Top Banner

Click here to load reader

of 30

ОШ "Бранко Радичевић" Смедерево

Jan 14, 2016

ReportDownload

Documents

lilli

ОШ "Бранко Радичевић" Смедерево. Аутор рада : Наставни предмет : Тема : Узраст : Потребна технологија :. Драган Илић Информатика и рачунарство Замена текста у програму Word Ш ести разред Кабинет за информатику (рачунари,видео пројектор). - PowerPoint PPT Presentation

 • " " :

  :

  :

  :

  :

  Word

  (, ) Word !

  WORD

  1

  2

  2

  2

  31.

  3

  3

  4

  42.

  4

  4

  4

  4

  6 ( )

  7

  7

  7

  73.

  7

  7

  8

  8

  8

  8

  :

  , : ,

  :

  : 1860

  : 138 . - ( 6). . , . , , . (, , ) . . , - . , , . 8 . ( ). . - .

  :

  : 234e9b-t6x

  : 15

  :

  ( ): 0+74

  :

  : (15 )

  : ,

  : , , , . , .

  : ?

  ? e-mail .

  1.

  :

  : WORD

  : Word

  :

  :

  :

  ( )

  . 0+2 , . :

  -

  , , . , ,

  -

  . , , , ,

  -

  . . ( ) . -. . , : .

  -

  . , . . . . .

  , , . , , . .

  , , ( ) . . . .

  2.

  :

  WORD

  :

  -

  -

  : , , ,

  : ,

  : ,

  . . . , , ..

  . . , .

  45.

  ( )

  ,

  10

  30

  -

  ,

  5

  . Insert.

  . .

  . .

  3.

  , ,

  , , .

  . . , . , .

  , . , , . ..

  , . .

  , , .

  01

  02

  03

  04

  09

  08

  07

  06

  05

  16

  15

  14

  13

  11

  12

  10

  PAGE

  4

 • Nalaenje i zamena tekstaEdit/Find and Replace Opcije Replace (zameni) i Find(pronai) iz menija Edit slui da bi se pronaao odreeni deo teksta i ispravio ili zamenio nekim drugim (ako je to potrebno).

 • Nalaenje i zamena tekstaFind (pronai).U polje oznaeno sa Find what unese se re koja se trai.Klikom na dugme Find Next bie pronaena sva mesta u tekstu gde se ta re nalazi.Klikom na dugme More otvara se dijalog box kao na sledeoj slici.

 • Nalaenje i zamena tekstaU ovom boksu, pored ve pomenute opcije, postoje polja koja se aktiviraju ekiranjem i pruaju dodatne mogunosti pri pronalaenju teksta (npr.Match Case/uklopi velika i mala slova, Sounds like/zvui kao, itd.)

 • Nalaenje i zamena tekstaReplace (zameni).Ova opcija slui da bi se pronaena re ili znak zamenili eljenom reju ili znakom. Klikom na dugme More otvara se novi dijalog box, kao na sledeoj slici.

 • Nalaenje i zamena tekstaReplace (zameni).Kao i kod opcije Find, otvara se novi dijalog boks u kome moemo specifirati po kom kriterijumu naena re moe biti zamenjena (ekiranjem odreene opcije).

 • U prozoru Find and Replace se nalaze dva dugmeta Format i Special kojima se pristupa klikom na dugme More.Klikom na dugme Format moemo odabrati neki font, parametre pasusa, jezike atribute ili stilove. Ovim dugmetom suavamo izbor koji traimo na specifine parametre, ime iskljuujemo one nizove koji po formatu ne odgovaraju zadatom nizu.Nalaenje i zamena teksta

 • U prozoru Find and Replace se nalaze dva dugmeta Format i Special kojima se pristupa klikom na dugme More.Klikom na dugme Special moemo sa prikazane liste izabrati specijalne simbole, kao to su oznake za pasuse i tabulatore, primedbe, grafiku i mnogo ega drugog. Ovim dugmetom suavamo izbor koji traimo na specijalne parametre, ime iskljuujemo one nizove koji ne odgovaraju zadatom nizu.

  Nalaenje i zamena teksta

 • Nalaenje i zamena tekstaGo To (idi na).Klikom na polje Go To, dijalog box menja izgled. Iz menija Go to what moe da se odabere strana dokumenta na kojoj elimo da izvrimo korekciju, deo teksta, odreeni red itd. U polje Enter page number unesemo broj stranice na kojoj vrimo izmene 8ako smo odabrali opciju Page iz menija Go to what).

 • Meni InsertBreak (prelom), umee prelaz na sledeu stranicu, prekid stupca ili odeljka na mestu gde se nalazi kursor.Page Numbers (stranienje), umee broj stranice i kontrolie njegov format, poloaj i vrednost.Date and Time (datum i vreme), umee tekui datum i/ili vreme. Format se bira sa liste.AutoText (automatski tekst), umee najee koriene rei, imena ili nasloveili prikazuje dijalog AutoCorect (automatsko ispravljanje)

 • Meni InsertField (polje), umee izabranu informaciju sa liste za izbor u tekui dokument. Symbol (simbol), umee odabrani simbol iz prikazane liste fontova i njima odgovarajue tabele sa simbolima.Comment (komentar), umee komentar i aktivira okno za komentar u kojem moe da se snimi komentar o izabranom pasusu.Footnote (fusnota), umee fusnotu na mestu gde je postavljen kursor.Caption(tekst uz sliku, legenda), umee odgovarajui tekst uz sliku ili tabelu, ispod ili iznad odabranog objekta.

 • Meni InsertCross-reference (upuivanje), povezuje poglavlja, oznake u tekstu, fusnote, napomene na kraju teksta, jednaine, slike i tabele sa odgovarajuim elementima kao to su brojevi stranica, pasusa, poglavlja potpisi uz sliku, te brojevi fusnota i napomena na kraju teksta.Index and Tables (indeks i tabele), koristi se za kreiranje i editovanje indeksa, tabela sa sadrajem, sa slikama i sa autoritetima.Picture (slika), umee sliicu (grafiku datoteku) u prikazani dokument.Text Box (polje, okvir za tekst), umee polje za tekst u dokument.

 • Meni InsertFile (datoteke), umee imenovanu datoteku na mesto gde se nalazi kursor; prikazuje listu za izbor sa imenima datoteka.Object (objekat), umee sliicu, dijagram, jednainu, crte, radni list ili neki drugi objekat iz drugih aplikacija.Bookmark (oznaka u tekstu), umee oznaku u dokument, za kasnije lake nalaenje tog oznaenog dela teksta.Hyperlink (povezivanje), primenjuje brzo povezivanje sa odabranim pasusom u tekuem dokumentu, ili pristup Web sajtu.

 • Insert/ BreakProzor Break otvara se klikom na opciju Break u meniju Insert.Break (prelom), umee prelaz na sledeu stranicu, prekid stupca ili odeljka na mestu gde se nalazi kursor.

 • Insert/Page NumbersProzor Page Numbers otvara se klikom na opciju Page Numbers u meniju Insert.Page Numbers (stranienje), umee broj stranice i kontrolie njegov format, poloaj i vrednost.

 • Prozor Date and Time otvara se klikom na opciju Date and Time u meniju Insert.Date and Time (datum i vreme), umee tekui datum i/ili vreme. Format se bira sa liste.

  Insert/Date and Time

 • Prozor AutoCorect otvara se klikom na opciju AutoCorect u prozoru AutoText koji se otvara klikom na opciju AutoText u meniju Insert.AutoText (automatski tekst), umee najee koriene rei, imena ili nasloveili prikazuje dijalog AutoCorect (automatsko ispravljanje)Insert/ Auto Text

 • Prozor Field otvara se klikom na opciju Field u meniju Insert.Field (polje), umee izabranu informaciju sa liste za izbor u tekui dokument.Insert/ Field

 • Insert/ SymbolProzor Symbol otvara se klikom na opciju Symbol u meniju Insert.Symbol (simbol), umee odabrani simbol iz prikazane liste fontova i njima odgovarajue tabele sa simbolima.

 • Insert/ CommentProzor Comment otvara se klikom na opciju Comment u meniju Insert.Comment (komentar), umee komentar i aktivira okno za komentar u kojem moe da se snimi komentar o izabranom pasusu.

 • Insert/ FootnoteProzor Footnote and Endnote otvara se klikom na opciju Footnote u meniju Insert.Footnote (fusnota), umee fusnotu na mestu gde je postavljen kursor.

 • Insert/ CaptionProzor Caption otvara se klikom na opciju Caption u meniju Insert.Caption(tekst uz sliku, legenda), umee odgovarajui tekst uz sliku ili tabelu, ispod ili iznad odabranog objekta.

 • Insert/ Cross-referenceProzor Cross-reference otvara se klikom na opciju Cross-reference u meniju Insert.Cross-reference (upuivanje), povezuje poglavlja, oznake u tekstu, fusnote, napomene na kraju teksta, jednaine, slike i tabele sa odgovarajuim elementima kao to su brojevi stranica, pasusa, poglavlja potpisi uz sliku, te brojevi fusnota i napomena na kraju teksta.

 • Insert/ Index and TablesProzor Index and Tables otvara se klikom na opciju Index and Tables u meniju Insert.Index and Tables (indeks i tabele), koristi se za kreiranje i editovanje indeksa, tabela sa sadrajem, sa slikama i sa autoritetima.

 • Insert/ PictureProzor Picture otvara se klikom na opciju Picture u meniju Insert.Picture (slika), umee sliicu (grafiku datoteku) u prikazani dokument.

 • Insert/ Text BoxProzor Text Box otvara se klikom na opciju Text Box u meniju Insert.Text Box (polje, okvir za tekst), umee polje za tekst u dokument.U Text Box je mogue pisati kao to se vidi na slajdu

 • Insert/ FileProzor Insert File otvara se klikom na opciju File u meniju Insert.File (datoteke), umee imenovanu datoteku na mesto gde se nalazi kursor; prikazuje listu za izbor sa imenima datoteka.