YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • Pratik Caffe KullanmBirol Kuyumcu

  GithubLinkedinE-mailBlog

  http://github.com/birolkuyumcuhttps://tr.linkedin.com/in/birol-kuyumcu-53798771mailto:bluekid70@gmail.comhttp://derindelimavi.blogspot.com.tr/

 • Caffe Nedir Convolution Architecture For Feature Extraction Derin renme ktphanesi Ak kaynak kodlu & Geni bir camias var C++ & CUDA / Python / Matlab Program Yazmadan : Komut Satrndan Kullanm Program Yazmadan : GUI DIGITS ile Kullanm oklu GPU destei Hazr Modeller ( A yaps + Eitilmi ) Windows Destei

 • Convolution

 • Yapay Sinir A

 • CNN

 • Windowsda Kurulum nce Yklenecekler ;

  Visual Studio CUDA ve cuDNN ktphanleri ( NVIDIA) Python Anaconda 2.7 64 bit -

  Windows Uyumlu Datm Se Caffe-Builder :

  github.com/willyd/caffe-builder Resmi Windows dal : Microsoft nclnde

  github.com/BVLC/caffe/tree/windows Derlenmi Bul

 • Resmi Windows Kurulumu Visual Studio 2013 ve Cuda 7.5 i kurun Resmi Windows daln harddiskinize indirin CommonSettings.props.example -> CommonSettings.props Python dizninizi kendi Python kurulumunuza gre dzeltin

  C:\Anaconda2\ CuDNN i indirin ve bir dizine an yolunu belirtin

  C:\cuDNN Caffe.sln dosyasn an ve Relase olarak Derleyin komut satr programlar ...\Build\x64\Relase dizini altnda bulunur Python destei iin ...\Build\x64\Release\pycaffe dizinindeki caffe dizinini

  python\Lib\site-packages dizinine kopyalayn

 • Komut Satr Programlar (Caffe)

  Caffe

  Komutlar :

  train : Eitmek yada eitilmi model zerinde ince ayar iin kullanlr

  test : Eitilmi modeli test edip performansn hesaplar

  device_query : GPU donanm hakknda bilgi verir

  time : Modelin alma zamann lp raporlar

 • Komut Satr Programlar (Caffe) Parametreler

  -gpu : lemlerin gpu zerinden yaplacan bildirir

  -iterations : iterasyon saysn ayarlar varsaylan deer 50

  -model : model dosyasnn adn verirsiniz ( prototxt )

  -snapshot : yarda kesilmi eitime daha nceden eitim esnasnda kaydedilmi .solverstate uzantl dosyay kullanarak devam etmek iin kullanlr

  -solver : .protoxt uzantl eitim parametrelerini yazdnz dosyann ad

  -weights : Eitim transferi iin daha nceden eitilmi olan .caffemodel uzantl dosya ad

 • Komut Satr Programlar (Convert_imageset)

  convert_imageset [parametreler] ana_dizin / dosya_listesi veritaban_ad

  -backend : veritaban tr halen iki seenek var { lmdb, leveldb } n tanml "lmdb"

  -encode_type : veritabanna atlacak verilerin kodlanma metodu ( 'png','jpg',...) gibi belirtilmezse olduu gibi aktarlr

  -gray : mantksal deiken bool eer true ise grnt siyah beyaz olarak aktarlr belirtilmediinde olduu gibi

  -resize_height : Grntlerin sabit bir ykseklie evirir

  -resize_width : Grntlerin sabit bir genilie evirir

  -shuffle : Listedeki sralmay kartrr

 • Komut Satr Programlar ( compute_image_mean )

  compute_image_mean [parametreler] Veritaban Ad [Ortalama Grnt Dosyas Ad]

  Veritabanndaki grntler iin bir ortalama grnt - mean image - hesaplar ve kaydeder.

  compute_image_mean data-train data-mean.binaryproto

  compute_image_mean data-train data-mean.npy

  Gibi veritaban veritaban tr halen iki seenek var {lmdb, leveldb} n tanml "lmdb" dier seenek iin -beckend leveldb ile beritmeniz gerekiyor.

 • Caffe Dosyalar A Model Dosyas : A yapsn gsteren

  prototxt formatnda dosyalardr. Eitim ve kullanm iin ayr ayr olur

  Solver Dosyas : Eitim parametrelerinin ayarland prototxt formatnda dosyalardr.

  Arlk Dosyas : Eitim srasnda ve sonucunda oluturulan an arlklarnn tutulduu uzants .caffemodel olan dosyalar

 • A Model Dosyas

  Katmanlar Halinde yazlr

 • A Model Dosyas

  Temel Katman Tipleri Data Convolution Pooling Aktivasyon

  Sigmoid ReLU

  InnerProduct Loss

 • Solver Dosyas net : A Model dosyasnn ad prototxt formatnda test_interval: Ka iterasyonda bir test uygulanacan belirler base_lr : Balang renme hz lr_policy: renme Hz deiim fonksiyonu momentum: Eitim esnasnda lokal minimumda taklmama weight_decay: Yapay Sinir Alarnda yapnn ezbere kaymasn nleme amal iterations display: Eitim durum gsterme ilemi ka iterasyonda bir onu belirler max_iter : Maksimum iterasyon saysn ayarlar snapshot: Ka iterasyonda bir kayt yaplacak (.caffemodel & .solverstate ) solver mode: Eitim iin ilem modu cpu yada gpu solver_type : Eitim iin kullanlacak eitim metodu zc tipi

 • Hazr Modeller

  Model Ad Top 1 Accuracy %

  Top 5 Accuracy %

  Iterasyon Not

  AlexNet 57.1 80.2 360,000 2012

  CaffeNet 57.4 80.4 310,000

  GoogleNet 68.7 88.9 2,400,000 2014

  VGG 76.3 92 2014

  ResNet 80.62 95.5 2015

 • Hazr ModellerCaffe - Zoo

 • Uygulama

  Problem Seimi Veri Seti Hazrlama Model Seimi ve Dzenleme Eitim Test

 • Problem Seimi

  Renk Tanma

 • Problem Seimi

  Renk Tanma

 • Problem Seimi

  Elbise Rengi Tanma

 • Veri Seti Hazrlama

  Snflar belirleyin 12 Renk - Her Snf iin yeter miktarda veri toplayn

  Ortalama 500 adet resim topland alma koullarna uygun eitlilikte olsun Doru olsun

 • Veri Seti Hazrlama

  Eitim ve Test iin liste hazrlamak CaffeUtility.py

  Listelerden veritabanna dnm convert_imageset

  Ortalama Grnt Oluturma compute_image_mean

 • Model Seimi ve Dzenleme Hazr Modellerden Birini sein

  CaffeNet i setik A Model Dosyasn dzenle

  Veri giri dosyalarn gncelle Ortalama Grnt adn gncelle k Saysn Uygulamamza gre -12 -dzenle

  Eitim Transferi k katman renme hzn artr n katmanlarn renme hzlarn ks Arlk Dosyasn temin et

 • Eitim

  Solver dosyasn dzenleyin Caffe programn altrn Loss ve Accuracy deerlerini takip edin

 • Test

  Classification ipython notebook - Test.py Gui/colorRec.py

 • Test

 • Son

  Slayt 1Slayt 2Slayt 3Slayt 4Slayt 5Slayt 6Slayt 7Slayt 8Slayt 9Slayt 10Slayt 11Slayt 12Slayt 13Slayt 14Slayt 15Slayt 16Slayt 17Slayt 18Slayt 19Slayt 20Slayt 21Slayt 22Slayt 23Slayt 24Slayt 25Slayt 26Slayt 27Slayt 28Slayt 29