YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • Gastrostomi– generelt stell og hudproblemer

  Kirsten Lerum Indrebø

  Stomisjukepleiar/Cand. San.

  Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

 • Gastrostomi

  Opning eller kanal frå

  huden og inn i magesekken

  Gjennom kanalen legges ulike typer sonder eller porter

  Ulike teknikker. PUSH, PULL eller åpen operasjon

  Når kanalen er etablert/epitalisert /grodd, skiftes «primærsonden» ut med en gastrostomiport eller bolussonde

 • Percutan endoskopisk gastrostomi

  Pull metoden.

  • Har bunnplate som enten er fast - For eksempel Freka PEG eller MIC-PEG

  eller

  inneholder luft og som kan deflateres ved at sonden klippes av for eksempel. Corflo max PEG).

 • Pexaxt:

  • Inikasjon:

  • Når en vil unngå å

  trekke sonden

  gjennom spiserøret,

  f.eks ved canser i

  munn, svelg og

  spiserør.

  Hindre transplantasjon

  av kreftceller

  .

 • Pexact

  • ”Push”-teknikk

  • Ventrikkelen sutureres til

  abdomen på to steder ved

  hjelp av gastropexiteknikk.

  • Det konstruerast ein

  åpning i abdomen mellom

  disse fiksereringene gjennom huda og inn i ventrikkelen.

  • Gastrostomisonden føres inn i ventrikkelen .

  • Vannballong som fiksering

 • Direkte anlagt gastrostomiport Push metoden som ved

  PEXACT,

  Suturane blir holdt fast med «Bumpere»

  Fordel: pasienten treng ikkje «gå med slange»

 • Open anleggelse Åpner ventrikkelen

  kirurgisk

  Fører sondeenden inn i ventrikkelen, fyller vann i ballongen

  Suturerer lagvis

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

 • Stell og observasjon Første 3 dager:

  Vaske med Nacl 0.9% ved sekresjon, steril kompress tett innåt sonden. «rett splitt»

  Observere plassering av sonden 1-2 ggr daglig

  Observer sekresjon, smerter, sondens funksjon

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

 • Generelt stell Seinere

  Reingjer som huda elles på kroppen

  Sikre at huda er tørr

  Bandasje ved behov

  Reingjer ytre fikseringsmuffe og bumpere regelmessig ved sekresjon

  OBS! Drei aldri på bumperene!

  Etter 2 uker: Roter sonden ein gang daglig (forebygge trykksår)

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

 • Bandasjering og fiksering

  Første 2 vekene –minst mulig bevegelese

  i sonden –etablere stabil/ »rett» kanal.

  Seinere: Daglig rotering av sonden. Porten kan

  roteres når bumperne er falt av (etter ca 2 veker)

 • Bandasjer og fixeringsutstyr

  • Hollister fikseringsmuffe

  • Bandasjer: Ikkje alltid nødvendig… skin X, kompress 5X5 /10X10 Ved ulike komplikasjoner: • Hydrofiber bandasje med eller utan sølv for

  eksempel aquacel • Skumbandasje • Transparent film (comfeel transparent)

 • Gastrostomiport eller bolussonde

  Kontrollere vannballongen 1 gang pr.veke (4-8 ml vann)

  Skiftast hver 3-5 månad alt etter kor mykje den blir brukt.

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

 • Utstyr

  Stomisjukepleiar/cand san. Kirsten Lerum Indrebø

  ”PEG- sonde”/Primærsonde: Første

  sonden som anlegges Endestykke

  PEG-sonde

  Bolussonde

  Gastrostomiport

  Mellomstykke

  Målestav

 • Abcessdannelse i gastrostomikanalen eller

  cellulitis/faceitt/infeksjon i bukhula Mulig årsak:

  Retensjon av sekret i gastrostomikanalen før den er grodd. Bakteriell dekontaminering ved

  anleggelse (bakterier fra munn/svelg dras med ut i kanalen)

  Ødem i lagene første dagene etter anleggelse – for stramt feste Tiltak: Bact us. av sekret fra kanalen Slakke festeanordningen, legge

  kompress tett inntil kanalen for absorbsjon av

  sekret Ev antibiotika ved behov. Forebygg: Munnstell preopr Kontroller fiksering

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

 • Hudskader rundt gastrostomiåpninga

  Funn:

  • Oppbløtt hud.

  • Sterkere rød hud der øverste

  hudlaget er borte

  • Sår som går dypere ned i det

  øvre hudlaget

  • Infeksjoner

 • Hudskader fortsatt

  Mulig Årsak: • Lekkasje av ventrikkelsekret • Feil størrelse på port eller sonde • Bakteriell infeksjon • Søl av sondemat ved til og fråkobling

  av mellomstykke Tiltak ved lekkasje: • «Krympe» kanalen (eller øke

  diameteren på sonden/porten) • Peristaltikk fremmende medikament? • Syrenøytraliserende medikament? • PEJ??? • Anleggelse av ny kanal?

  • Kontrollere fiksering

 • Hudskader fortsatt

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

  Tiltak ved oppbløting og erosjoner/ infeksjon

  Bactus

  Behandle sopp og ev bakteriell infeksjon etter

  resistensbestemmelse

  Pensle med krystallfiolett for å tørke ut i påvente

  av bactussvar.

  Hydrokolloide plater evt stomipose ved stor

  sekresjon

  God teknikk ved til og frakobling av mellomstykke

  Reingjer sonde og festeanordning daglig

  Steroidkrem 1% evt gruppe 3 steroider 1-2 uker

  Tiltak ved ulcerasjoner:

  Bruk av sårutstyr/stomiutstyr: sårpulver /

  hydrofiberbandasje i væskende sår, ev ZN-pasta

  .

 • Hudskader/trykksår rundt gastrostomiåpninga

  Gnagsår Mulige årsaker: For kort skaft på porten Dårlig plassering Friksjon fra belter Vektøkning Tiltak Tilpasse skaftlengd på porten ev skifte til bolussonde ”Polstring” med for eksempel

  skumbandasje i liggende stilling og ved bruk av belter

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

 • Hypergranulering – villkjøtt

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

  Lapis?

  Steroidkrem?

  Cryo behandling?

  Kompresjon

  Stabilisere sonden

  Ikkje gjere noko?

  Diagnostisering

  Klinikk: sekresjon,

  smerter

  Bact us ?

  Biopsi ved

  mistanke om

  malignitet

 • Kirurgisk fjerning av hypergranulering

  Aktuelt dersom mykje hypergranuleing Narkose: Urolig pasient Barn?

 • Blødning fra gastrostomikanalen:

  Mulige årsaker: ”Buried Bumper” Villkjøtt i kanalen Arrvev/ småsprekker i vevet i

  kanalen Tiltak ”Berolige”- litt blødning ved skift

  er normalt Kontroller at sonden/porten kan

  roteres Øke/minske str på ballongen Skjeldnere skift av port/ sonder . Hindre friksjon av sonden/porten

  i kanalen Kontakt lege hvis tiltak ikke fører

  fram.

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø

 • En informasjonsperm utarbeidet

  av

  ”Stomisykepleiergruppen Vest”

  Kan bestilles på:

  www.stomisykepleie.no


Related Documents