YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d
Page 2: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Majoitustilastojen vuositrendit2005 – 2016 Tilastokeskus

Page 3: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Rekisteröityjen majoitusliikkeiden, huonemäärien sekä yöpymisten yleinen kehitys vuoden 2005 jälkeen

Page 4: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Majoitusliikkeet sekä rekisteröidyt yöpymiset 2005 – 2016 Majoitusliikkeiden määrä väheni tasaisesti vuosina 2006-2010 ja nousi sitten suurin harppauksin v. 2012 ja 2013. Venäläismatkustuksen vähennyttyä kääntyi myös majoitusliikkeiden määrä laskuun vuoden 2014 jälkeen.Suomalaisten sekä ulkomaisten yöpymismäärät ovat pitkälle seuranneet samantyylistä kehityskäyrää. Suomalaisten osuus kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä on pysynyt reilussa 70 %:ssa ja ulkomaisten vajaassa 30 %:ssa.

1105

1098

1092

1084

1072

1060

1064 112

4 1184

1186

1174

1158

02 000 0004 000 0006 000 0008 000 00010 000 00012 000 00014 000 00016 000 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Majoitusliikkeiden määrän sekä yöpymismäärien kehitysLiikkeet (lkm)* Suom. yöpymiset Ulkom. yöpymiset Yöpymiset (lkm)Liikkeet (lkm)

*) Liikkeiden lukumäärä keskimäärin ko. vuoden aikana

4Lähde: Tilastokeskus

Page 5: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Huonemäärät sekä rekisteröidyt yöpymiset 2005 – 2016 Vaikka majoitusliikkeiden määrä väheni vuosina 2006-2010, niin kuitenkin huonemäärät lisääntyivät aina vuoteen 2009 saakka. Vuoden 2010 pienen notkahduksen jälkeen huonemäärä nousi jälleen vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeenkin määrät ovat pysyneet yli 60 000 huoneessa.Viime vuonna huonemäärä jäi edellisvuosia pienemmäksi. Samanaikaisesti kotimainen majoituskysyntä kuitenkin kasvoi 2,4 % ja ulkomainen 4,7 %, joten huoneiden keskimääräinen käyttöaste nousi 3 %.

54130

54722

55488

56439

57422

57374

58108 597

76

60934

60706

60734

60433

02 000 0004 000 0006 000 0008 000 00010 000 00012 000 00014 000 00016 000 000

010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Majoitusliikkeiden huone- sekä yöpymismäärien kehitysHuoneet (lkm)* Suom. yöpymiset Ulkom. yöpymiset Yöpymiset (lkm)Huoneet (lkm)

*) Huoneiden lukumäärä keskimäärin ko. vuoden aikana

5Lähde: Tilastokeskus

Page 6: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Majoitusliikkeet kunnan asukastiheyden mukaan Tiheään asutuissa sekä keskimääräisen asukastiheyden kunnissa majoitusliikkeiden määrä on pysynyt melko vakaana viime vuosien aikana.Sen sijaan harvaan asutuissa kunnissa liikkeiden määrä on tasaisesti vähentynyt; muutos 2012-2016 oli -74 majoitusliikettä (-8,1 %).

0100200300400500600700800900

1000

Tiheään asutut kunnat Keskimääräisenasukastiheyden kunnat Harvaan asutut kunnat

Majoitusliikkeiden määrä* 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016

EU:n jäsenvaltiot on jaettu neliökilometrin kokoisiin ruutuihin, jotka on geokoodattu mm. asukastiheyden mukaan.Tiheään asutut kunnat: vähintään puolet asukkaista tiheään asutuissa ruuduissa - 10 kuntaa (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kauniainen, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa)Keskimääräisen asukastiheyden kunnat: sekä harvaan että tiheään asutuissa ruuduissa alle puolet väestöstä - 49 kuntaa (mm. Hamina, Hanko, Imatra, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Vaasa, Varkaus) Harvaan asutut kunnat: vähintään puolet asukkaista harvaan asutuissa ruuduissa - 277 kuntaa

*) Kaikki tilastoidut majoitusliikkeet ko. vuoden aikana

6Lähde: Tilastokeskus

Page 7: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Huonemäärä kunnan asukastiheyden mukaan Tiheään asutuissa kunnissa huoneiden lukumäärä on suurempi kuin harvemmin asutuissa kunnissa, vaikka majoitusliikkeitä siellä on vähiten eli majoitusliikkeet ovat pääosin suurempia kokonaisuuksia tiheään asutuilla paikkakunnilla. Huoneiden lukumäärä on myös lisääntynyt viime vuosien aikana selvästi (muutos 2012-2016 +1510 huonetta (+6,7 %), mikä kertoo siitä, että suurempiin kaupunkeihin on rakennettu yhä isompia majoitusliikkeitä.Harvaan asutuissa kunnissa huonemäärät ovat vähentyneet lähes samaa tahtia kuin liikkeiden määräkin on vähentynyt.

EU:n jäsenvaltiot on jaettu neliökilometrin kokoisiin ruutuihin, jotka on geokoodattu mm. asukastiheyden mukaan.Tiheään asutut kunnat: vähintään puolet asukkaista tiheään asutuissa ruuduissa - 10 kuntaa (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kauniainen, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa)Keskimääräisen asukastiheyden kunnat: sekä harvaan että tiheään asutuissa ruuduissa alle puolet väestöstä - 49 kuntaa (mm. Hamina, Hanko, Imatra, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Vaasa, Varkaus) Harvaan asutut kunnat: vähintään puolet asukkaista harvaan asutuissa ruuduissa - 277 kuntaa

05 000

10 00015 00020 00025 00030 000

Tiheään asutut kunnat Keskimääräisenasukastiheyden kunnat Harvaan asutut kunnat

Huoneiden lukumäärä* 2012-20162012 2013 2014 2015 2016

*) Kaikki tilastoidut huoneet ko. vuoden aikana

7Lähde: Tilastokeskus

Page 8: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

0100200300400500600700800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Majoitusliikkeiden määrällinen kehitys toimialoittainHotelli Lomakylä Leirintäalue Matkustajakoti Retkeilymaja

Retkeilymaja3 % Matkustajakoti8 %Leirintäalue12 %

Lomakylä25 %

Hotelli52 %

Majoitusliikkeet toimialoittain

Hotelleja on yli puolet kaikista majoitusliikkeistä. Niiden määrä on kuitenkin vähentynyt 12 % vuoteen 2005 verrattuna. Sen sijaan lomakylien määrä on kolminkertaistunut; kasvupiikit olivat vuosina 2012-13, jolloin venäläismatkustus kasvoi eniten.

8Lähde: Tilastokeskus

Page 9: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Hotelli 686 683 676 670 634 631 626 632 634 622 611 605Lomakylä 96 96 101 111 120 139 145 202 256 282 288 286Leirintäalue 141 141 141 134 132 129 133 132 134 137 138 139Matkustajakoti 148 143 142 136 150 130 123 120 121 111 104 98Retkeilymaja 34 35 33 33 35 31 37 38 40 35 33 31Yhteensä 1 105 1 098 1 092 1 084 1 072 1 060 1 064 1 124 1 184 1 186 1 174 1 158

Majoitusliikkeiden lukumäärä toimialoittain 2005-2016

9Lähde: Tilastokeskus

Page 10: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Ulkomaiset hotelliyöpymiset2005-2016

Page 11: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

46849

47447

48171

48827

48916

49006

49595

50534

51104

50888

50716

50145

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hotellihuoneet (lkm)* Kotimaiset Ulkomaiset ilman Venäjää Venäläiset

Hotellih

uoneet

(lkm)

Hotelliy

öpymis

et

Hotellihuonemäärien sekä hotelliyöpymisten kehitys 2005-2016Hotellihuoneita oli Suomessa viime vuonna 50 145. Kun verrataan määrää vuoteen 2005, niin lisäystä oli 7 %.Hotelliyöpymisiä Suomessa kertyi kaiken kaikkiaan viime vuonna 16,3 miljoonaa, mistä kotimaisten osuus oli 70 % (11,4 miljoonaa yöpymistä) ja ulkomaisten 30 % (4,9 miljoonaa yöpymistä).Suomalaisten hotelliyöpymiset ovat lisääntyneet 14 % vuoteen 2005 verrattuna. Venäläisten hotelliyöpymisiä kertyi enimmillään 1,3 miljoonaa vuonna 2013, mutta sen jälkeen ne ovat vähentyneet selvästi. Niitä kirjattiin viime vuonna enää 0,5 miljoonaa, mikä oli kuitenkin 14 % enemmän kuin vuonna 2005. Muiden ulkomaisten hotelli-yöpymiset yhteensä ovat viime vuosien aikana lisääntyneet nopeimmin. Viime vuoden 4,4 miljoonaa yöpymistä oli 31 % enemmän kuin vuonna 2005, jolloin niitä kirjattiin 3,3 miljoonaa.

11,4 milj.

0,5 milj.

4,4 milj.

*) Hotellihuoneiden lukumäärä keskimäärin ko. vuoden aikana

11Lähde: Tilastokeskus

Page 12: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Ulkomaiset hotelliyöpymiset päälähtömaittain Puolella miljoonalla hotelliyöpymisellään venäläiset ovat edelleen suurin ulkomaisten hotelliyöpyjien ryhmä Suomessa. Brittien ja saksalaisten hotelliyöpymiset ovat viime vuosien aikana kehittyneet lähes samassa tahdissa. Britit nousivat viime vuonna kakkoseksi yli 450 000 hotelliyöpymisellään, kun saksalaiset jäivät hieman alle tuon määrän.Japanilaiset ylsivät amerikkalaisten ja ranskalaisten hotelliyöpymismäärien tasolle vuonna 2013 ja kiinalaiset parin viime vuoden aikana. Näistä neljästä lähtömaasta kirjattiin yli 200 000 hotelliyöpymistä kustakin viime vuoden aikana. Vuoteen 2005 verrattuna kiinalaisten hotelliyöpymiset ovat yli kolminkertaistuneet ja myös japanilaisten hotelliyöpymiset ovat lisääntyneet 55 prosentilla. Brittien hotelliyöpymiset ovat lisääntyneet lähes 20, amerikkalaisten sekä ranskalaisten noin 10 ja saksalaisten 3 prosenttia.0

100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000

1 000 0001 100 0001 200 0001 300 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hotelliyöpymiset lähtömaittain 2005-2016Venäjä Britannia Saksa USA Kiina Ranska Japani

12Lähde: Tilastokeskus

Page 13: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Ulkomaiset yöpymiset hotellityypin mukaan

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kaikki ulkomaiset hotelliyöpymiset hotellityypin mukaanKokous- ja liikemieshotelli Taajamahotelli LomahotelliKylpylä Asunto- ja huoneistohotelli KoulutuskeskusMuu hotelli

Yhteensä ulkomaisten matkailijoiden hotelliyöpymisiä oli viime vuonna 4,9 miljoonaa, mikä oli reilu miljoona enemmän (+29 %) kuin vuonna 2005.Kokous- ja liikemieshotellien osuus näistä yöpymisistä on vähentynyt 47 prosentista 38 prosenttiin. Erityisesti taajamahotellien osuus on kasvanut ja niiden osuus oli viime vuonna jo 29 prosenttia kaikista ulkomaisista hotelliyöpymisistä. Loma-hotellien osuus oli 13 ja kylpylähotellien 9 prosenttia.Seuraavalla sivulla on esitetty yöpymisten kehitys näissä neljässä hotellikategoriassa matkailijan lähtömaan mukaan. Venäläisten yöpymismäärät laskivat jyrkästi vuoden 2013 jälkeen kaikissa hotelli-tyypeissä, mutta romahdus oli suurin kokous- ja liikemieshotelleissa. Saksalaiset olivat viime vuonna suurin käyttäjäryhmä kokous- ja liikemies- sekä taajama-hotelleissa, britit lomahotelleissa. Kiinalais-yöpymisten kasvu näkyy erityisesti kokous-ja liikemies- sekä taajamahotelleissa. 13Lähde: Tilastokeskus

Page 14: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

14

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

Kokous- ja liikemieshotellit

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

Kylpylät

Taajamahotellit

Lomahotellit

Lähde: Tilastokeskus

Page 15: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Hotelli- sekä huonemäärät hotellityypeittäin 2005-20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kokous- ja liikemieshotelliLiikkeet 90 92 93 92 93 92 92 94 92 93 91 86Huoneet 16 230 16 602 16 911 17 006 17 202 16 924 17 138 17 189 16 933 17 150 16 731 16 033

Taajamahotelli Liikkeet 201 204 200 205 200 200 197 200 199 195 197 200Huoneet 10 441 10 919 11 015 11 416 11 413 11 550 11 598 12 258 12 664 12 558 12 955 13 273

Lomahotelli Liikkeet 171 165 161 157 143 143 141 145 151 151 146 145Huoneet 7 034 6 708 6 699 6 518 6 453 6 576 6 601 6 586 6 862 6 887 6 835 6 766

Kylpylä Liikkeet 51 51 53 53 54 54 55 54 52 52 52 52Huoneet 6 120 6 082 6 196 6 413 6 750 6 592 6 747 6 916 7 002 6 956 7 035 7 065

Asunto- ja huoneistohotelliLiikkeet 29 29 27 27 27 31 31 33 36 35 32 31Huoneet 1 026 1 076 1 093 1 024 1 028 1 235 1 194 1 285 1 375 1 316 1 100 1 050

Koulutuskeskus Liikkeet 40 36 33 32 27 26 24 24 24 23 21 20Huoneet 2 119 1 960 1 825 1 788 1 596 1 582 1 564 1 631 1 661 1 664 1 685 1 587

Muu hotelli Liikkeet 106 106 109 105 90 86 86 82 79 73 72 70Huoneet 3 879 4 099 4 433 4 662 4 474 4 546 4 751 4 670 4 607 4 358 4 376 4 371

15

Lähde: Tilastokeskus

Page 16: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Ulkomaiset yöpymiset hotellikoon mukaan

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kaikki ulkomaiset hotelliyöpymiset huonemäärän mukaanvähintään 200 huonetta 100 - 199 huonetta 40 - 99 huonetta alle 40 huonetta

Yli 100 huoneen hotellien osuus on pysynyt reilussa 70 prosentissa. Viime vuoden aikana erityisesti 100-199 huoneen hotellit lisäsivät suosiotaan ulkomaisten yöpyjien keskuudessa.Seuraavalla sivulla on esitetty yöpymisten kehitys matkailijan lähtömaan mukaan näissä eri kokoluokan hotelleissa. Jyrkästä laskusta huolimatta venäläiset ovat edelleen suurin ulkomainen yöpyjäryhmä isoissa, yli 200 huoneen hotelleissa. Britit nousivat viime vuonna toiseksi ohi saksalaisten näissä suurimmissa hotellikomplekseissa. Huonemäärältään 100-199 hotelleissa suurimmat yöpyjäryhmät tulevat Briteistä sekä Saksasta. Venäläiset olivat kolmantena keskisuurissa hotelleissa, vaikka he olivatkin ainoa ryhmä näistä seitsemästä lähtömaasta, joiden yöpymismäärät jäivät vuonna 2016 pienemmiksi kuin vuonna 2005 tässä kategoriassa. Kiinalaisten hotelliyöpymiset ovat lisääntyneet kaiken kokoisissa hotelleissa, brittien myös muissa kuin isoimmissa hotelleissa vuoteen 2005 verrattuna. 16Lähde: Tilastokeskus

Page 17: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Vähintään 200 huonetta

Alle 40 huonetta

100-199 huonetta

40-99 huonetta0

50 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

17

Lähde: Tilastokeskus

Page 18: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Hotelli- sekä huonemäärät hotellikoon mukaan 2005-20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

vähintään 200 huonettaLiikkeet 45 44 46 49 51 51 54 56 58 59 59 60Huoneet 12 626 12 413 12 752 13 733 14 348 14 295 15 006 15 257 15 539 15 988 16 323 16 264

100 - 199 huonettaLiikkeet 102 103 105 106 106 107 107 113 114 115 113 110Huoneet 13 973 14 431 14 839 15 008 15 234 15 423 15 452 16 346 16 612 16 708 16 437 16 110

40 - 99 huonettaLiikkeet 206 213 214 208 204 207 204 198 201 191 191 189Huoneet 12 923 13 512 13 746 13 344 13 262 13 391 13 339 13 097 13 233 12 590 12 572 12 477

alle 40 huonettaLiikkeet 333 322 311 307 273 266 260 265 261 256 248 246Huoneet 7 333 7 091 6 834 6 742 6 072 5 897 5 797 5 835 5 720 5 604 5 384 5 294

18Lähde: Tilastokeskus

Page 19: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Ulkomaiset yöpymiset hotellihuoneen keskihinnan mukaan

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kaikki ulkomaiset hotelliyöpymiset huoneen keskihinnan mukaanyli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa

Yli 99 hintaisten hotellihuoneiden käyttö nousi rajusti ulkomaisten yöpyjien keskuudessa viime vuonna. Kun samanaikaisesti muiden hintaryhmien huoneiden käyttö väheni edellisvuoteen verrattuna, nousi kalliimpien huoneiden osuus peräti 47 prosenttiin kaikista ulkomaisista hotelliyöpymisistä.Osaltaan myös yleisestä hintatason noususta kertonee se, että pitkän ajan trendi on selvästi laskeva sekä alle 60 että 60-79 euroa maksavien huoneiden käytössä, kun taas vastaavasti selvää kasvua on molempien kalliimpien hintaluokkien hotellihuoneiden käytössä. Finanssikriisin aiheuttama lama näkyy kuitenkin kalliimpien hotellihuoneiden käytön rajuna laskuna v. 2009, ja takaisin kasvu-uralle se kääntyi vasta venäläis-matkustuksen kasvaessa isoin harppauksin vuosina 2011 ja 2012.Kalliimpien hotellihuoneiden suurin käyttäjäryhmä oli viime vuonna britit, jotka ohittivat kärkipaikalta venäläiset. 19Lähde: Tilastokeskus

Page 20: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

020 00040 00060 00080 000

100 000120 000140 000160 000180 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

Yli 99 euroa

Alle 60 euroa

80-99 euroa

60-79 euroa0

50 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sum of VenäjäSum of SaksaSum of BritanniaSum of RanskaSum of USASum of JapaniSum of Kiina

20

Lähde: Tilastokeskus

Page 21: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Hotelli- sekä huonemäärät huoneen keskihinnan mukaan 2005-2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016yli 99 euroa Liikkeet 35 48 59 75 71 68 83 114 103 110 121 144

Huoneet 5 099 7 012 8 627 10 786 9 045 8 386 9 071 12 956 11 889 12 218 13 174 17 03180 - 99 euroa Liikkeet 94 95 110 146 166 171 179 178 203 200 201 194

Huoneet 10 569 10 814 13 376 16 300 19 950 20 083 21 821 20 275 22 102 21 462 21 026 18 58460 - 79 euroa Liikkeet 239 234 231 219 213 204 200 202 189 190 177 158

Huoneet 18 043 17 536 14 989 12 558 11 697 11 942 11 607 10 853 10 398 11 342 10 987 9 202alle 60 euroa Liikkeet 319 306 276 231 185 188 164 139 139 122 112 108

Huoneet 13 145 12 085 11 179 9 183 8 224 8 594 7 096 6 451 6 715 5 868 5 528 5 328

21Lähde: Tilastokeskus

Page 22: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Venäläisten hotelliyöpymisten keskihinnan kehitys14% 24% 20% 31% 29% 29% 27% 34% 32% 35% 36% 43%28%

21% 35%

31% 38% 37% 40% 36% 40% 34% 30% 26%

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa• Venäläisistä hotelliyöpyjistä 69 % maksoi keskimäärin 80 € tai enemmän yöpymisestään Suomessa vuonna 2016.• Myös venäläisistä yhä useampihotellivieras maksoi hotelliyöstään yli 99 € viime vuonna. Vuoteen 2005 verrattuna yöpymismäärä näissä kalliimmissa huoneissa oli jo 3,5-kertainen.• Keskihinnaltaan alle 60 € yöpymiset ovat sen sijaan venäläisten osalta vähentyneet, ja niiden osuus vuoden 2016 yöpymisistä oli enää 9 %.

22Lähde: Tilastokeskus

Page 23: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Brittien hotelliyöpymisten keskihinnan kehitys31% 32% 36% 37% 32% 31% 33% 43% 38% 47% 48% 51%

27% 27% 30% 36% 44% 45% 48% 35% 42% 34% 37% 33%

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa• Brittiläisistä hotelliyöpyjistä 84 % maksoi keskimäärin 80 € tai enemmän yöpymisestään Suomessa vuonna 2016.• Jo yli puolet brittiläisistämaksoi huoneestaan yli 99 €. Vuoteen 2005 verrattuna yöpymismäärä näissä kalliimmissa huoneissa on kaksinkertaistunut.• Keskihinnaltaan alle 60 € hotellien osuus oli 5 % kaikista brittiläisten hotelli-yöpymisistä vuonna 2016.

23Lähde: Tilastokeskus

Page 24: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Saksalaisten hotelliyöpymisten keskihinnan kehitys20% 27% 33% 35% 27% 19% 20%

35% 34% 34% 32% 41%

29% 28%

29% 34% 47% 50% 55%

43% 47% 46% 47% 39%

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa• Saksalaisista hotelliyöpyjistä 80 % maksoi keskimäärin 80 € tai enemmän yöpymisestään Suomessa vuonna 2016.• Selvästi edellisvuotta useampi saksalainen hotellivieras maksoi hotelliyöstään yli 99 € viime vuonna. Vuoteen 2005 verrattuna yöpymismäärä näissä kalliimmissa huoneissa oli yli kaksinkertaistunut.• Keskihinnaltaan alle 60 € yöpymiset ovat saksalaisten osalta pysyneet viime vuosina5 prosentin tuntumassa.

24Lähde: Tilastokeskus

Page 25: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Amerikkalaisten hotelliyöpymisten keskihinnan kehitys43% 50% 57% 63%

48% 44% 43%

57% 53% 55% 57% 69%

29% 23%

24% 23%

38% 41% 42%

32% 38% 36% 34%

24%

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa • Amerikkalaisista hotelli-yöpyjistä peräti 93 % maksoi keskimäärin 80 € tai enemmän yöstään Suomessa vuonna 2016.• Amerikkalaiset ovat perinteisesti majoittuneet kalliimmissa hotelleissa, mutta viime vuonna ennätyksellisen moni, sillä lähes 70 % amerikkalaisistamaksoi yli 99 € hotelliyöstään Suomessa.• Keskihinnaltaan alle 60 € hotellien osuus on jatkuvasti ollut amerikkalaisten osalta alle 10 % ja viime vuosina se on ollut enää parin prosentin luokkaa.

25Lähde: Tilastokeskus

Page 26: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Kiinalaisten hotelliyöpymisten keskihinnan kehitys24% 31% 31% 37% 26% 23% 22% 29% 22% 26% 27% 37%

25%

28%

47%

47% 60% 57% 58% 49% 61% 51% 45%

39%

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa • Kiinalaisista hotelliyöpyjistä 76 % maksoi keskimäärin 80 € tai enemmän yöltä Suomessa vuonna 2016.• Yli 99 € hotelliyöstään maksavienkiinalaisten osuus kasvoi viime vuonna kymmenellä %-yksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Määrällisesti kiinalaisyöpymisiä näissä kalliimmissa hotelleissa rekisteröitiin jo lähes viisin-kertainen määrä vuoteen 2005 verrattuna. • Keskihinnaltaan alle 60 € hotellien osuus on kiinalais-yöpymisten osalta enää parin prosentin luokkaa, kun taas 60-79 € maksavien hotellien osuus on pysynyt viime vuosina reilussa 20 prosentissa.

26Lähde: Tilastokeskus

Page 27: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Ranskalaisten hotelliyöpymisten keskihinnan kehitys16% 18% 20% 24% 22% 21% 23%

36% 33% 30% 29% 37%

22% 18% 20%

31% 39% 43% 46%

33% 38% 39% 35%

37%

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa • Ranskalaisista hotelliyöpyjistä 74 % maksoi keskimäärin 80 € tai enemmän yöpymisestään Suomessa vuonna 2016.• Kalliimpien hotellien käyttö kääntyi ranskalaisten osalta laskuun vuonna 2012, mutta lisääntyi jälleen selvästi viime vuonna. Ranskalaisten yöpymismäärä näissä kalliimmissa huoneissa oli vuonna 2016 yli 2,5-kertainen vuoteen 2005 verrattuna.• Sen sijaan 60-79 euroa maksavien huoneiden suosio laski rajusti viime vuonna, kun taas halvimpien huoneiden osuus hieman kasvoi.

27Lähde: Tilastokeskus

Page 28: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

Japanilaisten hotelliyöpymisten keskihinnan kehitys30% 34% 45% 47%

33% 31% 33% 39% 36% 40% 42%

59%

26% 24%

30% 30% 50% 50% 51% 45% 49% 48% 48%

34%

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yli 99 euroa 80 - 99 euroa 60 - 79 euroa alle 60 euroa • Japanilaisista hotelliyöpyjistä peräti 93 % maksoi keskimäärin 80 € tai enemmän yöstään Suomessa vuonna 2016.• Vaikka kalliimpien huoneiden yöpymismäärät ovat viime vuosina olleet japanilaisten osalta kasvussa, oli viime vuoden harppaus ennätyksellinen, ja jo lähemmäs 60 % japanilaisista maksoi hotelliyöstään yli 90 €. • Keskihinnaltaan alle 80 € yöpymiset ovat japanilaisten osalta vastaavasti vähentyneet selvästi. Alle 60 € hotellihuoneiden osuus oli viime vuonna enää vain prosentin luokkaa.

28Lähde: Tilastokeskus

Page 29: Eri majoitusmuotojen kehityskatsaus 2005-2016...µ µ µ ] r í ì l µ v ~ } } U , o ] v l ] U : Ç À l Ç o U < µ v ] ] v v U < µ } ] } U > Z ] U K µ o µ U d u U d

29


Related Documents