YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Rhaglen ddigwyddiadau

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 2: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Calendr Mis Awst

23 – 25 Gwyl Gwrw Bae Abertawe

Mis Medi

21 Dawns Elusennol Ice Cool Kids

29 Côr Meibion Dyfnant

30 Ffair Briodasau Genedlaethol Cymru

Mis Hydref

5 Darlith Gwyl Abertawe

6 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

9 Stephen Hough - Datganiad Piano

13 Cerddorfa Ffilharmonig Llundain

15 Wayne Marshall - Datganiad Organ

16 Neal Davies - Datganiad Canu

19 Cantorion y BBC

20 Cerddorfa Symffoni St Petersburg

26 Côr Orffews Treforys - Elvis’ Imperials

2 Neuadd Brangwyn Rhaglen ddigwyddiadau

Page 3: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Tachwedd

3 Gwyl y Cofio

10 Diwrnod Diwylliant Thai

14 Frank Turner and the Sleeping Souls

17 Swansea Sparkle

18 Gwobrau Priodas

22 Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe

24 Côr Meibion Pontarddulais

Mis Rhagfyr

1 Côr Ffilharmonig Abertawe

7 Gwobrau Chwaraeon

15 Y Messiah

16 Cyngerdd Byddin yr Iachawdwriaeth

21 Côr Meibion Dyfnant

22 Cyngerdd Nadolig yng Ngolau Cannwyll

Neuadd Brangwyn 3www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 4: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

4 Neuadd Brangwyn

23 – 25 Awst

Gwyl Gwrw BaeAbertawe

Yn ôl yn Neuadd Brangwynam y 6ed flwyddyn, byddGŵyl Gwrw CAMRA yncynnig dros 100 o fathau ogwrw go iawn a thros 20math o seidr a pherai. Byddcerddoriaeth fyw hefyd.

Tocynnau: ar gael wrth ydrws. Dim tocynnau ymlaenllaw.

Cost: £5 neu £3 i aelodauCAMRA.

07970 680616www.swanseacamra.org.uk

21 Medi, 7.30pm

Dawns Las Vegas IceCool Kids

Elusen gofrestredig yw IceCool Kids sy’n codi arian ifynd â phlant lleol aganghenion arbennig i sgïo.Mae gan y plant hyn gyflyrauamrywiol, y mae rhaiohonynt yn bygwth eubywydau. Mae sgïo'nmeithrin eu hunan-barch a'uhyder.

Tocynnau: £45

01639 862713

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 5: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 5

30 Medi, 11am

Ffair BriodasauGenedlaethol Cymru

Mae Ffair BriodasauGenedlaethol Cymruboblogaidd yn dychwelyd iNeuadd Brangwyn wedi'ithrefnu gan JR Events. Gydamwy na 100 o stondinau,sioeau ffasiwn syfrdanol, sêldillad dylunwyr a llawermwy. Bagiau rhoddionarbennig gan Debenhamswrth y drws hefyd! Yn priodi?Dyma'r lle i chi.

Tocynnau: Mynediad amddim. Does dim angen cadw lle.

Tocynnau VIP am ddim owww.welshweddingfayre.co.uk

29 Medi, 7.30pm

Côr Meibion Dyfnant

Côr Meibion Dyfnant yncyflwyno'r 33ain cyngerdd inoddwyr.

Gan gynnwys:

Tri Tenor CymruSopranoAngharad MorganCyfarwyddwr Cerdd Jonathan Rogers Cyfeilyddion y Côr Hywel Evans aD Huw Rees

Tocynnau: £10 - £16

01792 207528

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 6: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

6 Neuadd Brangwyn

5 Hydref, 7.30pm

Darlith Gwyl Abertawe

Dangosiad o ffilm PatrickHannan ar gyfer HTV Cymru:A Proper Job - cipolwg arfywyd a cherddoriaeth ycyfansoddwr Daniel Jones. Arôl y ffilm, bydd Dr. LynDavies yn sôn am ei lyfr i'wgyhoeddi'n fuan i ddathlucanmlwyddiant geni'rcyfansoddwr a'i SymffoniRhif 11 a gaiff ei pherfformioar 6 Hydref.

Tocynnau: Mynediad amddim ond mae angentocynnau.

01792 475715www.swanseafestival.org

6 Hydref, 7.30pm

Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

Daniel JonesSymffoni Rhif 11 (Er cof am George Froom Tyler)Elgar Concerto Sielo yn E leiaf Vaughan WilliamsSymffoni Rhif 2 (Symffoni Llundain) Arweinydd Owain Arwel HughesSieloJulian Lloyd Webber

Tocynnau: £20, £15, £12

01792 475715www.swanseafestival.org

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 7: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 7

13 Hydref, 7.30pm

CerddorfaFfilharmonig Llundain

Prokofiev Symffoni Rhif 1(Clasurol)MendelssohnConcerto Feiolin yn E leiafSibelius Symffoni Rhif 2 yn DArweinyddVassily SinaiskyFeiolin Chloe Hanslip

Tocynnau: £25, £18, £15

01792 475715www.swanseafestival.org

9 Hydref, 7.30pm

Datganiad Piano –Stephen Hough

Chopin 2 Noctwrn Op. 27Brahms Sonata Rhif 3 yn F leiafStephen HoughSonata Rhif 2 (notturnoluminoso) - perfformiadcyntaf (Wedi'i gomisiynugan Wyl Abertawe aLakeside Arts Centre,Prifysgol Nottingham)Schumann Carnaval Op.9

Tocynnau: £15 (seddi hebeu cadw)

01792 475715www.swanseafestival.org

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 8: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

8 Neuadd Brangwyn

15 Hydref, 7.30pm

Datganiad Organ –Wayne Marshall

Ac yntau'n organydd preswylNeuadd Bridgewater,Manceinion ac yn ddatgeiniadrhyngwladol o fri, maerhaglen Wayne Marshall yncynnwys Ail Symffoni Vierne,a gydnabyddir yn eang fel eigampwaith, gwaith gan CésarFranck, Franz Schmidt a darnbyrfyfyr â phum symudiad arsail caneuon gwerin Cymreigadnabyddus.

Pre-performance talk 6.30pm

Tocynnau:£12 seddi heb eu cadw

01792 475715www.swanseafestival.org

16 Hydref, 7.30pm

Datganiad Canu –Neal Davies

John Ireland Pum Cerdd ganThomas HardyIbert Quatre Chansons deDon QuichotteFinzi Let us garlands bring(gosodiadau o waith Shakespeare)Schumann Liederkreis Op.39(Eichendorff)Wolf Fussreise, Verborgenheit,Gebet, Anakreon’s Grab, DerRattenfangerBariton Neal DaviesPiano James Southall

Pre-performance talk 6.30pm

Tocynnau: £15 seddi heb eu cadw

01792 475715www.swanseafestival.org

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 9: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 9

20 Hydref, 7.30pm

Cerddorfa Symffoni St Petersburg

Stravinsky Suite: Yr Aderyn Tân (1919)Rachmaninov Rhapsodi arThema gan PaganiniTchaikovsky Symffoni Rhif 5 yn E leiafArweinyddVladimir AltschulerPiano Freddy Kempf

Tocynnau: £25, £18, £15

01792 475715www.swanseafestival.org

19 Hydref, 7.30pm

Cantorion y BBC

David Hill ArweinyddIain Farrington Organ

I dathlu Jiwbilî DdeimwntEM y Frenhines, taithgerddorol drwy bum canrif ogerddoriaeth gorawl ganfeistri'r gerddoriaeth ar gyferachlysuron brenhinol pwysig.Gan ddechrau a gorffen gydagosodiadau Salm 122, I wasGlad, gan Purcell a Parry,bydd y rhaglen yn cynnwysgwaith gan Byrd,Mendelssohn, y TywysogAlbert, Walton a Mathias.

Tocynnau: £17 seddi heb eu cadw

01792 475715 www.swanseafestival.org

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 10: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

10 Neuadd Brangwyn

26 Hydref, 7.30pm

MorristonOrpheus Choir –Elvis’ Imperials

Elvis in Swansea?Share the legacy of Elvisballads and gospels with theMorriston Orpheus Choirand, from the USA, Elvis’Imperials – who performedwith Elvis on stage andin studio.

Tocynnau: £19, £24 and£29

01792 637300�www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

3 Tachwedd, 7.00pm

Festival ofRemembrance

The City and Countyof Swansea and the RoyalBritish Legion commemoratearmed forces personnel, pastand present, who havedefended and continue todefend the British Isles andthe Commonwealth.

Tocynnau: Free Entry

01792 635432

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 11: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 11

14 Tachwedd, 7.00pm

Frank Turner andthe Sleeping Souls

Enillydd gwobrau ar gyfer'perfformiwr byw gorau' acam yr 'artist mwyafgweithgar', dyma'r tro cyntafi'r canwr/cyfansoddwrgwerin/pync, Frank Turner,berfformio yn Abertawegyda'i fand The SleepingSouls a gwesteion arbennig.Mae tocynnau'n gwerthu'ngyflym ar gyfer y daith hono’r DU.

Tocynnau: £18 ymlaen llaw.www.kililive.com

10 Tachwedd, 6pm

Diwrnod Diwylliant Thai

Mae pris y tocyn yn cynnwysbwffe Thai traddodiadol afydd ar gael rhwng 6pm ac8pm. Yna caiff diwylliantThai ei ddathlu drwygerddoriaeth cerddorfaglasurol a dawns. Yn ogystal,cynhelir arddangosiadau ogerfio ffrwythau a llysiau.Trefnir y digwyddiad ganGymdeithas Diwylliant Thai.

Tocynnau: £15Available from:

poraneejames@yahoo.comwww.ticketsource.co.uk/brangwynhall07866 33779801792 637300

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 12: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

12 Neuadd Brangwyn

17 Tachwedd, 11am

Swansea Sparkle

Mae Tawe Butterflies aHeddlu De Cymru'n cyflwynodiwrnod llawn hwylintegreiddio'r cyhoedd aphobl drawsrywiol, gydastondinau, arddangosiadau,dawns a cherddoriaeth fywgan y Swinging Blue Jeans.Bydd adloniant yr hwyr yndechrau am 6pm. Ewch iwww.tawebutterflies.co.ukam fwy o wybodaeth.

Tocynnau: Am ddim, Does dim angen cadw lle.

18 Tachwedd, 6.30pm

Gwobrau PriodasCenedlaethol Cymru

Ar ôl llwyddiant ysgubolgwobrau 2011, mae'rdigwyddiad gwych hwn yndychwelyd i gydnabod ybusnesau sy'n rhan oddiwydiant priodasau Cymru.Bydd hi'n noson ysblennydd,o dan arweiniad Mike Doyle,gydag adloniant byw gangynnwys Jamie Pugh,cystadleuydd yn rowndderfynol Britain's Got Talent.Croeso i bawb ac mae pris ytocyn yn cynnwys pryd ofwyd tri chwrs, y seremoni eihun a'r holl adloniant

Tocynnau: £49.50 neu£400 am fwrdd o 10.�

www.welshnationalweddingawards.co.uk

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 13: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 13

24 Tachwedd, 7.00pm

Côr MeibionPontarddulais

Cyngerdd Blynyddol CôrMeibion Pontarddulais gyda’rArtist Gwadd, Dennis O'Neill

Tocynnau: £10 neu £15

Antony Bidder01792 874349

Lyn Anthony01792 884279

neu unrhyw aelod o'r côr.

22 Tachwedd, 7.00pm

Gwobrau TwristiaethBae Abertawe

Gwobrau Twristiaeth 2012 -yn dathlu safon ablaengaredd DiwydiantTwristiaeth, Hamdden aLletygarwch Bae Abertawe.Cyflwynydd y seremoniwobrwyo ysblennydd honfydd Badger o The Wave.

01792 403339

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 14: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

14 Neuadd Brangwyn

1 Rhagfyr, 7.30pm

Côr FfilharmonigAbertawe

Daniel Jones –Country Beyond the StarsPuccini Messa Di GloriaTenor Richard AllenBariton Owen WebbCerddorfa SiambrCymruArweinyddr Clive John

Tocynnau: £10, £12 neu£15

01792 475715

7 Rhagfyr, 7.00pm

Gwobrau Chwaraeon

Mae Gwobrau ChwaraeonAbertawe Actif ynymroddedig i gydnabod acanrhydeddu athletau achlybiau chwaraeonAbertawe dros y 12 misdiwethaf, o'r rhai sy'ncystadlu ar y lefel uchaf i'rrhai sy'n weithgar yn ygymuned. Maent hefyd yngwobrwyo cyfraniad yrhyfforddwyr a'r gwirfoddolwyrsy'n rhoi o’u hamser i welladarpariaeth chwaraeon ardraws y ddinas.

01792 635452

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 15: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 15

16 Rhagfyr, 6.00pm

Cyngerdd Byddin yrIachawdwriaeth

Bydd band, côr, plant achwaraewyr tabyrddauNeuadd Gwrdd Abertawe'nperfformio gyda chôr Ysgol yStrade, a gyrhaeddoddrownd derfynol cystadleuaethCôr y Flwyddyn Songs ofPraise eleni.

Tocynnau: £3

01792 475715

15 Rhagfyr, 7.30pm

Y Messiah

Dewch i fwynhau un ouchafbwyntiau'r wyl, gyda'r73ain berfformiad blynyddolo gampwaith Handel ynNeuadd Brangwyn. Fe’iperfformir gan GerddorfaSiambr Cymru a Chôr yGerddorfa.

ArweinyddAlwyn HumphreysSoprano Ros EvansMezzo SopranoKate WoolveridgeTenor Robyn LynBariton Gary Griffiths

Tocynnau: £13.00

01792 637300www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 16: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

16 Neuadd Brangwyn

21 Rhagfyr, 7.30pm

Côr Meibion Dyfnant

Côr Meibion Dyfnant yncyflwyno'r 24ain GyngerddNadolig Blynyddol.

Gan gynnwys:

Côr Hywel Girls’ aChôr Bechgyn Hywel.Cyfarwyddwr CerddJonathan Rogers Cyfeilyddion y Côr Hywel Evans aD Huw Rees

Tocynnau: £8 - £12

01792 522144

22 Rhagfyr, 7.30pm

Cyngerdd Nadolig yngNgolau Cannwyll

Mewn neuadd yng ngholaucannwyll yn unig, byddAlwyn Humphreys yn creunaws yr ŵyl drwy gyflwynorhaglen o gerddoriaeth argyfer yr adeg arbennig hono'r flwyddyn.Bydd Cerddorfa SiambrCymru yn perfformio gyda'rsoprano Roz Evans felunawdydd a Chôr CerddorfaSiambr Cymru.

Tocynnau: £11.50 seddiwedi'u cadw

01792 637300www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 17: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 17www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

PriodasauNeuadd Brangwyn yw'rlleoliad perffaith i gynnaleich priodas.Ceir dewis o neuaddau acystafelloedd sy'n cynnigawyrgylch agos atoch neuysblander a lle ar gyfer hyd at500 o westeion.Wedi'i thrwyddedu ar gyferpriodasau a seremonïau sifil,mae'n cynnig dewis o fwydlenniat bob dant a chyllideb, gydastaff cyfeillgar a chymwynasgara fydd yn sicrhau bod eichdiwrnod arbennig yn berffaith.Mae croeso i chi gysylltu â ni athrefnu ymweliad i drafod eichcynlluniau ac edrych o gwmpas.I gysylltu â Neuadd Brangwyn:

01792 635432brangwyn.hall@swansea.gov.uk

Yn dod yn fuan

CerddorfaGenedlaetholGymreig y BBC1 Ionawr, 7.30pm

Tocynnau: I'w gadarnhau

01792 475715www.brangwynhall.co.uk

RhydianCyngerdd Byw aPherfformwyr Eraill

15 Chwefror, 7.30pm

Tocynnau: £22.50

01792 637300www.brangwynhall.co.uk

Page 18: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

18 Neuadd Brangwyn

CynadleddauOs ydych am gynnal cynhadledd fawr, diwrnodhyfforddi, gweithgareddau adeiladu tîm,arddangosfa neu adloniant corfforaethol,gallwn gynnig ystafelloedd o wahanol faint iddiwallu'ch anghenion.

Mae ystafelloedd amrywiol ar gael, o ystafelloedd pwyllgorbach ar gyfer hyd at 16 o bobl, wedi'u trefnu fel ystafelloeddbwrdd, i Neuadd Brangwyn ei hun lle gall hyd at 1070 o bobleistedd mewn seddi theatr.

Mae promenâd Bae Abertawe ychydig funudau'n unig oNeuadd Brangwyn ac mae'n cynnig cyfle i ymlacio yng nghanolamserlen gynhadledd brysur. Dyma leoliad delfrydol ar gyferamgylchedd gweithio y tu allan i'r swyddfa.

To contact the Brangwyn Hall call 01792 635432or e-mail brangwyn.hall@swansea.gov.uk

Rhaglen ddigwyddiadau

Sponsorship & AdvertisingOpportunitiesFor details on the array of sponsorship and advertisingopportunities at the City and County of Swansea contact

01792 635457

Page 19: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Neuadd Brangwyn 19

Sut i GyrraeddParcioMae parcio cyfyngedig ar gael ar y stryd.BwsEwch i www.traveline-cymru.info neu ffoniwch

0871 200 2233 i gael amserlenni a chyngor argyrraedd Neuadd Brangwyn ar y bws.TrênEwch i www.arrivatrainswales.co.uk neu ffoniwchTrain Tracker ar 0871 200 4950 i gael amserau trenau.

Cysylltu â niNeuadd BrangwynNeuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE.

01792 635432brangwyn.hall@swansea.gov.uk

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg argraffu.

Os hoffech gael y llyfryn hwn mewn fformatgwahanol, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnataar 01792 635478

twitter.com/my_swanseafacebook.com/swanseaevents

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 20: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012
Page 21: Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Related Documents