YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Medieteknik forskning

Medieteknik forskningMedieteknik forskning021023021023

Dr. Peter ParnesDr. Peter Parnes

Page 2: Medieteknik forskning

BakgrundBakgrund

Översyn av forskningsämnen Översyn av forskningsämnen Tekniska fakultetsnämndenTekniska fakultetsnämnden Ca 10 ämnen bort och förslag på ett par nya Ca 10 ämnen bort och förslag på ett par nya

Därav Medieteknik Därav Medieteknik Systemteknik förlorade två ämnen och blev beordrade Systemteknik förlorade två ämnen och blev beordrade

att skapa Medieteknikatt skapa Medieteknik Samtidigt var Programvaruteknik ej ett inrättat Samtidigt var Programvaruteknik ej ett inrättat

forskningsämneforskningsämne Resultat: Programvaruteknik byter inriktning och Resultat: Programvaruteknik byter inriktning och

namn mot Medieteknik namn mot Medieteknik Beslut 021121Beslut 021121

Page 3: Medieteknik forskning

FakultetsvynFakultetsvyn

Lagring, Transport och PresentationLagring, Transport och Presentation av av Ljud, bild, musik, animeringar, text, bild mmLjud, bild, musik, animeringar, text, bild mm Samt Samt InteraktionInteraktion

Med inriktning mot en rad applikationerMed inriktning mot en rad applikationer Mänsklig kommunikation Mänsklig kommunikation Nät-baserat lärande Nät-baserat lärande Distribuerat grupparbete (”team work”)Distribuerat grupparbete (”team work”) Fjärrnärvaro Fjärrnärvaro Situationsmedvetna system Situationsmedvetna system

Page 4: Medieteknik forskning

LagringLagring

Effektiv och praktisk kodning och lagring Effektiv och praktisk kodning och lagring Multimedia databaser Multimedia databaser

Indexering Indexering SökningSökning ÅtkomstÅtkomst

Page 5: Medieteknik forskning

Distribution Distribution

Skalbar media distribution Skalbar media distribution Adaptiva applikationer för hantering av Adaptiva applikationer för hantering av

media (främst synkron media) media (främst synkron media) Säkerhet Säkerhet Nya typer av media Nya typer av media

Page 6: Medieteknik forskning

PresentationPresentation

Presentation av media för användare Presentation av media för användare Användargränssitt Användargränssitt Bärbara datorsystem Bärbara datorsystem

Page 7: Medieteknik forskning

InteraktionInteraktion

Hur kan människor interagera över nätetHur kan människor interagera över nätet Både synkront och asynkront Både synkront och asynkront Övergång mellan olika media Övergång mellan olika media

Text - talText - tal Bildigenkänning Bildigenkänning

Page 8: Medieteknik forskning

TillämpsvynTillämpsvyn

Den nomadiske användarenDen nomadiske användaren Hur kan den nomadiske användaren få en Hur kan den nomadiske användaren få en

bättre mobil arbetsmiljö? bättre mobil arbetsmiljö? FrukostenFrukosten Transport Transport Farmor Farmor ””Arbetsplatsen” Arbetsplatsen” Fritid Fritid Hemmet kvällstidHemmet kvällstid

Ett enat forskningsmål för hela gruppenEtt enat forskningsmål för hela gruppen

Page 9: Medieteknik forskning
Page 10: Medieteknik forskning

Dr. Kåre Synnes Josef Hallberg

Johnny Widen

Situationsmedvetna systemeFamily

Johan Kristiansson Göran Öberg

Fredrik Johansson Christer Åhlund

"Always Best Connected"Säkerhet

RadioSphere

Roland Parviainen Dr. Peter Parnes

Jeremiah Scholl Stefan Elf

Distribuerade media systemRome

RadioSphere

Marcus Nilsson Mikael Drugge

Bärbara mobila systemCDH Mobila Distribuerade System

RadioSphere/SSF

Den nodiske användaren

Page 11: Medieteknik forskning

SammanfattningSammanfattning

Forskning runt medieteknik Forskning runt medieteknik

Gemensamt forskningsmålGemensamt forskningsmål Över projektgränser Över projektgränser

FramtidenFramtiden Få till gränsöverskridande forskningFå till gränsöverskridande forskning Hälsovård, ett första steg Hälsovård, ett första steg


Related Documents