Top Banner

of 14

6. svjetska banka 2013

Jun 03, 2018

Download

Documents

Mirna Sehagic
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  1/14

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  2/14

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  3/14

  Svjetska banka je prisutna u 100 zemalja izapoljava oko 10.600 ljudi iz cijelogsvijeta. Jedna od glavnih prednosti Bankeglavnih prednosti je meunarodno iskustvokoje sa sobom donosi osoblje iz raznihzemalja

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  4/14

  SVIJET BEZ SIROMATVA

  Misija Svjetske banke je da se bori protivsiromatva sa strau i profesionalizmom

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  5/14

  Rastom lanstva promjenile su se ipotrebe,tako da je banka proirila poslovanjei sastoji se od petrazliitih organizacija kojezajedno ine grupu Svjetske banke:

  eunarodna banka za obnovu i razvoj- pruapomo davama sa srednjim dohotkom. IBRD dobijeveinu svojih sredstava kroz prodaju obveznica nameunarodnim tritima kapitala.

  eunarodna razvojna asocijacija(IDA) - pomaenajsiromanijim zemljama s dohotka po stanovnikumanjim od 885 dolara - prua beskamatnezajmove, tehniku pomo i savjete pri definisanjupolitika

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  6/14

  eunarodna financijska korporacija(IFC) -promie rast u zemljama klijentima krozfinansiranje ulaganja u privatnom sektoru.

  ultilateralna agencija za investicijske garancije(MIGA) pomae poticanje stranih ulaganja davanjemjamstva stranim ulagaima od gubitka uzrokovanognekomercijalnim rizika u zemljama u razvoju, imese stvara mogunosti ulaganja u tim zemljama.

  eunarodni centar za rjeavanje investicijskihsporova - prua sredstva za mirno rjeavanje iliarbitrau ulagakih sporova izmeu stranihinvestitora i njihovih zemalja domaina.

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  7/14

  PomoSvjetske banke se zasniva naakumuliranom znanju o pitanjima odrivograzvoja

  Opsena istraivanja prethode investicijama

  Istraivake i savjetodavne usluge klijentima

  pomau u kreiranju trajnih i odrivih rjeenja

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  8/14

  Od 1996 - 66 projekata u iznosu od 1.6 mlrd $(61 IDA kredit - $1.33 mlrd; 3 IDA granta - $25mil; 3 GEF granta - $18.3 mil; 4 IBRD zajmaUS$175 mil).

  Trenutni portfolio - 11 aktivnih projekata-$420m poljoprivreda, Eko projekti, zdravstvo,

  socijalna sigurnost i zapoljavanje, lokalna infrastruktura razvoj privatnog sektora.

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  9/14

  28

  40

  231

  10

  164

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Cifre ukljuuju IBRD i IDA kredite

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  10/14

  Obnovljeno oko 20.000 stanova i 3.000 kua Obnovljeno vodosnabdijevanje, sistemi

  snabdijevanja gasom, el. energijom i centralnimgrijanjem

  Obnovljeno 1.100 km puteva, 39 mostova,eljeznika mrea Obnovljeno 5 klinika i 15 bolnica

  Obnovljene i opremljene 82 osnovne kole

  380,000 mikrokredita pomae u stvaranju iouvanju desetina hiljada radnih mjesta; Posebna panja za najugroenije kategorije

  raseljena lica i izbjeglice, samohrane majke.

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  11/14

  PODRUJA: DB 2014 rangiranje DB 2013 rangiranje Promjena u rangiranju

  Otvaranje kompanije 174 164 -10

  Dobijanje graevinske ozvole 175 172 -3

  Uvoenje elektriciteta 164 161 -3

  Registracija vlasnitva 96 93 -3

  Dobijanje kredita 73 71 -2

  Zatita investitora 115 113 -2

  Pladanje poreza 135 134 -1

  Prekogranina trgovina 107 109 2

  Sprovoenje ugovora 115 118 3

  Rjeavanje steajnih postupaka 77 81 4

  U posljednjoj reviziji, BiH je pala zajedno mjesto sa 130. na 131. mjesto

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  12/14

  Skratiti vrijeme i smanjiti trokove potrebneza registraciju preduzea.

  Pojednostaviti proces dobijanja graevinskihdozvola.

  Promovisati poduzetnitvo. Ciljani podsticaji za poljoprivredu.

  Kontinuirano unaprijeenje infrastrukture.

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  13/14

  Konkurentnost, odrivo raspolaganjeprirodnim resursima, socijalna inkluzija.

  EU integracije, ustavne promjene, jaanjejavnog sektora.

  Privatizacija, poslovno okruenje, podsticajiprivatnom sektoru.

  Ulaganja u infrastrukturu i ljudski kapital

  (kolstvo, zdravstvo, socijalne usluge). Pripremiti BiH na novi val recesije.

 • 8/12/2019 6. svjetska banka 2013

  14/14