DOCUMENT RESOURCES FOR EVERYONE
Documents tagged
Tonggak 12
Documents Tonggak 12

INTURA Oleh : Othman Bin Ahmad INTURA, Sungai Petani, Kedah INTAN-JPA D:260/TONGGAK.PPT/ar INTURA SKOP PERSEMBAHAN   PENDAHULUAN – – – – – – – Pengenalan…

BIOLOGI UMUM Matematika Statistik
Documents BIOLOGI UMUM Matematika Statistik

Kontrak Kuliah & Pendahuluan PENDAHULUAN  TOLERANSI KEDATANGAN 10 MENIT  BOLEH IKUT UAS JIKA KEHADIRAN >75 %  RAJIN MELIHAT PENGUMUMAN  SELALU KOORDINASI…

w1_interaksi Manusia Dan Komputer
Documents w1_interaksi Manusia Dan Komputer

WEEK 1 Disampaikan Oleh: FENTY EKA MUZAYYANA AGUSTIN, MKom  STANDAR KOMPETENSI  Mahasiswa dapat memahami konsep interaksi manusia dan  Deskripsi Mata Kuliah ▪…

presentasi kolokium revisi 3
Documents presentasi kolokium revisi 3

LOGO SINTESIS -AMINOESTER MELALUI REAKSI ALKILASI FRIEDEL -CRAFTS TIOFENA DENGAN IMINA GLIOKSILAT TERKATALISIS BESI(III) Mardya Indyana NRP 1409100078 Dosen Pembimbing…

Presipitation Hardening
Documents Presipitation Hardening

6/9/12 PRECIPITATION HARDENING Click to edit Master subtitle style Supendi (2613091037) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI BANDUNG 6/9/12 PENDAHULUAN Presipitation Hardening…

FK UNS OBGIN USG 1i. Skrining Anomali Trimester Dua ISUOG Guidelines JJE 20120609
Documents FK UNS OBGIN USG 1i. Skrining Anomali Trimester Dua ISUOG Guidelines JJE 20120609

SKRINING  ANOMALI  JANIN   TRIMESTER  KEDUA     (ISUOG  Guidelines)   Judi  Januadi  Endjun         RSPAD  GATOT  SOEBROTO  DITKESAD  /  FKUI  –  JAKARTA…

Nota Menulis Laporan
Documents Nota Menulis Laporan

SELAMAT DATANG PESERTA-PESERTA KURSUS MENULIS LAPORAN DAN KERTAS CADANGAN JAAFAR SIDIK BIN IBRAHIM KONSULTAN LATIHAN 1 PROGRAM KURSUS HARI PERTAMA TARIKH TAJUK 2.30 petang…

mampu ipv6
Documents mampu ipv6

(Lampiran kepada Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU) Rujukan MAMPU : MAMPU.BDPICT.700-2/22 ( 23 ) Garis Panduan Transisi IPv6 Sektor Awam Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan…

Modul 1 TT4113 Pendahuluan Revisi Rina Jan'10
Documents Modul 1 TT4113 Pendahuluan Revisi Rina Jan'10

TT 4113 SISTEM KOMUNIKASI SELULER Modul 1 Pendahuluan 1 Departemen Teknik Elektro – IT Telkom Revisi Jan’2010; Oleh RPA Sumber : HO TIM 2008, HO UKU&HO BPY 2 Obyektif…

Modul 1 - Interaksi Manusia Dan Komputer
Documents Modul 1 - Interaksi Manusia Dan Komputer

Interaksi Manusia dan Komputer PENDAHULUAN Ruang Lingkup Mengapa dan Apa Siapa Saja yang Terlibat Konsep dan Dasar Sejarah dan Paradigma IMK Upload : by sol’s Interaksi…