YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

4-740-823-11(1)

Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukcijuPredvajalnik Ultra HD Blu-ray™/DVDUltra HD Blu-ray™ / DVD plejerHvala vam na kupnji. Prije uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu.Softver ovog uređaja za reprodukciju mogao bi se ažurirati u budućnosti. Posjetite sljedeće web-mjesto:

Zahvaljujemo se vam za nakup. Pred uporabo predvajalnika natančno preberite ta navodila za uporabo.V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega predvajalnika. Obiščite naslednje spletno mesto:

Hvala vam na kupovini. Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog plejera.Softver ovog plejera može biti ažuriran u budućnosti. Posetite sledeću veb-lokaciju:

www.sony.eu/support

Upute za rad HR

Navodila za uporabo SL

Uputstvo za upotrebu SR

UBP-X800M2

Page 2: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

2 HR

Sadržaj3 UPOZORENJE4 MJERE OPREZA7 Vodič za dijelove i tipke/kontrole

Početak rada10 1: provjera dodatne opreme u kompletu10 2: povezivanje s televizorom putem tankog zvučnog sustava / AV pojačala12 3: mrežna veza13 4: Easy Setup14 Prikaz početnog zaslona

Reprodukcija15 Reprodukcija diska15 Uživanje u reprodukciji Blu-ray 3D15 Uživanje u reprodukciji 4K Ultra HD Blu-ray15 Reprodukcija s USB uređaja16 Reprodukcija datoteka u kućnoj mreži16 Slušanje zvuka putem BLUETOOTH® uređaja18 Dostupne mogućnosti

Postavke i prilagođavanja20 Upotreba prikaza postavki

Dodatne informacije27 Rješavanje problema32 Specifikacije34 Diskovi koji se mogu reproducirati35 Vrste datoteka koje se mogu reproducirati

Internetska veza i IP adresa

Tehnički podaci kao što je IP adresa [ili pojedinosti o uređaju] upotrebljavaju se kada je proizvod povezan s internetom radi ažuriranja softvera ili primanja usluga treće strane. Za ažuriranja softvera, ti tehnički podaci možda će se prenijeti na naše poslužitelje za ažuriranje kako biste dobili odgovarajuće ažuriranje softvera za svoj uređaj. Ako ne želite da se ti tehnički podaci uopće upotrebljavaju, nemojte postaviti funkciju bežičnog interneta i nemojte povezati internetski kabel.

Page 3: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

UPOZORENJEKako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.

Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost i vatra.

OPREZAko bateriju zamijenite neispravnom vrstom, postoji rizik od eksplozije.

Upotreba optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećava opasnost od ozljede očiju. Budući da je laserska zraka u ovom proizvodu štetna za oči, nemojte pokušavati rastaviti kućište.Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.

Ova se naljepnica nalazi na zaštitnom kućištu lasera unutar uređaja.

Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI proizvod KLASE 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA KLASE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

Obavijest kupcima u Velikoj Britaniji i Republici IrskojKalupljeni utikač usklađen sa standardom BS1363 pričvršćen je na ovaj uređaj radi vaše zaštite i praktičnosti.Ako je osigurač u utikaču potrebno zamijeniti, zamjenski osigurač mora biti iste snage kao i izvorni osigurač te mora imati odobrenje udruženja ASTA ili BSI na temelju standarda BS1362, (na primjer s oznakom ili ). Ako se na utikaču isporučenom uz opremu nalazi odvojivi poklopac osigurača, obavezno nakon zamjene osigurača vratite poklopac. Utikač nikada nemojte koristiti bez poklopca osigurača. Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se najbližem servisu tvrtke Sony.

Zbrinjavanje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za

prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem otpada. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa.

Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Da biste osigurali pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Informacije o svim ostalim baterijama potražite u dijelu o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.

3 HR

Page 4: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

4

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njezino ime. Uvoznik za EU: Sony Europe Limited. Upite uvozniku za EU ili one povezane sa sukladnošću proizvoda u Europi trebalo bi poslati ovlaštenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

Napomena za korisnike u Europi

Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/

Za radijsku opremu primjenjuju se sljedeća ograničenja o stavljanju u uporabu ili zahtjevi za odobrenje upotrebe u državama BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: Pojas od 5,150 MHz – 5,350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

MJERE OPREZA• Uređaj radi pod naponom od 220 V – 240 V

izmjenične struje, 50/60 Hz. Provjerite odgovara li radni napon uređaja naponu lokalne električne mreže.

• Postavite jedinicu tako da se kabel za napajanje izmjeničnom strujom može odmah isključiti iz zidne utičnice u slučaju problema.

• Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima navedenima u regulativi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

• Postavite uređaj za reprodukciju na dovoljno prozračno mjesto kako u unutrašnjosti uređaja za reprodukciju ne bi došlo do nakupljanja topline.

• Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.

• Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje.Oprema nije namijenjena upotrebi na mekanoj podlozi (npr. posteljini, dekama itd.).

• Uređaj nemojte izlagati otvorenim izvorima vatre (npr. upaljenim svijećama).

• Uređaj za reprodukciju nemojte postavljati u skučen prostor, primjerice, na policu za knjige ili slično.

• Uređaj nemojte postavljati na otvorenom, kao ni u automobile, brodove i druga vozila.

• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz hladnog na toplo mjesto ili ga postavite u vrlo vlažan prostor, na lećama unutar uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, player možda neće ispravno raditi. U tom slučaju izvadite disk i ostavite uređaj za reprodukciju uključen približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.

• Uređaj za reprodukciju nemojte postavljati u nagnuti položaj. Osmišljen je samo za rad u vodoravnom položaju.

• Ispred prednje ploče ne postavljajte nikakve metalne predmete. To bi moglo ograničiti prijem radijskih valova.

• Uređaj za reprodukciju nemojte postavljati na mjesta gdje se upotrebljava medicinska oprema. U protivnom može doći do kvara medicinskih instrumenata.

• Ako upotrebljavate srčani stimulator ili drugi medicinski uređaj, obratite se svojem liječniku ili proizvođaču medicinskih uređaja prije upotrebe funkcije bežičnog LAN-a.

• Ovaj bi uređaj za reprodukciju trebalo postaviti i njime bi trebalo upravljati na minimalnoj udaljenosti od barem 20 cm ili više između uređaja za reprodukciju i tijela osobe (isključujući udove: ruke, zapešća, noge i gležnjevi).

HR

Page 5: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

• Na uređaj za reprodukciju nemojte postavljati teške ili nestabilne predmete.

• U ladicu za disk ne stavljajte nikakve druge predmete osim diskova. U protivnom bi moglo doći do oštećenja uređaja za reprodukciju ili predmeta.

• Prilikom premještanja uređaja za reprodukciju izvadite sve diskove iz ladice. Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.

• Prilikom premještanja uređaja za reprodukciju isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i sve druge kabele.

• Uređaj za reprodukciju je pod naponom izmjenične struje dok god je priključen u zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.

• Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne utičnice ako se njime ne namjeravate koristiti dulje vrijeme. Pri odspajanju strujnog kabela za napajanje primite utikač, a nemojte povlačiti kabel.

• Da biste spriječili oštećenja kabela za napajanje izmjeničnom strujom pridržavajte se sljedećih uputa. Ne koristite se kabelom za napajanje izmjeničnom strujom (naponski vod) ako je oštećen jer bi u suprotnome moglo doći do strujnog udara ili požara.– Nemojte prikliještiti kabel za napajanje

izmjeničnom strujom između uređaja za reprodukciju i zida, police i sl.

– Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje izmjeničnom strujom niti povlačite sam kabel.

• Ne povećavajte glasnoću prilikom slušanja zapisa s niskom razinom ulaznih signala ili bez audio signala. U suprotnome može doći do oštećenja vašeg sluha i zvučnika tijekom glasnog dijela reprodukcije.

• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom krpom. Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

• Ne koristite se diskovima za čišćenje i sredstvima za čišćenje diskova/leća (uključujući tekuća sredstva i raspršivače). Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.

• U slučaju popravljanja ovog uređaja za reprodukciju popravljeni dijelovi mogu se prikupljati u svrhu ponovne upotrebe ili recikliranja.

• Budući da zbog nepravilnog rukovanja može doći do oštećenja HDMI OUT utičnice i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.– Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu na

stražnjoj strani uređaja za reprodukciju i HDMI utikač tako da usporedite njihove oblike. Provjerite da utikač nije preokrenut ili nagnut.

– Prilikom premještanja uređaja za reprodukciju svakako isključite HDMI kabel.

– HDMI utikač prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabela držite ravno. Nemojte zakretati ili silom umetati HDMI utikač u HDMI OUT utičnicu.

Gledanje 3D videoslikaNeki ljudi osjećaju nelagodu (kao što je naprezanje očiju, umor ili mučnina) dok gledaju 3D videoslike. Sony preporučuje da svi gledatelji uzimaju redovite pauze dok gledaju 3D videoslike. Duljina i učestalost potrebnih pauza razlikovat će se od osobe do osobe. Morate odlučiti što je najbolje za vas. Ako osjetite ikakvu nelagodu, prestanite gledati 3D videoslike dok nelagoda ne prestane te se posavjetujte s liječnikom ako to smatrate potrebnim. Trebali biste i pregledati (i) korisničke upute i/ili poruke upozorenja svih drugih uređaja upotrijebljenih s ovim proizvodom ili sadržaja Blu-ray diska reproduciranog na ovom proizvodu i (ii) naše web-mjesto (www.sony.eu/myproducts/) za najnovije informacije. Vid male djece (osobito one mlađe od 6 godina) još uvijek se razvija. Posavjetujte se s liječnikom (kao što je pedijatar ili oftalmolog) prije nego što dopustite maloj djeci da gledaju 3D videoslike. Odrasli bi trebali nadzirati malu djecu kako bi osigurali da prate prethodno navedene preporuke.

5 HR

Page 6: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

6

Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem za reprodukciju, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Sigurnost bežičnog LAN-aKomunikacija putem funkcije bežičnog LAN-a uspostavlja se radiovalovima, stoga bežični signal može bit podložan presretanjima. Kako bi se zaštitila bežična komunikacija, ovaj uređaj za reprodukciju podržava razne sigurnosne funkcije. Obvezno ispravno konfigurirajte sigurnosne postavke u skladu s mrežnim okruženjem.

Bez sigurnostiIako jednostavno možete postaviti postavke, bilo tko može presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranih alata. Imajte na umu da postoji rizik od neovlaštenog pristupa ili presretanja podataka.

WEPWEP štiti komunikacije kako bi se spriječilo da strane osobe presretnu komunikacije ili upadnu u vašu bežičnu mrežu. WEP je starija sigurnosna tehnologija kojom se omogućuju stariji uređaji koji se trebaju povezati i koji ne podržavaju mogućnost TKIP/AES.

WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena za ispravljanje nedostataka WEP-a. TKIP osigurava veću sigurnosnu razinu od WEP-a.

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava naprednu sigurnosnu metodu koja se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP.AES osigurava veću sigurnosnu razinu od tehnologije WEP ili TKIP.

Napomene o diskovima• Da bi disk ostao čist,

pridržavajte ga za rub. Ne dodirujte njegovu površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na disku mogu uzrokovati njegov kvar.

• Disk ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka i ne ostavljajte ga u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu jer temperatura može znatno narasti unutar automobila.

• Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.• Očistite disk krpom za

čišćenje. Disk brišite od središta prema rubu.

• Ne upotrebljavajte otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje diskova/leća ili antistatičkih sprejeva za gramofonske ploče.

• Ako ste ispisali naljepnicu diska, osušite naljepnicu prije reprodukcije.

• Nemojte upotrebljavati sljedeće diskove.– Disk za čišćenje leća.– Disk koji nije standardnog oblika (npr.

onaj u obliku kartice ili srca).– Disk s oznakom ili naljepnicom.– Disk prekriven celofanskom trakom ili

onaj s naljepnicom na sebi.• Nemojte mijenjati površinu strane diska za

reprodukciju kako biste uklonili ogrebotine na površini.

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: ovaj player može beskonačno prikazivati nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz na televizoru. Ako nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz prikazujete na televizoru dulje vrijeme, postoji rizik od oštećenja zaslona. Tome su osobito podložni projekcijski i plazma televizori.

HR

Page 7: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Vodič za dijelove i tipke/kontrole

Vrata diska

Senzor daljinskog upravljača

(otvori/zatvori)

(uključeno/pripravnost)Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga postavlja u stanje pripravnosti.

Indikator napajanjaSvijetli kad je uređaj za reprodukciju uključen.

poklopac (USB) priključkaSkinite poklopac kako biste povezali USB uređaj s odgovarajućim priključkom. pogledajte odjeljak str. 15.

LAN (10/100) terminal

HDMI OUT 1 priključak (VIDEO/AUDIO)Reproducira digitalni videosignal i audiosignal.

HDMI OUT 2 priključak (AUDIO ONLY)Reproducira samo digitalni audiosignal.Uklonite pričvršćenu naljepnicu kako biste upotrijebili priključak.

DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak

Prednja ploča

Stražnja ploča

7 HR

Page 8: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

8

Dostupnost funkcija daljinskog upravljača razlikuje se ovisno o disku ili okolnostima.

Gumbi , TV + i AUDIO imaju ispupčenje. Upotrijebite dodirnu točku kao orijentir prilikom rukovanja playerom.

(otvori/zatvori)Otvara i zatvara ladicu diska.TV (TV uključen/pripravnost)Uključuje televizor ili ga postavlja u stanje pripravnosti. (uključeno/pripravnost)Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga postavlja u stanje pripravnosti.NET SERVICEVraća se na prethodni portal za mrežne usluge.TV (odabir TV ulaza)Prebacuje izvor ulaznog signala između televizora i drugih izvora signala.

BLUETOOTH (stranica 16)• Prikazat će se popis uređaja za

pretraživanje ako uređaj za reprodukciju nema uparenog Bluetooth uređaja.

• Povežite se s posljednjim povezanim uređajem ako uređaj za reprodukciju ima upareni Bluetooth uređaj. Ako povezivanje ne uspije, prikazat će se popis uređaja za pretraživanje.

• Odspojite spojeni Bluetooth uređaj. Gumbi u boji (crveni/zeleni/žuti/plavi)

Tipke prečaca za interaktivne funkcije. (omiljeno) (stranica 14)

Pristupa aplikaciji registriranoj kao omiljenoj.NETFLIXPristup mrežnoj usluzi Netflix. Za daljnje pojedinosti o internetskoj usluzi Netflix, posjetite sljedeće web-mjesto i provjerite često postavljanja pitanja: www.sony.eu/supportTOP MENUOtvara ili zatvara glavni izbornik diska Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.POP UP/MENUOtvara ili zatvara izbornik diska Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.OPTIONS (str. 18)Prikazuje dostupne mogućnosti na zaslonu.RETURNSluži za vraćanje na prethodni zaslon.///Služi za označavanje i odabir prikazane stavke.

Daljinski upravljač

HR

Page 9: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

• / kao tipka prečaca za pokretanje

prozora za traženje pjesama i unos broja pjesama tijekom reprodukcije glazbenog CD-a.

• / kao tipka prečaca za okretanje fotografije u smjeru kazaljke na satu/u smjeru obrnutom od kazaljke na satu za 90 stupnjeva.

• / kao tipka prečaca za izvođenje funkcija pretraživanja tijekom reprodukcije videozapisa u kućnoj mreži.

• / kao tipka prečaca za promjenu slike kada je omogućena promjena.

(ENTER)Ulazi u odabranu stavku.HOMEUlazi u početni zaslon uređaja za reprodukciju.

/ (brzo premotavanje unatrag / brzo premotavanje unaprijed)• Brzo premotava unatrag/brzo

premotava unaprijed disk kad se pritisne tijekom reprodukcije. Brzina pretraživanja mijenja se svaki put kad pritisnete gumb.

• Reproducira usporeno kad se pritisne duže od jedne sekunde u pauziranom načinu rada.

• Reproducira jedan po jedan kadar kad se pritisne na kratko vrijeme u pauziranom načinu rada.

(reprodukcija)Pokreće ili nastavlja reprodukciju./ (prethodno/sljedeće)Prebacuje na prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku. (pauziranje)Pauzira ili nastavlja reprodukciju.SUBTITLE (str. 24)Odabire jezik titlova kad se snime višejezični titlovi na disku Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. (zaustavljanje)Zaustavlja reprodukciju i pamti točku za zaustavljanje (točka za nastavak).Točka za nastavak naslova/pjesme posljednja je točka koju ste reproducirali ili posljednja fotografija za mapu fotografija.AUDIO (str. 24)Odabire zapis jezika kad se snime višejezični zapisi na disku Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. Služi za odabir pjesme na CD-ovima.

(isključivanje zvuka)Privremeno isključuje zvuk televizora.TV (jačina zvuka) +/–Služi za prilagođavanje glasnoće TV-a.DISPLAYPrikazuje podatke o reprodukciji na zaslonu.

Služi za zaključavanje ladice za disk (zaključavanje gumba)Ladicu za disk možete zaključati da bi se spriječilo slučajno otvaranje.Kad je uređaj za reprodukciju uključen, pritisnite (zaustavljanje), HOME, a zatim gumb TOP MENU na daljinskom upravljaču da biste zaključali ili otključali ladicu.

Pritisnite i držite TV , a zatim pritisnite i držite kôd proizvođača televizora s pomoću gumba daljinskog upravljača dulje od 2 sekunde. Ako je navedeno više od jednog gumba daljinskog upravljača, pokušajte ih unijeti jednog po jednog dok ne pronađete onaj koji radi s vašim televizorom.

Primjer: Ako je vaš televizor Hitachi, pritisnite i držite TV , a zatim pritisnite i držite gumb u boji (zeleni) dulje od 2 sekunde.

Daljinski upravljač ovog uređaja za reprodukciju možda neće raditi s vašim televizorom ovisno o modelu ili godini modela televizora. U tom slučaju upotrijebite daljinski upravljač koji je isporučen s televizorom.

Kodni brojevi televizora kojim se može upravljati

Proizvođač Gumb daljinskog upravljača

Sony (Default) NET SERVICE

Philips TV / BLUETOOTH / POP UP/MENU

Panasonic Gumb u boji (crveni) / NETFLIX

Hitachi Gumb u boji (zeleni)

Sharp Gumb u boji (žuti)

Toshiba Gumb u boji (plavi)

Loewe (omiljeno)

Samsung TOP MENU

LG/Goldstar RETURN

9 HR

Page 10: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

10

Početak rada

1: provjera dodatne opreme u kompletu• Daljinski upravljač (1)• Baterije R03 (veličine AAA) (2)

2: povezivanje s televizorom putem tankog zvučnog sustava / AV pojačala

Za upotrebu uređaja za reprodukciju možete upotrijebiti razne metode povezivanja. Odaberite način povezivanja prema funkcijama i priključcima na tankom zvučnom sustavu / AV pojačalu (prijamniku).

* Premium HDMI kabel velike brzine ili HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gbps.

• Kako biste pregledavali slike u HDMI formatima više razlučivosti (4K 60p/Ultra HD, 4K HDR, Dolby

Vision itd.), povežite televizor koji podržava format videozapisa s uređajem za reprodukciju.• Kako bi se prikazale slike u HDMI formatima više razlučivosti, morate povezati uređaj za reprodukciju

s televizorom putem Premium HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gb/s (nije priložen).

• Ako upotrebljavate BRAVIA TV, prilagodite postavku formata signala HDMI na televizoru. Pojedinosti potražite u priručniku s uputama za televizor.

• Za Dolby Vision postavite stavku [Dolby Vision Output] na izborniku [Screen Settings] na uređaj za reprodukciju (stranica 20).

• Ako je na televizor izravno povezan tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik), pogledajte metode povezivanja na str. 11.

• Ako naiđete na probleme ili trebate više informacija, pogledajte odjeljak Rješavanje problema (str. 27).

Nemojte povezivati naponski vod dok ne povežete sve.

Povezivanje televizora

HDMI kabel*(nije priložen)

Na HDMI OUT 1 priključak

HR

Page 11: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

četak ra

da

Odaberite način povezivanja prema funkcijama i priključcima na tankom zvučnom sustavu / AV pojačalu (prijamniku). Slijede primjeri glavnih načina povezivanja.Pojedinosti o tankom zvučnom sustavu / AV pojačalu (prijamniku) potražite u priručniku s uputama priloženim uz tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik).

Povezivanje s televizorom putem tankog zvučnog sustava / AV pojačala (prijamnika)

4K tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik) s HDMI IN priključkom

Tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik) s HDMI IN priključkom

Kada povežete televizor i tanku zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik) pomoću HDMI kabela (nije priložen), zvuk se ne reproducira ili možda nećete moći promijenit ulaz uređaja za reprodukciju. Pogledajte "Rješavanje problema" (stranica 27).

Ako odaberete taj način povezivanja, postavite stavku [HDMI Audio Output] na izborniku [System Settings] na [HDMI1] ili [Auto] (stranica 25).

Da biste uživali u značajki Bitstream (Dolby/DTS), postavite [BD Secondary Audio] u postavkama [Audio Settings] (str. 22).

Kako biste pregledavali slike u HDMI formatima više razlučivosti (4K 60p/Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision itd.), svi povezani uređaji moraju podržavati format videozapisa.

HDMI kabel*(nije priložen)

HDMI kabel*(nije priložen)

Audio/video signali

Audio/videosignali

Na HDMI OUT 1 priključak

HDMI kabel velike brzine(nije priložen)

HDMI kabel* (nije priložen)

Video signali

Audio signals

Na HDMI OUT 2 priključakNa HDMI OUT 1 priključak

Ako odaberete taj način povezivanja, postavite stavku [HDMI Audio Output] na izborniku [System Settings] na [HDMI2] ili [Auto] (stranica 25).

11 HR

Page 12: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

12

* Premium HDMI kabel velike brzine ili HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gbps.

• Kako bi se prikazale slike u HDMI formatima više razlučivosti, morate povezati uređaj za reprodukciju

s televizorom putem Premium HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gb/s (nije priložen).

• Za Dolby Vision postavite stavku [Dolby Vision Output] na izborniku [Screen Settings] na uređaj za reprodukciju (stranica 20).

• Ako naiđete na probleme ili trebate više informacija, pogledajte odjeljak „Rješavanje problema“ (str. 27).

3: mrežna vezaAko nemate namjeru povezati uređaj za reprodukciju s mrežom, prijeđite na "4: Easy Setup" (str. 13).

• Za pojedinosti o postavkama mrežne veze pogledajte Network Settings (str. 25).• Kada je uređaj za reprodukciju povezan s internetom te ako postoji ažuriranje softvera, obavijest o

ažuriranju automatski se prikazuje na zaslonu.

Preporučuje se upotreba zaštićenog i ravnog kabela sučelja (LAN kabel).

Tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik) bez 4K i HDMI IN priključka

Wired Setup

Koaksijalni digitalni kabel(nije priložen)

HDMI kabel* (nije priložen)

Audio signali

Na HDMIOUT 1

priključak

Ako odaberete taj način povezivanja, postavite stavku [HDMI Audio Output] na izborniku [System Settings] na [HDMI1] ili [Auto] (stranica 25).

Video signali

ModemUsmjernik Internet

LAN kabel(nije priložen)

LAN kabel(nije priložen)

HR

Page 13: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

četak ra

da

Nije potrebno sastavljanje kabela između uređaja za reprodukciju i usmjerivača za bežični LAN.

4: Easy Setup

1 Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA) usklađivanjem krajeva + i – na baterijama s oznakama unutar odjeljka za bateriju daljinskog upravljača.

2 Ukopčajte uređaj za reprodukciju u napajanje.

3 Pritisnite da biste uključili uređaj za reprodukciju. Zasvijetlit će indikator napajanja.

4 Uključite televizor i pritisnite gumb na daljinskom upravljaču televizora kako biste postavili birač ulaza. Time će se prikazati signal uređaja za reprodukciju na zaslonu televizora.

5 Izvedite funkciju [Easy Setup].Slijedite upute na zaslonu da biste podesili osnovne postavke s pomoću /// i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

• Kad se izvrši funkcija [Easy Setup], odaberite

[Easy Network Settings] da biste upotrijebili mrežne funkcije uređaja za reprodukciju.

• Da biste omogućili bežičnu vezu, postavite [Internet Settings] u izborniku [Network Settings] na [Wireless Setup].

• Da biste onemogućili bežičnu vezu, postavite [Internet Settings] u izborniku [Network Settings] na [Wired Setup].

• Ako nema reprodukcije ili se prikazuje crni zaslon, pogledajte „Rješavanje problema“ (str. 27).

Wireless Setup

Usmjerivač za bežični LAN

Modem Internet

LAN kabel(nije priložen)

Pri prvom uključivanjuKratko pričekajte prije nego što se uređaj za reprodukciju uključi i pokrene [Easy Setup].

do kabela za napajanje

ENTER

///

13 HR

Page 14: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

14

Prikaz početnog zaslonaPočetni se zaslon pojavljuje kada pritisnete HOME. Odaberite aplikaciju pomoću gumba /// i pritisnite ENTER.

Sljedeće se aplikacije prikazuju na početnom zaslonu.Ikone aplikacija mrežne usluge prikazuju se u donjem dijelu zaslona nakon uspostavljanja internetske veze.

(Disk):reproducira disk.

[USB device]:reproducira sadržaj s USB uređaja (stranica 15).

[Media Server]:reproducira datoteku s poslužitelja kućne mreže putem uređaja za reprodukciju (stranica 16).

[Setup]:prilagođava postavke uređaja za reprodukciju (stranica 20).

Disk, USB uređaj, medijski poslužitelj ili mrežne usluge mogu se registrirati na gumb (omiljeno) na daljinskom upravljaču kao omiljeni.Ako odaberete ikonu aplikacije, možete s izbornika opcija odabrati [Register as Favourite] kako biste je registrirali.Ako registrirate drugu stavku kao omiljenu, prethodna će se omiljena stavka zamijeniti novom.

Aplikacija

HR

Page 15: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Re

pro

du

kcija

Reprodukcija

Reprodukcija diskaMožete reproducirati Ultra HD Blu-ray diskove, BD-ove, DVD-ove i CD-ove. Odjeljak "Diskovi koji se mogu reproducirati" potražite na str. 34.

1 Pritisnite (otvaranje/zatvaranje) i stavite disk na ladicu diska.Stavite stranu diska sa znakovima ili slikom prema gore.Za dvostrane diskove postavite stranu koju želite reproducirati okrenutu prema dolje.

2 Pritisnite (otvaranje/zatvaranje) da biste zatvorili ladicu diska.Pokreće se reprodukcija.Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite kategoriju [Video], [Music] ili [Photo] u (disk) i pritisnite ENTER ili (reprodukcija).

(Miješani diskovi) sadrži podatkovni sadržaj.

Pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču i odaberite [Data Contents] za prikaz svog dostupnog sadržaja.

Uživanje u reprodukciji Blu-ray 3D1 Pripremite reprodukciju Blu-ray 3D diska.

• Povežite uređaj za reprodukciju s 3D kompatibilnim uređajima pomoću HDMI kabela velike brzine.

• Postavite [3D Output Setting] i [TV Screen Size Setting for 3D] u postavkama [Screen Settings] (str. 21).

2 Umetnite Blu-ray 3D disk.Način rada razlikuje se ovisno o disku. Pogledajte priručnik s uputama priložen uz disk.

Također pogledajte priručnik s uputama isporučen s vašim televizorom i povezanim uređajem.

3D reprodukcija nije dostupna kada je stavka [Dolby Vision Output] na izborniku [Screen Settings] postavljena na [On].

Uživanje u reprodukciji 4K Ultra HD Blu-ray1 Pripremite se za reprodukciju diska 4K

Ultra HD Blu-ray.• Povežite uređaj za reprodukciju s

televizorom koji podržava 4K 60p s pomoću Premium HDMI kabela velike vrzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gb/s (nije priložen).

• Ako upotrebljavate BRAVIA TV, prilagodite postavku formata signala HDMI na televizoru. Pojedinosti potražite u priručniku s uputama za televizor.

2 Umetnite 4K Ultra HD Blu-ray disk. Način rada razlikuje se ovisno o disku. Pogledajte priručnik s uputama priložen uz disk.

Kada reproducirate 4K Ultra HD Blu-ray disk bez ključa diska, potrebna je mrežna veza ovisno o mrežnom okruženju i službenom poslužitelju ključeva (Studio).

Reprodukcija s USB uređajaOdjeljak "Vrste datoteka koje se mogu reproducirati" potražite na str. 35.

1 Otvorite poklopac USB priključka.

15 HR

Page 16: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

16

2 Spojite USB uređaj na USB priključak na uređaju za reprodukciju.

3 Na početnom zaslonu odaberite [USB device] s pomoću /, a zatim pritisnite ENTER.

4 Odaberite kategoriju [Video], [Music] ili [Photo] s pomoću /, a zatim pritisnite ENTER.

Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB uređaju, isključite uređaj za reprodukciju pri povezivanju ili uklanjanju USB uređaja.

Reprodukcija datoteka u kućnoj mreži

Proizvod kompatibilan s kućnom mrežom može reproducirati datoteke videozapisa / glazbe / fotografija pohranjenih na drugom proizvodu kompatibilnim s kućnom mrežom putem mreže.

Pripremite se za upotrebu kućne mreže.

1 Povežite uređaj za reprodukciju na mrežu (stranica 12).

2 Pripremite druge potrebne proizvode kompatibilne s kućnom mrežom. Pogledajte priručnik s uputama isporučenim s proizvodom.

Reprodukcija datoteke s poslužitelja kućne mreže putem uređaja za reprodukciju (uređaj za reprodukciju putem kućne mreže)

Odaberite kategoriju [Video], [Music] ili [Photo] na početnom zaslonu opcije

[Media Server], a zatim odaberite datoteku koju želite reproducirati.

Reprodukcija datoteke s poslužitelja kućne mreže putem drugog proizvoda (prikazivač)Kad reproducirate datoteke s poslužitelja kućne mrežne na uređaju za reprodukciju, možete upotrijebiti proizvod kompatibilan s upravljačem za kućnu mrežu (telefon itd.) za upravljanje reprodukcijom.

Upravljajte uređajem za reprodukciju putem upravljača za kućnu mrežu. Pogledajte priručnik s uputama isporučenim s upravljačem za kućnu mrežu.

Slušanje zvuka putem BLUETOOTH® uređajaPutem Bluetooth veze možete bežično prenositi glazbu s uređaja za reprodukciju na Bluetooth uređaj te slušati glazbu na uređaju.Kada prvi put povezujete Bluetooth uređaj s uređajem za reprodukciju putem Bluetooth veze, potrebno je uparivanje* (registracija uređaja). Unaprijed uparite Bluetooth uređaj s uređajem za reprodukciju. Kada se Bluetooth uređaji upare, ne trebate ih ponovno uparivati.S uređajem za reprodukciju možete upariti najviše devet Bluetooth uređaja. Ako uparujete deseti uređaj, izbrisat će se prvi upareni ili povezani uređaj.

* Uparivanje je radnja registriranja Bluetooth uređaja jednog s drugim prije njihova povezivanja.

Ta je funkcija podržana samo za Bluetooth zvučnike ili Bluetooth slušalice. Nije moguće prenositi glazbu itd. s pametnog telefona ili računala te je slušati na uređaju za reprodukciju.

Server DAB/FM/MW/LW

Server

Upravljač

Prikazivač

HR

Page 17: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Re

pro

du

kcija

Primjer:

Povezivanje s Bluetooth uređajemPostavite način rada [Bluetooth Mode] u postavkama [Bluetooth Settings] na [On] (stranica 23) prije nego što Bluetooth uređaj uparite s ovim uređajem za reprodukciju.

1 Postavite Bluetooth uređaj na udaljenost od 1 metra od uređaja za reprodukciju.

2 Uključite Bluetooth uređaj i Bluetooth funkciju na uređaju.– Ako prvi put povezujete Bluetooth uređaj

s uređajem za reprodukciju, postavite uređaj u način rada za uparivanje.

– Pojedinosti o postavkama načina rada za uparivanje potražite u priručniku s uputama Bluetooth uređaja. Kada se Bluetooth uređaji upare, ne trebate ih ponovno uparivati.

3 Na početnom zaslonu odaberite [Setup] s pomoću /, a zatim pritisnite ENTER.

4 Odaberite [Bluetooth Settings] - [Device List] pomoću gumba / i ENTER.Prikazat će se dostupni uređaji za povezivanje putem Bluetooth veze.

5 Više puta pritisnite / da biste odabrali željeni uređaj, a zatim pritisnite ENTER.Kada se uspostavi Bluetooth veza, naziv uređaja prikazuje se na zaslonu TV-a.

• Dok se prikazuje zaslon s reprodukcijom,

možete omogućiti i prikaz popisa uređaja tako da pritisnete gumb OPTIONS na daljinskom upravljaču i odaberete [Bluetooth Device] (stranica 18).

• Brzo možete ponovno uspostaviti vezu sa zadnjim povezanim Bluetooth uređajem pomoću gumba

BLUETOOTH na daljinskom upravljaču.

Nakon izvođenja postupka Povezivanje s Bluetooth uređajem (stranica 17)

1 Pokrenite sadržaj reprodukcije.

2 Prvo prilagodite jačinu zvuka Bluetooth uređaja. Ako je jačina zvuka i dalje niska/visoka, pritisnite gumb OPTIONS na daljinskom upravljaču dok se prikazuje zaslon s reprodukcijom i odaberite [Bluetooth Volume], a zatim pritisnite / kako biste prilagodili jačinu zvuka.

• Uređaj za reprodukciju ne može emitirati zvuk

na Bluetooth uređaje koji ne podržavaju zaštitu sadržaja SCMS-T.

• Određeni sadržaj ne može se emitirati na Bluetooth uređaje zbog zaštite autorskih prava.

• Neki Bluetooth uređaji ne podržavaju kontrolu jačine zvuka.

• Nemojte upotrebljavati visoku jačinu zvuka ispočetka ili tijekom duljeg razdoblja. Možete oštetiti svoje uši ili audio uređaj.

• Može doći do šuma ili preskakanja, ovisno o povezanom Bluetooth uređaju i okolnostima.

Odspajanje Bluetooth uređajaIzvršite sljedeće korake:– Pritisnite BLUETOOTH na daljinskom

upravljaču (stranica 8).– Onemogućite Bluetooth funkciju na

Bluetooth uređaju.– Isključite uređaj za reprodukciju ili

Bluetooth uređaj.

Prije nego što isključite Bluetooth uređaj, smanjite jačinu zvuka na TV-u kako biste izbjegli iznenadne pojave visoke jačine zvuka.

Pametni telefon

DAB/FM/MW/LW

Zvučnik

Slušaliceili

Slušanje zvuka putem Bluetooth uređaja

17 HR

Page 18: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

18

Možete uživati u istovremenoj reprodukciji zvuka iz ovog uređaja za reprodukciju putem Bluetooth uređaja i HDMI izlaza.

Kako biste postavili ovu funkciju, izvršite sljedeće korake:– Postavite stavku [Bluetooth Output] u

izborniku [Bluetooth Settings] na [Bluetooth + HDMI].

– Pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču tijekom bilo koje reprodukcije i odaberite [Bluetooth Output], a zatim odaberite [Bluetooth + HDMI].

• Isti audio sadržaj emitira se putem Bluetooth

uređaja i HDMI izlaza.• Ova značajka ne može uspostaviti sustav

Surround.• HDMI audio format možda će se promijeniti.• Vrijeme emitiranja zvuka između HDMI izlaza i

Bluetooth uređaja možda neće biti sinkronizirano.

• Ako je Bluetooth zvučnik postavljen daleko od uređaja za reprodukciju, u drugoj prostoriji ili se između njih nalazi zid, Bluetooth veza neće biti stabilna.

Dostupne mogućnostiDostupne su razne postavke i radnje reprodukcije ako pritisnete OPTIONS. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.

Uobičajene opcije [Repeat Setting]*1: postavlja način

ponavljanja. [Play]/[Stop]: pokreće ili zaustavlja

reprodukciju. [Play from start]: reproducira stavku od

početka. [Bluetooth Output]*2: prebacuje između

emitiranja zvuka samo iz Bluetooth uređaja ili iz Bluetooth uređaja i HDMI izlaza tijekom Bluetooth veze.

[Bluetooth Device]*2: prikazuje popis Bluetooth uređaja.

[Bluetooth Volume]*2: prikazuje pregled kontrole Bluetooth jačine zvuka. Ova stavka opcije dostupna je samo kada je povezan Bluetooth uređaj.

Samo model Video [3D Output Setting]*3: postavlja hoće li se 3D

videozapis reproducirati automatski ili ne. [A/V SYNC]: prilagođava razmak između

slike i zvuka odgađanjem reprodukcije zvuka u odnosu na reprodukciju slike (0 do 120 milisekundi).

[Display Info Position]: pomiče položaj prikaza informacija o reprodukciji u sredinu zaslona.

[Subtitle Shift]: pomiče položaj prikaza Ultra HD Blu-ray/BD/DVD titlova prema gore ili prema dolje.

[HDR Conversion]*4: pretvara signal u visokom dinamičkom rasponu (HDR) u signal u standardnom dinamičkom rasponu (SDR) kad je uređaj za reprodukciju povezan s televizorom ili projektorom koji ne podržava HDR ulaz. Slika je sličnija HDR-u kada je odabrana veća vrijednost, ali smanjuje se ukupna svjetlina.

[Video Settings]*3*5:– [Picture Quality Mode]: odabiru se postavke

slike za različita svjetlosna okruženja. [Direct] [Brighter Room]*6

[Theatre Room]*6

[Automatski]: kontrola načina smanjenja šuma (NR) ovisi o medijima i sadržaju.

Slušanje zvuka putem Bluetooth uređaja i HDMI izlaza

HR

Page 19: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Re

pro

du

kcija

[Custom1]/[Custom2]

[FNR]: smanjuje slučajni šum koji se pojavljuje na slici.

[BNR]: smanjuje šum blokova sličnih mozaiku na slici.

[MNR]: smanjuje manji šum oko obrisa slike (šum komaraca).

[Contrast] [Brightness] [Colour] [Hue]

[Pause]: pauzira reprodukciju. [Title Search]: traži naslov na zapisu Ultra

HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO i pokreće reprodukciju od početka.

[Chapter Search]: traži poglavlje i pokreće reprodukciju od početka.

Samo Video i Music [Top Menu]: prikazuje glavni izbornik diska

Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. [Menu]/[Popup Menu]: prikazuje skočni

izbornik Ultra HD Blu-ray/BD diska ili izbornik DVD diska.

[Audio]: prebacuje zapis jezika kad se snime višejezični zapisi na disku Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. Služi za odabir pjesme na CD-ovima.

[Subtitle]: prebacuje jezik titlova kad se snime višejezični titlovi na disku Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

[Angle]: prebacuje druge kutove prikaza kad se snimi više kutova na disk Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

[Number Entry]: odabire broj s pomoću tipke /// na daljinskom upravljaču.

Samo model Music [Track Search]: pretražuje broj pjesme

tijekom reprodukcije glazbenog CD-a. [Add Slideshow BGM]: Registrira

glazbene datoteke na USB memoriji kao pozadinsku glazbu za dijaprojekcije (BGM).

[Shuffle Setting]: postavite na [On] za reprodukciju glazbenih datoteka nasumičnim redoslijedom.

[Group Search]: pretražuje broj skupine tijekom DVD AUDIO reprodukcije.

Samo model Photo [Slideshow Speed]: mijenja brzinu prikaza

slajdova. [Slideshow Effect]: postavlja efekte za

dijaprojekcije. [Slideshow BGM]*7:

– [Off]: isključuje funkciju.– [My Music from USB]: postavlja glazbene

datoteke registrirane pod [Add Slideshow BGM].

– [Play from Music CD]: postavlja pjesme na CD-DA diskovima.

[2D Playback]*8: postavlja reprodukciju na 2D slike.

[Change Display]: prebacuje između [Grid View] i [List View].

[View Image]: prikazuje odabranu fotografiju.

[Slideshow]: reproducira dijaprojekciju. [Rotate Left]: okreće fotografiju za 90

stupnjeva suprotno od kazaljke na satu. [Rotate Right]: okreće fotografiju za 90

stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

*1 Postavka [Repeat Setting] nije dostupna

tijekom reprodukcije naslova BDJ ili interaktivnog naslova HDMV.

*2 Opcije [Bluetooth Output], [Bluetooth Device] i [Bluetooth Volume] nisu dostupne tijekom reprodukcije fotografije u kućnoj mreži.

*3 Nije dostupno kada je opcija [Dolby Vision Output] na izborniku [Screen Settings] postavljena na [On].

*4 Postavka [HDR Conversion] dostupna je samo tijekom reprodukcije HDR videozapisa kad uređaj za prikazivanje nije kompatibilan s HDR prikazom ili kad je [HDR Output] u postavkama [Screen Settings] postavljen na [Off].

*5 Reprodukcija postavke [Video Settings] možda se neće primijetiti uobičajenim praćenjem.

*6 Postavke [Brighter Room] i [Theatre Room] nisu dostupne tijekom reprodukcije HDR videozapisa.

*7 Postavka [Slideshow BGM] nije dostupna tijekom reprodukcije fotografija s kućne mreže.

*8 Postavka [2D Playback] dostupna je samo tijekom reprodukcije 3D fotografije.

19 HR

Page 20: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

20

Postavke i prilagođavanja

Upotreba prikaza postavkiOdaberite [Setup] na početnom zaslonu kada trebate promijeniti postavke uređaja za reprodukciju.Zadane su postavke podcrtane.

1 Na početnom zaslonu odaberite [Setup] s pomoću /, a zatim

pritisnite ENTER.

2 Odaberite ikonu kategorije postavke s pomoću / i pritisnite ENTER.

[Update via Internet]Ažurira softver uređaja za reprodukciju pomoću dostupne mreže. Provjerite je li mreža povezana s internetom. Pogledajte odjeljak "3: mrežna veza" (str. 12).

• Ako se prikaže zaslon s obavijesti o ažuriranju

nakon što uključite napajanje dok je uređaj za reprodukciju povezan s internetom, slijedite upute na zaslonu da biste ga ažurirali.

[Update via USB Memory]Ažurira softver uređaja za reprodukciju pomoću USB memorije. Stvorite mapu pod nazivom „UPDATE“ te se sve datoteke ažuriranja moraju pohraniti u tu mapu. Uređaj za reprodukciju može prepoznati do 500 datoteka/mapa u jednom sloju uključujući datoteke/mape za ažuriranje.

• Preporučujemo izvršavanje ažuriranja softvera

svaka 2 mjeseca ili slično.• Ako je stanje mreže loše, posjetite

www.sony.eu/support da biste preuzeli najnoviju verziju softvera i ažurirajte putem USB memorije.Možete pronaći informacije o funkcijama ažuriranja na web-mjestu.

• Prilikom ažuriranja uređajem za reprodukciju rukujte pomoću priloženog daljinskog upravljača.

[BRAVIA Mode][On]: postavlja [Dolby Vision Output], [4K Upscale Setting] i [Video Settings] na način rada optimiziran za televizor BRAVIA.[Off]: isključuje funkciju.

[HDR Output][Auto]: reproducira HDR signal ovisno o sadržaju i mogućnostima mogućnosti HDMI-SINK.Funkcija pretvorbe primjenjuje se kad je sadržaj HDR, a HDMI-SINK ne podržava HDR.[Off]: uvijek se reproducira SDR.

[Dolby Vision Output][On]: emitira 4K/Dolby Vision signale putem uređaja koji su kompatibilni s 4K/Dolby Vision.[Off]: automatski emitira HDR signale kad povežete bilo koju opremu koja je komatibilna s 4K/HDR ili 4K/Dolby Vision.

Kada je odabrana opcija [On], 3D reprodukcija nije dostupna.

[Display Type][TV]: ovo odaberite kad je uređaj za reprodukciju povezan s televizorom. [Projector]: ovo odaberite kad je uređaj za reprodukciju povezan s projektorom.

[HDR Conversion] podesite će se prema vrsti prikaza koju izaberete. Iako je odabrana ista vrijednost postavke [HDR Conversion], različit je dinamički raspon slike.

[Output Video Resolution]U normalnim okolnostima odaberite [Auto].

[24p Output]Reproducira 24p videosignale samo kada povežete televizor kompatibilan s razlučivosti od 24p putem HDMI veze i ako je [Output Video Resolution] postavljen na [Auto], [1080p] ili [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM][Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz samo kada povežete televizor kompatibilan s razlučivosti od 24p uz upotrebu HDMI OUT priključka.[On]: uključuje funkciju.[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije kompatibilan s videosignalima od 24p.

[Software Update]

[Screen Settings]

HR

Page 21: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

stavke i p

rilag

avan

ja

[DVD-ROM][Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz samo kada povežete televizor kompatibilan s razlučivosti od 24p uz upotrebu HDMI OUT priključka.[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije kompatibilan s videosignalima od 24p.

[Data content]Ova je funkcija dostupna za sadržaj za reprodukciju dostupnu u USB memoriji ili podatkovnom disku.[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz samo kada povežete televizor kompatibilan s razlučivosti od 24p uz upotrebu HDMI OUT priključka.[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije kompatibilan s videosignalima od 24p.

[Network content]Ova je funkcija dostupna za sadržaj za reprodukciju iz drugih mreža, kao što je kućna mreža itd.[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz samo kada povežete televizor kompatibilan s razlučivosti od 24p uz upotrebu HDMI OUT priključka.[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije kompatibilan s videosignalima od 24p.

[4K Upscale Setting][Auto1]: kad se reproducira videozapis koji nije 4K, emitira 2K (1920 × 1080) videosignale ako je povezana oprema tvrtke Sony koja je kompatibilna s 4K i emitira 4K videosignale ako je povezana oprema drugih proizvođača koja je kompatibilna s 4K.Oprema pretvara signale u 4K videosignale.[Auto2]: automatski reproducira 4K videosignale kada povežete opremu kompatibilnu s 4K.[Off]: isključuje funkciju.

• Ako vaša oprema tvrtke Sony nije otkrivena

kad je odabrano [Auto1], postavka će imati isti učinak kao i postavka [Auto2].

• Kada reproducirate fotografije ili videozapis putem mrežnih usluga, primjenjuje se isti učinak kao kod postavke [Auto2], bez obzira na ovu postavku.

• Tijekom 3D reprodukcije 3D videozapisa primjenjuje se isti učinak kao kod postavke [Off], bez obzira na ovu postavku.

• Ovisno o povezanoj opremi i kombinaciji drugih postavki zaslon možda neće odgovarati ovoj postavci.

[YCbCr/RGB (HDMI)][Auto]: automatski otkriva vrstu povezanog televizora i prebacuje se na odgovarajuću postavku boje.[YCbCr (4:2:2)]: reproducira YCbCr 4:2:2 videosignale.[YCbCr (4:4:4)]: emitira video signale formata YCbCr 4:4:4.[RGB]: reproducira RGB video signale.

Nije dostupno kada je opcija [Dolby Vision Output] postavljena na [On].

[HDMI Deep Colour Output][Auto]: reproducira 12bit/10bit videosignale kad je spojen televizor koji je kompatibilan sa značajkom Deep Colour.[Off]: odaberite ovo kada je slika izobličena ili boje izgledaju neprirodno.

Nije dostupno kada je opcija [Dolby Vision Output] postavljena na [On].

[IP Content NR][Auto] / [Strong] / [Medium] / [Mild]: podesite kvalitetu slike za internetski sadržaj.[Off]: isključuje funkciju.

[3D Output Setting][Auto]: u uobičajenim okolnostima odaberite ovo.[Off]: odaberite ovo za prikaz svog sadržaja u 2D ili za uživanje u 4K reprodukciji pomoću 3D sadržaja.

Nije dostupno kada je opcija [Dolby Vision Output] postavljena na [On].

[TV Screen Size Setting for 3D]Postavlja veličinu televizora kompatibilnog s 3D.

Nije dostupno kada je opcija [Dolby Vision Output] postavljena na [On].

[TV Type][16:9]: odaberite ovo pri povezivanju s TV-om širokog zaslona ili TV-om s funkcijom širokog načina.[4:3]: odaberite ovo pri povezivanju TV-a sa zaslonom 4:3 bez funkcije širokog načina.

21 HR

Page 22: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

22

[Screen Format][Full]: odaberite ovo pri povezivanju s TV-om s funkcijom širokog načina. Prikazuje sliku na zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na TV-u sa širokim zaslonom.[Normal]: mijenja veličinu slike kako bi odgovarala veličini zaslona s izvornim omjerom slike.

[DVD Aspect Ratio][Letter Box]: prikazuje se široka slika s crnim crtama na vrhu i dnu.[Pan & Scan]: prikazuje se slika potpune visine preko cijelog zaslona s odrezanim bočnim stranama.

[Cinema Conversion Mode][Auto]: u uobičajenim okolnostima odaberite ovo. Uređaj za reprodukciju automatski otkriva temelji li se materijal na videozapisu ili filmu i prebacuje se na odgovarajuću metodu pretvorbe.[Video]: metoda pretvorbe prikladna za materijal na temelju videozapisa uvijek će se odabrati, neovisno o materijalu.

[Pause Mode][Auto]: u uobičajenim okolnostima odaberite ovo. Dinamičke slike u pokretu pojavljuju se bez zamućenja.[Frame]: prikazuje statičke slike pri visokoj razlučivosti.

[Digital Audio Output][Auto]: u uobičajenim okolnostima odaberite ovo. Reproducira audiosignale prema statusu povezanih uređaja.[PCM]: emitira PCM signale iz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka. Ovo odaberite ako nema reprodukcije iz povezanog uređaja.

Ova funkcija onemogućena je kada je povezan Bluetooth uređaj. Audio format može se promijeniti tijekom Bluetooth veze.

[DSD Output Mode][Auto]: reproducira DSD signal iz HDMI OUT priključka pri reprodukciji datoteke formata Super Audio CD i DSD (ako povezani uređaj podržava i DSD).Reproducira LPCM signal iz HDMI OUT priključka pri reprodukciji datoteke formata Super Audio CD i DSD (ako povezani uređaj ne podržava DSD).

[Off]: reproducira PCM signale iz HDMI OUT priključka pri reprodukciji datoteke formata Super Audio CD i DSD.

Ova funkcija onemogućena je kada je povezan Bluetooth uređaj. Audio format može se promijeniti tijekom Bluetooth veze.

[BD Secondary Audio][On]: reproducira zvuk dobiven miješanjem interaktivnog i sekundarnog zvuka s primarnim zvukom.[Off]: reproducira samo primarni zvuk. Odaberite ovo da biste reproducirali signale značajke Bitstream (Dolby/DTS) u tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik).

Da biste uživali u signalima Bitstreama (Dolby/DTS), postavite [BD Secondary Audio] na [Off] i [Digital Audio Output] na [Auto].

[DTS Neo:6][Cinema]/[Music]: reproducira simulirani višekanalni zvuk iz 2 izvora kanala putem HDMI OUT priključka prema mogućnosti povezanog uređaja pomoću načina [HDMI OUT]/[Cinema].[Off]: emitira zvuk s izvornim brojem kanala putem HDMI OUT priključka.

Kada je opcija [DTS Neo:6] postavljena na [Cinema] ili [Music], opcija [DSEE HX] ne može se postaviti na [On].

[48kHz/96kHz/192kHz PCM][48 kHz]/[96 kHz]/[192 kHz]: postavlja frekvenciju uzrokovanja za izlaz PCM signala iz DIGITAL OUT (COAXIAL) priključka.

Neki uređaji ne podržavaju frekvenciju uzorkovanja [96 kHz] i [192 kHz].

[DSEE HX][On]: mijenja audio datoteku u audio datoteku visoke rezolucije te reproducira jasan zvuk visokog raspona koji se često gubi.[Off]: isključuje funkciju.

Izvor mora biti 2-kanalni i 44,1/48 kHz.

[Audio Settings]

HR

Page 23: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

stavke i p

rilag

avan

ja

[Audio DRC][Auto]: reproducira u dinamičkom rasponu određenom diskom (samo BD-ROM). Drugi se diskovi reproduciraju na razini [On].[On]: reproducira u standardnoj razini kompresije.[Off]: nema kompresije. Proizvodi se dinamičniji zvuk.

[Downmix][Surround]: reproducira audiosignale sa surround efektima. Odaberite ovo kada se spajate na audio uređaj koji podržava značajku Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.[Stereo]: reproducira audiosignale bez surround efekta. Odaberite ovo kada se spajate na audio uređaj koji ne podržava značajku Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

Odjeljak "Slušanje zvuka putem BLUETOOTH® uređaja" potražite na str. 16.

[Bluetooth Mode][On]: omogućuje Bluetooth postavke i funkcije.[Off]: onemogućuje Bluetooth postavke i funkcije.

[Device List]Prikazuje popis uparenih i otkrivenih Bluetooth prijamnika kada je [Bluetooth Mode] postavljen na [On].

[Bluetooth Codec - AAC]/[Bluetooth Codec – LDAC]

Ova funkcija omogućena je kada je [Bluetooth Mode] postavljen na [On]. [On]: omogućuje kodek AAC/LDAC.[Off]: onemogućuje kodek AAC/LDAC.

Ova funkcija onemogućena je kada je povezan Bluetooth uređaj.

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony, koja omogućuje prijenos zvučnog sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih s Bluetooth tehnologijom, kao što je SBC, LDAC funkcionira bez konverzije zvučnog sadržaja* visoke rezolucije na nižu rezoluciju i pomoću učinkovitog kodiranja i optimiziranog slanja paketa omogućuje približno tri puta više podataka** nego ostale tehnologije koje se prenose bežičnom Bluetooth mrežom s izvrsnom kvalitetom zvuka.* Osim sadržaja u formatu DSD.** U usporedbi sa SBC (potpojasno kodiranje)

tehnologijom, kada je odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

[Wireless Playback Quality]Ova funkcija omogućena je kada su [Bluetooth Mode] i [Bluetooth Codec – LDAC] postavljeni na [On]. Ako je usmjeravanje videozapisa putem Wi-Fi veze nestabilno, odaberite [Connection] u donjoj postavci i Wi-Fi veza bit će stabilna.[Auto]: automatski postavlja brzinu prijenosa podataka za LDAC reprodukciju.[Sound Quality]: upotrebljava se najveća brzina podataka. Preporučuje se za slušanje glazbe, ali reprodukcija zvuka može postati nestabilna ako kvaliteta veze nije dovoljna.[Standard]: upotrebljava se srednja brzina podataka. To pruža ravnotežu između kvalitete zvuka i stabilnosti reprodukcije.[Connection]: stabilnost ima prioritet. Kvaliteta zvuka može biti na razumnoj razini, a status veze najvjerojatnije će biti stabilan.

[Bluetooth Output] (stranica 18)[Bluetooth]: reproducira zvuk iz Bluetooth uređaja.[Bluetooth + HDMI]: reproducira zvuk iz Bluetooth uređaja i HDMI izlaza.

[BD/DVD Menu Language]odabire zadani jezik izbornika za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Odaberite [Select Language Code] i unesite kôd svojeg jezika prema "Popis jezičnih kodova" (str. 39).

[Bluetooth Settings]

[BD/DVD Viewing Settings]

23 HR

Page 24: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

24

[Audio Language]odabire zadani jezik zvuka za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Ako odaberete [Original], odabire se jezik kojem je dodijeljen prioritet na disku.Odaberite [Select Language Code] i unesite kôd svojeg jezika prema "Popis jezičnih kodova" (str. 39).

[Subtitle Language]odabire zadani jezik titlova za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Odaberite [Select Language Code] i unesite kôd svojeg jezika prema "Popis jezičnih kodova" (str. 39).

[BD Hybrid Disc Playback Layer][BD]: reproducira BD sloj.[DVD/CD]: reproducira DVD ili CD sloj.

[BD Internet Connection][Allow]: omogućuje internetsku vezu s BD sadržaja.[Do not allow]: zabranjuje internetsku vezu s BD sadržaja.

[Delete BD Data]Briše podatke u USB memoriji.Izbrisat će se svi podaci pohranjeni u mapi.

[DVD-Audio Playback][DVD-Audio]: reproducira sadržaj DVD AUDIO.[DVD-Video]: reproducira samo sadržaj DVD VIDEO.

[Password]Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju roditeljskog nadzora. Lozinka vam omogućuje da postavite ograničenje za reprodukciju Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO formata i videozapisa s interneta. Po potrebi možete razlikovati razine ograničenja za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO formate i videozapise s interneta.

[Parental Control Area Code]Reprodukcija nekih Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO formata ili videozapisa s interneta može se ograničiti prema geografskom području. Scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite novu četveroznamenkastu lozinku.

[BD Parental Control] / [DVD Parental Control]/[Internet Video Parental Control]

Postavljanje roditeljskog nadzora, scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite novu četveroznamenkastu lozinku.

[Internet Video Unrated][Allow]: omogućuje reprodukciju internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.[Block]: blokira reprodukciju internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.

[Super Audio CD Playback Layer][Super Audio CD]: reproducira Super Audio CD sloj.[CD]: reproducira CD sloj.

[Super Audio CD Playback Channels][DSD 2ch]: reproducira 2-kanalno područje.[DSD Multi]: reproducira višekanalno područje.

[OSD Language]Odabir jezika prikaza na zaslonu za vaš uređaj za reprodukciju.

[System Sound][On]: aktivira zvuk bip za radnje na početnom zaslonu.[Off]: isključuje funkciju.

[HDMI Settings]Spajanjem Sony komponenata koje su kompatibilne s HDMI funkcijama s pomoću HDMI kabela velike brzine, rad je pojednostavljen.

[Control for HDMI][On]: dostupne su sljedeće značajke BRAVIA Sync:– Upravljanje jednim dodirom– System Power-Off– Funkcija praćenja jezika[Off]: isključuje funkciju.

[Parental Control Settings]

[Music Settings]

[System Settings]

HR

Page 25: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

stavke i p

rilag

avan

ja

Pojedinosti potražite u priručniku s uputama isporučenim s televizorom ili komponentama. Da biste omogućili značajke BRAVIA Sync, spojite svoj televizor putem HDMI OUT 1 priključka.

[Linked to TV-off][Valid]: automatski isključuje uređaj za reprodukciju kada povezani televizor prijeđe u stanje pripravnosti (BRAVIA Sync).[Invalid]: isključuje funkciju.

[HDMI Audio Output][Auto]: emitira audiosignal putem HDMI OUT 2 priključka ako je povezan s uređajem, a uređaj je uključen. U suprotnom audiosignal emitira putem HDMI OUT 1 priključka.[HDMI1]: emitira audiosignal putem HDMI OUT 1 priključka.[HDMI2]: emitira audio signal putem HDMI OUT 2 priključka.

[Auto Standby][On]: automatski se vraća u stanje pripravnosti ako nijedan gumb nije pritisnut dulje od 20 minuta.[Off]: isključuje funkciju.

[Auto Display][On]: automatski prikazuje informacije na zaslonu prilikom mijenjanja naslova za prikaz, načina slike, audiosignala itd.[Off]: prikazuje informacije samo kada pritisnete DISPLAY.

[Software Update Notification][On]: postavlja uređaj za reprodukciju da vas obavijesti o novijim informacijama o verziji softvera (str. 20).[Off]: isključuje funkciju.

[Device Name]Prikazuje naziv uređaja za reprodukciju. Naziv uređaja za reprodukciju može se promijeniti.

[System Information]Prikazuje informacija o verziji softvera uređaja za reprodukciju i MAC adresu.

[Software License Information]Prikazuje informacija o licenci softvera.

[Internet Settings]Unaprijed povežite uređaj za reprodukciju na mrežu unaprijed. Pojedinosti potražite u odjeljku "3: mrežna veza" (str. 12).[Wired Setup]: odaberite ovo pri povezivanju na usmjerivača pomoću LAN kabela.[Wireless Setup]: odaberite ovo kada upotrebljavate bežični LAN koji je ugrađen u uređaj za reprodukciju za bežičnu mrežnu vezu.

Pojedinosti potražite na sljedećem web-mjestu i u čestim pitanjima:www.sony.eu/support

[Network Connection Status]Prikazuje trenutačni status mreže.

[Network Connection Diagnostics]Provjera ispravne mrežne veze pokretanjem mrežne dijagnostike.

[Connection Server Settings]Određuje hoće li se prikazati povezani poslužitelj ili ne.

[Auto Home Network Access Permission][On]: omogućuje automatski pristup iz novootkrivenog proizvoda s kompatibilnim upravljačem za kućnu mrežu.[Off]: isključuje funkciju.

[Home Network Access Control]Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih s upravljačem za kućnu mrežu i određuje hoće li se prihvatiti naredbe s upravljača na popisu.

[Remote Start][On]: omogućuje uključivanje uređaja za reprodukciju pomoću uređaja povezanog putem mreže.[Off]: isključuje funkciju.

Postavite [Remote Start] na [On] i isključite uređaj za reprodukciju da biste aktivirali stanje pripravnosti za mrežu (stranica 33).

Pogledajte odjeljak "4: Easy Setup" (str. 13).

[Network Settings]

[Easy Setup]

25 HR

Page 26: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

26

[Reset to Factory Default Settings]Vraća postavke uređaja za reprodukciju na tvorničke postavke odabirom skupine postavki. Sve postavke u grupi vratit će se na početno stanje.

[Initialise Personal Information]Briše vaše osobne podatke pohranjene u uređaju za reprodukciju.

Ako uređaj za reprodukciju odlažete u otpad, prenosite ili prodajete, izbrišite sve osobne podatke iz sigurnosnih razloga. Poduzmite odgovarajuće mjere kao što je odjavljivanje nakon upotrebe mrežne usluge.

[Resetting]

HR

Page 27: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Dodatne informacije

Rješavanje problemaAko se tijekom rada s uređajem pojavi problem, upotrijebite ovaj vodič za rješavanje problema prije nego što zatražite popravke. Ako je problem i dalje prisutan, posavjetujte se s najbližim Sony prodavačem.

Uređaj za reprodukciju ne uključuje se čak ni kada pritisnete na daljinskom upravljaču ili uređaju.• Isključite uređaj za reprodukciju i odspojite

kabel za napajanje (naponski vod). Pričekajte dulje od 2 minute, a zatim ponovno spojite kabel za napajanje (naponski vod) i uključite uređaj.

Nema slike ili se slika ne prikazuje ispravno.• Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni

(str. 10).• Prebacujte birač ulaza na vašem televizoru

na prikaz signala s uređaja za reprodukciju.• Vratite postavku [Output Video Resolution]

na najnižu razlučivost pritiskom na (zaustavljanje), HOME i zatim na gumb POP UP/MENU na daljinskom upravljaču.

• Pokušajte sljedeće: Isključite i ponovno uključite uređaj za reprodukciju. Isključite i ponovno uključite priključenu opremu. Odspojite i zatim spojite HDMI kabel.

• HDMI OUT priključak povezan je s DVI uređajem koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.

• Provjerite stavku [Output Video Resolution] na izborniku [Screen Settings] (str. 20).

• Za Ultra HD Blu-ray / BD-ROM / DVD-ROM / podatkovni sadržaj / mrežni sadržaj provjerite stavku [24p Output] na izborniku [Screen Settings] (stranica 20).

• Za 4K reprodukciju provjerite je li uređaj za reprodukciju priključen na 4K zaslon koji podržava HDMI ulaz s opcijom HDCP2.2 s pomoću Premium HDMI kabela velike brzine ili HDMI kabela velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gb/s (str. 10).

4K Ultra HD videozapis se ne reproducira.• Provjerite sljedeće:

– Povežite uređaj za reprodukciju s televizorom koji podržava 4K 60p s pomoću Premium HDMI kabela velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gb/s (nije priložen).

– Ako upotrebljavate BRAVIA TV, prilagodite postavku formata signala HDMI na televizoru. Pojedinosti potražite u priručniku s uputama za televizor.

– Provjerite je li sadržaj za reprodukciju videozapis 4K Ultra HD razlučivosti.

Jezik prikaza na zaslonu automatski se prebacuje kada je spojen na HDMI OUT priključak. • Kad je [Control for HDMI] u postavkama [HDMI

Settings] postavljen na [On] (str. 24), jezik prikaza automatski se prebacuje prema postavci jezika povezanog televizora (ako promijenite postavku na televizoru itd.).

Nema zvuka ili se zvuk ne reproducira ispravno.• Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni

(str. 10).• Prebacite birač ulaza na tankom zvučnom

sustavu / AV pojačalu (prijamniku) da bi se audio signali uređaja za reprodukciju reproducirali iz tankog zvučnog sustava / AV pojačala (prijamnika).

• Ako se audio signal ne reproducira putem DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka, provjerite stavku [Digital Audio Output] na izborniku [Audio Settings] (stranica 22).

• Za HDMI veze pokušajte sljedeće: Isključite i ponovno uključite uređaj za reprodukciju. Isključite i ponovno uključite priključenu opremu. Odspojite i zatim spojite HDMI kabel.

• Za HDMI veze, ako je uređaj za reprodukciju spojen na TV putem tankog zvučnog sustava / AV pojačala (prijamnika), pokušajte povezati HDMI kabel izravno na televizor. Pogledajte i priručnik s uputama priložen uz tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik).

• HDMI OUT priključak povezan je s DVI uređajem (DVI priključci ne prihvaćaju audio signale).

• Uređaj povezan s HDMI OUT priključkom ne podržava audio format uređaja za reprodukciju. Provjerite stavku [Audio Settings] (stranica 22).

• Provjerite stavku [HDMI Audio Output] na izborniku [System Settings] (stranica 25).

Napajanje

SlikaZvuk

27 HR

Page 28: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

28

Tanki zvučni sustav / AV pojačalo povezano putem HDMI OUT 2 priključka ne reproducira zvuk.• Čak i kada uređaj spojite na televizor putem

tankog zvučnog sustava / AV pojačala (prijamnika), izvor signala možda se neće promijeniti na uređaj za reprodukciju, ovisno o postavkama.Provjerite sljedeće:

– HDMI kabel povezan je s HDMI OUT 2 priključkom i ulaznim HDMI priključkom na tankom zvučnom sustavu / AV pojačalu. Nemojte povezivati kabel s izlaznim HDMI priključkom na tankom zvučnom sustavu / AV pojačalu.

– Uređaj za reprodukciju odabran je kao izvor signala na tankom zvučnom sustavu / AV pojačalu.

• Ako se problem nastavi pojavljivati nakon što provjerite gore navedeno, isprobajte sljedeće:

– Postavite stavku [Control for HDMI] na izborniku [System Settings] na [Off]. Kada je postavite na [Off], onemogućene su značajke opcije BRAVIA Sync*1.

– Ako je tanki zvučni sustav / AV pojačalo povezano s ulaznim HDMI priključkom na televizoru koji je kompatibilan s funkcijom ARC, iskopčajte HDMI kabel iz priključka. Kada iskopčate kabel, tanki zvučni sustav / AV pojačalo više neće emitirati zvuk s televizora*1.

• Kada povežete uređaj za reprodukciju s tankim zvučnim sustavom / AV pojačalom putem HDMI OUT 2 priključka, provjerite je li postavka [HDMI Audio Output] na izborniku [System Settings] postavljena na [HDMI2] ili [Auto] (stranica 25).

HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos*2 i DTS:X*3) ne reproducira se bitstreamom.• Postavite [BD Secondary Audio] u

postavkama [Audio Settings] na [Off] (str. 22).

• Provjerite je li tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik) kompatibilan sa svakim HD audio formatom.

Interaktivni se zvuk ne reproducira.• Postavite [BD Secondary Audio] u

postavkama [Audio Settings] na [On] (str. 22).

Kôd poruke 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 3] prikazuje se na zaslonu prilikom reprodukcije diska.• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate

sadrži Cinavia kod koji označava da je neovlaštena kopija profesionalno proizvedenog sadržaja (str. 38).

*1 Kako biste reproducirali zvuk, povežite televizor s tankim zvučnim sustavom / AV pojačalom pomoću optičkog digitalnog kabela.

*2 Dolby Atmos zaštitni je znak tvrtke Dolby Laboratories.

*3 DTS:X registrirani je zaštitni znak i/ili zaštitni znak tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Disk se ne reproducira.• Disk je prljav ili iskrivljen.• Disk je okrenut naopako. Umetnite disk sa

stranom za reprodukciju okrenutom prema dolje.

• Disk ima format koji ovaj uređaj ne može reproducirati (str. 34).

• Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati snimljeni disk koji nije ispravno finaliziran ili disk nije u ispravnom formatu diska.

• Regionalni kôd na BD-u/DVD-u ne podudara se s uređajem za reprodukciju.

Uređaj za reprodukciju ne prepoznaje priključen USB uređaj.• Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen

na USB priključak.• Provjerite je li USB uređaj ili kabel oštećen.• Provjerite je li USB uređaj uključen.• Ako je USB uređaj spojen putem USB

središta, spojite USB uređaj izravno na uređaj.

Disc

USB uređaj

HR

Page 29: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Slika je loša / zvuk je slab / neki programi pokazuju gubitak detalja, osobito tijekom brzih ili tamnih scena.• Kvaliteta slike/zvuka može se poboljšati

promjenom brzine veze. Preporučena brzina veze iznosi najmanje 2,5 Mb/s za videozapis standardne definicije, 10 Mb/s za video visoke razlučivosti i najmanje 25 Mb/s za Ultra HD videozapis (ovisno o davatelju usluga).

Internetski prijenos putem Wi-Fi veze nije stabilan kada je povezan Bluetooth uređaj pomoću tehnologije LDAC.• Postavite stavku [Wireless Playback Quality]

u izborniku [Bluetooth Settings] na [Connection] (stranica 23).

Ne postoji izbornik opcija tijekom internetskog prijenosa.• Izbornik opcija nije dostupan tijekom

internetskog prijenosa.

Uređaj za reprodukciju ne može se povezati s mrežom.• Provjerite mrežnu vezu (str. 12) i mrežne

postavke (str. 25).

PC se ne može povezati s internetom nakon izvođenja postupka za [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].• Bežične postavke usmjerivača mogu se

promijeniti automatski ako upotrijebite funkciju Wi-Fi Protected Setup prije prilagođavanja postavki usmjerivača. U tom slučaju ispravite postavku za bežične funkcije na računalu.

Ne možete povezati uređaj za reprodukciju s usmjerivačem za bežični LAN.• Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN

uključen.• Pomaknite uređaj za reprodukciju i

usmjerivač za bežični LAN bliže jedno drugom.

• Odmaknite uređaj za reprodukciju od uređaja koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalna pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični uređaj ili isključite te uređaje.

Željeni bežični usmjerivač ne pojavljuje se na popisu bežičnih mreža.• Pritisnite RETURN za povratak na prethodni

zaslon i ponovno pokušajte s bežičnim postavljanjem. Ako se željeni bežični usmjerivač i dalje ne može pronaći, odaberite [New connection registration] kako biste izveli postupak [Manual registration].

Poruka [A new software version is available. Please go to the “Setup” section of the menu and select “Software Update” to perform the update.] prikazuje se na zaslonu kada uključite uređaj za reprodukciju.• Pogledajte [Software Update] (str. 20) za

ažuriranje uređaja na noviju verziju softvera.

Bluetooth veza ne može se izvršiti/dovršiti.• Postavite [Bluetooth Mode] na [On]

(stranica 23).• Provjerite je li Bluetooth uređaj uključen, a

Bluetooth funkcija omogućena.• Približite Bluetooth uređaj uređaju za

reprodukciju.• Ponovno povežite uređaj za reprodukciju i

Bluetooth uređaj. Možda ćete prvo morati poništiti vezu s uređajem za reprodukciju pomoću Bluetooth uređaja.

• Jednom obrišite informacije o uparivanju s popisa uređaja i povezanog uređaja prije ponovnog pokušaja uspostavljanja veze.

• Povezivanje možda neće biti moguće ako se u blizini uređaja za reprodukciju nalaze drugi Bluetooth uređaji. U tom slučaju isključite druge Bluetooth uređaje.

• Izbrisane su informacije o registraciji povezivanja. Ponovite postupak povezivanja.

Nema zvuka, zvuk je isprekidan, oscilira ili je došlo do prekida veze.• Sadržaj DVD AUDIO ne može se

reproducirati putem Bluetooth uređaja zbog upravljanja digitalnim pravima.

• Približite Bluetooth uređaj uređaju za reprodukciju.

• Provjerite ima li na uređaju za reprodukciju smetnji iz Wi-Fi mreže, drugih Bluetooth uređaja, drugih bežičnih uređaja frekvencije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.

• Provjerite je li Bluetooth veza ispravno izvršena između uređaja za reprodukciju i Bluetooth uređaja.

Internetski prijenos

Mrežna veza

Bluetooth veza

29 HR

Page 30: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

30

• Ponovno povežite uređaj za reprodukciju i Bluetooth uređaj.

• Držite uređaj za reprodukciju dalje od metalnih predmeta ili površina.

Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA Sync).• Provjerite je li televizor povezan putem

HDMI OUT 1 priključka.• Provjerite je li [Control for HDMI] u

postavkama [HDMI Settings] postavljen na [On] (str. 24).

• Ako promijenite HDMI vezu, isključite pa ponovno uključite uređaj za reprodukciju.

• Ako dođe do prekida napajanja, postavite [Control for HDMI] u postavkama [HDMI Settings] na [Off], a zatim postavite [Control for HDMI] u postavkama [HDMI Settings] na [On] (str. 24).

• Provjerite sljedeće i pogledajte priručnik s uputama isporučen s komponentom.

– Povezana komponenta kompatibilna je s funkcijom [Control for HDMI].

– Postavka povezane komponente za funkciju [Control for HDMI] je ispravna.

• Kada uređaj spojite na televizor putem tankog zvučnog sustava / AV pojačala (prijamnika),

– a tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik) nije kompatibilan s funkcijom [Control for HDMI], možda nećete moći upravljati televizorom s uređaja za reprodukciju.

– Ako promijenite HDMI priključak, odspojite i ponovo spojite kabel za napajanje (naponski vod) ili ako nestane struje, pokušajte sljedeće: Prebacite birač ulaza tankog zvučnog sustava / AV pojačala (prijamnika) tako da se slika s uređaja za reprodukciju prikaže na zaslonu televizora. Postavite [Control for HDMI] u postavkama [HDMI Settings] na [Off], a zatim postavite [Control for HDMI] u postavkama [HDMI Settings] na [On] (str. 24). Pogledajte priručnik s uputama priložen uz tanki zvučni sustav / AV pojačalo (prijamnik).

Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).• Provjerite jesu li [Control for HDMI] i [Linked

to TV-off] u postavkama [HDMI Settings] postavljeni na [On] i [Valid] (str. 24).

Reprodukcija ne započinje od prve početka sadržaja.• Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start].

Reprodukcija ne počinje od točke u kojoj ste zaustavili prethodnu reprodukciju.• Točka za nastavak reprodukcije možda će

se izbrisati iz memorije, ovisno o disku kada– otvorite ladicu diska.– isključite USB uređaj.– reproducirate drugi sadržaj.– isključite uređaj za reprodukciju.

Kôd poruke 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 1] prikazuje se na zaslonu prilikom reprodukcije diska.• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate

sadrži Cinavia kod koji pokazuje da je namijenjen samo za prezentaciju s pomoću profesionalne opreme i nije ovlašten za reprodukciju od strane potrošača (str. 38).

Ladica diska ne otvara se i ne možete ukloniti disk čak i nakon što pritisnete (otvori/zatvori).• Kad je uređaj za reprodukciju uključen,

pritisnite (zaustavljanje), HOME, a zatim gumb TOP MENU na daljinskom upravljaču da biste otključali ladicu i onemogućili funkciju zaključavanja zbog djece (str. 9).

• Pokušajte sljedeće: Isključite uređaj za reprodukciju i odspojite kabel za napajanje (naponski vod). Ponovno spojite kabel za napajanje (naponski vod) dok pritišćete gumb (otvori/zatvori) na uređaju za reprodukciju. Nastavite pritiskati (otvori/zatvori) na uređaju dok se ladica ne otvori. Uklonite disk.

• Ladica diska neće reagirati tijekom internetskog streaminga (npr. gledanja usluge Netflix), čak i nakon što pritisnete (otvori/zatvori).

Na zaslonu se prikazuje poruka [[EJECT] Key is currently unavailable.] kada pritisnete (otvori/zatvori).• Obratite se najbližem prodavaču proizvoda

tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu te tvrtke.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Ostalo

HR

Page 31: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Uređaj ne reagira ni na bilo koji gumb.• Vlaga se kondenzirala u uređaju za

reprodukciju (str. 4).

Ažuriranje softvera• Ako je stanje mreže loše, posjetite

www.sony.eu/support da biste preuzeli najnoviju verziju softvera i ažurirali putem USB memorije. Možete pronaći informacije o funkcijama ažuriranja na web-mjestu.

31 HR

Page 32: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

32

SpecifikacijeSpecifikacije i dizajn podložni su izmjene bez prethodne najave.

Sustav

Ulazni i izlazni priključci

Bežična mreža

Bluetooth

Laser poluvodički laser

Naziv priključka Vrsta priključka / razina izlaza / impedancija opterećenja

DIGITAL OUT (COAXIAL) Fono priključak / 0,5 Vp-p / 75 oma

HDMI OUT 1*/2HDMI 19-pinski standardni priključak

* Reprodukciju videozapisa podržava samo HDMI OUT 1.

LAN (10/100) 10BASE-T/100BASE-TX terminal

USB

USB priključak vrste A (za povezivanje USB memorije, čitača memorijske kartice, digitalnog fotoaparata, digitalne videokamere)*

* Nemojte upotrebljavati radi punjenja.

Standard za bežični LAN Protokol IEEE802.11a/b/g/n

Frekvencijski pojas Pojas od 2,4 GHz, 5 GHz

Frekvencijski raspon / izlazna snaga

• 2.400 – 2.483,5 MHz / 19,98 dBm• 5.150 – 5.250 MHz / 22,9 dBm• 5.250 – 5.350 MHz / 22,9 dBm• 5.470 – 5.725 MHz / 22,9 dBm

Modulacija DSSS i OFDM

Bluetooth verzija Bluetooth specifikacija v4.1

Komunikacijski sustav Bluetooth specifikacija v4.1

Izlaz Bluetooth specifikacija, klasa napajanja 1

Maksimalni komunikacijski raspon Vidljiva udaljenost pribl. 30 m

Frekvencijski pojas 2,4 GHz

Frekvencijski raspon / izlazna snaga 2.400 – 2.483,5 MHz / 9,0 dBm

Način modulacije FHSS

Kompatibilni Bluetooth profili A2DP v1.2, AVRCP v1.3

Podržani kodeci SBC, AAC, LDAC

Raspon prijenosa (A2DP)• 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC u uzorkovanju od 96 kHz i prijenos

pri 990 kb/s)• 20 Hz – 20.000 Hz (u uzorkovanju od 44,1 kHz)

HR

Page 33: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Općenito

Zahtjevi napajanja Nazivna snaga: ulaz 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije 15 W

Mreža u stanju pripravnosti Manje od 2 W (vi žičani/bežični mrežni ulazi ON)

Dimenzije (pribl.) 430 mm × 265 mm × 50 mm (širina × dubina × visina) uklj. ispupčene dijelove

Težina (pribl.) 3,8 kg

Radna temperatura 5 ºC do 35 ºC

Vlaga pri radu 25 % do 80 %

Verzija softvera

Ova je radijska oprema namijenjena upotrebi s odobrenom verzijom odnosno odobrenim verzijama softvera navedenim u EU-ovoj izjavi o sukladnosti. Softver radijske opreme provjeren je u skladu s temeljnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU. Kako biste saznali koja je verzija softvera, odaberite [Setup] na početnom zaslonu i idite na [System Information] u [System Settings].

33 HR

Page 34: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

34

Diskovi koji se mogu reproducirati

*1 Budući da su specifikacije Blu-ray diska nove i razvijaju se, neki diskovi možda se neće moći reproducirati, ovisno o vrsti diska i verziji. Audio izlaz razlikuje se ovisno o izvoru, priključenom izlaznom priključku i odabranim postavkama zvuka.

*2 BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 uključujući vrstu organskog pigmenta BD-R (vrsta LTH-a). BD-R-ovi snimljeni na računalu ne mogu se reproducirati ako se postscripti mogu snimiti.

*3 CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije ispravno finaliziran ili disk nije u ispravnom formatu diska. Dodatne informacije potražite u priručniku s uputama koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

*4 Neki DVD AUDIO diskovi imaju skrivenu grupu i zahtijevaju unos lozinke. Lozinku potražite na disku.

Diskovi koje nije moguće reproducirati• BD-ovi s ulošcima• BDXL-ovi• DVD-RAM-ovi• HD DVD-ovi• PHOTO CD-ovi• Podatkovni dio diskova CD-Extra• Super VCD-ovi• Zvučni materijal na DualDiscovima

Napomene o diskovimaOvaj je proizvod osmišljen za reprodukciju diskova sukladnih standardu kompaktnih diskova (CD-ova). DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu usklađeni sa standardom Compact Disc (CD), što znači da se takvi diskovi ne mogu reproducirati na proizvodu.

Napomena o reprodukciji Ultra HD Blu-ray/BD/DVD diskaProizvođači softvera mogu namjerno postaviti neke postupke reprodukcije za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD diskove. Budući da ovaj uređaj za reprodukciju reproducira Ultra HD Blu-ray/BD/DVD diskove prema sadržaju diska koji su osmislili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnom Ultra HD Blu-ray/BD/DVD disku i troslojnom Ultra HD Blu-ray diskuSlike i zvuk reprodukcije mogu se privremeno prekinuti kad se slojevi prebacuju.

Regionalni kod (samo BD/DVD VIDEO)Vaš uređaj za reprodukciju ima regionalni kod ispisan na stražnjem dijelu jedinice i reproducirat će samo BD/DVD VIDEO diskove označene s identičnim regionalnim kodovima ili oznakom .

Blu-ray Disc*1

Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2

DVD*3DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RWDVD AUDIO *4

CD*3CD-DA (glazbeni CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW,Super Audio CD

HR

Page 35: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Vrste datoteka koje se mogu reproducirati

Videozapisi

Kodek Format Nastavak Sa zvukom

MPEG-1 Video*1 PS .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MPEG-2 Video*2

PS*3 .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG

TS*4 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

XvidAVI .avi Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MPEG4/AVC/H.264*5

MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MP4*1 .mp4, .m4v AAC

TS*1 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

Quick Time*6 .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

FLV*6 .flv, .f4v LPCM, AAC, MP3

3gpp/3gpp2*6

.3gp, .3g2,

.3gpp, .3gp2 AAC

VC1*1 TS .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

WMV9*1*7 ASF .wmv, .asf WMA9, WMA 10 Pro

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Motion JPEG*6 Quick Time .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

AVI .avi Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

HEVC/H.265

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MP4 .mp4, .m4v AAC

TS .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

VP6 FLV .flv MP3

VP8/VP9Webm .webm Vorbis

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Format

AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10

35 HR

Page 36: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

36

Glazba

Fotografije

*1 Uređaj za reprodukciju možda neće reproducirati ovaj format datoteke na poslužitelju kućne mreže.

*2 Uređaj za reprodukciju može reproducirati samo videozapis standardne definicije na poslužitelju kućne mreže.

*3 Uređaj za reprodukciju ne reproducira datoteke DTS formata na poslužitelju kućne mreže.

*4 Uređaj za reprodukciju može reproducirati samo datoteke Dolby Digital formata na poslužitelju kućne mreže.

*5 Uređaj za reprodukciju podržava AVC do razine 5.2.

*6 Uređaj za reprodukciju za reprodukciju ne reproducira ovaj format datoteke na poslužitelju kućne mreže.

*7 Uređaj za reprodukciju može podržati WMV9 do naprednog profila.

*8 Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu prijenosa do 60 sličica u sekundi.

*9 Uređaj za reprodukciju reproducira datoteke formata AVCHD koje su snimljene s pomoću digitalnog fotoaparata i sl. Disk formata AVCHD ne može se reproducirati ako nije ispravno finaliziran.

*10 Uređaj za reprodukciju može reproducirati format AVCHD 3D.

*11 Uređaj za reprodukciju može reproducirati .mka datoteke.Ova datoteka ne može se reproducirati na poslužitelju kućne mreže.

*12 Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati kodirane datoteke kao što je Lossless.

*13 Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati datoteke kodirane tehnologijom DST.

*14 Uređaj za reprodukciju ne reproducira animirane PNG ili GIF datoteke.

*15 Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu prikazuje se ključna slika ili prva slika.

*16 Uređaj za reprodukciju ne podržava BMP datoteke od 16 bita.

Uređaj za reprodukciju podržava formate HDR videozapisa kao što su HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) i Dolby Vision.

• Neke datoteke neće se reproducirati, što ovisi

o formatu datoteke, šifriranju datoteke, stanju snimke ili stanju poslužitelja kućne mreže.

• Formati koje je moguće reproducirati ovise o povezanom uređaju ili mrežnoj usluzi.Pojedinosti potražite u informacijama o formatima za povezani uređaj ili sadržaj.

• Neke datoteke uređene na računalu možda se neće reproducirati.

• Funkcija brzog premotavanja unaprijed ili unatrag možda nije dostupna za neke datoteke.

• Uređaj za reprodukciju neće reproducirati kodirane datoteke kao što je DRM.

• Uređaj za reprodukciju može prepoznati sljedeće datoteke ili mape na BD-ovima, DVD-ovima, CD-ovima i USB uređajima:– do mapa u 9. sloju, uključujući korijensku

mapu.– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju.

• Uređaj za reprodukciju može prepoznati sljedeće datoteke ili mape na poslužitelju kućne mreže:– do mapa u 19. sloju.– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju.

• Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu prijenosa:– do 60 sličica u sekundi samo za AVCHD

(MPEG4/AVC)– do 30 sličica u sekundi za druge videokodeke.

• Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu prijenosa u bitovima za videozapis do 40 Mb/s.

• Neki USB uređaji možda neće funkcionirati s ovim playerom.

• Uređaj za reprodukciju može prepoznati uređaje klase masovne pohrane (MSC) (kao što je flash memorija ili HDD), uređaje klase uređaja za snimanje fotografija (SICD) i tipkovnicu 101.

• Uređaj za reprodukciju možda neće reproducirati videozapis s velikom brzinom prijenosa u bitovima i zvučne datoteke na DATA CD-ovima bez problema. Preporučuje se reproducirati takve datoteke pomoću DATA DVD-ova ili DATA BD-ova.

Kodek Nastavak

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11 .mp3

AAC/HE-AAC*11 .m4a, .aac*6

Standardna WMA9 .wma

WMA 10 Pro*12 .wma

LPCM*11 .wav

FLAC*1 .flac, .fla

Dolby Digital*6*11 .ac3

DSF*1 .dsf

DSDIFF*1*13 .dff

AIFF*1 .aiff, .aif

ALAC*1 .m4a

Vorbis .ogg

Monkey’s Audio .ape

Format Nastavak

JPEG .jpeg, .jpg, .jpe

PNG .png*14

GIF .gif*14

MPO .mpo*6*15

BMP .bmp*6*15

WEBP .webp*6

HR

Page 37: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znakovi svojih određenih vlasnika.

• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

• Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS, Inc. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, DTS-HD i logo DTS-HD registrirani su zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

• Izrazi HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Premium High Speed HDMI Cable i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

• Riječi i logotipi Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.

• Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™ zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.

• "DVD Logo" zaštitni je znak tvrtke DVD Format/Logo Licensing Corporation.

• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "DVD AUDIO", "Super Audio CD" i "CD" zaštitni su znakovi.

• "BRAVIA" zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.

• MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.

• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička tehnologija koju je licencirala tvrtka Verance Corporation i zaštitila patentom U.S. Patent 7,369,677 i drugim patentima Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi, kao i autorskim pravima i zaštitom industrijskih tajni za neke dijelove te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation. Autorska prava 2004. – 2010. Verance Corporation. Verance pridržava sva prava. Funkcionalna analiza softvera ili rastavljanje zabranjeni su.

• Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.Vlasnici sadržaja upotrebljavaju Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Tehnologijom PlayReady ovaj uređaj pristupa sadržaju zaštićenom značajkom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj ne uspije valjano primijeniti ograničenja za korištenje sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od Microsofta da mu uskrati mogućnost korištenja sadržaja zaštićenog značajkom PlayReady. Opozivanje ne smije utjecati na nezaštićen sadržaj ili sadržaj zaštićenim drugim tehnologijama za pristupanje sadržaju. Radi pristupa svom sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije PlayReady. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.

• Vewd® Core. Autorsko pravo 1995. – 2019. Vewd Software AS. Sva prava pridržana. I izražavanje prava: Ovaj se softver omogućuje bez ikakvog jamstva. Tvrtka Vewd i njezini dobavljači izjavljuju da ne prihvaćaju nikakva jamstva u pogledu softvera, izričita ili podrazumijevana, zakonska ili druga, uključujući, bez ograničenja, jamstva funkcionalnosti, prikladnosti za određenu namjenu ili nekršenja prava.

• WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.

• Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.

• Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.

• „DSEE HX” zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.

• Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

• Ostali nazivi sistema i proizvoda općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi proizvođača. U ovom se priručniku ne koriste oznake ™ i ®.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

37 HR

Page 38: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

38

Zaštita autorskih pravaImajte na umu napredni sustav zaštite sadržaja koji se upotrebljava u medijima na Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ i DVD diskovima. Ti sustavi, pod nazivom AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu sadržavati neka ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih značajki. Funkcioniranje proizvoda i postavljena ograničenja mogu se razlikovati ovisno o datumu kupnje jer upravni odbor za AACS može usvojiti ili promijeniti pravila ograničenja nakon kupnje.

Obavijest o tehnologiji CinaviaOvaj proizvod služi se tehnologijom Cinavia za ograničavanje upotrebe neovlaštenih kopija nekih komercijalnih filmova i videozapisa te njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije zabranjena upotreba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka, a reprodukcija ili kopiranje bit će prekinuti.

Više informacija o tehnologiji Cinavia dostupno je u mrežnom informativnom centru za kupce Cinavia na http://www.cinavia.com. Da biste poštom zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite poštansku dopisnicu sa svojom adresom na sljedeću adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.

Informacije o softverskim licencama EULA (Licenčni sporazum s krajnjim korisnikom) potražite na listu LICENČNOG SPORAZUMA S KRAJNJIM KORISNIKOM isporučenim s ovim uređajem za reprodukciju.UPOTREBOM PROIZVODA NAZNAČUJETE PRIHVAĆANJE OVOG UGOVORA.Za pojedinosti o drugim licencama za softver odaberite [Setup] na početnom zaslonu i pogledajte [Software License Information] u postavkama [System Settings].Ovaj proizvod sadržava softver koji podliježe GNU-ovoj Općoj javnoj licenci („GPL”) ili Nižoj općoj javnoj licenci („LGPL”). Tim se licencama utvrđuje da kupci imaju pravo na dobivanje, izmjenu i redistribuciju izvornog koda ovog softvera u skladu s odredbama GPL-a ili LGPL-a. Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom proizvodu podliježe GPL-u i LGPL-u i dostupan je na mreži. Za preuzimanje posjetite sljedeće web-mjesto:http://oss.sony.net/Products/LinuxImajte na umu da tvrtka Sony ne može odgovoriti ni na kakve upite povezane sa sadržajem ovog izvornog koda.

HR

Page 39: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Pravila zaštite privatnostiPravila zaštite privatnosti potražite u odjeljku [Privacy Policy] u izborniku opcija na svakoj ikoni mrežne usluge.

Mrežne usluge, sadržaj i softver ovog proizvoda mogu biti podložni zasebnim uvjetima i odredbama te u bilo kojem trenutku promijenjeni, prekinuti ili obustavljeni i za njih mogu biti potrebne naknade, registracija i podaci o kreditnoj kartici.

Pojedinosti potražite u odjeljku [BD/DVD Viewing Settings] (str. 23).Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F).

Popis jezičnih kodova

Kôd Language1027 Afarski 1028 Abhaski1032 Afrikaans 1039 Amharski1044 Arapski 1045 Asamski1051 Ajmarski 1052 Azerski1053 Baškirski 1057 Bjeloruski1059 Bugarski 1060 Biharski1061 Bislama 1066 Bengalski1067 Tibetanski 1070 Bretonski1079 Katalonski 1093 Korzički1097 Češki 1103 Velški1105 Danski 1109 Njemački1130 Bhutani;

dzongkha1142 Grčki

1144 Hrvatski 1145 Esperanto1149 Španjolski 1150 Estonski1151 Baskijski 1157 Perzijski1165 Finski 1166 Fidži1171 Ferojski 1174 Francuski1181 Frizijski 1183 Irski1186 Škotski gaelski 1194 Galješki1196 Guarani 1203 Gudžaratski1209 Hausa 1217 Hindu1226 hrvatski 1229 Mađarski1233 Armenski 1235 Interlingua1239 Interlingue 1245 Inupiački1248 Indonezijski 1253 Islandski1254 Talijanski 1257 Hebrejski1261 Japanski 1269 Jidiš1283 Javanski 1287 Gruzijski1297 Kazaški 1298 Grenlandski;

kalaallisut1299 Jezik

Kambodže; kmerski

1300 Kanada

1301 Korejski 1305 Kašmirski

1307 Kurdski 1311 Kirgiski1313 Latinski 1326 Lingala1327 Laoski; lao 1332 Litavski1334 Latvijski 1345 Malgaški1347 Maorski 1349 Makedonski1350 Malajalamski 1352 Mongolski1353 Moldavski 1356 Marathi1357 Malajski 1358 Malajski;

malteški1363 Burmanski 1365 Nauru1369 Nepalski 1376 Nizozemski1379 Norveški 1393 Oksitanski1403 Oromo 1408 Oriya1417 Punjabi;

pandžapski1428 Poljski

1435 Paštunski 1436 Portugalski1463 Kečuanski 1481 Retoromanski1482 Kirundi; rundi 1483 Rumunjski1489 Ruski 1491 Rwanda1495 Sanskrt 1498 Sindi1501 Sangho;

Sango1502 Srpsko-

hrvatski1503 Singaleški;

sinhalski1505 Slovački

1506 Slovenski 1507 Samoanski1508 Shona 1509 Somalski1511 Albanski 1512 Srpski1513 Siswati; swati 1514 Sesotho;

južni sotho1515 Sundski 1516 Švedski1517 Swahili 1521 Tamilski1525 Telugu 1527 Tadžički1528 Tajski 1529 Tigrinja1531 Turkmenski 1532 Tagaloški1534 Setswana;

tswana1535 Tonga; Tonga

otoci1538 Turski 1539 Tsonga1540 Tatarski 1543 Twi1557 Ukrajinski 1564 Urdu1572 Uzbečki 1581 Vijetnamski1587 Volapük 1613 Wolofski1632 Xhosa 1665 Joruba1684 Kineski 1697 Zulu1703 Nije navedeno

Kôd Language

39 HR

Page 40: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

40

Pojedinosti potražite u odjeljku [Parental Control Area Code] (str. 24).

Roditeljski nadzor / regionalni kodovi

Kôd Area2044 Argentina 2047 Australija2046 Austrija 2057 Belgija2070 Brazil 2090 Čile2092 Kina 2093 Kolumbija2115 Danska 2165 Finska2174 Francuska 2109 Njemačka2200 Grčka 2219 Hong Kong2248 Indija 2238 Indonezija2239 Irska 2254 Italija2276 Japan 2304 Koreja2333 Luksemburg 2363 Malezija2362 Meksiko 2376 Nizozemska2390 Novi Zeland 2379 Norveška2427 Pakistan 2424 Filipini2428 Portugal 2436 Portugal2489 Rusija 2501 Singapur2149 Španjolska 2499 Švedska2086 Švicarska 2543 Tajvan2528 Tajland 2184 Ujedinjeno

Kraljevstvo2586 Vijetnam

HR

Page 41: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

41 HR

Page 42: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

2 SL

Vsebina3 OPOZORILO4 VARNOSTNI UKREPI7 Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Uvod10 1: Preverjanje priložene dodatne opreme10 2: Povezovanje s televizorjem ali z zvočniškim modulom/

AV-ojačevalnikom (sprejemnikom)12 3: Omrežna povezava13 4: Easy Setup14 Začetni zaslon

Predvajanje15 Predvajanje plošče15 Predvajanje plošče Blu-ray 3D15 Predvajanje plošče 4K Ultra HD Blu-ray15 Predvajanje iz naprave USB16 Predvajanje datotek v domačem omrežju16 Poslušanje zvoka na napravi BLUETOOTH®18 Razpoložljive možnosti

Nastavitve in prilagoditve20 Uporaba zaslonov za nastavitve

Dodatne informacije27 Odpravljanje težav32 Tehnični podatki34 Plošče, ki jih lahko predvaja ta sistem35 Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati

Internetna povezava in naslov IP

Ko je izdelek povezan z internetom za posodobitev programske opreme ali prejemanje storitev tretje osebe se uporabljajo tehnični podatki, kot je naslov IP [ali podatki o napravi]. Za posodobitve programske opreme so lahko ti tehnični podatki posredovani našim strežnikom za posodobitev, da vam lahko zagotovimo posodobitev programske opreme, primerno za vašo napravo. Če želite, da se vaši tehnični podatki ne uporabljajo, ne nastavite funkcije brezžičnega interneta in ne priklopite internetnega kabla.

Page 43: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

OPOZORILODa bi zmanjšali tveganje električnega udara, naprave ne izpostavljajte tekočinam in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.

Če želite preprečiti možnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.

Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljeni serviser.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

POZORPri uporabi baterije napačne vrste obstaja nevarnost eksplozije.

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb oči. Ker je laserski žarek, ki se uporablja v tej napravi, škodljiv za oči, ne poskušajte razstavljati ohišja.Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.

Ta oznaka je nameščena na zaščitnem okrovu laserja v ohišju.

Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.

Opomba za uporabnike v Združenem kraljestvu in Republiki IrskiTa oprema je zaradi vaše varnosti in priročnosti opremljena z ulitim vtičem, ki je skladen s standardom BS1363.Če je treba zamenjati varovalko v vtiču naprave, je treba pri tem uporabiti varovalko z enako močjo, ki je skladna s standardi ASTA ali BSI do BS1362 (imeti mora oznako ali ). Če ima vtič te opreme snemljiv pokrov varovalke, morate pokrov varovalke po zamenjavi varovalke namestiti nazaj. Vtiča brez pokrova varovalke ni dovoljeno uporabljati. Če izgubite pokrov varovalke, se obrnite na najbližji Sonyjev servis.

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

3 SL

Page 44: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

4

Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation, ali pa je bil izdelan v imenu te družbe. Uvoznik za EU: Sony Europe Limited. Vprašanja za uvoznika za EU ali glede skladnosti izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega predstavnika proizvajalca, družbo Sony Belgium (podružnica družbe Sony Europe Limited), Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

Opomba za uporabnike v Evropi

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: http://www.compliance.sony.de/.

Za to radijsko opremo v naslednjih državah veljajo spodaj navedene omejitve uporabe ali zahteve za pridobitev dovoljenja za uporabo: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: pas 5150–5350 MHz je omejen izključno na delovanje v zaprtih prostorih.

VARNOSTNI UKREPI• Ta enota deluje na izmenično napajanje

220–240 V, 50/60 Hz. Preverite, ali lokalno napajanje ustreza delovni napetosti enote.

• Enoto namestite tako, da je mogoče napajalni kabel v primeru težav takoj odklopiti iz stenske vtičnice.

• Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam uredbe o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.

• Predvajalnik postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje.

• Zmanjšajte nevarnost požara, tako da prezračevalnih rež naprave ne prekrivate s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

• Prezračevalne reže ne smejo biti prekrite.Oprema ni namenjena uporabi na mehkih podlagah (na primer posteljnina, odeje itd.).

• Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer gorečim svečam).

• Predvajalnika ne postavljajte v ozek prostor, na primer na knjižno polico ali na podobno mesto.

• Predvajalnika ne postavljajte na prosto, v vozila, na ladje ali na druga plovila.

• Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo mesto ali ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah v predvajalniku kondenzira vlaga. Predvajalnik zato morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru odstranite ploščo in pustite predvajalnik vklopljen približno pol ure, da vlaga izhlapi.

• Predvajalnika ne nameščajte v nagnjenem položaju, saj je zasnovan samo za uporabo v vodoravnem položaju.

• Pred sprednjo ploščo sistema ne postavljajte nobenih kovinskih predmetov, saj lahko omejijo sprejem radijskih valov.

• Predvajalnika ne postavljajte v prostor, kjer se uporablja medicinska oprema, saj lahko povzroči nepravilno delovanje medicinskih instrumentov.

• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo medicinsko napravo, se o uporabi funkcije brezžičnega LAN-a predhodno posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem.

• Predvajalnik je treba namestiti in uporabljati tako, da je vsaj 20 cm oddaljen od človeškega telesa (razen okončin: rok, zapestij, stopal in gležnjev).

• Na predvajalnik ne postavljajte težkih ali nestabilnih predmetov.

• Na pladenj za ploščo lahko namestite samo ploščo. Ne nameščajte nobenih drugih predmetov, saj lahko poškodujete predvajalnik ali predmet.

SL

Page 45: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

• Ko premikate predvajalnik, iz njega odstranite ploščo. Če tega ne naredite, se plošča lahko poškoduje.

• Pred premikanjem predvajalnika iz njega odklopite napajalni kabel in vse ostale kable.

• Če je predvajalnik priklopljen v električno vtičnico, je povezan z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljen.

• Če dlje časa ne boste uporabljali predvajalnika, da odklopite iz stenske vtičnice. Napajalni kabel odklopite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).

• Upoštevajte naslednje informacije, da preprečite poškodbe napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabljajte, saj lahko pride do električnega udara ali požara.– Ne stisnite napajalnega kabla med

predvajalnik in steno, polico itd.– Na napajalni kabel ne postavljajte težkih

predmetov oz. ne vlecite za napajalni kabel.

• Ne zvišujte ravni glasnosti med poslušanjem delov z zelo nizkim vhodnim signalom ali brez zvočnih signalov. Ko glasnost zvoka doseže največjo vrednost, lahko pride do poškodb sluha in zvočnikov.

• Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

• Ne uporabljajte čistilnih plošč ali čistil za plošče/leče (vključno s tekočimi ali razpršilnimi čistili), saj lahko povzročijo napačno delovanje naprave.

• V primeru popravila predvajalnika se lahko popravljeni deli znova uporabijo ali reciklirajo.

• Upoštevajte naslednje informacije, saj lahko zaradi nepravilnega ravnanja pride do poškodb vtičnice HDMI OUT in priključka.– Preverite obliko vtičnice HDMI OUT na

zadnji strani predvajalnika in priključka HDMI ter ju previdno poravnajte. Poskrbite, da priključek ni narobe obrnjen ali nagnjen.

– Ko premikate predvajalnik, odklopite kabel HDMI.

– Pri priklapljanju ali odklapljanju kabla HDMI držite priključek HDMI v ravnem položaju. Ne obračajte priključka HDMI oz. ne vstavljajte ga na silo v vtičnico HDMI OUT.

Gledanje 3D-videoposnetkovNekatere osebe lahko med gledanjem 3D-videoposnetkov občutijo neugodje (npr. obremenitev oči, utrujenost ali slabost). Sony priporoča, da vsi gledalci med gledanjem 3D-videoposnetkov delajo redne premore. Dolžina in pogostost potrebnih premorov se razlikujeta glede na osebo. Sami morate ugotoviti, kaj vam najbolj ustreza. Če občutite kakršno koli neugodje, nehajte gledati 3D-videoposnetke, dokler neugodje ne izgine; po potrebi se posvetujte z zdravnikom. Glejte tudi (i) navodila za uporabo in/ali opozorilo za katero koli drugo povezano napravo ali vsebino Blu-ray Disc, ki se predvaja s tem izdelkom, in (ii) naše spletno mesto (www.sony.eu/myproducts/), na katerem so na voljo najnovejše informacije. Vid majhnih otrok (zlasti mlajših od šest let) se še vedno razvija. Preden majhnim otrokom dovolite gledanje 3D-videoposnetkov, se posvetujte z zdravnikom (npr. pediatrom ali okulistom). Odrasli morajo z nadzorom zagotoviti, da otroci upoštevajo zgoraj navedena priporočila.

5 SL

Page 46: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

6

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Varnost brezžičnega LAN-aKer komunikacija prek funkcije brezžičnega LAN-a poteka z radijskimi valovi, obstaja nevarnost prestrezanja brezžičnega signala. Predvajalnik podpira različne varnostne funkcije za zaščito brezžične komunikacije. Pomembno je, da pravilno nastavite varnostne nastavitve glede na omrežno okolje.

Brez varnostiČeprav lahko nastavitve preprosto spreminjate, lahko vsakdo brez naprednih pripomočkov prestreza brezžično komunikacijo ali vdre v vaše brezžično omrežje. Obstaja nevarnost nepooblaščenega dostopa ali prestrezanja podatkov.

WEPTehnologija WEP zaščiti komunikacije in prepreči, da bi lahko zunanji uporabniki prestregli komunikacije ali vdrli v vaše brezžično omrežje. WEP je starejša varnostna tehnologija, ki omogoča povezovanje s starejšimi napravami, ki ne podpirajo algoritma TKIP/AES.

WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)TKIP je varnostna tehnologija, ki odpravlja pomanjkljivosti tehnologije WEP. Tehnologija TKIP zagotavlja večjo stopnjo varnosti kot tehnologija WEP.

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)AES je varnostna tehnologija z napredno varnostno metodo, ki se razlikuje od tehnologij WEP in TKIP.Tehnologija AES zagotavlja večjo stopnjo varnosti kot tehnologija WEP ali TKIP.

Opombe o ploščah• Plošče prijemajte za

robove, da jih ne umažete. Ne dotikajte se površine. Prah, prstni odtisi ali praske na plošči lahko povzročijo nepravilno delovanje.

• Plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in ga ne puščajte v vozilu, parkiranem na neposredni sončni svetlobi, saj se lahko notranjost vozila močno segreje.

• Ploščo po predvajanju shranite v ovitek.• Ploščo očistite s čistilno

krpo. Obrišite ga od sredine navzven.

• Ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčila ali komercialna čistila za plošče/leče, ali antistatičnih razpršil, ki so namenjena za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.

• Če ste natisnili oznako plošče, se mora oznaka pred predvajanjem posušiti.

• Ne uporabljajte naslednjih plošč.– Plošče za čiščenje leče.– Plošče z nestandardno obliko (npr. z

obliko kartice ali srca).– Plošče z oznako ali nalepko.– Plošče s celofanskim trakom ali nalepko.

• Ne obnavljajte površine na predvajalni strani plošče, da bi odstranili praske.

POMEMBNO OBVESTILO

Pozor: Ta predvajalnik omogoča časovno neomejen prikaz fotografije ali zaslonske slike na zaslonu televizorja. Če pustite na zaslonu televizorja prikazano fotografijo ali zaslonsko sliko dlje časa, lahko trajno poškodujete zaslon televizorja. Televizorji s plazemskim zaslonom in projekcijski televizorji so občutljivi na ta pojav.

SL

Page 47: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Pladenj z vratci

Senzor za daljinski upravljalnik

(odpri/zapri)

(vklop/stanje pripravljenosti)Vklopi predvajalnik ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.

Indikator vklopaSveti, ko je predvajalnik vklopljen.

Pokrovček vtičnice (USB)Odprite pokrovček, da priklopite napravo USB. Glejte razdelek stran 15.

Priključek LAN (10/100)

Vtičnica HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)Oddaja digitalni video in zvočni signal.

Vtičnica HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)Oddaja samo digitalni zvočni signal.Če želite uporabljati to vtičnico, odstranite nameščeno nalepko.

Vtičnica DIGITAL OUT (COAXIAL)

Sprednja plošča

Zadnja plošča

7 SL

Page 48: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

8

Funkcije daljinskega upravljalnika, ki so na voljo, se razlikujejo glede na ploščo in posamezni primer.

Na gumbih , TV + in AUDIO je otipljiva pika. Ta pika omogoča lažje upravljanje predvajalnika.

(odpiranje/zapiranje)Odpre ali zapre pladenj za ploščo.TV (vklopi TV/stanje pripravljenosti)Vklopi televizor ali ga preklopi v stanje pripravljenosti. (vklop/stanje pripravljenosti)Vklopi predvajalnik ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.NET SERVICEVrne na prejšnji portal spletne storitve.TV (izbira TV-vhoda)Preklopi med televizorjem in drugimi vhodnimi viri.

BLUETOOTH (stran 16)• Če ta predvajalnik nima seznanjenih

naprav Bluetooth, se prikaže seznam za iskanje naprav.

• Če je bil predvajalnik že seznanjen z napravo Bluetooth, se poveže z nazadnje povezano napravo. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, se prikaže seznam za iskanje naprav.

• Prekine povezave z napravo Bluetooth. Barvni gumbi (rdeč/zelen/rumen/

moder)Bližnjične tipke za interaktivne funkcije.

(priljubljene) (stran 14)Omogoča dostop do aplikacije, ki je shranjena kot priljubljena.NETFLIXOmogoča dostop do spletne storitve Netflix. Več podrobnosti o spletni storitvi Netflix je na voljo v razdelku s pogostimi vprašanji na spletnem mestu: www.sony.eu/supportTOP MENUOdpre ali zapre glavni meni predvajalnika Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.POP UP/MENUOdpre ali zapre meni predvajalnika Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.OPTIONS (stran 18)Na zaslonu prikaže razpoložljive možnosti.RETURNVrne se na prejšnji zaslon.///Omogoča premikanje za izbiro prikazanega elementa.

Daljinski upravljalnik

SL

Page 49: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

• / je bližnjična tipka, ki omogoča

odpiranje okna za iskanje skladb in vnos številke skladbe med predvajanjem glasbenega CD-ja.

• / je bližnjična tipka, ki omogoča sukanje fotografije za 90 stopinj v smeri urinega kazalca/v nasprotni smeri urinega kazalca.

• / je bližnjična tipka, ki omogoča uporabo funkcij iskanja med predvajanjem videa v domačem omrežju.

• / je bližnjična tipka, ki omogoča zamenjavo fotografije, ko je to omogočeno.

(ENTER)Potrditev izbrane možnosti.HOMEOdpre začetni zaslon predvajalnika.

/ (hitro premikanje naprej/nazaj)• Hitro premikanje naprej/nazaj po plošči

ob pritisku med predvajanjem. Hitrost iskanja se spremeni z vsakim pritiskom gumba.

• Če v načinu premora pritisnete gumb za več kot eno sekundo, se posnetek predvaja v počasnem načinu.

• Če v načinu premora na kratko pritisnete gumb, se predvaja po ena sličica naenkrat.

(predvajanje)Zažene ali znova zažene predvajanje./ (nazaj/naprej)Preskoči na prejšnje/naslednje poglavje, skladbo ali datoteko. (začasna zaustavitev)Začasno zaustavi ali znova zažene predvajanje.SUBTITLE (stran 24)Izbere jezik podnapisov, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posneti večjezični podnapisi. (zaustavitev)Ustavi predvajanje in si zapomni točko ustavitve (točka nadaljevanja).Točka nadaljevanja za naslov/skladbo je zadnja predvajana točka ali zadnja fotografija za mapo s fotografijami.AUDIO (stran 24)Izbere jezik posnetka, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posneti večjezični posnetki. Izbere zvočni posnetek na CD-jih.

(izklop zvoka)Začasno izklopi zvok televizorja.

TV (glasnost) +/–S tem gumbom prilagodite glasnost televizorja.DISPLAYNa zaslonu prikaže informacije o predvajanju.

Zaklepanje pladnja za ploščo (ključavnica za otroke)Pladenj za ploščo lahko zaklenete, da preprečite nenamerno odpiranje.Ko je predvajalnik vklopljen, na daljinskem upravljalniku pritisnite (ustavitev), HOME in nato TOP MENU, da zaklenete ali odklenete pladenj.

Pritisnite in držite TV ter nato z gumbom daljinskega upravljalnika pritisnite kodo proizvajalca televizorja in jo držite več kot 2 sekundi. Če je navedenih več gumbov daljinskega upravljalnika, jih poskusite vnašati posamično, dokler ne najdete tistega, ki deluje z vašim televizorjem.

Primer: Če je vaš televizor znamke Hitachi, pritisnite in pridržite TV , nato pa pritisnite barvni gumb (zeleni) in ga držite za več kot 2 sekundi.

Daljinski upravljalnik predvajalnika morda ne bo delal z vašim televizorjem, če predvajalnik ne podpira modela oz. modelnega leta televizorja. V tem primeru uporabite daljinski upravljalnik televizorja.

Kode televizorjev, ki jih je mogoče upravljati

Proizvajalec Gumb daljinskega upravljalnika

Sony (Default) NET SERVICE

Philips TV / BLUETOOTH/POP UP/MENU

Panasonic Barvni gumb (rdeči)/NETFLIX

Hitachi Barvni gumb (zelen)

Sharp Barvni gumb (rumen)

Toshiba Barvni gumb (moder)

Loewe (priljubljene)

Samsung TOP MENU

LG/Goldstar RETURN

9 SL

Page 50: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

10

Uvod

1: Preverjanje priložene dodatne opreme• Daljinski upravljalnik (1)• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)

2: Povezovanje s televizorjem ali z zvočniškim modulom/AV-ojačevalnikom (sprejemnikom)

Za uživanje v predvajalniku lahko uporabite različne načine povezovanja. Način povezave izberite glede na funkcije in vtičnice na zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku).

* Kabel Premium High Speed HDMI ali kabel High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s.

• Za ogledovanje slik v HDMI-oblikah visoke ločljivosti (4K 60p/Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision itd.) s

predvajalnikom povežite televizor, ki podpira uporabljeno video obliko.• Za prikazovanje slik v HDMI-oblikah visoke ločljivosti morate predvajalnik in televizor povezati s

kablom Premium High Speed HDMI, ki podpira širokopasovni prenos 18 Gb/s (ni priložen).• Če uporabljate televizor BRAVIA, morate na njem prilagoditi nastavitev oblike signala HDMI.

Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.• Za uporabo tehnologije Dolby Vision v meniju [Screen Settings] predvajalnika nastavite možnost

[Dolby Vision Output] (stran 20).• Če imate zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) neposredno priključen na televizor, si oglejte

načine povezave na strani 11.• Če naletite na težave ali potrebujete več informacij, si oglejte "Odpravljanje težav" (stran 27).

Ne priklopite napajalnega kabla, dokler ne priklopite vseh drugih kablov.

Povezovanje s televizorjem

Kabel HDMI*(ni priložen)

V vtičnico HDMI OUT 1

SL

Page 51: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Uvo

d

Način povezave izberite glede na funkcije in vtičnice na zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku). V nadaljevanju so prikazani primeri glavnih načinov povezovanja.Za podrobnosti o zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku) glejte navodila za uporabo, ki so mu priložena.

Povezovanje s televizorjem prek zvočniškega modula/AV-ojačevalnika (sprejemnika)

Zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) z vhodom HDMI, ki podpira 4K

Zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) z vhodom HDMI, ki ne podpira 4K

Če televizor in zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) priključite s kablom HDMI (ni priložen), se zvok morda ne bo predvajal ali pa izbranega vhoda ne boste mogli preklopiti na predvajalnik. Glejte razdelek "Odpravljanje težav" (stran 27).

Če izberete ta način povezave, nastavite možnost [HDMI Audio Output] v meniju [System Settings] na [HDMI1] ali [Auto] (stran 25).

Če želite uživati v signalih Bitstream (Dolby/DTS), nastavite [BD Secondary Audio] v [Audio Settings] (stran 22).

Za ogledovanje slik v HDMI-oblikah visoke ločljivosti (4K 60p/Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision itd.) morajo vse priključene naprave podpirati uporabljeno video obliko.

Kabel HDMI*(ni priložen)

Kabel HDMI*(ni priložen)

Zvočni/video signali

Zvočni/videosignali

V vtičnico HDMI OUT 1

Kabel High Speed HDMI(ni priložen)

Kabel HDMI* (ni priložen)

Video signali

Zvočni signali

V vtičnico HDMI OUT 2V vtičnico HDMI OUT 1

Če izberete ta način povezave, nastavite možnost [HDMI Audio Output] v meniju [System Settings] na [HDMI2] ali [Auto] (stran 25).

11 SL

Page 52: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

12

* Kabel Premium High Speed HDMI ali kabel High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s.

• Za prikazovanje slik v HDMI-oblikah visoke ločljivosti morate predvajalnik in televizor povezati s

kablom Premium High Speed HDMI, ki podpira širokopasovni prenos 18 Gb/s (ni priložen).• Za uporabo tehnologije Dolby Vision v meniju [Screen Settings] predvajalnika nastavite možnost

[Dolby Vision Output] (stran 20).• Če naletite na težave ali potrebujete več informacij, si oglejte "Odpravljanje težav" (stran 27).

3: Omrežna povezavaČe predvajalnika ne nameravate povezati z omrežjem, pojdite na "4: Easy Setup" (stran 13).

• Za podrobnosti o nastavitvah omrežne povezave si oglejte [Network Settings] (stran 25).• Ko je predvajalnik priključen na internet in je na voljo posodobitev programske opreme, se na zaslonu

samodejno pojavi obvestilo o posodobitvi programske opreme.

Priporočamo uporabo zaščitenega in ravnega vmesniškega kabla (kabel LAN).

Zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) brez vhoda HDMI, ki ne podpira 4K

Nastavitev žične povezave

Koaksialni digitalni kabel(ni priložen)

Kabel HDMI* (ni priložen)

Zvočni signali

V vtičnicoHDMI OUT 1

Če izberete ta način povezave, nastavite možnost [HDMI Audio Output] v meniju [System Settings] na [HDMI1] ali [Auto] (stran 25).

Video signali

ModemUsmerjevalnik Internet

Omrežni kabel(ni priložen)

Omrežni kabel(ni priložen)

SL

Page 53: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Uvo

d

Med predvajalnikom in usmerjevalnikom za brezžično omrežje kabel ni potreben.

4: Easy Setup

1 Vstavite dve bateriji R03 (velikost AAA) tako, da sta konca baterij + in – pravilno obrnjena glede na oznake v predelih za baterijo daljinskega upravljalnika.

2 Napajalni kabel predvajalnika priključite v električno vtičnico.

3 Pritisnite , da vklopite predvajalnik. Zasveti indikator vklopa.

4 Vklopite televizor in na daljinskem upravljalniku pritisnite TV za nastavitev ustreznega vhoda. Na zaslonu televizorja se prikaže signal iz predvajalnika.

5 Izvedite postopek [Easy Setup].Upoštevajte navodila na zaslonu in prilagodite osnovne nastavitve z gumbi /// nato pritisnite ENTER na daljinskem upravljalniku.

• Ko je postopek [Easy Setup] končan, izberite

[Easy Network Settings] za uporabo omrežnih funkcij predvajalnika.

• Če želite omogočiti brezžično povezavo, nastavite [Internet Settings] v [Network Settings] na [Wireless Setup].

• Če želite onemogočiti brezžično povezavo, nastavite [Internet Settings] v [Network Settings] na [Wired Setup].

• Če ni signala ali se prikaže črn zaslon, glejte Odpravljanje težav (stran 27).

Nastavitev brezžične povezave

Usmerjevalnik za brezžično omrežje

Modem Internet

Omrežni kabel(ni priložen)

Ob prvem vklopuPočakajte nekaj trenutkov, da se predvajalnik vklopi in da se zažene postopek enostavne nastavitve [Easy Setup].

v električno vtičnico

ENTER

///

13 SL

Page 54: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

14

Začetni zaslonZačetni zaslon se prikaže, ko pritisnete gumb HOME. Z /// izberite aplikacijo, nato pa pritisnite ENTER.

Na začetnem zaslonu se prikažejo sledeče aplikacije.Po vzpostavitvi internetne povezave se v spodnjem delu zaslona prikažejo ikone aplikacij omrežnih storitev.

(Disc):Predvaja ploščo.

[USB device]:Predvaja vsebino z naprave USB (stran 15).

[Media Server]:Predvaja datoteke s strežnika v domačem omrežju s predvajalnikom (stran 16).

[Setup]:Prilagodi nastavitve predvajalnika (stran 20).

Gumbu daljinskega upravljalnika

(priljubljene) lahko določite aplikacijo plošča/naprava USB/predstavnostni strežnik/omrežne storitve.To storite tako, da medtem ko je izbrana ikona aplikacije, v meniju z možnostmi izberete [Register as Favourite].Če določite novo priljubljeno aplikacijo, se predhodno izbrana priljubljena aplikacija nadomesti z novo.

Aplikacija

SL

Page 55: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Pre

dvaja

nje

Predvajanje

Predvajanje ploščePredvajalnik omogoča predvajanje plošč Ultra HD Blu-ray, BD, DVD in CD. Če vas zanima "Plošče, ki jih lahko predvaja ta sistem", si oglejte stran 34.

1 Pritisnite (odpiranje/zapiranje) in namestite ploščo na pladenj za ploščo.Stran plošče z napisom ali sliko mora biti obrnjena navzgor.Dvostransko ploščo namestite tako, da je stran, ki jo želite predvajati, obrnjena navzdol.

2 Pritisnite gumb (odpiranje/zapiranje), da zaprete podstavek za plošče.Predvajanje se začne.Če se predvajanje ne začne samodejno, v aplikaciji (plošča) izberite kategorijo [Video], [Music] ali [Photo] in pritisnite ENTER ali (predvajaj).

(Mešana plošča) vsebuje podatkovno

vsebino. Pritisnite gumb OPTIONSna daljinskem upravljalniku in izberite [Data Contents], da se prikaže vsebina, ki je na voljo.

Predvajanje plošče Blu-ray 3D1 Pripravite se za predvajanje plošče Blu-ray

3D.• S kablom High Speed HDMI povežite

predvajalnik in združljive 3D-naprave.• Nastavite [3D Output Setting] in [TV

Screen Size Setting for 3D] v [Screen Settings] (stran 21).

2 Vstavite ploščo Blu-ray 3D.Način delovanja se razlikuje glede na ploščo. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena plošči.

Glejte tudi navodila za uporabo, ki so priložena televizorju in povezani napravi.

Kadar je možnost [Dolby Vision Output] v meniju [Screen Settings] nastavljena na [On], predvajanje v 3D ni na voljo.

Predvajanje plošče 4K Ultra HD Blu-ray1 Pripravite se za predvajanje plošče 4K

Ultra HD Blu-ray.• Predvajalnik s kablom Premium High

Speed HDMI, ki podpira širokopasovni prenos 18 Gb/s (ni priložen), povežite s televizorjem, ki podpira 4K 60p.

• Če uporabljate televizor BRAVIA, morate na njem prilagoditi nastavitev oblike signala HDMI. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.

2 Vstavite ploščo 4K Ultra HD Blu-ray. Način delovanja se razlikuje glede na ploščo. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena plošči.

Predvajanje plošče 4K Ultra HD Blu-ray brez ključa za ploščo lahko zahteva omrežno povezavo glede na omrežno okolje in uradni strežnik ključev (studio).

Predvajanje iz naprave USBČe vas zanima "Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati", si oglejte stran 35.

1 Odprite pokrovček vtičnice USB.

2 Priklopite napravo USB v vtičnico USB na predvajalniku.

15 SL

Page 56: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

16

3 Na začetnem zaslonu izberite [USB device] z uporabo / in pritisnite ENTER.

4 Izberite kategorijo [Video], [Music] ali [Photo] z gumboma / in pritisnite ENTER.

Pred priključitvijo ali odstranitvijo naprave USB izklopite predvajalnik, da preprečite poškodbe podatkov ali okvaro naprave USB.

Predvajanje datotek v domačem omrežju

Izdelek, združljiv z domačim omrežjem, lahko prek omrežja predvaja videoposnetke/glasbo/fotografije, shranjene v drugem izdelku, ki je združljiv z domačim omrežjem.

Pripravite se za uporabo domačega omrežja.

1 Povežite predvajalnik z omrežjem (stran 12).

2 Pripravite druge izdelke, združljive z domačim omrežjem. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena izdelku.

Predvajanje datoteke s strežnika v domačem omrežju s predvajalnikom (predvajalnik v domačem omrežju)

V aplikaciji [Media Server] na začetnem zaslonu izberite kategorijo [Video], [Music] ali [Photo], nato pa izberite datoteko, ki jo želite predvajati.

Predvajanje datoteke iz strežnika v domačem omrežju prek drugega izdelka (upodabljalnik)Pri predvajanju datotek s strežnika v domačem omrežju s tem predvajalnikom lahko predvajanje upravljate z izdelkom, ki je združljiv z upravljalnikom domačega omrežja (telefon itd.).

Predvajalnik upravljajte z upravljalnikom domačega omrežja. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena upravljalniku domačega omrežja.

Poslušanje zvoka na napravi BLUETOOTH®S povezavo Bluetooth lahko glasbo s predvajalnika brezžično prenašate na napravo Bluetooth in jo na njej poslušate.Ko napravo prvič povezujete s predvajalnikom prek povezave Bluetooth, je potrebno seznanjanje* (registracija naprave). Napravo Bluetooth predhodno seznanite s predvajalnikom. Ko so naprave Bluetooth enkrat seznanjene, jih ni treba znova seznanjati.S predvajalnikom lahko seznanite do devet naprav Bluetooth. Če s predvajalnikom seznanite še deseto napravo, se najstarejša seznanjena ali povezana naprava izbriše.

* Seznanjanje je postopek, pri katerem se naprave Bluetooth pred povezavo medsebojno registrirajo.

To funkcijo podpirajo samo zvočniki Bluetooth ali slušalke Bluetooth. Prenos glasbe in drugih vsebin s pametnega telefona ali z računalnika in njihovo predvajanje na predvajalniku nista mogoča.

StrežnikPredvajalnik

Strežnik

Upravljalnik

Upodabljalnik

SL

Page 57: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Pre

dvaja

nje

Primer:

Vzpostavljanje povezave z napravo BluetoothPred seznanjanjem naprave Bluetooth s tem predvajalnikom, možnost [Bluetooth Mode] v meniju [Bluetooth Settings] nastavite na [On] (stran 23).

1 Oddaljenost med napravo Bluetooth in predvajalnikom mora biti največ en meter.

2 Vklopite napravo Bluetooth in njeno funkcijo Bluetooth.– Če napravo prvič povezujete s

predvajalnikom, jo nastavite na način seznanjanja.

– Za več podrobnosti o nastavitvah načina seznanjanja glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Ko so naprave Bluetooth enkrat seznanjene, jih ni treba znova seznanjati.

3 Na začetnem zaslonu izberite [Setup] z uporabo / in pritisnite ENTER.

4 Z gumbi / in ENTER izberite [Bluetooth Settings] – [Device List].Prikažejo se razpoložljive naprave za vzpostavitev povezave Bluetooth.

5 Večkrat pritisnite /, da izberete želeno napravo, nato pa pritisnite ENTER.Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena, se na televizijskem zaslonu prikaže ime naprave.

• Med predvajanjem lahko prikažete seznam

naprav, tako da na daljinskem upravljalniku pritisnete OPTIONS, nato pa izberete možnost [Bluetooth Device] (stran 18).

• Povezavo z zadnjo povezano napravo Bluetooth lahko hitro znova vzpostavite z gumbom BLUETOOTH na daljinskem upravljalniku.

Po zaključku "Vzpostavljanje povezave z napravo Bluetooth" (stran 17):

1 Začnite predvajati vsebino.

2 Najprej prilagodite glasnost naprave Bluetooth. Če je raven glasnosti še vedno nizka/visoka, na daljinskem upravljalniku med predvajanjem pritisnite OPTIONS in izberite možnost [Bluetooth Volume], nato pa za prilagoditev glasnosti pritisnite /.

• Predvajalnik ne more predvajati zvoka naprav

Bluetooth, ki ne podpirajo zaščite vsebine SCMS-T.

• Izhod nekaterih vsebin v naprave Bluetooth ni mogoč zaradi zaščite avtorskih pravic.

• Nekatere naprave Bluetooth ne podpirajo nastavljanja glasnosti.

• Takoj od začetka predvajanja ali dlje časa ne poslušajte zvoka pri visoki ravni glasnosti, saj s tem lahko poškodujete svoj sluh in zvočno napravo.

• Odvisno od povezane naprave Bluetooth in okoliščin lahko nastopi šumenje ali preskakovanje zvoka.

Prekinitev povezave z napravo BluetoothOpravite enega od naslednjih korakov:– Na daljinskem upravljalniku (stran 8)

pritisnite BLUETOOTH.– Onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi

Bluetooth.– Izklopite predvajalnik ali napravo Bluetooth.

Preden izklopite napravo Bluetooth, zmanjšajte raven glasnosti na televizorju, da preprečite nenadno predvajanje zvoka pri visoki ravni glasnosti.

Pametni telefon

Predvajalnik

Zvočnik

Slušalkeali

Poslušanje zvoka na napravi Bluetooth

17 SL

Page 58: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

18

Zvoku iz tega predvajalnika lahko prisluhnete prek naprave Bluetooth in izhoda HDMI hkrati.

Če želite nastaviti to funkcijo, opravite enega od naslednjih korakov:– Možnost [Bluetooth Output] v meniju

[Bluetooth Settings] nastavite na [Bluetooth + HDMI].

– Na daljinskem upravljalniku med predvajanjem pritisnite OPTIONS in izberite [Bluetooth Output], nato pa izberite [Bluetooth + HDMI].

• Prek zvočne naprave in izhoda HDMI se

predvaja ista zvočna vsebina.• Ta funkcija ne omogoča vzpostavitve sistema

prostorskega zvoka.• Oblika zvočnega zapisa HDMI se lahko

spremeni.• Časovne sledi zvočnega izhoda HDMI in

Bluetooth morda ne bodo sinhronizirane.• Če je zvočnik Bluetooth daleč od predvajalnika,

npr. v drugem prostoru ali ločen s steno, bo povezava Bluetooth nestabilna.

Razpoložljive možnostiČe pritisnete gumb OPTIONS, so na voljo številne nastavitve in načini predvajanja. Razpoložljive možnosti so odvisne od posameznega primera.

Osnovne možnosti [Repeat Setting]*1: nastavi način

ponavljanja. [Play]/[Stop]: zažene ali ustavi

predvajanje. [Play from start]: Predvaja posnetek od

začetka. [Bluetooth Output]*2: Preklopi med

zvočnim izhodom samo iz naprave Bluetooth in zvočnim izhodom iz naprave Bluetooth in izhodom HDMI pri vzpostavljeni povezavi Bluetooth.

[Bluetooth Device]*2: Prikaže seznam naprav Bluetooth.

[Bluetooth Volume]*2: Prikaže pogled prilagoditve glasnosti za napravo Bluetooth. Ta menijski element je na voljo samo, ko je povezana naprava Bluetooth.

Samo Video [3D Output Setting]*3: omogoči/onemogoči

samodejno predvajanje 3D-videa. [A/V SYNC]: prilagodi razmik med sliko in

zvokom z zakasnitvijo zvoka glede na sliko (0–120 milisekund).

[Display Info Position]: premakne položaj prikaza informacij o predvajanju na sredino zaslona.

[Subtitle Shift]: premakne položaj prikaza podnapisov Ultra HD Blu-ray/BD/DVD navzgor ali navzdol.

[HDR Conversion]*4: pretvori signal HDR (High Dynamic Range) v signal SDR (Standard Dynamic Range), ko je predvajalnik povezan s televizorjem ali projektorjem, ki ne podpira vhoda HDR. Z izbiro večje vrednosti je slika bolj podobna načinu HDR, se pa zaradi tega zmanjša svetlost.

[Video Settings]*3*5:– [Picture Quality Mode]: izbere nastavitve

slike za različna svetlobna okolja. [Direct] [Brighter Room]*6

[Theatre Room]*6

[Auto]: upravljanje načina za odpravljanje šumov (NR) je odvisno od predstavnosti in vsebin.

Poslušanje zvoka prek naprave Bluetooth in izhoda HDMI

SL

Page 59: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Pre

dvaja

nje

[Custom1]/[Custom2] [FNR]: zmanjša naključni šum,

prikazan na sliki. [BNR]: zmanjša mozaični blokovni

šum na sliki. [MNR]: zmanjša manjše popačenje

slike ob robovih (brenčanje). [Contrast] [Brightness] [Colour] [Hue]

[Pause]: začasno ustavi predvajanje. [Title Search]: poišče naslov na plošči Ultra

HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO in začne predvajanje na začetku.

[Chapter Search]: poišče poglavje in začne predvajanje na začetku.

Le Video in Music [Top Menu]: prikaže glavni meni

predvajalnika Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. [Menu]/[Popup Menu]: prikaže pojavni

meni predvajalnika Ultra HD Blu-ray/BD ali meni DVD-predvajalnika.

[Audio]: spremeni jezik posnetka, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posneti večjezični posnetki. Izbere zvočni posnetek na CD-jih.

[Subtitle]: spremeni jezik podnapisov, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posneti večjezični podnapisi.

[Angle]: preklopi na druge kote gledanja, če je na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posnetih več kotov.

[Number Entry]: Izbere številko z uporabo tipke /// na daljinskem upravljalniku.

Samo Music [Track Search]: poišče številko skladbe

med predvajanjem glasbenega CD-ja. [Add Slideshow BGM]: Registrira

glasbene datoteke v pomnilniško napravo USB kot diaprojekcijo z glasbo v ozadju (BGM).

[Shuffle Setting]: nastavite na [On] za predvajanje glasbenih datotek v naključnem vrstnem redu.

[Group Search]: poišče številko skupine med predvajanjem plošče DVD AUDIO.

Samo Photo [Slideshow Speed]: spremeni hitrost

diaprojekcije. [Slideshow Effect]: nastavi učinek za

diaprojekcije. [Slideshow BGM]*7:

– [Off]: izklopi funkcijo.– [My Music from USB]: nastavi glasbene

datoteke, registrirane v razdelku [Add Slideshow BGM].

– [Play from Music CD]: nastavi skladbe na ploščah CD-DA.

[2D Playback]*8: nastavi predvajanje na 2D-sliko.

[Change Display]: preklopi med zaslonoma [Grid View] in [List View].

[View Image]: prikaže izbrano fotografijo. [Slideshow]: predvaja diaprojekcijo. [Rotate Left]: zasuče fotografijo v nasprotni

smeri urinega kazalca za 90 stopinj. [Rotate Right]: zasuče fotografijo v smeri

urinega kazalca za 90 stopinj.

*1 Možnost [Repeat Setting] ni na voljo med

predvajanjem naslovov BDJ ali za interaktivni naslov HDMV.

*2 Možnosti [Bluetooth Output], [Bluetooth Device] in [Bluetooth Volume] niso na voljo med predvajanjem fotografij v domačem omrežju.

*3 Ni na voljo, kadar je možnost [Dolby Vision Output] v meniju [Screen Settings] nastavljena na [On].

*4 Možnost [HDR Conversion] je na voljo samo med predvajanjem videa HDR, ko prikazovalna naprava ni združljiva s prikazom načina HDR ali ko je možnost [HDR Output] v meniju [Screen Settings] nastavljena na [Off].

*5 Izhod [Video Settings] morda ni dobro viden z običajnimi očmi.

*6 Možnosti [Brighter Room] in [Theatre Room] nista na voljo med predvajanjem videa HDR.

*7 Možnost [Slideshow BGM] ni na voljo med predvajanjem fotografij v domačem omrežju.

*8 Možnost [2D Playback] je na voljo samo med predvajanjem 3D-fotografij.

19 SL

Page 60: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

20

Nastavitve in prilagoditve

Uporaba zaslonov za nastavitveČe želite spremeniti nastavitve predvajalnika, na začetnem zaslonu izberite možnost

[Setup].Privzete nastavitve so podčrtane.

1 Na začetnem zaslonu izberite [Setup] z uporabo / in pritisnite ENTER.

2 S puščicami / izberite ikono za nastavitev kategorije in pritisnite ENTER.

[Update via Internet]Z omrežjem, ki je na voljo, posodobi programsko opremo predvajalnika. Omrežje mora biti povezano z internetom. Glejte »3: Omrežna povezava« (stran 12).

• Če se pojavi na zaslonu obvestilo o posodobitvi

programske opreme, ko vklopite predvajalnik, ki je priključen na internet, sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

[Update via USB Memory]S pomnilniško napravo USB posodobi programsko opremo predvajalnika. Ustvarite mapo z imenom "UPDATE", kamor shranite vse posodobitvene datoteke. Predvajalnik lahko prepozna do 500 datotek/map na posamezni ravni, vključno s posodobitvenimi datotekami/mapami.

• Priporočamo vam, da programsko opremo

posodobite približno vsaka 2 meseca.• Če je stanje omrežja slabo, obiščite spletno

stran www.sony.eu/support in prenesite najnovejšo različico programske opreme ter jo posodobite s pomnilniško napravo USB.Informacije o posodobitvenih funkcijah najdete tudi na spletnem mestu.

• Med posodobitvijo upravljajte predvajalnik s priloženim daljinskim upravljalnikom.

[BRAVIA Mode][On]: nastavi [Dolby Vision Output], [4K Upscale Setting] in [Video Settings] na način, ki je optimiran za televizorje BRAVIA.[Off]: izklopi funkcijo.

[HDR Output][Auto]: glede na vsebine in zmogljivosti HDMI-SINK oddaja signale HDR.Možnost pretvarjanja funkcije je uporabljena, če je vsebina HDR in HDMI-SINK ne podpira HDR.[Off]: vedno izhod SDR.

[Dolby Vision Output][On]: oddaja signale 4K/Dolby Vision prek naprav, združljivih s 4K/Dolby Vision.[Off]: samodejno oddaja signale HDR, če priključite opremo, združljivo s 4K/HDR ali 4K/Dolby Vision.

Če je izbrana možnost [On], predvajanje v 3D ni na voljo.

[Display Type][TV]: to možnost izberite, ko je predvajalnik priključen na televizor. [Projector]: to možnost izberite, ko je predvajalnik priključen na projektor.

Možnost [HDR Conversion] se bo prilagodila glede na izbrano vrsto prikaza. Čeprav je izbrana enaka vrednost nastavitve možnosti [HDR Conversion], je dinamični razpon drugačen.

[Output Video Resolution]Običajno izberite možnost [Auto].

[24p Output]Video signale 24p oddaja samo, če je v sistem prek priključka HDMI priključen televizor, ki podpira ločljivost 24p, možnost [Output Video Resolution] pa je nastavljena na možnost [Auto], [1080p] ali možnost [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM][Auto]: Video signale 24 Hz oddaja samo, ko je televizor, ki podpira ločljivost 24p, priključen v vtičnico HDMI OUT.[On]: vklopi funkcijo.[Off]: to možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 24p.

[Software Update]

[Screen Settings]

SL

Page 61: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Nastavitve

in p

rilago

ditve

[DVD-ROM][Auto]: Video signale 24 Hz oddaja samo, ko je televizor, ki podpira ločljivost 24p, priključen v vtičnico HDMI OUT.[Off]: to možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 24p.

[Data content]Ta funkcija je na voljo vsebinam predvajanja, ki so shranjene v pomnilniški napravi USB ali podatkovni plošči.[Auto]: Video signale 24 Hz oddaja samo, ko je televizor, ki podpira ločljivost 24p, priključen v vtičnico HDMI OUT.[Off]: to možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 24p.

[Network content]Ta funkcija je na voljo vsebinam predvajanja z drugega omrežja, kot je domače omrežje itd.[Auto]: Video signale 24 Hz oddaja samo, ko je televizor, ki podpira ločljivost 24p, priključen v vtičnico HDMI OUT.[Off]: to možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 24p.

[4K Upscale Setting][Auto1]: če predvajate videoposnetke, ki niso 4K, oddaja video signale 2K (1920 × 1080), če je vzpostavljena povezava z opremo, ki je združljiva z načinom Sony 4K, oz. oddaja video signale 4K, če je vzpostavljena povezava z opremo, ki ni združljiva z načinom Sony 4K.Oprema signale pretvori v videosignale 4K.[Auto2]: ob priključku opreme, združljive s 4K, samodejno oddaja video signale 4K.[Off]: izklopi funkcijo.

• Če sistem ne zazna opreme Sony, ko izberete

možnost [Auto1], bo učinek enak kot pri izbiri možnosti [Auto2].

• Pri predvajanju fotografij ali videoposnetkov prek omrežnih storitev se uporabi enak učinek, kot ga ima nastavitev [Auto2], ne glede na to nastavitev.

• Med predvajanjem 3D-videoposnetka v 3D se uporabi enak učinek, kot ga ima nastavitev [Off], ne glede na to nastavitev.

• Odvisno od povezane opreme in kombinacije z drugimi nastavitvami se prikaz na zaslonu morda ne bo ujemal s to nastavitvijo.

[YCbCr/RGB (HDMI)][Auto]: Samodejno zazna vrsto priključenega televizorja in preklopi na nastavitve ujemajoče barve.[YCbCr (4:2:2)]: Oddaja video signale YCbCr 4:2:2.[YCbCr (4:4:4)]: predvaja video signale YCbCr 4:4:4.[RGB]: Oddaja video signale RGB.

Ni na voljo, kadar je možnost [Dolby Vision Output] nastavljena na [On].

[HDMI Deep Colour Output][Auto]: Če priključeni televizor podpira funkcijo Deep Colour, oddaja 12-/10-bitne video signale.[Off]: to možnost izberite, kadar je slika motena ali če so prikazane barve videti nenaravne.

Ni na voljo, kadar je možnost [Dolby Vision Output] nastavljena na [On].

[IP Content NR][Auto] / [Strong] / [Medium] / [Mild]: za internetno vsebino prilagodite kakovost slike.[Off]: izklopi funkcijo.

[3D Output Setting][Auto]: to možnost izberite v običajnem primeru.[Off]: to možnost izberite, če želite vsebino predvajati v 2D ali če želite z uporabo vsebine 3D, uživati v predvajanju signalov 4K.

Ni na voljo, kadar je možnost [Dolby Vision Output] nastavljena na [On].

[TV Screen Size Setting for 3D]Nastavi velikost zaslona združljivega 3D-televizorja.

Ni na voljo, kadar je možnost [Dolby Vision Output] nastavljena na [On].

[TV Type][16:9]: to možnost izberite pri povezavi televizorja s širokim zaslonom ali televizorja s funkcijo širokega zaslona.[4:3]: to možnost izberite pri povezavi televizorja z zaslonom 4 : 3 brez funkcije širokega zaslona.

21 SL

Page 62: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

22

[Screen Format][Full]: to možnost izberite pri povezavi televizorja s funkcijo širokega zaslona. Zaslonska slika 4 : 3 se prikaže v razmerju 16 : 9 tudi na televizorju s širokim zaslonom.[Normal]: spremeni velikost slike, tako da se ta prilagodi velikosti zaslona in ohrani razmerje izvirne slike.

[DVD Aspect Ratio][Letter Box]: prikaže široko sliko s črnim pasom na vrhu in na dnu.[Pan & Scan]: prikaže sliko polne višine na celotnem zaslonu, s prirezanimi stranicami.

[Cinema Conversion Mode][Auto]: to možnost izberite v običajnem primeru. Predvajalnik samodejno zazna, ali je material video ali film, ter preklopi na ustrezen način pretvorbe.[Video]: način pretvarjanja, ki je primeren za video, bo izbran ne glede na material.

[Pause Mode][Auto]: to možnost izberite v običajnem primeru. Dinamični videoposnetek se pojavi brez zamegljenosti.[Frame]: prikažejo se statične slike v visoki ločljivosti.

[Digital Audio Output][Auto]: to možnost izberite v običajnem primeru. Oddaja zvočne signale glede na stanje povezanih naprav.[PCM]: iz vtičnice DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT oddaja signale PCM. To možnost izberite, če se priključena naprava ne predvaja.

Ko je povezava z napravo Bluetooth vzpostavljena, je ta funkcija onemogočena. Oblika zvočnega zapisa se lahko pri vzpostavljeni povezavi Bluetooth spremeni.

[DSD Output Mode][Auto]: Oddaja signal DSD iz vtičnice HDMI OUT, ko se predvaja datoteka oblike zapisa Super Audio CD & DSD (če priključena naprava podpira tudi DSD).Oddaja signal LPCM iz vtičnice HDMI OUT, ko se predvaja datoteka oblike zapisa Super Audio CD & DSD (če priključena naprava ne podpira DSD).

[Off]: oddaja signale PCM iz vtičnice HDMI OUT, ko se predvaja datoteka oblike zapisa Super Audio CD in DSD.

Ko je povezava z napravo Bluetooth vzpostavljena, je ta funkcija onemogočena. Oblika zvočnega zapisa se lahko pri vzpostavljeni povezavi Bluetooth spremeni.

[BD Secondary Audio][On]: pridobljen zvok oddaja z mešanjem interaktivnega in sekundarnega zvoka za primarni zvok.[Off]: oddaja le primarni zvok. To možnost izberite, če želite predvajati signale Bitstream (Dolby/DTS) na zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku).

Če želite uživati v signalih Bitstream (Dolby/DTS), nastavite možnost [BD Secondary Audio] na [Off] in možnost [Digital Audio Output] na [Auto].

[DTS Neo:6][Cinema]/[Glasba]: glede na zmogljivost priključene naprave in uporabo načina [Cinema]/[Glasba] lahko iz vtičnice HDMI OUT oddaja simuliran večkanalni zvok iz 2 kanalnih virov.[Off]: iz vtičnice HDMI OUT oddaja zvok z originalnim številom kanalov.

Kadar je možnost [DTS Neo:6] nastavljena na [Cinema] ali [Glasba], možnost [DSEE HX] ne more biti nastavljena na [On].

[48kHz/96kHz/192kHz PCM][48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: nastavi frekvenco vzorčenja za signale PCM, ki jih oddaja iz vtičnice DIGITAL OUT (COAXIAL).

Nekatere naprave ne podpirajo frekvenc vzorčenja [96kHz] in [192kHz].

[DSEE HX][On]: zvočno datoteko pretvori v zvočno datoteko z visoko ločljivostjo in poustvari čist vrhunski zvok, ki se pogosto izgubi.[Off]: izklopi funkcijo.

Vir mora biti 2-kanalni in 44.1/48 kHz.

[Audio Settings]

SL

Page 63: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Nastavitve

in p

rilago

ditve

[Audio DRC][Auto]: omogoča predavanje pri dinamičnem razponu, ki ga določa plošča (le plošča BD-ROM). Druge plošče lahko predvajate na ravni [On].[On]: omogoča predvajanje pri standardnih ravneh stiskanja.[Off]: stiskanje ne deluje. Proizvaja bolj dinamični zvok.

[Downmix][Surround]: oddaja zvočne signale s prostorskimi učinki. To možnost izberite pri povezovanju zvočne naprave, ki podpira možnost Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS Neo 6.[Stereo]: oddaja zvočne signale brez prostorskih učinkov. To možnost izberite pri povezovanju zvočne naprave, ki ne podpira možnosti Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS Neo 6.

Če vas zanima "Poslušanje zvoka na napravi BLUETOOTH®", si oglejte stran 16.

[Bluetooth Mode][On]: omogoči nastavitve in funkcije Bluetooth.[Off]: onemogoči nastavitve in funkcije Bluetooth.

[Device List]Prikaže seznam seznanjenih in zaznanih sprejemnikov Bluetooth, ko je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [On] .

[Bluetooth Codec - AAC] / [Bluetooth Codec - LDAC]

Ta funkcija je omogočena, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [On]. [On]: omogoči kodek AAC/LDAC.[Off]: onemogoči kodek AAC/LDAC.

Ko je povezava z napravo Bluetooth vzpostavljena, je ta funkcija onemogočena.

LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja podjetja Sony, ki omogoča prenos zvočne vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi prek povezave Bluetooth. Za razliko od drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo standard Bluetooth (npr. SBC), deluje brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko ločljivostjo* na nižjo raven, omogoča prenos trikrat večje količine podatkov** prek brezžičnega omrežja Bluetooth kot druge tehnologije ter zagotavlja neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi učinkovitega šifriranja in optimiziranega paketiranja.* Razen vsebin formata DSD.** V primerjavi s tehnologijo SBC (šifriranje

podpasov), ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

[Wireless Playback Quality]Ta funkcija je omogočena, kadar sta možnosti [Bluetooth Mode] in [Bluetooth Codec - LDAC] nastavljeni na [On]. Če je pretakanje videoposnetkov prek povezave Wi-Fi nestabilno, pri spodnji nastaviti izberite [Connection] in povezava Wi-Fi bo znova stabilna.[Auto]: Samodejno nastavi hitrost prenosa podatkov za LDAC.[Sound Quality]: Uporabi se najvišja hitrost prenosa podatkov. To je priporočena nastavitev za poslušanje glasbe, vendar predvajanje glasbe lahko postane nestabilno, če kakovost povezave ni ustrezna.[Standard]: Uporabi se srednja hitrost prenosa podatkov. Ta način omogoča ravnovesje med kakovostjo zvoka in nemotenim predvajanjem.[Connection]: Preprečevanje motenj predvajanja se obravnava prednostno. Kakovost zvoka bo najverjetneje sprejemljiva in stanje povezave nemoteno.

[Bluetooth Output] (stran 18)[Bluetooth]: predvaja zvok iz naprave Bluetooth.[Bluetooth + HDMI]: predvaja zvok iz naprave Bluetooth in izhoda HDMI.

[BD/DVD Menu Language]Izbere privzet jezik menija za napravo Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Izberite možnost [Select Language Code] in vnesite kodo za jezik, ki se nanaša na "Seznam jezikovnih kod" (stran 39).

[Bluetooth Settings]

[BD/DVD Viewing Settings]

23 SL

Page 64: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

24

[Audio Language]Izbere privzet jezik zvoka za napravo Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Ko izberete možnost [Original], je izbran jezik, ki ima prednost na plošči.Izberite možnost [Select Language Code] in vnesite kodo za jezik, ki se nanaša na "Seznam jezikovnih kod" (stran 39).

[Subtitle Language]Izbere privzet jezik podnapisov za napravo Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Izberite možnost [Select Language Code] in vnesite kodo za jezik, ki se nanaša na "Seznam jezikovnih kod" (stran 39).

[BD Hybrid Disc Playback Layer][BD]: predvaja plast BD.[DVD/CD]: predvaja plast DVD ali CD.

[BD Internet Connection][Allow]: dovoli internetno povezavo z vsebin BD.[Do not allow]: prepoveduje internetno povezavo z vsebin BD.

[Delete BD Data]Izbriše podatke iz pomnilniške naprave USB.Izbrisali se bodo vsi podatki, shranjeni v mapi buda.

[DVD-Audio Playback][DVD-Audio]: predvaja vsebino plošče DVD AUDIO.[DVD-Video]: predvaja samo vsebino plošče DVD VIDEO.

[Password]Nastavi in spremeni geslo za funkcijo starševskega nadzora. Geslo vam omogoča, da na napravi Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO in pri predvajanju internetnih videoposnetkov nastavite omejitve. Če je potrebno, lahko razlikujete ravni omejitev za napravo Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO in internetne videoposnetke.

[Parental Control Area Code]Predvajanje nekaterih videoposnetkov Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO ali internetnih videoposnetkov je lahko omejeno glede na geografsko območje. Prizori so lahko blokirani ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.

[BD Parental Control] / [DVD Parental Control]/[Internet Video Parental Control]

Ko nastavite funkcijo starševskega nadzora, so prizori lahko blokirani ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.

[Internet Video Unrated][Allow]: Dovoli predvajanje neocenjenih internetnih video vsebin.[Block]: Blokira predvajanje neocenjenih internetnih video vsebin.

[Super Audio CD Playback Layer][Super Audio CD]: predvaja plast Super Audio CD.[CD]: predvaja plast CD.

[Super Audio CD Playback Channels][DSD 2ch]: predvaja 2-kanalno območje.[DSD Multi]: predvaja večkanalno območje.

[OSD Language]Izbere jezik zaslonskega prikaza predvajalnika.

[System Sound][On]: Vključi zvočni signal za upravljanje na začetnem zaslonu.[Off]: izklopi funkcijo.

[HDMI Settings]Delovanje se poenostavi pri povezovanju komponent Sony, združljive s funkcijami HDMI, s kablom High Speed HDMI Cable.

[Control for HDMI][On]: Na voljo so naslednje funkcije BRAVIA Sync:– Predvajanje z enim dotikom– Izklop napajanja sistema– Povezanost jezikov[Off]: izklopi funkcijo.

[Parental Control Settings]

[Music Settings]

[System Settings]

SL

Page 65: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Nastavitve

in p

rilago

ditve

Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, ki so priložena televizorju ali komponentam. Če želite omogočiti funkcije BRAVIA Sync, povežite televizor prek vtičnice HDMI OUT 1.

[Linked to TV-off][Valid]: Samodejno izklopi predvajalnik, ko priključen televizor preklopi v stanje pripravljenosti (BRAVIA Sync).[Invalid]: izklopi funkcijo.

[HDMI Audio Output][Auto]: zvočni signal oddaja iz vtičnice HDMI OUT 2, kadar je povezan z napravo in je ta vklopljena. V nasprotnem primeru oddaja zvočni signal iz vtičnice HDMI OUT 1.[HDMI1]: oddaja zvočni signal iz vtičnice HDMI OUT 1.[HDMI2]: oddaja zvočni signal iz vtičnice HDMI OUT 2.

[Auto Standby][On]: samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če v več kot 20 minutah ne pritisnete nobenega gumba.[Off]: izklopi funkcijo.

[Auto Display][On]: na zaslonu samodejno prikaže podatke, ko spremenite prikazane naslove, načine slike, zvočne signale itd.[Off]: Omogoča prikaz informacij, samo če pritisnete gumb DISPLAY.

[Software Update Notification][On]: Nastavi predvajalnik, da vas obvesti o podrobnostih novejše različice programske opreme (stran 20).[Off]: izklopi funkcijo.

[Device Name]Prikaže ime predvajalnika. Ime predvajalnika lahko spremenite.

[System Information]Prikaže podrobnosti o različici programske opreme predvajalnika in naslovu MAC.

[Software License Information]Prikaže podrobnosti o licenci programske opreme.

[Internet Settings]Predvajalnik predhodno povežite z omrežjem. Za podrobnosti glejte "3: Omrežna povezava" (stran 12).[Wired Setup]: to možnost izberite, kadar povezavo z usmerjevalnikom vzpostavljate z omrežnim kablom.[Wireless Setup]: to možnost izberite, ko uporabljate brezžično omrežje LAN, ki je vgrajeno v predvajalnik za povezavo z brezžičnim omrežjem.

Več podrobnosti najdete na spletnem mestu v razdelku s pogosto zastavljenimi vprašanji:www.sony.eu/support

[Network Connection Status]Prikaže trenutno stanje omrežja.

[Network Connection Diagnostics]Z diagnostiko omrežja poišče primerno omrežno povezavo.

[Connection Server Settings]Nastavi, ali naj prikaže povezan strežnik.

[Auto Home Network Access Permission][On]: dovoljuje samodejni dostop z novo zaznanim upravljalnikom domačega omrežja – združljiv izdelek.[Off]: izklopi funkcijo.

[Home Network Access Control]Prikaže seznam izdelkov, združljivih z upravljalnikom Home Network, in omogoča/onemogoča sprejemanje ukazov upravljalnikov na seznamu.

[Remote Start][On]: dovoljuje, da predvajalnik vklopite z napravo, povezano z omrežjem.[Off]: izklopi funkcijo.

Če želite vklopiti način stanja pripravljenosti, nastavite možnost [Remote Start] na [On] in predvajalnik izklopite (stran 33).

Glejte »4: Easy Setup« (stran 13).

[Network Settings]

[Easy Setup]

25 SL

Page 66: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

26

[Reset to Factory Default Settings]Z izbiro skupine nastavitev ponastavi nastavitve predvajalnika na tovarniško privzete. Vse nastavitve v skupini bodo ponastavljene.

[Initialise Personal Information]Izbriše osebne podatke, shranjene v predvajalniku.

Če predvajalnik nameravate odvreči, prenesti ali prodati, zaradi varnostnih razlogov iz njega izbrišite vse osebne podatke. Upoštevajte ustrezne previdnostne ukrepe tako, da se na primer po uporabi omrežne storitve iz nje odjavite.

[Resetting]

SL

Page 67: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Dodatne informacije

Odpravljanje težavČe med uporabo predvajalnika pride do težave, za odpravljanje uporabite vodnike za odpravljanje težav, preden zahtevate popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Predvajalnik se ne vklopi, tudi ko na daljinskem upravljalniku ali predvajalniku pritisnete .• Predvajalnik izklopite in izključite napajalni

kabel (električni kabel). Počakajte najmanj 2 minuti, nato pa ponovno priključite napajalni kabel (električni kabel) in vklopite predvajalnik.

Ni slike oz. slika ni prikazana pravilno.• Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni

(stran 10)• Če želite prikazati signal iz predvajalnika,

zamenjajte izbrani vhod na televizorju.• Pritisnite (stop), HOME in nato POP UP/

MENU na daljinskem upravljalniku, da ponastavite možnost [Output Video Resolution] na najnižjo ločljivost.

• Poskusite naslednje: Izklopite in znova vklopite predvajalnik. Izklopite in znova vklopite priključeno opremo. Izključite in ponovno priključite kabel HDMI.

• Vtičnica HDMI OUT je povezana z napravo DVI, ki ne podpira tehnologije za zaščito avtorskih pravic.

• Preverite nastavitvene možnosti [Output Video Resolution] v meniju [Screen Settings] (stran 20).

• Za vsebino Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/Data/Network preverite nastavitve možnosti [24p Output] v meniju [Screen Settings] (stran 20).

• Za izhod 4K mora biti predvajalnik z zaslonom 4K, ki podpira HDMI-vhod HDCP2.2, povezan s kablom Premium High Speed HDMI ali kablom High Speed HDMI, ki podpira širokopasovni prenos 18 Gb/s (stran 10).

Slika 4K Ultra HD se ne oddaja.• Preverite naslednje.

– Predvajalnik s kablom Premium High Speed HDMI, ki podpira širokopasovni prenos 18 Gb/s (ni priložen), povežite s televizorjem, ki podpira 4K 60p.

– Če uporabljate televizor BRAVIA, morate na njem prilagoditi nastavitev oblike signala HDMI. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.

– Poskrbite, da je predvajana vsebina slika 4K Ultra HD.

Jezik zaslonskega prikaza se samodejno spremeni, ko je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI OUT. • Ko je možnost [Control for HDMI] v meniju

[HDMI Settings] nastavljena na [On] (stran 24), se jezik zaslonskega prikaza samodejno spremeni glede na jezikovne nastavitve priključenega televizorja (če spremenite nastavitve na televizorju itd.).

Ni zvoka oz. zvok se ne predvaja pravilno.• Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni

(stran 10)• Zamenjajte izbrani vhod na zvočniškem

modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku), tako da zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) oddaja zvočne signale predvajalnika.

• Če zvočni signal ne preide skozi vtičnico DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, preverite nastavitve možnosti [Digital Audio Output] v meniju [Audio Settings] (stran 22).

• Za priključke HDMI poskusite naslednje: Izklopite in znova vklopite predvajalnik. Izklopite in znova vklopite priključeno opremo. Izključite in ponovno priključite kabel HDMI.

• Za priključke HDMI, če je predvajalnik priključen na televizor prek zvočniškega modula/AV-ojačevalnika (sprejemnika), poskusite kabel HDMI priključiti neposredno na televizor. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena zvočniškemu modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku).

• Vtičnica HDMI OUT je povezana z napravo DVI (vtičnice DVI ne sprejemajo zvočnih signalov).

• Naprava, priključena v vtičnico HDMI OUT, ne podpira oblike zvočnega zapisa predvajalnika. Glejte [Audio Settings] (stran 22).

• Preverite nastavitve možnosti [HDMI Audio Output] v meniju [System Settings] (stran 25).

Napajanje

Slika

Zvok

27 SL

Page 68: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

28

Prek zvočniškega modula/AV-ojačevalnika, priključenega v vtičnico HDMI OUT 2, se ne predvaja zvok.• Tudi kadar predvajalnik povežete s

televizorjem prek zvočniškega modula/AV-ojačevalnika (sprejemnik), vhodni vir morda ne bo preklopil na predvajalnik, odvisno od nastavitev.Preverite naslednje.

– Kabel HDMI je priključen v vtičnico HDMI OUT 2 na predvajalniku in v vhodno vtičnico HDMI na zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku. Kabla ne smete priključiti v izhodno vtičnico HDMI na zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku.

– Predvajalnik je izbran kot vhodni vir na zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku.

• Če je težava še vedno prisotna, poskusite naslednje.

– Možnost [Control for HDMI] v meniju [System Settings] nastavite na [Off]. Ko možnost nastavite na [Off], so funkcije BRAVIA Sync onemogočene*1.

– Če je zvočniški modul/AV-ojačevalnik na televizorju priključen v vhodno vtičnico HDMI, ki podpira funkcijo povratnega zvočnega kanala (ARC), iz vtičnice izključite kabel HDMI. Ko izključite kabel, zvočniški modul/AV-ojačevalnik ne bo več predvajal zvoka iz televizorja*1.

• Kadar vzpostavljate povezavo predvajalnika z zvočniškim modulom/AV-ojačevalnikom prek vtičnice HDMI OUT 2, poskrbite, da je možnost [HDMI Audio Output] v meniju [System Settings] nastavljena na [HDMI2] ali [Auto] (stran 25).

Bitni tok ne predvaja zvoka HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos*2 in DTS:X*3).• Nastavite [BD Secondary Audio] v [Audio

Settings] na [Off] (stran 22).• Preverite, ali je zvočniški modul/AV-

ojačevalnik (sprejemnik) združljiv z vsako obliko zvočnega zapisa HD.

Interaktivni zvok se ne predvaja.• Nastavite [BD Secondary Audio] v [Audio

Settings] na [On] (stran 22).

Na zaslonu se pojavi sporočilo Message Code 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 3], ko predvajate ploščo.• Zvočni posnetek predvajanega

videoposnetka vsebuje kodo Cinavia, kar pomeni, da gre za nepooblaščeno kopijo profesionalno posnete vsebine (stran 38).

*1 Za predvajanje zvoka povežite televizor in zvočniški modul/AV-ojačevalnik z digitalnim optičnim kablom.

*2 Dolby Atmos je blagovna znamka Dolby Laboratories.

*3 DTS:X je registrirana blagovna znamka in/ali blagovna znamka DTS, Inc. v ZDA in/ali v drugih državah.

Plošča se ne predvaja.• Plošča je umazana ali skrivljena.• Plošča je narobe obrnjena. Ploščo vstavite

tako, da bo stran za predvajanje obrnjena navzdol.

• Plošča vsebuje obliko zapisa, ki je na tem predvajalniku ne morate predvajati (stran 34).

• Predvajalnik ne more predvajati posnete plošče, ki ni pravilno posneta, ali plošče, ki ne vsebuje oblike zapisa Mastered.

• Področna koda na BD/DVD se ne ujema s predvajalnikom.

Predvajalnik ne zazna pomnilniške naprave USB, priključene v predvajalnik.• Preverite, ali je pomnilniška naprava USB

ustrezno priključena v vrata USB.• Preverite, ali sta pomnilniška naprava USB

ali kabel USB poškodovana.• Preverite, ali je pomnilniška naprava USB

vklopljena.• Če je pomnilniška naprava USB priključena

prek zvezdišča USB, jo priključite neposredno v predvajalnik.

Plošča

Naprava USB

SL

Page 69: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Slabša kakovost slike ali zvoka; pri nekaterih programih slika ni popolna, predvsem pri hitrih in temnih prizorih.• Kakovost slike/zvoka lahko izboljšate tako,

da spremenite hitrost povezave. Priporočena hitrost povezave za videoposnetke standardne ločljivosti je najmanj 2,5 Mb/s, 10 Mb/s za videoposnetkov visoke ločljivosti in najmanj 25 Mb/s za videoposnetke z ločljivostjo Ultra HD (odvisno od ponudnikov storitev).

Internetno pretakanje prek omrežja Wi-Fi je nestabilno, ko ste povezani z napravo Bluetooth, ki uporablja LDAC.• Možnost [Wireless Playback Quality] v

možnosti [Bluetooth Settings] nastavite na [Connection] (stran 23).

Med internetnim pretakanjem ni menija z možnostmi.• Meni z možnostmi ni na voljo med

internetnim pretakanjem.

Predvajalnik se ne more povezati z omrežjem.• Preverite omrežno povezavo (stran 12) in

nastavitve omrežja (stran 25).

Ko izvedete [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)], osebni računalnik ne more vzpostaviti povezave z internetom.• Če pred prilagoditvijo nastavitev

usmerjevalnika uporabite funkcijo Wi-Fi Protected Setup, se lahko nastavitve brezžične povezave usmerjevalnika samodejno spremenijo. V tem primeru ustrezno spremenite nastavitve brezžične povezave računalnika.

Predvajalnika ne morete povezati z usmerjevalnikom brezžičnega omrežja LAN.• Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik LAN

vklopljen.• Zmanjšajte razdaljo med predvajalnikom in

usmerjevalnikom brezžičnega omrežja LAN.• Predvajalnik odstranite od naprav, ki

uporabljajo frekvenčne pasove 2,4 GHz, kot so: mikrovalovna pečica, naprava Bluetooth ali druge brezžične naprave, in jih izklopite.

Na seznamu brezžičnih omrežij ni želenega brezžičnega usmerjevalnika.• Če se želite vrniti na prejšnji prikaz, pritisnite

RETURN in ponovite brezžično nastavitev. Če se želeni brezžični usmerjevalnik še vedno ne zazna, izberite možnost [New connection registration] in izvedite [Manual registration].

Pri vklopu predvajalnika se na zaslonu pojavi sporočilo [A new software version is available. Please go to the “Setup” section of the menu and select “Software Update” to perform the update.].• Za posodobitev programske opreme

predvajalnika glejte [Software Update] (stran 20).

Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.• Nastavite možnost [Bluetooth Mode] na

[On] (stran 23).• Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena

in funkcija Bluetooth omogočena.• Napravo Bluetooth prestavite bližje

predvajalniku.• Predvajalnik znova povežite z napravo

Bluetooth. Morda boste morali z napravo Bluetooth najprej preklicati seznanjanje s predvajalnikom.

• Preden poskusite znova vzpostaviti povezavo, s seznama naprav in povezane naprave izbrišite informacije o seznanjanju.

• Če so v bližini predvajalnika še druge naprave Bluetooth, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. V tem primeru druge naprave Bluetooth izklopite.

• Podatki o seznanjanju oz. registraciji so bili izbrisani. Znova opravite postopek seznanjanja.

Zvok se ne predvaja, preskakuje, niha ali pa je prekinjena povezava.• Plošč DVD AUDIO ni mogoče predvajati prek

naprave Bluetooth zaradi zaščite avtorskih pravic DRM.

• Napravo Bluetooth prestavite bližje predvajalniku.

• Predvajalnika ne smejo motiti naprave z omrežjem Wi-Fi, druge naprave Bluetooth ali druge brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica.

• Preverite, ali je bila povezava Bluetooth med predvajalnikom in napravo Bluetooth pravilno vzpostavljena.

Internetno pretakanje

Omrežna povezava

Povezava Bluetooth

29 SL

Page 70: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

30

• Predvajalnik znova povežite z napravo Bluetooth.

• Predvajalnika ne približujte kovinskim predmetom ali površinam.

Funkcija [Control for HDMI] ne deluje (BRAVIA Sync).• Preverite, ali je televizor priključen v vtičnico

HDMI OUT 1.• Preverite, ali je možnost [Control for HDMI]

v meniju [HDMI Settings] nastavljena na [On] (stran 24).

• Če spremenite povezavo HDMI, izklopite predvajalnik in ga nato znova vklopite.

• Če pride do prekinitve napajanja, nastavite [Control for HDMI] v meniju [HDMI Settings] na [Off], nato nastavite [Control for HDMI] v meniju [HDMI Settings] na [On] (stran 24).

• Preverite spodnje možnosti in glejte navodila za uporabo, ki so priložena komponentam:

– Povezana komponenta podpira uporabo funkcije [Control for HDMI].

– Nastavitev povezane komponente za uporabo funkcije [Control for HDMI] je pravilna.

• Ko prek zvočniškega modula/AV-ojačevalnika (sprejemnika) predvajalnik priključite v televizor.

– Televizorja morda ne boste mogli upravljati prek predvajalnika, če zvočniški modul/ojačevalnik AV (sprejemnik) ni združljiv s funkcijo [Control for HDMI].

– Če spremenite povezavo HDMI, izključite in ponovno priključite napajalni kabel, v primeru prekinitve napajanja, poskusite naslednje: Zamenjajte izbrani vhod zvočniškega modula/AV-ojačevalnika (sprejemnika) tako, da se bo na televizijskem zaslonu prikazala slika s predvajalnika. Nastavite [Control for HDMI] v meniju [HDMI Settings] na [Off], nato nastavite [Control for HDMI] v meniju [HDMI Settings] na [On] (stran 24). Glejte navodila za uporabo, ki so priložena zvočniškemu modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku).

Funkcija izklopa napajanja sistema ne deluje BRAVIA Sync).• Preverite, ali sta možnosti [Control for HDMI]

in [Linked to TV-off] v meniju [HDMI Settings] nastavljeni na [On] in [Valid] (stran 24).

Predvajanje se ne začne na začetku vsebine.• Pritisnite OPTIONS in izberite [Play from

start].

Predvajanje se ne začne od točke nadaljevanja, kjer je bilo predvajanje nazadnje zaustavljeno.• Točka nadaljevanja se lahko izbriše iz

pomnilnika odvisno od plošče, ko– odprete pladenj za plošče;– ob prekinitvi povezave z napravo USB;– ob predvajanju druge vsebine;– izklopite predvajalnik.

Na zaslonu se pojavi sporočilo Message Code 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 1], ko predvajate ploščo.• Zvočni posnetek predvajanega

videoposnetka vsebuje kodo Cinavia, kar pomeni, da je bil namenjen za predstavitev s profesionalno opremo in da stranke niso pooblaščene za predvajanje (stran 38).

Pladenj za plošče se ne odpre in plošče ne morete odstraniti niti, če pritisnete (odpri/zapri).• Če želite pladenj odkleniti in onemogočiti

ključavnico za otroke, medtem ko je predvajalnik vklopljen, na daljinskem upravljalniku pritisnite (stop), HOME in nato TOP MENU (stran 9).

• Poskusite naslednje: Izklopite predvajalnik in odklopite napajalni kabel. Napajalni kabel ponovno priključite, medtem pa na predvajalniku pritisnite (odpri/zapri). Gumb (odpri/zapri) na predvajalniku pridržite, dokler se pladenj za plošče ne odpre. Odstranite ploščo.

• Med internetnim pretakanjem (npr. Netflix) se pladenj za plošče ne bo odzval, četudi boste pritisnili (odpri/zapri).

Na zaslonu se prikaže sporočilo [[EJECT] Key is currently unavailable.], potem kopritisnete (odpri/zapri).• Obrnite se na najbližjega prodajalca

izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Drugo

SL

Page 71: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Predvajalnik se ne odziva na pritiske gumbov.• V predvajalniku se je nabrala vlaga (stran 4).

O posodobitvi programske opreme• Če je stanje omrežja slabo, obiščite spletno

stran www.sony.eu/support in prenesite najnovejšo različico programske opreme ter jo posodobite s pomnilniško napravo USB. Informacije o posodobitvenih funkcijah najdete tudi na spletnem mestu.

31 SL

Page 72: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

32

Tehnični podatkiSpecifikacije in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sistem

Vhodi in izhodi

Brezžična povezava

Bluetooth

Laser Polprevodniški laser

Ime vtičnice Vrsta vtičnice/raven izhoda/impedanca nalaganja

DIGITAL OUT (COAXIAL) Fono vtičnica/0,5 Vp-p/75 ohmov

HDMI OUT 1*/219-pinski standardni priključek HDMI

* Le HDMI OUT 1 podpira video izhod.

LAN (10/100) Priključek 10BASE-T/100BASE-TX

USB

Priključek USB vrste (za priključitev pomnilniške naprave USB, čitalnika pomnilniške kartice, digitalnega fotoaparata in digitalne kamere)*

* Ne uporabljajte za napajanje.

Standard za brezžični LAN Protokol IEEE802.11a/b/g/n

Frekvenčni pas Pas 2,4 GHz, 5 GHz

Frekvenčni razpon/ izhodna moč

• 2400–2483,5 MHz/19,9 dBm• 5150–5250 MHz/22,9 dBm• 5250–5350 MHz/22,9 dBm• 5470–5725 MHz/22,9 dBm

Modulacija DSSS in OFDM

Različica Bluetooth Različica specifikacije Bluetooth 4.1

Komunikacijski sistem Različica specifikacije Bluetooth 4.1

Izhod Specifikacija Bluetooth, razred moči 1

Največji obseg za komunikacijo Vidna linija, približno 30 m

Frekvenčni pas 2.4 GHz

Frekvenčni razpon/ izhodna moč 2400–2483,5 MHz/9,0 dBm

Modulacijski način FHSS

Podprti profili Bluetooth A2DP različice 1.2, AVRCP različice 1.3

Podprti kodeki SBC, AAC, LDAC

Obseg prenosa (A2DP)• 20–40.000 Hz (LDAC pri vzorčenju 96 kHz in prenosom

990 kb/s)• 20–20.000 Hz (pri vzorčenju 44,1 kHz)

SL

Page 73: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Splošno

Zahteve napajanja Nazivna napetost: Vhod 220–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije 15 W

Pripravljenost omrežja Manj kot 2 W (ob vseh odprtih žičnih/brezžičnih omrežnih vratih)

Mere (pribl.) 430 × 265 × 50 mm (širina x globina x višina) vključno z izbočenimi deli

Teža (pribl.) 3,8 kg

Delovna temperatura 5–35 °C

Delovna vlažnost 25–80 %

Različica programske opreme

Radijska oprema je namenjena uporabi z odobrenimi različicami programske opreme, ki so navedene v izjavi EU o skladnosti. Programska oprema, vključena v to radijsko opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene zahteve direktive 2014/53/EU. Za podatke o različici programske opreme izberite možnost [Setup] na začetnem zaslonu in oglejte razdelek [System Information] v meniju [System Settings].

33 SL

Page 74: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

34

Plošče, ki jih lahko predvaja ta sistem

*1 Ker so specifikacije plošč Blu-ray nove in se stalno razvijajo, sistem nekaterih plošč morda ne bo predvajal, kar je odvisno od vrste plošče in njene različice. Zvočni izhod se razlikuje glede na vir, priključene izhodne vtičnice in izbrane nastavitve zvoka.

*2 BD-RE: Različica 2.1, BD-R: Različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno z organsko vrsto barvila BD-R (vrsta LTH). Če pripise lahko posnamete, plošč BD-R, posnetih v računalniku, ne morete predvajati.

*3 Plošče CD ali DVD ne boste mogli predvajati, če ni bila pravilno posneta ali če ne vsebuje oblike zapisa Mastered. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi za snemanje.

*4 Nekatere plošče DVD AUDIO vsebujejo skrito skupino, za katero potrebujete geslo. Geslo najdete na plošči.

Plošče, ki jih ne morete predvajati• BD z iglo• BDXL• DVD-RAM• HD DVD• PHOTO CD• Podatkovni deli plošč CD-Extra• Super VCD• Stran z zvočno vsebino na plošči DualDiscs

Opombe o ploščahTa izdelek je namenjen predvajanju plošč, ki so izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD). Plošče DualDisc in nekatere glasbene plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic, niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD), zato jih ta izdelek morda ne bo mogel predvajati.

Opombe o predvajanju plošč HD Blu-ray/BD/DVDNekatere operacije predvajanja plošč Ultra HD Blu-ray/BD/DVD so proizvajalci programske opreme morda namerno nastavili. Predvajalnik predvaja plošče Ultra HD Blu-ray/BD/DVD glede na vsebino plošče, ki so jo zasnovali proizvajalci, zato nekatere funkcije predvajanja morda niso na voljo.

Opomba o dvoplastni plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD in troplastni plošči Ultra HD Blu-rayPri zamenjavi plasti se lahko predvajanje slike in zvoka za trenutek prekine.

Področna koda (le za plošče BD/DVD VIDEO)Predvajalnik ima na zadnji strani enote natisnjeno kodo in predvaja samo plošče BD/DVD VIDEO, označene z istimi področnimi kodami ali znakom .

Plošča Blu-ray*1

Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2

DVD*3DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RWDVD AUDIO *4

CD*3CD-DA (glasbeni CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW,Super Audio CD

SL

Page 75: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati

Video

Kodek Vsebnik Pripona Z zvokom

MPEG-1 Video*1 PS .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MPEG-2 Video*2

PS*3 .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG

TS*4 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

XvidAVI .avi Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MPEG4/AVC/H.264*5

MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MP4*1 .mp4, .m4v AAC

TS*1 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

Quick Time*6 .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

FLV*6 .flv, .f4v LPCM, AAC, MP3

3gpp/3gpp2*6

.3gp, .3g2,

.3gpp, .3gp2 AAC

VC1*1 TS .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

WMV9*1*7 ASF .wmv, .asf WMA9, WMA 10 Pro

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Motion JPEG*6 Quick Time .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

AVI .avi Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

HEVC/H.265

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MP4 .mp4, .m4v AAC

TS .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

VP6 FLV .flv MP3

VP8/VP9Webm .webm Vorbis

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Oblika zapisa

AVCHD (razl. 2.0)*1*8*9*10

35 SL

Page 76: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

36

Glasba

Fotografije

*1 Predvajalnik morda ne bo predvajal te oblike zapisa datotek prek strežnika v domačem omrežju.

*2 Prek strežnika v domačem omrežju lahko predvajalnik predvaja videoposnetke s standardno ločljivostjo.

*3 Prek strežnika v domačem omrežju predvajalnik ne predvaja oblik zapisa datotek DTS.

*4 Prek strežnika v domačem omrežju lahko predvajalnik predvaja samo oblike zapisa datoteke Dolby Digital.

*5 Predvajalnik lahko podpira AVC do ravni 5,2.*6 Predvajalnik ne bo predvajal te oblike zapisa

datotek prek strežnika v domačem omrežju.*7 Predvajalnik lahko podpira WMV9 do

možnosti Advanced Profile.*8 Predvajalnik lahko podpira hitrost sličic do

60 sličic na sekundo.*9 Predvajalnik predvaja datoteke AVCHD, ki so

posnete z digitalno videokamero ipd. Plošča z datotekami AVCHD se ne bo predvajala, če ni pravilno posneta.

*10 Predvajalnik lahko predvaja obliko zapisa datoteke AVCHD 3D.

*11 Predvajalnik lahko predvaja datoteke ".mka".Predvajanje te datoteke prek strežnika v domačem omrežju ni mogoče.

*12 Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, kot so Lossless.

*13 Predvajalnik ne predvaja datotek, šifriranih s funkcijo DST.

*14 Predvajalnik ne predvaja animiranih datotek PNG ali GIF.

*15 Za datoteke MPO, razen 3D, se prikaže glavna ali prva slika.

*16 Predvajalnik ne podpira 16-bitnih datotek BMP.

Predvajalnik podpira video oblike HDR, kot so HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) in Dolby Vision.

• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati,

odvisno od oblike zapisa datotek, kodiranja datotek, stanja posnetka ali stanja strežnika Home Network.

• Podprte oblike zapisa za predvajanje so odvisne od povezane naprave ali omrežne storitve.Za podrobnosti glejte informacije o obliki zapisa za povezano napravo ali vsebino.

• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.

• Hitro previjanje po posnetku nazaj/naprej pri nekaterih datotekah morda ne bo mogoče.

• Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.

• Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke ali mape na ploščah BD, DVD in CD ter v pomnilniških napravah USB:– največ do map na 9. ravni, vključno s

korensko mapo,– do 500 datotek/map na posamezni ravni.

• Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke ali mape, shranjene v strežniku Home Network:– do map na 19. ravni,– do 999 datotek/map na posamezni ravni.

• Predvajalnik lahko podpira izjemno hitrost:– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD (MPEG4/

AVC),– do 30 sličic na sekundo za druge video

kodeke.• Predvajalnik lahko podpira bitno hitrost videa

do 40 Mb/s.• Nekatere pomnilniške naprave USB morda ne

bodo delovale s tem predvajalnikom.• Predvajalnik lahko prepozna naprave za

količinsko shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik ali disk HDD), naprave za fotografiranje (SICD) in tipkovnice s 101 tipko.

• Na podatkovni plošči CD predvajalnik morda ne bo tekoče predvajal video in zvočnih datotek z visoko bitno hitrostjo. Priporočamo, da takšne datoteke predvajate z uporabo podatkovnih plošč DVD ali podatkovnih plošč BD.

Kodek Pripona

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11 .mp3

AAC/HE-AAC*11 .m4a, .aac*6

Standard WMA9 .wma

WMA 10 Pro*12 .wma

LPCM*11 .wav

FLAC*1 .flac, .fla

Dolby Digital*6*11 .ac3

DSF*1 .dsf

DSDIFF*1*13 .dff

AIFF*1 .aiff, .aif

ALAC*1 .m4a

Vorbis .ogg

Monkey’s Audio .ape

Oblika zapisa Pripona

JPEG .jpeg, .jpg, .jpe

PNG .png*14

GIF .gif*14

MPO .mpo*6*15

BMP .bmp*6*15

WEBP .webp*6

SL

Page 77: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

• Oracle in Java sta zaščiteni blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih podružnic. Ostala imena so morda blagovne znamke svojih lastnikov.

• Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

• Več informacij o patentih DTS je na voljo na naslovu http://patents.dts.com. Izdelano na podlagi licence družbe DTS, Inc. DTS, simbol, DTS in simbol skupaj, DTS-HD in logotip DTS-HD so zaščitene blagovne znamke in/ali blagovne znamke DTS, Inc. v ZDA in/ali v drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

• Izrazi HDMI™, večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti HDMI in kabel Premium High Speed HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

• Besedne zveze Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.

• Logotipa Blu-ray 3D™ in Blu-ray 3D™ sta blagovni znamki združenja Blu-ray Disc Association.

• Logotip »DVD« je blagovna znamka družbe za licenciranje DVD-formata/logotipov.

• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "DVD AUDIO", "Super Audio CD" in "CD" so blagovne znamke.

• »BRAVIA« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.

• Ta izdelek vključuje tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi ameriškimi in svetovnimi patenti, ki so bili izdani in skrbijo tako za avtorske pravice kot za zaščito poslovnih skrivnosti določenih pogledov takšne tehnologije. Cinavia is je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004–2010 Verance Corporation. Vse pravice pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.

• Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove pooblaščene podružnice.Lastniki vsebin uporabljajo tehnologijo za dostop do vsebine Microsoft PlayReady™, da zaščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorsko zaščiteno vsebino. Za dostop do vsebine, zaščitene s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM, ta naprava uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe vsebin v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s storitvijo PlayReady. Ukinitev uporabe ne vpliva na nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin, zaščitenih s storitvijo PlayReady, bo morda treba nadgraditi tehnologijo PlayReady. Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine, ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.

• Vewd® Core. Avtorske pravice 1995–2019 Vewd Software AS. Vse pravice pridržane. Pravilno izražanje: Programsko opremo dobite "takšno, kot je". Družba Vewd in njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva, izrecna ali implicitna ter zakonska ali drugačna, glede programske opreme, vključno z jamstvi brez časovnih omejitev funkcionalnosti, primernosti za določen namen ali nekršitve.

• WPA™, WPA2™ in Wi-Fi Protected Setup™ so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.

• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka potrdila združenja Wi-Fi Alliance.

• Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.

• LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.

• »DSEE HX« je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.

• Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.

• Druga imena sistemov in izdelkov so običajno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih proizvajalcev. Oznaki ™ in ® nista navedeni v tem priročniku.

Avtorske pravice in blagovne znamke

37 SL

Page 78: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

38

Zaščita pred kopiranjemObveščamo vam o sistemih za dodatno zaščito vsebine, ki so uporabljeni v medijih Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ in DVD. Ti sistemi, imenovani AACS (Sistem za dodaten dostop do vsebine) in CSS (Sistem za šifriranje vsebine), lahko vsebujejo nekatere omejitve pri predvajanju, analognem izhodu in drugih podobnih funkcijah. Delovanje izdelka in postavljene omejitve se lahko razlikujejo, odvisno do datuma nakupa, saj lahko upravni odbor AACS sprejme ali spremeni pravila omejitev po času nakupa.

Opomba o tehnologiji CinaviaS tehnologijo Cinavia ta izdelek omeji uporabo nepooblaščenih kopij filmov in videoposnetkov, posnetih za prosto prodajo, ter njihovih zvokov. Ko je zaznana uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo, predvajanje ali kopiranje pa bo prekinjeno.

Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem centru za uporabnike na spletni strani http://www.cinavia.com. Če želite po pošti prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošljite dopis s svojim elektronskim naslovom na: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Informacije o licenci za programsko opremo Za licenčno pogodbo za končnega uporabnika glejte pogodbo, ki je priložena predvajalniku.Z UPORABO IZDELKA SOGLAŠATE S POGODBO.Za podrobnosti o drugih licencah programske opreme izberite možnost [Setup] na začetnem zaslonu in glejte razdelek [Software License Information] v meniju [System Settings].Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za katero velja licenca GNU General Public License (»GPL«) ali GNU Lesser General Public License (»LGPL«). Ti licenci določata, da imajo kupci pravico do pridobivanja, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj omenjene programske opreme, in sicer v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL. Za izvorno kodo za programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Za prenos kode obiščite spletno mesto:http://oss.sony.net/Products/LinuxDružba Sony se ne more odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvorne kode.

SL

Page 79: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Pravilnik o zasebnostiZa več informacij o pravilniku o zasebnosti glejte [Privacy Policy] v meniju z možnostmi na vsaki ikoni za omrežno storitev.

Za omrežne storitve, vsebino in programsko opremo tega izdelka lahko veljajo posamezni pogoji in določila. Lahko jih kadar koli spremenimo, prekinemo ali ukinemo in zanje bodo morda potrebna nadomestila, registracija ali podatki o kreditnih karticah.

Za podrobnosti glejte [BD/DVD Viewing Settings] (stran 23).Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639: 1988 (E/F).

Seznam jezikovnih kod

Koda Jezik1027 Afarščina 1028 Abhaščina1032 Afrikanščina 1039 Amharščina1044 Arabščina 1045 Asamščina1051 Ajmarščina 1052 Azerbajdžan-

ščina1053 Baškirščina 1057 Beloruščina1059 Bolgarščina 1060 Biharščina1061 Bislama 1066 Bengalščina1067 Tibetanščina 1070 Bretonščina1079 Katalonščina 1093 Korzijščina1097 Češčina 1103 Valižanščina1105 Danščina 1109 Nemščina1130 Dzongkha 1142 Grščina1144 Angleščina 1145 Esperanto1149 Španščina 1150 Estonščina1151 Baskovščina 1157 Perzijščina1165 Finščina 1166 Fidžijščina1171 Ferščina 1174 Francoščina1181 Frizijščina 1183 Irščina1186 Škotska

gelščina1194 Galicijščina

1196 Gvaranščina 1203 Gudžaratščina1209 Havščina 1217 Hindijščina1226 Hrvaščina 1229 Madžarščina1233 Armenščina 1235 Interlingva1239 Interlingva 1245 Inupiaščina1248 Indonezijščina 1253 Islandščina1254 Italijanščina 1257 Hebrejščina1261 Japonščina 1269 Jidiš1283 Javanščina 1287 Gruzijščina1297 Kazaščina 1298 Grendlandščina1299 Kmerščina 1300 Kannadščina1301 Korejščina 1305 Kašmirščina1307 Kurdščina 1311 Kirgiščina

1313 Latinščina 1326 Lingalščina1327 Laoščina 1332 Litovščina1334 Latvijščina 1345 Malagajščina1347 Maorščina 1349 Makedonščina1350 Malajalščina 1352 Mongolščina1353 Moldavščina 1356 Maratščina1357 Malajščina 1358 Malteščina1363 Burmanščina 1365 Nauruanščina1369 Nepalščina 1376 Nizozemščina1379 Norveščina 1393 Okcitanščina1403 Oromoščina 1408 Orijščina1417 Pandžabščina 1428 Poljščina1435 Paštunščina 1436 Portuguese1463 Kečuanščina 1481 Retoroman-

ščina1482 Kirundščina 1483 Romunščina1489 Russian 1491 Kinjaruandščina1495 Sanskrit 1498 Sindščina1501 Sango 1502 Srbohrvaščina1503 Singalščina 1505 Slovaščina1506 Slovenščina 1507 Samojščina1508 Šona 1509 Somalščina1511 Albanščina 1512 Srbščina1513 Svazijščina 1514 Sotojščina

Južna sotojščina

1515 Sudanščina 1516 Švedščina1517 Svahili 1521 Tamilščina1525 Teluščina 1527 Tadžiščina1528 Taščina 1529 Tigrajščina1531 Turkmenščina 1532 Tagaloščina1534 Cvanščina 1535 Tongščina1538 Turščina 1539 Tsonga1540 Tatarščina 1543 Tvijščina1557 Ukrajinščina 1564 Urdujščina1572 Uzbeščina 1581 Vietnamščina1587 Volapukščina 1613 Wolofščina1632 Koščina 1665 Joruba1684 Kitajščina 1697 Zulujščina1703 Ni določeno

Koda Jezik

39 SL

Page 80: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

40

Za podrobnosti glejte [Parental Control Area Code] (stran 24).

Območne kode za starševski nadzor

Koda Območje2044 Argentina 2047 Avstralija2046 Avstrija 2057 Belgija2070 Brazilija 2090 Čile2092 Kitajska 2093 Kolumbija2115 Danska 2165 Finska2174 Francija 2109 Nemčija2200 Grčija 2219 Hongkong2248 Indija 2238 Indonezija2239 Irska 2254 Italija2276 Japonska 2304 Koreja2333 Luksemburg 2363 Malezija2362 Mehika 2376 Nizozemska2390 Nova

Zelandija2379 Norveška

2427 Pakistan 2424 Filipini2428 Poljska 2436 Portugalska2489 Rusija 2501 Singapur2149 Španija 2499 Švedska2086 Švica 2543 Tajvan2528 Tajska 2184 Združeno

kraljestvo2586 Vietnam

SL

Page 81: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

41 SL

Page 82: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

2 SR

Sadržaj3 UPOZORENJE4 MERE OPREZA7 Vodič za delove i kontrole

Početni koraci10 1: Provera isporučene dodatne opreme10 2: Povezivanje na TV ili traku sa zvučnicima / AV pojačalo12 3: Mrežna veza13 4: Easy Setup14 Početni ekran

Reprodukcija15 Reprodukcija diska15 Uživanje u Blu-ray 3D sadržaju15 Uživanje u 4K Ultra HD Blu-ray sadržaju15 Reprodukcija sa USB uređaja16 Reprodukcija datoteka na kućnoj mreži16 Slušanje zvuka putem BLUETOOTH® uređaja18 Dostupne opcije

Postavke i prilagođavanja20 Korišćenje ekrana prikaza

Dodatne informacije27 Rešavanje problema32 Specifikacije34 Podržani diskovi35 Podržani tipovi datoteka

Internet veza i IP adresa

Tehnički podaci, poput IP adrese [ili detalja o uređaju], koriste se prilikom povezivanja ovog proizvoda na internet radi ažuriranja softvera ili korišćenja usluga trećih strana. Za ažuriranje softvera, ti tehnički podaci mogu da se prenose na naše servere za ažuriranje kako biste dobili odgovarajuće ažuriranje softvera. Ako ne želite da se ti tehnički podaci koriste, ne podešavajte funkciju bežičnog interneta i ne povezujte internet kabl.

Page 83: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

UPOZORENJEDa biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer, vaze.

Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo ovlašćeni serviseri.

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.

Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se nalaze baterije visokim temperaturama, na primer, sunčevoj svetlosti i vatri.

OPREZU slučaju zamene nepravilnim tipom baterije, postoji opasnost od eksplozije.

Upotreba optičkih instrumenata zajedno sa ovim proizvodom će povećati opasnost od oštećenja vida. Pošto je laserski zrak koji se koristi u ovom proizvodu štetan za oči, nemojte da rastavljate kućište.Popravke bi trebalo da obavljaju samo ovlašćeni serviseri.

Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera unutar poklopca.

Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER PRODUCT. Oznaka „CLASS 1 LASER PRODUCT“ (laserski uređaj 1. klase) se nalazi sa unutrašnje strane pozadi.

Napomena za korisnike iz Ujedinjenog Kraljevstva i Republike IrskeZatopljeni utikač usaglašen sa standardom BS1363 je postavljen na ovaj uređaj radi vaše bezbednosti i praktičnosti.Ako je potrebno zameniti osigurač u utikaču, potrebno je koristiti osigurač iste snage odobren standardima ASTA ili BSI do BS1362, (tj. sa oznakom ili ). Ako utikač isporučen sa uređajem ima odvojivi poklopac osigurača, obavezno ga vratite na mesto kad zamenite osigurač. Ne koristite utikač bez poklopca osigurača. Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se najbližem Sony servisu.

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će se baterijom i električnom i elektronskom opremom pravilno rukovati, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

3 SR

Page 84: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

4

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je proizveden u njeno ime. Uvoznik za EU: Sony Europe Limited. Upite uvozniku za EU i upite koji se tiču usaglašenosti proizvoda za Evropu treba slati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Napomena za korisnike u Evropi

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU.Kompletan tekst izjave o usklađenosti EU je dostupan na sledećoj veb-lokaciji: http://www.compliance.sony.de/

Za ovu radio opremu važe sledeća ograničenja u vezi sa puštanjem u rad, odnosno u vezi sa zahtevima za odobravanje upotrebe, u sledećim zemljama: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: Opseg od 5150–5350 MHz ograničen je samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.

MERE OPREZA• Ova jedinica radi na 220 V – 240 V AC,

50/60 Hz. Proverite da li je radni napon uređaja isti kao i napon lokalne električne mreže.

• Postavite ovu jedinicu tako da kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje) u slučaju potrebe može trenutno da se izvuče iz utičnice.

• Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC uredbi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

• Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom ventilacijom da biste sprečili da se zagreje.

• Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom, zavesom itd.

• Ne pokrivajte ventilacione otvore.Ova oprema nije namenjena za korišćenje na mekanoj podlozi (kao što je posteljina, ćebad i sl.).

• Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primer, upaljenoj sveći).

• Ne postavljajte ovaj plejer u uzak prostor, kao što je polica za knjige ili sličan prostor.

• Ne stavljajte plejer na otvoreno, u vozila, brodove ili druge plovne objekte.

• Ako plejer direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivima. Plejer u tim situacijama možda neće raditi pravilno. U tom slučaju, izvadite disk i ostavite plejer uključen oko jedan sat, dok vlaga ne ispari.

• Ne instalirajte plejer u nagnutom položaju. Sistem je dizajniran za rad samo u horizontalnom položaju.

• Ne postavljajte metalne predmete ispred prednje table. To može da ograniči prijem radio talasa.

• Ne postavljajte plejer na mesto na kome se koristi medicinska oprema. To može da dovede do kvara medicinske opreme.

• Ako koristite pejsmejker ili neki drugi medicinski uređaj, konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem svog medicinskog uređaja pre nego što počnete da koristite funkciju bežičnog LAN.

• Ovaj plejer bi trebalo postaviti i koristiti na najmanje 20 cm rastojanja od ljudskog trupa (ne računajući ruke i noge).

• Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete na plejer.

SR

Page 85: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

• Ne stavljajte ništa osim diskova na ležište za disk. Tako možete da oštetite plejer ili predmet.

• Izvadite disk iz ležišta kad pomerate plejer. U suprotnom, disk može da se ošteti.

• Odvojte kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje) i sve druge kablove od plejera kad pomerate plejer.

• Plejer nije isključen sa izvora napajanja naizmeničnom strujom (električne mreže) sve dok je povezan u zidnu utičnicu, čak i ako je sam plejer isključen.

• Odvojte plejer od zidne utičnice ako ga nećete koristiti duže vreme. Da biste iskopčali kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač, a nikad kabl.

• Pridržavajte se sledećeg da biste sprečili oštećenja kabla za napajanje naizmeničnom strujom (kabla za napajanje). Ne koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje) ako je oštećen, jer to može da izazove strujni udar ili požar.– Pazite da ne uštinete kabl za napajanje

naizmeničnom strujom (kabl za napajanje) između plejera i zida, police i sl.

– Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje) i ne vucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje).

• Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo sa niskim intenzitetom zvuka ili bez audio signala. Najjači nivo zvuka može da ošteti i vaš sluh i opremu.

• Čistite kućište, panel i kontrole mekanom, suvom krpom. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvarač poput alkohola ili benzina.

• Ne koristite diskove za čišćenje sočiva i sredstva za čišćenje diskova (uključujući tečnosti i sprejeve). To može da izazove kvar aparata.

• U slučaju da je ovaj plejer popravljan, zamenjeni delovi su možda zadržani u svrhu ponovnog korišćenja ili recikliranja.

• Pridržavajte se sledećeg jer nepravilno rukovanje može da ošteti HDMI OUT priključak i priključak.– Pažljivo proverite oblik HDMI OUT

utičnice na zadnjoj strani plejera i HDMI priključka. Uverite se da priključak ne stoji pod uglom ili naopačke.

– Obavezno isključite HDMI kabl kad pomerate plejer.

– Držite HDMI priključak pravo kad povezujete ili isključujete HDMI kabl. Ne uvrćite i ne gurajte HDMI priključak u HDMI OUT priključak na silu.

Gledanje 3D video slikaNeke osobe možda imaju nelagodnosti (naprezanje očiju, zamor, mučnina) dok gledaju 3D video. Sony preporučuje da svi korisnici redovno prave pauze prilikom gledanja 3D video slika. Dužina i učestalost potrebnih pauza se razlikuju od osobe do osobe. Sami utvrdite šta vam najviše odgovara. Ako iskusite nelagodnost, prestanite da gledate 3D video slike dok nelagodan osećaj ne prestane; obratite se doktoru ako smatrate da je potrebno. Trebalo bi da pogledate i (i) uputstvo za upotrebu i/ili poruke upozorenja svih ostalih uređaja koji se koriste sa proizvodom ili sadržaj Blu-ray diskova koji se koriste u ovom proizvodu i (ii) našu veb-lokaciju (www.sony.eu/myproducts/) za najnovije informacije. Čulo vida dece (naročito one mlađe od šest godina) se i dalje razvija. Posavetujte se sa doktorom (pedijatrom ili oftalmologom) pre nego što dozvolite deci da gledaju 3D video slike. Odrasli bi trebalo da nadgledaju mlađu decu da bi se obezbedilo da se pridržavaju navedenih preporuka.

5 SR

Page 86: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

6

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa plejerom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

O bezbednosti bežičnog LAN-aPošto se komunikacija preko bežičnog LAN-a uspostavlja radio-talasima, bežični signal je podložan presretanju. Ovaj plejer radi očuvanja bezbednosti poseduje brojne bezbednosne funkcije. Pravilno podesite postavke bezbednosti u skladu sa mrežnim okruženjem.

Bez zaštiteIako ovu vrstu mreže možete jednostavno da podesite, svako će moći da presretne bežičnu komunikaciju ili pristupi bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih alata. Imajte u vidu da postoji opasnost od neovlašćenog presretanja ili pristupa podacima.

WEPWEP štiti komunikaciju kako bi se sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu komunikaciju ili pristupe bežičnoj mreži. WEP je zastarela bezbednosna tehnologija, koja omogućava povezivanje starijih uređaja koji ne podržavaju TKIP/AES.

WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)TKIP je bezbednosna tehnologija razvijena za ispravljanje nedostataka tehnologije WEP. TKIP daje viši nivo bezbednosti od WEP.

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)AES je bezbednosna tehnologija koja koristi napredne metode obezbeđivanja, po kojima se razlikuje od WEP i TKIP.AES daje viši nivo bezbednosti od TKIP i WEP.

Napomene o diskovima• Držite diskove za ivice da

ih ne biste zaprljali. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju i ogrebotine na disku mogu da dovedu do toga da otkaže.

• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u automobilu.

• Nakon reprodukcije, vratite disk u kutiju.• Očistite disk mekom

tkaninom. Brišite disk od centra ka spolja.

• Ne koristite rastvarače kao što je benzin, razređivač, komercijalno dostupna sredstva za čišćenje diskova i sočiva ili antistatički sprej za gramofonske ploče.

• Ako ste odštampali oznaku na disku, sačekajte da se osuši pre reprodukcije.

• Ne koristite sledeće diskove.– Disk za čišćenje sočiva.– Disk nestandardnog oblika (npr. u obliku

srca, kvadrata).– Disk sa oznakom ili nalepnicom.– Disk na kojem se nalazi lepljiva traka ili

nalepnica.• Ne obrađujte radnu stranu diska radi

uklanjanja površinskih ogrebotina.

VAŽNA NAPOMENA

Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno dugo prikazuje zamrznut kadar videa ili fotografiju na ekranu. Ako ostavite da se zaustavljena video slika ili slika menija prikazuje na TV ekranu tokom dužeg vremenskog perioda, rizikujete trajno oštećenje TV ekrana. Televizori sa plazma ekranom i projekcioni televizori su osetljivi na tu pojavu.

SR

Page 87: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Vodič za delove i kontrole

Vrata ležišta

Senzor daljinskog upravljača

(otvori/zatvori)

(uključeno / režim mirovanja)Uključuje plejer ili ga postavlja u režim mirovanja.

Indikator napajanjaSvetli kada je plejer uključen.

Poklopac priključka (USB)Otvorite poklopac da biste USB uređaj povezali sa ovim priključkom. Pogledajte stranicu 15.

LAN (10/100) priključak

HDMI OUT 1 priključak (VIDEO/AUDIO)Provodi digitalni video i audio signal.

HDMI OUT 2 priključak (AUDIO ONLY)Provodi samo digitalni audio signal.Uklonite nalepnicu da biste koristili priključak.

Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)

Prednji panel

Zadnji panel

7 SR

Page 88: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

8

Dostupne funkcije daljinskog se razlikuju zavisno od diska i okolnosti.

, TV + i AUDIO dugmadi imaju izbočine. Koristite izbočinu kao referencu kada upravljate plejerom.

(otvori/zatvori)Otvara ili zatvara ležište za disk.TV (televizor je uključen / u režimu mirovanja)Uključuje TV ili ga postavlja u režim mirovanja. (uključeno/u režimu mirovanja)Uključuje plejer ili ga postavlja u režim mirovanja.NET SERVICEVraća se na portal prethodne online usluge.TV (izbor TV ulaza)Prebacuje između TV-a i drugih izvora ulaza.

BLUETOOTH (stranica 16)• Lista skeniranih uređaja prikazaće se

ako ovaj plejer nema nijedan upareni Bluetooth uređaj.

• Povežite plejer sa poslednjim povezanim uređajem ako plejer ima upareni Bluetooth uređaj. Ako povezivanje ne uspe, prikazaće se lista skeniranih uređaja.

• Isključite povezani Bluetooth uređaj. Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/

plavo)Dugmad sa prečicama za interaktivne funkcije.

(omiljeno) (stranica 14)Pristupa aplikaciji registrovanoj kao omiljena.NETFLIXPristupa online usluzi Netflix. Za više detalja o online usluzi Netflix, posetite sledeću Web lokaciju i pogledajte česta pitanja: www.sony.eu/supportTOP MENUOtvara ili zatvara gornji meni Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-a.POP UP/MENUOtvara ili zatvara meni Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-a.OPTIONS (stranica 18)Prikazuje dostupne opcije na ekranu.RETURNPovratak na prethodni prikaz.///Pomera okvir za isticanje da bi izabrao prikazanu stavku.

Daljinski upravljač

SR

Page 89: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

• / kao dugme prečice za otvaranje

prozora za pretragu numera i unos broja numere tokom reprodukcije sa muzičkog CD-a.

• / kao dugme prečice za rotiranje fotografije 90 stepeni ulevo/udesno.

• / kao dugme prečice za obavljanje funkcija pretrage tokom reprodukcije video zapisa u kućnoj mreži.

• / kao dugme prečice za promenu statičnih slika kad ih nije moguće izmeniti.

(ENTER)Ulazak u izabranu stavku.HOMEOtvara početni ekran plejera.

/ (brzo premotavanje unazad/unapred)• Premotava disk unazad/unapred kad se

pritisne tokom reprodukcije. Brzina pretrage se menja svaki put kad pritisnete dugme.

• Kad god je pritisnuto duže od jedan sekund u režimu pauziranja, pokreće usporenu reprodukciju.

• Kad god se kratko pritisne u režimu pauziranja, prikazuje kadar po kadar.

(reprodukcija)Pokreće ili ponovo pokreće reprodukciju./ (prethodno/sledeće)Preskače na prethodno/sledeće poglavlje, numeru, datoteku. (pauziranje)Pauzira ili ponovo pokreće reprodukciju.SUBTITLE (stranica 24)Bira jezik titlova ako se na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-u nalaze titlovi na više jezika. (zaustavljanje)Zaustavlja reprodukciju i pamti mesto zaustavljanja (mesto nastavljanja).Mesto nastavljanja naslova/numere je poslednje mesto koje je reprodukovano ili poslednja prikazana fotografija iz fascikle sa fotografijama.AUDIO (stranica 24)Bira jezik sinhronizacije ako je Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sinhronizovan na više jezika. Bira zvučnu numeru na CD-u.

(isključivanje zvuka)Privremeno isključuje zvuk sa TV-a.TV (jačina zvuka) +/–Podešavanje jačine zvuka televizora.

DISPLAYPrikazuje informacije o reprodukciji na ekranu.

Zaključavanje ležišta diska (Child Lock – zaštita od dece)Možete da zaključate ležište diska da biste sprečili slučajno otvaranje ležišta.Dok je plejer uključen, na daljinskom upravljaču pritisnite (stop), HOME pa TOP MENU da biste zaključali ili otključali ležište za disk.

Pritisnite i držite TV , pa pritisnite i držite kôd proizvođača televizora pomoću dugmadi na daljinskom duže od 2 sekunde. Ako je navedeno više dugmadi na daljinskom upravljaču, unosite jedan po jedan dok ne pronađete onaj koji odgovara televizoru.

Primer: Ako je vaš televizor Hitachi, pritisnite i zadržite TV , a zatim pritisnite i zadržite dugme u boji (zeleno) duže od 2 sekunde.

Ovaj daljinski upravljač možda neće raditi sa vašim TV-om u zavisnosti od modela ili godine modela televizora. U tom slučaju, koristite daljinski upravljač isporučen sa TV-om.

Kodovi TV uređaja kojima se može upravljati

Proizvođač Dugme na daljinskom upravljaču

Sony (Default) NET SERVICE

Philips TV / BLUETOOTH / POP UP/MENU

Panasonic Dugme u boji (crveno) / NETFLIX

Hitachi Dugme u boji (zeleno)

Sharp Dugme u boji (žuto)

Toshiba Dugme u boji (plavo)

Loewe (omiljeno)

Samsung TOP MENU

LG/Goldstar RETURN

9 SR

Page 90: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

10

Početni koraci

1: Provera isporučene dodatne opreme• Daljinski upravljač (daljinski) (1)• Baterije R03 (veličina AAA) (2)

2: Povezivanje na TV ili traku sa zvučnicima / AV pojačalo

Različite metode povezivanja možete da koristite da biste uživali u plejeru. Izaberite metod povezivanja prema funkcijama i priključcima na traci sa zvučnicima / AV pojačalu (risiveru).

* Premijum HDMI kabl velike brzine ili HDMI kabl velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps.

• Da biste uživali u slikama u HDMI formatima veće rezolucije (4K 60p / Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision

itd.), televizor koji podržava video format povežite sa plejerom.• Za prikaz slika u HDMI formatima veće rezolucije, morate da povežete plejer sa televizorom preko

premijum HDMI kabla velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps (ne isporučuje se).• Ako koristite BRAVIA TV, prilagodite postavku televizora „HDMI signal format“ (Format HDMI signala).

Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu za televizor.• Da biste uživali u Dolby Vision sadržaju, na plejeru podesite [Dolby Vision Output] u odeljku [Screen

Settings] (stranica 20).• Ako je traka sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver) direktno povezan sa televizorom, pogledajte načine

povezivanja na stranici 11.• Ako se pojavi problem ili vam je potrebno više informacija, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“

(stranica 27).

Ne povezujte vod za napajanje dok ne povežete sve ostale kablove.

Povezivanje sa TV-om

HDMI kabl*(ne isporučuje se)

Do HDMI OUT 1 priključka

SR

Page 91: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

četn

i kora

ci

Izaberite metod povezivanja prema funkcijama i priključcima na traci sa zvučnicima / AV pojačalu (risiveru). Slede primeri glavnih metoda povezivanja.Više detalja o traci sa zvučnicima / AV pojačalu (risiveru) potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz traku sa zvučnicima / AV pojačalom (risiverom).

Povezivanje na televizor preko trake sa zvučnicima / AV pojačala (risivera)

4K trake sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver) sa HDMI IN priključkom

Traka sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver) koji nisu 4K sa HDMI IN priključkom

Kada povežete televizor i traku sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver) koristeći HDMI kabl (ne isporučuje se), zvuk se možda neće emitovati ili možda nećete moći da prebacite ulaz na plejer. Pogledajte „Rešavanje problema“ (stranica 27).

Ako izaberete ovaj metod povezivanja, podesite [HDMI Audio Output] u odeljku [System Settings] na vrednost [HDMI1] ili [Auto] (stranica 25).

Da biste koristili Bitstream (Dolby/DTS), podesite [BD Secondary Audio] u [Audio Settings] (stranica 22).

Da biste uživali u prikazu slika u HDMI formatu veće rezolucije (4K 60p / Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision itd.), televizor koji podržava dati video format povežite sa plejerom.

HDMI kabl*(ne isporučuje se)

HDMI kabl*(ne isporučuje se)

Audio/video signali

Audio/videosignali

Do HDMI OUT 1 priključka

HDMI kabl velike brzine(ne isporučuje se)

HDMI kabl* (ne isporučuje se)

Video signali

Audio signali

Do HDMI OUT 2 priključkaDo HDMI OUT 1 priključka

Ako izaberete ovaj metod povezivanja, podesite [HDMI Audio Output] u odeljku [System Settings] na vrednost [HDMI2] ili [Auto] (stranica 25).

11 SR

Page 92: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

12

* Premijum HDMI kabl velike brzine ili HDMI kabl velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps.

• Za prikaz slika u HDMI formatima veće rezolucije, morate da povežete plejer sa televizorom preko

premijum HDMI kabla velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps (ne isporučuje se).• Da biste uživali u Dolby Vision sadržaju, na plejeru podesite [Dolby Vision Output] u odeljku [Screen

Settings] (stranica 20).• Ako se pojavi problem ili vam je potrebno više informacija, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“

(stranica 27).

3: Mrežna vezaAko ne želite da povežete plejer na mrežu, pređite na „4: Easy Setup“ (stranica 13).

• Detalje o postavkama za mrežnu vezu potražite u odeljku [Network Settings] (stranica 25).• Kad je plejer povezan na internet i kad postoji ažuriranje softvera, obaveštenje o ažuriranju se

automatski prikazuje na ekranu.

Preporučuje se da koristite oklopljen i prav kabl interfejsa (LAN kabl).

Traka sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver) koji nije 4K sa HDMI IN priključkom

Wired Setup

Koaksijalni digitalni kabl(ne isporučuje se)

HDMI kabl* (ne isporučuje se)

Audio signali

Do HDMI OUT1 priključka

Ako izaberete ovaj metod povezivanja, podesite [HDMI Audio Output] u odeljku [System Settings] na vrednost [HDMI1] ili [Auto] (stranica 25).

Video signali

ModemRuter Internet

LAN kabl(ne isporučuje se)

LAN kabl(ne isporučuje se)

SR

Page 93: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

četn

i kora

ci

Nije potreban kabl za povezivanje plejera sa bežičnim LAN ruterom.

4: Easy Setup

1 Stavite dve baterije R03 (veličina AAA) poklapajući oznake + i – na baterijama sa istim oznakama na odeljku za baterije u daljinskom.

2 Uključite plejer na napajanje.

3 Pritisnite da biste uključili plejer. Indikator napajanja počinje da svetli.

4 Uključite TV i pritisnite na daljinskom upravljaču TV da biste izabrali ulaz. Ovo će prikazivati signal sa plejera na vašem TV ekranu.

5 Izvršite [Easy Setup].Pratite uputstva na ekranu da biste izvršili osnovna podešavanja koristeći /// i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

• Kad se završi [Easy Setup], izaberite [Easy

Network Settings] da biste koristili mrežne funkcije plejera.

• Da biste aktivirali bežičnu vezu, podesite funkciju [Internet Settings] u meniju [Network Settings] na [Wireless Setup].

• Da biste deaktivirali bežičnu vezu, podesite funkciju [Internet Settings] u meniju [Network Settings] na [Wired Setup].

• Ako ne postoji izlaz ili se pojavi crni ekran, pogledajte „Rešavanje problema“ (stranica 27).

Wireless Setup

Bežični LAN ruter Modem Internet

LAN kabl(ne isporučuje se)

Kad uključujete po prvi putSačekajte da se plejer uključi i pokrene [Easy Setup].

na napajanje

ENTER

///

13 SR

Page 94: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

14

Početni ekranPočetni ekran se prikazuje kad pritisnete HOME. Izaberite aplikaciju koristeći ///, a zatim pritisnite ENTER.

Sledeće aplikacije se prikazuju na početnom ekranu.Ikone aplikacija mrežnih usluga se prikazuju u donjem delu ekrana nakon uspostavljanja internet veze.

(Disk):Reprodukcija diska.

[USB device]:Reprodukuje sadržaj sa USB uređaja (stranica 15).

[Media Server]:Reprodukuje datoteku sa servera kućne mreže preko plejera (stranica 16).

[Setup]:Prilagođava postavke plejera (stranica 20).

Disk / USB uređaj / medijski server / mrežne usluge možete da registrujete na dugmetu daljinskog upravljača (omiljeno) kao omiljenu stavku.Dok birate ikonu aplikacije, iz menija sa opcijama možete da izaberete [Register as Favourite] da biste je registrovali.Ako registrujete drugu stavku kao omiljenu, prethodna omiljena stavka biće zamenjena novom.

Aplikacija

SR

Page 95: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Re

pro

du

kcija

Reprodukcija

Reprodukcija diskaMožete da reprodukujete Ultra HD Blu-ray diskove, BD, DVD i CD diskove. Pogledajte stranicu 34 da biste saznali koji su „Podržani diskovi“.

1 Pritisnite (otvori/zatvori) i stavite disk na ležište diska. Stavite stranu diska sa natpisom ili slikom nagore. Za dvostrane diskove, okrenite nadole stranu koju želite da reprodukujete.

2 Pritisnite (otvori/zatvori) da biste zatvorili ležište za disk.Pokrenuće se reprodukcija.Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite kategoriju [Video], [Music] ili [Photo] u opciji (Disk) pritisnite ENTER ili (reprodukcija).

(Mešoviti disk) sadrži podatke. Pritisnite

OPTIONS na daljinskom upravljaču i izaberite [Data Contents] da bi se prikazao dostupan sadržaj.

Uživanje u Blu-ray 3D sadržaju1 Priprema za reprodukciju Blu-ray 3D diska.

• Povežite plejer na 3D-kompatibilne uređaje preko HDMI kabla velike brzine.

• Postavite [3D Output Setting] i [TV Screen Size Setting for 3D] u [Screen Settings] (stranica 21).

2 Umetnite Blu-ray 3D disk.Način rada se razlikuje u zavisnosti od diska. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.

Takođe pogledajte i uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz televizor, kao i za povezani uređaj.

3D reprodukcija nije dostupna kada je stavka [Dolby Vision Output] u odeljku [Screen Settings] podešena na [On].

Uživanje u 4K Ultra HD Blu-ray sadržaju1 Pripremite se za 4K Ultra HD Blu-ray

reprodukciju.• Povežite plejer na TV koji podržava 4K

60p preko premijum HDMI kabla velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps (ne isporučuje se).

• Ako koristite BRAVIA TV, prilagodite postavku televizora „HDMI signal format“ (Format HDMI signala). Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu za televizor.

2 Umetnite 4K Ultra HD Blu-ray disk. Način rada se razlikuje u zavisnosti od diska. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.

Kad reprodukujete 4K Ultra HD Blu-ray disk bez ključa za disk, potrebna vam je mrežna veza, zavisno od mrežnog okruženja i zvaničnog servera za ključeve (Studio).

Reprodukcija sa USB uređajaPogledajte stranicu 35 da biste saznali koji su „Podržani tipovi datoteka“.

1 Otvorite poklopac za USB priključak.

2 Povežite USB uređaj na USB priključak na plejeru.

15 SR

Page 96: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

16

3 Na početnom ekranu izaberite [USB device] pomoću / i pritisnite ENTER.

4 Izaberite kategoriju [Video], [Music] ili [Photo] koristeći / pa pritisnite ENTER.

Isključite plejer pre povezivanja ili uklanjanja USB uređaja da biste izbegli oštećenje podataka ili oštećenje USB uređaja.

Reprodukcija datoteka na kućnoj mreži

Proizvod kompatibilan sa kućnom mrežom može da reprodukuje video / muzičke datoteke / fotografije sačuvane na drugom uređaju kompatibilnim sa kućnom mrežom preko mreže.

Pripremite se za korišćenje kućne mreže.

1 Povežite plejer na mrežu (stranica 12).

2 Pripremite ostale potrebne uređaje kompatibilne sa kućnom mrežom. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz proizvod.

Reprodukcija datoteke sa servera kućne mreže preko plejera (plejer kućne mreže)

Izaberite kategoriju [Video], [Music] ili [Photo] iz odeljka [Media Server] na početnom ekranu, a zatim odaberite datoteku koju želite da reprodukujete.

Da biste reprodukovali datoteku sa servera kućne mreže preko drugog proizvoda plejeraKad na ovom plejeru puštate datoteke sa servera kućne mreže, možete da koristite proizvod kompatibilan sa kontrolerom kućne mreže (telefon i sl.) za upravljanje reprodukcijom.

Upravljajte plejerom pomoću kontrolera kućne mreže. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz kontroler kućne mreže.

Slušanje zvuka putem BLUETOOTH® uređajaPutem Bluetooth veze možete bežično da prenosite muziku sa plejera na Bluetooth uređaj i slušate muziku na uređaju.Kada uređaj povezujete sa plejerom po prvi put putem Bluetooth veze, neophodno je uparivanje* (registracija uređaja). Unapred uparite Bluetooth uređaj sa plejerom. Kada se Bluetooth uređaji upare, ne morate ponovo da ih uparujete.Plejer možete da uparite sa najviše devet Bluetooth uređaja. Ako uparujete deseti uređaj, najranije povezani uređaj će biti izbrisan.

* Uparivanje je operacija registrovanja Bluetooth uređaja jednog na drugi pre povezivanja.

Ova funkcija je podržana samo sa Bluetooth zvučnicima ili Bluetooth slušalicama. Ne možete da prenosite muziku i sl. sa pametnog telefona ili računara i da je slušate na plejeru.

ServerPlejer

Server

Kontroler

Plejer

SR

Page 97: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Re

pro

du

kcija

Primer:

Povezivanje na Bluetooth uređajPre uparivanja Bluetooth uređaja, podesite [Bluetooth Mode] u meniju [Bluetooth Settings] na vrednost [On] (stranica 23).

1 Postavite Bluetooth uređaj na udaljenost do 1 metra od plejera.

2 Uključite Bluetooth uređaj i Bluetooth funkciju uređaja.– Ako povezujete uređaj sa plejerom po

prvi put, postavite uređaj u režim uparivanja.

– Detalje o postavkama režima uparivanja potražite u uputstvu za upotrebu Bluetooth uređaja. Kada se Bluetooth uređaji upare, ne morate ponovo da ih uparujete.

3 Na početnom ekranu izaberite [Setup] pomoću / i pritisnite ENTER.

4 Izaberite [Bluetooth Settings] – [Device List] koristeći / i ENTER.Prikazaće se uređaji dostupni za Bluetooth vezu.

5 Pritiskajte / da biste izabrali željeni uređaj, a zatim pritisnite ENTER.Kada je Bluetooth veza uspostavljena, ime uređaja će se prikazati na TV ekranu.

• Dok se prikazuje ekran za reprodukciju,

možete da prikažete i listu uređaja tako što ćete da pritisnete dugme OPTIONS na daljinskom upravljaču, a zatim da izaberete [Bluetooth Device] (stranica 18).

• Možete brzo ponovo da uspostavite vezu sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem koristeći BLUETOOTH na daljinskom upravljaču.

Kada obavite „Povezivanje na Bluetooth uređaj“ (stranica 17),

1 Pokrenite reprodukciju sadržaja.

2 Prvo prilagodite jačinu zvuka na Bluetooth uređaju. Ako je nivo jačine zvuka i dalje nizak/visok, na daljinskom upravljaču pritisnite OPTIONS dok se prikazuje ekran za reprodukciju i izaberite [Bluetooth Volume], a zatim pritisnite / da biste prilagodili jačinu zvuka.

• Plejer ne može da emituje zvuk na Bluetooth

uređajima koji ne podržavaju zaštitu sadržaja SCMS-T.

• Određeni sadržaj nije moguće emitovati na Bluetooth uređajima usled zaštite autorskih prava.

• Neki Bluetooth uređaji ne podržavaju kontrolu jačine zvuka.

• Ne koristite veliku jačinu zvuka od početka ili tokom dugog perioda. Može da dođe do oštećenja sluha i audio uređaja.

• U zavisnosti od povezanog Bluetooth uređaja i okolnosti, može da dođe do buke ili preskakanja zvuka.

Isključivanje Bluetooth uređajaObavite bilo koji od sledećih koraka:– Pritisnite BLUETOOTH na daljinskom

upravljaču (stranica 8).– Onemogućite Bluetooth funkciju na

Bluetooth uređaju.– Isključite plejer ili Bluetooth uređaj.

Pre nego što isključite Bluetooth uređaj, snizite nivo jačine zvuka na TV-u da biste izbegli naglo emitovanje velike jačine zvuka.

Pametni telefon

Plejer

Zvučnik

Slušalicaili

Slušanje zvuka putem Bluetooth uređaja

17 SR

Page 98: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

18

U reprodukciji zvuka sa ovog plejera možete da uživate putem Bluetooth uređaja i HDMI izlaza istovremeno.

Da biste podesili ovu funkciju, obavite bilo koji od sledećih koraka:– Podesite [Bluetooth Output] u meniju

[Bluetooth Settings] na vrednost [Bluetooth + HDMI].

– Na daljinskom upravljaču pritisnite OPTIONS dugme tokom bilo koje reprodukcije, zatim izaberite [Bluetooth Output], a potom [Bluetooth + HDMI].

• Isti audio sadržaj emituje se putem Bluetooth

uređaja i HDMI izlaza.• Ova funkcija ne može da uspostavi Surround

sistem.• HDMI audio format može da se promeni.• Tajming audio izlaza između HDMI izlaza i

Bluetooth uređaja možda se neće sinhronizovati.

• Ako je Bluetooth zvučnik daleko od plejera, u drugoj sobi ili ako su razdvojeni zidom, Bluetooth veza će biti nestabilna.

Dostupne opcijeKada pritisnete OPTIONS, dostupne su razne postavke i radnje prilikom reprodukcije. Dostupne stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od situacije.

Uobičajene opcije [Repeat Setting]*1: Podešava režim Ponovi. [Play]/[Stop]: Započinje ili zaustavlja

reprodukciju. [Play from start]: Reprodukuje stavku od

početka. [Bluetooth Output]*2: Prebacuje se

između audio izlaza samo sa Bluetooth uređaja ili sa Bluetooth uređaja i HDMI izlaza tokom Bluetooth veze.

[Bluetooth Device]*2: Prikazuje listu Bluetooth uređaja.

[Bluetooth Volume]*2: Daje prikaz kontrole jačine zvuka za Bluetooth. Ova stavka opcije dostupna je samo kada je Bluetooth uređaj povezan.

Samo Video [3D Output Setting]*3: Određuje da li se

automatski daje 3D video izlaz ili ne. [A/V SYNC]: Podešava kašnjenje slika-

zvuk odlažući izlaz zvuka u odnosu na izlaz slike (0 do 120 milisekundi).

[Display Info Position]: Menja položaj prikaza informacija o reprodukciji na sredinu ekrana.

[Subtitle Shift]: Menja položaj prikaza titlova za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sadržaj nagore ili nadole.

[HDR Conversion]*4: Pretvara signal velikog dinamičkog opsega (HDR) u signal standardnog dinamičkog opsega (SDR) kad plejer povezan na TV ili projektor ne podržava HDR ulaz. Slika je sličnija HDR zapisu kad izaberete veću vrednost, ali je prikaz tamniji.

[Video Settings]*3*5:– [Picture Quality Mode]: Bira podešavanja

slike za različito osvetljenje okruženja. [Direct] [Brighter Room]*6

[Theatre Room]*6

[Auto]: Kontrola režima Smanjenje buke (NR) zavisi od medijuma i sadržaja.

Slušanje zvuka putem Bluetooth uređaja i HDMI izlaza

SR

Page 99: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Re

pro

du

kcija

[Custom1]/[Custom2]

[FNR]: Smanjuje nasumičan šum koji se pojavljuje na slici.

[BNR]: Smanjuje mozaičan kockasti šum koji se pojavljuje na slici.

[MNR]: Smanjuje manje šumove na okvirima slike („komarce“).

[Contrast] [Brightness] [Colour] [Hue]

[Pause]: Pauzira reprodukciju. [Title Search]: Pretražuje naslov na Ultra

HD Blu-ray/BD/DVD videu i počinje reprodukciju od početka.

[Chapter Search]: Pretražuje poglavlje i počinje reprodukciju od početka.

Samo Video i Music [Top Menu]: Prikazuje gornji meni Ultra HD

Blu-ray/BD/DVD-a. [Menu]/[Popup Menu]: Prikazuje iskačući

meni Ultra HD Blu-ray/BD ili DVD meni. [Audio]: Menja jezik sinhronizacije ako je

Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sinhronizovan na više jezika. Bira zvučnu numeru na CD-u.

[Subtitle]: Menja jezik titlova ako se na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-u nalaze titlovi na više jezika.

[Angle]: Menja uglove prikaza ako se na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-u nalazi više uglova prikaza.

[Number Entry]: Izaberite broj pomoću tastera /// na daljinskom upravljaču.

Samo Music [Track Search]: Pretražuje brojeve numera

tokom reprodukcije sa CD-a. [Add Slideshow BGM]: Registrovanje

muzičkih datoteka na USB memoriji kao muzika u pozadini prikaza slajdova (BGM).

[Shuffle Setting]: Postavite na [On] za nasumično puštanje muzičkih datoteka.

[Group Search]: Pretražuje broj grupe tokom DVD AUDIO reprodukcije.

Samo Photo [Slideshow Speed]: Promena brzine

prikaza slajdova. [Slideshow Effect]: Podešava efekte pri

prikazu slajdova. [Slideshow BGM]*7:

– [Off]: Isključuje funkciju.– [My Music from USB]: Podešavanje

muzičkih datoteka registrovanih u funkciji [Add Slideshow BGM].

– [Play from Music CD]: Podešavanje kanala u CD-DA.

[2D Playback]*8: Postavlja reprodukciju 2D slika.

[Change Display]: Prebacivanje između [Grid View] i [List View].

[View Image]: Prikazuje izabranu fotografiju.

[Slideshow]: Pušta prikaz slajdova. [Rotate Left]: Rotiranje fotografije 90

stepeni ulevo. [Rotate Right]: Rotiranje fotografije 90

stepeni udesno.

*1 [Repeat Setting] nije dostupno tokom

reprodukcije BDJ naslova ili HDMV interaktivnog titla.

*2 Opcije [Bluetooth Output], [Bluetooth Device] i [Bluetooth Volume] nisu dostupne tokom reprodukcije fotografija sa kućne mreže.

*3 Nije dostupno kada je stavka [Dolby Vision Output] u odeljku [Screen Settings] podešena na vrednost [On].

*4 [HDR Conversion] je dostupna samo tokom HDR reprodukcije videa, kad vaš uređaj za prikaz nije kompatibilan sa HDR prikazom ili kad je [HDR Output] u [Screen Settings] podešen na [Off].

*5 [Video Settings] izlaz možda ne može da se dobro uoči golim okom.

*6 režimi [Brighter Room] i [Theatre Room] nisu dostupni tokom reprodukcije HDR video zapisa.

*7 Stavka [Slideshow BGM] nije dostupna tokom reprodukcija fotografija sa kućne mreže.

*8 [2D Playback] je dostupna samo tokom reprodukcije 3D fotografija.

19 SR

Page 100: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

20

Postavke i prilagođavanja

Korišćenje ekrana prikazaIzaberite [Setup] na početnom ekranu kad je potrebno da promenite postavke plejera.Podrazumevana podešavanja su podvučena.

1 Na početnom ekranu izaberite [Setup] pomoću / i pritisnite ENTER.

2 Izaberite ikonu kategorije podešavanja pomoću / i pritisnite ENTER.

[Update via Internet]Ažurira softver plejera preko dostupne mreže. Uverite se da je mreža povezana na internet. Pogledajte odeljak „3: Mrežna veza“ (stranica 12).

• Ako se na ekranu prikaže obaveštenje o

ažuriranju kad uključite napajanje dok je ovaj plejer povezan sa Internetom, pratite uputstva na ekranu radi ažuriranja.

[Update via USB Memory]Ažurira softver plejera preko USB memorije. Napravite fasciklu pod nazivom „UPDATE“ i u nju uvek odlažite sve datoteke za ažuriranje. Plejer može da prepozna do 500 datoteka / fascikli na jednom sloju, uključujući datoteke / fascikle za ažuriranje.

• Preporučujemo da ažuriranje softvera vršite na

približno svaka 2 meseca.• Ako vam je mreža loša, posetite

www.sony.eu/support da biste preuzeli najnoviju verziju softvera i izvršili ažuriranje preko USB memorije.Možete i da dobijete informacije o funkcijama ažuriranja sa veb-lokacije.

• Uverite se da koristite plejer sa isporučenim daljinskim upravljačem prilikom ažuriranja.

[BRAVIA Mode][On]: Podešava [Dolby Vision Output], [4K Upscale Setting] i [Podešavanje video zapisa] na režim optimizovan za televizore BRAVIA.[Off]: Isključuje funkciju.

[HDR Output][Auto]: Šalje HDR signal zavisno od sadržaja i HDMI-SINK sposobnosti.Funkcija konverzije se koristi kad je sadržaj HDR a HDMI-SINK ne podržava HDR.[Off]: Uvek šalji SDR.

[Dolby Vision Output][On]: Emituje signale 4K / Dolby Vision preko uređaja kompatibilnih sa tehnologijom 4K / Dolby Vision.[Off]: Automatski emituje HDR signale kada povežete bilo koju opremu kompatibilnu sa tehnologijom 4K/HDR ili 4K / Dolby Vision.

Kada je opcija podešena na [On], 3D reprodukcija nije dostupna.

[Display Type][TV]: Izaberite ovu opciju kad je plejer povezan na TV. [Projektor]: Izaberite ovu opciju kad je plejer povezan na projektor.

[HDR Conversion] će biti podešeno prema tipu prikaza koji izaberete. Iako je izabrano isto podešavanje za [HDR Conversion] dinamički opseg slike je drugačiji.

[Output Video Resolution]Obično, izaberite [Auto].

[24p Output]Emituje 24p video signale samo kad povežete 24p-kompatibilni TV preko HDMI veze i [Output Video Resolution] je podešena na [Auto], [1080p] ili [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM][Auto]: Emituje 24 Hz video signale samo kad povežete 24p-kompatibilni TV preko HDMI OUT priključka.[On]: Uključuje funkciju.[Off]: Izaberite ovo podešavanje ako TV nije kompatibilan sa 24p video signalima.

[Software Update]

[Screen Settings]

SR

Page 101: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

stavke i p

rilag

avan

ja

[DVD-ROM][Auto]: Emituje 24 Hz video signale samo kad povežete 24p-kompatibilni TV preko HDMI OUT priključka.[Off]: Izaberite ovo podešavanje ako TV nije kompatibilan sa 24p video signalima.

[Data content]Ova funkcija je dostupna za reprodukciju sadržaja sa USB memorije ili diska sa podacima.[Auto]: Emituje 24 Hz video signale samo kad povežete 24p-kompatibilni TV preko HDMI OUT priključka.[Off]: Izaberite ovo podešavanje ako TV nije kompatibilan sa 24p video signalima.

[Network content]Ova funkcija je dostupna za reprodukciju sadržaja sa druge mreže, kao što je kućna mreža i sl.[Auto]: Emituje 24 Hz video signale samo kad povežete 24p-kompatibilni TV preko HDMI OUT priključka.[Off]: Izaberite ovo podešavanje ako TV nije kompatibilan sa 24p video signalima.

[4K Upscale Setting][Auto1]: Prilikom reprodukcije video formata koji nije 4K, emituje 2K (1920 × 1080) video signale ako se poveže sa Sony opremom kompatibilnom sa tehnologijom 4K i emituje 4K video signale ako se poveže sa opremom koja nije Sony oprema kompatibilna sa tehnologijom 4K.Oprema prevodi signale u 4K video signale.[Auto2]: Automatski emituje 4K video signale kad povežete opremu kompatibilnu sa tehnologijom 4K.[Off]: Isključuje funkciju.

• Ako Sony oprema nije detektovana kad je

izabrano [Auto1], ovo podešavanje će imati isti efekat kao podešavanje [Auto1].

• Prilikom reprodukcije fotografija ili videa putem mrežnih usluga, primenjuje se isti efekat kao [Auto2], bez obzira na ovu postavku.

• Tokom 3D reprodukcije 3D videa, primenjuje se isti efekat kao [Off], bez obzira na ovu postavku.

• U zavisnosti od povezane opreme i kombinacije sa drugim postavkama, prikaz možda neće odgovarati ovoj postavci.

[YCbCr/RGB (HDMI)][Auto]: Automatski otkriva tip povezanog televizora i prebacuje na odgovarajuće podešavanje boja.[YCbCr (4:2:2)]: Emituje YCbCr 4:2:2 video signale.[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4 video signala.[RGB]: Emituje RGB video signal.

Nije dostupno kada je [Dolby Vision Output] podešeno na vrednost [On].

[HDMI Deep Colour Output][Auto]: Emituje 12-bitne/10-bitne video signale kada je povezani TV kompatibilan sa tehnologijom Deep Colour.[Off]: Izaberite ovo kada je slika nestabilna ili boje izgledaju neprirodno.

Nije dostupno kada je [Dolby Vision Output] podešeno na vrednost [On].

[IP Content NR][Auto] / [Jak] / [Srednje] / [Mild]: Podešava kvalitet slike za internet sadržaj.[Off]: Isključuje funkciju.

[3D Output Setting][Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju.[Off]: Izaberite ovo da biste prikazali sav sadržaj u 2D ili da biste uživali u 4K prikazu koristeći 3D sadržaj.

Nije dostupno kada je [Dolby Vision Output] podešeno na vrednost [On].

[TV Screen Size Setting for 3D]Podešava veličinu ekrana 3D-kompatibilnog TV-a.

Nije dostupno kada je [Dolby Vision Output] podešeno na vrednost [On].

[TV Type][16:9]: Izaberite ovo kad povezujete sa televizorom sa širokim ekranom ili televizorom koji ima funkciju za široki režim.[4:3]: Izaberite ovo kad povezujete sa televizorom sa odnosom širina / visina 4:3 bez širokog režima.

21 SR

Page 102: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

22

[Screen Format][Full]: Izaberite ovo kad povezujete sa televizorom koji poseduje funkciju za široki režim. Slika za ekran sa odnosom širina/visina 4:3 se prikazuje u odnosu širina/visina 16:9 čak i na televizorima sa širokim ekranom.[Normal]: Veličina slike se menja tako da odgovara veličini ekrana, ali slika zadržava originalni odnos širina/visina.

[DVD Aspect Ratio][Letter Box]: Prikazuje sliku širokog formata se sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana.[Pan & Scan]: Prikazuje sliku celom visinom, ali sa odsečenim bočnim ivicama.

[Cinema Conversion Mode][Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju. Plejer automatski otkriva da li je materijal zasnovan na videu ili filmu i prebacuje na odgovarajući način konverzije.[Video]: Bez obzira na materijal, uvek će biti izabran način konverzije koji najviše odgovara za video materijal.

[Pause Mode][Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju. Dinamične pokretne slike se prikazuju bez zamućenja.[Frame]: Prikazuje statične slike u visokoj rezoluciji.

[Digital Audio Output][Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju. Emituje audio signale u skladu sa statusom povezanih uređaja.[PCM]: Emituje PCM signale iz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka. Izaberite ovo ako nema izlaza sa povezanog uređaja.

Ova funkcija je onemogućena tokom veze sa Bluetooth uređajem. Audio format može da bude promenjen tokom Bluetooth veze.

[DSD Output Mode][Auto]: Šalje DSD signal sa HDMI OUT priključka kad se reprodukuje datoteka formata Super Audio CD i DSD (ako i povezan uređaj podržava DSD).Šalje LPCM signal sa HDMI OUT priključka kad se reprodukuje datoteka formata Super Audio CD i DSD (ako povezan uređaj ne podržava DSD).

[Off]: Šalje PCM signale sa HDMI OUT priključka kad se reprodukuje datoteka formata Super Audio CD i DSD.

Ova funkcija je onemogućena tokom veze sa Bluetooth uređajem. Audio format može da bude promenjen tokom Bluetooth veze.

[BD Secondary Audio][On]: Emituje zvuk dobijen mešanjem interaktivnog i sekundarnog zvuka na primarnom audio kanalu.[Off]: Emituje samo primarni audio. Izaberite Bitstream (Dolby/DTS) signale za traku sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver).

Da biste uživali u Bitstream (Dolby/DTS) signalu, postavite [BD Secondary Audio] na [Off] i [Digital Audio Output] na [Auto].

[DTS Neo:6][Cinema]/[Music]: Emituje simulirani višekanalni zvuk sa dvokanalnih izvora preko HDMI OUT priključka prema mogućnostima povezanog uređaja koristeći režim [Cinema]/[Music].[Off]: Emituje zvuk sa originalnim brojem kanala preko HDMI OUT priključka.

Kada je stavka [DTS Neo:6] podešena na vrednost [Cinema] ili [Music], stavka [DSEE HX] ne može da bude podešena na vrednost [On].

[48kHz/96kHz/192kHz PCM][48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Podešava frekvenciju uzorkovanja za izlaz PCM signala sa DIGITAL OUT (COAXIAL) priključka.

Neki uređaji ne podržavaju frekvenciju uzorkovanja od [96kHz] i [192kHz].

[DSEE HX][On]: Podiže rezoluciju audio datoteke na High-Resolution Audio datoteku i reprodukuje jasan zvuk visokog kvaliteta koji se često gubi.[Off]: Isključuje funkciju.

Izvor mora da bude 2-kanalni i na 44,1/48 kHz.

[Audio Settings]

SR

Page 103: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

stavke i p

rilag

avan

ja

[Audio DRC][Auto]: Vrši reprodukciju na dinamičkom opsegu koji je naveden na disku (samo za BD-ROM). Ostali diskovi se reprodukuju na nivou [On].[On]: Vrši reprodukciju na standardnom nivou kompresije.[Off]: Nema kompresije. Emituje se dinamičniji zvuk.

[Downmix][Surround]: Emituje audio signale sa okružujućim efektima. Izaberite ovo kad povezujete audio uređaj koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.[stereo]: Emituje audio signale bez okružujućih efekata. Izaberite ovo kad povezujete audio uređaj koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

Za „Slušanje zvuka putem BLUETOOTH® uređaja“ pogledajte stranu 16.

[Bluetooth Mode][On]: Omogućava Bluetooth postavke i funkcije.[Off]: Onemogućava Bluetooth postavke i funkcije.

[Device List]Prikazuje listu uparenih i otkrivenih Bluetooth prijemnika kada je [Bluetooth Mode] podešeno na [On].

[Bluetooth Codec - AAC] / [Bluetooth Codec - LDAC]

Ova funkcija je omogućena samo kada je [Bluetooth Mode] podešeno na [On]. [On]: Omogućava AAC/LDAC kodek.[Off]: Onemogućava AAC/LDAC kodek.

Ova funkcija je onemogućena tokom veze sa Bluetooth uređajem.

LDAC je tehnologija audio-kodiranja koju je razvila kompanija Sony i koja omogućava prenos audio-sadržaja visoke rezolucije, čak i putem Bluetooth veze. Za razliku od drugih Bluetooth-kompatibilnih tehnologija kodiranja kao što je SBC, ona radi bez ikakve konverzije audio sadržaja visoke rezolucije naniže* i omogućava prenos približno tri puta više podataka** od ostalih tehnologija putem Bluetooth bežične mreže uz jedinstveni kvalitet zvuka, pomoću efikasnog kodiranja i optimizovane paketizacije signala.* Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.** U poređenju sa SBC (Subband Coding –

potpojasno kodiranje) tehnologijom, kada je izabrana brzina protoka bitova od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

[Wireless Playback Quality]Ova funkcija je omogućena kada su [Bluetooth Mode] i [Bluetooth Codec - LDAC] podešeni na vrednost [On]. Ako je strimovanje video zapisa putem Wi-Fi veze nestabilno, izaberite [Veza] u postavci ispod i Wi-Fi veza će postati stabilna.[Auto]: Automatsko podešavanje brzine prenosa podataka za LDAC.[Sound Quality]: Koristi se najveća brzina prenosa podataka. Preporučuje se za slušanje muzike, ali reprodukcija zvuka može da postane nestabilna ako kvalitet veze nije dovoljno dobar.[Standard]: Koristi se srednja brzina prenosa podataka. To obezbeđuje ravnotežu između kvaliteta zvuka i stabilnosti reprodukcije.[Veza]: Prioritet se daje stabilnosti. Kvalitet zvuka može da bude prihvatljiv a status veze će najverovatnije biti stabilan.

[Bluetooth Output] (stranica 18)[Bluetooth]: Emituje zvuk sa Bluetooth uređaja.[Bluetooth + HDMI]: Emituje zvuk sa Bluetooth uređaja i iz HDMI izlaza.

[BD/DVD Menu Language]Bira podrazumevani jezik menija za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Izaberite [Select Language Code] i unesite kod za vaš jezik, koristeći „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 39).

[Bluetooth Settings]

[BD/DVD Viewing Settings]

23 SR

Page 104: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

24

[Audio Language]Bira podrazumevani jezik audio zapisa za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Kada izaberete [Original], biće izabran jezik kojem je dat prioritet na disku.Izaberite [Select Language Code] i unesite kod za vaš jezik, koristeći „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 39).

[Subtitle Language]Bira podrazumevani jezik titlova za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.Izaberite [Select Language Code] i unesite kod za vaš jezik, koristeći „Lista sa šiframa jezika“ (stranica 39).

[BD Hybrid Disc Playback Layer][BD]: Pušta BD sloj.[DVD/CD]: Pušta DVD ili CD sloj.

[BD Internet Connection][Allow]: Dozvoljava internet vezu sa BD sadržaja.[Do not allow]: Zabranjuje internet vezu sa BD sadržaja.

[Delete BD Data]Briše podatke iz USB memorije.Svi podaci iz foldera buda će biti izbrisani.

[DVD-Audio Playback][DVD-Audio]: Emituje DVD AUDIO sadržaj.[DVD-Video]: Reprodukuje samo DVD VIDEO sadržaj.

[Password]Postavlja ili menja lozinku za funkciju roditeljske kontrole. Lozinka omogućava da postavite ograničenja na reprodukciju Ultra HD Blu-ray/BD/DVD videa i videa sa interneta. Ako je potrebno, možete da podesite različite nivoe ograničenja za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD video i video sa interneta.

[Parental Control Area Code]Reprodukcija nekih Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO ili internet video snimaka može da se ograniči prema geografskoj oblasti. Scene mogu biti blokirane ili zamenjene drugim scenama. Pratite uputstva na ekranu i unesite svoju četvorocifrenu lozinku.

[BD Parental Control] / [DVD Parental Control]/[Internet Video Parental Control]

Scene mogu biti blokirane ili zamenjene drugim scenama kad se podese roditeljske kontrole. Pratite uputstva na ekranu i unesite svoju četvorocifrenu lozinku.

[Internet Video Unrated][Allow]: Omogućava reprodukciju neocenjenih video snimaka sa Interneta.[Block]: Blokira reprodukciju neocenjenih video snimaka sa Interneta.

[Super Audio CD Playback Layer][Super Audio CD]: Pušta Super Audio CD sloj.[CD]: Pušta CD sloj.

[Super Audio CD Playback Channels][DSD 2ch]: Pušta 2-kanalnu oblast.[DSD Multi]: Pušta višekanalnu oblast.

[OSD Language]Izaberite jezik prikaza na ekranu za plejer.

[System Sound][On]: Aktivira zvučni signal za rad na početnom ekranu.[Off]: Isključuje funkciju.

[HDMI Settings]Povezivanjem Sony komponenti kompatibilnih sa HDMI funkcijama pomoću HDMI kabla velike brzine pojednostavljujete postupak.

[Control for HDMI][On]: Sledeće BRAVIA Sync funkcije su dostupne:– Reprodukcija jednim pritiskom na taster– Isključivanje sistema– Language Follow[Off]: Isključuje funkciju.

[Parental Control Settings]

[Music Settings]

[System Settings]

SR

Page 105: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Po

stavke i p

rilag

avan

ja

Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz TV ili komponente za više detalja. Da biste omogućili BRAVIA Sync funkcije, povežite televizor pomoću HDMI OUT 1 priključka.

[Linked to TV-off][Valid]: Automatski isključuje plejer kad povezani televizor uđe u režim mirovanja (BRAVIA Sync).[Invalid]: Isključuje funkciju.

[HDMI Audio Output][Auto]: Emituje audio signal preko HDMI OUT 2 priključka ako je povezan sa uređajem koji je uključen. U suprotnom, emituje audio signal preko HDMI OUT 1 priključka.[HDMI1]: Emituje audio signal preko HDMI OUT 1 priključka.[HDMI2]: Emituje audio signal preko HDMI OUT 2 priključka.

[Auto Standby][On]: Automatski se vraća u režim mirovanja ako se nijedno dugme ne pritisne duže od 20 minuta.[Off]: Isključuje funkciju.

[Auto Display][On]: Automatski prikazuje informacije na ekranu pri promeni prikazanih titlova, režima slike, audio signala i sl.[Off]: Prikazuje informacije na displeju samo kad pritisnete DISPLAY.

[Software Update Notification][On]: Podešava plejer da vas obaveštava o dostupnosti novih verzija softvera (stranica 20).[Off]: Isključuje funkciju.

[Device Name]Prikazuje naziv plejera. Naziv plejera može da se promeni.

[System Information]Prikazuje informacije o softveru plejera i MAC adresu.

[Software License Information]Prikazuje informacije o licenci za softver.

[Internet Settings]Najpre povežite plejer na mrežu. Za više detalja pogledajte „3: Mrežna veza“ (stranica 12).[Wired Setup]: Izaberite ovu opciju prilikom povezivanja sa ruterom pomoću LAN kabla.[Wireless Setup]: Izaberite ovo kad za povezivanje na bežičnu mrežu koristite bežični LAN ugrađen u plejer.

Za više detalja, posetite sledeću veb-lokaciju i pogledajte sadržaj odeljka Česta pitanja:www.sony.eu/support

[Network Connection Status]Prikazuje trenutni status mreže.

[Network Connection Diagnostics]Proverava da li je mrežna veza odgovarajuća vršenjem dijagnostike mreže.

[Connection Server Settings]Podešava da li će se povezani server prikazivati ili ne.

[Auto Home Network Access Permission][On]: Omogućava automatski pristup sa novootkrivenog proizvoda koji je kompatibilan sa kontrolerom kućne mreže.[Off]: Isključuje funkciju.

[Home Network Access Control]Prikazuje listu proizvoda kompatibilnih sa kontrolerima kućne mreže i podešava opciju prihvatanja komandi sa kontrolera u listi.

[Remote Start][On]: Omogućava da uključite plejer preko uređaja povezanog s njim preko mreže.[Off]: Isključuje funkciju.

Podesite [Remote Start] na [On] i isključite plejer da biste aktivirali stanje mirovanja mreže (stranica 33).

Pogledajte odeljak „4: Easy Setup“ (stranica 13).

[Network Settings]

[Easy Setup]

25 SR

Page 106: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

26

[Reset to Factory Default Settings]Resetuje podešavanja plejera na fabrički podrazumevana biranjem grupe podešavanja. Sve postavke u grupi će biti vraćene na početne.

[Initialise Personal Information]Briše lične podatke sačuvane u plejeru.

Ako odložite, date ili preprodate ovaj plejer, iz bezbednosnih razloga izbrišite sve lične informacije. Preduzmite odgovarajuće mere kao što je odjavljivanje posle korišćenja mrežne usluge.

[Resetting]

SR

Page 107: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Dodatne informacije

Rešavanje problemaAko dođe do problema pri korišćenju plejera, upotrebite ovaj vodič za rešavanje problema da biste probali da rešite problem pre nego što zatražite popravku. Ako se problem ponavlja, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Plejer se ne isključuje, čak, i kad pritisnete na daljinskom upravljaču.• Isključite plejer i izvucite iz utičnice kabl za

napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje). Sačekajte više od 2 minuta, a zatim ponovo povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i uključite plejer.

Nema slike ili se slika ne prikazuje kako bi trebalo.• Proverite da li su svi kablovi dobro povezani

(stranica 10).• Prebacite birač ulaza na vašem TV-u na

prikaz signala sa plejera.• Resetujte [Output Video Resolution] na

najmanju rezoluciju pritiskom na (stop), HOME a zatim na POP UP/MENU na daljinskom upravljaču.

• Pokušajte sledeće: Isključite plejer, pa ga ponovo uključite. Isključite povezanu opremu pa je ponovo uključite. Isključite pa ponovo uključite HDMI kabl.

• Priključak HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne podržava tehnologije zaštite autorskih prava.

• Proverite podešavanja [Output Video Resolution] u [Screen Settings] (stranica 20).

• Za Ultra HD Blu-ray / BD-ROM / DVD-ROM / sadržaj podataka / mrežni sadržaj, proverite postavke [24p Output] u odeljku [Screen Settings] (stranica 20).

• Za 4K izlaz, uverite se da je plejer povezan na 4K ekran koji podržava HDCP2.2 HDMI ulaz preko premijum HDMI kabla velike brzine ili HDMI kabla velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps (stranica 10).

4K Ultra HD video se ne emituje.• Proverite sledeće.

– Povežite plejer na TV koji podržava 4K 60p preko premijum HDMI kabla velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps (ne isporučuje se).

– Ako koristite BRAVIA TV, prilagodite postavku televizora „HDMI signal format“ (Format HDMI signala).Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu za televizor.

– Uverite se da je sadržaj za reprodukciju video snimak formata 4K Ultra HD.

Jezik prikaza na ekranu se automatski menja kad je povezan HDMI OUT priključak. • Kad je [Control for HDMI] u [HDMI Settings]

postavljeno na [On] (stranica 24), jezik ekrana se automatski prebacuje na osnovu postavki jezika na povezanom televizoru (ako promenite podešavanje na televizoru, itd).

Nema zvuka ili se zvuk ne reprodukuje kako bi trebalo.• Proverite da li su svi kablovi dobro povezani

(stranica 10).• Prebacite birač ulaza na traku sa

zvučnicima / AV pojačalu (risiveru), tako da se audio signali plejera emituju iz traku sa zvučnicima / AV pojačala (risivera).

• Ako audio signal ne dolazi preko DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka, proverite postavke [Digital Audio Output] u odeljku [Audio Settings] (stranica 22).

• Za HDMI priključke pokušajte sledeće: Isključite plejer, pa ga ponovo uključite. Isključite povezanu opremu pa je ponovo uključite. Isključite pa ponovo uključite HDMI kabl.

• Za HDMI priključke, ako je plejer povezan sa televizorom preko trake sa zvučnicima / AV pojačala (risivera), pokušajte da HDMI kabl povežete direktno sa televizorom. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz trake sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver).

• Priključak HDMI OUT je povezan na DVI uređaj (DVI priključci ne prihvataju audio signale).

• Uređaj povezan na HDMI OUT priključak ne podržava audio format plejera. Proverite [Audio Settings] (stranica 22).

• Proverite podešavanja za [HDMI Audio Output] u [System Settings] (stranica 25).

Napajanje

SlikaZvuk

27 SR

Page 108: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

28

Zvuk se ne emituje iz trake sa zvučnicima / AV pojačala povezanog na HDMI OUT 2 priključak.• Čak i kada povežete plejer sa televizorom

preko trake sa zvučnicima / AV pojačala (risivera), izvor reprodukcije se možda neće prebaciti na plejer u zavisnosti od postavki.Proverite sledeće.

– HDMI kabl je povezan na HDMI OUT 2 priključak na plejeru i na priključak za HDMI ulaz na traci sa zvučnicima / AV pojačalu. Ne povezujte kabl na priključak za HDMI izlaz na traci sa zvučnicima / AV pojačalu.

– Plejer će biti izabran kao izvor reprodukcije na traci sa zvučnicima / AV pojačalu.

• Ako problem nastavi da se javlja nakon što proverite sve gore navedeno, pokušajte sledeće.

– Podesite [Control for HDMI] u meniju [System Settings] na vrednost [Off]. Kada ovu stavku podesite na vrednost [Off], funkcije BRAVIA Sync su onemogućene*1.

– Ako je traka sa zvučnicima / AV pojačalo povezano na ARC-kompatibilan priključak za HDMI ulaz na televizoru, isključite HDMI kabl iz priključka. Kada isključite kabl, traka sa zvučnicima / AV pojačalo više neće emitovati zvuk sa TV-a*1.

• Kada povežete plejer na traku sa zvučnicima / AV pojačalo preko HDMI OUT 2 priključka, uverite se da je opcija [HDMI Audio Output] u odeljku [System Settings] podešena na vrednost [HDMI2] ili [Auto] (stranica 25).

Bitstream ne emituje HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos*2 i DTS:X*3).• Podesite [BD Secondary Audio] u [Audio

Settings] na [Off] (strani 22).• Uverite se da je traka sa zvučnicima / AV

pojačalo (risiver) kompatibilan sa svakim HD Audio formatom.

Interaktivni audio se ne emituje.• Podesite [BD Secondary Audio] u [Audio

Settings] na [On] (strani 22).

Message Code 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 3] se prikazuje na ekranu kad se reprodukuje disk.• Audio kanal videa koji se reprodukuje sadrži

Cinavia kôd koji ukazuje da se radi o neovlašćenoj kopiji profesionalno proizvedenog sadržaja (stranica 38).

*1 Za emitovanje zvuka povežite TV i traku sa zvučnicima / AV pojačalo pomoću digitalnog optičkog kabla.

*2 Dolby Atmos je zaštićeni znak kompanije Dolby Laboratories.

*3 DTS:X je registrovani zaštićeni znak i/ili zaštićeni znak kompanije DTS, Inc. u SAD i/ili ostalim zemljama.

Reprodukcija diska nije moguća.• Disk je prljav ili kriv.• Disk je stavljen naopačke. Umetnite disk

radnom stranom nadole.• Disk je u formatu koji ovaj plejer ne može da

reprodukuje (stranica 34).• Plejer ne može da pušta narezan disk koji

nije pravilno finalizovan ili nije u formatu „Mastered“.

• Oznaka za region na BD / DVD disku ne poklapa se sa plejerom.

Plejer ne otkriva USB uređaj povezan na plejer.• Uverite se da je USB uređaj dobro povezan

na USB priključak.• Proverite da li je USB uređaj ili USB kabl

oštećen.• Proverite da li je USB uređaj uključen.• Ako je USB uređaj povezan preko USB

čvorišta, povežite USB uređaj direktno na plejer.

Disk

USB uređaj

SR

Page 109: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Loša slika/zvuk; neki programi gube detalje naročito tokom brzih i tamnih scena.• Kvalitet slike i zvuka mogu da se poboljšaju

promenom brzine veze. Preporučena brzina veze je bar 2,5 Mbps za video standardne rezolucije, 10 Mbps za video visoke rezolucije i najmanje 25 Mbps za Ultra HD video (zavisno od dobavljača usluga).

Strimovanje sa interneta putem Wi-Fi mreže je nestabilno kada je povezan Bluetooth uređaj koristeći LDAC.• Podesite [Wireless Playback Quality]

(Automatski ulazak u režim pripravnosti) u meniju [Bluetooth Settings] (Sistem) na [Connection] (Isključeno) (stranica 23).

Tokom internet strimovanja nema menija sa opcijama.• Meni Opcije nije dostupan tokom internet

strimovanja.

Plejer ne može da se poveže na mrežu.• Proverite mrežnu vezu (stranica 12) i

podešavanje mreže (stranica 25).

Računar ne može da se poveže sa internetom kada se obavi [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].• Podešavanja rutera za bežičnu mrežu mogu

da se promene automatski ako koristite funkciju „Wi-Fi Protected Setup“ pre prilagođavanja postavki rutera. U tom slučaju, promenite postavke bežične mreže na računaru na odgovarajući način.

Ne možete da povežete plejer na bežični LAN ruter.• Proverite da li je uređaj za bežični LAN

uključen.• Približite plejer i ruter za bežični LAN jedno

drugom.• Udaljite plejer od uređaja kji koriste

frekventni pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasne pećnice, Bluetooth i drugi digitalni bežični uređaji, ili isključite te uređaje.

Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi bežičnih mreža.• Pritisnite RETURN da biste se vratili na

prethodni ekran i ponovo probajte da podesite bežičnu mrežu. Ako željeni bežični ruter i dalje nije detektovan, izaberite [New connection registration] da biste obavili [Manual registration].

Poruka [A new software version is available. Please go to the “Setup” section of the menu and select “Software Update” to perform the update.] će se prikazati na ekranu kad uključite plejer.• Pogledajte [Software Update] (stranica 20)

da biste ažurirali plejer na noviju verziju plejera.

Bluetooth vezu nije moguće uspostaviti/dovršiti.• Podesite [Bluetooth Mode] na [On]

(stranica 23).• Uverite se da je Bluetooth uređaj uključen i

da je Bluetooth funkcija omogućena.• Približite Bluetooth uređaj plejeru.• Ponovo povežite plejer i Bluetooth uređaj.

Možda će biti potrebno da prvo otkažete vezu sa plejerom koristeći Bluetooth uređaj.

• Pre nego što ponovo pokušate da uspostavite vezu, izbrišite jednom informacije o uparivanju sa liste uređaja i povezanog uređaja.

• Povezivanje možda neće biti moguće ako su drugi Bluetooth uređaji prisutni oko plejera. U tom slučaju isključite druge Bluetooth uređaje.

• Informacije o registraciji veze su obrisane. Ponovite postupak povezivanja.

Nema zvuka, zvuk preskače ili varira ili je veza izgubljena.• DVD AUDIO nije moguće reprodukovati

pomoću Bluetooth uređaja zbog upravljanja digitalnim pravima (DRM).

• Približite Bluetooth uređaj plejeru.• Uverite se da plejer ne ometaju Wi-Fi mreža,

drugi Bluetooth uređaj, drugi bežični uređaj koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz i mikrotalasna rerna.

• Proverite da li je Bluetooth veza ispravno uspostavljena između plejera i Bluetooth uređaja.

Internet strimovanje

Mrežna veza

Bluetooth veza

29 SR

Page 110: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

30

• Ponovo povežite plejer i Bluetooth uređaj.• Držite plejer dalje od metalnih predmeta ili

površina.

Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA Sync).• Uverite se da je vaš televizor povezan preko

HDMI OUT 1 priključka.• Proverite da li je [Control for HDMI] u [HDMI

Settings] postavljeno na [On] (stranica 24).• Ako promenite HDMI povezivanje, isključite

plejer i ponovo ga uključite.• Ako dođe do prekida napajanja, postavite

[Control for HDMI] u [HDMI Settings] na [Off], a zatim postavite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] na [On] (stranica 24).

• Proverite sledeće i konsultujte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.

– povezana komponenta je kompatibilna sa funkcijom [Control for HDMI].

– postavke povezane komponente za funkciju [Control for HDMI] su pravilne.

• Kad povežete plejer sa televizorom preko trake sa zvučnicima / AV pojačala (risivera),

– ako traka sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver) nije kompatibilno sa funkcijom [Control for HDMI], možda nećete moći da kontrolišete televizor sa plejera.

– ako promenite HDMI vezu, isključite pa ponovo povežite kabl za napajanje ili ako nestane struje, probajte sledeće: Prebacite birač ulaza na traka sa zvučnicima / AV pojačalu (risiveru), tako da se slika sa plejera emituje iz traka sa zvučnicima / AV pojačala (risivera). Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] na Off], a zatim podesite[Control for HDMI] u [HDMI Settings] na [On] (stranica 24). Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz traka sa zvučnicima / AV pojačalo (risiver).

Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).• Proverite da li su [Control for HDMI] i [Linked

to TV-off] u [HDMI Settings] postavljeni na [On] i [Valid] (stranica 24).

Reprodukcija ne započinje od početka sadržaja.• Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play from

start].

Reprodukcija ne započinje od tačke nastavka, na kojoj ste prošli put zaustavili reprodukovanje.• U zavisnosti od diska, tačka nastavka je

možda obrisana iz memorije kada ste– otvorili ležište za disk.– iskopčali USB uređaj.– pokrenuli reprodukciju drugog sadržaja.– isključili plejer.

Message Code 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 1] se prikazuje na ekranu kad se reprodukuje disk.• Audio kanal videa koji se reprodukuje sadrži

Cinavia kôd koji ukazuje da je namenjena samo prezentacijama sa profesionalne opreme i nije odobrena reprodukcija koju vrše potrošači (stranica 38).

Ležište za disk se ne otvara i ne možete da izvadite disk čak i kad pritisnete (otvori/zatvori).• Dok je plejer uključen, pritisnite (stop),

HOME pa TOP MENU na daljinskom upravljaču da biste otključali ležište za disk i onemogućili funkciju Child Lock (stranica 9).

• Pokušajte sledeće: Isključite plejer i izvucite iz utičnice kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje). Ponovo povežite kabl za napajanje dok pritiskate (otvori/zatvori) na plejeru. Pritiskajte dugme (otvori/zatvori) na plejeru dok se ne otvori ležište za disk. Uklonite disk.

• Ležište za disk neće reagovati tokom strimovanja sadržaja sa interneta (npr. Netflix) čak i kada pritisnete (otvori/zatvori).

Poruka [[EJECT] Key is currently unavailable.] se prikazuje na ekranu kadapritisnete (otvori/zatvori).• Obratite se najbližem Sony prodavcu ili

lokalnom ovlašćenom servisu kompanije Sony.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Ostalo

SR

Page 111: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Plejer ne reaguje ni na jedno dugme.• Došlo je do kondenzacije vlage unutar

plejera (stranica 4).

O ažuriranju softvera• Ako je stanje vaše mrežne veze loše,

posetite stranicu www.sony.eu/support da biste preuzeli najnoviju verziju softvera i ažurirali putem USB memorije. Možete i da dobijete informacije o funkcijama ažuriranja sa veb-lokacije.

31 SR

Page 112: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

32

SpecifikacijeSpecifikacije i dizajn mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.

System

Ulazni i izlazni priključci

Bežično

Bluetooth

Laser Poluprovodnički laser

Naziv priključka Tip priključka / jačina izlaza / otpor opterećenja

DIGITAL OUT (COAXIAL) Phono priključak /0,5 Vp-p/75 oma

HDMI OUT 1*/2Standardni HDMI 19-pinski priključak

* Samo HDMI OUT 1 podržava video izlaz.

LAN (10/100) 10BASE-T/100BASE-TX priključak

USB

USB priključak tipa A (za povezivanje USB memorijskih kartica, čitača memorijskih kartica, digitalnih fotoaparata i digitalnih video kamera)*

* Ne koristite za punjenje.

Standard za bežični LAN Protokol IEEE802.11a/b/g/n

Frekventni pojas 2,4 GHz, pojas od 5 GHz

Frekventni opseg / Izlazna snaga

• 2400 – 2483,5 MHz / 19,9 dBm• 5150 – 5250 MHz / 22,9 dBm• 5250 – 5350 MHz / 22,9 dBm• 5470 – 5725 MHz / 22,9 dBm

Modulacija DSSS i OFDM

Bluetooth verzija Bluetooth specifikacija v4.1

Sistem komunikacije Bluetooth specifikacija v4.1

Izlaz Bluetooth specifikacija, klasa napajanja 1

Maksimalni opseg komunikacije Linija vidljivosti, približno 30 m

Frekventni pojas 2,4 GHz

Frekventni opseg / Izlazna snaga 2.400 – 2.483,5 MHz / 9,0 dBm

Metod modulacije FHSS

Kompatibilni Bluetooth profili A2DP v1.2, AVRCP v1.3

Podržani kodeci SBC, AAC, LDAC

Opseg prenosa (A2DP)• 20 Hz – 40.000 Hz (LDAC na frekvenciji uzorkovanja 96 kHz

sa prenosom od 990 kb/s)• 20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

SR

Page 113: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Opšte

Zahtevi za napajanje Napajanje: Izlaz 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije 15 W

Stanje mirovanja mreže Manje od 2 W (svi žični i bežični mrežni ulazi UKLJUČENI)

Dimenzije (približno) 430 mm × 265 mm × 50 mm (širina × dubina × visina) sa štrčećim delovima

Težina (približno) 3,8 kg

Radna temperatura 5 ºC do 35 ºC

Radna vlažnost vazduha 25% do 80%

Verzija softvera

Ova radio-oprema je namenjena korišćenju sa odobrenim verzijama softvera, koje su navedene u izjavi o usklađenosti EU. Softver učitan u ovu radio-opremu je provereno usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive 2014/53/EU. Da biste videli verziju softvera, izaberite [Setup] na početnom ekranu i pogledajte [Informacije o sistemu] u meniju [System Settings].

33 SR

Page 114: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

34

Podržani diskovi

*1 Pošto su specifikacije za Blu-ray Disc nove i još uvek evoluiraju, neki diskovi možda neće moći da se puštaju, zavisno od tipa diska i verzije. Audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora, povezanog izlaznog priključka i izabranih podešavanja zvuka.

*2 BD-RE: Ver. 2,1, BD-R: Verzije 1,1, 1,2, 1,3 uključujući organski pigment tipa BD-R (LTH tip). BD-R-ovi narezani na računaru ne mogu da se puštaju ako je moguće i dalje upisivati na njih.

*3 CD ili DVD disk ne može da se reprodukuje ako nije pravilno finalizovan ili ako nije u formatu Mastered. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu isporučenom uz uređaj za snimanje.

*4 Neki DVD AUDIO diskovi imaju sakrivenu grupu i zahtevaju unos lozinke. Potražite lozinku na disku.

Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju• BD-ovi sa kertridžom• BDXL-ovi• DVD-RAM mediji• HD DVD-ovi• PHOTO CD-ovi• Deo CD-Extra sa podacima• Super VCD-ovi• Strana sa audio materijalom na DualDisc-

ovima

Napomene o diskovimaOvaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD). DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom i zato ovaj proizvod možda neće moći da ih reprodukuje.

Napomena za reprodukciju sa Ultra HD-ova Blu-ray/BD/DVDNeke operacije reprodukcije Ultra HD Blu-ray/BD/DVD su možda namerno postavili producenti softvera. Pošto ovaj plejer reprodukuje Ultra HD Blu-ray/BD/DVD shodno sadržaju diska koji su dizajnirali producenti softvera, neke funkcije reprodukcije možda ne budu dostupne.

Napomena o dvoslojnim Ultra HD Blu-ray/BD/DVD diskovima i troslojnim Ultra HD Blu-ray diskovimaReprodukcija slika i zvuka može da se nakratko prekine pri prebacivanju između slojeva.

Kôd regiona (samo BD/DVD VIDEO)Vaš plejer ima odštampan kôd regiona i reprodukovaće samo BD/DVD VIDEO označen istim kodovima regiona ili .

Blu-ray Disc*1

Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2

DVD*3DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RWDVD AUDIO *4

CD*3CD-DA (Music CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW,Super Audio CD

SR

Page 115: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Podržani tipovi datoteka

Video

Kodek Kontejner Oznaka tipa datoteke Sa zvukom

MPEG-1 Video*1 PS .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MPEG-2 Video*2

PS*3 .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG

TS*4 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

XvidAVI .avi Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MPEG4/AVC/H.264*5

MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MP4*1 .mp4, .m4v AAC

TS*1 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

Quick Time*6 .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

FLV*6 .flv, .f4v LPCM, AAC, MP3

3gpp/3gpp2*6

.3gp, .3g2,

.3gpp, .3gp2 AAC

VC1*1 TS .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

WMV9*1*7 ASF .wmv, .asf WMA9, WMA 10 Pro

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Motion JPEG*6 Quick Time .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

AVI .avi Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

HEVC/H.265

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

MP4 .mp4, .m4v AAC

TS .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC

VP6 FLV .flv MP3

VP8/VP9Webm .webm Vorbis

MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Formatiranje

AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10

35 SR

Page 116: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

36

Muzika

Fotografije

*1 Plejer možda ne može da reprodukuje ovaj format datoteke sa servera kućne mreže.

*2 Plejer može da reprodukuje samo video snimke standardne rezolucije sa servera kućne mreže.

*3 Plejer ne reprodukuje datoteke DTS formata sa servera kućne mreže.

*4 Plejer može da reprodukuje samo datoteke Dolby Digital formata sa servera kućne mreže.

*5 Plejer može da podrži AVC do nivoa 5.2.*6 Plejer ne može da reprodukuje ovaj format

datoteke sa servera kućne mreže.*7 Plejer može da podrži WMV9 do naprednog

profila.*8 Plejer podržava brzinu kadrova do 60 kadrova/s.*9 Plejer reprodukuje datoteke u formatu

AVCHD koje su snimljene na digitalnoj video kameri, itd. Disk u AVCHD formatu se neće reprodukovati ako nije pravilno dovršen.

*10 Plejer može da reprodukuje AVCHD 3D format.

*11 Plejer može da reprodukuje „.mka“ datoteke.Ta datoteka ne može da se reprodukuje sa servera kućne mreže.

*12 Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke, kao što je „Lossless“.

*13 Plejer ne reprodukuje DST kodirane datoteke.*14 Plejer ne reprodukuje animirane PNG i

animirane GIF datoteke.*15 Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje se

ključna slika ili prva slika.*16 Plejer ne podržava 16-bitne BMP datoteke.

Plejer podržava HDR video formate, kao što su HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) i Dolby Vision.

• Neke datoteke možda neće biti moguće

reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja servera kućne mreže.

• Formati koji mogu da se reprodukuju razlikuju se u zavisnosti od povezanog uređaja ili mrežne usluge. Detalje potražite u informacijama o formatu za povezani uređaj ili sadržaj.

• Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda neće biti moguće reprodukovati.

• Na nekim datotekama možda neće biti moguće obaviti funkciju brzog premotavanja unapred ili unazad.

• Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke, poput datoteka sa DRM zaštitom.

• Plejer može da prepozna sledeće datoteke i foldere na BD-ovima, DVD-ovima, CD-ovima i na USB uređajima:– do fascikli u 9. sloju, uključujući osnovnu fasciklu.– do 500 datoteka / fascikli na pojedinačnom

sloju.• Plejer može da prepozna sledeće datoteke i

foldere koji se čuvaju na serveru kućne mreže:– do fascikli na 19. sloju.– do 999 datoteka / fascikli na pojedinačnom

sloju.• Plejer podržava brzinu kadrova:

– do 60 kadrova/s samo za AVCHD (MPEG4/AVC).– do 30 kadrova/s za druge video kodeke.

• Plejer podržava brzinu protoka bitova za video do 40 Mb/s.

• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim plejerom.

• Plejer može da prepozna Mass Storage Class (MSC) uređaje (kao što su fleš memorija i HDD), uređaje klase Still Image Capture Device (SICD) i tastature sa 101 tasterom.

• Plejer možda ne uspe da bez zastoja reprodukuje audio i video datoteke sa velikom brzinom protoka sa DATA CD-ova. Preporučujemo da se takve datoteke puštaju sa DATA DVD-ova i DATA BD-ova.

Kodek Oznaka tipa datoteke

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11 .mp3

AAC/HE-AAC*11 .m4a, .aac*6

Standard WMA9 .wma

WMA 10 Pro*12 .wma

LPCM*11 .wav

FLAC*1 .flac, .fla

Dolby Digital*6*11 .ac3

DSF*1 .dsf

DSDIFF*1*13 .dff

AIFF*1 .aiff, .aif

ALAC*1 .m4a

Vorbis .ogg

Monkey’s Audio .ape

Formatiranje Oznaka tipa datoteke

JPEG .jpeg, .jpg, .jpe

PNG .png*14

GIF .gif*14

MPO .mpo*6*15

BMP .bmp*6*15

WEBP .webp*6

SR

Page 117: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

• Oracle i Java su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Oracle i/ili njenih partnera. Svi ostali nazivi su zaštićeni znakovi odgovarajućih vlasnika.

• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

• Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS, Inc. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, DTS-HD i DTS-HD logotip su registovani zaštićeni znakovi i/ili zaštićeni znakovi kompanije DTS, Inc. U SAD i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

• Termini HDMI™ i HDMI High-Definition Multimedia Interface, Premium High Speed HDMI Cable i logotip HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing Adminostrator, Inc.

• Reči i logotipi Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ su zaštićeni znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.

• Logotipovi Blu-ray 3D™ i Blu-ray 3D™ su zaštićeni znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.

• „DVD logotip“ je zaštićeni znak korporacije DVD Format/Logo Licensing Corporation.

• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“, „DVD AUDIO“, „Super Audio CD“ i „CD“ su zaštićeni znakovi.

• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

• Ovaj proizvod sadrži vlasničku tehnologiju pod licencom korporacije Verance Corporation i zaštićen je patentom SAD 7,369,677 i drugim SAD i svetskim patentima, priznatim i u procesu priznavanja, kao i autorskim pravima i trgovačkom tajnom za određene delove takve tehnologije. Cinavia je zaštićeni znak korporacije Verance Corporation. Autorska prava 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od kompanije Verance. Zabranjeno je rastavljanje i obrnuti inženjering.

• Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim zemljama. Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju pristupa sadržaju Microsoft PlayReady™ radi zaštite svoje intelektualne svojine, uključujući i sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup PlayReady-zaštićenom sadržaju i / ili WMDRM-zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da od korporacije Microsoft traže da opozove mogućnost uređaja da reprodukuje sadržaj zaštićen tehnologijom PlayReady. Opoziv neće uticati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja od vas mogu tražiti da nadogradite PlayReady da biste mogli da pristupite njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

• Vewd® Core. Autorsko pravo 1995–2019. Vewd Software AS. Sva prava zadržana. Pravni izrazi: Ovaj softver se isporučuje u <<viđenom>> stanju. Vewd i njegovi dobavljači odriču se svih garancija u vezi sa softverom, bilo izričitih ili podrazumevanih, nagoveštenih ili na drugi način, što između ostalog obuhvata garancije za funkcionalnost, pogodnost za posebnu namenu ili nenarušavanje prava.

• WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance.

• Logo Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.

• Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation ih koristi pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima.

• LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.

• „DSEE HX“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

• Drugi nazivi sistema i proizvoda su uglavnom zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu svojih vlasnika. U ovom dokumentu nisu navedene oznake ™ i ®.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

37 SR

Page 118: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

38

Zaštita od kopiranjaImajte u vidu da Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ i DVD medijumi koriste napredne sisteme za zaštitu sadržaja. Ovi sistemi, koji se nazivaju AACS (Advanced Access Content System – sistem za napredan pristup sadržaju) i CSS (Content Scramble System – sistem za kodiranje sadržaja), sadrže određena ograničenja po pitanju reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih funkcija. Rad ovog proizvoda i postavljena ograničenja mogu da se razlikuju zavisno od datuma kupovine, pošto predsedavajući odbor AACS može da usvoji ili izmeni pravila ograničavanja posle vremena kupovine.

Napomena: CinaviaOvaj proizvod koristi tehnologiju Cinavia da bi ograničio korišćenje neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video snimaka i njihovih zvučnih zapisa. Kad se otkrije korišćenje neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.

Više informacija o tehnologiji Cinavia možete pronaći na stranici http://www.cinavia.com Cinavia korisničkog informacionog centra. Na zahtev su poštom dostupne dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite dopisnu kartu sa vašom adresom na: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Informacije o licenci za softver Za EULA (ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom), pročitajte UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM isporučen uz ovaj plejer.KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA PRIHVATATE OVAJ UGOVOR.Da biste saznali detalje o drugim softverskim licencama, izaberite [Setup] na početnom ekranu i pogledajte [Software License Information] u [System Settings].Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže licencama GNU General Public License („GPL“) ili GNU Lesser General Public License („LGPL“). U tim licencama je navedeno da korisnici imaju pravo da nabave, izmene i ponovo distribuiraju izvorni kôd datog softvera u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence. Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu podleže GPL i LGPL licencama i dostupan je na internetu. Posetite sledeću veb-lokaciju radi preuzimanja:http://oss.sony.net/Products/LinuxImajte u vidu da kompanija Sony ne može da odgovori na pitanja u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.

SR

Page 119: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

Pravila privatnostiZa politiku zaštite privatnosti pročitajte [Pravila privatnosti] u meniju sa opcijama na ikoni svake mrežne usluge.

Mrežne usluge, sadržaj, i softver ovog uređaja mogu da podležu zasebnim uslovima i odredbama, da budu promenjeni, prekinuti ili obustavljeni u bilo kom trenutku, kao i da zahtevaju naknadu, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Za više detalja pogledajte stranicu [BD/DVD Viewing Settings] (stranica 23).Nazivi jezika su u skladu sa ISO 639: 1988 (E/F) standardom.

Lista sa šiframa jezika

Šifra Jezik1027 Afarski 1028 Abhaski1032 Afrikans 1039 Amharski1044 Arapski 1045 Asamski1051 Ajmara 1052 Azerbejdžanski1053 Baškirski 1057 Beloruski1059 Bugarski 1060 Biharski1061 Bislama 1066 Bengalski1067 Tibetanski 1070 Bretonski1079 Katalonski 1093 Korzikanski1097 Češki 1103 Velški1105 Danski 1109 Nemački1130 Butanski;

Džongka1142 Grčki

1144 Srpski 1145 Esperanto1149 Španski 1150 Estonski1151 Baskijski 1157 Persijski1165 Finski 1166 Fidži1171 Farski 1174 Francuski1181 Frizijski 1183 Irski1186 Škotski gelski 1194 Galicijski1196 Gvarani 1203 Gudžarati1209 Hausa 1217 Hindi1226 Hrvatski 1229 Mađarski1233 Jermenski 1235 Interlingva1239 Interlingva 1245 Inupiak1248 Indonežanski 1253 Islandski1254 Italijanski 1257 Hebrejski1261 Japanski 1269 Jidiš1283 Javanski 1287 Gruzijski1297 Kazaški 1298 Grendlandski;

Kalalisut1299 Kambodžanski;

Kmerski1300 Kanada jezik

1301 Korejski 1305 Kašmirski

1307 Kurdski 1311 Kirgiski1313 Latinski 1326 Lingala1327 Laoški; Lao 1332 Litvanski1334 Latvijski 1345 Malagaški1347 Maorski 1349 Makedonski1350 Malajalam 1352 Mongolski1353 Moldavski 1356 Marati1357 Malajski 1358 Malteški;

Malteški1363 Burmanski 1365 Nauru1369 Nepalski 1376 Holandski1379 Norveški 1393 Oksitanski1403 Oromo 1408 Orijski1417 Pandžabi;

Pandžabi1428 Poljski

1435 Pašto; Pušto 1436 Portugalski1463 Kečua 1481 Reto-romanski1482 Kirundi; Rundi 1483 Rumunski1489 Ruski 1491 Kinjaruanda1495 Sanskrit 1498 Sindi1501 Sango; Sango 1502 Srpsko-

hrvatski1503 Singalezi;

Sinhaleski1505 Slovački

1506 Slovenački 1507 Samoanski1508 Šona 1509 Somalski1511 Albanski 1512 Srpski1513 Sisvati; Svati 1514 Sesoto;

Južni Soto1515 Sundanski 1516 Švedski1517 Svahili 1521 Tamilski1525 Telugu 1527 Tadžički1528 Tajski 1529 Tigrinja1531 Turkmenski 1532 Tagalog1534 Secvana;

Cvana1535 Tonga; Ostrva

Tonga1538 Turski 1539 Conga1540 Tatarski 1543 Tvi1557 Ukrajinski 1564 Urdu1572 Uzbečki 1581 Vijetnamski1587 Volapik 1613 Volof1632 Ksosa 1665 Joruba1684 Kineski 1697 Zulu1703 Nije navedeno

Šifra Jezik

39 SR

Page 120: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

40

Za više detalja pogledajte stranicu [Parental Control Area Code] (stranica 24).

Kôd područja roditeljske kontrole

Šifra Područje2044 Argentina 2047 Australija2046 Austrija 2057 Belgija2070 Brazil 2090 Čile2092 Kina 2093 Kolumbija2115 Danska 2165 Finska2174 Francuska 2109 Nemačka2200 Grčka 2219 Hong Kong2248 Indija 2238 Indonezija2239 Irska 2254 Italija2276 Japan 2304 Koreja2333 Luksemburg 2363 Malezija2362 Meksiko 2376 Holandija2390 Novi Zeland 2379 Norveška2427 Pakistan 2424 Filipini2428 Portugal 2436 Portugal2489 Rusija 2501 Singapur2149 Španija 2499 Švedska2086 Švajcarska 2543 Tajvan2528 Tajland 2184 Ujedinjeno

Kraljevstvo2586 Vijetnam

SR

Page 121: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

Do

datn

e in

form

acije

41 SR

Page 122: Ultra HD Blu-ray™/ DVD uređaj za reprodukciju HD Blu-ray ...

http://www.sony.net/

© 2019 Sony Corporation

4-740-823-11(1)

Za vašu praktičnost

Prije upita

Potvrdite sljedeće pojedinosti:• Istražite i pokušajte riješiti problem s pomoću odjeljka "Rešavanje

problema" (str. 27).• Isključite uređaj za reprodukciju i odspojite kabel za napajanje

(naponski vod). Pričekajte dulje od 2 minute, a zatim ponovno spojite kabel za napajanje (naponski vod).

Zabilježite serijski broj (Ser. br.) u prostor u nastavku. Navedite ovaj broj prodavaču tvrtke Sony da bi mogli brže reagirati kad god ih nazovete u vezi s ovim proizvodom.

Ser. br. _____________________________

Za učinkovitejše odpravljanje težav

Pred vprašanji

Opravite naslednje korake:• Pri odpravljanju težave si pomagajte s poglavjem Odpravljanje težav

(stran 27).• Predvajalnik izklopite in izključite napajalni kabel (električni kabel).

Počakajte najmanj 2 minuti, nato pa ponovno priključite napajalni kabel (električni kabel).

Zapišite serijsko številko (S/N) na spodnjo črto. Ko v zvezi s tem izdelkom kličete prodajalca izdelkov Sony, mu posredujte to številko, da omogočite hitrejše ukrepanje.

Serijska številka _____________________________

Radi praktičnosti

Pre nego što pošaljete upit

Potvrdite da ste obavili sledeće:• Istražite pomoću „Rešavanje problema“ (stranica 27) da biste rešili

problem.• Isključite plejer i izvucite iz utičnice kabl za napajanje naizmeničnom

strujom (kabl za napajanje). Sačekajte više od 2 minuta pa ponovo uključite kabl za napajanje.

Zabeležite serijski broj (S/N) u prostoru ispod. Navedite taj broj Sony prodavcu svaki put kad ga pozovete povodom ovog proizvoda radi bržeg delanja.

S/N _____________________________

Za korisne naputke, savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Sony posjetite: www.sony.eu/myproducts/

Za uporabne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah družbe Sony obiščite spletno mesto: www.sony.eu/myproducts/

Da biste saznali korisne savete i informacije o proizvodima i servisima kompanije Sony, posetite Web lokaciju: www.sony.eu/myproducts/


Related Documents