YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

NYELVTANGYAKORLÓ

Földvári Erika

4

M·ZAIKwww.mozaik.info.hu

M·ZAIKwww.mozaik.info.hu

M·ZAIK M·ZAIK

Írjunkszépen, helyesenSünivel!Negyedik osztály

Vég Andrea

M·ZAIKwww.mozaik.info.hu

M·ZAIK

A Mozaik Kiadó könyvajánlata alsó tagozatosoknak

Mozaik Kiadó: 6701 Szeged, Pf. 301., Tel.: (62) 470-101Drótposta: kiado@mozaik.info.huMozaik könyvesbolt: 1082 Budapest, Üllõi út 70.Tel./Fax.: 31-42-612

MS-1650

Környezetünk titkai1-4. osztály

M·ZAIK

A tankönyvsorozat kiválóan alkalmasa tanulók természettudományosmûveltségének megalapozására. A feladatok mellett versrészletek,mondókák, találós kérdések, játékokszínesítik az órát. A könyvek nevelésicélokat is szolgálnak, hiszen a környezetszeretetére, egészséges életmódra,valamint a természettel és társainkkal valóharmonikus együttélésre nevelnek.Az újszerû forma nem csupán a könnyûáttekinthetõséget biztosítja,hanem egyszerû „vázlatot” is ada gyerekek kezébe, segítve a tanulást,a tudásanyag rendszerezését. A munkatankönyvek a nagy sikerûA természetrõl tizenéveseknek sorozatelõzményeként készültek, közvetlenülelõkészítve ezzel a felsõ tagozatostermészetismeret tanítását.

nyelvtan_gyakorlo_4.qxd 2011.08.25. 14:01 Page 1

Page 2: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

Földvári Erika

NYELVTANGYAKORLÓ

4. osztály

Nyolcadik, javított kiadás

Mozaik Kiadó – Szeged, 2018

Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 1Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 1 2018.06.14. 16:13:472018.06.14. 16:13:47

Page 3: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

3

Szia!

Már nagyon sokat tudunk a magyar nyelvrõl. Ismerjük a szavak, monda-tok alapvetõ szabályszerûségeit.

Tovább mélyíthetjük tudásunkat a munkafüzet segítségével. A felada-tok a begyakorlást, ismétlést segítik. Ha megoldjuk ezeket, akkor a szó-fajok felismerése, pontos megnevezése gyerekjátéknak fog tûnni. Emel-lett sok játékos feladat, rejtvényszerû gyakorlatsor teszi élvezetesebbé a nyelvtan tanulását. Ezek megoldásához a fantáziánkra, a gondolkodá-sunkra lesz szükség.

A munkafüzet segít az otthoni önálló tanulásban, gyakorlásban. Remek lehetõséget kínál arra is, hogy a napközis foglalkozásokon a barátunkkal vagy társainkkal közösen dolgozzunk, játsszunk. Így egymást is jól segít-hetjük, miközben a nyelvtan tanulásában is örömünket leljük.

Jó munkát!

Regõ

Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd3 3Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd3 3 2011.08.30. 16:27:272011.08.30. 16:27:27

Page 4: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

10

A mondatok

1. Olvasd el a szöveget!

Világszerte népszerû ital a tea. Elkészítése egyszerû. A teafiltert forró vízzel leöntjük, és hamarosan fogyasztható a finom ital. Mibõl készül a tea filter? Miért nem szakad el, ha forró vizet öntünk rá?

A filterpapír készítéséhez kétféle anyagot használnak. A zacskó egy trópusi növény, a manilakender rostjaiból készül. Ez az anyag nagyon erõs, és a feldolgozás során szabálytalan lyukhálót nyer. Így alkalmas arra, hogy átengedje a vizet, ugyanakkor megtartsa a teafüvet. Ho-gyan záródnak a zacskók? Ehhez mûanyag szálakat használnak, ame-lyek nem olvadnak el nagy hõfokon sem.

a) Írd le, hogy hány kijelentõ mondat van a szövegben! ______________

b) Másold le a négy szóból álló kérdõ mondatokat!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Húzd alá a meserészletben a felkiáltó mondatokat kékkel, a felszólító mondatokat pedig zölddel!

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kis madár. Ez a kis ma-dár egyszer nagyon megunta magát, rászállt egy kóróra.

– Kis kóró, ringass engemet!– Nem ringatom biz én senki kis madarát!A kis madár megharagudott, elrepült onnan. Amint ment, mende-

gélt, talált egy kecskét.– Kecske, rágd el a kórót!

(Arany László: A kóró és a kismadár)

a) Másold le az öt szóból álló felszólító mondatot!

__________________________________________________________________________

b) Alakítsd át az elsõ felszólítást kérdõ mondattá!

Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 10Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 10 2018.06.14. 16:47:452018.06.14. 16:47:45

Page 5: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

11

3. Olvasd el a legutóbbi szöveget az olvasókönyvben!

a) Írd le, hogy hány mondatból áll a szöveg második bekezdése!

b) Másold le a bekezdés legrövidebb mondatát!

__________________________________________________________________________

4. Tagold szavakra a betûsorokat! Írd le, hogy hány szóból állnak a mon-datok!

a) messzemesszearengetegerdõbenlakottegyoroszlán (Benedek Elek: A beszélõ barlang)

b) elküldteegyszeraszegényasszonyMatyitadöbrögivásárba (Ludas Matyi, magyar népmese)

c) szaladtamszaladtamegyszeregymalomházhozértem (Arany László: Az egyszeri gyerek)

5. Tagold a betûsort!

hallottátok-emárénekelnifarkaskomáthanemhallottátokbizonysajnálhatjátokmicsodagyönyörûhangjavandenemcsakagyönyörûhangjárólhíresõkelmeértámabetûvetéshezislássatokcsudátegyszerfelróttaegycserfánakakérgérehogyhányszorcsaptaberó-kánékomámasszony

(Benedek Elek: A farkas koma kántorsága c. mese nyomán)

a) Írd le helyesen az elsõ mondatot!

__________________________________________________________________________

b) Rendezd a szöveg mondatait a táblázatba! Azt a számot írd le, ahányadik a mondat a szövegben!

Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd11 11Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd11 11 2011.08.30. 16:27:352011.08.30. 16:27:35

Page 6: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

12

6. Írd a mondatok mellé a megfelelõ jelölést! Karikázd be a helyes meg-oldás betûjelét!

7. Egészítsd ki a mondatokat az adott mondatfajtáknak megfelelõen! Pótold a mondatvégi írásjeleket!

__________________________ enni egy szelet csokit___ (óhajtó)

Ebéd után ________________________ rendet az asztalon___ (felszólító)

_________________ a pehelysúlyú ökölvívó-bajnokságon___ (kérdõ)

______________ elmehetnék holnap a barátaimmal a moziba___ (óhajtó)

______________ szépen rajzoltad meg a képet___ (felkiáltó)

Volnál szíves _________________ velem holnap a kiállításra___ (kérdõ)

Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd12 12Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd12 12 2011.08.30. 16:27:362011.08.30. 16:27:36

Page 7: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

13

8. Írj a képhez kapcsolódó mondatokat!

kijelentõ: _______________________________________________________________

kérdõ: __________________________________________________________________

felkiáltó: _______________________________________________________________

felszólító: ______________________________________________________________

óhajtó: _________________________________________________________________

9. Írd le a mondatok tagadását!

Esik az esõ.

__________________________________________________________________________

A tíz páratlan szám.

__________________________________________________________________________

Sokan utaznak villamossal az iskolába.

__________________________________________________________________________

A kérdõ mondat kijelentést fejez ki.

__________________________________________________________________________

10. Játsszatok! Egy játékos kimegy a terembõl. A többiek megállapod-nak egy olyan személyben, akit az olvasókönyvbõl ismertek. A kitalált személy lehet szerzõ, meseszereplõ, történelmi személy. A kint lévõ társatok majd õt személyesíti meg. Olyan kérdéseket kell feltenni a visszatérõ játékosnak, amelyekbõl kitalálhatja, hogy kire gondoltatok.

Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd13 13Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd13 13 2011.08.30. 16:27:382011.08.30. 16:27:38

Page 8: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

94

Az állítmány és az alany

1. Jelöld a mondatok állítmányát és alanyát!

Apa gyümölcsöt vásárolt a piacon.

Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok.

A gólya vándormadár.

Lázár Ervin írta a Bab Berci kalandjai címû könyvet.

Az egri várat Dobó István védte.

A szomszédunkba új család költözött.

A házunk mellett élelmiszerüzlet nyílt.

2. Írj a képhez legalább öt alany+állítmány szókapcsolatot!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd94 94Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd94 94 2011.08.30. 16:29:452011.08.30. 16:29:45

Page 9: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

95

3. Húzd alá a szólásokban/közmondásokban az állítmányt!

1. Káposztalé folyik az ereiben. (közömbös, érzéketlen valaki)

2. Munka után édes a pihenés.

3. A jó munka dicséri a mestert.

4. Forog a kerék. (a szerencse forgandó)

5. Hosszú kötél hamar szakad.

6. Az övé a nagyobb. (neki áll feljebb)

a) Nevezd meg az állítmányok szófaját!

1. ________________________________ 2. ________________________________

3. ________________________________ 4. ________________________________

5. ________________________________ 6. ________________________________

b) Írj kérdõ mondatot az egyik állítmánnyal!

__________________________________________________________________________

4. Egy társasjáték tábláját és bábuit látod. Találj ki egy játékszabályt, és írd le!

5. Tervezzetek társasjátékot! Írd le, hogy mi a játék célja, mi a mene-te, ki a gyõztes! Készítsétek el a szükséges táblát, bábukat, egyéb kiegészítõket! Játsszatok együtt!

Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd95 95Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd95 95 2011.08.30. 16:29:482011.08.30. 16:29:48

Page 10: nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B., Tel.: (62) 470-101, Fax: (62) 554-666E-mail: kiado@mozaik.info.hu • Honlap: www.mozaik.info.hu • Felelôs kiadó: Török ZoltánMûszaki szerkesztô: Farkas Ágnes, Becsei GyörgyKészült az Innovariant Kft.-ben, Szegeden • Felelôs vezetô: Drágán GyörgyTerjedelem: 10,62 (A/5) ív • Tömeg: 248 g • 2018. június • Raktári szám: MS-1650

Tartalomjegyzék

Elôszó ............................................................................................................................... 3

A szavak .......................................................................................................................... 4

A mondatok ................................................................................................................. 10

A névelõk és a névutók ........................................................................................... 14

A melléknevek ............................................................................................................ 20

A fõnevek ...................................................................................................................... 28

A számnevek ............................................................................................................... 36

A névmások ................................................................................................................. 44

Az ige ............................................................................................................................. 48

Az igeidõk ..................................................................................................................... 54

Az igeragozás .............................................................................................................. 58

A kijelentõ módú igék ............................................................................................. 62

A felszólító módú igék ............................................................................................. 66

A feltételes módú igék ............................................................................................ 70

Gyakorlás .................................................................................................................... 74

Szóalkotás .................................................................................................................... 78

A mondatok szerkezete .......................................................................................... 86

A tõmondat és a bõvített mondat ...................................................................... 90

Az állítmány és az alany ........................................................................................ 94

Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 96Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 96 2018.06.14. 16:14:022018.06.14. 16:14:02