Top Banner
22
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Games Boem Bang
Page 2: Games Boem Bang

“Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching

magic pills and listening to repetitive electronic music"

Kristian Wilson, CEO Nintendo

Page 3: Games Boem Bang

De aanleiding…

‘Jongeren en gaming’: de aanleiding… Gamecultuur kampt met een negatief imago

• het gewelddebat• spraakmakende incidenten• morele paniek

Maatschappelijke bezorgdheid, media-aandacht, parlementaire vragen,…

viWTA wou het gepolariseerde debat opentrekken• lanceren van een onderzoeksoproep• financiering en ondersteuning van het onderzoek• verspreiding van de resultaten• aantrekken van het debat

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Page 4: Games Boem Bang

‘Jongeren en gaming’: het onderzoek… viWTA overzichtstudie: ‘Jongeren en gaming’

• sereen, wetenschappelijk gefundeerd debat• aandacht voor gevaren en kansen• verzamelen van wetenschappelijke inzichten• 4 thema’s

- economische impact- effecten van games- games als sociale netwerken - educatieve kansen

• multidisciplinair team- Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO Ipsoc)- Digital Arts & Entertainment (Howest PIH)- Cultuur en Educatie (Universiteit Gent)

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

De aanleiding…

Page 5: Games Boem Bang

‘Jongeren en gaming’: het boek… Drie hardnekkige misverstanden

(1) games leiden tot agressie en geweld(2) gamen leidt tot sociale isolatie(3) gamen houdt je dom

Drie delen in het boek(1) over de effecten van games(2) over games als nieuwe sociale netwerken (3) over de educatieve kansen van games

‘jongeren en gamen’: het vervolg… viWTA dossier, aanbevelingen, resolutie in het parlement,… http://www.viwta.be, http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1735-3.pdf

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

De aanleiding…

Page 6: Games Boem Bang

‘Jongeren en gaming’: het boek… Drie hardnekkige misverstanden

(1) games leiden tot agressie en geweld(2) gamen leidt tot sociale isolatie(3) gamen houdt je dom

Drie delen in het boek(1) over de effecten van games(2) over games als nieuwe sociale netwerken (3) over de educatieve kansen van games

‘jongeren en gamen’: het vervolg… viWTA dossier, aanbevelingen, resolutie in het parlement,… http://www.viwta.be, http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1735-3.pdf

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

De aanleiding…

Page 7: Games Boem Bang

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

De aanleiding…

Page 8: Games Boem Bang

Games Boem Bang?

Overzicht: de effecten van games Over virtueel en reëel geweld

• games als ‘moral panic’• causaliteitsvraagstuk

Virtuele geweldseffecten• stimulatietheorieën• reductietheorieën• ‘geen effect’

Geweld in de collectieve verbeelding

‘Hoe omgaan met games?’

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Page 9: Games Boem Bang

Over virtueel en reëel geweld

Over virtueel en reëel geweld: inleidende bedenkingen… Games als ‘moral panic’

• 1ste fragment • 2de fragment • 3de fragment

• games vaak negatieve connotatie in de media en publieke opinie• ‘geweldsdebat’ overheerst • ‘ludofobie’• Columbine, Erfurt, Winnenden,… Van Themsche

“Hij schoor ‘s ochtends zijn haar af en doste zich in quasi-militaire kledij voor hij met de trein naar Antwerpen trok. Daar kocht hij een geweer in een wapenwinkel. Net zoals de speler van GTA een geweer moet kopen voor hij aan zijn gewelddadige tocht begint. GTA is een van de populairste killergames van de jongste jaren bij ons. (…) Het staat vast dat Van Themsche een fan was van gewelddadige computergames, waaronder GTA” (DS, 16/05/06)

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Page 10: Games Boem Bang

Over virtueel en reëel geweld: inleidende bedenkingen… Games als ‘moral panic’

• expliciete link tussen reële drama en virtuele geweld in games• causaliteit wordt gesuggereerd

“Wetenschappelijke studies spreken elkaar op dat vlak tegen, maar de 19-jarige die in april een bloedbad aanrichtte in een school in Erfurt, bezat een collectie van vijftig shoot ‘m up –spellen” (DS, 30/12/02)

Causaliteitsvraagstuk• causaliteit veronderstelt:

- samenhang- temporele ordening van gebeurtenissen- geen schijnverbanden

• lange termijn effecten: longitudinaal onderzoek? • korte termijn effecten: experimentele designs?

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Over virtueel en reëel geweld

Page 11: Games Boem Bang

Virtuele geweldseffecten

‘Geweldsdebat’ en effecttheorieën Stimulatietheorieën Reductietheorieën ‘Geen effect’

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Page 12: Games Boem Bang

Virtuele geweldseffecten

‘Geweldsdebat’ en effecttheorieën Stimulatietheorieën Reductietheorieën ‘Geen effect’

Stimulatietheorieën: ‘virtueel’ geweld ‘reëel’ geweld• activatietheorie: verhoogde staat van opwinding (‘arousal’)• imitatietheorie/sociale leertheorie: cf. Van Themsche• cognitieve agressiemodellen: cognitieve mappen• affectieve agressiemodellen: agressieve, vijandige houding• desensitatietheorie: empathisch vermogen daalt • cultivatietheorie: populaire cultuur cultiveert een criminaliteit- en geweldsgeoriënteerde

retoriek … ‘mean world syndrome’

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Page 13: Games Boem Bang

‘Geweldsdebat’ en effecttheorieën Stimulatietheorieën Reductietheorieën ‘Geen effect’

Reductietheorieën: ‘virtueel’ geweld ‘reëel’ geweld• catharsistheorie:

- mediageweld als ventielfunctie, als gezond en legitiem escapisme- frustratie-agressietheorie: ‘games’ als driftontlading

• empathietheorie: ‘virtueel geweld’ zorgt voor een afkeer van reëel geweld

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Virtuele geweldseffecten

Page 14: Games Boem Bang

‘Geweldsdebat’ en effecttheorieën Stimulatietheorieën Reductietheorieën ‘Geen effect’

’Geen effect’: mediageweld heeft niets te maken met reëel geweld

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Virtuele geweldseffecten

Page 15: Games Boem Bang

‘Geweldsdebat’ en effecttheorieën Stimulatietheorieën Reductietheorieën ‘Geen effect’

Empirische toets? … (meta)onderzoek• korte termijn: consensus over verhoogde agitatie/arousal/… tijdens eerste kwartier na het

spelen• lange termijn: geen consensus

- cf. ‘inleidende’ bedenkingen- relativiteit van de ‘theorieën’

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Virtuele geweldseffecten

Page 16: Games Boem Bang

Andere dan geweldseffecten… Verslaving

• ‘spelers willen dat hun games verslavend zijn, maar anderen mogen niet beweren dat ze er verslaafd aan zijn’ (Lemmens, 2007)

- ‘verslaving’ is relatief- fysiologische verklaringen- (financieel facet)

• geen zicht op ernst en omvang van enige ‘verslavingsproblematiek’

Fysieke gevolgen, sociale gevolgen• lang en intensief/excessief gamen

- geïrriteerde ogen, hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid, Nintendinitis,…- ongezonde eetpatronen, persoonlijke hygiëne,…- verwaarlozing ‘oude’ sociale netwerken

• wederom geen zicht op ernst en omvang

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Virtuele geweldseffecten

Page 17: Games Boem Bang

Andere dan geweldseffecten… Positieve effecten

• oog-brein-hand coördinatie, reactiesnelheid• cognitieve rehabilitatie• coördinatievaardigheden

• visuele en ruimtelijke conceptualisatie• creatief- en probleemoplossend denken• multi-tasken

• belangrijke sociale functie- (sub)cultureel gegeven- nieuwe sociale netwerken

• identiteitsvorming- games als laboratorium om te experimenteren met identiteit/emoties/…

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Virtuele geweldseffecten

Page 18: Games Boem Bang

… over de fascinatie voor het virtuele geweld Is het geweld in onze collectieve verbeelding toegenomen?

• niet eenduidig te beantwoorden• maar…

Postmoderne leven is als ‘dansen op de vulkaan’• januskop van de moderniteit• maalstroom van desintegratie en vernieuwing• einde van de grote verhalen / individu teruggeworpen op zichzelf• paradoxale verlangen naar vitale vrijheid en veiligheid• ontologische onzekerheid: constante onrust

“It is both a glorious and a frightening time”

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Geweld in de collectieve verbeelding

Page 19: Games Boem Bang

… over de fascinatie voor het virtuele geweld Geweld in de collectieve verbeelding…

… realiteitsvlucht, sublimatie, escapisme…

“Het postmoderne individu zoekt de geweldskick en geniet in alle vrijheid als passief voyeur (film) of actieve participant (game) in een veilig virtueel collectief”

“Watching a movie is like having a daydream. You can safely explore areas that are closed off to you in your daily life. There are dreams in which you do terrible things your conscious mind prevents you from doing” (Stanley Kubrick)

“Games bieden een veilig universum, waar je keuzen kunt maken zonder in real life de gevolgen ervan te dragen” (Van Looy, 2006)

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Geweld in de collectieve verbeelding

Page 20: Games Boem Bang

… over de fascinatie voor het virtuele geweld De geborgenheids- en angstmachine (Boomkens, 1998)

• metafoor…… de geborgenheidsmachine is de moderne zoektocht naar zekerheid, veiligheid en identiteit, … de angstmachine produceert beelden van angst en fascinaties

• In elk van ons zit een Dr. Jekyll & Mr. Hyde…… en we zitten ’stuck in the middle’

“Het beeld van een cultuur die via het neutraliseren van onveiligheid, de geweldsfascinatie tentoonspreidt”

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Geweld in de collectieve verbeelding

Page 21: Games Boem Bang

Tot slot: hoe omgaan met games?

‘Hoe omgaan met games?’ Eigenlijk is de vraag of verbeeld geweld echt geweld oproept…

• naïef, oninteressant en verkeerd…… games zijn een (sub)cultureel gegeven, een sociale realiteit… ‘geweldgames’ zijn onderdeel van een ‘gewelddadige’ populaire cultuur

“In een wereld waarin verbeeld geweld überhaupt kwantitatief en intensief aanwezig is, is het raadzaam er te leren mee om te gaan”

Hoe gaan we om met virtueel geweld?• erkenning van het ‘reële geweld’…

… “wie onzekerheid en onveiligheid erkent als onderdeel van het dagelijkse leven krijgt greep op de angst en de geweldsfascinatie”

• door het virtuele geweld tot voorwerp van reflectie te maken…… audiovisuele vorming, mediageletterdheid, sensibiliseren en informeren (PEGI)

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009

Page 22: Games Boem Bang

Game over…

www.katho.be/ipsoc/emvwww.viwta.be

Studiedag Sociaal vaardig in een digitale omgeving, 17 maart 2009