YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
  • Hradec Krlovmsto+akvrium

  • HistorieZ archeologickch przkum vyplv, e lokalita na soutoku Labe a Orlice byla osdlena ji v obdob pravku a dob msk. Dky svmu vhodnmu umstn mla oblast charakter obchodnho stediska. U v 10. stolet zde mli sv sdlo Slavnkovci.Roku 1225 se stal hrad s trnm pedhradm svobodnm krlovskm mstem Vznamnou roli sehrl Hradec za husitsk revoluce, pi kter se msto postavilo na na stranu Jana iky. Ten byl tak roku 1424 pochovn v chrmu sv. Ducha.

  • Pohromou pro msto bylo obdob ticetilet vlky. vdsk toky stly Hradec vysok vpaln, ale i ztrty na obytnch domech na pedmstch a na umleckch a stavebnch pamtkch. Roku 1851 byl Hradec Krlov prohlen samostatnm mstem, a zvolen jeho prvn starosta Ignc Lhotsk. Roku 1866 se za hradbami pevnosti rozhodla vlka mezi Rakouskem a Pruskem. Tehdy se ukzala dal existence pevnosti bezelnou. Hradby se staly brzdou dalho rozvoje. Po 28. jnu 1918 nastv i pro msto nov epocha jeho vvoje. Je to slavn obdob, kdy se vytvel jeho modern urbanistick obraz Rozvoj msta byl nsiln peruen 2. svtovou vlkou: Po osvobozen republiky v roce 1945 se msto znovu stalo vznamnm hospodskm a kulturnm stediskem. Historick centrum msta bylo prohleno pamtkovou rezervac.Dal na: www.hradeckralove.cz

  • Ve chrmu sv. Ducha

  • Schody z nbe na nmst

  • Chrm sv. Ducha a Bl v

  • Star radnice

  • Vyhldkov v

  • Ob akvriumOb akvrium bylo oteveno v roce 1998 jako prvn veejn akvrium ve stedn a vchodn Evrop Nae nvtva byla pro mnoh uritm zklamnm na malm prostoru mnoho lidAkvrium je ideln pro rodinn vletyCaf Piraa ns pivtalo bez zkusk, patnou kvou a neochotnou obsluhou. Vichni hledali radji oberstven jinde

  • astnou cestu dom


Related Documents