YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Kronika obce Raková 2004

Obsah kroniky

1. Úvodné slovo kronikára..............................................................................................41. Úvodné slovo kronikára..............................................................................................41.1. Stručné dejiny obce...............................................................................................................41.2. Obecné symboly....................................................................................................................51.3. História písania obecnej kroniky............................................................................................61.4. Udalosti a javy v spoločnosti a ich dopad na dianie v obci v roku 2004.................................62. Životopis kronikára......................................................................................................72. Životopis kronikára......................................................................................................72.1. Stručný životopis...................................................................................................................72.2. Uznesenie o schválení kronikára...........................................................................................83. Samospráva ...............................................................................................................93. Samospráva ...............................................................................................................93.1. Samospráva obce Raková.....................................................................................................93.1.1. Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva.....................................................................93.1.1. Rokovania obecného zastupiteľstva.................................................................................103.1.1.1. 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.2.2004. .......................................................103.1.1.2. 10. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.3.2004..................................133.1.1.3. 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2004. .....................................................143.1.1.4. 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.6.2004 ......................................................173.1.1.5. 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.8.2004 ......................................................213.1.1.6. Mimoriadne 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva 3.9.2004....................................243.1.1.1. 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.10.2004 ....................................................253.1.1.2. Mimoriadne 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.11.2004 ................................273.1.1.3. 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2004.....................................................303.1.1. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2004 a ich plnenie......................................................363.1.1. Rozpočet obce na rok 2004 a jeho plnenie.......................................................................393.1.1. Komisie obecného zastupiteľstva.....................................................................................391.1.1.1. Komisia životného prostredia.........................................................................................391.1.1.2. Komisia výstavby, ÚP a PLVH.......................................................................................401.1.1.3. Sociálno zdravotná komisia...........................................................................................411.1.1.4. Finančná komisia...........................................................................................................411.1.1.5. Komisia školstva, kultúry a športu.................................................................................423.2. Obecný úrad........................................................................................................................423.2.1. Spoločný školský úrad......................................................................................................443.3. Organizácia pre kultúru a verejné služby.............................................................................443.3.1. Zásobovanie pitnou vodou................................................................................................453.3.2. Odvoz tuhého komunálneho odpadu................................................................................453.3.1. Práca miestnej knižnice....................................................................................................453.3.2. Ostatné činnosti OKVS.....................................................................................................463.4. Subjekty s majetkovou účasťou obce..................................................................................463.4.1. Skicentrum Korcháň, s. r. o...............................................................................................463.4.1. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.................................................................473.4.1. Dexia banka Slovensko, a. s............................................................................................473.5. Združenia s účasťou obce...................................................................................................473.5.1. Euroregión Beskydy..........................................................................................................473.5.1. Združenie miest a obcí Kysúc...........................................................................................483.5.1. Kysucká kultúrna nadácia.................................................................................................483.5.1. Regionálne vzdelávacie centrum Martin...........................................................................483.6. Voľby a referendá v roku 2004.............................................................................................493.6.1. Voľba prezidenta..............................................................................................................493.6.1. Referendum......................................................................................................................503.6.1. Voľby poslancov európskeho parlamentu.........................................................................503.7. Žilinský samosprávny kraj....................................................................................................523.7.1. História.............................................................................................................................52

1

Page 2: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.7.1. Symboly Žilinského samosprávneho kraja.......................................................................524. Štátna správa............................................................................................................544. Štátna správa............................................................................................................544.1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca........................................................................544.2. Okresná vojenská správa....................................................................................................544.3. Okresný súd v Čadci...........................................................................................................544.4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci..................................................................545. Významné návštevy, rodáci, osobnosti.....................................................................575. Významné návštevy, rodáci, osobnosti.....................................................................575.1. Verejné uznania a pochvaly obce........................................................................................576. Hospodárske a sociálne pomery..............................................................................586. Hospodárske a sociálne pomery..............................................................................586.1. AVC, a. s., Čadca, závod Raková........................................................................................587. Výstavba a zmeny charakteru obce..........................................................................597. Výstavba a zmeny charakteru obce..........................................................................598. Školstvo....................................................................................................................608. Školstvo....................................................................................................................608.1. Základná škola – Ústredie...................................................................................................608.1.1. Prospech, správanie a dochádzka žiakov školy...............................................................618.1.2 Práca s talentovanými žiakmi............................................................................................628.1.3. Činnosť školského parlamentu........................................................................................638.1.4. Materiálno-technická oblasť..............................................................................................648.1.5. Spolupráca s ostatnými výchovnými činiteľmi...................................................................658.2. Základná škola – Trstená.....................................................................................................668.3. Základná škola Jána Palárika..............................................................................................708.4. Materská škola Raková – Fojstvo........................................................................................728.5. Materská škola Raková - Korcháň.......................................................................................739. Kultúrny a spoločenský život obce............................................................................759. Kultúrny a spoločenský život obce............................................................................759.1. Významné kultúrne a spoločenské akcie.............................................................................759.1.1. 37. ročník Palárikova Raková (27.4.-1.5.2004).................................................................759.1.1. Výstava insitnej maľby Alojza Haranta „Môjmu rodisku“ (25.4.-2.5.2004).........................769.1.1. Benefičný koncert A. Haranta (22.8.2004).......................................................................779.1.1. 6. ročník hasičskej súťaže Memoriál Ľudovíta Heglasa (28.8.2004).................................779.1.1. 2. ročník stretnutia dôchodcov „Úcta k starším“ (6.10.2004 a 27.10.2004).......................789.1.1. Uvítanie detí do života (16.11.2004).................................................................................789.1.1. Rakovská nedeľa vo Vychylovke......................................................................................789.2. Ostatné kultúrne podujatia v obci........................................................................................799.3. Družobné obce....................................................................................................................799.4. Spravodajca obce Raková...................................................................................................7910. Cirkevný život.........................................................................................................8010. Cirkevný život.........................................................................................................8011. Politické strany, hnutia a združenia.........................................................................8111. Politické strany, hnutia a združenia.........................................................................8112. Záujmové združenia a športové kluby....................................................................8112. Záujmové združenia a športové kluby....................................................................8112.1. Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Rakovej......................................................8112.2. Z činnosti základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov...................................8212.3. Z činnosti základnej organizácie Slovenského Zväzu chovateľov ...................................8312.4. Z činnosti miestnej organizácie Zväz telesne postihnutých...............................................8412.5. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Čadci..............................................8412.6. Futbalový klub Polom Raková...........................................................................................8612.7. Turistický klub Polom Raková............................................................................................8713. Obyvateľstvo................................................................................................ ...........8813. Obyvateľstvo................................................................................................ ...........8814. Uznesenie o schválení obsahu kroniky za rok 2004..............................................8814. Uznesenie o schválení obsahu kroniky za rok 2004..............................................8815. Register..................................................................................................................89

2

Page 3: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

15. Register..................................................................................................................89

3

Page 4: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

1. Úvodné slovo kronikára

1.1. Stručné dejiny obce

Prvá písomná zmienka o obci Raková je zachytená na mape južnej hranice Tešínskeho kniežatstva spred roku 1620 zo zbierok Sliezskeho zemského múzea v Opave. Neskôr sa obec Raková spomína v r. 1658. Založili ju pastierskou kolonizáciou na klčoviskách. Patrila panstvám Budatín a Strečno. Prvé pečatidlo obce je s dátumom 1776 s označením „FOGT+RAKOWSKI+SPRAWO“. V týchto časoch sa predpokladá vznik obecnej samosprávy.

Obec sa nachádza v stredozápadných Kysuciach (Raková, Staškov, Zákopčie), leží na rozhraní Javorníkov a Turzovskej vrchoviny v doline Horných Kysúc. Obcou preteká rieka Kysuca, riečky Rakovka a Trsteniarka. Najvyšším vrcholom obce je Veľký Polom (1 067 m n. m.). Obec má rozlohu 4 150 ha, nadmorskú výšku 415-1 067 m n. m.

Historicky známe názvy obce: Rakova (1658), Rakova, Rakowa (1773), Rakowa (1786), Raková (1808), Rakova (1863-1902), Trencsénrákó (1907-1913), Raková (1920).

Chotárne názvy katastra obce: Pod Bukovinou, Prílohy, U Halušky, U Hura, U Kajánka, U Krištofa, U Kuči, U Maslíka, U Matúška, U Mačiska, U Podmoly, U Sidora, U Skákaly, U Surovky, U Tutky, U Urbana, U Vražla, U Vrobľa, U Špora, Za Sihlami, Fojstvo I., Fojstvo II., U Baloňa, U Drozda, U Gala, U Kukoľa, U Matysa, U Miča, U Moravčíka, U Turiaka, U Zemana, Bednárka, Bzdivonka, Dlhá, Kohútové, Kopčisko, Korcháň, Kubriková, Kuchriská, Kukoľanka, Kurajka, Kykuľa, Mičkové, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Postaľka, Preľáč, Starelina, Stodolčiská, Strýkova, Trstená I., Trstená II., U Blažička, U Furmanika, U Križka, U Rafaji, U Repčaka, U Sihelníka, U Smrečka, U Sogľa, U Školníka, U Škrabáka, U Špaldoni, Za Groň, Zahrbík, Zavaleniská a Ďadiková. Raková susedí s Čadcou, so Zákopčím, Staškovom a s Českou republikou.

Kostol v ústredí obce Raková je zasvätený sviatku Narodenia Panny Márie. Pri príležitosti tohto sviatku (8. septembra) sa každoročne konajú obecné hody v prvej dekáde mesiaca september.

V minulosti sa obyvatelia zaoberali spracovávaním dreva, drotárstvom, tkaním plátna, šitím krpcov, chovom oviec a pltníčením.

Muži v minulosti nosili súkenné nohavice, hune, krpce, onuce a kopýtka. Na hlave nosili veľké súkenné klobúky. Vlasy boli pýchou mužov a mali ich až po plecia. Ženy nosili čepce a na nich plátené šatky preložené cez uši a v tyle uviazané. Miesto kabátov sa nosili rôznofarebné „brunclíky“.

Väčšina ľudí z obce sa hlási k rímskokatolíckemu vyznaniu viery. Do r. 1788 občania Rakovej chodili na bohoslužby do Čadce. V r. 1789 postavili z vlastných prostriedkov malý drevený kostol. Postavený bol na mieste terajšieho kostola. V r. 1870 sa začal stavať nový kostol, ktorý bol vysvätený v r. 1874. Nový neogotický kostol bol postavený podľa projektu J. Ziteka. Oltárny obraz je od J. B. Klemensa z r. 1879.

Sakrálne stavby v obci:Neogotický kostol Narodenia Panny Márie z roku 1874Kostol sv. Cyrila a Metoda v Rakovej - Korcháni z roku 1991Kaplnka v miestnej časti u Blažička z roku 2002Kaplnka u MatúškaV obci sú tiež vzácne pamätníky:Pamätník Jána Palárika v ústredí obce od F. Štefunku z roku 1940Pamätník padlým z 1. a 2. svetovej vojny pri kostolePamätník padlým partizánom v 2. svetovej vojne u Skákalov.Prvým známym starostom obce bol Šimon Budoš. Prvým farárom bol Ján Fabuss v r.

1789. Dlhodobo v obci pôsobili farári Václav Bauer, Michal Šinský a Adam Dupkala.

4

Page 5: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Prvý obvodný lekár bol MUDr. Grochál, po ňom MUDr. Novák.V roku 1828 bol učiteľom Juraj Hanuliak. Druhým učiteľom i organistom bol Šimon Palárik,

otec národného buditeľa, dramatika a rímskokatolíckeho kňaza Jána Palárika, Ďalším učiteľom a organistom bol Ján Forbak. Prvým učiteľom v novovybudovanej ľudovej škole v roku 1878 bol Štefan Čajda, ktorý v Rakovej pôsobil 31 rokov.

V roku 1831 vypukla v obci cholera. Len v septembri zomrelo 92 ľudí a za celý rok 204, Ďalšia cholera vypukla v roku 1873, za celý rok zomrelo 279 ľudí. Obec navštívil 21. júna 2001 prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

V obci sa v roku 1822 narodil národný buditeľ, dramatik, spisovateľ a katolícky kňaz Ján Palárik. Na jeho počesť sa v obci každoročne uskutočňuje viacero kultúrno-spoločenských podujatí, najmä Paláriková Raková, celoslovenská súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov.

1.2. Obecné symboly

Erb, vlajka a pečať obce boli schválené heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR. PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník heraldickej komisie vo svojom popise vzniku a pôvodu základných heraldických symbolov obce Raková zo dňa 5.2.1993 uvádza:

Najstaršiu známu pečať obce poznáme podľa odtlačku typária na písomnosti z roku 1755. V pečatidle nebol vyrytý dátum jeho zavedenia. Samotná pečať je okrúhla s priemerom 30 mm. V kruhopise nesie nápis FOGT+RAKOWSKI:PRAWO(M): a v strede pečate je zobrazená jedľa aj s koreňmi – historický symbol Rakovej.

Ďalšie pečatidlo je už datované, nesie letopočet 1776. Vzniklo podľa predchádzajúceho , v jeho strede je tiež jedľa s koreňmi, tentoraz sprevádzaná letopočtom, pečatidlo má rovnakú veľkosť a kruhopis :FOGT+RAKOWSKI+SPRAWO: Podľa J. Fojtíka, odtlačok tohto pečatidla sa zachoval na písomnosti z 12. apríla 1775, teda o rok skôr. Túto kuriozitu J. Fojtík zdôvodňuje tak, že pôvodný dátum na pečatidle mohol byť 1770 a dodatočne sa číslica „0“ upravila na „6“. Dôvody takejto predpokladanej úpravy sú ale neznáme. Iné vysvetlenie je, že obec, alebo jej fojt nechali pečatidlo vyrobiť už v roku 1775 s letopočtom 1776 ale v dôsledku zmenenej situácie alebo z nedočkavosti začali pečatidlo používať už v roku 1775.

Pečatidlá z ďalšieho obdobia sú menej zaujímavé, lebo obec prestala používať svoj tradičný symbol a nahradila ho uhorským štátnym znakom s kruhopisom RAKOVA KOZSÉG PECSÉTJE. Takéto nedatované pečatidlo s priemerom 32 mm máme doložené z roku 1872.

Pri tvorbe erbu sme preto vychádzali z historického pečatného symbolu, ktorým je jedľa. Príčinu voľby tohto symbolu si vysvetľujeme polohou obce v horskom, lesnatom prostredí s prevahou ihličnatých stromov smrekov a jedlí. Mystický význam symboliky stromu s koreňmi vrastenými do zeme a vrcholcom v povetrí je symbol spojenia zeme a neba. Ihličnaté stromy sú i symbolom nesmrteľnosti, lebo nestrácajú zeleň ani v zime. Ide teda o veľmi pekný a mnohovravný symbol.

Je pozoruhodné, že strom v pečati Rakovej je zobrazený aj s koreňmi. Takéto zobrazovanie stromov je typické pre najstaršie erby z počiatkov heraldiky z 13. storočia. Je isté, že symbol Rakovej taký starý nie je, lebo obec vznikla až v prvej polovici 17. storočia. Predpokladáme, že rytec poznal niektoré staré erby z tohto obdobia ako je i starý erb Žiliny, kde má korene dokonca aj dvojitý kríž, ale taktiež je možné, že zobrazenie vytrhnutého stromu s koreňmi môže symbolizovať to, že Raková naozaj vznikla na klčovisku. Iné vysvetlenie prináša zobrazenie sadeničky jedle s koreňmi ako symbol nového života. Jednoznačná interpretácia neexistuje. V každom prípade je potrebné tento jedinečný symbol Rakovej zachovať.

Erb Rakovej tvorí v zlatom štíte zelená jedľa s koreňmi. V zmysle heraldických pravidiel možno zlatú farbu nahradiť žltou.

Vlajka Rakovej pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov žltej, zelenej a žltej farby. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, teda dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať Rakovej je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC RAKOVÁ.

5

Page 6: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

1.3. História písania obecnej kroniky

Obec Raková má do dnešného dňa uchované dve obecné kroniky. Prvú kroniku obce Raková začal písať kronikár Alojz Hunčík, správca, učiteľ a organista v Rakovej na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z 25. januára 1934. Funkcie sa ujal 1. januára 1934 a obciam túto úlohu ukladalo Vládne nariadenie č. 169 z 17. novembra 1932 o pamätných knihách obecných. V tejto pamätnej knihe je zaznamenaná história obce do roku 1949 na 171 stranách. Pamätná kniha bola ukončená zápisom novej ľudovej správy pod vedením ľudového tajomníka z 22. júna 1950.

Druhá kronika obce Raková bola založená na základe nariadenia Povereníctva vnútra č. 351-1-1950 Arch., zo dňa 18. apríla 1950, zo zbierky obežníkov pre KNV roč. II-(1950) č. 36, určeného pre referentov KNV I. a IV. V dohode s Povereníctvom informácií, podľa ktorého, každá obec v zmysle zákona č. 80/1920 Sb. a nar. Č. 169/1932 Sb. je povinná viesť takúto pamätnú knihu. Keďže niektoré záznamy v obecných kronikách z r. 1939 až 1944 podľa citovaného nariadenia z hľadiska ľudovodemokratického poriadku sú závadné, preto sa tieto dňom 31. decembra 1944 uzavreli a nemajú byť vyložené na verejné nahliadnutia. V dôsledku tohto každá obec počnúc rokom 1945 je povinná zapisovať záznamy do novej pamätnej knihy. Záznamy od roku 1945 do roku 1949 boli prepísané do tejto novej pamätnej knihy a ďalej pokračujú zápisy až do roku 1954.

Druhú kroniku začal písať kronikár Filip Stančo, učiteľ, riaditeľ II. národnej školy v Rakovej – Nižnom konci, ktorý zastával funkciu kronikára od roku 1946. Roky 1950 až 1954 spracoval Ladislav Paštrnák, rodák z Rakovej, redaktor okresných novín Kysuce a jeho zápis schválila Rada MNV v Rakovej 18. septembra 1989. Tento zápis prepísala do kroniky Mgr. Jana Hostinská, učiteľka Základnej školy v Rakovej 30.decembra 1991. V tejto pamätnej knihe je zaznamenaná história obce od roku 1945 do roku 1954 na 67 stranách.

I napriek snahe obecného zastupiteľstva z roku 1991 sa dodnes nepodarilo obnoviť písanie obecnej kroniky. Obecné zastupiteľstvo zo dňa 22. apríla 2005 rozhodlo o založení nového zväzku obecnej kroniky, ktorý sa začne písať od roku 2004 a zároveň poverilo nového kronikára navrhnúť spôsob zápisu rokov 1955 až 2003.

1.4. Udalosti a javy v spoločnosti a ich dopad na dianie v obci v roku 2004

Rok 2004 sa stal pre Slovensko prelomový. 1. mája Slovenská republika vstúpila do Európskej únie.

Zároveň sme sa v tomto roku stali i členom NATO a 2. apríla sa pri tejto príležitosti konalo v Bruseli slávnostné privítanie nových členov NATO a v Bratislave oslavy vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie.

Týmto bol zavŕšený integračný proces do európskych a transatlantických štruktúr. Na živote obyvateľov našej obce sa to výrazne v roku 2004 neprejavilo. Otvorili sa hranice so štátmi EÚ, odpadli colné kontroly, viacerí spoluobčania vycestovali za prácou, predovšetkým do Anglicka a Írska. V Nemecku a Rakúsku a iných štátoch ale platí prechodná doba, kedy i naďalej treba pracovné víza.

V apríli sa konali druhé priame prezidentské voľby. V druhom kole zvíťazil so ziskom 59,91 % hlasov Ivan Gašparovič pred druhým z jedenástich kandidátov Vladimírom Mečiarom. Súbežne s prvým kolom prezidentských volieb sa konalo i referendum o skrátení III. Volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré inicializovala petičná akcia KOZ s podporou opozičných strán. I toto referendum pre účasť 35,4 % voličov bolo neplatné.

V júni sa konali i voľby poslancov do Európskeho parlamentu., kde SDKÚ získalo 3, ĽS HZDS 3, SMER 3, KDH 3 a SMK 2 poslanecké kreslá.

6

Page 7: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Vláda SR i naďalej pokračovala v začatých reformách. V sociálnej oblasti k 1. januáru zaniká Národný úrad práce a vzniká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, boli schválené zákony potrebné pre rozbehnutie 2. piliera dôchodkovej reformy.

Parlament schválil i zákony súvisiace s reformou zdravotníctva - zákon o zdravotnom poistení, zákon o zdravotných poisťovniach, zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti, zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákon o záchrannej zdravotnej službe.

V rámci reformy školstva sa od školského roku 2004/2005 začalo vyučovať náboženstvo aj na prvom stupni základných škôl.

Vláda SR v rámci ďalšej privatizácie dala súhlas na začatie rokovaní o privatizácii Slovenských elektrární s talianskou spoločnosťou Enel.

Aj vďaka tejto reforme sú chudobní občania ešte chudobnejší a bohatí bohatší a zatiaľ nieje vidieť nejaké všeobecné zlepšenie situácie ľudí. Kladne môžeme hodnotiť príchod ďalších strategických investorov. Pre našu obec má asi najväčší význam začatie výstavby významnej kórejskej automobilky KIA motors a jej subdodávateľa Hyundai Mobis v Lietavskej Lúčke,

NR SR schválila návrh ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorý má zamedziť zneužívanie funkcií verejnými činiteľmi. Na Slovensku sa objavili ďalšie korupčné škandály ale i v roku 2004 sa žiadny významnejší z nich neuzavrel.

28. mája až 1. júna sa v bratislavskej Redute sa uskutočnilo jarné zasadanie Parlamentného zhromaždenia NATO. Prestížne podujatie si vyžiadalo mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia. 8. júna v Iraku pri odmínovacích prácach zahynuli traja slovenskí vojaci. A jeden vojak utrpel smrteľné zranenia na mierovej misii UNICYP na Cypre.

27. júla až 2. augusta veľké povodne zasiahli takmer celé východné Slovensko. Celkovo si povodne v Košickom a Prešovskom VÚC vyžiadali 2 ľudské životy a škody za 1 až 2 miliardy Sk. Našu obec našťastie ničivý živel nezasiahol.

13.-29. augusta sa konali letné olympijské hry. Výprava slovenských športovcov získala na OH v Aténach 6 cenných kovov (2-2-2) a patrilo jej 29. miesto. Išlo o najúspešnejšie vystúpenie na OH v histórii samostatnej SR. O najcennejšie kovy sa postarali vodní slalomári bratia Peter a Pavol Hochschornerovci a Elena Kaliská, striebro vybojoval ďalší slalomár Michal Martikán a džudista Jozef Krnáč. Bronz získal strelec Jozef Gönci a štvorkajak v zložení Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Bača.

27. až 29. augusta sa v Banskej Bystrici uskutočnili ústredné oslavy 60. výročia SNP. 29. októbra najvyšší predstavitelia 25 členských krajín EÚ v Ríme slávnostne podpísali

text historicky prvej európskej ústavnej zmluvy. 19. a 20. novembra ekologická katastrofa zasiahla lesný porast vo Vysokých Tatrách, na

Horehroní a Orave. Počas víchrice zahynuli dvaja ľudia. Na obnovu Tatier sa založili viaceré zbierky. Víchrice v tom období napáchali škody na lesnom poraste i v katastri našej obce.

2. Životopis kronikára

2.1. Stručný životopis

Volám sa Miroslav Mareček a som prednostom obecného úradu v Rakovej. Funkcie kronikára som sa ujal 22. apríla 2005.

Nie som tunajším rodákom. Do Rakovej som sa nasťahoval s manželkou Lenkou a synmi Jurajom a Šimonom do zrekonštruovaného domu 30. seprembra 2001. Tento dom sme kúpili v roku 1996 a nachádza sa v časti u Baloňa.

Narodil som sa 29. júna 1965 v Čadci. Osem rokov základnej školy som navštevoval v mojom rodisku. Potom som absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Kysuckom Novom Meste. Po ukončení priemyslovky som rok pracoval ako vodič na Štátnom majetku v Krásne Nad Kysucou a ďalších päť rokov som študoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline odbor Dopravná a manipulačná technika.

7

Page 8: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Po deväťmesačnej základnej vojenskej službe na Vojenskom učilišti v Prešove so začal pracovať v závode Tatra Čadca ako konštruktér. V rokoch 1993 až 1995 som súkromne podnikal predovšetkým vo vydavateľskej a reklamnej oblasti, neskôr som sa sústredil na rekvalifikačné školenia v oblasti ovládania výpočtovej techniky. Od r 1995 som ako školiteľ pracoval popri zamestnaní a zamestnal som sa najskôr ako vedúci výroby, neskôr ako výkonný riaditeľ obchodnej spoločnosti.

V roku 1999 som ukončil podnikateľskú činnosť a začal som pracovať ako vedúci odboru na Okresnom úrade v Čadci a v roku 2000 ako riaditeľ Okresného úradu práce v Čadci, kde som pracoval až do zániku úradu v roku 2003. Dňa 1.5.2004 som sa zamestnal na Obecnom úrade v Rakovej, kde pôsobím dodnes ako prednosta.

2.2. Uznesenie o schválení kronikára

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 22. apríla 2005 uznesením č. 19/2005 schvaľuje kronikára obce Raková Ing. Miroslava Marečka.

8

Page 9: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3. Samospráva

3.1. Samospráva obce Raková

3.1.1.Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva

Voľby do orgánov samosprávy sa konali 6. a 7. decembra 2002 v jednom volebnom obvode a troch volebných okrskoch. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 3714 voličov a 1835 voličom boli odovzdané volebné obálky. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1792 a pre voľby starostu 1819 platných hlasovacích lístkov.

Za starostu obce bol zvolený František Broš, kandidát HZDS, SNS, PSNS 823 hlasmi. Ďalší kandidáti získali Mária Mahútová (nezávislý kandidát) 236 hlasov, Ing. Alojz Pastorek (Strana zelených na Slovensku) 226 hlasov, Jozef Šamaj (HZD, SOP, ANO) 208 hlasov, Jozef Surovka (Smer) 205 hlasov a Jozef Golis (KDH, SDKÚ) 121 hlasov.

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva v Rakovej boli zvolení:1. Ľudovít Kováčik KDH, SDKÚ 514 hlasov2. Mária Mahútová nezávislý kandidát 460 hlasov3. Mgr. Mária Bzdilíková KDH, SDKÚ 457 hlasov4. Jozef Golis KDH, SDKÚ 440 hlasov5. Anna Dolná HZDS 440 hlasov6. Stanislav Grečmal HZD, SOP, ANO 403 hlasov7. Alojz Kubaška HZDS 356 hlasov8. František Buček HZDS 343 hlasov9. Jozef Majerík SMER 339 hlasov10. Stanislav Honíšek SNS 303 hlasov11. Jozef Baculák KDH, SDKÚ 300 hlasov

Ďalší tridsiatisiedmi kandidáti na poslancov, ktorí neboli zvolení sa stali náhradníci. Viac ako 220 hlasov získali:

12. Alojz Matyšák 262 hlasov13. Viera Urbaníková 260 hlasov14. Jozef Šamaj 256 hlasov15. Mg. Renáta Golisová 251 hlasov16. Peter Kubica 234 hlasov17. Tomáš Maslík 231 hlasov18. Ing. Milan Gulčík 223 hlasovNa prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva 7.1.2003 novozvolený starosta obce

a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub a uznesením 1/2003 OZ zriadilo obecnú radu a komisie obecného zastupiteľstva:

- životného prostredia- výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného

hospodárstva- sociálno-zdravotná- školstva, kultúry a športu- finančná.Za zástupcu starostu zvolili Ľudovíta Kováčika, za členov obecnej rady Ľudovíta

Kováčika, Jozefa Golisa, Alojza Kubaška a do funkcie hlavného kontrolóra schválili Františka Kullu.

9

Page 10: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.1.1.Rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej sa pravidelne schádza raz za dva mesiace. V roku 2004 sa mimoriadne zišlo na ďalších dvoch zasadnutiach. Každé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začína prezentáciou, schválením programu zasadnutia, voľbou návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a pracovného predsedníctva.

Prvými dvoma bodmi programu je Správa o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a Kontrola prijatých uznesení. Potom pokračuje zasadnutie podľa schváleného programu. Číslovanie jednotlivých zasadnutí obecného zastupiteľstva začína vždy od prvého zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva.

3.1.1.1.9. zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.2.2004.

Na tomto zasadnutí OZ prerokovalo a schválilo tieto dokumenty:1. S

práva o činnosti obecnej rady za rok 20032. S

práva o plnení hlavných úloh obce Raková za rok 20033. S

práva o plnení rozpočtu obce Raková za rok 20034. R

očná účtovná závierka obce Raková za rok 2003 nasledovne:Bežný rozpočet Príjmy: 39 248 423,50 Sk

Výdavky: 21 281 907,15 SkKapitálový rozpočet Príjmy: 11 600 428,30 Sk

Výdavky: 17 109 816,57 SkFinančný rozpočet Príjmy: 565 047,30 Sk

Výdavky: 1 040 000,00 SkZákladná škola Ústredie Príjmy: 20 858,71 Sk

Výdavky: 8 368 821,94 SkZákladná škola Trstená Príjmy: 2 530,69 Sk

Výdavky: 1 889 297,58 SkMaterská škola Fojstvo Príjmy: 41 818,12 Sk

Výdavky: 2 495 629,30 Sk K záverečnému účtu za rok 2003 predložil stanovisko hlavný kontrolór obce Raková

František Kulla, v ktorom uvádza, že, rozpočet v príjmovej časti bol plnený na 123,63 %, po úprave na 101,42 %. Vo výdavkovej časti bol plnený rozpočet na 136,89 %, po úprave na 105,96 %. 1. Správa o stave majetku obce Raková v zmysle inventarizácie prevedenej k 31.12.2003,

ktorú predniesol Ľudovít Kováčik, predseda ÚIK OZ schválilo jednomyselne:- budovy: 27 276 888,00 Sk- stavby: 65 993 814,60 Sk- energické a hnacie stroje: 29 807 770,70 Sk- prístroje, zariadenia: 192 238,70 Sk- prístroje a zvláštne zariadenia: 2 015 907,60 Sk- dopravné prostriedky: 735 229,00 Sk- inventár: 620 950,00 Sk- pozemky: 325 690,00 Sk- DHM: 2 541 696,17 Sk- finančné investície: 950 000,00 Sk

1

Page 11: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Spolu majetok: 130 460 184,77 Sk- MŠ Fojstvo 4 068 840,54 Sk- ŠJ MŠ Fojstvo 141 212,90 Sk- ZŠ Trstená 5 815 145,60 Sk- ZŠ Ústredie 18 750 432,44 Sk- ZŠ J. Palárika 2 078 402,10 Sk- ŠJ pri ZŠ 155 037,10 Sk Spolu majetok školy: 31 009 070,68 SkVyradenie dlhodobého hmotného majetku:- Obec Raková v celkovej hodnote 165 611,10 Sk- preradenie majetku na OKVS v hodnote 22 500,00 Sk- preradenie do OTE v hodnote 42 363,66 Sk- OKVS Raková v celkovej hodnote 6 924,00 Sk- MŠ Fojstvo v hodnote 22 270,00 Sk- ŠJ MŠ Fojstvo v hodnote 27 527,50 Sk

2. Správa o plnení hlavných úloh OKVS a hospodárení OKVS za rok 2003- príjmy celkom r.2003 7 652 491,07 Sk z toho príspevok obce Raková 4 158 021,30 Sk- výdavky celkom r.2003 7 485 274,77 SkFinančný plán OKVS Raková na rok 2004, predložený riaditeľom OKVS Miroslavom

Urbaníkom. Príjmy spolu: 6 936 000 Sk- príspevok od obce 3 000 000 SkVýdavky spolu: 6 936 000 Sk

3. Rozpočet obce Raková na rok 2004Príjmová časť: 19 682 t. Sk - školy: 13 046 t. SkPríjmy spolu: 32 728 t. SkVýdavková časť: 19 682 t. Sk - školy: 13 046 t. SkVýdavky spolu: 32 728 t. SkK návrhu rozpočtu obce na rok 2004 predložil stanovisko hlavný kontrolór obce, p.

František Kulla, ktorý zároveň doporučil schváliť predložený rozpočet. Rozpočet obce na rok 2004 bol jednomyselne (za:10) schválený.

Vyhodnotenie činnosti komisii obecného zastupiteľstva za rok 2003. Ľudovít Kováčik, zástupca starostu predložil vyhodnotenie činnosti komisii OZ za r. 2003. Konštatoval, že všetky komisie (5 komisii) pracovali a plnili svoje úlohy.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo:4. Problém, ktorý naniesol p. Hromádka Ignác s manželkou, bytom Raková č.1019 vo veci

susedského sporu s p. Mariakom. Starosta obce oboznámil prítomných, že tento spor prechádza do súdneho sporu. Obec riešila problematiku v rámci zákona, bolo prevedených niekoľko obhliadok na mieste. Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na posúdenie sťažnosti p. Hromádku Ignáca, Raková č. 1019. Komisia výstavby, ÚP a PLVH a predseda komisie ŽP p. Buček, prevedie obhliadku a posúdi stav susedských sporov.

5. Žiadosť p. Kozlíka Ivana , Pažitie 35 Žilina o odkúpenie nehnuteľnosti – objektov prevádzky stolárskej dielne a drevovýroby. OZ jednohlasne nesúhlasí s odpredajom nehnuteľnosti – žiadosť bola zamietnutá.

6. Žiadosť firmy CEMA spol. s r.o. Moyzesova 34 Čadca o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu prevádzky stavebnín v zastavanom území obce Raková na parcelách KN 2790/1,2790/2 a KN 2790/3 na dobu 3 roky. Pozemok majú prenajatý od firmy PROXIMA. OZ jednohlasne nesúhlasí s vydaním stanoviska na požadovaný zámer. Uvedená lokalita je určená na výstavbu rodinných domov, sú vybudované inžinierske siete.

1

Page 12: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

7. OZ prerokovalo žiadosť o finančnú výpomoc ICHTHYS Čadca . OZ schválilo finančnú výpomoc pre Mládežníčke centrum Raková s príležitosti konania kultúrno-duchovného podujatia v dňoch 5.-7. marca. O výške príspevku rozhodne obecná rada na marcovom zasadnutí.

8. OZ schválilo príspevok na občerstvenie pre darcov krvi dňa 27.2.2004 vo výške 100 Sk na osobu.

9. Žiadosť – DRINKS s r.o., Podzávoz 375 Čadca o odkúpenie pozemku KN č. 8941/4 pre výstavbu veľkoskladu potravín. Hlasovaním za:7 proti : 3 (p. Buček, p. Mahútová, p. Baculák) obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku s tým, že o cene za 1 m2 sa bude jednať. Doporučuje sa starostovi obce jednať o cene pozemku 1 m2 70,- Sk a viac. Je potrebné ponechať cyklistický chodník – spracovať nový GP, aby sa nebránilo prechodu.

10. OZ schválilo: - Predaj pozemku parcela KN 1800/2 o výmere 27 m2 a KN 1800/3 o výmere 27 m2 v k. ú Raková podľa GP č. 55/2003 p. Ladislavovi Zvercovi, Raková č. 70 . Cena za 1 m2 50,-Sk a predaj pozemku parcela KN 1409/11 v k. ú Raková o výmere 284 m2 podľa GP č. 145/1998 p. Ladislavovi Zvercovi, Raková č. 70 . Cena za 1 m2 3,50 Sk.

11. Žiadosť: - Daniela Surovková Hlavice 1003 Klokočov a Slavomír Surovka Raková č.160 o odkúpenie, prípadne dlhodobý prenájom pozemku KN č. 1147. Zároveň p. Broš, starosta obce oboznámil s ďalšou žiadosťou o odkúpenie pozemku KN č.1147 – p. Markuliaka Karola Raková č.200. OZ jednohlasne nesúhlasi s odpredajom pozemku parc. KN č. 1147. Hlasovaním za: 7 bol schvalený dlhodobý prenájom predmetného pozemku na dobu 10 rokov p. Daniele Surovkovej a p. Slavomírovi Surovkovi.

12. Žiadosť p. Heglasa Pavla a manželkou, Raková 1334 o odkúpenie pozemku KN č. 9631/9 – časť parcele. OZ schválilo (za:10) odpredaj pozemku v cene 70,-Sk/m2.

13. Žiadosť p. Surovku Petra Raková 1166 o prenájom nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska. K žiadosti sa vyjadrila OKVS, ktorá nedoporučuje uvedené priestory prenajať. OZ jednohlasne zamieta predloženú žiadosť.

14. OZ jednohlasne schválilo žiadosť o finančnú dotáciu pre ZO – Zväz telesne postihnutých Raková – finančnú dotáciu vo výške 3000,-Sk s tým, že bude poskytnutá po zdokladovaní výdavkov na činnosť organizácie.

15. Žiadosť občanov u Matuška o navrátenie pozemkov – parcela KN 1409. Predmetný pozemok je určený pre výstavbu IBV u Matuška. Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na stavbu inžinierskych sieti, komunikácii a je zabudovaná vodovodná sieť. Na spracovanie projektovej dokumentácie boli vynaložené značné finančné prostriedky. Z uvedeného dôvodu OZ zamieta hlasovaním (za navratenie:3, proti:7) žiadosť o navrátenie pozemkov.

16. Prednosta OcÚ, p. Surovka informoval o príprave 37. ročníka Palárikovej Rakovej. ktorý sa uskutoční v dňoch 27.apríla – 1. mája 2004. OZ schválilo Prípravný výbor pre zabezpečenie 37. ročníka Palarikovej Rakovej v zložení:

p. Broš František starosta obcep. Surovka Jozef, prednosta OcÚp. Kováčik Ľudovít, zástupca starostup. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVSp. Dolná Anna, poslankyňa OZp. Grečmal Stanislav, poslanec OZp. Golis, Jozef, poslanec OZp. Kubaška Alojz, poslanec OZNa zasadnutia sa budú prizývať riaditelia ZŠ, zástupca MO – Matica Slovenska,

správca farnosti. Je potrebné doobjednať vlajky, nakoľko niektoré z nich sú znehodnotené. Dňa 21. Marca sa uskutoční výber divadiel. V obci bude inštalovaná výstava obrazov p. Haranta Alojza - cca 40 obrazov.

17. Starosta v krátkosti informoval k šíreniu televízneho vysielača. Možnosť šírenia TV prejednal s p. Škuľavíkom – ide o zakúpenie opakovača, ktorý by mala uhradiť obec cca 420-430 tis. Sk. Ponuka možnosť predaja antén cez obec s možnosťou zisku cca 700,-

1

Page 13: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Sk na 1 ks. Mesačný poplatok vyberá vo výške 99,- Sk, v prípade, ak by mesačný poplatok vyberala obec, požaduje odviesť 40,-Sk. Informácia bude zverejnená v spravodajcovi obce s tým, že p. Škuľavík bol požiadaný o písomné stanovisko .

3.1.1.2.10. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.3.2004.

Účelom tohto zasadnutia bolo prerokovanie trasy vedenia 2x110 kV v katastrálnom území obce Raková. Zasadnutia sa zúčastnili Ing. Koiš – Energico Bratislava, Ing. Stanislav Sidor - stavebný úrad KNM, aby ozrejmili problematiku vedenia trasy.

Na úvod vystúpil Ing. Sidor – zástupca stavebného úradu KNM. Oboznámil s riešenými etapami vedenia v rámci regiónu. Proces čaká aj okres Čadca a smeruje k tomu, aby sa do regiónu dostal patričný výkon, ktorý očakávame v budúcom období. Prenesenie výkonu do tohto územia je možné pokiaľ sú preto vytvorené podmienky. Súčasné vedenie v trase údolia Kysuce, jeho technická spôsobilosť nevyhovuje, je potrebné ho nahradiť novým, čo vyžaduje aj spolupráca s ČR a Poľskom. Ako stavebný úrad spolu s investorom skúmajú ako problematiku vyriešiť. Stavebný zákon umožňuje vyvlastnenie pozemkov, nechcú však k tomu pristúpiť, z uvedeného dôvodu sa hľadá nové riešenie. Chyba sa urobila už pri schvaľovaní územného plánu VÚC, kedy sa mali vzniesť pripomienky. Je to nariadenie vlády - schválená ÚPD. Investora táto stavba stojí nemalé prostriedky, apeloval na poslancov OZ, aby skutočne urobili osvetu medzi občanmi, aby sa dohodlo na trase vedenia – v novej navrhovanej trase.

Starosta obce, František Broš, na ozrejmenie doplnil , že v r. 1998 sa pripomienkovala ÚPD, ale sa to tam neobjavovalo a obec nebola o tom upovedomená. Obec súhlasila s tým, ak sa bude dať dohodnúť s občanmi. Zároveň oboznámil prítomných s listom obyvateľov časti Trstená s požiadavkou na obecné zastupiteľstvo, aby odsúhlasilo pre stavbu vedenia 2 x 110 kV trasu, ktorá obchádza miestnu časť Trstená s doložením 3x petičné zoznamy občanov z miestnej časti Trstená.

Ing. Koiš – Energico Bratislava – Boli v riešení 2 alternatívy: 1 – u Zemana a 2 – na most v miestnej časti u Čajdy. V ďalšom kole sa upriamilo odtlačiť vedenie na Čadcu, nevenovala sa pozornosť na ďalšiu časť. Nebolo možné inak navrhnúť trasy, len ako bol vypracovaný enviromentálny zámer. Po rozhodnutí GR má zmocnenie predložiť variantu z hľadiska vyhovujúcich podmienok a doporučuje problematiku uzatvoriť dnes. Čo sa týka novej trasy – táto je navrhnutá citlivo tak, že vedie mimo (vedie extravilánom). Následne predložil k nahliadnutiu Grafickú časť s uvažovanou novou trasou 2x110 kV vedenia.

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za: 9 z prítomných 9 poslancov OZ schválilo Alternatívu č.1 – trasa vedenia 2X110 kV v k. ú. Raková podľa priloženej dokumentácie – arch. číslo: TLP-04-5-007/ časť 3 s tým, že požaduje prizvanie poslancov OZ pri projektovaní trasy vedenia v teréne.

OZ vzalo na vedomie informáciu o príprave projektov akcii financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce v roku 2004.

OZ hlasovaním 9 za z prítomných 9 poslancov schválilo:Spolufinancovanie akcii zaradených do operačného programu Základná infraštruktúra

financovaných z o štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Účasť obce na spolufinancovaní predstavuje 5 % celkových oprávnených nákladov na projekt u týchto akcii:

a) MŠ Raková – Fojstve , plynofikácia, výmena okien , zateplenie stavbyb) ZŠ Raková – Ústredie – plynofikáciu a zateplenie ZŠ u Galac) Kultúrny dom Jána Palárika Raková – rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia

podkrovia, rekonštrukcia javiska, výmena okien a zateplenie stavby.d) CZŠ Raková – výmena okien, výmena vykurovacích telies ÚK (radiátory)

1

Page 14: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.1.1.3.11. zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2004.

Starosta obce, p. Broš František oboznámil prítomných o vzdaní sa poslaneckého mandátu poslanca p. Majerika Jozefa. Predniesol správu o výsledku volieb konaných v dňoch 6.-7. decembra 2002 v obci Raková. Oboznámil prítomných s § 51 (náhradníci) zák. 346/1990 Zb. Ako prvý náhradník je p. Alojz Matyšák s počtom získaných hlasov 262.

Starosta obce, p. Broš František vzhľadom na zánik mandátu poslanca p. Majeríka Jozefa požiadal p. Alojza Matyšáka, aby zložil zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu ako aj jeho podpísaní poslancom p. Alojzom Matyšakom všetci prítomní poblahoželali novozvolenému poslancovi.

Ďalej starosta obce, p. Broš František naniesol návrh na schválenie okrskov v obci Raková z pôvodných 3-och na 4 okrsky s tým, že štvrtý okrsok by sa už vytvoril pre voľby do Európskeho parlamentu v r.2004 v miestnej časti na Korcháni – v budove MŠ. Ide o odľahnú časť obce a cez dni voľna premáva autobusová doprava minimálne, čo sa odrazilo aj na účasti vo voľbách. Volebné okrsky v obci Raková:

Okrsok č. 1 Kultúrny dom Jána Palárika, volebná miestnosť: Pamätná izba J. PalárikaOkrsok č. 2 Obecný úrad Raková, volebná miestnosť: zasadacia miestnosťOkrsok č. 3 Základná škola Ústredie, volebná miestnosť: učebňa na prízemí ZŠOkrsok č. 4 Miestna časť Korcháň, volebná miestnosť.: Materská škola Korcháň

Obecné zastupiteľstvo uvítalo vytvorenie okrsku č. 4 a schválilo 4 volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004 v obci Raková.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili občania miestnej časti u Matúška s požiadavkou o vrátenie pozemkov u Matuška parcela KN č. 1409. Dňa 13.2.2004 uznesením č. 9/2004 obecné zastupiteľsvo prerokovalo žiadosť, ktorú zamietlo z dôvodu , že predmetný pozemok je určený pre výstavbu IBV u Matuška a je vypracovaná PD na stavbu inžinierskych sieti, komunikácii, je zabudovaná vodovodná sieť. Na spracovanie PD boli vynaložené značné prostriedky. Starosta obce, p. Broš oboznámil, že je potrebné doložiť podklady, na základe ktorých sa vrátia pozemky ich užívateľom. Oboznámil občanov z miestnej časti u Matuška, že je potrebné konaním na KÚ Čadca zistiť stav s tým, že v mesiaci jún 2004 bude predložená informácia o spôsobe vrátenia pozemkov a budú informovaní priebežne o situácii. Obecné zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní v mysle programu.

1. Správa o činnosti obecnej rady za rok 2003

2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. Tu starosta informoval o jednaní o cene za predaj pozemku KN č. 8941/4 firme DRINKS. Cena bola dohodnutá 75 Sk/m2. OZ hlasovaním z prítomných 11 – za: 8, zdržali sa 2, proti 1 schválilo firme Drinks cenu pozemku 75,-Sk za 1 m2. Zároveň na doporučenie starostu OZ schválilo viazať získané finančné prostriedky na Dom smútku, a zabezpečiť v zmluve právo prechodu, účel – veľkosklad potravín.

3. Správa o výrube daní z nehnuteľnosti pre právnické a fyzické osoby na rok 2004 a informácia o stave platieb za rok 2003

4. Informatívna správa o platbách nájomného za prenájom nehnuteľnosti, ktoré sú majetkom obce Raková za rok 2003

5. Správa o ďalšom postupe prác na rozostavaných stavbách a ich finančné zabezpečenie v roku 2004. Správa sa zaoberala stavbami:

- Kanalizačný zberač Čadca - Raková - Vodovod Korcháň - ZŠ Trstená - Dom smútku Raková

1

Page 15: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

- Vybavenie kuchyne ZŠ RakováPri prerokovaní Vodovodu Korcháň – ZŠ Trstená bolo zo strany poslancov OZ

upozornené na zdĺhavosť doloženia podkladov pre spustenie stavby do prevádzky rozostavanej už v r.1993.

6. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2004 predniesol p. Golis Jozef a oboznámil prítomných, že veľká časť MK v zmysle plánu na r. 2003 nebola urobená, nakoľko OKVS sa venovala opravám na vodovode v obci Raková. Komisia previedla obhliadku a doporučuje v roku 2004 upraviť MK v zmysle záznamu komisie zo dňa 30.3.2004, ktorý je súčasťou zápisnice.

V rôznom Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:7. Ž

iadosť Neinvestičného fondu Help – Gen. Svobodu 1069, Partizánske o fin. pomoc ľuďom trpiacim onkologickými ochoreniami. OR doporučuje výpomoc FP v rámci okresu Čadca. OZ berie na vedomie predloženú žiadosť.

8. Žiadosť p. Emílie Hajdukovej a Jozefa Hajduka Raková 1131 o odkúpenie pozemku parcela KN č. 2222/2 o výmere 69m2. OR doporučuje odpredať pozemok s tým, že na predmetný pozemok bude vecné bremeno, ktoré umožní prechod na pozemky v uvedenej lokalite. OZ schvalilo odpredaj hlasovaním : za:9, proti:1, zdržal sa 1. Zároveň schválilo cenu za 1 m2 40,-Sk hlasovaním: za: 9, zdržali sa :2.

9. Žiadosť Ing. Kučáka Františka Raková 1291 o odkúpenie pozemku – časti parcele KN č. 9574/3 cca 100 m2 . Pozemok z časti užíva p. Zaviš, Raková 1262. OZ berie na vedomie žiadosť s tým, že je potrebné upresniť žiadosť a po doplnení predložiť na prerokovanie OZ.

10. OZ na zasadnutí dňa 20.10.2003 uznesením č. 7/2003 schválilo odpredaj časti pozemku parcela KN 9631/1 občanom p. Novotnému Raková 1367 a p. Zajacovi Raková 1368 s tým, že mal byť spracovaný GP – upresnená výmere. Na základe spracovaného GP – obecné zastupiteľstvo schválilo:

- odpredaj pozemku parcela KN č. 9631/109 TTP o výmere 271 m2 podľa GP č. 10/2004 p. Novotnému Františkovi a manž. Emílii, Raková 1367 v cene 70,-Sk za 1 m2 .- odpredaj pozemku parcela KN č. 9631/110 TTP o výmere 226 m2 podľa GP č.

10/2004 p. Zajacovi Jozefovi a manž. Zdenke, Raková 1368 v cene 70,-Sk za 1 m2 .11. O

Z jednomyselne schválilo:- odpredaj pozemku parcela KN č. 9631/111 Ost. plocha o výmere 45 m2 za cenu

120,- Sk/ m2 a parcela KN č. 9631/117 TTP o výmere 75 m2 za cenu 40,- Sk/ m2 podľa GP č. 25/2004 p. Jozefovi Hrubému a Ľudmila, Raková 1099- odpredaj pozemku parcela KN č. 9631/112 Ost. plocha o výmere 45 m2 za cenu

120,- Sk/ m2 a parcela KN č. 9631/116 TTP o výmere 75 m2 za cenu 40,- Sk/ m2 podľa GP č. 25/2004 JUDr. Mitréngovi Antonovi a manž. Márte bytom Čadca u Hluška ul. Okružna č. 688/3.

12. Žiadosť p. Streličáka Milana Raková č. 1130 o odkúpenie pozemku parcela KN č.1409 v miestnej časti u Matúška. Starosta informoval, že obecná rada na svojom zasadnutí dňa 14.4.2004 doporučila odpredať pozemok (časť pozemku je žiadateľa a časť bola - farské). V prípade odpredaja doporučil fin. prostriedky viazať na Dom smútku. OZ vzalo na vedomie žiadosť s tým, že bude prerokovana spolu s ostatnými žiadosťami občanov od Matuška o prinavrátenie pozemkov.

13. OZ schválilo jednohlasne VZN obce Raková o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raková.

1

Page 16: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

14. OZ schválilo /za11 z prít.11/ Doplnok k VZN na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane – čl.2/bod 2 g/ Plochy pri obchode IBV Rakovka. OZ ukladá OKVS zabezpečiť výrobu plagátových tabúľ a skriniek v termíne do 15. mája 2004.

15. Prednosta OcÚ, p. Surovka Jozef informoval prítomných o príprave 37. ročníka Palárikovej Rakovej. Poslancom OZ boli zároveň odovzdané pozvánky s programom Palárikova Raková, ktorá bude prebiehať od 27. apríla – 2.mája 2004. V nedeľu 25. apríla 2004 bude otvorená vernisáž výstavy insitnej maľby Alojza Haranta „Môjmu rodisku“ . Po predložení podrobnej informácie o príprave 37.ročníka PR bola nanesená požiadavka na poslancov OZ o účasť na uvedených akciách, aby boli nápomocní a účastní na sprievode obcou Raková, prípadne agitovali v spolkoch a občanov o konaní PR, aby bola čo najširšia účasť či už v sprievode alebo na divadelných predstaveniach.

16. OZ ukladá na návrh poslankyne p. Mahútovej predložiť informáciu o hospodárení SKICENTRUM Korcháň za uplynulú zimnú sezónu na najbližšie zasadnutie obecnej rady.

17. Poslanec p. Golis doporučil hľadať kronikára obce a uvažovať nad spracovaním „Monografie obce“.

18. Poslanec p. Kováčik Ľudovít predložil návrh na schválenie preventívara PO obce Raková p. Petra Kubicu, ktorý má odbornú spôsobilosť. OZ jednohlasne schválilo návrh.

19. Diskusia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovej konaného dňa 23.4.2004 na Obecnom úrade Raková:

p. Mahútová Mária, - pri prerokovaní žiadosti občanov od Matuška o prinavrátenie pozemkov doplnila , že pozemky neboli prevedené KÚ, pozemky sa dostali na obec. Existuje kúpna zmluva, ktorá nebola zapísaná v pozemkovej knihe.p. Broš František, starosta obce – informoval občanov od Matuška, že obec nebola právnym subjektom (MNV), právna subjektivita bola od 1.1.1991 – pozemky sa dostali na obec, okresný úrad vyvlastnil pozemky, zistia sa podklady a konaním na KU s tým, že občania budú informovaní v mesiaci jún o spôsobe vrátenia pozemkov. Na požiadavku občanov od Matuška ohľadom úpravy MK uviedol, že v miestnej komunikácii pôjde KZ, v súčasnosti nie je aktuálne upraviť MK, kt. sa bude rozkopávať. Čo sa týka smetísk v obci Raková, obec je schopná odpad vyviesť, občan si má uvedomiť vlastné znečisťovanie. p. Kubaška Alojz, poslanec OZ – požiadal o informáciu aka bola dohodnutá cena s firmou DRINKS. p. Broš František, starosta obce – s firmou DRINKS sa dohodlo na cene 75,- Sk/m2, cena bola dohodnutá takto nakoľko zástupca firmy apeloval že nie sú v tejto lokalite vybudované siete, musia si riešiť prístup , elektriku a obec sa neviaže k ničomu.p. Mahútová Mária, poslankyňa OZ – po zistení tento pozemok je napadnuteľný – majitelia sa môžu o pozemok hlásiť do 10 rokov, v 97 roku je pozemok na obec prevedený vydržaním. Nesúhlasí s odpredajom aj keď je pozemok na LV obce z dôvodu, že vlastníctvo je možné do 10-tich rokov napadnúť.p. Broš František, starosta obce – informoval, že v mininulosti pozemok bol daný na odpredaj p. Kajánkovi, kt. pozemok neodkúpil. S občanmi ktorých sa to týkalo bolo dohodnuté, že pozemok sa odpredá, zabezpečí sa plynofikácia za fin. prostriedky, s týmto občania súhlasili. GP je z roku 1992 a v 1997 bol zapísaný na LV obce. V tom čase sa pozemok neodpredal, obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku na minulom zasadnutí a uznesenie je v platnosti, s tým, že sa mala za účasti zástupcov DRINKS dohodnúť na cene. Zároveň doplnil, že fin. prostriedky sa použijú na Dom smútku. p. Surovka Jozef, prednosta OcÚ – doplnil, že zákon nezakazuje pozemok odpredať. p. Broš František, starosta obce – informoval, že v zmysle kúpno-predajnej zmluvy má právo obec, v prípade ak sa do 1 roka nestavia, odkúpiť za tu istú cenu pozemok spätne. OZ schválilo odpredaj pozemku firme DRINKS za cenu 75,-Sk/m2 za podmienok : -

1

Page 17: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

dodržania prechodu, dodržania účelu stavby – veľkosklad potravín.p. Buček František, poslanec OZ – Stavba Vodovodu na Korcháni – doporučuje niektoré časti spustiť. Stavba je cca 11 rokov nefunkčná, je potrebné urýchliť termín.p. Broš František, starosta obce – Ozrejmil podmienky pre uvedenú stavbu vodovodu, uvažovalo sa so skúšobným prevádzkovaním.p. Mahútová Mária, poslankyňa OZ – požiadala predložiť hospodárenie SKICENTRA . p. Baculák Jozef, poslanec OZ – naniesol požiadavku zasielať zápisnice z každého zasadnutia OZ.p.Dolná Anna, poslankyňa OZ– sú určení overovatelia zápisníc, nie je potrebné zasielať zápisnice z rokovaní.p. Surovka Jozef, prednosta OcÚ – zápisnice sú k nahliadnutiu na požiadanie (ochrana údajov). p. Kubaška Alojz, poslanec OZ – upozornil na podomových predajcov a doporučil upozorniť v MR občanov ak sa v obci pohybujú predajcovia, kt. nemajú povolenie. Ďalej požiadal o informáciu ohľadom opravy strechy na objekte v prenájme SOTE.p. Broš František, starosta obce – informácia o hospodárení Skicentra bude predložená na zasadnutie OZ v mesiaci jún. Čo sa týka podomových predajcov, ide o predaj bez povolenia, nie je to nelegálne. Čo sa týka opravy strechy SOTE v zmysle zmluvy nájomca môže opravu zabezpečiť počas dvoch rokoch.p. Surovka Jozef, prednosta OcÚ – Doplnil, že podmienky predaja upravuje VZN – ktoré určuje predajné miesta.p. Golis Jozef, poslanec OZ – pripomenul vykášanie križovatiek, doporučil hľadať kronikára obce a zamyslieť sa nad vydaním knihy Monografia obce.p. Broš František, starosta obce – O prípadnom vydaní Monografie obce rozprával s p. Veličkom, kt. by bol ochotný zaoberať sa spracovaním knihy. Ohľadom kronikára doplnil, že už v minulosti bol schválený kronikár (r.92) – p. Gacík, pisateľka Hostinská, títo neboli OZ zrušení, v prípade p. Oravca- kt. údajne spracováva kroniku informoval, že jej spracovanie doposiaľ nevidel. Kronika sa musí schvaľovať. p. Kováčik Ľudovít, poslanec OZ – predložil návrh na schválenie preventívara PO obce , pána Petra Kubicu, ktorý má odbornú spôsobilosť.OZ jednohlasne schválilo predložený návrh poslanca p. Kováčika.p. Kubaška Alojz, poslanec OZ – navrhol obnovu, vymaľovanie plechov na oblúkovom moste – VK.p. Buček František, poslanec OZ – doporučil vyčistiť Rakovku pri kostolep. Broš František, starosta obce – Práce na oblúkovom moste má v kompetencii Slovenská správa ciest. Čo sa týka vyčistenia Rakovky zabezpečí sa odbagrovanie štrku.

3.1.1.4.12. zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.6.2004

V úvode starosta Broš František požiadal nového prednostu OcÚ Ing. Miroslava Marečka aby v krátkosti oboznámil prítomných o svojej pôsobnosti doposiaľ.

1. Správa o činnosti obecnej rady

2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Ing. Tovara predložil hospodárenie SKICENTRUM Korcháň za uplynulú zimnú sezónu. Zároveň informoval o tom, že nájom za využitie pozemkov pod lyžiarský svah sa podaril na dobu 5 rokov.

3. Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v školskom roku 2003/2004 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 2004/2005

4. Informatívna správa o priebehu výstavby na akciách:

Kanalizačný zberač Čadca - Raková

1

Page 18: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Vodovod Korcháň - ZŠ TrstenáDom smútku RakováVybavenie kuchyne ZŠ Raková

Pri prerokovaní správy o priebehu výstavby na stavbe „Vodovod Korcháň – ZŠ Trstená“ oboznámil Ing. Tovara s návrhom zmluvy, ktorý bol prerokovaný aj na obecnej rade. Návrh zmluvy o prenájme pozemkov, ktoré sa nachádzajú v PHO I. stupňa povrchového zdroja sa doporučuje na obdobie 20 rokov s tým, že cena za 1 m2 bola doporučená na 10,-Sk. Známych je cca 50 % vlastníkov pri vyplatení uvažovanej čiastky by predstavovala celková suma cca 100 – 150 tis. Sk.

Golis Jozef, predseda komisie výstavby ozrejmil, že komisia výstavby na svojom zasadnutí v mesiaci jún taktiež prerokovala návrh zmluvy a nedoporučuje vyplatenie za prenájom pozemkov, doporučuje sa riešiť problematiku obdobne ako u iných obci, vychádzalo sa z toho, že občanom sa zabezpečí dodávka vody a mohli by nastať komplikácie v prípade, že žriedla vyschnú, pripadne iná nepriazeň.

Broš, František, starosta obce uviedol, že je potrebné prerokovať možnosť prenájmu za účasti dotknutých občanov.

OZ uložilo stavebnému úseku prejednať zmluvy o prenájme pozemku s dotknutými občanmi v Pásme hygienickej ochrany I. stupňa povrchového vodného zdroja pre stavbu „Vodovod Raková – Korcháň“.

5. Informatívna správa o postupe prípravy územného plánu obce Raková

Informatívnu správu o postupe prípravy UP obce predložil Ing. Tovara, ved. odd. výst. OcÚ. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripomienok k ÚP. Predložil k nahliadnutiu vyhodnotenie pripomienok z prerokovania konceptu riešenia.

Pri prerokovaní tejto správy vystúpil so svojimi pripomienkami Ing. Špita Raková č. 929, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ. Naniesol pripomienky k prerokovaniu 110 kV vedenia. Občania by mali byť vopred oboznámení so zámerom. Má k dispozícii plán trasovania, ktorý vedie cez pozemky v tesnej blízkosti intravilánu, kde navrhuje naplánovať ďalšiu výstavbu rodinných domov. Vyslovil názor, že územie medzi Roháčovom a Za Groň je územím výhodným pre bytovú zástavbu a vedením sa znehodnotí toto územie. Ďalej reagoval k obchvatu obce Raková, jeho trasovanie má viesť okolo jeho RD – požiadal o upresnenie trasovania.

Broš František, starosta obce reagoval na pripomienky Ing. Špitu. Čo sa týka vedenia v r. 1998 bola schválená trasa 22 kV vedenia. Vyšší územný celok nasmeroval trasu do miestnej časti u Sihelníka, po r. 1999 sa zabezpečovalo, aby táto trasa neprechádzala kat. územím obce Raková. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.3.2004 OZ dalo jasné stanovisko k vedeniu. Nová trasa bola navrhnutá citlivo pre občanov tak , aby viedla mimo zastavaného územia. Stanovisko predložili aj občania z miestnej časti Trstená a súhlasili s navrhovaným riešením Jednou z podmienok Obce je prizvanie poslancov OZ a zástupcov obce pri projektovaní trasy vedenia v teréne. Nie je to ešte uzatvorené a je snaha , aby vedenie čím najmenej zasahovalo do územia. Prevládajú aj názory občanov, kt. neprekáža ak vedenie prechádza ich pozemkami a budú finančné odškodnení.

K obchvatu obce Raková oboznámil, že v súčasnosti sa uvažuje o umiestnení obchvatu obce popri železničnej trati.

Ing. Špita apeloval na všetkých poslancov a zástupcov obce, aby hájili vlastnícke práva občanov, rešpektovali právo na majetok a pri rozhodovaní sa zaujímali o názor občana.

p. Broš František, starosta obce reagoval na pripomienku Ing. Špitu, že nemá pocit, že sa robí niečo proti občanom a túto pripomienku považuje za bezpredmetnú . OZ sa stotožnilo s tým, že háji v prvom rade záujmy občanov.

6. Stav pripravenosti výstavby spoločnej stavby „Zásobovanie vodou odkanalizovanie Horných Kysúc“

7. Program rokovania obecného zastupiteľstva obecnej rady na II. polrok 2004

OZ ďalej prerokovalo:

1

Page 19: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

8. Požiadavka p. Hajdukovej Emílie Raková 1131 vo veci vysporiadania – odkúpenia pozemku. Starosta obce p. Broš František oboznámil, že obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.4.2004 uznesením č. 11/2004 v bode C/11 schválilo odpredaj pozemku parcela KN č. 2222/2 o výmere 69 m2 p. Hajdukovej Emíliii a manž. Jozefovi v cene 40,- Sk/ m2. Neskôr sa zistilo, že tento pozemok nie je možné previesť, z uvedeného dôvodu pozastavil výkon uznesenia OZ. Bolo doporučené p. Hajdúkovej prerokovať problematiku s Ing. Pohančeníkovou – komisia ROEP dňa 24.6.2004.

9. Na OZ sa obrátil p. Byrák František, Raková u Sihelníka 362 vo veci :

► sťažnosti – na súkromných pozemkoch sú umiestnené skládky dreva – požiadal, aby stavebná komisia spolu s komisiou ŽP previedla obhliadku v teréne a informovať písomne aká náprava sa urobí. Občania budú žiadať zrušenie stavebného povolenia ak nedôjde k náprave. Naniesol požiadavku, aby bolo doplatené občanom za pozemky, ktoré boli vyvlastnené pod Parovodom, ktorý vedie z Kotolne na sídlisko Kýčerka

► kanalizácia – nakoľko RD sa nachádzajú vedľa KZ naniesol požiadavku, aby sa umožnilo občanom napojiť na kanalizáciu.

p. Broš František, starosta obce reagoval na požiadavky p. Byráka s tým, že komisia výstavby a životného prostredia vykoná obhliadku skládky dreva u Sihelníka ako aj možnosť napojenia na kanalizáciu v uvedenej lokalite. V súčasnosti je spracovaný projekt „Odkanalizovania Horných Kysúc“ a stavba je zaradená medzi ostatné projekty s tým, že je možné finančne zabezpečiť a riešiť ju v rámci tohto projektu.

10. Žiadosť p. Mravca Petra Raková č. 791 o odkúpenie pozemku. OZ schválilo odpredaj pozemku podľa GP č. 25/2004 nasledovne:

- parcela KN č. 9631/113 o výmere 10 m2 v cene 120,-Sk/m2 - parcela KN č. 9631/114 o výmere 19 m2 v cene 120,-Sk/m2 - parcela KN č. 9631/115 o výmere 60 m2 v cene 40,-Sk/m2

11. Žiadosť p. Zemaníka Pavla Raková 1323 o odkúpenie stavebného pozemku – parc. KN č.10291/10 o výmere 594 m2 v miestnej časti Raková – IBV Pod Poľanou. OZ schválilo odpredaj pozemku v cene 50,-Sk/m2

12. Starosta, p. Broš František oboznámil, že dňa 16.7.2000 uznesením č. 15/2000 obecné zastupiteľstvo schválilo v bode B/2 odpredaj bytu pri MŠ Korcháň – súp. č. 1079 p Margite Válkovej Raková 1179 s tým, že bolo potrebné vysporiadať majetok. Zámerom je, že byt bude odpredaný aj s kotolňou a FP sa použijú pre rekonštrukciu kotolne a modernizáciu budovy MŠ – Korcháň. Pre obec je budova nerentabilná. Na základe týchto skutočností bol zadaný Ing. M. Skalkovej v Čadci vypracovať znalecký posudok. Znaleckým posudkom č.71/2004 bola vypracovaná nasledovná cena.:

- bytový dom č. 1079 353 179,16 Sk- ploty 4 220,87 Sk- vonkajšie úpravy 5 568,41 Sk (prípojka vody, kanalizácia)- pozemky 34 272,00 SkCelková čiastka po zaokrúhlení: 397 000,00 Sk

OZ schválilo odpredaj hlasovaním za:7 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.13. Ž

iadosť p. Mariana Drvára, Raková č. 1046 o napojenie na obecný vodovod s montážou vodomeru k stavbe RD na parcelách KN č. 881 a 879 v miestnej časti u Turiaka. OZ schválilo prípojku na obecný vodovod s tým, že úhradi poplatok vo výške 2000,-Sk.

14. Hromádka Ignác a manž. Štefánia Raková 1019 – opätovné prehodnotenie drobnej stavby – plota a kurína. Starosta oboznámil, že obecná rada na svojom zasadnutí dňa 11.6.2004 uznesením č. 6/2004 doporučila komisii v zložení členov rady a úseku výstavby prehodnotiť a posúdiť spisový materiál p. Hromádku Raková 1019. Obec môže zrušiť iba rozhodnutie, ktoré bolo

1

Page 20: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

vydané v r.1996 obcou. Ale nie uznesenie Krajského úradu. Zvolal zmierovacie konanie na základe ktorého môže iba konštatovať, že nehľadajú kompromis. p. Kováčik, člen obecnej rady uviedol , že spisový materiál prezreli na základe doporučenia obecnej rady jednotlivo. Ide o dlhodobý problém, ktorý nie je možné riešiť ak nie je dohoda. Doporučil zvolať ešte jedno zmierovacie konanie. p. Golis, člen obecnej rady – taktiež mal možnosť nahliadnuť a preštudovať si materiál . Navrhol prerokovať problematiku s právnym zástupcom a na základe toho odpovedať na list. OZ uložilo prednostovi OcÚ Raková prehodnotiť sťažnosť p. Hromádku u právneho zástupcu obce.

15. Žiadosť – Milan Kováčik a Magdaléna Kováčiková Raková 430 o odkúpenie pozemku časti parcele KN 9569 pri rodinnom dome. OZ schválilo odpredaj pozemku v cene 50,-SK/m2 s tým, že si žiadateľ spracuje GP na vlastné náklady.

16. Žiadosť p. Serafínovej D., Raková č.513 – kompenzácia za údržbu bytu. Starosta , p. Broš František doplnil , že obec zadala Ing. Brutovskému spracovať prepočet k odpredaji bytu č. 513 pre nájomcov, ktorým bol schválený odpredaj. OZ schválilo kompenzáciu nájomného za údržbu bytu p. Drahomíre Serafínovej, Raková č.513.

17. Starosta , p. Broš František oboznámil so žiadosťou -Severoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.Čadca o záväzné stanovisko: „Zrušenie vodárenských zdrojov“. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za 9 z prítomných 9 poslancov schválilo zachovanie vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem.

18. Žiadosť občanov osady u Matúška o vrátenie pozemkov a žiadosť p. Streličáka Milana Raková 1130 o odkúpenie parcele KN 1409. Správa katastra Čadca listom zo dňa 29.4.2004 oznámila , že zápis na parcelu KN 1409 vedenú na LV 1835 bol na základe delimitačného protokolu zo dňa 2. júla 1991 o delimitáciu majetku , majetkových práv a záväzkov z bývalého MNV Raková na Obec Raková zapísaný pod položkou 53/94. Ďalej starosta oboznámi s materiálom – Rozhodnutím vyvlastnenia pozemkov, kde nie je zrejmé či občanom bola vyplatená fin. čiastka. Zámerom bolo využiť lokalitu pre výstavbu IBV, bol spracovaný GP (pozemok je teraz vedený ako 1 parcela), na kt. boli vynaložené FP, taktiež vybavenie niektorých sieti. V rozhodnutí sa uvádza , že pozemok má slúžiť pre IBV. Doporučuje občanov vyzvať na preukázanie dokladov a obec môže iba na základe podkladov prinavrátiť pozemky. V prípade prinavrátenia pozemkov sa musí spracovať nový GP. OZ doporučuje starostovi a úseku výstavby pri OcÚ prejednať žiadosť občanov u Matuška o vrátenie pozemkov, ktoré boli plánované na zástavbu IBV. Žiadosť p. Streličaka Raková 1130 bude riešená spolu so žiadosťou občanov od Matuška o prinavrátenie pozemkov.

19. Starosta p. Broš František ústne naniesol možnosť odškodnenia za pozemky pri areáli zdravia, ktoré boli schválené na odpredaj firme DRINKS. Občania nemajú záujem o prinavrátenie pozemkov, ktoré sú v súčasnosti na LV obce, požadujú odškodnenie. Boli oboznámení so zámerom obce, že finančné prostriedky budú použité na dostavbu Domu smútku. Je potrebné stanoviť výšku odškodnenia za pozemky. Občania boli vyzvaní na zdokladovanie pozemku. Predbežne občania súhlasili s čiastkou cca 35,-Sk/m2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o odškodnení za pozemky v miestnej časti Raková u Baloňa vo výške 35,-Sk/m2 formou jednania s občanmi.

20. Ing Mareček Miroslav, prednosta OcÚ oboznámil s Oznámením Krajského školského úradu v Žiline o možnosti vytvorenia školského úradu, kt. by zabezpečoval odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a teles. kultúry odborným zamestnancom obce, ktorý by spĺňal kvalifikačné predpoklady . Podmienkou je počet žiakov – najmenej 1000. Pre naplnenie podmienky prerokuje sa možnosť vytvorenia spoločného školského úradu s obcami Staškov a Zákopčie. K tomu je potrebné stanovisko OZ všetkých obci. Je tu časová tieseň – od 1.7. vytvoriť pracovné miesto. Ak by sa nevytvoril školský úrad , naďalej by nás zastupoval Krajský školský úrad. Starosta p. Broš František doplnil, že prerokoval so starostami obci Zákopčie a Staškov

2

Page 21: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

možnosť vytvorenia školského úradu, ktorého sídlo by bolo v obci Raková. O tomto musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Zároveň dal hlasovať za vytvorenie školského úradu v obci Raková. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za: 8, zdržal sa 1 schválilo zriadenie školského úradu so sídlom v Rakovej v súčinnosti s obcami Staškov a Zákopčie .

21. Ing. Mareček Miroslav oboznámil, že Prokuratúra vzniesla protest k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu. Z uvedeného dôvodu predkladá Návrh VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu kde sú vyznačené navrhované zmeny. 2 varianta, ktorú navrhla p. Dolná sa predkladá formou dodatku k VZN. Je potrebné rozhodnúť či sa prijme dodatok alebo sa zruší VZN zo dňa 15.12.2003 . Návrh obdržali poslanci OZ a je prílohou tejto zápisnice. OZ hlasovaním za: 9 ruší VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 15.12.2003 a schvaľuje hlasovaním za: 9 Návrh nového VZN preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.

22. p. Kováčik, zástupca starostu predložil návrh na zvýšenie výšky odmien poslancom OZ o 10 % vzhľadom k tomu , že bola navýšena daň z odmeny. OZ schválilo jednohlasne – za: 9 zvýšenie odmeny s účinnosťou od 1.7.2004 nasledovne:

- poslancom OZ: a/ poslanec obecného zastupiteľstva 960 Sk mesačne b/ člen obecnej rady 600 Sk mesačne c/ predsedom komisii OZ 840 Sk mesačne

- zástupcovi starostu 4200,-Sk mesačne- hlavnému kontrolórovi obce 3600,-Sk mesačne

23. Zástupca starostu p. Kováčik predložil návrh na odmenu starostovi obce pri príležitosti životného jubilea 50 rokov. OZ schválilo odmenu starostovi vo výške 75 % mesačného platu pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.

3.1.1.5.13. zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.8.2004

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili občania obce Raková s prejednaniu problematiky Vedenia 2x 110 kV v k.ú.obce Raková, z uvedeného dôvodu starosta obce p. Broš František doporučil prerokovanie predmetnej veci a potom pokračovať v rokovaní v zmysle pozvánky (za 9 z prít.9).

Predtým ako starosta obce dal slovo prítomným občanom, informoval, že alternatíva prijatá na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 10/2004 bola prejdená v teréne za účasti poslancov OZ a dotknutých občanov. K vedeniu boli dané od začiatku stanoviska obce Raková, podarilo sa odkloniť Vedenie 400 kV u Sihelníka. Hľadá sa lokalita, ktorá najmenej bude zasahovať do zástavby RD, pozerá sa na to, či to obci uškodí alebo pomôže. Oboznámil so situáciou, aká plynie pre obec a požiadal prítomných, aby nahliadnutím do nákresu novej možnej trasy vedenia sa vyjadrili.

Ing. Špita požiadal, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie takého charakteru, aby vedenie neprechádzalo k.ú. obce Raková. Argument, že na stavbu bolo vynaložené cca 12 mil. Sk považuje za neopodstatnený. Vládne nariadenie usmerňuje konanie štátnych a rozpočtových organizácii. Občania, ktorí súhlasili s trasovaním vedenia, je potrebné prihliadať na silných vlastníkov pozemkov. Mesto Čadca ma záujem sa očistiť od vecných bremien, vytlačiť vedenie do k.ú. Raková. Požiadal o informáciu, za akých podmienok by došlo k vykúpeniu pozemkov. Nakoľko nejde o verejný záujem, k vyvlastneniu nemôže dôjsť a vlastnické vzťahy sú nedotknuteľné. Ďalej uviedol, že nie je spracovaná identifikácia v priestore. Apeloval na prítomných poslancov, aby naniesli návrh, ktorým obecné zastupiteľstvo prijme, že nesúhlasí s trasovaním el. vedenia cez kataster obce. Nevidí problém, aby sa nemohlo prijať uznesenie navrhovaného charakteru na dnešnom zasadnutí OZ. Ak obec vydá nesúhlasne stanovisko, el. vedenie nemôže ísť územím obce.Na základe tohto uznesenia bude mať možnosť lobovať a postupovať tak, aby sa zabránilo zámerom trasovania vedenia cez kataster obce.

2

Page 22: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

p. Paštrnáková vystúpila zároveň aj ako zástupca za združenie vlastníkov lesov,za občanov Fojstvo I. (cca360občanov), ktorých sa to týka a požiadala o zváženie v menej celej osady Trstená, aby sa prehodnotilo trasovanie vedenia, nakoľko nie je záruka, že tam nepôjde 400 kV vedenie.

Ing. Pastorek naniesol pripomienku:- v rámci akého konania sa baví o súčasnej trase vedenia. Nevie si vysvetliť spôsob jednania energetikov s obcou Raková. Mesto Čadca podalo pripomienky do r. 1993. Ako zástupca - za Obvodný úrad – ŽP podporí obec.

p. Baculák, poslanec OZ – prečítal zámer 2x110 kV vedenia, oboznámil s hlavným dôvodom prečo sa trasa menila. Trasa vedenia, kt. mala viesť v miestnej časti u Sihelníka – obec bola proti vedeniu tejto trasy. Oboznámil so zápisom zo dňa 27.9.2001 z jednania na Okresnom úrade v Čadci – odbor ŽP. Mesto Čadca predložilo zámer bytovej výstavby a na základe tohto vedenie bolo presunuté do katastra obce Raková.

p. Mahútová , poslankyňa OZ – na základe informácie v tlači a názoru analytikov sa situácia do budúcna pre SR vyvíja nie priaznivo. Doporučila stanovisko, aby vedenie prechádzadzalo po pôvodnej trase u Kyzka.

p. Broš František, starosta obce oboznámil, že s niektorými dotknutými občanmi sa prejednala problematika a súhlasili s navrhovaným riešením. Bol daný prísľub,že ENERGICO Bratislava predloží písomné stanovisko k vedeniu 400 kV. Reagoval na pripomienky zo strany p. Pastorka, oboznámil o priebehu jednaní v minulosti.V r. 1998 neboli podané pripomienky, ako starosta nastúpil v r. 1999 a ihneď reagoval k problematike trasovania vedenia. Ma záujem to dostať do polohy , aby vedenie čo najmenej poškodzovalo RD, hľadať prijateľnú variantu. Nebol vydaný súhlas , inak by napätie bolo už od r.1998 vybudované . Stanoviska zo strany obce k vysokému napätiu boli argumentované.

p. Baculák, poslanec OZ si osvojil návrh Ing. Špitu a predložil návrh na uznesenie, aby OZ nesúhlasilo s trasovaním el. vedenia cez katastrálne územie obce Raková.

p. Kováčik, poslanec OZ – naniesol pozmeňujúci návrh zvolať mimoriadne zasadnutie OZ k uvedenej problematike za účasti občanov a doporučil prejsť všetkými materiálmi.

p. Broš František, starosta obce – taktiež doporučil prítomným prejsť agendou, podnetmi. Zároveň požiada o písomné vyjadrenie k el. vedeniu 400 kV s tým, že k tomuto bodu sa vráti obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí. Vyslovil presvedčenie, že háji záujmy obce.

Starosta obce, p. Broš František dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Kováčika, že vedenie trasy 2x110 kV sa prerokuje na mimoriadnom zasadnutí OZ .

Hlasovaním z prítomných 9 poslancov – za:7 poslancov, proti 2 poslanci obecné zastupiteľstvo schválilo prerokovanie trasovania elektrického vedenia 2x110 kV na mimoriadnom zasadnutí dňa 3. septembra 2004.

Ďalej p. Broš František, starosta obce využil prítomnosť a požiadal o informáciu Ing. Pastorka vo veci zrušenia ochranných pásiem.

Ing. Pastorek informoval, že sa postupuje podľa platného zákona, sú doložené niektoré kladné stanoviska dotknutých účastníkov, situácia je v súčasnosti taká, že nebude problém zrušiť ochranné pásma. Je možnosť odvolania proti rozhodnutiu.

Obecné zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní v zmysle programu.1. S

práva o činnosti obecnej rady v I.polroku 20042. K

ontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva3. S

práva o plnení rozpočtu obce Raková za I. polrok 2004 a úprava rozpočtu na rok 2004. Starosta, p. Broš František oboznámil s pridelením dotácia MF SR Bratislava na dofinancovanie rozostavaných stavieb v školskej účelovej výstavbe na rok 2004. Výška dotácie na rok 2004 na investičnú akciu „ZŠ Raková – výstavba školskej jedálne“ v sume 2.822.000,-Sk a „ZŠ Raková – Trstená – výstavba vodovodu“ v sume 1 800 000 Sk.

4. Správa o plnení hlavných úloh OKVS Raková v I. polroku 2004

2

Page 23: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

5. Správa o činnosti komisie životného prostredia

6. Informatívna správa o priebehu výstavby na akciách:

Kanalizačný zberač Čadca - Raková Vodovod Korcháň - ZŠ TrstenáObnova a rozšírenie vodovodu Raková - ÚstredieDom smútku RakováIng. Tovara, ved.odd.výst.OcÚ zároveň oboznámil s oznámením MsÚ Čadca o začatí

obstarávania Územného plánu Mesta Čadca s tým, že je potrebné zaslať námety, požiadavky a zámery súvisiace so spracovaním územného plánu mesta v lehote do 30 dní.

OZ ukladá starostovi obce a ved. odd.úseku výstavby OcÚ pripomienkovať Územný plán Mesta Čadca v 6-tich bodoch:

▪ Obec Raková požaduje aby 400 kV vedenie a 2x 400 kV vedenie bolo v trase jestvujúceho vedenia pri učilišti.▪ Náväznosť na zástavbu IBV v miestnej časti Raková u Sihelníka ▪ Okolie Kotolne Kriváč – malá priemyselná zóna (píla)▪ Obec požaduje zachovanie vodného zdroja Čadca ako záložného zdroja pre mesto Čadca a okolité obce▪ Aké záujmy sú Mesta Čadca na hranici k.ú. Čadca a Raková▪ Cyklotrasa popri Kysuci.V rôznom bolo prerokované

7. Žiadosť p. Tkáčovej A., Raková 821 o odkúpenie časti parcele pozemok KN č. 1803/1. Obec Raková na základe zmeny ÚPT u Matúška a spracovaní geometrického plánu umožní umiestnenie (nie odpredaj) radových garáži na predmetnej parcele. Obecné zastupiteľstvo schválilo (10 za z prít. 10) výstavbu garáže na časti parcele KN 1803/1

8. Žiadosť p. Turjaka Antona, Fojstvo 1292 o zakúpenie pozemku - časť parcele KN 9574/3. Pozemok užívajú občania z miestnej časti Fojstvo a doposiaľ si nepožiadali o jeho odkúpenie. Je potrebné zo strany užívateľov, aby si vysporiadali tieto pozemky.

9. Žiadosť p. Hajduka Jozefa a manž. Emílie, Raková č. 1133 o odkúpenie pozemku parcela KN č. 222282 o výmere 69 m2 . Starosta oboznámil, že pozemok slúži zároveň ako prechod na pozemok inému vlastníkovi a v súčasnosti nie je známy vlastnícky vzťah. Z uvedeného dôvodu nie je možný jeho odpredaj a uznesenie zo dňa 23.4.2004 č.11/2004 bolo pozastavené v bode C/11. Doriešenie vlastníckeho vzťahu k predmetnej parcele bude opätovne prerokované s Obvodným pozemkovým úradom v Čadci.

10. Žiadosť občanov: Krkošková Anna, Raková 1039, Alena Červencová, Raková 30, Helena Krištofíková, Raková 42 o pomoc pri prejednaní prístupu s p. Urbaníkom k pozemkom parc. KN č. 2725/1.2. Dňa 18.8.2004 bola prešetrená sťažnosť a prejednaná s p. Urbaníkom, Raková č. 1035, ktorý sa zaviazal v termíne do 31.8.2004 odstrániť pôvodné oplotenie areálu Váhostavu po pozemku obce v dĺžke 20 m a umožniť tým prístup na poľnohospodárske pozemky.

11. p. Broš František Broš, starosta obce ďalej oboznámil prítomných s ponukou OTS s.r.o.Podvysoká 370 na vykrytie obce Raková signálom MMDS a vybudovanie opakovača signálu MMDS a jeho spustenie do prevádzky . Po dohode s p. Škuľavíkom sa dohodlo na cene 250.000,-Sk. OZ schválilo predloženú ponuku.

12. Stažnosť občanov z miestnej časti u Matuška, Vražla, Fojstvo na nájomcov v priestoroch sály Kultúrneho domu a Klub-Baru Raková na šírenie nadmerného hluku v denných a najmä nočných hodinách. Starosta oboznámil, že sťažnosť osobne prejednal s nájomcom CLUB-BARu a bude opätovne prerokovaná aj s nájomcom KD s upozornením na hlučnosť najmä v nočných hodinách.

2

Page 24: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

13. OZ schválilo odmeny za I. polrok 2004:

- starosta : 35 %- zástupca starostu 35 %- hlavný kontrolór 30 %

14. Starosta, p. Broš František informoval v súvislosti s odchodom do dôchodku k 1.8.204 p. Surovku Jozefa je potrebné , aby OZ schválilo nového štatutárneho zástupcu OKVS. OZ schválilo odvolanie p. Surovku Jozefa z funkcie štatutárneho zástupcu OKVS Raková a jednohlasne schválilo Ing. Miroslava Marečka za štatutárneho zástupcu OKVS Raková.

3.1.1.6.Mimoriadne 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva 3.9.2004

Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané k prerokovaniu trasy vedenia 2x 110 kV v katastrálnom území obce Raková. Zasadnutia sa zúčastnili niektorí občania z miestnej časti Trstená a občania, ktorí majú pozemky v uvedenej lokalite.

p. Broš František v úvode oboznámil, že na zasadnutie bol prizvaný Ing. Koóš - Energico Bratislava, ktorý sa nemohol zúčastniť zasadnutia OZ. Ing. Koóš sa zúčastnil prerokovania vedenia trasy vysokého napätia s prítomnými občanmi pred zasadnutím tohto mimoriadneho OZ. Starosta, p. Broš František v krátkosti informoval k stanoviskám, ktoré prebehli v susedných obciach. Dnešným dňom bol oboznámený, že územné rozhodnutie nadobudlo platnosť na základe stiahnutia petície občanov. Bude prebiehať environmentálne posudzovanie. Prítomných oboznámil so stanoviskom, ktoré Obec Raková vydala pre Enercico s.r.o. Bratislava na základe uznesenia č.10/2004 mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 30.3.2004 a zhromaždenia občanov a vlastníkov pozemkov Obce Raková. Záväzne stanovisko bolo vydané na základe prerokovania s občanmi obce Raková, uznesenie bolo prijaté v takom znení v akom sa dohodlo s občanmi na stretnutí v KD , ktoré trvalo cca 18 minút. Obec požadovala prizvanie poslancov OZ a zástupcov obce pri projektovaní trasy vedenia v teréne. Ing. Koóš, Energico s.r.o. Bratislava na dnešnom prerokovaní uviedol , že môžu použiť aj variantu z r. 1998, preto navrhol spoločne popremýšľať kadiaľ by mohla trasa viesť. Je možné riešiť možnosť dohody odškodnenia, pri osobných jednaniach je potrebné, aby si občan – vlastník postavil podmienky. V priebehu nasledujúceho týždňa Energico s.r.o. Bratislava predloží stanovisko, že cez obec nepôjde vedenie 400 kV.

Po ozrejmení situácie k vedeniu trasy 2x110 kV starosta obce , p. Broš Frantiček dal priestor prítomným občanom a poslancom OZ.

p. Blaha – požiadal OZ aby prijalo uznesenie na základe ktorého nesúhlasí s trasovaním cez obec Raková. Nová trasa je vypracovaná 2 týždne a v minulosti cca 2 roky bol oboznámený , že sa v tejto časti nič neplánuje.

p. Blahová – nezúčastnila sa stretnutia v KD, nebola oboznámená ako vlastníčka pozemku a zistila , že vedenie má prechádzať stredom cez ich pozemok. Boli oboznámení , že vecné bremeno na pozemok nie je.

p. Paštrnákova – požiadala o informáciu v prípade ak vlastníci pozemkov povolia prechod, či sa zruší vedenie 22 kV

Ing. Špita - vystúpil s tým, že ma fragment z r. 2001 z jednania Okresného úradu v Čadci, kde boli prítomní zástupcovia obce Raková, Mesta Čadca a energetici, keď sa hovorí o ÚPD z roku 1998 a prečítal časť uznesenia. Oboznámil , že z tohto vyplýva, že v r. 1997 bol zámer dostať vedenie na Rakovú. Apeloval na starostu obce, aby sa postavil aj proti vedeniu 100 kV. Nariadenie vlády nie je záväzné a ak bude vedenie 2x 110 kV, neubránime sa ani vedeniu 400 kV. Vyjadril nespokojnosť s jednaním Ing. Koóša.

p. Broš, starosta obce – hľadali sa možnosti, aby sa vyhovelo čím najviac občanom , ak by sa prijalo uznesenie , obáva sa že v tomto prípade využijú variantu z r. 1998. Bol verejný hovor v KD, kde sa dohodlo na trase vedenia 2 x 110 kV. Opätovne oboznámil, že ako starosta nastúpil do funkcie v r. 1999 a hneď sa reagovalo k uvedenej problematike, snaha bola dostať vedenie z obce mimo, zároveň oboznámil k pripomienkam niektorých občanov,

2

Page 25: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

že spolu s poslancami háji záujmy občanov. Hľadali sa možnosti, aby vedenie čo najmenej poškodzovalo občanov, aby neviedlo v blízkosti RD – cez obytnú zónu.

p. Baculak poslanec OZ predložil návrh, aby OZ schválilo, že nesúhlasí s trasovaním el. vedenia cez katastrálne územie obce Raková.

Po nanesení pripomienok zo strany občanov, na ktoré reagoval starosta, p. Broš František OZ pristúpilo k hlasovaniu. Starosta oboznámil, že predtým aby sa mohol prijať návrh poslanca p. Baculáka je potrebné zrušiť pôvodne prijaté uznesenie zo dňa 30. marca 2004 – uzn. č. 10 bod B/2

Hlasovaním: za: 3, proti: 5, zdržali sa : 2 uznesenie zo dňa 30.3.2004 , č.10/2004 bod B/2 ostáva v platnosti , nebolo zrušené.

O vzalo na vedomie informáciu k trase vedenia 2x 110 kV v katastrálnom území obce Raková.

V rôznom p. Broš František, starosta obce oboznámil prítomných s nasledovným materiálom :

1. Žiadosť občanov z miestnej časti Kuchriska o výmenu vodovodného potrubia.

OZ ukladá OKVS preskúmať stav potrubia v miestnej časti Kuchriská.2. Ž

iadosť p. Franeka Pavola, Raková č. 1443 o vydanie záväzného stanoviska k výstavbe montážnej haly na pozemku parcela KN č. 2258 pri areáli AVC Raková. OZ ukladá komisii výstavby, ÚP a PLVH preskúmať žiadosť p. Franeka k výstavbe montážnej haly.

3. OZ schválilo jednohlasne členov do finančnej komisie pri OZ v Rakovej:

- Surovka Jozef, Raková 1166- Ing. Mareček Miroslav, prednosta OcÚ

4. p. Mahútova požiadala o uskutočnenie akcie „posedenie s dôchodcami“, ktorá sa uskutočnila v min. roku. Predpokladá sa 100,-/na osobu. Uvažuje sa posedenie s dôchodcami na konci mesiaca september. p. Broš František , starosta obce zhodnotil kladne posedenie s dôchodcami , ktoré sa uskutočnilo v r. 2003 a vyslovil presvedčenie , že aj v tomto roku bude prínosom.

3.1.1.1.15. zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.10.2004

1. Správa o činnosti obecnej rady

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

V tomto bode obecne zastupiteľstvo prerokovalo zámer podnikateľskej činnosti p. Franeka Pavla, Raková 1443 o vydanie záväzného stanoviska k výstavbe montážnej haly na pozemku parcela KN č. 2258 pri AVC Raková. OZ doporučilo zámer podnikateľskej činnosti riešiť v rámci stavebného konania.

3. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil Ing. Gulčík, občan z miestnej časti Raková – u Miča s požiadavkou o upravu MK v Štrku do pôvodného stavu. Komunikácia je zablatená a znehodnotená. p. Broš František, starosta obce ubezpečil Ing. Gulčíka, že nevedel o týchto nedostatkoch a po zasadnutí obecného zastupiteľstva za účasti predsedu komisie výstavby osobne komunikáciu obzrie a urobí potrebné opatrenia.

4. Správa o priebehu platieb miestnych poplatkov a služieb v roku 2004

Pri prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Alexandra Mendrejeva bytom Okružná 107/63 Čadca o kompenzáciu nájomného podľa skutočne vykonaných prác v priestoroch CLUB-BAR Raková. Obhliadku priestorov previedla komisia výstavby za účasti starostu obce dňa 20.10.2004. Nájomca predložil zdokladovania

2

Page 26: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

v celkovej čiastke 60.595 Sk. Po prehodnotení OZ jednohlasne schválilo kompenzáciu nájomného na základe zdokladovania v celkovej výške 37 636,-Sk.

5. Informatívna správa o priebehu výstavby na akciách:

• Kanalizačný zberač Raková • Dom smútku Raková

6. Informatívna správa o stave prác na vypracovaní územného plánu obce Raková

7. Príprava inventarizácie majetku obce Raková podľa stavu k 31.12.2004

OZ schválilo Smernicu k inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2004 a zloženie ÚIK a 10 DIK k vykonaniu fyzickej inventarizácie obecného majetku a ku správe obecného majetku k 31.12.2004 s tým, že DIK pre investície, pokladňu bola doplnená o areál zdravia (chata) s doplnením 1 člena DIK p. Kubašku Petra.. Materiál k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice. OZ ďalej schválilo zmeny v niektorých DIK v prípade zmeny nájomcov. Predsedovi ÚIK sa ukladá zvolať zasadnutie ÚIK a predsedov DIK v termíne do 15.novemra 2004 a predsedom DIK v termíne do 15.12.2004 vykonať fyzickú inventarizáciu majetku obce a túto odovzdať účtovníčke OcÚ.

8. Správa o činnosti komisie výstavby, ÚP a PLVH

9. Prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

OZ hlasovaním za 9 z prítomných 9 schválilo Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 5.11.2004 (t.j.15 dni od prijatia RP). OZ uložilo prednostovi OcÚ zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o pripravovaných VZN obce Raková na vývesných skrinkách a v miestnom rozhlase v určených termínoch podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.

10. Prednosta OcÚ následne oboznámil prítomných o potrebe prijatia komisie pre ochranu verejného záujmu. Zo zákona je potrebné vytvoriť komisiu, ktorá bude posudzovať prípadné podnety, k 31.3. predloženie zmien majetkových pomerov. Komisia musí byť zložená zo zástupcov poslancov všetkých politických strán , kt. sú zastúpení v obecnom zastupiteľstve, t.j. minimálne 1 člen z každej strany a musí maž aspoň 3 členov. OZ po prestávke schválilo zloženie komisie- 7 členná komisia: p. Matyšák Alojz, p. Honíšek Stanislav, p. Grečmal Stanislav, p. Mahútová Mária, p.Baculák Jozef, p. Dolná Anna, p. Golis Jozef.

11. Žiadosť občanov z miestnej časti Trstená – Rybníky o zriadenie zastávky MHD. OZ doporučuje zriadenie zastávky MHD na znamenie v lokalite Trstená – Rybníky. Urobí sa prieskum ako by bola táto zástavka využívaná.

12. Žiadosť p. Ladislava Heglasa Raková č. 924 o schválenie prenájmu priestoru v objekte Hasičskej zbrojnice. OZ berie na vedomie žiadosť, ktorá bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí OZ.

13. OZ jednohlasne schválilo prezentáciu obce Raková na základe ponuky Kysuckého múzea Čadca v skanzene Vychylovka v r.2005. Obec Raková sa prezentovala v tomto roku vo Vychylovke pod názvom „Ovčiarska nedeľa“, táto akcia bola úspešná.

14. Žiadosť p. Kožáka Pavla Raková 1090 o ukončenie nájomnej zmluvu v IBV Raková Rakovka k 30.9.2004. p. Broš František, starosta obce následne oboznámil so žiadosťami o prenájom uvedených priestorov a to:

Chabrečková Jozefa Raková 1311Jurga Peter, Kollárova 2458 ČadcaLiščak Milan Raková 1392 – žiadosť o odkúpenie príp. prenájomĎalej oboznámil, že p. Kožák predložil hodnotu zabudovaných častí cca 400 tis. Sk.

Nájomca bol oboznámený , že predložená výška zabudovaných častí bude prehodnotená,

2

Page 27: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

nebude sa odkupovať to čo sa nevyužije. Poslanci OZ boli oboznámení o výške nezaplateného nájomného s tým, že ak by sa ukončil nájom dohodou musia byť vyporiadané nedoplatky. V zmysle zmluvy je výpovedná lehota 6 mesiacov.

Na základe podnetov z diskusie starosta obce dal hlasovať kto je za aby sa žiadosti o prenájom priestorov riešili na dnešnom zasadnutí OZ – hlasovaním za: 4, proti 5 z prítomných 9 žiadosti budú predložené na prerokované na najbližšom zasadnutí OZ. Ponuka prenájmu priestorov bude zverejnená v Kysuciach. Nakoľko časť Bufet IBV Rakovka je v prenájme p. Kožákovej Jozefy, Raková 1090, táto bude vyzvaná o písomné stanovisko či pokračuje v nájme, prípadne žiada o ukončenie nájmu. Zo strany poslancov OZ bola nanesená požiadavka na zachovanie predajne potravín.

OZ berie na vedomie predložené žiadosti a doporučuje predsedovi komisie výstavby vytvoriť komisiu za účelom zhodnotenia majetku v obchodnej jednotke IBV Raková – Rakovka.

15. p. Broš F., starosta obce oboznámil o žiadostiach k prenájmu priestorov Reštaurácie SVADOBKA, kde taktiež plynie ročná výpovedná lehota.

Žiadosti o prenájom priestorov predložili:Viera Mravcová Raková 973Jozef Čišecký, Raková 1094OZ berie na vedomie žiadosti s tým, že budú prerokované taktiež na najbližšom zasadnutí

OZ a ponuka prenájmu priestorov bude zverejnená v týždenníku Kysuce.16. O

Z berie na vedomie žiadosť občanov: - Krkošková Anna, Raková č. 1039 - Červencová Alena, Raková č. 30 - Helena Krištofíková, Raková č. 42o znovuprejednania prístupu k pozemkom na parc. KN 2725/1.2. s tým, že doporučuje

žiadosť riešiť občiansko-právnym konaním.17. O

Z schválilo finančnú čiastku 12 406,50 Sk, ktorá bola zdokladovaná z príležitosti návštevy družobnej obce Stará Ves nad Ondřejnici.

18. OZ schválilo Zrušenie s.r.o. SKI-Centrum Korcháň v prípade ak sa nenájde možnosť odpredaja inému záujemcovi.

19. Starosta obce oboznámil opätovne so žiadosťou p. Streličáka Milana, Raková č. 1130 o odkúpenie pozemku parc. KN č. 1409 v miestnej časti Raková u Matúška. OZ schválilo odpredaj pozemku v cene 60,-Sk/m2. Žiadateľ si zabezpečí spracovanie geometrického plánu s tým, že prizve pracovníka OcÚ – úsek výstavby. Finančné prostriedky budú účelovo viazané na výstavbu Domu smútku.

20. Ďalej OZ schválilo doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva na mesiac december o bod programu – Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Raková na rok 2005.

21. Poslanci OZ boli oboznámení so správou nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Raková o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Raková za rok 2003. OZ schválilo správu o hospodárení a správe majetku obce za rok 2003.

3.1.1.2.Mimoriadne 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.11.2004

Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané k prerokovaniu prenájmu priestorov Reštaurácie SVADOBKA a Obchodnej jednotky IBV Raková – Rakovka.

Mandátová komisia: Ing. Mareček Miroslav, prednosta OcÚp. Kulla František, hlavný kontrolórp. Chovancová Mária, prac. OcÚ

2

Page 28: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Zasadnutia sa zúčastnil občan Rakovej, p. Čišecký.1. P

rerokovanie prenájmu priestorov Reštaurácie Svadobka a Obchodnej jednotky IBV Rakovkap. Broš František, starosta obce informoval, že predtým ako podrobne oboznámi so

žiadosťami uchádzačov na prenájom priestorov, je potrebné určiť spôsob a podmienky hlasovania. OR na zasadnutí doporučila tajné hlasovanie. OZ jednohlasne rozhodlo o tajnom hlasovaním pri rozhodovaní o prenájmu priestorov Reštaurácie SVADOBKA a Obchodnej jednotky IBV. Zvíťazí uchádzač, ktorý bude mať najväčší počet hlasov a v prípade zhody hlasov na 1. a 2. mieste, OZ bude rozhodovať opätovne.

OZ najskôr prerokovalo prenájom priestorov Reštaurácia SVADOBKA.Ing. Mareček Miroslav, prednosta OcÚ oboznámil s podmienkami prenájmu Reštaurácie

SVADOBKA Raková. Podmienky prenájmu, ktoré boli zverejnené v týždenníku KYSUCE č. 44/2004 sú doložené v prílohe zápisnice. Ponuku bolo potrebné predložiť na Obecný úrad v Rakovej v termíne do 18. novembra 2004.

p. Broš František oboznámil, že doposiaľ bol ročný nájom 248 400 Sk pre Reštauráciu SVADOBKA a pre Obchodnú jednotku IBV Rakovka 169 128 Sk.

Poslanci OZ boli oboznámení so žiadosťami uchádzačov na prenájom priestorov Reštaurácia SVADOBKA v poradí v akom boli doručené na Obecný úrad v Rakovej:

Uchádzači: hlasovanie: 1/ Jozef Čišecký Raková 1094 32/ Viera Mravcová Raková č. 973 -3/ Mahdiar František Raková 1373 14/ Alexander Mendrov, Okružná 106/63 Čadca -5/ Suranová Jana Fandlyho 8 Žilina 66/ Pavol Sloboda A.Bernoláka 2614/13 Čadca -OZ vzalo na vedomie žiadosti uchádzačov a schválilo prenájom priestorov Reštaurácie

SVADOBKA pani Jane Suranovej, Fandlyho 8 Žilina. V prípade odstúpenia od zmluvy o prenájme priestorov prvým náhradníkom je Jozef Čišecký Raková 1094, ktorý bol na druhom mieste.

Obchodná jednotka IBV Raková - RakovkaIng. Mareček Miroslav prednosta OcÚ taktiež oboznámil prítomných s podmienkami

prenájmu priestorov Obchodnej jednotky IBV Raková – Rakovka. OZ jednohlasne schválilo ukončenie nájomnej zmluvy k 30.11.2004 s nájomcom p.

Kožákom Pavlom Raková 1090 a p. Kožákovou Jozefou Raková č. 1090.Uchádzači: hlasovanie: 1/ Peter Jurga Kollarova 2458 Čadca -2/ Milan Liščák, Raková 1392 13/ Jozefa Chabrečková Raková u Miča 1311 14/ Júlia Zemaníková Raková 301 -5/ Najdek Vladimír, Svrčinovec 417 76/ Pavol Sloboda, A Bernoláka 2614/13 Čadca 1OZ vzalo na vedomie žiadosti uchádzačov a schválilo prenájom priestorov Obchodnej

jednotky IBV Raková – Rakovka p. Najdekovi Vladimírovi Svrčinovec 417 od 1.12.2004. V prípade odstúpenia od zmluvy obecné zastupiteľstvo hlasovalo o uchádzačoch

s rovnakým počtom hlasov nasledovne:Uchádzači: hlasovanie: 1/ Milan Liščák, Raková 1392 12/ Jozefa Chabrečková Raková u Miča 1311 93/ Pavol Sloboda, A Bernoláka 2614/13 Čadca -OZ schválila náhradníka na prenájom priestorov pani Jozefu Chabrečkovu, Raková č.

1311.Starosta , p. Broš František doporučil prehodnotiť všetky nájomné zmluvy ako sa to riešilo

v minulosti.2. V

rôznom starosta, p. Broš František a členovia rady oboznámili prítomných o problematike,

2

Page 29: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

ktorá sa udiala po poškodení farského oplotenia, kde pán kaplán počas svätých omši posudzoval činnosť obce i starostu . Dňa 5.11.2004 sa zúčastnili sedenia na farskom úrade, aby spoločným spôsobom riešili situáciu, avšak opäť sa stretli s neporozumením a na svätých omšiach pán kaplán prekrútil skutočnosti. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s listom „Stanovisko obecného zastupiteľstva“. OZ schválilo hlasovaním za 8, zdržali sa: 2 (p. Baculák, p. Mahútová) „Stanovisko obecného zastupiteľstva“ k vystupovaniu pána kaplána na svätých omšiach k obecnému zastupiteľstvu. Nakoľko ide o závažný krok v živote obce, predkladám stanovisko v plnom znení:

Stanovisko obecného zastupiteľstva k postojom pána kaplána (Stanovisko prijalo obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 24.11.2004

s počtom hlasov 8-za, 2-zdržali, 1-neprít.) Po nešťastnom a odsúdeniahodnom poškodení farského oplotenia, ktoré veľmi rozčúlilo

i vedenie obce, chápeme rozhorčenie pána kaplána počas svätých omši dňa 31.10.2004. Nesúhlasíme však s celým obsahom jeho vystúpenia. Pán kaplán posudzoval činnosť obce i starostu na základe krátkodobých skúseností a neoverených informácií.

Pán starosta oslovil pána farára a požiadal o prijatie a riešenie tejto situácie spoločným spôsobom.

Dňa 5.11.2004 sa uskutočnilo na požiadanie pána starostu stretnutie s pánom farárom a pánom kaplánom na farskom úrade. Na tomto stretnutí pán farár prijal i členov obecnej rady a hlavného kontrolóra obce. Na stretnutie sme prišli s vedomím, že chceme spoločne hľadať riešenie problémov mládeže, diskoték a hlavne vystupovanie mládeže po ich skončení. Zaoberali sme sa aj ďalšími činnosťami a aktivitami obce. V závere pán starosta poprosil pána kaplána (pán farár pre povinnosti musel odísť skôr), aby informoval občanov v kostole, že sa uskutočnilo toto stretnutie.

V nedeľu dňa 14.11.2004 sme boli veľmi nepríjemne prekvapení vystúpením pána kaplána počas svätých omši, kde neetickým a nemorálnym spôsobom prekrútil skutočnosti, ktoré sme preberali na farskom úrade.

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej rozhodne súhlasí s pastierskym listom biskupov Slovenska k 14.11.2004, s celým jeho obsahom, kde sa prihovára k mládeži Slovenska a žiada zároveň aj prosí pána kaplána aj pána farára, aby sa postavili na čelo tejto mládeže, ako je to v prevažnej miere na celom Slovensku, aby či už mládež, ale i staršia generácia našli svojich duchovných vždy na svojom mieste, či už pri osobných problémoch, zaopatrovaní nemocných, vybavovaní pohrebov, krstov, svadieb ale i ďalších cirkevných veci.

Obzvlášť nás prekvapilo neodborné a nepravdivé vyjadrenie pána kaplána k plneniu rozpočtu obce a k financovaniu Domu smútku, ktorý je pred dokončením. Stavebnú časť zabezpečuje dodávateľ stavby. Interiér a niektoré vonkajšie úpravy zabezpečuje obec. Stavba je financovaná z rozpočtu obce a sponzorských darov od sponzorov, ktorí si s pochopením uvedomujú potrebu Domu smútku v obci Raková. Nikto z obecného úradu, ani pán starosta neoslovil pána farára o zbierku na vybavenie Domu smútku v Rakovej, lebo vieme, ako by to dopadlo. Pán kaplán to vo svojom vystúpení potvrdil. Pán farár Jurga so zbierkami počítal.

Sponzorské dary doposiaľ činia 451 500 Sk. Je zabezpečený zvon aj s montážou v sume 148 000 Sk od troch sponzorov.

Obecné zastupiteľstvo, vedenie obce aj obecný úrad chce dať týmto stanoviskom na vedomie iba skutočné veci. Citlivým spôsobom zvažujeme všetky slová a rozhodne sa staviame proti tomu, aby v našej obci vznikla nevraživosť medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, medzi susedmi, medzi skupinkami za a proti a vôbec medzi občanmi našej obce. Nechceme to o čo sa zrejme snaží pán kaplán. Vychádzame pritom i z poznatkov o pôsobení pána kaplána v iných farnostiach a jeho vyhlásenia „ja tu budem do konca júna 2005“. Pýtame sa ale čo po tom!

Myslíme si, že občania Rakovej majú dostatočný prehľad o tom čo sa deje okolo nich, čo sa deje v ich okolí, alebo na inom konci obce a hlavne majú vlastný úsudok. Informácie si

2

Page 30: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

môžu rozšíriť aj keď si prečítajú Spravodajca obce, kde sa dozvedia všetko o rozpočte obce, činnosti, kultúre, športe, školstve a ďalších veciach.

Činnosť obce kontrolujete predovšetkým Vy občania.

Toto stanovisko bolo publikované v decembovom v Spravodajcovi obce Raková. Starosta obce zaslal toto stanovisko spolu so žiadosťou o prijatie na Biskupský úrad v Nitre, ktorý odpovedal listom zo dňa 28.1.2005 s nasledovným obsahom:

Odpoveď na list z 24.11.2005Z poverenia nášho diecézneho biskupa, kardinála Jána Chryzostoma Korca, odpovedám

na Vašu žiadosť zo dňa 24.11.2004, v ktorej prosíte o prijatie.Otec kardinál si pozorne prečítal Váš list aj uznesenie z Vášho obecného zastupiteľstva.

Zhoduje sa spolu s Vami v tom, že otvorené otázky, ktoré pestrý život prináša vždy a všade, treba riešiť vzájomným dialógom a s úctou.

Preto nás veľmi mrzí a prosíme o prepáčenie, že tieto základné piliere dialógu neboli celkom dodržané, čo budeme po našej cirkevnej stránke ešte riešiť. Avšak nevidíme dôvod kôli tejto veci sa stretať. Zároveň pripomíname, že zástupcom Biskupského úradu je v každej obci Farský úrad, na čele ktorého stojí správca farnosti, a nie pán kaplán. Ak by bolo ešte treba, prosím, riešte otvorené otázky najprv na tejto úrovni.

S úctivým pozdravom ostávaMons. Marián ChovanecPomocný biskup a generálny vikár

Po tomto liste sa situácia upokojila.

3. Prednosta OcÚ, Ing. Mareček oboznámil s návrhom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Požiadal poslancov OZ, aby prípadné pripomienky v predstihu doručili tak, aby mohlo byť VZN doplnené a predložené na schválenie v mesiaci december. Návrh VZN obdržali všetci poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu. Návrh VZN bude vyvesené na úradnej tabuli pre prípadné pripomienkovanie s tým, že v skrinkach budú oznámenia pre fyzické a právnické osoby , že návrh je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Rakovej a tento je možné pripomienkovať do 6. 12. 2004.

4. OZ prerokovalo a schválilo kompenzáciu nájomného v celkovej čiastke 156 852 Sk v Obchodnej jednotke IBV Raková – Rakovka a to nasledovne:

- Kožák Pavol Raková č. 1090 78 426 Sk- Kožáková Jozefa Raková č. 1090 78 426 Sk

3.1.1.3.17. zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2004

1. Správa o činnosti obecnej rady

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Prednosta OcÚ, Ing. Mareček Miroslav predložil návrh na schválenie sekretárov komisie pre životné prostredie a komisie socialno-zdravotnej. Do komisie pre životné prostredie, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru doterajšieho sekretára komisie, navrhuje p. Larišovú Janu. OZ jednohlasne – za:9 z prítomných 9 schválilo predložený návrh. Do komisie socialno-zdravotnej, z dôvodu odchodu do dôchodku doterajšieho sekretára komisie, navrhuje p. Olešňaníkovú Danielu. OZ jednohlasne – za:9 z prítomných 9 schválilo predložený návrh.

OZ odvoláva sekretárov komisii: - komisia pre životné prostredie: Maslíkovu Gabrielu

3

Page 31: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

- komisia sociálno-zdravotná: Honíškovu MiladuNa zasadnutí OR v mesiaci september – 22.9.2004 bolo doporučené spracovať

a predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva doplnenie Nariadenia obce Raková č. 4/91 o cintorínskom poriadku so zapracovaním služieb a správcovstva Domu smútku . Tento bude spracovaný a predložený v mesiaci február.

3. Hlavné úlohy obce Raková na r. 2005 a zásady tvorby financovania predniesol starosta obce, p. Broš František. Po prednesení hlavných úloh, ktoré tvoria samostatnú prílohu tejto zápisnice reagoval na pripomienky zo strany poslancov OZ. Informoval na základe požiadavky poslankyne p. Mahútovej o postupe prác na Vodovode Korcháň s tým, že v súčasnosti sa obnovujú niektoré vyjadrenia. Nájomné zmluvy sú uzatvorené.

Do hlavných úloh obce Raková bude zapracovaný:- „Projekt chodníka – od Vyš. Sihelníka“, je potrebné ďalej hľadať priestor pre umiestnenie

dvojbytovky v obci Raková. Do hlavných úloh je zaradený projekt pre plynofikáciu v miestnej časti u Blažička, ktorý bol spracovaný na základe podpisov občanov tejto lokality.

4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za dodávku pitnej vody

K tomuto bodu podrobne informoval Ing. Mareček Miroslav, prednosta OcÚ. OZ podrobne prerokovalo jednotlivé body VZN. p. Broš František, starosta obce oboznámil prítomných, že na ZMOSe sa dohodlo o navýšení 20 – 30 % s tým, že daň z nehnuteľnosti sa rieši na dlhšie obdobie. Čo sa týka nárastu u lesov, ide o zanedbateľnú čiastku oproti tomu ako sú znehodnotené komunikácia a aká čiastka je potrebná na ich opravu. OZ samostatne hlasovalo za jednotlivé navýšené sadzby.

Nové miestne dane a miestne poplatky DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

V prepočte na plochu 100 m2 zaplatíte nasledovnú sumu:Pozemky: sadzba za 100 m2

Orná pôda 1,40 SkLúky 0,30 SkZáhrady 20,00 SkLesné pozemky 2,70 Sk Rybníky 3,30 Sk Zastavaná plocha (dvor) 34,40 Sk Stavebné pozemky 350,00 SkOstatné plochy 25,00 SkStavby: 1. poschodie sadzba za 100 m2

Rodinný dom (bez poschodia) 200,00 Sk Rekreačná chalupa, chatka 787,00 Skhospodárska budova (maštaľ, chliev, stodola) 200,00 Sk skleník 238,00 Skgaráže 700,00 Skostatné stavby 700,00 Skpriemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť 2.700,00 Sk Každé ďalšie poschodie 100,00 SkDAŇ Z BYTOV 200,00 SkOd r. 2005 sa zrušuje oslobodenie stavebného pozemku od dane z nehnuteľnosti na

dobu 5 rokov, oslobodenie novostavieb rodinných domov, nadstavieb, prístavieb RD na dobu 15 rokov, úľavy občanom nad 70 rokov.

Daň nižšia ako 100 Sk sa nebude vyrubovať ani vyberať.DAŇ ZA PSA: 100,00 Skza druhého a každého ďalšieho psa 150,00 SkDAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA: 6 Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva

3

Page 32: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

DAŇ ZA UBYTOVANIE: 5 Sk za každú osobu na jedno prenocovanieDAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY:500 Sk ročne za jeden automat, ktorý ponúka 10 druhov tovaru600 Sk ročne za automat, ktorý ponúka viac ako 10 druhov tovarusadzba dane za automat, ktorý ponúka alkoholické a tabakové výrobky je 5-násobnáDAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE:1.200 Sk ročne za jeden nevýherný hrací prístrojMIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ

ODPADY:sadzba pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie je podľa počtu osôb prihlásených

na trvalý alebo prechodný pobyt v obci 220,- Sk na osobu a kalendárny rok individuálna rekreácia:u chát alebo chalúp:do výmery 25 m2 190 Sk na kalendárny rokdo výmery 80 m2 375 Sk na kalendárny roknad výmeru 80 m2 500 Sk na kalendárny rok

MIESTNY POPLATOK ZA ODBER PITNEJ VODY:pre občanov 17,00 Sk/m3

pre organizácie a podnikateľské subjekty 22,30 Sk/m3 5. R

ozpočet OKVS Raková na rok 2005Starosta obce, p. Broš František oboznámil, že tento rozpočet sa predpokladá v priebehu

roka navýšiť, nakoľko sa uvažuje aj so zámerom zakúpenia vozidla pre OKVS a iné položky, ktoré si to budú vyžadovať. Rozpočet OKVS na rok 2005 je doložený v prílohe zápisnice a obecné zastupiteľstvo schválilo hlasovaním za:11 poslancov, rozpočet OKVS nasledovne:

Príjmy spolu: 6 691 000,- SkVýdavky spolu: 6 691 000,- Sk

6. Rozpočet obce Raková na rok 2005

OZ najskôr prerokovalo úpravu rozpočtu obce Raková na rok 2004, ktorú jednohlasne schválilo a to nasledovne:

Príjmová časť: 39 855 000,- SkVýdavková časť: 39 225 000,- SkRozdiel: 630 000,- SkMateriál je doložený v prílohe zápisnice.K rozpočtu obce za rok 2005 predložil stanovisko hlavný kontrolór p. Kulla František.Rozpočet obce Raková na rok 2005 jednohlasne za:10 z prítomných 10, obecné

zastupiteľstvo schválilo nasledovne:Príjmy spolu 33 077 000,- SkVýdavková časť: 22 272 000,- SkŠkoly: 12 805 000,- SkVýdavky spolu 33 077 000,- Sk

7. Informatívna správa o priebehu výstavby na akciách:

• Kanalizačný zberač Raková • Dom smútku RakováO postupe prác na uvedených stavbách informoval p. Broš František, starosta OcU. Kanalizačný zberač – pokračovanie v r.2005 podľa toho ako budú schválené prostriedky

z Kohézneho fondu. Dom smútku - pri vstupe do budovy obecného úradu mali možnosť poslanci obzrieť si

zvon, ktorý bol privezený na Dom smútku dňa 9.12.2004 z Brodku u Přerova. Tento váži 99 kg a finančne sa na ňom podieľali, p. Baculák, p. Kľago, p. Comorek – sponzorstvo aj so zariadením 120 tis.Sk. Dom smútku je pred dokončením v jarných mesiacoch sa budú

3

Page 33: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

prevádzať úpravy na chodníkoch. Je na zváženie zakúpenie syntetizátora, ktorý je prenosný prípadne klasický orgán, ktorého najnižšia čiastka sa pohybuje cca 117 tis.Sk.

8. Správa o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a komisie finančnej.

Za komisiu sociálno-zdravotnu predložila správu predsedkyňa komisie, p. Mahútová Mária. Následne bola predložená správa o činnosti komisie finančnej, predsedom komisie p. Kubaškom Alojzom.

9. Program rokovania obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisii OZ a hlavného kontrolóra na I. polrok 2005

10. V rôznom predseda ÚIK p. Kováčik Ľudovít predložil správu o vykonanej inventarizácie. Zároveň poďakoval predsedom DIK za vykonanú inventarizáciu.

11. p. Broš František, reagoval na otázku poslankyne p. Mahútovej vo veci MŠ Korcháň, ktorá podľa jej znalosti nie je zaevidovaná na obec. Oboznámil , že delimitačným protokolom majetok je zaevidovaný na obec , nie je však ohodnotený. Komisie, ktoré boli schválené pre vykonanie inventarizácie môžu zasadať podľa potreby aj počas roka a predkladať návrh OZ.

12. Správu o stave majetku obce Raková v zmysle inventarizácie prevedenej k 31.12.2004

- budovy: 27 331 288,30 Sk- stavby: 71 262 436,40 Sk- energické a hnacie stroje: 29 791 670,70 Sk- prístroje, zariadenia: 155 133,70 Sk- prístroje a zvláštné zariadenia: 2 591 853,90 Sk- dopravné prostriedky: 735 229,00 Sk- inventár: 488 534,00 Sk- pozemky: 337 845,00 Sk- DHM: 2 541 696,00 Sk- finančné investície: 27 611 000,00 Sk- umelecké diela 152 250,00 SkSpolu majetok: 162 896 271,82 Sk Správu o stave majetku škôl v obci Raková v zmysle inventarizácie prevedenej k

31.12.2004- MŠ Fojstvo 4 112 453,08 Sk- ŠJ MŠ Fojstvo 116 020,67 Sk- ZŠ Trstená 5 790 897,59 Sk

- ZŠ Ústredie 18 695 206,53 Sk- ZŠ J. Palárika 2 045 532,10 Sk- ŠJ pri ZŠ 65 340,10 SkSpolu majetok školy: 30 825 450,07 SkVyradenie Dlhodobého hmotného majetku:- Obec Raková v celkovej hodnote 223 495,98 Sk- preradenie majetku v hodnote 165 406,00 Sk- vyradenie OTE v hodnote 2 174,00 SkŠkoly vyradenie:- MŠ Fojstvo 16 621,00 Sk- ŠJ MŠ Fojstvo 29 319,00 Sk- ZŠ Trstená 54 546,50 Sk- ZŠ Ústredie 39 484,70 Sk- ZŠ J.Palárika 42 517,10 Sk- ŠJ pri ZŠ J. Palárika 89 697,00 Sk

13. OZ hlasovaním za:11 schválilo Kalendár zvozu komunálneho odpadu pre rok 2005.

3

Page 34: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

14. p. Broš František, starosta obce informoval o prevode fin. prostriedkov ako kompenzácia nákladov do energetických zariadení. Je potrebné zvážiť na čo budú prostriedky použité.

OZ hlasovaním za: 10 poslancov – zdržal sa : 1 poslanec schválilo:Prevod finančných prostriedkov ako kompenzáciu nákladov do energetických zariadení:1/ Rekonštrukcia Vodovodu Raková – Centrum 100 000,– Sk2/ Dážďová a splašková kanalizácia 249 542,51 Sk3/ Zemné práce – Hajduk Pavol 45 580,– Sk4/ Dom smútku Raková 265 120,49 Sk Spolu: 660 243,– Sk

15. p. Broš František, starosta obce oboznámil prítomných o možnosti odkúpenie pozemku v Turčianskych Tepliciach – časť Diviaky , na ktorom stojí rekreačná chatka, ktorá sa využíva v letných mesiacoch. Ročné nájomné predstavuje čiastku 10 tis.Sk. Oboznámil s návrhom zmluvy o možnosti odkúpenia 40 m2 po 150,- Sk - celkom odkúpenie pozemku za 6000,-Sk. OZ hlasovaním za:11 schválilo odkúpenie pozemku na LV č. 14, parc.KN č. 303/23 TTP o výmere 40 m2 v Diviakoch, od p. Žiakovej S., bytom Turčianske Teplice – Dolná Štubňa, Ul. SNP 180/46 .

16. Žiadosť p. Jurču Štefana Raková 673 o umiestnení stavby garáže na časti parcele KN 9449/1. OZ hlasovaním za:9, zdržali sa 2 schválilo predloženú žiadosť

17. Žiadosť p. Anny Matlákovej, Raková č. 1156 a spol. o napojenie verejného osvetlenia v miestnej časti u Kajánka. Starosta, p. Broš František oboznámil, že žiadosť bola riešená cez OKVS Raková.

18. OZ na návrh starostu obce schválilo jednohlasne zrušenie uznesenia č. 9/2004 bod B/17. o odpredaji pozemku – parcela KN č. 8941/4 firme DRINKS s.r.o. Podzávoz 375 Čadca

19. Žiadosť p. Heglasa Ladislava Raková 924 o prenájme priestorov v objekte Hasičskej zbrojnice. OZ hlasovaním za:0, proti10, zdržal sa 1 zamietlo žiadosť. Na predmetné územie je spracovaná štúdia a nemal by sa meniť jej charakter.

20. OZ berie na vedomie sťažnosť občanov z osád u Privarika a Za Groňom o úpravu prístupovej panelovej cesty. Sťažnosť bola riešená s p. Machovčákom, kt. využíval prístupovú panelovú cestu, aby zabezpečili vyčistenie priekop, odvodnenie komunikácie.

21. Žiadosť p. Liščákovej a p. Bednárikovej – Kaderníctvo Raková o výmenu okna a podlahy v prenajatých priestoroch kaderníctva. OZ berie na vedomie žiadosť s tým, že bude prehodnotená cez OKVS Raková.

22. Žiadosť p. Pavla Strýčka Svrčinovec-Závršie 799 Čadca o predbežný súhlas k umiestnení stavby rodinného domu na parcele KN 8712 OZ schválilo predloženú žiadosť.

23. OZ jednohlasne zamieta Žiadosť p. Mgr. Špitovej Kataríny , Raková č. 929 a Slučiakovej Emílie, Raková č. 1240 o vyplatenie náhrady za pozemok parcela KN č. 8941/3 – iné plochy totožné s parc. pkn. Č. 8287 vo vložke č. 635. Je potrebné zo strany žiadateľa preukázať nadobudnutie vlastníctva, na základe ktorého by bola vyplatená náhrada za uvedený pozemok.

24. Po prerokovaní materiálov do rôzneho zástupca starostu, p. Kovačik predložil návrh na schválenie odmien.

OZ schválilo odmeny nasledovne:a/Odmeny za II. polrok 2004 nasledovne:starosta 35 %zástupca starostu 35 %

3

Page 35: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

hlavný kontrolór 35 %b/ Odmeny predsedom komisii a členom komisii nasledovne1.Komisia životného prostredia p.Buček František, predseda komisie 40 % p. Baculák Jozef, člen komisie 35 % p. Heglas František 35 % p. Zjatek Miroslav 35 %2.Komisia výstavby, ÚP a PLVH:p. Golis Jozef, predseda komisie 45 %p. Honíšek Stanislav, člen komisie 35 %Ing. Matyšák Ján 35 %p. Matyšák Alojz 35 %Ing. Tovara Zdeněk 35 % p. Chovancová Mária, sekretár komisie 35 % 3. Komisia sociálno-zdravotná:p.Mahútová Mária, predseda komisie 40 % p. Grečmal Stanislav, člen komisie 35 %p. Gerová Irena 35 % p. Hlušková Anna 35 % PharmDr. Šuška Peter 35 % p. Honíšková Milada, sekretár komisie 35 % 4. Komisia školstva, kultúry a športu:p.Dolná Anna, predseda komisie 40 % Mgr.Bzdilíková Mária, člen komisie 35 % p. Šuška Marián 35 % p. Urbaníková Viera 35 % p. Hromádková Alena 35 % p. Čičová Jana, sekretár komisie 35 % 5. Komisia finančná:p. Kubaška Alojz, predseda komisie 40 % p. Surovka Jozef 35 % Ing. Mareček Miroslav 35 % p. Chabrečková Božena 35 % p. Gabrišová Martina, sekretár komisie 35 %

3

Page 36: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.1.1.Hlavné úlohy obce Raková na rok 2004 a ich plnenie

Hlavné úlohy obce Raková na rok 2004 boli základným podkladovým dokumentom pre rozvoj našej obce. Vo vyhodnotení plnenia hlavných úloh obce na rok 2004 sa uvádza:

Celkovo priaznivý vývoj príjmovej časti rozpočtu obce umožnil splniť prevažnú časť hlavných úloh obce Raková, stanovených na rok 2004.

A. NA ÚSEKU SAMOSPRÁVY A TECHNICKEJ ČINNOSTI OBCEA. NA ÚSEKU SAMOSPRÁVY A TECHNICKEJ ČINNOSTI OBCEV tejto oblasti sa budú zabezpečovať tieto rozhodujúce úlohy:1. Vodné hospodárstvoZásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je trvalou prioritou obecnej samosprávy, nakoľko

pitná voda patrí k základným ľudským potrebám. Do zariadení na dodávku pitnej vody boli už vložené značné finančné prostriedky, v poslednom období najmä do vodovodu ústredie, vodovodu Korcháň, Korcháň ZŠ Trstená, vodovodu u Sihelníka , u Zemana, u Kuči, u Kajánka, u Maslíka. U Matysa bolo vymenené potrubie v dĺžke 800 bm. Uskutočnili sa i ďalšie výmeny rozvodov pitnej vody v rámci opráv a údržby. Na vodojeme IBV bola vyspravená omietka, obnovená a natretá strecha.

I napriek tomu časť rozvodov vody je po dobe životnosti a profily potrubí na viacerých úsekoch vodovodu obce nevyhovujú súčasným požiadavkám na plynulé zásobovanie pitnou vodou. Gravitačné zdroje vody kapacitne nepostačujú, hlavne v letnom období a zhoršuje sa kvalita využívaných zdrojov pitnej vody častým vypúšťaním odpadových vôd a fekálií do voľnej prírody. V súčasnom období je už podstatná časť obce napojená na skupinový vodovod Nová Bystrica - Čadca - Raková.

V roku 2004 sme zabezpečili dobudovanie vodovodu Korcháň-Trstená a projekčne zabezpečili rekonštrukciu vodovodov v centrálnej časti obce s tým, aby boli napojené na skupinový vodovod vybrané lokality obce v rámci pripravovaného projektu „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“, ktorý má byť financovaný z prostriedkov EÚ.

V roku 2004 sa vypracovával projekt pre stavebné povolenie. V obci Raková projekt rieši výmenu vodovodného potrubia v tých miestnych častiach, kde nebola prevedená rekonštrukcia vodovodu a vybudovanie kanalizačnej siete v obci.

V marci a apríli bolo namontovaných 102 vodomerov podľa požiadaviek občanov. Do výstavby vodovodov Raková Centrum a ZŠ Trstená sa investovalo 2.056.000 Sk, a na

materiál na údržbu a rekonštrukciu vodovodov sme vynaložili cca 500.000 Sk. 2. Miestne komunikácie a verejné priestranstvaVýstavbou inžinierskych sieti je stále veľa miestnych komunikácii rozkopaných a

upravených len provizórne. Je potrebné ešte zabudovať kanalizačnú sieť aby bolo možné realizovať úpravu MK s definitívnou povrchovou úpravou.

V roku 2004 sa vykonávala iba nevyhnutná oprava a údržba miestnych komunikácii pracovníkmi OKVS tak, aby bolo zabezpečené sprístupnenie všetkých častí obce Raková. V roku 2004 sme robili opravy miestnych komunikácií U Kuči, Kajánka, Urbana, Sidora, Hura, Surovky, Matuška, Sihelníka, Do Štrku, Na Fojstvo 2. Rozširovali sme cestu Na Petrovú a Kuchriská, zregulovali potok a spevnili breh Do Smrečka. Cestnými panelmi sme upravili prístupovú cestu na Kubrikovú. Vyčistili a obnovili sme priekopy U Halušky, Hura, Sihelníka, Moravčíka, Gala, Zemana. Osadili sme chýbajúce kanalizačné potrubie a dobetónovali cestu Na Fojstve 1 a zrekonštruovali cestu smerom na UNI-CON. Na opravu a údržbu MK sme vynaložili čiastku cca 634 000 Sk.

3. Verejné osvetlenieV miestnej časti Strýkova a U Sogla sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu na

rozšírenie verejného osvetlenia a v príprave je i projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia Vyšného konca obce. U Maslíka sme vymenili lampy poškodené bleskom, rozšírili VO smerom do Kajánka, Vymenili ističe u Zemana , Hura a na Korcháni prepínacie hodiny. Na opravy a údržbu Vo sme vynaložili cca 160 000 Sk.

3

Page 37: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

4. Miestne hospodárstvoObec vlastní 3 byty pri ZŠ a to 2 b.j. pri ZŠ Trstená a 1 b.j. MŠ Korcháň. V roku 2004 sme

začali prípravné práce na odpredaj 2 bytových jednotiek pri ZŠ Trstená. V roku 2005 je potrebné zabezpečiť prevod vlastníctva na užívateľov.

Obec prenajala nebytové priestory, ktoré má vo svojom vlastníctve. Prenajaté sú tieto objekty: Prevádzka služieb; zdravotné stredisko; sála , vstupné priestory, sociálne zariadenie Kultúrneho domu Jána Palárika; reštaurácia SVADOBKA, CLUB-Bar; predajňa potravín a bufet IBV Rakovka; Kotolňa Kriváč.

V roku 2005 sa uskutočnili zmeny nájomníkov v reštaurácii Svadobka a v predajni a bufete IBV Rakovka.

Všetky objekty obec udržovala v spôsobilom stave pre ich bezproblémovú prevádzku.5. Cintorínske službyV roku 2004 sme ukončili stavbu Dom smútku Raková, V roku 2005 odovzdáme dom

smútku do užívania. Ku komplexnému ukončeniu prístavby cintorína sa dobudujú chodníky k hrobovým miestam. Výstavba domu smútku bola v roku 2004 dofinancovaný z rozpočtu obce Raková formou úveru v sume 2 mil. Sk a z príspevku 300 000 Sk na zabezpečenie vybavenia interiéru od urbáru. Zvon domu smútku zabezpečili ako dar miestni podnikatelia v hodnote 150 000 Sk.

B. ÚSEK TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAB. ÚSEK TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAV roku 2004 prebehla novelizácia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, s účinnosťou od

1.1.2004. Na základe uvedeného obec Raková vydala nové VZN o odpadoch, v ktorom je upravený spôsob úhrady a výška miestneho poplatku za odpady a poplatky za uloženie odpadov na skládky. Miestny poplatok za komunálny odpad sa vyrubuje na osobu a dní. Obec zabezpečila potrebný počet 110 l. smetných nádob a veľkoobjemových kontajnerov, aby boli pokryté potreby celej obce vrátane odľahlých usadlostí v obci.

1. Ochrana vôdV roku 2004 sa pripravovala do užívania časť kanalizačného zberača a kanalizačná sieť

IBV Rakovka. Je potrebné rozbehnúť realizáciu kanalizačných prípojok, aby sa napojili všetky rodinné domy spádovej oblasti kanálu i príslušné organizácie.

Projekčne sa pripravovala kanalizačnú sieť v rámci spoločného projektu Horných Kysúc pre financovanie z Kohézneho fondu EÚ.

2. Ochrana ovzdušiaK ochrane ovzdušia v obci prispieva najmä plynofikácia obce Raková. Sú splynofikované

rozhodujúce účelové budovy i rodinné domy v centrálnej časti obce. Bol spracovaný projekt na plynofikáciu a zateplenie budovy MŠ Fojsto. V súčasnosti je projekt predložený na schválenie spolufinancovania z prostriedkov EÚ.

C. ROZVOJOVÉ PROGRAMY OBCE RAKOVÁC. ROZVOJOVÉ PROGRAMY OBCE RAKOVÁV roku 2004 boli zabezpečované viaceré akcie investičnej povahy. Pokračovalo sa na

rozostavaných stavbách a to: Kanalizačný zberač Čadca - Raková - Staškov - Podvysoká; Vodovod Korcháň - ZŠ Trstená; Dom smútku Raková. Intenzita výstavby na jednotlivých stavbách bola podmienená dostatkom finančných zdrojov. Obec predložila žiadosti o spolufinancovanie z prostriedkov EÚ na projekty rekonštrukcie ZŠ Ústredie a MŠ FOJSTVO.

V členení podľa stavieb v roku 2004 sa zabezpečovali tieto práce:1. Kanalizačný zberač Čadca - Raková - Staškov - PodvysokáKanalizačný zberač je vybudovaný v trase od Nižného Sihelníka až do dvora ZŠ Jána

Palárika. Túto trasu bude potrebné odovzdať do užívania a zabezpečiť realizáciu prípojok na jeho trase. V ďalšej časti bude výstavba realizovaná v rámci projektu „Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Horných Kysúc“.

2. Vodovod Korcháň ZŠ TrstenáStavbu sme ukončili v II. polroku 2004. V roku 2005 je vodovod potrebné

skolaudovať, spustiť do prevádzky a dokončiť prepojenie rozvodov vody a vodovodné prípojky. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov na úseku školstva. Jej dofinancovanie bolo zabezpečené v II. polroku 2004. Stavba podmieňuje prevádzku ZŠ Raková - Trstená. Na rozvody vody sa budú napájať i rodinné domy Pod Zavaleniskami, u Špaldoňa, Rafaji, Mičkove, Pod Poľanou.

3

Page 38: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3. Plynofikácia obce Raková, miestna časť u BlažíčkovNa stavbu bol vypracovaný projekt a vydané stavebné povolenie.4. Dom smútku RakováStavbu sme dokončili v roku 2004. Zrealizovalo sa dokončenie vonkajších omietok a

obkladov, vnútorné podlahy, omietky, obklady, dlažby a montáž zariadení - chladiace boxy, sanitárne zariadenie, zariadenie DS. Stavba bola financovaná prevažne z rozpočtu obce Raková.

5. Plynofikácia kotolne MŠ RakováV roku 2004 sme vypracovali projekt a v záujme ochrany ovzdušia a odstránenia

havarijného stavu kotolne MŠ Raková je potrebné do vykurovacej sezóny 2005/2006 vykonať minimálne plynofikáciu kotolne MŠ Raková Fojstve.

D. ÚSEK SPOLOČENSKEJ NADSTAVBYD. ÚSEK SPOLOČENSKEJ NADSTAVBY1. Úsek kultúrno-spoločenskej činnostiV roku 2004 sme si pripomenuli 182. výročie narodenia významného rodáka obce Jána

Palárika. Na jeho počesť boli organizované pamätné dni jeho narodenia a 37. ročník celoslovenskej súťaže ochotníckych divadelných súborov Paláriková Raková. K zabezpečeniu týchto podujatí obec zabezpečila vhodné podmienky. Nepodarilo sa zabezpečiť prekrytie vstupnej časti KD, úprava javiska a doplnenie svetelného parku.

Obec zabezpečila doplnenie ozvučenia miestnym rozhlasom podľa potreby. V odľahlejších lokalitách sa prehodnotila možnosť zavedenia bezdrôtového rozhlasu.

Doplnil sa knižný fond o požadované tituly v miestnej ľudovej knižnici.V letných mesiacoch sme zorganizovali akciu RAKOVSKÝ AKVAREL, od ktorej sme si sľubovali spopularizovanie obce v rámci Slovenska a založenie obrazového fondu pre budúcu galériu v obci Raková. Bohužiaľ vzhľadom na nezáujem a zaneprázdnenosť pozvaných akademických maliarov a hostí sa táto akcia neuskutočnila.

V roku 2004 boli usporiadané viaceré kultúrno-spoločenské podujatia v obci (Deň matiek, Paláriková Raková, Koncert – Harant Alojz, Vaľánie mája, Deň detí, Memoriál Ľ.Heglasa, Kysucký pohár mladých požiarníkov )

2. Úsek sociálneho zabezpečeniaNa obec bola presunutá agenda opatrovateľskej služby z okresného úradu Čadca. V obci

je veľký počet uchádzačov o zavedenie opatrovateľskej služby. Delimitované finančné prostriedky nevykryli plne skutočnú potrebu. Bude potrebné spoločne s krajským úradom a špecializovanou štátnou správou na tomto úseku riešiť jednotlivé naliehavé prípady.

Pre zabezpečenie úloh na úseku sociálnej starostlivosti obec prostredníctvom komisie sociálno-zdravotnej a príslušných zodpovedných pracovníkov obecného úradu zabezpečovala vyhľadávaciu činnosť a v nevyhnutnom rozsahu riešila jednotlivé prípady v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

3. Úsek školstva a športových činnosti Od 1.7. 2002 prešli všetky základné školy, ich zariadenia a materské školy a ich

zariadenia do zriaďovateľskej kompetencie obcí. Od samotného začiatku delimitácie sú problémy s financovaním ZŠ a MŠ a ich zariadení. Právnu subjektivitu majú ZŠ Ústredie, ZŠ Jána Palárika Raková, ZŠ Trstená, MŠ Raková - Fojstvo. Bez právnej subjektivity je MŠ Korcháň.

V roku 2004 sa podarilo v oblasti kapitálových výdavkov doriešiť zariadenie Kuchyne a jedálne ZŠ Raková a dostavbu vodovodu ZŠ Trstená. Z ekologických stavieb sa pripravil projekt na rekonštrukciu kotolne, zateplenie budovy a výmenu okien MŠ Raková – Fojstvo a zateplenie a výmenu okien ZŠ Ústredie.

3

Page 39: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.1.1.Rozpočet obce na rok 2004 a jeho plnenie

Výdavky 2004 08/2004 12/2004 31.12.2004Bežné 15 540 000 Sk 16 825 000 Sk 16 408 000 Sk 16 168 255 SkKapitálové 3 102 000 Sk 8 520 000 Sk 8 384 000 Sk 8 590 437 SkFinančné 1 040 000 Sk 1 040 000 Sk 1 040 000 Sk 1 040 000 SkCelkom 19 682 000 Sk 26 385 000 Sk 25 832 000 Sk 25 798 693 SkŠkolstvo 13 046 000 Sk 12 757 000 Sk 13 121 000 Sk 14 246 135 SkVýdavky spolu 32 728 000 Sk 39 142 000 Sk 38 953 000 Sk 40 044 828 SkPríjmy 2004 08/2004 12/2004 31.12.2004Bežné 30 728 000 Sk 31 203 000 Sk 32 006 000 Sk 33 411 007 SkKapitálové 0 Sk 5 939 000 Sk 5 849 000 Sk 5 934 177 SkFinančné 2 000 000 Sk 2 000 000 Sk 2 000 000 Sk 2 000 000 SkPríjmy spolu 32 728 000 Sk 39 142 000 Sk 39 855 000 Sk 41 345 184 Sk

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2004.Konečný zostatok úveru bol 9 933 805,90 Sk.V roku 2004 sme čerpali úver vo výške 2 000 000 Sk na výstavbu Domu smútku.Úver sa splácal štvrťročne vo výške 260 000 Sk.

Hospodárenie obce v roku 2004 skončilo s prebytkov v sume 1 331 230,95 Sk. 10 % prebytku t. j. 133 123 Sk sa ponechalo v rezervnom fonde a zbytok sa stal súčasťou príjmu pre tvorbu rozpočtu na rok 2005.

Výdavky na jednotlivé školské zariadenia – právne subjektyZákladná škola Ústredie - výdavky: 9 416 187,50 SkZákladná škola Trstená - výdavky: 2 075 356,50 SkMaterská škola Fojstvo - výdavky: 2 710 356,00 Sk Hospodárenie OKVS v r. 2004 bolo nasledovne:- príjmy celkom r.2004 7 018 408,41 Sk z toho príspevok od obce Raková 2 854 738,00 Sk- výdavky celkom r.2004 7 054 222,90 Sk

3.1.1.Komisie obecného zastupiteľstva

Prácu komisií v roku 2004 hodnotilo 18. obecné zastupiteľstvo z 25.2. 2005. Z hodnotenia vyplynulo, že komisie sa riadne schádzali pravidelne počas celého roka a riadili sa svojím plánom činnosti.

1.1.1.1.Komisia životného prostredia

Komisia životného prostredia pracovala v zložení: František Buček . predseda komisie, Jozef Baculák, František Heglas, Miroslav Ziatek a Gabriela Maslíková – členovia komisie.

V roku 2004 sa komisia zišla celkovo sedem krát. Na prvom zasadnutí vypracovala reláciu o zákaze znečisťovania vodných tokov a o zákaze vypaľovania trávy v jarných mesiacoch, ktorú niekoľkokrát vyhlásil miestny rozhlas. Ako hlavnú úlohu si členovia komisie stanovili sledovanie a bránenie vytváraniu divokých skládok, spoluprácu s OKVS pri kontrole triedenia odpadu podľa harmonogramu vývozu.

3

Page 40: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Na druhom stretnutí komisia vykonala obhliadku dediny a zistila U Matuška divokú skládku fliaš a odpadového dreva., na nižnom konci navážky popola, zeminy a pneumatík. Komisia sa dohodla s OKVS o likvidácii uvedených skládok. Pri kontrole výpustov odpadových vôd skonštatovala, že zabráneniu vypúšťania odpadových vôd zabráni až vybudovanie kanalizácie v celej obci, pričom ale bude potrebné upozorniť občanov na zákaz vypúšťania odpadových vôd a na postup pri čerpaní žúmp.

Spolu s komisiou výstavby sa komisia zúčastnila na obhliadke pozemku U Sihelníka na základe sťažnosti p. F. Byráka. Na súkromnom poľnohospodárskom pozemku KN 12660 zistili nepovolenú skládku guľatiny a zeminy, ktorá patrila píle PSI Raková a P. Kozák, majiteľ firmy bol písomne vyzvaný na odstránenie skládky.

Na ďalšom stretnutí komisie sa členovia zaoberali vypúšťaním močovky z maštalí p. Bukovana a p. Kovalička v časti Nižná Petrová a Trstená, čo môže spôsobiť úhyn rýb v súkromných rybníkoch na Trstenej. Komisia písomne vyzvala občanov, aby prestali vypúšťať odpadové vody do potoka, inak bude začaté priestupkové konanie.

V júni sa členovia komisie zúčastnili brigády zameranej na čistenie okolia vodných tokov v obci.

Na ďalšom stretnutí komisie bola opätovne zistená skládka stavebného odpadu U Matuška a na nižnom konci. Komisia zhodnotila, že nie je nutné tieto skládky likvidovať, nakoľko sa na nich nenachádzal nebezpečný odpad.

Na šiestom zasadnutí sa komisia zamerala opäť na rieku Trsteniarku a skonštatovala, že už nedochádza k vypúšťaniu močovky do rieky.

Na záverečnom zasadnutí komisia životného prostredia vyhodnotila svoju činnosť a pripravila plán práce na prvý polrok 2005.

1.1.1.2.Komisia výstavby, ÚP a PLVH

Komisia pracovala v roku 2004 podľa vypracovaného plánu úloh v zložení: Jozef Golis – predseda, Stanislav Honíšek, Ing. Ján Matyšák, Ing. Zdeněk Tovara, Alojz Matyšák a Mária Chovancová – členovia.

Na prvom zasadnutí 23.2.2004 sa komisia oboznámila s legislatívnymi podmienkami stavebného zákona a zaoberala sa posúdením sťažnosti pána Hromádku. Raková 1019. Za prítomnosti predsedu komisie životného prostredia vykonala obhliadku sporného územia.

V marci (30.3.) za účasti riaditeľa OKVS Miroslava Urbaníka komisia vykonala obhliadku miestnych komunikácií. Výsledky tejto obhliadky boli zakomponované do Plánu opráv a údržby miestných komunikácií v roku 2004.

Na júnovom zasadnutí (9.6.) sa komisia oboznámila so stavom pripravenosti výstavby spoločnej stavby „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Taktiež sa zaoberala prípravou lokalít na IBV a HBV a odporučila zabezpečiť predbežné jednanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov.

V mesiaci júl (14.7.) na svojom zasadnutí odporučila žiadosť pani Serafínovej, Raková 513, v ktorej žiadala kompenzovať výdavky na údržbu bytu odpustením nájomného. Zároveň po obhliadke bytu odsúhlasila náklady na jeho opravu.

Na septembrovom zasadnutí (8.9.) sa komisia sústredila na obhliadku rozostavaných stavieb – Kanalizačný zberač, Dom smútku, vodovod Korcháň. Odporučila zakúpenie prídavného zariadenia na traktor - mulčovača na kosenie priekop miestnych komunikácií v obci.

V októbri (20.10.) opätovne prehodnotila navrhované lokality na IBV a HBV v obci. Komisia previedla obhliadku miestnych komunikácií a skonštatovala, že prevažná časť komunikácií je nvyspravená v zmysle plánu opráv a údržby MK v roku 2004. Upravená bola MK U Halušky – prehĺbená priekopa, MK IBV Rakovka – pri cintoríne, MK U Drozda a MK U Surovky k ihrisku. A v súčasnej dobe sa realizovala úprava MK U Turiaka. Na záver vykonala obhliadku rekonštrukcie CLUB – Baru a odsúhlasila predložené doklady nájomcu p.

4

Page 41: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Alexandra Mendrova. Komisia odporučila OZ schváliť preplatenie rekonštrukcie podľa predložených dokladov.

Záverečné zasadnutie komisie sa uskutočnilo v novembri.

1.1.1.3.Sociálno zdravotná komisia

Komisia pracovala v zložení: Mária Mahútová – predseda, Milada Honíšková, Irena Gerová, Stanislav Grečmal, Anna Hlušková a Pharm. Peter Šuška – členovia.

Komisia v roku 2004 zasadala celkovo desať krát.Na svojich zasadnutiach komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie dávky sociálnej

pomoci v zmysle zákona 125/98 Zb. Z piatich predložených žiadostí odporučila prerokovať na obecnom zastupiteľstve dve žiadosti. Ostatným žiadostiam odporučila nevyhovieť, nakoľko príjem žiadateľov dosahoval životné minimum.

Okrem pravidelných zasadnutí sa komisia zúčastnila osláv Dňa matiek. V priebehu roka komisia navštívila 90 ročnú jubilantku Johanu Turiakovú a odovzdala jej

darček v hodnote 500 Sk. Taktiež navštívili prestárlych občanov nad 90 rokov – Žofiu Goralkovú, Raková 38, Paulínu Blažíčkovú, Raková 986, Veroniku Hromádkovú, Raková 184, Annu Sihelníkovú, Raková 748, Annu Minarechovú, Raková 1102, Františku Lieskovanovú, Raková 66, Magdu Gonekovú, Raková 131, Máriu Vojvodíkovú, Raková 109, Žofiu Bukovanovú, Raková 944 a odovzdali im darčeky v hodnote 300 Sk.

V mesiaci úcty k starším komisia zorganizovala 6.10.2004 v Hasičskom dome stretnutie občanov nad 80 rokov, ktorého sa zúčastnilo 52 účastníkov, z toho 7 občanov z Korcháňa a 27.10.2004 stretnutie občanov vo veku 75 až 80 rokov, na ktoré pozvali 120 občanov. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 74 spoluobčanov, z toho 7 z Korcháňa.

8. decembra komisia navštívila 14 občanov z našej obce, ktorí sú umiestnení v Domovoch dôchodcov v Čadci.

1.1.1.4.Finančná komisia

Komisia pracovala v roku 2004 v nasledovnom zložení: Alojz Kubaška – predseda, František Borot, Ing. Miroslav Mareček, Jozef Surovka, Božena Chabrečková a Martina Gabrišová – členovia komisie. Komisia sa zišla sedem krát.

Komisia sa na svojich zasadnutiach zaoberala:- plnením rozpočtu obce a OKVS Raková- postupom pri riešení vytvorenia priemyselného parku v lokalite pri areáli AVC, a. s.- prevádzkou firmy SOTE, s. r. o., ktorá má prenajatú kotolňu – odporučila opravu strechy

kotolne- platbami nájomného a priebehom platieb miestnych daní a poplatkov – odporučila od

najväčších neplatičov vymáhať platby súdnou cestou- finančným krytím investícií prvým municipálnym úverom, ktorého výška je k 16.6.2004

11 700 000 Sk. Obec tento úver spláca štvrťročne vo výške 260 000 Sk.- správou Ing. Miroslava Marečka o možnostiach čerpania zo štrukturálnych fondov EÚ- nájmom ZŠ Jána Palárika a odporučila zvýšiť nájom tak aby z nájmu bolo možné

vykonať základnú údržbu budov školy- ukončením nájmu p. Kožáka v IBV Rakovka a jeho záverečným vysporiadaním platieb- rozvojovými programami obce- návrhom rozpočtu obce na rok 2005

4

Page 42: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- financovaním školských zariadení v obci v roku 2004- záverečnou správou audítora – predovšetkým časťou nedokončené investície

1.1.1.5.Komisia školstva, kultúry a športu

Komisia pracovala v zložení: Anna Dolná – predseda komisie, Mgr. Mária Bzdilíková, Marián Šuška, Mgr. Alena Hromádková, Viera Urbaníková, Janka Čičová – členovia komisie.

V roku 2004 sa komisia zišla desať krát. Komisia sa schádzala najmä za účelom prejednávania zanedbávania povinnej školskej dochádzky, kde vždy prizývala rodičov záškolákov, ale i žiakov, prípadne študentov. Už pri pätnástich neospravednených vymeškaných hodinách je možnosť navrhnúť pozastavenie výplaty rodinných prídavkov k rukám rodičov, ale v našej obci sa vyskytol prípad i zo 150timi vymeškanými hodinami.

Komisia sa schádzala i za účelom prípravy kultúrno-spoločenských akcií v obci: Palárikovej Rakovej v apríli, Dňa matiek v máji, Dňa detí v júni, koncertu operného speváka Alojza Haranta v auguste. Na týchto zasadnutiach sa komisia venovala zabezpečeniu hladkého priebehu týchto akcií.

3.2. Obecný úrad

Obecný úrad v Rakovej mal na začiatku roku 2004 zamestnancov v tomto zložení:František Broš – starosta obceJozef Surovka – prednostaMária Chovancová – sekretariátGabriela Arendáriková – matrikaŠtefánia Smolková – evidencia obyvateľstvaMartina Golisová a Jarmila Chabrečková – miestne dane a poplatkyMartina Gabrišová – účtovníctvo a rozpočetMilada Honíšková – mzdy a personalistikaIng. Zdeněk Tovara – životné prostredie a investičná výstavbaJana Larišová – Spoločný stavebný úrad pre Rakovú, Staškov a ZákopčieJán Urbánek – pozemkový úsekJana Čičová – školstvo a sociálne veciAnna Vraželová - upratovačkaJán Greňo – domovník, chránené pracovisko pre zdravotne postihnutého občana. V priebehu roka došlo v štruktúre a zložení kolektívu k niekoľkým zmenám. 1. apríla sa

rozbehol projekt ÚPSVR „Aktivačná činnosť nezamestnaných“ a bolo vytvorené jedno verejnoprospešné miesto koordinátora, na ktoré nastúpila Daniela Olešňaníková. 1. mája bol prijatý Ing. Miroslav Mareček, ktorý bol 31. júla vymenovaný za prednostu po odchode pána Surovku do starobného dôchodku. 30. septembra odišla Bc. Jana Čičová pracovať do OKVS ako účtovníčka. 1. októbra sa vytvoril spoločný školský úrad, kde nastúpila RNDr. Edita Brisudová. Od 1. novembra prevzala agendu školstva a sociálnych vecí pani Olešňaníková a 21. decembra odišla do predčasného starobného dôchodku pani Honíšková. Z tohto dôvodu sa na jej miesto vrátila späť na obecný úrad Bc. Jana Čičová, ktorá nastúpila od 1 janára 2005. Poslednou personálnou zmenou bolo prijatie Františka Kullu do pracovného pomeru na pozíciu hlavného kontrolóra obce od 1. januára 2005, čo si vyžadovala novelizácia zákona o obecnom zriadení.

4

Page 43: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Okrem pracovníkov obecného úradu obec zamestnávala 20 opatrovateliek. Do konca roka sa ich počet zvýšil na 24 a taktiež pracovníkov Materskej školy Korcháň, nakoľko táto MŠ nemala právnu subjektivitu. Na začiatku roka na MŠ pracovalo 9 pracovníkov a po zmene kúrenia na elektrické klesol počet pracovníkov o dvoch kuričov.

4

Page 44: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.2.1.Spoločný školský úrad

Od 1.10.2004 bol v našej obci zriadený školský úrad na základe rozhodnutia Krajského školského úradu (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve). Školským úradom môže byť obec, ak je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom najmenej 1000 žiakov alebo aj viaceré obce, ktoré na základe dohody vytvoria spoločný školský úrad, ktorý pre tieto obce zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry.

Základné školy v našej obci majú spolu menej ako 1000 žiakov a preto sme hľadali ďalšie obce v okolí tak, aby sme mohli vytvoriť spoločný školský úrad. Najskôr sme sa chceli dohodnúť s mesto Čadca, aby tieto úlohy vykonával i pre našu obec. Bohužiaľ stretli sme sa s odmietavým stanoviskom. Preto sme požiadali o spoluprácu obce Zákopčie, Staškov a Svrčinovec, nakoľko tieto obce ešte nemali vytvorený školský úrad. Obec Svrčinovec so vstupom do spoločného školského úradu váhal, pretože chcel takýto úrad vytvoriť so susednými obcami Čierne a Skalité. Nakoniec sme oslovili najbližšiu obec, ktorá prejavila záujem o spoluprácu a štvrtou obcou spoločného školského úradu sa stala obec Dunajov.

Po dohode so starostami obcí Zákopčie, Staškov a Dunajov sa vytvoril Spoločný školský úrad so sídlom v Rakovej. Priestory SŠÚ sme vytvorili v ZŠ – Ústredie a samostatnou odbornou referentkou SŠÚ sa stala RNDr. Edita Brisudová.

Finančné prostriedky na činnosť SŠÚ poskytuje Krajský školský úrad v Žiline a na dofinancovaní činnosti úradu sa v budúcnosti budú podieľať i všetky obce SŠÚ.

Odborný zamestnanec SŠÚ zabezpečuje činnosti vo veciach rozhodovania v druhom stupni, v ktorých na prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť, zabezpečuje kontakt s KŠÚ a vykonáva ďalšie činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce.

3.3. Organizácia pre kultúru a verejné služby

Organizáciu pre kultúru a verejné služby založila obec 20.12.1991 ako príspevkovú organizáciu obce Raková. Poslaním tejto organizácie je zabezpečovať úlohy na úseku kultúry a verejných prác v obci v týchto oblastiach:

a) na úseku kultúryb) na úseku čistoty obce a odvozu TKOc) na úseku verejného osvetleniad) na úseku cintorínskych služiebe) na úseku údržby miestnych komunikáciíf) na úseku vodného hospodárstvag) na úseku správy a údržby verejných priestranstiev a dodržiavania trhového poriadkuh) na úseku správy majetku obcei) ďalšia činnosť v zmysle registrovaného predmetu činnosti.

Postupne sa činnosť OKVS od roku 1992 menila. Istý čas dokonca dochádzalo k postupnej redukcii jej činnosti. V posledných rokoch sa náplň práce i jej štruktúra stabilizovala.

K 1.1.2004 v OKVS pracovali: Miroslav Urbaník ako riaditeľ, Gabriela Maslíková, účtovníčka a mzdárka, Katarína Zbořilová, fakturácia a pokladňa, Anna Dolná, knižnica a TKO a v robotníckych profesiách Jaroslav Budoš, Stanislav Grečmal, Štefan Chabreček, Jozef Ľuptovec, Anton Mariňák, Jaroslav Maslík, Ľubomír Petrek, Pavol Poljak, Ján Šuška, Anton Zverec, Milan Zverec, Miroslav Zverec. K 30.9. odišla Gabriela Maslíková a na jej miesto nastúpila Janka Čičová, ktorá sa 31.12. opäť vrátila na obecný úrad. K 1.10. nastúpil

4

Page 45: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Anton Kajánek, k 15.11. odišiel Štefan Chabreček a k 1.12. nastúpili Mária Krištofíková a Pavol Marčák.

Administratíva a knižnica je umiestnená v Kultúrnom dome J. Palárika a samotná prevádzka sa nachádza v areáli neďaleko UNI-CONu.

OKVS má k dispozícii traktor, tri Avie – plachtovú, skriňovú a hydraulickú plošinu, Liazku s nadstavbou na zber TKO, UNC nakladač a osobné autá Škoda 120 a Renault. Vozový park je zastaralý a obec stojí nemalé prostriedky a úsilie na udržanie jeho prevádzkyschopného stavu. Prevádzka sa postupne rekonštruuje, modernizuje a dopĺňa novým strojným vybavením.

3.3.1.Zásobovanie pitnou vodou

V roku 2003 bol opätovne prevzatý obecný vodovod od Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. do správy OKVS. Základnou zmenou pre občana bola zmena fakturačného obdobia na polročný cyklus.

OKVS namontovala vodomer 102 domácnostiam, čím uspokojila všetkých občanov, ktorí zatiaľ vodomer nemali a prejavili oň záujem. Okrem toho prevádzala bežnú údržbu 12 verejných vodovodov v obci, realizovala nové prípojky ďalším občanom a v rámci rekonštrukcie vodovodu vymenila 800 bm potrubia U Matysa.

Pri stanovení ceny vody sa vychádzalo z rozboru nákladov na vodu v roku 2003. Cenu ovplyvňovali najmä:

- nákup vody od SVS, a. s. 1 627 478 Sk- materiál na opravu potrubí 556 651 Sk- rozbory vody 64 470 Sk- mzdové náklady 284 334 Sk- príjem za vodné v roku 2003 1 245 077 Sk

Náklady na výrobu a dodávku 1 m3 vody predstavovali 22.77 Sk. Obecné zastupiteľstvo preto stanovilo cenu vody pre občanov na 14,40 Sk za 1 m3.

3.3.2.Odvoz tuhého komunálneho odpadu

V roku 2004 došlo k zmene systému zberu a odvozu tuhého komunálneho odpadu zo žetónového na systém označovania popolníc nálepkou. Zvoz TKO sa preorientoval na pravidelný trojtýždňový cyklus a už nebol obmedzovaný počtom plných popolníc. V kombinácii so separovaným zberom, ktorý zostal zachovaný sa kalendár zvozu upravil tak, že v prvom týždni bol zvoz TKO, v druhom zvoz skla a v treťom plastov. Dvakrát do roka bol veľkoobjemový zber a zber nebezpečného odpadu.

V roku 2003 boli náklady na odvoz, uskladnenie, separovanie TKO a nebezpečného odpadu 1 124 338 Sk, avšak príjem bol iba 604 265 Sk. Preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo pre rok 2004 zvýšiť poplatok z 80 a 120 Sk na 200 Sk na osobu.

3.3.1.Práca miestnej knižnice

Miestna ľudová knižnica v Rakovej je umiestnená v budove Kultúrneho domu Jána Palárika. Má rozlohu 73 m2 a v evidencii má 12 688 zväzkov. Z toho je:

- odborná literatúra pre dospelých 2 530 zväzkov- krásna literatúra pre dospelých 4 741 zväzkov- odborná literatúra pre deti 856 zväzkov- krásna literatúra pre deti 4 561 zväzkov .

4

Page 46: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Knižnica utvára a sprístupňuje knižničný fond vrátane dokumentov miestneho významu a okrem poskytovania základných knižnično-informačných služieb v roku 2004 zorganizovala 16 besied s deťmi predškolského a školského veku.

V priebehu roka navštívilo knižnicu 5 985 občanov, ktorí si vypožičali 14 057 kníh, z toho:- odbornej literatúry pre dospelých 708 zväzkov- krásnej literatúry pre dospelých 3 122 zväzkov- odbornej literatúry pre deti 2 326 zväzkov- krásnej literatúry pre deti 6 501 zväzkov- periodík 1 400 periodík

Zápisné na rok bolo 5 Sk pre deti a 20 Sk pre dospelých a dôchodcovia mali zapožičiavanie kníh počas celého roka zdarma. V roku 2004 bolo zaregistrovaných 538 čitateľov z našej obce.

3.3.2.Ostatné činnosti OKVS

Významnou úlohou OKVS je správa a údržba majetku obce. V tomto roku sa okrem bežnej údržby verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu rozšírilo verejné osvetlenie smerom Do Kajánka.

Na cintoríne sa predĺžila sieť spevnených chodníkov k hrobovým miestam, upravilo okolie hlavného kríža a previedla sa jeho rekonštrukcia a v rámci budovania nového Domu smútku sa položila nová vodovodná prípojka a pracovníci OKVS pomáhali i pri dokončovaní interiéru a úprave jeho okolia.

V rámci údržby 50 km miestnych komunikácií, ktoré má v správe naša obec pracovníci opravovali cesty na viacerých miestach, predovšetkým kamennou drťou z Lopušných Pažití. Vybudovali cestu U Zemana, k rodinnému domu pani Zemaníkovej, zregulovali potok Do Smrečka, čistili od krovín a prehlbovali viaceré priekopy a zrekonštruovali cestu smerom k UNI-CONu.

V zime okrem odhŕňania snehu z MK a chodníkov pri štátnej ceste OKVS udržiavala ľadové ihrisko vytvorené v priestoroch Areálu zdravia. V lete rekonštruovali a natierali oplotenie areálu FK Polom a dobudovali malé trávnaté ihrisko na Korcháni.

Významná pomoc OKVS obci je i v kultúrnej oblasti, kde sa podieľala na organizovaní 37. ročníka Palárikovej Rakovej, vystúpení v KD J. Palárika ako i tradičných podujatí Deň detí a Váľanie mája.

Na svoju činnosť OKVS v roku 2004 vynaložila 7 054 200 Sk a príjem mala 7 018 000 Sk. Hlavným zdrojom príjmu bola dotácia obce 2 855 000 Sk, nájomné 548 000 Sk, poplatky za vodu 1 705 000 Sk, odvoz TKO 1 032 000 Sk a tržby za ostatné služby občanom a organizáciám.

3.4. Subjekty s majetkovou účasťou obce

3.4.1.Skicentrum Korcháň, s. r. o.

Obec Raková je 100 % vlastníkom spoločnosti. Skicentrum Korcháň, s. r. o. zabezpečuje prevádzku lyžiarskeho vleku v miestnej časti Korcháň. Obec sa snaží udržať túto pre obec stratovú spoločnosť predovšetkým preto, lebo si uvedomuje, že tento vlek môže byť dobrým základom pre rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti. Konateľom spoločnosti je Ing. Zdeněk Tovara.

4

Page 47: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.4.1.Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.Na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR

z 30.8.2002 došlo k bezodplatnému prevodu 26 617 kusov akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 Sk zo Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na obec Raková. Zmluva o prevode nadobudla platnosť 5.12.2003.

K 31.12.2004 obec vlastnila 26 617 kusov kmeňových akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v menovitej hodnote akcie 1 000 Sk, čo predstavovalo 0,579 % podiel z emisie.

3.4.1.Dexia banka Slovensko, a. s.Obec Raková využila možnosť stať sa akcionárom vtedy ešte Prvej komunálnej banky, a.

s. V roku 1995 zakúpila 2 akcie v menovitej hodnote akcie CP 10 000 Sk a v roku 1996 20 akcií v rovnakej menovitej hodnote. Tieto akcie obec vlastní i v roku 2004 a prinášajú jej každoročne do rozpočtu výnosy z divident. Prvá komunálna banka a. s. sa premenovala na Dexia banka Slovensko, a. s.

K 31.12.2004 stúpla menovitá hodnota jednej kmeňovej akcie na 12 000 Sk. 22 akcií, ktoré vlastní obec Raková predstavovalo 0,021 % podiel z emisie banky.

V tejto banke má obec i municipálny úver, ktorým pokryla viaceré investičné akcie v obci.

3.5. Združenia s účasťou obce

3.5.1.Euroregión Beskydy

Euroregión Beskydy vznikol dňa 18. februára 2000 v Rajczi (Poľská republika), kde bola podpísaná Zmluva o slovensko-poľskom spoločenstve pod názvom EUROREGIÓN "Beskydy" medzi združeniami Región Beskydy so sídlom v Žiline (Slovenská republika) a Region Beskidy so sídlom v Bielsku-Biała (Poľská republika).

Po vzájomnej dohode, v záujme rozšírenia spolupráce na českú stranu Beskýd, bola dňa 9. júna 2000 vo Frýdku-Místku podpísaná nová Zmluva o slovensko-poľsko-českej spolupráci pod názvom EUROREGIÓN "Beskydy" so združením Region Beskydy so sídlom vo Frýdku-Místku (Česká republika).

Podpísaním týchto zmlúv sa vytvoril základ pre napĺňanie myšlienky primátorov miest a starostov obcí na realizáciu cezhraničnej spolupráce v samospráve na vyššom stupni, pretože táto sa do vzniku euroregiónu realizovala predovšetkým na individuálnej spolupráci jednotlivých miest a obcí.

Na území euroregiónu o rozlohe 3900 km2 žije v 14 partnerských mestách a 119 obciach 780 tis. obyvateľov. Prirodzenými administratívnymi centrami a zároveň sídlami euroregiónu v členských štátov sú Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek.

Členskú základňu EUROREGIÓNU "Beskydy" zo slovenskej strany tvoria mestá a obce okresov Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Námestovo. Rozloha územia EUROREGIÓNU "Beskydy" je 1559 km2 (23,0 % rozlohy Žilinského kraja), počet ľudí žijúcich na tomto území je 266 934 (38,5 % obyvateľov Žilinského kraja), čo predstavuje hustotu osídlenia 171,2 obyv./km2 (Žilinský kraj - 102,2 obyv./km2).

4

Page 48: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Členmi euroregiónu z okresu Čadca sú 2 mestá - Čadca a Turzovka a 12 obcí - Čierne, Dunajov, Klubina, Klokočov, Korňa, Makov, Oščadnica, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov a Svrčinovec. Počtom obyvateľov (71 302) to predstavuje 76,82 % podiel z okresu.

Dňa 9.11.2004 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Regiónu Beskydy v obci Terchová, ktoré prerokovalo správu o činnosti združenia, hospodárení a schválilo rozpočet a plán činnosti na rok 2005. V rámci odbornej časti sa prezentovali Agentúra regionálneho rozvoja v Žiline, Žilinská univerzita a Slovenský živnostenský zväz.

3.5.1.Združenie miest a obcí Kysúc

Združenie miest a obcí Kysúc združuje mestá a obce regiónu Kysúc. Obec Raková sa aktívne zúčastňuje práce v tomto združení. Všetky regionálne združenia zastrešuje Združenie miest a obcí Slovenska.

3.5.1.Kysucká kultúrna nadácia

Nadácia má svoje sídlo v Bratislave. Okrem iných akcií v priebehu roka Nadácia oceňuje počas Novoročného koncertu v Dome kultúry v Čadci významných rodákov a obyvateľov regiónu cenou Osobnosť Kysúc. Ďalšou významnou akciou je Ples Kysučanov poriadaný v Bratislave za účasti zástupcov z Kysúc ako i našich rodákov pôsobiacich v Bratislave.

3.5.1.Regionálne vzdelávacie centrum Martin

RVC v Martine slúži na vzdelávanie pracovníkov a volených predstaviteľov samosprávy. Pracovníci našej obce sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané predovšetkým na zmeny v legislatíve.

4

Page 49: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.6. Voľby a referendá v roku 2004

3.6.1.Voľba prezidenta

Voľby prezidenta SR boli vyhlásené na deň 3. apríla 2004. Nakoľko v prvom kole nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu druhé kolo volieb bolo vypísané na 17.4.2004.

V obci Raková boli vytvorené tri volebné okrsky s volebnými miestnosťami:Volebný okrsok č. 1 – Kultúrny dom Jána Palárika – Pamätná izba Jána PalárikaVolebný okrsok č. 2 – Obecný úrad Raková – zasadacia miestnosťVolebný okrsok č. 3 – Základná škola Raková – miestnosť na prízemí ZŠ.Do okrskových volebných komisií delegovali členov HZDS, KDH, SDKÚ, SMER, SNS,

KSS, Petičné výbory za nezávislého kandidáta na prezidenta SR Doc., JUDr. Ivana Gašparoviča a Jána Králika.

Výsledky volieb 1. kolo:Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu

Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1 299 1 283 1 177 3 759Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané obálky 630 629 367 1 626Počet odovzdaných obálok 630 629 367 1 626Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 619 621 362 1 602

1. Bernát Stanislav Ing. 1 2 1 42. Bútora Martin Doc., PhDr. 14 8 8 303. Gašparovič Ivan Doc., JUDr., CSc. 208 183 97 4884. Kalman Jozef RSDr. 2 1 0 35. Králik Ján Ing., CSc. 1 2 1 46. Kubík Július 2 5 2 97. Kukan Eduard JUDr. 63 62 45 1708. Mečiar Vladimír JUDr., Dr. h. c. 271 279 171 7219. Mikloško František RNDr. 13 45 14 7210. Roman Ľubomír Mgr. Art.- vzdal sa kandidatúry 0 0 0 011. Schuster Rudolf Ing., PhD. 44 32 22 9812. Šesták Jozef Ing., PhD. 0 2 1 3

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

Výsledky volieb 2. kolo:Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu

Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1 294 1 286 1 176 3 756Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané obálky 544 549 328 1 421Počet odovzdaných obálok 544 549 328 1 421Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 539 547 324 1 410

1. Gašparovič Ivan Doc., JUDr., CSc. 273 249 145 6672. Mečiar Vladimír JUDr., Dr. h. c. 266 298 179 743

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

4

Page 50: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.6.1.Referendum

Referendum bolo vyhlásené na deň 3. apríla 2004. V obci boli vytvorené tri okrsky pre referendum s miestnosťami na hlasovanie:

Okrsok č. 1 – Kultúrny dom Jána Palárika – vestibulOkrsok č. 2 – Obecný úrad Raková – sobášna miestnosťOkrsok č. 3 – Základná škola Raková – miestnosť na prízemí ZŠ.Do okrskových komisií delegovali členov HZDS, KDH, SDKÚ, SMER, KSS, SNS.Referendová otázka znela: Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?

Výsledky referenda:Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu

Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie 1 301 1 283 1 178 3 762Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 541 528 324 1 393Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 541 528 324 1 393Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 539 521 324 1 384Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 2 7 0 9Počet odpovedí na otázku ÁNO 509 472 297 1 278Počet odpovedí na otázku NIE 30 49 27 106

3.6.1.Voľby poslancov európskeho parlamentu

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu boli vyhlásené na deň 13.6.2004. Oproti predchádzajúcim voľbám bol vytvorený štvrtý volebný okrsok pre miestnu časť Raková – Korcháň. Dôvodom bola nízka účasť voličov v predchádzajúcom období na voľbách, nakoľko táto časť je od centra vzdialená v priemere 6 km a cez dni voľna do tejto oblasti premáva autobusová doprava len v minimálnom rozsahu.

Pre tieto voľby boli vytvorené okrsky s miestnosťami na hlasovanie takto:Okrsok č. 1 – Kultúrny dom Jána Palárika – Pamätná izba Jána Palárika

pre miestne časti Bukovina, U Blažíčka, U Hura, U Kajánka, U Krištofa, U Kuči, U Maslíka, U Matúška, U Mačiska, U Podmoly, U Sidora, U Surovky, U Urbana, U Vražla, U Vrobľa, U Špora

Okrsok č. 2 – Obecný úrad Raková – zasadacia miestnosťpre miestne časti Fojstvo 1,2, Prílohy, U Halušky, U Miča, U Skákaly, U Turiaka, U Tutky

Okrsok č. 3 – Základná škola Raková – miestnosť na prízemí ZŠpre miestne časti Kohútove, Kuchriská, Kykuľa, Petrová, Postalka, Stodolčiská, Trstená, U Baloňa, U Drozda, U Furmaníka, U Gala, U Kukoľa, U Matysa, U Moravčíka, U Sihelníka, U Smrečka, U Škrabáka, Za Groň, Za Sihlami, U Zemana

Okrsok č. 4 – Materská škola Korcháň pre miestne časti Bednárka, Bzdivonka, Dlhá, Kukoľanka, Kopčisko, Korcháň, Kubríková, Kurajka, Mičkové, Pod Jedľou, Preľač, Starelina, Strýkova, U Križka, U Rafaji, U Repčáka, U Sogľa, U Školníka, U Špaldoni, Záhrbík, Zavaleniská, Ďadíková.

Do okrskových volebných komisií delegovali členov SMER, Koalícia SNS a PSNS, ĽS-HZDS, Koalícia HZD a ĽÚ, KDH, KSS, SDKÚ.

5

Page 51: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Výsledky volieb:Okrsok č.

1Okrsok č.

2Okrsok č.

3Okrsok č.

4Spolu

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov 1 012 1 067 1 102 600 3 781Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 101 192 147 115 555Počet odovzdaných obálok 101 192 147 115 555Počet platných odovzdaných hlasov spolu 98 192 147 111 548Počet platných odovzdaných hlasov jednotlivým politickým subjektom:Strana maďarskej koalície 0 1 0 0 1Aliancia nového občana 2 3 5 1 11Slovenská demokratická a kresťanská únia 12 39 24 21 96Maďarská federalistická strana 0 0 1 0 1Živnostenská strana Slovenskej republiky 0 0 0 0 0Demokratická únia Slovenska 0 1 0 0 1Komunistická strana Slovenska 1 6 5 2 14Slobodné fórum 1 3 3 0 7Koalícia Slovenská národná strana, Pravá Slovenská národná strana 0 6 3 4 13Slovenská ľudová strana 0 2 0 3 5AKTÍVNE ŽENY - OS Slovenska 0 0 0 1 1SMER (tretia cesta) 24 33 14 10 81Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 41 50 46 53 190Kresťanskodemokratické hnutie 16 34 41 14 105Koalícia Hnutie za demokraciu, Ľudová únia 1 12 5 2 20Občianska konzervatívna strana 0 2 0 0 2Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike 0 0 0 0 0

5

Page 52: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

3.7. Žilinský samosprávny kraj

3.7.1.História

Územie Žilinského kraja patrilo od stredoveku až do roku 1923 do stolíc Liptov, Orava a Turiec, západná časť s okresmi Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca bola v Trenčianskej stolici. Roku 1949 vznikol Žilinský kraj, ktorý mal vo svojom obvode i okresy Považská Bystrica a Ilava, dnes súčasti Trenčianskeho kraja. Zanikol v roku 1960.

V júli 1996 bol Žilinský kraj opätovne obnovený zákonom NR SR č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V súčasnosti je toto územie začlenené v rámci územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Žilinského samosprávneho kraja.

V roku 2001 dali občania Slovenskej republiky samosprávnym inštitúciám vyšších územných celkov v priamych voľbách po prvýkrát mandát spravovať v ich mene verejné záležitosti.

Vzniku Žilinského samosprávneho kraja predchádzalo obdobie reformy verejnej správy a nová organizácia štátu. Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 4.7.2001 schválila zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a zákon č.303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do zastupiteľstiev vyšších územných celkov a voľbu ich predsedov, ktoré sa konali 1.12.2001. V Žilinskom samosprávnom kraji sa ich zúčastnilo 112 067 voličov, čo predstavovalo 23,5 % z celkového počtu 520 637 voličov. Svojimi právoplatnými hlasmi rozhodli o zložení 52 členného krajského parlamentu.

Druhé kolo volieb, ktoré prebehlo 15.12.2001 rozhodlo o predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, ktorým bol na základe 44 605 právoplatných hlasov zvolený PaedDr. Jozef Tarčák. Okres Čadca zastupujú poslanci ŽSK Ján Dodek, PhDr. Milan Gacík, Ing. Jozef Grapa, Ing. Štefan Holeščák, Ing. Ján Husár, Ing. Marián Masnica a Mgr. Jozef Vilček.

3.7.1.Symboly Žilinského samosprávneho kraja

Symboly Žilinského samosprávneho kraja, ktorými sú erb, vlajka a pečať boli prijaté uznesením zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 27. marca 2002 č.5/2002.

Erb Žilinského samosprávneho kraja je členený na štyri polia čerpajúce z erbov historických vyšších samosprávnych celkov. Kraj sa rozkladá na časti územia historickej Trenčianskej stolice, ktorej súčasťou bol kedysi aj región Žiliny a Kysúc a na území historickej Liptovskej stolice, Turčianskej stolice a Oravskej stolice.

V prvom zelenom poli je dvojitý kríž z erbu Žiliny, pochádzajúceho z 13.storočia. Na odlíšenie od mestského erbu je toto znamenie sprevádzané dvoma jedľovými vetvičkami. Tento motív, ktorý sa vyskytuje vo viacerých starých obecných pečatiach, okrem iného aj v najstaršej pečati Čadce z roku 1734, zastupuje región Kysúc. Zlato-zelené sfarbenie má svoj pôvod v historickom erbe Žiliny. V druhom modrom poli je zlatou korunou prepásaný strieborný smrek, vyrastajúci zo strieborného skalnatého brala, derivát erbu niekdajšej Liptovskej stolice, udelený roku 1680. V treťom modrom poli tri zlatostredé a zlatokališné ruže, strieborná prevýšená dvoma červenými. Tento heraldický motív korení v erbe niekdajšej Turčianskej stolice, udelený jej roku 1709. Vo štvrtom zelenom poli nad strieborným zvlneným pruhom kráčajúci zlatý medveď v striebornej zbroji je heraldický motív erbu niekdajšej Oravskej stolice udelený v roku 1669.

5

Page 53: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Vlajka má podobu raz deleného a raz v jednej tretine od žrde štiepeného listu, ktorého polia sú sfarbené žlto – zeleno – modro – červeno. Pomer strán je 3:2.

Pečať je okrúhla uprostred s erbom samosprávneho kraja s kruhopisom ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ.

5

Page 54: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

4. Štátna správa

V rámci reformy verejnej správy došlo v roku 2004 k viacerým zmenám úradov. V tohoročnom zápise som sa zameral na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresnú vojenskú správu, Okresný súd a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, kde som rozobral i správu o vývoji trestnej činnosti na reritóriu okresu Čadca.

4.1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Národný úrad práce – Okresný úrad práce v Čadci bol zriadený zákonom NR SR č. 386/1996 Z. z. o zamestnanosti ako verejnoprávna inštitúcia na zabezpečovanie ústavného práva občanov na zamestnanie. Dňa 1. januára 2004 v rámci reformy nadobudol účinnosť zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorým sa zriadili Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, územné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň sa zrušil Národný úrad práce ako verejnoprávna inštitúcia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci začal svoju činnosť 1.1.2004. Došlo k zlúčeniu Okresného úradu práce a odboru sociálnych vecí a rodiny Obvodného úradu v Čadci. Nový úrad je rozpočtovou organizáciou štátu.

4.2. Okresná vojenská správa

Dňa 1.10.2003 ukončila svoju činnosť Okresná vojenská správa v Čadci. Agendu OVS prevzala Územná vojenská správa v Žiline, ktorá započala svoju činnosť v priestoroch bývalej OVS v Žiline a bola zriadená pre celé územie Žilinského kraja.

Dňa 1.4.2004 sa ÚVS v Žiline presťahovala z priestorov na Námestí M. R. Štefánika do objektu Kasární Jozefa Gabčíka na Rajeckej ceste.

Územné vojenské správy majú na starosti evidenciu a odvody brancov, nástup odvedencov na základnú vojenskú službu a náhradnú civilnú službu a agendu vojakov v zálohe.

K zlúčeniu OVS v Žilinskom kraji do ÚVS Ministerstvo obrany SR prikročilo v rámci reformy obrany štátu, kde sa predpokladá postupná profesionalizácia armády a zrušenie základnej vojenskej služby do roku 2006.

4.3. Okresný súd v Čadci

Predsedníčka súdu bola JUDr. Amália Pauerová a podpredsedom JUDr. Milan Gylánik. V rámci agendy súd riešil najmä občianskoprávnu agendu, obchodnú agendu, agendu vo veciach maloletých detí a súdnych chránencov, dedičskú agendu, exekučnú agendu, vydávanie platobných rozkazov a trestnú agendu.

4.4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci

Na základe reorganizácie Policajného zboru boli od 1.1.2004 zlúčené Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci a Okresný úrad justičnej polície PZ v Čadci do jedného subjektu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci.

V budove OR PZ v Čadci sídli vedenie OR PZ, Úrad justičnej a kriminálnej polície, Okresný dopravný inšpektorát pre okres Čadca, správne služby odboru poriadkovej polície – evidencia občianskych preukazov a pobytu obyvateľstva a evidencia zbraní a streliva.

5

Page 55: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Riaditeľ OR PZ Čadca prijíma v čase od 14.00 do 17.00 hod. každú prvú stredu v mesiaci občanov s ich sťažnosťami a podnetmi na zlepšenie policajnej práce. Občanom sú k dispozícii na doručenie podnetov o páchaní trestnej činnosti schránky dôvery umiestnené na budove OR PZ Čadca, na všetkých budovách OO PZ v okrese, ale aj v Obchodnom dome Terno v Čadci.

V súvislosti s organizačnými zmenami k 1.1.2004 došlo aj k úprave riadiacich funkcií. Vznikom úradu justičnej a kriminálnej polície sa vytvára nová forma organizácie na úseku trestného konania, keď pod jednotné vedenie sa dostávajú všetky zložky integrujúce na výsledkoch pri objasňovaní trestných činov.

Ako špecifikum je vyňatá dopravná polícia na úseku dokumentovania trestných činov v súvislosti s dopravnými nehodami a prevádzkou na pozemných komunikáciách – spadá po úsek trestného konania. Hlavná úloha – činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – kontrolná i preventívna, ďalej evidencie vodičov a motorových vozidiel a vydávanie cestovných dokladov.

Poriadková polícia sa v svojej činnosti zameriava na prvotný kontakt s občanom, ochranu verejného poriadku, odhaľovanie, objasňovanie priestupkov, spolupráca na úseku odhaľovania páchateľov trestných činov . Na úseku evidencií – evidencie obyvateľov, identifikačných dokladov, zbraní a streliva – nielen evidovať ale aj kontrolovať.

Zo správy o vývoji trestnej činnosti na teritóriu okresu vyberám:Vývoj kriminality v policajnom okrese Čadca má od roku 2001 narastajúci trend.

V hodnotenom období evidujeme 2410 trestných vecí, zvýšený o 324 prípadov, z ktorých bolo objasnených 1259, čo je nárast oproti minulému roku o 42 prípadov. Zvýšil sa počet trestných vecí násilnej, majetkovej a ekonomickej povahy. Pokles nastal u trestných činov lúpeží a u krádeží motorových vozidiel.

Násilná kriminalita: Na úseku násilnej kriminality nastal nárast trestnej činnosti v porovnaní s minulým rokom. Najviac trestných činov bolo ublížení na zdraví, ďalej to boli trestné činy lúpežných prepadnutí, vydieraní a mravnostnej trestnej činnosti.

Majetková kriminalita: Majetková kriminality mala v roku 2004 narastajúci trend. Evidujeme nárast o 214 trestných činov. Predmetom záujmu páchateľov krádeží vlámaním boli predovšetkým obchody.

Ekonomická kriminalita: Na úseku ekonomickej kriminality evidujeme nárast v nápade. Celková objasnenosť bola 54,6%.

Drogová kriminalita: Počas roka 2004 evidujeme v policajnom okrese Čadca 18 trestných činov na úseku drogovej kriminality. Boli zaznamenané vo zvýšenej miere prípady pestovania rastlín – konope siate o ktoré je v našich podmienkach najväčší záujem medzi mladistvými. Tvrdé drogy doposiaľ zaistené neboli. Bolo vykonaných 6 preventívno – bezpečnostných akcií zameraných na prechovávanie a užívanie drog, pohostinstvách a nočných podnikoch na základe čoho bolo realizovaných 6 skutkov prechovávania drog.

Organizovaná kriminalita: Organizovanú kriminalitu v policajnom okrese v hodnotenom období neevidujeme. V boji s organizovanou kriminalitou bola úzka spolupráca s OHK v rámci okresu v súvislosti s trestnou činnosťou prevádzačstva a s policajtmi kriminálnej polície z ČR.

Trestná činnosť súvisiaca so štátnou hranicou: V roku 2004 bol zaznamenaný v policajnom okrese nápad 5 trestných činov v súvislosti so štátnou hranicou. Táto trestná činnosť nepatrí medzi sledované úseky OR PZ v Čadci, operatívnu činnosť vykonávajú špeciálne prezidiálne útvary. Poznatky sú odstupované operatívnym pracovníkom Národnej jednotky boja proti nelegálne migrácií.

Páchatelia a obete trestnej činnosti.Páchatelia trestnej činnosti: Z objasnených 1259 prípadov spáchali recidivisti 163

skutkov, čo je podiel na páchaní 13%. Podiel prvotrestaných sa v roku 2004 zvýšil. Pomerne vysoký podiel na celkovej kriminalite evidujeme u mládeže. Pretrváva vysoký podiel páchateľov z radov nezamestnaných, kde evidujeme 752 nezamestnaných z celkového počtu 1297 páchateľov čo je 58%. V porovnaní s minulým obdobím je to nárast o 3%. Na

5

Page 56: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že jedna z hlavných príčin páchania kriminality je sociálny aspekt.

V zložení a štruktúre páchateľov ekonomickej trestnej činnosti prevládajú osoby v aktívnom veku, v prevažnej väčšine muži. Najväčší podiel majú nezamestnaní – 44%, podnikatelia – 30%, osoby netrestané – 68% (prvopáchatelia), recidivisti 7% a ekonomická trestná činnosť páchaná osobami maloletými a mladistvými sa vyskytovala iba výnimočne.

Obete trestnej činnosti: Najrizikovejšie kategórie osôb poškodených trestnou činnosťou sú podnikatelia, živnostníci, staršie osoby, deti a mládež a osoby pod vplyvom návykových látok. Najviac násilných trestných činov je páchaných v nočnej dobe v piatok a sobotu. Najviac majetkových trestných činov evidujeme počas turistickej sezóny a v mesiacoch november a december.

Počas celého roka boli prijímané viaceré opatrenia na eliminovanie trestnej činnosti násilnej, majetkovej a ekonomickej povahy, kde boli vykonávané viaceré akcie za účelom pátrania po páchateľoch trestných činov a po odcudzených veciach a motorových vozidlách

Pátranie po osobách a veciach: V roku 2004 bolo vykonané pátranie po 178 hľadaných osobách. Vypátraných bolo 111. V porovnaní s minulým obdobím došlo k zvýšeniu vydaných príkazov na zatknutie z dôvodu zavedenia skráteného vyšetrovania, hlavne na osoby pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. Ide prevažne o osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú na území Českej republiky a o pomoc bola požiadaná i Národná ústredňa INTERPOL. U nezvestných osôb bol zaznamenaný dôvod skrývania sa pred svojimi príbuznými a u maloletých bol dôvodom nezvestnosti zlý prospech a nezáujem o školu. Mladiství opúšťajú školu a rodinu z dôvodu predstavy o lepšom živote a dievčatá v snahe vykonávať prostitúciu.

Dopravno-bezpečnostná situácia, verejný poriadok v porovnaní s rokom 2003 Dopravná nehodovosť: Na cestách v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto bolo

zaznamenaných 1118 DN, čo je o 41 viac ako v roku 2003. Evidujeme pokles v počte usmrtených osôb o 2, ťažko zranených o 12 a nárast ľahko zranených o 4.

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bol smer a spôsob jazdy, porušenie základných povinnosti vodiča, neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti a nesprávne predchádzanie. V 76 prípadoch bol zistený u vinníka DN alkohol.

Najviac DN bolo zaznamenaných na cestách I. triedy 263, II. triedy 234 a III. triedy 208 a na ostatných komunikáciách 476. Najväčší nápad DN bol v mesiaci decembri 89 a v septembri 84. Najväčšie následky boli v mesiaci december, 3 osoby usmrtené a 13 ľahko zranených.

Najčastejší výskyt DN v týždni evidujeme v piatok 196 DN, sobotu 164 a štvrtok 161. Cez deň dochádza k DN najčastejšie v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod.

Na eliminovanie jednotlivých druhov dopravných priestupkov boli prijaté opatrenia na úseku výkonu špeciálnych kontrol, kde mesačne vykonávali policajti ODI 2 vlastné špeciálne kontroly zamerané na zisťovanie alkoholu u vodičov a na správanie sa nemotorových účastníkov v cestnej premávke a vodičov motorových vozidiel k týmto účastníkom. Zvlášť boli prijaté opatrenia na výkon dohľadu nad bezpečnosťou cestnej premávky počas LTS.

Verejný poriadokV roku 2004 nedošlo v policajnom okrese k hromadnému narušeniu verejného poriadku.Najviac priestupkov evidujeme proti majetku, proti verejnému poriadku a občianskemu

spolunažívaniu a na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V priebehu roka 2004 boli vykonané špeciálne akcie, kde bolo zisťované podávanie

alkoholických nápojov osobám mladších ako 18 rokov. Najviac akcií bolo vykonaných v okresných mestách.

Pri ochrane verejného poriadku je veľmi dobrá spolupráca s mestskými políciami Čadca a KNM. Uličná trestná činnosť má vzrastajúci trend, hlavne v mestách Čadca a KNM, kde evidujeme zvýšený počet majetkových trestných činov.

Najväčší nárast evidujeme u drobnej pouličnej kriminality a to hlavne u ostatných krádeží a u krádeží vlámaním do motorových vozidiel.

5

Page 57: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

5. Významné návštevy, rodáci, osobnosti

Rok 2004 začal pre našu obec smutnou správou. 6. januára náhla zomrel akademický maliar Milan Mravec. Opustil nás v deň svojich 66 narodenín. Ohromné množstvo prítomných na jeho poslednej rozlúčke svedčí, že to bol nielen uznávaný umelec ale aj dobrý človek. Nechýbali tu i jeho rodáci z Rakovej, ktorých prišiel plný autobus. S rozlúčkovým prejavom vystúpil za prezidentskú kanceláriu J. Leikert, starosta obce František Broš a akademický maliar Pavol Muška. Za rodnú Rakovú mu zaspievali členky folklórnej skupiny v kysuckých krojoch. Na pohrebe sa zúčastnil i prezident SR Rudolf Schuster a množstvo významných osobností.

5.1. Verejné uznania a pochvaly obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 26.5.1995 schválilo Štatút obce Raková, ktorý umožňuje udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

Čestné občianstvo obce Raková, Cena obce Raková, Cena starostu obce Raková a Odmena.

Čestné občianstvo obce Raková zatiaľ nebolo udelené žiadnemu občanovi.Cena obce Raková bola udelená:- Turistickému klubu Polom Raková – 10.2.1997- Miestnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov Raková – 21.6.2001 – pri

príležitosti 40. výročia založenia organizácie- Obci Majcichov – 19.4.2002 – za rozvíjanie družobných vzťahov a uchovávanie

tradícií Jána Palárika.Cena starostu obce Raková bola udelená:- Viliamovi Beňovi - 10.2.1997 – za záchranu života- Michalovi Horeckému z Majcichova- Stanislavovi Grečmalovi- Ľudovítovi Kováčikovi- Magde Paštrnákovej- Márii Bukovanovej- Irene Maslíkovej- Miroslavovi Ďuricovi – 19.4.2002.

5

Page 58: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

6. Hospodárske a sociálne pomery

Oblasť obchodnej činnosti na území obce Raková upravuje všeobecne záväzné nariadenie. Toto stanovuje podmienky a povinnosti, ktoré musia právnické a fyzické osoby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať. Obec vedie evidenciu prevádzok podnikateľských subjektov v obci. V roku 2004 podľa prehľadu siete služieb a obchodu eviduje obec 63 prevádzkových jednotiek.

V obci je jediná reštaurácia ALKO, ktorá podáva stravu v priebehu celého týždňa a nachádza sa v strede obce, pri nákupnom stredisku COOP Jednota. Pohostinstiev, hostincov, bufetov, bystier, občerstvení a barov je až 14. Všetky podávajú čapované pivo a ostatné alkoholické nápoje, nikto z nich nekrachuje, naopak pribúdajú každoročne ďalšie. Bohužiaľ ich úroveň a kvalita poskytovaných služieb až na málo výnimiek nespĺňa vysoký štandard. Ubytovanie poskytuje niekoľko podnikateľov na Korcháni a rekreačné zariadenie Dolina.

Sieť obchodov s potravinami je pomerne dobrá, prevažujú takzvané „garážové“ prevádzky (vytvorené v nebytových priestoroch rodinných domov), ktorých je 5 a ich majitelia si tieto obchodné priestory len veľmi pozvoľna vylepšujú. Väčšie predajne potravín má COOP Jednota. Týchto je 6 a nachádzajú sa v budovách postavených ešte za socializmu spravidla našimi občanmi v akcii „Z“.

Ďalšími predajňami s potravinami v obci sú predajňa zmrzliny pri hasičskej zbrojnici a pekáreň v budove cirkevnej školy. Sieť obchodov dopĺňa novinový stánok, lekáreň Veronika, dve kvetinárstva, butik, drogéria, rozličný tovar, stavebniny a uhoľné sklady pri železničnej stanici, predajňa lesníckej techniky, železiarstvo, predajňa náhradných dielov a autopríslušenstva a dve predajne obilia a krmovín.

Služby pre motoristov ponúka jeden pneuservis a tri autoservisy. Okrem toho máme dve kaderníctva, poštu, dve kamenárstva, výkup druhotných surovín, elektroopravovňu a niekoľko autodopravcov.

Z výrobných podnikov je najvýznamnejší strojársky podnik AVC, a. s. Okrem toho je tu podnik na výrobu molitanových výrobkov MOLITAS, výrobňa vianočných ozdôb NATALER, plastových vaní CA PLAST, päť drevovýrob a poľnohospodársky podnik UNI CON.

V obci pôsobia viacerí remeselníci, ktorí ale nemajú oficiálne prevádzky a ponúkajú svoje služby prevažne v stavebníctve ale i v iných oblastiach.

6.1. AVC, a. s., Čadca, závod Raková

Počiatky vzniku strojárskej výroby v Čadci sú spojené s výrobou vodných púmp v roku 1944. Od roku 1958 pracovala firma ako jeden zo závodov firmy TATRA., výrobcu nákladných automobilov. Po privatizácii v roku 1992 sa stala súkromnou akciovou spoločnosťou s názvom AVC, a. s.

Súčasná výrobná náplň je orientovaná na výrobu komponentov a montážnych celkov pre automobilový priemysel a to pre nákladné automobily, traktory, poľnohospodárske a stavebné stroje.

V roku 2004 bol predsedom predstavenstva In. Peter Ondro. Zastupovaním generálneho riaditeľa bol poverený obchodný riaditeľ Ing. Jaroslav Lipták. Dňa 30. novembra na Mimoriadnom valnom zhromaždení došlo k navýšeniu základného imania spoločnosti vstupom nového akcionára Penta Investments Limited.

V priebehu roku došlo k navýšeniu jedincových pracovníkov o 38 na 398, réžijných pracovníkov o dvoch na 146 a k zníženiu technicko-hospodárskych pracovníkov o 31 na 124 osôb. Celkovo k 31.12.2004 pracovalo vo firme 668 pracovníkov. Priemerný mesačný zárobok sa zvýšil o 3000 Sk na 16 397 Sk oproti predchádzajúcemu roku.

5

Page 59: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

7. Výstavba a zmeny charakteru obce

Naša obec svojou polohou je predurčená na dynamický rozvoj bytovej výstavby, má výhodnú polohu na výstavbu priemyslu, predovšetkým v oblasti okolo areálu AVC, a. s., ako i rozvoj cestovného ruchu na Korcháni.

V roku 2004 bolo skolaudovaných 18 nových rodinných domov a 5 rekonštrukcií starších rodinných domou s vybudovaním podkrovnej bytovej jednotky. Taktiež bola skolaudovaná hala určená na skladové priestory na Korcháni.

Obec vydala stavebné povolenia na výstavbu ďalších 11 rodinných domov a 8 prestavieb.V oblasti podnikania sa započala výstavba jednej novej predajne v centre obce, rozšírenie

rybničného hospodárstva na Trstenej a modernizácia haly na výkrm hydiny v areáli UNI-CONu.

Obec započala s výstavbou odvodňovacieho rigolu U Maslíka a III. etapy vodovodu IBV Korcháň.

Prebrali sme od štátu školské budovy vo veľmi zlom stave. Preto sme sa rozhodli urobiť v prvej etape rekonštrukciu, zateplenie budovy a výstavbu novej plynovej kotolne v MŠ Fojstvo a prestavbu a zateplenie ZŠ Ústredie. V roku 2004 sme dali vypracovať stavebné projekty a požiadali sme prostredníctvom grantu o dotáciu na tieto stavby z fondov EÚ.

5

Page 60: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

8. Školstvo

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sa uskutočnil proces presunu kompetencií z Okresného úradu v Čadci na obec Raková na úseku školstva k 1.7.2002.

Tento presun sa uskutočnil na základe delimitačných protokolov a do správy obce sa odovzdal všetok majetok týchto školských zariadení:

Základná škola – ÚstredieZákladná škola – TrstenáZákladná škola Jána PalárikaMaterská škola – FojstvoMaterská škola – Korcháň.Základným problémom fungovania školských zariadení v roku 2004 bolo financovanie ich

prevádzky. V rámci transformácie školstva v Slovenskej republike došlo k zmene financovania škôl,

čoho dôsledkom je nielen v našej obci nedostatok finančných prostriedkov. Zmenou financovania školských zariadení núti štát zriaďovateľov pristupovať k racionalizačným opatreniam. Snahou obce v roku 2004 bolo zachovať základné a materské školy v pôvodnom rozsahu a preto boli školy nútené hľadať predovšetkým rezervy vo vlastných rozpočtoch.

Na obecnej školskej rade 14.10.2004 sa konštatovalo, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2004 vo výške 13 201 000 Sk sú nedostačujúce a na školám bude do konca roka chýbať 1 637 000 Sk.

Veľkú úľavu v napätých rozpočtoch škôl prinieslo „rozpustenie“ rezervy Ministerstva školstva na konci roku a preto mohli školy rozpočtový rok 2004 skončiť s minimálnym schodkom, ktorý pokryla obec zo svojho rozpočtu.

8.1. Základná škola – Ústredie

Najväčšou školou v našej obci je ZŠ – Ústredie. Túto školu v školskom roku 2003/2004 navštevovalo 385 žiakov (200 chlapcov a 185 dievčat). 1. až 4. ročník navštevovalo 97 chlapcov a 65 dievčat rozdelených do 7 tried a 5. až 9. ročník navštevovalo 133 chlapcov a 120 dievčat v 12tich triedach. V škole bol zriadený i školský klub detí, ktorý v dvoch oddeleniach navštevovalo 39 detí.

V rámci projektu schváleného MŠ SR v tomto školskom roku pokračovali triedy 5.A, 6.A, 7.A a 8.A vo vyučovaní s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovací proces bol doplnený o nepovinné predmety cvičenia z matematiky v 8.A triede, pohybová príprava v 5., 6., 7. a 8. ročníku, anglický jazyk v 3.A triede a náboženskú výchovu v 1. až 4. ročníku. V 7.B, 7.C a v 9.A bolo vyučovanie roršírené o fyziku a v 8.B a v 8.C o matematiku.

Činnosť školy v školskom roku 2003 / 2004 35 zamestnancov a to pedagogickí zamestnanci: Mgr. Štefánia Vokálová - riaditeľka školy, Mgr. Ľudmila Borotová – zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Anna Bebejová, Mgr. Milada Bozová, Mgr. Marcela Budošová, Mgr. Anna Bukovanová, Mgr. Miriam Bzdilíková, Mgr. Jana Comorková, Mgr. Anna Čajdová, Mgr. Helena Dlhopolčeková, Helena Gašperáková, Mgr. Jozef Haviar, Mgr. Jana Hostinská, Mgr.Sidónia Hrtúsová, Mgr. Anna Kajánková, Mgr. Mária Krompachová, Mgr. Anna Plešivčáková, Mgr. Jozefína Poláčiková, Ivan Roštár, Mgr. Drahomíra Serafínová, Mgr. Mária Slezáková, Mgr. Dana Stranovská, Mgr. Peter Škoviera, Mgr. Miroslava Truchlá, Daniela Kurková – vychovávateľka, Veronika Medlenová – vychovávateľka. Účtovníctvo zabezpečovali Mgr. Ivana Staníková a Anna Basová. O prevádzku školy sa starali školník Jozef Varsavík, upratovačky Marta Cisáriková, Anna Durajová, Anna Novotná, Anna Petráková, Marta Streličáková a kurič Ignác Hanulák.

6

Page 61: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

8.1.1.Prospech, správanie a dochádzka žiakov školy

Z celkového počtu 385 žiakov (200 chlapcov, 185 dievčat) neprospeli v závere minulého školského roka 4 žiaci. Všetci neprospievajúci žiaci robili opravnú skúšku, po absolvovaní ktorej prospeli. Neprospievajúci žiaci boli z 5 .-9. roč.

Samé jednotky v 2. - 4. ročníku dostalo 20 žiakov (21,28 %) a v 5. - 9. ročníku 16 žiakov (6,32 %) čo celkovo predstavuje 36 žiakov (10,37 %).

Priemery za triedy sa v 2.- 4.ročníku v 1.polroku pohybovali v intervale od 1,72 do 2,25 a v 2.polroku od 1,81 do 2,17. V 5.- 9.ročníku v 1.polroku v intervale od 1,76 do 2,95 a v 2.polroku od 1,72 do 2,49. Celkovo možno konštatovať že sa prospech v porovnaní s prvým polrokom zlepšil.

Dňa 24. novembra 2004 ŠŠI Žilina vykonala v rámci tematickej inšpekcie testovanie žiakov 5.ročníka z prírodovedy a 9.ročníka z matematiky a 28.mája 2004 ŠŠI vykonala testovanie žiakov 4.ročníka z prírodovedy.

Percento úspešnosti 5.A 5.B 5.C 9.A 4.A 4.B v teste: 79,83 % 73,26 % 74,41% 53,81% 87.54 % 78,24 %Výsledky žiakov našej školy v teste boli lepšie než bol priemer v Žilinskom kraji.Na polročnej klasifikačnej porade škola správanie žiakov hodnotila kladne. Darilo sa

eliminovať negatívne prvky v správaní našich žiakov. Žiaľ, v druhom polroku došlo k čiastočnému zhoršeniu. V závere školského roka za nevhodné správanie počas vyučovania i cez prestávky, vulgárne vyjadrovanie, fyzické napadanie spolužiakov a neospravedlnené vymeškané hodiny boli zo správania udelené 3 znížené známky druhého stupňa a 4 žiakom pokarhanie riaditeľkou školy.

Za príkladné správanie, vzornú dochádzku, pozoruhodné aktivity a mimoriadne činy viacerým žiakom i triednym kolektívom boli v závere školského roka udelené pochvaly a hmotné odmeny - celkovo 52. Obsahom prevažnej väčšiny pochvál boli pozoruhodné výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach.

Veľa žiakov našej školy sa vyznačuje citlivým prístupom k starým a chorým ľuďom, k spolužiakom, zveľaďujú školské prostredie a pod.

Počet vymeškaných hodín za školský rok 2003/2004 bol v I. polroku 9834 hod. (25,48 hod. na 1 žiaka) a v II. polroku 12467 hod. (32,38 hod. na 1 žiaka) čo spolu predstavuje 22301 hod. (57,86 hod. na 1 žiaka).

Žiaci 9.A majú najhoršiu dochádzku (Ø 53,70 hod. na žiaka). Vymeškali 3,05 - krát viac hodín ako žiaci 3.A (Ø 17,58 hod. na žiaka) triedy, ktorí mali najlepšiu dochádzku a 1,8-krát viac ako v I. polroku. Dochádzka sa veľmi zhoršila po prijímacích skúškach. Vysoký počet vymeškaných hodín negatívne ovplyvňuje aj prospech.

S 0 vymeškanými hodinami v 1. až 4. ročníku bolo 17 žiakov (12,88 %) s v 5. až 9. ročníku 17 žiakov ( 6,72 %), celkovo je to 34 žiakov ( 8,83%).

V školskom roku 2003/2004 ukončilo 33 žiakov v 9.ročníku a 1 žiak v 8. ročníku. Na študijné odbory s maturitou bolo prijatých 24 žiakov (70,6 %) a 10 žiakov (29,4 %) nastúpilo na stredné odborné učilištia. Dvaja žiaci šiesteho ročníka odišli študovať na osemročné gymnázium.

6

Page 62: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

8.1.2 Práca s talentovanými žiakmi

„Nesľubuj, že vykonášnehonos sa, že si vykonal,ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili“J.A.Komenský

V školskom roku 2003/2004 viacerí žiaci našej školy (vďaka kvalitnej príprave obetavých učiteľov) obhájili popredné pozície v súťažiach i predmetových olympiádach v rámci okresu i kraja.

Z úspechov vyberáme: PrednesZuzana Švábiková 7.A – 3. miesto v obvodovom kole v prednese poézie a prózy, 1.

miesto v okresnej súťaži a 2. miesto v krajskom kole v prednese povesti „Šaliansky Maťko“, Kristína Nekorancová 3. A –1. miesto v obvodovom kole a 3. miesto v okresnom kole v prednese poézie a prózy, Matúš Cisárik 4. A- 2. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole v prednese rozprávky „Rozprávkové vretienko“, Kristína Slezáková 4. B-1. miesto v okresnom kole v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“, Ivana Repčáková 6.A – 2. miesto v okresnom kole v prednese rozprávky „Rozprávkové vretienko“

Žiakov pripravovala: J. Poláčiková.

Matematické súťažeOkresné kolo matematickej olympiády: Andea Turiaková 4. B -1. miesto, Kristína

Slezáková 4. B - 2. miesto, Matej Papík 4. B - 3. miesto, Petra Vojvodíková 8. A – 1. miesto, Rastislav Baška 6. A-5. miesto

Okresné kolo matematickej súťaže „Pytagoriáda“: Andrea Turiaková 4. B - 2. miesto, Pavol Poljak 6. A - 4. miesto, Ján Buček 8. A -7. miesto, Martin Heglas 8. A – 7. miesto, Peter Goralka 6. A –17. miesto

Do medzinárodnej súťaže „Matematický klokan“ sa zapojilo 42 žiakov, z ktorých 14 úspešní riešitelia získali veľké diplomy a 4 najúspešnejší aj perá. Sú to žiaci: Andea Turiaková 4. B, Ján Buček 8. A, Petra Vojvodíková 8. A, E.Lieskovanová 8. A

Úlohy celoslovenského korešpodenčného seminára „Maks“ úspešne riešili dve dvojice žiakov zo 4. B ( Kristína Slezáková a Andrea Turiaková, Tomáš Baránek a Matej Papík) a 3 žiaci z ročníkov 5.- 8.( Michaela Turiaková 5. B- Zuzana Byráková 6. A, Ján Buček 8. A )

Žiakov pripravovali: M. Bozová, M. Krompachová, Š. Vokálová.

Geografická olympiáda: Ivana Repčáková 6.A – 4. miesto v okresnom kole, Eva Lieskovanová 8.A – 1. miesto v okresnom kole a 14. miesto v krajskom kole, Michal Lieskovan 8. A – 2. miesto v okresnom kole a 17. Miesto v krajskom kole, Petra Vojvodíková 8.A - 3. miesto v okresnom kole a 19. miesto v krajskom kole, Ján Buček 8.A – 8. miesto v okresnom kole, Ivana Repčáková 6.A – 4. miesto v okresnom kole, Ladislav Čišecký 6.A – 8. miesto v okresnom kole, Peter Arendárik 6.A –11. miesto v okresnom kole, Veronika Lieskovanová 5.A – 10. miesto v okresnom kole, Pavla Nekorancová 5.A – 11. miesto v okresnom kole, Vanda Comorková 5.C – 24. miesto v okresnom kole

Žiakov pripravovala: A. Bebejová.

Fyzikálna olympiáda: Jana Mináriková 9.A – 7. miesto v okresnom koleŽiačku pripravoval: J. Haviar.

6

Page 63: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Výtvarno-literárna súťaž - Tvoríme knihu „O zvieratkách píšeme radi, sú to naši kamaráti“: Gabriela Bojková a Lucia Jurčová zo 7.C –1. miesto v okresnom kole , postup do celoštátneho kola (zaujímavý text a pútavé ilustrácie)

Výtvarná súťaž „Civilná ochrana očami detí“: Lucia Jurčová 7.C – 3. miesto. Žiačkypripravovala: S. Hrtúsová.Výtvarná súťaž „Valentínske slniečko“ - ocenené práce v okresnom kole: Matúš

Cisárik 4.A, Jana Mináriková 9.A, Kolektív žiakov 1.B, Kolektív žiakov ŠKD U GalaŽiakov pripravovali: S. Hrtúsová, M. Bzdilíková, D. Kurková

Olympiáda v nemeckom jazyku: Ján Buček 8.A – 4. miesto v okresnom kole, Ivana Repčáková 6.A – 2. miesto v okresnom kole

Žiakov pripravovala:Ľ.Borotoá

Biblická olympiáda: Katarína Olešňaníková 7.A,Eva Maslíková 7.A, Kristína Mravcová 7.B -10. miesto v okresnom kole

Žiakov pripravovala: M.Budošová

Prírodovedná súťaž „Rastliny a zvieratá našich lesov“: Michaela Vraželová, Michaela Mravcová, Dominika Rebrošová, Vanda Comorková, Ivana Čičová, Dominika Novotná z 5.C – 12. miesto v okresnom kole

Žiakov pripravovala:H.Gašperáková

Športové súťažeMariana Najdeková 6.A – 4. miesto v okresnom kole -maratónNatália Konečná 8.A, Eva Turiaková 8.A, Michaela Bednáriková 8.A, Terézia .Kováčiková

8.B, Petronela Šusteková 7.A, Eva Maslíková 7.A - 1.miesto v obvodovom kole a 2. miesto v okresnej lige vo volejbale starších žiačok

Žiakov pripravovala: H.DlhopolčekováDružstvo – Marek Bednárik 5.C, Marek Bukovan 5.C,Peter Bednárik 6.A, Pavol Poljak

6.A,Peter Goralka 6.A, Patrik Kotuľa 6.B, Matúš Pohančeník 4.A - 1. miesto v okresnom kole a účasť v krajskom kole malého futbalu mladších žiakov

Starší žiaci sa v obvodovom kole v malom futbale umiestnili na 2. miesteV okresnom kole vo vybíjanej sa žiaci 3.-4.roč. umiestnili na 4. miesteŽiakov pripravoval: I.RoštárDružstvo žiakov 6.A – Peter Arendárik, Rastislav Baška, Zuzana Byráková, Ladislav

Číšecký, Marek Mravec, Pavol Poljak – v obvodovom kole prírodovednej súťaže „Poznáš Kysuce?“ sa umiestnili na 1. a 2. mieste

Žiakov pripravovala: H.Dlhopolčeková

V minulom školskom roku pracovali žiaci v nasledovných krúžkoch: geografickom (viedla Anna Bebejová), volejbalovom (Helena Dlhopolčeková), zdravotníckom (Helena Gašperáková), stolnotenisovom (Jozef Haviar), folklórnom (Jozefína Poláčiková).

8.1.3. Činnosť školského parlamentu Aj v školskom roku 2003/2004 pokračoval vo svojej činnosti školský parlament, ktorý

má už niekoľkoročnú tradíciu.ŠP tvoria poslanci, volení zástupcovia triednych kolektívov z ročníkov 3-9. Má

vypracovaný svoj štatút. Poslanci pracovali v piatich výboroch pod vedením svojich predsedov. Každý triedny kolektív sa snažil zvoliť do parlamentu žiaka s dobrým prospechom, príkladným správaním, ktorý dokáže bezproblémovo komunikovať a prezentovať kolektív navonok, dokáže presadzovať jeho požiadavky a problémy, informovať kolektív o náplni a záveroch jednotlivých zasadnutí.

6

Page 64: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Poslanci ŠP zverejňovali informácie o činnosti v nástennom okienku vo vestibule budovy školy. Školský parlament zasadal 1 x mesačne. Na zasadnutiach bolo zastúpené i vedenie školy a zúčastňovali sa ich pedagógovia, ktorí s poslancami pravidelne spolupracovali (p. uč. P. Škoviera, H. Gašperáková, M. Bozová, J. Comorková).

Každé zasadnutie malo vopred vypracovanú konkrétnu náplň rokovania, realizovať sa mohli všetci prítomní poslanci. Títo tlmočili rôzne návrhy, podnety, problémy svojich kolektívov a hľadali spoločné riešenia. V záujme humanizácie školy, snahy komunikovať so žiakmi, hľadať v spoločnom dialógu tie najvhodnejšie riešenia, vzájomne sa rešpektovať, vážiť si jeden druhého, sme dosiahli veľa pozitívneho. Žiaci nadobudli pocit zodpovednosti za vykonávanú funkciu a priamo sa zúčastňovali na organizácii mnohých vydarených školských aktivít. (Zbery druhotných surovín, Školský karneval, Deň detí, Mikulášske posedenia, Európsky deň rodičov a škôl, estetizácia školského prostredia, prezentácia v školskom časopise…). Prejavovali záujem o prácu a radosť z čiastočných úspechov ich motivovala k ďalšej aktívnej činnosti. Naši poslanci nám pomohli riešiť mnohé problémy, ktoré sa vyskytli nedodržaním zásad školského poriadku. Prispievali k tvorbe a ochrane životného prostredia a rozvoju environmentálnej výchovy, protidrogovej prevencie a výchove k manželstvu a rodičovstvu.

Našim spoločným záujmom je cítiť sa čo najlepšie v prostredí školy, dbať na poriadok a čistotu, dobré medziľudské vzťahy a urýchlene hľadať riešenie tých problémov, ktoré nám zdarnú spoluprácu maria. Trávime spoločne nemálo času s cieľom na jednej strane odovzdať čo najviac vedomostí, skúseností, poznatkov, na druhej strane ich čo najviac získať. Je preto nutné vedieť sa vzájomne počúvať, rešpektovať, hľadať kompromis. Formou zastupiteľskej demokracie a prostredníctvom školského parlamentu sa nám určite i v budúcnosti podarí dosiahnuť užší kontakt, väčšiu dôveru a lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky našej školy.

Najväčšiu zásluhu na kvalitnej činnosti školského parlamentu má p. uč. J. Co-morková, ktorá spoločne s predsedom a členmi výboru pripravovala program zasadnutí.

Vedenie školy rešpektovalo opodstatnené pripomienky a podnetné návrhy poslancov.

8.1.4.Materiálno-technická oblasť

Pri odstraňovaní závad, skvalitňovaní pracovných podmienok školy a dopĺňaní kabinetov modernejšími pomôckami škola nemohla počítať s pridelenými financiami štátneho rozpočtu. Limit týchto finančných prostriedkov v rozpočtovom roku 2004 by síce postačil na vykrytie prevádzkových nákladov a mohli by sa aj kúpiť nové pomôcky, ale vzhľadom na nedostatočné množstvo mzdových prostriedkov, sa musela časť z nich presunúť na mzdy zamestnancov. Od školského roku 1996/1997 sa začal realizovať projekt „Vyučovanie nemeckého jazyka od 1.ročníka“ a s prechodom týchto tried na II.stupeň, po príchode žiakov z malotriednej ZŠ Raková-Trstená dochádza k zvýšeniu počtu tried o 3 (6.,8.,9.roč.) a následne nárast o 4 (3,7) učiteľov. Pre týchto učiteľov automaticky podľa prideleného normatívneho financovania na žiaka chýbajú mzdové prostriedky.

V uplynulom školskom roku a v priebehu prázdnin sa škola orientovala hlavne na odstraňovanie vznikajúcich závad v triedach, zriadenie počítačovej učebne a prerobenie novej triedy pri telocvični. Realizovalo sa vybrúsenie a napastovanie parketových podláh vo všetkých triedach, vymaľovanie 4 tried (aj sokle), nástrek radiátorov, obklad okolo umývadiel, plávajúca podlaha v počítačovej učebni. prípojka na počítače, prebúranie priečky a vytvorenie učebne pri telocvični a v miestnosti pre upratovačky sa vymenila podlaha a vymaľovala sa. Vymenili sa troje dvere, zakúpili pomôcky na zemepis a matematiku, na prírodopis a prírodovedu a na cudzie jazyky, dejepisné mapy, keramická tabuľa, rysovacie pomôcky na matematiku a pomôcky do telocvične.

Z rozpočtu školy sa ďalej zakúpila tlačiareň, mreže do počítačovej učebne, vysávač s tepovačom, kosačka na trávu a elektrický bojler.

Ako hmotné dary škola dostala vysavač, magnetofón, lopty, neónky-6 ks, svietidlá - 2 ks, el. ohrievače- 2 ks, 9 ks volejbalových lôpt, 11 ks kalkulačiek, 11 ks puzdier, 15 ks starších

6

Page 65: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

počítačov, materiál na 13 stolíkov pod počítače, 60 ks stromčekov (20-jedľa, 40-smrekovec) a sedaciu súpravu.

V rámci projektu informatizácie škôl „Infovek“ škola dostala 6 ks počítačov.Sponzory darovali škole spolu 73 600 Sk.

8.1.5.Spolupráca s ostatnými výchovnými činiteľmi

V priebehu školského roku 2003/2004 škola úzko spolupracovala s rôznymi výchovnými činiteľmi a ďalšími organizáciami.

Spolupráca s Obecným úradom v Rakovej:pri príležitosti MDD zorganizovali zábavné aktivity pre žiakov našej školy a vecnými

cenami odmenili najúspešnejších žiakov v predmeto-vých súťažiach a olympiádach, pri príležitosti detského karnevalu pán starosta venoval žiakom sladkosti do súťaží a na

rodičovský ples cenu do tomboly,pri príležitosti osláv 182. výročia narodenia Jána Palárika sa konali v našej obci oslavy

spojené so súťažnou prehliadkou ochotníckych divadelných súborov. Žiaci našej školy sa podieľali na kultúrnom programe a spolu s vyučujúcimi sa zúčastnili sprievodu obcou a kladenia vencov k pamätnej tabuli na mieste jeho rodného domu ako aj pri buste pred kultúrnym domom. Žiaci 9.ročníka spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka boli na večernom divadelnom predstavení.

pri príležitosti Dňa Zeme a pred oslavami Palárikovej Rakovej žiaci našej školy organizovali brigády na úpravu obce (čistenie priestorov okolo autobusových zastávok, zdravotného strediska, OÚ, ...),

pán starosta F.Broš a pán Ľ.Kováčik sa zúčastnili II. Európského dňa rodičov a škôl,OÚ pomohol prebúraním priečky k vytvoreniu novej triedy.Spolupráca s rodičmiVeľmi dobrá bola spolupráca s členkami výboru ZR, ktoré sa snažili maximálne vychádzať

škole v ústrety. Spoluprácu môžeme zhrnúť nasledovne:na zasadnutiach výboru ZR predkladajú vedeniu školy požiadavky rodičov na školu, ktoré

sa spoločne s vedením školy riešili,zorganizovali rodičovský ples a ziskom prispeli k zakúpeniu keramickej tabule do

počítačovej učebne,zakúpili rysovacie potreby do kabinetu matematiky,zúčastnili sa burzy výrobkov a výtvarných prác žiakov školy,pripravili darčekové prekvapenie na Mikuláša,sladkosťami prispeli na MDD a zúčastnili sa školskej oslavy,zakúpili odmeny pre najkrajšie masky na školský karneval,pani I.Harciníková – členka výboru ZR vedie aerobik v telocvični školy –pre matky žiakov

a učiteľky,v spolupráci s vedením školy organizovali II. Európsky deň rodičov a škôl,pani A. Križeková (predseda ZR) sa zúčastnila posedenia s pedagogickými

zamestnancami pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Ďalšia spolupráca:pán Ľ.Kováčik a pán Oravec predvádzali činnosť požiarnej jednotky pri zásahu.

Oboznamovali žiakov o použití požiarnej techniky, o obsluhe jednotlivých zariadení, čerpadiel, odsávacích zariadení používaných pi odsávaní jedovatých plynov. Besedovali so žiakmi o príčinách požiarov, o použití hasiacich prístrojov a zamedzení požiarov,

Pán kaplán Duraj -Orientácia v teréne -beseda so žiakmi 7.A, praktická ukážka v prírode,s členmi dopravnej polície – premietanie videofilmu na tému Zdravie a bezpečnosť na

cestách, besedy na témy : Alkohol za volantom, Výstroj cyklistu, Príčiny dopravných nehôd,s MŠ v Rakovej: – prednáška - A. Bukovanová pre rodičov predškolákov, - účasť detí MŠ na školskom karnevale, - beseda vyučujúcich v 1.ročníku s predškolákmi, deň otvorených dverí

6

Page 66: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

so zamestnancami Pedagogicko – psychologickej poradni v Čadci –vyšetrenie žiakov, poradenská činnosť pri práci so žiakmi s poruchami správania a učenia,

spolupráca so ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí z Českej republiky- účasť riaditeľky školy na folklórnych slávnostiach uvedenej obce , výmena skúseností oboch škôl prostredníctvom internetu,

žiaci 8.A triedy (vyučujú sa Nj od 1.ročníka) pokračujú v korešpondenčnom kontakte s nemeckou školou v Stockstadtu (neďaleko Frankfurtu nad Mohanom),

spolupráca s CVČ v Čadci pri organizovaní predmetových súťaží a olympiád.Zviditeľňovanie školy na verejnosti:prezentovanie akcií a úspechov školy v regionálnej tlači Kysuce a Kysucké noviny,školský časopis „Školské oko“,dni otvorených dverí, Európsky deň rodičov a škôl,prezentácia úspechov žiakov formou násteniek a „Galérie našich najlepších“,kultúrne programy pre verejnosť,Tradície školy: a) pre žiakov - Školský parlament, Mikuláš, vianočná besiedka, karneval, MDD, lyžiarsky

a plavecký výcvik, Turnaj o pohár riaditeľky školyb) pre učiteľov - posedenie s dôchodcami z príležitosti Dňa učiteľov, Novoročná

kapustnica, Koncoročný guláš, stretnutia s partnerskou školou z Českej republiky. Spolupráca so ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí-ZŠ Raková a ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí uzatvorili v školskom roku 2002/2003 dohodu o

vzájomnej spolupráci. Dohoda je považovaná za jednu z ciest k postupnej starostlivosti o mnohostranné vzťahy a má vytvoriť priestor pre kreatívne idey. Zatiaľ sa uskutočnili dve družobné stretnutia kolektívov pedagogických zamestnancov, po jednom na pôde každej školy. Našou snahou bolo priblížiť priateľom z ČR našu školu, obec, ale i charakter Kysúc. Podobne to bolo i z ich strany. Spoločné posedenia patrili vzájomnej výmene skúseností, poznatkov všetkých pedagógov. Stretnutí sa zúčastnili aj správcovia oboch farností, ktorí pri prehliadkach kostolov poskytli prítomným odborný výklad zameraný na sakrálne stavby. Vedenia oboch škôl sa stretli ešte 3-krát a udržiavajú kontakt prostredníctvom internetu.

Žiaci 8.A triedy – v apríli 2002 nadviazali korešpodenčný kontakt s nemeckou školou v Stockstadtu (neďaleko Frankfurtu nad Mohanom). Adresy získali zaujímavým spôsobom. V Rakovej totiž pristál na jednom strome balón s lístkami, na ktorých boli adresy detí z tejto školy. Balóny vypúšťali žiaci zo Stockstadtu pri príležitosti otvorenia nového oddychového centra v areáli školy. Boli sme jediná škola, ktorá sa ozvala. Žiaci uvedenej triedy sa vyučujú nemecký jazyk od 1.ročníka a tak si svoje vedomosti preverujú v praxi. Od vyučujúcich naša škola dostáva rôzne propagačné materiály o ich meste i obrazovú reportáž z osláv v škole. Vzájomné kontakty pomáhajú pri rozširovaní slovnej zásoby žiakov tejto triedy a potvrdzujú dôležitosť ovládania cudzích jazykov od najútlejšieho veku.

8.2. Základná škola – Trstená

V školskom roku 2004/2005 navštevovalo školu 59 žiakov v 4 ročníkoch.V tomto školskom roku pracovalo v škole 6 pedagogických zamestnancov – 4 učiteľky, 2

vychovávateľky. Jedna vyučujúca je nekvalifikovaná, študuje v 4. ročníku Pedagogickú Fakultu v Banskej Bystrici. Ostatní pedagogickí zamestnanci boli kvalifikovaní pre svoju prácu. Okrem 6 interných pedagógov, vyučovali Náboženskú výchovu 3 externe kvalifikovaní katechéti.

Z nepedagogických zamestnancov pracovala jedna zamestnankyňa – školníčka a upratovačka na 35 hod týždenne, druhá upratovačka na 25,5 hod týždenne. Prácu účtovníčky vykonávala Mgr. Ivana Staníková od januára 2004 do 10. apríla 2005 na polovičný úväzok. Počas vykurovacej sezóny pracoval na 1,5 úväzok kurič dôchodca, od marca 2005, po racionalizačných krokoch mu bol úväzok znížený na 1,2 úväzok.

6

Page 67: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Počet tried a žiakov: 1. roč.: 14 žiakov 8 chlapcov 6 dievčat2. roč.: 12 žiakov 3 chlapci 9 dievčat, integrovaný 1 chlapec a 1 dievča3. roč.: 20 žiakov 6 chlapcov 14 dievčat4. roč.: 13 žiakov 4 chlapci 9 dievčatŠKD malo 2 oddelenia, 2 kvalifikované vychovávateľky. V dvoch oddeleniach ŠKD

pracovalo 42 detí.Škola má 4 samostatné učebne, jedna samostatná učebňa je pre 1. oddelenie ŠKD, 2.

oddelenie ŠKD bolo v učebni 1. ročníka. Škola nemá telocvičňu. V nepriaznivom počasí sa Tv vyučuje na školskej chodbe, v priaznivom počasí vonku, na školskom dvore a v okolitej prírode. Pomôcky pre všetky ročníky a všetky predmety mala a má škola sústredené v jednom kabinete. Vedúcou kabinetu bola p. vych. Bc. Kullová.

Škola má vybudovanú aj jedáleň, no nemá vlastnú vývarovňu. Stravu (obedy) privážala p Hajduková, ktorá pracuje u nás ako upratovačka priestorov ŠKD.

V uplynulom šk. roku prospeli všetci žiaci. No 6 žiakov navštevovalo Pedagogicko- psychológickú poradňu v Čadci (vrátane 2 integrovaných žiakov). Integrovaní žiaci boli hodnotení slovne. Jeden žiak v 3. ročníku a 1 žiak v 4. ročníku boli tiež hodnotení slovne zo SJ, na odporúčanie PPP v Čadci.

Správanie: Nebola žiadna znížená známka zo správania. Najaktívnejší dvaja žiaci s najlepším prospechom z každej triedy boli odmenení knihou a 3 žiakom 4. ročníka (Mesároš, Kovaličková a Skotnická) boli udelené pochvaly za dobrú reprezentáciu školy na prijímacích skúškach na gymnázium. Mesároš a Kovaličková prijímacie skúšky urobili, neboli však prijatí pre nedostatok miesta.

Dochádzka: Žiaci vymeškali spolu 3719 ospravedlnených hodín, priemer na žiaka je 63,03 h.. Vymeškané boli pre chorobu a kontroly u lekára. Neospravedlnené hodiny neboli žiadne, ani v minulom školskom roku.

Metodické združenie: Vzhľadom na malý počet tried a tiež pedagogických zamestnancov mali sme (tiež v predchádzajúcich rokoch) jedno MZ. Vedúca bola p. uč. Mgr. Materanková, počet členov 6. Podľa plánu boli zrealizované 4 zasadnutia. Na prvom zasadnutí sme schválili plán práce, venovali pozornosť talentovaným žiakom, najmä v 4. ročníku, ktorí mali záujem študovať na osemročnom gymnáziu. Druhé zasadnutie bolo venované problémovým a integrovaným žiakom. Dohodnutý bol postup pri realizácií výuky. Chýbali nám niektoré učebnice pre integrovaných žiakov. Tretie zasadnutie bolo venované problémom čítania, pretože v poslednom období sa čítanie žiakov zhoršuje, treba venovať viac pozornosti motivácií, analýze a syntéze dôvodov poklesu záujmu o čítanie. V rámci motivácie každá p. uč. so svojou triedou navštívila OK v Čadci. Taktiež deti navštevujúce krúžok AJ boli so svojou vedúcou, p. uč. Materankovou, vyhľadať si podpornú literatúru i vypočuť si rozprávku v AJ. Asi polovica žiakov sa zapísala do OK za čitateľov.

Na štvrtom zasadnutí sme venovali pozornosť obľúbeným a neobľúbeným predmetom z pohľadu žiakov. Urobili sme anonymnú anketu a zistili sme, že SJ a VL sú málo obľúbené predmety, pretože sa na ne musia žiaci najviac pripravovať, memorovať. Taktiež je v SJ a Vl (4. r.) veľa učiva, ktoré sa pre väčší počet voľných dní dosť ťažko zvláda. Matematika a TV sú najobľúbenejšie. Pracovalo sa na nich viac hravo a pre deti je to zaujímavejšie. Zároveň bola zhodnotená práca MZ a konštatovali sme, že pri náročnosti učiva je potrebné používať viac pomôcok, názorných ukážok a tiež exkurzie a vychádzky. Naše pomôcky sú staré a neplnia požadovaný efekt, na nové nemáme peniaze. P. učiteľky si zhotovujú v rámci možnosti, jednoduché pomôcky z papiera a kartónu. Snažia sa využívať počítače, ktoré sme dostali z projektu Infovek. Chýba nám iná audiovizuálna technika. V rámci skvalitnenia práce si p. uč. urobili vzájomné hospitácie. P. uč. Helešová v marci absolvovala I. kvalifik. skúšku v rámci ďalšieho cyklického vzdelávania špeciálnu pedagogiku a tiež úspešne ukončila 1. rok špeciálnej pedagogiky na VŠ v Banskej Bystrici. P. uč. Sihelníková absolvovala počítačový kurz v KNM. Ostatní pedagog. zamestnanci sa v máji 2005 prihlásili na Obchodnú Akadémiu v Čadci na počítačový kurz. Nebol zatiaľ uskutočnený.

6

Page 68: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Školský klub detí: Prácu v ŠKD do určitej miery suplujú krúžky, ktorých činnosť sa rozšírila vďaka vzdelávacím poukazom. Od februára 2005 začal školský klub fungovať aj ráno od 7:00 hod a poobede do 16:00 hod. Žiaci v rámci pracovnej činnosti zbierajú liečivé byliny. Zároveň spoznávajú rastliny našich lesov a lúk, poznávajú krásy kysuckej prírody, rodnú obec. Využívajú poznatky nadobudnuté na hodinách prvouky, prírodovedy a vlastivedy. P. vych. Kulloová a Kubjatková sa spolu s deťmi v ŠKD, výtvarnom krúžku a krúžku šikovníček postarali o pekné nástenky a aktuálnu výzdobu ku všetkým výročiam a sviatkom.

P. vych. Kullová vyrobila so svojimi zverencami najviac pekných a zaujímavých výrobkov na III. Ročník vianočnej burzy, tiež na predchádzajúce dva ročníky burzy. Vianočná burza má veľký úspech u žiakov i rodičov. Deti zo školského klubu často navštevujú aj šk. knižnicu a vypožičané knihy si čítajú nahlas v klube a navzájom si hodnotia kvalita čítania.

Činnosť záujmových útvarov:Počítačový krúžok: 2. – 3. roč. 12 detí vedúci T. Galierik

3. – 4. roč. 14 detí vedúci T. GalierikDeti zvládli základné práce s počítačom, teoreticky aj prakticky (väčšina deti doma počítač

nemá a nevedeli s ním pracovať). Dokázali napísať svoju vymyslenú básničku i krátku rozprávku a vytlačiť si napísaný text. Básničky a rozprávky si spoločne čítali a vystavovali na nástenke. Prácu krúžku hodnotím veľmi kladne

Kuchársky krúžok: 2. – 4. roč. 18 detí vedúca Mgr. HelešováP. uč. deti oboznámila so základným vybavením kuchyne a využitím jednotlivého

kuchynského náradia a elektrospotrebičov. Deti sa naučili prakticky pripravovať jednoduché pokrmy, ktoré môžu využiť doma príležitostne pre vlastnú potrebu i pohostenie rodiny. Recepty si deti samy napísali a prakticky sa každé dieťa podieľalo na príprave pokrmu. Zhotovené jedlo skonzumovali a taktiež umyli riad a upratali kuchyňu i jedáleň. Práca a vedenie krúžku bolo náročné a p. uč. ju zvládla veľmi dobre. Hodnotím krúžok veľmi kladne.

Krúžok anglického jazyka: 1. – 3. roč. 18 detí vedúca Mgr. MaterankováP. uč. si rozdelila deti na I. skup. prvý roč a II. skup. druhý a tretí. Deti prvého ročníka sa

hravou formou naučili farby, pozdravy, predstavenie,... . Využívali omaľovanky ovocia a zeleniny, pexeso,... . II. skupina sa učila abecedu, správnu výslovnosť, krátke básničky, piesne, čítať a písať jednoduché slová a vety. Obidve skupiny detí s p. uč. v máji navštívili tiež Okres. knižnicu v Čadci Nemáme potrebné pomôcky pre výuku cudzieho jazyka, no p. uč. si poradila veľmi dobre aj s malým množstvom uč. pomôcok a deti naučila základy AJ. Hodnotím veľmi kladne.

Športový krúžok: 1. – 4. roč. 20 detí vedúca J. SihelníkováDeti sa rady hrajú a športujú a toto využila ú. Uč. v športovom krúžku. Nezameriavali sa

na konkrétny druh športu. Rozvíjala v deťoch obratnosť, rýchlosť, súťaživosť a posilňovanie svalstva celého tela. V dobrom počasí si zahrali futbal a vybíjanú. Škola nemá telocvičňu ani športový areál, preto sa nedá zameriavať ani na gymnastiku, loptové hry, ani všetky atletické disciplíny. Deti boli spokojné a hodnotím kladne aj prácu tohto krúžku.

Výtvarný krúžok: 1. – 4. roč. 16detí vedúca M. KubjatkováVýtvarný krúžok navštevovali prevažne dievčatá, ktoré sa zdokonaľovali v grafickom

prejave a estetickom cítení. V rámci našich možností (materiálnych) zhotovovali darčeky na Vianoce, Deň matiek, na výchovný koncert,... . Podieľali sa na výzdobe školy. Práca ich zaujímala a napĺňala a to je najdôležitejšie, preto hodnotím prácu výtvarného krúžku tiež pozitívne.

Krúžok Šikovníček: 1. – 3. roč. 10 detí vedúca Bc. KullováP. uč. má vyvinuté estetické cítenie a vkus, preto si do krúžku vybrala deti, ktoré rady

pracujú s rôznymi materiálmi a vytvárajú doplnky do interiérov a darčekové predmety pre blízkych ku rôznym príležitostiam. Taktiež tvorili – zhotovovali výzdobu priestorov školy. Veľa tvorivej práce si zasluhuje tiež pozitívne hodnotenie.

V šk. roku 2003/2004 sme vypracovali projekt Infovek a v septembri šk. roka 2004/2005 nám bolo inštalovaných, zapojených 6 nových počítačov a laserová tlačiareň. Bol to veľký prínos pre prácu školy. V roku 2004 sme tiež dostali sponzorsky od Dexia banky starší počítač pre prácu účtovníčky.

6

Page 69: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Doplňujúce aktivity:V septembri absolvovali žiaci 4. ročníka (13 žiakov) týždenný plavecký výcvik pod

vedením triednej p. uč. Helešovej. Všetci žiaci zvládli základy plávania, najlepší – Pavla Kovaličková, Lukáš Čambor zaplávali viac ako 200 m.

V decembri sme zorganizovali (všetky vyučujúce) III. Vianočnú burzu prác našich žiakov. Žiaci si svoje najkrajšie výrobky zhotovené na hodinách Vv, Pv a v ŠKD vystavili a predávali navzájom, ale i rodičom, ktorí prišli našu akciu podporiť. Za získané peniaze sme kúpili nový magnetofón a spoločenské hry. V predvianočnom období sme tiež pripravili Mikulášsku nádielku s pekným kultúrnym programom (všetky vyučujúce). V Dome kultúry v Čadci sme si boli (celá škola) pozrieť vystúpenie detského folklórneho súboru Kelčovan.

V januári sme zapísali do 1. ročníka 16 budúcich prvákov. Pred koncom I. polroka sa uskutočnili zimné didaktické hry (všetky vyučujúce). Veselá nálada zavládla v celej škole na fašiangovom karnevale. Všetci žiaci mali pripravené veľmi pekné masky a za zvukov dobrej hudby sa zabávali žiaci i p. učiteľky.

V marci navštívili žiaci 2., 3. a 4. ročníka Okresnú knižnicu v Čadci . Besedovali o prečítanej knihe Danka a Janka (2. ročník), Z poľovníckej kapsy ( 3. a 4. r.).

V apríli si svoje nadobudnuté vedomosti vylosovaní žiaci overili aj vo vedomostnom kvíze.(triedne vyučujúce) Od marca pripravovala p. uč. Helešová 5 žiakov na príjmacie skúšky na osemročné gymnázium. Príjmacích skúšiek sa zúčastnili len 3 žiaci (P. Mesároš, P. Kovaličková a M. Skotnická). Úspešne zvládli skúšky Mesároš a Kovaličková, no pre nedostatok miesta neboli prijatí.

V máji sme matkám našich žiakov pripravili posedenie zaujímavý program a vlastnoručne upečené a vyzdobené srdiečka.

1. jún – Deň detí sme oslávili turistickou vychádzkou a pri chate Skalovka deti súťažili, hrali futbal a vybíjanú. Školské výlety sú organizované tr. vyučujúcimi na miesta, o ktorých sa učili na hodinách prvouky, prírodovedy a vlastivedy.

1. roč. – Prehliadka požiarnickej techniky v Čadci., p. uč. Sihelníková2. roč. – Hvezdáreň KNM, p. uč. Larišová, Kubjatková3. a 4. roč. – Orava – zámok, priehrada, Dolný Kubín, p. uč. Materanková, Helešová,

KubjatkováNezabudli sme ani na otcov našich žiakov a pripravili sme ku Dňu otcov posedenie pri

guláši. Vydarenej akcie sa zúčastnilo okrem zamestnancov školy 40 rodičov, tiež p. starosta Broš.

Zúčastnili sme sa dvoch divadelných predstavení:Vynálezca – DK Čadca, Pipi - DK Raková, v rámci prehliadky divadelných súborov

Palárikova Raková. V júni sa uskutočnila i ukážka kynologického výcviku psov.Matematických súťaží (Olympiády a Pytagoriády) sa nezúčastňujeme, nakoľko nám nikto

neposiela propozície súťaží.Zberová činnosť: Každý rok, taktiež v minulom roku sa venujeme zberovej činnosti. Pre

nízky počet žiakov zbierame druhotné suroviny (papier a železo) počas celého šk. roka. Starého papiera sme nazbierali 800 kg a získali zaň 880 Sk. Peniaze boli použité na odmeny najaktívnejších žiakov – zberačov a na sladkosti ku Dňu detí. Nazbieraný železný šrot zatiaľ nemáme odvezený, je ho málo. Zberné suroviny posielajú auto na odvoz aspoň 3 – 4 ton, no toľko sme nenazbierali. Nový zákon o recyklácii elektrospotrebičov spôsobuje oveľa menšie možnosti nazbierať väčšie množstvo žel. šrotu. Kysucké osvetové stredisko nám ponúklo kontajner na zber plastových fliaš. Nazbierali sme 2 100 ks., zatiaľ ešte bez finančného ohodnotenia. Z liečivých rastlín zbierame iba alchemilku, no tiež ju odovzdávame až v jeseni 2005. Odvoz, či poštovné za odoslanie do Zberne liečivých rastlín je drahé a pre nás nerentabilné.

Riadenie a vedenie školy: Škola má 6 interných pedagogických zamestnancov, z toho 2 vychovávateľky ŠKD. Riaditeľka školy učí 12 vyučovacích h., je tiež triednou učiteľkou a zvyšné hodiny venuje riadiacej práci a inej činnosti súvisiacej s jej náplňou práce. Je to

6

Page 70: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

veľmi široký rozsah činností a zodpovedností, keďže nie je možné mať funkciu zástupcu riad. školy. Z toho dôvodu by mal byť riadiaci príplatok riad. školy vyšší.

Poradnými orgánmi riaditeľa sú:. Rada školy posudzuje činnosť školy, presadzuje záujmy pedagógov i záujmy rodičov

v oblasti vzdelávania a výchovy. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. Predsedkyňa rady školy je p. Mgr. Materanková. V uplynulom šk. roku sa okrem iných činností a zasadaní aktívne podieľali na organizovaní III. Vianočnej burzy, besiedky pre mamičky a babičky ku Dňu matiek a posedenia pri guláši ku Dňu otcov.

Pedagogická rada školy: Zvolávala ju riaditeľka školy 4 – krát za šk. rok. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy.

Pracovné porady boli zvolávané podľa potreby, niekedy iba 10 minutové, inokedy 1 – 2 hodinové. Riešili sa na nich problémy dodržiavania pracovného času, dodržiavanie predpisov na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. V rámci pracovnej porady sa uskutočnilo tiež školenie bezpečnosti práce, ktoré viedla p. Jarmila Urbanková zo VA BP, s. r. o. v Čadci. Boli rozoberané problémy financovania a hospodárenia školy, odobratia osobných príplatkov. Na jednej z pracovných porád bol tiež riešený problém účtovníčky p. Mgr. Ivany Staníkovej, ktorá ukončila pracovný pomer k 10. 04. 2005 a zanechala mnoho nedokončenej práce. Verím, že sa podobné problémy, nezodpovedných zamestnancov už nebudú opakovať.

Priestory a prevádzka školy: Škola je postavená v peknom prostredí. Areál školy je ako stvorený pre mladšie deti. Učebne sú priestranné a presvetlené. V tomto šk. roku sme zriadili z jedného kabinetu počítačovú učebňu.

Chýba nám telocvičňa. Hodiny telesnej výchovy sa v nepriaznivom počasí učia na chodbe. V buducom šk. roku chceme vybudovať doskočisko a jednoduché futbalové ihrisko.

Nevýhodou školy sú atypické povaly v učebniach i na chodbe, náročné na vykurovanie. ¾ z prevádzkových nákladov sa musia použiť na palivo. Kotolňa je vybudovaná vo vedľajšej budove obecnej bytovky. V budúcom roku bude nutné previesť revíziu kotolne. Strecha a obloky sú tiež v zlom stave, bola by potrebná oprava.

V júni tohto roka sme za pomoci zamestnancov Obecného úradu v Rakovej, klampiarov, vymenili poškodené žľaby a zvody.

Sponzorstvo:Od Dexia banky sme dostali starší počítač, finančný obnos 3 000 Sk sme obdržali od p. A.

Matyšáka, člena Rady školy a 2 000 Sk nám daroval Mgr. kpt. A. Janešík.Za sponzorské peniaze sme nakúpili farbu a potreby pre nátery. Svojpomocne sme si

natreli tabule, vchodové dvere, počítačovú učebňu, chodbu. Za ďalšie peniaze p. uč. Sihelníková kúpila koberec do učebne 1. ročníka.

8.3. Základná škola Jána Palárika

Základná škola Jána Palárika v Rakovej v školskom roku 2003/2004 zaznamenala 12. rok pôsobenia v našej obci. V tomto školskom. roku navštevovalo školu 187 žiakov v ročníkoch 1. až 9. z toho 95 chlapcov a 92 dievčat. Súčasťou školy je i jedno oddelenie školského klubu detí, ktorý navštevovalo mesačne v priemere 25 detí. Počas tohto školského roka v mimoškolskej činnosti pracovali záujmové krúžky: tanečný, prírodovedný, športový, lesnícky, francúzskeho a nemeckého jazyka.

Personálne obsadenie: Mgr. Andrea Hudeková, triedna učiteľka 1. ročníka; PaedDr. Dana Zajacová, triedna učiteľka 2. ročníka; Mgr. Janka Heglasová, triedna učiteľka 3. ročníka; Mgr. Anna Strýčková, triedna učiteľka 4. ročníka; Marcela Zbončáková, triedna učiteľka 5. ročníka, vychovávateľka ŠKD a vyučujúca Vv a Hv v 5. ročníku; PaedDr. Kristína Kubišová, triedna učiteľka 6. ročníka, vyučujúca matematiky v ročníkoch 5. – 9.; Mgr. Štefan Šurlák, triedny učiteľ 7. ročníka, vyučujúci fyziky a tech. prác v ročníkoch 5. – 9.; PaedDr.

7

Page 71: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Gabriela Šeligová, triedna učiteľka 8. ročníka, vyučujúca Sj, Tv a Z v ročníkoch 5. – 9.; Mgr. Vladimír Švancár, triedny učiteľ 9. ročníka, vyučujúci Nb, Tv, Hv v roč. 5. – 9.; Mgr. Mária Šupolíková, učiteľka, vyučujúca P, Ch, Z a Tchp na roč. 5. – 9.; Mgr. Alica Mikovčáková, výchovná poradkyňa, vyučujúca Aj v roč. 3. – 9.; Mgr. Eva Dušalová, učiteľka, vyučujúca Sj v roč. 5., 6.; Mgr. Pavol Kulla, riaditeľ školy, vyučujúci Nb a AJ v roč. 5. – 9.; Mgr. Mária Bzdilíková, zástupkyňa riaditeľa školy, vyučujúca Nb na 1. – 4. a D v roč. 5. – 9.; Pán farár Mgr. František Cvacho, duchovný správca školy, vučuje Nb v 3. roč.; Pán kaplán Mgr. Radoslav Gazdík vyučuje Nb v 9. roč.; Božena Gachová, ekonómka; Pavol Čanecký, školník a vo vykurovacom období i kurič v plynovej kotolni; upratovačky p. K. Kullová; p. Emília Račková;

Do konca roka 2004 bola pri škole v prevádzke školská jedáleň s týmto personálnym obsadením: Štefánia Gašperáková, vedúca ŠJ; Štefánia Chabrečková, kuchárka; Pavla Račková, kuchárka; Ružena Chnúriková, kuchárka. V školskej jedálni sa stravovalo mesačne cca 300 stravníkov.

V školskom roku 2004/2005 navštevovalo školu 185 žiakov v ročníkoch 1. až 9. Súčasťou školy je i jedno oddelenie školského klubu detí, ktorý navštevovalo mesačne v priemere 23 detí. Počas tohto školského roka v mimoškolskej činnosti pracovali záujmové krúžky: tanečný krúžok pre 1.-2. roč., prírodovedný krúžok pre 2.-3. roč., krúžok šikovných rúk pre 1.-4. roč., krúžok varenia pre 1.-5. roč., športový krúžok pre 5. a 7. roč., krúžok francúzskeho jazyka pre 5.-9. roč., výtvarný krúžok pre 5.-9. roč., turistický krúžok pre 5.-9. roč., krúžok práce s počítačom pre 5.-9. roč., eRko klub pre žiakov 2.-7. roč., mládežnícky spevácky zbor Caritatis pre žiakov 9. roč. a stredných škôl,

Personálne obsadenie: PaedDr. Dana Zajacová, triedna učiteľka 1. roč., Mgr. Andrea Hudeková, triedna učiteľka 2. roč., Mgr. Anna Strýčková, triedna učiteľka 3. roč., Mgr. Janka Heglasová, triedna učiteľka 4. roč., Mgr. Vladimír Švancár, triedny učiteľ 5. roč., Marcela Zbončáková, triedna učiteľka 6. roč, vychovávateľka ŠKD, PaedDr. Kristína Kubišová, triedna učiteľka 7. roč., Mgr. Mária Šupolíková, triedna učiteľka 8. roč., PaedDr. Gabriela Palčová, triedna učiteľka 9. roč., Mgr. Alica Mikovčáková, výchovná poradkyňa, Mgr. Štefan Šurlák, učiteľ, Mgr. Eva Dušalová, učiteľka, Mgr. Pavol Kulla, riaditeľ školy, Mgr. Mária Bzdilíková, zástupkyňa riaditeľa školy, P. farár Mgr. František Cvacho, duchovný správca školy, vyučuje Nb, P. kaplán Mgr. Radovan Kobyda, vyučuje Nb.

Činnosť školy v roku 2004:

január: - návšteva detí z materskej školy v triedach 1. – 3. ročníka;- zápis žiakov do 1. ročníka, bolo zapísaných 22 žiakov;- lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka na Korcháni;- školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy;- odovzdávanie vysvedčení za 1. polrok školského roku žiakom školy;

február:- exkurzia žiakov 6. a 7. ročníka v Kysuckom múzeu v Čadci;- bábkové predstavenie pre žiakov 1. – 4. ročníka v KD Raková „Ako Vendelín spiace kráľovstvo vyslobodil“;- školské kolo Biblickej olympiády;- karneval pre žiakov 1. – 4. ročníka a zábavné popoludnie pre žiakov 5. – 9. ročníka;- obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v Turzovke;- účasť žiakov na divadelnom predstavení don Quijote de la Mancha

marec:- okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy;- účasť žiakov na dekanátnom kole biblickej olympiády;- účasť žiakov na okresnom kole chemickej olympiády;- odoslanie prihlášok žiakov 9. ročníka na stredné školy;

apríl:- spoločné stretnutie učiteľov z príležitosti Dňa učiteľov katolíckych škôl;

7

Page 72: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

- exkurzia žiakov 5. a 6. roč. v Drevovýrobe a Kovopredajni Raková;- porada riaditeľov a duchovných správcov katolíckych škôl Nitrianskej diecézy v Žiline;- účasť na divadle a kultúrnom programe na 37. ročníku Palárikovej Rakovej;

máj: - zber liečivých rastlín a druhotných surovín;- oslava Dňa katolíckych škôl:

- sv. omša vo farskom kostole;- účasť na vystúpení folklórneho súboru Oščadnička v KD Raková;

- fotografovanie žiakov jednotlivých tried;jún:

- exkurzia žiakov 1. – 5. ročníka na Strečniansky hrad;- plavecký kurz žiakov 4. – 6. ročníka na Plavárni v Čadci;- slávenie sviatku Božieho Tela:

- účasť na sv. omši;- športové dopoludnie;

- rozlúčkový program so žiakmi 9. ročníka;- slávnostné ukončenie školského roku:

- účasť na sv. omši, - vyhodnotenie školského roka a rozdávanie vysvedčení žiakom školy;

august:- duchovná obnova zamestnancov školy vo Veľkom Rovnom v Dome sv.Pavla;- vybavenie počítačovej učebne s celoslovenského projektu INFOVEK;

september:- slávnostné otvorenie školského roka;- celoškolské a triedne zasadnutia spoločenstva rodičov;

október:- duchovná obnova žiakov 9. ročníka v Dome sv. Pavla vo Veľkom Rovnom;- exkurzia žiakov 7. ročníka do drevárskej dielne „Drevovýroba“ Raková;- exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka v Kysuckom múzeu v Čadci na výstave „Vedecká hračka“;- účasť žiakov školy na obecnej výstave ovocia a zeleniny;

november: - účasť žiakov 9. ročníka na Burze práce v Čadci;- účasť žiakov na recitačnej súťaži duchovnej poézie a prózy „A Slovo bolo u Boha“ v Ružomberku;

december:- účasť žiakov i zamestnancov školy na sv. omši z príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia P. Márie, oslava dňa sv. Mikuláša spojená s programom žiakov v kultúrnom dome;- účasť žiakov na vystúpení foklórneho súboru Kelčovan v Dome kultúry v Čadci;- slávnostný obed pre zamestnancov školy i školskej jedálne, - ku dňu 31. 12. 2004 bola ukončená činnosť šk. jedálne pod správou našej školy a k 1.1. 2005 bola prevedená pod správu ZŠ Raková.

8.4. Materská škola Raková – Fojstvo

MŠ Raková – Fojstvo mala v roku 2004 otvorené štyri triedy s celodennou statostlivosťou s celkovým počtom 92 detí. Súčasťou školy je aj školská jedáleň. Škola je vykurovaná nízkotlakou kotolňou na tuhé palivo.

Pedagogickú činnosť MŠ zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: Mgr. Vlasta Pijáková, riaditeľka školy, Edita Gerátová, Viera Mekyňová, Zlatica Bučková, Alena Haviarová, Eva Križeková, Adriana Galusová a Darina Orsághová.

Prevádzkovú činnosť zabezpečovalo 9 zamestnancov: Ekonomickú, mzdovú a administratívnu agendu zabezpečovali Anna Basová a Mgr. Ivana Staníková. V školskej

7

Page 73: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

jedálni vedúca Anna Soviarová a pani kuchárky Mária Čečotková a Oľga Šteinigerová, kuriči Bernard Rebroš a Jozef Chnúrik, školníčka Štefánia Chabrečková a upratovačka Emília Surovková.

MŠ má od 31.8.1999 certifikát „Škola podporujúca zdravie“. V súlade s vypracovaným projektom škola realizuje veľa činností a aktivít zameraných na správny životný štýl, životosprávu a organizuje športové podujatia pre rodičov, verejnosť a deti.

K najvýznamnejším a najzaujímavejším podujatiam pre deti a rodičov v roku 2004 patrili:„Spoločné cvičenia rodičov a detí v telocvični, Detská športová olympiáda 5-6 ročných

detí, Týždeň zdravia, Deň jablka, Deň mlieka, Ovocné dni, Deň zeleniny“ a iné.V MŠ je zriadená krúžková činnosť talentovaných detí vo výtvarnej, literárno-dramatickej,

hudobnej oblasti a výučbe anglického jazyka.Už dlhé roky sa škola zapája do množstva výtvarných súťaží organizovaných nielen na

okresnej úrovni, ale aj krajskej a celoslovenskej. Veľmi pekné ocenenia boli získané vo výtvarných súťažiach: „Vojaci očami detí“ – ocenenie pre Zuzanu Turiakovú, „Bienále“ – čestné ocenenia získali Klaudia Marčanová, Ján Házy, Simona Novotná, David Arendárik, Zuzana Turiaková a Lucia Honíšková, „Hasiči“ – Adriana Jarabicová – 1. miesto, Klaudia Marčanová – 2. miesto a Damián Belák – 3. miesto, „Bohúňová paleta“ (Dolný Kubín) – Lucia Honíšková – ocenená v zlatom pásme a Dávid Arendárik získal čestné uznanie.

Deti aj rodičia sa tešia na spoločné podujatia, ktoré M3 poriada každoročne: „Mikulášska besiedka, Karneval, Deň matiek, Deň detí, spoločný koncoročný výlet do Bojníc a Ďalšie podujatia.

Materská škola vydáva od septembra 2004 vlastný časopis „Ráčik“, v ktorom sa môžu rodičia a komunita obce oboznámiť s činnosťou MŠ, s množstvom zaujímavých odborných článkov, výrokov detí a pod. Časopis je určený aj pre deti, kde si majú možnosť overiť svoje získané poznatky a vyskúšať si svoju zručnosť v písaní grafických cvikov.

K septembru 2004 odišlo do 1. ročníka ZŠ 43 detí, ktoré pravidelne navštevovali MŠ.Výber z príspevkov do časopisu „Ráčik“:10. septembra 2004 deti navštívili výstavu domácich zvierat a vtákov, ktorú usporiadala

ZO Slovenského zväzu chovateľov v Rakovej. Deň predtým deti nakreslili a namaľovali veľa obrázkov zvieratiek a naši chovatelia si nimi spestrili a ozdobili priestory výstavy pri vstupe do areálu záhrady ZŠ Jána Palárika. Výstavu navštívilo 72 detí a 5 pani učiteliek. Rakovskí chovatelia deťom poukazovali všetky exponáty, porozprávali všetko, čo chceli vedieť o chove svojich domácich miláčikov a na záver im pripravili malé občerstvenie čalíkom a keksíkmi. Deti odišli do svojej škôlky s veľmi peknými dojmami z výstavy, ktoré ešte v ten deň zachytili na výkresoch.

Začiatkom októbra 2004 deti navštívili i výstavu Ovocia a zeleniny, ktorú usporiadal Slovenský zväz záhradkárov v Rakovej. Deti radostne označovali plody, ktoré poznali a slinky sa im zbiehali najmä na jabĺčka, ktorými ich ujovia záhradkári na konci výstavy obdarovali. Tento sponzorský dar bol hneď využitý počas „Dňa zdravej výživy“, kde deti svojpomocne tvorili z jabĺčok šaláty, kompóty, chuťovky i jablkovú tortu.

8.5. Materská škola Raková - Korcháň

MŠ Raková - Korcháň bola zriadená v budove bývalej ZŠ Raková – Korcháň 1. februára 1982. Budova bola pôvodne postavená ako základná škola, ktorej riaditeľom od roku 1972 bol pán Haviar. Zriaďovateľom bol MNV Raková a prvou riaditeľkou MŠ bola pani Zlatica Bučková. Pre štyridsať prihlásených detí boli vytvorené dve triedy. V priestoroch bývalej riaditeľne a zborovne bola zriadená vývarovňa, sklad a kancelária vedúcej ŠJ. Okresným hygienikom bola schválená kapacita pre 50 detí. Postupne sa rozširovalo hygienické zariadenie, do záhrady sa nainštalovali preliezky a pieskoviská. MŠ sa začala vykurovať nízkotlakovými kotlami, ktoré boli umiestnené v pivničných priestoroch školskej bytovky.

7

Page 74: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Za obdobie 23 rokov sa vo funkciách vystriedali pani riaditeľky: Mária Lučanová a v šk. roku 1989/90, Anna Gulčiková v šk. roku 1990/91 a od šk. roku 1994/95 doposiaľ je riaditeľkou pani Alena Hanuláková.

Za obdobie existencie MŠ sa viackrát zmenil zriaďovateľ. V roku 1991 prešla z okresného národného výboru – odboru školstva MŠ pod Školskú správu Čadca, v roku 1996 sa zriaďovateľom stal Okresný úrad Čadca – odbor školstva a od 1.7.2002 sa MŠ delimitovala pod obec Raková.

V roku 2004 po odpredaji školskej bytovky sa pristúpilo k zmene vykurovania na elektrické konvektory, zateplil sa strop budovy a pretesnili okná.

V MŠ pracuje 6 pracovníčok: dve pedagogické pracovníčky Alena Hanuláková a Anna Gulčiková, školníčka Anna Olešňaníková, vedúca ŠJ Helena Škorvánková, kuchárka Mária Perďochová a pomocná kuchárka Anna Hajduková. ŠJ varí i pre ZŠ Trstená, kde jedlo preváža a servíruje pani pomocná kuchárka.

V školskej rade MŠ je predsedkyňa Anna Gulčiková a členovia Alojz Zemaník a Žanete Križková za rodičov, Anna Olešňaníková za personál a pani poslankyňa Mária Mahutová ako zástupca obce.

Do MŠ Korcháň v školskom roku 2004/2005 chodilo 27 detí. V školskom roku 2004/2005 sa v MŠ pre deti poriadali tieto akcie:1. Divadlo hrané učiteľkami s názvom Červená čiapočka.2. Mikulášska besiedka spojená s kultúrnym programom, ktorej sa zúčastnil i starosta

obce František Broš.3. Zimná olympiáda sa uskutočnila vo februári v areáli Ski centra Korcháň. Hlavnou

disciplínou bola jazda na boboch.4. Karneval s diskotékou a súťažami deti za prítomnosti rodičov spojený s pochovávaním

basy. Snahou tohto podujatia bolo obnovenie ľudových tradícií.5. Burza prác detí, učiteliek a rodičov. Výťažok burzy v sume 3 500 Sk poslúžil na

sponzorovanie športových a kultúrnych podujatí.6. Deň matiek. Deti spolu s učiteľkami pripravili kultúrny program a detičky odovzdali

mamičkám vlastnoručne vyrobené darčeky.7. Deň detí – Indiánsky deň. Táto športová akcia bola spestrená jazdou na koníkoch,

opekaním špekačiek a rôznymi športovými súťažami o indiánske perá a sladkosti.8. Rozlúčka s predškolákmi. Mladšie deti si pripravili rozlúčkový kultúrny program,

predškoláci dostali darčeky a na záver pani učiteľky v spolupráci s deťmi zahrali v záhradnom medovníkovom domčeku deťom rozprávku O ježibabe a Jankovi a Marienke.

Naše deti sa každoročne zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží. V roku 2004 najväčší úspech zaznamenala Zuzka Gulčiková, ktorá zvíťazila vo výtvarnej súťaži poriadanej Prvou Československou poisťovňou.

7

Page 75: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

9. Kultúrny a spoločenský život obce

9.1. Významné kultúrne a spoločenské akcie

9.1.1.37. ročník Palárikova Raková (27.4.-1.5.2004)

Posledný aprílový týždeň patril už tradične milovníkom divadla. Na Palárikovu Rakovú – národnú divadelnú prehliadku, ktorej zvony sa rozozvučali už po 37. raz, pozvali jej hlavní organizátori – Žilinský samosprávny kraj, Kysucké osvetové stredisko v Čadci, Mesto Čadca, Obec Raková, MsKS – Dom kultúry Čadca a Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková – veľkých aj malých divákov. Program bol naozaj pestrý a bohatý.

Začal sa už v nedeľu 25. apríla v Rakovej vernisážou výstavy operného speváka Alojza Haranta. Jeho krajinky či portréty zaujali svojou originalitou a odhalili ďalší tvorivý rozmer tohto umelca.

Hlavným programom prehliadky sa tak ako aj po iné roky stali divadelné predstavenia. V rámci súťažnej časti sa študentom stredných škôl a širokej verejnosti predstavilo päť divadelných súborov – Divadlo Paradox z Nových Zámkov, Divadelný súbor Terra Wag zo Šale, Ochotnícke divadlo Divoch z Hornej Stredy, Divadelný súbor zo Stupného a Divadelný súbor Hlavina z Radošiny. Najväčší umelecký zážitok poskytlo divákom predstavenie J. Barča – Ivana Matka (réžia Roman Budai) v podaní ochotníkov zo Šale. Právom mu patrí titul laureáta prehliadky, Cena primátora mesta Čadca na návrh študentskej poroty i nominácia na Scénickú žatvu 2004. Dvaja protagonisti tejto inscenácie - Alena Demková (Matka) a Roman Hatala (Jano) získali individuálne ceny za svoje bravúrne herecké výkony.

S veľkým ohlasom publika sa stretlo aj predstavenie Stanislava Štepku O čo ide v podaní radošinských ochotníkov. Skúsení divadelníci zo Stupného prišli s náročnou inscenáciou Osvalda Zahradníka Azyl a za svoj sústredený herecký výkon a precíznu réžiu (Ivan Piško) získali bronz. Striebro si odniesol sympatický Divoch z Hornej Stredy za svojrázne naštudovanie Klimáčkovej hry Rozkvitli sekery (réžia Milan Arbet). Režisér Ľubomír Lačný z Nových Zámkov získal individuálne ocenenie za dramaturgický prínos inscenácie Juraja Váha Poslední a Prví. Ako poznamenal predseda poroty PhDr. Peter Kováč, súťažná časť prehliadky mala veľmi dobrú úroveň a všetky súbory ponúkli prepracované a značne vyrovnané výkony. Pohostinne sa v rámci prehliadky predstavili aj domáci ochotníci zo Staškova. Pred vďačným rakovským publikom uviedli v nedeľu 2. mája skvelú komédiu J. Barča – Ivana Mastný hrniec (réžia Jozefa Poláčiková a Peter Kozák). Nechýbali ani profesionáli. Slávnostný štvrtkový večer v Rakovej obohatilo predstavenie J.G.Tajovského Nový život v podaní SKD Martin, najmenších potešili Tri múdre kozliatka a Veľký jedák v podaní BD Žilina, sobotný večer v Čadci patril Generálovi a Radošinskému naivnému divadlu.

Obohatením prehliadky boli sprievodné podujatia – Dopoludnie s rozprávkou v MŚ Fr. Kráľa v Čadci, kde sa s deťmi stretli herci zo Žiliny, vernisáž jedinečnej výstavby Masky a maškary, ktorú pripravili výtvarné odbory Základných umeleckých škôl v Čadci, Turzovke, Kysuckom Novom Meste a Krásne nad Kysucou (DK Čadca), účinkovanie DDS Eva a DS Stružielka z Čadce, vystúpenia čadčianskych mažoretiek a sprievody divadelníkov v Čadci i Rakovej. Slnkom zaliata slávnostná atmosféra sprevádzala neodmysliteľný sprievod obcou Raková a pietny akt pri rodnom dome Jána Palárika, kde sa prítomným prihovoril starosta obce František Broš.

Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov bolo udelenie ôsmich strieborných medailí Jána Palárika za rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku, ktorými organizátori ocenili dlhoročnú prácu členov jednotlivých súborov. Jubilujúceho režiséra Ivana Piška zo Stupného za jeho takmer 50- ročné pôsobenie v ochotníckom divadle ocenili zlatou medailou J. Palárika.

7

Page 76: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Na 37. Palárikovu Rakovú zavítali vzácni hostia – naši krajania členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice, z republiky Srbsko a Čierna Hora – víťaz divadelného festivalu dolnozemských autorov DIDAS 2004. V piatok večer sa s hrou Vladimíra Marušiča Vidiecke mrakodrapy predstavili divákom v Rakovej a v nedeľu ich na pôde Makova privítal starosta obce Ing. Marián Masnica. V sobotu sa Pivničania stretli so svojimi priateľmi ochotníkmi – členmi divadelných súborov z Kysuckého Nového Mesta.

9.1.1.Výstava insitnej maľby Alojza Haranta „Môjmu rodisku“ (25.4.-2.5.2004)

Operný spevák Alojz Harant, rodák z Rakovej obohatil program 37. ročníka Palárikovej Rakovej o výstavu svojich obrazov predovšetkým s tematikou rodného kraja. Insitnej maľbe sa venuje vo voľných chvíľach. Výstava viac ako štyridsiatich obrazov zaujala nielen rakovanov ale i ostatných účastníkov podujatia.

Obrovskú radosť Alojz Harant urobil predovšetkým všetkým tým, ktorí si jeho vystavované obrazy po ukončení výstavy mohli zakúpiť za symbolické ceny. Týmto počinom umožnil rakovanom priniesť si do svojho domova kus nezabudnuteľnej spomienky na svoju rodnú dedinu a ľudí žijúcich v našej obci.

Zo životopisu Alojza Haranta:Narodil sa 5. decembra 1949 v obci Raková v miestnej časti u Kajánka. Vyrastal

v početnej rodine. Otec bol organistom, mama bola dobrou speváčkou ľudových piesní.Už od mladosti rád maľoval a pekne spieval. Venoval sa maľbe sakrálnych motívov,

prírodných zákutí rodnej obce, postáv a portrétov a tak vyjadroval svoj osobný vzťah j rodisku a domovu.

V súčasnosti sa venuje profesionálnemu spevu ako operný spevák. Jeho cesta k profesionálnemu spevu bola komplikovaná, keď predtým vystriedal viacero zamestnaní.

Od roku 1976, po predchádzajúcom súkromnom štúdiu spevu, bol členom zboru opery SND v Bratislave. Ako operný spevák debutoval vo februári 1988 v Košiciach v úlohe Pinkertona v Madame Butterfly od G. Pucciniho.

Hosťoval na všetkých operných scénach na Slovensku, pôsobil i v Českej republike a mal veľa vystúpení v zahraničí.

V roku 1999 bola na doskách historickej budovy v SND v Bratislave uvedená 2. premiéra známej opery Eugena Suchoňa „Krútňava“. V tejto opere účinkoval Alojz Harant v hlavnej úlohe Ondreja Zemana. Pri príležitosti jeho 50. narodenín sa po premiére konala recepcia za účasti významných hostí kultúrneho a spoločenského života. Pri tejto príležitosti mu starosta obce Fantišek Broš udelil „Cenu starostu obce Raková“.

Vo voľných chvíľach sa A. Harant venuje insitnej maľbe. Namaľoval veľa zaujímavých obrazov, z nich veľkú časť daroval rodine a známym. Do nedávno postavenej kaplnky v časti Raková – u Blažíčka namaľoval oltárny obraz Božieho milosrdenstva.

Svoje dojmy a nálady zachytáva aj vo veršovaných záznamoch:Vyznanie rodnému krajuBuď pozdravená chvíľa a čas,keď zrak môj spočinie v tebe a dotýka sa tvojich krás.Buď požehnaná a nerušená, keď vnímam tvoj obraz.Tá chvíľa, v ktorej nechám padať slzu z mojich rias. Myseľ mi vtedy zalieta do mladosti čias,do detstva, keď hrával som sa v tvojom náručírodný môj kraj a vôbec netušil som, že čas ma odlúčiod domova a žiť budem na rovine pri Dunaji, že nebudem chodiť denne po zelenom háji v rodnom kraji.Zaletím ja denne tam k nám v mysli domov, na stráne, na vŕšok, lúky, do tieňa zelených stromov, k potôčiku, k rieke, pod klenbu chrámu,

7

Page 77: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

na cintorín pozdraviť tam všetkých i našich otca, mamu ...Všetko jaks´ inak je, naopak sa vidí, rod ľudský stupel, ohlúpol, do počítačov hľadí.Na Pána zabúda a verí v blud a mamonu, naháňa peniaze a nevie ani sám čo a svetskú slávu daromnú.Do zeme hľadí, nepozrie na hviezdy, na nebo nad nami,radosť a úsmev stráca v chaose dňa, trpí zavalený daňami.Prosbu nevysiela k Otcovi do neba, neskladá nádej v neho, v jeho slovo sväté, pochybuje a repce na neho verného.Verí zlosynom a lži démona, čo usídlil sa v svete,do ľudí, čo slúžia mu a klamú národ, ako chcete.Pravdy niet a podvod všade číha na ľudía už len Syn nebies tento spánok nevedomý ubolený prebudí ...

9.1.1.Benefičný koncert A. Haranta (22.8.2004)

V nedeľu 22. augusta 2004 o 17-tej hodine sme privítali v sále KD nášho rodáka, operného speváka, tenoristu pána Alojza Haranta, ktorý v klavírnom sprievode slečny Reginy Majtánovej potešil prítomných divákov najkrajšími talianskymi áriami. Na záver pridal pieseň o Slovensku a rodných Kysuciach – Rodný môj kraj a Kysuca, Kysuca. O úspechu koncertu svedčí i to, že si diváci neutíchajúcim potleskom vyžiadali záverečné piesne opakovať. Vstupné bolo dobrovoľné, výnos bol použitý na nákup hračiek pre miestne materské školy.

9.1.1.6. ročník hasičskej súťaže Memoriál Ľudovíta Heglasa (28.8.2004)

Táto medzinárodná hasičská súťaž, usporiadaná v Areáli zdravia sa poriada na pamiatku dlhoročného funkcionára DHZ v Rakovej ako aj na pamiatku všetkých dobrovoľných hasičov.

Tejto v rámci Kysúc najväčšej hasičskej súťaže sa zúčastnilo 38 družstiev mužov a žien. Do finále nastúpilo desať najrýchlejších družstiev z prvého kola. Najrýchlejší čas 14,05 s. dosiahlo družstvo Kojkovíc, ktoré zvíťazilo i v roku 2001. Na ďalších miestach sa umiestnili: 2. Vrbice 14,18; 3. Brumov 14,74; 4. Nedašov 15,41; 5. Podlužany 15,70; 6. Dolní Lišná 16,27; 7. Stará Ves nad Ondřejnicí 16,37; 8. Skalité 17,87. Pravotice a Petřvaldík boli diskvalifikované. Podobný osud postihol i družstvo z Rakovej, ktoré bolo diskvalifikované už v prvom kole. Poradie družstiev žien: 1. Moškovec 23,46; 2. Zákopčie ústredie 24,10; 3. Podlužany 24,12 s.

Všetky finálové družstvá dostali aj finančné ceny. Za 1. miesto pohár a 10 000 Sk, za 2. miesto pohár a 5 000 Sk, za 3. miesto pohár a 3 000 Sk a za štvrté až desiate miesto po 1 000 Sk. Aj najlepšie ženské družstvá dostali poháre a finančné ceny.

Na opäť veľmi vydarenom ročníku sa zúčastnil za prezídium DPO SR Pavol Kavalek, riaditeľ OV PO Ladislav Dedič, za OR HaZZ Čadca npor. Mgr. Roman Jakubík. Ceny najlepším odovzdávali starosta obce František Broš, manželka Ľudovíta Heglasa Anna Heglasová so synmi Ladislavom a Miroslavom a predseda DHZ Raková Ľudovít Kováčik. V kultúrnom programe sa predstavil aj folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny a po skončení hrala do rána skupina Crown Band Štefana Matláka. Počas celého podujatia bolo k dispozícii výborné občerstvenie a mnohé špeciality ako polesníky, utopenci, opekané klobásy, špekačky a chutný guláš, ktorý uvarili Ľudovít Kováčik a František Kulla.

7

Page 78: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

9.1.1.2. ročník stretnutia dôchodcov „Úcta k starším“ (6.10.2004 a 27.10.2004)

Obec Raková nezabúda na svojich starších občanov. Svedčia o tom i tieto stretnutia, ktoré pripravili členovia zdravotno-sociálnej komisie obecného zastupiteľstva v spolupráci s obecným úradom a starostom obce Františkom Brošom v sále požiarnej zbrojnice.

Stretnutia 6.10. pre dôchodcov od 80 do 90 rokov sa zúčastnilo 43 občanov a na stretnutí 27.10. pre dôchodcov od 75 do 80 rokov bolo účastnikov ešte viac.

Tých, ktorí nemohli zo zdravotných dôvodov prísť, členovia komisie navštívili doma. Počas roka samostatne navštevujú členovia komisie i občanov nad 90 rokov.

Starosta vo svojom príhovore poďakoval dôchodcom za podiel na rozvoji obce. K dobrej nálade prispeli detičky z Materskej školy - Fojstvo svojím vystúpením a heligónkar Ladislav Zverec rozveselil dôchodcov podľa ich želania. Pri hojne prestretých stoloch si dôchodcovia pochutnali na občerstvení, ktoré im pripravili členovia sociálnej komisie.

Z tvárí starčekov a stareniek žiaril šťastný úsmev a niektorí si aj zaspievali pri harmonike. Túto akciu obec poriada i preto, aby sa mohli starí občania medzi sebou pozhovárať a pospomínať si na časy súčasné i dávno minulé.

9.1.1.Uvítanie detí do života (16.11.2004)

Ku dňu 16.11.2004 sa v obci Raková narodilo 55 detí. Pre mamičky a ich deti sme dňa 16.11.2004 v sobášnej sieni Obecného úradu v Rakovej pripravili slávnostný program -Uvítania detí do života.

Starosta obce Raková predniesol slávnostný príhovor, vyzdvihol zodpovednú úlohu matky v rodine. Zaželal mamičkám ako aj ich ratolestiam veľa zdravia, šťastia.

Na uvítaní sa zúčastnila riaditeľka Dexie Banky v Čadci p. Ing. Krkošková, ktorá odovzdala každému dieťaťu vkladnú knižku so základným vkladom 100 Sk ako dar Dexie banky. Obec k tomuto vkladu prispela ďalšou sumou vo výške 200 Sk .

Prvému narodenému dieťaťu v roku 2004, ktorým bol Martin Giláni, starosta obce Raková p. František Broš prispel na vkladnú knižku sumou 1000 Sk. Malým občanom a ich mamám prišli zaspievať ženy so súboru Rakovanka. Peknou básňou od Milana Rúfusa sa prihovorila Zuzka Švábiková zo Základnej školy v Rakovej. Každú mamičku starosta obce obdaril kvetom a zároveň aj malým občerstvením .

9.1.1.Rakovská nedeľa vo Vychylovke

V Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke možno začala nová tradícia. Kysucké múzeum ponúklo obciam z regiónu Kysúc možnosť prezentácie, na ktorú ako prvá zareagovala obec Raková a treba objektívne hodnotiť, že ju využila veľmi dobre. Programovo stavila na dominanciu súčasných atraktivít, vďaka ktorým sa obec, popri svojom rodákovi Jankovi Palárikovi, v ostatnom období najvýraznejšie zviditeľňuje. Firma UNICON sprostredkovala návštevníkom ukážky strihania oviec, ich dojenia, výrobu a predaj syra, žinčice, korbáčikov, bryndzových halušiek, baranieho gulášu,... Každý záujemca mohol využiť ponuku služieb jazdeckej školy a aspoň na chvíľu hľadieť na svet z chrbta osedlaného koňa. Mohol si odniesť pamiatku v podobe spiežovcov, remeňov, klobúkov, dreveného náradia a posilniť sa dobrou medovinou. Omšu pod holým nebom slúžil rakovský pán farár, v ľudovom tóne sa prezentovala folklórna skupina Rakovanka a v country štýle skupina Bakuľa. Vcelku to bola naozaj vydarená rakovská nedeľa, ktorá naznačila vhodnosť nasledovania aj zo strany ďalších kysuckých obcí.

7

Page 79: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

9.2. Ostatné kultúrne podujatia v obci

Naša obec žije bohatým kultúrnym životom. Okrem už popísaných akcií sa uskutočnili i mnohé ďalšie. V marci OKVS zabezpečilo divadelné predstavenie od Boleka Polívku Don chichot ... V máji sa uskutočnilo v Kultúrnom dome tradičné stretnutie ku Dňu matiek.

V Areáli zdravia na konci mesiaca bola ľudová veselica pod názvom „Váľanie mája“ a v júni obec usporiadala tradičný Deň detí, kde okrem športových súťaží starosta obce ocenil najlepších žiakov našich škôl za ich úspešnú reprezentáciu obce v uplynulom školskom roku.

V kultúrnom dome Jána Palárika sa pravidelne organizujú diskotéky a koncerty. Viaceré pohostinstvá organizujú počas roka ľudové zábavy. V plesovej sezóne bol Ples turistov ako i ZRPŠ pri ZŠ Ústredie a mnoho ďalších podujatí.

9.3. Družobné obce

Obec Raková udržiava družobné styky so Starou Vsou nad Ondřejnicí a obcou Majcichov, miestom, kde zomrel Ján Palárik.

Družbu so Starou Vsou nad Ondřejnicí začali rozvíjať základné organizácie záhradkárskych zväzov pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Naši záhradkári sa pravidelne navštevovali a vymieňali si skúsenosti z pestovateľskej oblasti. Pravidelne sa navzájom zúčastňovali na výstavách ovocia a zeleniny.

Táto spolupráca prerástla do spolupráce obcí, ktorá sa spečatila Partnerskou dohodou z 11.10.2003, ktorá zadefinovala oblasti spolupráce.

V roku 2004 sa družstvo Rakovej zúčastnilo Halového turnaja vo futbale o pohár starostu obce Stará Ves nad Ondřejnicí a učitelia a žiaci z našich škôl navštívili ich školu.

S Majcichovom taktiež udržujeme dlhoročnú spoluprácu. Navštevujeme sa navzájom predovšetkým pri výročiach narodenia a úmrtia Jána Palárika. Zo spolupráce z obcou Majcichov vznikla myšlienka rozbehnúť spoluprácu i s ostatnými obcami, kde žil a pôsobil náš významný rodák formou stretávania sa predstaviteľov týchto obcí pod názvom „Životnými cestami Jána Palárika“. Pri tejto príležitosti sme sa spoločne stretli v Starom Tekove.

9.4. Spravodajca obce Raková

Zastupiteľstvo obce sa viackrát zaoberalo myšlienkou vydávať obecné noviny, ktoré by informovali občanov o živote v obci. V roku 1996 obec na Okresnom úrade zaregistrovala Rakovské noviny (občasník zo života obce), ktorých šéfredaktor bol PhDr. Milan Gacík, ale tento pokus nebol úspešný.

Preto v roku 1999 sme zaregistrovali nové periodikum Spravodajca obce Raková, na čele so šéfredaktorom Jozefom Surovkom, prednostom obecného úradu a prvé číslo vyšlo v máji 1999. Tieto noviny, ktoré podávajú informácie o práci obecnej samosprávy a ďalších organizačných jednotiek pôsobiacich v obci vychádzajú dodnes. V roku 2004 vyšli dve čísla v marci a decembri.

7

Page 80: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

10. Cirkevný život

V roku 2004 bolo v Rímskokatolíckej farnosti Raková pokrstených 32 chlapcov a 30 dievčat. Kresťanské sviatostné manželstvo uzavrelo 29 párov, uskutočnilo sa 63 katolíckych cirkevných pohrebov 41 mužov a 22 žien.

Slávnosť prvého svätého prijímania detí bola 23. mája. Tejto slávnosti sa zúčastnilo 65 prvoprijímajúcich detí, z toho 38 chlapcov a 27 dievčat a počas celého roka bolo udelených 96 tisíc svätých prijímaní.

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov čadčianského dekanátu sa konala v Rakovej vo štvrtok 11. novembra. Rekolekcia je mesačná duchovná obnova, ktorej súčasťou je spoločne slávená svätá omša, potom nasleduje meditácia, prednáška a prerokovanie iných bodov a na záver sa kňazi stretnú na spoločnom obede. Kázeň pri svätej omši predniesol Vdp. Emil Flóriš, farár mesta Čadce.

Hodová slávnosť Narodenia Panny Márie, patrónky a titulu kostola sa konala v nedeľu 12. septembra.

Na sviatok „Božieho Tela“ (Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána) 10. júna sa po večernej svätej omši konala aj procesia po dedine k štyrom oltárikom. Túto procesiu nečakane prerušila silná búrka a preto sa nemohla celá riadne absolvovať.

Na čele farnosti je pán farár Mgr. František Cvacho. 30. júna 2004 z rozhodnutia diecézneho biskupa ukončil misiu v Rakovej pán kaplán Mgr. Radoslav Gazdík a bol poverený úlohou školského kaplána na cirkevných školách v Nitre. Dňa 1. júla 2004 z poverenia diecézneho biskupa nastúpil na miesto kaplána v Rakovej Mgr. Radovan Kobyda, ktorý bol predtým kaplánom v Predmieri.

8

Page 81: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

11. Politické strany, hnutia a združenia

V našej obci aktívne pôsobia tieto politické subjekty:1. Ľ

udová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – predseda ZO František Broš2. K

resťanskodemokratické hnutie – predseda klubu František Kulla3. S

mer – Sociálna demokracia – predseda klubu Alojz Matyšák4. S

lovenská demokratická a kresťanská únia – predsedkyňa klubu Katarína Špitová5. S

lovenská národná strana – predseda ZO Peter ŠuškaDo politického života obce sa zapájajú i ďalšie politické strany a hnutia, ktoré v našej obci

nemajú založené základné základné organizácie alebo kluby, ale naši občania sú v týchto stranách organizovaní v inej základnej organizácii, ktorá pôsobí na väčšom území, spravidla na území okresu a preto má sídlo mimo našej obce, najčastejšie v Čadci. Patrí sem napríklad Komunistická strana Slovenska, Združenie robotníkov Slovenska, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu a iné.

Tieto strany pravidelne delegujú členov do volebných komisií a taktiež sa vyjadrujú k dianiu v obci.

V snahe zlepšiť spoluprácu a komunikáciu medzi politickými stranami v Rakovej sa pravidelne poriada Futbalový turnaj politických strán. V tomto roku sa uskutočnil 26. septembra v Areáli zdravia.

12. Záujmové združenia a športové kluby

V našej obci pôsobia:1. Dobrovoľný hasičský zbor (predseda Ľudovít Kováčik)2. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (predseda Stanislav Honíšek)3. Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (predseda František

Chabreček)4. Miestna organizácia zväzu telesne a zdravotne postihnutých (p. Políčková, p.

Bukovanová)5. Slovenský zväz včelárov 6. FK Polom (Jozef Golis)7. TK Polom (Peter Kubaška)8. Slovenský rybársky zväz (Štefan Poliak)9. Poľovnícke združenie Polom Čadca10. Slovenský červený kríž – darcovia krvi 11. Matica Slovenská

Okrem týchto záujmových združení a športových klubov sú naši občania organizovaní alebo na území našej obce pôsobia i ďalšie združenia, ktoré ale spravidla majú sídlo v Čadci.

12.1.Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Rakovej

Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej vznikol v roku 1926 a patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie na Kysuciach. Po celý čas svojho takmer 80 ročného pôsobenia si udržiava vysokú úroveň prípravy a výsledkov svojej činnosti. Je to predovšetkým zásluhou jeho vedenia, členov, ale aj vďaka pozornosti zo strany samosprávnych orgánov obce. Samostatnou zložkou podpory sú i sponzori, bez ktorých by nebolo možné v dnešných

8

Page 82: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

podmienkach zabezpečovať viacero činností a aktivít, vrátane materiálneho zabezpečenia zboru a jeho súťažných družstiev.

DHZ v Rakovej sa i v roku 2004 sústredil predovšetkým na prípravu hasičského dorastu, ktorú považuje vedenie DHZ na čele s predsedom Ľudovítom Kováčikom za prioritu.

Dievčenské družstvo spolu cvičí prvý rok a v tomto súťažnom ročníku sa im podarilo vyhrať obvodné i okresné kolo súťaže Plameň. Na krejskom kole sa prejavila menšia skúsenosť, ale aj tak možno ich postup do krajského kola hodnotiť ako významný úspech.

Družstvo chlapcov v takmer nezmenenej zostave spolu cvičí už štvrtý rok, ich vekový priemer je 12,5 roka, čo je v porovnaní s väčšinou družstiev na súťažiach o dva až tri roky menej. Svoju súčasnú formu a pripravenosť si vyskúšali v priebehu roka na viacerých súťažiach. Zvíťazili na obvodnom, okresnom ataktiež i krajskom kole hry Plameň v Kvačanoch a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo vo Zvolene, kde sa zišli víťazi krajských kôl, ktorí vzišli zo súperenia viac ako tisíc družstiev v rámci celého Slovenska. Napriek tomu, že mladí rakovskí hasiči nestáli vo Zvolene na stupňoch víťazov, treba oceniť ich doterajšiu činnosť a záujem. Na úspechoch našich mladých hasičov a hasičiek najväčšiu zásluhu mali ich tréneri Ladislav Heglas a Martin Kulla ale najmä Ľudovít Kováčik, ktorý ich trénoval v poslednom období. Po vyhodnotení svojej pripravenosti, odstránení nedostatkov a ďalšej príprave sa obe družstvá môžu v ďalších ročníkoch umiestniť na ešte lepších pozíciách.

12.2.Z činnosti základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov

ZO SZZ v našej obci i v tomto roku dosiahla pozoruhodné úspechy vo svojej práci. Činnosť ZO SZZ začína výročnou schôdzou, ktorá sa konala 8.2.2004, na ktorej naši

záhradkári zhodnotili úspešný minulý rok, stanovili si ciele do roku 2004 a zvolili 11 členný výbor v zložení:

Pre zabezpečenie financovania spolku bolo najdôležitejšie vytvorenie podmienok pre plynulú muštovaciu sezónu. Máloktorá ZO SZZ sa môže pochváliť tým, že má vlastnú muštáreň. V tomto roku František Chabreček a Eduard Petrák za pomoci pani Zajacovej a Kováčikovej muštáreň vymaľovali a vyčistili, Stanislav Honíšek zabezpečil prípravu lisu. Lis sa rozobral, vyčistil, vymenili zhrdzavené diely za nové, antikorové a novo zakúpené koše na ovocie G. Zajac a L. Strýček spevnili oplechovaním.

V apríli 9 členov ZO previedlo jarný rez ovocných stromov vo farskej záhrade.Na brigáde zorganizovanej obcou pre spolky v obci 12.6. sa zúčastnili Stanislav Honíšek,

Ján Matyšák, František Chabreček, Jozef Chabreček a Edo Petrák. Upravovali dvor cirkevnej školy a čistili brehy Rakovky.

Nadštandardné spoločenské a odborné vzťahy má ZO SZZ s Místí organizací Českého zvazu záhradkářů v Starej Vsi nad Ondřejnicí. Dňa 7.8. sa uskutočnilo na ich pozvanie stretnutie záhradkárov oboch organizácií, ktorého sa zúčastnilo 25 našich členov. Prezreli si banícke múzeum v Petroviciach, záhradníctvo v Starej Vsi a na priateľskom posedení si vymenili skúsenosti z ich činnosti.

Muštovacia sezóna začala 4.9.2004 a skončila 20.11.2004. I napriek slabšej úrode i novej muštárni v Staškove, ktorú po vzore SZZ v Rakovej vybudovali tamojší záhradkári, muštáreň do kasy ZO priniesla zisk 69 060 Sk. Na odvedenej práci sa podieľali predovšetkým zaškolení členovia ZO Stanislav Honíšek, František Chabreček, Ľudovít Zbončák, Ladislav Strýček, Augustín Zajac, Ján Honíšek, Jozef Kováčik, Jozef Goralka a Edo Petrák.

Dňa 3.10. ZO SZZ sa v požiarnej zbrojnici obce uskutočnila výstava ovocia a zeleniny, ktorá už tradične mala veľmi dobrú úroveň. Na jej úspešnom priebehu sa podielal nielen výbor ZO SZZ ale i niekoľko členov.

Vystavovaných bolo 385 exponátov, z toho 259 exp. jabĺk, 30 exp. hrušiek, 2 exp. sliviek, 61 exp. zeleniny, 10 druhov liečivých rastlín, 21 exp. okrasných rastlín, mandarinka, broskyňa i hrozno.

8

Page 83: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce
Page 84: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce
Page 85: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Nepribúdajú ani mladí včelári. Priemerný vek čadčianskej organizácie je 56 rokov a najmladší včelár má 27 rokov.

V našej obci je 30 organizovaných včelárov. Úsekovým dôverníkom je v časti od Petrovej smerom na Korcháň František Bojko a v ostatných častiach obce Milan Chabreček. Obec každoročne prispieva na činnosť rakovských včelárov. V roku 2004 bol príspevok 1 500 Sk.

8

Page 86: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

12.6.Futbalový klub Polom Raková

Už druhý rok pracuje novozvolený výbor, ktorý bol zvolený na Výročnej členskej schôdzi 18.1.2003 v zložení:

predseda: Jozef Golispodpredseda František Broštajomník Ján Urbančlenovia Tibor Čič, Ladislav Zverec, Miroslav Choluj, Ivan Roštár

V jesennej časti 2003 skončilo družstvo mladších žiakov v II. lige na 5. mieste so ziskom 25 bodov za 8 výhier, 1 remízu a 4 prehry s aktívnym skóre 45:25.

Starší žiaci skončili na poslednom 14. mieste so ziskom 1 bodu a vysoko pasívnym skóre 7:64. Toto mužstvo bolo poznačené odchodom viacerých kľúčových hráčov do dorastu.

Dorast si počínal pomerne dobre v V. lige, keď skončil na 6. mieste so ziskom 18 bodov za 5 výhier a 3 remízy s pasívnym skóre 18:21.

Družstvo dospelých sa umiestnilo po jesennej časti na 5. mieste v V. ligovej tabuľke, najlepšie z kysuckých mužstiev. Získalo 22 bodov za 6 výhier a 4 remízy a s aktívnym skóre 23:18.

V príprave na odvetnú jarnú časť futbalovej ligy vedenie klubu zabezpečilo nákup plátených kopačiek pre všetky družstvá, sadu žiackych dresov a rozlišovačiek a kompletný brankársky výstroj. Tréningový proces prebiehal predovšetkým v telocvični ZŠ Ústredie. Vykonala sa úprava plochy pomocného ihriska navezením škvary a odstránením snehu z hracej plochy. Významná bola i úprava prístupovej cesty do areálu ihriska popri železničnej trati, čím sa umožnil prístup automobilom priamo k areálu. Na hlavnej budove sa opravila strecha, bufet sa doplnil novým regálom a previedli sa nátery bufetu a kamerovacej kabíny.

V rámci skvalitnenia mužstva sa dohodlo hosťovanie Martina Badžgoňa a Pavla Kubašku z FK Čadca a za dorast sa do prípravy zapojili Repák, Badura a Tomáš Kajánek.

Po odchode Jozefa Maslíka sa obom družstvám žiakov venoval tréner Ivan Roštár. Dorast trénoval František Sloviak v spolupráci s vedúcim družstva Stanislavom Turiakom a trénerom „A“ mužstva bol naďalej Ján Piňo spolu s vedúcim mužstva Tiborom Čičom.

Mladší žiaci skončili v II. lige na 6. mieste so ziskom 42 bodov za 13 výhier, 3 remízy a 10 prehier s aktívnym skóre 72:47.

Starší žiaci sa umiestnili na poslednom 14. mieste so ziskom 4 bodov a pasívnym skóre 15:144. Zotrvanie v súťaži je závislé od postavenia starších žiakov a preto žiacké družstvá vypadli do III. Ligy.

Dorastenci získali 34 bodov, čo ich vynieslo na 6. miesto v tabuľke za 8 výhier, 10 remíz a 8 prehier s pasívnym skóre 34:38.

Podobne dopadlo i družstvo dospelých. Mužstvo skončilo na 6. mieste so ziskom 38 bodov za 10 výhier, 8 remíz a 8 prehier. Skóre dosiahli aktívne 40:35.

Letná príprava sa začala účasťou na Krónerovom pohári v Staškove, kde sme obsadili 3. miesto. Výbor zorganizoval aj 5. ročník turnaja o putovný pohár starostu obce Raková, ktorého sa zúčastnili mužstvá z Turčianskej Štiavničky, Staškova, Mostov u Jablunkova a domácej Rakovej. Putovný pohár nakoniec zostal doma, čo bolo určite výborným povzbudením našich chlapcov do jesennej časti súťaže.

Počas letnej prestávky sa vedenie FK sústredilo predovšetkým na skvalitnenie trávnika na hlavnom ihrisku. Tento sa prevzdušnil, zapieskoval, ošetril postrekom proti skorocelu. Dali sa tiež vyrobiť nové prenosné tréningové bránky, natrieť oplotenie pokladňa a schodište. Prevažnú časť týchto prác previedla OKVS Raková.

Starších žiakov začal trénovať Ladislav Klein, stále ale ešte chýbajú vedúci žiackych družstiev. Výrazný pohyb nastal v mužstve dospelých. Na hosťovanie odišiel Kubizňa a Matejčík hosťovanie zrušil. Taktiež sa vybavilo hosťovanie Štefanovi Jarábkovi z FK

8

Page 87: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

Čadca, Šupolíkovi a Repákovi zo Zákopčia a Petrovi Kotuľovi z Banskej Bystrice. Po ukončení školy sa vrátil Čačurák a z dorastu prišli Tomáš Kajánek, Cabuk a Tatarčiak.

A ako sme sa umiestnili? Mladší žiaci po jesennej časti súťaže skončili na peknom 3. mieste, starší žiaci na 5. mieste, dorast na 3. mieste a mužstvo dospelých na 6. mieste. Predseda FK Polom Raková Jozef Golis tieto úspechy pripisuje predovšetkým tomu, že klub je stabilizovaný, materiálne i hráčsky, vedenie klubu svojou cieľavedomou prácou dosiahlo stav, že družstvo dospelých je veľmi mladé a perspektívne a väčšina hráčov je z Rakovej a blízkeho okolia. Výrazne tomu prispela i finančná pomoc najmä obce ale i ostatných sponzorov ako i pomoc OKVS. Významný fenomén rakovského futbalu sú fanúšikovia, ktorí i v tomto roku výrazne povzbudzovali naše mužstvo.

12.7.Turistický klub Polom Raková

Turistický klub bol založený a zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR v roku 1988, kedy mal 15 zakladajúcich členov. Už pred jeho založením prevádzalo turistiku niekoľko aktívnych členov terajšieho TK, ktorí mali záujem o zviditeľnenie a podchytenie turistov obce Raková.

V súčasnosti je predsedom TK Peter Kubaška.Jasným cieľom turistického klubu bolo založenie organizovanej základne, ktorá by

zlučovala mládež, ktorá sa chce venovať tejto činnosti. Pod vedením skúsených cvičiteľov TK dosiahol výborné výsledky na úrovni regionálnej i medzinárodnej, čo sa týka preteku turistickej zdatnosti mládeže už po niekoľko rokov.

Turistický klub Raková v roku 2004 uskutočnil cca 54 akcií. Prevažná časť týchto akcií bola organizovaná a iniciovaná pre širokú verejnosť. Z toho klasické akcie, ako napríklad 11. ročník Medzinárodného výstupu na Veľký Polom s účasťou 250 turistov a Turistický ples, ktorého sa zúčastnilo 160 občanov.

TK sa zúčastnil III. ročníka turistickej akcie usporiadanej Euroregiónom Beskydy. Táto akcia bola usporiadaná v Poľsku (Kubalonka), v Čechách (Ostré) a na Slovensku (Turzovka – na Uhorčíkovom chodníku).

Z ďalších akcií, ktoré organizoval TK alebo na ktorých sa zúčastnil vyberám:- očistná kúra za medvedím cesnakom- za minerálnymi prameňmi na Kysuciach – Zákopčie – Slaná voda- spolupráca pri zabezpečovaní akcie Deň detí- jednodňový zájazd na Lietavský hrad a Slnečné skaly- turistický zájazd do Veľkej Fatry- pochod na tradičnú svätú omšu ku kaplnke na Petránkach- tradičný výstup na samostatný najväčší vrch obce Raková, s účasťou 34 občanov- jarná a jesenná púť do Hornej Lomnej- pomoc prírode – upratovanie v Areáli zdravia a čistenie toku rieky Kysuca- obnova náteru fasády chatky a oplotenia v Areáli zdravia- II. ročník zabezpečovania obnovenej akcie 100 jarných kilometrov na kopci Vrch Rieka.

8

Page 88: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

13. Obyvateľstvo

K 31.12.2004 mala naša obec 5 093 obyvateľov. V roku 2004 sa do Rakovej prisťahovalo spolu 107 občanov, 53 žien a 54 mužov. Najviac

ľudí sa prisťahovalo z Čadce (75 osôb), Turzovky (11), Žiliny (9), Staškova (5) a Oščadnice (2). Po jednom občanovi sa prisťahovalo zo Zákopčia, Korne, Lutíš, Lodna a Fiľakova.

Z Rakovej sa odsťahovalo 46 občanov, 27 žien a 19 mužov. Do Čadce odišlo 18 osôb, na „Horné Kysuce“ 6 osôb – Makov (1), Turzovka (2),

Podvysoká (2), Korňa (1), na „Dolné Kysuce“ 10 osôb – Svrčinovec (3), Radôstka (3), Krásno nad Kysucou (3) a Rudina (1).

Mimo Kysuce odišlo 9 osôb – do Martina, Spišskej Novej Vsi, Trenčína, Topoľčian, Bratislavy, Veľkého Folkmara a Nitrianskej Blatnice po jednom a do Nového Mesta nad Váhom dvaja a traja sa odsťahovali do ČR – do Ostravy, Krnova a Třinca.

Narodilo sa spolu 63 detí, 29 dievčat a 34 chlapcov. Najviac detí sa narodilo v júni (11), máji (8), októbri (7), decembri (6) a Júli (5). Najmenej pôrodov bolo v apríli a februári (4), auguste a septembri (3), marci a novembri po jednom dieťati.

Prvé dieťa narodené v roku 2004 v našej obci je Martin Giláni. Narodil sa v Čadčianskej nemocnici 3. januára 2004.

Je potešiteľné, že v tomto roku bolo viac narodení ako úmrtí. Zomrelo 55 občanov, 20 žien a 35 mužov. Najviac našich spoluobčanov zomrelo doma v Rakovej (28). Úmrtia v Čadci (24) boli poväčšine po ťažkej nevyliečiteľnej chorobe v čadčianskej nemocnici. Okrem toho po jednom občanovi zomrelo vo Vyšných Hágoch, Lokci a Dolnom Kubíne.

Najviac pohrebov bolo v januári (9), v septembri (6), vo februári, apríli, máji a decembri (5), júni, júli a októbri (4), marci a auguste (3) a najmenej v novembri (2).

Menej ako 60 ročných zomrelo 14 občanov, našťastie ani jedno dieťa. 60 ročných zomrelo 8 občanov, 70 ročných 17 občanov a 80 ročných 12 občanov. Ako najstarší zomreli v tomto roku pani Magda Goneková (92), pán Štefan Kovaliček (92) a pán Jozef Belko (91).

Celková miera nezamestnanosti sa pohybovala na úrovni celookresného priemeru. Celkovú registrovanú mieru nezamestnanosti v obci Raková v roku 2004 dokumentuje táto tabuľka:Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.Počet EN 373 375 362 344 300 288 272 256 256 250 253 267Miera EN (%) 17,13 17,22 16,62 15,79 13,71 13,22 12,49 11,75 11,75 11,48 11,62 12,26

14. Uznesenie o schválení obsahu kroniky za rok 2004

Obsahom kroniky sa zaoberala Komisia školstva, kultúry a športu, ktorá na svojom zasadnutí 7. decembra 2005 prerokovala pripomienky k obsahu a forme zápisu s kronikárom obce.

Komisia školstva, kultúry a športu doporučuje schváliť obsah zápisu kroniky pre rok 2004 s pripomienkami.

Zápis kroniky pre rok 2004 bol predložený na prerokovanie do Obecného zastupiteľstva v Rakovej 9. decembra 2005.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obsah zápisu kroniky pre rok 2004.

V Rakovej dňa 9. decembra 2005 ....................................................... František Broš, starosta obce

8

Page 89: Kronika obce Raková 2004 - oficiálne stránky obce

Kronika obce Raková 2004 sch02.doc, Vytvorené dňa 8/1/2006 17:22:00

15. Register

- mená a priezviská- zemepisné názvy- opisované témy

8


Related Documents