Top Banner

Click here to load reader

ÇOKLU ORTAM

Jan 04, 2016

ReportDownload

Documents

missy

3. 2. 1. ÇOKLU ORTAM. ÇOKLU ORTAM. ÇOKLU ORTAM NEDİR? ÇOKLU ORTAMIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR? ÇOKLU ORTAMDA EKRAN TASARIMI NASIL OLMALIDIR?. ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDYA) NEDİR?. - PowerPoint PPT Presentation

 • 3

 • 2

 • 1

 • OKLU ORTAM

 • OKLU ORTAM OKLU ORTAM NEDR?OKLU ORTAMIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDR?OKLU ORTAMDA EKRAN TASARIMI NASIL OLMALIDIR?

 • oklu ortam (multimedia) olusturan kelimeler incelendiginde oklu (multi) kelimesinin birden fazla forma sahip olma, ortam (media) kelimesinin ise, bilginin aktarldg ortam ifade ettigi grlmektedir .

  Basit bir anlatm ile gze,kulaga,dokunma duyusuna hitap eden evreler oklu ortam olarak ifade edilmektedir.

  OKLU ORTAM (MULTMEDYA) NEDR?

 • OKLU ORTAM (MULTMEDYA) NEDR?

  oklu ortamlar yalnzca bilginin deiik yollar kullanlarak sunulmas deil,bu yollarn planlanm bir program olarak btnletirilerek kullanlmasdr.

  Bu planlanm yeni yapda, btn eler birbirlerini tamamlayc bir rol stlenmektedirler.

 • OKLU ORTAM (MULTMEDYA) NEDR? oklu ortam (Multimedya) iin belli bir tanm yapmak ve oklu ortam terimlestirmek zordur. oklu ortam; Bir dnem mze ve galerilerde kullanlan sunular, power point sunular ile gretimi, zamanla video ve sese dayal kasetlerle gretimi ve agmzda ise konusan kitaplar ve web sayfalarn zellikle de bilgisayar yazlmlarn iine alan olduka genis ve devaml bir degisim iinde olan bir iletisim seklidir.

 • OKLU ORTAM (MULTMEDYA) NEDR?

 • Etkileimli (interactive) multimedyada ise, kullanc "pasif izleyici" deil "aktif katlmc"dr. Balantlar (link) kullanarak arad bilgiye ulama, veri girerek veya dokunmatik ekran yoluyla ynlendirme veya video konferans gibi uygulamalarda canl katlm gibi deiik dzeylerde etkileim ansna sahiptir.oklu ortamda yaplan bir sunu hem metin, hem de ses, hareketli ve hareketsiz grntler, grafikler, video klipler vb. gibi eleri iinde barndrabilir.

 • oklu Ortam Tasarmnda ki Yaklam1. Teknoloji Merkezli 2. renen Merkezli

 • Teknoloji Merkezli: oklu ortam tasarlarken, bu ilevleri nasl kullanrz? sorusunu sorar. oklu ortam teknolojisindeki yenilikler zerinde durur ve bu teknoloji merkezli tasarmclar bu alandaki yeniliklerle ( r. Bilgi ve iletiim teknolojilerindeki yenilikler - WWW sanal ortamlar, kablosuz eriim gibi), ve buradaki sunumlarn nasl olaca ile ilgilenir.

  Teknoloji merkezli yaklamda yanl olan nedir?

  oklu Ortam Tasarmnda ki Yaklam

 • oklu Ortam Tasarmnda ki YaklamYirminci yzylda eitim teknolojileri konusunda yaplan aratrmalar teknoloji merkezli yaklamn genellikle eitimdeki gelimeleri srdrmekte baarszla uradn savunmaktadr.

  rnein, yirminci yzyln balarnda hareketli resimler bulunduunda (icat edildiinde) bu grsel teknolojinin eitimi gelitirecei konusundaki umutlar ok bykt. Ancak, bu konuda yaplan almalar retmenlerin snflarnda hareketli resimleri beklenildii gibi kullanmadn ortaya koymutur.

  Benzer bir rnek radyo iin de verilebilir. 1945de radyonun snflarda tahta kadar yaygnlaacan ve radyonun snf ortamnn vazgeilmezlerinden olaca gr yaygnd. Ancak, bu konuda da hareketli resme benzer bir sonu elde edilmitir.

 • 1950lerde televizyonun evrensel bir snf yaratmak iin kullanlabilecei ve az maliyetle daha zengin bir eitim salanaca umudu n plana kt. Ancak, burada da retmenlerin snflarda TVyi de ok sklkla kullanmadklar grld.20. yzylda ise, gndeme bilgisayarlar geldi. Grsel, iitsel grsel ve iitsel gibi bir ok zellikle desteklenen ve daha nceki teknolojilerden ok daha stnlklere sahip olan bilgisayarlarn yaygnlamas bir ok neden dolay o kadar da kolay olmamtr.

  oklu Ortam Tasarmnda ki Yaklam

 • oklu Ortam Tasarmnda ki Yaklam Tarihsel sre ierisinde teknolojinin hi biri beklentileri ve umutlar karlamamtr. Burada sorun nedir? Sorun: renenin ihtiyalar, nasl rendii gibi zellikleri dikkate almayan teknoloji merkezli yaklam. Oysa, reneni n plana alarak teknoloji yardmyla renmelerini salamak gerekirdi.

 • oklu Ortam Tasarmnda ki Yaklamrenen Merkezli: renen merkezli yaklam insan zihninin nasl alt ile ie balar ve renmeyi zenginletirmek iin oklu ortam nasl kullanabiliriz? sorusuna yant arar.

  renen merkezli yaklam, teknolojinin insan zihnini nasl altraca ve renmeye motive edecei konusunda alr ve teknoloji insana hizmet etmelidir grn savunur.

 • OKLU ORTAMDA RENME

  Literatr incelendiginde oklu ortamda grenmenin daha etkili ve kalc oldugu sonucuna ulasan birok alsma ile karslaslmaktadr.zellikle teknoloji tabanl oklu ortam grenmenin basarsndaki nedenler u sekilde aklanabilir.

 • oklu Ortam renmenin Baarsndaki Nedenler Gerek yasama yaknlk: Teknoloji tabanl oklu grenme ortamlar iyi tasarlandklarnda grenen; renkleri, hareketi grr; sesleri duyar; nesneleri bulunduklar boyutlu ortam iinde gerek yasamn simle edilmis sekli olarak karsmza kmaktadr. Bu tip bir evrelerde hareket halinde alglar ve onlarla etkilesme frsat yakalayabilmektedir.Dikkat ekicilik: oklu ortam, birden fazla duyuya hitap ettiginden grenenlerin dikkatlerinin sunulan bilgi zerine ekilmesi ve ilginin daha uzun sre korunmas mmkn olmaktadr.

 • oklu Ortam renmenin Baarsndaki NedenlerEsnek grenme ortamlar: zellikle etkilesimli oklu grenme ortamlarnda grenenlere grenme ortam ierisinde grenme stil ya da stratejilerine gre ilerleme serbestligi verilerek esnek bir yap saglanmaktadr.

  Kalclk: Yaplan arastrmalara gre, grenene grme ve isitme yolu ile oklu ortamlarda aktarlan bilgilerin kalc oldugu gzlenmektedir.

 • RENME

 • **********************