Top Banner
J. Heijkoop - gerechtsdeurwaarder, G.J. Heijkoop - kandidaat-deurwaarder, Bankastraat 73 - 9715 GJ Groningen, Postbus 943 - 9700 AX Groningen, telefoon - 050-5250050. fax - 050-3138776. e-mail ·[email protected]. Frieslandbank: 29.93.61.357 (kwaliteitsrekening) Dossier: 130086 Heden, de :?2'~~;z:nóe f'~: tweeduizenddertien op verzoek van 1. ACHMEA ZORGVERZEKERINGEN N.V.• een naamloze vennootschap. statutair gevestigd te Zeist; 2. ZILVEREN KRUIS ACHMEA ZORGVERZEKERINGEN N.V .. een naamloze vennootschap. statutair gevestigd te Utrecht; 3. de Stichting WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN statutair gevestigd te Assen; 4. mevrouw GABRIËLLE FRANCISCA HANENBERG -HENS woonachtig te Assen; 5. mevrouw AALTJE GRIETJE SCHOKKER woonachtig te Assen; 6. de heer MATTHIJS VINCENT SEUMER woonachtig te Utrecht; 7. de heer JOB ENGELMUNDUS WILLIBRODUS MARIA DE RIDDER woonachtig te Utrecht. allen tot het uiteinde der executie van na te melden titel woonplaats kiezende te (9715 GJ) Groningen, aan de Bankastraat 73. ten kantore van qerechtsdeurwaarder J. Heijkoop; Heb ik. AAN: van Woudenberg (geboren' - r Nonende te EZINGE (9891 BB) aan het adres Jdaar aan laatstgemeld adres mijn exploot doende sprekende met en afschrift dezes latende aan: .':.-.: ...•. - j{-4 ! ~~ r voormeld adres in gesloten envelop met daar'3p-ee~I1Jl"§~Q.!!Ls..weltellik.''<i)9~!3esGl;)re\Len,.omGa!'';k.a!Gaar."iemand .aaoIrof . .aa~wie rechtsgeldig aischrift kon worden gelaten.
4

De Dwangsommenobsessie Van Mariska Kool Van Loyens en Loeff

Aug 09, 2015

Download

Documents

denkmetkoosmee

De dwangsommenobsessie van Mariska Kool van Loyens en Loeff
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: De Dwangsommenobsessie Van Mariska Kool Van Loyens en Loeff

J. Heijkoop - gerechtsdeurwaarder,G.J. Heijkoop - kandidaat-deurwaarder,Bankastraat 73 - 9715 GJ Groningen,Postbus 943 - 9700 AX Groningen,telefoon - 050-5250050.fax - 050-3138776.e-mail ·[email protected]: 29.93.61.357 (kwaliteitsrekening)

Dossier: 130086

Heden, de :?2'~~;z:nóe f'~:tweeduizenddertien

op verzoek van

1. ACHMEA ZORGVERZEKERINGEN N.V.• een naamloze vennootschap. statutair gevestigd te

Zeist;

2. ZILVEREN KRUIS ACHMEA ZORGVERZEKERINGEN N.V .. een naamloze vennootschap.

statutair gevestigd te Utrecht;

3. de Stichting WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN statutair gevestigd te Assen;

4. mevrouw GABRIËLLE FRANCISCA HANENBERG -HENS woonachtig te Assen;

5. mevrouw AALTJE GRIETJE SCHOKKER woonachtig te Assen;

6. de heer MATTHIJS VINCENT SEUMER woonachtig te Utrecht;

7. de heer JOB ENGELMUNDUS WILLIBRODUS MARIA DE RIDDER woonachtig te Utrecht.

allen tot het uiteinde der executie van na te melden titel woonplaats kiezende te (9715 GJ) Groningen,aan de Bankastraat 73. ten kantore van qerechtsdeurwaarder J. Heijkoop;

Heb ik.

AAN:

van Woudenberg (geboren' - r Nonende te EZINGE (9891 BB) aan het adresJdaar aan laatstgemeld adres mijn exploot doende sprekende met en afschrift dezes

latende aan: .':.-.:...•.- j{-4

! ~~ r

voormeld adres in gesloten envelop met daar'3p-ee~I1Jl"§~Q.!!Ls..weltellik.''<i)9~!3esGl;)re\Len,.omGa!'';k.a!Gaar."iemand •.aaoIrof ..aa~wie rechtsgeldig aischrift

kon worden gelaten.

Page 2: De Dwangsommenobsessie Van Mariska Kool Van Loyens en Loeff

Hejjkoop

&.......•........t\()OO# - .,.0

. . . .. . ~'.- - . .

UIT KRACHTE VAN:

een in executoriale vorm uitgegeven grosse van een vonnis in kort geding d.d. 09 november 2012,gewezen door Rechtbank Groningen in de zaak van requiranten als eisers en gerequireerde alsgedaagde, welke executoriale titel reeds eerder bij exploot van 12-11-2012 aan gerequireerde werdbetekend, met gelijktijdig bevel om aan de inhoud daarvan te voldoen, aan welk bevel tot op heden niet(volledig) is voldaan;

AANGEZEGD:

dat gerequireerde blijkens voormelde titel aan de inhoud daarvan, waarvoor d.d. 12-11-2012 bijdeurwaardersexploot tevens bevel is gedaan, dient te voldoen, welke inhoud ondermeer is:

1. om binnen vijf dagen na betekening (ic 12-11-2012) ten aanzien van de blogs en tweets alle tot opheden gepubliceerde blogs en andere uitingen op het internet met betrekking tot requirantenvoornoemd of in relatie tot requiranten voornoemd, van het internet te verwijderen en verwijderd tehouden en in de toekomst geen vergelijkbare uitingen te doen op het internet of via enig anderopenbaar medium;

2. om binnen vijf dagen na betekening (ic 12-11-2012) bekende zoekmachines (zoals - maar nietbeperkt tot - Google, IIse, Altavista, Yahoo, Sing, MSN) schriftelijk te verzoeken onderoverlegging van het ten dezen betekende vonnis (en onder onmiddelijke afgifte van kopieën vandit verzoek aan de raadsvrouw van requiranten voornoemd) om alle zoekresultaten van hetinternet te verwijderen en verwijderd te houden, ook uit het cachegeheugen, waarin op welkewijze dan ook melding wordt gemaakt van de onder sub.1 bedoelde uitingen;

zulks op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 te betalen door gerequireerde aan requirantenvoornoemd, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gerequireerde niet voldoet aan de inhoud vanbovenstaande bevelen (sub 1 en sub 2), zulks met een maximum van € 20.000,00;

dat de gerequireerde heeft gehandeld in strijd met voormelde titel en dat aan voornoemde bevelen niet,althans niet volledig en/of tijdig, is voldaan, er is sprake geweest van ondermeer onderstaandeovertredingen:

1. per 12 december 2012 op de URL http://denkmetkoosmee.blogspot.nl/p/vonnis-kort-geding-achmea-wza.html staan uitingen omtrent requiranten en/of de betreffende zaak;

2. per 12 december 2012 via de twltteraccount @denkmetkoosmee van gerequireerde is een tweetverzonden op 15 november 2012 en de link waarnaar de betreffende tweet verwijst komt uit bij eenURL, http://denkmetkoosmee.blogspot.nl, waar op de doorgelinkte pagina door gerequireerde eenpublicatie is geplaatst met uitingen omtrent requiranten en/of de betreffende zaak;

3. per 12 december 2012 via de twitteraccount @denkmetkoosmee van gerequireerde is een tweetverzonden op 10 november 2012 en de link waarnaar de betreffende tweet verwijst komt uit bij eenURL, http://denkmetkoosmee.blogspot.nl, waar op de doorgelinkte pagina door gerequireerde eenpublicatie is geplaatst met uitingen omtrent requiranten en/of de betreffende zaak;

4. per 12 december 2012 via de twitteraccount @denkmetkoosmee van gerequireerde is een tweedetweet verzonden op 10 november 2012, de link waarnaar de betreffende tweet komt uit bij een URL,http://denkmetkoosmee.blogspot.nl, waar op de doorgelinkte pagina door gerequireerde eenpublicatie is geplaatst met uitingen omtrent requiranten en/of de betreffende zaak;

5. per 12 december 2012 via de internet google-zoekmachine is met de zoektermen "AchmeaZorqverzeke-inq Woudenberg" het navolgende zoekresultaat (bij de eerste 100 resultaten) getoond:Dellkmetkoosmee: AcllInea Gate: Persbericht

denkmetkoosmee.blogspot.com/2012/.../achmea-gate-persbericht.ht ... dec 2012 - eenappéldagvaarding uitgereikt aan Achmea Zorgverzekeringen N. V, Zilveren Kruis .Geplaatst door Koos van Woudenberg op 10:38 AM ...

6. per 12 december 2012 via de internet google-zoekmachine is met de zoektermen 'WilhelminaZiekenhuis Woudenberg" het navolgende zoekresultaat (bij de eerste 100 resultaten) getoond:

Page 3: De Dwangsommenobsessie Van Mariska Kool Van Loyens en Loeff

Heijkoop

&t\QOO" -. ..J'... ~---_.' .

20. per heden een tweet d.d. 07-09-2012 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Ook Rannie van Weissenbruch kijkt voor zorgfraude ophttp://wW\V.denkmetkoosmee.org"

21. per heden een tweet d.d. 22-12-2011 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Binnenkort aangifte tegen Achmea en ondermeer Norbert Hoogers wegens oplichtinghttp://wp.me/p106QW-2bI Lees 'Achmea zorgifraudeïverzekeraar'."

22. per heden een tweet d.d. 14-10-2011 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Achmea zorg(fraude)verzekeraar (22) http://wp.me/p106QW-1RL /via@wordpressdotcom "

23. per heden een tweet d.d. 21-06-2011 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Achmea zorgtfraude iverzekeraar (17): http://wp.me/pl06QW-l ck"

24. per heden een tweet d.d. 09-06-2011 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Achmea zorgtfraudetverzekeraar (deelI6): http://wp.me/pl06QW-18n''

25. per heden een tweet d.d. 01-06-2011 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Zilveren Kruis Achmea Zorgtfraudeïverzekeraar (deell3): http://wp.me/p106QW-Q5''

26. per heden een tweet d.d. 31-05-2011 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Zilveren Kruis Achmea Zorg(fraude)verzekeraar (deel 13): http://wp.me/pl06QW-Q5''

27. per heden een tweet d.d. 02-12-2012 via @corrumpere met de navolgende inhoud:"Achmea Gate: Persbericht http://denkmetkoosmee.blogspot.com/20 12/12/achmea-gate-persbericht.html?spref=tw ... Hoger beroep tegen de beroeps wauwelaars van Achmea enhet Wilhelmina Ziekenhuis Assen"

28. per heden een tweet d.d. 10-11-2012 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Vonnis van rechter M. Griffioen Rechtbank Groningen.http://denkmetkoosmee.blogspot.nl/p/vonnis-kort-geding-achmea-wza.html ... #corruptie#fraude"

29. per heden een tweet d.d. 02-11-2012 via @denkmetkoosmee met de navolgende inhoud:"Wilhelmina Ziekenhuis Assen verwijderde long bij verkeerde patient na verwisselingpersoonsgegevens Foutje ofproblemen in de administratie?"

30. per heden een tweet d.d. 02-02-2013 via @corrumpere met de navolgende inhoud:"Mariska Kool, advocaat van Zorgboeven. Column van Koos van Woudenberghttp://denkmetkoosmee.blogspot.com/2à13/02/mariska-kool-advocaat-van-zorgboeven.html ?spre{=tw "

dat de gerequireerde deswege aan requiranten verschuldigd is geworden wegens verbeurdedwangsommen, een bedrag van € 20.000,00:

• voor de overtredingen inzake plaatsingen, tweets, etc. gedaan voor d.d, 18-01-2013, is perovertreding reeds het maximum bedrag aan dwangsommen, te weten een bedrag van €20.000,00, verschuldigd geworden, immers dat betreffen overtredingen waarbij er reeds meer dan20 dagen in gebreke is gebleven om aan de inhoud van voormelde titel en bevelen te voldoen,hetgeen resulteert in 20 dagen X € 1.000,00 per dag, per overtreding;

en voorts heb ik, deurwaarder, de gerequireerde

Page 4: De Dwangsommenobsessie Van Mariska Kool Van Loyens en Loeff

IN NAAM DER KONINGIN BEVEL GEDAAN:

~eijkoop

&.....•.....~QOOI .'

.. . ~. .

om binnen de bij de Wet gestelde termijn en alzo BINNEN TWEE DAGEN NA HEDEN aan mij,deurwaarder, als houder der stukken, ten behoeve van requiranten voornoemd, des dat de een betalendede ander zal zijn bevrijd, tegen volledig bewijs van kwijting te betalen:

1. Buitengerechtelijke kosten €2. Proceskosten €3. Nakosten (salaris advocaat) €4. Wettelijke rente over bovengenoemde (1 t/rn 3)bedragen vanaf 28/11/2012 tot de dag van volledigebetaling €5. Hoofdsom (verbeurde dwangsommen) €6. Betekening vonnis €7. De kosten van dit exploot €

400,001.483,17

131,00

11,5920.000,00

95,8280,53

Saldo € 22.202,11==============

onverminderd het recht van requirant(e)(n) op gemaakte en nog te maken gerechts- en executiekosten enp.m. posten;

MET AANZEGGING:

dat bij niet tijdige voldoening aan bovenstaand bevel en opgemelde titel, mijn requiranten opgemelde titelzullen doen tenuitvoerleggen door alle middelen rechtens, speciaal door de executoriale inbeslagnemingvan de roerende en/of onroerende zaken van de gerequireerde en zonodig door de executoriale verkoopdaarvan, dan wel door beslag onder derden.

De kosten dezes zijn € 80,53ExploitVerschot conform art. 9 Btag :GBA

:€

:€

SubtotaalOpslag (B.T.W.)

:€:€

Totaal :€

60,68

5,87

66,5513,98

80,53

Hierbij verklaart ondergetekende dat bovenstaande verschotten zijn gemaakt voor de goedeverrichting van de ambtshandelingen en noodzakelijk waren, alsmede dat hij geen rechts eek ofmiddellijk belang heeft in de onderneming of derde die bovenstaande verschotten fact eert.

Eiser(es) kan op grond van de Wet Omzetbelasting 1968 de hem I haar in rekeningomzetbelasting niet verrekenen, derhalve verklaart ondergetekende opgemelde kverhoogd met ee,. percentage gelijk aan het percentage genoemd in bovengenQ.~<.n,tl~N'