YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

ALPES-TECH-EP3

A Group brand

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ NISKIEGO IREDNIEGO NAPICIA KATALOG

ALPES-TECH-EP3

2

ALPES-TECH-EP3

BATERIE KONDENSATORW NISKIEGO NAPICIA

INFORMACJE OGLNE Dugoterminowa oszczdno energii .....................................................................................................................4

Wspczynnik mocy .................................................................................................................................................6

Dobr mocy baterii kondensatorw .......................................................................................................................10

Kompensacja mocy biernej silnikw asynchronicznych .........................................................................................13

Kompensacja mocy biernej transformatorw ........................................................................................................14

Instalowanie baterii kondensatorw .....................................................................................................................15

Zabezpieczanie i podczanie kondensatorw .......................................................................................................16

Wysze harmoniczne .............................................................................................................................................17

Systemy kompensacji mocy biernej .......................................................................................................................22

Zabezpieczanie kondensatorw przed wpywem harmonicznych ..........................................................................23

Kondensatory ALPIVAR ........................................................................................................................................24

Bloki kondensatorw ALPIBLOC do kompensacji staej .........................................................................................28

Panele kompensacyjne ALPIMATIC ........................................................................................................................31

Baterie kondensatorw ALPIMATIC do kompensacji automatycznej .....................................................................33

Baterie kondensatorw ALPISTATIC do kompensacji nadnej charakterystyka ................................................36

Panele kompensacyjne ALPISTATIC.......................................................................................................................38

Baterie kondensatorw ALPISTATIC do kompensacji automatycznej ....................................................................40

Regulatory wspczynnika mocy ALPTEC ..............................................................................................................43

Dobr zabezpieczenia gwnego i przekroju przewodw .......................................................................................44

Styczniki CTX-C do baterii kondensatorw ............................................................................................................45

Produkty i usugi specjalne....................................................................................................................................48

SPIS

TR

EC

I

ALPES-TECH-EP3

1

SPIS

TR

EC

I

BATERIE KONDENSATORW REDNIEGO NAPICIAKondensatory redniego napicia..........................................................................................................................52

Kondensatory SN do piecw indukcyjnych .............................................................................................................55

Urzdzenia zabezpieczajce dla kondensatorw SN ..............................................................................................56

Zasady instalowania kondensatorw SN ................................................................................................................58

Wymiary i waga kondensatorw SN .......................................................................................................................59

Rodzaje baterii kondensatorw SN ........................................................................................................................60

Urzdzenia sterujce i zabezpieczajce .................................................................................................................63

Obudowy baterii kondensatorw SN ......................................................................................................................64

Nowe produkty wofercie Legrand

Firma Legrand oferuje szerok gam urzdze i usug, ktre wpywaj na popraw jakoci energii elektrycznej. Dziki systemom kompensacji mocy biernej Legrand, mona znaczco zmniejszy zuycie energii elektrycznej, wywiera pozytywny wpyw narodowisko i zwikszy wydajno energetyczn budynku.

ALPES-TECH-EP3

3

ALPIMATIC

Baterie kondensatorw do kompensacji automatycznej> Baterie kondensatorw ALPIMATIC s bateriami do kompensacji automatycznej, w ktrych zaczanie poszczeglnych stopni kondensatorowych odbywa si za porednictwem stycznikw elektromechanicznych.

> Baterie ALPIMATIC s rozwizaniem kompaktowym, o konstrukcji moduowej, atwe do rozbudowy i konserwacji, dostosowane do rnych wymaga dziki 3 wykonaniom: typ standardowy N, typ wzmocniony H ityp dawikowy SAH (klasa standardowa, klasa wzmocniona). Regulatory wspczynnika mocy zastosowane w bateriach Alpimatic zapewniaj atwe uruchomienie i uytkowanie baterii.

Kompensacja mocy biernej niskiego napicia(patrz str. 20-48)

Kompensacja mocy biernej redniego napicia(patrz str. 50-68)

Informacje oglne(patrz str. 4-19)

SYSTEMY KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

(patrz str. 33-35)

ALPES-TECH-EP3

ALPISTATIC

Kompensacja mocy biernej w czasie rzeczywistym> Coraz bardziej skomplikowane procesy przemysowe, w wyniku ktrych na rynek dostarczane s olbrzymie iloci odbiornikw, czuych na zmiany napicia (PLC Programowalne Sterowniki Logiczne, komputery przemysowe) lub majcych niezwykle szybkie cykle pracy (roboty, urzdzenia spawalnicze, przemienniki czstotliwoci/falowniki) wymagaj kompensacji mocy biernej, ktra bdzie jednoczenie mikka jak ibardzo szybka, dziki czemu dajca moliwo przystosowania instalacji do nowej generacji odbiornikw.

> Baterie Alpistatic posiadaj 3 gwne zalety w porwnaniu ztradycyjnymi systemami kompensacji: brak skadowych przejciowych prdu przy zaczaniu kondensatorw,

ktre mogyby powodowa zapady napicia, brak przepi przejciowych, podczas wyczania kondensatorw,

zwizanych z problemem gaszenia uku elektrycznego, bardzo krtki czas reakcji maksymalnie 40 milisekund.

(patrz str. 35-42)

4

DUGOTERMINOWA OSZCZDNO ENERGII

Legrand oferuje szerok gam produktw i usug umoliwiajcych optymalizacj jakoci energii. Dziki znaczcemu zmniejszeniu zuycia energii, rozwizania oferowane przez firm Legrand maj pozytywny wpyw na rodowisko naturalne oraz na efektywno uytkowania energii.

Opierajc si na zasadach kompensacji mocy biernej, oferta Legrand umoliwia redukcj iloci energii biernej dostarczanej przez rdo zasilania ipoprawia wspczynnik mocy caej instalacji.Kompensacja mocy biernej charakteryzuje si nastpujcymi zaletami:

OPTYMALIZACJA KOSZTW ZUYCIA ENERGII

Legrand oferuje pen gam kondensatorw z dawikami ochronnymi i filtrami harmonicznych.Wysze harmoniczne w sieci mog uszkodzi kondensatory idoprowadzi do zjawiska rezonansu rda zasilania lub nieprawidowego dziaania urzdze. Produkty Legrand wyduaj ywotno instalacji poprzez popraw jakoci energii, zarwno w budynkach przemysowych jak i komercyjnych.

W KADYM PRZYPADKU ZASILANIE BEZ ZAKCE

wyeliminowanie rachunkw za energi biern,

zmniejszenie strat mocy czynnej wprzewodach instalacji (oprawie 3%),

poprawa wartoci napicia na kocu linii,

zwikszenie dostpnej mocy czynnej.

Legrand dysponuje zespoem specjalistw bdcych w stanie wykona na miejscu odpowiednie pomiary, zdiagnozowa jako zasilania elektrycznego w celu zaprojektowania najbardziej optymalnego rozwizania atake przeprowadzi czynnoci konserwacyjne.

USUGI DOSTOSOWANE DO WYMAGA KLIENTW

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

5

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

Przykad obliczania oszczdnociInstalacja baterii kondensatorw 75 kVAr w supermarkecie o powierzchni 1000 m2, w ktrym inwestor pragnie obniy koszty za energi elektryczn.

W systemie opat za energi stosowanym we Francji oznacza oszczdnoci 1128 Euro w skali roku(1).

Takie oszczdnoci oznaczaj rwnie zmniejszenie emisji CO2 o 1,6 tony w skali roku.

(1) Obliczenia zostay wykonane zgodnie z oprogramowaniem Environmental Impact and Management Explorer (EIME), model Electricite de France.

192 kVA

Zainstalowano bateri kondensatorw 75kVAr (docelowy cos = 1)

168 kVA, (zmniejszenie o ok. 15%)

192 kVA - 168 kVA = 24 kVA

WSTPNE ZUYCIE ENERGII

BATERIA KONDENSATORW LEGRAND

DOCELOWE ZUYCIE ENERGII

OSZCZDNOCI

DUGOTERMINOWA OSZCZDNO ENERGII (CIG DALSZY)

ALPES-TECH-EP3

6

U, I

Xc

t

U

I

PRZESUNICIE FAZOWE ENERGIA MOC

Wspczynnik mocy

DefinicjeW skad instalacji elektrycznej prdu przemiennego wchodz odbiorniki, takie jak transformatory, silniki, spawarki, urzdzenia elektroniczne itp. oraz w szczeglnoci odbiorniki, w ktrych prd ulega przesuniciu fazowemu w stosunku do napicia, wskutek czego nastpuje zuycie energii sumarycznej, zwanej energi pozorn (Eapp).

Energia czynna (Ea): wyraana w kilowatogodzinach (kWh). Moe by wykorzystana przez odbiornik poprzez przetworzenie na prac mechaniczn lub energi ciepln. Tej energii odpowiada moc czynna P (kW).

Energia bierna (Er): wyraana w kilowarogodzinach (kVArh). Jest zuywana w szczeglnoci wuzwojeniach silnikw i transformatorach dla wytworzenia pola magnetycznego, bez ktrego urzdzenia te nie mogyby funkcjonowa.

Tej energii odpowiada moc bierna Q (kVAr). W przeciwiestwie do energii czynnej, o energii biernej mwi si, e jest bezproduktywna dla uytkownika.

Energia pozorna, wyraana w kilowolto-ampero-godzinach (kVAh), odpowiada mocy pozornej S(kVA) i moe by zobrazowana w sposb przedstawiony na poniszym wykresie:

ALPES-TECH-EP3

Eapp = Ea + ErEapp = (Ea)

2 + (Er)2

S = P + QS = (P)2 + (Q)2

Wartoci energii

Wartoci mocy

W sieci jednofazowej nie uwzgldnia si wspczynnika 3.

Zasilanie trjfazowe

S = 3 UIP = 3 UI cos Q = 3 UI sin

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

Eapp (S)Er (Q)

Ea (P)

7

WSPCZYNNIK MOCY

Z definicji, wspczynnik mocy, zwany inaczej cos urzdzenia elektrycznego jest rwny stosunkowi mocy czynnej P (kW) do mocy pozornej S (kVA) i moe si zmienia w zakresie wartoci od 0 do 1.

Wzr umoliwia szybkie okrelenie poziomu energii biernej pobieranej przez urzdzenia.

Wspczynnik mocy rwny 1 oznacza zerowe zuycie energii biernej (idealna rezystancja).

Wspczynnik mocy mniejszy od 1 oznacza zuycie energii biernej, ktre wzrasta im bardziej wspczynnik ten zblia si do 0 (indukcyjno).

W instalacji elektrycznej wspczynnik mocy moe zmienia si w zalenoci od lokalizacji zainstalowanych urzdze i sposobu ich uytkowania (praca bez obcienia, praca przy penym obcieniu itp.).

Urzdzenia do pomiaru energii rejestruj zuycie energii czynnej i biernej. Dostawcy energii w umowie o dostaw energii elektrycznej posuguj si wspczynnikiem tg .

Wspczynnik tg stanowi stosunek energii biernej Er(kVAr) do energii czynnej Ea (kWh) zuytej w tym samym okresie czasu.

atwo jest zauway, e aby uzyska jak najmniejsze zuycie energii biernej tg powinien by moliwie najmniejszy.

Zwizek midzy cos i tg pokazuje nastpujce rwnanie:

Prostym i wygodnym sposobem przeliczenia jest skorzystanie z tabeli zamieszczonej na str. 12.

Obliczanie tg

cos =

tg =

P (kW)S (kVA)

Er (kVArh)Ea (kWh)

cos = 1

1 + (tg )2

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

8

Wspczynnik mocy (cig dalszy)

WSPCZYNNIKI MOCY TYPOWYCH ODBIORNIKW

Ponisze odbiorniki zuywaj najwicej energii biernej: silniki przy niskim obcieniu, urzdzenia spawalnicze, piece ukowe i indukcyjne, prostowniki.

Odpowiednia warto wspczynnika mocy stwarza moliwo optymalizacji instalacji elektrycznej zapewniajc nastpujce korzyci: brak opat za energi biern, redukcja mocy zamwionej w kVA, ograniczenie strat mocy czynnej w przewodach,

biorc pod uwag zmniejszenie przepywu prdu winstalacji,

poprawa wartoci napicia na kocu linii, uzyskanie dodatkowej mocy z transformatora, jeli

kompensacja jest prowadzona po stronie wtrnej transformatora.

ODBIORNIK cos tg

Zwyke silniki asynchroniczne obcione w

0% 0,17 5,80

25% 0,55 1,52

50% 0,73 0,94

75% 0,80 0,75

100% 0,85 0,62

Lampy arowe okoo 1 okoo 0

Lampy fluoroscencyjne okoo 0,5 okoo 1,73

Lampy wyadowcze 0,4 do 0,6 okoo 2,29 do 1,33

Piece oporowe okoo 1 okoo 0

Piece indukcyjne kompensowane okoo 0,85 okoo 0,62

Piece grzewcze dielektryczne okoo 0,85 okoo 0,62

Spawalnicze urzdzenia oporowe 0,8 do 0,9 0,75 do 0,48

Stacjonarne spawarki ukowe jednofazowe okoo 0,5 okoo 1,73

Transformatory-prostowniki do spawania ukowego

0,7 do 0,9 1,02 do 0,48

0,7 do 0,8 1,02 do 0,75

Piece ukowe 0,8 0,75

Tyrystorowe prostowniki mocy 0,8 2,25 do 0,75

ZALETY POPRAWNEJ WARTOCI WSPCZYNNIKA MOCY

Poprawny wspczynnik mocy to:

- wysoki cos (bliski 1) - lub niski tg (bliski 0)

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

9

JAK POPRAWI WSPCZYNNIK MOCY?

Przez zainstalowanie kondensatorw lub baterii kondensatorw.

Poprawianie wspczynnika mocy instalacji elektrycznej to stworzenie rodkw do wyprodukowania pewnej iloci biernej energii, ktr dana instalacja zuyje.

Istniej rne sposoby produkcji energii biernej, wszczeglnoci s to kompensatory asynchroniczne ikondensatory poczone rwnolegle (lub kondensatory w ukadzie szeregowym dla duych sieci przesyowych).

Najczciej stosowane s kondensatory, ze wzgldu na nastpujce zalety: brak zuycia energii czynnej, niski koszt zakupu, atwo instalacji, dugi czas eksploatacji (w przyblieniu 10 lat), niewielki zakres konserwacji (urzdzenie statyczne).

Kondensator jest odbiornikiem zbudowanym z dwch przewodzcych elementw (elektrod) oddzielonych od siebie izolatorem. Kiedy odbiornik ten zostanie zasilony napiciem przemiennym, prd, a w zwizku z tym rwnie moc (bierna pojemnociowa) zostaj przesunite w fazie, wyprzedzajc napicie o 90.

Natomiast wszystkie inne odbiorniki (silniki, transformatory itp.) powoduj przesunicie fazowe prdu, a w zwizku z tym mocy (biernej indukcyjnej), opniajc si wzgldem napicia o 90.

Wykres wektorowy tych prdw bd mocy biernych (indukcyjnych i pojemnociowych) daje w rezultacie wektor prdu/mocy o wartoci niszej od tej przed kompensacj.

Mwic prociej, uznaje si, e odbiorniki indukcyjne (silniki, transformatory itp.) zuywaj energi biern, podczas gdy kondensatory (odbiorniki pojemnociowe) j wytwarzaj.

Wyznaczanie mocy baterii kondensatorwQ2 = Q1 - Qc Qc = Q1 - Q2 Qc = P tg 1 - P tg 2

1 przesunicie fazy bez baterii kondensatorw 2 przesunicie fazy z bateri kondensatorw

Qc = P(tg 1 - tg 2)

Trjkt mocy

P

S2

S1

02

1

Qc

Q1

Q2

Qc

U

P: moc czynna S1 i S2: moce pozorne(przed i po kompensacji)Qc: moc bierna kondensatoraQ1: moc bierna bez kondensatoraQ2: moc bierna z kondensatorem

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

10

ObliczeniaAby obliczy moc baterii kondensatorw, ktr naley zainstalowa zastosuj nastpujc metod: Wybierz miesic, w ktrym opaty za energi

elektryczn byy najwysze (w rachunku bdzie podana warto energii w kVArh),

Okrel miesiczn ilo godzin pracy instalacji, Oblicz moc kondensatora Qc, ktry ma by

zainstalowany.

PrzykadDla abonenta energii elektrycznej: Najwyszy rachunek za energi biern: grudzie, Ilo kVArh na wystawionym rachunku: 70 000, Ilo godzin pracy instalacji: due obcienie

+godziny szczytu = 350 godzin.

Dobr mocy baterii kondensatorw

Qc =

Qc (moc baterii kondensatorw do zainstalowania ) = = 200 kVAr

kVArh na wystawionym rachunku (miesicznym)

70 000350

NA PODSTAWIE RACHUNKW ZA ENERGI ELEKTRYCZN

ALPES-TECH-EP3

Ilo godzin pracy (miesicznie)

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

11

OBLICZENIA DLA NOWYCH INSTALACJI (OBIEKTW)

PrzykadPrzedsibiorstwo jest zasilane ze stacji SN/nn 800 kVA, istnieje zamiar poprawy wspczynnika mocy instalacji na: cos = 0,928 (tg = 0,4) po stronie pierwotnej cos = 0,955 (tg = 0,31) po stronie wtrnej,

znastpujcymi odczytami: napicie: 400 V 50 Hz P(kW) = 475 kW cos (po stronie wtrnej) = 0,75 (tg = 0,88)

W przypadku instalacji planowanych do realizacji wprzyszoci, zaoenie kompensacji jest wymagane ju na wstpnym etapie projektowania. W takim przypadku nie jest moliwe obliczenie mocy baterii kondensatorw przy uyciu konwencjonalnych metod (np. na podstawie rachunkw za energi elektryczn).Dla tego typu instalacji zaleca si zainstalowanie baterii kondensatorw o mocy wynoszcej przynajmniej 25% wartoci znamionowej mocy transformatora SN/nn zasilajcego dan instalacj.

PrzykadTransformator 1000 kVA; Q bat. kondensatorw = 250 kVAr

Uwaga: Dobrana moc baterii kondensatorw wynika znastpujcych wylicze:

transformator 1000 kVA, rzeczywiste obcienie transformatora = 75%, cos odbiornikw = 0,80, k = 0,421, cos docelowy = 0,95 (patrz tabela na str. 12).

NA PODSTAWIE POMIARW WYKONANYCH PO STRONIE WTRNEJ TRANSFORMATORA SN/nn: P(kW) i cos

Qc (moc kondensatorw do zainstalowania) = P(kW) (tg zmierzony tg docelowy)

Qc = 475 (0,88 0,31) = 270 kVAr

Qc = 1000 0,75 0,80 0,421 = 250 kVAr

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

12

TABELA DO DOBORU MOCY BATERII KONDENSATORW

Tabela przeliczeniowaZnajc moc odbiornika w kW, ponisza tabela moe by uyta do obliczenia mocy baterii kondensatorw w celu zmiany pocztkowego wspczynnika mocy na wymagany. Daje ona take porwnanie pomidzy wartociami cos i tg .

Wymagany wspczynnik mocy Jednostkowa moc kondensatora (w kVAr) do zainstalowania na jeden kW obcienia w celu zwikszenia wartoci wspczynnika mocy do:

cos 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1tg 0,48 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,25 0,20 0,14 0,0

0,40 2,29 1,805 1,832 1,861 1,895 1,924 1,959 1,998 2,037 2,085 2,146 2,2880,41 2,22 1,742 1,769 1,798 1,831 1,840 1,896 1,935 1,973 2,021 2,082 2,2250,42 2,16 1,681 1,709 1,738 1,771 1,800 1,836 1,874 1,913 1,961 2,002 2,1640,43 2,10 1,624 1,651 1,680 1,713 1,742 1,778 1,816 1,855 1,903 1,964 2,1070,44 2,04 1,558 1,585 1,614 1,647 1,677 1,712 1,751 1,790 1,837 1,899 2,0410,45 1,98 1,501 1,532 1,561 1,592 1,626 1,659 1,695 1,737 1,784 1,846 1,9880,46 1,93 1,446 1,473 1,502 1,533 1,567 1,600 1,636 1,677 1,725 1,786 1,9290,47 1,88 1,397 1,425 1,454 1,485 1,519 1,532 1,588 1,629 1,677 1,758 1,8810,48 1,83 1,343 1,730 1,400 1,430 1,464 1,467 1,534 1,575 1,623 1,684 1,8260,49 1,78 1,297 1,326 1,355 1,386 1,420 1,453 1,489 1,530 1,578 1,639 1,7820,50 1,73 1,248 1,276 1,303 1,337 1,369 1,403 1,441 1,481 1,529 1,590 1,7320,51 1,69 1,202 1,230 1,257 1,291 1,323 1,357 1,395 1,435 1,483 1,544 1,6860,52 1,64 1,160 1,188 1,215 1,249 1,281 1,315 1,353 1,393 1,441 1,502 1,6440,53 1,60 1,116 1,144 1,171 1,205 1,237 1,271 1,309 1,349 1,397 1,458 1,6000,54 1,56 1,075 1,103 1,130 1,164 1,196 1,230 1,268 1,308 1,356 1,417 1,5590,55 1,52 1,035 1,063 1,090 1,124 1,156 1,190 1,228 1,268 1,316 1,377 1,5190,56 1,48 0,996 1,024 1,051 1,085 1,117 1,151 1,189 1,229 1,277 1,338 1,4800,57 1,44 0,958 0,986 1,013 1,047 1,079 1,113 1,151 1,191 1,239 1,300 1,4420,58 1,40 0,921 0,949 0,976 1,010 1,042 1,073 1,114 1,154 1,202 1,263 1,4050,59 1,37 0,884 0,912 0,939 0,973 1,005 1,039 1,077 1,117 1,165 1,226 1,3680,60 1,33 0,849 0,878 0,905 0,939 0,971 1,005 1,043 1,083 1,131 1,192 1,3340,61 1,30 0,815 0,843 0,870 0,904 0,936 0,970 1,008 1,048 1,096 1,157 1,2990,62 1,27 0,781 0,809 0,836 0,870 0,902 0,936 0,974 1,014 1,062 1,123 1,2650,63 1,23 0,749 0,777 0,804 0,838 0,870 0,904 0,942 0,982 1,030 1,091 1,2330,64 1,20 0,716 0,744 0,771 0,805 0,837 0,871 0,909 0,949 0,997 1,058 1,2000,65 1,17 0,685 0,713 0,740 0,774 0,806 0,840 0,878 0,918 0,966 1,007 1,1690,66 1,14 0,654 0,682 0,709 0,743 0,775 0,809 0,847 0,887 0,935 0,996 1,1380,67 1,11 0,624 0,652 0,679 0,713 0,745 0,779 0,817 0,857 0,905 0,966 1,1080,68 1,08 0,595 0,623 0,650 0,684 0,716 0,750 0,788 0,828 0,876 0,937 1,0790,69 1,05 0,565 0,593 0,620 0,654 0,686 0,720 0,758 0,798 0,840 0,907 1,0490,70 1,02 0,536 0,564 0,591 0,625 0,657 0,691 0,729 0,796 0,811 0,878 1,0200,71 0,99 0,508 0,536 0,563 0,597 0,629 0,663 0,701 0,741 0,783 0,850 0,9920,72 0,96 0,479 0,507 0,534 0,568 0,600 0,634 0,672 0,721 0,754 0,821 0,9630,73 0,94 0,452 0,480 0,507 0,541 0,573 0,607 0,645 0,685 0,727 0,794 0,9360,74 0,91 0,425 0,453 0,480 0,514 0,546 0,580 0,618 0,658 0,700 0,767 0,9090,75 0,88 0,398 0,426 0,453 0,487 0,519 0,553 0,591 0,631 0,673 0,740 0,8820,76 0,86 0,371 0,399 0,426 0,460 0,492 0,526 0,564 0,604 0,652 0,713 0,8550,77 0,83 0,345 0,373 0,400 0,434 0,466 0,500 0,538 0,578 0,620 0,687 0,8290,78 0,80 0,319 0,347 0,374 0,408 0,440 0,474 0,512 0,552 0,594 0,661 0,8030,79 0,78 0,292 0,320 0,347 0,381 0,413 0,447 0,485 0,525 0,567 0,634 0,7760,80 0,75 0,266 0,294 0,321 0,355 0,387 0,421 0,459 0,499 0,541 0,608 0,7500,81 0,72 0,240 0,268 0,295 0,329 0,361 0,395 0,433 0,473 0,515 0,582 0,7240,82 0,70 0,214 0,242 0,269 0,303 0,335 0,369 0,407 0,447 0,489 0,556 0,6980,83 0,67 0,188 0,216 0,243 0,277 0,309 0,343 0,381 0,421 0,463 0,530 0,6720,84 0,65 0,162 0,190 0,217 0,251 0,283 0,317 0,355 0,395 0,437 0,504 0,6450,85 0,62 0,136 0,164 0,191 0,225 0,257 0,291 0,329 0,369 0,417 0,478 0,6020,86 0,59 0,109 0,140 0,167 0,198 0,230 0,264 0,301 0,343 0,390 0,450 0,5930,87 0,57 0,083 0,114 0,141 0,172 0,204 0,238 0,275 0,317 0,364 0,424 0,5670,88 0,54 0,054 0,085 0,112 0,143 0,175 0,209 0,246 0,288 0,335 0,395 0,5380,89 0,51 0,028 0,059 0,086 0,117 0,149 0,183 0,230 0,262 0,309 0,369 0,5120,90 0,48 0,031 0,058 0,089 0,121 0,155 0,192 0,234 0,281 0,341 0,484

Przykad: silnik 200 kW; cos = 0,75; wymagany cos = 0,93 => Qc = 200 x 0,487 = 98 kVAr

ALPES-TECH-EP3

Dobr mocy baterii kondensatorw (cig dalszy)

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

13

Ponisza tabela przedstawia (wycznie dla celw informacyjnych) maksymaln moc kondensatora, ktry moe zosta podczony bezporednio do zaciskw silnika asynchronicznego bez ryzyka jego samowzbudzenia. Naley koniecznie sprawdzi, we wszystkich przypadkach, czy warto maksymalna prdu kondensatora nie przekracza 90% wartoci prdu magnesujcego silnika (bez obcienia).

Maksymalna moc silnika Maksymalna prdko obr/min3000 1500 1000

maksymalna moc w kVArHP kW11 8 2 2 315 11 3 4 520 15 4 5 625 18 5 7 7,530 22 6 8 940 30 7,5 10 1150 37 9 11 12,560 45 11 13 14

100 75 17 22 25150 110 24 29 33180 132 31 36 38218 160 35 41 44274 200 43 47 53340 250 52 57 63380 280 57 63 70482 355 67 76 86

Jeli wymagana moc kondensatora do kompensacji silnika jest wiksza ni wartoci podane w powyszej tabeli lub, jeli mwic bardziej oglnie, Qc > 90% Io 3 U, kompensacja na zaciskach silnika bdzie nadal moliwa przez szeregowe poczenie kondensatora istycznika (C2), sterowanego przez zestyk pomocniczy stycznika sterujcego silnikiem (C1).

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SILNIKACH ASYNCHRONICZNYCH (KOMPENSACJA NA ZACISKACH SILNIKA)

Jeli Qc 90% Io 3 U

Jeli Qc > 90% Io 3 U

Io: prd silnika nieobcionegoU: napicie zasilania

C1

Qc

M3~

Zasilanie

C1

C2

Qc

M3~

Zasilanie

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

14

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ TRANSFORMATORW

Transformator, aby mg pracowa prawidowo, wymaga energii biernej do namagnesowania uzwoje. Tabela obok przedstawia (wycznie dla celw informacyjnych) wartoci staej baterii kondensatorw, ktra ma by zainstalowana zgodnie z wartociami mocy i obcie transformatora. Wartoci te mog ulega zmianie, w zalenoci od budowy i sposobu dziaania urzdzenia. Kady producent moe poda swoje wasne dane w tym zakresie.

Moc znamionowa

transformatora w kVA

Moc w kVAr, ktra ma by wytworzona napotrzeby wasne transformatora

Praca

Bez obcienia 75% obcienia100%

obcienia100 3 5 6160 4 7,5 10200 4 9 12250 5 11 15315 6 15 20400 8 20 25500 10 25 30630 12 30 40800 20 40 55

1000 25 50 701250 30 70 902000 50 100 1502500 60 150 2003150 90 200 2504000 160 250 3205000 200 300 425

W ukadach kompensacji mocy biernej transformatorw, zaleca si stosowanie kondensatora przyczonego na stae, ktrego warto bdzie odpowiada zuyciu mocy biernej przez transformator przy obcieniu 75%.

ALPES-TECH-EP3

Dobr mocy baterii kondensatorw (cig dalszy)

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

15

W instalacjach elektrycznych niskiego napicia (nn) baterie kondensatorw mona instalowa na 3 rnych poziomach:

METODY KOMPENSACJI

Instalowanie baterii kondensatorw

Kompensacja grupowa

Kompensacja indywidualna

Kompensacja centralna

Zalety Wyeliminowanie opat za energi biern. Mniejsze wymagania w zakresie doboru przewodw

zasilajcych i mniejsze straty ciepa w tych przewodach (RI2).

Uwzgldnia rozbudow kadej grupy. Mniejsze wymagania w odniesieniu do transformatora Rozwizanie ekonomiczne.Uwaga To rozwizanie jest najczciej stosowane dla

rozlegych systemw zasilania w zakadach pracy ifabrykach.

Zalety Wyeliminowanie opat za energi biern. Jest to najbardziej ekonomiczne rozwizanie,

zapewniajce lepsze wykorzystanie kondensatorw, ktre mog pracowa niezalenie od pracy poszczeglnych odbiornikw.

Stwarza mniejsze wymagania w odniesieniu dotransformatora.

Uwaga Straty w przewodach (RI2) nie ulegaj zmniejszeniu.

Zalety Wyeliminowanie opat za energi biern. Z technicznego punktu widzenia jest to idealne

rozwizanie, gdy energia bierna jest wytwarzana wpunkcie, w ktrym jest zuywana. Dlatego straty ciepa (RI2) s zredukowane we wszystkich przewodach.

Mniejsze wymagania w odniesieniu do transformatora.Uwaga Najkosztowniejsze rozwizanie, przy zaoeniu,

e rozpatrywana instalacja zawiera du liczb odbiornikw.

M M M M

M M M M

M M M M

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

16

ZabezpieczenieNiezalenie od wewntrznych urzdze zabezpieczajcych zamontowanych w kondensatorze, takich jak: samo-regenerujcy si dielektryk, wewntrzny bezpiecznik elektryczny dla kadej zwijki, rozcznik odczajcy zwijk przy nadmiernym

wzrocie cinienia, konieczne jest zapewnienie kondensatorowi zewntrznego urzdzenia zabezpieczajcego.

Taki rodzaj zabezpieczenia moe by zrealizowany przez: wycznik:

- wyzwalacz termiczny ustawiony pomidzy 1,3 a 1,5 In - wyzwalacz magnetyczny ustawiony pomidzy 5 a 10 In,

lub wkadki topikowe typu gL, o prdzie znamionowym od 1,4 do 2 In.

In = Qc

3UIn = prd znamionowy kondensatora

Przykad: Qc = 50 kVAr, 400 V AC

In = 50

= 72 A 3 0,4

Podczenie (dobr przewodw)Normy obowizujce dla kondensatorw wymagaj, aby kondensatory wytrzymyway stae, prdowe przecienie do 30% wartoci prdu znamionowego kondensatora. Normy te pozwalaj take na maksymaln 10% tolerancj znamionowej pojemnoci.Dlatego przewody powinny by dobrane przynajmniej dla:Prd przewodu = 1,3 1,1 (prd znamionowy kondensatora)

prd przewodu = 1,43 prd znam. kondensatora

Urzdzenia sterujceW przypadku obcie przy ultra-szybkich cyklach pracy (urzdzenia spawalnicze itp.) konwencjonalny sposb sterowania kondensatorami (styczniki elektromagnetyczne) nie znajduje ju zastosowania. Do systemw kompensacyjnych o duej prdkoci przeczania niezbdne s styczniki pprzewodnikowe. Legrand w swojej ofercie posiada tego typu urzdzenia.

Prd zaczania kondensatora zaley od: mocy kondensatora, mocy zwarciowej rda zasilania, do ktrego jest

przyczony, faktu, czy pracuj baterie kondensatorw, ktre

zostay zainstalowane wczeniej.

Uwzgldniajc te parametry, istotn rzecz jest zastosowanie szybkich urzdze czeniowych (cznikw, stycznikw itp.).Uytkownik musi by wiadomy odnonie doboru odpowiednich urzdze spord dostpnych w ofercie rynkowej, przeznaczonych do sterowania kondensatorw. Przeznaczone do tego celu styczniki s specjalnie zaprojektowane przez producentw do sterowania kondensatorw, aw szczeglnoci do instalowania wbateriach kondensatorw z regulacj automatyczn. Styczniki tes wyposaone w dodatkowe styki pomocnicze podczone szeregowo do rezystorw ograniczajcych, przeznaczonych do redukowania przete powstajcych podczas operacji czeniowych.

ZABEZPIECZANIE I PODCZANIE KONDENSATORW

Zabezpieczanie i podczanie kondensatorw

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

17

WPROWADZENIE

Wysze harmoniczne

W ostatnich latach, modernizacja procesw przemysowych i wytwarzanie coraz bardziej skomplikowanych technologicznie maszyn i urzdze elektrycznych doprowadziy do rozwoju brany elektronicznej w takim zakresie, jak opisano poniej.

Systemy oparte na pprzewodnikach (tranzystory, tyrystory itp.) projektowane dla: statycznych konwerterw mocy AC/DC, prostownikw, falownikw, konwerterw czstotliwoci, wielu innych urzdze sterowanych fazowo

luboszybkich cyklach pracy.

Systemy te charakteryzuj si nieliniowym obcieniem rda zasilania elektrycznego. Obcienie nieliniowe to takie obcienie, ktre pobiera prd o przebiegu odksztaconym (mimo, i napicie rda zasilania naoone na obcienie jest sinusoidalne, prd pobierany nie jest sinusoidalny).

W instalacjach elektrycznych wystpuj take inne obcienia nieliniowe, w szczeglnoci: obcienia o zmiennej impedancji, w ktrych

wykorzystywane jest zjawisko uku elektrycznego: piece ukowe, spawarki, lampy fluoroscencyjne, lampy wyadowcze itp,

obcienia korzystajce z silnych prdw magnesujcych: transformatory nasycone, induktory itp.

Rozkad Fouriera (analiza odksztace wyszych harmonicznych) prdu, pobieranego przez odbiornik nieliniowy zawiera: harmoniczn podstawow, tj. skadow sinusoidaln

o czstotliwoci 50 Hz, o czstotliwoci rwnej czstotliwoci rda zasilania,

wysze harmoniczne, tj. skadowe sinusoidalne, ktrych czstotliwoci stanowi wielokrotno czstotliwoci harmonicznej podstawowej.

Zgodnie z poniszym rwnaniem:

Irms = I + I

: Suma wszystkich harmonicznych prdu zaczynajc od harmonicznej rzdu 2 (50 Hz 2) do ostatniej harmonicznej n (50 Hz n).

2 1

2 h

h = 2

n

Harmoniczne prdu cyrkuluj w rdle zasilania. Impedancje harmoniczne rda powoduj wzrost harmonicznych napicia, zgodnie z poniszym rwnaniem:

Uh = Zh x Ih

Harmoniczne prdu powoduj wzrost wikszoci harmonicznych napicia przyczyniajc si do oglnych zakce w rdle zasilania.

Vrms = U + U

Uwaga: Zakcenia harmoniczne napicia powstae w skutek wad konstrukcyjnych w uzwojeniu prdnic i transformatorw s zazwyczaj pomijane.

2 1

2 h

h = 2

n

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

18

XL

XC

XC

Frp

XLT

f (Hz)

Sous-Titre 1Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant Texte courant

Ssc (kVA): moc zwarciowa rda Q: moc baterii kondensatorw P (kW): moc odbiornika (o charakterystyce liniowej)

Redukcja reaktancji kondensatorw

Reaktancja kondensatora

XC = =

jest odwrotnie proporcjonalna do czstotliwoci, a jej zdolno do eliminowania harmonicznych prdu znaczco si zmniejsza, gdy zwiksza si czstotliwo.

WPYW WYSZYCH HARMONICZNYCH NA KONDENSATORY

Schemat Schemat rwnowany

1

C

1

C2f

Wysze harmoniczne prdw

Teoretyczna zawarto poszczeglnych harmonicznych w instalacjach zawierajcych takie odbiorniki jest nastpujca:- 5 harmoniczna (250 Hz) I5 okoo 20% I1*- 7 harmoniczna (350 Hz) I7 okoo 14% I1*- 11 harmoniczna (550 Hz) I11 okoo 9% I1*- 13 harmoniczna (650 Hz) I13 okoo 8% I1*

(* I1: prd odbiornika nieliniowego przy 50 Hz)

Rezonans rwnolegy lub anty-rezonans pomidzy kondensatorami a rdem zasilania

Reaktancja rda Xlt

jest proporcjonalna do czstotliwoci.

Reaktancja kondensatorw Xc

jest odwrotnie proporcjonalna do czstotliwoci.

Przy czstotliwoci frp wystpuje rezonans rwnolegy lub anty-rezonans (gdy dwie reaktancje s rwne, lecz przeciwne

wobec siebie) iwzmocnienie (fa) prdw wyszych harmonicznych wkondensatorach i w rdle zasilania (transformatory), gdzie:

frp = fzasilania fa = SscQ

Ssc QP

Im wiksza jest moc zwarciowa rda zasilania (Ssc), tym bardziej czstotliwo rezonansu rni si od niebezpiecznych czstotliwoci harmonicznych.

Im wiksza jest moc (P) odbiornikw liniowych, tym niszy jest wspczynnik wzmocnienia harmonicznych prdu.

Uwaga: Poniewa indukcyjno rda jest znacznie mniejsza ni indukcyjno silnika, zostaje ona pomijana w ukadach rwnolegych.

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

Wysze harmoniczne (cig dalszy)

XLT : SSC (kVA)

LR

XLT XC RXC

Q(kVAr)

P (kW)

M

XL

XC

XC

f (Hz)

ALPES-TECH-EP3

19

W przypadku instalacji o wysokim poziomie zakce harmonicznymi, zainstalowanie dawikw ochronnych szeregowo z kondensatorem, jest jedynym skutecznym zabezpieczeniem.

Dawik ochronny spenia podwjn rol: zwiksza impedancj kondensatora w stosunku do

harmonicznych prdu, zmienia czstotliwo rezonansu rwnolegego (frp)

rda zasilania i kondensatora do wartoci poniej czstotliwoci wyszych harmonicznych prdu, ktre powoduj zakcenia.

frp.: Czstotliwo rezonansu rwnolegego dawika ochronnego/kondensatora/transformatora SN/nn

frs: Czstotliwo rezonansu szeregowego dawika ochronnego/kondensatora

Przy instalacjach naraonych na wysoki poziom zakce harmonicznymi, uytkownik moe zetkn si z podwjnym wymaganiem: kompensacji mocy biernej i zabezpieczenia

kondensatorw, redukcji zakce harmonicznych napicia do

wartoci, ktre byyby akceptowalne i kompatybilne dla prawidowego funkcjonowania wikszoci wraliwych odbiornikw (Programowalne Sterowniki Logiczne, komputery przemysowe, kondensatory itp.).

Firma Legrand posiada w swojej ofercie produkty umoliwiajce spenienie powyszych wymaga. S to min. pasywne filtry harmonicznych. Pasywny filtr harmonicznych jest poczeniem szeregowym kondensatora i indukcyjnoci, dla ktrej kada warto ustawionej czstotliwoci odpowiada czstotliwoci

niepodanej harmonicznej napicia, ktr naley wyeliminowa.

Dla tego typu instalacji Legrand oferuje nastpujce usugi: analiza zasilania gwnego (w tym pomiar zawartoci

harmonicznych w napiciach i prdach), do ktrego urzdzenia maj by podczone,

symulacja komputerowa kompatybilnoci impedancji harmonicznej sieci i poszczeglnych filtrw,

obliczenie i okrelenie poszczeglnych elementw skadowych filtra,

dostawa kondensatorw, dawikw ochronnych itp, pomiar wydajnoci systemu po zainstalowaniu

urzdze (baterie kondensatorw, dawiki, i in.).

Najczciej spotykane czstotliwoci frs: - Podstawowa 50 Hz: 215 Hz (n = 4,3) 190 Hz (n = 3,8) 135 Hz (n = 2,7) - Podstawowa 60 Hz: 258 Hz (n = 4,3) 228 Hz (n = 3,8) 162 Hz (n = 2,7)

Dla czstotliwoci poniej wartoci frs ukad dawik/kondensator zachowuje si jak pojemno ikompensuje energi biern.

Dla czstotliwoci powyej wartoci frs ukad dawik/kondensator zachowuje si jak indukcyjno, ktra rwnolegle z indukcyjnoci X

lt zapobiega ryzyku

rezonansu rwnolegego przy czstotliwociach powyej frs a w szczeglnoci przy czstotliwociach wyszych harmonicznych.

ZABEZPIECZANIE KONDENSATORW PRZY UYCIU DAWIKW OCHRONNYCH

FILTRY HARMONICZNYCH

ALPES-TECH-EP3

INFO

RM

ACJ

E O

G

LNE

20

Kompensacja mocy biernej niskiego napicia

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH NISKIEGO NAPICIA

> Kondensatory ALPIVAR to urzdzenia w wykonaniu suchym, pokryte w warunkach prniowych ywic poliuretanow, tworzc obudow chronic je przed czynnikami zewntrznymi. Posiadaj potrjn ochron elektryczn a ponadto charakteryzuj si znakomit wytrzymaoci na przepicia i wyadowania czciowe oraz o wiele dusz ywotnoci od urzdze konwencjonalnych.

> Uniwersalne panele kompensacyjne s fabrycznie oprzewodowane i mog by montowane w kadym rodzaju szaf, tworzc systemy automatycznej kompensacji mocy biernej. Dostpne s panele omocy biernej do 75 kVAr/stopie.

> Automatyczne baterie kondensatorw ALPIMATIC i ALPISTATIC s rozwizaniem kompaktowym, o konstrukcji moduowej, atwe do rozbudowy i konserwacji, dostosowane do rnych wymaga dziki 3wykonaniom: typ standardowy N, typ wzmocniony H ityp SAH zdawikami ochronnymi (klasa standardowa, klasa wzmocniona). Regulatory wspczynnika mocy zapewniaj atwe uruchomienie iuytkowanie baterii. Gama automatycznych baterii kondensatorw do kompensacji automatycznej o nazwie Alpistatic umoliwia realizacj kompensacji wczasie rzeczywistym.

ALPES-TECH-EP3

21

Kompensacja mocy redniego napicia(patrz str. 50-68)

Informacje oglne (patrz str. 4-19)

ZASADY KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ, INNE PRODUKTY

INFORMACJE OGLNE (patrz str. 22-23)

KONDENSATORY ALPIVAR2 I BATERIE DO KOMPENSACJI STAEJ ALPIBLOC (patrz str. 24-29)

PANELE I BATERIE KONDENSATORW DO KOMPENSACJI AUTOMATYCZNEJ(patrz str. 30-42)

INNE PRODUKTY I USUGI(patrz str. 43-49)

Alpibloc bloki kondensatorw do kompensacji staej (str. 28-29)

Alipvar kondensatory nn (str. 24-27)

Alpimatic - panele kompensacyjne i baterie kondensatorw do kompensacji automatycznej (str. 30-35)

Systemy i rodzaje kompensacji (str. 22)

Zabezpieczanie kondensatorw przed wyszymi harmonicznymi (str. 23)

Alpistatic - panele kompensacyjne ibaterie kondensatorw do kompensacji automatycznej (str. 36-42)

Regulatory wspczynnika mocy (str. 43)

Produkty i usugi (str. 45)

ALPES-TECH-EP3

22

SYSTEMY I RODZAJE KOMPENSACJIPrzy wyborze baterii kondensatorw spotykamy si z dwoma systemami kompensacji.

Systemy kompensacji mocy biernej

Baterie kondensatorw do kompensacji staej

Baterie kondensatorw do kompensacji automatycznej

Moc bierna dostarczana przez bateri kondensatorw jest staa, niezalenie od jakichkolwiek zmian wartoci wspczynnika mocy i obcie odbiornikw, a take od zuycia mocy biernej instalacji.

Baterie kondensatorw s zaczane: - rcznie przy pomocy wycznika lub rozcznika lub, - p-automatycznie przy uyciu zdalnie sterowanego

stycznika.

Ten rodzaj baterii kondensatorw jest uywany wnastpujcych przypadkach:- w instalacjach elektrycznych o staym obcieniu,

ktre pracuj 24 godziny na dob,- do kompensacji mocy biernej transformatorw,- do indywidualnej kompensacji silnikw,- w instalacjach baterii kondensatorw, ktrych moc

jest mniejsza lub rwna 15% mocy transformatora.

Moc bierna dostarczana przez bateri kondensatorw moe by regulowana zgodnie ze zmianami wartoci wspczynnika mocy i obcie odbiornikw, a wic rwnie zuycia mocy biernej instalacji.

Baterie te wykonane s przez poczenie stopni kondensatorw (stopie = kondensator + stycznik). Wczanie i wyczanie caej lub czci baterii kondensatorw jest sterowane przez regulator wspczynnika mocy.

Tego typu baterie kondensatorw s take uywane wnastpujcych przypadkach:- w instalacjach elektrycznych o zmiennym

obcieniu,- do kompensacji rozdzielnic gwnych niskiego napicia, - w instalacjach gdzie moc baterii kondensatorw jest

wiksza ni 15% mocy transformatora.

Moc baterii kondensatorw Qc 15% P(kVA) transformatora

Moc baterii kondensatorw Qc > 15% P(kVA) transformatora

M3

M3

M3

M3

Regulatorwspczynnika

mocy

Stycznik elektromechaniczny lub pprzewodnikowy

.../5Aklasa 1-10 VA

ALPES-TECH-EP3

BAT

ERIE

KO

ND

ENSA

TOR

W

NIS

KIE

GO

NA

PI

CIA

23

BAT

ERIE

KO

ND

ENSA

TOR

W

NIS

KIE

GO

NA

PI

CIA

ZABEZPIECZANIE KONDENSATORW PRZED WPYWEM HARMONICZNYCH

Dziki swojej budowie zgodnej z obowizujcymi aktualnie normami, kondensatory mog w sposb cigy wytrzyma prd skuteczny (rms) rwny 1,3 wartoci znamionowej prdu okrelonego na podstawie znamionowych wartoci napicia i czstotliwoci.

Wspczynnik ten, zwany wspczynnikiem przetenia zosta zdefiniowany w celu uwzgldnienia poczonych efektw wystpowania odksztace harmonicznych oraz przepi (przy pominiciu parametru zmiany pojemnoci).

Mona zauway, e w zalenoci od stopnia zakce harmonicznych Sh (moc odbiornikw generujcych harmoniczne), wspczynnik ten jest generalnie niewystarczajcy oraz e parametr Ssc (moc zwarciowa), bezporednio zwizany z moc rda zasilania St, jest wikszy od wartoci czstotliwoci rezonansu rwnolegego (frp).

Przez poczenie tych dwch parametrw, Sh iSt, mona okreli kilka rodzajw instalacji, zodpowiadajcym im typem kondensatora, ktry powinien by zastosowany w baterii kondensatorw:

ALPES-TECH-EP3

standard H SAH SAHR FH

15 % 15% do 25% 25% do 35%

Stopie zakce

SH_______ST

35% do 50% >50%

Sh (kVA) warto cznej mocy odbiornikw generujcych wysze harmoniczne, obecnych po stronie wtrnej transformatora.

St (kVA) moc znamionowa transformatora SN/nn (redniego/niskiego napicia)

24

Zalety oferty

Opatentowane kondensatory Alpivar s urzdzeniami w wykonaniu suchym bez zastosowania jakichkolwiek gazw, pynw impregnacyjnych ani izolacyjnych.

Zbudowane s poprzez poczenie pojedynczych zwijek jednofazowych. Poczenie zwijek w trjkt umoliwia otrzymanie urzdzenia trjfazowego. Zwijki zbudowane s z dwch tam polipropylenowych, pokrytych z jednej strony cynkiem:

powoka metalowa tworzy elektrod, tama polipropylenowa tworzy izolacj.

Kondensatory, przy zastosowaniu techniki prniowej zalewane s samogasnc, termoutwardzaln ywic poliuretanow, ktra tworzy obudow, chronic od czynnikw zewntrznych takich jak oddziaywania mechaniczne i zakcenia elektryczne.

Opracowana przez firm LEGRAND, technika pokrywania zwijek w prni daje kondensatorom Alpivar doskona stao parametrw w czasie oraz wiksz ywotno w porwnaniu z kondensatorami wykonanymi w technologii tradycyjnej.

Technika prniowa sprawia, e ani powietrze, ani wilgo nie mog dosta si w poblie zalanych ywic poliuretanow zwijek. Taka budowa gwarantuje doskona odporno na przepicia i wyadowania niezupene. Kondensator spenia wymagania wzakresie ochrony rodowiska naturalnego (jest pozbawiony PCB polichlorowanych bifenyli).

Opis produktu

Kondensatory Alpivar typu monoblok lub obudowie moduowej speniaj wszystkie wymagania uytkownika.W szczeglnoci rozwizanie moduowe, ktre jest szybkie i atwe w montau, moe by stosowane do tworzenia jednostek o rnych mocach znamionowych, przyczyniajc si do znaczcej redukcji kosztw magazynowania.

Instalowanie

Kompaktowa budowa kondensatora czyni go atwym w montau i znaczco obnia wymiary a tym samym koszty szaf i paneli kompensacyjnych. Obudowa kondensatora jest szczeglnie odporna na dziaanie warunkw atmosferycznych (deszcz, soce, solanka, itp.) oraz wszelkich rozpuszczalnikw.

Kondensator Alpivar jest doskonale przystosowany dozastosowania w instalacjach: w rodowiskach naraonych na korozj, na wolnym powietrzu (na zamwienie).

ALPIVAR: KONDENSATORY WYKONANE W TECHNOLOGII PRNIOWEJ

Kondensatory ALPIVAR

ALPES-TECH-EP3

BAT

ERIE

KO

ND

ENSA

TOR

W

NIS

KIE

GO

NA

PI

CIA

25

membrany rozcznika nadcinieniowego i rozczenie uszkodzonej zwijki. Zadziaanie rozcznika nadcinieniowego jest widoczne na zewntrz kondensatora. Cecha ta pozwala na atwe i szybkie sprawdzenie stanu kondensatora oraz ustalenie przyczyny jego uszkodzenia.

Dziki trzem wymienionym powyej rodzajom zabezpiecze oraz zastosowaniu techniki prniowego zalewania zwijek (technika opatentowana przez firm Alpes Technologies), kondensatory Alpivar2 s urzdzeniami zaawansowanymi technologicznie owysokim stopniu niezawodnoci.

BAT

ERIE

KO

ND

ENSA

TOR

W

NIS

KIE

GO

NA

PI

CIA

ALPIVAR: SPOSB PODCZENIA I ZABEZPIECZANIA

Sposb podczenia

atwy dostp do zaciskw w grnej czci zapewnia proste i dogodne warunki do montau i podczenia kondensatorw Alpivar.

Zastosowanie systemu zaciskw w postaci zalanych nakrtek umoliwia bezporednie podczenie kocwek kabli na pycie czoowej kondensatora.

Kondensatory Alpivar wykonane s w drugiej klasie izolacji przez co ich uziemienie nie jest wymagane.

Zabezpieczenia wewntrzne

Samoregenerujcy si dielektryk Ta waciwo wynika z zastosowania odpowiednio cienkiej warstwy pokrycia metalizowanego, ktra tworzy elektrod oraz podkadu izolacyjnego (tama polipropylenowa).

Taka technologia wykonania zapobiega zniszczeniu kondensatora nawet w wypadku wystpienia duych przepi elektrycznych. Mechanizm samoregeneracji dielektryka jest nastpujcy: przepicia elektryczne powodujc miejscowe przebicia dielektryka, doprowadzaj do wyadowa, ktre przyczyniaj si do odparowania metalu w pobliu miejsca lokalnego zwarcia, odtwarzajc tym samym, w bardzo krtkim czasie izolacj elektryczn.

Wewntrzne bezpieczniki elektryczne Jeden bezpiecznik dla kadej zwijki.

Rozczniki nadcinieniowe Jeli uszkodzenie elektryczne nie moe by zlikwidowane samoistnie przez samo regenerujc si warstw lub przy pomocy wewntrznego bezpiecznika, dochodzi do emisji gazw powodujc odksztacenie si

Zaciskiprzyczeniowe

Zwijkaz samoregenerujcym

si dielektrykiem

Pokryta prniowo,samogasnca powokaz ywicy poliuretanowej

Rozczniknadcinieniowyz sygnalizacjzadziaania

Bezpiecznik elektryczny

Obudowa izolacyjnawykonana

z samogasncego materiau

Wewntrznyrezystorrozadowczy

ALPES-TECH-EP3

26

Dane techniczne (patrz str. 27)

ALPES-TECH-EP3

Pak. Nr ref.Typ dawikowy SAH, trjfazowy Napicie znamionowe 400 V 50 Hz

Kondensator z dawikiem ochronnym. Zestaw zamontowany w obudowie IP 31 IK 05.Zgodno z norm EN 60831-1 i 2Klasa standardowa Napicie maks. 470V Zakcenia harmoniczne 25% < Sh/St 35%(3% < THDu < 4%, 10% < THDi < 20%)Moc znamionowa (kvar)

1 VS5040.189 501 VS7540.189 751 VS10040.189 1001 VS15040.189 1501 VS20040.189 2001 VS25040.189 2501 VS30040.189 300

Klasa wzmocniona Napicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 35% < Sh/St 50%(4% < THDu < 6%, 20% < THDi < 40%)Moc znamionowa (kvar)

1 VS.R4040.189 401 VS.R8040.189 801 VS.R12040.189 1201 VS.R16040.189 1601 VS.R20040.189 2001 VS.R24040.189 2401 VS.R28040.189 280

Alpivar2 kondensatory nnnapicie sieci 400 V

V7540CB

Klasa izolacji II. Cakowicie suchy.Obudowa z samogasncej ywicy poliuretanowej. Potrjne zabezpieczenie wewntrzne kadej zwijki poprzez zastosowanie:- samoregenerujcej, metalizowanej tamy polipropylenowej,- bezpiecznika elektrycznego,- rozcznika nadcinieniowego.Kolor: obudowa RAL 7035

pokrywa RAL 7001Zgodno z norm EN 60831-1 i 2

Pak. Nr ref. Typ standardowy N, trjfazowy Napicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 470 VZakcenia harmoniczne Sh/St 15%(THDu < 2%, THDi < 5%)Moc znamionowa (kvar)

1 V2.540CB 2,51 V540CB 51 V7.540CB 7,51 V1040CB 101 V12.540CB 12,51 V1540CB 151 V2040CB 201 V2540CB 251 V3040CB 301 V3540CB 351 V4040CB 401 V5040CB 501 V6040CB 601 V7540CB 751 V9040CB 901 V10040CB 1001 V12540CB 125

Typ wzmocniony H, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 15% < Sh/St 25%(2% < THDu < 3%, 5% < THDi < 10%)Przystosowane do pracy z 7% dawikami ochronnymi Moc znamionowa (kvar)

1 VH2.540CB 2,51 VH540CB 51 VH7.540CB 7,51 VH1040CB 101 VH12.540CB 12,51 VH1540CB 151 VH2040CB 201 VH2540CB 251 VH3040CB 301 VH3540CB 351 VH4040CB 401 VH5040CB 501 VH6040CB 601 VH7540CB 751 VH8040CB 801 VH9040CB 901 VH10040CB 1001 VH12540CB 125

27

n Wymiary (cig dalszy)

Nr ref. Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

VS5040.189 1400 600 500 120

VS7540.189 1400 600 500 140

VS10040.189 1400 600 500 160

VS15040.189 1400 600 500 180

VS20040.189 1900 800 500 250

VS25040.189 1900 800 500 275

VS30040.189 1900 800 500 300

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

VS.R4040.189 1400 600 500 120

VS.R8040.189 1400 600 500 150

VS.R12040.189 1400 600 500 180

VS.R16040.189 1900 800 500 220

VS.R20040.189 1900 800 500 260

VS.R24040.189 1900 800 500 280

VS.R28040.189 1900 800 500 300

Alpivar2 kondensatory nn

n Wymiary

Typ standardowy N

Typ wzmocniony H

Wymiary (mm)Waga (kg)

W1 W2 H

V2.540CB VH2.540CB 90 70 275 3,5

V540CB VH540CB 90 70 275 3,5

V7.540CB VH7.540CB 90 70 275 3,5

V1040CB VH1040CB 90 70 275 3,5

V12.540CB VH12.540CB 90 70 275 3,5

V1540CB VH1540CB 90 70 275 3,5

V2040CB VH2040CB 90 70 275 3,5

V2540CB VH2540CB 90 70 275 3,5

V3040CB VH3040CB 180 156 275 7

V3540CB VH3540CB 180 156 275 7

V4040CB VH4040CB 180 156 275 7

V5040CB VH5040CB 180 156 275 7

V6040CB VH6040CB 270 244 275 10,5

V7540CB VH7540CB 270 244 275 10,5

VH8040CB 360 332 275 14

V9040CB VH9040CB 360 332 275 14

V10040CB VH10040CB 360 332 275 14

V12540CB VH12540CB 450 419 275 17,5

n Dane techniczneRezystory rozadowczeZamocowane wewntrz, umoliwiaj rozadowanie kondensatora po odczeniu od sieci zgodnie z obowizujcymi normami (czas rozadowania 3 minuty).Wspczynnik stratWarto wspczynnika strat wewntrznych kondensatorw Alpivar jest mniejsza ni 0,1 x 10-3.Taka warto odpowiada mocy strat elektrycznych mniejszej ni 0,3 W na 1kvar z uwzgldnieniem strat na rezystorach rozadowczych. PojemnoTolerancja wartoci pojemnoci wynosi 5% pojemnoci znamionowej,Zastosowanie technologii prniowej w procesie produkcyjnym, chroni przed dostaniem si powietrza do zwijek, zapewniajc bardzo dobr stabilno pojemnoci przez cay okres uytkowania kondensatorw Alpivar2. Maksymalne dopuszczalne napicie: 1,18 Un.Maksymalny dopuszczalny prd: Typ standardowy N: 1,3 In Typ wzmocniony H: 1,5 InKlasa izolacji: Wytrzymao przy 50 Hz przez 1 min.: 6 kV Wytrzymao na udar 1,2/50 sek.: 25 kVNormyKondensatory Alpivar s zgodne z nastpujcymi normami: Norma francuska NF C 54108 i 109 Norma europejska EN 60831-1 i 2 Norma midzynarodowa IEC 60831-1 i 2 Norma kanadyjska CSA 22-2 Nr 190 Badania zachowania si kondensatorw w kocowym okresie ich

ywotnoci przeprowadzono w laboratoriach EDF i LCIE z wynikiem pozytywnym.

Parametry termiczneKondensatory Alpivar zostay zaprojektowane do stosowania w standardowej klasie temperatury obejmujcej zakres: -25/+55C: Temperatura maksymalna: 55C Temperatura rednia w okresie 24 godz.: 45C rednia temperatura roczna: 35C Inne klasy temperatury na yczenie Klienta.

Typ standardowy N/ Typ wzmocniony H

Typ dawikowy SAH trjfazowy, klasa standardowa

Typ dawikowy SAH trjfazowy, klasa wzmocniona

275

220

55

Osonazaciskw

Przepust przewodu przyczeniowego

Kond

ensa

tor

Rez

ysto

ry

roz

adow

cze

208

W2 W1

225

Zaciskiprzyczeniowe

4 otwory do mocowania6,5

28

ALPES-TECH-EP3

Alpibloc bloki kondensatorw do kompensacji staejnapicie sieci 400 V

Alpibloc jest kondensatorem typu Alpivar z wbudowanym wycznikiem nadprdowym, cao jest zamontowana i okablowana w obudowie IP 31 IK 05.Produkt dostarczany jako zestaw gotowy do podczenia. Przeznaczony jest do kompensacji w systemie staym urzdze elektrycznych maej i redniej mocy.W pewnych zastosowaniach (zdalne sterowanie itp.) wycznik moe by zastpiony stycznikiem z zabezpieczeniem topikowym.Zgodno z norm EN 60831-1 i 2.

Pak. Nr ref. Typ standardowy N, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 470 VZakcenia harmoniczne 15% Sh/St(THDu < 2%, THDi < 5%)

Moc znamionowa (kvar) Icc wycznika (kA)1 B1040 10 501 B1540 15 501 B2040 20 501 B2540 25 501 B3040 30 501 B4040 40 161 B5040 50 161 B6040 60 161 B7540 75 251 B9040 90 361 B10040 100 361 B12540 125 361 B15040 150 361 B17540 175 36

Typ wzmocniony H, trjfazowy, Napicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 15% < Sh/St 25%(2% < THDu < 3%, 5% < THDi < 10%)

Moc znamionowa (kvar) Icc wycznika (kA)1 BH1040 10 501 BH1540 15 501 BH2040 20 501 BH2540 25 501 BH3040 30 501 BH4040 40 161 BH5040 50 161 BH6040 60 161 BH7540 75 251 BH9040 90 361 BH10040 100 361 BH12540 125 361 BH15040 150 361 BH17540 175 36

Pak. Nr ref. Typ dawikowy SAH, trjfazowy, Napicie znamionowe 400 V 50 HzKondensator Alpivar2 wyposaony wdawik ochronny i wycznik.Zestaw zamontowany i okablowany wobudowie IP 31 IK 05.Zgodno z norm EN 60831-1 i 2.Klasa standardowaNapicie maks. 470 VZakcenia harmoniczne 25% < Sh/St 35%(3% < THDu < 4%, 10% < THDi < 20%)

Moc znamionowa (kvar) Icc wycznika (kA)1 BS5040.189 50 161 BS7540.189 75 251 BS10040.189 100 361 BS15040.189 150 361 BS20040.189 200 361 BS25040.189 250 361 BS30040.189 300 36

Klasa wzmocnionaNapicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 35% < Sh/St 50%(4% < THDu < 6%, 20% < THDi < 40%)

Moc znamionowa (kvar) Icc wycznika (kA)1 BS.R4040.189 40 161 BS.R8040.189 80 251 BS.R12040.189 120 361 BS.R16040.189 160 361 BS.R20040.189 200 361 BS.R24040.189 240 361 BS.R28040.189 280 36

B6040

Wymiary (patrz str. 29)

29

n Wymiary

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

B1040 380 190 230 5

B1540 380 190 230 5

B2040 380 190 230 5

B2540 380 190 230 7.5

B3040 380 365 230 10

B4040 380 365 230 10

B5040 380 365 230 12.5

B6040 380 365 230 15

B7540 380 365 230 15

B9040 380 550 230 75

B10040 380 550 230 75

B12540 380 550 230 85

B15040 1000 350 500 100

B17540 1000 350 500 125

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

BH1040 380 190 230 5

BH1540 380 190 230 5

BH2040 380 190 230 5

BH2540 380 190 230 7.5

BH3040 380 365 230 10

BH4040 380 365 230 10

BH5040 380 365 230 12.5

BH6040 380 365 230 15

BH7540 380 365 230 15

BH9040 1000 350 500 75

BH10040 1000 350 500 75

BH12540 1000 350 500 85

BH15040 1000 350 500 100

BH17540 1000 350 500 125

Alpibloc bloki kondensatorw do kompensacji staej

n Wymiary (cig dalszy)Typ dawikowy SAH, klasa standardowa, Typ standardowy N

Typ wzmocniony H

Typ dawikowy SAH, klasa wzmocniona

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

BS5040.189 1400 600 500 125

BS7540.189 1400 600 500 145

BS10040.189 1400 600 500 165

BS15040.189 1900 600 500 190

BS20040.189 1900 800 500 260

BS25040.189 1900 800 500 285

BS30040.189 1900 800 500 320

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

BS.R4040.189 1400 600 500 125

BS.R8040.189 1400 600 500 155

BS.R12040.189 1900 600 500 200

BS.R16040.189 1900 800 500 230

BS.R20040.189 1900 800 500 270

BS.R24040.189 1900 800 500 290

BS.R28040.189 2100 800 500 350

ALPES-TECH-EP3

30

ALPES-TECH-EP3

Alpimatic baterie kondensatorw do kompensacji automatycznejAlpimatic baterie kondensatorw

CHARAKTERYSTYKA OGLNA

DANE TECHNICZNE

OPCJE

PODCZENIE

CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOWA

Baterie kondensatorw Alpimatic s bateriami automatycznymi, w ktrych zaczanie poszczeglnych stopni kondensatorowych odbywa si za porednictwem stycznikw elektromechanicznych.

Baterie s sterowane przez regulator wspczynnika mocy zabudowany w obudowie: stopie ochrony IP 31 IK 05, zabezpieczenie elementw skadowych zestawu, bdcych pod

napiciem przed dotykiem bezporednim: IP 2X, parametry termiczne:

- temperatura pracy: -10C / +45C (rednia przez 24 godz.: 40C)

- temperatura magazynowania: -30C / +60C wentylacja: naturalna lub wymuszona (typ SAH), kolor: obudowa szara (RAL 7035), cok w kolorze czarnym zgodno z norm: EN 60439-1; IEC 60439-1 i 2.

Urzdzenie o budowie moduowej, z moliwoci atwej rozbudowy i serwisowania,

Regulator wspczynnika mocy cechujcy si atwym uruchomieniem i obsug,

Moliwo rozbudowy urzdzenia (na zamwienie, w przypadku planowanego zwikszenia mocy biernej baterii),

Doprowadzenie kabli od dou lub od gry.

Klasa izolacji: 0,66 kV (prba 2,5 kV 50 Hz przez 1 minut), 1 listwa zaciskowa dla zestyku NC w celu odczenia baterii

kondensatorw podczas operacji zacz agregat, Moliwo podczenia zdalnego alarmu.

Zabezpieczenie wycznikiem, Stopniowanie baterii wg wytycznych Klienta, Przekadnik prdowy sumujcy.

Do wykonania kompletnej instalacji konieczne s: kable zasilajce, dobrane zgodnie z tabel na str. 110, przekadnik prdowy montowany w fazie L1 instalacji, przed

wszystkimi odbiornikami i bateri kondensatorw,- obwd pierwotny: dostosowany do instalacji,- obwd wtrny: 5 A,- moc: 10 VA (zalecana) Klasa 1.

Uwaga: Na yczenie, przekadnik moe by dostarczony z bateri (niezamontowany).

(str. 33-35)

31

ALPES-TECH-EP3

Alpimatic panele kompensacyjnenapicie sieci 400 V

Alpimatic panele kompensacyjne

P7540

Gotowe, okablowane fabrycznie zestawy do zabudowy w szafach, przeznaczone do budowy systemw automatycznej kompensacji mocy biernej.Elementy skadowe paneli w wersji standardowej N oraz wzmocnionej H:- 1 kondensator Alpivar,- 1 stycznik przeznaczony do czenia w obwodach o charakterze

pojemnociowym,- 1 podstawa bezpiecznikowa wyposaona we wkadki topikowe, - 1 zestaw miedzianych, moduowych szyn zbiorczych z zaciskami

przyczeniowymi do poczenia rwnolegego kilku paneli kompensacyjnych,

- 1 pyta montaowa, na ktrej zamontowane s wszystkie elementy skadowe wraz z okablowaniem.

Pak. Nr ref. Typ standardowy N, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 470 VZakcenia harmoniczne Sh/St 15%(THDu < 2%, THDi < 5%)Moc znamionowa (kvar)

1 P12.540 12,51 P12.512.540 12,5+12,51 P2540 251 P252540 25+251 P255040 25+501 P5040 501 P7540 75

Typ wzmocniony H, trjfazowy, Napicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 15% < Sh/St 25%(2% < THDu < 3%, 5% < THDi < 10 %)Moc znamionowa (kvar)

1 PH12.540 12,51 PH12.512.540 12,5+12,51 PH2540 251 PH252540 25+251 PH255040 25+501 PH5040 501 PH7540 75

n Dane techniczneWspczynnik stratPanele Alpimatic typu standardowego N oraz wzmocnione H maj wspczynnik strat rwny 2 W/kvar, natomiast w przypadku paneli typu SAH wspczynnik ten wynosi 6 W/kvar.

Normy- Norma midzynarodowa: IEC 60439-1- Norma europejska: EN 60439-2

Parametry termiczne- Temperatura pracy: -10C do +45C (rednia przez 24 godz.: 40C)- Temperatura magazynowania: -30C do +60C

Typ standardowy N Typ wzmocniony H

Nr ref. Waga(kg)

P12.540 6P12.512.540 11

P2540 9P252540 16P255040 22P5040 16P7540 22

Nr ref. Waga(kg)

PH12.540 7PH12.512.540 14

PH2540 10PH252540 17PH255040 23PH5040 17PH7540 23

160 240

400

565

Otwory do mocowania 7

580

248

225

Zaciskiprzyczeniowe

n Wymiary

32

ALPES-TECH-EP3

Alpimatic panele kompensacyjnez dawikami ochronnymi napicie sieci 400 V

Alpimatic panele kompensacyjnez dawikami ochronnymi

R7.R8040.189

Gotowe, okablowane fabrycznie zestawy do zabudowy w szafach, przeznaczone do budowy systemw automatycznej kompensacji mocy biernej.Elementy skadowe paneli w wersji SAH (z dawikami ochronnymi):- 1 kondensator Alpivar,- 1 stycznik przeznaczony do czenia w obwodach o charakterze

pojemnociowym,- 1 dawik ochronny z zabezpieczeniem termicznym,- 1 podstawa bezpiecznikowa wyposaona we wkadki topikowe, - 1 zestaw miedzianych, moduowych szyn zbiorczych z zaciskami

przyczeniowymi do poczenia rwnolegego kilku paneli kompensacyjnych,

- 1 pyta montaowa, na ktrej zamontowane s wszystkie elementy skadowe wraz z okablowaniem.

n Wymiary

Klasa standardowa Klasa wzmocniona

Nr ref. Waga(kg)

R5.2540.189 45R5.5040.189 50R7.5040.189 55R7.7540.189 60

Nr ref. Waga(kg)

R5.R4040.189 50R7.R4040.189 52

R7.R404040.189 65R7.R8040.189 65

Pak. Nr ref. Typ dawikowy SAH, trjfazowy, Napicie znamionowe 400 V 50 Hz Klasa standardowaNapicie maks. 470 V

Zakcenia harmoniczne 25% < Sh/St 35%(3% < THDu < 4%, 10% < THDi < 20%)Moc znamionowa (kvar)

1 R5.2540.189 251 R5.5040.189 501 R7.5040.189 501 R7.7540.189 75

Klasa wzmocniona Napicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 35% < Sh/St 50%(4% < THDu < 6%, 20% < THDi < 40%)Moc znamionowa (kvar)

1 R5.R4040.189 401 R7.R4040.189 401 R7.R404040.189 40+401 R7.R8040.189 80

665

700

468

500

325

425

458

425

458

Otw

ory

do m

ocow

ania

7

Otw

ory

do m

ocow

ania

8,

2

Otwory do mocowania 24 x 8,2 Otwory do mocowania 21 x 7

Typ R7Typ R5

ZaciskiprzyczenioweZaciski przyczeniowe

325

33

ALPES-TECH-EP3

Alpimatic baterie kondensatorw do kompensacji automatycznejnapicie sieci 400 V

M20040M6040

Stopie ochrony obudowy IP 31 IK 05.Zestaw moduowy, przystosowany do atwej rozbudowy i konserwacji.Bateria Alpimatic jest skonstruowana z jednej lub kilku obudw w zalenoci od modelu baterii kondensatorw i prdu znamionowego.Styczniki elektromechaniczne s sterowane przez regulator wspczynnika mocy Alptec, ktry charakteryzuje si atwoci parametryzowania iobsugi.Doprowadzenie kabli od dou (na zamwienie - od gry).Zabezpieczenie przed dotykiem bezporednim do czci czynnych: IP 2X (drzwi otwarte).Obudowa w kolorze szarym (RAL 7035) z cokoem w kolorze czarnym. Zgodno z norm EN 60439-1.

Pak. Nr ref. Typ standardowy N, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 470 V

Zakcenia harmoniczne Sh/St 15%(THDu < 2%, THDi < 5%)

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 1 M1040 10 2x2,5+51 M1540 15 2,5+5+7,51 M2040 20 2,5+5+12,51 M2540 25 5+2x101 M3040 30 5+10+151 M3540 35 5+10+201 M4040 40 5+10+251 M5040 50 10+15+251 M52.540 52,5 7,5+15+301 M6040 60 10+2x251 M67.540 67,5 7,5+15+2x22,51 M7540 75 7,5+15+22,5+301 M87.540 87,5 12,5+3x251 M10040 100 12,5+2x25+37,51 M112.540 112,5 12,5+2x25+501 M12540 125 25+2x501 M15040 150 25+50+751 M17540 175 2x25+50+751 M20040 200 50+2x751 M22540 225 25+50+2x751 M25040 250 2x50+2x751 M27540 275 25+2x50+2x751 M30040 300 25+50+3x751 M35040 350 50+4x751 M40040 400 2x50+4x751 M45040 450 6x751 M50040 500 50+6x751 M55040 550 2x50+6x751 M60040 600 8x751 M67540 675 9x751 M75040 750 10x751 M82540 825 11x751 M90040 900 12x75

Pak. Nr ref. Typ wzmocniony H, trjfazowy,Napicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 520 V

Zakcenia harmoniczne 15% < Sh/St 25% (2% < THDu < 3%, 5% < THDi < 10 %)

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 1 MH1040 10 2x2,5+51 MH1540 15 2,5+5+7,51 MH2040 20 2,5+5+12,51 MH2540 25 5+2x101 MH3040 30 3x101 MH3540 35 5+10+201 MH4040 40 5+10+251 MH5040 50 10+15+251 MH52.540 52,5 7,5+15+301 MH6040 60 10+2x251 MH67.540 67,5 7,5+15+2x22,51 MH7540 75 7,5+15+22,5+301 MH87.540 87.5 12,5+3x251 MH10040 100 12,5+2x25+37,51 MH112.540 112,5 12,5+2x25+501 MH12540 125 25+2x501 MH15040 150 25+50+751 MH17540 175 2x25+50+751 MH20040 200 50+2x751 MH22540 225 25+50+2x751 MH25040 250 2x50+2x751 MH27540 275 25+2x50+2x751 MH30040 300 25+50+3x751 MH35040 350 50+4x751 MH40040 400 2x50+4x751 MH45040 450 6x751 MH50040 500 50+6x751 MH55040 550 2x50+6x751 MH60040 600 8x751 MH67540 675 9x751 MH75040 750 10x751 MH82540 825 11x751 MH90040 900 12x75

Wymiary (patrz str. 35)

W przypadku wymaga dotyczcych innych wartoci mocy, napi lub czstotliwoci skontaktuj si znaszym Biurem Regionalnym.

34

ALPES-TECH-EP3

Alpimatic baterie kondensatorw do kompensacji automatycznej (cig dalszy)napicie sieci 400 V

Pak. Nr ref. Typ dawikowy SAH, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzKlasa standardowa Napicie maks. 470 VZakcenia harmoniczne 25% < Sh/St 35% (3% < THDu < 4%, 10% < THDi < 20 %)

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 1 MS7540.189 75 25+501 MS10040.189 100 2x25+501 MS12540.189 125 25+2x501 MS15040.189 150 3x501 MS20040.189 200 50+2x751 MS22540.189 225 3x751 MS25040.189 250 2x50+2x751 MS27540.189 275 50+3x751 MS30040.189 300 4x751 MS35040.189 350 50+4x751 MS37540.189 375 5x751 MS45040.189 450 6x751 MS52540.189 525 7x751 MS60040.189 600 8x751 MS67540.189 675 9x751 MS75040.189 750 10x75

MS30040.189 MS.R40040.189

W przypadku wymaga dotyczcych innych wartoci mocy, napi lub czstotliwoci skontaktuj si znaszym Biurem Regionalnym.

Pak. Nr ref. Typ dawikowy SAH, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzKlasa wzmocniona Napicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 35% < Sh/St 50% (4% < THDu < 6%, 20% < THDi < 40 %)

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 1 MS.R12040.189 120 3x401 MS.R16040.189 160 2x40+801 MS.R20040.189 200 40+2x801 MS.R24040.189 240 2x40+2x801 MS.R28040.189 280 40+3x801 MS.R32040.189 320 4x801 MS.R36040.189 360 40+4x801 MS.R40040.189 400 5x801 MS.R44040.189 440 40+5x801 MS.R48040.189 480 6x801 MS.R52040.189 520 40+6x801 MS.R56040.189 560 7x801 MS.R60040.189 600 40+7x801 MS.R64040.189 640 8x801 MS.R72040.189 720 9x801 MS.R80040.189 800 10x80

35

ALPES-TECH-EP3

Alpimatic baterie kondensatorw do kompensacji automatycznejnapicie sieci 400 V

n Wymiaryn WymiaryTyp standardowy N Typ dawikowy SAH, klasa standardowa

Typ dawikowy SAH, klasa wzmocniona

Typ wzmocniony H

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

M1040 740 260 320 40M1540 740 260 320 40M2040 740 260 320 40M2540 740 260 320 40M3040 740 260 320 45M3540 740 260 320 45M4040 740 260 320 45M5040 740 260 320 45M52.540 740 260 320 45M6040 740 260 320 50M67.540 770 520 320 55M7540 770 520 320 75M87.540 770 520 320 80M10040 770 520 320 80M112.540 770 520 320 85M12540 770 520 320 90M15040 770 520 320 95M17540 1400 600 500 140M20040 1400 600 500 150M22540 1400 600 500 160M25040 1400 600 500 170M27540 1400 600 500 190M30040 1400 600 500 200M35040 1900 600 500 260M40040 1900 600 500 290M45040 1900 600 500 300M50040 1400 1200 500 370M55040 1400 1200 500 400M60040 1400 1200 500 430M67540 1900 1200 500 490M75040 1900 1200 500 500M82540 1900 1200 500 540M90040 1900 1200 500 560

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

MS7540.189 1400 600 500 180MS10040.189 1400 600 500 230MS12540.189 1400 600 500 250MS15040.189 1400 600 500 300MS20040.189 1900 800 500 340MS22540.189 1900 800 500 360MS25040.189 1900 800 500 380MS27540.189 1900 800 500 400MS30040.189 1900 800 500 420MS35040.189 2100 800 500 460MS37540.189 2100 800 500 470MS45040.189 1900 1600 500 600MS52540.189 1900 1600 500 630MS60040.189 1900 1600 500 730MS67540.189 2100 1600 500 800MS75040.189 2100 1600 500 860

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

MS.R12040.189 1400 600 500 250MS.R16040.189 1900 800 500 300MS.R20040.189 1900 800 500 340MS.R24040.189 1900 800 500 370MS.R28040.189 1900 800 500 400MS.R32040.189 1900 800 500 430MS.R36040.189 2100 800 500 470MS.R40040.189 2100 800 500 520MS.R44040.189 1900 1600 500 600MS.R48040.189 1900 1600 500 630MS.R52040.189 1900 1600 500 670MS.R56040.189 1900 1600 500 700MS.R60040.189 1900 1600 500 750MS.R64040.189 1900 1600 500 800MS.R72040.189 2100 1600 500 860MS.R80040.189 2100 1600 500 920

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

MH1040 740 260 320 40MH1540 740 260 320 40MH2040 740 260 320 40MH2540 740 260 320 40MH3040 740 260 320 45MH3540 740 260 320 45MH4040 740 260 320 45MH5040 740 260 320 45MH52.540 740 260 320 45MH6040 740 260 320 50MH67.540 770 520 320 55MH7540 770 520 320 75MH87.540 770 520 500 80MH112.540 770 520 320 85MH10040 770 520 500 80MH12540 770 520 500 90MH15040 770 520 500 95MH17540 1400 600 500 140MH20040 1400 600 500 150MH22540 1400 600 500 160MH25040 1400 600 500 170MH27540 1400 600 500 190MH30040 1400 600 500 200MH35040 1900 600 500 260MH40040 1900 600 500 290MH45040 1900 600 500 300MH50040 1400 1200 500 310MH55040 1400 1200 500 370MH60040 1400 1200 500 420MH67540 1900 1200 500 450MH75040 1900 1200 500 500MH82540 1900 1200 500 550MH 90040 1900 1200 500 600

36

Alpistatic baterie kondensatorw do kompensacji nadnej

CHARAKTERYSTYKA OGLNA

Baterie kondensatorw Alpistatic s bateriami automatycznymi do kompensacji szybkiej, w ktrych zaczanie poszczeglnych stopni realizowane jest przy pomocy stycznikw pprzewodnikowych.

Zapewniaj one agodn i szybk kompensacj energii biernej, odpowiedni dla odbiornikw czuych na zmiany napi (programowalne sterowniki logiczne PLC, komputery przemysowe) lub charakteryzujcymi si bardzo szybkimi cyklami pracy (roboty, urzdzenia spawalnicze, walcarki, i itp.).

Baterie Alpistatic zbudowane s z nastpujcych elementw: bloki kondensatorw, podzielone na stopnie o okrelonej mocy, trjfazowy stycznik pprzewodnikowy (z moliwoci odczenia

wszystkich trzech faz), wentylator z radiatorem do chodzenia kadego stycznika, typ standardowy N i typ wzmocniony H: 3 jednofazowe

dawiki ochronne zabezpieczajce stycznik pprzewodnikowy (wspomagajce rwnie proces komutacji),

typ dawikowy SAH: jeden trjfazowy dawik ochronny zabezpieczajcy stycznik i zapewniajcy ochron przed zakceniami od harmonicznych,

zestaw 3 wkadek topikowych na jeden stopie ukad sterowania stycznikami pprzewodnikowymi, skadajcy si

z:* regulatora wspczynnika mocy biernej do automatycznego

sterowania- moliwo dziaania w trybie automatycznym i rcznym, - wywietlacz na panelu frontowym pokazujcy ilo stopni

wtrakcie pracy i cos instalacji,- moliwo wywietlania innych parametrw elektrycznych

(harmoniczne, itp.).* jednego mikroprocesora i panelu sterujcego na kady stycznik,

uywanych do:- zaczania i wyczania stycznikw w czasie nie duszym ni 40

milisekund,- ochrony przed zjawiskami przejciowymi w napiciu i prdzie

podczas zaczania i wyczania stopni,* stopie ochrony obudowy IP 31 IK 05.

Zabezpieczenie przed dotykiem bezporednim do czci czynnych: IP 2X

parametry termiczne: - Temperatura pracy: -10C do +45 C (rednia przez 24 godz.: 40

C),- Temperatura magazynowania: -30 C do +60 C.

Wentylacja: wymuszona Przepusty kablowe w dolnej czci (na zamwienie - w czci

grnej).

DANE TECHNICZNE OPCJE

Klasa izolacji: 0,66 kV (prba 2,5 kV 50 Hz w czasie 1 minuty), Wbudowany zasilacz dla obwodw pomocniczych, 1 listwa zaciskowa dla zestyku NC w celu odczenia baterii

kondensatorw podczas operacji zacz agregat.

Zabezpieczenie wycznikiem, Stopniowanie wg wytycznych Klienta, Przekadnik prdowy sumujcy.

ALPES-TECH-EP3

37

Alpistatic baterie kondensatorw do kompensacji nadnej (cig dalszy)

PODCZENIE

ZALETY AUTOMATYCZNYCH BATERII KONDENSATORW ALPISTATIC W PORWNANIU Z TRADYCYJNYMI SYSTEMAMI KOMPENSACJI

Do kompletnej instalacji wymagane s: kable zasilajce (przekrj przewodw naley dobra wg tabeli na str. 44), przekadnik prdowy do zainstalowania fazie L3 instalacji, przed wszystkimi odbiornikami i bateri kondensatorw

- strona pierwotna: dopasowana do instalacji- strona wtrna: 5A- moc: 10 VA (zalecana) Klasa 1

Uwaga: Na yczenie przekadnik moe by dostarczony oddzielnie.

Porwnywane parametry Alpistatic Systemy tradycyjne

Zastosowanie stycznikw elektromechanicznych Nie Tak

Zuycie czci ruchomych Nie Tak

Zjawisko drgania stykw Nie Moliwe

Zuycie stykw Nie wystpuje Znaczne

Przetenia przejciowe przy zaczaniu i wyczaniu stopni Nie Tak (mog przekracza 200 In)

Przepicia przejciowe adne Tak (do 100%)

Kompatybilno (sterowniki PLC, sprzt komputerowy itp.) Znakomita rednia

Kompatybilno (urzdzeniaspawalnicze, generatory itp.) Znakomita Saba

Czas reakcji przy zaczaniu i rozczaniu Maks. 40 milisekund W przyblieniu 30 sekund

Dopuszczalna ilo przecze Nieograniczona Ograniczona (stycznik elektromechaniczny)

Poziom haasu podczas pracy Zerowy Niski (stycznik elektromechaniczny)

Redukcja oscylacji napicia (FLICKER) Tak (dla obcie o charakterze silnie indukcyjnym) Nie

Generowanie zakceharmonicznych Nie Nie

ALPES-TECH-EP3

38

Alpistatic panele kompensacyjne napicie sieci 400 V

Alpistatic panele kompensacyjne

Gotowe, okablowane fabrycznie zestawy do zabudowy w szafkach, tworzce systemy automatycznej kompensacji.W skad kadego panela wchodzi: - 1 kondensator Alpivar,- 1 stycznik pprzewodnikowy,- 1 zestaw 3 bezpiecznikw topikowych, - 1 zestaw szyn zasilajcych miedzianych z zaciskami do czenia paneli, - 1 rama stalowa, na ktrej wszystkie elementy s zamontowane

iokablowane.

n Wymiary

Typ standardowy N Waga(kg)

RST7.2540 45 RST7.5040 50RST7.7540 55RST7.10040 60RST9.12540 65

Typ wzmocniony H Waga(kg)

RST7.H2540 50RST7.H5040 55RST7.H7540 60RST7.H10040 65RST9.H12540 70

Pak. Nr ref. Typ standardowy N, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 470 V

Zakcenia harmoniczne Sh/St 15%(THDu < 2%, THDi < 5%)Moc znamionowa (kVAr)

1 RST7.2540 251 RST7.5040 501 RST7.7540 751 RST7.10040 1001 RST9.12540 125

Typ wzmocniony H, trjfazowy,Napicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 520 V

Zakcenia harmoniczne 15% < Sh/St 25%(2% < THDu < 3%, 5% < THDi < 10%)Moc znamionowa (kVAr)

1 RST7.H2540 251 RST7.H5040 501 RST7.H7540 751 RST7.H10040 100

RST9.H12540 125

RST7.5040

ALPES-TECH-EP3

665

700

425

458

Otw

ory

do

moc

owan

ia

8,2

Otwory do mocowania 24 8,2

Typ R7

325

Zaciski przyczeniowe

865

900

558

400

Otwory do montowania 24 8,2

Otw

ory

dom

onto

wan

ia

8,2Typ R9

Zaciski przyczeniowe

425

W celu uzyskania oferty handlowej na produkty zserii Alpistatic skontaktuj si z naszym Biurem Regionalnym

39

Alpistatic panele kompensacyjne (cig dalszy) napicie sieci 400 V

Alpistatic panele kompensacyjne

Gotowe, okablowane fabrycznie zestawy do zabudowy w szafkach, tworzce systemy automatycznej kompensacji.W skad kadego panela wchodzi:- 1 kondensator Alpivar,- 1 stycznik pprzewodnikowy,- 1 dawik ochronny,- 1 zestaw 3 bezpiecznikw topikowych,- 1 zestaw szyn zbiorczych miedzianych z zaciskami do czenia paneli, - 1 rama stalowa, a na ktrej wszystkie elementy zostan zamontowane

iokablowane.

Pak. Nr ref. Typ dawikowy SAH, trjfazowy, Napicie znamionowe 400 V 50 HzKlasa standardowa Napicie maks. 470 VZakcenia harmoniczne 25% < Sh/St 35%(3% < THDu < 4%, 10% < THDi < 20%)Moc znamionowa (kVAr)

1 RST7.2540.189 251 RST7.5040.189 501 RST7.7540.189 751 RST7.10040.189 1001 RST9.12540.189 125

Klasa wzmocniona Napicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 35% < Sh/St 50%(4% < THDu < 6%, 20% < THDi < 40%)Moc znamionowa (kVAr)

1 RST7.R4040.189 401 RST7.R8040.189 801 RST9.R12040.189 120

n Wymiary

Klasa standardowa Waga(kg)

RST7.2540.189 50RST7.5040.189 60RST7.7540.189 70RST7.10040.189 80RST9.12540.189 90

Klasa wzmocniona Waga(kg)

RST7.R4040.189 60RST7.R8040.189 80RST7.R12040.189 90

RST7.2540.189

ALPES-TECH-EP3

665

700

425

458

Otw

ory

do

moc

owan

ia

8,2

Otwory do mocowania 24 8,2

Typ R7

325

Zaciski przyczeniowe

W celu uzyskania oferty handlowej na produkty zserii Alpistatic skontaktuj si z naszym Biurem Regionalnym

40

ALPES-TECH-EP3

ST35040

Pak. Nr ref. Typ standardowy N, trjfazowyNapicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 470 V

Zakcenia harmoniczne Sh/St 15%(THDu < 2%, THDi < 5%)

Moc znamionowa (kVAr) Stopnie (kVAr) 1 ST10040 100 2x25+501 ST12540 125 25+2x501 ST15040 150 50+1001 ST17540 175 2x50+751 ST20040 200 50+2x751 ST22540 225 25+50+2x751 ST25040 250 50+2x1001 ST27540 275 50+3x751 ST30040 300 2x50+2x1001 ST35040 350 50+3x1001 ST40040 400 4x1001 ST45040 450 75+3x1251 ST50040 500 4x1251 ST52540 525 2x75+3x1251 ST57540 575 75+4x1251 ST62540 625 5x1251 ST70040 700 75+5x1251 ST75040 750 6x1251 ST82540 825 75+6x1251 ST87540 875 7x1251 ST95040 950 75+7x1251 ST100040 1000 8x1251 ST112540 1125 9x1251 ST125040 1250 10x1251 ST137540 1375 11x1251 ST150040 1500 12x125

Pak. Nr ref. Typ wzmocniony H, trjfazowy,Napicie znamionowe 400 V 50 HzNapicie maks. 520 V

Zakcenia harmoniczne 15% < Sh/St 25% (2% < THDu < 3%, 5% < THDi < 10%)

Moc znamionowa (kVAr) Stopnie (kVAr) 1 STH10040 100 2x25+501 STH12540 125 25+2x501 STH15040 150 50+1001 STH17540 175 2x50+751 STH20040 200 50+2x751 STH22540 225 25+50+2x751 STH25040 250 50+2x1001 STH27540 275 50+3x751 STH30040 300 2x50+2x1001 STH35040 350 50+3x1001 STH40040 400 4x1001 STH45040 450 75+3x1251 STH50040 500 4x1251 STH52540 525 2x75+3x1251 STH57540 575 75+4x1251 STH62540 625 5x1251 STH70040 700 75+5x1251 STH75040 750 6x1251 STH82540 825 75+6x1251 STH87540 875 7x1251 STH95040 950 75+7x1251 STH100040 1000 8x1251 STH112540 1125 9x1251 STH125040 1250 10x1251 STH137540 1375 11x1251 STH150040 1500 12x125

Stopie ochrony obudowy IP 31 IK 05Baterie Alpistatic s szybkimi kompensatorami mocy biernej dziaajcymi w czasie rzeczywistym z czasem reakcji 40 milisekund. S one specjalnie zaprojektowane do zastosowania w instalacjach gdzie wystpuj szybkie zmiany obcie lub pracuj odbiorniki wraliwe na zakcenia harmoniczne i zakcenia przejciowe.Wszystkie stopnie baterii mog by zaczane lub wyczane jednoczenie w celu precyzyjnego dopasowania do wymaga w zakresie kompensacji energii biernej. Zestaw Alpistatic do kompensacji szybkiej moe skada si z jednej lub kilku obudw, w zalenoci od modelu baterii i prdu znamionowego. Przepusty kablowe w dolnej czci (na zamwienie - w czci grnej).Zabezpieczenie przed dotykiem bezporednim do czci czynnych: IP 2X (drzwi otwarte).Obudowa w kolorze szarym (RAL 7035), cok w kolorze czarnym.Zgodno z norm: IEC 60439-1 i 2 oraz EN 60439-1.

Alpistatic baterie kondensatorw do kompensacji automatycznejnapicie sieci 400 V

Wymiary (patrz str. 42)

W celu uzyskania oferty handlowej na produkty zserii Alpistatic skontaktuj si z naszym Biurem Regionalnym

41

ALPES-TECH-EP3

Alpistatic baterie kondensatorw do kompensacji automatycznej (cig dalszy)napicie sieci 400 V

MS.R28040.215

Pak. Nr ref. Typ dawikowy SAH, trjfazowy, Napicie znamionowe 400 V 50 HzKlasa standardowa Napicie maks. 470 VZakcenia harmoniczne 25% < Sh/St 35%(3% < THDu < 4%, 10% < THDi < 20%)

Moc znamionowa (kVAr) Stopnie (kVAr) 1 STS10040.189 100 2x25+501 STS12540.189 125 25+2x501 STS15040.189 150 50+1001 STS17540.189 175 2x50+751 STS20040.189 200 50+2x751 STS22540.189 225 25+50+2x751 STS25040.189 250 50+2x1001 STS27540.189 275 50+3x751 STS30040.189 300 2x50+2x1001 STS35040.189 350 50+3x1001 STS40040.189 400 4x1001 STS45040.189 450 75+3x1251 STS50040.189 500 4x1251 STS52540.189 525 2x75+3x1251 STS57540.189 575 75+4x1251 STS62540.189 625 5x1251 STS70040.189 700 75+5x1251 STS75040.189 750 6x1251 STS82540.189 825 75+6x1251 STS87540.189 875 7x1251 STS95040.189 950 75+7x1251 STS100040.189 1000 8x1251 STS112540.189 1125 9x1251 STS125040.189 1250 10x1251 STS137540.189 1375 11x1251 STS150040.189 1500 12x125

Klasa wzmocniona Napicie maks. 520 VZakcenia harmoniczne 35% < Sh/St 50%(4% < THDu < 6%, 20% < THDi < 40%)

Moc znamionowa (kVAr) Stopnie (kVAr) 1 STS.R12040.189 120 40+801 STS.R16040.189 160 2x40+801 STS.R20040.189 200 40+2x801 STS.R24040.189 240 2x40+2x801 STS.R28040.189 280 40+3x801 STS.R32040.189 320 4x801 STS.R36040.189 360 40+4x801 STS.R40040.189 400 5x80

Pak. Nr ref. Typ dawikowy SAH, trjfazowy, Napicie znamionowe 400 V 50 Hz (cig dalszy)Klasa wzmocniona Napicie maks. 520 V Zakcenia harmoniczne 35% < Sh/St 50%(4% < THDu < 6%, 20% < THDi < 40%)

Moc znamionowa (kVAr) Stopnie (kVAr) 1 STS.R44040.189 440 80+3x1201 STS.R48040.189 480 4x1201 STS.R52040.189 520 2x80+3x1201 STS.R56040.189 560 80+4x1201 STS.R60040.189 600 5x1201 STS.R68040.189 680 80+5x1201 STS.R72040.189 720 6x1201 STS.R80040.189 800 80+6x1201 STS.R84040.189 840 7x1201 STS.R92040.189 920 80+7x1201 STS.R96040.189 960 8x1201 STS.R108040.189 1080 9x1201 STS.R120040.189 1200 10x1201 STS.R132040.189 1320 11x1201 STS.R144040.189 1440 12x120

STS50040.189

W celu uzyskania oferty handlowej na produkty zserii Alpistatic skontaktuj si z naszym Biurem Regionalnym

42

Alpistatic baterie kondensatorw do kompensacji automatycznej

n Wymiary (cig dalszy)n WymiaryTyp standardowy N Typ dawikowy SAH, klasa standardowa

Typ dawikowy SAH, klasa wzmocnionaTyp wzmocniony H

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

ST10040 1900 800 500 170

ST12540 1900 800 500 200

ST15040 1900 800 500 210

ST17540 1900 800 500 220

ST20040 1900 800 500 250

ST22540 1900 800 500 260

ST25040 1900 800 500 280

ST27540 1900 800 500 300

ST30040 1900 800 500 320

ST35040 1900 800 500 350

ST40040 1900 800 500 375

ST45040 2100 1000 600 400

ST50040 2100 1000 600 425

ST52540 2100 2000 600 475

ST57540 2100 2000 600 525

ST62540 2100 2000 600 550

ST70040 2100 2000 600 575

ST75040 2100 2000 600 600

ST82540 2100 2000 600 625

ST87540 2100 2000 600 650

ST95040 2100 2000 600 700

ST100040 2100 2000 600 750

ST112540 2100 3000 600 800

ST125040 2100 3000 600 850

ST137540 2100 3000 600 1000

ST150040 2100 3000 600 1200

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

STS10040.189 1900 800 500 210

STS12540.189 1900 800 500 240

STS15040.189 1900 800 500 280

STS17540.189 1900 800 500 300

STS20040.189 1900 800 500 320

STS22540.189 1900 800 500 360

STS25040.189 1900 800 500 380

STS27540.189 1900 800 500 400

STS30040.189 1900 800 500 430

STS35040.189 1900 800 500 460

STS40040.189 1900 800 500 500

STS45040.189 2100 1000 600 530

STS50040.189 2100 1000 600 630

STS52540.189 2100 2000 600 660

STS57540.189 2100 2000 600 690

STS62540.189 2100 2000 600 720

STS70040.189 2100 2000 600 780

STS75040.189 2100 2000 600 810

STS82540.189 2100 2000 600 840

STS87540.189 2100 2000 600 870

STS95040.189 2100 2000 600 910

STS100040.189 2100 2000 600 930

STS112540.189 2100 3000 600 1000

STS125040.189 2100 3000 600 1100

STS137540.189 2100 3000 600 1200

STS150040.189 2100 3000 600 1300

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

STS.R12040.189 1900 800 500 250

STS.R16040.189 1900 800 500 280

STS.R20040.189 1900 800 500 320

STS.R24040.189 1900 800 500 360

STS.R28040.189 1900 800 500 400

STS.R32040.189 1900 800 500 430

STS.R36040.189 2100 800 500 460

STS.R40040.189 2100 800 500 500

STS.R44040.189 2100 1000 600 530

STS.R48040.189 2100 1000 600 630

STS.R52040.189 2100 2000 600 660

STS.R56040.189 2100 2000 600 690

STS.R60040.189 2100 2000 600 720

STS.R68040.189 2100 2000 600 780

STS.R72040.189 2100 2000 600 810

STS.R80040.189 2100 2000 600 850

STS.R84040.189 2100 2000 600 900

STS.R92040.189 2100 2000 600 930

STS.R96040.189 2100 2000 600 950

STS.R108040.189 2100 3000 600 1000

STS.R120040.189 2100 3000 600 1100

STS.R132040.189 2100 3000 600 1200

STS.R144040.189 2100 3000 600 1300

Nr ref.Wymiary (mm) Waga

(kg)Wysoko Szeroko Gboko

STH10040 1900 800 500 170

STH12540 1900 800 500 200

STH15040 1900 800 500 210

STH17540 1900 800 500 220

STH20040 1900 800 500 250

STH22540 1900 800 500 260

STH25040 1900 800 500 280

STH27540 1900 800 500 300

STH30040 1900 800 500 320

STH35040 1900 800 500 350

STH40040 1900 800 500 375

STH45040 2100 1000 600 400

STH50040 2100 1000 600 425

STH52540 2100 2000 600 475

STH57540 2100 2000 600 525

STH62540 2100 2000 600 550

STH70040 2100 2000 600 575

STH75040 2100 2000 600 600

STH82540 2100 2000 600 625

STH87540 2100 2000 600 650

STH95040 2100 2000 600 700

STH100040 2100 2000 600 750

STH112540 2100 3000 600 800

STH125040 2100 3000 600 850

STH137540 2100 3000 600 1000

STH150040 2100 3000 600 1200

ALPES-TECH-EP3

43

Alptec regulatory wspczynnika mocy Alptec regulatory wspczynnika mocy

ALPTEC12.400

Pak. Nr ref. Regulatory wspczynnika mocy

Napicie zasilajce 400 V 50 HzIlo stopni

1 ALPTEC3.400 31 ALPTEC5.400 51 ALPTEC7.400 71 ALPTEC12.400 12

Napicie zasilajce 230 V 50 HzIlo stopni

1 ALPTEC3.230 31 ALPTEC5.230 51 ALPTEC7.230 71 ALPTEC12.230 121 ALPTEC12H 121 ALPTEC11ST 11

Regulator wspczynnika mocy Alptec steruje zaczaniem i wyczaniem stopni w celu utrzymania podanej wartoci wspczynnika mocy.Regulator jest zaawansowanym urzdzeniem mikroprocesorowym, co zapewnia dokadno i wiarygodno pomiarw i odczytw wartoci, nawet w przypadku sieci o wysokim poziomie zakce.Zgodno z norm IEC/EN 61010-1.

n Wymiary

n Dane techniczne

Zastosowanie: baterie Alpimatic i Alpistatic- cyfrowy regulator wspczynnika mocy- wywietlacz LED: 3 cyfrowy, 7 segmentowy- klawiatura membranowa- port RS 232 do ustawiania parametrw i automatycznego testowania

poprzez PC- czujnik temperatury wewntrznej regulatora- zaawansowana funkcja pomiaru przepi kondensatora, rednia za

1tydzie- 1 programowalny przekanik do alarmu i/lub sterowania wentylatoremWersje- 3, 5, 7 i 12 stopniParametry termiczne- temperatura pracy: -10 C do +60 C- temperatura magazynowania: -20 C do +80 CParametry wej prdowych- prd znamionowy: 5A (1A na zamwienie)- zakres dziaania: 0,125 do 6 A- pobr mocy wejcia prdowego: 0,65 W- nie wraliwy na polaryzacj przecznika prdowego- nie wraliwy na kierunek wirowania fazCzstotliwo50Hz/60HzParametry regulatoraRegulacja wspczynnika mocy: od 0,8 indukcyjny do 0,8 pojemnociowy.Regulacja stopni cakowita dowolno kombinacji: 1:1:1 / 1:2:2:2 / 1:2:3:4Regulacja czasu ponownego zaczenia tego samego stopnia: 5 do 420 sek.Tryb pracy automatyczny i rczny.4 kwadrantowy pomiar energii (ALPTEC 12H) do pracy z generatorem.Czujnik temperatury wewntrznej regulatora.Sygnalizacja alarmw przez zestyk przeczny beznapiciowy.Wizualizacja alarmw (przepicie, niedokompensowanie / przekompensowanie, przecienie, itp.)

Nr ref. Wysoko Szeroko Gboko(mm) Waga (kg)

ALPTEC3.400ALPTEC3.230 96 96 65 0,42

ALPTEC5.400ALPTEC5.230 96 96 65 0,44

ALPTEC7.400ALPTEC7.230 96 96 65 0,46

ALPTEC12.400ALPTEC12.230 144 144 65 0,77

ALPTEC12H 144 144 65 0,98

ALPTEC11ST 144 144 65 0,98

ALPTEC 12H

ALPES-TECH-EP3

44

dobr zabezpieczenia gwnego i przekroju y przewodw w zalenoci od mocy baterii kondensatorwtabela doboru

KONDENSATOR TRJFAZOWY400 V moc znamionowa

(kVAr)


Related Documents