YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din IaşiFacultatea de Construcţii de Maşini şi Management IndustrialDepartamentul Maşini - Unelte şi SculeDEPARTAMENTUL INGINERIA SISTEMELOR DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ

_____________________________________________________________________________________________

Master: 2 – 2011 Grupa 4603Specializare Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator

CURS CMMI – CFAC – 3.02SISTEME HIDROMECANICE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

DICŢIONARACŢIONĂRI HIDRAULICE INDUSTRIALE

DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

conf. univ. dr. ing. Constantin CHIRIŢĂ ing. Dumitru POPOVICI

Cod: ______________

decembrie 2011

PENTRU UZ INTERN

Page 2: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

2/14

F L U I D P O W E RVII. TERMENI UTILIZAȚI ÎN ACȚIONAREA HIDRAULICĂ ISO 5598 – 2008

Nr. crt.

Limba română No. Limba engleză

1. Acumulator 1. Accumulator

2. Acumulator cu balon (cu cameră) 2. Bladder (bag) accumulator

3. Acumulator cu greutăţi 3. Weight accumulator

4. Acumulator cu arc 4. Spring accumulator

5. Cădere de presiune 5. Differential pressure, pressure drop

6. Cilindree 6. Displacement; capacity

7. Cilindru hidraulic 7. Hydraulic cylinder

8.Circuit de acţionare hidraulică şi pneumatică

8. Fluid power drive/circuit

9. Circuit de acţionare hidraulică 9. Hydraulic power drive/circuit

10. Circuit de acţionare pneumatică 10. Pneumatic power drive / circuit

11. Clasa de vâscozitate ISO 11. Viscosity Grade (ISO VG)

12. Colmatare 12. Clogging

13. Conductă 13. Flow line, line

14. Conductă de aspiraţie 14. Suction line, pump inlet line

15.Conductă de lucru, conductă de alimentăre

15. Working line

16.Conductă de recuperare a scurgerilor, conductă de drenaj

16. Drain line

17. Conductă de retur 17. Return line

18. Conductă flexibilă, furtun 18. Flexible hose

19. Contrapresiune 19. Back pressure

20. Cot; Racord în forma de cot 20. Elbow fitting

21. Curgere 21. Flow

22. Curgere laminară 22. Laminar flow

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 3: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

3/14

Nr. crt.

Limba română No. Limba engleză

23. Curgere turbulentă 23. Turbulent flow

24. Cursă 24. Stroke

25. Debit (volumic) 25. (volumetric) Flow rate Q

26. Debitmetru 26. Flow meter

27. Diametru nominal 27. Nominal diameter

28. Distribuitor 28. Directional control valve

29. Distribuitor cu sertar 29. Spool (slide) directional control valve

30.Distribuitor cu comandă prin electromagnet

30.Solenoid operated directional control valve

31. Distribuitor cu comandă prin pârghie 31. Lever operated directional control valve

32. Distribuitor rotativ 32. Rotary directional control valve

33. Drosel 33. Throttle valve

34.Drosel cu supapă de ocolire, drosel de cale

34.One way throttle valve;

Throttle valve with free flow check valve

35. Ecuaţia de continuitate 35. Continuity equation A

36. Ecuaţia lui Bernoulli 36. Bernoulli's equation

37. Element filtrant 37. Filter element

38. Filtru hidraulic 38. Hydraulic filter

39.Filtru cu circuit de ocolire şi indicator al căderii de presiune

39.Filter with bypass and differential indicator

40. Fineţe nominală de filtrare 40. Rated filtering accuracy

41. Gamitură de etanşare 41. Seal

42. Generator 42. Prime mover

43. Greutate specifică 43. Specific gravity

44. Indicator de nivel 44. Liquid level indicator

45. Indicele de vâscozitate 45. Viscosity index

46. Înălţime 46. Head

47. Incărcare, sarcină 47. Load

48. Manometru metalic 48. Pressure gauge, manometer

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 4: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

4/14

Nr. crt.

Limba română No. Limba engleză

49. Motor volumic 49. Positive displacement motor

50. Motor cu cilindree constantă 50. Fixed displacement motor

51.Motor cu cilindree reglabilă, motor cu cilindree variabilă

51. Variable displacement motor

52. Motor cu pistoane axiale 52. Axial piston motor

53. Motor cu pistoane radiale 53. Radial piston motor

54. Motor electric 54. Electric motor

55. Organ de distribuţie şi reglare 55. Valve

56. Orificiu 56. Orifice

57. Pierdere de presiune 57. Pressure loss

58. Piston 58. Piston

59. Placă de bază 59. Sub-plate

60. Poluare 60. Contamination

61.Pompă cu cilindree fixă, pompă cu cilindree constantă

61. Fixed displacement pump

62. Pompă cu cilindree variabilă 62. Variable displacement pump

63. Pompă hidraulică 63. Hydraulic pump

64. Pompă volumică 64. Positive displacement pump

65. Pompă cu palete 65. Vane pump

66. Pompă cu pistoane axiale 66. Axial piston pump

67. Pompă cu pistoane radiale 67. Radial piston pump

68. Pompă cu roţi dinţate 68. Gear pump

69. Pompă cu şurub 69. Screw pump

70. Pompă roto-dinamică, pompă centrifugă 70. Rotodynamic pump

71. Presiune 71. Pressure

72. Presiune de aspiratie 72. Suction pressure

73. Presiune de lucru 73. Working pressure

74. Presostat 74. Pressure switch

75. Putere hidraulică (la pompă) 75. Pump hydraulic power

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 5: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

5/14

Nr. crt.

Limba română No. Limba engleză

76. Racord cu piuliţă olandeză 76. Union fitting

77. Randament 77. Efficiency

78. Randament volumic (pompă) 78. Volumetric efficiency

79.Regulator de debit cu două căi; regulator de debit serie

79.Two-way pressure compensated flow control valve; series flow control valve

80.Regulator de debit cu trei căi; regulator de debit cu derivaţie

80.Three-way pressure compensated flow control valve; bypass flow control valve

81. Rezervor 81. Hydraulic reservoir; receiver

82. Rezistenţă hidraulică 82. Hydraulic resistance

83. Scurgeri 83. Lekage

84. Sertar 84. Spool

85. Schemă 85. Diagram

86. Simbol grafic 86. Graphical symbol

87. Sorb 87. Strainer, woven filter

88. Supapă de presiune 88. Pressure control valve

89. Supapă de presiune cu comandă directă 89. Direct operated pressure control valve

90. Supapă de presiune cu comandă pilotată 90. Pilot operated pressure control valve

91. Supapă de limitare a presiunii 91. Pressure relief valve

92. Supapă de reducere 92. Pressure reducing valve

93. Supapă de sens unic 93. Check valve

94. Supapă de sens unic pilotată 94. Pilot-controlled check valve

95. Tijă 95. Piston rod

96. Unitate hidrostatică de putere 96. Hydrostatic power drive

97. Unitate pompă-motor 97. Pump-motor unit

98. Vâscozitate 98. Viscosity

99. Vâscozitate cinematică 99. Kinematic viscosity

100. Vâscozitate dinamică, vâscozitate absoluta 100. Dynamic viscosity; absolute viscosity

101. Viteză medie 101. Mean velocity

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 6: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

6/14

1.

Acumulator(e) accumulatorAparat destinat înmagazinării energiei hidrostatice şi capabil de a o restitui în aceeaşi formă.

5.

Cădere de presiune ∆p [bar](e) differential pressure, pressure dropDiferenta dintre presiunea de intrare şi presiunea de iesire măsurată in conditii determinate

2.

Acumulator cu balon (cu cameră)(e) bladder (bag) accumulatorAcumulator hidraulic in care lichidul este mentinut sub presiune prin intermediul unui balon încărcat cu gaz.

Static position

6.Cilindree V [cm3/rot](e) displacement; capacityVolum efectuat pe cursă sau pe ciclu.

7.

Cilindru hydraulic(e) hydraulic cylinderAparat care transforma energia fluidului in energie mecanică care actionează prin miscare liniară.

simbol

3.

Acumulator cu greutate(e) weigh accumulatorAcumulator hidraulic in care lichidul este mentinut sub presiune phn intermediul unui piston asupra căruia actionează o greutate.

Simbol

8.Circuit de acţionare hidraulică şi pneumatică(e) fluid power drive/circuitAnsamblu de aparate hidraulice şi pneumatice legate între ele.

9.

Circuit de acţionare hidraulică(e) hydraulic power drive/circuit

4.

Acumulator cu arc(e) spring accumulator

10.

Circuit de acţionare pneumatică(e) pneumatic power drive / circuit

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Gas valve

Gas bog

Shell

Plug assembly

Liquid intet

Acumulator hidraulic in care lichidul este mentinut sub presiune prin intermediul unui piston asupra cäruia acponeazä un arc.

Page 7: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

7/14

11.

Clasa de vâscozitate ISO(e) ISO Viscosity Grade (ISO VG)

Are ca scop stabilirea unei metode de măsurare a vâscozităţii astfei încât să existe o bază unitară pentru desemnarea şi alegerea lichidelor industriale; are la bază vâscozitatea cinematică şi cuprinde 20 de clase între 2 şi 3200 mm2/s (1 mm2/s = 1 cSt) la 40°C

ISO ViscosityGrade

Midpoint Kinematic Viscositymm2/s at 40°C (104°F)

ISO VG 2 2.2ISO VG 3 3.2ISO VG 5 4.6ISO VG 7 6.8ISO VG 10 10ISO VG 15 15ISO VG 22 22ISO VG 32 32ISO VG 46 46ISO VG 68 68ISO VG 100 100ISO VG 150 150ISO VG 220 220ISO VG 320 320ISO VG 460 460ISO VG 680 680ISO VG 1000 1000ISO VG 1500 1500ISO VG 2200 2200ISO VG 3200 3200

17.

Conductă de retur(e) return line

Conductă care readuce fluidul de lucru în rezervor.

18.

Conductă flexibilă, furtun(e) flexible hose

Conductă de elastomer sau de material plastic, întărită printr-o împletitură în general flexibilă sau printr-o armătură.

19.

Contrapresiune(e) back pressure

Presiune provocată de o ştrangulare plasată în aval sau de o variaţie a impedanţelor de intrare şi ieşire ale unui echipament.

20.

Cot; Racord în forma de cot(e) elbow fitting

Racord care formează un unghi între conductele ce trebuie legate. Dacă nu se specifică altfel acest unghi este de 90°.

12.

Colmatare(e) clogging

Obturare, progresivă sau nu, a unui mediu poros sau fibros sau a unui aparat, cu un depozit de particule solide sau lichide. 21.

Curgere(e) flow

Deplasare a unui fluid sub acţiunea diferen-ţei de presiune.

13.

Conductă(e) suction line, pump inlet line

Conductă racordată la orificiul de intrare al unei pompe în care circulă fluidul de alimentare.

22.

Curgere laminară(e) laminar flow

14

Conductă de aspiraţie(e) suction line, pump inlet line

Conductă racordată la orificiul de intrare al unei pompe în care circulă fluidul de alimentare.

15.

Conductă de lucru, conductă de alimentare(e) working line

Conductă principală prin care circulă fluidul cu ajutorul căruia se transmite energia.

23.

Curgere turbulentă(e) turbulent flow

16.

Conductă de recuperare a scurgerilor, conductă de drenaj(e) drain line

Conductă care readuce scurgerile interne la rezervor.

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Curgere a unui fluid caracterizată printr-o agitaţie mai mult sau mai puţin dezordonată a particulelor sale.

Curgere a unui fluid caracterizată prin traiectoriile particulelor sale, paralel cu axa curgerii

Page 8: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

8/14

24.

Cursă „c” [mm](e) stroke

Distanţa dintre punctele de inversare a sensului de deplasare al pieselor cu mişcare rectilinie alternativă.

30.

Distribuitor cu comandă prin electromagnet(e) solenoid operated directional control valve

Distribuitor în care schimbarea poziţiei distribuitorului se face cu ajutorul forţei electromagnetice.

simbol25.

Debit (volumic) Q [l/min](e) (volumetric) flow rate Q

Cantitate de lichid exprimată în volum care se scurge în unitatea de timp în dreptul unei secţiuni date a unei căi.

31.

Distribuitor cu comandă prin pârghie(e) lever operated directional control valve

Distribuitor în care schimbarea poziţiei distribuitorului se face cu ajutorul unei pârghii.

simbol

26.

Debitmetru(e) flow meter

Aparat care indică direct debitul unui fluid.

simbol

32.

Distribuitor rotativ(e) rotary directional control valve

27.

Diametru nominal(e) nominal diameter

Număr convenţional care serveşte la definirea mărimii diferitelor elemente de acţionare hidrostatică. Valoarea numerică a acestuia reprezintă aproximativ diametrul interior efectiv.

28.

Distribuitor(e) directional control valve

Aparat care asigură închiderea sau deschiderea uneia sau mai multor căi de trecere a lichidului.

simbol

33.

Drosel(e) throttle valve

Aparat a cărui funcţie este reglarea debitului, reglarea se face prin modificarea treptată a secţiunii de trecere a lichidului.

simbol

29.

Distribuitor cu sertar(e) spool (slide) directional control valve

Distribuitor în care căile sunt închise cu ajutorul unui element mobil cilindric sau plan care culisează pe o suprafaţă de sprijin plană respectiv cilindrică.

34.

Drosel cu supapă de ocolire, drosel de cale(e) one way throttle valve; throttle valvewith free flow check valveAparat de reglare a debitului care permite trecerea liberă a lichidului într-un sens şi reducerea în celălalt sens. Restrictorul poate fi fix sau reglabil.

simbol

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 9: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

9/14

35.

Ecuaţia de continuitate(e) continuity equation

A1vm1= A2vm2= A3vm3=Q

41.

Garnitură de etanşare(e) seal

Dispozitiv de etanşare compus din unul sau mai multe elemente deformabile, de obicei comprimate după o forţă axială reglabilă, pentru a obţine o etanşare radială satisfăcătoare.

36.

Ecuaţia lui Bernoulli(e) Bernoulli's equation

42.

Generator(e) prime mover

Componentă a instalaţiei hidraulice care transformă energia mecanică sau termică în energie hidraulică.

43. Greutate specifică y [N/m3](e) specific gravity

44.

Indicator de nivel(e) liquid level indicator

Dispozitiv care transformă variaţiile de nivel ale unui lichid într-o mişcare mecanică şi care indică nivelul lichidului dintr-un rezervor.

simbol

37.

Element filtrant(e) filter element

Organ care asigură efectiv funcţia de reţinere a poluantului.

38.

Filtru hidraulic(e) (hydraulic) filter

Aparat a cărui functie principală este de a reţine poluantul insolubil al unui fluid hidraulic.

simbol

45.

Indicele de vâscozitate(e) viscosity index (V.l.) (DIN ISO 2909)

Număr caracteristic pe o scară convenţională care indică variaţia vâscozităţii unui fluid cu temperatura. Cu cât variaţia este mai redusă, cu atât indicele este mai ridicat.

39.

Filtru cu circuit de ocolire şi indicator al căderii de presiune(e) filter with bypass and differential indicator

Aparat a cărui funcţie principală este de a reţine poluantul insolubil al unui fluid hidraulic.

simbol

46.

Înălţime h [mca](e) head

Lungimea unei coloane sau a unei mase de lichid măsurată vertical in raport cu un nivel de referintă (adesea utilizat pentru a exprima o presiune relativă).

47.

Incărcare, sarcină(e) load

Rezistenţa de lucru la ieşirea din elemente (exprimată sub forma de presiune forţă sau moment).

40.

Fineţe nominală de filtrare(e) rated filtering accuracy

Dimensiune convenţională de referinţă a particulelor conţinute de lichidul de lucru cu care echipamentul poate funcţiona continuu în condiţille stabilite de documentaţia tehnică.

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 10: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

10/14

48.

Manometru metalic(e) pressure gauge, manometer

Dispozitiv constituit dintr-un tub metalic, care se deformează sub acţiunea presiunii şi care acţionează un indicator care se deplasează în faţa unor gradaţii. Manometrele indică de obicei presiuni în raport cu presiunea atmosferică, superioară sau inferioară acesteia.

54.

Motor electric(e) electric motor

simbol

55.

Organ de distribuţie şi reglare(e) valve

Aparat care reglează şi dirijează presiunea şi debitul fluidului utilizat în acţionarea hidraulică.

56. Orificiu(e) orifice

49.

Motor volumic(e) (positive) displacement motor

Motor în care volumul de fluid absorbit este funcţie de viteza de rotaţie a arborelui)

simbol

57.

Pierdere de presiune ∆p[bar](e)pressure loss

Micşorarea presiunii în sensul curentului, între două puncte ale circuitului din cauza pierderilor prin frecare, neetanseităţi etc.

58.Piston (vezi cilindu hidraulic)(e) piston

59.

Placă de bază(e) sub-plate

Placă pe care este fixat un aparat de distribuţie sau reglare şi care conţine orificii de racordare pentru conducte.

50.

Motor cu cilindree constantă(e) fixed displacement motor

Motor în care volumul deplasat pe ciclu (cilindree) nu se poate modifica.

60.

Poluare(e) contamination

Introducere sau prezenţă a poluanţilor sau modificarea nedorită a compoziţiei unui mediu lichid sau gazos.

51.

Motor cu cilindree reglabilă, motor cucilindree variabilă(e) variable displacement motor

Motor în care volumul deplasat pe ciclu (cilindree) poate să varieze.

n=var

61.

Pompă cu cilindree fixă, pompă cu cilindree constantă(e) fixed displacement pump

Pompă la care volumul de lichid deplasat pe ciclu (cilindree) nu poate varia.

62.

Pompă cu cilindree variabilă(e) variable displacement pump

Pompă la care volumul de lichid deplasat pe ciclu (cilindree) poate fi modificat.

Q = var52.

Motor cu pistoane axiale(e) axial piston motor

Motor care are mai multe pistoane cu axele dispuse în mod concentric cu o axă de rotaţie şi paralel cu aceasta.

53.

Motor cu pistoane radiale(e) radial piston motor

Motor care are mai multe pistoane dispuse radial şiechidistant.

63.

Pompă hidraulică(e) hydraulic pump

Echipament care transformă energia mecanică în energie hidraulică.

Cod document: Cale document: 09.01.2012

simbol

Page 11: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

11/14

64.

Pompă volumică(e) (positive) displacement pump

Pompă în care creşterea energiei fluidului provine din energia de presiune (cantitatea de fluid refulat este funcţie de viteza de rotaţie a arborelui).

68.

Pompă cu roţi dinţate (e) gear pump

Pompă în care două sau mai multe roţi dinţate actionează, prin angrenare, ca elemente de pompare.

69.

Pompă cu şurub(e) screw pump

Pompă prevăzută cu unul sau mai multe şuruburi care se rotesc într-un corp.

65.

Pompă cu palete(e) vane pump

Pompă în care fluidul este deplasat de un sistem de palete culisante, antrenate prin rotor şi menţinute în contact cu statorul, rotorul şi statorul formând între ele, în timpul rotaţiei o cameră de volum variabil.

70.

Pompă roto-dinamică, pompă centrifugă(e) rotodynamic pump

Pompă în care creşterea energiei fluidului provine din energia cinetică (cantitatea de fluid refulat este funcţie de presiunea de refulare).

.66.

Pompă cu pistoane axiale(e) axial piston pump

Pompă ale cărei pistoane au axele paralele cu axa arborelui de antrenare şi sunt dispuse concentric cu acesta.

71.

Presiune(e) pressure

lpsi = 6895N/ms = 6,9kPa

67.

Pompă cu pistoane radiale(e) radial piston pump

Pompă prevăzută cu mai multe pistoane dispuse radial şi echidistant.

72.

Presiune de aspiraţie(e) suction pressure

Presiunea absolută a lichidului la intrarea într-o pompă.

73.

Presiune de lucru(e) working pressure

Presiunea în regim de lucru.

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 12: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

12/14

74.

Presostat(e) pressure switch

Dispozitiv care conţine un comutator electric în care închiderea sau deschiderea contactelor este realizată la o valoare prestabilită a presiunii fluidului.

simbol 80.

Regulator de debit cu trei căi; regulator de debit cu derivaţie(e) three-way pressure compensated flow control valve; bypass flow control valve

Regulator de debit cu compensare de presiune care menţine debitul la valoarea stabilită necesară lucrului, dirijând surplusul de lichid spre rezervor sau spre o a doua utilizare.

75.

Putere hidraulică (la pompă)(e) (pump) hydraulic power

Creştere a energiei hidraulice pe unitatea de timp între secţiunile de intrare şi de ieşire ale pompei.

76.

Racord cu piuliţă olandeză(e) union fitting

Racord care permite asamblarea şi separarea conductelor fără a necesita rotaţia lor.

81.

Rezervor(e) (hydraulic) reservoir; receiver

Recipient destinat înmagazinării lichidului utilizat într-o instalaţie hidraulică.

77.

Randament(e) efficiency

Raportul dintre mărimea de ieşire şi mărimea corespunzătoare de intrare.

82.

Rezistenţă hidraulică(e) hydraulic resistance

Raportul algebric dintre căderea presiunii statice din aval şi amonte şi debitul stationar considerat pozitiv în sensul amonte-aval.

P,>P2>P3

78.

Randament volumic (pompă)(e) Volumetrie efficiency

Raport dintre debitul de ieşire efectiv şi debitul de ieşire ideal.

79.

Regulator de debit cu două căi; regulator de debit serie(e) two-way pressure compensated flow control valve; series flow control valve

Regulator de debit cu compensare de presiune care menţine debitul care îl traversează la valoarea stabilită

83

Scurgeri(e) lekage

Debit care se scurge prin dispozitivele de etanşare şi care nu efectuează nici un lucru mecanic util.

84.

Sertar(e) spool

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 13: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

13/14

85.

Schemă(e) diagramDesen care pune în evidenţă caracteristicile esenţiale, amplasamentele, dimensiunile, comenzile şi modurile de comandă ale aparatelor şi circuitelor.

92.

Supapă de reducere(e) pressure reducing valveAparat în care presiunea de ieşire este menţinută constantă, atunci când presiunea de intrare variază.

simbol

93.

Supapă de sens unic(e) check valveAparat care permite trecerea lichidului într-un singursens.

simbol

86.

Simbol grafic(e) graphical symbol

Semn convenţional prescurtat care indică funcţia unui aparat sau a unui grup de aparate în conformitate cu un standard sau cu alte reglamentări.

87.

Sorb(e) strainer, woven filterFiltru grosier în general cu ochiuri metalice. Sorbul poate constitui un filtru complet sau doar un element filtrant.

simbol

94.

Supapă de sens unic pilotată(e) pilot-controlled check valveSupapă de sens unic în care un semnal de pilotare, comandă fie deschiderea, fie închiderea şi permite trecerea lichidului într-un singur sens.

simbol

88.

Supapă de presiune(e) pressure control valve

Aparat a cărui funcţie principală este de a regla presiunea.

95.Tijă (vezi cilindu hidraulic)(e) piston rod

96.

Unitate hidrostatică de putere(e) hydrostatic power drive

89.

Supapă de presiune cu comandă directă(e) direct operated pressure control valve

Aparat de reglare a presiunii în care dezechilibrul forţelor la care este supus elementul sensibil comandă direct mişcarea organelor de reglare.

90.

Supapă de presiune cu comandă pilotată(e) pilot operated pressure control valve

Aparat de reglare a presiunii în care un limitator pilot utilizează un debit redus pentru a comanda deplasarea organului principal.

97.

Unitate pompă-motor(e) pump-motor unit

simbol

91.

Supapă de limitare a presiunii(e) pressure relief valveAparat care limitează presiunea de intrare maximă, prin returul lichidului la rezervor.

simbol

Cod document: Cale document: 09.01.2012

Page 14: Dictionar Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. DICȚIONAR

14/14

98.

Vâscozitate(e) viscosity

Rezistenţa opusă de un fluid în mişcare, datorată frecării relative a moleculelor sale.

99.

Vâscozitate dinamică, vâscozitate absolută „ ”

(e) kinematic viscosity

RaportuI dintre coeficientul de vâscozitate dinamică (absolută) şi densitatea fluidului.

Vâscozitate dinamică η1 m2/s1 mm2/s 10-6 m2/s1 St (Stokes) 1 cm2/s = 10-4 m2/s1 cSt 10-6 m2/s

100.

Vâscozitate dinamică, vâscozitate absolută „η”(e) dynamic viscosity; absolute viscosity

RaportuI dintre tensiunea de forfecare a fluidului şi gradientul său de viteză.

Vâscozitate dinamică η1 Pa s 1 Ns/m2

1 mPa s 10-3 Ns/m2

1 P (Poise) 1 g/cm s=0,1 Ns/m2

1 cP 10-3 Ns/m2

101.

Viteză medie(e) mean velocity

Cod document: Cale document: 09.01.2012


Related Documents