Top Banner
I uz sav napredak historijske nauke ni do dan danas nije sa sigurnošću utvrđeno JEDINSTVENO mišljenje o postanku i značenju imena Bosna. U vezi toga u par narednih postova ćemo iznijeti sve postojeće teze o tome, i vidjeti šta kažu pojedin ugledna imena historijske riječi. Dakle, krenimo od najstarijih teza: 1-Mavro Orbini smatra da Bosanci potiču od tračkom plemena Besa
10

1-Mavro Orbin · 2020. 3. 5. · tako Marko Vego donosi zaključak da ta teorija o plemenu Besa otpada jer je utvrđeno da to tračko pleme nije ostavilo nikakvih tragova u Bosni

Feb 15, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • I uz sav napredak historijske nauke ni do dan danas nije sa sigurnošću utvrđeno

  JEDINSTVENO mišljenje o postanku i značenju imena Bosna.

  U vezi toga u par narednih postova ćemo iznijeti sve postojeće teze o tome, i vidjeti šta kažu

  pojedin ugledna imena historijske riječi.

  Dakle, krenimo od najstarijih teza:

  1-Mavro Orbini smatra da Bosanci potiču od tračkom plemena Besa

 • Drugi historičari, takođe spominju tu tezu, ali i navode istovremeno razloge zbog čega je odbacuju, pa

  tako Marko Vego donosi zaključak da ta teorija o plemenu Besa otpada jer je utvrđeno da to tračko

  pleme nije ostavilo nikakvih tragova u Bosni (što potvrđuju i genetska istraživanja po kojima je

  utvrđeno da je samo 4 % genetskog materijala tračana „preneseno“ na današnje bosance)

 • Apsolutno identično mišljenje iznosi i Mustafa Imamovid (posumnjati da je Mustafa od njega

  prepisivao)

  I Muhamed Hadžijahid takođe iznosi isto mišljenje

 • 2- teza bi bila, da se ime Bosna dovodi u vezu sa ilirksim plemenom Posena

  danas najistaknutiji zagovornik ove teze je Enver Imamovid,

 • 3- teza je da je ime Bosna izvedeno iz ilirske riječi BOS u smislu oznake „Solne zemlje“, ali i

  ta teza se odbacuje, jer se pokrajina Soli nije u početku nalazila u okviru jezgrene Bosne

 • 4- teza je da ime Bosne potiče od rijeke Bosne koja je opet dobila naziv po nazivu rimske postaje na

  lijevoj obali Save, ali i ova teza ima nedostataka pa se s pravom odbacuje:

 • Možda teba spomenuti i još jednu rijetku tezu :

 • Uglavnom iz svega izloženog da se zaključiti da je ime Bosna vrlo malo vjerovatno postojalo

  prije dolaska SLAVENA, pa u tom smislu Marko vego ukazuje na slavensko porijeklo imena

  Bosna.

  da bi Hadžijahić potvrđujući Vegu, iznijeo najprihvatljiviju tezu