YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • z pohledu slueb

  Karolna KolovNrodn knihovna R

  VK Bansk Bystrica, 26.3.2003

 • Projekty a instituce JIBSouasn stavJednotn informan brna pro hybridn knihovny VaV (NK R + UKVT)Portl STM LI (STK + 11)Jednotn informan brna VISK 8, 2 linie: Zajitn provozu Jednotn informan brny vcelonrodnm mtku Zpstupnn informanch zdroj prostednictvm Jednotn informan brny.esko-slovensk virtuln souborn katalog CASLIN (NK R + SNK)

 • Cle JIB

  integrace heterogennch informanch zdroj a jejich kvalitativn novho zpstupnn

  zmapovn informanch zdroj dostupnch v eskch knihovnch a kooperace pi jejich budovn a sdlen

 • Pnos JIBKde hledat informace tematick vbr zdroj pstupnch vJIB podlekategori Konspektu

  Pstup k licencovanm zdrojm monost vbru zpsobu autorizace pstupu ktmto zdrojm rznmi zpsoby podle preferenc zdrojovch databz

  Jednotn vytvoen dotazu MetaLib vytv snadno ovladateln rozhran, kter je jednotn pro vechny zdroje

  Porovnvn seznam vsledk nstroj na sluovn nalezench zznam a odstraovn duplicity

 • Pnos JIBOdstrann duplicitnch zznam z vce zdroj nstroj na sluovn nalezench zznam a odstraovn duplicity

  Uchovvn dotaz, jejich vsledk registrovan uivatel si mohou vytvoit vlastn profil, ukldat formulace dotazu a jeho vsledky, zrove si mohu uchovvat znabdky MetaLibu oblben/nejvce vyuvan zdroje

  Pidan sluby prostednictvm SFX integrace plnch text, monost objednn kopie hledanho lnku, jednotn zpsob zjiovn dostupnosti konkrtnch exempl, monost pmho objednn nalezenho exemple

 • JIB a slubybibliografickfaktografickdokumentov

 • Bibliografick slubyClem bibliografickch slueb je zskat a zprostedkovat informace o existenci poadovanho dokumentu

  Vyuvan informan zdroje:nrodn bibliografiekatalogy knihovenlnkov databze

  Co musme znt?kter zdroj pout a kde ho nalztjak se pihlsitreern strategiezpracovn nalezench zznam

 • Bibliografick sluby? Hledm reakce na vlku v Irku v zahraninm tisku

  PH=iraq and war and vechna pole=2003

  Vybran zdroje:lnkov db EBSCO, ProQuest 5000, OCLC FirstSearch katalogy WorldCat (OCLC)

 • Bibliografick sluby? Hledm jakkoliv lnky a knihy o herci Michaelu Caineovi

  PH=Michael and PH=Caine

  Vybran zdroje:katalogy NK, MZK, VKOL, NFA, Library of Congress lnkov db EBSCO, ANL

 • Faktografick slubyClem faktografickch slueb je zskat pesn faktografick informace na dan tma

  Vyuvan informan zdroje:lnkov databzefaktografick zdroje

  Co musme znt?kter zdroj pout a kde ho nalztjak se pihlsitreern strategie

 • Faktografick sluby

  ? Zkladn informace o zvolen Jana Kavana pedsedou Valnho shromdn OSN

  Kavan and Valn shromdnKavan and General Assembly

  Vybran zdroje:lnkov db ANL, EBSCO, ProQuest 5000 (ABI/Inform)

 • Dokumentov slubyClem dokumentovch slueb je zprostedkovat primrn dokument z fondu vlastn knihovny nebo prostednictvm meziknihovnch slueb.

  Vyuvan informan zdroje:katalogy knihovenplnotextov lnkov databze

  Co musme znt?kter zdroj pout a kde ho nalztjak se pihlsitreern strategie

 • Dokumentov sluby? Mohu si vypjit knihu od Michaela Cainea Whats it all about

  AU=Caine and TI=about

  Vybran zdroje:souborn katalogy UK, SKATNKC, MZK, VKOL, NFAkatalogy vybranch krajskch knihoven

 • Dokumentov sluby

  ? Shnm film Zulu s Michaelem Cainem, pr vyel v Michael Caine Collection

  TI=Zulu and Michael Caine Collection

  Vybran zdroje:Souborn katalog UK,NKC, VKOL, katalogy MZKkatalogy vybranch krajskch knihovenLibrary of Congress

 • Dokumentov sluby

  ? Potebuji k diplomce jednu knihu, znm ale jenom tohle slo

  ISBN=0-8039-9082-0

  Vybran zdroje:Souborn katalog UK, Sborn katalg kninc SRNKC, MZK, VKOLkatalogy vybranch krajskch knihovenLibrary of Congress

 • Dokumentov sluby

  ? Nael jsem si lnky o Michaelu Cainovi, ale nemaj bohuel pln text. Nedaly by se nkde sehnat?

  AU=Craig and ISSN=0093-7673TI=spotlight and AU=SpencerTI=Caine and ISSN=0362-4331

  Vybran zdroje:EBSCO

 • Dokumentov sluby

  ? Potebuji pln text k lnku:Vn snlek filmovho pltna Michael Caine. Denn telegraf. ISSN 1210-0846. Ro. 4, . 151 (19950629), s. 12

  TI=vn snlek and TI=Michael Caine

  Vybran zdroje:ANL

 • Dokumentov sluby

  ? Potebuji pln text k lnku:Roots of terror. New Scientist 9/22/2001, Vol. 171 Issue 2309, p3 1c

  ISSN=0262-4079 and TI=roots

  Vybran zdroje:EBSCO

 • JIB a jeho slokyMetaLib (nstroj pro zkladn vyhledvn v heterogennch informanch zdrojch)SFX (nstroj, kter sousteuje na jednom mst nabdku vech relevantnch souvisejcch pidanch slueb)

 • Informan zdroje v MetaLibu

  volnplacen

  prohledavateln odkazov

 • Prohledavateln zdroje v MetaLibu katalogy R

  Voln zdroje

  CASLIN souborn katalog Rsouborn katalog Univerzity Karlovysouborn katalog SKAT

  katalogy NK R (NKC, KKL, SLK)katalogy Moravsk zemsk knihovnykatalogy Vdeck knihovny v Olomoucikatalog MSVK v OstravKatalog SVK st n/Labemkatalog KVK v Libercikatalog SVK Plzeskho kraje

 • Prohledavateln zdroje v MetaLibu katalogy R

  Voln zdroje

  katalogy Sttn technick knihovnykatalog Univerzitn knihovny Univerzity v Pardubicchkatalog knihovny Nrodnho filmovho archivukatalog knihovny AMU Hudebn fakultykatalog knihovny Nrodnho technickho muzeakatalog knihovny Umleckoprmyslovho muzea

 • Prohledavateln zdroje v MetaLibu esk knihy

  Voln zdroje

  Knihy vydan v RKnin novinkyOhlen publikace (ISN)

 • Prohledavateln zdroje v MetaLibu katalogy zahranin

  Voln zdrojeSborn katalg SR - monografie Sborn katalg SR - periodik

  katalogy evropskch a americkch knihoven

  Licencovan zdrojeOCLC WorldCat (knihy, periodika, hudebniny, elektronick, zvukov a AV dokumenty)

 • Prohledavateln zdroje v MetaLibu lnkov databze

  Voln zdrojeANL, ANAL, KKLkatalog NFAPubMed

  Licencovan zdrojeEBSCO - Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, Health Source:Consumer Edition, MasterFILE Premier, Medline, Newspaper Source (nrodn licence)

 • Prohledavateln zdroje v MetaLibu lnkov databze

  Licencovan zdroje - pokraovn

  ProQuest 5000 ABI/Inform (nrodn licence)

  OCLC ArticleFirst, ECollections, ERIC, PapersFirst, ProceedingsFirst (konsorcium OCLC)

  SilverPlatter Medline Plus, Philosphers Index, Embase (pstupn v UK)

 • SFX

  nstroj, kter sousteuje na jednom mst nabdku vech relevantnch souvisejcch pidanch slueb

  pidan sluby:informace o vpjnm statusuabstrakt, pln textinformace o autorovipbuzn dokumenty podle slov z nzvurecenzeelektronick dodvn dokument 20 standardn definovanch slueb

 • SFX cle a jejich slubykatalogy v systmech Aleph, TinWeb, Lanius, Advanced Rapid Library informace o vpjnm statusuEbsco, ProQuest 5000, ScienceDirect, Literature Online, EJS, PCI FT abstrakt, pln textVPK STK, DoDo NK R elektronick dodvn dokumentBritannica informace o autoroviAmazon.com recenzeGoogle, Altavista, Excite pbuzn dokumenty podle slov z nzvu

 • Jak pipojit knihovnu do JIBdodat hesla a rozsahy IP adres (tzn. mus bt vyjasnny licenn otzky placench zdroj)

  dodat pehled licencovanch zdroj

  vichni uivatel zskaj z PC knihovny pstup k licencovanm zdrojm knihovny a volnm zdrojm

 • Jak se pihlsit do JIBvstupovat jako Neregistrovan uivatel nebo Zaregistrovat se = vytvoen osobnho profilu

  z PC pipojen knihovny pstup k volnm i licencovanm zdrojm

  mimo knihovnu pstup pouze k volnm zdrojm

 • http://www.jib.cz

  http://jib-info.cuni.cz

  jib-support@cuni.cz

 • Neschovvejme ped dotazy ten hlavu do psku

  JIB nm me pomoci


Related Documents