YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • Programarea calculatoarelor

  # 5

  Adrian Runceanuwww.runceanu.ro/adrian

  2016

  C++Siruri de caractere

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  Curs 5

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 2

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5. iruri de caractere

  5.1. Form general. Declarare5.2. Funcii specifice irurilor de caractere5.3. Probleme cu iruri de caractere

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 3

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.1. Form general. Declarare

  Datele care se reprezint sub form de iruri decaractere au o larg aplicabilitate n programareacalculatoarelor, indiferent de limbajul folosit.

  Astfel i n limbajul C/C++ se pot memora iprelucra informaii de tip ir de caractere.

  Cu toate c limbajul C/C++ nu conine un tip de datespecial pentru iruri de caractere aa cum arelimbajul Pascal, se pot utiliza tablouriunidimensionale de caractere.

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 4

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.1. Form general. Declarare

  Declararea unui tablou de caractere se face astfel:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 5

  char nume_tablou[dimensiune_maxim];

  Exemple:

  char sir[20]; // tablou de 20 de caracterechar t[10]; // tablou de 10 caractere

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.1. Form general. Declarare

  Pentru a specifica sfritul irului de caractere,dup ultimul caracter se adaug un octet cuvaloarea 0 ( caracterul '\0' ).

  Dimensiunea declarat pentru un tablou deiruri de caractere trebuie s fie cu o unitatemai mare pentru ca pe ultima poziie s sepoat pune i valoarea '\0' = terminatorul deir.

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 6

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.1. Form general. Declarare

  Reprezentarea intern a unui ir de caractere

  sir[0] sir[33]=Programarea calculatoarelorUltimi octei sunt nefolosii.

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 7

  char sir[33]="Programarea calculatoarelor";

  P r o g r a m a r e a c a l c u l a t o a r e l o r \0

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.1. Form general. Declarare

  n limbajul C/C++, un ir de caractere este un tablouunidimensional cu elemente de tip caracter i care setermin cu NULL.

  Totui compilatorul C/C++ nu adaug automatterminatorul NULL, dect n cazul folosirii funciilorpredefinite fgets() i gets() (functii de citire din fisieresau de la tastatura), iar n celelalte cazuri estenecesar ca programatorul s adauge terminatorul deir atunci cnd dorete acest lucru, pentru a lucra cuirurile de caractere.

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 8

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.1. Form general. DeclarareExemplu:

  Urmtorul program declar un ir de caractere de 256 deelemente i atribuie primelor 26 de locaii libere literele mari alealfabetului:

  #includeint main(){

  char sir[256];int i;for(i=0;i

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5. iruri de caractere

  5.1. Form general. Declarare5.2. Funcii specifice irurilor de caractere5.3. Probleme cu iruri de caractere

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 10

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  n biblioteca limbajului C++ exist cteva funciispecifice irurilor de caractere:

  n fiierul standard de intrare / ieire stdio.h,avem funciile gets() i puts().

  n fiierul string.h, avem mai multe funciispecifice prelucrrii irurilor, funcii pe care levoi prezenta n continuare.

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 11

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Pentru citirea sirurilor de caractere carecontin spatii se poate folosi metoda getline afunciei cin:

  Exemplu:

  char variabila_sir[120];

  cin.getline(variabila_sir, 120);

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 12

  cin.getline(variabila_sir, dimensiune_maxima);

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Funciile pentru operaii cu iruri ce segsesc n header-ul .

  Returneaz un numr ntreg ce reprezintlungimea unui ir de caractere, fr a numraterminatorul de ir.

  Exemplu:

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Funcia compar cele dou iruri date caargument i returneaz o valoare ntreagegal cu diferena dintre codurile ASCII aleprimelor caractere care nu coincid.

  Exemplu:

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Funcia copiaz irul surs n irul destinaie.Nota:

  Pentru a fi posibil copierea, lungimea iruluidestinaie trebuie s fie mai mare sau egal cu cea airului surs, altfel pot aparea erori grave.

  Exemplu:

  char sir[20];

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Funcia concateneaz cele dou iruri: irulsurs este adugat la sfritul irului destinaie.

  Tabloul care conine irul destinaie trebuie saib suficiente elemente.

  Exemplu:

  char sir[]="carte";

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Returneaza o valoare pozitiva daca uncaracter apare intr-un sir, 0 in caz contrar.

  Exemplu:

  char sir[]="exemplu de sir", c=i;

  if (strchr(sir, c)) cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Returneaza o valoare pozitiva daca unsir apare intr-un alt sir, 0 in caz contrar.

  Exemplu:

  char sir1="primul sir", sir2="sir";

  if (strstr(sir1,sir2)) cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Aloc memorie la o alt adres i copiaz n acea memorie irul s. Intoarce adresa noului ir

  Exemplu:char *s="sir initial;char *t=strdup(s);cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractereExemplu 1:#include #include

  int main(){

  char sir1[] = "abcd", sir2[] = "abcde";cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  char str1[20]="hello";char str2[20]="goodbye";char str3[20]="";int diferenta, lungime;cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  diferenta = strcmp(str1, str2);if (diferenta == 0)

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Executia programului:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 25

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Exemplu 2:

  Verificati daca un nume apare intr-un sir.#include #include int main(){

  char nume[10],sir[100];cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Executia programului:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 28

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  n fiierul exist cteva funciicare prelucreaz irurile de caractere.

  Acestea sunt funciile de conversie dintr-unnumr ntr-un ir de caractere i invers.

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 29

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  n programul urmtor vor fi exemplicate funciilede conversie din iruri de caractere n numere:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 30

  Funcie la ce foloseteatof convertete un ir de caractere ntr-un numr real simpl precizieatoi convertete un ir de caractere ntr-un numr ntregatol convertete un ir de caractere ntr-un numr ntreg de tip longstrtod convertete un ir de caractere ntr-un numr real dubl preciziestrtol convertete un ir de caractere ntr-un numr de tip long

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere#include#includeint main(){

  int numar_int;float numar_real;long numar;numar_int = atoi("6789");numar_real = atof("12.345");numar = atol("1234567890L");cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  n programul urmtor vor fi exemplicatefunciile de conversie din numere n iruri decaractere:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 32

  Funcie la ce foloseteitoa convertete un numr ntreg ntr-un ir de caractereftoa convertete un numr real simpl precizie ntr-un ir de caractereultoa convertete un numr de tip long unsigned ntr-un ir de caractere

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere#include#includeint main(){

  int numar_int = 6789;long numar = 1234567890L;char sir[25];itoa(numar_int, sir, 10);cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.2. Funcii specifice irurilor de caractere

  Executia programului:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 34

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5. iruri de caractere

  5.1. Form general. Declarare5.2. Funcii specifice irurilor de caractere5.3. Probleme cu iruri de caractere

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 35

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere

  Problema 1:Enun:

  S se afieze numrul de vocale dintr-un textscris cu litere mici, memorat intr-o variabil de tipir de caractere.

  Exemplu:

  Date de intrare: Programarea calculatoarelor

  Date de ieire: Exista 12 vocale in text

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 36

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere

  #include

  #include

  int main()

  {

  char text[100];

  char vocale[] = "aeiou";

  int contor = 0;

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere

  for (int i=0; i

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere

  Problema 2:Enun:

  S se afieze cu litere mari un text dat, demaxim 255 caractere.

  Exemplu:

  Date de intrare text: liMBajUl c++

  Date de ieire LIMBAJUL C++

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 39

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere#include

  int main()

  {

  char sir[255];

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere

  Problema 3:Enun:

  Se citete un ir de caractere. S se afiezelitera cea mai des ntlnit.

  Exemplu:

  Date de intrare text: carte de informatica siprogramare

  Date de ieire: a apare de 5 ori

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 41

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere

  #include

  #include

  int main()

  {

  char sir[1000], carac_max, c;

  int i, frecv[256], max=0; // frecv - vector de frecvente

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caracterefor (i=0;imax){

  max=frecv[c];

  carac_max=c;

  }

  }

  cout

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  5.3. Probleme cu iruri de caractere

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 44

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  Probleme propuse spre rezolvate iruri de caractere

  1. S se afieze toate prefixele i sufixele unui cuvntcitit de la tastatur.Exemplu:Date de intrare: informaticaDate de ieire:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 45

  iininfinfoinforinforminformainformatinformatiinformaticinformatica

  acaicaticaaticamaticarmaticaormaticaformaticanformaticainformatica

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  Probleme propuse spre rezolvate iruri de caractere

  2. Se citete de la tastatur un caracter c i un text demaxim 100 de carectere. Afiai de cte ori aparecaracterul c n cadrul textului. Literele mari se vorconsidera diferite de literele mici.

  Exemplu:Date de intrare:Acesta este un simplu exempluCaracterul e

  Date de ieire:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 46

  Litera e apare de 5 ori

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  Probleme propuse spre rezolvate iruri de caractere

  3. Se citete de la tastatur un ir de maxim 100 decarectere format numai din litere i cifre. Afiai numrulliterelor mari, numrul literelor mici i numrulcaracterelor de tip cifr din textul dat.

  Exemplu:Date de intrare:S-a nascut la Targu Jiu in 1968 pe 21 martie

  Date de ieire:

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 47

  Se gasesc 25 de litere mici, 2 litere mari si 6 cifre

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  Pentru alte informaii teoretice i aplicative legatede acest capitol se recomand urmtoarele referinebibliografice:1. Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Noiuni deprogramare n limbajul C++, Editura AcademicaBrncui, Trgu-Jiu, 2012 (www.utgjiu.ro/editura)2. Adrian Runceanu, Programarea i utilizareacalculatoarelor, Editura Academica Brncui, Trgu-Jiu,2003 (www.utgjiu.ro/editura)3. Octavian Dogaru, C++ - teorie i practic, volumul I,Editura Mirton, Timioara, 2004 (www.utgjiu.ro/editura)

  02.12.2016 Programarea calculatoarelor 48

  http://www.utgjiu.ro/editurahttp://www.utgjiu.ro/editurahttp://www.utgjiu.ro/editura

 • copyright@www.adrian.runceanu.ro

  First, solve the problem. Then, write the code.

  - John Johnson

  02.12.2016 Programarea Calculatoarelor - curs 49