Top Banner
ROK XV NR 32 (842) 26.08.2015 Kolejne wydanie ukaże się 2 września 2015 r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl Perfumeria Kępno ul.Warszawska 9 (PASAŻ WARSZAWSKI) Oryginalne perfumy oraz pielęgnacja w najlepszych cenach W swojej ofercie posiadamy produkty takich światowych marek jak : Chanel, Dior, Shiseido, ArtDeco, Lancome, Biotherm, Hugo Boss, Clinique, Giorgio Armani, Isadora Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama 276. Wieruszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę str.10 Dożynki Gminy Bralin str. 9
16

26 sierpnia 2015r.

Jul 23, 2016

Download

Documents

Przemo Przemo

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 26.08.2015r.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 26 sierpnia 2015r.

ROK XV NR 32 (842) 26.08.2015Kolejne wydanie ukaże się 2 września 2015 r.

ISSN

150

8-22

29IN

DEX

321

389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

Perfumeria Kępno ul.Warszawska 9

(PASAŻ WARSZAWSKI)

Oryginalne perfumy oraz pielęgnacja w najlepszych cenach W swojej ofercie posiadamy produkty takich światowych marek jak :Chanel, Dior, Shiseido, ArtDeco, Lancome, Biotherm, Hugo Boss,Clinique, Giorgio Armani, Isadora

Reklama

Reklama Reklama

ReklamaReklama

Reklama

276. Wieruszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

str.10

Dożynki Gminy Bralin

str. 9

Page 2: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA2

--- istnieje od 1999r. ---

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Rynek 22 (wejście od ul. Ciemnej), tel. (62) 58 10 582, e-mail: [email protected] W KĘPNIE: 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 9, tel.kom. 503 781 880, e-mail: [email protected] REDAKTOR NACZELNY: Anna Świegot, tel. 517 960 768STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880, Przemek, Eugeniusz Tomaszek, Wojciech Kudaś, Piotr Kołodziejczyk, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Stanisław Grzegorzek, Jerzy Maciejewski, Eugeniusz Toruński, Zenon Magaj, Jadwiga Tomalkiewicz, dr hab. Ojciec Ludwik Kaszowski, dr inż. Henryk Bylka, Zbigniew Machelak, Zbigniew Ciesielski, Andrzej Woźniak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

I Dymanie Drezynami w WieruszowieDrużyna Ilustrowanego Tygodni-

ka Powiatowego zajęła III miejsce w wyścigu drezyn, jaki odbył się w nie-dzielę 23 sierpnia przy bocznicy ko-lejowej przy Pfleiderer Prospan. Nie-kwestionowane zwycięstwo odniosła drużyna kolejarzy, fachowców w tej dziedzinie. II miejsce zajęła druży-na TGV. Wyścig drezyn odbywał się w dwóch kategoriach: Rodzinna i Open. Organizatorami I Dymania Drezynami w Wieruszowie była „So-lidarność” Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. Na imprezie go-ścił Paweł Skóra – mistrz świata w trikach piłkarskich oraz „Tyberian” najlepszy polski siłacz. Tyberiusz Kowalczyk wystąpił gościnnie w dru-żynie redaktorów Ilustrowanego Ty-godnika Powiatowego. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Był pokaz fo-otballu amerykańskiego oraz spotka-nie z maskotką Śląska Wrocław. Po-nadto organizatorzy przygotowali coś dla duszy i ciała: ogródki piwne i grill. Zawody wzbudziły sporo po-zytywnych emocji i zaciętej sporto-wej rywalizacji. Nasza drużyna miała niesamowity potencjał. Gdyby nie złośliwość rzeczy martwych ( dwu-krotne złamanie drążków do napędu drezyny) z pewnością nasz wynik był-by znacznie lepszy. Niemniej jednak nie mając praktyki w tej dziedzinie sportu jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w zawodach, a rywalom gratulujemy osiągniętych wyników i zdobytych pucharów, bowiem zapre-zentowali wysoki poziom. Natomiast organizatorom gratulujemy świetnej imprezy.

Redakcja ITP

Witam serdecznie i życzę radości z pięknego Lata Ostatnio, ale i od dobrych kilka

lat głośna jest sprawa prywatyzacji polskich lasów. Państwowego przed-siębiorstwa dobrze zarządzanego w naszej liberalnej rzeczywistości dążą-cej za wszelką cenę do prywatyzacji wszystkiego, co tylko można sprywa-tyzować. Ale jak można sprywatyzo-wać to, co do końca nie ma ustalo-nego właściciela? Ja także w pewnym stopniu czuję się współwłaścicielem lasów w mojej ojczyźnie i nie czuję potrzeby ich prywatyzacji. Lasy są barometrem określającym w jakim miejscu się znajdujemy. Można po-wiedzieć śmiała parafrazując inne powiedzenie- powiedz mi jak dbasz o nasze lasy, a powiem ci kim jesteś.

Jestem z tych, którzy boją się tego, że gdy lasy dostaną się w prywatne ręce, prędzej czy później zostaną szybko przeliczone na pieniądze, a potem na zysk i sprzedane. A prywat-nemu właścicielowi nie zawsze bę-dzie opłacało się chciało sadzić nowe drzew. Bo drzewo rośnie długo, i nie rosną na nim pieniądze. Polska ste-powieje, gdy jeszcze zabraknie lasów staniemy się pustynią. Zlewnią rzek wylewających po każdej większej ule-wie.

Sto lat temu rosyjski pisarz Antoni Czechow napisał sztukę „Wujaszek Wania” w niej to występuje doktor Michał Astrow, którzy ma wielką pasję kocha lasy i próbuje obronić jej przed wycięciem. Obserwuje jak

zmniejsza się powierzchnia lasów, giną zwierzęta i wiele ciekawych ro-ślin, a człowiek właśnie bez zwierząt i roślin staje się uboższy o tę wrażli-wość, która rozwija w nas obcowa-nie z przyrodą i braćmi mniejszymi. Wyginą łosie, głuszce, daniele, żura-wie i przyjdzie nam się zachwycać srokami, wronami czy szczurami. Zbyt dobrze znam ludzką zachłan-ność i pazerność, żeby wierzyć, że ta prywatyzacja przyniesie korzyści. Co najwyżej kilku już bogatych wzbogaci się jeszcze bardziej. A my jako społe-czeństwo dostaniemy z tego marne resztki i pustynię. Dlatego jeszcze jako społeczeństwo zagubione w dą-żeniu do bogactwa wierzące, że jest ona szansą dla wszystkim skręcany w stronę niekończącej się walki. Wal-czymy o wszystko nazywając to kon-kurencją.

Lasy powodują, że ludzie są łagod-ni, że klimat jest łagodny, a my tacy nie jesteśmy, więc nie stać nas na prywatyzację lasów jak i wielu innych dziedzin życia, które chcemy sprywa-tyzować. Każdy z nas znajdzie w swo-im otoczeniu wiele przykładów po-śpiesznej prywatyzacji, która uczyniła wiele krzywdy. Nie wycinajmy drzew, one tak szybko odchodzą.

Szczególnie u nas w krainie meblar-skiej i paleciarskiej.

Jędrzej Kuzynwww.powiatowy.pl

Kępno

Dzień Działkowca w ogródkach działkowychNa ogródkach działkowych w sobo-

tę 22 sierpnia spotkali się działkowi-cze, by jak co roku świętować Dzień Działkowca inaczej mówiąc działkowe dożynki. Dzień Działkowca na ogród-kach działkowych w naszym kraju odbywa się oczywiście nie w jednym dniu, ale ciągną się od lipca aż po wrzesień. Jest to święto, by pokazać społeczeństwu jaka tu panuje zgoda i harmonia, jak działkowicze pracują, jak tu dbają o swoje ogródki a jest się czym pochwalić, wypoczywają i bawią się. Wydaje mi się i uważam, że trzeba robić wszystko, by te ogródki dział-kowe jak najdłużej przetrwały. Na terenie Kępna jest około 700 działko-wiczów. W tym ogrodzie na ulicy Wie-luńskiej im gen. K. Świerczewskiego jet 106 działkowiczów. Ogródki dział-kowe na naszym terenie zrzeszone są w rejonie, do którego należy: Ostrze-szów, Grabów, Bralin, Baranów, Kęp-no, Kobyla Góra rejony tworzą okrę-gi. W okręgu kaliskim jest około 20 000 działkowiczów. Rejon Kępno to 11 zarządów. Obecnie jest duży na-pływ młodych małżeństw, którzy mają ochotę uprawiać ogródki działkowe. Młodzi działkowicze bardziej stawiają na rekreację, miłe spędzenie czasu, w wolne dni spotykają się na działkach przy grillu. takie dni działkowca odby-

wają się jeszcze w innych ogródkach na terenie Kępna. Zarząd w tym ogro-dzie składa się z 7 osób. Prezes ogród-ków działkowych Kazimierz Rachel pełni tę funkcje działając społecznie od 30 lat. Dni Działkowca tzw. dożyn-ki ogrodowe integrują działkowiczów, przy grillu, kawce pozwalają wypo-cząć, bawić się, kosztować potraw z grilla i przy muzyce spędzić miło czas atmosferze rodzinnej działkowiczów

danego ogrodu. Z zaproszenia na spotkanie skorzystali wiceburmistrz Artur Kosakiewicz, Starostę Witolda Jankowskiego reprezentowała Krysty-na Możdżanowska – członek Zarządu Powiatu, która odczytała list okolicz-nościowy od starosty z życzeniami dla wszystkich działkowiczów i przekazała go na ręce prezesa. Potem to już w mi-lej atmosferze biesiadowanie.

MaŁa

Page 3: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPŁATNA 3Projekt z myślą o zdrowiu mieszkańców

powiatu wieruszowskiego…Powiat Wieruszowski realizuje „Kompleksowy program zmniejszania

zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”. Składa się on z dwóch części: programu badań profilaktycznych oraz programu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Ze środków projektu realizator może finansować tylko i wyłącznie działania wskazane we wniosku aplikacyjnych na potrzeby Programu PL13, które zatwierdziło Ministerstwo Zdrowia – Operator Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

W ramach programu badań profilaktycznych w ramach projektu zaplanowano bezpłatny dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego udział w badaniach przesiewowych pod kątem chorób naczyń krwionośnych mózgu i chorób serca. Objęcie mieszkańców powiatu badaniami w kierunku tych właśnie chorób jest ściśle związane z przeprowadzoną diagnozą. Zgodnie z opublikowanymi danymi dotyczącymi standaryzowanych wskaźników umieralności w latach 2009-2011, główną przyczyną zgonów na terenie powiatu wieruszowskiego były właśnie choroby układu krążenia. W związku z tym dzieci i młodzież w wieku 7-20 lat będą badane w kierunku chorób serca, natomiast dorośli mieszkańcy w wieku 45-70 lat w kierunku chorób naczyń krwionośnych mózgu i chorób serca. Aby wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych należy wypełnić ankietę, z którą trafią do Państwa ankieterzy. Ankieta ma formę wywiadu medycznego i to na jej podstawie zespół specjalistów wyłoni osoby kwalifikujące się do dalszych badań laboratoryjnych i konsultacji lekarskich. Bezpłatne badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu wieruszowskiego prowadzić będzie firma: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o. o. z Kutna. Każdy ankieter, przeprowadzający ankietę będzie posiadał specjalne upoważnienie wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz umieszczoną w widocznym miejscu plakietkę z podstawowymi danymi. W przypadku wątpliwości czy osoba, która chce z Państwem przeprowadzić wywiad (badanie ankietowe) jest rzeczywiście pracownikiem projektu, należy taką osobę wylegitymować (upoważnieniem i dowodem osobistym). Mogą Państwo również telefonicznie potwierdzić angaż takiej osoby w realizację projektu u kierownika projektu Pana Michała Holickiego pod nr telefonu: 502-524-816.

W ramach programu promocji zdrowia realizowane są następujące działania projektowe: dziesięć pikników zdrowotnych, dziesięć punktów medycznych na imprezach innych organizatorów, dziesięć warsztatów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie zdrowego żywienia (łącznie dla 500 dzieci), dziesięć warsztatów dla edukatorów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia (szkolenia lekarzy POZ i innego personelu medycznego), wykonanie filmu promującego zdrowy styl życia, wykonanie broszury promującej zdrowy styl życia, organizacja akcji „Antytytoniowi” w szkołach ponadgimnazjalnych. Na terenie powiatu realizowane już są pikniki zdrowotne i punktu medyczne. Zapraszamy na pikniki zdrowotne organizowane w najbliższy weekend 29-30 sierpnia w Sokolnikach i Łubnicach.

Więcej informacji na temat projektu mogą Państwa znaleźć na stronie: www.pl13.powiat-wieruszowski.pl, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia punktu medycznego zorganizowanego 23 sierpnia 2015 roku na pikniku rodzinnym w Osowej Artykuł sponsorowany.

Page 4: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA4Z prezesem Towarzystwa Sportowo Rowerowego Robertem Zychem rozmawia E. Tomaszek

choć formalnie sekcja niema prezesa, ale tak wszyscy nazywają pana Roberta.Panie Robercie w ostatnim okresie czasu zawod-

nicy sekcji uczestniczyli w wielu imprezach kolar-skich na terenie całej Polski. Drugie miejsce dru-żynowo w Bike Adventure 2015 to spory sukces dla sekcji. Czy wcześniej były już takie osiągniecia?

R.Z. Prawda jest taka , że my istniejemy te dwa trzy lata i jeszcze cały czas się wykluwamy. W tamtym roku zaczęliśmy się pokazywać na różnych imprezach. Po raz pierwszy wystąpi-liśmy też w jednolitych strojach. W tym roku sponsorzy wsparli nas znacznie mocniej a za-tem stworzyły się większe możliwości wyjazdo-we.

W ostatnim czasie zauważyłem, że wieruszowscy cykliści rozjechali się po całej Polsce uczestnicząc w różnych ciekawych i mocno obsadzonych impre-zach. Czy możemy to jakoś podsumować?

R.Z. Dziś jeszcze nie wiem jak wypadł Prze-mek Górka na IRONMAN Gdynia.

Z moich obserwacji tych zawodów wynika ze ulokował się on w połowie stawki w bardzo moc-nej międzynarodowej obsadzie praktycznie można rzec, że wystartowała tam liga światowa i ok. 2000 zawodników. A jak radzili sobie inni.?

R.Z. Michał Cierpik uczestniczył w Oakley Uphill Race Śnieżka 2015 zajmując dobre 25 miejsce. Tam każdy zawodnik, który wjedzie poniżej godziny jest mistrzem. Michałowi bra-kło minutki z sekundami, ale jest bardzo trud-ny wjazd, gdzie praktycznie niema chwil na odpoczynek. Dodam tylko, że startowało 350 zawodników.

A teraz kilka słów o Bike Adventure.R.Z. To jest bardzo trudny wyścig, tu niema

zmiłuj się, cały czas podjazd – zjazd, niewiele jest miejsc gdzie można jechać po równym a na pierwszym etapie 12 km podjazd. Aby oce-niać zawodników na poszczególnych impre-zach musimy mieć świadomość, że kolarstwo górskie i MTB trzeba jeszcze podzielić na ka-tegorie wiekowe. Trudno jest wymagać, aby za-wodnik M2 czyli 20 lat do 30 miałby przegrać z zawodnikiem M4 czy M5 czyli zawodnikiem powyżej 40 czy 50 lat. Klasyfikacje open, one gdzieś tam nas ustawiają zgodnie z osiągnię-tym czasem, ale dla nas najważniejsze w każ-dych wyścigach są miejsca w poszczególnych kategoriach.

Jeżeli rozłożymy ten wyścig na kategorie to wypa-dliście bardzo dobrze.

R.Z. Naszym liderem najlepszym zawodni-kiem okazuje się Włodek Zawadzki w swojej kategorii powyżej lat 50 „kosi wszystko” w tym wyścigu na każdym etapie pierwsze miejsce, na innych zawodach cały czas w czołówce. Następ-nym takim młodym zawodnikiem na którego bardzo liczymy jest Jakub Hodyjas w kategorii M1, który w swej kategorii lokował się na 2 po-zycji. Tu na tym przykładzie doskonale widzi-my, że Jakub był szybszy w ogólnej klasyfikacji od Włodka Zawadzkiego. Drużynowo wypadli-śmy dobrze a zwycięska drużyna miała mocno obstawioną kategorie M2 czyli tych najszyb-szych zawodników. Punkty dla drużyny zdoby-wali; Jakub Hodyjas, Michał Cierpik, Dominik Zawierta, Piotr Mokrzycki i Jarek Maciejewski. Państwo Edyta i Tomasz Zawiertowie na Bike Adventure w parach MIX zajęli trzecie miej-sce.

Panie Robercie w składzie sekcji widzimy zawod-ników, którzy są z innych miejscowości dlaczego tak się dzieje.

R.Z. Zawodnicy, którzy przyszli do nas pewnie widzą tu większe możliwości, co nas bardzo cie-szy. Nasza sekcja dobrze współpracuje ze spon-sorami, powiatem i gminą. To właśnie dzięki nim możemy się rozwijać startować w różnych zawodach i osiągać coraz lepsze wyniki.

Od tego roku kładziemy szczególny nacisk na „szkółkę”. Szkółka jest naszym oczkiem w gło-wie, bo tam są zawodnicy, którzy w przyszłości będą nas reprezentować.

Uważam, że to bardzo dobry kierunek, bo prze-cież TSR nie jest chyba nastawione na jakieś wiel-kie zawodowstwo a raczej na rozwój i promocje tej dyscypliny wśród młodzieży.

R.Z. W brew pozorom to właśnie szkółka jest znacznie bliżej tego zawodowstwa niż sekcja

dlatego, że jest ona zarejestrowana jako szkół-ka PZKol i dzieciaki startują w zawodach orga-nizowanych właśnie w ramach PZKolu i posia-dają odpowiednie licencje. Sekcja też posiada licencje, ale ten rok musimy dokończyć jeszcze jako WKS Prosna - sekcja kolarska. Zamiar jest taki, aby utworzyć swoje stowarzyszenie swój klub i liczymy na to, że to nam stworzy nowe możliwości.

Jaki jest stan personalny sekcji na dzisiaj?R.Z. Na dzień dzisiejszy sekcja liczy ok. 35

osób a w szkółce jest 12 zawodników a startują-cych masterów jest ok. 20.

W jakim wieku przyjmowane są dzieci do szkół-ki.

R.Z. Na dzień dzisiejszy od dziesięciu lat. Przez rok trenują i przygotowują się do dal-szej kariery. W wieku 11 lat otrzymują licencje „Żak” i mogą już startować w zawodach PZKo-lu. Oczywiście starsi też mogą się do sekcji za-

pisywać. Jakie warunki muszą spełnić rodzice, aby ich

dzieci mogły wstąpić w szeregi szkółki.R.Z. Przychodząc do nas rodzić ze swym

dzieckiem, to najważniejszą sprawą dla nas, jest to aby dziecko chciało. Jeżeli dziecko nie chce, na siłę nic się nie zrobi. Nie ma u nas cze-goś takiego jak miesięczna czy roczna opłata w szkółce kolarskiej. Do 18 roku życia u nas nikt nie płaci składek. Powyżej owszem. Dlaczego ? dlatego, że nie chcemy być tym związani – zapłaciłem - to moje dziecko ma być na tre-ningu. Chodzi o to aby nie tracić czasu, jeżeli komuś się nie chce. Pracujemy z dziećmi, któ-re cos chcą osiągnąć, ale nie chodzi też o to, że każdy zostanie Majką Włoszczowską. Szkoła jest przede wszystkim. Brak dobrych wyników w szkole dyskwalifikuje z treningów. Mieliśmy sytuacje, że chęć uczestniczenia w treningach i zawodach zaowocowała u jednego z zawodni-ków wzrostem dobrych wyników w szkole.

Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś koszty uczestnic-twa, to tu nie jest potrzebny rower powiedzmy za 3 - 5 tyś. W naszej społecznej tradycji jest tak, że dzieci na „Komunię” otrzymują rower. Moda na prezent pn. rower górski trwa od lat. Taki właśnie rower jest wystarczającym sprzę-tem aby zacząć. My natomiast zadbamy o to, aby ten rower doprowadzić do wymaganego stanu technicznego. Widząc chęć i rozwój da-nego dziecka z czasem wyposażamy je w nasz klubowy rower.

Rozumie wiec, że sekcja kupuje własny sprzęt dla zawodników?

R.Z. Jeżeli chodzi o sprzęt to są jakby dwie szkoły. Są trenerzy którzy uważają, że nie wol-no kupować sprzętu dla klubu, że musi rodzic zainwestować, bo wtedy dziecko inaczej dba. W praktyce niema to żadnego znaczenia. My sta-ramy się o swój sprzęt. W tym roku kupiliśmy 5 rowerów szosowych a w przyszłym chcielibyśmy uzupełnić klub w rowery górskie, bo jednak uczestniczymy w różnego rodzaju wyścigach nawet torowych. Głownie jesteśmy jednak na-stawieni na MTB. Transport dla zawodników szkółki na zawody pokrywamy z własnych środ-ków. Oczywiście jest także duże zaangażowanie rodziców więc korzystamy także ze wsparcie z ich strony. Współpraca układa się nam znako-micie.

Zapewne są tacy ludzie co powiedzą kolarstwo górskie w Wieruszowie a jakie my tu mamy góry?

R.Z. W takim razie zapraszam 11 listopada na zawody, można w nich wziąć udział i zobaczyć jakie mamy kolarstwo górskie w Wieruszowie.

Jeżeli już jesteśmy przy NIEPODLEGŁOŚCIO-WYM MARATONIE MTB to chyba już czas na przygotowania. Czy są już podjęte jakieś działa-nia?

R.Z. We wrześniu mamy rozmawiać z samo-rządami czyli z powiatem i gminą. Nie ukrywa-my, że liczymy na duże wsparcie, większe niż dotychczas.

Jakie macie argumenty?R.Z. Maraton Niepodległościowy ma już swą

tradycje i jak na razie patrząc na ilość startu-jących zawodników jest to największa impre-za sportowa nie tylko w gminie ale również w powiecie. W ostatniej imprezie uczestniczyło ponad 200 zawodników z terenu całego kra-

ju i obawiamy się aby czasami nie zjawiło się 400, bo wezwanie organizacyjne będzie wtedy ogromne.

Dlaczego komuś chce się przyjechać z Torunia czy Krakowa, aby uczestniczyć w wyścigu MTB a prze-cież w Wieruszowie nie ma gór?

R.Z. To już będzie VI impreza pod tą nazwą, rozgrywana praktycznie na tym samym tere-nie, choć trasę zawsze trochę modyfikujemy. Impreza ma wiec swoją rangę a to przyciąga zawodników, którzy ciągle szukają okazji do występów i podnoszenia swych umiejętności oraz kolarskich zdobyczy. Praktycznie mamy możliwości, aby przeprowadzić zawody peł-nego maratonu, czyli na trasie powiedzmy ok 60 km. W zamyśle mamy pomysł na jej uatrak-cyjnienie wprowadzając całą gamę utrudnień wkomponowanych w jaj naturalne środowisko z materiałów oczywiście też naturalnych, jak drewno czy kamienie.

Jak pan ocenia szanse na rozwój klubu i kolar-stwa w naszym mieście?

R.Z. Już we wrześniu chcemy przeprowadzić cykl spotkań w szkołach z dziećmi w wieku 10 -11 lat, bo właśnie takie chcemy angażować, ale oczywiście starszym nikt nie powie nie. Li-czymy na dobrą współpracę z osobami zajmu-jącymi się sportem w szkole. Mamy już dobre przykłady takiej współpracy np. ostatnio zorga-nizowany wyścig uliczny wraz z biegami.

Na zakończenie sezonu 11 października bę-dziemy organizować zakończenie makroregio-nu. Wyścig MTB młodzików odbędzie się na Głazie. Szczegóły tej imprezy będziemy dopi-nać także we wrześniu na spotkaniu z wójtem gminy Galewice i dyrektorem Ośrodka Wcza-sów Dziecięcych p. Mirosławem Dębskim.

No cóż panie prezesie na zakończenie naszej roz-mowy, życzę klubowi sukcesów sportowych dalsze-go rozwoju oraz dobrej organizacji nadchodzących imprez a także dużego wsparcia finansowego sa-morządów i sponsorów.

R.Z.Dziękujemy. Osobiście chciałbym po-dziękować panu redaktorowi za relacje niemal na żywo z BIKE ADVENTURE i za głębsze za-interesowanie się tym co i jak robimy w naszym sporcie,to dla nas naprawdę ważne że jesteśmy zauważalni w naszym regionie. Bardzo dzięku-ję panie Eugeniuszu.

www.powiatowy.pl

Piknik zdrowia - ZMIENIAM NAWYKI NA ZDROWSZE

w Kępnie24 sierpnia 2015 r. na parkingu przez szpitalem

odbyło się spotkanie inicjatorów i organizatorów pik-niku( Minister A. Możdżanowska, Powiatowy Szpital w Kępnie, Starostwo Powiatowe,Wielkopolska Onko-logia). Kępno jest jednym z 6 miast Wielkopolski w którym taki piknik jest zorganizowany.

Co na pikniku? - Darmowe badania diagnostyczne, spotkania z Pascalem Brodnickim w zdrowej kuchni, warsztaty dla dzieci, konsultacje z dietetykami, lekcje nordic walking, rajd rowerowy to tylko niektóre atrak-cje Pikników Zdrowia w Wielkopolsce, które „Moda na Zdrowie” objęła patronatem. Współautorem pro-jektu jest pan dr Rafał Staszewski. Projekt ma dzia-łanie profilaktyczne. Na pikniku będzie możliwość bezpłatnego badania, poza kadrą lekarską będzie możliwość konsultacji psychologicznych, dietetycz-nych. Gościem Specjalnym Pikników będzie Pascal Brodnicki. W programie imprez znajdą się: badanie oceny ryzyka zdrowotnych mieszkańców Wielkopol-ski, spotkania z lekarzami, podstawowe darmowe badania diagnostyczne. Ale także promocja zdrowia poprzez spotkanie z Pascalem Brodnickim w zdrowej kuchni, warsztaty dla dzieci, spotkania z dietetykami, lekcje nordic walking, rajd rowerowy i wiele innych atrakcji inspirujących do zmian stylu życia. Projekt w większości finansowany przez Norwegię. Chcemy rozwijać profilaktykę pierwotną. Chcemy zachęcić zarówno dzieci, rodziców jak i osoby starsze do aktyw-nego uczestnictwa w zmianie nawyków na zdrowsze. Zwiększenie świadomości mieszkańców w tym zakre-sie jest kluczowe w prewencji nowotworowej oraz in-nych chorób cywilizacyjnych. Będziemy zaszczepiać dzieciom 3 filary dbania o zdrowie: odżywianie, ruch i badania profilaktyczne jako nieodłączny element ich codzienności jako później dorosłych już ludzi. Mamy nadzieję, że pozytywne emocje jakie będą towarzyszy-ły Piknikom zmienią postrzeganie tematu onkologii jako źródła obaw. Obawy te zamienią się w działania na co dzień zapobiegające wzrostom statystyk dotyczą-cych zachorowalności. Pikniki Zdrowia organizowane są w ramach Projektu Wielkopolska Onkologia przy-gotowanego i realizowanego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa oraz dostosowanie diagnostyki onkologicznej i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiolo-gicznych, zwiększenie jakości opieki onkologicznej i dostępności do świadczeń w Wielkopolsce, ale również zapobieganie i inspirowanie do zmian wpływających na jakość zdrowia mieszkańców Wielkopolski.

W Kępnie można skorzystać z podstawowych badan krwi, konsultacje lekarskie, z dietetykiem, psycholo-giem, będzie np. oszacowanie ryzyka zdrowotnego – ankieta odpowiadająca na pytanie czy bardziej trzeba zainteresować się zdrowiem. Jeśli konieczna będzie konsultacja, to będzie możliwość skorzystania z zielo-nej karty szpitala, albo możliwość zrobienia szybkiej ścieżki badań poza NFOZ w ramach projektu Wiel-kopolska Onkologia. Do realizacji zdań i pikniku zdrowia włącza się Biuro Senator z Minister A. Moż-dżanowska, Starostwo Powiatowe i Powiatowy Szpital w Kępnie, którzy zapraszają na piknik 12 września na rynek. Aby skorzystać z ze ścieżki badań koniecznie trzeba się zarejestrować i wypełnić ankietę – GDZIE? - Biuro Senator, Starostwo, na dożynkach powiatowo – gminnych czy pożegnaniu lata.

MaŁawięcej na www.powiatowy.pl

Kronika StrażackaOd dnia 17.08.2015 do dnia 23.08.2015 Państwowa

Straż Pożarna odnotowała 27zdarzeń 1.W dniu 19.08.2015 o godz.1150 Powiatowe Sta-

nowisko Kierowania otrzymało zgłoszenie o poża-rze ładowarki w jednym z zakładów produkcyjnych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palącą się ładowarkę czołową oraz palący się skład surow-ca naturalnego o dużej powierzchni służący do wyrobu płyty wiórowej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palącą się ładowarkę i składowisko surowca oraz jednego prądu wody w obronie na pozostałe obiekty produkcyjne. Po dojechaniu kolejnych zastępów straży zwiększono ilość prądów wody o kolejne cztery oraz w celu zwiększenia skuteczności działań wykorzystano rów-nież działko wodne o dużej wydajności. Dodatko-wym utrudnieniem w działaniach był porwisty wiatr który przerzucał zarzewia ognia w różne miejsca składowiska pyłu drzewnego. Działania te wystarczy-ły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Ogólnie w dzia-łaniach udział brało sześć zastępów straży pożarnej.

2.Do pozostałych zdarzeń w jakich uczestniczyła Państwowa Straż Pożarna dotyczyła pożarów ścier-nisk i słomy oraz usuwaniu owadów błonkoskrzyd-łych.

Page 5: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPŁATNA 5

REGIONALNY DYREKTOR Łódź, dnia 21 sierpnia 2015r. OCHRONY ŚRODOWISKA

W ŁODZIWPN-I.6320.2.2015.AM.2

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627z z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.)

zawiadamiamo przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska nad Prosną PLH100037. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z założeniami do opracowania projektu planu zadań ochronnych opublikowanych na stronie internetowej http://lodz.rdos.gov.pl oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. Nr 130, poz. 262), w ciągu 21 dni od daty ukazania się Obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25. 90-113 Łódź w pokoju 1120 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska nad Prosną PLH100037 jest opracowywany przez Klub Przyrodników, ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin na podstawie porozumienia nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/0000224 pn. „Ochrona torfowisk alkaicznych (7230) południowej Polski” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unię Europejską ze środków Funduszu LIFE +.

Regionalny DyrektorOchrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek

Koncert operetkowy na wieruszowskim rynku23 sierpnia na wieruszowskim rynku odbył się koncert operetkowy. Znane i lubiane arie oraz

duety z operetek i musicali zaśpiewali Agnieszka Wawrzyniak i Bartosz Kuczyk – soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu. Zaczarowany świat operetki i musicalu podobnie, jak w latach po-przednich zgromadził dość liczną publiczność. Mogliśmy usłyszeć znane i lubiane arie i duety z operetek i musicali, m.in.: „Wielka sława to żart”, „Kto ślub nam dał”, „Jakże mam ci wytłu-maczyć”, „Czardasz Silvy”, „Aria Tasila”, „Usta milczą” i wiele innych. Pogoda dopisała wyśmie-nicie.

Zdjęcia: Stanisław Grzegorzek, Piotr Kołodziejczyk

Kępno

Warsztaty muzyczne w Kępińskim Ośrodku KulturyW dniach od 19 - 21 sierpnia w Kępińskim Ośrodku Kultury odbywają się warsztaty wokalne

dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Jarosława Wasika - piosenkarza, autora tekstów, peda-goga, laureata wielu festiwali m.in. debiutów w Opolu, członka Rady Artystycznej Studenckiej Festiwalu Piosenki w Krakowie i dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W prowadzo-nych zajęciach bierze udział 15 osób w różnym wieku. Poprzednia grupa mająca zajęcia w lipcu pod opieką Pana Jacka Klyty liczebnie była podobna. Warsztaty obejmują zagadnienia z

zakresu interpretacji piosenki, pracę z tekstem, dykcję, ruch i kulturę sceniczną, zajęcia z emi-sji głosu. Celem warsztatów jest rozwijanie i promocja młodych talentów, a także edukacja ar-tystyczna oraz wychowanie przez sztukę i zapewnienie młodzieży ciekawych form zajęć w czasie wakacji. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Anna Niesobska. „(...) Od lat organizuję cykl takich warsztatów dla młodzieży, jest to jeden z punktów programowych mojej koncepcji, którą złożyłam w konkursie i uważam, że takie zajęcia dla młodzieży są bardzo cenne i potrzebne . Młodzież pracuje z osobą, która zajmuje się zawodowo śpiewaniem i jest dla młodzieży autorytetem. Zauważyłam, że pojawiły się u nas także osoby, które pracowały z Panem Wasikiem w Wieruszowie. Zgłosiła się również wokalistka z Ostrzeszowa, która brała udział w poprzednich edycjach. Podsumowaniem tych warsztatów będzie koncert finałowy, który odbędzie się na rynku w piątek o godzinie 19:30 w ramach Muzycznego Lata w Kępnie. Zapraszamy serdecznie mieszkańców, rodziców, dziadków i wszystkich, którzy chcą podziwiać nasze młode talenty oraz artystę Jarosława Wasika” - powiedziała dyrektor KOK Anna Niesobska

AN

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Lututowie Władysław Bącela organizuje akcje po-

bierania krwi na terenie Gminy Lututów. W dniu 23 sierpnia do akcji zgłosiło się 47 krwiodawców. Z tych osób krew oddało 38 człon-

ków Klubu co stanowi 17 litrów. Nie poprze-staniemy na tej akcji , bowiem już w miesiącu listopadzie planujemy następną. Niezmiernie cieszy fakt, że wśród oddających znalazły się dwie osoby, które niedawno ukończyły 18 lat i po raz pierwszy uczestniczyły w tak szlachetnej zbiórce.

Klub H.D.K., P.C.K. został założony 16 stycz-nia 2003 roku. Obecnie Klub liczy 60 hono-rowych dawców krwi. Akcja oddawania krwi jest organizowana co trzy miesiące. Miejscem zbiórek jest plac przed Urzędem Gminy lub Rynek w Lututowie.

Rok w rok zajmujemy we współzawodnic-twie „Ognisty Ratownik ognista krew” - I, II lub III miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. Chciałem w dniu dzisiejszym serdecznie podziękować wszystkim krwiodawcom, którzy wzięli udział w naszej akcji. Po raz pierwszy do Lututowa przyjechało 5 osób z Gminy Klonowa wraz z Wójtem Gminy panem Dariuszem Perdkiem. Na przyszłość zadeklarowali się oddawać krew wraz z Klubem HDK w Lututowie.

Serdecznie dziękuję również sponsorom; państwu Bakom - właścicielom Piekarni Bakoma i Spółdzielni Dostawców Mleka z Wielunia.

Prezes Klubu Władysław BącelaZarząd HDK przy OSP w Lututowie

www.powiatowy.pl

Page 6: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA6Reklama

Wielkich Orkiestr Dętych GranieW czwartek 20 sierpnia 2015 r.pod

Wieruszowskim Domem Kultury od-był się pierwszy koncert w ramach programu „Wielkich Orkiestr Dę-tych Granie”. Przed wieruszowską publicznością wystąpiła Gminna Or-kiestra Dęta działająca przy OSP w Czajkowie. W pokazie tanecznym wy-stąpiły również mażoretki. W kolejne czwartki 27.08 wystąpi Orkiestra z Sieradza, a 3.09 – Orkiestra Dęta z Wieruszowa.

Piotr KołodziejczykRelacja zdjęcia i film

na powiatowy.pl

Pielgrzymka rowerowa od „Wojciecha do Wojciecha”Rano, 22 sierpnia 2015 r. z Sanktu-

arium Św.Wojciecha w Cieszęcinie wyruszyła pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium Św. Wojciecha w Gnieźnie. Podczas rannej Mszy Świę-tej o godz. 6.00 pątnicy otrzymali błogosławieństwo na drogę od pro-boszcza Sanktuarium w Cieszęcinie, jednocześnie kapelana pielgrzymki o. Krzysztofa Wasiuka, po czym 15 osobowa grupa wyruszyła w trasę do grobu św.Wojciecha w Gnieźnie. Pielgrzymi dotrą do Gniezna 23 sierpnia. W sobotę 22 sierpnia do pokonania mieli 120 km. Pozostałą trasę 80 km pokonają w niedzielę. Z powrotem grupa pielgrzymów z Cie-szęcina i okolicznych miejscowości, a nawet z zagranicy powróci autoka-rem.

Piotr Kołodziejczyk

Odpust w Żdżarach W niedzielę 23 sierpnia b.r. w kościele parafialnym w Żdżarach od-

był się odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Sumę, koncelebrowaną w asyście księży z dekanatu bolesławieckiego i kapłanów wywodzących się ze Żdżar: ks. Aleksandra i ks. Szymona odprawił ks. Jacek Kalszfert – proboszcz z Czastar. Licznie przybyli wierni wysłuchali homilii ks. Jacka, który nawiązał do trudności, jakie napotykał w swojej pracy duszpaster-

skiej św. Bartłomiej oraz do jego męczeńskiej śmierci przed wiekami. W trakcie mszy proboszcz ze Żdżar ks. Adam Sośnicki poprosił księdza dziekana Józefa Kaczmarka - proboszcz z Wójcina o poświęcenie kopii ob-razu św. Józefa, który będzie umieszczony w naszej świątyni, a od miesiąca września w każdy wtorek będą się odprawiały nabożeństwa ku czci św. Józefa.

W mszy odpustowej uczestniczyli również tutejsi strażacy ze swoim pocztem sztandarowym oraz Orkiestra Dęta. Tradycyjną procesję wokół ko-ścioła z udziałem asysty, panien niosących Obrazy, dziewczynek sypiących kwiatki, strażaków i zgromadzonych wiernych ze względów na remonty przesunięto na plac przed bramę – dzwonnicę.

Po mszy, na placu przed kościołem goście mogli wysłuchać utworów, przygotowanych przez Orkiestrę Dętą, a dzieci raczej wybierały odwiedze-nie bardzo licznych stoisk z bibelotami.

W godzinach popołudniowych, kontynuacją święta uczczenia patrona w ogrodzie parafialnym rozpoczęło się spotkanie i zabawa taneczna, a dla młodszych przygotowano występy magika.

Piotr Zawada

Page 7: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPŁATNA 7STAROSTA KĘPIŃSKI ORAZ BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KĘPNO

ZAPRASZAJĄ NA

30 sierpnia 2015 – Kępiński RynekPROGRAM UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH13.00 – Przejazd korowodu dożynkowego (wyjazd z KOSiR)

14.00 – Msza Święta Dziękczynna (Rynek w Kępnie)

15.00 – Część o� cjalna dożynek:

• Wystąpienie Starosty Kępińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

• Obrzęd Wieńca i Chleba w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”

• Wystąpienia gości

• Poczęstunek

• Występ Kapeli „Furmany”

• Koncert zespołu Gang Marcela

• Koncerty grupy Side Squad

KĘPNO

DOŻYNKIPOWIATOWO-GMINNE

ReklamaKępno

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego W czwartek dnia 21 sierpnia br. odbyła się s sali sesyjnej starostwa IX sesja Rady Powiatu

Kępińskiego. Sesję zdominował temat suszy jaka obejmuje prawie cały kraj.Na wniosek 5 radnych Rady Powiatu Kępińskiego, Przewodniczący Stanisław Baliński zwołał

IX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Kępińskiego. Zwołane w trybie nadzwyczajnym obrady, związane są także z prośbą Lecha Janickiego, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Woje-wództwa Wielkopolskiego, który tym samym przychylił się do apelu minister Andżeliki Moż-dżanowskiej o pilne podjęcie tematów podczas sesji powiatowych na terenie Wielkopolski, w kwestii ogłoszenia terenów obszarami dotkniętymi suszą oraz wypłaty stosownych rekompen-sat dla rolników z tytułu poniesionych strat.

Pierwsza głos zabrała kierownik WODR W. Szkopek - Stan upraw i strat , które wystąpiły na skutek niekorzystnych warunków atmosferycz-nych na dzień 31 lipca przedstawiał się następu-jąco: Straty wystąpiły głównie w zbożach jarych, w mniejszym stopniu w innych uprawach, m.in w użytkach zielonych. Nie obserwuje się dużych strat w zbożach ozimych, jeśli już wystąpiły to były głównie spowodowane złym przezimowa-niem, ewentualnie chorobami grzybowymi i sięgają granicy 20-30%.Największe szkody wy-stąpiły w mieszankach zbożowych i jęczmieniu jarym: 40-50%. Niestety, dodatkowo straty w ja-

kości ziarna oscylują między 20 a 30%. Część mieszanek zbożowych jarych w ogóle nie zosta-ła zebrana przez rolników ponieważ było to nieopłacalne. Uprawa w tym przypadku została przyorana. W przypadku użytków zielonych – straty to około 50%.

W następstwie suszy, która wystąpiła w sierpniu pokaźnych rozmiarów straty wystąpią głów-nie w uprawach kukurydzy oraz ziemniaków. Kukurydza na ziarno – kolby wykształcone w 50 % lub mniej. Straty w plonie 60-70 %. Kukurydza przeznaczona na kiszonkę jest ścinana i zakiszana, duże grono producentów w związku z niewykształconą i zasychającą kolbą zakisza kukurydzę uprawianą na ziarno.

czytaj dalej na www.powiatowy.pl MaŁa

Kierzno

Dożynki Wiejskie w KierznieW niedzielę dnia 23 sierpnia br. w Kierznie odbyły się Wiejskie Dożynki. Mieszkańcy Kierzna,

Kierzenka i Pustkowia Kierzeńskiego rozpoczynali swoje świętowanie dożynkowe od udziału we mszy św. w miejscowym kościele parafialnym. Po mszy uformował się korowód dożynkowy, który corocznie z zaproszonymi gośćmi, starostami dożynek przemierza co roku prawie te samą trasę prezentując zaproszonym gościom piękno kierzeńskiej ziemi. Starostowie w tym roku trasę korowodu przemierzali nowocześnie - samochodem. W tym roku starostami doży-nek byli: Bożena Kłobus i Krzysztof Burzała. Zaproszonych gości i mieszkańców oraz starostów dożynkowych witała sołtys Kierzna Ewa Pastusiak. Rolnicy w sposób szczególny dziękowali za zebrane plony, przedstawiciele trzech wiosek złożyli dożynkowe wieńce na ołtarzu dziękując za dar chleba Panu Bogu. Swoją obecnością uroczystość dożynkową zaszczycili: wiceburmistrz Artur Kosakiewicz, dyrektor biura poselskiego B. Henczycy Ewelina Pieles, radna powiatu, członek Zarządu Powiatu Krystyna Możdżanowska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Eu-geniusz Przybył, proboszcz miejscowej parafii Grzegorz Modrzyński, dyrektor szkoły Maria Burzała, przewodnicząca KGW Maria Soja, prezes OSP Zenon Pietrzak, prezes LZS Marek Ga-nia, były sołtys H. Solecki, Sołtys Pustkowia Kierzeńskiego Zofia Chmiel, sołtys Kierzenka Ber-nardeta Solecka. Żniwa dobiegły końca, więc nadszedł czas podziękowania za zebrane plony. Dziś mieszkańcy oprócz prowadzenia gospodarstw rolnych często pracują zawodowo. Rolnicy idą z postępem, wieś jest coraz piękniejsza, odnowione budynki, piękne ogrody, bogaty park maszynowy. Jak podkreśliła pani sołtys najważniejsze jest to, że mamy wielu rolników, którzy uprawiają zboże, bo to dzięki ich trudnej i żmudnej pracy mamy chleb. Kulminacyjny punkt dożynkowego święta to obrzęd chleba. Starostowie dożynek Bożena Kłobus i Krzysztof Burza-ła przekazali dorodny bochen chleba wiceburmistrzowi MiG Kępno Arturowi Kosakiewiczowi dodając. Pragniemy podzielić się chlebem wyrażając szacunek i jedność, abyśmy potrafili się dzielić, tak, by nigdy nikomu nie zabrakło chleba. Dorodny bochen upieczony z tegorocznych zbiorów został pokrojony i wiceburmistrz podzielił się nim ze wszystkimi zebranymi na sali. Część artystyczną przedstawiła młodzież szkolna przygotowana przez nauczycieli:Paulinę Kwa-pisz i Jolantę Tyszkiewicz. Uczniowie zaprezentowali scenki z życia rodziny, scenki z życia na wsi, były piosenki a nad wszystko tradycją coroczną są przyśpiewki skierowane do niektórych mieszkańców czy zaproszonych gości - tym razem w treści bardzo miłe. Za wspaniały występ zebrani nagrodzili uczniów gromkimi brawami. Potem starostowie przekazywali chlebki: Ar-turowi Kosakiewiczowi, Krystynie Możdżanowskiej, Eugeniuszowi Przybyłowi, ks. Grzegorzowi Modrzyńskiemu, Marii Burzała, Marii Soja, Zenonowi Pietrzakowi, Markowi Gani, Henryko-wi Soleckiemu oraz rolnikom:Krystianowi Kwiatkowskiemu, Zbigniewowi Maciejewskiemu, Teresie Soleckiej, Małgorzacie i i Jackowi Mądrym, Magdalenie i Zbigniewowi Michalskim, Aldonie i Sławomirowi Kędziom, Marzenie i Romanowi Rosowskim, Emilii i Karolowi Gło-wiakom, Małgorzacie i Robertowi Kowalskim, Stanisławie i Ryszardowi Przybylskim, Gabrieli i Romanowi Zimoch, Bronisławowi Ptak, Kazimierzowi Grzeżółce, Renacie Kukuła, Marcinowi Błachowi, Paulinie i Łukaszowi Podemskim, Ewie i Markowi Mikołajczykom, Marii Wróbel, Zofii Chmiel, Bernadecie Soleckiej. Następnie głos zabierali zaproszeni goście: wiceburmistrz dziękował za zebrane plony pomimo suszy, za trud pracy rolniczej. Krystyna Możdżanowska w imieniu starosty i Zarządu Powiatu również dziękowała za zebrane plony, rolnikom życzyła wiele zdrowia, odczytała list gratulacyjny od starosty W. Jankowskiego. Dyrektor biura po-selskiego B. Henczycy odczytała list gratulacyjny w imieniu pani poseł. Kolejne życzenia i podziękowania złożył wiceprzewodniczący RM w Kępnie i przekazał listy gratulacyjne dla pań pełniących funkcje sołtysów od Minister w Kancelarii Premiera Andżeliki Możdżanowskiej. Pani sołtys E. Pastusiak zaprosiła wszystkich na poczęstunek. MaŁa

Page 8: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA8Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

O G Ł A S Z Austny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn

wraz z demontażem:

1. Frezarko-tarczówka firmy JAROMA DYFD-2. Cena wywoławcza: 3700,00 PLN.2. Strugarko-grubiarka firmy JAROMA DSMB 63. Cena wywoławcza: 6200,00 PLN.3. Strugarko-wyrówniarka firmy ŻEFAM DSZA 50. Cena wywoławcza: 3300,00 PLN.4. Czyszczarka do drewna, szlifierka taśmowa SLMd. Cena wywoławcza: 2750,00 PLN.5.Wiertarka stołowa firmy ZDZ WSA 15. Cena wywoławcza: 1250,00 PLN.6. Pilarka tarczowa firmy REMA DPSA. Cena wywoławcza: 1900,00 PLN.7. Pilarka tarczowa wahadłowa. Cena wywoławcza: 400,00 PLN.

Przetarg odbędzie się 8 września 2015 r. o godzinie 1000 w Przedsiębior-stwie Komunalnym w Wieruszowie S. A., ul. Biskupa St. Bareły 13.

Maszyny można oglądać w przeddzień przetargu na terenie bazy Przed-siębiorstwa w godz. 800 - 1200.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do każdej maszyny oddziel-nie należy wpłacić do kasy Przedsiębiorstwa najpóźniej w dniu przetargu do godz. 900.

W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu, II-gi przetarg odbę-dzie się w tym samym dniu o godz. 1200.

Wielkość postąpienia ceny zostanie ustalona przez oferentów przed roz-poczęciem licytacji.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu

Turniej BrydżowyW dniu15 sierpnia w Gminnym

Ośrodku Kultury w Lututowie Sekcja Brydżowa zorganizowała Wakacyjny Turniej Par Brydża Sportowego.

Tradycyjnie losowanie par. Przygo-towanie kompletów rozdań i same rozgrywki.

Były zaskakujące rozdania i zaska-kujące rezultaty. Po podsumowaniu wszystkich wyników okazało się, że zwycięzcami zostali;

I m-ce Edward Perdek i Grzegorz GrzybekII m-ce wspólnie Danuta Wróbel i Marek Wróbeloraz Jan Nawrocki i Wacław ZabłockiIII m-ce Łukasz i Piotrek NawroccyZapraszamy na treningi szachowe w każdy piątek o godz. 10.00.Również i tych wszystkich co po raz pierwszy chcą sprawdzić swoje zdolno-

ści w tej dziedzinie.

Głodnego NakarmićA karmiono uczestników piel-

grzymki a właściwie paru grup piel-grzymkowych które zawitały w dniu 18 sierpnia do Lututowa. Tradycja ta jest praktykowana już od kilkunastu lat. Zmieniają się tylko mistrzowie kuchni.

Była msza święta w kościele p.w. App. Piotra i Pawła. Głodnych na-karmiono grochówką którą po ugo-towaniu przetestowali na sobie Wójt Gminy Lututów pan Marek Pikuła i ks. Kanonik Waldemar Gruszka za-razem Gminny Komendant Ochot-niczych Straży Pożarnych, który rów-nież zabezpieczył wkład

do kotła.Mistrzami kuchni byli druhowie z

Jednostki Ochotniczej Straży Pożar-nej w Lututowie. A konkretnie Pre-zes druh Marek Gwiazdowski i Wice-prezes druh Jerzy Majewski.

Pomoc przy przygotowywaniu jesz-cze parę druhem i druhów.

Posiłki serwowały gościom druhny; Maria Gwiazdowska, Renata Maniak, Katarzyna Olejnik, Aleksandra Hala-mus.

Relacja Wacław Zabłocki

Dotarłem do Królowej Polski na Jasną GóręW sobotę 15 sierpnia wyruszyłem

rowerem na Jasną Górę reprezen-tując Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie. Na pielgrzymkowy szklak wyruszyłem w swojej i całej pa-rafii intencji. Ofiarowałem swój wy-siłek wszystkim parafianom i miesz-kańcom Kowalówki i Cieszęcina. Trasa mojej rowerowej pielgrzymki wyniosła w obie strony ok. 200 km, która prowadziła przez miejscowości: Kowalówka, Parcice, Skomlin, Prasz-ka, Krzepice, Kłobuck, Częstochowa – Jasna Góra. Na Jasną Górę wyjecha-łem o 5:30. Dotarłem na sumę od-pustową o godz. 11.00, która była od-prawiana na Szczycie Jasnogórskim. Po krótkim odpoczynku o godz. 16.00 wyruszyłem w drogę powrotną i byłem na miejscu ok. godz. 22. Dziękuje wszystkim którzy zainteresowali się moją skromną osobą i za dobre wskazów-ki. Serdeczne podziękowania kieruje dla Pana Marcina Hąci. Zapraszam na pielgrzymkowy szlak od Św.Wojciecha w Cieszęcinie do głównego sanktu-arium Św.Wojciecha w Gnieźnie w dniu 22 – 23 sierpnia 2015 r.

Wacław Żbikowskiwww.powiatowy.pl

Punkt medyczny w OsowejW niedzielę 23 sierpnia można

było odwiedzić Punkt medyczny w ramach pikniku rodzinnego, który odbywał się w miejscowości Osowa na terenie działki rekreacyjnej Sto-warzyszenia „Pod Kostrzewą”. Przy-pomnijmy: Punkt medyczny organi-zowany jest w ramach realizowanego przez Powiat Wieruszowski „Kom-pleksowego programu zmniejszania zachorowalności na choroby związa-ne ze stylem życia na obszarze powia-tu wieruszowskiego”. Chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań ci-śnienia krwi, glukozy i cholesterolu, wziąć udział w pokazach udzielania pomocy przedmedycznej przez ra-towników medycznych oraz skorzy-stać z instruktażu nordic walking. Dzieci i dorośli chętnie brali udział w konkursach siłowych pod okiem strongmena Tyberiusza Kowalczyka prowadzącego piknik. Na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody. Miesz-kańcy Osowej, Galewic i okolicznych miejscowości dopisali. Pogoda rów-nież. Nie zabrakło dmuchańcow dla dzieci, potraw z rożna i oczywiście darmowych lodów od burmistrza Wieruszowa.

Foto: E. Tomaszek

Zawody wędkarskie na stawach w MieleszynkuW sobotę 22 sierpnia na stawach w

Mieleszynku odbyły się Zawody Węd-karskie dla pracowników Prospanu i członków Koła PZW Prospan.

Zawodom, jak co roku, patrono-wały związki zawodowe działające w Pfleiderer Prospan S.A. ZZ „Budow-lani”, ZZ Inżynierów i Techników

oraz NSZZ „Solidarność-80.Ufundowały one nagrody i zorga-

nizowały ognisko z grilem po zawo-dach. Grilowania nie zakłócił nawet oczekiwany od dawna deszcz. Or-ganizatorzy dziękują uczestnikom i zapraszają w kolejnym roku do tra-dycyjnej rywalizacji wieruszowskich wędkarzy.

Wyniki zawodów:I-sze miejsce – Standziak Adam

(1220 pkt)II-gie miejsce – Dębski Łukasz

(1015 pkt)III-cie miejsce – Kowalczyk Zbi-

gniew (650 pkt)Największa rybę (za którą też była

nagroda) złapał Łukasz Dębski.M.Ś.

Page 9: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPŁATNA 9Starosta Kępiński zaprasza na festyn:

„POŻEGNANIE LATA 2015”Kępno – KOSiR

29 sierpnia 2015 r. (sobota)

„POŻEGNANIE LATA 2015”„POŻEGNANIE LATA 2015”29 sierpnia 2015 r. (sobota)

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:• akcja „Kropla krwi” – Stowarzyszenie „Po Prostu Pomagam”• promocja i prezentacja produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych• stoiska gastronomiczne i handlowe• atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnie, bungy, trampoliny, dmuchańce, itp.• znakowanie rowerów

akcja „Kropla krwi” – Stowarzyszenie „Po Prostu Pomagam”akcja „Kropla krwi” – Stowarzyszenie „Po Prostu Pomagam”

W PROGRAMIE:16.00 – 19.00

1. Program dla dzieci „Cyrkowe show”2. Pokaz Grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji

w Kępnie3. Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

4. Występ Laureatów Powiatowego Konkursu Piosenki5. Konkursy, gry i zabawy z „sierżantem Pyrkiem’’6. Występ zespołu Sul Jazzband7. Pokaz – Salsa

19.00 – 20.30 Występ Zespołu BONEY M IMITATION20.30 – 22.00 Koncert KAYAH22.00 – 22.15 Pokaz sztucznych ogni

Reklama

Dziękczynienie za 20 lat opieki św. Wojciecha w parafii cieszęcińskiejW roku 2015 przypadło 20 lat od uroczyste-

go sprowadzenia relikwii św. Wojciecha z Ka-tedry Gnieźnieńskiej. Aby uczcić tę rocznicę zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Gniezna. 22 sierpnia wyruszyliśmy po Mszy św. o 6.30 grupą rowerową liczącą 15 osób. Przejazd pierwsze-go dnia liczył 120 km i kończył się w Żerko-wie położonym w pięknym regionie zwanym Szwajcarią Żerkowską. Drugiego dnia było do przejechania około 70 km.

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ZIEMIA WIERUSZOWSKA pod przewodnictwem Pana Rafała Dąbika, jako współorganizator wyjazdu, zadbał o wy-tyczenie tras przejazdu, atrakcje krajoznawcze na trasie oraz o materiały multimedialne o zwiedzanych miejscach.

Uczestnicy grupy rowerowej na trasie prze-jazdu Cieszęcin - Kalisz – Gniezno zwiedzili następujące obiekty:

- rzeźby Pawła Brylińskiego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie nad Prosną,

- kościółek św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu,

- park zamkowy w Gołuchowie,- gospodarstwo agroturystyczne „Wójtostwo”

w Pyzdrach,- Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesiń-

skich we Wrześni,- Katedrę Gnieźnieńską i Muzeum Począt-

ków Państwa Polskiego w Gnieźnie.Druga grupa autokarowa licząca 38 osób

wyruszyła 23 sierpnia o godz. 7.00 po drodze zatrzymując się na kilka godzin w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, gdzie została odprawio-na Droga Krzyżowa na Golgocie oraz nawie-

dzony Kościół św. Doroty i Bazylika Główna. W Gnieźnie grupa autokarowa połączyła się z grupą rowerową aby zwiedzić z przewodni-kiem Katedrę Gnieźnieńską i Muzeum Począt-ków Państwa Polskiego. O godz. 18.00 rozpo-częła się w Katerze Msza św. Dziękczynna za 20 lecie obecności relikwii św. Wojciecha w Die-cezjalnym Sanktuarium w Cieszęcinie z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej wspólnoty parafialnej i wszystkich pielgrzymów. Na po-czątku Mszy św. przedstawiciele Rady Para-fialnej złożyli przy relikwiarzu św. Wojciecha dziękczynny bukiet kwiatów. Jako Proboszcz zostałem poproszony o wygłoszenia homilii, gdzie starałem się podkreślić znaczenie posta-ci św. Wojciecha dla rozwoju chrześcijaństwa w Polsce oraz fakt, że jego heroiczna postawa wiary pozostaje pięknym przykładem do naśla-dowania po dzień dzisiejszy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwa-łości i zdyscyplinowania w czasie trwania piel-grzymki zaś słowa Ks. Prałata Katedry Gnieź-nieńskiej: „ ... przybądźcie po raz kolejny do Gniezna nie później niż za 5 lat ...” niech się spełnią w jeszcze większym wymiarze ducho-wym i ludzkim.

Bralin, Gola

Dożynki Gminy Bralin na GoliPrzy pięknej słonecznej pogodzie w niedzielę 23 sierpnia br. powitano licznie zebranych

gości na Gminnych Dożynkach, które tym razem odbywały się w Goli. Jak zawsze Bralińskie Święto plonów rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Matko Boskiej Częstochowskiej w Taborze Wielkim, po której uformowany korowód z wieńcami przejechał boisko, gdzie mia-

ły miejsce uroczystości, gdzie licznie zebrali się mieszkańcy, zaproszeni goście oraz delega-cje wszystkich sołectw Gminy Bralin. W dożynkowym korowodzie z misternie uplecionymi wieńcami dożynkowymi przyjechały delegacje wszystkich sołectw. Rolę gminnych starostów dożynkowych pełnili Krystyna Kaboth i Paweł Kabot. Na dożynkach tradycyjnymi obrzęda-mi są: obrzęd chleba i wieńca .Na ręce włodarza gminy wójta Romana Wojtysiaka delegacje poszczególnych sołectw przekazywały dożynkowe wieńce w tle melodii „Plon niesiemy plon”, których wystawa pięknie się prezentowała tuż przed sceną. Krótką część artystyczną przedsta-wiły dzieci z sołectwa Gola. Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak w swym wystąpieniu mówił o trudnej pracy rolnika, która niestety nie jest wpisana w rytm przyrody. Wiele uwagi poświęcił tegorocznej suszy, która miała znaczący wpływ na plony w Gminie Bralin. Zaangażowanie, trud i praca rolników jak zawsze były na wysokim poziomie, jednak susza pokrzyżowała plany i obniżyła plony. Mam nadzieję, że decyzję Rządu RP będą takie, że susza zostanie uznana i rolnicy doczekają się rekompensat – mówił wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak. Najważniej-szy obrzęd to przekazanie chleba upieczonego z tegorocznych plonów. Dożynkowy bochen

chleba z tegorocznej mąki na ręce wójta przekazali starostowie dożynek: pani Krystyna Ka-both i pan Paweł Kabot. Wójt i starostowie dożynek dzielili się chlebem ze wszystkimi, którzy przybyli na dożynki. Dożynki były także okazją do odznaczeń dla rolników. Medalami „Zasłu-żony dla rolnictwa” uhonorowani zostali: Adam Krzak, Marek Pietr, Marian Kaboth, Henryk Klofta, Piotr Wardęga, Jan Czomko. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali: Jacek Kremer, Jerzy Mielczarek, Zbigniew Garncarek, Leszek Sawicki, PPH „Stalchem” Kubaccy. W imieniu Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej odznaczenia wręczył wójt Roman Woj-tysiak. W dożynkach uczestniczyła także delegacja z partnerskiej gminy Svinica ze Słowacji ze starostą Lubomirem Simko na czele. Potem głos zabierali zaproszeni goście. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek i część artystyczną. Z mini koncertem wystąpił zespół „ Ale Babki”. Dożynkom towarzyszyły inne atrakcje takie jak: duża zjeżdżalnia zamek, kule wodne, tram-polina, dla najmłodszych basen do łowienia kaczek, przejażdżki na kucyku i bańki mydlane. Wszystko to gratis, fundatorem zabaw dla dzieci była Gmina Bralin. Była też wystawa maszyn rolniczych. Sprzęt z firmy ROL-MAX z Chojęcina Szumu oraz stoisko placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie. Całość zwieńczyła zabawa taneczna.

MaŁa

zapraszamy nawww.powiatowy.pl

Page 10: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA10Baranów

Wycieczka do Wrocławia20 sierpnia 2015 roku 30-osobowa grupa członków KGW i Koła Emerytów

i Rencistów z Baranowa wybrała się na wycieczkę do Wrocławia. Tym ra-zem inicjatorką wyjazdu była przewodnicząca KGW, która przy współpracy z zarządem koła emerytów postanowiła pokazać Wrocław z innej strony niż tylko znany, zwłaszcza seniorom, z wyjazdów do szpitali, do różnych specjali-stów lub na zakupy do Galerii Dominikańskiej. Już na początku podróży Ha-lina Kosik przedstawiła bogaty program zwiedzania, który obejmował m. in. Afrykarium, Sky Tower, Panoramę Racławicką i multimedialną fontannę na pergoli przy Hali Stulecia. Podróż przebiegła bardzo przyjemnie, ale kiedy wycieczkowicze wysiedli przed ZOO, byli przerażeni ogromną kilkusetme-trową kolejką do kasy. Okazało się jednak, że jako grupa zorganizowana, mogli wejść szybciej, choć i tak wszędzie były tłumy zwiedzających. Bliskie spotkanie z dziką przyrodą afrykańską było niezwykle ciekawym przeżyciem. Widoki przeróżnych gatunków ryb, rekinów i innych mieszkańców wód tro-pikalnych oraz panujący dookoła specyficzny klimat robiły niesamowite

wrażenia. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających była przypadająca właśnie pora karmienia zwierząt. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu afrykarium i spa-cerze wśród innych mieszkańców ZOO, była chwila na odpoczynek i posi-łek wg indywidualnych potrzeb. Kolejnym przeżyciem, tym razem wspaniałą lekcją historii, było uczestniczenie w niecodziennym spektaklu, jakim było obejrzenie „Panoramy Racławickiej”- obrazu przedstawiającego zwycięską bitwę Tadeusza Kościuszki pod Racławicami w 1794 roku. Obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka pokazywany w specjalnie zbudowanej rotundzie jest od 1985 roku ciągle wielką atrakcją historyczną Wrocławia. Ale i współcze-sne budowle również przyciągają tłumy zarówno samych mieszkańców, jak i turystów. Ponad dwustumetrowy wieżowiec Sky Tower-najwyższy budynek w Polsce- cieszy się wielkim powodzeniem przede wszystkim ze względu na wspaniałą panoramę miasta oglądaną z tarasu widokowego. Największe wrażenia na seniorach wywarła jednak multimedialna fontanna na pergoli przy Hali Stulecia-jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Codziennie o pełnych godzinach odbywają się kolorowe pokazy wodne w rytm muzyki klasycznej i współczesnej przy niesamowitych efektach laserowych. Wieczor-ny pokaz po zachodzie słońca oczarował wszystkich. Niestety był to ostatni punkt zwiedzania stolicy Dolnego Śląska zaplanowany na ten dzień. Wy-cieczkowicze wracali do domu pełni wrażeń i miłych doznań z miasta, ja-kiego nie znali, a w którym jest jeszcze wiele do zobaczenia. Z pewnością zjednoczone zarządy kół baranowskich zorganizują kolejną wycieczkę do Wrocławia, który jest tak blisko i który warto poznać także ze strony tury-stycznej i historycznej.

Łucja Wieloch

23 sierpnia 2015 r. o godz. 6.00 rano spod kościoła Zesłania Ducha Św w Wieruszowie wyruszyła 276. Wieruszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pod hasłem „Ja Je-stem Chlebem Życia” tegoroczna pielgrzymka nawiązuje do Diecezjal-nego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w diecezji kaliskiej. Tegoroczne hasło ma także pomóc zrozumieć tajemnice sakramentu Eucharystii. Poprzez trud pielgrzy-mowania pragniemy za wstawiennic-twem Maryi – naszej Matki wypraszać u Miłosiernego Boga potrzebne dla nas i dla naszych bliskich łaski. Wielu pielgrzymów zanosi przed Jasnogór-ski Tron swoje dziękczynienia, proś-by oraz modlitwy bliskich. Grupa li-czy około 230 osób. Przewodnikiem pielgrzymki jest o. Adrian Urbanek, a kierownikiem Marcin Gruca. Pąt-ników pożegnał ks. prałat Henryk Orszulak i mieszkańcy Wieruszowa. Tradycyjnie na postoju w Parcicach sprawowana była Msza Święta, której przewodniczył Biskup Edward Janiak – ordynariusz diecezji kaliskiej. Rów-nież na spotkanie przybył z Często-chowy definitor generalny zakonu oo.paulinów o. Kazimierz Maniecki. Kolejna relacja z trasy pielgrzymki w dniu 25 sierpnia z postoju przed Częstochową, jak również z wejścia na Jasną Górę. Relacja foto i filmowa na powiatowy.pl.

Piotr Kołodziejczykwww.powiatowy.pl

276. Wieruszowska Piesza Pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

Reklama

NEOPUNKT OLEJNICZAK, Kępno - ul. Sienkiewicza 10, tel. 62 78 23 605 Kronika Policyjna24 sierpnia o godzinie 3:30 w miejscowości Kopaniny w gmi-

nie Sokolniki jadący w kierunku Wieruszowa autokar relacji Zamość - Kudowa nagle zjechał na prawe pobocze i uderzył w nasyp rowu. Pojazd wywrócił się. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł jeden z pasażerów a kilkanaście osób zostało rannych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W szpi-talu pozostało sześciu pasażerów - reszta po udzieleniu pomo-cy medycznej opuściła szpital. Wyjaśniamy dokładne okolicz-ności tego zdarzenia. Kierowca 50-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, został zatrzymany do wyjaśnienia - był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyniku niezachowania ostrożności doprowadził do wywrócenia pojazdu. Będzie odpowiadał za spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Nadal trwają ustalenia kim był pasażer, który zginął w wypadku.

23 sierpnia po godzinie piątej nad ranem 21-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego kierując skodą octavią w wy-niku wyprzedzania na skrzyżowaniu w miejscowości Walichnowy doprowadził do zderzenia z samochodem audi kiero-wanym przez 24-letniego mieszkańca naszego powiatu. Jak się okazało sprawca był nietrzeźwy. Posiadał w wydychanym powietrzu półtorej promila alkoholu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy zatrzymano uprawnienia do kiero-wania pojazdami grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia więzienia.

Policjanci zatrzymali 23-letnią mieszkankę powiatu wieruszowskiego, która 25 lipca na terenie jednego z marketów w Wieruszowie ukradła mieszkance Wieruszowa telefon komórkowy wartości 1 700 złotych. Telefon odzyskano. Za kradzież mienia wartości powyżej 430 złotych grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

19 sierpnia o godzinie 16:30 w Osowej w gminie Galewice doszło do potrącenia 15-letniego rowerzysty. Chłopiec został potrącony przez kierującego samochodem opel vectra. Jak wynika ze wstępnych ustaleń rowerzysta przejeżdżając na dru-gą stronę drogi wjechał przed jadącego w kierunku Galewic opla. Chłopca z obrażeniami przetransportowano do szpita-la, na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia – mieszkańcy powiatu wieruszowskiego, byli trzeźwi. Wyjaśniamy dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Opracował: st.asp. Radosław Szkudlarek

www.powiatowy.pl

Page 11: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPŁATNA 11

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

PROSNA – rzeka rekreacji i sportu.Jazda parami była dość modna nie tylko dla „zawodowców”, ale i amatorów. Popularne było robienie „węża” lub ślizganie się z brzegu, gdy był niski stan wody a lód leżał nachylony na wyschniętej części koryta rzeki.Po II wojnie światowej życie mieszkańców wróciło znów nad Prosnę. Można było spotkać wędkarzy łowiących ryby. Powrócili ludzie spacerujący wzdłuż jej prawego brzegu. Po urządzeniu „Bulwaru Różanego” wieczorową porą na ławkach spotykało się randkowiczów. Ile z tych randek zakończyło się ślubem? Historia milczy. W okresie letnim popularne stały się kąpiele w rzece. Każda dzielnica miała swoje miejsce do pływania. ”Baraki” kąpały się na „Orłach” i „Baśni” tj. w górę rzeki od pomnika przy ulicy Polnej. Moja dzielnica (Nadrzeczna, Kilińskiego i Zamkowa i część Rynku) kąpała się obok koszerni (mykwy), naprzeciw zatoczki przy przyszłej przystani, a niekiedy w Niesobie. „Kapliczka” kąpała się za rzeźnią, zaraz za rozwidleniem Prosny na obecne i stare koryto rzeki ( już chyba zasypane). Pozostała część miasta kąpała się przed i za „żelaznym mostem” – kolejowym. W latach siedemdziesiątych po regulacji Prosny miejscem kąpieli i plażowania był odcinek rzeki za Hąci mostem. Życie mieszkańców w okresie po II wojnie ukazują poniższe zdjęcia. Rzeka nadal była czysta. My korzystaliśmy z wody również do gotowania posiłków, nawet wodę piło się bezpośrednio z wiadra po przyniesieniu jej z Prosny. Na zdjęciu nasze kąpielisko koło koszerni (mykwy) – 1957 r. Chłopcy z dzielnicy od lewej; Bogdan Dybek, Kaziu Kopacki, Rysiu Franek Winkowski z Bodziem Tomalkiewiczem, Zbyszek Ciesielski i Włodek Dybek. W głębi zatoczka, przyszłe kąpielisko koło przystani TKKF widoczne na zdjęciu poniżej. Przy naszym kąpielisku koło byłej mykwy był zjazd do rzeki. Gospodarze mający zwierzęta przyjeżdżali beczkowozami po wodę. Taki zjazd był również przy ulicy Sportowej, przed ogrodzeniem posesji Kazińskich, i przy ulicy Polnej obok pomnika. Tu również gospodarze wracający z łąk z krowami poili swoje bydło.Rzeka nie była tak niedostępna jak teraz, nie była zarośnięta drzewami i krzakami. Okoliczne

Zawody wędkarskie dla dzieci w JutrkowieW dniu 22.08.2015 r w godz.14.00

do18.00 na gminnym stawie w Jutr-kowie odbyły się kolejne udane zawo-dy wędkarskie zorganizowane przez koło Wieruszów-Miasto w ramach programu (PROMOCJA GMINY WIERUSZÓW).

Zawody prowadził kapitan sporto-wy koła, kolega Paweł Sroka, w któ-rych brało udział 23 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii wiekowej 5-11 lat;1 miejsce Maciej IBUSZ z wynikiem

– 2950g,2 miejsce Leon KŁOBUTOWSKI –

1770g,3 miejsce Jakub SROKA – 895g.W kategorii wiekowej 12-16 lat;1 miejsce Jakub OSTOPINKO z wy-

nikiem -3895g,2 miejsce Oliwia SROKA – 1710g,3 miejsce Tobiasz KŁOBUTOWSKI

– 920g.Wręczanie pucharów dla zwycięz-

ców odbyło się w drewnianej altan-ce na placu zabaw z uwagi na opady

deszczu, niestety musieliśmy również zrezygnować z pieczenia kiełbasek przy ognisku, zjedliśmy kiełbaski z bułką.

Zarząd koła składa serdeczne po-dziękowania za ufundowane nagro-dy i pomoc w organizacji zawodów dla Urzędu Gminy Wieruszów dla Burmistrza Wieruszowa Pana Rafała Przybyła, oraz dla sklepu wędkarskie-go( Moja Pasja).

Z wędkarskim pozdrowieniem W.W.

www.powiatowy.pl

Zdjęcie z początku lat trzydziestych - plażowicze siedzą na cyplu, gdzie Niesob wpada do nowej Prosny.

Zdjęcie z 1937 roku – kąpiące się dzieci pod opieką wychowawczyń.

Page 12: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA12Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Dalsza część już w najbliższym wydaniu Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego, 2 września 2015r.

łąki nad wodą służyły ludziom do plażowania. Okres zimowy tak jak przed wojną to czas łyżwowania, ślizgawek, gry w hokeja i spacerów po Prośnie skutej lodem. Lód osiągał

nawet 1 metr grubości. Nasza dzielnica zawsze robiła lodowisko do gry w hokeja. Każdy robił sobie hokeja z wyszukanego zakrzywionego konara drzewa albo własnej produkcji. Krążek wykonany był z czterech warstw skóry podeszwowej, zbitej gwoździami. Później prawdziwy krążek przywiózł nam studiujący we Wrocławiu mój brat Rysiu. Mecze w hokeja w naszej dzielnicy były rozgrywane zawsze po lekcjach. Również nauczyciel wychowania fizycznego Włodzimierz Magot organizował w zimie mecze hokeja (koło koszerni), a latem zawody pływackie i zdawanie na kartę pływacką. Na zdjęciu zima 1958/59, nasza VII klasa zajęcia z w-f. W białym swetrze autor, Owczarski, Pietras, Zabłocki, Tomalkiewicz,

Kozłowski, Kindler, Koszowski, Zawadzki, Wajner, Karpacz, Wróblewski, Rabiega, Stojecki, Krawczyk i inni. Zimy lat 50-tych i połowy 60-tych były bardzo mroźne i śnieżne. Dwa zdjęcia z 1946 i 1950 roku obrazują zimowe życie na Prośnie.

Kępno

Ostatnie w tym sezonie zawody wędkarskieW sobotę 22 sierpnia br. odbyły się ostanie w tym sezonie spławikowe zawody wędkarskie aktywu koła PZW w Kępnie na stawie Kopalnia. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska w składzie: Cudniewicz Aleksander – sędzia główny, Owczarek Marian –

z-ca sędziego głównego, Kaczor Jan – sędzia sekretarz.Zebranych gości i wędkarzy witał prezes Edward Kolebacz. Na podsumowanie zawodów przybyli:

Piotr Psikus – Burmistrz MiG Kępno, Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Stachowiak, redaktor Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego. Prezes dziękował zebranym za cierpliwość i wytrwałość, albowiem początek zawodów o godz. 16.00 nie zapowiadał takiego

zakończenia zawodów a gdzieś około pół godz. przed zakończeniem zawodów nad Kępnem przeszła nawałnica, koniecznie trzeba było się skryć i przetrwać. „Zachwyca mnie to,

żeście przyszli, wędkowali a przede wszystkim pomimo ulewnego deszczu wytrwali. Są to zawody aktywu organizowane od wielu lat a wymyślili je wędkarze, zaś pomysłodawcą był Jery Rachel - dodaje prezes. Następnie zaprezentował nagrody i puchary. Warto podkreślić, że nagrody jak zawsze wyłożone na stoliku, wędkarze wg zajętych miejsc sami wybierają nagrody.Wyniki zawodów:I miejsce Wąsala Jarosław – 4675 pkt.II miejsce Biczysko Tomasz – 4325 pkt.III miejsce Wojtasik Robert – 4315pkt.IV miejsce Dobień Jacek – 3220 pkt.V miejsce Wróbel Janusz – 2895 pkt.VI miejsce Jakuszewski Zbigniew – 2650 pkt.VII miejsce Rachel Jerzy – 2645 pktVIII miejsce Skiba Krzysztof – 2485 pkt.IX miejsce Brodowski Mirosław – 1915 pkt.X miejsce Zadka Wojciech – 1715 pkt.XI miejsce Musialski Marian – 1670 pkt.XII miejsce Robuski Konrad – 1155 pktI miejsce za najcięższą rybę (leszcz) zdobył Jacek Dobień.Po ogłoszeniu wyników tradycyjnie spotkanie przy grillu, kiełbaski, potem kawa i ciasto.

MaŁawww.powiatowy.pl

Na zdjęciu z lat trzydziestych, na łąkach Rodzina Brawatów, a w głębi widać w całej okazałości ruiny zamku od południowej strony.

łyżwiarze z zimy 1938/39 - Lucyna Olbromska z Gerwazym Sobczyńskim.

Page 13: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPŁATNA 13Wakacyjne spotkania w ciekawych miejscach mojej okolicy

Cz.5 – Zamek w BolesławcuXIV wieczna warownia Kazimierza Wielkiego usytuowana była pośród łąk w Dolinie Prosny,

do dzisiaj przeważnie kojarzymy ją z daleka widoczną, ceglaną wieżą (choć wieża, to nie zasłu-ga tego króla). Zmienność historii spowodowała, że zamek budowany w Bolesławcu obecnie, administracyjnie znajduje się na terenie miejscowości Podbolesławiec (Podbolesławiec powstał po 1815 r. z podziału samego Bolesławca, lewobrzeżna część trafiła pod panowanie pruskie i zmieniła nazwę na Podbolesławiec, a prawobrzeżna – pod rosyjskie zachowując pierwotne nazewnictwo).

Początki powstania warowni w Bolesławcu od-noszą się do roku 1268, kiedy książę kaliski Bole-sław Pobożny dla zabezpieczenia przeprawy przez Prosnę w kierunku Wrocławia lokuje drewniano-ziemny gród (dwa lata wcześniej zakłada miasto i od swego imienia nadaje mu nazwę Bolesławiec). Po wielu zawieruchach wojennych, gdzie o gród upominali się książęta wielkopolscy i śląscy, osta-tecznie w pierwszej połowie wieku XIV przecho-dzi pod panowanie czeskie. 19 listopada 1335 r. w Wyszechradzie na Węgrzech dochodzi do pod-pisania układów trójstronnych polsko-czesko-węgierskich. W tajnych punktach król Polski Kazimierz Wielki i król Czech Jan Luksemburczyk zobowiązują się najpóźniej do 6 stycznia 1336 r. do dopilnowania zniszczenia i nie dopuszczenia do odbudowy zamku w Bolesławcu. Kazimierz Wielki chyba nie do końca wypełnił warunki, gdyż w bardzo krótkim czasie wznosi w Bolesławcu kolejny zamek – te ruiny przetrwały do dzisiaj (ale w zupełnie innym miejscu niż gród). Nowa inwestycja, mimo, że realizowana w pośpiechu, bo w okresie 3 lat, wykazuje się starannością przemyślenia założeń strategicznych i włączenia obiektu do planu rozbudowy zachodniego pasa obronnego kraju.

Nie przypadkowo na lokalizację zamku w Bolesławcu wybrano fragment prawobrzeżnej te-rasy brzegowej pradoliny, który w wyniku działania wód zalewowych Prosny został oddzielony od stałego lądu, a jednocześnie wznosił się nad powierzchnię zabagnionych łąk. Ów ostaniec podniesiono i na długości 170 m otoczono kamiennymi fundamentami na zaprawie piasko-wo-wapiennej. Dopiero na tym fundamencie postawiono szeroki na 4,2 m, a wysoki na 5 m mur ceglany. Technika wznoszenia tego muru wyznaczała prace jednoczesnego stawiania lica z zewnętrznej i wewnętrznej strony, a dopiero pustą przestrzeń napełniano kamieniami, gruzem budowlanym, jakościowo gorszą cegłą i zalewano zaprawą piskowo-wapienną.

Od strony południowej do muru obronnego, otoczonego połączoną z rzeką fosą, wkompono-wano wieżę bramną, wysuniętą na 6,5 m przed mur. Przejazd bramny ograniczono do 2,5 m. Z jednej strony zamykano go mostem zwodzonym, a od strony dziedzińca wrotami z ryglami. Na samym dziedzińcu wystawiono drewniane budynki, na pewno dom mieszkalny i kuchnię. Poprzez most, poza mury wyprowadzono drogę, układaną na drewnianych palach (zbyt grząski teren nie pozwalał na stałą drogę i funkcje bezpieczeństwa, w razie zagrożenia łatwiej można zniszczyć drogę – podpalić).

Po śmierci Kazimierza Wielkiego władcą Polski został Ludwik Węgierski, który za umożliwie-nie sukcesji oddaje w zastaw Ziemię Wieluńską i Ostrzeszowską księciu Władysławowi Opol-czykowi. Bolesławiec leżący na pograniczu tych ziem i Śląska Opolskiego także trafia pod jego wpływy. Zamek zostaje wzmocniony i staje się siedzibą okręgu administracyjnego i gospodar-czego. Podwyższono wzgórze zamkowe do 8 m i podniesiono mury obronne również do 8 m. Wprowadzono drugą linię obrony – ośmioboczną, ceglaną wieżę, wystawioną na głazach granitowych, osadzonych na zaprawie piaskowo-wapiennej. Na wysokości 9 m od górnej części fundamentów wieży, po przeciwnych stronach wykonano dwa otwory. Północny służył jako wej-ście. Tędy w kierunku muru i chodnika obrońców przerzucano 7 m drewnianą kładkę. Wyżej pomiędzy trzecią i czwartą kondygnacją, wewnątrz muru baszty wykuto schody, a piątą kon-dygnację należało pokonać po drabinach lub linach. Co do pierwszej i drugiej kondygnacji, leżały one poniżej otworu wejściowego – do nich również schodzono po drabinach i linach, a zapewne ulokowano tam podręczne więzienie lub schowek na żywność. Pierwotnie strażnicy obserwowali teren z wysokości 31 m (wzgórze 8 m i wieża 23 m, ale po konserwacji w 1901 r. wieżę obniżono o 1 m).

Na dziedzińcu wystawiono dwa murowane domy. Pierwszy bliżej bramy wjazdowej i sięgający 7 m wysokości, z dużą salą, służy jako rezydencja dla chwilowo przebywającego tu dworu Opol-czyka, podczas pełnienia władzy administracyjnej i sądowej dla okręgu bolesławieckiego. Drugi budynek, usytuowany wewnątrz dziedzińca – typowo mieszkalny, z nim łączyła się latryna. Nic w tym dziwnego, ale dzisiaj, w średniowieczu latryna pełniła podwójną funkcję: sanitarną (rzad-ko zamki polskie posiadały wychodki) oraz obronną, gdyż wzmocniono ją dodatkową basztą, wyprowadzoną na oddzielnych fundamentach. Uzasadnienie takiego postępowania mogło być spowodowane zbyt bliską odległością wschodniego muru obronnego od krawędzi doliny (mniej bagien) niż w części zachodniej.

W 1391 r. lub 1393 r. król Polski Władysław Jagiełło upomniał się u Władysława Opolczyka o ziemie chwilowo mu oddane we władanie. Krnąbrny książę odmówił posłuszeństwa. Wybuchła wojna. W krótkim czasie wojska królewskie w okolicach Wielunia i Ostrzeszowa zajęły więk-szość warownych grodów, jednak nie Bolesławiec. Rozpoczęło się oblężenie. Królowi sprzyjali mieszczanie krakowscy, którzy ufundowali bombardę, a w Wieluniu powstała wytwórnia ka-miennych kul. Jednak wcześniejsze umocnienie zamku przyniosło zamierzone efekty, walka przeciągała się. A dodatkowo na dziedzińcu Opolczyk budował ceglaną wieżę (w trakcie trwa-nia wojny). W górnych jej kondygnacjach używano nie sortowanej cegły (widoczne pasy jasnej i ciemnej cegły), gorszej, ale nie było czasu i możliwości na sprowadzenie dobrego materiału budowlanego, a zagrożenie ewentualnym zdobyciem grodu rosło. Dokumenty wykazują, że prace budowlane ukończono w 1397 r. Przez wieki, wokół tej wojny narosło wiele opowieści i kontrowersji, często próbujących wyjaśnić powody długiej obrony i dostarczania obrońcom pożywienia przez mieszkańców Bolesławca, którzy mieli wrzucać worki z jedzeniem do nurtu Prosny, a ta opływała zamek i umożliwiała wyławianie zaopatrzenia. Kolejny sposób tzw. wy-cieczki – wypady obrońców po żywność, sprzyjały temu rozciągające się bagna od zachodnich, północnych i południowych murów zamku. A niby tajne przejście pod wieżą, łączące brzegi fosy, dopływów Prosny i dochodzące nawet do kościoła również miało pomagać obrońcom. Wojna ustała dopiero w 1401 r., po śmierci Władysława Opolczyka, jego żona Eufemia-Ofka i siostrzeńcy porozumiewają się z Jagiełłą i zrzekają praw do Bolesławca.

Piotr Zawadawww.powiatowy.pl

Olga Bukowska, córka Natalii i Tomasza z Działoszy urodziła się 19.08.2015 r. o godz. 22.50. Ważyła 3350 g i miała 54 cm.

Filip Sawicki, syn Magdaleny i Mirosława z Nowej Wsi Książęcej urodził się 17.08.2015 r. o godz. 8.55. Ważył 3500 g i miał 55 cm.

Oliwier Mega, syn Wiolety i Kamila z Lasek urodził się 18.08.2015 r. o godz. 6.05. Ważył 3050 g i miał 51 cm.

Igor Smiatacz, syn Magdaleny i Jarosława z Ksią-żenic urodził się 17.08.2015 r. o godz. 9.48. Ważył 3180 g i miał 54 cm.

Otylia Woś, córka Edyty i Jarosława z Radostowa II urodziła się 18.08.2015 r. o godz. 18.15. Ważyła 2460 g i miała 51 cm.

Kaja Markowska, córka Małgorzaty i Konrada z Kęp-na urodziła się 17.08.2015 r. o godz. 2.45. Ważyła 3740 g i miała 56 cm.

Bartosz Leśny, syn Justyny i Damiana z Ostrzeszowa urodził się 19.08.2015 r. o godz. 10.14. Ważył 3800 g i miał 56 cm.

Maja Lemanik, córka Marii i Dariusza z Kępna urodziła się 18.08.2015 r. o godz. 8.50. Ważyła 3070 g i miała 52 cm.

Kornelek Czul, syn Agnieszki i Zenona, Cieszęcin

Anika Szkudlarek z mamą,córka Anity i Tomasza, Ryś.

Jakub Fiączek z siostrą Milenką, syn Anny i Toma-sza z Wieruszowa urodził się 18.08.2015 r. o godz. 20.45. Ważył 3440 g i miał 55 cm.

Reklama

Page 14: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA14

Reklama

Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j.zatrudni młode osoby do 25 lat na stanowiska:- operator okleiniarki, możliwość przyuczenia- magazynier - obsługa magazynuKontakt pod numerem telefonu 627912020; lubosobiście w siedzibie firmy Jankowy 1c

Reklama

Reklama

Reklama

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15 arów w Mikorzynie na Osiedlu przy asfaltowej osiedlowej drodze. Na działce znajduje się woda. Tel. 62 78 194 23 (dzwonić od 20 do 21) (2.09)Sprzedam mieszkanie M-2 pow. 32,30 m2, w bloku na os. Fabryczna w Wieruszowie, III piętro. Tel. 503 599 423 (10.09)

Sprzedam działkę w Perzowie o powierzchni 1,3 ha lub z podzia-łem na mniejsze. Tel.606 443 619 (26.08)Sprzedam las. Wieruszów ul. Le-śna do Marianów. Tel. 784 660 257 (12.09)Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 20 ar w Mirkowie przy drodze głównej, uzbrojona z po-zwoleniem na budowę. Tel. 62 78 40 219 (16.09)Na sprzedaż dom w stanie suro-wym w miejscowości Opatów o po-wierzchni ok. 250 m2 na działce 12 a. Budynek 3 - kondygnacyjny (piw-nica + dwa piętra). INFORMACJE POD TEL. 697 164 274 (23.08)Sprzedam siedlisko we wsi Nalepa, gmina Czastary, o pow. 2,25 ha, sze-rokość nieruchomości 65 m. Przez posesję za budynkami płynie stru-myk. Tel. 604 173 083Sprzedam działki budowlane róż-nej wielkości śródleśne naprzeciw-ko zabudowań przy drodze asfalto-wej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.)Sprzedam tanio działki budowla-ne w Naramicach w kierunku na Śmiecheń, o pow. 2 500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szero-kość działki), woda, prąd na miej-scu oraz Walichnowy gm. Sokolniki o pow. 1000 m2. Tel. 604 173 083 Sprzedam działki budowlane o powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością kupienia 1 ha grun-tu. Przy drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel.600 352 284 Sprzedam działki budowlane w Osieku; po jednej i drugiej stronie

działki postawiony las. Działki znaj-dują się w terenie zabudowanym Tel. 600 352 284 (st.). Sprzedam działki w Przybyszowie. Tel.601 293004 ( 11.09)

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ/WYNAJMĘ /

DO WYNAJĘCIAWynajmę mieszkanie: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i balkon, 38 m2 w Wieruszowie. Tel. 667 894 455 (dzwonić po 16.00). (19.09)

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kępnie wydzierżawi lokal handlowy o powierzchni 88,6 m2 przy ul. Warszawskiej 63. Tel. kontaktowy 62 78 228 41 (2.09) Wynajmę lokal na działalność go-spodarczą 50 m2, wszystkie media + toaleta. Najlepsza lokalizacja w mieście! Ulica Warszawska 45. Tel. 608 092 438 (07.09)Hale do wynajęcia na ul. Teklinow-skiej 2 w Wieruszowie. Tel. 783 416 349 (26.08)Wynajmę dom w Wieruszowie, tel. 661 661 032. (26.08)Do wynajęcia pokój w mieszkaniu studenckim w blokach przy ul. Krzywoustego 21 dla 2 osób(ce-na 330,-zł/osobę) lub dla 1 osoby ( cena 650,-zł) bez dodatkowych opłat. Tel. 723 325 887 lub 607 259 175. (11.09)

PRACA DAMZatrudnię kierowcę z kat B +E oraz C+ E w transporcie krajowym. Tel. 784 193 337 (21.09)Firma WIŚNIEWSKI Świba 43 za-trudni tapicerów tel. 601 150 127 (19.09)Firma TROCKENBAU zatrudni osoby do kładzenia regipsów. Miłe przewidziane jest doświadczenie. Kontakt 601 588 698 lub 0043

69912482531 (10.09)

USŁUGICzyszczenie i odgrzybianie klima-tyzacji biodegradowalnym prepa-ratem i /lub ozonem. Gwarancja skutecznej dezynfekcji. Faktury VAT. www.o3-o.pl Tel. 728 519 333 (14.09)PIASKOWANIE: PRACE ANTY-

KOROZYJNE USUWANIE RDZY. Czyszczenie: maszyn, konstrukcji, płotów, elewacji, cegły, felg, moto-cykli, drewna i wiele innych. Tel. 600 714 299 lub 669 852 671 (2.09) Atrakcyjna pożyczka od 200zł do 25 000zł - Zadzwoń lub sms: KASA 530 362 595 (20.08) Wykonywanie studni głębinowych i kręgów betonowych. Tel. 606 443 619 (26.08)Zatrudnię do pracy przy wykopach kablowych na terenie Bralina. Tel. 601-509-782Przezwajanie silników, naprawa elektronarzędzi CELMA, BOSH, MAKITA. Baranów ul. Strumykowa 3.Tel. 62 78 18 273 lub 601 806 707 ( c.r)Obsługa firm w zakresie BHP. Szko-lenia Pierwszej Pomocy Przedme-dycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAMSprzedaż opału - trociny mieszane z drewnem. Cena za 1m3 - 20 zł tel. 601 150 127 (19.09)Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bardzo dobry i przyczep-kę ciągnikową (świniarkę). Tel 533 215 474 (14.09)Sprzedam meble pokojowe, kolo-ru jasne cappuccino, długości 4.5 m, cena 700 zł. Tel. 697 113 126 (26.08)

Zniszczył auto21 sierpnia br. dzielnicowy rewiru

Dzielnicowych KPP w Kępnie zatrzy-mał sprawce uszkodzenia mienia. Do zdarzenia doszło tego samego dnia. 47-letni sprawca, mieszkaniec gm. Bralin rzucał pustakiem w zaparko-wane w pobliżu osobowe audi. Uszko-dził drzwi, szyby i deskę rozdzielczą. Wstępnie oszacowane straty sięgają nawet 5000 zł. Szkody poniósł miesz-kaniec gm. Kępno. 47-latek usłyszy teraz zarzuty uszkodzenia mienia, a za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Prowadził po kieliszku22 sierpnia br. oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zo-

stał poinformowany przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego kontro-li drogowej w Perzowie. Mundurowi zatrzymali do kontroli 49-latka z gm. Perzów, który kierował motorowerem mając w wydychanym powietrzu 0,33 promila alkoholu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.

Tragiczny wypadek w gm. Perzów21 sierpnia br. około godz. 11.00

oficer dyżurny KPP w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogo-wym, do którego doszło w gminie Perzów, na drodze Domasłów - Perzów. Policjanci, którzy udali się na miejsce zdarzenia ustalili, że 26-letni kierowca vw, mieszkaniec gm. Syców, po wyjściu z łuku drogi, już na pro-stym odcinku stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Auto dachowało. Siła uderzenia była ogromna. Pasażera, 32-latka z Sycowa znaleziono poza po-jazdem. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kierowca vw - 26-latek zmarł na miejscu. Policjanci KPP Kępno, pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kępnie przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, przesłu-chano świadków i wykonano dokumentacje fotograficzną. Prowadzone po-stępowanie pozwoli wyjaśnić okoliczności wypadku. Od kierowcy pobrano krew do badań.

www.kepno.policja.gov.plJakub Taranektel. +48 664 142 924e-mail: [email protected]

www.drb.pl

Centrum ODszkodowań DRBul. Rataja 2859-220 Legnica

Reklama

Page 15: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015r.GAZETA BEZPŁATNASPORT 15Mistrzostwa Świata z udziałem DembeckichCzas szybko płynie i o to, od ostat-

nich Mistrzostw Świata, które odbyły się w miejscowości Desssau 2012 i które okazały się szczęśliwe dla Łu-kasza zdobywając Mistrza Świata w kategorii FSR V 7-5 junior i tak teraz miał debiut na tych Mistrzostwach już jako senior.

Na tych mistrzostwach po raz pierwszy startowali razem syn i ojciec jako zawodnicy w tej samej kategorii V 3,5.

Mistrzostwa Świata ślizgów FSR V H O są największą rozgrywaną ofi-cjalnie imprezą sportową w mode-larstwie pływającym w Europie. W zawodach uczestniczyło ponad 20 państw z całego świata. Na te zawody jechaliśmy z dobrymi nadziejami na dobry występ.

Mistrzostwa Świata rozpoczęły się 01.08.2015r. w Niemczech w miej-scowości Gorlitz i trwały dwa tygo-dnie, pierwszy tydzień rozgrywane są kategorie V a w drugim tygodniu H i O. Pierwszy dzień rozpoczął się od weryfikacji uczestników i mode-li. Wszyscy zawodnicy i mechanicy otrzymali identyfikatory a modele sprawdzono i oznaczono specjalny-mi naklejkami, sprawdzone zostały także transpondery AMB montowa-ne w poszczególnych modelach. Po zakończeniu weryfikacji nastąpiła ceremonia otwarcia Mistrzostw, było bardzo uroczyście, przemarsz uli-cami Gorlitz aż do rynku, gdzie ofi-cjalnie powitano zawodników oraz przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji NAVIGA .

W następnym dniu nastąpiły starty

w klasach FSR V 3,5 i V 7,5, w każdej klasie było po pięć grup, a w jednej grupie po 12 zawodników, więc cza-sowo starty zajmowały cały dzień . Po biegach półfinałowych w klasie V 3,5 Łukasz zajmował 15 miejsce a An-drzej tuż za nim, a w klasie V 7,5 dość odległe miejsce. Do następnych star-tów podjęliśmy decyzję o wyciśnięcie ze sprzętu maximum, wysoka tempe-ratura powietrza nie zbyt sprzyjała tej decyzji . Po zaciętej walce i dosko-nałych wręcz perfekcyjnych biegach Łukasz w V 3,5 dostał się do dwunast-ki finalistów na 12 miejscu, zaś w V 7,5 do finału zakwalifikował się na drugim miejscu, był to wyczyn niesa-mowity . Pierwszy raz w historii FSR-ów w Polsce zawodnik startujący w dwóch klasach V wywalczył dwa fina-ły Mistrzostw Świata. Przyszedł upra-gniony dzień finałów, upał doskwie-rał niesamowicie, pierwsze starty były w klasie V 3,5 Łukasz nie odstępował rywalom, popłynął wyśmienicie, w rezultacie w tej klasie Łukasz został

ósmym zawodnikiem Świata, a w V 7,5 został szóstym zawodnikiem Świata, w tej kategorii zabrakło 34 sekund do strefy medalowej. Łukasz za dobry bieg eliminacyjny w V 3,5 a wręcz doskonały w V 7,5 zapłacił to kosztem, silników które skończyły ży-wot w tym upale i pewnie były by lep-sze wyniki, gdyby nie musiał płynąć na rezerwowych w finale. Andrzej po podsumowaniu wyników zajął osiem-naste miejsce, zabrakło tylko sześć pozycji do finału.

Łukasz od dawna udowodnił, że na-leży do czołówki światowej. Andrzej - trener jest dumny, że jeszcze potrafi na światowym poziomie przygotować sprzęt a Łukasz potrafi to w pełni wykorzystać. Dobre przygotowanie sprzętu oraz wiele treningów i wyjaz-dów na zagraniczne zawody zapro-centowało na ten dobry sukces. Nie było by tego gdyby nie treningi na akwenach prywatnych oraz wsparcia finansowego przez Gminę Wieru-szów.

Kępno

Piknik lotniczy na KlinachDnia 22 sierpnia br roku na Kli-

nach odbył się coroczny, a już V Mo-delarski piknik zorganizowany przez Kępiński Model Klub działający przy Kępińskim Ośrodku Kultury w Kęp-nie. W pikniku biorą udział mode-larze z całego województwa m. in. przyjechali w Ostrowa Wlkp., Odo-lanowa, z Wieruszowa, Kluczborka a więc spoza naszego województwa, Ostrzeszowa, Kalisza. Piknik był dwa dni. Jak mówił nam pan Wojciech Kardaś organizator pikniku przy współpracy KOK przede wszystkim odbywają się latania, poprzez pre-zentowanie naszych modeli latają-cych na podniebnych lotach prze-kazujemy zainteresowania, chcemy zaszczepić w kibicach, którzy wiernie nam towarzyszą iskierkę zamiłowa-nia. Spotykamy się raz w roku, wte-dy jest okazja do wymiany doświad-czeń modelarskich jak widać tutaj są różne modele, różnych wielkości.

Pasjonaci biorą udziały w różnych imprezach i zawodach. Do klubu modelarskiego należy około 20 osób. Wielu z nich potem zostaje modela-rzami. Jeśli chodzi o Śląsk to budowę zainspirował Jacek Kuropka był pro-jekt i realizował go w naszej modelar-ni wspólnie z młodzieżą. Początkowo miał to być mały modelik, wymyśli-łem, że może to być model większy i tak powstały dwa ,ja wykonywałem model latający a oni replikę statecz-

ną. Jest to model samolotu jaki przed wojną zbudował Antoni Gabriel. Nasz klub nie jeździ na zawody, to są duże koszty, bierzemy jedynie udział w piknikach, których dość dużo jest w Polsce. Dwa dni daje możliwość większej liczbie osób udziału w pik-niku. O pikniku opowiadał instruk-tor modelarni lotniczej przy KOK w Kępnie.

MaŁawww.powiatowy.pl

Piłka nożna

Pierwsze punkty Prosny na własnym boiskuW pierwszym spotkaniu sezonu 2015/16 na własnym boisku wieruszowska

Prosna zasłużenie pokonała KKS Kurów 2:0 po bramkach zdobytych przez Piotra Wróbla oraz Łukasza Aplasa.

Prosna Wieruszów - KKS Kurów 2:0 /1:0/1:0 Wróbel /25/2:0 Aplas /76/Prosna: Kaleta, Zawieja, M. Poprawa /76 Owczarek/, Giery, Błażejewski,

Aplas, Grajerz, Gocha /68 Rzeźnik/, Siatkowski /46 Zarych/, Wróbel, To-mala.

Drugie zwycięstwo odnieśli piłkarze wieruszowskiej Prosny w rozgrywkach sieradzkiej klasy A grupa I. Piłkarze trenowani przez Włodzimierza Dwer-nickiego po zwycięstwie w ub. tygodniu na wyjeździe z Rolnikiem Skąpa, tym razem pokonali na własnym boisku KKS Kurów. Pierwsze minuty nie-dzielnego spotkania należały do gospodarzy, którzy znacznie częściej byli w posiadaniu piłki, jednak nie potrafili stworzyć sobie klarownych sytuacji do zdobycia bramki, a strzały z dalszej odległości m.in. Bartosza Siatkowskie-go minimalnie chybiły celu. Dopiero w 25 min. na strzał z ponad 20 m. zdecydował się Piotr Wróbel. Precyzyjnie uderzona piłka znalazła miejsce w siatce gości i Prosna objęła prowadzenie. Po zdobyciu prowadzenia nasi piłkarze jakby uśpieni tym faktem oddali inicjatywę gościom, którzy w 38 min. mieli doskonała szanse na wyrównanie. Zmierzającą do bramki Prosny piłkę w ostatniej chwili zdołał jednak wybić ręką na rzut rożny Patryk Kaleta. Pierwsze minuty po przerwie to gra wyrównana. Z upływem czasu ponownie inicjatywę przejęli nasi piłkarze. W 76 min. jedną z akcji skutecznie wykoń-czył Łukasz Aplas, ustalając wynik spotkania na 2:0 do Prosny. W meczu z Kurowem na boisku pojawił się kolejny debiutant wychowanek klubu Kamil Zarych, który w min zastąpił Bartosza Siatkowskiego. Do drużyny powrócił również Paweł Rzeźnik, który ostatnie sezony spędził w Bolesławcu i Olszowie

Wyniki II kolejkiProsna Wieruszów - KKS Kurów 2:0GKS Czastary – Rolnik Skąpa 1:3Warta II Działoszyn – LZS Łaszew 4:2LZS Wydrzyn - LKS Osiek 1:2Orzeł Galewice - Zryw Olegów 4:3GLKS Biała – Czarni II Rząśnia 5:1Start Łubnice – Słowian Dworszowice 1:1LKS Masłowice - Warta Osjaków 2:2

1.. GLKS Biała 2 6 9-22. Warta II Działoszyn 2 6 9-43, Prosna Wieruszów 2 6 4-14, Orzeł Galewice 2 6 6-45, LKS Masłowice 2 4 5-26, LZS Łaszew 2 3 6-57, Rolnik Skąpa 2 3 4-38, LKS Osiek 2 3 3-39, Warta Osjaków 2 2 3-310, Słowian Dworszowice 2 2 2-211, Start Łubnice 2 2 2-212, Czarni II Rząśnia 2 1 2-613, Zryw Oźegów 2 0 4-814, LZS Wydrzyn 2 0 2-615, KKS Kurów 2 0 2-716. GKS Czastary 2 0 1-6

W sobotę bm.: Czarni II Rząśnia – Orzeł Galewice /godz.17/.W niedzielę 30 bm.: KKS Kurów – GKS Czastary /15/, LZS Łaszew - Prosna

Wieruszów /14/, KS Osiek - Warta II Działoszyn /17/, Warta Osjaków – Start Łubnice /16/,

Wyniki drużyn z powiatu wieruszowskiego - klasa okręgowaWKS Wieluń - Gal Gaz Galewice 0:1Wyniki drużyn z powiatu wieruszowskiego - klasa BJaga Lututów - Widacia Widawa 1:5LZS Krzyworzeka - Centra Walichnowy 2:1KS Ożarów - Zryw Wójcin 0:6Prosna Wyszanów - Start Światkowice 5:0Hetman Żdżary - Chks Chotów 0:3

Page 16: 26 sierpnia 2015r.

26 sierpnia 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPŁATNA16Reklama Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

FABRYKA MEBLI

„MARIDEX”

zatrudni kierowcę z kat. B

(bus do 3,5tony) z kilkuletnią praktyką w rozwożeniu mebli

po kraju

więcej informacji: tel: 601 526 997 lub w siedzibie firmy :Olszowa 21CV prosimy wysyłać na

mail: [email protected] lub Fax:62 78 277 73 www.maridex.pl