Top Banner
Lenze Convertizoarele de frecvenţă Lenze - Klima în acţionarea pompelor şi ventilatoarelor 8200 Klima - Convertizoarele de frecvenţă utilizate şi pentru a proteja mediul Cuprins Comparaţie între reglarea fluxului, debitului sau presiunii prin variarea turaţiei motorului de acţionare şi reglarea cu clapete sau vane Varierea turaţiei - de ce? Caracteristicile principale ale convertizoarelor Lenze Particularităţile noii serii de convertizoare Lenze-Klima Exemple de utilizare Configuraţii ale sistemelor de acţionare Concluzii LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H.
8

Actionari Pompe Si Ventilatoare

Jun 27, 2015

Download

Documents

Adrian Adriann
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Lenze

Convertizoarele de frecvenţă Lenze - Klima în

acţionarea pompelor şi ventilatoarelor

8200 Klima - Convertizoarele de frecvenţă utilizate şi pentru a proteja mediul

Cuprins • Comparaţie între reglarea fluxului, debitului sau presiunii prin variarea

turaţiei motorului de acţionare şi reglarea cu clapete sau vane • Varierea turaţiei - de ce? • Caracteristicile principale ale convertizoarelor Lenze • Particularităţile noii serii de convertizoare Lenze-Klima • Exemple de utilizare • Configuraţii ale sistemelor de acţionare • Concluzii

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H.

Page 2: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Global Drive Lenze Convertizoare de frecvenţă seria 8200 - Klima Reglarea turaţiei în comparaţie cu reglarea cu clapete Economia de energie electrică

---- Reglarea

turaţiei cu CSF

------- Clapetă

mecanică

0

10

20

30

40

50

60

70

80

15 20 25 30 35 40 45 50

Debit [m3/s]

Relaţiile dintre debit Q, presiune p, putere absorbită P şi turaţie N

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Turatia n [%]

Q, p

, P [%

]

Q

p

P

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. 2

Page 3: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Global Drive Lenze Convertizoare de frecvenţă seria 8200 - Klima Reglarea turaţiei - de ce?

Avantaje ale reglării turaţiei faţă metodele de reglare clasice • Economie de energie - reducerea costurilor. Economia poate ajunge la 50% în

cazul instalaţiilor care funcţionează timp îndelungat cu sarcină parţială. • Reducerea zgomotului. Dispare zgomotul suplimentar datorat curentului de aer care

străbate clapetele de reglare. Scade zgomotul produs de motor şi ventilator, deoarece acestea nu mai funcţionează continuu la turaţia nominală.

• Micşorarea şocurilor de curent absorbit din reţea la fiecare pornire. Curentul de pornire al motorului este reglat şi limitat de convertizor.

• Reducerea uzurilor. Creşterea fiabilităţii şi a intervalelor dintre revizii. Echipamentele nu mai funcţionează tot timpul la turaţia nominală, iar şocurile electrice şi mecanice dispar datorită convertizorului. Nu mai apare efectul de lovitură de berbec la oprirea pompelor, oprire care se face gradat - “soft stop”.

• Dispare echipamentul de pornire stea - triunghi. Pornirile, opririle şi reglajele sunt asistate de convertizor.

• Nu mai este necesară compensarea puterii reactive. Factorul de putere la intrarea convertizorului este > 0.95 pe toatã gama de putere.

• Pot fi utilizate motoare asincrone standard, ieftine şi fiabile.

• Integrare simplă în sisteme de automatizare. Toate convertizoarele sunt digitale şi sunt prevăzute cu accesorii pentru comunicaţie serială. Ele acceptă la intrările analogice semnale unificate de tensiune sau curent (0 - 10V, 0 - 5V, 0 - 20mA, 4 - 20mA).

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. 3

Page 4: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Global Drive Lenze Convertizoare de frecvenţă seria 8200 - Klima Caracteristicile principale ale convertizoarelor

Lenze - Klima • Alimentare trifazată 3 x 380 - 460V • Gama de puteri: 0.37 - 250kW • Construcţie compactă, regulator PID încorporat • Montare, punere în funcţiune şi utilizare simplă • Conformitate cu normele CE • Raport bun preţ / kW • Gamă largă de accesorii • Calitate şi fiabilitate ridicată - datorată liniilor de producţie ultramoderne,

robotizate

Particularităţi ale noii serii de convertizoare

Lenze - Klima • Regulator de proces PID integrat

pentru reglarea debitului, nivelului, temperaturii, presiunii, umidităţii

• Comutare manual / automat regim manual utilizat pentru punere în funcţiune şi service

• Prelucrare inversă a valorii prescrise utilă, de exemplu, pentru reglarea automată a nivelului

• 6 frecvenţe fixe selectabile, memorate

• Ocolirea frecvenţelor de rezonanţă mecanică (3 frecvenţe presetate)

• Pornire / oprire lină, cu rampă în S • Supravegherea curelelor de transmisie • Protecţie la lipsă fază pe motor (seriile 822x / 824x) • Circuit automat de repornire din mers al motorului • Reglarea volumului de lichid în buclă deschisă

debit de masă constant indiferent de temperatură • Reglarea turaţiei în buclă închisă

cu valoare prescrisă analogică şi reacţie pe intrarea digitală modulată în frecvenţă (0 - 10kHz)

• 7 meniuri de configurare ex.: mod comandat (comandă externă a funcţionării convertizorului), mod regulator, reglare de turaţie cu limitare de cuplu, reglare de cuplu, etc.

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. 4

Page 5: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Global Drive Lenze Convertizoare de frecvenţă seria 8200 - Klima Exemple de utilizare

Tehnici de tratare a apei şi sisteme de alimentare cu apă potabilă

Staţii de pompare a apei

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. 5

Page 6: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Global Drive Lenze Convertizoare de frecvenţă seria 8200 - Klima

Sisteme de ventilaţie şi climatizare

Compresoare, maşini de frig

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. 6

Page 7: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Global Drive Lenze Convertizoare de frecvenţă seria 8200 - Klima Configuraţii ale sistemelor de acţionare

Accesorii, variante de echipare

Acţionarea pompelor cu reglarea presiunii

Reglarea nivelului

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. 7

Page 8: Actionari Pompe Si Ventilatoare

Global Drive Lenze Convertizoare de frecvenţă seria 8200 - Klima

Prin utilizarea unui convertizor de frecvenţă Lenze-Klima în acţionarea pompelor şi ventilatoarelor se realizează:

• adaptarea optimală a caracteristicii presiune (sau debit) - turaţie cu cea a

randamentului, având ca rezultat cea mai mare economie de energie • cuplarea simplă într-un sistem existent de reglare automată (intrare de

comandă în semnal unificat) • implementarea imediată a unui sistem de reglare automată, utilizând

regulatorul PID al convertizorului • interfaţarea directă cu un PLC sau calculator de proces • creşterea substanţială a fiabilităţii ansamblului mecanic motor-ventilator

(pompă) care poate fi pornit şi oprit fără şocuri mecanice ori de câte ori este nevoie

• limitarea drastică a zgomotului în motor şi ventilator sub turaţia nominală • eliminarea zgomotului suplimentar datorat curentului de aer care străbate

clapetele de reglare • eliminarea circuitelor de pornire stea-triunghi • eliminarea sistemelor de compensare a factorului de putere

LUCA Electric s.r.l. Str. A. Popovici 12, Bl. 7A / 34,

011723 Bucureşti - 1 Tel. 0722-365751, 0788-392100

Fax/Tel. 332-6124, 332-3114 E-mail: [email protected]

LUCA Electric S.R.L. Reprezentant autorizat şi integrator de sistem al firmei Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. 8