Top Banner
Disusun Oleh : 1. Adi Agus P. (01) 2. Clarissa T.S.S (07) 3. Fildza Alya Iqlima (12) 4. Hendyansyah D. P (16) 5. Lukluk Auliyatul T (22) 6. Nurul Fatna Sari (27) KELOMPOK 4
12

CERITA WAYANG KARNO TANDHING

Jul 05, 2015

Download

Education

PERWATAKAN
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

Disusun Oleh

1 Adi Agus P (01)

2 Clarissa TSS (07)

3 Fildza Alya Iqlima (12)

4 Hendyansyah D P (16)

5 Lukluk Auliyatul T (22)

6 Nurul Fatna Sari (27)

KELOMPOK 4

CARITA WAYANG

bull Kunthi

Tresna marang

keluargane

Seneng Karukunan

bull Karno

Egois srei

gampang nesu

bull Arjuna

Sabar Seneng ngalah

Trisna marang keluargane

bull Negara Astina

bull Negangake nyumelangke

Dicritakake ndisik ana

putri kang ayu sing jenenge

Dewi Kunthi Dewi Kunthi nikah

karo Prabu Dewa Surya lan

nduwe anak sing jenenge

Karna Sakwise Pirang tahun

Dewi Kunthi nikah meneh karo

Prabu Pandudewanata nduwe

anak meneh sing dijenengake

Arjuna Dewi Kunthi sayang

banget marang Arjuna ndelok

kabeh iku Karna ngarasa

awake gak diperhatekne

Sak wise pirang-pirang tahun Karna kalungonan saka kerajaan ibune nggoleki lan nangisi karna Ing sawijining dina ibune mikirne Karna lan njaluk marang para dewa supaya nemokake dheweke karo Karna Ora suwene wektu Kunti rungu swara bocah enom suarane kaya Karna

Ing istana Karna ketemu ibune lan njaluk restu kangge dadi Ksatria perang Ibune ora ngrestukake amarga yen dadi Ksatria perang pada karo Karna nglawan adhine Karna ora

Akhire peperangan

antara Arjuna saka kesatrian

Madukoro nglawan Adipati

Basukarno utawa Karna saka

Awonggo

Karna nantang Arjuna lak

ndang perang Nanging Arjuna

nolak amarga dheweke ngerti

Karna iku sadulure dhewe

Karna ngongkon Arjuna njupuk

senjatane Nanging Arjuna nolak

nganggo perang

Ibune nangis ning ngarep

keloro putrane mandekake

peperangan iku Akhire Arjuna

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 2: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

CARITA WAYANG

bull Kunthi

Tresna marang

keluargane

Seneng Karukunan

bull Karno

Egois srei

gampang nesu

bull Arjuna

Sabar Seneng ngalah

Trisna marang keluargane

bull Negara Astina

bull Negangake nyumelangke

Dicritakake ndisik ana

putri kang ayu sing jenenge

Dewi Kunthi Dewi Kunthi nikah

karo Prabu Dewa Surya lan

nduwe anak sing jenenge

Karna Sakwise Pirang tahun

Dewi Kunthi nikah meneh karo

Prabu Pandudewanata nduwe

anak meneh sing dijenengake

Arjuna Dewi Kunthi sayang

banget marang Arjuna ndelok

kabeh iku Karna ngarasa

awake gak diperhatekne

Sak wise pirang-pirang tahun Karna kalungonan saka kerajaan ibune nggoleki lan nangisi karna Ing sawijining dina ibune mikirne Karna lan njaluk marang para dewa supaya nemokake dheweke karo Karna Ora suwene wektu Kunti rungu swara bocah enom suarane kaya Karna

Ing istana Karna ketemu ibune lan njaluk restu kangge dadi Ksatria perang Ibune ora ngrestukake amarga yen dadi Ksatria perang pada karo Karna nglawan adhine Karna ora

Akhire peperangan

antara Arjuna saka kesatrian

Madukoro nglawan Adipati

Basukarno utawa Karna saka

Awonggo

Karna nantang Arjuna lak

ndang perang Nanging Arjuna

nolak amarga dheweke ngerti

Karna iku sadulure dhewe

Karna ngongkon Arjuna njupuk

senjatane Nanging Arjuna nolak

nganggo perang

Ibune nangis ning ngarep

keloro putrane mandekake

peperangan iku Akhire Arjuna

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 3: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

bull Kunthi

Tresna marang

keluargane

Seneng Karukunan

bull Karno

Egois srei

gampang nesu

bull Arjuna

Sabar Seneng ngalah

Trisna marang keluargane

bull Negara Astina

bull Negangake nyumelangke

Dicritakake ndisik ana

putri kang ayu sing jenenge

Dewi Kunthi Dewi Kunthi nikah

karo Prabu Dewa Surya lan

nduwe anak sing jenenge

Karna Sakwise Pirang tahun

Dewi Kunthi nikah meneh karo

Prabu Pandudewanata nduwe

anak meneh sing dijenengake

Arjuna Dewi Kunthi sayang

banget marang Arjuna ndelok

kabeh iku Karna ngarasa

awake gak diperhatekne

Sak wise pirang-pirang tahun Karna kalungonan saka kerajaan ibune nggoleki lan nangisi karna Ing sawijining dina ibune mikirne Karna lan njaluk marang para dewa supaya nemokake dheweke karo Karna Ora suwene wektu Kunti rungu swara bocah enom suarane kaya Karna

Ing istana Karna ketemu ibune lan njaluk restu kangge dadi Ksatria perang Ibune ora ngrestukake amarga yen dadi Ksatria perang pada karo Karna nglawan adhine Karna ora

Akhire peperangan

antara Arjuna saka kesatrian

Madukoro nglawan Adipati

Basukarno utawa Karna saka

Awonggo

Karna nantang Arjuna lak

ndang perang Nanging Arjuna

nolak amarga dheweke ngerti

Karna iku sadulure dhewe

Karna ngongkon Arjuna njupuk

senjatane Nanging Arjuna nolak

nganggo perang

Ibune nangis ning ngarep

keloro putrane mandekake

peperangan iku Akhire Arjuna

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 4: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

bull Negara Astina

bull Negangake nyumelangke

Dicritakake ndisik ana

putri kang ayu sing jenenge

Dewi Kunthi Dewi Kunthi nikah

karo Prabu Dewa Surya lan

nduwe anak sing jenenge

Karna Sakwise Pirang tahun

Dewi Kunthi nikah meneh karo

Prabu Pandudewanata nduwe

anak meneh sing dijenengake

Arjuna Dewi Kunthi sayang

banget marang Arjuna ndelok

kabeh iku Karna ngarasa

awake gak diperhatekne

Sak wise pirang-pirang tahun Karna kalungonan saka kerajaan ibune nggoleki lan nangisi karna Ing sawijining dina ibune mikirne Karna lan njaluk marang para dewa supaya nemokake dheweke karo Karna Ora suwene wektu Kunti rungu swara bocah enom suarane kaya Karna

Ing istana Karna ketemu ibune lan njaluk restu kangge dadi Ksatria perang Ibune ora ngrestukake amarga yen dadi Ksatria perang pada karo Karna nglawan adhine Karna ora

Akhire peperangan

antara Arjuna saka kesatrian

Madukoro nglawan Adipati

Basukarno utawa Karna saka

Awonggo

Karna nantang Arjuna lak

ndang perang Nanging Arjuna

nolak amarga dheweke ngerti

Karna iku sadulure dhewe

Karna ngongkon Arjuna njupuk

senjatane Nanging Arjuna nolak

nganggo perang

Ibune nangis ning ngarep

keloro putrane mandekake

peperangan iku Akhire Arjuna

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 5: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

Dicritakake ndisik ana

putri kang ayu sing jenenge

Dewi Kunthi Dewi Kunthi nikah

karo Prabu Dewa Surya lan

nduwe anak sing jenenge

Karna Sakwise Pirang tahun

Dewi Kunthi nikah meneh karo

Prabu Pandudewanata nduwe

anak meneh sing dijenengake

Arjuna Dewi Kunthi sayang

banget marang Arjuna ndelok

kabeh iku Karna ngarasa

awake gak diperhatekne

Sak wise pirang-pirang tahun Karna kalungonan saka kerajaan ibune nggoleki lan nangisi karna Ing sawijining dina ibune mikirne Karna lan njaluk marang para dewa supaya nemokake dheweke karo Karna Ora suwene wektu Kunti rungu swara bocah enom suarane kaya Karna

Ing istana Karna ketemu ibune lan njaluk restu kangge dadi Ksatria perang Ibune ora ngrestukake amarga yen dadi Ksatria perang pada karo Karna nglawan adhine Karna ora

Akhire peperangan

antara Arjuna saka kesatrian

Madukoro nglawan Adipati

Basukarno utawa Karna saka

Awonggo

Karna nantang Arjuna lak

ndang perang Nanging Arjuna

nolak amarga dheweke ngerti

Karna iku sadulure dhewe

Karna ngongkon Arjuna njupuk

senjatane Nanging Arjuna nolak

nganggo perang

Ibune nangis ning ngarep

keloro putrane mandekake

peperangan iku Akhire Arjuna

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 6: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

Sak wise pirang-pirang tahun Karna kalungonan saka kerajaan ibune nggoleki lan nangisi karna Ing sawijining dina ibune mikirne Karna lan njaluk marang para dewa supaya nemokake dheweke karo Karna Ora suwene wektu Kunti rungu swara bocah enom suarane kaya Karna

Ing istana Karna ketemu ibune lan njaluk restu kangge dadi Ksatria perang Ibune ora ngrestukake amarga yen dadi Ksatria perang pada karo Karna nglawan adhine Karna ora

Akhire peperangan

antara Arjuna saka kesatrian

Madukoro nglawan Adipati

Basukarno utawa Karna saka

Awonggo

Karna nantang Arjuna lak

ndang perang Nanging Arjuna

nolak amarga dheweke ngerti

Karna iku sadulure dhewe

Karna ngongkon Arjuna njupuk

senjatane Nanging Arjuna nolak

nganggo perang

Ibune nangis ning ngarep

keloro putrane mandekake

peperangan iku Akhire Arjuna

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 7: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

Akhire peperangan

antara Arjuna saka kesatrian

Madukoro nglawan Adipati

Basukarno utawa Karna saka

Awonggo

Karna nantang Arjuna lak

ndang perang Nanging Arjuna

nolak amarga dheweke ngerti

Karna iku sadulure dhewe

Karna ngongkon Arjuna njupuk

senjatane Nanging Arjuna nolak

nganggo perang

Ibune nangis ning ngarep

keloro putrane mandekake

peperangan iku Akhire Arjuna

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 8: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

Nanging kagelutan iku

tetep sido ngasi saya panas

Wektu peperangan kalakon

hebate ana keanehan loro

ksatria sing pinter manah iku

pada-pada ngetokake akeh

anak panah nanging ora enek

siji wae sing ngenei kaloro-

lorone Kadang mandek terus

pada pepandang pada

netesake luh Prabu Salyo

(Kusir Karna) lan Prabu Kresno

(Kusir Arjuna)kalorone ngerti

kaloro-lorone putra Dewi Kunthi

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 9: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

Wektu sedino pada saling tempur saling ngetokake senjata saktine saling ngudanke panah nanging ora enek sitok wae sing ngeneki awak Prabu Kresno dadi kusir Arjuno ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuno Dadi Tali kusir jaran disentak lan jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karno nanging amergo kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarno utawa Karna Anak

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 10: CERITA WAYANG KARNO TANDHING

bull Ojo seneng mikir ala marang wong liya

bull Ojo grusa grusu nentokake pilihan

bull Jaga karukunan marang sedulur

bull Bakti marang wong tua

Page 11: CERITA WAYANG KARNO TANDHING