YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KERTAS KERJA

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TARIKH

26 MAC 2014

TEMPAT

KOLEJ KERIS MAS,

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

ANJURAN

EKSEKUTIF KEBUDAYAAN DAN WARISAN MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR (MEP)

KOLEJ KERIS MAS

SESI 2013 / 2014

”Semarak Seni Pencetus Kreativiti”

Page 2: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Pencetus Kreativiti 2

KERTAS KERJA

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk memohon kelulusan serta bantuan kewangan untuk

mengadakan karnival kesenian dan kebudayaan anjuran Temasya Gemilang Kolej Keris Mas sesi

2013/2014.

2.0 PENDAHULUAN

Program Karnival Kesenian dan Kebudayaan ini merupakan program yang dapat membina

mahasiswa yang kreatif, berwawasan dan dinamik. Sesungguhnya selama penubuhan Kelab-

kelab Kebudayaan Dan Warisan Kolej Keris Mas, pelbagai program kesenian telah dijalankan

dibawah naungan Pusat Kebudayaan Jabatan Perkhidmatan Pelajar UKM. Hampir setiap tahun

20 program kesenian yang akan disertai oleh Kumpulan Aadyamaatra, Urusetia Artisukma

antaranya Operasi Khidmat Seni Masyarakat (OPKIM), Festival Senitari Inter Kolej, Festival

Seni UKM, Festival Kesenian Universiti Asean, Hari Kemerdekaan, Citrawarna, Festival

Kesenian Universiti-universiti Malaysia (Festkum), Pertandingan Senitari, Jelajah Seni Tari dan

banyak lagi.

Pada keseluruhannya program Karnival Kesenian dan Kebudayaan ini telah berjaya bukan sahaja

memberi peluang untuk mengasah bakat dalam kalangan pelajar malah ia juga dapat

menambahkan pengetahuan dalam ilmu kebudayaan sekaligus dapat menaikkan imej Kolej Keris

Mas dan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Memandangkan kesenian merupakan komponen yang penting dalam cara hidup manusia, maka

kepimpinan dalam bidang-bidang kesenian patut dibina agar mahasiswa mahasiswi dapat

memberikan sumbangan positif dan manfaat terhadap Universiti khususnya negara umumnya

semoga cita-cita murni UKM tercapai sebelum menjelangnya tahun 2020.

Page 3: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Pencetus Kreativiti 3

3.0 MISI

Sebagai pihak penganjur, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memastikan

kelancaran program ini.

3.1 Melatih dan memperluas lagi kesenian dan kebudayaan di luar UKM.

3.2 Melahirkan individu yang berketrampilan, fleksibel dan dinamis

3.3 Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti supaya

dapat membentuk mahasiswa/i yang berketrampilan dan berdisiplin.

3.4 Melaksanakan program selari dengan matlamat pengisian-pengisian yang

dirancang.

3.5 Menjaga nama baik universiti dan kolej sebelum, semasa dan selepas

pelaksanaan program.

4.0 MATLAMAT

4.1 Menerapkan nilai-nilai murni seperti kasih sayang, bantu-membantu, semangat

Kekitaan, perpaduan di antara kaum, dan sebagainya ke dalam diri setiap

warga kolej.

4.2 Mengukuhkan semangat membina dan mengharumkan nama Kolej Keris Mas

ke peringkat yang lebih tinggi.

4.3 Membentuk mahasiswa/ i yang berketrampilan dalam semua aspek di

samping membentuk sahsiah diri, sifat kepimpinan serta cara pengurusan

organisasi yang efektif.

4.4 Memberi pendidikan asas seni tari kepada mahasiswa serta meningkatkan ilmu

pengetahuan tentang nilai-nilai kesenian bangsa sebagai teras pembentukan

masyarakat berbudaya

4.5 Berteraskan kepada jati diri mahasiswa yang merangkumi aspek kepimpinan,

kecemerlangan akademik, pengurusan organisasi yang professional,

penguasaan teknologi maklumat dan pemuliharaan budaya bangsa.

Page 4: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Pencetus Kreativiti 4

5.0 OBJEKTIF

5.1 Mengadakan interaksi yang luas serta mendalam mengenai kesenian dan

kebudayaan di antara peserta khususnya dalam bidang seni tari.

5.2 Mencungkil bakat-bakat baru yang berkebolehan dalam kalangan para pelajar

dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari dan teater.

5.3 Melahirkan pelajar yang berpengetahuan, bermotivasi, berkemahiran dan

berpengalaman.

5.4 Menerapkan nilai-nilai kesenian dan kebudayaan dalam kalangan para pelajar

supaya dapat mewujudkan kesedaran akan betapa pentingnya seni dan budaya

timur kita iaitu Malaysia.

5.5 Menggalakkan pelajar bergerak aktif sebagai usaha menyemarakkan seni

budaya.

6.0 TEMA

“Semarak Seni Pencetus Kreativiti”

Sejajar dengan itu pemilihan tema ini juga dapat memberikan kekuatan dan pengalaman warga

Kolej Keris Mas dan Universiti Kebangsaan dalam merealisasikan visi Universiti iaitu

Mengilhamkan Harapan Mencipta Masa Depan. Tema ini juga turut menekan eleman-

elemen Gagasan 1 Malaysia yang diterapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib

Tun Abdul Razak .Maka dengan pemilihan tema ini akan menghidupkan dan menyemarakkan

lagi perkembangan minda mahasiswa kepada negara bagi meningkatkan sosioekonomi

masyarakat serta negara agar dapat melahirkan masyarakat Malaysia Kelas Pertama.

7.0 TARIKH DAN MASA

Program ini dicadangkan untuk diadakan pada:

Tarikh : 26 Mac 2014

Hari : Rabu

Masa : 2.00 petang - 11.00malam

Page 5: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Pencetus Kreativiti 5

8.0 TEMPAT PROGRAM

Tempat program akan dijalankan ialah Pentas Utama Temasya Gemilang Kolej Keris

Mas (TG2KM), Kolej Keris Mas, Universiti Kebangsaan Malaysia.

9.0 PUBLISITI

Strategi Publisiti

10.1. Menghantar surat dan maklumat kepada media massa elektronik dan cetak

10.2. Mengedar poster-poster dan flyers

10.0 CADANGAN PERASMI

11.1. Perasmi Pembukaan I

Y.Bhg Prof Ir. Dato Dr. Othman A. Karim

Timbalan Naib canselor Hal Ehwal Pelajar UKM

11.2 Perasmi Pembukaan II En. Rafie Hj Mohammad

Ketua Pusat Kebudayaan UKM

11.3. Perasmi Penutup

Dr. Ruslin Bin Amir

Pengetua Kolej Keris Mas

Universiti Kebangsaan Malaysia

11.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM

Jumlah peserta (anggaran)

120 orang peserta

Jumlah urusetia :

25 orang

Page 6: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Pencetus Kreativiti 6

12.0 STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

13.0 TENTATIF PROGRAM

Rujuk Lampiran B

14.0 PERINCIAN PROGRAM

TARIAN KONTEMPORARI

Tarian bertemakan bebas. Pertandingan terbuka kepada semua kolej-kolej kediaman Universiti Kebangsaan

Malaysia, Universiti Malaya, dan Universiti Pertanian Malaysia. Hanya satu kumpulan yang boleh dihantar bagi

setiap kolej kediaman. Tiada had bilangan bagi penari serta tiada bayaran yang akan dikenakan. Setiap penari

hendaklah menampilkan imej yang bersih dan mengenakan pakaian yang tidak menjolok mata. Persembahan

setiap kumpulan diperuntukkan selama 7 minit dan tidak melebihi 9 minit.. Persembahan akan diadili oleh

pengadil professional dan keputusan pengadil adalah muktamad. Pihak penganjur berhak menyingkir mana-

mana individu yang melanggar syarat -syarat dan peraturan yang telah ditetapkan atau menimbulkan sebarang

kekacauan sehingga mengganggu perjalanan pertandingan.

KUGIRAN RENTAK JUARA

Kugiran rentak juara lebih dikenali sebagai ‘Battle of The Bands’. Kugiran rentak juara ni

merupakan pertandingan kugiran yang terbuka kepada orang ramai termasuk ;uar daripada

UKM. Pertandingan ini dianjurkan bagi mengasah bakat orang ramai dan secara tidak langsung

dapat memperkenalkan kumpulan kugiran masing-masing kepada orang ramai.

15.0 BELANJAWAN

Rujuk Lampiran C

Page 7: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Pencetus Kreativiti 7

16.0 PEJABAT URUSAN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat, sila

hubungi :

Pejabat Pengurusan Kolej,

Aras 3, Pusat Kemudahan Kolej,

Kolej Keris Mas,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 UKM Bangi,

Selangor Darul Ehsan.

(u/p : Nur Faizah binti Sun’ani- 0173323584)

Tel : 03 89214010

Faks : 03 89214009

E-mel : [email protected]

17.0 PENUTUP

Adalah menjadi harapan agar kertas kerja ini dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan

seterusnya mendapat sumbangan dan penajaan dari pihak tuan. Semoga program

Karnival Kesenian dan Kebudayaan yang bakal dijalankan akan dapat memberi manfaat

kepada semua pihak terutamanya mahasiswa/i Kolej Keris Mas. Tanggungjawab dan

harapan yang diamanahkan akan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi

agar program ini dapat dijayakan sepenuhnya demi menjunjung aspirasi dan citra

universiti untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang bagi segenap aspek.

Pihak kami juga mengharapkan kerjasama yang padu daripada semua pihak bagi

menjayakan projek ini. Sokongan moral dan material sesungguhnya sesuatu yang penting

bagi memastikan setiap program yang akan dilaksanakan itu berjaya dan mencapai

objektif yang diharapkan. Pihak kami juga mengharapkan komitmen yang berterusan

akan dapat memberi nafas baru didalam perkembangan senitari khususnya di Pusat

pengajian Tinggi dan bidang kesenian amnya.

Page 8: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Pencetus Kreativiti 8

Disediakan oleh,

faizah

NUR FAIZAH BINTI SUN’ANI

Ketua Projek

Karnival Kesenian dan Kebudayaan

Sesi 2013/2014

Kolej Keris Mas

Universiti Kebangsaan Malaysia

Disokong oleh,

MOHD ZULFIQAR BIN MOHD NOR

Ketua Pengarah

Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014

Kolej Keris Mas

Universiti Kebangsaan Malaysia

Disemak oleh

NUR FATIN ADILIN BT MOHAMED

ASHRI

Felo Penasihat

Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014

Universiti Kebangsaan Malaysia

Disahkan oleh

DR. RUSLIN BIN AMIR

Pengetua

Kolej Keris Mas

Universiti Kebangsaan Malaysia

No. Tel : 03-8921 4009 (pejabat) ;

019 26886865 (tel. bimbit)

Page 9: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Tari Pencetus Kreativiti 9

LAMPIRAN A

STRUKTUR ORGANISASI

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

SESI 2013/2014

Penaung Kehormat

Y.B. Dato' Seri Mohamed Khaled Bin Nordin

Menteri Pengajian Tinggi

Penaung

YBhg. Prof. Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin

Naib Canselor, UKM

Pengerusi

Prof. Ir Dr. Othman A. Karim

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UKM

Penyelaras

Tuan Hj Musa Zainal Abidin B Othman

Pengarah Pusat Perkembangan Pelajar, UKM

Penasihat Utama

Dr. Ruslin Amir

Pengetua Kolej Keris Mas, UKM

Penasihat

En Ishak Abdul Rahman

Timbalan Pengetua Kolej Keris Mas, UKM

En. Mat Yusof bin Achin

Pengurus Kolej Keris Mas, UKM

En. Mahadi bin Long

Penolong Pengurus Kolej Keris Mas, UKM

Felo

Nur Fatin Adilin binti Mohamed Ashri

Felo Penasihat Temasya Gemilang Kolej Keris Mas, UKM

Mohd Airee Afiq

Felo Penasihat Temasya Gemilang Kolej Keris Mas, UKM

Page 10: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Tari Pencetus Kreativiti 10

Ex-Officio

Mohd Farid Ibrahim

Ketua Eksekutif

Majlis Eksekutif Pelajar (MEP)

Kolej Keris Mas sesi 2013/2014

Ketua Pengarah

Mohd Zulfiqar bin Mohd Nor

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan/3

012-6296843

Timbalan Ketua Pengarah 1

Ainur Syakirah binti Muhd Hissam

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan/2

Timbalan Ketua Pengarah 2

Muhammad Aliff bin Azmi

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan/2

Timbalan Ketua Pengarah 3

Iza Rozwan Iskandar bin Zakaria

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina/2

Ketua Projek

Nur Faizah binti Sun’ani A140130

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan/2

017-3323584

Timbalan Ketua Projek

Liya Saffura binti Roeslan A145618

Fakulti Sains dan Teknologi/1

017-9182545

Setiausaha

Anis binti Yusof A145032

Fakulti Sains dan Teknologi/1

017-4165160

Bendahari

Megat Ahmad Asyraf bin Ahmad S’adan A139947

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan/2

Sony
Highlight
Sony
Highlight
Page 11: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Tari Pencetus Kreativiti 11

Eksekutif Program : Fatin Amirah binti Abdul Hadi A143836

Fakulti Pendidikan/1

Siti Nor Ain binti Zanowi A140322

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan/2

Eksekutif Perolehan & Penajaan : Nurul Hafizah binti Sabtu A143865

Fakulti Pendidikan/1

Nur Amira binti Rusli A139870

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan/2

Eksekutif Tugas-tugas Khas : Asneta Majus A142129

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat/2

Mohd Azman bin Samer A141428 Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina/2

Eksekutif Sijil & Cenderamata : Mellissa Marlinny ank Usop A141323

Fakulti Pendidikan ( Tesl ) /2

Eksekutif Penginapan : Syuhada Amirah binti Rozman A146257

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina/1

Nor Hamizah binti Mohd Hamdan A143409

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan/1

Ahli Jawatankuasa : Jocephine Anak Jonip A145865

Fakulti Sains dan Teknologi/1

Amellyinn Sindot Selumin A143789

Fakulti Sains dan Teknologi/1

Mismah Semion A141919

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan/2

Mohd Hasif bin Mohd Latfi A142197

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat/2

Ahmad Zamri bin Mohamed Nasir A142403

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan/2

Page 12: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Tari Pencetus Kreativiti 12

LAMPIRAN B

ATURCARA PROGRAM

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

2.00 petang : Pendaftaran peserta Battle of The Band

3.00 petang : Kehadiran tetamu dan VIP

3.30 petang : Pertandingan Battle of the Band

5.00 petang : Persembahan selingan daripada artis jemputan

6.00 petang : Keputusan pertandingan & Penyampaian Hadiah

6.30 petang : Bersurai

7.30 malam : Pendaftaran peserta Tarian Kontemporari

8.00 malam : Kehadiran tetamu dan VIP

9.00 malam : Pertandingan tarian kontemporari bermula

10.30 malam : Persembahan selingan daripada Kelab Pawana Mas KKM

11.00 malam : Keputusan pertandingan & Penyampaian Hadiah

11.30 malam : Bersurai

RABU, 26 MAC 2014

Page 13: KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN DAN …€¦ · Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk ... Program Karnival Kesenian dan ... dan mengetengahkan mereka khususnya dalam seni tari

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS 26 MAC 2014

Semarak Seni Tari Pencetus Kreativiti 13

LAMPIRAN C

BELANJAWAN

Anggaran Pendapatan

BIL PERKARA JUMLAH ( RM )

1.

2.

Kolej Keris Mas

Sumbangan Luar

1000

3000

JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN KESELURUHAN RM 4000

Anggaran Perbelanjaan

BIL PERKARA JUMLAH ( RM )

1.

2.

Rencam Hadiah

Trofi

Hamper

200.00

3000.00 800.00

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KESELURUHAN RM 4000.00


Related Documents