YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • NVNThemadagSpecifiekeDiagnosesNieuwegein30september2017

  GitelmanenBarBersyndroomTomNijenhuisInternist-NefroloogRadboudumc,Nijmegen

  Niertube.nlsecretariaat.nier@radboudumc.nl

 • Overzicht• Wiebenik?• WatisGitelman/BarBersyndroom?

  NierenennierbuisjesKlachten,symptomen,complica>es,prognose

  • Hoestellenwedediagnose?• Watisdebehandeling?

  Kalium,magnesium• Voeding• Kinderwens

  Overerving,zwangereGitelman/BarFerpa>ënte• NarcoseenoperaMe• IniMaMeven/wensen

  Q&Anaiederonderwerp

 • LandelijkreferenMecentrum

  • Internist-nefroloogRadboudumc• Gepromoveerdoptransportprocessenindenier• Subspecialisme:zeldzamenierziekten,ziektenvandenierbuisjes• PrincipalClinicianbinnenRadboudumc

  www.niertube.nl

  Wiebenik?

 • WatisGitelman/BarBersyndroom?

  • Ziektenvandenierbuisjes =tubuli• Primairzoutverlies =salt-losing• Secundairkaliumverlies=>laagkalium =hypokalemia• Secundairmagnesiumverlies=>laagmagnesium =hypomagnesemia• Secundairzuurverlies =alkalosis• GeneMsch/erfelijk =hereditary

  Hereditary,hypokalemic,(hypomagnesemic),alkaloMc,salt-losingtubulopathies

  Hereditaire,hypokalemische,(hypomagnesemische),alkaloMsche,zoutverliezenderenaaltubulairestoornissen

 • Nierenennierbuisjes

  ±1miljoen/nier

  nefron

 • Nierenennierbuisjes

  • FuncMe(s)vandenieren:• Verwijderenvanafvalstoffen• Juistebalanszouteninlichaam(natrium,kalium,magnesium,calcium)• Juistebalanszureninlichaam• Aanmaakhormonen(epo,vitamineD)

  nefron

  ±1miljoen/nier

 • Nierenennierbuisjes• Afvalverwijderen(restafvalinNijmegen)

 • Nierenennierbuisjes• EerstvianierfilteralleafvalwatdoordeurpastbuitenzeBen….• Daarnahalennierbuisjesallesterugwatjenognodighebt

 • Nierbuisje

  Nierfilter180literwaterperdag

  1.5kgzoutperdag

  Kalium~48bananenperdag

  Magnesium~2kgamandelenperdag

  Nierenennierbuisjes

 • Nierbuisje

  Nierfilter

  1.5kgzoutperdag

  Nierenennierbuisjes

  6-9gramzoutperdag

  • TransportersenkanalenpassenuitscheidingaanopbehoeMeeninname

 • Nierbuisje

  WatisGitelmanenBarBersyndroom?

  • Gestoordezout(her)opnameinnierbuisjesslechtsgedeeltevandezoutopnamedefect• AnderezouBransporters/kanaleninnierbuisjegaanharderwerken• Secundairprobleemmetheropnamevano.a.kalium,magnesium,zuren,water

 • Nierbuisje

  WatisGitelmanenBarBersyndroom?

  URINE BLOED

  GitelmansyndroomZout/NaCl

  URINE BLOED

  Zout/NaCl

  BarBersyndroom

  Zout/NaCl

  URINE BLOED

  KaliumZuur

 • Nierbuisje

  WatisGitelmanenBarBersyndroom?

  • BarBersyndroom• BarFertype1• BarFertype2• BarFertype3• BarFertype4

  • Gitelmansyndroom SLC12A3CLCNKB

  SLC12A1ROMKCLCNKBBSND

 • Nierbuisje

  WatisGitelmanenBarBersyndroom?

  • BarBersyndroom• BarFertype1• BarFertype2• BarFertype3• BarFertype4

  • Gitelmansyndroom Hydrochoor-thiazideChloorthalidonCisplaMn

  FurosemideBumetanide

  GentamicineAmikacine

 • Nierbuisje

  WatisGitelmanenBarBersyndroom?

  • BarBersyndroom• Zoutverlies• Kaliumverlies• Magnesiumverlies(soms)• Calciumverlies(calciumafzeUngnier)• Zuurverlies=alkalose

  • Gitelmansyndroom• Zoutverlies• Kaliumverlies• Magnesiumverlies(meestal)• Calciumvasthouden• Zuurverlies=alkalose

 • WatisGitelmanenBarBersyndroom?Veelvoorkomendeklachtenensymptomen:• Moeheid,spiervermoeidheid,spierzwakte• Krampen,doofgevoel,>ntelingen,spierschokjes/trillingen• Concentra>estoornissen,verwarring• ‘Zouthonger’

 • WatisGitelmanenBarBersyndroom?• ‘Zouthonger’

 • WatisGitelmanenBarBersyndroom?Veelvoorkomendeklachtenensymptomen:• Moeheid,spiervermoeidheid,spierzwakte• Krampen,doofgevoel,>ntelingen,spierschokjes/trillingen• Concentra>estoornissen,verwarring• ‘Zouthonger’• Toegenomendorst,meerplassen,duizeligheid• Obs>pa>e• Gewrichtsklachten(metnamebijlaagmagnesium)• DooYeid(BarFertype4)• BarFertype1,2,4meestalopkinderleeMijd(inzwangerschap),GitelmanenBarFertype3meestallatereleeMijd(variabel)

 • WatisGitelmanenBarBersyndroom?MogelijkecomplicaMes:• Uitdroging• Groeivertraging• Hartritmestoornissen(harts>lstand-acutehartdood)• Epilep>scheaanvallen• Gewrichtsverkalking(bijlaagmagnesium)• Chronischenierschade;alleenbijcalciumafzeUngnieren(BarFertype1en2)ofjarenlangextreemlaagkalium

 • WatisGitelmanenBarBersyndroom?Prognose/toekomstperspecMef:• Chronischeaandoening• Levenslang• Klachtenwisselendinernstgedurendehetleven• Geendialyse/transplanta>enodigbijGitelmansyndroom,mogelijkwelbijBarFertype1en2

 • WatisGitelmanenBarBersyndroom?

 • Hoestellenwedediagnose?Symptomenenlabafwijkingen:• BarFertype1,2,4vaakopkinderleeMijdduidelijkteveelvruchtwater,braken,nietwilleneten/drinken,groeivertraging• GitelmanenBarFertype3vaakmoeilijkerteherkennen• Laagkaliuminbloed(<3.5;meestal<3.0mmol/l)• Laagmagnesiuminbloed(<0.70mmol/l)• Metabolealkalose(teweinigzureninbloed;hoogbicarbonaat)• Normaleoflagebloeddruk(doorzoutverlies)

 • Hoestellenwedediagnose?Testen:• Hydrochloorthiazidetest(afwijkendbijGitelmansyndroom)• Gene>schonderzoek(terbeves>gingenfamiliecounseling)

 • Hoestellenwedediagnose?

 • Watisdebehandeling?Waarombehandelen?• Verminderenklachtenensymptomen• VoorkomenacutecomplicaMes• VoorkomenlangetermijncomplicaMes• Corrigerenafwijkendebloedwaarden

  Onderliggendeoorzaak(mutaMe)kannietverholpenworden=>Gevolgenbehandelen

 • Watisdebehandeling?Kaliumtekortherstellen(kalium>3.0mmol/l,liefsthoger)• Kaliuminnameverhogen

  • Viadieet(alleenonvoldoende)• SlowKtableFen,Kaliumchloridedrankbijwerking:maagklachten,viezesmaakeigenbijdrageslowK

 • Watisdebehandeling?Kaliumtekortherstellen(kalium>3.0mmol/l,liefsthoger)• Kaliuminnameverhogen• Kaliumuitscheidingverminderen(metmedica>e)

  • NSAIDs(indomethacine,celecoxib,etc)bijwerking:maagontsteking,maagzweer,maagbloeding,nierschade!• Kaliumsparendeplasmiddelen(amiloride,triamtereen,spironolacton,eplerenon)bijwerking:(nog)lage(re)bloeddruk,borstgroei• ACEremmers(lisinopril,enalapril,etc)enARBs(losartan,irbesartan,etc)bijwerking:(nog)lage(re)bloeddruk,nierschade

 • Watisdebehandeling?Kaliumtekortherstellen(kalium>3.0mmol/l,liefsthoger)• Kaliuminnameverhogen• Kaliumuitscheidingverminderen(metmedica>e)

  Magnesiumtekortherstellen(magnesium>0.60mmol/l??)

 • Watisdebehandeling?Kaliumtekortherstellen(kalium>3.0mmol/l,liefsthoger)• Kaliuminnameverhogen• Kaliumuitscheidingverminderen(metmedica>e)

  Magnesiumtekortherstellen(magnesium>0.60mmol/l??)• Magnesiuminnameverhogen

  • Viadieet(alleenonvoldoende)• Magnesiumdrank,tableFen,capsulesbijwerking:darmklachten,diarreenietstandaardvergoed

  • Magnesiumuitscheidingverminderen• Amiloride??

 • InnovaMevebehandelingsstrategie:N=1trialsystemaMekWatwerkthetbestbijdezeindividuelepaMënt?

  Tijd

  •  Vragenlijsten:paMënt-specifiek(PROMS)engeneriek(SF36QoL)•  Bloedonderzoek:o.a.serummagnesium

  Blok1 Blok2 Blok3

  MagnesiumB

  MagnesiumA

  MagnesiumC

 • MagnesiumA MagnesiumB MagnesiumC

  PaMënt-specifiekevragenlijst(0-10;10meesteklachten)Hevigheidspierpijn 9 5 7

  Matevanvermoeidheid 9 7 8

  KlachtenGitelman 9 6 7

  Bijwerkingen 8 5 7

  SF36QoLvragenlijst(0-100%;100minsteklachten)Fysiekfunc>oneren 30 65 55

  Sociaalfunc>oneren 25 48 48

  Pijn 12 67 22

  SerumMg(0.70-1.10) 0.60 0.60 0.69

  PaMëntN=1trial

 • Watisdebehandeling?

 • Voeding?Zout:

  (Keuken)zout=Ongezond….

 • Voeding?Zout:

  (Keuken)zout=Natriumchloride=NaCl

  NaCl KCl

 • Voeding?Kalium:

  • Fruit:Banaan,aardbei,sinaasappel,tomaat,vijgen;vruchtensappen(jusd’orange,tomatensapetc)• Groenten:Sperziebonen,soyabonen,rodebonen,linzen,spinazie,champignons,ar>sjok• Aardappelen:gebakken,chips• Noten:Pinda,hazelnoot• Chocolade• Koffie• Melk

 • Voeding?Magnesium:

  • Groenten:Ar>sjok,rodebonen,spinazie,linzen,spruitengroenegroenten• Noten:amandelen,pinda,cashew,hazelnoot,hazelnootpasta,pindakaas;gezoutennoten• (Ontbijt)granen:brood,pasta,ontbijtgranen/cornflakes• Fruit:vijgen,gedroogdeabrikoos,dadels• Chocolade(puur)• Koffie• Melk

 • Voeding?KaliuménMagnesium:

 • Voeding?Watniet:

  • Glycyrrhizine(zoethoutwortelextract)geeMrisicoophypokaliemieDropendropwater,kruidentheesoortenalszoethouFheeensterrenmix,likeurenalspas>sensambuca,allesmetspecifiekedropsmaak• Grotehoeveelhedenfrisdrankenalcohol• LaxanMa(diarree;geeMkaliumenmagnesiumverlies)

 • Voeding?

 • Kinderwens

  • Erfelijkheid• ZwangerschapenGitelman/BarBer

 • Erfelijkheid

  vader moeder

  normaalgen normaalgen

  vader moeder

  foutingenfoutingen Gitelman GezondDrager

  GezondGeendrager

  GezondDrager

  GezondDrager

 • Erfelijkheid

  vader moeder

  normaalgen normaalgen

  vader moeder

  foutingen

  Gitelman

  GezondDrager

  100%

  99%

  99%

  GezondGeendrager

  normaalgen

 • Erfelijkheid

  vader moeder

  normaalgen normaalgen

  vader moeder

  normaalgenfoutingen

  Gitelman

  50%

  GezondDrager

  GitelmanGezondDrager

  50%

  1%

  0,5%

  foutingen?

 • Erfelijkheid

  vader moeder

  normaalgen normaalgen

  vader moeder

  normaalgenfoutingen

  GezondDrager

  • Dragers“Gitelman”:• Gemiddeldietslagerebloeddruk• Mindersnelhogebloeddruk(60%lagerekans)

  • SomstochbeeldvanGitelmansyndroom->eriswaarschijnlijkeen2efoutdie

  we(nog)nietkunnenvinden

 • Kinderwens

  • Erfelijkheid:AlséénvandeoudersziekteheeM,kans±0,5%datkindziekteookzalhebben

  BehalvealsuvandaaguwpartnertreM….

  • Preconceptueelonderzoek:kijkenofpartnerdrageris

 • Kinderwens:Erfelijkheid

 • Kinderwens

  • ZwangerschapbijpaMëntemetGitelman/BarBer:• Geeneffectopvruchtbaarheidbekend• Meestalgaatzwangerschapgoed

  • Inzwangerschapgaatkalium(enmagnesium)behoeMebijmoederomhoog

  =>meestalmeermedicijnennodig

  !Sommigemedicijnenkunnennietwordendoorgebruiktinzwangerschap!

 • Kinderwens

  • ZwangerschapbijpaMëntemetGitelman/BarBer:• placentaonFrektoakaliumenmagnesium

  • pasbijerns>gtekortbijmoeder,effectopkind

  • watisveiligerange?K>2,5enMg>0,5??

  • rondombevallingstrengerecontrole

 • Kinderwens:Zwangerschap

 • NarcoseenOperaMe• Geenonderzoeknaargedaan• Veronderstelderisico’s/complicaMes:

  • Hartritmestoornissen• Tekortkalium/magnesiumkanspierverslappingverlengen

  • GeendefiniMefbewijswelkekalium-enmagnesiumwaarden“veilig”zijn

  • Logischeaanpak(gebaseerdopEngelserichtlijn):• ECGmakenvoordeingreep• kaliumenmagnesiumprikkenvoorénnadeingreep• K>3.0enMg>0.5• K>3.3alsMg<0.5• Adviesdooreigennefroloog

 • NarcoseenOperaMe

 • IniMaMeven

  • KennisgroepNVN• VergoedingslowK,magnesium• Alarmkaartjemetbeknopteziekte-informaMe• Niertube.nl

  Informa>evoorpa>ëntenInforma>evoormediciPa>ëntcommunity

  • EuropeanRareKidneyDiseaseNetwork(ERKNet)

 • NVNThemadagSpecifiekeDiagnosesNieuwegein30september2017

  GitelmanenBarBersyndroomTomNijenhuisInternist-NefroloogRadboudumc,Nijmegen

  Niertube.nlsecretariaat.nier@radboudumc.nl


Related Documents