YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Ostatní technické materiály

Ostatní technické materiály

Střední odborná škola Otrokovice

www.zlinskedumy.cz

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav DufkaDostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 2: Ostatní technické materiály

Charakteristika DUM

Název školy a adresa Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 OtrokoviceČíslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1

Autor Ing. Jaroslav Dufka

Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Mat/1-SO-4/11

Název DUM Ostatní technické materiály

Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání

Kód oboru RVP 36-52-H/01

Obor vzdělávání Instalatér

Vyučovací předmět Materiály

Druh učebního materiálu Výukový materiál

Cílová skupina Žák, 15 – 16 let

Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: přehled výrobků z nekovových materiálů, které instalatéři používají běžně při instalacích plynovodu, vodovodu, kanalizace a topení

Vybavení, pomůcky Dataprojektor

Klíčová slovaVýukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: přehled výrobků z nekovových materiálů, které instalatéři používají běžně při instalacích plynovodu, vodovodu, kanalizace a topení

Datum 5. 12. 2012

Page 3: Ostatní technické materiály

Ostatní technické materiály

Náplň výuky

- Přípravky pro čištění a údržbu vodoinstalace, kanalizace a vytápěcího zařízení

- Přípravky pro správný provoz topných soustav

- Přípravky pro chlazení a mazání strojů

Page 4: Ostatní technické materiály

Ostatní technické materiály

Tyto materiály se používají např. pro zlepšení vzhledu výrobků, prodloužení jejich životnosti, zlepšení provozních podmínek, snížení provozních nákladů apod.

Jsou to materiály pro čištění a údržbu, správný provoz zařízení, chlazení a mazání strojů atd.

Bez těchto materiálů by byla nižší životnost výrobků či zařízení, docházelo by k jejich nadměrnému opotřebení.

Page 5: Ostatní technické materiály

Přípravky pro čištění a údržbu

Vodoinstalace

Používáním zařizovacích předmětů, vodovodních baterií atd. dochází k jejich znečištění. Zvláště v koupelnách je třeba nejen dodržovat hygienu, ale také dbát na vzhled všech vodoinstalačních zařízení, obkladaček, dlaždic atd. K čištění a údržbě se vyrábí řada chemických přípravků.

Mnoho výrobců baterií nebo zařizovacích předmětů dodává ke svým výrobkům také čisticí prostředky. Jejich používáním se prodlouží životnost, ničí se bakterie na povrchu zařizovacích předmětů, zlepší se vzhled celé místnosti apod.

Page 6: Ostatní technické materiály

Přípravky pro čištění a údržbu

Kanalizace

Nesprávným používáním domovní kanalizace může dojít k jejímu ucpání. Kanalizační potrubí se ucpe nejsnáze usazeninami ze zbytků kávy.

Usazenina z kávy se má vylévat zásadně do WC mísy.

Čištění potrubí od usazenin se provádí pomocí chemických prostředků.Dnes je na výběr mnoho chemických přípravků určených speciálně k odstraňování usazenin z odpadního potrubí. Tyto chemické přípravky se prodávají v podobě prášku, granulí (šupin) nebo jako tekutina.

Page 7: Ostatní technické materiály

Výrobky z mědi a jejích slitin

Obr. 1: Přípravky pro čištění kanalizace

Page 8: Ostatní technické materiály

Přípravky pro čištění a údržbu

Vytápěcí zařízení

Podobně jako pro čištění kanalizace i pro údržbu součástí vytápěcích zařízení se vyrábí velké množství prostředků. Patří k nim prostředky pro čištění výměníků tepla, spalinových cest kotlů, ochranu otopných soustav atd.

Ke každému výrobku se dodává návod k použití. Používáním těchto prostředků se prodlouží životnost topného zařízení a sníží náklady na jeho provoz.

Page 9: Ostatní technické materiály

Přípravky pro správný provoz zařízení

Ocelové trubky a další kovové části otopné soustavy mohou rezivět. Aby se tomu zabránilo nebo alespoň snížila možnost koroze, přidává se do topné vody antikorozní přípravek.

Tyto přípravky se prodávají v balení 1, 2, 3 a 5 litrů. Baleny jsou v plastových lahvích nebo kanystrech. Množství přidávaného přípravku je uvedeno v návodu k použití, který je u každého výrobku přiložen dodaného s výrobkem.

Ochranné chemické roztoky pro topné soustavy se nazývají inhibitory. Zamezují nejen korozi, ale také tvoření vápenatých usazenin a vzniku reakčního plynu ve vytápěcí soustavě.

Page 10: Ostatní technické materiály

Přípravky pro správný provoz zařízení

Výrobky Inhibitor se dodávají nejčastěji v balení 1 litr. Tento obsah stačí na 200 litrů vody v otopné soustavě.

Pro chladicí a topné systémy se vyrábějí nemrznoucí kapaliny, které se používají v případě, že by voda mohla zamrznout. V chatách a v objektech, v nichž se přes zimu nebydlí (a netopí), by se musela z otopných soustav vypouštět voda. V takových případech se může dávat do trubek nemrznoucí kapalina.

V současné době se vyrábějí ekologicky nezávadné nemrznoucí kapaliny na bázi propylenglykolu.

Page 11: Ostatní technické materiály

Obr. 2: Nemrznoucí kapalina do otopných soustav

Page 12: Ostatní technické materiály

Přípravky pro betonování podlahového vytápění

Do betonu v případě, že se beton lije na trubky podlahového vytápění se dává přísada, která se jmenuje plastifikátor.

Plastové trubky musejí mít možnost určitého roztahování. To je možné v betonu, do kterého se přidává přísada s názvem plastifikátor. Jde o kapalinu dodávanou v plastových lahvích nebo kanystrech o hmotnosti 1, 2, 5 a 10 kg.

Spotřeba je 1 kg plastifikátoru na 100 kg cementu. Výrobci uvádějí u svých výrobků přesné dávkování a postup při použití přípravku.

Page 13: Ostatní technické materiály

Přípravky pro chlazení a mazání strojů

Čím je materiál drsnější, tím je tření větší. Třením se materiál na povrchu zahřívá a dochází k jeho opotřebení. Při řezání nebo obrábění materiálů dochází ke značnému zvýšení teploty nástroje i opracovávaného materiálu.

Čím je řezná rychlost větší, tím se snižuje trvanlivost řezného nástroje. Teplota nástroje bez chlazení může dosáhnout podle velikosti řezné rychlosti 400 – 800 °C. Vznikající tříska se může při obrábění ohřát na teplotu 200 – 400 °C.

Při obrábění dochází nejen k ohřátí materiálu a nástroje, ale také k zatupení nástroje.

Page 14: Ostatní technické materiály

Mazací oleje

Vyrábějí se chemickou cestou z ropy. Používá se jich celá řada. Vlastnosti, kterými se jednotlivé druhy mazacích olejů od sebe liší, jsou vizkozita, mazací schopnost, teplota vzplanutí, hoření a zážehu, schopnost vylučovat vodu a vzduch a oxidační odolnost.

Závitořezné oleje, které používají instalatéři, se dodávají ve sprejích, kartuších, kanystrech, lahvích nebo sudech.

Vyrábějí se z minerálních olejů a jsou vodou smývatelné.

Page 15: Ostatní technické materiály

Mazací tuky a pevná mazadla

Mazací tuky se vyrábějí z roztoků mýdel v minerálních olejích. Základní rozdělení mazacích tuků je podle složení na vápenaté, sodné, lithiové, vazelínu a syntetické vysokoteplotní.

Některé tuky vytvářejí současně ochranu proti korozi. Vhodný tuk se volí podle potřeby mazání.

Pevná mazadla se používají pro mazání míst, kde jsou vyšší teploty. Nejpoužívanější jsou sirník molybdenčitý (do teploty 400 oC) a grafit (do 800 oC).

Pracovní nástroje, v instalatérské praxi např. závitořezy, mají při práci velmi namáhané břity nožů.

Page 16: Ostatní technické materiály

Protékající látka Materiál těsnění

studená voda pryž

teplá voda klingerit, silikon

horká voda,pára

klingerit potřenýemulzí, silikon

Page 19: Ostatní technické materiály
Page 20: Ostatní technické materiály

Obr. 6: Plastifikátor balení 1 litr Obr. 7: Plastifikátor balení 10 litrů

Page 21: Ostatní technické materiály

Obr. 9: OdrezovačObr. 8: Inhikor do topení

Page 22: Ostatní technické materiály

Kontrolní otázky:

1. K čemu slouží ostatní technické materiály pro instalatéry?

2. Které materiály se používají pro údržbu a čištění ve vodoinstalacích?

3. Které materiály se používají pro údržbu a čištění u kanalizace?

4. Které materiály se používají pro údržbu a čištění ve vytápění?

5. Co je a k čemu se používá plastifikátor?

6. U jakých strojů se používá chlazení a mazání?

Page 23: Ostatní technické materiály

Seznam obrázků:

Obr. 1: vlastníObr. 2: propagační materiály firmy HekraObr. 3: vlastníObr. 4: vlastníObr. 5: propagační materiály firmy LachemaObr. 6: httpwww.grandax.czObr. 7: httpwww.aaatopeni.czplastifikator-do-betonu-2Obr. 8: vlastníObr. 9: httpwww.loctite.com

Page 24: Ostatní technické materiály

Seznam použité literatury:

[1] Propagační materiály firem Hekra, Lachema

Page 25: Ostatní technické materiály

Děkuji za pozornost


Related Documents