DOCUMENT RESOURCES FOR EVERYONE
Documents tagged
John locke
Spiritual John locke

Slide 1 JOHN LOCKE World History and Civilization II Si John Locke ay kilala bilang Ama ng Liberalismo. Isa siyang Ingles na pilosopo at doktor ng medisina. Si John Locke…