YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  Karncalar

  depremi haber

  verebilir mi? zcan Cabbar*, Blent Doruker **

  * zcan CABBAR (Eczac), DOHAD Ynetim Kurulu yesi,Karnca Gzlem Grubu

  Sorumlusu

  ** Blent DORUKER (Bilgisayar Mhendisi), DOHAD Ynetim Kurulu Bakan

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  NDEKLER:

  1. GR

  2. KARINCALARIN DOAL HAYATINA BAKI

  3. KARINCA TRLERNE AT LGN RNEKLER

  4. KARINCALARDA BESLENME

  5. SAVUNMA VE SAVA

  6. KARINCALARDA LETM

  7. DEPREMLERDEN NCE KARINCALARDA TESPT EDLEN TEPKME BMLER

  8. KARINCA DAVRANILARI ANOMALS VE TAHMN EDLEN DEPREMLER

  9. CANLILARDA DEPREM HABERCS ETKLEMLER

  10. SONU

  11. KAYNAKA

  1. Giri

  Deprem, zellikle kentsel yerleim alanlarna yaknl ile doru orantl olarak ciddi

  riskler tayan bir doa olaydr. zellikle Trkiye gibi bina kalitesinin ok dk olduu

  bir ok yerleimi bulunan ve bu yerleimlerinin ounluunun deprem riski bulunan

  blgelerde olmasna ramen deprem olgusu zerinde yeterli sayda amatr veya bilimsel

  alma yaplmad veya olmas gereken sonuca ulalamam grlmektedir. Gelimi

  lkeler arasnda saylan Amerika ve Japonyada ise aratrmalarn byk ksm deprem

  ncesi ve sonras zararlar azaltmaya ynelik almalara odaklanmtr. Trkiyenin

  depremsellik asndan durumu gz nne alndnda blge zerinde ok daha fazla

  aratrmaya imkan salayacak potansiyeli olduu aktr. Topraklarnn %90nn aktif

  deprem kua iinde olan Trkiyenin ylda bykl 6.0nn zerinde olan en az bir

  deprem yaad bir gerektir.

  17 Austos 1999da meydana gelen 7.4 byklndeki zmit depremi 20,000in

  zerindeki l says ve milyarlarca dolarlk ekonomik kayp ile birlikte Trkiyenin deprem

  tarihine gemi en nemli depremlerinden biridir. Bu deprem ncesinde gerek basnda

  gerekse internet gruplarnda paylalan bilgilere gre doada sra d olarak nitelendirilen

  bir ok olay gzlemlenmitir. Hatta bu olaylar bir bilimsel almaya da konu olmutur.

  Hacettepe niversitesi Fizik Blmnden Do.Dr.lk Ulusoy ile Osaka niversitesinden

  Prof.Motoji Ikeyann yapt alma Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar

  ismi ile Kltr Bakanl tarafndan kitaplatrlmtr. Bu almada deprem ncesinde

  hayvanlarda, gkyznde, kuyularda, termallerde ,denizde ve hatta insanlarda dahi baz

  etkileimlerin gzlendii ortaya koyulmutur.

  http://www.sismikhaber.org/kitaplar.asp

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  Deprem habercisi olan bu sra d olaylara ek olarak gzlemlenen bir olay da

  karncalar ile ilgili ihbarlardr. Depremden bir gn nce sabah saatlerinde faya ok yakn

  olan Bykadadaki gzlemcimizin evinin bahesinin binlerce karnca tarafndan adeta

  istila edildii ve karncalarn byk bir hzla evin iine girdii gzlemlenmitir. Dier bir

  ok vakada ise stanbul ve zmit ehir merkezlerindeki bir ok evin zellikle st katlarnda

  anormal younlukta karncalar grld ve mecburen ilalama yoluyla temizlenmeye

  alld yaanan olaylardan bazlardr.

  Bu amala Doa Hareketleri Aratrma Dernei bnyesinde 2001 ylndan itibaren

  bir gzlem grubu oluturulmu ve gnlllerin dzenli olarak yakn evredeki karnca

  yuvalarn gzlem altna almalar ve www.sismikaktivite.org sitesine bildirimde

  bulunmalar tevik edilmitir. Hava artlarnn msait olduu gnlerde gnde 3 veya 4

  kez ve baz zel durumlarda birer saat aralklarla yaplan gzlemler sonucunda ok nemli

  veriler elde edilmitir. Bu makalede karncalarn doal yaamlar hakknda temel bilgiler

  ile birlikte yakn evrelerdeki tm M4.5 zeri depremler ncesinde grlen bir takm sra

  d davranlara ilikin bilgiler verilmektedir.

  2. Karncalarn Doal Hayatna Bak:

  Karncalar yeryznde en kalabalk nfusa sahip olan, ok iyi rgtlenmi bir

  dzen iinde koloniler halinde yayan canllardr. Kurduklar sosyal dzene kast sistemi

  ad verilmitir. Sistem kendi iinde 3 blme ayrlr:

  1. reme yeteneine sahip kralie ve erkekler

  2. Askerler

  3. iler

  http://www.sismikaktivite.org/

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  Karncalar koloni iinde stlendikleri grevlere gre fiziksel farkllklara sahiptirler.

  rnein ; yuva girilerini koruyan beki karncalar byk kafa yaplaryla tannrlar ki

  bunlar gerektiinde yuva azlarn balaryla bile kapayabilirler.

  Karnca Kolonilerinin Oluumu

  Erkek ve dii kanatl karncalar belirli dnemlerde yuvadan

  ayrlarak yeni bir yuva kurma almasna balarlar.Dier

  yuvalardan gelen kanatllar da eklenince bir iftleme uuu

  balar,iftleme baz trlerde havada bazlarnda yerde

  gerekleir.Erkek karncalar btn spermlerini kralieye

  naklederek iftlemeden ksa bir sre sonra lrler.Kralie spermleri vcudundaki bir

  kesede saklayarak btn mr boyunca yumurtlarken kullanmaktadr.Dllenmi kralie

  karnca kendine uygun bir yuva yeri saptayarak topran altnda kk bir yuva

  aar,kanatlarn kaybeder ve ilk yumurtalarn brakr.Bu sre iinde kopard kanatlarn

  yiyerek beslenmektedir. Yuvann ilk iileri olan bu yavrular kendi salglaryla besler.

  Yavrular bydnde kralienin bakm ve beslenmesiyle ilgilenirken yeni yavrular

  sayesinde ii says hzla artar.

  Kralie yuvann alt katlarnda ina edilen kendi odasna yerleir ve orada

  yaamaya balar. Kralienin her trl ihtiyac iiler tarafndan salanr,beslenme

  srasnda ii karncalar feromenler sayesinde yuvadaki durumla ilgili bilgileri kralieye

  iletirler. Kralie bu bilgiler sayesinde, rnein sava srasnda ok sayda asker kayb

  olduysa yeni yavrularn asker karnca olmalarn salayacak bir kimyasalla ynlendirir.

  Kralie karnca dier karncalarn 8-10 kat byklnde olup trlere gre 10-20 yl

  yaayabilir.

  Kanatl karncalar,kralieden sonra reme yeteneine sahip dier karncalardr.

  Erkek ve dii cinsiyete sahip olan bu karncalar zel bir blmede tutulur ve beslenir.Bir

  karkla neden olmamalar iin yuva iinde dolamalarna izin verilmez.Belirli

  dnemlerde yeni yuva ama zaman geldiinde yine zel galeriler alarak iiler eliinde

  yuvadan karlrlar.Bu srada izlenen davranlar adeta bir dn trenine

  benzemektedir.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  i karncalar, yuvann her trl ihtiyacyla ilgilenen kralienin ksr kz

  yavrulardr. Yuvann bytlmesi, yeni odalar al, yiyecek temin edilmesi, yavrularn

  bakm, yuvann korunmas gibi her trl ile ilgilenirler. Gen ve deneyimsiz olanlar

  yavru bakm ve yuva ileriyle ilgilenirken,daha yal ve tecrbeli olanlar yiyecek arama,

  savunma gibi ileri stlenmektedir.

  Yumurtalar zel kuluka odalarnda saklanr.Bakmlar yine ii karncalardan

  oluan bakclar sayesinde kre tipi zel odalarda yaplr. Bakclar tarafndan zenle

  baklan yumurta ve larvalar karncalarn en nemli hazineleridir ve bir tehlike

  sezinlediklerinde derhal daha gvenli alanlara tanmaktadrlar. Yumurta ve larvalar

  uygun scaklk ve nem ieren odalarda saklanrlarken Kralie bazen sadece yavrularn

  beslenmesine ynelik yumurtalar da brakr,bakclar yavrular bu yumurtalarla besler.

  3. KARINCA TRLERNE AT LGN RNEKLER

  LEJYONER KARINCALAR

  6-12mm boyundaki bu kk canllar etoburdurlar ve ok sayda

  askeri olan dzenli bir ordu halinde hareket ederler. Tamamen kr olmalar ve

  direkt gne ndan etkilenip lmeleri yznden geceleri yada glgede

  hareket ederler. lerleyileri gl ene yaplar sayesinde toprakta atklar

  tnellerin iinden olur.

  Lejyoner karncalarn srekli bir yuvalar

  yoktur, durmalar gerektiinde birbirlerine

  ayaklaryla tutunarak tmyle karncalardan

  oluan yuvalar ina ederler. 200-750.000 aras

  karncadan oluan bu yuvalarn ortasnda kralie ve

  yumurtalar bulunur, daha sonra yuva zlr ve yeniden

  ilerlemeye balarlar.

  Karncalarn gleri ve durmalar kralienin yumurtlama dnemlerine gre

  ayarlanr. Kralie karnca ayda 2 gn ,gnde ortalama 25-35bin yumurta retir.

  Yumurtlamadan birka gn nce durup yuvay oluturan karncalar,20 gn kadar sren

  bu dinlenme dneminde evrelerine aknlar dzenleyerek avlanrlar. Her aknda artc

  ekilde ynlerini ortalama 123 derece deitirerek ayni yeri taramaktan kurtulurlar.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  ATE KARINCALARI

  Son derece saldrgan olan kk krmz bir karnca cinsidir. Byk koloniler

  halinde yaarlar,dllenmi bir tek kralie karnca 240bin iilik bir koloni yaratabilir.

  Srngenleri yada kk hayvanlar zehirli ineleriyle sokarak ldrebilirler,insanlarda

  alerjik oklara neden olabilirler. Gney Amerika da ortaya kan bir istilada,gl ene

  yaplaryla elektrik kablolarn paralayp kesintilere,atklar tnellerle yol

  ve asfaltlarda kmelere, ekin tarlalarnda byk zararlara neden

  olmulardr.

  Ate karncalarnn zararlarn engelleyebilmek iin bir ok yntem

  deneyen uzmanlar,yedikleri sineklere mikrop vererek yuva iinde hastalk

  oluturmaya alm ama karncalarn mikroptan etkilenmedikleri

  grlmtr. Yaplan incelemelerde bu karncalarn boazlarnda

  mikroplarn giriini engelleyici bir yap saptanmtr.

  Ate karncalarnn dier bir savunma yntemi, zehir keselerinde

  rettikleri anti-mikrobik bir svy yuva evresine ve larvalarn

  zerine pskrterek yuvay dezenfekte etmeleridir.

  Ate karncalarnn en nemli dman Solenopsis davgeri adl asalak bir karnca

  cinsidir.Bu karnca yuvaya girmeyi baarrsa derhal kralie karncann boazna kenetlenir

  ve onun feromenini taklit eder,asala kendi kralieleri sanan karncalar onu beslemeye

  balar ve kendi kralieleri lr.

  YAPRAK KESEN KARINCALAR (ATTA)

  Attalar ,yapraklardan kestikleri paralar balarnn

  zerinde tayarak yuvalarna getirirler.Yapraklar

  beslenme amacyla kullanlmaz, nk karncalarda

  bitkilerde bulunan sellozu sindirebilecek enzimler yoktur.

  Attalar yaprak paralarn ineyerek lapa haline

  getirirler ve zel hazrlanm odalarda kuru yapraklar

  zerine sererek mantar yetitirirler.Proteince zengin

  mantar tomurcuklarn yiyerek beslenmektedirler.

  Yaprak tayan karncalar tadklar yapran

  zerine daha kk bir karnca yerletirirler,bunun

  nedeni kendilerine dman olan bir sinein

  saldrlarndan korunmaktr.Sinek, yumurtasn

  karncann bana brakr ve larva beyne ulaarak

  karncann lmesine neden olur.Gl ene yapsyla

  bu sinei kolayca uzaklatran attalar,azlarnda

  yaprak varken savunmasz kalrlar.Yaprak zerinde

  tanan ikinci karnca bu amala sinein saldrlarna kar dier karncay korur.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  BAL KARINCALARI

  Bal karncalar yaprak bitlerinden elde ettikleri ekerli sv ve bitki nektarlaryla

  beslenirler.Bir ok karnca tr yaprak bitlerinin bitki zsuyundan sindirim art olarak

  ortaya kardklar ekerli svy besin olarak kullanmaktadr.Bal karncalarnn dier

  karncalardan bir fark vardr.iler bal

  yuvalarna gtrrler ve vcutlarnn alt

  ksmlarn iirerek bal kesesi haline gelmi

  karncalarn azna boaltrlar.

  Adeta bir bal fs haline gelen bu

  karncalar ayaklaryla tavana tutunarak

  yuvada asl dururlar.Kendi arlnn 8 kat

  bal tayabilen karncalar,kn yada

  yiyecein az olduu zamanlarda bir besin

  deposu olarak kullanlrlar.Ackan karnca

  gelip azyla dokunduunda bir damla bal onun azna boaltan bal fs karncalar

  yaklak bir zm tanesi kadar olabilirler.

  HASATI KARINCALAR

  Hasat karncalar topladklar tohumlar yuvadaki zel

  ambarlara tarlar,dier karnca trleri topladklar tohumlar

  yiyecek olarak kullanrken,hasat karncalarda bir grup ii

  karnca tohum zlerini ineyerek bir eit karnca ekmei

  hazrlarlar ve tkrklerinde bulunan enzimler sayesinde

  niastadan eker elde ederler.Kuru mevsimlerde larvalarn ve

  dier karncalarn beslenmesi bu ekerle yaplr.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  DOKUMACI KARINCALAR

  Dokumac karncalar aalarda yapraklardan

  oluturduklar yuvalarn iinde

  yaarlar.Yuvalarn yapm aamas ok

  ilgintir.Yuva yeri seildikten sonra bir karnca

  yapran ucunu kvrmaya balar ,dier iiler

  de gelip ayni yerden yapra ekitirerek

  kvrmaya yardmc olurlar.Eer yuva

  yapmnda fazla sayda yaprak kullanlacaksa

  yapraklar arasnda karncalardan canl zincirler

  oluturulup yapraklar birbirine balanr.

  Daha sonra zel olarak yetitirilmi dierlerine gre daha

  kk boyutlarda olan larvalar buraya getirilir ve yapran

  birbirine tutturulmas gereken yerlere larvalar srtlr.Larvalar

  azlarnn altndaki bir blmden ipek salglamaya

  balarlar.Bylece diki makinesi gibi kullanlan larvalar sayesinde

  yuva hazrlanm olur.

  4. KARINCALARDA BESLENME

  Karncalar beslenme konusunda da bireysel deil,sistemli bir alma srdrrler.

  Besinler toplanr ve ortak tketilir. Sv besinleri sadece tamakla

  kalmazlar,kursaklarndan kararak yuvada birbirleriyle paylarlar.Kat besinler yuvaya

  tanp ortak paylama sunulur.

  Karncalar tek balarna tayabilecekleri besinleri

  yuvalarna kendileri tarlar,byk paralar dier

  arkadalarndan yardm alarak birlikte tarlar. Karncalar bitki

  tohumlar,nektarlar,bcek paralar vs gibi birok besinle

  beslenirler. Ayrca tarm ve hayvanclk da yaparlar.

  Yuvalarda hazrladklar zel odalarda mantar

  yetitirirken,yaprak bitlerini(Apid)besleyerek onlardan ekerli bir sv elde ederler.Bunun

  karlnda da Apidlere ok iyi bakar ve onlar dmanlarna kar korurlar.Sonbaharda

  Apid yumurtalarn yuvalarna tayp yumurtadan kana kadar bakarlar ve gen apidleri

  tekrar bitki kklerine yerletirirler.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  5. SAVUNMA VE SAVALAR

  Karncalarn saldr ve savunmalarnda kullandklar en nemli iki madde zehir

  keselerinde retilen zehir ve formik asittir.

  Baz trlerde zehir keseleri ok gelimitir ve burada sakladklar zehiri zor durumlarda

  salg bezlerini paralayarak dmana pskrtrler,bu intihar saldrs sonucunda karnca

  lr ama kolonilerini korumak amacyla kendilerini feda ederler.

  Dier zekice sava tekniklerinden biri kle avdr.Formica gibi trlerde bir koloni dier

  koloniyi zayf bulursa yuvalarna bir saldr dzenlerler.

  Bu srada o koloninin alarm feromenini taklit edip ok fazla miktarda salglamakta

  ve koloni askerleri de yuvalarn savunmak yerine panie kaplp kamaktadr.Daha sonra

  kralieyi ldrp onun kulukadaki larva ve yumurtalarn alarlar.Kendi yuvalarna

  gtrdkleri bu larvalar bydklerinde koloninin kleleri olarak onlara hizmet etmeye

  balarlar.Saldr srasnda sava ganimeti olarak bal fs karncalar da yuvalarna

  tarlar.

  Baz karnca trleri ise btn ilerini klelere yaptrrlar. Amazon karncalarnn hepsi

  askerdir ve ene yaplar besin toplamaya ve yavru beslemeye uygun deildir. Amazonlar

  dier karncalarn larvalarn alarak onlar yetitirir ve ii olarak kullanrlar.

  Savalarda kafa says yaptklar belirlenen karncalar,eer kendi askerleri dman

  askerlerine gre fazla saydaysa byk bir gle saldrrken,sayca azlarsa geri ekilmeyi

  tercih etmektedirler.

  Koloni savalar genellikle iki nedenden kmaktadr.

  1- Besinlerin paylalamamas

  2- Koloni snrlarna girilmesi.

  Kaif karncalar bulduklar besin kaynaklarnn etrafn evirerek dier kolonilerin

  gelip iz brakmasn engellerler.Daha sonra yuvadan arlan dier karncalarn bir ksm

  kuatmaya katlrken dier ksm da savunmayla ilgilenir.

  Kolonilerin herbirinin ayr kokusu vardr ve yuva etraf bu feromenle iaretlenir.Baka bir

  koloni bu feromeni alglayp o blgeye yerlemez eer yerleirse bu bir sava nedeni olur.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  6. KARINCALARDA LETM

  Karncalarda iletiim; koku, grme, ses, titreim

  alglama ve tat gibi sralansa da, bunlarn iinde en etkilisi

  KMYASAL LETM dir. Vcutlarnda 6 ayr salg bezinde

  retilen yar-kimyasal yapya sahip bu salglar iki gruba

  ayrlr:

  1-ALOMENLER cinsler aras iletiimde kullanlr.

  2-FEROMENLER ounlukla bir cins arasnda

  kullanlan,bir karnca tarafndan salglandnda dieri

  tarafndan alglanan kimyasal sinyallerdir.

  Karncalarn iletiiminde antenler , dokunma fonksiyonu

  nedeniyle ok nemlidir. Antenleriyle birbirine dokunan

  karncalar bu srada kimyasal sinyallerle bilgi alveriinde bulunurlar, yiyecee davet ,

  ayni koloniden olanlar tanma,yemek sinyalleri hep bu ekilde iletilir.

  Karncalar yiyecek aramaya ktklarnda getikleri yol zerine uucu bir koku olan bu

  feromenlerden brakrlar. Yiyecek bulunduunda ilk giden nc karncalar yine feromenler

  sayesinde yiyecein uzakl bykl ile bilgileri dierlerine iletirler. Yeterli sayda

  karnca yiyecee ulatnda daha fazla karncann gelmesi yine bu kimyasallarla

  snrlanr.

  Karncalarn yuvalarn yollarn armadan bulmasnda da etkili olan

  feromenlerdir. Yiyecee giden en ksa yolu bulabilirler, bu yoldan gecen her karnca

  kendi kokusunu da brakt iin yol zerinde bir feromen younluu oluturulur, bunu

  alglayan dier karncalarda ayni yolu kullanmaya balarlar.

  Feromenler yeni yuva yeri ararken, saldr veya tehlike durumlarnda alarm

  verirken ksaca iletiimin gerektii herzaman kullanlrlar.

  Her koloninin kendine ait bir kokusu vardr,karncalar kendi kolonilerine ait

  olmayan bir karncay bu koku sayesinde tanyarak yuvaya girmesine izin vermezler,

  koloni kokularnn farkl hidrokarbon zellikleri olduu saptanmtr.

  Ses ile iletiim de sk kullanlan bir yntemdir,bu amala iki yntem kullanrlar ya

  vcutlarn yere vurarak kan vuru sesi veya titreimlerden faydalanrlar yada

  vcutlarnn belirli ksmlarn birbirine srterek oluturduklar tiz bir sesten faydalanrlar.

  Karncalar bacak yaplarndaki hassas duyu sinirleri sayesinde maddeden gecen

  titreimleri ok iyi alglarlar. rnein yaprak kesen karncalar yuvann herhangi bir

  yerindeki odann kmesi nedeniyle mahsur kaldklarnda bu yntemle arkadalarna

  haber verirler ve dierleri tarafndan kurtarlrlar

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  7. DEPREMLERDEN NCE KARINCALARDA TESPT EDLEN

  TEPKME BMLER

  Kaslma; Kvrlp bklme tarz bir harekettir

  Havale; Ani bir srama,refleks tipi bir harekettir

  Danklk,kararsz ve akn yryler,koordinasyon

  bozukluu

  Ate zerindeymi gibi yrmek; Yrylerde

  dengesizlik,bozukluk,yere basamyormu hissi

  Yrrken saa yada sola devrilme,dme

  Dzgn zincir oluturamamak, zincir iinde yn tayininde

  zorlanmak,yuva yolunu armak

  Yukarlara trmanmaya almak,zellikle

  evlerin st katlarnda istilalar

  Arlk, Uyuukluk, Hareketsizlik

  Evlerde duvar diplerinde,banyolarda

  kmeleme ve lm

  Yiyecee ilgisizlik

  Panik,tela,irritasyon,saldrgan tavrlar

  Yuva az kmelemesi; Yuvann giriini ve

  etrafn tmden kaplayacak ekilde hareketsiz

  kalabalk grnm

  Yuva terki; hzl bir ekilde yavrular dahil

  btn karncalarn yuvay boaltmas

  Toplu lmler;Yuva dnda l karncalarn

  bol miktarda grlmesi,byk

  kmelemelerden sonra kmelerin lmesi

  iek tipi kmeleme; 5-10 adet karncann

  oluturduu iek yada yldz tipi grnm

  Byk kmeleme; ay posas dklm

  gibi ok fazla sayda karncann stste

  ylmas

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  Yukarda sralanan anomaliler depremlerden nce yaplan gzlemlerle

  saptadmz davran bozukluklardr. Bu hareketlerin bazlar deprem d nedenlerle de

  ortaya kabilir. Aada bununla ilgili aklamalar bulunmaktadr:

  Karncalar iddetli ya nceleri ,yamurun geleceini de

  hissederek baz benzer davranlar iine girebilirler. Yuvalarn

  bozulmasn nlemek ve su basknlarndan kutulmak iin nceden

  nlem almaya alrlar.Yamur beklentisine bal anomalilerle deprem

  ncesi anomalileri sklkla birbirine karabilir.

  Yuva azlarnn kltlmesi ve hatta kapatlmas,yuva etrafnn

  ykseltilmesi gibi yuvaya su giriini nleme abalar olup ayrc tan

  olarak kullanabilecek verilerdendir. Ayrca deprem ncesi tepkimeler

  yuvadan darya doru olurken yamur ncesi tepkimeler ters

  yndedir.

  lmler ; yuva iinde hastalk grlmesi, zehirlenme, ilalama

  faaliyetleri, koloni savalar nedeniyle de oluabilir. Savalar srasnda

  byk kmelemeler de grlr, bu kmelerdeki karncalar dikkatli

  izlendiinde saldrgan tavrlar birbirini srma abalar gibi davranlar

  ayrt edilebilir.

  Yuvadan darya yiyecek tanyor grnm genellikle yanllkla

  yuvaya gtrlen kullanlamaz paralarn atlmas yada i ksmlar

  alnan tohumlarn kabuklarnn darya karlmasdr.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  8. KARINCA DAVRANILARI ANOMALS VE TAHMN

  EDLEN DEPREMLER

  www.sismikaktivite.org sitemize iletilen sra d doa olaylarnn meydana

  gelen depremler ile ilikisellii

  hbarlarn

  balangc

  Deprem ncesi

  Yaynlanan

  Rapor Tarihi Meydana Gelen Deprem

  17 gn nce 16.Mays 2003 21.Mays.2003 DZCE 4.5

  7 gn nce 4.Haziran.2003 09.Haziran.2003 BANDIRMA 5.1

  4 gn nce 29.Haziran.2003 06.Temmuz.2003 SAROS 5.3

  5 gn nce 28.Austos.2003 31.Austos.2003 SAROS 4.2

  9 gn nce 12.Nisan.2004 14.Nisan.2004 BOLU 4.6

  2 gn nce 17.Nisan.2004 19.Nisan.2004 MARMARA DENZ 4.5

  25 gn nce 21.Nisan.2004 16.Mays.2004 YALOVA AIKLARI 4.2

  2 gn nce 13.Haziran.2004 15.Haziran.2004 GKCEADA-ANAKKALE 5.2

  9 gn nce 18.Haziran.2004 27.Haziran.2004 TRKYE-YUNANSTAN SINIRI 4.5

  Yukardaki depremler 2003-2005 yllar arasnda stanbula yakn merkezlerde

  meydana gelmitir. Gzlemcilerimizin %90 da bata stanbul olmak zere Marmara

  blgesindeki illerden ihbar gndermektedir. Tm bu depremlerin ncesinde yaygn ve

  kuvvetli olarak karnca davranlarnda anomaliler gzlenmitir. Yaplan tahmin

  raporlarnn hepsi bata karnca gzlemleri olmak zere , ev aletlerinde, mobil

  telefonlardaki alma bozukluklar, insanlardaki biyolojik etkiler gibi farkl ihbarlara

  dayanmaktadr.

  Deprem ncesi anomalileri ani balayan tepkimeler ekilde geliebilecei gibi,

  hissedilir depremlerden 7-10 gn ncesinde grlmeye balayabilmektedir. Genellikle son

  72 saat iinde tepkime iddetinin artt gzlenmitir.

  Tepkime iddetinde kastedilen; gzlem yaplan yerin deprem merkezine uzakl

  ve depremin byklyle orantl olarak deien ,o blgede hissedilen tepkime

  kuvvetidir. Tepkime iddeti oluabilecek depremin bykl demek deildir, deprem

  merkezine yakn blgelerde deprem iddetiyle birebir rtrken, uzaklk arttka tepkime

  iddetinin dt gzlenmitir.

  http://www.sismikaktivite.org/

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  Zincir yn (yiyecek zinciri gibi doal nedenler dnda oluanlar), yuvadan

  uzaklama nedeniyle oluan kalabalk klarda, zincir ynnden oluabilecek depremin

  ynn tayin etmekte faydalanlabilir. Genel gr, zincir ynnn ters istikamette

  olduudur.

  Sonuta farkl blgelerden alnan tepkime iddetlerinin kyaslanmas kanlmazdr.

  nk deprem merkezine yaknlatka tepkime iddetinin artt grlmektedir.

  9. CANLILARDA DEPREM HABERCS ETKLEMLER

  Yaplan saha gzlemlerinde ve kontroll laboratuvar deneylerinde saptanan temel

  bulgu, byk depremler ncesinde , fayn son dnem gerilmesinden krlmasna kadar

  geen srete canllar zerinde gzle saptabilen bir etkileim meydana geldiidir. Bir

  alma kapsamnda drt ktada 36 depremden elde edilen verilerle varlan sonular ilgi

  ekicidir: Buna gre hayvanlardaki davran anomalilerinin depremin merkez ssne

  yaknlatka artan belirginlikte haftalar ncesinden balad saptanmtr. Dier yandan

  1976 Tangshan (M=7.8, 28 Temmuz 1976) depreminden iki ay ncesinden balayan

  balklar, kemirgenler ve kurtlarla ilgili anomaliler olduu da literatrde yer almaktadr.

  NASA Ames Aratrma merkezinden Friedemann Freudun 13 Aralk 2001 tarihli

  basn aklamasnda byk depremlerin hazrlk aamasnda ortaya kan anormal elektrik

  ve manyetik sinyallerin dalarn tepelerinde akan ve Deprem Iklar adn verdiimiz

  bu olaylara ve anormal hayvan davranlarna neden olduunu aklayarak doann

  yeterince sinyal verdiini aka kabul etmitir.

  Biyolojik parametreleri deprem tahmininde ilk defa kullanan lke indir. in; ilk

  biyolojik gzlem projesini 1968 ylnda Hsingtaide balatmtr. Tarm ve hayvanclkla

  uraan kesimin nfusunun %80ini kapsamas nedeniyle hayvanlardaki deprem ncesi

  davran anomalileri ok daha rahat ekilde gzlenmi ve meydana gelen 2 byk

  deprem bu verilerin de iinde bulunduu nc parametrelere dayanlarak tahmin

  edilmitir.

  RUTH E. BUSKIRK, CLIFF FROHLICH, GARY V. LATHAM

  * George Pararas Carayannis,Earthquake Precursor study in China

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  10. SONU:

  Deprem tahmini maalesef hala tam olarak modellenememi bir bilinmezdir. Ortada

  bir ok model bulunmasna ramen bu modellere dayanlarak yaplan kestirim

  almalarnda bilimsel anlamda tmyle kabul gren bir sonuca ulalamamtr. Her ne

  kadar yaplan tm deneylerde ayn sonucun alnmas gereklilii ile almalar srdrlse

  de depremin insan hayatn dorudan etkileyen bir tehlike olmas nedeniyle mutlaka ok

  disiplinli olarak aratrlmas gereken bir konudur.

  DOHAD olarak yrttmz Ulusal Gzlem A erevesinde topladmz veriler

  ile bu bulgularn salamas yapma imkan da bulmu olduk. Ulusal Gzlem Ana ye olan

  binlerce gnllnn evrelerinde yapt gzlemlere ve ilettikleri ihbarlarn

  deerlendirilmesiyle yakn evrelerdeki M4.5 ve zeri tm depremlerin nceden iaretleri

  alnmtr. Bu depremler ncesinde iletilen ihbarlara dayanlarak yazlan raporlarda

  tahmin yaplmamakla beraber sadece sismik riskin artt tespit edilmitir. Deprem

  tahmininde gerekli olan 3 parametrenin yani yer,zaman ve byklk bilgilerinin tespiti

  ayr bir aratrma konusu olmaldr.

  Sra D Doa Olaylar gzlemleri ile yolunda gitmeyen bir eylerin olduu ve

  hatta bunun en fazla bir ka ay iinde iinde hissedilir bir depremle sonulanaca

  bulunabilir. Keza yaptmz almalar bunu dorular niteliktedir. Bundan sonra yer ve

  zaman parametreleri iin sismik risk analizi yaplmal, yakn blgelerde vadesi gelmi

  faylar listelenmeli ve bu faylar zerinde mmkn olan tm metodlarla hassas jeofizik

  lmler yaplmaldr. Bu lmlerin ayn anda meteorolojik , elektrik ve manyetik

  lmlerle de desteklenmesi gereklidir.

  Yer bilimleri, Meteoroloji , Fizik, Elektrik-Elektronik , Biyoloji, Zooloji gibi konuyla

  ilgili tm dallardaki uzmanlarn koordinasyon iinde ortak bir alma iinde olacaklar bir

  proje gelitirilmesi ve bu projede, veri destei olmas asndan Sra d doa olaylarnn

  izlendii DOHAD Ulusal Gzlem Ann mutlaka yer almas gerekmektedir.

 • 2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  2004 DOHAD - Doa Hareketleri Aratrma Dernei www.dohad.org info@dohad.org

  11. KAYNAKA:

  *Dohad ; Ulusal Gzlem A hbar Veri Taban 2002-2004

  *RUTH E. BUSKIRK, CLIFF FROHLICH, GARY V. LATHAM, Hayvan Davranlarnda Grlen

  Deprem ncesi Anomaliler, Muhtemel Alg Mekanizmalarnn Gzden Geirilmesi , (Texas

  niversitesi Tp Bilimleri, Psikiyatri ve Davran Bilimleri Blm)

  * Gakken's Photo Encyclopedia "Ants,Copyright by Gakushu Kenkyusha, 1979

  * Ants, Canadian Museum of Nature, www.nature.ca

  * John R B Lighton, Shaken not stirred: Of ants and earthquakes; Sable Systems

  International and University of Nevada Las Vegas, Research and Development/

  Department of Biological Science.

  * Bert Hlldobler-Edward O.Wilson, The Ants, Harvard University Press, 1990.

  * Bilim ve Teknik Dergisi (Journal of Science and Technics)

  * Bilim ve Teknik Dergisi (Journal of Science and Technics), 127

  * Focus Dergisi (Focus Magazine), October 1996.

  * The Insects, Peter Farb and the Editors of Time-Life Books, p. 164.

  * National Geographic, July 1995

  * National Geographic, June 1984

  * Encyclopaedia of Animals, Maurice-Robert Burton, C.P.B.C Publishing Ltd.

  * New Scientist, November 4, 1995, p. 29.

  * Science, Vol.263, 18 March 1994.

  * Harun Yahya, Karnca Mucizesi

  * Motoji Ikeya, Shunji Takaki and Dan Takashimizu, Electric Shocks Resulting in Seismic

  Animal Anomalous Behaviors (SAABs) ,Osaka University, Toyonaka,

  * Ikeya, M., Komatsu, T., Y. Kinoshita, Takaki, S., Teramoto, K., Inoue, K., Gondou, M.

  and Yamamoto, T. (1997): Seismically-induced anomalous animal behavior (SAAB):

  Electric field before earthquakes at Kobe-Oji Zoo and Izu-Atagawa Tropical Banana-

  Alligator Garden. Episodes 20, No.4, 253-260 .

  * K. Wadatsumi: Witnesses 1519 Prior to Earthquake (Tokyo Publisher, Tokyo, 1995) [in

  Japanese]

  * Prof. Dr. lyas ALAR, DEPREMLERN HABERCLER VE JEOFZK,Haberci Canllar ve

  Jeofizik iaretler

  * Friedemann Freud , NASA AMES Research Center

  * Dr. John S. Derr (U.S. Geological Survey),Dr. Michael A. Persinger(Laurentian

  University),Tuhaf Ik Olaylar ve Depremler

  * George Pararas Carayannis,Earthquake Precursor study in China

  * David Alexander, Kluwer Publishers, Earthquake Precursors in general

  http://www.nature.ca/

  *RUTH E. BUSKIRK, CLIFF FROHLICH, GARY V. LATHAM, Hayvan Davranlarnda Grlen Deprem ncesi Anomaliler, Muhtemel Alg Mekanizmalarnn Gzden Geirilmesi , (Texas niversitesi Tp Bilimleri, Psikiyatri ve Davran Bilimleri Blm)


Related Documents