YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Pedagógusképzés

támogatása

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

SZÉPLAKI

ERZSÉBET:

NYELVTAN 7.

TANKÖNYVISMERTETŐ

TÓTFALUSI MIKLÓS

FELELŐS SZERKESZTŐ

Page 2: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád

Page 3: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád

• A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv

„jogutódja”.

• Cél: készségegyüttesek megalapozása, a

szövegalkotás és szövegértés fejlesztése, a

nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és

tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.

• A szerző alapkoncepciója az, hogy a helyi

tantervekben rögzítendő 10%-ot az ismeretek

rögzítésére, gyakorlásra és

képességfejlesztésre érdemes használni.

Page 4: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád

• A tankönyvcsalád maximálisan figyelembe veszi

a nyelv folyamatos változását, megújulását,

ezért külön fejezetekben foglalkozunk az

internetes kapcsolattartással, a bloggal és a

kommentekkel.

• Az indukciós szövegek egy része az

irodalomkönyvhöz (anyanyelvi integráció)

kapcsolódik, másik részükben a tantárgyi

koncentráció érvényesül (történelem,

természetismeret, ének).

Page 5: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Az átdolgozott 7.-es tankönyv

• B5 méret (a tankönyv a

munkafüzet és a felmérő is)

• 116 oldal

• Minden fejezet élén egy, a

tinédzser szubkultúrához

kötődő grafika áll, ezek

megjelennek a Tartalomban is,

elősegítve a tanuló

hatékonyabb tájékozódását a

tankönyvben.

Page 6: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.
Page 7: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Az átdolgozott 7.-es tankönyv

A piktogramok és

jelrendszer

segítségével

tanuló és tanár

könnyen

eligazodik a

tananyagban.

Page 8: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Az átdolgozott 7.-es tankönyv

A tankönyv rendkívül

változatos feladataival

alkalmas az egyéni, páros

és csoportos

tevékenykedtetésre. A

feladatok között

megtalálható az új

ismertanyag rendszerező

elmélyítését szolgáló

táblázatba rendezés,

közös gondolati térkép

készítése, fürtábrába

rendezés.

Page 9: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Az átdolgozott 7.-es tankönyv

A differenciálás

jegyében az írásbeli

feladatmegoldásban

gyengébb diákoknak

(is) a folyamatábra

elemzés, a kérdezz-

felelek játékok és a

szerepjátékok

nyújtanak segítséget.

Page 10: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Az átdolgozott 7.-es tankönyv

• Több feladat épít a nyelvi

humorra, mint a tanulás-

tanítás eszközére pl.

szójátékok.

• Szóbeli és írásbeli

tevékenykedtetésre egyaránt

van példa a feladatok között

Page 11: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Az átdolgozott 7.-es tankönyv

Fontos változás a mondatszerkezetben:

Page 12: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Az átdolgozott 7.-es tankönyv

Terminológiai váltás a

szószerkezetben:

Az alany és az állítmány a fő

mondatrészek. Az alany-állítmány

szerkezetet hozzárendelő

(predikatív) szerkezetnek nevezzük.

Jelölése: A Á

Az alany grammatikailag mindig

alárendeltje az állítmánynak, ennek

megfelelően a szószerkezetek

mindegyike az alárendelő vagy a

mellérendelő típusba besorolható

vált.

Page 13: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. Tankönyvismertető Tótfalusi ......Széplaki: Nyelvtan 5-8. tankönyvcsalád • A Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv „jogutódja”.

Pedagógusképzés

támogatása

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

KÖSZÖNÖM

A FIGYELMET!

www.tankonyvkatalogus.hu www.ofi.hu