YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 2: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 3: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 4: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 5: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 6: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 7: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 8: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 9: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 10: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00
Page 11: Obec Okružná · 610- 620 - 632 - 633 - Výdavky Základnej školy mzd odvod ener .e, voda, komunikácie Eistiace, administ., uëeb., Schválený rozpoëet 26 200,00