Top Banner
L E G E N D A : G R A N I C A P D R P O T P O R N I Z I D S T A J A L I [ T E A U T O B U S A I T R A M V A J A O S O V I N A T R A M V A J S K E P R U G E M O S T O V S K A K O N S T R U K C I J A R E G U L A C I O N A L I N I J A р27 .0 р 3 р 2 0 0 р 2 0 0 р 2 8 0 р 4 5 0 р 4 3 0 р 2 0 0 93 .13 T298 T294 T232 T230 T229 T228 T227 T226 T225 T224 T223 T222 T221 T220 T219 T218 T217 T216 T215 T214 T213 T212 T211 T210 T209 T208 T207 T206 T205 T204 T203 T202 T113 T112 T111 T110 T109 T108 T107 T106 T105 T104 T103 T102 T101 T100 T99 T98 T97 T96 T95 T94 T93 T92 T91 T90 T89 T88 T10 T9 T8 975 KM 5 25 100.000 A=100.000 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 A=150.000 R=400.000 A=150.000 A=150.000 135 50 75 525 550 400 425 450 475 500 725 750 775 800 825 A=196.210 575 600 625 650 675 700 A=196.210 A=196.210 R=700.000 R=700.000 A=196.210 T231 Ослободилаца Раковице Ослобођења L E G E N D A : GRANICA PDR POTPORNI ZID STAJALI[TE AUTOBUSA I TRAMVAJA OSOVINA TRAMVAJSKE PRUGE REGULACIONA LINIJA р 2 0 0 р 1 2 0 .0 0 р 2 0 0 р200 р5 0 0 р10 р 2 1 0 р300 р200 р58.0 р50 р 76.50 р 3 5.5 0 р 23 . 5 0 р23 р6 р 9 2 р2 5 0 р500 р 2 0 0 р 98.5 р 2 0 0 р6 96 .65 95 .55 р10 р48.50 94 .600 T151 T309 T297 T296 T295 T283 T282 T281 T201 T200 T199 T198 T197 T196 T195 T194 T193 T192 T191 T190 T189 T188 T187 T186 T185 T184 T183 T182 T181 T180 T179 T178 T177 T176 T175 T174 T173 T172 T171 T170 T169 T168 T167 T166 T165 T164 T163 T162 T160 T159 T158 T157 T 1 5 6 T 1 5 5 T154 T153 T150 T149 T148 T147 T146 T145 T144 T143 T142 T141 T140 T139 T138 T137 T136 T135 T134 T133 T132 T131 T130 T129 T128 T127 T126 T125 T123 T122 T121 T120 T119 T118 T117 T116 T115 T114 T27 T26 T25 T24 T23 T22 T21 T20 T19 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T 1 5 875 825 850 900 925 950 975 KM 6 25 50 75 100 125 150 175 200 22 5 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 50 0 5 2 5 550 5 7 5 600 625 628. 35 A=180.000 A=180.000 R=500. 000 R=500.000 A=180.000 A=180.000 A=70.000 A=70.000 R=105.000 R=105.000 A=70.000 A=70. 000 R=2 00.0 0 0 T152 T161 BEOGRAD, 2015. РАДНИ ТИМ: ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА РЕГУЛАЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ: ДИРЕКТОР : др Небојша Стефановић, дипл.просторни планер архивски број: размера број листа ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ: Предраг Крстић, дипл.инж.сао. УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Aleksandar Ili}, dipl.in`.gra|. Marko Radumilo, dipl.in`.gra|. Mirjana Milovanovi}, gra|.teh. 350-1420/12 1:1000 BEOGRAD, 2015. РАДНИ ТИМ: ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА РЕГУЛАЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ: ДИРЕКТОР : др Небојша Стефановић, дипл.просторни планер архивски број: размера број листа ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ: Предраг Крстић, дипл.инж.сао. УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Aleksandar Ili}, dipl.in`.gra|. Marko Radumilo, dipl.in`.gra|. Mirjana Milovanovi}, gra|.teh. 3.v 350-1420/12 1:1000 3.g Jelena Jovi}, dipl.in`.arh. Jelena Jovi}, dipl.in`.arh. Zoran ]irovi}, dipl.in`.geod. Zoran ]irovi}, dipl.in`.geod. РУКОВОДИОЦИ ИЗРАДЕ ПЛАНА: РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА РУКОВОДИОЦИ ИЗРАДЕ ПЛАНА: РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: Бошко Вујић, дипл.инж.маш. ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: Бошко Вујић, дипл.инж.маш. Јадранка Живковић, дипл.инж.арх. Јадранка Живковић, дипл.инж.арх.
1

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДАmapa.urbel.com/Silverlight/1374/1374-regniv2.pdfpotporni zid stajali[te autob i tramvaja osovina tramvajske pruge др Небојша

Jan 19, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДАmapa.urbel.com/Silverlight/1374/1374-regniv2.pdfpotporni zid stajali[te autob i tramvaja osovina tramvajske pruge др Небојша

LEGENDA:

GRANICA PDR

POTPORNI ZID

STAJALI[TE AUTOBUSA I TRAMVAJA

OSOVINA TRAMVAJSKE PRUGE

MOSTOVSKA KONSTRUKCIJA

REGULACIONA LINIJA

р27.0

р3

р200

р200

р280

р450

р430

р200

93.1

3

T298

T294

T232

T230 T229

T228

T227

T226

T225

T224

T223 T

222

T221

T220

T219

T218

T217

T216

T215

T214

T213

T212

T211

T210

T209

T208

T207

T206

T205

T204

T203

T202

T113

T112

T111

T110

T109

T108

T107

T106

T105

T104

T103

T102

T101

T100

T99

T98

T97

T96

T95

T94

T93

T92

T91

T90

T89

T88

T10

T9

T8

97

5

KM

5

25

A=

100

.000

A=

100.0

00

100

125

150

175

200

225

25

0

27

5

30

0

32

5

35

0

37

5

A=

150.0

00

R=

40

0.0

00

A=

15

0.0

00

A=

150

.000

135

50

75

52

5

55

0

40

0

42

5

45

0

47

5

50

0

725

750 7

75 8

00 8

25

A=

19

6.2

10

57

5

60

0

62

5

65

0 67

5

700A

=1

96

.210

A=

196

.210

R=

700

.000

R=

70

0.0

00

A=

19

6.2

10

T231

Ослободилаца Раковице

Ослобођења

LEGENDA:

GRANICA PDR

POTPORNI ZID

STAJALI[TE AUTOBUSA

I TRAMVAJA

OSOVINA TRAMVAJSKE PRUGE

REGULACIONA LINIJA

р200

р120.00

р200

р200

р500

р10

р210

р300

р200

р58.0

р50

р76.50

р35.50

р23.50

р23

р6

р92

р250

р500

р200

р98.5

р200

р6

96.6

5

95.5

5

р1

0

р48.5

0

94.6

00

T151

T309

T297

T296

T295

T283

T282

T281

T201

T200

T199

T198

T197

T196

T195

T194

T193

T192

T191

T190

T189

T188

T187

T186

T185

T184

T183

T182

T181

T180

T179

T178 T

177

T176

T175

T174

T173

T172

T171

T170

T169

T168

T167

T166

T165

T164

T163

T162

T160

T15

9

T158

T157

T156

T155

T154

T153

T150

T149

T148

T147

T146

T145

T144T143

T142

T141

T140

T139

T138

T137

T136

T135

T134

T133

T132

T131

T130 T129

T128

T127 T

126

T125

T123

T122T121

T120

T119

T118T

117

T116T

115

T114

T27

T26

T25

T24

T23

T22

T21

T20

T19

T18

T17

T16

T15

T14

T13

T12

T11

T15

875

825 8

50

900 9

25 9

50 9

75

KM

6 25

50 75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

40

0

425

450

475

500

525

550

575

600

625

628.35

A=

18

0.0

00

A=

180.0

00

R=

500.0

00

R=500.0

00

A=180.0

00

A=180.0

00

A=70.0

00

A=

70.0

00

R=

105.0

00

R=105.0

00

A=70.0

00

A=70.000

R=200.000

T152

T161

BEOGRAD, 2015.

РАДНИ ТИМ:

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА РЕГУЛАЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ:

ДИРЕКТОР :

др Небојша Стефановић, дипл.просторни планер

архивски

број:размера број листа

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ:

Предраг Крстић, дипл.инж.сао.

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДАЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Aleksandar Ili}, dipl.in`.gra|.

Marko Radumilo, dipl.in`.gra|.

Mirjana Milovanovi}, gra|.teh.

350-1420/12 1:1000

BEOGRAD, 2015.

РАДНИ ТИМ:

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА РЕГУЛАЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ:

ДИРЕКТОР :

др Небојша Стефановић, дипл.просторни планер

архивски

број:размера број листа

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ:

Предраг Крстић, дипл.инж.сао.

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДАЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Aleksandar Ili}, dipl.in`.gra|.

Marko Radumilo, dipl.in`.gra|.

Mirjana Milovanovi}, gra|.teh.

3.v350-1420/12 1:1000

3.g

Jelena Jovi}, dipl.in`.arh.

Jelena Jovi}, dipl.in`.arh.

Zoran ]irovi}, dipl.in`.geod.

Zoran ]irovi}, dipl.in`.geod.

РУКОВОДИОЦИ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА

РУКОВОДИОЦИ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Бошко Вујић, дипл.инж.маш.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Бошко Вујић, дипл.инж.маш.

Јадранка Живковић, дипл.инж.арх.

Јадранка Живковић, дипл.инж.арх.