YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Themadag 17 september - Samenspel

Samenspel op het grensvlak van markt en monopolie Innovatie door de ogen van een netbeheerder

Han Slootweg

Manager Expertise, Bedrijfsvoering & Stations, Enexis B.V.

Hoogleraar Smart Grids, TU Eindhoven

Page 2: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Agenda

• Over Enexis

• Innovatie en Enexis

• Voorbeeldprojecten

• Ervaringsadviezen

Page 3: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Kentallen Enexis

Medewerkers:

ca. 4.200

Vestigingen:

12, vnl. in Oost-Nederland

Omzet (2012):

1.367 MEURO

Resultaat na belastingen (2012):

229 MEURO

Page 4: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Enexis verbindt

Elektriciteit:

2,7 miljoen aangeslotenen

133,000 km MS / LS

53,000 stations

Gas:

2,1 miljoen aangeslotenen

45,000 km HD / LD

25,000 stations

Page 5: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Netbeheerders en energienetten

Marktpartij 1 Marktpartij 2

Page 6: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Activiteiten Enexis

Aansluiten van energieverbruikers en -producenten

Uitbreiden van de netten t.g.v. groei energievraag/

capaciteitsbehoefte en t.b.v. ontsluiting nieuwe gebieden

Vervangen van netcomponenten

Uitvoeren van inspecties (waaronder gaslekzoeken) en

onderhoud

Herstellen van de voorziening na een onderbreking

Verzamelen, verwerken en distribueren van meetgegevens

Uitvoeren van reconstructies/verleggingen i.o.v. overheden en

particuliere opdrachtgevers

Op beperkte schaal niet-gereguleerde activiteiten (verhuur

transformatoren, Energie in Beeld, Warmtewinst in Beeld, etc.)

Page 7: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Agenda

• Over Enexis

• Innovatie en Enexis

• Voorbeeldprojecten

• Ervaringsadviezen

Page 8: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Enexis balanceert

BETAALBAAR

BETROUWBAAR

PUBLIEKS GERICHT

DUURZAAM

BETAALBAAR

BETROUWBAAR

PUBLIEKS GERICHT

DUURZAAM

Missie Enexis

Wij stellen alles in het werk voor een duurzame,

betrouwbare en betaalbare energiedistributie.

Page 9: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Enexis’ motivatie voor innovatie

Enexis streeft continu naar verbeteren effectiviteit

en efficiëntie op basis van maatschappelijke

verantwoordelijkheid als (gereguleerde)

organisatie

Enexis neemt specifieke maatschappelijke

verantwoordelijkheid als netbeheerder serieus: rol

in en bijdrage aan energietransitie

Enexis heeft reputatie als innovatief en duurzaam

bedrijf hoog te houden bij stakeholders

Page 10: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Grotere oplossingsruimte door innovatie

BETAALBAAR

BETROUWBAAR

PUBLIEKS GERICHT

DUURZAAM

BETAALBAAR

BETROUWBAAR

PUBLIEKS GERICHT

DUURZAAM

Missie Enexis

Wij stellen alles in het werk voor een duurzame,

betrouwbare en betaalbare energiedistributie.

BETAALBAAR

BETROUWBAAR

PUBLIEKS GERICHT

DUURZAAM

BETAALBAAR

BETROUWBAAR

PUBLIEKS GERICHT

DUURZAAM

Page 11: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Innovatiespeerpunten Enexis

Energietransitie en verduurzaming

Rol en functie (of niet meer…?) van

energiedistributienetwerken in en na de energietransitie

Reduceren milieubelasting bedrijfsactiviteiten

Toestandbepaling assets

Veroudering van componenten en installaties van de

energiedistributienetwerken (instrumenten en methoden

voor het effectief beheren van verouderende infrastructuur)

Productiviteitsverbetering door techniek

Ontwikkelen van componenten en methoden om

slimmer, sneller, veiliger, etc. onze activiteiten uit te voeren

Page 12: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Agenda

• Over Enexis

• Innovatie en Enexis

• Voorbeeldprojecten

• Ervaringsadviezen

Page 13: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

KRIS – KostenReductie InStrumentatie

Doel: “Creëren van een open concurrerende markt met goedkopere en modulaire MSLS-instrumentatie.”

Versie 01,

Page 14: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Modulaire instrumentatie

Versie 01,

Page 15: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Projectaanpak

Versie 01,

6 maanden 10 maanden 3 maanden

4 maanden

Page 16: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Deelnemende partijen

Versie 01,

Gebruikersgroep

38%

33%

6%

7% 6%

6% 4%

Financieringverdeling netbeheerders

Enexis (incl. DNWB)

Alliander

Cogas

Westland Infra

Endinet

Rendo

Avans Hogeschool

Kennisinstelling

Page 17: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Uitdagingen

Versie 01,

• TCO-berekeningen

• Vertrouwen = 80%

• Beheer standaard

• Gedetailleerd projectplan

• Resources & visie netbeheerders

• Inkoop externe advies partij

Page 18: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Jouw Energie Moment (JEM)

• Zwolle, Muziekwijk (Dec. 2012):

- 103 deelnemers: PV panelen, slimme wasmachine of

slimme droger

• Breda, Easystreet (Maart 2013):

- 111 deelnemers: PV panelen en slimme wasmachine

• Breda, Meulenspie (Maart 2013):

- 38 deelnemers: PV panelen, slimme wasmachine en

slimme warmtepomp

Versie 01,

Page 19: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Systeem overview

Page 20: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Dynamische tariefstructuur

• Instelling consument: - Consument kan kiezen voor

‘duurzaam/groen’ of ‘kostenbewust’ • Energie tarief: - Gebaseerd op APX en voorspelling PV

opwek • Netwerk tarief: - Gebaseerd op voorspelling van

netwerkbelasting en PV opwek

Slimme apparaten zoeken automatisch naar het duurzaamste of goedkoopste moment o.b.v. gebruiksinstelling

10 20 30 40 50 60 70 80 900

0.2

0.4

0.6

0.8

Timeslot (15 minutes)

Lo

ad (

kW

)

Predicted load and PV production of a single household (day 182)

10 20 30 40 50 60 70 80 900

0.2

0.4

0.6

Timeslot (15 minutes)

Tar

iff

(€/k

Wh

)

Corresponding tariff scheme (day 182)

Load (kW)

PV production (kW)

Load - PV production (kW)

Energy taxes

Energy tariff

Network tariff

Page 21: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Displays - voorbeelden

Zwolle (Kosten plan) Breda (PV voorspelling)

Page 22: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Agenda

• Over Enexis

• Innovatie en Enexis

• Voorbeeldprojecten

• Ervaringsadviezen

Page 23: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Respecteer elkaar(s belangen en

positie)

Page 24: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Probeer elkaar écht te begrijpen

Page 25: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Schoenmaker blijf bij je leest

Page 26: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Werk samen

Page 27: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Wees transparant

Page 28: Themadag 17 september - Samenspel

23 september 2013

Maak je niet druk over dingen waar

toch niks aan te doen is


Related Documents