelovanje

u svojoj zajednici vezano uz zaštitu okoliša i održivi razvoj

CILJANA SKUPINA svi učenici i djelatnici naše škole

VRIJEME

REALIZACIJE

tijekom cijele školske godine

PLAN I PROGRAM

PO KORACIMA

RUJAN:

- dostaviti Izvješće o radu Eko-škole nacionalnom koordinatoru

- upoznavanje roditelja, djelatnika i učenika s planiranim aktivnostima

- sastanak Eko-odbora

- donošenje programa rada Eko-škole za 2017./18.

- pratiti i nastojati smanjiti potrošnju električne energije i vode kroz cijelu

godinu

- uključiti se u provedbu aktivnosti u programu Jedimo zdravo

LISTOPAD:

- nastaviti rad eko-patrole

- pravilno zbrinjavati otpad u školi(papir,plastika,baterije i sl.)

- organizirati prigodne aktivnosti uz Dane kruha-Dane zahvalnosti za

plodove zemlje

STUDENI

- redovito pratiti vrijednosti temperature,tlaka i vlažnosti zraka

PROSINAC:

Page 131: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

131

- sumiranje podataka i grafički prikazi o potrošnji energenata i vode u školi

- obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a

- prigodno uređenje prostora škole uz nadolazeće blagdane

SIJEČANJ:

- sastanak eko-odbora i analiza postignuća u 1.polugodištu

VELJAČA:

- obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara

- posjet bolesnicima uz Dan bolesnika

- prigodnim aktivnostima obilježiti Dan nepušenja kroz redovnu nastavu

i izvannastavne aktivnosti

OŽUJAK:

- organiziranje aktivnosti uz Dan voda

- 14. ožujka - obilježavanje Dana Pokreta prijatelja prirode «Lijepa naša»

TRAVANJ:

- sudjelovanje učenika i djelatnika škole u čišćenju okoliša u gradu zajedno

s ostalim udrugama uz Dan planete Zemlje

SVIBANJ:

- nastava u prirodi uz Europski dan parkova-projektni dan

- uređenje okoliša škole

LIPANJ:

-analiza rezultata i zapisa Eko-patrole

- analiza potrošnje energenata i vode

- obilježavanje Dana čovjekove okoline

MATERIJALI

POTREBNI ZA

IZVOĐENJE

PROGRAMA

- udžbenici pojedinih predmeta, stručna literatura, enciklopedije, časopisi

- nastavna sredstva i pomagala, foto aparat

- pomagala za čišćenje

- pribor za izradu plakata

- laptop i projektor

OBLICI I METODE

RADA

OBLICI:

- frontalni, grupni, individualni, timski, u paru

METODE:

- usmenog izlaganja, razgovora, čitanja i rada na tekstu, demonstracije,

pismenih radova, praktičnih radova, crtanja, ilustrativnih, prevođenje

tekstova, grafički prikazi, izrada plakata, prezentacije

OČEKIVANI

REZULTATI

- aktivno sudjelovanje većeg broja učenika i djelatnika u realizaciji Eko-

projekta

- povezivanje s Eko-udrugama našeg grada i okolice

- jačanje svijesti o štednji energenata i vode

SUSTAV

PROCJENJIVANJA

anketni upitnici

intervju

ocjene međunarodnog eko suda te Pokreta prijatelja prirode „Lijepa naša“

TROŠKOVI

PROGRAMA

- FINANCIJSKI

PLAN -

OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Terenska nastava

Materijal potreban za rad

Plaćanje godišnje članarine

Medijska promidžba

Izrada promidžbenog materijala

Ukupno: 5.000 kn

PREDVIĐENI

IZVORI

FINANCIRANJA

2.) Potpora Grada

3.) Potpora Županije

4.) Potpora Sponzora

Page 132: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

132

Eureka – rad s darovitom djecom

Učenici koji su na finalnom testiranju projekta „EUREKA – rad s darovitom djecom“ zadovoljili

kriterije darovitosti I nastavak rada s darovitom djecom.

✓ Maja Golovrški

✓ Bartol Bušić

✓ Eva Hron

✓ Petar Hotovec

✓ Leona Pavić

✓ Lorena Savi

✓ Helena Miller

✓ Marta Kekez

Page 133: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

133

12. STRUČNO USAVRŠAVANJE I UNAPREĐIVANJE RADA

ŠKOLE

Stručno usavršavanje nastavnika

U školi djeluje šest stručnih vijeća:

o Stručni vijeće hrvatskog jezika, likovne i glazbene umjetnosti

o Stručni vijeće matematike, fizike i informatike

o Stručni vijeće društvene grupe predmeta

o Stručni vijeće stranih jezika

o Stručni vijeće biologije, kemije i TZK

o Stručno vijeće razrednika

Svako stručno vijeće izrađuje svoj program rada i sastaje se obavezno četiti puta godišnje i onda

kada se za to ukaže potreba.

Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika odvijat ćese na razini škole, županije i države.

Stručno usavršavanje u školi odvija se kroz međusobnu suradnju, izmjenu iskustava o radu u struci,

planiranje i programiranje nastave te stručno predavanje. Svaki aktiv planira najmanje dva stručna

predavanja godišnje bilo da predavač bude jedan član aktiva ili stručnjak izvan naše škole.

Unutar svakoga stručnog skupa nastavnici će izraditi individualni plan stručnoga

usavršavanja.

Usavršavanje na razini županije odvijat će se po strukama i u dogovoru sa Županijskim uredom za

prosvjetu i sport, a na razini države usavršavanje se odvija putem stručnih vijeća, seminara i

savjetovanja prema programu Ministarstva znanost, obrazovanja i sporta i različitih strukovnih

udruga.

U svrhu što uspješnijeg ostvarivanja odgojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka škole, potrebno je

usavršavanje nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika. Pedagoški osmišljen i uspješno planiran

rad škole jamstvo je kvalitetnog izvođenja odgojno – obrazovnog rada svih sudionika odgoju i

obrazovanju.

Program stručnog usavršavanja nastavnika obuhvaća:

• individualno usavršavanje praćenjem stručne literature i didaktičko – metodičke te psihološke

literature,

• kontinuirano praćenje stručnih časopisa iz područja svoje struke,

• obrada tema na Nastavničkom vijeću o aktualnim teorijskim i praktičnim pitanjima,

• redovno prisustvovanje seminarima koje organizira MZO i AZOO

• praćenje novih spoznaja i saznanja u svakoj znanstvenoj disciplini – interdisciplinarni pristup

rezultatima postignutim u drugim nastavnim predmetima u cilju unapređenja nastave,

• vrednovanje rezultata u izvannastavnim aktivnostima,

• rad u stručnim skupovima unutar Škole i Županije,

• skrb o osuvremenjivanju nastave uvođenjem inovacija i obrazovne tehnologije,

• upoznavanje s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju učenika u svrhu što objektivnijeg

ocjenjivanja i motivacije učenika na učenje, kao i Pravilnikom o kriterijima za izricanje

pedagoških mjera i Izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih

odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,

• prihvaćanje novih znanstveno-tehnoloških promjena u odgoju i obrazovanju,

• suradnja s pedagoginjom,

• napredovanje profesora u viša zvanja.

Page 134: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

134

Stručno usavršavanje u organizaciji MZO, AZOO, NCVVO odvijat će se putem stručnih

skupova objavljenih u Katalogu. Na taj se način može okvirno odrediti broj stručnih skupova koje

će pohađati djelatnici te ujedno i financijski plan prema kojem će se, u dogovoru s ravnateljicom,

realizirati upućivanje na usavršavanje.

Svi djelatnici koji odlaze na usavršavanja dat će kratki izvještaj (usmeno ili pismeno) najvažnijih

događanja i novosti svojim kolegama u stručnom aktivu.

Stručno usavršavanje u Školi provodit će se, osim stručnog usavršavanja između djelatnika

stručnog aktiva, i u suradnji s raznim udrugama koje djeluju na odgojno – obrazovnom području.

Osobno usavršavanje nastavnika provodit će se putem odabrane literature iz psihološkog,

pedagoškog i komunikacijskog područja. Literaturu mogu dobiti u školskoj knjižnici, u stručnoj

službi ili pak kupiti za potrebe Škole prema iskazanim potrebama stručnog aktiva.

Svoja iskustva nastavnici će diseminirati na Nastavničkome vijeću I u radu s učenicima.

Na kraju nastavne godine pedagoginji će dostaviti tablicu stručnoga usavršavanja.

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

IZVJEŠĆE O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJAVANJU šk. god. 2018/2019.

Ime i prezime:

Datum izvješća

1) INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE i OSPOSOBLJAVANJE

Datum

Sadržaj/tema i izvor (seminar, web, knjige, časopisi) Broj sati Diseminacija

1 Da, na satovima

UKUPNO SATI:

2) KOLEKTIVNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE U USTANOVI ILI IZVAN NJE

(seminari, stručni skupovi, radionice, EU projekti, Nastavnička vijeća itd.)

Datum Mjesto

održavanja Sadržaj (tema) Predavač

Broj sati

Diseminacija

UKUPNO SATI:

Planirani broj sati (sukladno Rješenju o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza)

Ostvareni broj sati na temelju izvješća: zbroj 1) + 2)

Page 135: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

135

13. TIM ZA KVALITETU i SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE

Tim za kvalitetu Gimnazije Nova Gradiška u šk.god. 2018./ 2019.

Ljiljana Ptačnik, ravnateljica

Sonja Latal, voditeljica Školskog stručnog vijeća Hrvatskog jezika, LIkovne umjetnosti, Glazbene

umjetnosti i knjižnice

Goran Ruškan, voditelj Školskog stručnog vijeća Matematike, Fizike i Informatike

Josip Vucić, voditelj Školskog stručnog vijeća stranih jezika

Josip Sokić, voditelj Školskog stručnog vijeća Biologije, Kemije i TZK

Branimir Kramberger, voditelj Školskog stručnog vijeća društvene grupe predmeta

Ljiljana Vidmar, voditeljica Školskog stručnog vijeća razrednika

Koraljka Hausnet-Lasović, voditeljica Tima za kvalitetu i ispitna koordinatorica

RAZVOJNI PLAN GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA

Page 136: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

136

Prioritetno područje Ciljevi Metode i aktivnosti za

ostvarivanje ciljeva

Nužni resursi

(financijski, organizacijski, ljudski)

Datum do kojega će

se cilj ostvariti Nadležna osoba

Mjerljivi pokazatelji

ostvarivanja ciljeva

Koja su područja rada koja

najprije moramo

unaprijediti?

Koje konkretne ciljeve želimo

ostvariti u dogovorenom

prioritetnom području?

Specifično

Mjerljivo Relevantno

Vremenski definirano

Ostvarivo

Što sve valja poduzimati da bi se ciljevi

ostvarili?

Koji je najbolji, najbrži, najučinkovitiji

način?

Kako to ostvariti s najmanje mogućih

troškova?

Koje organizacijske pomake valja učiniti?

Koje neiskorištene kreativne ljudske resurse možemo za to iskoristiti?

Realna procjena vremena

koje je potrebno da bi se

došlo do cilja.

Kako ciljeve ostvariti što

brže?

Tko preuzima

odgovornost za cijeli

postupak?

Kako znamo da smo

ostvarili ciljeve?

Kako to možemo 'opipljivo'

dokazati?

1. Unaprjeđenje

kvalitete nastave

1. Analiza uspjeha i

izostanaka

➢ Analizirati uspjeh i izostanke

tijekom školske godine (na

kvartalnim sjednicama) i

pravovremeno poduzimati

akcije u cilju što boljeg uspjeha

učenika

➢ mjesečni sastanci Vijeća

razrednika,

➢ mjesečno pregledavanje

ispričnica,

➢ provjere sa obiteljskim

liječnicima,

➢ po potrebi uključivanje Centra

za socijalnu skrb.

➢ intenzivirati provjere izostanaka

po predmetu radi polaganja

predmetnih ispita za učenike

koji imaju 30% i više

izostanaka po predmetu.

➢ Evidentirati kao neopravdane

izostanke kašnjenja na nastavu

➢ Donošenje akcijskog plana za

smanjenje izostanaka

➢ Uključiti roditelje u rješavanje

problema-na 1. roditeljskom im

dati izvatke Pravilnika o kućnom

redu škol

➢ Lipanj 2019. Pedagoginja škole:

Ljiljana Vidmar

Razrednici

➢ Praćenjem i

analizom

statističkih

pokazatelja

Page 137: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

137

1. Unaprjeđenje

kvalitete nastave

2. Izjednačiti rezultate

maturanata GNG na

Državnoj maturi s

gimnazijskim

prosjekom na razini

RH

➢ Dostupnost informacijama

➢ Poboljšanje materijalnih i

tehničkih uvjeta za održavanje

nastave

➢ Uvođenje probne DM

➢ Omogućavanje dodatnih

priprema za polaganje ispita

DM

➢ Dežurstvo koordinatora za

provedbu DM

➢ Opremanje učionica

projektorima, pametnim

interaktivnim pločama

,…

➢ Probna DM za učenike četvrtih

razreda iz obaveznih predmeta te

Fizike i PIG

➢ Izborne nastave iz Matematike,

Fizike i Kemije u 4. razredu, te

dodatne nastave iz Hrvatskog

jezika, Matematike, Informatike i

Društvene grupe predmeta u

četvrtim razredima

➢ Konzultacije za učenike maturante

tijekom zimskih praznika iz svih

predmeta

➢ Kontinuirano

kroz školsku

godinu

➢ Lipanj 2019.

➢ Travanj 2019.

➢ Kontinuirano

kroz školsku

godinu

➢ Ravnateljica

škole

➢ Ispitni

koordinator

➢ Veći postotak

učenika na višoj

razini obaveznih

ispita DM

➢ Izjednačavanje

rezultata s

gimnazijskim

prosjekom

➢ Smanjenje broja

izbornih predmeta

na DM po učeniku

➢ Povećanje postotka

upisa na prvi izbor

fakulteta

1. Unaprjeđenje

kvalitete nastave

3. ostvarenje 100%

realizacije nastave

➢ prilagođavati kalendar rada

škole

➢ organizirati stručne i

kolegijalne zamjene

➢ provoditi kurikularnu reformu

Škola za život

➢ prilagođavanjem kalendara rada

škole

➢ kontinuirano

kroz školsku

godinu

➢ Ravnateljica

škole i stručna

služba

➢ ostvarenje 100%

realizacije

1. Unaprjeđenje

kvalitete nastave

4. Konceptualni pristup

nastavi

➢ Interdisciplinarna nastava

➢ Projekti

➢ Izborna nastava

➢ Izvannastavne aktivnosti

➢ Interdisciplinarni projekti izborne

nastave

➢ kontinuirano

kroz školsku

godinu

➢ Nastavničko

vijeće

➢ Izvještaji, medijsko

praćenje

Page 138: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

138

2. Samovrednovanje 1. Povratna informacija

učenika o kvaliteti

rada škole

➢ Anketa za učenike ➢ Priprema i provedba ankete ➢ Svibanj 2019. ➢ Voditelj Tima

za kvalitetu

➢ Rezultati ankete

3. Suradnja s lokalnom

zajednicom

1. Povećati povezanost

lokalne zajednice i

škole

2. Poboljšati protok

informacija škola-

lokalna zajednica

3. Promidžba škole

➢ Realizacija školskih projekata ➢ Formiranje timova za provedbu

projekata

➢ Imenovanje osobe za informiranje

➢ Lipanj 2019. ➢ Ravnatelj

škole

➢ Ostvarenost

planiranih

projekata

➢ Zastupljenost

školskih aktivnosti

u lokalnim

medijima

Page 139: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

139

14. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Socijalna i zdravstvena zaštita odnosi se na zdravstvenu prevenciju koja se provodi prema

planu i programu Službe za javno zdravstvo. To su u prvom redu sistematski pregledi učenika prvih

razreda te redovito cjepljenje učenika prvih i četvrtih razreda. Sve aktivnosti u svezi sa zdravstvenom

zaštitom učenika dogovara uŠkolskom dispanzeru pedagoginja škole.

Sukladno Zakonu o odgojo i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, liječničke preglede

potrebno je obaviti za sve radnike.

Osim navedenoga, zdravstveno prosvjećivanje odvija se putem različitih tribina i predavanja

prema kalendaru rada i kroz naš školski preventivni program te program Zdravstvenog odgoja na

satima Razredne zajednice.

Prema programu specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu i mladež

školske dobi sistematski pregledi će se vršiti u prvom razredu te na zahtjev studija pregled prije upisa

na fakultet.

Kontrolni pregledi će se vršiti prema medicinskim i psihosocijalnim indikacijama.

SCREENING tj. kontrolni ciljani pregled obavit će se u skladu s mogućnostima i to putem

intervjua i ankete o ponašanju i navikama.

Prilagođeni program TZK te oslobađanje od nastave tjelesene kulture imat će samo učenici

zbog kroničnih bolesti i stanja. Učenici koji imaju zdravstvenih poteškoća radit će na nastavni TZK u

skladu s programom kojeg mu odrede liječnik i predmetni nastavnik.Isto tako vršit će se pregledi

učenika prije sportskih natjecanja. U okviru higijensko-epidemiološke zaštite vršit će se cijepljenje

učenika protiv difterije i tetanusa u završnom razredu, sprječavat će se i suzbijati zarazne bolesti,

vršit će se higijensko-sanitarna kontrola škole.

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije prema dogovoru sa školom

držat će predavanja o prehrani, prevenciji ovisnosti, reproduktivnom zdravlju i slično.

S obzirom da ćemo ove školske godine provoditi program Jedimo zdravo upućivat ćemo učenike na

potrebitost zdrave prehrane.

Sve aktivnosti u svezi sa zdravstvenom zaštitom nakon odobrenja ravnateljice škole dogovara

koordinatorica za zdravstveni odgoj sa Zavodom za javno zdravstvo.

Page 140: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

140

15. PRIJEDLOZI RAZVOJNIH MJERA GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA

UVOĐENJE NOVOGA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Kako Gimnazija Nova Gradiška nije upisala 4 razreda programa opće gimnazije, zatražit će se, u

dogovoru s osnivačem Brodsko-posavskom županijom, od Ministarstva znanosti i obrazovanja

uvođenje novoga obrazovnoga programa, i to jedan razred zdravstvene gimnazije ili program

farmaceutskoga tehničara ili hotelijersko-turistički tehničar ili medijski tehničar.

Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta rada

Zbog starosti školske zgrade i njezine energetske neučinkovitosti u suradnji s osnivačem Brodsko-

posavskom županijom pokrenuti postupak pribavljanja potrebne dokumentacije i aplicirati na EU

fondove za energetsku obnovu zgrade: sustav toplinarstva (grijanja ), obnove stolarije (vrata i

prozora), obnova izolacije i instalacijske mreže, obnova fasade, odnosno cjelokupna energetska

obnova i ekološka održivost sustava u kojem radimo i djelujemo.

Projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola, osiguranje sredstava I izgradnja sportske dvorane.

Nabavka suvremen opreme i pomagala kroz projekte: Pilot projekt e-Škole i Jačanje ljudskih

potencijala kroz projekt Promocije kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na

srednjoškolskoj razini.

Kontinuirano opremanje učionica, praktikuma i kabineta ICT.

Kontinuirano i odgovarajuće održavanje postojeće opreme i imovine škole i njezina uporaba u skladu

s ekološkim standardima.

Suradnja s odgojno-obrazovnim i drugim institucijama

Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta; Agencijom za odgoj i obrazovanje i

Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja: provođenje i praćenje svih

aktivnosti u cilju unapređenja odgoja i obrazovanja, praćenje svih vrsta propisa: zakonodavnih i

normativnih akata, pravilnika, provođenje naputaka, mjera i svih aktivnosti koje provode navedene

institucije.

Otvorena i partnerska suradnja sa školama u lokalnoj zajednici, te drugim znanstvenim, obrazovnim,

kulturnim, kazališnim i pravnim institucijama.

Unutarnja suradnja odgojno-obrazovnog sustava škole - ojačati život škole kroz aktivnije

uključivanje roditelja u radu Vijeća roditelja, kurikularni tim, Školski odbor i roditeljske sastanke.

Redovito izvještavanje medija o školskim zbivanjima i projektima, uspjesima na natjecanjima,

aktivnostima u školi i slično.

Kurikul

Razvijati i primjenjivati suvremene tendencije nastave i novoga kurikuluma, pridržavati se njegova

opsega i elemenata te ga integrirati i prožimati kroz sve elemente odgojno-obrazovnog rada.

Provoditi ga u skladu sa školskim rasporedom i mogućnostima izbora učenika, posebno u izbornoj

nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

U predmetnim programima prilagođavati opseg, usklađenost i izbor sadržaja, međupredmetno ih

integrirati te redovito pratiti kontinuitet i napredak učenika.

Page 141: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

141

Učenici

Podizati sveukupnu kvalitetu školskih postignuća - njegovati izvrsnost i pokušati dovesti što veći

broj učenika do iznadprosječnih rezultata na državnoj maturi i natjecanjima.

Učenje i poučavanje

Inzistirati na nastavničkom planiranju rada kroz planiranje programa i svakodnevnih aktivnosti.

U procesu poučavanja paziti na opseg poučavanja i prikladnost pristupa, interakciju nastavnik -

učenik.

Jasno definirati svrhovitost provjeravanja, ispitivanja i ocjenjivanja uz određene elemente i kriterije.

Pratiti iskustva učenja sa stajališta učenika: tempo učenja, stupanj poticanja i motiviranja, osobna

odgovornost, samostalno razmišljanje i aktivno sudjelovanje u učenju.

Permanentno procjenjivanje ( ocjenjivanje ) kao dio poučavanja, različite metode procjene i redovito

izvještavanje o napredovanju učenika.

Provoditi postupke za osiguranje dobrobiti i zaštite učenika te zadovoljavanje emocionalnih, fizičkih

i društvenih potreba.

Planirati pristupe za promicanje osobnog i društvenog razvoja, njegovati napredak učenika u razvoju

pozitivnih stavova, te osobnih i društvenih vještina.

Poticati i nuditi izvanškolski i izvannastavni rad, biti podrška pri izboru tih aktivnosti.

Primjenjivati zakone i pravilnike koji se odnose na odgoj i obrazovanje.

Primjena svih normativnih akata škole: Statuta, Kućnog reda, Etičkog kodeksa.

Njegovati osjećaj pripadnosti školi, radnu etiku učenika i zaposlenika, paziti na ponašanje i

disciplinu učenika.

Njegovati jednakost i pravednost, partnerstvo s roditeljima, Školskim odborom i drugim tijelima, kao

i lokalnom zajednicom.

Racionalno upravljanje novčanim sredstvima i njihovo korištenje za podršku razvojnim planovima.

Provoditi profesionalno i kompetentno rukovođenje kroz predanost i profesionalan odnos sa svim

sudionicima odgojno-obrazovnog rada.

Planirati unapređenje kvalitete kroz realizaciju razvojnog plana, planiranje aktivnosti i utjecaj na

planiranje.

Redovito pratiti, ali i izvještavati o standardima i kvaliteti, provoditi proces samovrednovanja.

MJERE ZA SMANJENJE CILJANIH IZOSTANAKA

1. POTICAJNE MJERE

1.1.

Učenik koji nije izostao ni jedan sat tijekom nastavne godine oslobođen je redovitog pohađanja

nastave u zadnjem tjednu. Isti učenik može, na temelju vlastite procjene i konzultacija s

predmetnim nastavnikom, doći na sate nastavnih predmeta čije gradivo treba odgovarati.

Učenici koji prolaze s prosjekom 5.00 i nemaju neopravdanih sati ne moraju dolaziti na

posljednji tjedan nastave.

Ako je učenik ispunio sve svoje obveze i ne mora dolaziti na nastavu zadnji tjedan, nastavnik

može zaključiti ocjenu i bez nazočnosti učenika.

1.2.

Učenik koji nije izostao ni jedan sat bit će javno i pisano pohvaljen.

1.3.

Page 142: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

142

Škola će nagraditi učenike koji su sudjelovali na državnim natjecanjima u organizaciji AZOO-a

i njihove mentore. Nagrađen će biti i razred s najmanjim ukupnim brojem izostanaka po

učeniku, s time da se iz ukupnog broja izostanaka po razredu isključuju oni učenici koji su dugo

izostajali zbog težih bolesti. O vrsti nagrade odlučuje ravnatelj škole.

2. IZBJEGAVANJE PROVJERE ZNANJA

2.1.

Učenik koji sustavno izbjegava najavljene pisane i usmene provjere znanja bit će usmeno ili

pisano ispitan bez najave, i to na satu koji odredi predmetni nastavnik.

2.2.

U pravilu se odgode pisanih provjera koje se odnose na cijeli razredni odjel ne mogu tražiti na

planirani dan pisanja, nego odgoda treba biti predložena ma satima koji prethode najavljenoj

provjeri.

3. OPRAVDAVANJE IZOSTANAKA

3.1.

Ako učenik često izostaje po jedan dan u tjednu ili određenog dana u tjednu, roditelj je dužan

opravdati izostanak osobno, uz obvezno predočenje liječničke ispričnice. Rok za opravdavanje

tih izostanaka je 15 dana.

3.2. Učenika iz točke 3.1. razrednik će uputiti na razgovor s pedagogom ili ravnateljem Škole.

Prema procjeni razrednika, razgovoru će morati nazočiti i roditelj ili skrbnik učenika.

4. SPECIFIČNI IZOSTANCI

4.1. Polaganje vozačkog ispita

4.1.1.

Učenik polaznik autoškole smije izostati cijeli dan s nastave samo zbog polaganja ispita vožnje,

i to ako unaprijed najavi izostanak i donese potvrdu autoškole o polaganju ispita.

4.1.2.

Za polaganje testova i prve pomoći učenik ne može opravdano izostati cijeli dan nego samo u

vrijeme trajanja ispita.

4.2. Izvanškolske aktivnosti

Učenik koji zbog izvanškolskih aktivnosti (sportskog kluba, glazbene škole, KUD-a i sl.) neće

nazočiti nastavi, dužan je svoj izostanak unaprijed najaviti razredniku i priložiti odgovarajuću

potvrdu.

4.3. Liječnički pregledi

4.3.1.

Učenik koji ima dogovoren specijalistički pregled dužan je izostanak najaviti razredniku i

priložiti potvrdu s datumom narudžbe kako bi razrednik mogao unaprijed upisati njegov

izostanak.

4.3.2.

Roditelj je obvezan opravdati izostanak s nastave i onome učeniku koji je pušten s nastave zbog

zdravstvenih tegoba.

4.4. Dolazak na pisane provjere za vrijeme trajanja bolesti

Učenik koji je bolestan, osim ako se ne radi o kraju nastavne godine, u pravilu ne može doći

samo na sat pisane provjere iz pojedinog nastavnog predmeta, a ne nazočiti ostalim nastavnim

satovima. Nastavnik ima pravo takvoga učenika udaljiti s pisane provjere znanja.

4.5. Vojna evidencija

Učenici koji su obvezni pristupiit vojnoj evidenciji mogu izostati samo u vrijeme kad su

naručeni, a ne cijeli dan. Razrednik bilježi taj izostanak u rubriku ostalih izostanaka.

5. ISPRIKE

5.1.

Učenik ovim Kodeksom ostvaruje mogućnost isprike na početku sata, i to prema pravilima koja

za svoj predmet određuje svaki predmetni nastavnik.

Page 143: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

143

15. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

Gimnazije Nova Gradiška

Cilj programa je spriječiti korupciju te staviti težište na nužnost vraćanja dostojanstva

nastavnicima i drugim zaposlenicima za provođenje mjera profesionalne etike. Škola će kod

učenika razvijati moralne i društvene vrijednosti u svrhu sprječavanja korupcije i odgoja

društva protiv korupcije i tim sadržajima dati odgovarajući prioritet.

Poslovanje škole i donošenje odluka temeljit će se na odgovornosti prema lokalnoj zajednici i

društvu u cjelini, odgovornosti u trošenju financijskih sredstava, suradnji sa zajednicom i

roditeljima, puna odgovornost i transparentnost u korištenju dobara i sredstava.

AKTIVNOSTI U PROGRAMU:

1. Transparentnost zapošljavanja (po potrebi kroz godinu):

• zapošljavanje prema zakonskim odredbama, normativnim aktima, na temelju

javnoga objavljivanja natječaja

• jednaka dostupnost informacija o raspisivanju natječaja (tisak, oglasna ploča

škole i područne službe Zavoda za zapošljavanje)

• zapošljavanje stručnih i motiviranih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i

koji imaju sklonosti prema permanentnom obrazovanju i profesionalnom razvoju

• učinkovitost i transparentnost kroz pouzdan i kvalitetan proces selekcije, ovisno

o zahtjevima radnog mjesta

• izricanje mjere udaljenja iz službe, službenika i namještenika protiv kojega je

pokrenut kazneni postupak radi korupcije

2. Namjensko trošenje sredstava (kontinuirano)

• puna odgovornost i transparentnost u korištenju sredstava od MZO-a,

Karlovačke županije i vlastitog prihoda

• obavljanje poslova javne nabave sukladno zakonskim propisima

3. Edukacija zaposlenih na području suzbijanja korupcije:

• prisustvovanje seminarima i stručnim predavanjima na temu suzbijanja korupcije

(tijekom školske godine)

4. Upisi učenika u I. razred (u roku):

• u skladu s odlukom MZO-a

• sprječavati koruptivne pojave (upis učenika koji nemaju tražene uvjete)

5. Ocjenjivanje znanja učenika (kontinuirano):

• vrednovanje znanja i zalaganja (bez osobnih simpatija) prema pravilniku,

pedagoškim i didaktičkim načelima

6. Informiranost (tijekom školske godine)

• učenika, roditelja i zajednice o svim važnim događajima u školi

7. U nastavi (studeni/prosinac):

• na satu SRO

• etike

• bontona

• politike i gospodarstva

8. Poticanje svih zaposlenih na odgovornost i profesionalnost:

• poslovanje u skladu sa zakonom

• ažurno rješavanje zamolbi, zahtjeva i sl.

• nepristranost u poslovanju sa strankama

Izvršitelji: svi zaposleni i ravnateljica kao odgovorna osoba za provedbu ovog programa.

Antikorupcijski program Gimnazije Nova Gradiška sastavni je dio Godišnjeg plana i programa

rada škole.

Page 144: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

144

16. P R I L O Z I

Uz ovaj Godišnji plan i program rada prilažu se dokumenti koji se nalaze u Gimnaziji

Nova Gradiška i dostupni su na uvid.

To su programi i planovi rada predmetnih nastavnika za redovnu, izbornu, dodatnu

nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Page 145: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA … · knjižničari, pjevački zbor, Školski sportski klub „Gimnazijalac“, tamburaški sastav i rock skupina. Naši učenici

145

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA Trg kralja Tomislava 9 KLASA: 602-03/18-20/172 URBROJ: 2178/15-04-01-18-01 Nova Gradiška, 26. rujna 2018. godine Temeljem članka 25. Statuta Gimnazije Nova Gradiška te članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 16/12, 86/12 i 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor je na prijedlog ravnateljice škole, na sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine, donio sljedeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji plan i program rada Gimnazije Nova Gradiška za školsku 2018./2019. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Ravnateljica škole je Škoslkom odboru predstavila Godišnji plan i program rada Gimnazije Nova Gradiška za školsku 2018./2019. godinu koji je jednoglasno usvojen. Stoga je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke. Ravnateljica: Predsjednik Školskog odbora Ljiljana Ptačnik, prof. Dražen Oršulić, dr.med. Dostaviti:

1. Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2. Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji 3. Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i kulturu Brodsko-posavske

županije 4. Arhiva