Top Banner
APA ITU RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)? Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu bentuk rancangan pemajuan yang disediakan bagi suatu kawasan yang dipilih secara khusus bertujuan menen- tukan tindakan pelaksanaan pembangunan dan pengurusan sesuatu kawasan tersebut. Hasil utama RKK adalah Pelan Tinda- kan Pembangunan atau Pelan Pengurusan atau kedua-duanya sekali. KEPERLUAN RKK GUGUSAN PULAU TIOMAN 2030 1. Kawasan Peranginan Bertaraf Antarabangsa 2. Keperluan Kawalan Perancangan Yang Komprehensif 3. Kepentingan Pengekalan Flora dan Fauna CADANGAN ILUSTRASI PEMBANGUNAN DI KAWASAN KAJIAN PERUNTUKAN AKTA 172 Jika pada bila-bila masa semasa penyediaan atau apabila mula berkuat- kuasanya sesuatu rancangan struktur atau rancangan tempatan, Pengarah Negeri atau PBPT atas daya usahanya sendiri atau sebagaimana yang di arahkan oleh jawatankuasa boleh mengemukakan kepada jawatankuasa cadangan bagi penetapan suatu kawa- san khas bagi perolahkan khas dan ter- perinci dengan cara pemajuan, pema- juan semula, pengelokan, pemuli- haraan atau amalan pengurusan atau sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain, bagi keseluruhan atau sebahagian kawasan itu dan jenis pengolahan yang dicadangkan. Subseksyen 16B(1), Akta 172 Subseksyen 16B(2), Akta 172 Jawatankuasa Hendaklah menentukan sama ada Pengarah Negeri atau PBPT yang bertanggungjawab menyediakan suatu rancangan bagi kawasan khas itu. Subseksyen 16B(3), Akta 172 Rancangan bagi sesuatu kawasan khas hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagaimana penyediaan rancangan tempatan, tetapi hendaklah dimasukkan ke dalam rancangan itu panduan yang terperinci bagi pelaksa- naan dan pengurusannya dan rancangan itu hendaklah mempunyai kuat kuasanya seperti rancangan tem- patan. APAKAH PERANAN ANDA? Anda dijemput untuk memeriksa Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Gugusan Pulau Tioman, Pahang 2030 sebagaimana dilokasi yang ditetapkan DIBAWAH. Sekiranya anda mempunyai bantahan dan ca- dangan terhadap laporan Draf RKK tersebut, anda dialu-alukan untuk mengisi borang penyertaan awam Lembaga Pembangunan Pulau Tioman Ibu pejabat : No. 1&2, Jalan Endau Rompin, Tanjong Gemok, 26820 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur. Jeti Kg. Tekek Pulau Tioman, 26800 Rompin, Pahang Darul Makmur. LOKASI PAMERAN, SEMAKAN 1 2 3 Mengenal Pasti Kawasan Kajian RKK Pewartaan RKK PERINGKAT VII PERINGKAT VI PERINGKAT V PERINGKAT IV PERINGKAT III PERINGKAT II PERINGKAT I Peringkat Penyediaan Draf RKK Publisiti Awal RKK Penyediaan Asas Rujukan RKK & Kelulusan JPN Pelantikan Perunding Penyediaan Laporan Pendekatan RKK (2 Bulan) Penyediaan Laporan Draf Awal RKK (2 Bulan) Penyediaan Draf RKK (2 Bulan) PUBLISITI DRAF RKK JPN Meluluskan / Menolak Draf RKK Pindaan RKK Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) Peringkat Semasa Jawatankuasa Siasatan Tempatan & Pen- dengaran Awam PERINGKAT PENYEDIAAN DRAF RKK GUGUSAN PULAU TIOMAN, PAHANG 2030 MATLAMAT PEMBANGUNAN Mempertingkatkan Imej dan Identiti Tioman Sebagai Destinasi Ekopelancongan Bertaraf Antarabangsa Yang UnggulOBJEKTIF PEMBANGUNAN Memelihara kawasan rizab hidupan liar dan taman laut Meningkatkan kemudahan landskap serta menyediakan kemudahan pelancongan yang lengkap Memantapkan produk, aktiviti dan kemudahan pelancongan bertaraf dunia Meningkatkan taraf hidup dan menyediakan peluang pekerjaan Menyediakan kemudaahan infrastruktur dan utiliti yang sistematik Menyediakan kemudahan pengangkutan dan sistem lalu lintas efisien Pulau Tioman sebagai Destinasi Pelancongan Mampan dan Bertaraf Dunia Pengurusan Alam Sekitar dan Pemeliharaan Biodiversiti Ekonomi Mampan dengan Sokongan In- frastruktur, Kemu- dahan, Penglibatan Komuniti dan Pengu- rusan Berkesan H1 H2 H3 HALATUJU PEMBANGUNAN PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN Quick Win Project Entry Point Project Projek Impak Tinggi Projek yang berpotensi, strategik dan memberi impak besar dengan jangka masa yang panjang Projek yang mempunyai manfaat sebaik pelaksanaannya dan mesti dilaksanakan secepat mungkin Projek yang mempunyai jangka masa panjang (boleh melebihi jangka masa yang ditetapkan dalam RKK) Cadangan Keseluruhan Kompleks Tun Razak (KOMTUR) Bangunan KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25626 Kuantan, Pahang Darul Makmur.
3

Cadangan Keseluruhanepublisiti.townplan.gov.my/turun/.../risalah_RKKTioman2030.pdf · Draf RKK Publisiti Awal RKK Penyediaan Asas Rujukan RKK & Kelulusan JPN Pelantikan Perunding

Jan 05, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Cadangan Keseluruhanepublisiti.townplan.gov.my/turun/.../risalah_RKKTioman2030.pdf · Draf RKK Publisiti Awal RKK Penyediaan Asas Rujukan RKK & Kelulusan JPN Pelantikan Perunding

APA ITU RANCANGAN

KAWASAN KHAS (RKK)?

Rancangan Kawasan Khas (RKK)

adalah suatu bentuk rancangan

pemajuan yang disediakan bagi

suatu kawasan yang dipilih

secara khusus bertujuan menen-

tukan tindakan pelaksanaan

pembangunan dan pengurusan

sesuatu kawasan tersebut. Hasil

utama RKK adalah Pelan Tinda-

kan Pembangunan atau Pelan

Pengurusan atau kedua-duanya

sekali.

KEPERLUAN RKK GUGUSAN PULAU TIOMAN 2030

1. Kawasan Peranginan Bertaraf

Antarabangsa

2. Keperluan Kawalan Perancangan Yang Komprehensif

3. Kepentingan Pengekalan Flora dan Fauna

CADANGAN ILUSTRASI PEMBANGUNAN DI KAWASAN KAJIAN

PERUNTUKAN AKTA 172

Jika pada bila-bila masa semasa penyediaan atau apabila mula berkuat-kuasanya sesuatu rancangan struktur atau rancangan tempatan, Pengarah Negeri atau PBPT atas daya usahanya sendiri atau sebagaimana yang di arahkan oleh jawatankuasa boleh mengemukakan kepada jawatankuasa cadangan bagi penetapan suatu kawa-san khas bagi perolahkan khas dan ter-perinci dengan cara pemajuan, pema-juan semula, pengelokan, pemuli-haraan atau amalan pengurusan atau sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain, bagi keseluruhan atau sebahagian kawasan itu dan jenis pengolahan yang dicadangkan.

Subseksyen 16B(1), Akta 172

Subseksyen 16B(2), Akta 172

Jawatankuasa Hendaklah menentukan sama ada Pengarah Negeri atau PBPT yang bertanggungjawab menyediakan suatu rancangan bagi kawasan khas itu.

Subseksyen 16B(3), Akta 172

Rancangan bagi sesuatu kawasan khas hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagaimana penyediaan rancangan tempatan, tetapi hendaklah dimasukkan ke dalam rancangan itu panduan yang terperinci bagi pelaksa-naan dan pengurusannya dan rancangan itu hendaklah mempunyai kuat kuasanya seperti rancangan tem-patan.

APAKAH PERANAN ANDA?

Anda dijemput untuk memeriksa Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Gugusan Pulau Tioman, Pahang 2030 sebagaimana dilokasi

yang ditetapkan DIBAWAH. Sekiranya anda mempunyai bantahan dan ca-dangan terhadap laporan Draf RKK tersebut, anda dialu-alukan untuk mengisi borang penyertaan awam

Lembaga Pembangunan Pulau

Tioman

Ibu pejabat : No. 1&2, Jalan

Endau Rompin, Tanjong Gemok,

26820 Kuala Rompin,

Pahang Darul Makmur.

Jeti Kg. Tekek

Pulau Tioman,

26800 Rompin,

Pahang Darul Makmur.

LOKASI PAMERAN, SEMAKAN

1

2

3

Mengenal Pasti Kawasan Kajian RKK

Pewartaan RKK PERINGKAT VII

PERINGKAT VI

PERINGKAT V

PERINGKAT IV

PERINGKAT III

PERINGKAT II

PERINGKAT I

Peringkat Penyediaan Draf RKK

Publisiti Awal RKK

Penyediaan Asas Rujukan RKK & Kelulusan JPN

Pelantikan Perunding

Penyediaan Laporan Pendekatan RKK (2 Bulan)

Penyediaan Laporan Draf Awal RKK (2 Bulan)

Penyediaan Draf RKK (2 Bulan)

PUBLISITI DRAF RKK

JPN Meluluskan / Menolak Draf RKK

Pindaan RKK

Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN)

Peringkat Semasa

Jawatankuasa Siasatan Tempatan & Pen-dengaran Awam

PERINGKAT PENYEDIAAN DRAF RKK GUGUSAN PULAU TIOMAN, PAHANG 2030

MATLAMAT PEMBANGUNAN “Mempertingkatkan Imej dan Identiti Tioman Sebagai Destinasi Ekopelancongan

Bertaraf Antarabangsa Yang Unggul”

OBJEKTIF PEMBANGUNAN

Memelihara kawasan rizab hidupan liar dan taman laut

Meningkatkan kemudahan landskap serta menyediakan

kemudahan pelancongan yang

lengkap

Memantapkan produk, aktiviti dan kemudahan

pelancongan bertaraf dunia

Meningkatkan taraf hidup dan menyediakan

peluang pekerjaan

Menyediakan kemudaahan infrastruktur

dan utiliti yang

sistematik

Menyediakan kemudahan

pengangkutan dan sistem lalu lintas

efisien

Pulau Tioman sebagai Destinasi

Pelancongan Mampan dan

Bertaraf Dunia

Pengurusan Alam Sekitar dan

Pemeliharaan Biodiversiti

Ekonomi Mampan dengan Sokongan In-frastruktur, Kemu-dahan, Penglibatan

Komuniti dan Pengu-rusan Berkesan

H1 H2 H3

HALATUJU PEMBANGUNAN

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN

Quick Win Project

Entry Point Project

Projek Impak Tinggi

Projek yang berpotensi, strategik dan memberi impak besar dengan jangka masa yang panjang

Projek yang mempunyai manfaat sebaik pelaksanaannya dan mesti dilaksanakan secepat mungkin

Projek yang mempunyai jangka masa panjang (boleh melebihi jangka masa yang ditetapkan dalam RKK)

Cadangan Keseluruhan

Kompleks Tun Razak (KOMTUR)

Bangunan KOMTUR,

Bandar Indera Mahkota,

25626 Kuantan,

Pahang Darul Makmur.

Page 2: Cadangan Keseluruhanepublisiti.townplan.gov.my/turun/.../risalah_RKKTioman2030.pdf · Draf RKK Publisiti Awal RKK Penyediaan Asas Rujukan RKK & Kelulusan JPN Pelantikan Perunding

PETUNJUK: Perumahan

Komersial

Pertanian

Hutan Darat

Pengangkutan

Industri Ringan

Institusi dan Kemudahan Masyarakat

Tanah Lapang dan Rekreasi

Infrastruktur dan Utiliti

Badan Air

Pantai

Tanah Kosong

Sumber: Kajian RKK Gugusan Pulau Tioman, 2030 (2019)

PELAN GUNA TANAH CADANGAN

Costal Treking

Jungle Treking

Bukit

Zon Kawalan Pembangunan

Zon Kawasan Pertanian

Zon Pengekalan Hutan

Skuba

Terumbu Karang Island Hoping

Pembangunan Komuniti

Berenang

Sungai

Zon Pemeliharaan Taman Laut

Laut

Snorkeling

Kawasan Penyu Mendarat dan Bertelur

PETUNJUK:

Lapangan Terbang

PELAN KONSEP INDIKATIF

Sumber: Kajian RKK Gugusan Pulau Tioman, 2030 (2019)

Page 3: Cadangan Keseluruhanepublisiti.townplan.gov.my/turun/.../risalah_RKKTioman2030.pdf · Draf RKK Publisiti Awal RKK Penyediaan Asas Rujukan RKK & Kelulusan JPN Pelantikan Perunding

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS GUGUSAN PULAU TIOMAN

PAHANG 2030

Diterbitkan oleh:

PLANMalaysia Pejabat Projek Zon Timur, Kuala Terengganu

PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Semenanjung Malaysia)