YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

1

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŽSKE

UČEBNÉ MATERIÁLY k predmetu pre CESTNÉ VOZIDLÁ

3. ročník SOŠ v Strážskom,

študijný odbor 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

Operačný program: Vzdelávanie

Programové obdobie: 2007-2013

Prijímateľ: Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske

Názov projektu: „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu,

kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na

trhu práce“

Kód ITMS projektu: 26110130595

Číslo a názov pozície: 3.1.31 Metodik pre prípravu a tvorbu učebných

materiálov pre žiakov v predmete Cestné vozidlá

Spracoval: Ing. Slavomír RADA

Page 2: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

2

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

OBSAH

1 Cestné dopravné prostriedky 3

2 Rozdelenie cestných vozidiel 3

3 Motorové vozidlá 4

4 Nemotorové vozidlá 28

5 Ostatné vozidlá 31

Zoznam použitej literatúry 32

Page 3: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

3

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

1 Cestné dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky sú určujúcim činiteľom technickej základne, pretože pomocou

nich sa uskutočňuje samotné premiestnenie v osobnej a nákladnej doprave.

Charakteristickým znakom dopravných prostriedkov je schopnosť pohybu, a preto sa

označujú ako pohyblivé. Dopravné prostriedky tvoria podstatnú časť základných

prostriedkov dopravných podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je osobná a nákladná

doprava.

Dopravnými prostriedkami v cestnej doprave sú cestné vozidlá. Cestné vozidlo je

motorové alebo prípojné nemotorové vozidlo, určené na prevádzku po pozemných

komunikáciách, nie je viazané na koľajnice.

Definícia:

2 Rozdelenie cestných vozidiel

Cestné vozidlá môžeme rozdeliť na:

Motorové vozidlá – sú to cestné vozidlá poháňané vlastným motorom. Medzi

motorové vozidla patrí osobný automobil, autobus, nákladný automobil,

špeciálny automobil, ťahač, motocykel, trojkolka a štvorkolka, zvláštne

motorové vozidlo (traktor a pracovný stroj)

Nemotorové vozidlá – sú to cestné vozidlá, ktoré nemajú vlastný zdroj pohonu

a sú ťahané motorovým vozidlom. Patrí sem prípojné vozidlo (príves a náves) a

pracovný stroj

Ostatné vozidlá – sú to vozidlá, ktoré nemožno jednoznačne zaradiť k dvom

predchádzajúcim skupinám vozidiel

Dopravné prostriedky sú pohyblivé technické prostriedky,

ktorými sa uskutočňuje preprava osôb a nákladov.

Page 4: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

4

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Poznámka:

3 Motorové vozidlá

Osobné automobily

Definícia:

Celková hmotnosť osobného automobilu nesmie presahovať 3 500 kg, pričom priestor

na batožinu nesmie byť väčší ako priestor pre cestujúcich. Priestor, ktorý vznikne

sklopením zadných sedadiel, sa nepovažuje za batožinový priestor.

Osobné automobily môžeme z hľadiska ich prevádzkového určenia rozdeliť na tieto

základné skupiny:

cestné automobily

terénne automobily

športové automobily

Tomuto rozdeleniu podlieha aj usporiadanie karosérie. Jej členenie vychádza

z usporiadania troch priestorov, a to z:

priestoru pre posádku motorového vozidla

motorového priestoru

batožinového priestoru

Osobitným druhom vozidla je električka. Je to koľajové vozidlo využívané

v mestskej hromadnej doprave.

Osobný automobil je konštrukčne určený najmä na prepravu osôb

a ich batožín alebo nákladu. Môže mať najviac 9 miest na sedenie,

vrátane miesta pre vodiča. Môže tiež ťahať príves.

Page 5: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

5

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Charakteristickou črtou dvojdverovej karosérie sú široké dvere a sklopné operadlá

predných sedadiel, aby sa dosiahol dobrý prístup k zadným sedadlám. Dvojdverová

karoséria mala v minulosti pomenovanie tudor.

Sedan – SE – má dvojdverovú alebo štvordverovú uzavretú trojpriestorovú karosériu,

pričom časť strechy sa môže otvárať strešným oknom. Sedan má uzavretý

a nerozdelený priestor pre cestujúcich, pevnú neodnímateľnú strechu a dva rady

sedadiel usporiadaných za sebou najmenej pre štyri osoby. Batožinový priestor je

prístupný cez veko batožinového priestoru.

Page 6: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

6

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Viete, že:

Sedan hatchback – SEH – je

trojdverová alebo päťdverová uzavretá

dvojpriestorová karoséria so strmo sa

zvažujúcou zadnou stranou karosérie?

Tá sa môže otvárať na celej alebo

takmer celej ploche, pričom závesy

týchto vyklápacích dverí sú uchytené do

rámu strechy. Z usporiadania zadnej

časti karosérie vyplýva, že oproti

trojpriestorovým karosériám je skrátená.

Sedan liftback – SEL – je trojdverová

alebo päťdverová karoséria, ktorá má na

rozdiel od hatchbacku za spodnou

hranou okna zadných vyklápacích dverí

vodorovnú alebo takmer vodorovnú

plochu? Závesy vyklápacích dverí sú

uchytené do rámu strechy.

Z usporiadania zadnej časti karosérie

vyplýva, že oproti hatchbacku je

neskrátená.

Limuzína – LI – je štvordverová alebo šesťdverová , spravidla trojpriestorová karoséria,

s uzavretým priestorom najmenej pre šesť, ale najviac deväť cestujúcich, s pevnou

neodnímateľnou strechou, ktorej časť sa môže otvárať.

Page 7: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

7

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Limuzína má zvyčajne dva rady pevných sedadiel a jeden rad sklápacích sedadiel,

ktoré bývajú umiestnené za predným radom ako núdzové sedadlá a sú orientované

v smere jazdy alebo proti nej. Priestor pre cestujúcich býva od priestoru pre obsluhu

obyčajne rozdelený sklápacou medzistenou. Za limuzínu sa považuje aj vozidlo strednej

a vyššej triedy, ktorého minimálna dĺžka vozidla je 5 400 mm.

Karoséria kupé býva často nad prednými sedadlami vybavená strešným oknom. Ďalej

má dva rady sedadiel, pričom druhý rad má obmedzený priestor pre sediace osoby.

Batožinový priestor má v porovnaní so sedanom menší objem.

Kontrolné otázky:

ako je definovaný osobný automobil?

viete vymenovať uzatvorené karosérie osobných automobilov?

aký je rozdiel medzi hatchbackom a liftbackom?

ako je konštruovaná karoséria kupé?

Úloha:

vyhľadajte v odborných časopisoch alebo propagačných

materiáloch uzavreté karosérie osobných automobilov

Kupé – KU – je dvojdverová uzavretá trojpriestorová karoséria, v porovnaní so

sedanom obyčajne nižšia. Strecha karosérie sa obyčajne znižuje v zadnej časti pre

cestujúcich.

Page 8: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

8

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Čelné sklo uchytené v pevných bočných stĺpikoch sa nedá sklápať. Strecha môže byť

z poddajného materiálu sťahovacia a zložená za zadným radom sedadiel alebo tuhá, buď

odnímateľná alebo skladacia do zadného batožinového priestoru. Súčasné bezpečnostné

predpisy na ochranu posádky pri prevrátení automobily vyžadujú použitie

integrovaného ochranného oblúka za prvým radom sedadiel.

Viete, že:

Polokabriolet – má okrem pevného

čelného okna aj pevné dverové rámy

a rámy bočných okien? Čalúnená

strecha je sťahovacia a uložená

v priestore za zadným radom sedadiel.

Kabriolet – KA – má dvojdverovú alebo štvordverovú trojpriestorovú karosériu

s premenlivou strechou, zvyčajne bez pevného rámu bočných dverí. Je určená

najmenej pre štyri osoby na sedadlách umiestnených v dvoch radoch za sebou.

Roadster – RO – je dvojdverová, trojpriestorová karoséria s jedným radom sedadiel,

určená pre dve až tri osoby. Za prednými sedadlami však môžu byť umiestnené pevné

núdzové sedadlá, ktoré sú sklopné.

Page 9: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

9

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Čelné sklo s pevnými bočnými stĺpikmi sa nedá sklápať. Dvere nemajú pevný rám,

dverové a bočné okná sú odnímateľné. Aj v tomto prípade sa používa ochranný strešný

oblúk. Jednoduchá plátenná strecha je sťahovacia, môže byť nahradená pevnou

odnímateľnou, zvyčajne plastovou strechou tzv. hard–top.

Viete, že:

Spider – je trojpriestorová športová

karoséria s malou stavebnou výškou

a otvoreným priestorom so sedadlom

pre dve osoby? Čelné sklo je pevné, za

sediacimi osobami je umiestnený

ochranný oblúk. Karoséria má len

provizórne bočné dvere alebo je bez

bočných dverí s nízkou bočnou stenou

na zlepšenie prístupu k sedadlám.

Batožinový priestor má len minimálny

objem.

Kontrolné otázky:

viete vymenovať otvorené karosérie osobných automobilov?

aký je rozdiel medzi roadsterom a kabrioletom?

čo je charakteristické pre karosériu spider?

Page 10: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

10

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Táto karoséria je obyčajne je odvodená z karosérie sedan, oproti ktorému má predĺženú

zadnú časť. Určená je najmenej pre štyri osoby, so sedadlami v dvoch radoch. Na

zväčšenie priestoru pre náklad má zadný rad sedadiel sklápacie operadlá alebo sú tieto

sedadlá vyberateľné. Zadná časť karosérie je takmer kolmá a otvárateľná pomocou

nedelených alebo aj delených dverí. Rovná strecha býva niekedy vybavená

integrovanými pozdĺžnymi strešnými nosičmi.

Osobné kombi – KO – slúži na dopravu osôb a menších nákladov v spoločnom

priestore. Je spravidla päťdverová, zriedkavo trojdverová dvojpriestorová karoséria, so

spoločným, nerozdeleným priestorom pre cestujúcich a prepravované batožiny alebo

menšie náklady.

Kombi – K – má uzavretú karosériu pre väčší počet osôb ako je karoséria bežného

automobilu, najmenej pre šesť, najviac pre deväť osôb, vrátane vodiča. Karoséria so

zvýšenou podlahou má spoločný priestor pre cestujúcich a batožinu, so sedadlami

umiestnenými zvyčajne v troch radoch za sebou.

Page 11: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

11

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Priestor na batožinu možno účelovo meniť zmenou počtu sedadiel. Karoséria je

zvyčajne vybavená na ľavej strane vstupnými dverami pre vodiča a na pravej strane

dverami k prednému sedadlu a dverami s väčšou šírkou, často posuvnými pre prístup

k ostatným sedadlám.

Viete, že:

Veľkopriestorová karoséria – je

uzavretá karoséria s veľkým

a nedeleným vnútorným priestorom

spoločným pre cestujúcich a ich

batožinu? Má variabilné usporiadanie

sedadiel na zvýšenej podlahe, ktorých

poloha a počet sa môže meniť,

s možnosťou sedenia pre šesť až sedem

osôb. Karoséria má zvyčajne šikmo

stúpajúcu prednú stenu a strmo

klesajúcu zadnú stenu automobilu.

Vybavená býva dvomi dverami na

každej strane, z ktorých zadné bývajú

niekedy posuvné a piate dvere sú

v zadnej stene.

Špeciálny osobný automobil –SP – vychádza z už uvedených vyhotovení osobného

automobilu. Karosériu môže mať uzatvorenú, otvorenú alebo otvárateľnú. Vozidlo

môže byť upravené ako obytný automobil alebo môže byť prispôsobený na rôzne

účely, napr. záchranárske, sanitné, pohrebné a pod.

Page 12: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

12

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Poznámka:

Kontrolné otázky:

viete, aký je rozdiel medzi karosériou kombi a osobným kombi

vozidlom?

ako by ste charakterizovali špeciálny osobný automobil?

Problémová úloha:

vyhľadajte na internete a porovnajte ponuku karosérii vozidiel

jednotlivých vami vybraných aspoň troch výrobcov vozidiel

Charakteristické znaky jednotlivých typov karosérii sa často prekrývajú

a kombinujú, niektoré prvky sa stávajú nepodstatnými, iné naopak,

vystupujú do popredia. Nové požiadavky vedú k novým,

charakteristickým typom karosérií. Príkladom sú automobily skupiny

„off-road“, ktoré sú kombináciou luxusných cestných automobilov

s terénnymi automobilmi na voľný čas.

Page 13: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

13

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Autobusy

Definícia:

Autobus môže ťahať aj príves. Celková hmotnosť autobusu môže byť do 5 ton a nad 5

ton. Autobusy sa delia na:

malý autobus – je určený na prepravu malej skupiny 9 až 22 cestujúcich

minibus – je určený na prepravu 9 až 16 cestujúcich

midibus – je určený na prepravu 17 až 22 cestujúcich

veľký autobus – je určený na prepravu 23 a viac cestujúcich

Autobus je automobil určený na hromadnú prepravu osôb a ich

cestovných batožín, ktorý ma viac ako deväť miest pre sediacich

cestujúcich.

mestský autobus – ME – má široké, zvyčajne troje dverí na rýchle

nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. V autobuse je menší počet sedadiel

a väčší priestor na státie.

Page 14: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

14

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

prímestský autobus – PM – má zvyčajne dvoje dverí a dvojmiestne sedadlá

umiestnené v dvoch radoch po oboch stranách. Státie je umožnené v priestoroch

medzi sedadlami.

diaľkový autobus – DA – ma zvyčajne jedny dvere (druhé môžu byť riešené

ako jednokrídlové), pohodlne nastaviteľné sedadlá na zvýšenej podlahe

s opierkami hlavy. Nie je upravený na dopravu stojacich osôb. Priestor pre

batožinu je vytvorený pod úrovňou dlážky. Cestujúci sedia pomerne vysoko nad

vozovkou a autobus má luxusné vybavenie (klimatizácia, video a pod.)

Page 15: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

15

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Okrem týchto bežných jednopodlažných autobusov sa vyrábajú aj autobusy:

špeciálny autobus – SP – je určený pre osobitné skupiny cestujúcich, napr. pre telesne

postihnutých alebo väzňov

trolejbus – T – je to vozidlo poháňané elektromotorom, pričom prúd do trolejbusu sa

privádza zberačmi zo siete. Je určený pre mestskú hromadnú dopravu.

Viete, že:

kĺbové autobusy – KL – sa skladajú

z dvoch častí spojených kĺbom alebo

točnicou, zakrytou harmonikovým

gumovým mechom? Takýto autobus sa

môže použiť pre mestskú alebo

prímestskú dopravu.

Dvojpodlažné autobusy – DP – sú

autobusy, ktorých úžitkový priestor je

rozložený do dvoch podlaží? Používa sa

ako diaľkový autobus, v minulosti sa

využíval aj ako mestský autobus napr.

v Londýne.

Page 16: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

16

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Kontrolné otázky:

ako rozdeľujeme autobusy z hľadiska veľkosti?

viete charakterizovať karosérie jednopodlažných autobusov?

aké ďalšie karosérie autobusov ešte poznáte?

Problémová úloha:

na internetovej stránke www.karosa.cz a www.sor.cz vyhľadajte

karosérie jednopodlažných autobusov a porovnajte ich z hľadiska

usporiadania vnútorného priestoru

Rozširujúce učivo pre záujemcov

Využitie autobusov v mestskej hromadnej doprave

Autobus sa používa na všetkých dopravných sieťach hromadnej osobnej dopravy ako

jediný dopravný prostriedok alebo ako integrovaná súčasť dopravných systémov v

koordinácii s iným druhom dopravných prostriedkov. Z technologického hľadiska

môže autobusová doprava tvoriť základnú, doplňujúcu, napájaciu aj prekrývajúcu

dopravnú sieť.

Vzhľadom na vlastnosti autobusu ako nezávislého dopravného prostriedku môže v

prípade porúch, nehôd, rekonštrukcií a mimoriadnych akcií nahrádzať iné druhy

dopráv. Umožňuje to tiež vysoká hustota cestnej siete. Na druhej strane tým, že

autobusová doprava využíva verejné cesty je veľmi ovplyvniteľná dopravným prúdom

na týchto cestách.

Page 17: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

17

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

výhody autobusovej dopravy

voľnosť pohybu po cestách, neviazanosť na prívod energie, operatívnosť v

prevádzke vozidiel i vo vedení trás liniek podľa situácie na komunikačnej sieti

najväčšia operatívnosť v prevádzke. V prípade vzniknutých porúch na trase možno

vykonať zmenu vo vedení trasy v relatívne krátkom čase

možnosť zastavenia pri chodníku a tým aj väčšia bezpečnosť príchodu k zastávke,

čakania na zastávke, nástupu a výstupu cestujúcich

možnosť hospodárneho uspokojenia malých a stredných prepravných požiadaviek

až do intenzity prepravného prúdu 4000 osôb za hodinu

možnosť rozloženia prepravného prúdu do rôznych trás v závislosti od

komunikačnej siete oblastí a miest

možnosť vytvorenie relatívne hustej dopravnej siete s krátkym intervalom a tým aj s

menším počtom prestupov

najmenšia investičná náročnosť zo všetkých používaných vozidiel hromadnej

osobnej dopravy, odpadá nutnosť investícií na tvorbu vlastnej dopravnej cesty

rozmermi autobusov a možnosťou využitia verejnej cestnej siete dosahuje

autobusová doprava najlepšie využitie dopravnej plochy

nevýhody autobusovej dopravy

pomerne malá obsaditeľnosť autobusu, ktorá je obmedzená jeho celkovou

hmotnosťou

autobusová doprava podlieha všetkým vplyvom ostatnej cestnej premávky, pokiaľ

nie je od nej oddelená samostatnými cestnými pruhmi alebo komunikáciami, z tohto

dôvodu vykazuje i menšiu presnosť v dodržiavaní cestovného poriadku

menšia preťažiteľnosť (prekročenie obsaditeľnosti)

výrazné negatívne vplyvy na životné prostredie z dôvodov emisií exhalácií,

hlučnosti, vibrácií, prašnosti a nebezpečenstva úniku pohonných hmôt, olejov a

prevádzkových kvapalín

menšia životnosť a účinnosť spaľovacieho motora v porovnaní s elektrickým

motorom

Page 18: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

18

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

autobus má celkovo najmenšiu ekonomickú a technickú životnosť v porovnaní s

ostatnými vozidlami hromadnej osobnej dopravy

straty spôsobené chodom motora aj v čase státia na zastávkach a križovatkách

K obmedzovaniu niektorých nedostatkov autobusovej dopravy, predovšetkým v

ochrane životného prostredia, je možné využívať autobusy s alternatívnym pohonom

(zemný plyn, bioplyn, vodík) alebo iné nezávislé vozidlá ako sú elektrobusy, duobusy,

hybridné autobusy. Sú k dispozícii tiež duálne autobusy v zahraničí používané v systéme

po názvom Dual-Mode-Bus-System.

Nákladné automobily

Definícia:

Podľa užitočného zaťaženia poznáme nákladné automobily:

do 3,5 ton

od 3,5 do 12 ton

nad 12 ton

Nákladný automobil, ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony sa označuje ako

malý nákladný automobil, niekedy aj ako dodávkový automobil. Môže byť odvodený

od osobného automobilu.

Nákladný automobil je svojou konštrukciou určený na

prepravu nákladov každého druhu. Môže však ťahať aj príves

alebo náves.

Page 19: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

19

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Valníkový automobil – V - má oddelenú a uzavretú kabínu pre vodiča

a spolujazdcov. Úložná plocha má bočnice a zadné veko. Náklad môže byť

chránený plachtou, natiahnutou cez odoberateľnú nosnú konštrukciu.

Sklápací automobil – SK – má sklápaciu ložnú plochu, ktorá je sklopná buď

dozadu (jednostranný sklápač), do dvoch bočných (dvojstranný), alebo do

všetkých strán (trojstranný). Je určený najmä na prepravu sypkého materiálu.

Page 20: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

20

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Vyrábajú sa tieto druhy skríň:

samostatná skriňa – SS – je oddelená od kabíny vodiča

furgon – SF – kabína vodiča a plocha určená pre náklad tvoria jeden

neoddeliteľný konštrukčný celok. Medzi kabínou pre vodiča

a úložnou plochou je otvor, resp. dvere s rozmermi 600x1300 mm

dodávková skriňa – SD – je to malý skriňový automobil s uzavretým

priestorom pre posádku i náklad. Prístup do nákladného priestoru je

zozadu alebo z boku

Skriňový automobil – S – má jednoduchú skriňu bez akéhokoľvek účelového

určenia. Nákladný priestor je prístupný zo strán alebo zozadu, prípadne oboje.

Page 21: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

21

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Viete, že:

Špeciálny nákladný automobil – P –

je svojou konštrukciou určený na

prepravu určitých druhov nákladov, pri

preprave ktorých sú potrebné osobitné

úpravy? Vyrábajú sa ako chladiarenské,

na prepravu betónu, na odvoz pevného

odpadu, sťahovacie, cisternové, na

prepravu nadrozmerných nákladov,

nebezpečných vecí a pod. Špeciálny

nákladný automobil môže byť vybavený

navijakom, hydraulickou rukou,

zdvíhacími plošinami.

Pick-up – I – je malý nákladný

automobil, určený na prepravu osôb

a nákladov, spravidla odvodený od

osobného automobilu? Má uzavretý

priestor pre posádku so zvyčajne

jedným radom sedadiel. Priestor pre

náklad je otvorený, s pevnými bočnými

stenami, ktoré sledujú líniu prednej časti

karosérie a otváracím zadným vekom.

Úložná plocha môže byť tiež zakrytá

plachtou s odnímateľnými výstužnými

oblúkmi alebo plastovou odnímateľnou

nadstavbou.

Kontrolné otázky:

viete, ako je definovaný nákladný automobil?

ako rozdeľujeme nákladné automobily podľa užitočného zaťaženia?

Vymenujte konštrukčné riešenia skriňových automobilov

Čo je charakteristické pre špeciálny nákladný automobil?

Page 22: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

22

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Špeciálne automobily a ťahače

Definícia:

Špeciálny automobil nie je určený na prepravnú činnosť. Automobil ma samostatnú

kabínu a nadstavby sa upevňujú na rám. Označenie špeciálnych automobilov:

A – autožeriav, R – rýpadlo, PL – polievací, Z – zametací,

PO – požiarnicky, D – dielenský, PD – pojazdná dielňa a pod.

Špeciálny automobil môže byť vybavený vysokozdvižnou plošinou, vodným delom,

navijakom, hydraulickou rukou a pod.

Špeciálny automobil je motorové vozidlo, ktoré je svojou

konštrukciou a vybavením určené iba na vykonávanie určitých

pracovných úkonov.

Page 23: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

23

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Definícia:

Viete, že:

Ťahač návesov – je motorové vozidlo,

ktoré má návesné zariadenie, t. j.

točnicu na uloženie návesu? Kabína je

samostatná, veľkopriestorová s lôžkom

pre diaľkovú dopravu.

Ťahač prívesov – je motorové vozidlo,

ktoré ma zariadenie na ťahanie

prívesov? Môže mať tiež pomocný

ložný priestor. Je určený predovšetkým

na ťahanie špeciálnych nákladných

prívesov, ktoré slúžia na prepravu veľmi

ťažkých nákladov.

Problémová úloha:

vyhľadajte na internete firmy, ktoré sa zaoberajú prepravou zvlášť

ťažkých nákladov a oboznámte sa s ich technickou základňou. Aké

podmienky musia byť dodržané pri takýchto prepravách?

Ťahač je ťažné motorové vozidlo, ktoré je svojou konštrukciou

a vybavením určené na ťahanie návesu alebo prívesu.

Page 24: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

24

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Motocykle, trojkolky a štvorkolky

Definícia:

Motocykle môžeme rozdeliť na:

Motocykel – MT – je jednostopové

vozidlo na prepravu jednej alebo dvoch

osôb sediacich za sebou, s pevnou

oporou pre kolená vodiča pri jazde

a s pevnými stúpačkami.

Skúter – S – je jednostopové vozidlo na

prepravu jednej alebo dvoch osôb

sediacich za sebou, bez opory na kolená

vodiča pri jazde a s podlahou na nohy

v nosnej časti vozidla, bez stúpadiel.

Skútre majú spravidla ochranu

dopravovaných osôb spredu i zospodu.

Motocykel je jednostopové vozidlo s dvoma kolesami určené

predovšetkým na prepravu osôb, prípadne ich batožín.

Page 25: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

25

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Moped – MP – je jednostopové vozidlo

so spaľovacím motorom s obmedzeným

objemom valca. Slúži na dopravu jednej

osoby, má pedále.

Mokik – MK – je jednostopové vozidlo

so spaľovacím motorom s obmedzeným

objemom valca, avšak so stúpadlami

a nožným spúšťaním motora. Predtým

sa označoval ako malý motocykel.

Športový motocykel – MS – je súťažný

motocykel určený len na športové

súťaže. Spravidla nie je kompletne

vybavený tak, ako motocykel, či mokik.

Motobicykel – MB – je to bicykel

s trvale pripojeným hnacím motorom.

Page 26: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

26

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Definície:

Do skupiny trojkolesových motorových vozidiel patrí aj motocykel s postranným

vozíkom, ktorý ma nesúmerne usporiadané kolesá k strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

Zvláštne motorové vozidlá

Do tejto skupiny vozidiel patria najmä traktory a samohybné pracovné stroje.

Trojkolka – TR – je trojkolesové motorové vozidlo so súmerne

usporiadanými kolesami k strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

Štvorkolka – ST – je štvorkolesové motorové vozidlo s kolesami

súmerne usporiadanými k strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

Page 27: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

27

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Definícia:

Viete, že:

Traktory sa využívajú najmä

v poľnohospodárstve a lesnom

hospodárstve na vykonávanie rôznych

prác, najmä ťažnou silou? Poznáme

traktor: KO – kolesový, PA – pásový,

MA – malotraktor, S –špeciálny

Definícia:

Samohybný pracovný stroj je však svojou konštrukciou predovšetkým určený na

vykonávanie určitých pracovných činnosti. Toto vozidlo má vlastný zdroj pohonu.

Patria sem cestný valec, žeriav, rýpadlo, kombajn, vysokozdvižný vozík, lopatový

nakladač a pod.

Traktor je v podstate ťahač určený na nesenie a na pohon rôzneho

náradia a strojov.

Samohybný pracovný stroj je vozidlo určené na vykonávanie

určitých prác aj na premávku na pozemných komunikáciách.

Page 28: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

28

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Kontrolné otázky:

aký je rozdiel medzi špeciálnym nákladným automobilom

a špeciálnym automobilom?

charakterizujte jednotlivé konštrukčné prevedenia motocyklov

čím sa odlišuje konštrukcia nákladných automobilov od ťahačov?

do skupiny akých vozidiel patria kolesové traktory?

4 Nemotorové vozidlá

Prívesy

Definícia:

Podľa riešenia úložnej plochy môže byť vyhotovený podobne ako nákladný automobil,

a to:

V – valníkový, SK – sklápací, S – skriňový, P – špeciálny (fekálny, cisternový na vodu,

káblový,...)

Príves je prípojné vozidlo, z ktorého sa iba nepodstatná časť jeho

celkovej hmotnosti prenáša na ťažné vozidlo.

Nákladný príves – PN – je prípojné vozidlo ťahané niektorým druhom motorového

vozidla. Tento príves nemá vlastný zdroj pohonu.

Page 29: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

29

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Viete, že:

Špeciálny príves – PS – je svojou

konštrukciou a vybavením určený na

vykonávanie pracovných úkonov? Nie

je určený na prepravnú činnosť, je to

napr. hasičský, kompresor vzduchu,

vrtná súprava, poľná kuchyňa a pod.

Prívesný vozík – PM – je prípojné

vozidlo za motocykel určené na

prepravu batožiny?

Karaván - KA – je jednonápravový príves určený a vybavený na mobilné ubytovanie

osôb.

Page 30: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

30

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Definícia:

Podľa úložnej plochy môže byť vyhotovený ako:

V – valníkový, SK – sklápací, S – skriňový, P – špeciálny (fekálny, cisternový na vodu,

káblový, chladiarensky...)

Viete, že:

Špeciálny náves – NS - je svojou

konštrukciou a vybavením určený na

vykonávanie pracovných úkonov? Nie

je určený na prepravnú činnosť, napr.

hasičský, kompresor vzduchu, vrtná

súprava, poľná kuchyňa a pod.

Postranný vozík – PSM – je prípojné

vozidlo s jedným kolesom na jednej

strane a na druhej strane upravené na

pripevnenie na bok motocykla? Používa

sa na prepravu jednej sediacej osoby

alebo nákladu.

Náves je prípojné vozidlo, konštruované na spojenie s ťahačom

návesu, z ktorého sa podstatná časť jeho celkovej hmotnosti prenáša

na ťahač návesov.

Nákladný náves – NN – je prípojné vozidlo používané len na prepravu nákladu.

Nemá vlastný zdroj pohonu.

Page 31: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

31

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Poznámka:

5 Ostatné vozidlá

Medzi ostatné vozidlá patria tie vozidlá, ktoré nemožno zaradiť do uvedených

spomínaných druhov. Patrí sem napr. bicykel, záprahové vozidlo, ručný vozík, športová

kolobežka a pod.

Kontrolné otázky:

aký druh vozidla môžeme označiť ako karaván?

aký je základný rozdiel medzi prívesom a návesom?

čo je charakteristické pre postranný vozík?

vymenujte, čo patrí medzi ostatné vozidlá

Úloha:

počas súvislej odbornej praxe, ktorú budete vykonávať vo vybranom

podniku cestnej dopravy sa informujte o rôznych konštrukčných

vyhotoveniach prípojných vozidiel, porovnajte ich z hľadiska

konštrukčného vyhotovenia, celkovej hmotnosti, vhodnosti použitia,

atď.

Do tejto skupiny vozidiel patrí pracovný stroj nesený, ktorý je určený na

vykonávanie špecifických prác alebo činností a dá sa namontovať len na

vozidlo na to prispôsobené (napr. kosačka trávnatých porastov, sejací

stroj, pluh) a pracovný stroj prípojný, ktorý je určený na vykonávanie

určitých pracovných činností. Nemá vlastný zdroj pohonu, ale pripája sa

k motorovému vozidlu. Medzi pracovné prípojné stroje patrí sejací stroj,

postrekovač a pod.

Page 32: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

32

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Zoznam použitej literatúry

1. Ivan Faktor – Cestné vozidlá 1, 2002,

2. Ivan Faktor – Cestné vozidlá 2, 2003,

3. Pilárik, Pabst – Automobily I pre 1. ročník učebného odboru automechanik

4. Pilárik, Pabst – Automobily II pre 2. ročník učebného odboru automechanik

5. Sedláčková – Cestná doprava pre 2. ročník , 2002

Page 33: UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

33

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "

Vydané pre interné účely SOŠ v Strážskom.

Autorské práva vyhradené.

2015


Related Documents