Top Banner
Udruga Terra Uski prolaz 11, 51000 Rijeka Krešimirova 26c, 51000 rijeka Tel. +385 /0/ 51 337 400 FAX. +385 /0/ 51 323 715 E‐MAIL: [email protected] Web: www.udrugaterra.hr Facebook: Udruga Terra GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA
19

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

Mar 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

   

   

 Udruga Terra 

Uski prolaz 11, 51000 Rijeka Krešimirova 26c, 51000 rijeka 

Tel. +385 /0/ 51 337 400 FAX. +385 /0/ 51 323 715 

E‐MAIL: [email protected]  Web: www.udrugaterra.hr Facebook: Udruga Terra 

      

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  

2014. GODINA     

Page 2: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

O TERRI  

 Udruga TERRA je organizacija civilnog društva, osnovana 1998. godine u Rijeci. 

 

 Misija Udruge Terra  Promicanje ideje humanosti i filantropije kroz rad s ranjivim i marginaliziranim skupinama ljudi, s ciljem 

razvoja civilnog društva i zajednice u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika 

društva. 

 

Vizija Udruge Terra    Društvo bez stigme  

 Vrijednosti Udruge Terra 

Humanost  Tolerancija  Ravnopravnost  Solidarnost  Suosjećajnost 

Odgovornost  Otvorenost  Pristupačnost  Iskrenost  Profesionalnost 

 

 

Djelovanje udruge usmjereno  je na uspostavljanje odnosa uzajamnog povjerenja  i  pružanja 

pomoći ovisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga koji nisu adekvatno obuhvaćeni 

zdravstvenim  i  socijalnim mjerama postojećih ustanova  i  službi,  kao  i  smanjenja  štete nastale 

konzumiranjem  opojnih  droga.  Cilj  djelovanja  Udruge  jest  i  prevencija  i  suzbijanje  ovisnosti, 

AIDS‐a  i  ostalih  spolno  prenosivih  bolesti,  posebice  kod  rizičnih  (ovisnici,  osobe  koje  se  bave 

prostitucijom, muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima i sl.) i marginaliziranih (socijalno 

ugrožene  osobe,  romska  populacija  i  sl.)  skupina,  olakšavanje  i  omogućavanje  procesa 

reintegracije  ovisnika  nakon  završetka  tretmana  za  liječenje,  prevencija  ovisnosti  kod  rizičnih 

skupina mladih te senzibilizacija i edukacija javnosti o problematici zlouporabe droga.  

 

  Terra  putem  savjetovanja,  edukacije  i  psiho‐socijalne  podrške  radi  na  smanjenju  socijalne 

isključenosti  i  unapređenju  zdravlja  ranjivih  i  marginaliziranih  skupina  društva.  Svojim  djelovanjem 

doprinosi razvoju civilnog društva i zajednice u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoja prava i razviti 

se u odgovornog i utjecajnog sudionika. 

 

 

  Sve  aktivnosti  Udruge  provodi  profesionalni  tim  stručnjaka  (liječnika  opće  medicine,  sanitarnog  inženjera,  psihologa, 

psihoterapeuta)  kojemu  podršku  pružaju  volonteri  i  vanjski  suradnici.  Rad  organizacije  koordinira  i  supervizira  Upravni  odbor  i 

Skupština. 

 

 

Page 3: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

  

HARM REDUCTION ‐ SMANJENJE ŠTETE 

  OPĆI CILJ PROGRAMA 

  smanjiti  zdravstvene  i  socijalne  posljedice  uzimanja  droga te povećati svjesnost o odgovornosti za vlastito zdravlje. 

  Rezultati 

u 2014. podijeljeno je ukupno (u drop in‐u i na 

terenu) 103648 igala i 87407 šprica i prikupljeno 

13813 upotrijebljenog pribora za injiciranje, 

podijeljeno 520 letaka i brošura. 

održane 4 edukacije o HIV‐u i hepatitisu u drop in‐u 

za deset korisnika. 

Održana dva predavanja o pojavi novih psihoaktivnih 

tvari  na tržištu droga, korisnici upoznati sa rizicima 

konzumacije 

Svakodnevno druženje u drop in‐u razgovor o 

životnim problemima, motiviranje na traženje posla, 

upoznavanje korisnika sa mogućnostima 

zapošljavanja, motiviranje i upućivanje na liječenje 

ovisnosti 

Dnevno usluge drop in‐a koristi 15 do 30 različitih 

korisnika 

mogućnost korištenja i telefona, računala i interneta 

u drop in‐u u svrhu traženja posla, pisanja zamolbi i 

životopisa i pomoć djelatnika u procesu traženja. 

Redovito kupujemo oglasnik Burza u kojem korisnici 

pretražuju otvorene oglase za zapošljavanje 

smanjena marginaliziranost i drugi aspekti socijalne 

isključenosti intravenoznih ovisnika i ostalih 

marginaliziranih skupina u Rijeci i regiji 

održavanje osobne higijene korisnika, poboljšanje 

općeg zdravstvenog stanja i kvalitete življenja i 

priprema toplog obroka i napitaka 

Organizirano testiranje na HIV i hepatitis C na brzi 

test na slinu u Terri, testirano 150 ovisnika do kraja 

2014. Istraživanje traje do kraja veljače 2015. 

Organiziran Dan otvorenih vrata i obilježavanje 

mjeseca borbe protiv ovisnosti. Javnosti predstavljeni 

programi i projekti Udruge Terra. Obilježavanje 

Svjetskog dana AIDS‐a, podjela kondoma i brošura na 

mjestima okupljanja mladih 

smanjiti marginaliziranost i druge aspekte socijalne 

isključenosti intravenoznih ovisnika i ostalih 

marginaliziranih skupina u Rijeci i regiji 

organizirana 35 akcija čišćenja. Korisnici programa 

(ovisnici) sudjelovali su u ovim akcijama kao volonteri. 

2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih 

bolesti 

12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach 

se obavlja svakodnevno, sa prosječno 50 izlazaka na 

teren mjesečno i 200 različitih korisnika 

100 plakata i 2300 letaka i brošura distribuirano je u 

svrhu promocije projekta 

održano je 10 grupa samopomoći na kojima je 

sudjelovalo 10 do 15 korisnika po grupi. Grupe vodi 

vanjski suradnik, psihijatar 

za ovisnike beskućnike osigurali smo korištenje 

perilice za rublje i sušilice i tuširanje. Perilica i sušilica 

za rublje koriste najmanje jednom, a često i nekoliko 

puta dnevno, dok se usluga tuširanja koristi prosječno 

2 puta dnevno 

Korisnici imaju i koriste mogućnost kontaktiranja 

zdravstvenih službi i organizacija kako bi riješili neki 

akutni zdravstveni problem. 

Redovito sudjelujemo na sjednicama Povjerenstva 

Grada Rijeke za suzbijanje ovisnosti 

ŠTO SMO RADILI U 2014. GODINI 

Page 4: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

PREVENCIJA HIV/AIDS‐A MEĐU SKUPINAMA SA RIZIČNIM PONAŠANJEM NA PODRUČJU PRIMORSKO 

GORANSKE ŽUPANIJE 

  OPĆI CILJ PROJEKTA 

  smanjenje  prevalencije  HIV/STI  infekcija    u  populaciji  sa visokorizičnim  populacijama  u  Primorsko‐goranskoj,  dijelu Istarske i Karlovačkoj županiji te smanjenje rizičnih ponašanja među skupinama pod povećanim rizikom 

 

  Rezultati  

12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, terenskim 

radom obuhvaćamo i Opatiju, Lovran i Labin, Gorski 

Kotar, te otoke Krk, Cres i Lošinj. 

uključeno u program 38 novih korisnika u 2014., 

obavljeno preko 150 izlazaka na teren 

podijeljeno 5237 kondoma u periodu siječanj‐

prosinac 2014 svim ciljanim skupinama 

Nastavlja se trend porasta broja podijeljenih igala i 

šprica iz 2013 godine i u 2014. godini. Primjetno je da 

je povećana razlika u broju podijeljenih igala u 

odnosu na šprice. kroz zamjenu igala podijeljeno 

103648 igala i 87407 šprica i prikupljeno 13813 

upotrijebljenog pribora za injiciranje, podijeljeno 520 

letaka i brošura.  

održana dvije edukacije o HIV‐u i hepatitisu u drop in‐

u za deset korisnika. 

Održan kviz znanja o spolno prenosivim bolestima i 

smanjen rizik i razinu HIV i Hepatitis B/C infekcija kao 

i drugih krvno/seksualno prenosivih infekcija u Rijeci i 

okolnim sredinama 

Do kraja 2014 testirano je 150 ispitanika 

pružena psihosocijalna podrška troje oboljelih od HIV‐

Javna tribina održana u veljači 2014 u gradskoj 

vijećnici 

izrađeni obrasci za praćenje aktivnosti i broja 

korisnika  

Redovito sudjelujemo na sjednicama Povjerenstva 

Grada Rijeke za suzbijanje ovisnosti 

podjela kondoma mladima kroz noćni outreach i u 

klubu Crkva  

u ovom razdoblju podijeljeno oko 11894 kondoma  

podijeljeno ukupno kroz redovite aktivnosti kroz 

akcije 

75 korisnika iz redova populacije MSM, u Rijeci i Istri 

gdje je provođen outreach, podijeljeno 3076 

kondoma i 750 lubrikanata 

20 korisnica iz redova populacije seksualnih radnica 

podijeljeno 2595 kondoma i 520 lubrikanata 

Prevalencija HIV‐a među ovisnicima i drugim 

populacijama sa rizičnim ponašanjem, osim MSM je i 

dalje vrlo niska, što smatramo i zaslugom ovakvih 

programa, i ne širi se na opću populaciju.  

 

 

Do polovine 2014. Proveden je program Prevencije HIV/AIDS‐

a među skupinama sa rizičnim ponašanjem na području 

Karlovačke županije. 

Rezultati su bili: 

 

Podijeljeno je 6500 šprica i igala, 650 kondoma i oko 

200 letaka i brošura. 

oglašen je projekt u 5 ljekarni u Karlovcu i u ljekarni u 

Ogulinu u kojima je ostavljeno oko 200 promidžbenih 

brošura namijenjenih korisnicima. 

  

  

   

Page 5: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

TOGETHER IN ACTION  

 O PROJEKTU 

Projekt  Together  in  Action:  Strengthening  institutional  and 

human  capacities  through  promotion  of  human  rights  and 

reducing  discrimination  against  underrepresented  groups 

financiran  je  sredstvima  Europske  Unije  iz  programa  IPA  sa 

100.000  €.  Provodio  se  u  suradnji  s  partnerskim 

organizacijama  Udrugom  Vida  i  Udrugom  Oaza.  Projekt  je 

započeo u prosincu 2012., a završio je u ožujku 2014. 

 

Projekt  je  bio  usmjeren  na  jačanje  kapaciteta  organizacija 

civilnog  društva  uključenih  u  smanjenje  društvenog 

isključenja  i  marginalizacije  ciljanih  skupina.  Aktivnosti 

projekta  uključuju  zaštitu,  poštivanje  I  promicanje  ljudskih 

prava ciljanih skupina. 

 

Glavni cilj projekta  je međusobna suradnja I partnerstvo više 

organizacija  civilnog  društva  koje  okupljaju  ciljane  skupine. 

Kooperacija je fokusirana ponajviše na zajedničko nastupanje 

u  zagovaranju  prava  ciljanih  skupina,  smanjenja  socijalne 

isključenosti  i  marginalizacije  ciljanih  skupina  i  utjecanje  na 

prevenciju  negativnih  posljedica  stigmatizacije, 

marginalizacije I socijalne isključenosti te povećanje pozitivnih 

učinaka na kvalitetu života ciljanih skupina. 

 

S  ciljem  obuhvaćanja  što  većeg  broja  korisnika  i  zaštite 

njihovih ljudskih prava u sklopu projekta objavljen je natječaj 

za financijske potpore (subgranting). 

 

Ciljane  skupine  projekta  bile  su:  djeca,  žene,  beskućnici, 

ovisnici,  nacionalne  manjine,  zatvorenici,  osobe  s  duševnim 

smetnjama i osobe koje boluju od «stigmatiziranih bolesti». 

 

Projekt  je  uspješno  realiziran  te  smo  zajedničkim 

kapacitetima  stvorili  vrlo  relevantnu  i  komplementarnu 

ekspertizu  i  institucionalni  kapacitet  u  smislu  specijaliziranih 

znanja  i  razumijevanja  relevantnih  okvira  za  ljudska  prava, 

operativno upravljanje zagovaranja i smanjenja stigmatizacije, 

socijalne zaštite i prava podzastupljenih skupina i EU ciljeva  i 

prioriteta  djelovanja  kao  što  pokazuje  u  globalnom  pristup 

zaštite ljudskih prava i antidiskriminacijske politike. 

 

 Neki od rezultata projekta: 

Priručnik O  ljudskim  pravima  je  tiskan  u  nakladi  od 

1000 kom. Cjelokupna naklada je podijeljena tijekom 

provedbe projekta. 

Objavljen  natječaj  za  davanje  sub‐grantova. 

Odobreno  9  sub‐grantova  za  9  udruga.  Sa  svim 

udrugama sklopljen je ugovor o financijskoj potpori. 

Održan  jednodnevni  trening  za  udruge  o  provedbi 

projekta.  Cilj  radionice bio    je upoznavanje  korisnika 

financijskih  potpore  s  projektnim  aktivnostima  i 

obrascima za izvještavanje. 

Servis za pružanje tehničke pomoći sub‐grantovcima: 

Ukupno  je  održano  130  sati  savjetovanja  (osobno  i 

telefonski) i razmijenjeno je oko 60 mailova. 

Izrađena  je  web  stranica  projekta 

www.ljudskaprava.eu . Dio web stranice dodijeljen je 

udrugama  koje  su  dobile  sub‐grant  kako  bi 

predstavile svoj rad, djelovanje i projekt. 

Kampanja Društvo bez stigme održana je u periodu 

studeni 2013. –veljača 2014. Kampanjom se željelo 

podići  svijest  javnosti  o  ljudskim  pravima, 

siromaštvu,  socijalnoj  isključenosti  i  specifičnim 

potrebama ugroženih pojedinaca i skupina. 

U sklopu kampanje održano je: 2 okrugla stola; Javna 

tribina  «Društvo bez  stigme»; Dan otvorenih  vrata  – 

Dan solidarnosti; Završna tribina «Projekt Together in 

Action – predstavljanje rezultata»; Završna tribina 22. 

veljače 2014. godine. 

Aktivnosti udruga: Mentorski centar za romsku djecu 

udruge  Oaza,  Resocijalizacija  ovisnika  udruga  Vida  i 

One stop shop za korisnike udruge Terra. 

   

Page 6: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

PROGRAM REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE 

OVISNIKA O OPOJNIM DROGAMA 

 

O PROGRAMU 

Program je namijenjen povratnicima iz terapijskih zajednica  i 

osobama  osuđenim  ovisnicima  koji  su  izišli  iz  zatvora  te 

ovisnicima  koji  već  duže  vrijeme  održavaju  apstinenciju  i 

pridržavaju  se  propisanog  liječenja.  Zajedničko  svojstvo  svih 

korisnika  koji  ulaze  u  ovaj  apstinenciji  usmjeren  program  je 

potreba za podrškom i pomoći održavanja apstinencije kao i u 

postizanju zadovoljavajućeg stupnja kvalitete života 

Opći cilj programa je spriječiti marginalizaciju ciljanih skupina, 

procijeniti  težinu  problema  ili  poremećaja,  uputiti  korisnika 

na  adekvatan  tretman  ili  provesti  tretman  koji  pospješuje 

uspješnu socijalizaciju ili resocijalizaciju ciljanih skupina. 

Specifični ciljevi: 

Povećanje  socijalne  uključenosti  bivših  ovisnika  i 

osuđenika ovisnika 

Povećanje  perioda  apstinencije  od  kriminalnih  i 

ovisničkih ponašanja kod bivših osuđenika ovisnika po 

izlasku  iz  zatvora  i  ovisnika  koji  su  prošli  neki  od 

oblika tretmana ovisnosti 

Poticanje  apstinenata  na  uključivanje  u  društveno 

koristan rad 

Zaštita ljudskih prava 

 

Rezultati programa 

 

Obuhvaćeno  je ukupno 64 korisnika  (13  ženskih  i  51 

muških) od kojih 15 ovisnika iz zatvorskog sustava, 11 

iz  terapijskih  zajednica,  41  korisnika  koji  su  u 

programu izvanbolničkog liječenja i 2 apstinenata koji 

nisu u procesu liječenja 

12 (3 na zapošljavanju preko javnih radova) korisnika 

našlo je posao u ovom razdoblju, uglavnom sezonsko 

zapošljavanje 

Pokriven  trošak  školovanja/edukacije  u  svrhu 

zapošljavanja za troje korisnika  

Pokriveni  troškove  izrade  dokumenata  u  svrhu 

zapošljavanja za 5 korisnika 

plaćena podstanarina za trojicu korisnika 

Plaćene  su  članarine  za  sportske  aktivnosti  za  9 

korisnika 

42 korisnika sudjelovalo u nekom od oblika dodatnog 

obrazovanja i edukacija 

Organizirane grupe podrške za ovisnike zatvorenike u 

zatvoru  u  Rijeci  koje  se  redovito  održavaju  tri  puta 

tjedno  za  prosječno  6  korisnika,  ukupno  je  12 

različitih  korisnika  uključeno.  Povremeno  se  ide  i  u 

individualne  posjete,  5  individualnih  susreta 

obavljeno odkada su odobreni individualni susreti. 

Povod mjeseca borbe protiv ovisnosti  stručna  služba 

zatvora  je  okupila  12  članova  koji  su  pri  kraju 

izdržavanja zatvorske kazne s ciljem obavještavanja o 

grupnim  psihoterapijama,  grupama  samopomoći, 

stvaranju planova za život nakon izlaska iz zatvora. 

3  korisnika  je  upućeno  na  stacionarno  liječenje,  1  u 

psihijatrijsku bolnicu Vrapče  i  2  na psihijatriju  u  KBC 

Rijeka ili u Psihijatrijsku bolnicu na Rab.  

U  dnevnom  boravku  Udruge  pružena  je  mogućnost 

spravljanja  obroka  i  održavanja  osobne  higijene  i 

pranje  robe  za  osobe  koje  po  izasku  iz  zatvora  ili 

terapijske zajednice su ostale „na cesti". Ova je usluga 

od  posebnog  značaja  za  osobe  brez  smještaja,  bez 

obitelji  ili  partnera.  2  ovisnika  smješteno  je  u 

Prihvatilištu za beskućnike Udruge Oaza 

 

   

Page 7: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

SAVJETOVALIŠTE I DROP‐IN CENTAR ZA MLADE U 

RIZIKU 

 

Opći cilj programa "Savjetovalište i drop‐in centar za 

mlade  u  riziku"  je  ponuditi  izvaninstitucionalni 

program  za  tretman  mladih  koji  pokazuju  neka  od 

rizičnih ponašanja u zaštićenim uvjetima. 

 

Specifični ciljevi: 

Osvijestiti  i  aktivirati  obiteljske  i  socijalne  resurse 

korisnika kroz osnaživanje njih samih i njihovih obitelji 

da se uključe u tretman 

Pospješiti stjecanje specifičnih vještina i radnih navika 

mladih u riziku sa svrhom jačanja i razvoja identiteta 

Prevenirati razvoj rizičnih ponašanja mladih njihovom 

ranom detekcijom 

Povećati  socijalnu  uključenost  mladih  koji 

manifestiraju neki od oblika rizičnog ponašanja 

 

Rezultati programa 

 

Od strane stručnih službi identificirano je 49 korisnika 

koji su uključeni u aktivnosti programa 

Održana 41 grupna radionica u dječjim domovima te 

22 radionice, edukacije i prezentacije u prostoru 

drop‐in centra za mlade u riziku Udruge Terra 

Pruženo 60 sati pomoći pri učenju učenicima srednjih 

škola 

Kontinuirano su se provodili svi oblici savjetovanja 

(394 individualnih savjetovanja, 110 obiteljskih 

savjetovanja, 8 susreta grupe roditelja, 60 

individualnih razgovora s prijateljima i partnerima 

korisnika, 98 online savjetovanja (Facebook, e‐mail, 

Skype). 

Održane 42 grupe podrške za korisnike u prostoru 

savjetovališta Udruge Terra 

obavljeno 558 savjetovanja na dežurnom telefonu 

Dizajnirani, tiskani i distribuirani edukativni letci 

namijenjeni mladima s informacijama o programu i 

Udruzi Terra 

Tijekom outreach rada u trajanju od 80 sati, tijekom 

kojeg su volonteri Terre obilazili punktove na kojima 

se okupljaju mladi, distribuirano je 1000 primjeraka 

Terrinog edukativnog i info materijala te oko 800 

kondoma zainteresiranima. 

U sportsko‐rekreativne aktivnosti uključeno 15 

korisnika programa, ukupno 56 korisnika programa u 

pratnji djelatnika i volontera Udruge Terra posjetilo 

13 kulturnih događanja 

28 obitelji prošlo kroz proces obiteljskog tretmana i 

uspjelo ublažiti problem zbog kojeg su uključeni u 

projekt 

11 mladih bez odgovarajuće obiteljske podrške 

uključeno u aktivnost drop‐in centra za mlade u 

riziku. 

U provedbu aktivnosti programa uključeno 27 

volontera 

 

 

   

Page 8: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

PREVENCIJA RAZVOJA OVISNOSTI KOD RIZIČNIH 

SKUPINA MLADIH 

 

Provedbom ovoga projekta ostvareni su sljedeći ciljevi: 

smanjen  je  rizik  za  razvoj ovisničkog ponašanja  te su 

promovirani  zdravi stilovi života kod djece i mladih s 

povećanim rizikom za razvoj nekog od oblika ovisnosti  

kroz  naglasak    na  povećanju  pozitivnih mogućnosti  i 

izbora mladih rizičnog ponašanja te posredno jačanje 

njihova samopouzdanja i osobnih kapaciteta. Opći cilj 

ostvaren je putem ostvarenja niza specifičnih ciljeva: 

aktivirani  su  obiteljski  i  socijalni  resursi  korisnika 

putem  kontinuiranog  provođenja  individualnog  i 

obiteljskog savjetovanja i terapijskog rada te grupama 

samopomoći za korisnike koje je provodio stručni tim 

Terre (liječnik, psiholog, psihijatar).  

pospješeno je stjecanje specifičnih znanja i vještina te 

radnih  navika  mladih  u  riziku  sa  svrhom  jačanja  i 

razvoja identiteta kroz jačanje odgovornosti  za radne 

zadatke  u  svakodnevnom  životu  te  stjecanjem 

specifičnih  vještina  putem  organiziranih  radnih 

aktivnosti  te  radionica  edukativnog  karaktera. 

Također,  potican  je  razvoj  interesa,  uspostava 

vrijednosnog sistema, pružana je pomoć u elaboraciji 

životnih  iskustava te u rješavanju konfliktnog odnosa 

s  roditeljima.  Organizirane  su  poduke  korisnicima  u 

svrhu  poboljšanja  uspjeha  u  redovnom  ili 

izvanrednom    školovanju.  Poticano  je  i    formiranje 

socijalne  mreže  putem  pridobivanja  prijatelja  na 

suradnju i periodičnim sastancima mreže prijatelja. 

doprinijelo  se  prevenciji    razvoja  rizičnih  ponašanja 

mladih njihovom ranom detekcijom i uključivanjem u 

aktivnosti  savjetovališta.  Ranu  detekciju  bilo  je 

moguće  provesti  isključivo  dobrom  suradnjom 

Udruge  Terra  sa    stručnim  službama  parterskih 

organizacija.  

povećana  je  količina  pozitivnih  socijalnih  interakcija 

mladih  koji  manifestiraju  neki  od  oblika  rizičnog 

ponašanja  kroz  njihovo  uključivanje  u  aktivnosti 

konstruktivnog provođenja slobodnog vremena. To se 

postiglo  odlascima    mladih  na  sportska,  kulturna  te 

zabavno/edukativna  događanja  te  sudjelovanjem  u 

izradi  kulturno  edukativnih  sadržaja  (izrada  kratkih 

filmova).  

povećan  je  opći  nivo  znanja  o  štetnim  utjecajima 

droga,  alkohola  i  pušenja  te  spolno  prenosivim 

bolestima  i  čime  su  povećane  sposobnosti 

adekvatnog  reagiranja  na  izazove.  Cilj  je  postignut  

kreiranjem sadržaja edukativnih radionica na način da 

informacije o  štetnim posljedicama uzimanja droga  , 

alkohola, pušenja, te spolno prenosivim bolestima do 

korisnika dopru na njima blizak i zanimljiv način, kroz 

korištenje multimedijalnih alata i ostavljanje prostora 

za  razgovor,  otvorene diskusije  i  dijeljenje  iskustava. 

Stvaranje  prijateljskog  odnosa  povjerenja  otvorilo  je 

mogućnost  kvalitetnijeg  prijenosa  znanja  iz  pozicije 

stručne osobe koja "govori jezikom korisnika" i na taj 

način  privlači  pažnju  i  potiče  dvosmjernu 

komunikaciju  o  osjetljivim  temama.  Razvijanje 

socijalnih  vještina,  naglašavanje  važnosti  asertivnog 

ponašanja  u  brizi  za  vlastito  mentalno  i  fizičko 

zdravlje te naglašavanje važnosti odgovornog nošenja 

sa  svakodnevnim  izazovima  bili  su  sastavni  dio 

edukativnih radionica.  

 

Page 9: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

„Budi informiran, budi asertivan“ 

Program prevencije razvoja ovisnosti kod mladih 

smještenih u učeničke domove 

 

Provedbom ovoga programa ostvareni su sljedeći ciljevi: 

Mladi  su  potaknuti  na  aktivno  i  odgovorno 

preuzimanje odgovornosti za svoje mentalno i fizičko 

zdravlje, da promišljaju i razvijaju osobnu i društvenu 

odgovornost. Opći  cilj  ostvaren  je putem ostvarenja 

niza specifičnih ciljeva: 

Povećan  je  nivo  znanja  korisnika  programa  o 

mogućim  štetnim  posljedicama  konzumacije 

alkohola, droga i drugih mogućih sredstava ovisnosti. 

Isto  je  postignuto  kreiranjem  sadržaja  edukativnih 

radionica  na  način  da  informacije  o  štetnim 

posljedicama  uzimanja  droga,  alkohola,  pušenja,  te 

spolno  prenosivim  bolestima  do  korisnika  dopru  na 

njima  blizak  i  zanimljiv  način,  kroz  korištenje 

multimedijalnih  alata  i  ostavljanje  prostora  za 

razgovor,  otvorene  diskusije  i  dijeljenje  iskustava. 

Nivo  znanja  provjeren  je  usporedbom  inicijalnih 

upitnika  o  predznanju  o  zadanim  temama  i 

ponovljenih  upitnika  po  završetku  edukativnih 

radionica.  

Kroz razgovor u grupi o svakodnevnim poteškoćama 

na  koje  nailaze,  a  o  kojima  možda  nemaju  prilike 

razgovarati  te  kroz  edukativne  radionice  o 

spesifičnostima  biološkog  i  psihofizičkog  razvoja  u 

periodu  adolescencije  povećano  je  znanje  o 

specifičnostima  mentalnog  i  fizičkog  funkcioniranja 

adolescenata.  Stvaranje  prijateljskog  odnosa 

povjerenja bilo je presudno za otvaranje mogućnosti 

za razgovor i informiranje o ovim temama. 

Unaprijeđene  su  strategije  donošenja  odluka  i 

asertivnog ponašanja, i to primjenom aktivnosti koje  

razvijaju  nove  pozitivne  načine  odgovornog 

donošenja  odluka  i  nošenje  sa  situacijama  u  kojima 

su  nagovarani  na  nešto  što  ne  žele.  Cilj  ovih 

aktivnosti  bio  je  razvoj  asertivnosti  te  unaprjeđenje 

načina  na  koji  donose  adekvatne  svakodnevne  i 

ključne životne odluke, brinu o sebi i zauzimaju se za 

sebe  i  svoje  potrebe.  Ključni  pokazatelji  ostvarenja 

ovog  cilja  su  rezultati  upitnika  o  asertivnosti 

provedenog  prije  i  nakon  provođenja  radionice  s 

temom asertivnosti. 

Korisnici  programa  motivirani  su  za  kvalitetnije 

provođenje  slobodnog  vremena,  osvještavanje  i 

jačanje talenata te osnaživanje samopouzdanja. 

Povećan  nivo  znanja  o  mogućim  štetnim 

posljedicama  konzumacije  alkohola  i  droga  kod 

osoblja  učeničkih  domova  uključenih  u  provedbu 

programa. 

Redovitom  komunikacijom  i  održavanjem 

konzilijarnih  sastanaka  stručnih  suradnika  domova 

uključenih  u  program  i  stručnog  tima  Udruge  Terra 

stvorena  je  mreža  stručne  podrške  učeničkim 

domovima.  

 

Programom  je  obuhvaćeno  57  mladih  koji  su  aktivno 

sudjelovali u aktivnostima projekta (radionice, grupe, debate, 

kvizovi,  produkcija  video  uradaka).  Najmanje  1000 mladih  iz 

opće  populacije  dobilo  je  informacije  kroz  razgovor  i 

podjelom edukativnih  i  informativnih materijala na mjestima 

okupljanja mladih  (klubovi, trgovi, plaže ‐  kroz outreach rad). 

Programom  je  obuhvaćen  i  stručni  kadar  partnerskog  i 

suradničkih domova (pedagozi, psiholozi, odgajatelji), njih 14 

s  kojima  je  tim  Udruge  Terra  radio  što  kroz  edukacije  o 

drogama i specifičnostima rada s mladima povećanog rizika za 

razvoj  poremećaja  u  ponašanju  i  ovisničkog  ponašanja,  što 

kroz  individualne  konzultacije  i  okrugli  stol  o  spomenutim 

temama.  

Konačni  rezultati  projekta  biti  će  objavljeni  u  izvještaju  za 

2015. 

 

Page 10: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

NAJVAŽNIJA DOGAĐANJA U 2014.  

26.2.2014. Tribina „Slušam – Čujem. Gledam – Vidim. Znam – Djelujem“ 

Udruga  Terra  zajedno  sa  partnerima  Udrugom  Vida  i  Udrugom  Oaza  organizirala  je  25.2.2014.  javnu  tribinu  „Slušam  –  Čujem. 

Gledam – Vidim. Znam – Djelujem“ u Gradskoj vijećnici. Tribina se organizirala u sklopu završetka kampanje "Društvo bez stigme" i 

dio  je  projekta  Together  in  Action  kojeg  je  Udruga  Terra  provela  u  suradnji  s  partnerima Udrugom  za  pomoć  ovisnicima  Vida  i 

Udrugom za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza te udrugama koje su dobile financijsku potporu kroz javni natječaj. Projekt 

je financiran sredstvima Europske Unije iz programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based 

Support  Scheme  (CBSS)  2011.  Tribina  se  temom  usmjerila  na  jačanje  kapaciteta  civilnog  društva.  Na  tribini  su  predstavljeni  svi 

programi udruga  financiranih kroz projekt „Together  in action“  te  je naglašena potreba aktivnog uključivanja nevladinih udruga  i 

građana u rješavanje problema kršenja  ljudskih prava,  te zagovaranje  ljudskih prava marginaliziranih skupina, manjina, bolesnih  i 

drugih ciljanih skupina udruga. 

 

25.4.2014. Održana fokus grupa u sklopu projekta Housing First 

U sklopu projekta Housing First čiji je nositelj Udruga Ceraneo iz Zagreba, a partnerske organizacije Udruga Terra i Udruga Most iz 

Splita u poglavarstvu Grada Rijeke održana je fokus grupa. Tema fokus grupe je analiza stanja beskućništva i socijalnog stanovanja u 

Rijeci, i oblika socijalne pomoći koja se pruža u Rijeci iz socijalnog programa Grada. Na fokus grupi predstavljen je i model Housing 

First  kao  inovativni  model  socijalnog  stanovanja  koji  se  primjenjuje  u  5  Europskih  gradova  koji  polazi  od  stanovišta  da  je 

osiguravanje stanovanja prvo pravo koje treba primijeniti u djelovanju na socijalno najugroženije osobe, a zatim postupno provoditi 

socijalizaciju  i  integraciju  u  društvo  kroz  školovanje,  zapošljavanje  i  drugo.  Iako  su  inicijalni  troškovi  veći  kod  ovakvog  modela 

rješavanja  problema  stanovanja,  dugoročno  su  jeftiniji  i  isplativiji  za  društvo,  jer  preveniraju  zdravstvene  bolesti  kao  što  su 

alkoholizam, ovisnost  i psihička oboljenja  i kriminalna ponašanja zbog kojih osobe završavaju u  institucijama na teret društva. Na 

fokus grupi sudjelovali su svi predstavnici relevantnih institucija i udruga iz našeg grada. 

 

22.05.2014. Održano strateško planiranje udruge Terra 

21.‐22.  svibnja  udruga  Terra  je  provela  strateško  planiranje  i  strukturiranje  organizacije.  Na  strateškom  planiranju  su  određeni 

prioriteti i smjer razvoja organizacije koji je u biti prirodni nastavak dosadašnjeg razvoja. Udruga Terra je već definirana i profilirana 

organizacija kroz svoje 13 godišnje djelovanje kroz programe i projekte sa marginaliziranim skupinama, sa posebnim naglaskom na 

ovisnike  i namjerava nastaviti djelovanje u  tom području  i nadalje kroz zdravstveno preventivne programe  i programe smanjenja 

štete i socijalne integracije. Ubuduće namjeravamo pojačati djelovanje kroz programe zagovaranja i zaštite ljudskih prava ne samo 

ovisnika, već i drugih marginaliziranih skupina društva i socijalne integracije. 

 

28.6.2014. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv droga 26. lipnja 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana u Savjetovalištu udruge Terra održan je sastanak s mladima te su djelatnici i volonteri 

udruge išli u noćni outreach ‐ na ulici i na mjestima gdje se skupljaju mladi dijelili su edukativno‐promotivne materijale. 

 

   

Page 11: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

NAJVAŽNIJA DOGAĐANJA U 2014.  

12.9.2014. Započele radionice u domu Željezničke tehničke škole Moravice 

Tim Terrinog mobilnog  savjetovališta  održao  je  jednu od prvih  u  nizu  grupnih  radionica  u  učeničkom Domu  željezničke  tehničke 

škole Moravice. Ove se grupne radionice provode u okviru projekta "Budi informiran, budi asertivan" ‐ Program prevencije razvoja 

ovisnosti kod mladih smještenih u učeničke domove, financiranog od strane Ministarstva zdravlja. Radi se o inovativnom projektu 

univerzalne prevencije ovisnosti koji obuhvaća  interaktivne razgovore o rizicima korištenja sredstava ovisnosti, debate, kvizove te 

razne kreativne i edukativne radionice s temama obrađenim na mladima blizak i zanimljiv način. Vrlo je bitno otvaranje mogućnosti 

mladima za razgovor sa stručnim osobama o aktualnim problemima. 

 

18.9.2014. 8. Nacionalni susret o beskućnicima u Karlovcu 

18.9.2014.  u  Karlovcu  je  održan  8.  Nacionalni  susret  o  beskućnicima  u  organizaciji  Udruge  Milosrđe  iz  Karlovca  na  kojem  su 

sudjelovali  zaposlenici,  volonteri  i  korisnici  udruge  Terra  i  udruge  Oaza  iz  Rijeke.  Susret  je  započeo  u  Gradskoj  vijećnici  Grada 

Karlovca  gdje  su  se  predstavnici  grada,  županije,  Ministarstva  socijalne  politike  i  mladih  te  predstavnici  vjerskih  zajednica  i 

organizacija  koje  se  bave  pružanjem  smještaja  i  drugih  oblika  skrbi  za  beskućnike.  Ručak  za  sve  uzvanike  bio  je  organiziran  u 

prostorijama  Udruge  Milosrđe  –  Centra  za  beskućnike.  U  poslijepodnevnim  satima  održan  je  u  kapelici  Centra  okrugli  stol  o 

pitanjima i stanju beskućništva u Hrvatskoj na kojem je udruga Ceraneo predstavila svoje prve rezultate projekta “Stanovanje prvo – 

Housing First u Hrvatskoj” u kojem su joj partneri udruga Terra i udruga Most iz Splita. 

 

18.09.2014. Stručna radna skupina Ureda za droge 

18.09.2014.  u  Mariji  Bistrici  održana  je  Stručna  radna  skupina  za  Izradu  smjernica  za  programe  smanjenja  štete  u  organizaciji 

Vladinog  ureda  za  suzbijanje  zlouporabe  droga.  Na  radnoj  skupini  sudjelovali  su  djelatnici  udruge  Terra  koji  provode  program 

smanjenja štete. 

 

25.9.2014. Konferencija „Društveni utjecaj organizacija civilnog društva u RH“ 

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Autonomnog centra ‐ ACT 25.9.2014. je na Fakultetu političkih znanosti 

u  Zagrebu  održana  konferencija  "Društveni  utjecaj  organizacija  civilnoga  društva  u  Republici  Hrvatskoj"  na  kojoj  su  sudjelovali  i 

zaposlenici  i  volonteri  udruge  Terra.  Na  Konferenciji  su  predstavljene  društvene  revizije  i  propitivanja  važnosti  razvoja  i 

uspostavljanja sustava mjerenja društvenog utjecaja u Hrvatskoj. Tom prigodom predstavljeni su rezultati istraživanja o društvenim i 

gospodarskim  učincima  uglavnom  financijskih  podrški  koje  je  tijekom  desetgodišnjeg  rada  zaklada  dodijelila  organizacijama 

civilnoga društva. 

 

17.10.2014. Terrini volonteri u akciji 

U petak 17.10. volonteri udruge Terra su sudjelovali u noćnom outreachu u novom riječkom klubu Crkva gdje su dijelili kondome i 

edukativne i informativne letke. 

 

   

Page 12: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

NAJVAŽNIJA DOGAĐANJA U 2014.  

26.10.2014. 13. ESH Međunarodni kongres 

22.‐26.10.2014.  u  Sorrentu,  Italija  održan  je  13.  Međunarodni  kongres  "Hypnosis  and  resilience.  From  Trauma  and  Stress  to 

Resources and Healing" u organizaciji European Society of Hipnosis. Na kongresu sudjelovale su djelatnice Savjetovališta udruge. Na 

konferenciji su držale prezentacije i radionice mnogi uvaženi svjetski stručnjaci iz područja psihoterapije i hipnoze. 

 

Listopad 2014. 

Djelatnici Udruge Terra zaduženi za administriranje projekata prisustvovali su u listopadu 2014. seminaru za neprofitne organizacije 

„Obveza revizije i uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole, zakon o radu i druge aktivnosti kod neprofitnih organizacija“. 

 

4.11.2014. Radionica za provedbu istraživanja 

3.‐4.11.2014., Škola Narodnog zdravlja Andrija Štampar, radionica vezana uz  istraživanje prevalencije HIV‐a  i hepatitisa C  i rizičnih 

ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u RH. Obuka tima koji je u Terri provodio istraživanje zajedno sa troje vanjskih suradnika 

angažiranih za ovo istraživanje.  

 

Studeni‐prosinac 2014. Istraživanje HIV‐a i Hepatitisa C povezanih sa zlouporabom droge u RH 

U studenom 2014. u Udruzi Terra započelo je istraživanje prevalencije HIV‐a i hepatitisa među ciljanom populacijom intravenoznih 

ovisnika u sklopu znanstveno – istraživačkog projekta „Istraživanje HIV‐a i Hepatitisa C povezanih sa zlouporabom droge u Republici 

Hrvatskoj“, kojeg provodi Medicinski fakultet iz Zagreba. Istraživanje se provodi u tri grada u Hrvatskoj, Zagrebu, Splitu i Rijeci a kao 

partnerske organizacije u tim gradovima odabrane su udruge LET (Zagreb), Help (Split) i Terra (Rijeka) koje imaju razvijene kontakte 

sa populacijom intravenoznih ovisnika kroz projekte smanjenja štete. Istraživanje se provodi metodom uključivanja putem socijalne  

mreže, odnosno odabirom inicijalnih ispitanika (engl. seeds), koji moraju biti dobro «socijalno umreženi» s populacijom ovisnika u 

gradu gdje se provodi  istraživanje.  Ispitanici  za sudjelovanje u  istraživanju dobivaju nagradni bon  i  još do tri bona za uključivanje 

troje novih ispitanika. Planirani broj ispitanika za Rijeku je 350. Završetak istraživanja predviđen je za kraj veljače 2015.  

 

Studeni 2014. Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 

Povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studenog ‐ 15. prosinca) organiziran sastanak u Gradu Rijeci povodom 

plana zbrinjavanja beskućnika za vrijeme osobito hladnih dana, pa tako i ovisnika beskućnika koji posjećuju drop in Udruge Terra. 

 

12.11.2014. Radionica „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“ 

Od 11. do 12.11.2014. održana je pripremna radionica „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“ na temu otvorenog 

poziva  za  dostavu  projektnih  prijedloga  (bespovratna  sredstva)  objavljenog  pod  brojem  2.1.10  „Poboljšanje  pristupa  otvorenom 

tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju”. Edukaciju je organiziralo MSPM, a vodila ju je firma WYG Savjetovanje. 

 

   

Page 13: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

NAJVAŽNIJA DOGAĐANJA U 2014.  

14. i 28.11.2014. Edukacija „Grupni rad sa djecom i mladima s poremećajima u ponašanju“ 

Djelatnici  Savjetovališta  udruge  završili  su  dvodnevnu  edukaciju  "Grupni  rad  s  djecom  i  mladima  s  problemima  u  ponašanju"  u 

organizaciji Udruge Igra koju je vodila Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada. Ista se održala u Zagrebu, 14. i 28.11.2014. u 

trajanju od 16 sati, u okviru Edukacijskog programa "Važno je znati – za stručnjake". Edukacija je bila namijenjena stručnjacima koji 

trenutno vode  ili  žele voditi  socijalizacijske grupe  za djecu  i mlade. Poseban naglasak  stavljen  je na  specifičnosti  rada  s djecom  i 

mladima  s  problemima  u  ponašanju.  Edukaciju  čine  teorijski  i  iskustveni  segmenti  koji  će  se  ispreplitati  i  tako  činiti  jedinstvenu 

cjelinu. Cjelokupna edukacija prati faze u grupnom radu i tako preslikava grupni proces. 

 

20.11.2014. II. simpozij Koraci za budućnost bez nasilja ‐ Nasilje i mladi 

Djelatnici  Savjetovališta  su  20.11.2014.  u  Opatiji  prisustvovali  II.  simpoziju  "Koraci  za  budućnost  bez  nasilja  ‐  Nasilje  i  mladi"  u 

organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. 

 

04.12.2014. Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti u Zatvoru u Rijeci 

Povodom obilježavanja mjeseca  borbe  protiv  ovisnosti  (15.  studenog  ‐  15.  prosinca),  u  četvrtak  04.12.2014.  redovnom  sastanku 

grupe podrške koju djelatnici Udruge Terra jednom tjedno vode u Zatvoru u Rijeci pridružio se Terrin vanjski suradnik psihijatar dr. 

Branko Petris. Ovoga puta grupa je proširena sa nekoliko novih članova koji su u fazi pripreme na skori izlazak iz zatvora. 

 

8.12.2014. Regionalna edukacija o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama 

8.12.2014. održana je Regionalna edukacija o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u organizaciji Zavoda za 

javno zdravstvo Primorsko‐goranske županije. Navedena regionalna edukacija bila je organizirana za područje Istarske, Primorsko‐

goranske  i  Zadarske  županije  s  osnovnim  ciljem  predstavljanja  Smjernica  za  psihosocijalni  tretman  ovisnosti  o  drogama  u 

zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu. 

 

16.12.2014. Tradicionalna božićna predstava u dječjem domu Izvor u Selcu 

Bila nam  je  čast  svojim prisustvom podržati divne male glumce  iz dječjeg doma  Izvor u  Selcu na njihovoj  tradicionalnoj Božićnoj 

predstavi. Glumačkim, pjevačkim  i  recitatorskim sposobnostima mnogobrojnim gostima među ostalima, pohvalili  su se  i polaznici 

Terrinih grupnih  radionica u dječjem domu  Izvor. Grupne  radionice  jedna su od aktivnosti Terrinog programa "Prevencija  razvoja 

ovisnosti  kod  rizičnih  skupina mladih"  financiranog  od  strane Ministarstva  socijalne  politike  i mladih.  Polazi  ih  14  štićenika  ovog 

dječjeg doma i održavaju se jednom tjedno u prostoru doma. 

 

22.12.2014. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju za ESF projekt 

Projekt Udruge Terra "Unaprjeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom" zadovoljio  je kriterije natječaja "Jačanje 

sposobnosti  organizacija  civilnoga  društva  za  pružanje  socijalnih  usluga"  Europskog  socijalnoga  fonda.  Projekt  će  se  provoditi  u 

partnerstvu  s  Udruga  Oaza,  Udrugom  Milosrđe  iz  Karlovca  i  Udrugom  za  pomoć  mladima  Virovitičko  –  podravske  županije 

"Veranda". Potpisivanje ugovora o sufinanciranju je organizirano u Zagrebu 22.12.2014. u prostorijama Vlade RH. 

   

Page 14: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

2014. GODINA U SLIKAMA  

26.2.2014. Tribina „Slušam – Čujem. Gledam – Vidim. Znam – Djelujem“ 

25.4.2014. Održana fokus grupa        21.‐22.05.2014. Strateško planiranje udruge Terra u sklopu projekta Housing First 

28.6.2014. Obilježavanje Međunarodnog dana    12.9.2014. Radionice u domu Željezničke tehničke škole Moravice borbe protiv droga u Savjetovalištu udruge 

   

Page 15: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

2014. GODINA U SLIKAMA  

18.9.2014. 8. Nacionalni susret o beskućnicima u Karlovcu 

 

25.9.2014. Konferencija „Društveni utjecaj        17.10.2014. Terrini volonteri u akciji 

organizacija civilnog društva u RH“         dijeljenja kondoma u noćnom klubu Crkva  

26.10.2014. 13. ESH Međunarodni kongres   

Page 16: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

2014. GODINA U SLIKAMA  

14. i 28.11.2014. Edukacija „Grupni rad sa djecom i mladima s poremećajima u ponašanju“ 

 

20.11.2014. Opatija, II. Simpozij             16.12.2014. Tradicionalna božićna predstava Koraci za budućnost bez nasilja ‐ Nasilje i mladi         u dječjem domu Izvor u Selcu  

22.12.2014. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju za ESF projekt   

Page 17: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

FINANCIJE U 2014.  

UKUPNI PRIHODI         1.584.647 KN  

UKUPNI RASHODI         1.494.320 KN 

 

 

 

 

STRUKTURA PRIHODA  

PRIHODI  1.584.647 Udio 

Prihodi od pružanja usluga  137.100 8,65% 

Prihodi od kamata za dane zajmove  1.148 0,07% 

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  583 0,04% 

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika  1.751 0,11% 

Prihodi od donacija iz državnog proračuna   620.977 39,19% 

Ministarstvo zdravlja  333.710 21,06% 

MZOŠ  47.399 2,99% 

MSPM  159.065 10,04% 

Ured za droge  80.803 5,10% 

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  

104.806 6,61% 

Grad Rijeka  104.806

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   96.917 6,12% 

Europska Unija  96.917

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   335.818 21,19% 

NZZRCD  335.818

Prihod od refundacija  273.007 17,23% 

Ostali nespomenuti prihodi  12.540 0,79% 

 

Page 18: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

FINANCIJE U 2014.  

UKUPNI PRIHODI         1.584.647 KN 

 

UKUPNI RASHODI         1.494.320 KN 

 

STRUKTURA RASHODA  

RASHODI  1.494.320 Udio 

Rashodi za radnike  818.953 54,80%

Naknade troškova radnicima  73.814 4,94%

Naknade članovima  2.626 0,18%

Naknade volonterima   8.677 0,58%

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa   15.512 1,04%

Usluge telefona, pošte i prijevoza  27.199 1,82%

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  7.110 0,48%

Usluge promidžbe i informiranja  4.763 0,32%

Komunalne usluge  7.183 0,48%

Zakupnine i najamnine  46.815 3,13%

Intelektualne i osobne usluge  124.534 8,33%

Računalne usluge  2.595 0,17%

Ostale usluge  11.345 0,76%

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  44.897 3,00%

Materijal i sirovine  172.557 11,55%

Energija  53.842 3,60%

Sitan inventar i auto gume  7.761 0,52%

Premije osiguranja  4.147 0,28%

Reprezentacija  7.483 0,50%

Članarine  1.000 0,07%

Kotizacije  13.804 0,92%

Ostali nespomenuti materijalni rashodi   256 0,02%

Rashodi amortizacije   20.183 1,35%

Bankarske usluge i usluge platnog prometa  2.771 0,19%

Negativne tečajne razlike i zatezne kamate  1.476 0,10%

Otpisana potraživanja  3.181 0,21%

Ostali nespomenuti rashodi   9.836 0,66%

   

Page 19: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014. GODINA · 2 kviza znanja održana su na temu spolno prenosivih bolesti 12 lokacija u gradu Rijeci, i još 17 u okolici, outreach se obavlja svakodnevno,

DONATORI U 2014. 

Grad Rijeka – Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 

Ministarstvo zdravlja 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 

Europska Komisija 

Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga 

i drugi 

 

 

ZAPOSLENICI U 2014. 

Ilinka Serdarević, dr. med., psihoterapeut 

Ariana Lučev 

Dejan Travica, dipl. sanitarni inženjer 

Nikola Serdarević, psiholog 

Tea Lerga, psiholog 

Lana Glad, dipl.oec. 

mr.sc. Danijela Kažović 

Josip Kler 

Ksenija Drča 

Marin Korić 

Dragica Cerovac, pedagog 

Jelena Đudarić, medicinsko‐laboratorijski ing. 

 

Vanjski suradnici U 2014. 

Branko Petris, dr. med., psihijatar psihoterapeut 

Lidija Butković Anđelić, dr.med., psihoterapeut 

Marina Fumić, vanjski suradnik za edukaciju korisnika za krojačke poslove 

Sandra Grozdanov, psiholog 

Ivona Maričić, psiholog 

Marko Blečić, dipl.iur. 

i drugi 

 

 

ZAHVALJUJEMO SE SVIMA KOJI SU DOPRINIJELI RADU I DJELOVANJU UDRUGE TERRA!