Top Banner
® Cat ® C6.6 motor ACERT™ tehnologije Snaga na zamašnjaku 111,8 kW/152 KS Radne težine XL 16 610 kg LGP 17 790 kg D6N Buldožer
24

Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

Feb 12, 2018

Download

Documents

phamthien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

®

Cat® C6.6 motor ACERT™ tehnologije

Snaga na zamašnjaku 111,8 kW/152 KS

Radne težine

XL 16 610 kg

LGP 17 790 kg

D6NBuldožer

Page 2: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

2

Buldožer D6N

Projektiran da zadovolji na najzahtjevnijimgradilištima. Kombinacijom snage, robustnihkomponenti i vrhunske ravnoteže, svestrani D6N je predviđen za teške radne uvjete.Omogućava prenošenje materijala uzpouzdanost i izdržljivost kakvu i očekujete od Caterpillarovih strojeva.

Radni alati

Caterpillar nudi raznolike izvedbe noževai ostalih radnih alata, kako bi se stroj brzoi učinkovito prilagodio gotovo svakomposlu. str. 14

SystemOne podvozje

Caterpillar je SystemOne™ podvozjekonstruirao isključivo za Cat® strojeve, a time se produljio vijek trajanja podvozja,povećala pouzdanost i snizili troškovivlasništva i rada. str. 13

Pogonski mehanizam

Novi program koji uključuje više brzina,Multi Velocity Program (MVP), povećavasposobnost i performansu powershifttransmisije. Sada je na raspolaganju 5 raspona brzina kako bi se zadovoljilizahtjevi većeg broja radnih uvjeta i primjena. str. 6

Upravljanje diferencijalom

Ovaj pouzdani sustav održava snagu naoba lanca tijekom okretanja. Istodobnomkontrolom brzine, smjera i upravljanjapreko upravljačke palice, ostvaruje semaksimalna produktivnost. str. 5

Motor

Cat® C6.6 motor ispunjava najstrožestandarde za emisije ispušnih plinovaStage IIIA, a istodobno osiguravaizvanrednu performansu motora,štedljivu potrošnju goriva i dugotrajnuizdržljivost. str. 4

✔Nova osobina

Page 3: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

3

Kompletna podrška kupcu

Vaš Cat® zastupnik ponudit će vam,prilikom kupnje stroja, široki raspon uslugakoje se mogu definirati sporazumom opodršci kupcu. Zastupnik će vam pomoćinapraviti plan koji će pokrivati sve: odstroja i izbora priključaka, do zamjene -tako će vaše ulaganje postići najboljuisplativost. str. 18

Mogućnost servisiranja

Produljeni razmaci između preventivnihodržavanja omogućavaju dulje vrijemerada. Sve značajnije komponente, filtri imjesta podmazivanja, lako su dostupni imodularne izvedbe. Osuvremenjeni EMSIII sustav nadzora stroja povećao jedijagnostičke mogućnosti. str. 16

Konstrukcija

Čelični odljevci i debele čelične pločezavarene su kako bi se postigla krutakonstrukcija jednodijelnog kućišta i okvira. Meki oslonci kabine pričvršćenivijcima smanjuju razinu buke i vibracije.Gumena izolirajuća pričvršćenjaspremnika za gorivo, eliminiraju vibracijei smanjuju naprezanja. str. 12

AccuGrade™ laserski i GPS sustavi vođenjastroja

Accugrade laser i GPS sustavi mogu sejednostavno ugraditi na stroj opremljenpripremom za tu opciju, AccuGradeARO. str. 10

Kabina strojara

Preuređena kabina strojara omogućavabolju preglednost i smanjuje utjecajebuke i vibracija. Klima uređaj i sjedalo sazračnim ogibljenjem C500 kao standard,osiguravaju strojaru izvanrednuudobnost. str. 8

Page 4: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

4

MotorNovi Caterpillarov dizel motor C6.6, ACERT™ tehnologije, ispunjava zahtjeve EU Stage IIIA zaispušne plinove motora, a istodobno ostvaruje odličnu performansu.

Cat® C6. 6 motor ACERT™ tehnologije.Caterpillarov C6.6 je šest-cilindarski motorlinijske konfiguracije, zapremnine 6,6 L,opremljen Caterpillarovim “common rail”sustavom opskrbe gorivom. KoristiACERT tehnologiju, seriju Caterpillarovihinovacija, koje omogućavaju naprednoelektroničko upravljanje, preciznu opskrbugorivom i razrađenu regulaciju zraka, arezultat je izvanredna performansa i manjeemisije plinova. Cat C6.6 ACERTtehnologije ispunjava Stage IIIA standardeEuropske unije za emisije ispušnih plinova.

Konstrukcija. Motor C6.6 karakterizirakompaktna konstrukcija s osobinama za teške radne uvjete, čime se postižeizvanredna izdržljivost, pouzdanost i učinak. C6.6 uključuje novu konstrukcijuglave cilindra poprečnog protoka, glavu s 4 ventila i elektronički kontrolerADEM™ A4.

Elektroničke komande. Motori C6.6 koristenapredne elektroničke kontrolere čija jeučinkovitost i pouzdanost provjerena i dokazana. ADEM A4 elektroničkikontrolni modul (ECM) prima podatke odsenzora montiranih na motoru, i podešavaosnovne parametre kako bi se zadržalaoptimalna performansa. Ta podešavanjaoptimiziraju također ekonomičnost goriva i usklađenost s propisima o emisiji plinova.Elektronika također čini stroj jednostavnijimu slučaju rješavanja kvarova i popravaka.

Opskrba gorivom. Gorivo ulazi u komoru zasagorijevanje u obliku brojnih, preciznoupravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanjegoriva na ovaj način omogućava preciznooblikovanje procesa sagorijevanja. ModulADEM A4 usmjerava brizgaljke tako daone za vrijeme sagorijevanja ubrizgavajutočno određene količine goriva u pravomtrenutku, a time se postiže optimalneučinkovitost i performansa.

Regulacija zraka. Motor C6.6 koristiturbopunjač s “pametnim” izlazom zaotpadne tvari koji precizno upravlja tlakompojačanja. Rezultat je poboljšanje u svimradnim područjima motora: Reakcija gasa,manja potrošnja goriva i optimiziranaperformansa motora. Nova konstrukcijaglave cilindra poprečnog protoka olakšavakretanje zraka, dok manje tolerancijeizmeđu klipa i košuljice cilindra umanjujuudare plinova.

S turbopunjenjem i međuhlađenjem. Dobrausklađenost turbopunjača i međuhladnjakazraka hlađenog zrakom, rezultira većomsnagom uz održavanje stalnog brojaokretaja i niske temperature ispušnihplinova.

Električna pumpa za punjenje goriva. Električnapumpa za punjenje goriva smještena je u podnožju primarnog filtra za gorivoiznad separatora vode kombiniranog s primarnim filtrom za gorivo. Prekidačomogućava jednostavno punjenje sustavanakon servisiranja filtra za gorivo.

Povećanje momenta. Elektronički sustavgoriva s izravnim ubrizgavanjem omogućavakontrolirano povećanje dobave goriva kadse motor vraća s nazivnog broja okretaja.Rezultat je povećanje snage iznad nazivnevrijednosti. Kombinacijom povećanjamomenta i maksimalne snage, poboljšavase reakcija, omogućava veća vučna sila i ubrzavaju se radni ciklusi s dozerom.

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

0 2 4 6 8 10 km/h

N x 1000

300

200

100

0

Brzina

Vučn

a si

la

Page 5: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

5

Upravljanje diferencijalomUpravljanje diferencijalom održava snagu na oba lanca tijekom okretanja. Pomoću upravljačke palice,strojari imaju kontrolu nad brzinom stroja, smjerom i upravljačem, uz istodobno maksimalnopovećanje produktivnosti.

Sustav upravljanja preko palice. Sustavupravljanja preko palice omogućavaistodobno, jednostavno upravljanjevožnjom, smjerom i komandomtransmisije jednom rukom.• Palica za upravljanje ima tipke na

lagani dodir za promjenu na više iliniže stupnjeva prijenosa.

• Što se palica više pomiče, to je manjiradijus okretanja.

• Za promjenu smjera stroja, strojariokreću palicu u smjeru kazaljke nasatu za naprijed, ili u smjeru suprotnomod kazalje na satu za natrag. Neutralnipoložaj transmisije nalazi se u sredini,između ova dva položaja.

• Male sile upravljanja preko paliceosiguravaju udobnost strojara tijekomdugih smjena.

Promjena smjera pomoću diferencijalnogupravljanja. Uz diferencijalno upravljanje,može se lakše mijenjati smjer u lijevu ili desnu stranu kad je na nožu velikoopterećenje. Strojar održava preciznukontrolu na nagibima, oko zgrada,mostova, drveća ili ostalih zapreka.• Diferencijalno upravljanje omogućava

rad na skučenim mjestima uz radijuseokretanja najmanje u ovoj klasi.

• Modulacija sustava upravljača fino se podešava za precizno upravljanje u svim primjenama s promjenomsmjera u lijevu ili desnu stranu.

• Bez obzira na uvjete tla, upravljanje je nepromijenjeno jer se tijekom radasnaga održava na oba lanca.

Sustav upravljanja diferencijalom. Planetarnidiferencijal okreće stroj ubrzavanjemjednog lanca te usporavanjem drugog, uz održavanje pune snage na oba lanca.Sustav upravljanja diferencijalom sastojise od:• Tri kompleta planetarnih zupčanika.• Specijalne hidraulične pumpe,

promjenljive istisnine.• Dvosmjernog motora sustava

upravljača, fiksne istisnine.• Pogonskih zupčanika sustava

upravljača, za teške uvjete rada.• Dva kompleta planetarnih zupčanika

(sustava upravljača i pogonskih) činedvostruki diferencijal.

• Treći komplet planetarnih zupčanika,tzv. izjednačavajućih planetarnihzupčanika, nalazi se u glavnomkućištu i omogućava postizanjemaksimalne razlike brzine izmeđulanaca od 4,0 km/h.

Rad stroja. Za vožnje ravno naprijed,snaga prolazi kroz mali zupčaniktransmisije i konusni zupčanik u dvostruki diferencijal, prenosećipodjednaku, neprekinutu snagu dosvakog pogonskog sklopa. Tijekomokretanja snaga se prenosi do vanjskoglanca, ubrzavajući ga. Unutarnji lanac se usporava, kako bi se prilagodiomanjim radijusima okretanja. Brzinakretanja naprijed ostaje jednaka tijekomčitavog okretanja.

Page 6: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

6

Pogonski mehanizamRobustne, izdržljive i pouzdane komponente daju neprekinutu snagu kao reakciju na opterećenja i pružaju trajnu pouzdanost.

Program više brzina (Multi Velocity Program,MVP). Caterpillarov program s višebrzina (MVP) omogućava strojaru daizabere između pet različitih rasponabrzina, prema naprijed i natrag, čime sepovećava produktivnost stroja, smanjujepotrošnja goriva i znatno umanjujutroškovi rada.

Izbor radnih brzina optimiziran je kakobi se postigla najbolja učinkovitost,najekonomičnija potrošnja goriva i najbolja vučna sila. Broj okretajamotora u svakom se rasponu brzinaautomatski prilagođava i omogućavanesmetani, ugodni i učinkovit rad stroja.Strojar može neovisno birati brzinuprema naprijed i natrag, u rasponu od1,5, 2,0, 2,5, 3,0 i 3,5.

Automatska promjena stupnjeva prijenosa/automatsko prebacivanje u niži stupanjprijenosa. Automatska promjenastupnjeva prijenosa omogućava strojaruda prethodno odabere područje brojaokretaja za vožnju naprijed i natrag,kako bi promjene smjera vožnje bilelagane i učinkovite .

Namještanja automatske promjenebrzina uključuju:• 1,5 naprijed do 2,5 natrag.• 2,5 naprijed do 2,5 natrag.• 2,5 naprijed do 1,5 natrag.

Automatsko prebacivanje u niži stupanjprijenosa omogućava transmisiji daautomatski prebaci u niži stupanjprijenosa kada se ustanovi znatnopovećanje opterećenja.

Elektroničko upravljanje pritiska spojke. D6N ima dodatnu osobinu promjenestupnjeva prijenosa transmisije, kojomse postižu bolje performanse i komforstrojara - elektroničko upravljanjetlakom spojke (ECPC). Regulacijom i modulacijom pojedinačnih spojki, ova jedinstvena osobina omogućavanesmetanu promjenu stupnjevaprijenosa na temelju trenutačnih radnihuvjeta.

Komande sustava upravljača i transmisije. U svakoj primjeni, sustav diferencijalnogupravljanja stroja D6N osiguravastrojaru upravljanje kakvo je potrebno.Tipke na lagani dodir, koje se nalaze nakomandama upravljača, prebacujuelektronički upravljanu transmisiju.

Pretvarač momenta. Jednostupanjskipretvarač stroja D6N učinkovito reagira na uvjete promjene opterećenjamultipliciranjem momenta, čime sepovećava vučna sila. Omogućava zaštitukomponenti pogonskog sklopasprečavanjem udarnih opterećenja u slučaju primjene dozera u teškimuvjetima rada. Pretvarač momenta jeučinkovito prilagođen komponentamapogonskog sklopa i omogućava, vamapotrebne, vrhunske performanse.

Transmisija. Provjerena planetarnapowershift transmisija odlikuje se s petraspona brzina prema naprijed i petnatrag, a koristi uljem hlađene spojkevelikog promjera, visokog kapaciteta.Kako bi se maksimalno produljio vijektrajanja transmisije, konstrukcijaplanetarnog prijenosnika omogućavaraspodjelu opterećenja i naprezanjapreko više zupčanika.• Upravljanim pomicanjem leptiraste

zaklopke, regulira se broj okretajamotora tijekom promjene smjera uzvisoku energiju, za neprekinut rad i dulji vijek trajanja komponenti.

• Komplet zupčanika transmisije i konusnih zupčanika modularne su izvedbe i lako se klizno pomiču u stražnji dio kućišta stroja, čak i s montiranim riperom.

• Prisilnim protokom ulja podmazuju se i hlade paketi spojki, kako bi sepostigao maksimalni vijek trajanjaspojke.

• Promjena stupnjeva prijenosa ovisna o opterećenju, omogućava glatkoukopčavanje spojke pod uvjetimaopterećenja.

Page 7: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

7

1

23

4 5 6

7 8

Kočnice. Uljem hlađene, hidrauličnoaktivirane kočnice omogućavaju prijenosvelikog momenta i produljeni vijektrajanja.

Povišeni pogonski sklop. • Odvaja pogonske sklopove od tla

i sprječava udarna opterećenja radnogalata, čime se postiže dulji vijektrajanja pogonskog mehanizma.

• Zupci lančanika, čahure i pogonskisklopovi nalaze se izvan utjecajaabrazivnih materijala i vlage.

• Caterpillar u D6N koristi jednostrukereduktorske planetarne pogonskesklopove, što omogućava dugotrajneperformanse i izdržljivost.

1 Komanda upravljača. Sustav upravljanjadiferencijalom preko upravljačkepalice omogućava istodobno upravljanjevožnjom i transmisijom samo jednomrukom.

2 Motor za upravljanje diferencijalom.Dvosmjerni hidraulični motor sustava upravljača aktivira dvostrukidiferencijal, koji mijenja brzinupojedinog lanca. Usporavanjemjednog lanca i povećavanjem brzinedrugog lanca, postiže se neprekinutprijenos snage.

3 Transmisija s mehaničkom promjenomstupnjeva prijenosa. Provjerenakonstrukcija planetarnog prijenosnikaomogućava lagane promjene brzina,uz raspodjelu opterećenja prekovišestrukih zupčanika, za dugi vijektrajanja.

4 Finalni pogon. Caterpillarovi povišenipogonski sklopovi omogućavajuodvajanje od tla i sprječavaju udarnaopterećenja radnog alata, čime seproduljuje radni vijek stroja.

5 Sklop kočnica. Uljem hlađeni kočionidiskovi velikog promjera osiguravajudugi radni vijek.

6 Motor. Caterpillar® C6.6 dizel motorACERT tehnologije ispunjavapostojeće odredbe za ispušne plinovemotora.

7 Pretvarač momenta. Učinkovit pretvaračmomenta omogućava multiplikacijumomenta za povećanu vučnu silu i štiti pogonski sklop od udarnihopterećenja.

8 Hladnjak. Aluminijski pločasti hladnjakomogućava izvrstan prijenos topline.

Page 8: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

8

Kabina strojaraU usavršenoj kabini strojara ima manje buke i vibracija, a preglednost je odlična. Caterpillarovo udobno sjedalo sa zračnim ogibljenjem smanjuje zamor strojara. Kabina i klimatizacija zraka su standard stroja.

Kabina. Kabina je prostrana i udobna, štopridonosi produktivnosti rada tijekomčitav smjene. Veliki ostakljeni prozori i vrata omogućavaju odličnu preglednostdo noža, na stražnju i bočne strana stroja.

Brtve na vratima i prozorima sprječavajuprodiranje prašine u kabinu. Materijalkrovne obloge i ploče od pjenoplastasmanjuju razinu buke.

Pojedinačne komande brisačavjetrobranskog stakla nalaze se u prednjem dijelu stropne obloge.Rashladni sustav ugrađen je ukonstrukciju kabine, omogućavajućidobru preglednost nad stražnjim dijelomstroja. Strojar ima jednostavni pristuptemeljnim podacima o funkcioniranjustroja zahvaljujući funkcionalnoj i preglednoj ploči s instrumentima.

Page 9: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

9

Ogibljeno sjedalo Cat C500 Comfort.Caterpillarovo zračno ogibljeno sjedaloC500 Comfort, ergonomski je izvedenokako bi se olakšao rad strojara u različitimuvjetima gradilišta. Komforna opremadanas je uobičajena na stroju D6N.• Sjedalo je potpuno podesivo, kako bi

strojaru omogućilo maksimalnuudobnost, oslonac i smanjenje zamora.

• Jastuci sjedala smanjuju pritisak na donjistražnji dio tijela i istodobno dopuštajuneograničeno pomicanje ruku i nogu.

• Standardno podešavanje naslona zadonji dio leđa omogućava udobnosjedenje.

• Grijani jastuci za sjedala mogu senabaviti kod vašeg ovlaštenog zastupnikaCaterpillara.

Ploča s instrumentima. Ploča s instrumentimas analognim mjernim instrumentimajednostavnim za očitavanje i lampicamaupozorenja, obavještava strojara o svakojpotencijalnoj smetnji u radu. Svi su mjerniinstrumenti i očitavanja lako vidljivi i nadirektnom sunčevom svjetlu. Premještenasvjetla upozorenja i mjerni instrumentiosiguravaju točnu i efikasnu zamjetljivostsvakog upozorenja. Komande grijanja,ventilacije i klima uređaja (HVAC) teodušci, pogodno su raspoređeni na ploči

s instrumentima kako bi se omogućilakontrola klime za strojara. Komandeautomatske promjene brzina i automatskogprebacivanja u niži stupanj prijenosasmještene su unutar lakog odsega.Podmetači za noge omogućavaju stabilnosti udobnost strojara dok radi na nagibima.

Elektronički sustav nadzora (EMS III). EMS IIIomogućava trenutačnu reakciju strojara na stanje stroja i zabilježenih podataka o performansama, kako bi se olakšalodijagnosticiranje problema. Ima memorijukoja omogućava nadogradnju u skladu snovim tehnologijama i softverom. Sustav je kompatibilan s Cat programomElektronički tehničar (ET) i upravljačkimnadzornim sustavom (CMS). EMS, s novim funkcionalnostima, sadrži sljedećemjerne instrumente i očitanja:• Mjerač razine goriva• Mjerač temperature hidrauličnog ulja• Mjerač temperature rashladne tekućine

motora• Mjerač temperature ulja u pogonskom

sklopu• Pokazivači za:

– Tlak ulja– Održavanje separatora vode iz ulja– Začepljenje filtra za zrak

• Pokazivač tlaka ulja u motoru • Digitalno očitanje broja okretaja motora• Pokazivač raspona brzina transmisije• Brojač sati rada stroja• Brojač prijeđene kilometraže

Elektroprekidač za kontrolu gasa. Komandom prekopregibnog prekidača za kontrolu gasa, dodiromprsta aktivira se veliki ili mali broj okretaja pripraznom hodu. Papučica usporivača pružastrojaru punu kontrolu nad brojem okretajamotora kada je prekidač u položaju velikogbroja okretaja pri praznom hodu. Pomoćupregibnog prekidača mogu se također namjestitispecifične brzine vrtnje motora kako biodgovarale zahtjevima primjene.

Za namještanje brzine vrtnje motora, gurnutipapučicu usporivača, izabrati željenu brzinu i pohraniti je aktiviranjem pregibnog prekidačana 3 sekunde.

Komande radnog alata. Hidrauličke komandevođene malom silom omogućavaju jednostavnorukovanje strojem D6N i jamče sigurnu,preciznu kontrolu noža uz manji zamor strojara.Ergonomski oblikovan nož i komande riperaomogućavaju veći komfor strojara tijekomdugih smjena.

Druge osobineSpremišni prostor i pogodnosti kabinestrojara na stroju D6N:• Podesivi naslon za ruke• Pepeljara• Kuka za odjeću • Držač čaše• Unutarnje svjetlo• Elektroničko upravljanje gasom

postavljeno u desnoj konzoli• Ergonomske pedale• Otvaranje vrata s unutrašnje strane• Prostrani spremišni prostor sa svake strane

sjedala• Pričvršćenja za kutiju za ručak• Obložene konzole za radove na nagibu• Spremišni prostor iza sjedala za komplet

prve pomoći• Dvije utičnice od 12 V• Široka vrata kabine

Page 10: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

10

AccuGrade® laserski i GPS sustavi vođenja strojaUsavršena laserska i GPS tehnologija povećava strojarevu preciznost, podiže produktivnost i snižava operativne troškove.

Opcija AccuGrade pripreme (ARO).AccuGrade opcija (ARO) uključujetvornički instaliranu platformu zaAccuGrade laserski ili GPS sustav.

Sve promjene potrebne na električnomsustavu, hidrauličnom sustavu, nožu ikabini ugrađene su u AccuGrade ARO.Montažne konzole dodane na nož,omogućavaju jednostavno instaliranjestupova. Montažne konzole u kabiniučvršćuju displej u kabini. Utikačkamjesta unutar kabine i na prednjemdijelu stroja olakšavaju instaliranjeelektričnih komponenti.

Prednosti. Današnji postupci zemljanihradova i finog poravnavanja zahtijevajuveliki trud, a ovise o radu čovjeka i o instrumentima. Održavanjekonzistentnog nagiba između kolčićapredstavlja izazov čak za iskusnestrojare. AccuGrade Laser i GPSupravljanje strojem i sustavi vođenjasmanjuju zahtjeve za napornim radom i pomažu strojarima da se pridržavajukonstrukcijskog plana preciznimrezanjem, zasipavanjem te smanjenjemmaterijalnih troškova.

Funkcija automatskog upravljanja nožem.Automatsko upravljanje dizanjem i/ilinagibanjem noža smanjuje zahtjeve koje za strojara predstavlja upravljanjenožem, čime se osigurava dosljednapreciznost te viša produktivnost. Natemelju signala za korekciju, hidrauličniupravljački ventili automatski dižu ilispuštaju nož u svrhu održavanja točneelevacije reznog ruba.

Primjene. AccuGrade laser i GPS sustavipredviđeni su za široki raspon zemljanihradova koji dopuštaju mala odstupanja a ostvaruju visoku produktivnost. Izborda li koristiti laser ili GPS sustav, ovisi o zahtjevima gradilišta.

Page 11: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

11

Displej lasera u kabini. Displej lasera u kabini, s pokazivačem nagiba koji selako očitava i s pozadinskim svjetlomdispleja elevacije, pokazuje strojaru sveinformacije AccuGrade sustava. Strelicena displeju u kabini pokazuju položaj nožau odnosu na nagib te potrebna rezanja ili zasipavanja na radnoj površini. Rad s pritisnim gumbom omogućava strojarujednostavno prebacivanje s ručnog režima za grubo poravnavanje terena naautomatski režim za fino poravnavanje.

AccuGrade GPS sustav upravljanja.AccuGrade globalni sustav pozicioniranja(GPS) predstavlja najbolje rješenje kadagradilište zahtijeva vođenje po liniji tla više nego u ravninama jednostrukog ilidvostrukog nagiba. GPS sustav uspoređujepoziciju noža prema trodimenzionalnomkompjutoriziranom planu gradilišta i signalizira strojaru ili hidrauličnomsustavu da diže ili spušta nož, kako bi seispunili projektni zahtjevi.1 Radio podaci2 GSP prijemnik3 GPS bazna postaja4 Stroj opremljen AccuGrade GPS

sustavom

GPS displej u kabini. Displej u kabini dajestrojaru informaciju o radu u realnomvremenu. Predviđen za jednostavan rad,LCD displej u boji s tipkovnicom veličine140 mm, koji se može očitavati nadnevnom svjetlu, omogućava strojarimajednostavnu komunikaciju sa sustavom.Postavke i prikazi podataka mogu se lakokonfigurirati prema željama strojara.Displej je izveden da pruži pouzdaneperformanse u ekstremnim radnimuvjetima, uključujući udarna opterećenja,prašinu i vlagu.

AccuGrade laserski sustav upravljanjanagibom. Laserski sustav je idealan zaradove finog poravnavanja površina s jednim ili dva nagiba, kao što sugradilišta industrijskih, poslovnih i stambenih objekata.

3

4

22 11

Page 12: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

12

KonstrukcijaProjektirana i izgrađena da pruži čvrsti oslonac u najzahtjevnijim slučajevima primjene. Predviđena za produljeni radni vijek, kao i sam stroj D6N.

Okvir i odljevci. Kućište i okviri strojaD6N izgrađeni su da apsorbirajuvisoka udarna opterećenja i torzijskesile. Odljevci su strateški smješteniunutar okvira, kako bi se dodatnopovećala čvrstoća. Caterpillar koristirobotizirane tehnike zavarivanja usastavljanju kućišta i okvira. Na taj senačin postiže kvaliteta i pouzdanostčitave konstrukcije.• Glavni okvir od visokočvrstog

čelika otporan je na udarnaopterećenja.

• Kompjutorska završna analizaelemenata koristi se za procjenu i osiguranje izdržljivosti.

• Ispitivanjem konstrukcije u punommjerilu provjerava se integritetkonstrukcije.

• Robotizirano zavarivanjeomogućava duboku penetraciju u materijal i stalnost za dugotrajanje.

• Vrhunska preciznost strojneobrade za točno centriranjeprovrta i površina.

• Okretno vratilo i motkaegalizatora, za održavanjecentričnosti okvira koluta lanca.

Motka egalizatora. Motka egalizatorapruža okvirima kolutova mogućnostda osciliraju prema gore ili dolje,kako bi se stroj bolje prilagodiokonturi tla, uz osiguranje maksimalnevuče i udobnosti strojara.

Zaštita od prevrtanja. Oslonci kabineN-serije su ukrućeni. Krući osloncikabine rezultiraju manjom bukom i vibracijama u kabini i omogućavajuveću udobnost strojara.

Kvaliteta i pouzdanost. • Dvostruki čelični lim od 4 mm na bočnim

servisnim pristupnim panelima i stražnjemštitniku.

• Otprešani, zaobljeni uglovi čeličnog limapovećavaju čvrstoću.

• Gumena izolacija spremnika za gorivootklanja vibracije spremnika i smanjujemogućnost nastanka pukotina od unutarnjegnaprezanja.

• Ojačani štitnik hladnjaka za teške uvjete radasada je postao standard.

• Stražnji štitnik za riper, za teške uvjete rada.• Učvršćene brtve pružaju zaštitu od prašine

i vlage za stražnji plašt, otvore vrata i izmeđuROPS stupa i stražnjeg plašta.

Stilsko oblikovanje. Zaobljene forme strojaomogućavaju odličnu preglednost, dostupnost i lakoću servisiranja.• Izdržljive, debele čelične pokrovne ploče

vrata.• Predpročistač se nalazi ispod poklopca

motora, kako bi se omogućila dobra vidljivost.• Plašt motora je iskošen prema dolje zbog

bolje preglednosti.• Velika ostakljena površina.• Komande su ergonomske kako bi se olakšao

rad i postigla bolja učinkovitost.

Page 13: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

13

SystemOne™ podvozjeSystemOne™ podvozje, konstruirano isključivo za Caterpillarove strojeve predstavlja revolucionarnisustav podvozja - od podnožja naviše.

SystemOne™ podvozje. Ova konstrukcijaisključivo Caterpillarovih strojeva,produljuje vijek trajanja sustava i smanjuje operativne troškove.• Lančanik dugog vijeka trajanja.

Lančanici dugog vijeka trajanja, izdržeizmjenu dva ili više lanaca. Tehnologijarotirajuće čahure produljuje vijektrajanja.

• Sustav vođenja. Sustav vođenjadodiruje nosače članaka umjestokrajeve osovinica i pomaže održavatilanac unutar sustava kolutova. Rezultatje poboljšano vođenje lanaca.

• Rolke. Veći promjer prirubnice rolkiomogućava optimalno vođenje i duljivijek trajanja.

• Nosivi kolutovi. Nova konstrukcijanosivih kolutova tvornički suzabrtvljeni kao jedna cjelina. Većipromjer omogućava dulje vrijemetrošenja kako bi bilo usklađeno strajanjem sustava podvozja.

• Natezači lanaca. Središnji natezačlanca dodiruje samo čahuru - a nečlanke i time otklanja reckavost člankai omogućava bolje vođenje sklopačlanka. Natezači traju dulje jerdodiruju rotirajuću čahuru a ne gazećupovršinu članka lanca.

• Spojevi. Tvornički zabrtvljeni spojevizavareni su laserski kako bi omogućilikontrolu konačne funkcije.Zahvaljujući novoj metodi brtvljenja,spojevi čine čvršću cjelinu i ne ovise o spoju članaka da bi ostali zabrtvljeni.Kao i svi dijelovi Cat podvozja,ispunjeni su specijalnim uljima.

• Mogu se koristiti u svim vrstamaprimjene

• Okviri rolki zavareni su i kutijastog su presjeka, što ih čini čvrstima i otpornima na savijanje bez dodavanjatežine

• Podešivač lanaca i mehanička povratnaopruga te cilindar za podešavanjenapunjen mašću što dopušta kretanjenatezača naprijed-natrag kako bi seodržala odgovarajuća napetost lancakad apsorbira udarna opterećenjapodvozja

Izvedbe podvozja. XL izvedba (posebno duga)• Položaj prednjeg natezača lanca

omogućava da se veći dio lanca nalazina tlu i ispred buldožera. Omogućavaoptimalnu ravnotežu, vrhunsku vuču i upravljanje nožem kod finogporavnanja terena.

• Dugački okvir koluta omogućavadobru flotaciju u uvjetima mekog tla.

LGP izvedba (s malim pritiskom na tlo)• Specijalno konstruirana za rad

u uvjetima mekog i poroznog tla.• Široke papuče lanca, duži okvir lanca

i veći razmak lanaca, povećavajudodirnu površinu između lanca i tla te smanjuju pritisak na tlo čime se postiže odlična flotacija.

Kompletna zaštita štitnicima. IzvedbaCaterpillarovih podvozja uključujezaštitu cijelom dužinom na vrhu okvirakoluta lanca. Na taj se način sprječava daabrazivni materijali padaju na pomičnedijelove.

Okviri kolutova. Okviri kolutova izrađeni suod cijevnih profila, kako bi mogli podnijetiopterećenje savijanja i uvijanja.• Okviri kolutova pričvršćeni su na

buldožer preko okretnog vratila i motkeegalizatora.

Povratni sustav. Povratni sustav je izuzetanjer je zaštićen, a zabrtvljena šupljinanapunjena uljem godinama omogućavapouzdanu uporabu.

Oscilirajuće podvozje. Motka egalizatoramontirana je kao sedlo ispod glavnog okvirai omogućava osciliranje okvira kolutova i lanca. Osciliranje pruža stabilnu radnuplatformu za miran rad strojara na stroju.

Page 14: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

14

Radni alatiCat radni alati i alati za obradu tla izvedeni su tako da pružaju čvrstoću i fleksibilnost kako bi se stroj prilagodio radnom zadatku, uz maksimalno povećanje performansi.

Caterpillarovi noževi. Vrhunska konstrukcijaCat noževa za buldožere, s 4 ćelije,prilagođena je najtežim uvjetima rada.Naši noževi od visokočvrstogčelikaotporni su na torzijsko savijanje i progib u najtežim uvjetima primjene.• Rezne oštrice od visokočvrstog čelika

i Cat DH-2™ čelika otporne su nasavijanje.

• DH-3™ čelik i nastavci maksimalnoproduljuju radni vijek.

Nagibni nož promjenjivog kuta (VPAT). VPATnož pruža strojaru mogućnost da izkabine hidraulički podesi dizanje noža,kut i nagibanje.• Ručno podesiv korak noža za postizanje

optimalnih performansi.• Gornji uglovi noža su odsječeni,

kako bi se strojaru omogućila boljapreglednost područja. (samo XLizvedba).

• C-okvir je kruto vezan svornjacima za glavni okvir čime se postiže dobrakontrola noža i otklanja gibanje nožazbog oscilacija lanca ili bočnih sila.

• C-okvir je na spoju buldožerazabrtvljen i podmazivan daljinskimvodovima za produljeni radni vijek i miran rad.

• Veliki C-okviri ležajeva kolone dodanisu za poboljšanje izdržljivosti.

• Mjesta podmazivanja nalaze se nasvim spojevima osovinica, kako bi sesmanjilo trošenje.

Položaji VPAT - visina noža. • 54° – maksimalna opterećenja noža

i najbolje fino poravnavanje terena.• 57,5° – povoljna opterećenja noža

i opća obrada dozerom.• 60-62° – maksimalna penetracija noža

i smanjeno zadržavanje materijala nanožu.

Polu-univerzalni nož (samo XL izvedba).Izrađen za teške uvjete primjene gdje jevažna penetracija i bočno opterećenjenoža. Konstrukcija poluuniverzalnog nožačini ga idealnim za snažnu penetraciju u materijal. Krila noža predviđena su zavrhunsko zadržavanje tereta.

Page 15: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

15

Sklopivi nož. Izveden je tako da zadovoljavaširinu transporta od 3 m, bez demontaženoža. Dopušta da se dio na lijevom kraju noža preklopi prema naprijed u transportni položaj.

Riper s više noževa. Paralelogram ripera s više noževa omogućava vam daodaberete jedan, dva ili tri noža, ovisnoo radnim uvjetima.• Mogu se dobiti zakrivljeni i ravni

noževi ripera.• Vrhunska izdržljivost šasije u teškim

uvjetima primjene s vučnom motkom.

Vučna motka. D6N može biti opremljenvučnom motkom za vuču radnih alatakao što su:• Diskovi• Nabijači• Kotači za sjeckanje• Za vuču ostale opreme

Vitlo. • Pomoću jedne komandne palice

elektronički se upravlja s obje spojke i funkcijama kočnice, kako bi sepoboljšala učinkovitost strojara.

• Ulazne spojke na PTO vratilusprječavaju gubitak snage motora zbog manje potrošnje goriva.

• Ukopčavanje spojke i otpuštanjekočnice sinkronizirani su automatskiza rad bez smetnji.

• Komponente vitla mogu se servisirativitlom montiranim na buldožer.

Detalje možete saznati od ovlaštenogzastupnika Caterpillara.

Čistači u šumarstvu. U šumarstvu i primjenama obrade tla, gdje korijenje i panjevi mogu oštetiti stroj, za strojD6N se mogu dobiti čistači kao opcija.Čistači štite od oštećenja kritičnekomponente na buldožeru, kao što su hidraulični vodovi, ispušne cijevi,prozori kabine i svjetla.

Uobičajeni proizvodi. U skupini specijalnihproizvoda možete naći rješenje vašihspecifičnih zahtjeva i izgraditi strojkakav vam je potreban: Primjene u zbrinjavanju otpada, šumarstvu i utovaru brodova

Page 16: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

16

Mogućnost servisiranjaModularna izvedba povećava stupanj usavršenosti Caterpillarovih strojeva, pojednostavljajući servisiranje i održavanje.

Ugrađena mogućnost servisiranja. Kraćevrijeme servisiranja znači više radnogvremena. Najznačajnije komponenteizvedene su kao moduli i većina njih semože demontirati bez ometanja ilidemontaže ostalih komponenti.

Dijagnostički konektor. Dijagnostičkikonektor omogućava Caterpillarovimovlaštenim zastupnicima brzo otkrivanjesmetnji u radu D6N ili pristuppohranjenim podacima uz pomoćprograma Elektronički tehničar (Cat ET).

Dijagnostika. Sposobnosti dijagnostike i rješavanja problema na Cat stroju D6Nspadaju među najbolje. Konkurentskisustavi nadzora nude ograničenemogućnosti dijagnostike. Zahvaljujući tri razine upozorenja na kompaktnojploči s instrumentima, moguće je brzoprepoznavanje problema te njegovoguzroka.

Grupirane servisne točke i pristupačnost. StrojeviD6N konstruirani su vodeći računa o lakomi jednostavnom servisiranju.• Grupirani izvodi za mjerenje tlaka

omogućavaju mjerenje i otkrivanje smetnjihidrauličkog sustava. Na raspolaganju sudvije grupe daljinskih izvoda za mjerenjetlaka; jedna na desnom blatobranu, adruga iza štitnika transmisije na stražnjem dijelu stroja.

• Vrata motora na otvaranje s mehaničkimgraničnicima omogućavaju jednostavnipristup do pomoćnih filtara za gorivo,filtara za ulje, cijevi za punjenje uljamotora, filtra za zrak motora i A/Ckompresora.

• Pristupna vrata na lijevoj strani plaštaosiguravaju jednostavni pristup doakumulatora, cijevi za punjenjetransmisije, kutije s osiguračima, boce s tekućinom za pranje prozora, prekidačaza isključivanje, do razine ulja transmisijei sigurnosnog sustava stroja (opcija).

• Pristupna vrata s desne strane plaštaomogućavaju jednostavni pristup do filtrahidrauličnog ulja i daljinskih izvoda zamjerenje tlaka.

Product Link. Opcija Product Linkapredstavlja bežični sustav, tvornički ugrađen ili naknadno ugrađen jednostavnimpostupkom, koji pojednostavljuje praćenjestrojnog parka. Korištenjem satelita i mobilne tehnologije, sustav automatskiizvještava o ključnim parametrima kao što su lokacija stroja, sati rada stroja, aktivni i registrirani servisni kodovi te sigurnosnialarmi. Ovisno o verziji Product Linka,moguće ga je povezati s drugim sustavima na komandnoj ploči, odaslati upozorenja e-mailom ili dojavljivačem i saznati podatkeo potrošnji goriva.

Page 17: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

17

Cat sigurnosni sustav stroja (MSS).Sigurnosni sustav stroja koristielektronički kodirane ključeve kojeodabire kupac, kako bi se ograničio brojkorisnika ili vremenski parametri. MSSštiti od krađe, vandalizma i neovlaštenogkorištenja. Sustav svakog stroja možepohraniti do 255 ključeva, a svaki ključse može koristiti na onoliko strojevakoliko želimo. Sigurnosnim sustavomstroja se može upravljati pomoćuprograma Personal Data Assistant.Moguća je ugradnja na terenu.

Elektronički sustav nadzora. D6N seodlikuje fleksibilnim sustavom nadzorakoji se može lako nadograditi novim,ažuriranim softverom umjesto zamjenemodula, čime se smanjuju troškovi zadijelove. Kako se tehnologija mijenja i postaje raspoloživa nova elektronika i softveri, sustav nadzora će omogućitijednostavnu aktualizaciju stroja.

Ekološki ispusti. Ekološki ispustiomogućavaju ekološki siguran postupakispuštanja medija. Nalaze se nahladnjaku (rashladna tekućina) i nahidrauličnom spremniku te za izmjenuulja motora.

Jednostavno održavanje motora. Mnogi sedijelovi mogu obnoviti i mogu se dobitikao obnovljene (reman) komponente.• Blok od osnovnog metala može se

drugi puta bušiti i ugraditi suhečahure.

• Spojne motke se mogu demontiratikroz vrh cilindra.

• Klackalice bregastog vratila i potisnemotke mogu se zamijeniti bezdemontaže bregastog vratila.

• Produljeni intervali zamjene ulja i filtra za motorno ulje do 500 h.

Dostupnost. • Vrata motora na šarkama, za

povećanje dostupnosti motora i za servisiranje.

• Filtri, lako dostupni tijekompreventivnog održavanja.

• Stanje filtra za zrak nadzire seelektronički.

• Na raspolaganju mogućnost brzogpunjenja spremnika (priključak).

• Veća servisna vrata.• Dijagnostička ispitna mjesta dodana

su za brzo pronalaženje kvarova.

Page 18: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

18

Kompletna podrška kupcuVaš zastupnik Caterpillara ponudit će vam veliki izbor usluga koje se mogu odrediti ugovorom o podršci kupcu. Generalni zastupnik može plan prilagoditi prema vašim željama, od uslugapreventivnog održavanja do kompletnog održavanja stroja, omogućavajući vam da povratiteinvestirana sredstva.

Tehnička podrška proizvoda. Gotovo svedijelove za stroj D6N možete naći kodzastupnika. Caterpillarovi zastupnici se služe svjetskom kompjutorskommrežom kako bi na zalihama pronašlipotrebne dijelove i skratili zastoj stroja.Moguće je da postoji program razmjeneosnovnih komponenti. To bi skratilovrijeme popravaka i snizilo troškove.

Obnovljene komponente. Uštedite novacpomoću obnovljenih (reman) dijelova.Dobit ćete jednako jamstvo i pouzdanostkao i za nove proizvode, uz uštedu natroškovima od 40 do 70%.

Servisna sposobnost. Međutim, bez obzirada li je to u dobro opremljenoj trgovinivašeg zastupnika ili na terenu, imat ćetena usluzi dobro obučene tehničare kojise služe najnovijom tehnologijom i alatima.

Izbor. Napravite detaljne usporedbestrojeva koji dolaze u obzir prije samekupnje. Koliko traju komponente? Kojisu troškovi preventivnog održavanja?Kolika je zapravo cijena izgubljenograda? Vaš Cat ovlašteni zastupnik moževam dati odgovore na ova pitanja.

Nabavka. Razmislite o financijskimmogućnostima koje su vam naraspolaganju te o svakodnevnimoperativnim troškovima. Ovo je takođertrenutak da razmotrite usluge zastupnikakoje mogu biti uključene u cijenu strojakako biste smanjili troškove opreme,posjedovanja rada stroja kroz duljevrijeme.

Rad stroja. Poboljšanje radnih tehnikamože vam povećati profit. Vaš zastupnikCaterpillara ima potrebni materijal i ideje koje će vam pomoći pri podizanjuproduktivnosti.

Zamjena. Popraviti, prepraviti ilizamijeniti? Vaš zastupnik Caterpillaravam može pomoći u procjeni troškovakako biste napravili pravi izbor.

Održavanje. Sve više kupaca opremeplanira efikasno održavanje prije samekupnje stroja. U trenutku kupnje stroja,izaberite kod Cat zastupnika ono štovam odgovara iz široke ponude uslugaodržavanja. Programi popravka jamčevam unaprijed troškove popravaka.Dijagnostički programi kao što jeplansko uzimanje uzoraka ulja i tehničkaanaliza, pomoći će vam da izbjegneteneplanirane popravke.

Page 19: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

19Tehnički podaci za D6N buldožer

Težine

Radna težinaXL (SU-nož) 16 404 kgXL (VPAT noževi) 16 605 kgLGP (VPAT noževi) 17 791 kg

Transportna težinaXL (SU-nož) 16 099 kgXL (VPAT noževi) 16 300 kgLGP (VPAT noževi) 17 486 kg

• Radna težina: Uključuje EROPS, A/C, svjetla, VPAT dozer, transmisiju, vučnumotku, plašt motora, hidrauliku 3 ventila, 100% goriva, C500 komfornasjedala i strojara.

• Transportna težina: Uključuje EROPS, A/C, svjetla, VPAT dozer, transmisiju,vučnu motku, plašt motora, hidrauliku 3 ventila, 5% goriva i C500 komfornasjedala.

Dimenzije

Dužina osnovnog buldožera (s vučnom motkom) 3740 mm

Podvozje

Širina papučeXL 610 mmLGP 840 mm

Papuče/bočno - brojXL 40LGP 46

Osni razmak lanacaXL 1890 mmLGP 2160 mm

Lanac na tluXL 2581 mmLGP 3117 mm

Dodirna površina na tluXL 3.15 m2

LGP 5.24 m2

Pritisak na tloXL 51.6 kPaLGP 33.2 kPa

Koluti lanca/bočno - brojXL 7LGP 8

Motor

Motor Cat C6.6 ACERT tehnologijeNeto snaga

ISO 9249 111,8 kW/152 KS80/1269/EEC 111,8 kW/152 KS

Provrt 105 mmHod 127 mmZapremnina 6,6 litara

• Sve snage motora prikazane su u metričkim jedinicama (KS), uključujućinaslovnu stranicu.

• Nazivni broj okretaja motora 2200 o/min.• Neto snaga je snaga koja dolazi na zamašnjak kada je motor opremljen

ventilatorom, pročistačem zraka, ispušnim loncem i alternatorom.• Prigušenja motora nije potrebno do nadmorske visine od 3000 m, a iznad

3000 m prigušenje je automatsko.

Transmisija

Naprijed km/h

1,5 3,12,0 4,62,5 5,73,0 7,53.5 10

Natrag1,5 3,12,0 5,12,5 6,43,0 8,63.5 11,6

Naprijed - vučna sila1,5 320 kN2,0 175 kN3,0 97 kN

Servisne količine dopunjavanja

Litre

Spremnik za gorivo 299Rashladni sustav 35Diferencijali (svaka strana) 7Hidraulični spremnik 29,5

Page 20: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

20 Tehnički podaci za D6N buldožer

Kočnice

• Kočnice ispunjavaju standard ISO 10265:1998.

ROPS/FOPS

• ROPS (zaštitna konstrukcija od prevrtanja) koju Caterpillar nudi za ovaj stroj,zadovoljava ROPS kriterije ISO 3164 1995, i ISO 3471:1994.

• FOPS (konstrukcija za zaštitu od padajućih predmeta) zadovoljava ISO 3449-1992 razinu II.

Buka stroja

• Intenzitet buke kojoj je izložen strojar, mjeren prema postupku propisanom u ISO 6394:1998 iznosi 75 dB(A) za kabine koje proizvodi Caterpillar, ako supropisno montirane i održavane i ispitane sa zatvorenim vratima i prozorima.

• Navedena razina buke koju proizvodi stroj iznosi 110 dB (A), mjereno premapostupcima i uvjetima određenim u 2000/14/EC.

Noževi

Tip noža VPAT, SUXL SU

Kapacitet noža 4.28 m3

Širina noža 3154 mmXL VPAT

Kapacitet noža 3.18 m3

Širina noža 3272 mmLGP VPAT

Kapacitet noža 3.16 m3

Širina noža 4080 mm

Riper

Tip Fiksni paralelogramBroj zuba ripera 3Ukupna širina grede 2202 mmPoprečni presjek grede 216 x 254 mmMaksimalna penetracija

XL 473.5 mmLGP 359.5 mm

Svaki dodatni nož 78 kg

Vitlo

Model vitla PA55Težina* 1276.5 kgKapacitet ulja 74 litreDužina vitla i konzole 1145 mmŠirina kućišta vitla 975 mmBubanj

Promjer 254 mmŠirina 315 mm

Promjer prirubnice 504 mmVeličina kabela

Preporučeni 19 mmOpcija 22 mm

Kapacitet bubnjaPreporučeni kabel 122 mKabel kao opcija 88 m

Veličine zapornog prstena kablaVanjski promjer 54 mmDužina 65 mm

* Težina: Uključuje pumpu, komande strojara, ulje, montažne konzole i distantne elemente.

Page 21: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

21Tehnički podaci za D6N buldožer

12

3

9

7

4

56

8

DimenzijeSve dimenzije su približne.

XL LGPmm mm

1 Osni razmak lanaca 1890 21602 Širina buldožera

Sa sljedećim priključcima:Standardne papuče bez noža 2500 3000840 mm papuče bez noža 2450 2870Standardne papuče s VPAT nožem pod kutom 25° 2972 3706

3 Visina stroja od vrha rebra lancaSa sljedećom opremom:

ROPS zaštitni krov 3040 3144ROPS kabina 3095 3200

4 Visina vučne motke (sredina kuke)Od površine papuča na tlu 565 669

5 Dužina lanca na tlu 2581 31176 Dužina osnovnog buldožera (s vučnom motkom) 3740 4165

Sa sljedećim priključcima, dodanim na osnovnu dužinu buldožera:Riper 1026 1026Vitlo PA55 381 381VPAT noževi, ravni 1163 1204VPAT noževi, pod kutom od 25° 1787 2125SU-nož 1417 –

7 Visina od vrha rebra preko ispušne cijevi 2979 30838 Visina rebra 66 579 Najmanja visina čeone površine papuče od tla (prema SAE J1234) 392 507

Page 22: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

22 Tehnički podaci za D6N buldožer

Standardna opremaStandardna oprema može varirati. Za pojedinosti zatražite savjet ovlaštenog zastupnika Caterpillara.

Pogonski sklopCat® C6.6 ACERT™ tehnologije, Caterpillarov sustav goriva

Common Rail, elektronički upravljački modul ADEM™ A4 i međuhlađenje zraka

Jednostruki poly-klinasti remen s automatskim natezačemremena

Pokretanje motora pomoću eteraVentilator s izravnim pogonomAluminijski pločasti rashladni sustav (hladnjak, pogonski

sklop, međuhladnjak zraka)Čelični hladnjak ulja (upravljanje diferencijalom)Pročistač zraka s ugrađenim predpročistačem i automatskim

izbacivanjem prašine te usisom zraka ispod poklopcaElektrična pumpa za punjenje goriva s integriranim filtrom

za gorivo/separator vodeFunkcija usporavanja (ozibni prekidač i papučica za

upravljanje brojem okretaja motora) Planetarna powershift transmisija s pretvaračem momentaKontrolirano upravljanje gasom s automatiziranim

kompenziranjem opterećenjaAutomatsko upravljanje prebacivanjem u niži stupanj prijenosaAutomatske promjene stupnjeva prijenosa (1,5 naprijed -

2,5 natrag, 2,5 naprijed - 2,5 natrag, 2,5 naprijed - 1,5 natrag)Sustav više brzina (MVP) Funkcionalnost višestrukih brzina

koja omogućava izbor između 5 brzina u odnosu na tloSustav upravljača: Upravljanje diferencijalom preko pilotske

upravljačke palice

Ostala standardna opremaŠtitnik karteraEkološka ispuštanja radnih tekućina (motor, pogonski sklop,

hidraulično ulje)S•O•SSM izvodi za motor, pogonski sklop, ulje transmisijeMjesto za uzimanje uzoraka rashladne tekućineCentralizirani daljinski montirani tlačni izvodi za lagan pristup

i dijagnostikuPrednji uređaj za povlačenjeOvješena maska hladnjaka na otvaranjeVrata motora na otvaranjePoklopci motora na zaključavanjeKruta vučna motka - poteznicaHidraulika s tri ventila za VPAT dozerHidraulika ovisna o opterećenjuFiltar za ulje radnog uređaja

ElektrikaSirenaBrojač sati rada strojaAlarm za vožnju natragPretvarač 12 V, 10 ADijagnostički konektorAkumulatori 950 CCA, klasa 31Ugrađena prednja svjetlaAlternator za teške radne uvjete, bez četkica, 95 A (24 V)Starter (24 V)

Prostor strojaraROPS/FOPS kabina s ugrađenim A/CSjedalo, zračno ogibljenje, presvlaka za kabinuPodesivi naslon za rukeSigurnosni pojas na uvlačenje 76 mmOslonci za stopala za radove na nagibuSkup četiri mjerna instrumenta (rashladna tekućina motora,

temperatura ulja transmisije, temperatura hidrauličnog ulja,razina goriva)

Elektronički sustav nadzora (EMS III)Elektronički programabilan graničnik stupnja prijenosaUtičnice, dvije 12 VPriprema za radio, 12 V Spremišni odjeljakDržač čaše (LH)Kuka za odjeću Elektronički pokazivač rada pročistača zraka motora Elektronički pokazivač rada senzora za vodu u uljuRetrovizorFunkcija biranja točki promjene stupnjeva prijenosa na ploči

s instrumentima

PodvozjeSystemOne™ podvozjeSredišnji natezač lancaTrajno podmazani kolutovi lanaca (7 XL i 8 LGP) i natezači

lanacaNosivi kolutoviZamjenjivi rubni dijelovi lančanika s prigušenjem

buke/podrezaniLanci, 40 dijelova - 610 mm za izuzetno teške uvjete rada (24")

za XLLanci, 46 dijelova – 840 mm (33") srednje teški radovi za

LGP (usklađenost s transportom 3m)Hidraulički podešivači lancaŠtitnici vodilica lanca na kraju natezača lancaŠtitnici vodilica središnjeg dijela lanca za rad na na nagibu

(samo LGP)

Page 23: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

Tehnički podaci za D6N buldožer 23

Oprema po izboruOprema po izboru može varirati. Za pojedinosti zatražite savjet ovlaštenog zastupnika Caterpillara.

Hidraulika i riper:Četiri ventila za polu-univerzalni nož (XL) i riper ili VPAT

nož i riper Dva ventila za polu-univerzalni nož (SU)Riper, paralelogram (s tri ravna zuba)Svaki zakrivljeni zub kao opcija, zamjenjuje ravni zubPoklopac, konzola, riper

Pomoć pri pokretanju:Grijač rashladne tekućine motoraAkumulatori za teške radove

Par lanaca; SystemOne:XL izvedba, 40 sekcija:

560 mm ES610 mm MS610 mm ES središnji otvor

LGP izvedba, 46 sekcija:840 mm ES840 mm ES središnji otvor865 mm samočisteće

Vitlo i držači:Buldožer, priprema za vitloBuldožer, spreman za vitloPoklopac, konzola, vitloVitlo (standardno ili male brzine)Držač, 3 kolutaDržač, 4 koluta

Izmjena ulja, veliki broj okretajaHladnjak, otporan na otpadne materijalePredpročistač zraka turbineIzvedba za šumarstvoIzvedba za manipuliranje otpadaIzvedba za fino ravnanjeProduct Link

AccuGrade ARO (laser/GPS)Buldožeri - za težine vidjeti tablicu tehničkih podataka za

buldožerZaštitni krovGrijač, ugrađen u ploči s instrumentima za OROPSVentilator, reverzibilniSpremnik za gorivo s brzim punjenjemSustav osvjetljenja, 4 svjetlaRotirajuće svjetloSigurnosni sustav stroja (MSS)Štitnici:

Karter, za teške uvjete radaSpremnik za gorivoPrednji vodoviCilindri za podizanjePogonski sklopoviŠtitnik, stražnji, za teške uvjete radaRolke MSRolke sa zaštitom HDŠtitnici, vođenje lanaca, sredina XLZaštitna maska hladnjaka na otvaranje, za teške uvjete radaSpojniceRešetkaStražnji zaslon za kabinu EROPSStražnji zaslon za OROPS zaštitni krovBrisači, EROPS Brisači, OROPS

Page 24: Buldožer - · PDF fileopremljen Caterpillarovim “common rail ... upravljanih, mikro-eksplozija. Ubrizgavanje goriva na ovaj način omogućava precizno ... Caterpillar® C6.6 dizel

Buldožer D6N

®

HCrHT5742-1 (10/2008) hr

Više informacija o Cat proizvodima, uslugama zastupnika i industrijskim rješenjima, potražite na našoj web stranici www.cat.com

Materijali i tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave. Strojevi prikazani na fotografijama mogu uključivati dodatnu opremu. Zatražite savjet od zastupnika Caterpillara o mogućim opcijama.

© 2007 Caterpillar – Sva prava pridržana

CAT, CATERPILLAR, njihov logo i Caterpillarova žuta boja, izdržljiva odjeća, a također i identitet korporacije i proizvoda, zaštitni su znakovi Caterpillara i ne smiju se koristiti bez dozvole.