Top Banner
CAWANGAN KHIDMAT PELANGGAN By: AHMAD SHAHRUNNIZAM B AHMAD SHAZALI SYARIFAH SYAHIRAH BT S KHAIRUL ANWAR
11

Cawangan Khidmat Pelanggan

Jun 14, 2015

Download

Education

Mohd Asri

Slide for Industrial Training JUPEM Selangor
(Diploma In Geomatic Science - Remote Sensing)
Slideshow about everything that I had learned in the JUPEM Selangor on 2012.
As the references for the junior. :)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Cawangan Khidmat Pelanggan

CAWANGAN KHIDMAT PELANGGAN

By: AHMAD SHAHRUNNIZAM B AHMAD SHAZALI SYARIFAH SYAHIRAH BT S KHAIRUL ANWAR

Page 2: Cawangan Khidmat Pelanggan

PENGENALAN

• Diketuai oleh En Aminnuddin b Mohamad Ali• Merupakan cawangan yang berurusan terus dengan

pelanggan• Memberi perkhidmatan menjual pelan dan melayan apa

yang dikehendaki pelanggan• Pelan disediakan dalam 3 saiz iaitu A3, A2, A0• Harga harga pelan bergantung kepada saiz seperti berikut

-A3 = RM6-A2 = RM8-A0 =RM12

Page 3: Cawangan Khidmat Pelanggan

Piawai PelangganPIAGAM PELANGGAN-Menyiapkan kerja ukur kadaster sehingga penyediaan Pelan Akui dalam tempoh tidak melebihi 60 hari dari tarikh penerimaan Permohonan Ukur yang lengkap dan teratur.-Memastikan penyemakan ke atas kerjakerja Jurukur Tanah Berlesen (JTB) disiapkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh penyerahan dokumen yang lengkap dan teratur.-Memproses Pelan Strata dalam tempoh 30 hari dan Pelan Akui Strata dalam tempoh 50 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan teratur.-Memastikan pengeluaran nombor-nombor lot dilakukan dalam tempoh tidak melebihi 7 hari dari tarikh permohonan yang lengkap dan teratur daripada Jurukur Tanah Berlesen.-Menyedia serta membekalkan data-data ukur untuk penyediaan suratan hakmilik ke Pejabat Tanah/Pejabat Pengarah Tanah dan Galian dalam tempoh 7 hari dari penerimaan permohonan yang sempurna dan teratur.-Memastikan dokumen geospatial terperingkat dibekalkan dalam masa 2 hari selepas menerima kelulusan tapisan keselamatan.-Memastikan data pasca proses MyRTKNet dapat diurus dan dibekalkan dalam masa 4 jam.-Memastikan sebarang permohonan pembelian maklumat geodetik tidak terhad dapat diurus dan dibekalkan dalam masa 1 hari.-Memastikan sebarang permohonan perkhidmatan transformasi koordinat, penukaran koordinat, unjuran peta dan interpolasi geoid dapat diurus dan dibekalkan dalam masa 1 hari.-Memastikan sebarang permohonan perkhidmatan / pembelian bagi setiap salinan data ukur/peta tidak terhad di kaunter JUPEM dapat diuruskan dalam masa 1 jam.-Memastikan data-data ukur dapat diakses dan diperolehi melalui ecommerce pada bila-bila masa.-Membuat pembayaran bil dan invois tidak melebihi 14 hari dari tarikh penerimaan lengkap diterima.

Page 4: Cawangan Khidmat Pelanggan

CARTA ALIRAN MENGURUSKAN PERMOHONAN BARU AKAUN PRA BAYAR

MULA

TAMAT

Tekan No. Giliran

Terima dan semak pesanan pelanggan

Sediakan salinan dokumen ukur atau peta seperti yang dikehendaki

Semak hasil cetakan dan pastikan sepertimana di pesan

Kenakan cop Hakcipta Terpelihara

Sediakan resit dan terima bayaran

Page 5: Cawangan Khidmat Pelanggan

CARTA ALIRAN MENUTUP TRANSAKSI DAN MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN PEGAWAI KAUNTER

MULA

TAMAT

Pastikan hasil yang diterima tepat mengikut laporan memo serahan

Buat pengesahan memo serahan dan tutup transaksi

Cetak laporan harian dan memo serahan

Hantar laporan Serahan dan hasil kepada Ketua cawangan

Terima laporan dan memo serahan serta hasil dari pegawai kaunter

Page 6: Cawangan Khidmat Pelanggan

MENGENAI KHIDMAT PELANGGANTerdapat pelbagai ruang di cawangan khidmat pelanggan seperti:

– Bilik kebal– Kaunter– Bilik warta– Bilik percetakan

Menggunakan software CSRS untuk mencari no lot dan sebagainya.

Apa yang pelanggan perlu buat sebelum membeli apa apa pelan:– Bawa geran– Tahu no lot– Daerah atau mukim– Wang secukupnya

Tujuannya adalah untuk memudahkan tugas mencari lot-lot yang dikehendaki oleh pelanggan dan mempercepatkan tugas.

Page 7: Cawangan Khidmat Pelanggan
Page 8: Cawangan Khidmat Pelanggan

BILIK KEBAL

Page 9: Cawangan Khidmat Pelanggan

BILIK WARTA

Page 10: Cawangan Khidmat Pelanggan

BILIK CETAK

Page 11: Cawangan Khidmat Pelanggan

Ok adik adik itu sahaja kerja kami

Sekian terima kasih