DOCUMENT RESOURCES FOR EVERYONE
RESULTS FOR “RAZVOJ PODEŽELJA Z ZAKONODAJO - · PDF fileCivilno pravo (stvarno pravo, obligacijsko . pravo, družinsko pravo, dedno pravo, avtorsko . pravo) Gospodarsko pravo . Delovno pravo Upravno”
New documents View more >
Top documents
Documents Rim 10 Dedno Pravo

Rimsko pravo - DEDNO PRAVO 1 DEDNO PRAVO UVOD Dedno pravo je skupek pravnih pravil, ki urejajo pravni položaj zapuščine in njen prehod od zapustnika na njegove pravne…

Documents Dedno pravo – vaje 20.1.2011

dr. Andrej Ekart 80-letni Z bi želel del svojega premoženja, in sicer hišo v okolici Ptuja ter denarna sredstva večje vrednosti, po svoji smrti trajno nameniti za zdravljenje…

Documents Dedno Pravo - Vprašanja in Odgovori, 32 Str

VIŠJE SODIŠEE V LJUBLJANI 1. Kdaj nastopi dedovanje? Kaj pa pri dedovanju denacionaliziranega premoženja! Dedovanje se uvede s smrtjo. Po osebi, ki je razglašena za mrtvo…

Documents Dedno Pravo - Izpiski Iz Knjige Ter Zapiski-končna Verzija

UNIVERZA V MARIBORU Vir: ____________________ navedba knjig Vključeni so tudi zapiski s predavanj 06. 11.2009, 07. 11. 2009, 13. in 14. 11. 2009 ________________________________________________________________________…

Documents TEMELJNA NAČELA OHRANJANJA NARAVE - mop.gov.si · PDF fileCivilno pravo Kazensko - prekrškovno...

TEMELJNA NAČELA OHRANJANJA NARAVE Usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov Mag. Jelka Kremesec Jevšenak November 2015 Vsebina • Uvod • Temeljna načela…

Documents JULIJ/AVGUST - nova-uni.si · PDF file Civilno procesno pravo Uvod v civilno pravo Dedno pravo...

JULIJAVGUST 2019 2 2 Vsebina PREDAVANJA OKROGLE MIZE FORUMI 4 DELAVNICE ZA PISANJE ZAKLJUČNIH DEL V AVGUSTU 2019 4 NAŠI PROFESORJI IN PROJEKTI 5 PROF DR ALENKA TEMELJOTOV-SALAJ…

Documents ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA - Fakulteta Civilno pravo delimo na štiri veje, to so stvarno pravo,...

A N JA R E P N IK B E R Š A 2 0 1 8 Z A K L JU Č N A P R O JE K T N A N A L O G A ANJA REPNIK BERŠA KOPER 2018 ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA…

Documents GOSPODARSKO PRAVO - evro-pf.si · PDF file(obligacijsko) pravo sestavljajo norme, ki urejajo pravna....

Pripravil: prof dr em Krešo Puharič GOSPODARSKO PRAVO Študijsko e-gradivo Naslov publikacije: GOSPODARSKO PRAVO Študijsko e-gradivo Izdaja: Prva izdaja Pripravil: Prof…

Documents Civilno procesno pravo - Uradni list pravo_  · PDF fileCivilno procesno pravo / Lojze Ude ;...

Civilno procesno pravo © Uradni list Republike Slovenije 2017 Vse pravice pridržane Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje distribuira­ nje javna…

Documents 350ela stvarnega prava skozi sodno ) · PDF file»civilno« pa najdemo v latinskem izrazu civis, ki....

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA LORA LESKOVAR TEMELJNA NAČELA STVARNEGA PRAVA SKOZI SODNO PRAKSO Diplomsko delo Maribor 2016 UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA DIPLOMSKO…