YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

Welch Allynreg Spotreg

VS100 -naumloumlnskannauslaite

Kaumlyttoumlohjeet

ii Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

copy 2015 Welch Allyn Kaikki oikeudet pidaumltetaumlaumln Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida taumltauml julkaisua Welch Allynin toimittamasta tietovaumllineestauml vain sisaumliseen jakeluun tukemaan taumlssauml julkaisussa kuvatun tuotteen kaumlyttoumltarkoituksen mukaista kaumlyttoumlauml Julkaisua tai mitaumlaumln sen osaa ei saa kaumlyttaumlauml muuhun tarkoitukseen jaumlljentaumlauml tai jaella missaumlaumln muodossa ilman Welch Allynin kirjallista suostumusta

Welch Allyn ei ole vastuussa henkiloumlvahingoista eikauml tuotteen laittomasta tai virheellisestauml kaumlytoumlstauml joka voi aiheutua taumlmaumln tuotteen taumlssauml ohjekirjassa julkaistujen kaumlyttoumltarkoitusten varoitusten huomautusten ja ohjeiden vastaisesta kaumlytoumlstauml

Welch Allynreg ja Spotreg ovat Welch Allynin rekisteroumlityjauml tavaramerkkejauml

Taumlmaumln tuotteen ohjelmiston tekijaumlnoikeudet 2015 kuuluvat Welch Allynille tai sen hankkijoille Kaikki oikeudet pidaumltetaumlaumln Ohjelmistoa suojaavat Yhdysvaltojen tekijaumlnoikeuslait sekauml kansainvaumlliset sopimukset Kyseisten lakien mukaan kaumlyttoumloikeuden haltijalla on oikeus kaumlyttaumlauml taumlhaumln instrumenttiin sisaumlltyvaumlauml ohjelmistoa siten kuin se on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi tuotteessa johon se sisaumlltyy Ohjelmistoa ei saa kopioida kaumlaumlntaumlauml koodata auki purkaa tai muuten muuttaa havaittavissa olevaan muotoon Taumlssauml ei ole kyse ohjelmiston tai minkaumlaumln sen kopion myynnistauml kaikki ohjelmiston oikeudet ja omistusoikeudet jaumlaumlvaumlt Welch Allynille tai sen hankkijoille

Taumlmauml tuote saattaa sisaumlltaumlauml vapaita tai avoimen laumlhdekoodin ohjelmistoja (FOSS-ohjelmistoja) Lisaumltietoja Welch Allynin kaumlyttaumlmistauml FOSS-ohjelmistoista ja sen niille tarjoamasta tuesta on osoitteessa httpwwwwelchallyncomopensource

Tietoja patenteista on osoitteessa wwwwelchallyncompatents

Lisaumltietoja Welch Allynin tuotteista saat ottamalla yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen wwwwelchallyncomaboutcompanylocationshtm

DIR 80020294 Ver BMuokkauspaumlivaumlmaumlaumlrauml 2015-10

Welch Allyn Inc4341 State Street RoadSkaneateles Falls NY 13153 USA

Taumlmauml ohjekirja kaumlsittelee 901029 -naumloumlnskannauslaitetta

Saumlaumlntelyasiain edustajaWelch Allyn LimitedNavan Business ParkDublin RoadNavan County Meath Republic of Ireland

1

1

JohdantoNaumlmauml kattavat kaumlyttoumlohjeet on suunniteltu auttamaan kaumlyttaumljaumlauml ymmaumlrtaumlmaumlaumln Spot VS100 -naumloumlnskannauslaitteen toimintoja ja kaumlyttoumlauml Naumlissauml ohjeissa kerrotaan kaikista Spot-naumloumlnskannauslaitteessa kaumlytettaumlvistauml ominaisuuksista Joidenkin taumlmaumln kaumlyttoumloppaan ohjeiden soveltuvuus vaihtelee laitteen asetusten mukaan Lue taumlmauml kaumlyttoumlopas huolellisesti ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

Naumloumlnskannauslaite on kaumldessauml pidettaumlvauml instrumentti jonka takaosassa oleva videonaumlyttouml tarjoaa tutkittavalle visuaalisia viitteitauml ja kohdistusmerkkejauml Videonaumlyttouml toimii myoumls kaumlyttoumlliittymaumlnauml tietoja syoumltettaumlessauml ja tarkasteltaessa Naumloumlnskannauslaitteen tarjoamat visuaaliset viitteet ja aumlaumlnimerkit kiinnittaumlvaumlt tutkittavan huomion ja auttavat kohdistamaan katseen Laite mahdollistaa nopean tietojen keraumlaumlmisen ja helpottaa vaikeasti tutkittavien ja vastahakoisten lapsipotilaiden arviointia Kullakin arviointikerralla laite tutkii samanaikaisesti tutkittavan molempien silmien taittokyvyn pupillin koon ja katseen

KaumlyttoumltarkoitusSpot-naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu tuottamaan optimaalisia kuvia joiden avulla voi tunnistaa taitto- ja okulaarin kohdistusvirheet tunnistamalla kummankin silmaumln reagointi valoon skannauksen aikana Spot-naumloumlnskannauslaite arvioi verkkokalvon reagoinnin valoon taittovirheen mittaamista varten Lisaumlksi se arvioi pupillin koon pupillin etaumlisyyden ja silmaumln katseen poikkeaman Se on tarkoitettu vaumlhintaumlaumln kuuden kuukauden ikaumlisten lasten sekauml aikuisten tutkimiseen

KaumlyttoumlaiheetSpot-naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisten kaumlyttoumloumln tai kaumlyttoumloumln terveydenhuoltoalan ammattilaisten valvonnassa ja sillauml on tarkoitus skannata tai arvioida potilaita heikentyneeseen naumlkoumlkykyyn mahdollisesti liittyvien taittovirheiden varalta Terveydenhuollon ammattilaiset kaumlyttaumlvaumlt taumlmaumlntyyppistauml fotoretinoskopialaitetta sen arvioimiseen pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolle lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla Taumltauml skannausta ei ole tarkoitettu korvaamaan taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

Vasta-aiheetSpot-naumloumlnskannauslaitteelle ei ole tiedossa tunnettuja vasta-aiheita

2 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Symbolit

Ohjeiden symbolit

Virtasymbolit

Muut symbolit

Lisaumltietoja on kaumlyttoumlohjeissa Kaumlyttoumlohjeista on kopio taumlssauml verkkosivustossa Painetun version kaumlyttoumlohjeista voi tilata Welch Allyniltauml toimitettuna 7 paumlivaumln sisaumlllauml

VAARA Vaaramerkinnaumlt taumlssauml kaumlyttoumlohjeessa viittaavat tiloihin tai kaumlytaumlntoumlihin jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

Nimellissyoumlttoumlteho DC

Sisaumlinen akku (kaumlyttaumljauml ei voi vaihtaa)

Virta paumlaumlllepois

USB-liitaumlntauml

Tasavirtaliitaumlntauml keskinasta positiivinen

IPXOslash

Laitetta ei ole nestesuojattu

Ei-ionisoiva saumlhkoumlmagneettinen saumlteily

Taumlmauml symboli koskee vain EYn jaumlsenmaita Ympaumlristouml- ja terveyshaittojen vaumllttaumlmiseksi taumlmauml instrumentti tulee haumlvittaumlauml (i) EUn jaumlsenmaissa saumlhkouml- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti tai (ii) kaikissa muissa maissa jaumltteiden haumlvittaumlmistauml ja kierraumltystauml koskevien paikallisten lakien mukaisesti

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 3

Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit

Taumlmaumln tuotteen CE-merkintauml kertoo ettauml sen on testattu noudattavan laumlaumlkintaumllaitteita koskevan direktiivin 9342ETY vaatimuksia

Akun tilanvaraustason ilmaisin

Akkua ladataan (vilkkuva) tai se on ladattu (jatkuva)

Langattoman yhteyden virtapainike

Yhdistetty langattomaan verkkoon

Alueella ei ole langatonta verkkoa

Reititin ei antanut IP-osoitetta

Tuntematon verkko

IP

4 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Ei voi yhdistaumlauml maumlaumlritettyyn verkkoon

Aumlaumlni pois

Aumlaumlni paumlaumlllauml

Jatka

Takaisin

Lopeta

Tulostustyouml kaumlynnissauml

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 5

Vaarailmoitukset ja varoituksetVAARA Taumlssauml kaumlyttoumloppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 2: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

ii Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

copy 2015 Welch Allyn Kaikki oikeudet pidaumltetaumlaumln Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida taumltauml julkaisua Welch Allynin toimittamasta tietovaumllineestauml vain sisaumliseen jakeluun tukemaan taumlssauml julkaisussa kuvatun tuotteen kaumlyttoumltarkoituksen mukaista kaumlyttoumlauml Julkaisua tai mitaumlaumln sen osaa ei saa kaumlyttaumlauml muuhun tarkoitukseen jaumlljentaumlauml tai jaella missaumlaumln muodossa ilman Welch Allynin kirjallista suostumusta

Welch Allyn ei ole vastuussa henkiloumlvahingoista eikauml tuotteen laittomasta tai virheellisestauml kaumlytoumlstauml joka voi aiheutua taumlmaumln tuotteen taumlssauml ohjekirjassa julkaistujen kaumlyttoumltarkoitusten varoitusten huomautusten ja ohjeiden vastaisesta kaumlytoumlstauml

Welch Allynreg ja Spotreg ovat Welch Allynin rekisteroumlityjauml tavaramerkkejauml

Taumlmaumln tuotteen ohjelmiston tekijaumlnoikeudet 2015 kuuluvat Welch Allynille tai sen hankkijoille Kaikki oikeudet pidaumltetaumlaumln Ohjelmistoa suojaavat Yhdysvaltojen tekijaumlnoikeuslait sekauml kansainvaumlliset sopimukset Kyseisten lakien mukaan kaumlyttoumloikeuden haltijalla on oikeus kaumlyttaumlauml taumlhaumln instrumenttiin sisaumlltyvaumlauml ohjelmistoa siten kuin se on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi tuotteessa johon se sisaumlltyy Ohjelmistoa ei saa kopioida kaumlaumlntaumlauml koodata auki purkaa tai muuten muuttaa havaittavissa olevaan muotoon Taumlssauml ei ole kyse ohjelmiston tai minkaumlaumln sen kopion myynnistauml kaikki ohjelmiston oikeudet ja omistusoikeudet jaumlaumlvaumlt Welch Allynille tai sen hankkijoille

Taumlmauml tuote saattaa sisaumlltaumlauml vapaita tai avoimen laumlhdekoodin ohjelmistoja (FOSS-ohjelmistoja) Lisaumltietoja Welch Allynin kaumlyttaumlmistauml FOSS-ohjelmistoista ja sen niille tarjoamasta tuesta on osoitteessa httpwwwwelchallyncomopensource

Tietoja patenteista on osoitteessa wwwwelchallyncompatents

Lisaumltietoja Welch Allynin tuotteista saat ottamalla yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen wwwwelchallyncomaboutcompanylocationshtm

DIR 80020294 Ver BMuokkauspaumlivaumlmaumlaumlrauml 2015-10

Welch Allyn Inc4341 State Street RoadSkaneateles Falls NY 13153 USA

Taumlmauml ohjekirja kaumlsittelee 901029 -naumloumlnskannauslaitetta

Saumlaumlntelyasiain edustajaWelch Allyn LimitedNavan Business ParkDublin RoadNavan County Meath Republic of Ireland

1

1

JohdantoNaumlmauml kattavat kaumlyttoumlohjeet on suunniteltu auttamaan kaumlyttaumljaumlauml ymmaumlrtaumlmaumlaumln Spot VS100 -naumloumlnskannauslaitteen toimintoja ja kaumlyttoumlauml Naumlissauml ohjeissa kerrotaan kaikista Spot-naumloumlnskannauslaitteessa kaumlytettaumlvistauml ominaisuuksista Joidenkin taumlmaumln kaumlyttoumloppaan ohjeiden soveltuvuus vaihtelee laitteen asetusten mukaan Lue taumlmauml kaumlyttoumlopas huolellisesti ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

Naumloumlnskannauslaite on kaumldessauml pidettaumlvauml instrumentti jonka takaosassa oleva videonaumlyttouml tarjoaa tutkittavalle visuaalisia viitteitauml ja kohdistusmerkkejauml Videonaumlyttouml toimii myoumls kaumlyttoumlliittymaumlnauml tietoja syoumltettaumlessauml ja tarkasteltaessa Naumloumlnskannauslaitteen tarjoamat visuaaliset viitteet ja aumlaumlnimerkit kiinnittaumlvaumlt tutkittavan huomion ja auttavat kohdistamaan katseen Laite mahdollistaa nopean tietojen keraumlaumlmisen ja helpottaa vaikeasti tutkittavien ja vastahakoisten lapsipotilaiden arviointia Kullakin arviointikerralla laite tutkii samanaikaisesti tutkittavan molempien silmien taittokyvyn pupillin koon ja katseen

KaumlyttoumltarkoitusSpot-naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu tuottamaan optimaalisia kuvia joiden avulla voi tunnistaa taitto- ja okulaarin kohdistusvirheet tunnistamalla kummankin silmaumln reagointi valoon skannauksen aikana Spot-naumloumlnskannauslaite arvioi verkkokalvon reagoinnin valoon taittovirheen mittaamista varten Lisaumlksi se arvioi pupillin koon pupillin etaumlisyyden ja silmaumln katseen poikkeaman Se on tarkoitettu vaumlhintaumlaumln kuuden kuukauden ikaumlisten lasten sekauml aikuisten tutkimiseen

KaumlyttoumlaiheetSpot-naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisten kaumlyttoumloumln tai kaumlyttoumloumln terveydenhuoltoalan ammattilaisten valvonnassa ja sillauml on tarkoitus skannata tai arvioida potilaita heikentyneeseen naumlkoumlkykyyn mahdollisesti liittyvien taittovirheiden varalta Terveydenhuollon ammattilaiset kaumlyttaumlvaumlt taumlmaumlntyyppistauml fotoretinoskopialaitetta sen arvioimiseen pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolle lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla Taumltauml skannausta ei ole tarkoitettu korvaamaan taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

Vasta-aiheetSpot-naumloumlnskannauslaitteelle ei ole tiedossa tunnettuja vasta-aiheita

2 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Symbolit

Ohjeiden symbolit

Virtasymbolit

Muut symbolit

Lisaumltietoja on kaumlyttoumlohjeissa Kaumlyttoumlohjeista on kopio taumlssauml verkkosivustossa Painetun version kaumlyttoumlohjeista voi tilata Welch Allyniltauml toimitettuna 7 paumlivaumln sisaumlllauml

VAARA Vaaramerkinnaumlt taumlssauml kaumlyttoumlohjeessa viittaavat tiloihin tai kaumlytaumlntoumlihin jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

Nimellissyoumlttoumlteho DC

Sisaumlinen akku (kaumlyttaumljauml ei voi vaihtaa)

Virta paumlaumlllepois

USB-liitaumlntauml

Tasavirtaliitaumlntauml keskinasta positiivinen

IPXOslash

Laitetta ei ole nestesuojattu

Ei-ionisoiva saumlhkoumlmagneettinen saumlteily

Taumlmauml symboli koskee vain EYn jaumlsenmaita Ympaumlristouml- ja terveyshaittojen vaumllttaumlmiseksi taumlmauml instrumentti tulee haumlvittaumlauml (i) EUn jaumlsenmaissa saumlhkouml- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti tai (ii) kaikissa muissa maissa jaumltteiden haumlvittaumlmistauml ja kierraumltystauml koskevien paikallisten lakien mukaisesti

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 3

Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit

Taumlmaumln tuotteen CE-merkintauml kertoo ettauml sen on testattu noudattavan laumlaumlkintaumllaitteita koskevan direktiivin 9342ETY vaatimuksia

Akun tilanvaraustason ilmaisin

Akkua ladataan (vilkkuva) tai se on ladattu (jatkuva)

Langattoman yhteyden virtapainike

Yhdistetty langattomaan verkkoon

Alueella ei ole langatonta verkkoa

Reititin ei antanut IP-osoitetta

Tuntematon verkko

IP

4 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Ei voi yhdistaumlauml maumlaumlritettyyn verkkoon

Aumlaumlni pois

Aumlaumlni paumlaumlllauml

Jatka

Takaisin

Lopeta

Tulostustyouml kaumlynnissauml

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 5

Vaarailmoitukset ja varoituksetVAARA Taumlssauml kaumlyttoumloppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 3: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

1

1

JohdantoNaumlmauml kattavat kaumlyttoumlohjeet on suunniteltu auttamaan kaumlyttaumljaumlauml ymmaumlrtaumlmaumlaumln Spot VS100 -naumloumlnskannauslaitteen toimintoja ja kaumlyttoumlauml Naumlissauml ohjeissa kerrotaan kaikista Spot-naumloumlnskannauslaitteessa kaumlytettaumlvistauml ominaisuuksista Joidenkin taumlmaumln kaumlyttoumloppaan ohjeiden soveltuvuus vaihtelee laitteen asetusten mukaan Lue taumlmauml kaumlyttoumlopas huolellisesti ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

Naumloumlnskannauslaite on kaumldessauml pidettaumlvauml instrumentti jonka takaosassa oleva videonaumlyttouml tarjoaa tutkittavalle visuaalisia viitteitauml ja kohdistusmerkkejauml Videonaumlyttouml toimii myoumls kaumlyttoumlliittymaumlnauml tietoja syoumltettaumlessauml ja tarkasteltaessa Naumloumlnskannauslaitteen tarjoamat visuaaliset viitteet ja aumlaumlnimerkit kiinnittaumlvaumlt tutkittavan huomion ja auttavat kohdistamaan katseen Laite mahdollistaa nopean tietojen keraumlaumlmisen ja helpottaa vaikeasti tutkittavien ja vastahakoisten lapsipotilaiden arviointia Kullakin arviointikerralla laite tutkii samanaikaisesti tutkittavan molempien silmien taittokyvyn pupillin koon ja katseen

KaumlyttoumltarkoitusSpot-naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu tuottamaan optimaalisia kuvia joiden avulla voi tunnistaa taitto- ja okulaarin kohdistusvirheet tunnistamalla kummankin silmaumln reagointi valoon skannauksen aikana Spot-naumloumlnskannauslaite arvioi verkkokalvon reagoinnin valoon taittovirheen mittaamista varten Lisaumlksi se arvioi pupillin koon pupillin etaumlisyyden ja silmaumln katseen poikkeaman Se on tarkoitettu vaumlhintaumlaumln kuuden kuukauden ikaumlisten lasten sekauml aikuisten tutkimiseen

KaumlyttoumlaiheetSpot-naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisten kaumlyttoumloumln tai kaumlyttoumloumln terveydenhuoltoalan ammattilaisten valvonnassa ja sillauml on tarkoitus skannata tai arvioida potilaita heikentyneeseen naumlkoumlkykyyn mahdollisesti liittyvien taittovirheiden varalta Terveydenhuollon ammattilaiset kaumlyttaumlvaumlt taumlmaumlntyyppistauml fotoretinoskopialaitetta sen arvioimiseen pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolle lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla Taumltauml skannausta ei ole tarkoitettu korvaamaan taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

Vasta-aiheetSpot-naumloumlnskannauslaitteelle ei ole tiedossa tunnettuja vasta-aiheita

2 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Symbolit

Ohjeiden symbolit

Virtasymbolit

Muut symbolit

Lisaumltietoja on kaumlyttoumlohjeissa Kaumlyttoumlohjeista on kopio taumlssauml verkkosivustossa Painetun version kaumlyttoumlohjeista voi tilata Welch Allyniltauml toimitettuna 7 paumlivaumln sisaumlllauml

VAARA Vaaramerkinnaumlt taumlssauml kaumlyttoumlohjeessa viittaavat tiloihin tai kaumlytaumlntoumlihin jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

Nimellissyoumlttoumlteho DC

Sisaumlinen akku (kaumlyttaumljauml ei voi vaihtaa)

Virta paumlaumlllepois

USB-liitaumlntauml

Tasavirtaliitaumlntauml keskinasta positiivinen

IPXOslash

Laitetta ei ole nestesuojattu

Ei-ionisoiva saumlhkoumlmagneettinen saumlteily

Taumlmauml symboli koskee vain EYn jaumlsenmaita Ympaumlristouml- ja terveyshaittojen vaumllttaumlmiseksi taumlmauml instrumentti tulee haumlvittaumlauml (i) EUn jaumlsenmaissa saumlhkouml- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti tai (ii) kaikissa muissa maissa jaumltteiden haumlvittaumlmistauml ja kierraumltystauml koskevien paikallisten lakien mukaisesti

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 3

Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit

Taumlmaumln tuotteen CE-merkintauml kertoo ettauml sen on testattu noudattavan laumlaumlkintaumllaitteita koskevan direktiivin 9342ETY vaatimuksia

Akun tilanvaraustason ilmaisin

Akkua ladataan (vilkkuva) tai se on ladattu (jatkuva)

Langattoman yhteyden virtapainike

Yhdistetty langattomaan verkkoon

Alueella ei ole langatonta verkkoa

Reititin ei antanut IP-osoitetta

Tuntematon verkko

IP

4 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Ei voi yhdistaumlauml maumlaumlritettyyn verkkoon

Aumlaumlni pois

Aumlaumlni paumlaumlllauml

Jatka

Takaisin

Lopeta

Tulostustyouml kaumlynnissauml

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 5

Vaarailmoitukset ja varoituksetVAARA Taumlssauml kaumlyttoumloppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 4: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

2 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Symbolit

Ohjeiden symbolit

Virtasymbolit

Muut symbolit

Lisaumltietoja on kaumlyttoumlohjeissa Kaumlyttoumlohjeista on kopio taumlssauml verkkosivustossa Painetun version kaumlyttoumlohjeista voi tilata Welch Allyniltauml toimitettuna 7 paumlivaumln sisaumlllauml

VAARA Vaaramerkinnaumlt taumlssauml kaumlyttoumlohjeessa viittaavat tiloihin tai kaumlytaumlntoumlihin jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

Nimellissyoumlttoumlteho DC

Sisaumlinen akku (kaumlyttaumljauml ei voi vaihtaa)

Virta paumlaumlllepois

USB-liitaumlntauml

Tasavirtaliitaumlntauml keskinasta positiivinen

IPXOslash

Laitetta ei ole nestesuojattu

Ei-ionisoiva saumlhkoumlmagneettinen saumlteily

Taumlmauml symboli koskee vain EYn jaumlsenmaita Ympaumlristouml- ja terveyshaittojen vaumllttaumlmiseksi taumlmauml instrumentti tulee haumlvittaumlauml (i) EUn jaumlsenmaissa saumlhkouml- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti tai (ii) kaikissa muissa maissa jaumltteiden haumlvittaumlmistauml ja kierraumltystauml koskevien paikallisten lakien mukaisesti

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 3

Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit

Taumlmaumln tuotteen CE-merkintauml kertoo ettauml sen on testattu noudattavan laumlaumlkintaumllaitteita koskevan direktiivin 9342ETY vaatimuksia

Akun tilanvaraustason ilmaisin

Akkua ladataan (vilkkuva) tai se on ladattu (jatkuva)

Langattoman yhteyden virtapainike

Yhdistetty langattomaan verkkoon

Alueella ei ole langatonta verkkoa

Reititin ei antanut IP-osoitetta

Tuntematon verkko

IP

4 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Ei voi yhdistaumlauml maumlaumlritettyyn verkkoon

Aumlaumlni pois

Aumlaumlni paumlaumlllauml

Jatka

Takaisin

Lopeta

Tulostustyouml kaumlynnissauml

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 5

Vaarailmoitukset ja varoituksetVAARA Taumlssauml kaumlyttoumloppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 5: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 3

Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit

Taumlmaumln tuotteen CE-merkintauml kertoo ettauml sen on testattu noudattavan laumlaumlkintaumllaitteita koskevan direktiivin 9342ETY vaatimuksia

Akun tilanvaraustason ilmaisin

Akkua ladataan (vilkkuva) tai se on ladattu (jatkuva)

Langattoman yhteyden virtapainike

Yhdistetty langattomaan verkkoon

Alueella ei ole langatonta verkkoa

Reititin ei antanut IP-osoitetta

Tuntematon verkko

IP

4 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Ei voi yhdistaumlauml maumlaumlritettyyn verkkoon

Aumlaumlni pois

Aumlaumlni paumlaumlllauml

Jatka

Takaisin

Lopeta

Tulostustyouml kaumlynnissauml

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 5

Vaarailmoitukset ja varoituksetVAARA Taumlssauml kaumlyttoumloppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 6: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

4 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Ei voi yhdistaumlauml maumlaumlritettyyn verkkoon

Aumlaumlni pois

Aumlaumlni paumlaumlllauml

Jatka

Takaisin

Lopeta

Tulostustyouml kaumlynnissauml

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 5

Vaarailmoitukset ja varoituksetVAARA Taumlssauml kaumlyttoumloppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 7: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 5

Vaarailmoitukset ja varoituksetVAARA Taumlssauml kaumlyttoumloppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden loukkaantumisen tai kuoleman

VAROITUS Taumlssauml oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai kaumlytaumlnnoumlt jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 8: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

6 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Kaikki signaalinsiirtoon (SIPSOP) kaumlytettaumlvaumlt liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien mukaisten muiden laumlaumlketieteellisten laitteiden laumlaumlkintaumllaitejaumlrjestelmien tai muiden kuin laumlaumlketieteellisten laitteiden yhteydessauml kaumlytettaumlviksi Esimerkiksi USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen Muiden kuin hyvaumlksyttyjen lisaumllaitteiden yhdistaumlminen laitteeseen voi lisaumltauml laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiauml

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Laitteeseen ei saa tehdauml muutoksia

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml avaa laitetta tai yritauml korjata sitauml Laitteen sisaumlllauml ei ole osia jotka kaumlyttaumljauml voisi huoltaa Tee ainoastaan taumlssauml oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet Vain paumltevauml huoltohenkiloumlkunta saa tarkastaa ja huoltaa sisaumlisiauml osia Yritys muokata taumltauml laitetta voi aiheuttaa henkiloumlvahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Aumllauml anna potilaan koskea naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin (tasavirtasovittimen laumlhtoumlliitaumlntauml virtaliitaumlntauml ja USB-liitaumlntauml) Aumllauml koske samanaikaisesti potilaaseen ja naumlkyvillauml oleviin saumlhkoumlauml johtaviin osiin

VAARA Tulipalovaaran vaumllttaumlmiseksi aumllauml kaumlytauml laitetta seuraavien tulenarkojen anestesia-aineiden yhteydessauml ilmaa happea tai typpioksiduulia sisaumlltaumlvaumlt seokset

VAARA Tietojen menetyksen riski Jos laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen jaumlrjestelmaumln lopetettua toimintansa esimerkiksi tulostinmaumlaumlritykset potilaan tiedot tai muut tiedot voivat kadota

VAARA Litiumioniakku Tulipalon raumljaumlhdyksen ja palovammojen vaara Aumllauml kaumlsittele tai pura akkua

VAARA Kaumlytauml vain Welch Allynin hyvaumlksymiauml lisaumllaitteita Kaumly osoitteessa wwwwelchallyncom Minkauml tahansa muiden lisaumllaitteiden kaumlyttouml voi johtaa epaumltarkkaan potilasdataan voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun purkautumiseen

VAARA Henkiloumlvahingon ja laitevaurion vaara Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa jotta ne eivaumlt aiheuta kompastumista

VAARA Potilasvahingon vaara Tarkista potilaan henkiloumlllisyys laitteesta tietojen manuaalisen syoumlttaumlmisen tai viivakoodin syoumlttaumlmisen jaumllkeen ja ennen potilastietojen tulostamista tai laumlhettaumlmistauml

VAARA Hoitohenkiloumlstoumln tekemaumlssauml skannauksessa voidaan saada virheellisiauml positiivisia ja virheellisiauml negatiivisia tuloksia Naumloumln skannaus ei korvaa silmaumllaumlaumlkaumlrin tai optikon tekemaumlauml taumlydellistauml naumloumlntarkastusta

VAARA Skannaustulosten kaumlyttouml hoidon suositteluun on varattu yksinomaan naumloumlnhoidon ammattilaisille

VAARA Skannaustuloksia ei saa kaumlyttaumlauml suoraan naumlkoumlauml korjaavien naumlkoumlvaumllineiden maumlaumlraumlaumlmiseen

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 9: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

Kaumlyttoumlohjeet Johdanto 7

Varoitus Laite sisaumlltaumlauml korkealaatuisia herkaumlsti rikkoutuvia osia Suojaa se fyysisiltauml iskuilta

Varoitus Aumllauml kanna laitetta rannehihnasta Hihnaa ei ole suunniteltu kestaumlmaumlaumln laitteen painoa

Varoitus Laite ei ole vedenkestaumlvauml Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai laitteen paumlaumllle roiskuu nestettauml ota vaumllittoumlmaumlsti yhteyttauml Welch Allynin tekniseen tukeen Jos laitteen pinnassa on pieniauml vesipisaroita kuivaa ne pehmeaumlllauml kuivalla kankaalla

Varoitus Aumllauml saumlilytauml laitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun tasavirtamuuntaja on kytkettynauml Taumlmauml voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta

Varoitus Aumllauml altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle Korkeat laumlmpoumltilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahaumlirioumln

Varoitus Kun liitaumlt tasavirtaliittimen laitteeseen aumllauml kaumlytauml liikaa voimaa Se voi vaurioittaa laitetta eikauml takuu korvaa naumlin aiheutettua vahinkoa

Varoitus Aumllauml paina tai naarmuta kosketusnaumlyttoumlauml kovilla esineillauml Se voi vahingoittaa laitetta Stylus-kynaumln kaumlyttaumlminen laitteen kanssa on hyvaumlksyttyauml

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 10: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

8 Johdanto Welch Allyn Spot VS100 -naumloumlnskannauslaite

Pakkauksen tarkistusluetteloKuljetuslaatikko sisaumlltaumlauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohjeet ja tarvikekotelon Tarvikekotelossa on

virtajohto

virtalaumlhdelaturi

puhdistusliina

tarranauhat kaapelien kiinnittaumlmiseen

Jos olet ostanut kantolaukun varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa oleva vaahtomuovi kantolaukkuun Aumllauml saumlilytauml naumloumlnskannauslaitetta vaahtomuovissa tai laukussa kun virtajohto on kytkettynauml

Huomautus Aumllauml heitauml pois laatikkoa ja vaahtomuovia Rajoitettu takuu raukeaa jos laite on pakattu muuhun kuin hyvaumlksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu kuljetuksen aikana (lisaumltietoja on takuussa)

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissa

Haumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeStaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

plusmn 8 kV ilmassaplusmn 6 kV kosketettaessa

Lattian tulee olla puuta betonia tai keraamista laattaa Jos lattiapinta on synteettistauml materiaalia suhteellisen kosteuden tulee olla vaumlhintaumlaumln 30

Nopea saumlhkoumlinen muutospurske EN 61000-4-4

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

plusmn2 kV suurjaumlnnitevoimajohto

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Jaumlnnitekuopat lyhyet katkokset ja jaumlnnitteen vaihtelut virransyoumlttoumllinjoissa EN 61000-4-11

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajanlt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 05 jakson ajan 40 UT (gt60 n kuoppa UTssauml) 5 jakson ajan 70 UT (gt30 n kuoppa UTssauml) 25 jakson ajan lt5 UT (gt95 n kuoppa UTssauml) 5 sekunnin ajan

Saumlhkoumlnsyoumltoumln laadun on vastattava tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa Jos kaumlyttouml ei saa keskeytyauml virtakatkosten vuoksi on suositeltavaa kaumlyttaumlauml varavirtalaumlhteenauml UPS-laitetta tai akkua

Magneettikenttauml(verkkotaajuus) EN 61000-4-8

3 Am 3 Am Verkkotaajuuden magneettikentaumln tulee olla tyypillistauml yritys- tai sairaalaympaumlristoumln tasoa

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 37

Taulukko 3 Radiotaajuuden haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyissauml ympaumlristoumlolosuhteissaHaumlirioumlnsietotesti Testitaso EN 60601-1-2 Yhdenmukaisuustaso Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohjeJohtuva radiotaajuusEN 61000-4-6

3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz 3 Veff 150 kHz ndash 80 MHz Kannettavia ja siirrettaumlviauml radiotaajuusviestintaumlauml kaumlyttaumlviauml laitteita ei tulisi kaumlyttaumlauml laitteen minkaumlaumln osan laumlhellauml kaapelit mukaan lukien Laitteiden vaumllillauml tulisi olla vaumlhintaumlaumln suositeltava turvaetaumlisyys joka voidaan laskea laumlhettimen taajuuden perusteellaSuositeltava turvaetaumlisyys d = 12 x 150 kHz ndash 80 MHz d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz d = 23 x 800 MHz ndash 25 GHzjossa P on laumlhettimen valmistajan maumlaumlrittaumlmaumln laumlhtoumltehon mukainen enimmaumlisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetaumlisyys metreinauml (m)

Saumlteilevauml radiotaajuusEN 61000-4-3

3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz 3 Vm 80 MHz ndash 25 GHz

Aaltoilu EN 61000-4-5 Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Differentiaalimuoto plusmn1 kVYhteismuoto plusmn2kV

Alueen saumlhkoumlmagneettisessa tutkimuksessa maumlaumlritetyn kiinteaumln radiotaajuuslaumlhettimen kentaumln voimakkuuden on oltava pienempi kuin kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustaso

Haumlirioumlitauml saattaa esiintyauml seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden laumlhellauml

PPP

Kannettavien tai siirrettaumlvien radioviestintaumllaitteiden suositeltu erotusetaumlisyys laitteesta

Naumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml jonka saumlteilevaumlt radiotaajuushaumlirioumlt ovat hallinnassa Laitteen kaumlyttaumljauml voi estaumlauml saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml huolehtimalla siitauml ettauml kannettavat tai langattomat radioviestintaumllaitteet (laumlhettimet) ovat seuraavan taulukon suositusten mukaisella radioviestintaumllaitteen enimmaumlislaumlhtoumltehon mukaan maumlaumlraumlytyvaumlllauml etaumlisyydellauml laitteesta

Laumlhettimen nimellisteho (W) Erotusetaumlisyys laumlhettimen enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella (m)150 kHz ndash 80 MHz

d = 12 x 80 MHz ndash 800 MHz

d = 12 x 800 MHz ndash 25 GHz

d = 23 x

001 012 012 02301 038 038 0731 12 12 2310 38 38 73100 12 12 23

Jos laumlhettimen nimellistehoa enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella ei ole mainittu taumlssauml taulukossa erotusetaumlisyys d metreinauml voidaan laskea kaumlyttaumlmaumlllauml vastaavaa laskukaavaa Kaavassa P on laumlhettimen valmistajan ilmoittama nimellisteho enimmaumlislaumlhtoumltaajuudella watteinaHuomautuksia (1) 80 MHzssauml ja 800 MHzssauml kaumlytetaumlaumln korkeampaa taajuusaluetta(2) Taumltauml yleisohjetta ei ehkauml voi soveltaa kaikissa tapauksissa Saumlhkoumlmagneettisten aaltojen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden ihmisten ja esineiden absorptio ja heijastavuus

P P P

38 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)Laite on FCCn saumlaumlntoumljen osan 15 vaatimusten mukainen Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on siedettaumlvauml mahdollisia haumlirioumlitauml mukaan lukien haumlirioumlt jotka voivat aiheuttaa epaumltoivottavaa toimintaa

Naumloumlnskannauslaitteen radioNaumloumlnskannauslaitteen radio toimii 80211-verkoissa

Huomautus Taumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCCn saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Naumlmauml rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta haumlirioumliltauml kaumlytettaumlessauml laitetta missauml tahansa ympaumlristoumlssauml Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Taumlmaumln laitteiston kaumlyttouml asuntoalueella todennaumlkoumlisesti aiheuttaa haitallista haumlirioumltauml joka kaumlyttaumljaumln on korjattava omalla kustannuksellaan

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyvaumlksymaumlt muutokset voivat mitaumltoumlidauml kaumlyttaumljaumln kaumlyttoumloikeuden laitteeseen

Langattoman verkon liitaumlntauml

IEEE 80211bgn

Taajuus 80211bg 2402ndash2480 GHz 80211n

Langaton siirtonopeus WLAN11n (OFDM) 72144152172893043345578606572290120135150 Mbps

WLAN11g (OFDM) 54483624181296 Mbps

WLAN11b (CCK) 115521 Mbps

Laumlhtoumlteho normaalisti 435 mW vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio OFDM CKK

Kanavat 1ndash13

Tietosuojasalaustodennus

WEP (64128) AES TKIP WPA WPA2 ja WAPI

Antenni W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto suurin vahvistus 20 dBi

Viranomaishyvaumlksynnaumlt Yhdysvallat FCC 152472014 KDB 558074 V3

Kanada (IC) RSS-2102010 -maumlaumlritys RSS-Gen2010 RSS-102 IC4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen

Eurooppa RampTTE-direktiivin (radio ja -telepaumlaumltelaitedirektiivi) liite 32 24 GHzn taajuuskaistoilla EN 300 328 V1812012 EN 301 489-17 V2212012 EN 301 489-01 V1922011 EN62479

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 39

Taumltauml tuotetta voidaan kaumlyttaumlauml seuraavin rajoituksin

Ranska ndash kaumlyttouml ulkona on rajoitettu 10 mW EIRPiin kaista-alueella 2 454ndash2 4835 MHz

Norja ndash Ei koske maantieteellistauml aluetta 20 kilometrin saumlteellauml Ny-Aringlesundin keskustasta

Yleiset radiota koskevat standarditTaumlmaumln laitteen langattomia toimintoja on kaumlytettaumlvauml tarkalleen tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan Taumlmauml laite taumlyttaumlauml FCC-saumlaumlntoumljen osan 15 ja Kanadan ICES-003-saumlaumlntoumljen vaatimukset sekauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset jotka kuvataan alla

Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479- RSS-102- ja 47 CFR 21093 -standardin vaatimusten mukainen

Kansainvaumlliset radioliikennettauml koskevat standardit

Argentina Autoridad Federal de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC ID C-14141

Mexico Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications InstitutemdashIFETEL)

This product contains an approved module Model No WATY IFETEL No RCPWEWA15-1278

Singapore Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) ( 新加坡资讯通信发

展管理局 )

Singapore Complies with IDS standard

South Korea

Korea Communications Commission ( 대한민 국

방송통 신위원 회 ) - KCC

Certification number MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment (Industrial Broadcasting amp Communication Equipment) A 급 기기

( 업무용 방 송통신기자재 )

This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it and this equipment is to be used in the places except for home

이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니

Huomautus Efektiivinen isotrooppinen saumlteilyteho (EIRP)

40 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumltTaumlmauml laite on Industry Canadan RSS 210n mukainen

Kaumlyttoumloumln sovelletaan seuraavia kahta ehtoa (1) taumlmauml laite ei saa aiheuttaa haumlirioumltauml ja (2) taumlmaumln laitteen on hyvaumlksyttaumlvauml mahdollisesti sen vastaanottamat haumlirioumlt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat haumlirioumlt

Lrsquoutilisation de ce dispositif est autoriseacutee seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) lrsquo utilisateur du dispositif doit eacutetre precirct agrave accepter tout brouillage radioeacutelectrique reccedilu mecircme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

Muihin kaumlyttaumljiin kohdistuvan radiotaajuussaumlteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja enimmaumlisteho tulee valita siten ettauml vastaava isotrooppisesti saumlteilevauml teho (EIRP) ei ole suurempi kuin mitauml tiedonsiirron onnistuminen edellyttaumlauml

Pour reacuteduire le risque dinterfeacuterence avec dautres utilisateurs le type dantenne et son gain doivent ecirctre choisis afin que la puissance isotrope rayonneacutee eacutequivalente (PIRE) ne deacutepasse pas ce qui est neacutecessaire pour une communication reacuteussie

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 41

Taumlmauml laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa jonka enimmaumlisvahvistus on 20 dBi Taumltauml suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin kaumlyttouml on ehdottomasti kielletty Industry Canadan saumlaumlnnoumlsten mukaisesti Vaadittu antennin impedanssi on 50 ohmia

Ce dispositif a eacuteteacute conccedilu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 20 dBi Antenne ayant un gain supeacuterieur sont strictement interdites par la reacuteglementation dIndustrie Canada Limpeacutedance dantenne requise est de 50 ohms

Taumlmauml luokan B digitaalilaite taumlyttaumlauml Kanadan ICES-003-vaatimukset

Cet appareil numeacuterique de la classe B est conform agrave la norme NMB-003 du Canada

42 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Euroopan unioniTaumlmauml laite on RampTTE-direktiivin 19995EY (radio- ja telepaumlaumltelaitedirektiivi) vaatimusten mukainen Seuraavat testimenetelmaumlt on suoritettu jotta on voitu osoittaa todeksi oletus siitauml ettauml laite taumlyttaumlauml RampTTE-direktiivin 19995EY oleelliset vaatimukset

Taumlmauml laite on 24 GHzn laajakaistainen tiedonsiirtojaumlrjestelmauml (laumlhetin-vastaanotin) joka on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi kaikissa EUn jaumlsenvaltioissa ja EFTA-maissa pois lukien Ranska ja Italia joissa kaumlyttoumlauml on rajoitettu

Italiassa loppukaumlyttaumljaumln on haettava kaumlyttoumllupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta viranomaisilta jotta laitetta saadaan kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen jatai julkisen paumlaumlsyn tarjoamiseen teleliikenne- jatai verkkopalveluihin

Taumltauml laitetta ei saa kaumlyttaumlauml ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen Ranskassa ja joillain alueilla radiotaajuinen laumlhtoumlteho voi olla rajoitettu 10 mWn EIRP-arvoon 2 454ndash2 4835 MHzn taajuuskaistalla Jos loppukaumlyttaumljauml haluaa tarkempia tietoja haumlnen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin

Czech Welch Allyn tiacutemto prohlašuje ze tento RLAN device je ve shodě se zaacutekladniacutemi požadavky a dalšiacutemi přiacuteslušnyacutemi ustanoveniacutemi směrnice 19995ES

Danish Undertegnede Welch Allyn erklaeligrer herved at foslashlgende udstyr RLAN device overholder de vaeligsentlige krav og oslashvrige relevante krav i direktiv 19995EF

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentieumlle eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 19995EC

English Hereby Welch Allyn declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 19995EC

Estonian Kaumlesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 19995EUuml potildehinotildeuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele saumltetele

Finnish Welch Allyn vakuuttaa taumlten ettauml taumlmauml radiolaumlhiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 19995EY oleellisten vaatimusten ja sitauml koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

French Par la preacutesente Welch Allyn deacuteclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 19995CE qui lui sont applicables

German Hiermit erklaumlrt Welch Allyn die Uumlbereinstimmung des Geraumltes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 19995EG (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 19995ΕΚ

Hungarian Aluliacuterott Welch Allyn nyilatkozom hogy a RLAN device megfelel a vonatkozoacute alapvetotilde koumlvetelmeacutenyeknek eacutes az 19995EC iraacutenyelv egyeacuteb elotildeiacuteraacutesainak

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device egrave conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 19995CE

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē ka RLAN device atbilst Direktīvas 19995EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Malti Hawnhekk Welch Allyn jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 19995EC

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device estaacute conforme com os requisitos essenciais e outras disposiccedilotildees da Directiva 19995CE

Slovak Welch Allyn tyacutemto vyhlasuje ze RLAN device spĺňa zaacutekladneacute požiadavky a všetky priacuteslušneacute ustanovenia Smernice 19995ES

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 19995EB Direktyvos nuostatas

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 19995CE

Swedish Haumlrmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device staringr I oumlverensstaumlmmelse med de vaumlsentliga egenskapskrav och oumlvriga relevanta bestaumlmmelser som framgaringr av direktiv 19995EG

43

Takuu

NaumloumlnskannauslaiteOstajalle taataan ettauml taumlmauml Welch Allynin tuote ei uutena sisaumlllauml alkuperaumlisiauml materiaali- tai valmistusvirheitauml ja ettauml se toimii normaalikaumlytoumlssauml valmistajan teknisten maumlaumlritysten mukaisesti Takuuaika alkaa paumlivaumlstauml jolloin tuote on ostettu Welch Allyn Inclta tai sen valtuuttamalta jaumllleenmyyjaumlltauml Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen Naumlmauml takuut koskevat tuotteen alkuperaumlistauml ostajaa eikauml niitauml voi siirtaumlauml kolmannelle osapuolelle Taumlmauml takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestauml kaumlytoumlstauml onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna) huolimattomuudesta virheellisestauml yllaumlpidosta muutostoumlistauml tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun huoltoedustajan tekemaumlstauml korjauksesta

1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu

Naumlmauml kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut vaumllilliset tai vaumllittoumlmaumlt takuut sisaumlltaumlen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikauml kenellaumlkaumlaumln muulla henkiloumlllauml ole oikeutta edellyttaumlauml Welch Allyniltauml mitaumlaumln muuta taumlmaumln Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvaumlauml vastuuta Welch Allyn ei vastaa mistaumlaumln vaumllittoumlmaumlstauml satunnaisesta tai vaumllillisestauml menetyksestauml tai vahingosta joka johtuu minkaumlaumln kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta taumlssauml esitettyjauml poikkeuksia lukuun ottamatta

44 Takuu Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

 • Welch Allynreg Spotreg VS100 -naumloumlnskannauslaite
 • Johdanto
  • Kaumlyttoumltarkoitus
  • Kaumlyttoumlaiheet
  • Vasta-aiheet
  • Symbolit
   • Ohjeiden symbolit
   • Virtasymbolit
   • Muut symbolit
   • Kaumlyttoumlliittymaumln symbolit
    • Vaarailmoitukset ja varoitukset
    • Pakkauksen tarkistusluettelo
     • Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt
      • Ominaisuudet
      • Naumlyttoumlikkuna
      • Tutkittavan tiedot -naumlyttouml
      • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
      • Tyoumlkalut
       • Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln
        • Lataaminen
        • Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
        • Asennus jalustaan
        • Hyoumldyllisiauml vihjeitauml
        • Langattoman verkon asetukset
         • Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen
         • Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen
         • Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml
         • Verkon lisaumlasetusten tarkastelu
          • Tulostinmaumlaumlritykset
           • Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen
           • Tulostimen maumlaumlrittaumlminen
           • Tulostimen poisto
           • Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen
           • Verkkotulostimen lisaumlaumlminen
           • Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen
            • Tiedostojen tuonti ja vienti
             • Vienti
             • Tuonti
             • Muokattu banneri
             • Muokatun bannerin lisaumlaumlminen
             • Web-yhteys
             • Lisensointi
               • Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml
                • Skannausympaumlristouml
                 • Potilaan skannaus
                 • Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus
                 • Yhden silmaumln tila
                 • Tulosten tarkastelu
                 • Tulosten ymmaumlrtaumlminen
                 • Naumloumlnskannauslaitteen ehdot
                 • Tutkittavat potilaat
                   • Ongelmatilanteet
                    • Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys
                    • Jaumlrjestelmauml ei vastaa
                    • Tulostusongelmat
                    • Langattoman verkon ongelmat
                    • Jaumlrjestelmaumln viestit
                     • Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen
                      • Puhdista naumloumlnskannauslaite
                      • 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
                      • 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
                       • Tekniset tiedot
                        • Tekniset tiedot
                        • Skannauskapasiteetti
                        • Ympaumlristoumlnsuojelu
                        • Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudesta
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko
                        • Saumlhkoumlmagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
                        • Naumloumlnskannauslaitteen radio
                        • Yleiset radiota koskevat standardit
                        • Industry Canada (IC) -paumlaumlstoumlt
                        • Euroopan unioni
                         • Takuu
                          • Naumloumlnskannauslaite
Page 11: Welch Allyn® Spot® VS100 -näönskannauslaiteemeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/... · Welch Allyn ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä tuotteen laittomasta tai virheellisestä

2

9

Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumltPiirrokset ja teksti kuvaavat Spot-naumloumlnskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa olevia lisaumltoimintoja

OminaisuudetNaumloumlnskannauslaite naumlkymauml takaa

1 Nestekidenaumlyttouml

2 Kaulahihnan kiinnike

3 Verkkovirtakytkentauml

4 Virtapainike

5 Rannehihnan kiinnike

6 Sarjanumeromerkintauml

7 Jalustan kiinnike

8 Akun varaustilan vihreauml LED-valo

9 USB-liitaumlntauml

10 Ympaumlristoumln valon anturi

10 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaite naumlkymauml edestauml

1 Etaumlisyysmittari

2 Etulasi

3 Kaiutin

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 11

NaumlyttoumlikkunaKun naumloumlnskannauslaitteeseen on kytketty virta naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko tai aloitusnaumlyttouml Jos naumloumlnskannauslaite on liitetty verkkoon verkon nimi ja IP-osoite naumlkyy vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

1 Ikauml

Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkiloumltietoja valitse tutkittavan ikaumlhaarukka aloitusnaumlytoumlssauml Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot skannauksen jaumllkeen

2 Aloita-painike

Aloita-painikkeen avulla voit

bull antaa tutkittavan tietoja kuten tunnuksen etu- ja sukunimen sukupuolen ja syntymaumlajan tai iaumln (pakollinen)

bull etsiauml tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentaumlssauml)

bull aloittaa skannausprosessin (molemmat silmaumlt tai yksi silmauml)

bull tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3 Naumlytoumln alareunan kuvakkeet

bull Jono ndash Voit tarkastella valita tai etsiauml jonossa olevia potilaita luettelosta ja aloittaa skannausprosessin

bull Historia ndash Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita)

bull Tyoumlkalut ndash Voit muokata naumloumlnskannauslaitteen asetuksia

12 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tutkittavan tiedot -naumlyttoumlTarkista tutkittavan tiedot -naumlytoumlstauml ettauml kaikki tiedot ovat oikein Voit muokata tietoja koskettamalla kenttaumlauml jota haluat muuttaa Kun muutos on tehty palaa tutkittavan tiedot -naumlyttoumloumln valitsemalla OK Syntymaumlaikaikauml tarvitaan ja kenttauml naumlkyy punaisena jos ikaumlauml ei ole annettu tai syntymaumlaika tai ikauml ei kelpaa (alle 6 kuukautta) Aloita skannausprosessi valitsemalla HAE

Kaumlyttoumlohjeet Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt 13

Tulosten ymmaumlrtaumlminen

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

14 Ohjaimet naumlyttoumlikkuna ja liitaumlnnaumlt Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

TyoumlkalutTyoumlkalut-valikon avulla voit muokata ja maumlaumlrittaumlauml seuraavia naumloumlnskannauslaitteen ominaisuuksia

Naumlyttaumlauml laiteohjelmaversion ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron Lisaumlksi naumlkyviin tulee naumloumlnskannauslaitteen taumlrkeimpien toimintojen pikaohje joka ilmaisee myoumls laitteen muistin kaumlyttoumltason

Naumlyttaumlauml naumloumlnskannauslaitteessa parhaillaan kaumlytoumlssauml olevat ikaumlaumln perustuvien ehtojen asetukset joita kaumlytetaumlaumln tutkimussuosituksissa

Naumloumlnskannauslaitteen paumlivaumlmaumlaumlraumln ja kellonajan asetukset

Tietojen tuonti siirrettaumlvaumlstauml USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan ja kaikki tutkittavat sidotaan kyseiseen tutkimuspaikkaan

Voit yhdistaumlauml naumloumlnskannauslaitteen langattomaan verkkoon Voit kirjoittaa manuaalisesti verkon nimen (SSID) valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin Taumlllauml sivulla voit tarkastella ja muuttaa laitteen TCPIP-asetuksia

Voit maumlaumlrittaumlauml verkkotulostimen ja tulostaa testisivun Voit myoumls tarkistaa tulostimen tilan

Voit maumlaumlrittaumlauml kuinka tiedot naumlkyvaumlt Tulokset-naumlytoumlssauml kun skannaus on valmis Maumlaumlritettaumlviauml asetuksia ovat tietomuoto sylinterin kaumlytaumlntouml skannaustulosten ja suositusten naumlyttouml tai piilotus oletusskannausnaumlytoumln asettaminen sekauml skannauksen aikakatkaisuarvotAuttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin joka parantaa sen tietosuojaa Jos pin-koodi on kaumlytoumlssauml se on annettava aina laitetta kaumlynnistettaumlessauml ja lepotilasta heraumltettaumlessauml

Aktivoi laitteen lisenssin

Voit valita naumloumlnskannauslaitteen naumlytoumlssauml kaumlytettaumlvaumln kielen

3

15

Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln

Lataaminen 1 Liitauml mukana toimitettu tasavirtajohto virtalaumlhteeseenlaturiin

2 Nosta varovasti naumloumlnskannauslaitteen takaosaa naumlhdaumlksesi kaumlytettaumlvissauml olevat liitaumlnnaumlt

3 Paikanna naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntauml ja liitauml virtalaumlhdelaturi Virtalaumlhteenlaturin tasavirtaliitin on helppo kytkeauml naumloumlnskannauslaitteen tasavirtaliitaumlntaumlaumln Laturin liittimen tyoumlntaumlminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitaumltoumli takuun

4 Lataa akku kytkemaumlllauml tasavirtaliitin pistorasiaan

Naumloumlnskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen1 Kytke virta naumloumlnskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla

painike (kaumlynnistyminen kestaumlauml noin 30 sekuntia) Kun laite on kaumlynnistynyt naumlkyviin tulee paumlaumlvalikko

2 Katkaise virta laitteesta pitaumlmaumlllauml virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Esiin tulee naumlyttouml jossa laite pyytaumlauml vahvistamaan virran katkaisun

3 Vilkkuva vihreauml valo merkitsee ettauml laite latautuu Tasainen vihreauml valo merkitsee ettauml laitteen akku on taumlyteen ladattu

Asennus jalustaanNaumloumlnskannauslaitteen voi kiinnittaumlauml tavalliseen kameran jalustaan Laitteen pohjassa on frac14-20-kierteellauml varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten

Hyoumldyllisiauml vihjeitaumlbull Kun naumloumlnskannauslaitetta ei kaumlytetauml ndash 60 sekunnin kuluttua naumlyttouml himmenee

5 minuutin kuluttua naumlyttouml sammuu automaattisesti akkuvirran saumlaumlstaumlmiseksi Heraumltauml naumloumlnskannauslaite lepotilasta napauttamalla naumlyttoumlauml tai painamalla virtapainiketta Jos naumlyttouml ei heraumlauml kytke virtajohto ja yritauml uudelleen

bull Vienti Poista kaikki ndash Varmista ettauml haluamasi tiedot on viety onnistuneesti USB-asemaan ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki

bull Naumloumlnskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto ndash Siirry Historia-naumlkymaumlaumln ja valitse Poista kaikki -kuvake Valitse Poista kaikki tallenteet Voit myoumls poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet

bull Vaumlltauml virran katkaisemista skannauksen aikana ndash Kun skannaus on kesken lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti

16 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Syoumlttoumlnaumlyttouml ndash Takaisin-painikkeen pitaumlminen painettuna missauml tahansa syoumlttoumlnaumlytoumlssauml (naumlppaumlimistoumln sisaumlltaumlvaumlssauml naumlytoumlssauml) poistaa kentaumlstauml kaikki tiedot

bull Alhainen akun varaustaso ndash Kun akun varaustaso on hyvin alhainen laite naumlyttaumlauml kaumlyttaumljaumllle ilmoituksen jossa kehotetaan kytkemaumlaumln virtajohto ennen kuin laitteen virta katkeaa Jos virtajohtoa ei kytketauml laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen varaustason vuoksi

Langattoman verkon asetuksetValitse Tyoumlkalut-valikosta Verkko-kuvake Naumlyttoumloumln tulevat nykyisen verkon asetukset Voit lisaumltauml tai muokata mitauml tahansa kenttaumlauml seuraavien ohjeiden mukaisesti Jos asetukset ovat oikein valitse OK Taumllloumlin naumlkyviin tulee taas Tyoumlkalut-valikko

Verkon nimen (SSID) lisaumlaumlminen tai muuttaminen1 Kosketa SSID-nimi-kenttaumlauml Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml

2 Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) Tallenna muutokset ja palaa edelliseen naumlyttoumloumln valitsemalla OK OK-painike muuttuu tummaksi kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa

Suojaustyypin lisaumlaumlminen tai poistaminen Valitse sopiva suojaustyyppi Ei mitaumlaumln WEP tai WPA

Avainfraasin (salasanan) lisaumlaumlminen tai muuttaminen 1 Kosketa Avainfraasi-painiketta Naumlkyviin tulee naumlppaumlimistouml (taumlmauml on kaumlytettaumlvissauml

vain kun tietosuoja-kentaumlssauml on valittu WEP tai WPA)

2 Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevauml) ja valitse OK

3 Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-naumlytoumlssauml OK Muussa tapauksessa muutokset eivaumlt tule voimaan

Naumloumlnskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen kaumlyttoumloumln tai poistaminen kaumlytoumlstauml

Valitse Verkko-valikosta ONOFF-painike

Verkon lisaumlasetusten tarkastelu1 Valitse TCPIP Taumlstauml voit myoumls tarkistaa verkon maumlaumlrittaumlmaumln nykyisen TCPIP-osoitteen

2 Voit muuttaa verkon lisaumlasetuksia valitsemalla Staattinen ja maumlaumlrittaumlmaumlllauml manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset (Kaumlytettaumlvissauml on myoumls naumloumlnskannauslaitteen MAC-osoite)

Huomautus WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa

Huomautus Tulostus edellyttaumlauml ettauml langaton yhteys on kaumlytoumlssauml

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 17

TulostinmaumlaumlrityksetNaumloumlnskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellauml varustettuihin Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillauml Naumloumlnskannauslaitteessa on myoumls joitakin yleisiauml PCL-ohjaimia joita voi kaumlyttaumlauml muiden kuin HP-tulostimien kanssa sekauml mukautettu ohjain joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta

1 Valitse Tyoumlkalut-valikosta tulostinkuvake

2 Seuraavassa naumlytoumlssauml on luettelo naumloumlnskannauslaitteen kaumlytettaumlvissauml olevista tulostimista Taumlssauml luettelossa naumlkyvaumlt kaikki naumloumlnskannauslaitteeseen jo lisaumltyt tulostimet

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellauml) Jos luettelossa on useita tulostimia kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi -painiketta

Tulostimen maumlaumlrittaumlminenValitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaa-painiketta

Tulostimen poisto1 Valitse tulostin kaumlytettaumlvissauml olevien tulostimien luettelosta Poista koskettamalla

miinus-painiketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna jossa pyydetaumlaumln vahvistamaan tulostimen poisto

Tulostinjaumlrjestelmaumln palauttaminen Taumlmauml toiminto poistaa kaikki tulostimet

1 Kosketa Roskakori-kuvaketta

2 Esiin tulee ponnahdusikkuna Valitse Poista Toiminto poistaa kaikki nykyiset tulostinmaumlaumlritykset

Verkkotulostimen lisaumlaumlminen1 Lisaumlauml tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlytoumlssauml

2 Jos verkosta loumlytyy tulostimia ne tulevat naumlkyviin luetteloon Jos tulostimesi ei naumly luettelossa valitse naumlytoumln ylaumlreunasta + Lisaumlauml uusi tulostin Voit myoumls valita lisaumlttaumlvaumln tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta

Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa naumloumlnskannauslaitteeseen sen verkossa naumlkyvaumlssauml nimessauml on oltava tunnus QL-720 ja ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain Kaumlytauml Brother DK2205 -tarrarullaa tai vastaavaa

Huomautus Varmista ettauml laite on yhteydessauml langattomaan verkkoon jossa on tulostimia kaumlytettaumlvissauml Muussa tapauksessa naumloumlnskannauslaite ei voi naumlyttaumlauml kaumlytettaumlvissauml olevia tulostimia

18 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Tarkista tulostimen tiedot (nimi ohjain ja sijainti) Voit halutessasi muuttaa tai lisaumltauml asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttaumlauml Jos haluat lisaumltauml ohjaimen voit kaumlyttaumlauml hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestauml Haku-kenttaumlaumln

4 Kun muutokset on tehty valitse Tallenna

5 Tallennuksen jaumllkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto naumlkyy tummana

6 Valikkopalkissa naumlkyy tulostinkuvake merkkinauml siitauml ettauml tyouml on kesken Tulostusjonossa olevien toumliden maumlaumlrauml ja tulostimen tila naumlkyy Tyoumlt-ruudussa Tulostimen tiedot -naumlytoumln ylaumlosassa

7 Palaa Tulostimet kaumlytettaumlvissauml -naumlyttoumloumln varmista ettauml haluamasi asennettu tulostin naumlkyy korostettuna ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike

Suoraan liitettaumlvaumln tulostimen (USB-tulostimen) lisaumlaumlminen1 Yhdistauml naumloumlnskannauslaite langattomaan verkkoon

2 Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite paumlaumlvalikosta

4 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa httpltVS100-laitteen_ip-osoitegt631

5 Napsauta Hallinta-vaumllilehteauml Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin -painiketta

6 Napsauta sen tulostimen Lisaumlauml taumlmauml tulostin -painiketta jonka nimessauml on USB esimerkiksi HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP)

7 Napsauta Jatka

8 Valitse Merkki ja napsauta Jatka esimerkiksi HP

9 Valitse Malli ja napsauta Lisaumlauml tulostin esimerkiksi HP Envy 5530 Series hpijs 3139 (en en)

10 Napsauta Aseta oletusvalinnat

11 Paina VS100-laitteessa Tyoumlkalut-painiketta ja valitse Tulostin

12 Lisaumlauml uusi tulostin paina +-nuolta ja valitse sitten Lisaumlauml uusi tulostin painamalla oikealle osoittavaa nuolta

13 Anna tulostimelle nimi esimerkiksi HP Envy 5530

14 Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain

15 Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp127001printerslttulostimen_nimigt esimerkiksi ipp127001printersENVY5530

16 Paina Tallenna-painiketta

17 Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta

Huomautus Kaumlytettaumlvissauml on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille Kaikkien tulostimien toimivuutta naumloumlnskannauslaitteen kanssa ei voida taata

Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyouml jaumlauml jonoon poista tulostustyouml ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike

Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi jotta se on helpompi kirjoittaa VS100-laitteella esimerkiksi kaumlytauml nimeauml ENVY5530 oletusnimen HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 19

Tiedostojen tuonti ja vienti 1 Kun valitset Tyoumlkalut-valikosta TuoVie naumlkyviin tulee TuoVie-naumlyttouml

2 Aseta USB-muistilaite naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln (suositeltu USB-laitteen koko on 8 Gt tai enemmaumln)

3 Kun USB-laite on havaittu Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa ylaumlkulmassa naumlkyy USB-symboli mustalla pohjalla paumlivaumlmaumlaumlraumln vieressauml

4 Tuo-painike on kaumlytettaumlvissauml vain jos naumloumlnskannauslaite tunnistaa kelvollisen tuontitiedoston Loumlydettyjen tuontitiedostojen maumlaumlrauml naumlkyy naumlytoumlssauml

Vienti1 Valitse Vie-painike Jos haluat viedauml yhden tiedoston jossa ei ole tutkittavan

henkiloumltietoja valitse Jaumltauml henkiloumltiedot pois Jos taumltauml vaihtoehtoa ei ole valittu laite vie kaikki tiedot Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen

2 Odota ettauml naumlyttoumloumln tulee viesti Vie - Paumlaumlttynyt onnistuneesti ja valitse OK Taumlmaumln jaumllkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman naumloumlnskannauslaitteesta

3 Viedyn kansion nimi USB-asemassa on Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS (kansio Spot_Sarjanumero sisaumlltaumlauml vain skannaustietoja jos se on lisaumltty potilaita skannatessa) Kansio sisaumlltaumlauml

bull Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa)

bull Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa naumlkyy vain jos on lisaumltty muokattu banneri)

bull Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa)

TuontiTuontitoiminnon avulla voit tuoda

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

bull Tulevia jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjectscsv tai Tutkimuspaikkacsv ndash jos tiedoston nimenauml on tutkimuspaikka kaikki tiedoston sisaumlltaumlmaumlt potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen osoittamaan tutkimuspaikkaan esimerkiksi LakeMarycsv asettaa kaikkien tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

bull Muokattu banneri skannausraporteille (bannerpng) Tiedosto on nimettaumlvauml oikein jotta vienti onnistuu (bannerpng SpotCriteriacsv SpotSubjectscsv ndash muista ettauml SpotSubjects-tiedoston nimenauml voi olla tutkimuspaikka)

bull Paumlivitettyjauml ehtotiedostoja (SpotCriteriacsv)

Huomautus Jos painikkeet eivaumlt naumly korostettuina viiden sekunnin sisaumlllauml USB-aseman asettamisesta paikalleen poista USB-asema aseta se tietokoneeseen ja poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yritaumlt uudelleen

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin paumlaumlttymistauml tiedot voivat siirtyauml vain osittain tai ne voivat vioittua

20 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Muokattu banneriWelch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisaumltauml tulostettavien raporttien loppuun muokattu banneri Ota huomioon ettauml Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita Banneri on luotava itse ja sen on taumlytettaumlvauml seuraavat ehdot

bull Banneritiedoston nimen on oltava bannerpng

bull Tiedoston koko saa olla enintaumlaumln 1 Mt

bull Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliauml

Muokatun bannerin lisaumlaumlminen1 Tallenna bannerpng-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason

hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteeseen Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja valitse Tuo

Vie

3 Tuo tiedosto -vaihtoehto naumlkyy korostettuna Valitse Tuo

4 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut skannaamalla uusi potilas tai valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti Uusi banneri tulostuu raportin loppuun

Web-yhteysKun naumloumlnskannauslaite on yhteydessauml langattomaan verkkoon siinauml voi tarkastella samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer Firefox Safari ja niin edelleen) tiedostoja

Voit muodostaa naumloumlnskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti

1 Avaa web-selain tietokoneessa Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttaumlaumln (osoite naumlkyy aloitusnaumlytoumln ylaumlreunan mustassa palkissa)

2 Jaumlrjestelmauml pyytaumlauml kaumlyttaumljaumlnimen ja salasanan

Kaumlyttaumljaumlnimi spotSalasana 0000

3 Oletuskohde on Raportti-kansio Se sisaumlltaumlauml pdf-kansion jossa ovat tutkittavien PDF-tiedostot

4 Jos haluat tarkastella SpotResultscsv-tiedostoa siirry db-hakemistoon

Huomautus Jos laitteessa on kaumlytoumlssauml tietosuojatoiminto salasana on nelinumeroinen pin-koodisi

Kaumlyttoumlohjeet Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln 21

LisensointiNaumloumlnskannauslaitteen skannaustoiminnon kaumlyttouml edellyttaumlauml ettauml laite on lisensoitu Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on taumlmauml kaumlyttoumlohje lisenssi on jo asennettu ja voimassa Jos olet paumlivittaumlnyt laitteen ohjelmiston lisensointi on paumlivitettaumlvauml seuraavasti

1 Aseta tyhjauml USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

2 Siirry kohtaan Tyoumlkalut ja paina Lisenssi-painiketta

3 Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml rekisteroumlintitiedosto on viety USB-asemaan

4 Laumlhetauml spot-[sarjanumero]reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen customerservicewelchallyncom

Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteroumlintitiedoston ja laumlhettaumlauml sinulle uuden lisenssiavaimen Kun olet saanut avaimen toimi seuraavasti

1 Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmaumln tason hakemistoon)

2 Aseta USB-asema naumloumlnskannauslaitteen USB-liitaumlntaumlaumln

3 Valitse Tyoumlkalut-valikosta Lisenssi Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna jossa ilmoitetaan ettauml lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen

22 Naumloumlnskannauslaitteen ottaminen kaumlyttoumloumln Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

4

23

Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml

SkannausympaumlristoumlOptimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeaumlsti valaistussa ympaumlristoumlssauml Sammuta hehkulamput tai estauml niiden ja auringonvalon heijastuminen tutkittavan silmistauml Loistevalaisimet ovat hyvaumlksyttaumlvissauml mutta ne voivat vaikuttaa tutkittavan pupillin kokoon ja heikentaumlauml skannauksen onnistumisen mahdollisuutta

Potilaan skannaus1 Asetu noin metrin paumlaumlhaumln tutkittavasta Jos kaumlytaumlt jalustaa aseta jalusta noin metrin

paumlaumlhaumln tutkittavasta

2 Aloita skannaus ja kaumlaumlnnauml laitetta hitaasti yloumlspaumlin tutkittavan molempia silmiauml kohti Saumlaumldauml etaumlisyyttauml tutkittavaan niin ettauml molemmat silmaumlt naumlkyvaumlt selvaumlsti naumlytoumlssauml Jos kaumlytaumlt jalustaa saumlaumldauml jalustan asentoa yloumls tai alas sekauml sivusuunnassa kunnes tutkittavan silmaumlt naumlkyvaumlt tarkasti naumlytoumlssauml

Sininen naumlyttouml merkitsee ettauml olet liian laumlhellauml tutkittavaa tai liian kaukana tutkittavasta

Asetu siten ettauml toinen jalka on edessauml Siirrauml tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi mikauml merkitsee ettauml olet sopivalla etaumlisyydellauml Jos kaumlytaumlt jalustaa siirrauml jalustaa tarpeen mukaan niin ettauml tutkittavan pupillit naumlkyvaumlt tarkasti ja naumlyttouml muuttuu harmaaksi

3 Pidauml naumloumlnskannauslaite paikallaan kunnes naumlkyviin tulee skannausrengas merkkinauml siitauml ettauml tallennusprosessi on kesken

4 Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut skannauksen toimintakierto pysaumlytetaumlaumln Voit yrittaumlauml skannausta uudelleen merkitauml tietueen virheelliseksi kokeilla yhden silmaumln tilaa tai palata aloitusnaumlyttoumloumln

5 Jos pupillit ovat liian pienet laitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi

Huomautus Skannauksen edellyttaumlmauml pupillin vaumlhimmaumliskoko on 4 mm Mikauml tahansa valolaumlhde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista Jos pupillit ovat liian pienet naumloumlnskannauslaitteen naumlyttoumloumln tulee ilmoitus jossa pyydetaumlaumln vaumlhentaumlmaumlaumln huoneen valaistusta Saat parhaat tulokset kun tutkittavan pupillien koko on vaumlhintaumlaumln 5 mm

Huomautus Kun naumloumlnskannauslaite pidetaumlaumln tutkittavan silmien tasalla (samalla akselilla) skannaustulos saadaan nopeammin eivaumltkauml muut kohteet vaikuta tulokseen yhtauml helposti

24 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Naumloumlnskannauslaitteen kohdistus

A Aseta naumloumlnskannauslaite noin 91 senttimetrin paumlaumlhaumln tutkittavasta

B Pidauml naumloumlnskannauslaitetta laumlhellauml vartaloasi ja siirrauml painoasi eteen ja taakse kunnes naumlyttouml muuttuu harmaaksi

C Tee pieniauml liikkeitauml kunnes harmaalle naumlytoumllle ilmestyy pyoumlrivauml rengas

Huomautus Saat parhaat tulokset kun tutkittavan silmaumlt ovat taumlysin auki ja ne naumlkyvaumlt koko ajan kehyksen keskellauml

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 25

Yhden silmaumln tilaYhden silmaumln tilassa voit valita kumpi silmauml skannataan Taumltauml kannattaa yrittaumlauml jos kahden silmaumln skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja

1 Kosketa naumlyttoumlauml siltauml puolelta jonka puoleisen silmaumln haluat skannata (OD = tutkittavan oikea silmauml OS = tutkittavan vasen silmauml)

2 Kun skannaus on valmis voit toistaa prosessin toiselle silmaumllle valitsemalla Yksittaumlinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta

Tulosten tarkasteluSkannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-naumlyttouml

Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Tyoumlkalut-valikon Tulokset-kohdassa Vaihtoehtoja ovat yhteenvetonaumlytoumln tai tarkkojen tulosten naumlytoumln asettaminen oletukseksi suositusten tai skannaustulosten piilotus sylinterin kaumlytaumlnnoumln valinnat ja raakatiedot tai pyoumlristetyt tiedot

26 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Tulosten ymmaumlrtaumlminenSeuraavassa kuvassa on esitetty tulosnaumlyttouml ja sen sisaumlltaumlmaumlt tiedot

Alueen ulkopuolella olevat tulokset naumlkyvaumlt punaisina

Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml taiulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannausvalmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin ontarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille taioptikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

1 Pupillien etaumlisyys

2 Pupillin koko

3 Oikea silmauml (OD) vasen silmauml (OS)

4 Taumlysi taittokyky

SE ndash Vastaava pallomuoto

DS ndash Pallo

DC ndash Sylinteri

Akseli ndash Akseli

5 Skannauksen tulos

6 Alkuun

7 Sylinterin kaumlytaumlntouml

8 Kohdistuksen ilmaisin

9 Aste vaakasuora pystysuora

Kaumlyttoumlohje Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml 27

Naumloumlnskannauslaitteen ehdotVoit muokata nykyisiauml skannausehtoja seuraavasti

1 Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen

2 Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemaumlsi Spot-kansio Valitse tuontikansio

3 Kopioi SpotCriteriacsv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmaumllle tasolle (tiedosto ei voi olla kansion sisaumlllauml) Kun tiedosto on kopioitu avaa tiedosto

4 Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissauml tai muussa yhteensopivassa ohjelmassa

5 Tallenna tiedosto csv-muodossa Tiedoston nimen on oltava SpotCriteriacsv Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se naumloumlnskannauslaitteeseen

6 Siirry Tyoumlkalut-valikkoon ja valitse TuoVie Tuo paumlivitetty ehtotiedosto valitsemalla Tuo-painike

7 Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut siirtymaumlllauml Tyoumlkalut-valikkoon ja valitsemalla Ehdot Tarkista uudet asetukset

Tutkittavat potilaatVoit luoda naumloumlnskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten

1 Tee vienti ja poista sen jaumllkeen USB-asema naumloumlnskannauslaitteesta sekauml aseta se tietokoneeseen

2 Valitse juuri luotu Spot-kansio

3 Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjectscsv-tiedosto

4 SpotSubjectscsv-tiedostossa on kuusi saraketta Aumllauml muuta minkaumlaumln sarakkeen otsikkoa Lisaumlauml vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti

bull Potilastunnus ndash Voit kaumlyttaumlauml mitauml tahansa kirjainten numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmaumlauml Taumltauml kenttaumlauml kaumlytetaumlaumln nopeaan tutkittavien etsintaumlaumln

bull Etunimi ndash Kirjoita etunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Sukunimi ndash Kirjoita sukunimi Kaumlytauml mitauml tahansa kirjainyhdistelmaumlauml

bull Syntymaumlaika ndash Kirjoita syntymaumlaika muodossa KKPPVVVV Voit kirjoittaa tutkittavan potilaan iaumln vuosina kuukausina tai niiden yhdistelmaumlnauml Taumlmauml kenttauml on pakollinen tuontia varten

Esimerkiksi Jos tutkittavan potilaan ikauml on 2 vuotta ja 10 kuukautta voit kirjoittaa 2Y10M Kaumlytauml numeroita ja kirjaimia

Huomautus Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat kaumlytoumlssauml naumlytoumln alareunassa on myoumls Palauta-painike Taumltauml painiketta painettaessa esiin tulee naumlyttouml jossa kaumlyttaumljaumlauml pyydetaumlaumln vahvistamaan ettauml haumln haluaa palauttaa kaumlyttoumloumln laitteen mukana toimitetut oletusehdot Vahvistuksen jaumllkeen omat ehdot poistetaan naumloumlnskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla

Huomautus Jos kullekin tutkittavalle on maumlaumlritettaumlvauml tietty tutkimuspaikka voit lisaumltauml uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi Tutkimuspaikka

28 Naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttouml Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

bull Sukupuoli ndash Valitse Mies tai kirjoita M valitse Nainen tai kirjoita F Kaumlytauml vain kirjaimia Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi sukupuoli on maumlaumlrittaumlmaumltoumln

bull Silmaumllasiresepti ndash Valitse Ei mitaumlaumln Silmaumllasit tai Piilolinssit Jos kenttauml jaumlauml tyhjaumlksi kaumlytetaumlaumln oletusarvoa Ei mitaumlaumln

Tuontitiedoston paumlivityksen jaumllkeen

1 Varmista ettauml tiedosto on tallennettu csv-muodossa

2 Varmista ettauml tiedoston nimi on SpotSubjectscsv tai HaluamasiTutkimuspaikkacsv

3 Lataa tiedosto naumloumlnskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti Varmista ettauml tiedoston tuonti on onnistunut Palaa aloitusnaumlyttoumloumln ja aloita uusien tietojen tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake

Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan naumloumlnskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta loumlytyvaumlt tiedostot samalla kertaa

5

29

Ongelmatilanteet

Jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys1 Kaumlynnistauml naumloumlnskannauslaite uudelleen pitaumlmaumlllauml ONOFF-painiketta painettuna

kunnes naumlkyviin tulee vahvistusnaumlyttouml Katkaise virta valitsemalla Vahvista

2 Kun naumlyttouml sammuu odota 30 sekuntia ja kaumlynnistauml sitten naumloumlnskannauslaite uudelleen painamalla virtapainiketta Kytke virtajohto varmistaaksesi ettauml laite saa virtaa

Jaumlrjestelmauml ei vastaaJos naumloumlnskannauslaite lukkiutuu eikauml vastaa kosketukseen jaumlrjestelmauml on palautettava laitteistokomennolla

1 Paina ONOFF-painiketta

2 Jos Virta pois -ikkuna tulee naumlyttoumloumln sammuta laite valitsemalla Vahvista

3 Muussa tapauksessa pidauml ONOFF-painiketta painettuna kunnes naumlyttouml sammuu ja vapauta sitten ONOFF-painike

4 Odota noin minuutti ja kaumlynnistauml sitten laite normaalisti

TulostusongelmatTarkista ettauml tulostimeen on kytketty virta ja siinauml on riittaumlvaumlsti mustetta

1 Tulosta testisivu suoraan tulostimesta

2 Kun olet varmistanut ettauml tulostin toimii oikein tulosta samassa verkossa olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi onko tulostin paikallisessa verkossa

3 Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat tee jaumlrjestelmaumln uudelleenkaumlynnistys (katso yllauml)

Langattoman verkon ongelmatJos naumloumlnskannauslaitteen yhdistaumlmisessauml langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia

1 Tarkista naumlytoumln oikeassa ylaumlkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake Jos kuvake on punainen yritauml ensin kaumlynnistaumlauml naumloumlnskannauslaite uudelleen

2 Varmista ettauml kaikki verkkoasetukset on maumlaumlritetty oikein

Huomautus Taumlmauml voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmaumlaumlritysten ja potilaan tietojen) katoamista

30 Ongelmatilanteet Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

3 Jos asetukset ovat oikein kokeile sammuttaa naumloumlnskannauslaite ja kaumlynnistaumlauml se sitten uudelleen

4 Tarkista aloitusnaumlytoumlstauml naumlkyykouml verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa ylaumlkulmassa mustalla alustalla

5 Jos yhteys ei palaudu automaattisesti valitse Tyoumlkalut ja Verkko valitse Suojaustyyppi valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitaumlaumln WEP WPA) ja valitse sitten korostettu OK-painike Taumlmaumln pitaumlisi palauttaa verkkoyhteys

Jaumlrjestelmaumln viestitNaumloumlnskannauslaitetta kaumlytettaumlessauml naumlyttoumloumln saattaa tulla tiettyjauml jaumlrjestelmaumln viestejauml Jos naumlin tapahtuu seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan mitauml viestit tarkoittavat

Lisaumltietoja vianmaumlaumlrityksestauml ja virheviesteistauml saat ottamalla yhteyden Welch Allynin asiakastukeen (katso yhteystiedot taumlmaumln oppaan sisaumlkannesta)

Huomautus Uudelleenkaumlynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden

Viestin teksti Viestin toimet Merkitys ToimenpidePahoittelemme vaivaa Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

OK taiPeruuta

Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml laite uudelleen valitsemalla Jatka tai jatka laitteen kaumlyttoumlauml Vain luku -tilassa Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kohdattiin ongelma Laite on kaumlynnistettaumlvauml uudelleen

Kaumlynnistauml uudelleen

Jaumlrjestelmaumln kaumlynnistys epaumlonnistui jaumlrjestelmauml yritti korjata ongelmaa

Valitse Kaumlynnistauml uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmauml ei ole kaumlytettaumlvissauml

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Skannausjaumlrjestelmaumlauml ei ole alustettu

Ei mitaumlaumln Tutkimusjaumlrjestelmaumln alustus ei onnistunut tai jaumlrjestelmauml ei vastaa

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Edellisen skannauksen tallennus ei ole paumlaumlttynyt

Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml on havainnut ettauml edellisen tutkimuksen tietojen tallennus levylle on edelleen kesken

Kaumlynnistauml laite uudelleen ja yritauml uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

Kalibroimaton laite Ei mitaumlaumln Jaumlrjestelmauml ei voinut lukea laitteen asetustiedostoa

Kaumlynnistauml laite uudelleen Jos ongelma ei poistu ota yhteys Welch Allynin asiakastukeen

6

31

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista naumloumlnskannauslaite

Jos nesteitauml roiskuu naumloumlnskannauslaitteeseen

1 Sammuta naumloumlnskannauslaite

2 Irrota virtapistoke

3 Kuivaa neste naumloumlnskannauslaitteesta

Jos nesteitauml on saattanut paumlaumlstauml naumloumlnskannauslaitteen sisaumllle poista naumloumlnskannauslaite kaumlytoumlstauml kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja paumltevauml huoltohenkiloumlstouml on testannut sen

Puhdista saumlaumlnnoumlllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti Jos naumloumlnskannauslaitteen virta on kytketty lukitse naumlyttouml ja irrota tasavirtajohto

Naumloumlnskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan kaumlyttaumlauml seuraavia aineita

bull 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

bull 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten maumlaumlraumlysten mukaisesti

70-prosenttinen isopropyylialkoholiPyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman kastetulla kankaalla

VAARA Saumlhkoumliskun vaara Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto pistorasiasta ja naumloumlnskannauslaitteesta

VAARA Nesteet voivat vaurioittaa naumloumlnskannauslaitteen sisaumlllauml olevaa elektroniikkaa Estauml nesteiden roiskuminen naumloumlnskannauslaitteen paumlaumllle

32 Naumloumlnskannauslaitteen puhdistaminen Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos1 Pyyhi naumloumlnskannauslaite puhtaalla 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden

liuokseen hieman kastetulla kankaalla Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita

2 Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellauml hieman kostutetulla puhtaalla kankaalla

3 Anna naumloumlnskannauslaitteen pinnan kuivua vaumlhintaumlaumln 10 minuuttia ennen laitteen kaumlyttaumlmistauml

7

33

Tekniset tiedotNaumloumlnskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalaumlhteessaumllaturissa on seuraavat ominaisuudet

bull Taumlmauml naumloumlnskannauslaitteen kaumlyttoumlohje koskee ohjelmistoversioita 30xxyy

bull Naumloumlnskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessauml eikauml sitauml jatkossa tarvitse kalibroida

bull Toimitettu ulkoinen virtalaumlhde laturi on luokan II laite ja myoumls naumloumlnskannauslaite on luokan II laite kun se on kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Naumloumlnskannauslaite kaumlyttaumlauml sisaumlistauml virtalaumlhdettauml (akkua) kun sitauml ei ole kytketty ulkoiseen virtalaumlhteeseen laturiin

bull Saumlhkoumliskusuojaus ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia

bull Naumloumlnskannauslaitteella on IPX0-luokitus joten se ei ole vesitiivis

bull Naumloumlnskannauslaite ei sovi kaumlytettaumlvaumlksi tilassa jossa on herkaumlsti syttyvaumln anestesiakaasun ja ilman hapen tai ilokaasun seosta

bull Naumloumlnskannauslaite soveltuu jatkuvaan kaumlyttoumloumln

bull Naumloumlnskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti naumlkoumlongelmat kaikissa ikaumlryhmissauml 6 kuukauden iaumlstauml alkaen

bull Welch Allyn suosittelee ettauml laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon akun vaihtoa varten 25 vuoden vaumllein omistajan kustannuksella Naumloumlnskannauslaitteen saumlaumlnnoumllliseen huoltoon kuuluu poumllyn ja lian pyyhkiminen etulasista ja nestekidenaumlytoumlstauml tarvittaessa

bull USB-liitaumlntaumlauml tulee kaumlyttaumlauml vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettaumlessauml tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikauml sitauml tule liittaumlauml kaapelilla mihinkaumlaumln muuhun laitteeseen

Tekniset tiedotValmistaja SL Power Electronics

Malli MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01

Syoumlttoumljaumlnnite 90ndash264 V AC (nimellisarvo 100ndash240 V AC)

Tulotaajuus 47ndash63 Hz

Tulovirta 100 V AC 11 A

Keskiteho 81ndash87 0ndash50 W ge87 gt51ndash250

Mitat (cmtuumaa) 216 cm x 171 cm x 121 cm (8 frac12 x 6 frac34 x 4 frac34 tuumaa)

34 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Paino (paunaa) ~255

Langaton verkko 80211 bgn

Kaumlyttoumllaumlmpoumltilat (degC) +10 ndash +40

Suhteellinen kosteus kaumlytoumln aikana Suhteellinen ilmankosteus 30ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Saumlilytys- ja kuljetuslaumlmpoumltilat (degC) 0 ndash +50

Suhteellinen kosteus saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana Suhteellinen ilmankosteus 0ndash95 (tiivistymaumltoumln)

Ilmanpaine saumlilytyksen ja kuljetuksen aikana 800ndash1 060 hPA

Akun arvioitu kaumlyttoumlikauml 25 vuotta (normaalikaumlytoumlssauml)

SkannauskapasiteettiHuomautus Skannauksen tuloksista saadaan laumlhtoumlsignaali joka on joko alueen sisaumlllauml tai ulkopuolella ja laitteen laumlhtoumlsignaalin naumlytoumlssauml naumlkyy vastaava ilmoitus (ldquoSkannaus valmisrdquo tai ldquoSuositellaan taumlydellistauml silmaumltutkimustardquo) Naumlytoumlssauml naumlkyvaumln viestin on tarkoitus kehottaa hoitohenkiloumlauml arvioimaan pitaumlisikouml potilas ohjata silmaumllaumlaumlkaumlrille tai optikolla lisaumlarviointia varten vai riittaumlaumlkouml pelkkauml seuranta tulevien skannausten avulla

Taittokyky

Vastaava pallomuoto

bull Alue -750 ndash +750 D 025 Dn vaumllein bull Tarkkuus -350 ndash 350 D plusmn 050 D

-750 ndash lt -350D plusmn 100 D

gt 350 ndash 600 D plusmn 100 D

Sylinteri

bull Alue 000 ndash +300 D 025 Dn vaumlleinbull Tarkkuus 000 ndash 150 D plusmn 050 D

gt 150 ndash 300 D plusmn 100 D

Sylinterin akseli

bull Alue 1ndash180 astetta 1 asteen vaumlleinbull Tarkkuus plusmn 5 astetta (sylinterin arvoilla gt 05 D)

Pupillin koko

bull Alue 40ndash90 mm 01 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 01 mm

Pupillien etaumlisyys

bull Alue 35ndash80 mm 1 mmn vaumllein bull Tarkkuus plusmn 1 mm

Yhden skannauksen kesto 1 s

bull Skannausetaumlisyys 1 m plusmn 5 cmbull Katseen kiinnittaumlmisen kohde satunnainen visuaalinen kuvio ja merkkiaumlaumlni

Skannausperiaate epaumlkeskisellauml fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella

Kaumlyttoumlohje Tekniset tiedot 35

YmpaumlristoumlnsuojeluTaumlmauml laite sisaumlltaumlauml litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia Kysy asianmukaiset elektroniikkaromun kierraumltys- ja haumlvitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen kaumlyttoumliaumln loputtua

Tietoja saumlhkoumlmagneettisesta yhteensopivuudestaTaumlmauml laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-saumlaumlntoumljen osassa 15 asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen Taumlmauml laumlaumlketieteellinen laite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekauml asunnoissa Laitteisto synnyttaumlauml kaumlyttaumlauml ja voi saumlteillauml radiotaajuista energiaa Jos sitauml ei asenneta ja kaumlytetauml taumlmaumln ohjekirjan ohjeiden mukaisesti se saattaa aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radioliikenteeseen Haumlirioumlitauml saattaa taumlstauml huolimatta esiintyauml joissakin tapauksissa Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia haumlirioumlitauml radio- tai televisiolaumlhetyksiin minkauml voi todeta katkaisemalla laitteen virran ja kaumlynnistaumlmaumlllauml sen uudelleen kaumlyttaumljauml voi yrittaumlauml korjata haumlirioumln seuraavasti

bull suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtaumlmaumlllauml sen toiseen paikkaan

bull lisaumlaumlmaumlllauml laitteiston ja vastaanottimen vaumllistauml vaumllimatkaa

bull liittaumlmaumlllauml laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen mihin vastaanotin on liitetty

bull pyytaumlmaumlllauml lisaumlohjeita jaumllleenmyyjaumlltauml tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta

Jaumlrjestelmaumln langattoman signaalin enimmaumlisnopeus maumlaumlraumlytyy IEEE-standardin 80211bgn mukaan Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee Verkon olosuhteet ja ympaumlristoumltekijaumlt kuten verkkoliikenteen maumlaumlrauml rakennusmateriaalit ja rakenteet sekauml verkkostandardin edellyttaumlmien otsikkotietojen osuus liikenteestauml voivat alentaa todellista tiedonsiirtonopeutta Ympaumlristoumln olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin enimmaumlisnopeuteen

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuus (EMC)Taumlmauml tuote on saumlhkoumlmagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin mukainen (IEC 60601-1)

bull Saumlhkoumlisten laumlaumlkintaumllaitteiden [MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT] yhteydessauml on noudatettava saumlhkoumlmagneettisia haumlirioumlitauml koskevia erityisiauml varotoimia Naumlmauml laitteet on asennettava ja otettava kaumlyttoumloumln mukana toimitetuissa asiakirjoissa maumlaumlritettyjen EMC-tietojen mukaisesti

bull Liitaumlntoumlihin ei saa koskea eikauml niihin saa tehdauml kytkentoumljauml kaumlyttaumlmaumlttauml staattisilta purkauksilta (ESD) suojaavia varotoimenpiteitauml

bull Kannettavat ja siirrettaumlvaumlt radiotaajuutta kaumlyttaumlvaumlt viestintaumlvaumllineet voivat vaikuttaa saumlhkoumlisiin laumlaumlkintaumllaitteisiin

bull Muiden kuin instrumentin mukana toimitettujen lisaumllaitteiden ja kaapeleiden kaumlyttouml lukuun ottamatta laitteen valmistajan varaosina myymiauml kaapeleita voi lisaumltauml laitteiston tai jaumlrjestelmaumln saumlhkoumlmagneettisia paumlaumlstoumljauml tai vaumlhentaumlauml sen haumlirioumliden sietoa

bull Laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml ei tule kaumlyttaumlauml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna Jos kaumlyttouml muiden laitteiden vieressauml tai niiden kanssa paumlaumlllekkaumlin pinottuna on vaumllttaumlmaumltoumlntauml laitteistoa tai jaumlrjestelmaumlauml tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi siinauml kokoonpanossa jossa laitetta kaumlytetaumlaumln

36 Tekniset tiedot Welch Allyn Spot -naumloumlnskannauslaite

Saumlhkoumlmagneettinen yhteensopivuustaulukko

Taulukko 1 Saumlteilyauml koskevat ohjeetWelch Allynin naumloumlnskannauslaite on tarkoitettu kaumlytettaumlvaumlksi seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Laitteen kaumlyttaumljaumln on varmistettava ettauml laitetta kaumlytetaumlaumln maumlaumlritetyssauml ympaumlristoumlssauml

Paumlaumlstoumltesti Yhdenmukaisuus Saumlhkoumlmagneettista ympaumlristoumlauml koskeva ohje

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Ryhmauml 1 Naumloumlnskannauslaite luovuttaa saumlhkoumlmagneettista energiaa jotta se voisi toimia tarkoitetulla tavalla Taumlmauml saattaa aiheuttaa haumlirioumlitauml laumlhellauml oleviin saumlhkoumllaitteisiin

Radiotaajuuspaumlaumlstoumlt Cispr 11 Luokka B Naumloumlnskannauslaite soveltuu kaumlytettaumlvaumlksi kaikenlaisissa laitoksissa

Harmoniset paumlaumlstoumlt IEC 61000-3-2 Luokka BYhdenmukainen

Jaumlnnitevaihtelutvaumllkyntaumlpaumlaumlstoumlt IEC 61000-3-3 Yhdenmukainen

Taulukko 2 Haumlirioumlnsietoa koskevat ohjeetNaumloumlnskannauslaite on suunniteltu toimimaan seuraavien maumlaumlritysten mukaisessa saumlhkoumlmagneettisessa ympaumlristoumlssauml Kaumly