Top Banner
2015-11-27 DAN Version 06 Kraftudtag PTRD-F Faktablad PTRD-F er et gearkassemonteret, koblingsafhængigt kraftudtag med medbringertilslutning (SAE1410) bagtil for direkte monteret kardanaksel. Kraftudtaget fås til manuelle gearkasser, herunder I-Shift. Det drives via gearkassens mellemaksel og monteres på gearkassens bageste gavl. Omdrejningstal og effekt styres af motorens omdrejningstal samt gearkassens udveksling. Koblings-afhængige kraftudtag kan kun anvendes, når kø- retøjet står stille, og tilkoblingen af kraftudtaget sker med et pneumatisk system. Kraftudtaget stopper, hvis koblingspedalen trædes ned, og derfor kan dette kraftudtag kun bruges, når køretøjet står stille. Kraftudtaget passer til applikationer som: Kranbil Cementbil Bulktransportbil Lastbil med tippelad Følgende egenskaber kendetegner PTRD-F: Det monteres på gearkassens bageste gavl og drives via gearkassens mellemaksel. Kraftige dimensioner giver en høj driftssikerhed og en lang levetid. Omdrejningstal og effekt styres af motorens omdrej- ningstal og gearkassens udveksling. Funktionssikker tilkobling af kraftudtaget med et pneu- matiskt system. Dobbelt hus med en medbringertilslutning (SAE1410) bagtil for direkte monteret kardanaksel. Fås til manuelle gearkasser, herunder I-Shift. Forbedret kardanakselvinkel ved rammemonteret hy- draulikpumpe sammenlignet med kraftudtaget PTR-FH. Specifikation Typebetegnelse ..................................................................... PTRD-F Type .............................. Koblingsafhængig, høje omdrejnnger, Placering .................................................. Gearkassens bageste del Maks. effekt: Kontinuerlig drift ................................................................... 75 kW Med gearkasseoliekøler .................................................... 120 kW Maks moment ...................................................................... 870 Nm Rotationsretning set mod udtaget ........................... Med uret Medbringertilslutning ........................... SAE 1410/ISO 7647 Udvekslinger ............................. Afhænger af valg af gearkasse Vægt .............................................................................................. 22.5 kg Se efter mere information i Volvo Opbygger Instruktioner (VBI).
2

Faktablad Kraftudtag PTRD-F - Scanvo

Nov 09, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Faktablad Kraftudtag PTRD-F - Scanvo

2015-11-27 DAN Version 06

Kraftudtag PTRD-FFaktablad

PTRD-F er et gearkassemonteret, koblingsafhængigt kraftudtag med medbringertilslutning (SAE1410) bagtil for direkte monteret kardanaksel.

Kraftudtaget fås til manuelle gearkasser, herunder I-Shift. Det drives via gearkassens mellemaksel og monteres på gearkassens bageste gavl. Omdrejningstal og effekt styres af motorens omdrejningstal samt gearkassens udveksling. Koblings-afhængige kraftudtag kan kun anvendes, når kø-retøjet står stille, og tilkoblingen af kraftudtaget sker med et pneumatisk system.Kraftudtaget stopper, hvis koblingspedalen trædes ned, og derfor kan dette kraftudtag kun bruges, når køretøjet står stille.Kraftudtaget passer til applikationer som:• Kranbil• Cementbil• Bulktransportbil• Lastbil med tippelad

Følgende egenskaber kendetegner PTRD-F:• Det monteres på gearkassens bageste gavl og drives via

gearkassens mellemaksel.• Kraftige dimensioner giver en høj driftssikerhed og en

lang levetid.• Omdrejningstal og effekt styres af motorens omdrej-

ningstal og gearkassens udveksling.• Funktionssikker tilkobling af kraftudtaget med et pneu-

matiskt system.• Dobbelt hus med en medbringertilslutning (SAE1410)

bagtil for direkte monteret kardanaksel.• Fås til manuelle gearkasser, herunder I-Shift.• Forbedret kardanakselvinkel ved rammemonteret hy-

draulikpumpe sammenlignet med kraftudtaget PTR-FH.

Specifikation

Typebetegnelse ..................................................................... PTRD-FType .............................. Koblingsafhængig, høje omdrejnnger,Placering .................................................. Gearkassens bageste delMaks. effekt:Kontinuerlig drift ................................................................... 75 kW Med gearkasseoliekøler .................................................... 120 kW Maks moment ...................................................................... 870 NmRotationsretning set mod udtaget ........................... Med uretMedbringertilslutning ........................... SAE 1410/ISO 7647Udvekslinger ............................. Afhænger af valg af gearkasseVægt .............................................................................................. 22.5 kg

Se efter mere information i Volvo Opbygger Instruktioner (VBI).

Page 2: Faktablad Kraftudtag PTRD-F - Scanvo

Faktablad Kraftudtag PTRD-F

Kraftudtaget frakoblet

Kraftudtaget tilkoblet

Koblingsafhængigt kraftudtag

Kraftudtaget (1) monteres på gear-kassens bageste gavl.En tilslutnngsaksel (2) overfører driv-kraften fra gearkassens mellemaksel til kraftudtagets indgående aksel (3).Fra den indgående aksel føres driv-kraften videre via kraftudtagets mel-lemaksel (4) til den udgående aksel (5).

Til- og frakobling fra førerpladsen

Til- og frakobling af kraftudtaget sker med en let tilgængelig strømafbryder på instrumentbrættet.Den pneumatiske og mekaniske kon-struktion har følgende opbygning: En koblingsring (6) kobler tilslut-nings-akslen (2) sammen med kraft-udtagets indgående aksel (3. Koblings-ringen manøvreres med en skiftegaffel (7) af et trykluftsdrevet stempel (8) i styre-cylinderen (9).Trykluften til styrecylinderen regu-leres med en magnetventil, som kobles til og fra via strømafbryderen på instru-mentbrættet.

1

3

9

8 7

62

3

9

8 7

62

Eksempel på montering af enkeltflows-pumpe

2015-11-27 DAN Version 06