Top Banner
3 A feladatok között könnyebben eligazodhatsz, ha figyelsz az itt látható jelekre. Ezek alapfeladatok. Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed! A füzetedbe írd a feladat megoldását! Olvasd fel a szöveget hangosan, helyes kiejtéssel! Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok. Ez a kiegészítő tananyag jele. A feladatok megoldásában segíthet a Szókincstár vagy a Szóbúvár gyermeklexikon. Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk! A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve: az édes anyanyelv.” (Jókai Mór) Kedves második osztályos Tanuló! Ebben a tanévben is sok új és érdekes dolgot tanulsz majd az is- kolában. A nyelvtanórákon megismerkedsz a magyar nyelv szép- ségeivel, gazdagságával. Megtanulod, hogyan beszélj és írj szépen, helyesen magyarul. Ehhez sok-sok gyakorlásra van szükséged. A Nyelvtan és helyesírás munkafüzetben a tananyaghoz kapcsolódó érdekes, gyakran játékos, rejtvényszerű feladatokat találsz. Megol- dásukkal gyarapíthatod nyelvtani ismereteidet, s javíthatod a helyes- írásodat is.
16

„Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

Feb 16, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

A kiadvány 2013.09.23-tól tankönyvi engedélyt kapott a TKV/5797-12/2013. számú határozattal.

A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI-rendelet 1. melléklet 1.2.1. Magyar nyelv és irodalom kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára megnevezésű kerettanterv előírásainak.

Szerzők: Fülöp Mária érdemes tankönyvíró, Szilágyi Ferencné

Lektorok: Prof. Dr. Balázs Géza, Dr. G. Gődény Andrea

Bíráló: Széplaki Erzsébet

Szerkesztő: Réti Éva

Illusztráció: Damó Itván Borítóterv: Sellyei Tamás Ottó Tipográ�a: ARTéria DTP-Műhely Bt. © Fülöp Mária, Szilágyi Ferencné, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Apáczai Kiadó K�.), 2013 A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban kirendelt szakértők: Dr. Jenei Teréz, Vasváry Zoltánné, Nagy Károly ISBN: 978-963-328-206-9 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. www.o�.hu A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató AP-020306 Műszaki szerkesztő: Görög Gabriella Gra�kai szerkesztő: Feledi Eszter Terjedelem: 12,36 A/5 ív A könyv tömege: 253 gMelléklet: AP-020343Terjedelem: 4,12 A/5 ívA melléklet tömege: 70 g 3. kiadás, 2016 Nyomdai előkészítés: ARTéria DTP-Műhely Bt.

3

A feladatok között könnyebben eligazodhatsz, ha � gyelsz az itt látható jelekre.

Ezek alapfeladatok.

Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed!

A füzetedbe írd a feladat megoldását!

Olvasd fel a szöveget hangosan, helyes kiejtéssel!

Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok.

Ez a kiegészítő tananyag jele.

A feladatok megoldásában segíthet a Szókincstár vagy a Szóbúvár gyermeklexikon.

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!

A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői

„Egy kincse van minden nemzetnek adva,Míg azt megőrzi híven, addig él.E kincs neve: az édes anyanyelv.”

(Jókai Mór)

Kedves második osztályos Tanuló!Ebben a tanévben is sok új és érdekes dolgot tanulsz majd az is-kolában. A nyelvtanórákon megismerkedsz a magyar nyelv szép-ségeivel, gazdagságával. Megtanulod, hogyan beszélj és írj szépen, helyesen magyarul. Ehhez sok-sok gyakorlásra van szükséged. A Nyelvtan és helyesírás munkafüzetben a tananyaghoz kapcsolódó érdekes, gyakran játékos, rejtvényszerű feladatokat találsz. Megol-dásukkal gyarapíthatod nyelvtani ismereteidet, s javíthatod a helyes-írásodat is.

Page 2: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

4

a) Mesélj a nyári élményeidről!

b) Ki mondhatta a következő mondatokat a képen látható gyerekek közül? Beszéljétek meg!

Bárcsak tudnék úszni! Gyere be a vízbe labdázni!

Mikor mehetek be újra a vízbe? Kikölcsönöztük egy órára.

a) Milyen érzéseket fejeznek ki a gyerekek az arcukkal? Beszéljétek meg!

b) Mit tanácsolnál a társadnak, ha ezeket a jeleket látjátok? Fogalmazd meg egy-egy mondattal!

A beszéd és az írás

1.

2.

5

a) Egészítsd ki a következő hiányos mondatokat!

Magyarok vagyunk, nyelven

beszélünk.

A magyar nemzet jelképei a nemzetiszínű

és a magyar .

b) Ellenőrizd a munkádat a Nyelvtan és helyesírás tan-könyved 7. oldalán lévő 4. feladat szövege alapján!

c) Rajzold le egyik nemzeti jelképünket!

a) Mesélj a képről! Fogalmazd meg pontosan a gondolataidat, és helyesen ejtsd ki a szavakat!

b) Nekünk is eszünkbe jutott néhány szó a képről. Összekevertük a betűiket, és úgy írtuk le őket. Írd le ezeket a szavakat helyesen!

hntai átjké

aabdl csúdasz c) Alkoss egy-egy szót az azonos színnel írt betűkből! Írd is le őket!

m m é r l á e g s z h i ó n t k a a

3.

4.

Page 3: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

4

a) Mesélj a nyári élményeidről!

b) Ki mondhatta a következő mondatokat a képen látható gyerekek közül? Beszéljétek meg!

Bárcsak tudnék úszni! Gyere be a vízbe labdázni!

Mikor mehetek be újra a vízbe? Kikölcsönöztük egy órára.

a) Milyen érzéseket fejeznek ki a gyerekek az arcukkal? Beszéljétek meg!

b) Mit tanácsolnál a társadnak, ha ezeket a jeleket látjátok? Fogalmazd meg egy-egy mondattal!

A beszéd és az írás

1.

2.

5

a) Egészítsd ki a következő hiányos mondatokat!

Magyarok vagyunk, nyelven

beszélünk.

A magyar nemzet jelképei a nemzetiszínű

és a magyar .

b) Ellenőrizd a munkádat a Nyelvtan és helyesírás tan-könyved 7. oldalán lévő 4. feladat szövege alapján!

c) Rajzold le egyik nemzeti jelképünket!

a) Mesélj a képről! Fogalmazd meg pontosan a gondolataidat, és helyesen ejtsd ki a szavakat!

b) Nekünk is eszünkbe jutott néhány szó a képről. Összekevertük a betűiket, és úgy írtuk le őket. Írd le ezeket a szavakat helyesen!

hntai átjké

aabdl csúdasz c) Alkoss egy-egy szót az azonos színnel írt betűkből! Írd is le őket!

m m é r l á e g s z h i ó n t k a a

3.

4.

Page 4: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

6

a) Mondd ki a képen látható virágok nevét! Írd a karikába, hány hangból állnak!

b) Írd le a virágok nevét! Hány betűvel írtad le őket? Írd a keretbe!

c) Hasonlítsd össze a kiejtett hangok és a leírt betűk számát! Mit veszel észre?

Nevezd meg a képpárokon látható állatokat! Melyik hangot hallod mindkét szóban? Írd le a hangnak megfelelő betűt!

_________ _________

_________ _________

Húzd át azokat a betűket, amelyek a képen látható állat nevében szerepelnek! A meg-maradt betűkből egy-egy testrész nevét olvashatod össze. Írd is le őket!

h f ü a l l h m o ó m k l o u s k p o ó r k r

A hangok és a betűk

1.

2.

3.

7

4.

5.

6.

a) Másold le a szavakat a betűk száma szerint növekvő sorrendben!

nagymama, alma, lándzsa, akadály, kép, december

b) Karikázd be és olvasd össze a lemásolt szavak kezdőbetűjét! Ha jól dolgoztál, egy újabb szót kapsz megfejtésül. Foglald mondatba!

a) Figyeld meg a következő betűsorokat! Mi a véleményed róluk?

ncski eetngr aójh gsziet

b) Ha megfelelő sorrendbe állítod a betűsorok betűit, egy-egy szót kapsz megfejté-sül. Írd le őket helyesen a vonalra!

c) Alkossatok mondatokat a b) feladatban leírt szavakkal!

Színezd ki a képet az alábbiak szerint!

magánhangzót jelölő betű: piros mássalhangzót jelölő betű: kék

ú

g

i

s í pü

bm

ákő

ö

m t

j

é

vű n

k íp

r

ó

u

ü

ho le

f u

a

Page 5: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

6

a) Mondd ki a képen látható virágok nevét! Írd a karikába, hány hangból állnak!

b) Írd le a virágok nevét! Hány betűvel írtad le őket? Írd a keretbe!

c) Hasonlítsd össze a kiejtett hangok és a leírt betűk számát! Mit veszel észre?

Nevezd meg a képpárokon látható állatokat! Melyik hangot hallod mindkét szóban? Írd le a hangnak megfelelő betűt!

_________ _________

_________ _________

Húzd át azokat a betűket, amelyek a képen látható állat nevében szerepelnek! A meg-maradt betűkből egy-egy testrész nevét olvashatod össze. Írd is le őket!

h f ü a l l h m o ó m k l o u s k p o ó r k r

A hangok és a betűk

1.

2.

3.

7

4.

5.

6.

a) Másold le a szavakat a betűk száma szerint növekvő sorrendben!

nagymama, alma, lándzsa, akadály, kép, december

b) Karikázd be és olvasd össze a lemásolt szavak kezdőbetűjét! Ha jól dolgoztál, egy újabb szót kapsz megfejtésül. Foglald mondatba!

a) Figyeld meg a következő betűsorokat! Mi a véleményed róluk?

ncski eetngr aójh gsziet

b) Ha megfelelő sorrendbe állítod a betűsorok betűit, egy-egy szót kapsz megfejté-sül. Írd le őket helyesen a vonalra!

c) Alkossatok mondatokat a b) feladatban leírt szavakkal!

Színezd ki a képet az alábbiak szerint!

magánhangzót jelölő betű: piros mássalhangzót jelölő betű: kék

ú

g

i

s í pü

bm

ákő

ö

m t

j

é

vű n

k íp

r

ó

u

ü

ho le

f u

a

Page 6: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

8

a) Juss el a starttól a célig úgy, hogy sárgára színezed azokat a köveket, amelyeken magánhangzót jelölő betű van!

b) Hangoztasd a kiszínezett köveken lévő betűket!

a) Olvasd el Csanádi Imre Őszköszöntő című versét! Karikázd be a vers szavaiban a hosszú magánhangzókat!

Szállj, szállj, ökörnyál, – jön az ősz, megy a nyár. Megy a nyár, a nevetős, komolykodva jön az ősz, csillámló derekkel, sárga levelekkel, szőlővel, mosolygóval, fűre koccanó dióval.

b) Írj a vers szavaiból két-két példát a megfelelő helyre!

Minden magánhangzó

rövid a szóban Minden mássalhangzó

hosszú a szóban Rövid és hosszú magán-

hangzó van a szóban

a) Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot a felismert szabály alapján!

b) Foglald mondatba az egyik szópárt!

A magánhangzók csoportosítása

1.

2.

3.

¨m¯a¯r£ ¨l¯a¯p{ ¨b¤a¯l` ¨h¯a¯t` ¨s³z¡e³l` ¨vè«r£¨l¯á¯p` ¨b¤á¯b¤ á¯g®§ ¨f¡é³l`¨m¯á¯r£

y

ó

y

ta

sáe é

ij

m

d v

ícs

z

h

o

gy

f ny

rzs

ö ő

pb

u

űk ly

cg

üdzú n

9

a) Olvasd fel a szópárokat helyes kiejtéssel!

zug irat szüret örök karok kor rugózúg írat szűret őrök karók kór rúgó

b) Válaszd ki és írd be a mondatba illő szót!

Az a palota kapujában állnak.

Megérett a szőlő, kezdődhet a .

A tanító néni szavakat a füzetbe.

Hangosan a porszívó.

A gólt � ú sajnos megsérült.

a) Illessz a megadott betűk közé egy rövid magánhangzót úgy, hogy állatnevet kapj! ss pnty brz strcc

b) Illessz a megadott betűk közé egy hosszú magánhangzót úgy, hogy szót kapj!

szj hsz krm mly

c) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Keretezzétek be azokat a betűcsoporto-kat, ahol több megoldást is találtatok!

Keress a megadott szavakhoz hasonló jelentésű szót! Csak a keretben lévő magán-hangzók szerepeljenek benne!

o – o ö – ö

beteget gyógyít orvos azon

nyomban rögtön

piszkos locsol

lényeges mezei állat

bokréta állat� óka

4.

6.

5.

Page 7: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

8

a) Juss el a starttól a célig úgy, hogy sárgára színezed azokat a köveket, amelyeken magánhangzót jelölő betű van!

b) Hangoztasd a kiszínezett köveken lévő betűket!

a) Olvasd el Csanádi Imre Őszköszöntő című versét! Karikázd be a vers szavaiban a hosszú magánhangzókat!

Szállj, szállj, ökörnyál, – jön az ősz, megy a nyár. Megy a nyár, a nevetős, komolykodva jön az ősz, csillámló derekkel, sárga levelekkel, szőlővel, mosolygóval, fűre koccanó dióval.

b) Írj a vers szavaiból két-két példát a megfelelő helyre!

Minden magánhangzó

rövid a szóban Minden mássalhangzó

hosszú a szóban Rövid és hosszú magán-

hangzó van a szóban

a) Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot a felismert szabály alapján!

b) Foglald mondatba az egyik szópárt!

A magánhangzók csoportosítása

1.

2.

3.

¨m¯a¯r£ ¨l¯a¯p{ ¨b¤a¯l` ¨h¯a¯t` ¨s³z¡e³l` ¨vè«r£¨l¯á¯p` ¨b¤á¯b¤ á¯g®§ ¨f¡é³l`¨m¯á¯r£

y

ó

y

ta

sáe é

ij

m

d v

ícs

z

h

o

gy

f ny

rzs

ö ő

pb

u

űk ly

cg

üdzú n

9

a) Olvasd fel a szópárokat helyes kiejtéssel!

zug irat szüret örök karok kor rugózúg írat szűret őrök karók kór rúgó

b) Válaszd ki és írd be a mondatba illő szót!

Az a palota kapujában állnak.

Megérett a szőlő, kezdődhet a .

A tanító néni szavakat a füzetbe.

Hangosan a porszívó.

A gólt � ú sajnos megsérült.

a) Illessz a megadott betűk közé egy rövid magánhangzót úgy, hogy állatnevet kapj! ss pnty brz strcc

b) Illessz a megadott betűk közé egy hosszú magánhangzót úgy, hogy szót kapj!

szj hsz krm mly

c) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Keretezzétek be azokat a betűcsoporto-kat, ahol több megoldást is találtatok!

Keress a megadott szavakhoz hasonló jelentésű szót! Csak a keretben lévő magán-hangzók szerepeljenek benne!

o – o ö – ö

beteget gyógyít orvos azon

nyomban rögtön

piszkos locsol

lényeges mezei állat

bokréta állat� óka

4.

6.

5.

Page 8: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

10

a) Olvasd el a következő szöveget! Mondd el a társadnak, mit tudtál meg belőle! A hörcsög minden ehetőt hazaszállít, amit a mezőn talál. Téli álma

nem folyamatos. Néha felébred, a raktárhoz siet, és jóízűen fala-tozik. Amint jóllakik, újra elálmosodik. Ásít egyet, lepihen fűből készített puha vackába, és rögtön elszundít.

b) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben i vagy í betűt találsz! Írd le őket csoportosítva!

-i van a szóban -í van a szóban

a) Írd le, mit ábrázolnak a képek!

b) Írd át színessel a magánhangzókat a leírt szavakban!

a) Gyűjtsetek i és í betűs szavakat az olvasókönyv egyik meséjéből! Versenyezzetek, ki talál többet!

b) Írd le csoportosítva a gyűjtött szavakat!

Az -i, -í a szavakban

1.

2.

3.

11

a) Pótold a következő szavakban a hiányzó i vagy í magánhangzót!

h __ sz ny __ l __ k sz __ nes

h __ res k __ l __ ncs s __ m __ t

cs __ ga d __ csér k __ váló

k __ sér m __ nd __ g szel __ d

b) Másold le a helyesen kiegészített szavakat!

Mi a szabály? Töltsd ki a felismert szabály alapján a táblázatot!

a) Fejtsd meg a rejtvényt! Olyan szavakat keress, amelyekben csak i magánhangzó van! A kétjegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!

1. péksütemény 1.2. kerékpár 2.3. ruhanemű 3.4. apró 4.5. Mihály becézve 5.

b) Írd a vonalra a megfejtést!

c) Találjatok ki egy olyan történetet, amelyben a megfejtésül kapott szó szerepel!

Írd be a mondatokba az odaillő szót! A megadott szavak közül válassz!

csikós, csíkos, irt, írt

A felpattant a lovára. Anya gyomot a kertben.

Ádám pulóvert visel. Lili ma is a naplójába.

4.

5.

6.

¨k`é³k` ¨p¯i¯r¤o£s¨b£á¯t¯o´r£e¯r¤õ£s¨fªé¯n¯§e©s

¨p¯i¯r¤o£s̄ í¯t`g®y^o¤rµs¨f«rµi³s¨s¨s³z¡é³p{

¨k`é³k¯í¯t`

7.

Page 9: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

10

a) Olvasd el a következő szöveget! Mondd el a társadnak, mit tudtál meg belőle! A hörcsög minden ehetőt hazaszállít, amit a mezőn talál. Téli álma

nem folyamatos. Néha felébred, a raktárhoz siet, és jóízűen fala-tozik. Amint jóllakik, újra elálmosodik. Ásít egyet, lepihen fűből készített puha vackába, és rögtön elszundít.

b) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben i vagy í betűt találsz! Írd le őket csoportosítva!

-i van a szóban -í van a szóban

a) Írd le, mit ábrázolnak a képek!

b) Írd át színessel a magánhangzókat a leírt szavakban!

a) Gyűjtsetek i és í betűs szavakat az olvasókönyv egyik meséjéből! Versenyezzetek, ki talál többet!

b) Írd le csoportosítva a gyűjtött szavakat!

Az -i, -í a szavakban

1.

2.

3.

11

a) Pótold a következő szavakban a hiányzó i vagy í magánhangzót!

h __ sz ny __ l __ k sz __ nes

h __ res k __ l __ ncs s __ m __ t

cs __ ga d __ csér k __ váló

k __ sér m __ nd __ g szel __ d

b) Másold le a helyesen kiegészített szavakat!

Mi a szabály? Töltsd ki a felismert szabály alapján a táblázatot!

a) Fejtsd meg a rejtvényt! Olyan szavakat keress, amelyekben csak i magánhangzó van! A kétjegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!

1. péksütemény 1.2. kerékpár 2.3. ruhanemű 3.4. apró 4.5. Mihály becézve 5.

b) Írd a vonalra a megfejtést!

c) Találjatok ki egy olyan történetet, amelyben a megfejtésül kapott szó szerepel!

Írd be a mondatokba az odaillő szót! A megadott szavak közül válassz!

csikós, csíkos, irt, írt

A felpattant a lovára. Anya gyomot a kertben.

Ádám pulóvert visel. Lili ma is a naplójába.

4.

5.

6.

¨k`é³k` ¨p¯i¯r¤o£s¨b£á¯t¯o´r£e¯r¤õ£s¨fªé¯n¯§e©s

¨p¯i¯r¤o£s̄ í¯t`g®y^o¤rµs¨f«rµi³s¨s¨s³z¡é³p{

¨k`é³k¯í¯t`

7.

Page 10: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

12

a) Olvasd fel Galambosi László Dió című versét helyes kiejtéssel! Milyen esemény jut eszedbe róla? Mondd el a társadnak!

Azt fütyüli a rigó, Megérett már a dió. Le kell verni mind a fáról, Öregapó diót zsákol. Hív anyóka. Jó ebéd lesz. Gőzölög a diós rétes.

b) Másold le a vers szavai közül azokat, amelyekben o, ó betű van! Írd át színessel a szóvégi hosszú magánhangzókat!

a) Mi van a képeken? Nevezd meg hosszú magánhangzóra végződő szavakkal!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót! Mondd el azt a szabályt, amelyet a fenti szavak leírásakor használtál!

Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyekben rövid és hosszú magánhangzópárok vannak! Figyeljétek meg a megadott példát!

o – ó olló,

ö – ő körző,

Az -o, -ó; -ö, -ő a szavakban

1.

2.

3.

13

a) Egészítsd ki a következő szavakat! Válassz a megadott hosszú vagy rövid magán-hangzó közül!

o – ó lak___s, p___sta, ut___ls___, m___kus, g___mb___c, g___lya

ö – ő k___r, el___tt, b___r___nd, rend___r, z___ldül, sz___l___

b) Diktáljátok le egymásnak a helyesen kiegészített szavakat!

a) Egészítsd ki magánhangzókkal Csukás István Dalocska című versének részletét!

Cseng____ sz___l: gingalló,

r___ppenj már pillang____!

Pillang____ messze jár,

v___lt-nincs nyár, vége már.

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített versrészletet! Melyik évszak jut eszedbe róla?

Egészítsd ki a következő mondatokat -ó, -ő végű szavakkal! Használd a Nyelvtan és helyesírás tankönyved 93. oldalán található Helyesírási szógyűjteményt!

Ez a leves még nagyon .

Nyisd ki az ablakot, hogy bejöjjön a friss !

Az asztalon egy kockás van.

A házunk előtt megállt egy piros .

Nemzetiszínű leng a szélben.

a) Válaszoljatok a csala� nta találós kérdésekre!

Melyik ló őrli apróra a kávét?

Melyik dió tud beszélni?

Melyik ló fog halat?

Melyik cső ringat babát?

Melyik ló tud írni, olvasni?

b) Találj ki te is hasonló találós kérdéseket a társaidnak!

4.

5.

6.

7.

Page 11: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

12

a) Olvasd fel Galambosi László Dió című versét helyes kiejtéssel! Milyen esemény jut eszedbe róla? Mondd el a társadnak!

Azt fütyüli a rigó, Megérett már a dió. Le kell verni mind a fáról, Öregapó diót zsákol. Hív anyóka. Jó ebéd lesz. Gőzölög a diós rétes.

b) Másold le a vers szavai közül azokat, amelyekben o, ó betű van! Írd át színessel a szóvégi hosszú magánhangzókat!

a) Mi van a képeken? Nevezd meg hosszú magánhangzóra végződő szavakkal!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót! Mondd el azt a szabályt, amelyet a fenti szavak leírásakor használtál!

Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyekben rövid és hosszú magánhangzópárok vannak! Figyeljétek meg a megadott példát!

o – ó olló,

ö – ő körző,

Az -o, -ó; -ö, -ő a szavakban

1.

2.

3.

13

a) Egészítsd ki a következő szavakat! Válassz a megadott hosszú vagy rövid magán-hangzó közül!

o – ó lak___s, p___sta, ut___ls___, m___kus, g___mb___c, g___lya

ö – ő k___r, el___tt, b___r___nd, rend___r, z___ldül, sz___l___

b) Diktáljátok le egymásnak a helyesen kiegészített szavakat!

a) Egészítsd ki magánhangzókkal Csukás István Dalocska című versének részletét!

Cseng____ sz___l: gingalló,

r___ppenj már pillang____!

Pillang____ messze jár,

v___lt-nincs nyár, vége már.

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített versrészletet! Melyik évszak jut eszedbe róla?

Egészítsd ki a következő mondatokat -ó, -ő végű szavakkal! Használd a Nyelvtan és helyesírás tankönyved 93. oldalán található Helyesírási szógyűjteményt!

Ez a leves még nagyon .

Nyisd ki az ablakot, hogy bejöjjön a friss !

Az asztalon egy kockás van.

A házunk előtt megállt egy piros .

Nemzetiszínű leng a szélben.

a) Válaszoljatok a csala� nta találós kérdésekre!

Melyik ló őrli apróra a kávét?

Melyik dió tud beszélni?

Melyik ló fog halat?

Melyik cső ringat babát?

Melyik ló tud írni, olvasni?

b) Találj ki te is hasonló találós kérdéseket a társaidnak!

4.

5.

6.

7.

Page 12: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

14

a) Keress Kányádi Sándor Szeptember című versének részletében olyan szavakat, ki-fejezéseket, amelyekről az ősz jut az eszedbe! Választásodat beszéld meg a társaddal!

Fogyó mosolyú Hóharmat színű délután: kikerics; sárguló alma hűvösödnek fönn a fán. a vizek is.

Borzongó lombok, Gyapjasodik a reszketeg, kicsi őz: útra készülő észre se vettük, levelek. itt az ősz. b) Írd le csoportosítva a vers szavait!

-u, -ü van a szóban -ú, -ű van a szóban

a) Mit ábrázolnak a képek? Ejtsd ki helyesen a szavakat, majd írd le őket!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót! Mit vettél észre?

Az -u, -ú; -ü, -ű a szavakban

1.

2.

15

a) A papírlapra hullott falevelektől nem látszanak az u, ú; ü, ű betűk a szavakban. Írd le helyesen a szavakat a megfelelő csoportba!

n lla s llyed b za gy jt f rész alk

ár l f ge jság men hossz

bet szomor könny ham zöld l

u:

ú:

ü:

ű:

b) Írd át színessel a leírt szavakban a szóvégi magánhangzót!

Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó -u végű szóval! Segítenek a rajzok.

A zárva van.

A erszényes állat.

Egy siklik a vízen.

Megcsodáltam a színes tollát.

A gerendát emel a magasba.

Ezen a sakktáblán már csak öt van.

Egy fér� lábán van.

a) Olvasd fel többször, helyesen hangoztatva a keretben látható szavakat! Jegyezd meg a helyesírásukat!

dicsér, mindig, sima, lakos, posta, utolsó, körút, alul, belül, turista

b) Írj le közülük minél többet emlékezetből!

3.

4.

5.

Page 13: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

14

a) Keress Kányádi Sándor Szeptember című versének részletében olyan szavakat, ki-fejezéseket, amelyekről az ősz jut az eszedbe! Választásodat beszéld meg a társaddal!

Fogyó mosolyú Hóharmat színű délután: kikerics; sárguló alma hűvösödnek fönn a fán. a vizek is.

Borzongó lombok, Gyapjasodik a reszketeg, kicsi őz: útra készülő észre se vettük, levelek. itt az ősz. b) Írd le csoportosítva a vers szavait!

-u, -ü van a szóban -ú, -ű van a szóban

a) Mit ábrázolnak a képek? Ejtsd ki helyesen a szavakat, majd írd le őket!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót! Mit vettél észre?

Az -u, -ú; -ü, -ű a szavakban

1.

2.

15

a) A papírlapra hullott falevelektől nem látszanak az u, ú; ü, ű betűk a szavakban. Írd le helyesen a szavakat a megfelelő csoportba!

n lla s llyed b za gy jt f rész alk

ár l f ge jság men hossz

bet szomor könny ham zöld l

u:

ú:

ü:

ű:

b) Írd át színessel a leírt szavakban a szóvégi magánhangzót!

Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó -u végű szóval! Segítenek a rajzok.

A zárva van.

A erszényes állat.

Egy siklik a vízen.

Megcsodáltam a színes tollát.

A gerendát emel a magasba.

Ezen a sakktáblán már csak öt van.

Egy fér� lábán van.

a) Olvasd fel többször, helyesen hangoztatva a keretben látható szavakat! Jegyezd meg a helyesírásukat!

dicsér, mindig, sima, lakos, posta, utolsó, körút, alul, belül, turista

b) Írj le közülük minél többet emlékezetből!

3.

4.

5.

Page 14: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

16

Pótold a hiányzó magánhangzókat a következő szavakban! Segítenek a képek.

Cseréld ki a megadott szavak magánhangzóit úgy, hogy állatneveket kapj! A mással-hangzókat ne változtasd meg!

lé kátyú

pék rege

rak férj

nyíl mákos

Eltűntek a magánhangzók az állatnevekből. Pótold őket, majd írd le a kiegészített szavakat!

HRCSG SRGRG KKKK SZNYG HLL

Gyakorolj!

1.

¨s . ¶p`

¨s‰` . ¶v° ¶v° . z` . ¨l` . ¨n³§ . ¨l` . r° .

. ¶j®¦ f̈¡ . ¨s . f̈¡ . r° . ¨s‰`f̈¡ . ¨l©h` . ¨h` . d`

g®§ . ¨s‰` .

f̈¡ . ¶k` . t` . t` . z`t` . c³s . ¶k`

2.

3.

17

A következő ábra vízszintes és függőleges soraiban -ó, -ő végű szavak rejtőznek. Írj le közülük minél többet helyesen! A kétjegyű mássalhangzók betűjegyeit két külön négyzetben találod.

M E R D Ő F E D Ő DU S E O T E T Ő N IT Ü D Ő I L L A N ÓA J T Ó L H Á L Ó KT E R Í T Ő R P T IÓ V O N Ó G U M Ó KK A N D A L L Ó I ÖŐ C S E L L Ó L N TD U E V E Z Ő Ó T ŐS Z I T A K Ö T Ő H

a) Fejtsd meg a rejtvényt! Keress hosszú magánhangzóra végződő szavakat a rajzok segítségével! A kétjegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

9.

b) Írd a vonalra a megfejtést!

Egészítsd ki szóvá a vízszintes és a függőleges sorokat! Keress többféle megoldást!

S L

IK T

D B

IL T

M R

IH D

4.

5.

6.

1.

2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Page 15: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

16

Pótold a hiányzó magánhangzókat a következő szavakban! Segítenek a képek.

Cseréld ki a megadott szavak magánhangzóit úgy, hogy állatneveket kapj! A mással-hangzókat ne változtasd meg!

lé kátyú

pék rege

rak férj

nyíl mákos

Eltűntek a magánhangzók az állatnevekből. Pótold őket, majd írd le a kiegészített szavakat!

HRCSG SRGRG KKKK SZNYG HLL

Gyakorolj!

1.

¨s . ¶p`

¨s‰` . ¶v° ¶v° . z` . ¨l` . ¨n³§ . ¨l` . r° .

. ¶j®¦ f̈¡ . ¨s . f̈¡ . r° . ¨s‰`f̈¡ . ¨l©h` . ¨h` . d`

g®§ . ¨s‰` .

f̈¡ . ¶k` . t` . t` . z`t` . c³s . ¶k`

2.

3.

17

A következő ábra vízszintes és függőleges soraiban -ó, -ő végű szavak rejtőznek. Írj le közülük minél többet helyesen! A kétjegyű mássalhangzók betűjegyeit két külön négyzetben találod.

M E R D Ő F E D Ő DU S E O T E T Ő N IT Ü D Ő I L L A N ÓA J T Ó L H Á L Ó KT E R Í T Ő R P T IÓ V O N Ó G U M Ó KK A N D A L L Ó I ÖŐ C S E L L Ó L N TD U E V E Z Ő Ó T ŐS Z I T A K Ö T Ő H

a) Fejtsd meg a rejtvényt! Keress hosszú magánhangzóra végződő szavakat a rajzok segítségével! A kétjegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

9.

b) Írd a vonalra a megfejtést!

Egészítsd ki szóvá a vízszintes és a függőleges sorokat! Keress többféle megoldást!

S L

IK T

D B

IL T

M R

IH D

4.

5.

6.

1.

2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Page 16: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi ... · A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői „Egy kincse van minden nemzetnek adva, Míg azt megőrzi híven,

18

a) Olvasd el Lack� János Zebra mondja című versét!

Én, kétszínű alak,pirulok egy nagyot,dél van és még mindigpizsamában vagyok.

Igazából úgy volt,kerítésnél álltam,mikor lefestették,rácsos lett a hátam.

b) Írj három-három példát a versből a következőkre!

Csak egyjegyű betűvel jelölt mássalhangzó van a szóban

Kétjegyű betűvel jelölt mássalhangzó is van a szóban

c) Olvassátok fel a versrészletet! Ügyeljetek a hangok időtartamának helyes ejtésére!

a) Pótold a hiányzó mássalhangzókat a képek nevében!

b) Alkoss egy-egy mondatot az ly-os szavakkal!

A mássalhangzók jelölése

1.

2.

. . a` . ¨u`

. ó£ . . a` . a` . . . . . á` . . ó£ . o£ . . . o£ . . a`

. a` . o£ . . . o£ . . o£ . ó£ . . ¨i` . . a`

19

a) Fejtsd meg a találós kérdést!

Négy atya� lakik egy kis kerek házban, Mi az? négy kis szobájában.

b) Karikázd be a találós kérdésben a kétjegyű mássalhangzókat!c) Írd le emlékezetből a találós kérdést!

Cseréld ki a szavak első egyjegyű mássalhangzóját kétjegyűre úgy, hogy új szavakat kapj! Pl.: sár r nyár

seb polc főz bokor tél

a) Pótold a szavakban a hiányzó kétjegyű mássalhangzókat!

gú___a szok___a e___tendő ___amóca

pecse___e bás___a ___ánkó ___ertya

kár___a tarho___a ___alma ge___tenye

b) Egészítsd ki a hiányos mondatokat az a) feladat egy-egy odaillő szavával!

Hű, de �nom ez a !

Decemberben véget ér az .

Zsó�n ma nem nadrág, hanem van.

Az ablakban egy fénye világít.

A fáról már potyog a .

Kire vagy mire gondolunk? Nevezd meg dz vagy dzs betűs szavakkal! Alkoss mon-datokat a szavakkal!

zsineg szúrófegyver

terepjáróautó

sportolókatkészít fel

kabát lekvár

3.

4.

5.

6.