YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • 265

  CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE

  GEMEENTE BREDA VI

  VERWIJZINGSAPPARAAT

  dr K.A.H.W. Leenders

  15 oktober 2004

  6.1. AANGEHAALDE LITERATUUR 271

  6.2 ARCHIEVEN 285

  6.3 OUDE KAARTEN 286

 • 271

  6 VERWIJZINGSAPPARAAT

  6.1. AANGEHAALDE LITERATUUR

  Aa, A.J. van der. Geschiedkundige beschrijving der stad Breda en haare omstreken. Gorinchem, 1845.

  Herdruk, Zaltbommel, 1968.

  Aarts, S.A.J.J.. Texandrië, van omstreden gouwbegrip naar integratie in het hertogdom. Hoofdlijnen en

  vraagstukken. Taxandria Turnhout 64 (1992) 8 - 43. Backer, A.-M., E. Blok, C.S. Oldenburger-Ebbers. De natuur bezworen : een inleiding in de geschiedenis

  van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de middeleeuwen tot het jaar 2005. Rotterdam (De Hef), 1998. (109 p., ill., lit.opg., ISBN 90-6906-027-2) (Eerder verschenen in: Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. - 1995-1998)

  Bader, van. Synagogen in Breda. Engelbrecht van Nassau 11 (1992) 25 - 35.

  Beek, A. van. Beelden in de buurt – 10: Heilig Hart in Bavel. Brieven van Paulus 27 ( 2001 - 2002) 209 -

  212. (2001-02a)

  Beek, A. van. Beelden in de buurt – 11: Heilig Hartbeeld (Ulvenhout). Brieven van Paulus 27 (2001 -

  2002) 246 - 255. (2001-02b)

  Beek, A. van. Beelden in de buurt - 13. Een eigen gemeentehuis. Brieven van Paulus 28 (2002 - 2003)

  86 - 95. (2002-03a)

  Beek, A. van. Beelden in de buurt - 14. Mariakapel op de Roosberg. Brieven van Paulus 28 (2002 -2003)

  118 - 125. (2002-03b)

  Beekman, A.A.. Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795. Den Haag, 1905.

  Beek, C. van. De verdwenen kerk van Markendaal. Engelbrecht van Nassau 13 (1994) 181 - 188; 250 -

  257.

  Beek, C. van. De kerk van Markendaal in een nieuw licht. Engelbrecht van Nassau 15 (1996) 140 - 146.

  Beek, C. van. De Sint Annakerk te Breda. Engelbrecht van Nassau 17 (1998) 89 – 93; 161 – 171; 225 -

  263.

  Beekman, A.A.. Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795. Den Haag, 1905, 1907

  Beekman, A.A.. Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en

  water, aardrijkskunde enz. (bij 't Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam).

  Den Haag, 1941.

  Behets, J.. De plattelandsgemeente in het graafschap Loon en het omliggende van de vroege

  middeleeuwen tot aan de Franse revolutie. Bokrijk, 1969.

  Beijer, M.. De molen "De Hoop". Engelbrecht van Nassau 12 (1993) 129 - 133.

  Bezemer, W.. Oude rechtsbronnen der stad Breda. Werken der Vereniging tot uitgaaf der bronnen van

  het Oud-Vaderlandsch reccht. Eerste reeks, nr. 14. 's-Gravenhage, 1892.

  Bezemer, W.. Oude rechten van Steenbergen. Den Haag, 1897.

  Bijsterveld, A.J.A.. Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400 - 1570. Amster-

  dam, 1993. Bles, B.J.. Bodemkaart herinrichtingsgebied Ulvenhout - Galder. Wageningen, 1987 (Stiboka rapport

  1981).

  Boeren, P.C.. Hambroek en Gageldonk. Jaarboek De Oranjeboom 12 (1959) 119 - 137.

  Bont, A.P. de. Dialecten van Kempenland. III: Geografische namen. Assen, 1969.

  Boven, F. van, De hervormde kerk te Princenhage. IN: Boven, F. van, e.a.. De kerken van Princenhage.

  Aalsmeer, 1988, 23 - 42. Brandeler, P.A.J. van den. Het huis den Emer in de Baronie van Breda. Taxandria Noord-Brabant 29

  (1922) 195ev.

  Brandenburgh, Chr.R., R.H.L.M. Berkvens, R.D. Hoegen, L.I.Kooistra. Van woonstalboerderij tot

  legerkamp. Archeologisch onderzoek in Breda-West. Brabants Heem 54 (2002) 142 - 152. Met

  discussie in Brabants Heem 55 (2003) 37 - 38.

  Brekelmans, F.A.. De verdwenen buitenplaats Rustenburg onder Princenhage. Taxandria Noord-

  Brabant 43 (1936) 25 - 87.

  Brekelmans, F.A.. De Steenweg Breda-Princenhage 1683. Taxandria Noord-Brabant 49 (1942) 225 -

  231.

  Brekelmans, F.A.. De benaming "Verloren Kost" te Prinsenhage. Brabants Heem 4 (1952) 75 - 76.

  Brekelmans, F.A.. De Hazeldonkse Aard te Rijsbergen. Jaarboek De Oranjeboom 10 (1957) 53 - 65.

 • 272

  Brekelmans, F.A.. De hoeve "De Blauwe Kei" te Breda. Jaarboek de Oranjeboom 11 (1958) 41 - 66.

  (1958a)

  Brekelmans, F.A.. De oude afbeelding van "De Blauwe Kei". Jaarboek de Oranjeboom 12 (1959) 107 -

  111. (1959b)

  Brekelmans, F.A.. De buitenplaats Vrederust te Ginneken. Woonplaats van katholieke emancipatoren.

  Jaarboek de Oranjeboom 13 (1960) 121 -137.

  Brekelmans, F.A.. De Kleine Ypelaar. Jaarboek de Oranjeboom 14 (1961) 50 - 56.

  Brekelmans, F.A.. Het landgoed Groot Wolfslaar. Jaarboek de Oranjeboom 17 (1964) 134 - 165.

  Brekelmans, F.A.. Koekelberg. Jaarboek De Oranjeboom 17 (1964) 103 - 113. (1964b)

  Brekelmans, F.A.. De Belgische enklaves in Nederland. Tilburg, 1965.

  Brekelmans, F.A.. De stedelijke ontwikkeling van Breda. Bulletin KNOB 68 (1969) 3, 51 - 65.(1969a)

  Brekelmans, F.A.. Het opslagmonopolie van Breda en de bruggen over de Bovenmark. Jaarboek de

  Oranjeboom 12 (1969) 29 - 50.(1969b)

  Brekelmans, F.A.. De buitenplaats Weilust te Heusdenhout en het geslacht Havermans. Jaarboek de

  Oranjeboom 23 (1970) 86.

  Brekelmans, F.A.. De St. Jacobskapel te Galder. Jaarboek De Oranjeboom 26 (1973) 42 - 66.

  Brekelmans, F.A.. Kasteel Bouvigne. Hoogheemraadschapshuis. Breda 1977. (1977a)

  Brekelmans, F.A.. De middeleeuwse omwalling van Breda. Jaarboek de Oranjeboom 30 (1977) 1 - 26.

  (1977b) Brekelmans, F.A.. De buitenplaats Luchtenburg te Ulvenhout. Jaarboek De Oranjeboom 31 (1978) 1 -

  18.

  Brekelmans, F.A. Sprokkelingen uit het gemeente-archief (15): Schilderijen van “De Kleine IJpelaar” te

  Bavel. Brieven van Paulus 5 (1979 - 1980) 96 – 100. (1979-80a)

  Brekelmans, F.A. Geschiedenis en karakter der gemeente “Nieuw-Ginneken”. Brieven van Paulus 5

  (1979 – 1980) 186 – 190. (1979-80b)

  Brekelmans, F.A. Sprokkelingen uit het gemeente-archief (20): Fragmenten van het kasteel Daesdonck

  teruggevonden. Brieven van Paulus 6 (1980 - 1981) 187 - 189.(1980-81a)

  Brekelmans, F.A. Een Duitse kaart van de vesting Breda (2). Brieven van Paulus 6 (1980 - 1981) 187 -

  189. (1980-81b)

  Brekelmans, F.A.. Valkrust. Jaarboek de Oranjeboom 34 (1981) 120 - 133.

  Brekelmans, F.A… Sprokkelingen uit het gemeente-archief (27): Twee kaarten van het Ulvenhoutse Bos

  en het Anna-bos. Brieven van Paulus 8 (1982 - 1983) 131 - 134. (1982-83)

  Brekelmans, F.A.. Kapellen in de Baronie van Breda II. Amstelveen, 1983.

  Brekelmans, F.A.. Prosper Cuypers van Velthoven en het land goed "Anneville". Jaarboek De

  Oranjeboom 36 (1983) 105 - 133. (1983b)

  Brekelmans, F.A.. Daasdonk onder Ginneken. Jaarboek de Oranjeboom 37 (1984) 68 - 96.

  Brekelmans, F.A… Sprokkelingen uit het gemeente-archief (34): De aanleg van de Strijbeekseweg in

  1858. Brieven van Paulus 10 (1984 - 1985) 45 - 47. Brekelmans, F.A., F.B.E. Baron Prisse. De buitenplaats Hondsdonk te Ulvenhout en haar eigenaren.

  Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986) 100 - 135.

  Broek, T. van den. Waar ging de Schootsteeg heen? Engelbrecht van Nassau 19 (2000) 153 - 163.

  Brouwer, A.. Boerderijen in Princenhage. Hage nr. 5 (1972) 53 - 60.

  Bruyn, W.K.M. de. Het buitengoed "De Nieuwe Ypelaar". Taxandria Noord-Brabant 48 (1941) 232 - 242;

  270 - 290.

  Buiks, C.J.M.. De voornaamste bestanddelen van de veldnamen in Ginneken en Bavel (1). Brieven van

  Paulus 6 (1980 - 1981) 216 –220.

  Buiks, C.J.M.. Oude huizen te Ulvenhout (1). Brieven van Paulus 7 (1981 - 1982) 59 - 62. (1981-82a)

  Buiks, C.J.M.. Iets over de geschiedenis van de wijk IJpelaar. Brieven van Paulus 7 (1981 - 1982) 163 -

  173; 231 - 240. (1981-82b)

  Buiks, C.J.M.. Onregelmatigheden aan de grens Oosterhout - Ginneken in de 17e eeuw. De Heerlijkheid

  Oosterhout 6 (1982) 216 - 226. (1982a)

  Buiks, C.J.M.. De Diepstraat te Bavel. Brieven van Paulus 11 (1985 – 86) 229-230.

  Buiks, C.J.M.. Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel. Ulvenhout 1983 - 1988 (25

  deeltjes; nr 26=index.

  Buiks, C.J.M., J.Buiks - Hendrickx. Veldnamen in Rijsbergen. Rijsbergen, 1986 (2x), 1987, 1988, 1989).

  Buiks, C.J.M.. Noordbrabantse plaatsnamen 3. Teteringen. Z.pl. (Waalre), 1990. (1990a)

  Buiks, C.J.M.. Regionaal nieuws, 300 jaar geleden (5): Ginneken in 1758. Brieven van Paulus 16 (1990

  – 1991) 165 – 168.

 • 273

  Buiks, C.J.M. en K.A.H.W.Leenders. Nederzettingsnamen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout,

  Geertruidenberg en Willemstad. Den Haag, 1994. (6 delen).

  Buiks, C.J.M.. De Prinsenhoef gerepareerd, 1836. Brieven van Paulus 21 (1995 - 1996) 32 - 34.

  Buiks, C.J.M.. Akkernamen in de Baronie van Breda. Historisch-geografisch Tijdschrift 14 (1996) 56 - 63.

  (1996a)

  Buiks, C.J.M.. Laat-middeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda. Assen, 1997. (240

  blz, lit., ill, index)

  Buiks, C.J.M.. Twee pachtcontracten van 'De Leeuwerik' te Bavel. Brieven van Paulus 24 (1998 - 1999)

  93 - 95. Buiks, C.J.M.. Boerderijpacht in de Baronie van Breda, 15e - 16e eeuw. Jaarboek De Oranjeboom 51

  (1998) 132 - 187. (1998f) Buiks, C.J.M.. Drie oude bossen in de Baronie van Breda. Historisch geografisch tijdschrift 17 (1999) 77

  - 85. (1999d)

  Buiks, C.J.M.. De Maastrichtse Baan. Brieven van Paulus 25 (1999 - 2000) 271 - 278.

  Buiks, C.J.M.. Gebeurtenissen in Princenhage in de zeventiende eeuw, deel IV: de Vloeigracht is

  indertijd aangelegd om het opkomende water te keren. Engelbrecht van Nassau 19 (2000) 256 –

  260, speciaal 258.

  Buiks, C.J.M.. Verhuur van de Prinsenhoeve. Brieven van Paulus 27 (2001 - 2002) 165 - 171.

  Buis, J.. Historia Forestis. Utrecht, 1985.

  Camps, H.P.H.. Oorkondenboek van Noord - Brabant tot 1312. Deel I, De Meierij van 's - Hertogenbosch

  (met de heerlijkheid Gemert). Den Haag, 1979.

  Cantrijn, L.. Van Clockenberch naar Klokkenberg. Engelbrecht van Nassau 10 (1991) 201 - 204; 11

  (1992) 65 - 68.

  Cantrijn, L.. Breda tot in alle eeuwigheid. Engelbrecht van Nassau 16 (1997) 64 – 67.

  Carmiggelt, A., F. de Roode, J. Sanders en Eynde, G. van den (red.). Het klooster Sint-Catharinadal.

  Archeologie, bouwhistorie en geschiedenis. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Breda

  2. Breda, 1995.

  Cate, J.A. ten. Inventaris van de archieven van de rentmeesters van prins Frederik en hun opvolgers. 's-

  Hertogenbosch, 1971. Cerutti, F.F.X.. De vorming der stad. In: Cerutti, F.F.X. e.a. red.. Geschiedenis van Breda I, 26 - 55.

  Tilburg, 1952; Schiedam, 1976 (2e dr). (1952a)

  Cerutti, F.F.X.. Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda, I, Utrecht, 1956. II,

  Bussum, 1972. III, Zutphen, 1990.

  Coninck, F. de.. Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij de kaartbladen Ipenrooi 2E & Meerle 3W.

  Gent, 1968.

  Coopmans, J.P.A.. De betekenis van de gemeynten voor de dorpswetgeving in de Meierij van 's-

  Hertogenbosch (1250 - 1650). In: Streefkerk, C., S. Faber red.. Ter recognitie. Opstellen

  aangeboden aan prof. mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse

  rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hilversum, 1987, blz. 139 - 154.

  Crijns, A.H., F.W.J.Kriellaars. Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886

  - 1930. Tilburg, 1992 (Bijdragen XC).

  Cultuurhistorische inventarisatie provincie Noord-Brabant. Gemeente Nieuw-Ginneken.

  's-Hertogenbosch (Provincie Noord-Brabant), 1993.

  Cultuurhistorische inventarisatie provincie Noord-Brabant. Gemeente Teteringen. 's-Hertogenbosch

  (Provincie Noord-Brabant), 1989.

  Cultuurhistorische inventarisatie provincie Noord-Brabant. Gemeente Breda. 's-Hertogenbosch

  (Provincie Noord-Brabant), 1995.

  Cultuurhistorische inventarisatie provincie Noord-Brabant. Gemeente Terheyden. 's-Hertogenbosch

  (Provincie Noord-Brabant), 1994. Cunen, J.M.. Inventaris van het oud- en nieuwarchief van de gemeente Ginneken en Bavel. Ginneken,

  1934.

  Cunen, J.. Historische bijzonderheden betreffende Ginneken. Taxandria Noord-Brabant 42 (1935) 260 -

  274.

  Cuvelier, J.. Les denombrements de foyers en Brabant (XIVe - XVIe siècle). Brussel, 1912.

  Dekkers, P.C.M.. 100 Jaar volkshuisvesting in Princenhage. 1870 - 1970. Breda, 1975 (Doctoraal

  scriptie KHT, 1975).

  Delahaye, A.. De drie heerlijkheden van Zundert. Publicaties Nassau Brabant (1970).

 • 274

  Delft, S.P.J. van, E.E.J.M. Leeters. Bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschiktheid voor bosbouw

  van "Boswachterij Mastbos". De invloed van de bodemgesteldheid op de groeiverwachtingen

  van 14 boomsoorten. Wageningen, 1989. (Rapport nr. 19 Staringcentrum).

  Delvaux, H.. Inventaris van het archief van de heerlijkheid Loenhout en Popendonk. Brussel, 1975.

  Despy, G.. Inventaire des archives de l'abbaye de Villers. Brussel, 1959.

  Diepen, D. van. Rapport over de bodemgesteldheid van de gemeente Breda. Wageningen, 1950

  (Stiboka).

  Diepen, D. van. De Bodem van Noord-Brabant. Wageningen, 1968.

  Dillo, M., G.A.M. van Synghel. De valse schenkingsoorkonde van Beatrix van Strijen (1199). In: Van

  Blauwe Stoep tot Citadel, Den Bosch, 1988, blz. 21 - 33.

  Dillo, M., G.A.M. van Synghel, m.m.v. E.T. van der Vlist. Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II,

  de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. Den Haag, 2000. (2 delen, ISBN 90-5216-115-1)

  Dirven, H.J.. 175 Jaar parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Prinsenbeek. Hage nr. 2 (1971) 13

  - 45; nr. 4 (1972) 6 -40.

  Dirven, H., met foto's van G. van Oosterhout. Vuchtschoot. Hage nr. 7 (1973) 38 - 50.

  Dirven, H., K.A.H.W.Leenders. De gemeentegrens van Rijsbergen en Princenhage (nu Breda) óf de

  limite tussche Haege en Rijsbergen. Hage nr.8 (1973) 4 - 39. Dirven, H.. De geschiedenis van de heren van Burgst. Hage nr. 9 (1973) 35 - 50. (1973d) Dirven, H.. Burgst gedurende zes eeuwen. Hage nr. 9 (1973) 51 - 69. (1973e)

  Dirven, H.. De gebouwen op het grondgebied van de vroegere Heerlijkheid Gageldonk - Hambroek van

  1800 tot heden. Hage nr. 22 (1978). (1978b).

  Dirven, H.. Het kasteel op de Emer. Hage nr. 23 (1978). (1978c).

  Dirven, H.. Rustenburg. Hage nr. 24 (1978) 16 - 49. (1978d).

  Dirven, H.. Het landgoed Anneville te Nieuw-Ginneken. Brieven van Paulus 5 (1979 - 1980) 213 - 243.

  Dirven, H.. Kris-kras door de geschiedenis van (Nieuw)-Ginneken, 13: De Molenlei. Brieven van Paulus

  6 (1980 - 1981) 125 - 127.

  Dirven, H.. Kris-kras door de geschiedenis van (Nieuw)-Ginneken, 14: De Sint Luciakapel te Meersel

  Brieven van Paulus 6 (1980 - 1981) 253 - 254. (1980-81b)

  Dirven, H.. Geschiedenis van Princenhage - Prinsenbeek 1648 - 1794, of De Hage als heerlijkheid in het

  generaliteitsland Brabant of Hage tijdens de reformatie. Hage nrs. 31 - 35 (1981 - 1982). Donkersloot - de Vrij, IJ.M.. Topografische kaarten van Nederland vóór 1750. Handgetekende en

  gedrukte kaarten - aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven - toegelicht en beschreven. Groningen, 1981.

  Dort van Deursen, A.H. van. Volkskundenotities (4). Brieven van Paulus 4 (1978 - 1979) nr. 21, 7 – 10.

  Drossaers, S.W.A.. Het archief van den Nassauschen Domeinraad. Eerste deel: het archief van den

  Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581. Den Haag, 1948.

  Duijghuisen, M.J.M., m.m.v. P.M.M. Klep. Geschiedenis van Breda. III, Hoofdlijnen en accenten. 1795 -

  1960. Breda, 1990.

  Dussart, F., J. Claude. Les villages de "dries" en Basse et Moyenne- Belgique. Tijdschrift van de

  Belgische vereniging voor aardrijkskundige studies 44 (1975) 239 - 294.

  Edelman, C.H., A.W. Edelman - Vlam. Een bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van de zuidelijke

  zandgronden. Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen I. Oisterwijk, 1960, 29 - 50.

  Eeftens, S.. Boemelen door 's-Princen Land. Hage nrs. 49 - 51 (1987).

  Emmen, S. van A.. Geachte redactie (Over het Sint Annabos). Brieven van Paulus 14 (1988 – 1989)

  231 – 234.

  Enklaar, D.Th.. Gemeene gronden in Noord-brabant in de middeleeuwen. Utrecht, 1941.

  Erens, A., ed.. De oorkonden van het norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda-Oosterhout.

  Tongerlo, 1928 - 1931.

  Erens, M.A., H.M. Koyen ed.. De oorkonden der abdij Tongerlo. I - IV. Tongerlo, 1948 - 1958.

  Eynde, G. van den, e.a.. Graven rond De Beyerd. Breda, 1988.

  Eynde, G. van den (red.). Het klooster Sint-Catharinadal. Archeologie, bouwhistorie en geschiedenis.

  Breda, 1995. (Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Breda 2.)

  Eynde, G. van den, A. Carmiggelt, J. Kamphuis. Het huis Ocrum. De geschiedenis van een

  monumentaal pand. Breda, 1996. (Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Breda 3)

  Geerts, J.. De "Aard" van zes Kempische dorpen (Beerse, Gierle, Lille, Vlimmeren, Vosselaar,

  Wechelderzande). Taxandria Turnhout 49 (1977) 163 - 178.

  Goetschalckx, P.J.. Oorkondenboek der witherenabdij van St. Michiels te Antwerpen. Ekeren-Donk,

  1909.

 • 275

  Gommers, J.W.A.. De oorsprong van Rijsbergen. St. Geertruydtsbronne 45 (1938) 16ev.; 46 (1939)

  127ev.

  Goor, Th.E. van. Beschryving der stadt en lande van Breda. Den Haag, 1744. Herdruk: Den Haag, 1970.

  Gooren, D.. Praatje bij een plaatje (5): De Mariakapel op de Roosberg te Bavel. Brieven van Paulus 4

  (1978 - 1979) nr 23, 26 – 27.

  Gooren, D.. Nieuw IJpelaar of Klein IJpelaar. Brieven van Paulus 10 (1984 – 1985) 117 – 120.

  Gooren, D.. Het park bij Nieuw IJpelaar in Bavel … vroeger en nu. Brieven van Paulus 19 (1993 – 1994)

  177 – 179.

  Goossenaerts, J.. De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen. Gent,

  1956 - 1958.

  Goossens, A.M.. Amelenberg (Emelenberg) of Kleine Warande, de Brandelaar en het geslacht Van den

  Brandeler. Engelbrecht van Nassau 9 (1990) 190 - 194; 10 (1991) 19 - 22; 79 -83; 152 - 158;

  195 - 200.

  Gooyers, T.. Fragmenten van het kasteel Daesdonck teruggevonden (2). Brieven van Paulus 6 (1980

  – 1981) 255-256.

  Goris, J.-M., L.C. Van Dyck, H. Van der Haegen. Kaartboek van de abdij Tongerlo 1655 - 1794. Brussel

  (Algemeen Rijksarchief), 2001. (ca. 140 p. ill. krtn.)

  Gorp, J. van. Kasterlee. Geschiedenis, toerisme, folklore, legende, historische verhalen. Kasterlee, 1946. Grez. J. de. De dennenteelt in Noord-Brabant (16de eeuw). Handelingen van het provinciaal

  genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant 1873.

  Gysseling, M.. Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en west-

  Duitsland voor 1226. Gent, 1960, 2 dln. (1960a) Hallema, A.. Het ontstaan der bossen rondom Breda. Weer en Wind? 3 (1939) 228 - 230. Hallema, A.. De Oranjevorsten en het voormalige Norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda in de

  17e en 18e eeuw, 1646 - 1740. Jaarboek de Oranjeboom 14 (1961) 115 - 148. Hallema, A.. Bossen en bebossing in de Baronie van Breda gedurende de middeleeuwen. (Stencils,

  1962; GA Breda Bibl. 8A50). Ham, W.A. van. De Wouwse Plantage voor 1795. In: Sinte Gertrudis in het Wouw. Wouw, 1976.

  Ham, W.A. van, J.Vriens. Historische kaart van Noord-Brabant 1795. De gebieden van de

  schepenbanken binnen de huidige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795. 's-Hertogenbosch,

  1980. Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Westenschappen in Noord-Brabant over

  het jaar 1852. ‘s-Hertogenbosch, 1853. Harten, J.D.H.. De Nederlandse buitenplaats. Historisch Geografisch Tijdschrift 16 (1998) 178 - 187.

  Hasselt, R. van, A. Weijnen. De plaatsnamen van Roosendaal. Ghulden Roos 8 (1948) 11 - 206.

  Haute, E. van. De mutatie van de bezitsstructuur in Kalmthout en Meerle, 1834-1910. Bijdragen gesch.

  Brabant 71 (1989) 173 - 180.

  Havermans, R.. De Mark. Bijdrage tot de kennis van haar stroomgebied. Hoogstraatens Oudheidkundige

  Kring 41 (1973) 3 - 120.

  Heijden, F. van der. De tragedie van "De Lei". Engelbrecht van Nassau 19 (2000) 204 - 212.

  Heijden, F. van der. Leed rondom de bevrijdingsvreugde. I: Het drama van de Vloeiweide. Engelbrecht

  van Nassau 22 (2004) 110 – 116.

  Helsen, A.-M., J.Helsen. Gehuchtnamen in de Antwerpse Kempen. Leuven, 1978.

  Herben, M.H.A.J., L. van der Mierden. Het dorp en de heerlijkheid Niervaart in de late middeleeuwen.

  Jaarboek De Oranjeboom 48 (1995) 33 - 49.

  Hermans, C.R.. Geschiedkundig overzigt der straatwegen in de provincie Noord-Brabant. Handelingen

  van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant over den

  jare 1852. Den Bosch, 1853, 23 –94.

  Hermans, C.R.. Noord-Brabantsche Oudheden. Den Bosch, 1865.

  Hinten, T.. Filmpioniers in de Belcrum. Engelbrecht van Nassau 12 (1993) 136 – 141. Hinten, T.. Bouvigne: in het water, door het water. Engelbrecht van Nassau 15 (1996) 187 -190.

  Hoefft, J.H.. Proeve van Bredaasch Taal-eigen of lijst van eenige in de stad en den lande van Breda

  gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen.

  Breda, 1836.

  Hoeven, H.van der. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. Zundert, 1920.

  Hoevenaars, A.J.B.. De nieuwe parochie van den H. pastoor van Ars te Liesbosch. Engelbrecht van

  Nassau 18 (1999) 120 - 123.

 • 276

  Hoof, M.C.J.C. van, E.A.T.M. Schreuder, B.J.Slot (red.). De archieven van de Nassause Domeinraad

  1581 - 1881 met retroacta vanaf de dertiende eeuw. Den Haag, 1997. (ISBN 90-800916-4-2)

  Hooydonk, J.H. van. De middeleeuwse hallen van Breda. Engelbrecht van Nassau 15 (1996) 96 - 103.

  (1996a)

  Hooydonk, J.H. van. De stadsbrand van 1490 in Breda. De stedebouwkundige gevolgen. Deel I: het

  havenkwartier voor 1490. Engelbrecht van Nassau 15 (1996) 205 - 214. (1996b)

  Hooydonk, J.H. van. De stadsbrand van 1490 in Breda, de stebouwkundige gevolgen. Deel II:

  Stedebouwkundige ingrepen in de oude stadsstructuur. Engelbrecht van Nassau 16 (1997) 38 -

  48.

  Hooydonk, J.H. van. De Nieuwstraat of Steenbrugstrate. Engelbrecht van Nassau 17 (1998) 35 - 46.

  Horn - Van Nispen, M.-L. Ten. Verbindingen brengen volledige ontsluiting. IN: Eerenbeemt, H.F.J.M. van

  den (red.). Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel II, Emancipatie en industrialisering 1890 -

  1945. Amsterdam/Meppel, 1996, blz. 118-130.

  Hove, R. van. De "klassieke" bolle akkers van het Waasland in archeologisch perspectief. Annalen van

  de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 100 (1997) 281 - 328.

  Husson, B.. De Hortus Botanicus van de Illustre School. Engelbrecht van Nassau 6 (1987) 56 - 61; 125 -

  134.

  IJsseling, J.M.F.. Inventaris van het archief van het begijnhof te Breda. Breda, 1966.

  IJsseling, J.M.F.. De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda. Aantekeningen over de

  bouwgeschiedenis. Jaarboek De Oranjeboom 21 (1968) 1 - 18.

  IJsseling, J.M.F.. De laatste heren van De Emer en de ondergang van het kasteel. Jaarboek De

  Oranjeboom 25 (1972) 119 - 139.

  IJsseling, J.M.F.. Het Begijnhof te Breda. Breda, 1980.

  IJsseling, J.M.F.. Fraaie gotische deur na ruim drie eeuwen teruggevonden. Engelbrecht van Nassau 1

  (1982) nr.1, 7 - 8; nr. 2, 19.

  IJsseling, J.M.F.. St. Wendelinuskapel - Begijnenkerk - Waalse kerk. Engelbrecht van Nassau 2 (1983)

  nr. 3, 16 - 22.

  IJsseling, J.M.F.. De Sint Catharinakerk op het Bredase Begijnhof. Amstelveen, 1987.

  IJsseling, J.M.F.. De Martinuskerk. IN: De kerken van Princenhage. Aalsmeer, 1988, 11 - 23.(1988b)

  Iven, W., T.van Gerwen. Lind, dè is de sgonste plats. Leende, 1974.

  Jansen, A.W.. De nijverheid aan de Ulvenhoutselaan in de 19e eeuw. Engelbrecht van Nassau 6 (1987 -

  1988) 234 - 240; 7 (1988 - 1989) 9 - 16.

  Jansen, A.W.. De Buystelberg. Engelbrecht van Nassau 7 (1988 - 1989) 111 - 136.

  Jansen, A.W.. De buitenplaats Mariëndal aan de Mark te Ginneken, 1843 - 1957. Jaarboek De

  Oranjeboom 42 (1989) 97 - 111. (1989a)

  Jansen, A.W.. Herberg 'Het Rood Hert' op de Markt te Ginneken. Engelbrecht van Nassau 8 (1989 -

  1990) 24 - 35. (1989-90a)

  Jansen, A.W.. Het grootste herenhuis van Ginneken: Raadhuisstraat 1. Engelbrecht van Nassau 8 (1989

  - 1990) 148 - 156. (1989-90b)

  Jansen, A.W.. Villa Maria (Markhoek), een merkwaardig bouwwerk bij de Duivelsbrug te Ginneken (1854

  - 1961). Engelbrecht van Nassau 8 (1989 - 1990) 195 - 207. (1989-90c) Jansen, A.W.. Eeuwenoude woning in Ginneken leverde wellicht een gevelsteen met gouden leeuw voor

  het landhuis Anneville te Ulvenhout. Engelbrecht van Nassau 11 (1992) 91 - 103; 12 (1993) 19.

  Jansen, A.W.. Waar stond de Ginnekense watermolen ? Een poging tot plaatsbepaling. Engelbrecht van

  Nassau 12 (1993) 55 - 63. (1993a)

  Jansen, A.W.. De Zandbergen onder Teteringen door de eeuwen heen. Engelbrecht van Nassau 12

  (1993) 114 – 126, 370 - 388. (1993b)

  Jansen, A.W.. De buurtschap bij de Ginnekense watermolen, 1600 - 1930. Engelbrecht van Nassau 13

  (1994) 23 - 35; 101 - 108. (1994a)

  Jansen, A.W.. De Heerbaan door de Mark bij de Ganseweijde te Ginneken. Engelbrecht van Nassau 13

  (1994) 159 - 171. (1994b)

  Jansen, A.W.. Het Jachthuis te Ulvenhout, 1904 – 1994. Brieven van Paulus 20 (1994 – 1995) 114 –

  118.

  Jansen, A.W.. Café De Harmonie te Ulvenhout, een herberg met een lange voorgeschiedenis. Brieven

  van Paulus 20 (1994 – 1995) 112 – 124.

  Jansen, A.W.. Herbergen op de Bieberg tussen Ginneken en Ulvenhout. Engelbracht van Nassau, 14

  (1995) 25 - 33. (1995a)

 • 277

  Jansen, A.W.. Café "De Heilige Tap" aan de Valkenierslaan te Ginneken. Engelbrecht van Nassau 14

  (1995) 93 - 98. (1995b)

  Jansen, A.W.. De topografische ontwikkeling van het buiten De Kleine IJpelaar te Nieuw-Ginneken in de

  negentiende en twintigste eeuw. Engelbrecht van Nassau 14 (1995) 196 - 214.(1995c)

  Jansen, A.W.. De schilderijen in de "IJpelaarzaal" van het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken. Brieven

  van Paulus 21 (1995 - 1996) 41 - 49. (met 7 afb. van IJpelaar). (1995-96a)

  Jansen, A.W.. Het buiten Klein-Wolfslaar onder Bavel, gemeente Nieuw-Ginneken. Brieven van Paulus

  21 (1995 - 1996) 197 - 219.(1995-96b)

  Jansen, A.W.. Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek, 1684 - 1875. Brieven van Paulus 21 (1995

  - 1996) 91 - 114.(1995-96c)

  Jansen, A.W.. Restauratie van twee kleine monumenten in Nieuw-Ginneken. Brieven van Paulus 21

  (1995 – 1996) 239 – 250. (1995-96d)

  Jansen, A.W.. De komst van de Fransen. De gevolgen voor Ginneken en Teteringen van de

  belegeringen van Breda door de Franse troepen in 1793 en 1794. Brieven van Paulus 22 (1996 -

  1997) 32 - 42. (1996-97a)

  Jansen, A.W.. De weg van Ginneken naar Bavel. Bestrating van en tolheffing op de weg van Ginneken

  naar Bavel in de achttiende en negentiende eeuw. Brieven van Paulus 22 (1996 - 1997) 65 -

  75.(1996-97b)

  Jansen, A.W.. Grimhuijsen opgemeten en verkend. Brieven van Paulus 22 (1996 - 1997) 77 - 87.(1996-

  97c)

  Jansen, A.W.. De Oude Hof te Ulvenhout. Brieven van Paulus 22 (1996-1997) 182 - 202.(1996-97d)

  Jansen, A.W.. Oude boerderijen bij de IJpelaar. Brieven van Paulus 22 (1996 - 1997) 226 - 248. (1996-

  97e)

  Jansen, A.W.. De Heren van Grimhuysen te Ulvenhout, 1400-1580. Een studie naar de herkomst en de

  bezittingen van deze familie. Het Brabants Kasteel 20 (1997) 36 - 59. (1997g) Ook in: Brieven van

  Paulus 24 (1998 - 1999) 28 – 50;

  Jansen, A.W.. Grimhuysen archeologisch onderzocht. Brieven van Paulus 23 (1997 - 1998) 21 - 42.

  (1997-98a)

  Jansen, A.W.. Een oude hofstede aan de Bavelselaan. Brieven van Paulus 23 (1997 - 1998) 67 - 83.

  (1997-98b)

  Jansen, A.W.. De dorpstraat van Ulvenhout. Brieven van Paulus 23 (1997 - 1998) 188 - 205. (1997-98c)

  Jansen, A.W.. Het buiten De Leeuwerik onder Bavel. Brieven van Paulus 23 (1998 -1999) 239- 254.

  (1998-99a)

  Jansen, A.W.. Brouwerijen en boerderijen op de Eikberg in Bavel. Brieven van Paulus 24 (1998 - 1999)

  66 - 88. (1998-99b)

  Jansen, A.W.. Bavel heeft de oudste torenklok van de Baronie van Breda. Brieven van Paulus 24 (1998 -

  1999) 127 - 128. (1998-99c)

  Jansen, A.W.. Bavel tussen de kerk en 't Haantje. De bebouwing van Kerkstraat en Brigidastraat in

  historisch perspectief. Brieven van Paulus 24 (1998 - 1999) 129 - 154. (1998-99d)

  Jansen, A.W.. De parochie en kerk van Bavel 1250 - 1650. Brieven van Paulus 24 (1998 -1999) 187 -

  208. (1998-99e)

  Jansen, A.W.. De kerk van Bavel tussen 1648 en 1888. Brieven van Paulus 25 (1999-2000) 13 - 34.

  (1999-00a)

  Jansen, A.W.. De baan van Ginneken naar Maastricht. Brieven van Paulus 25 (1999 - 2000) 132 - 151.

  (1999-00b)

  Jansen, A.W.. De Heuvel en de Heuvelstraat in het oude Ulvenhout. Brieven van Paulus 25 (1999 -

  2000) 279 - 287. (1999-00c)

  Jansen, A.W.. De Ginnekense Burgerwacht en de schietbaan in Bavel. Brieven van Paulus 26 (2000 -

  2001) 18 - 32. (2000-01a)

  Jansen, A.W.. Fraaie renteniershuizen aan de Dorpstraat te Ulvenhout. Brieven van Paulus 26 (2000 -

  2001) 70 - 79. (2000-01b)

  Jansen, A.W.. Koekelberg en Notsel, een verkenning. Brieven van Paulus 26 (2000 - 2001) 143 - 161.

  (2000-01c)

  Jansen, A.W.. Landhuis en hoeve Koekelberg onder Ulvenhout. Brieven van Paulus 26 (2000 - 2001)

  221 - 244. (2000-01d)

  Jansen, A.W.. Vier historische boerderijen ten westen van de Strijbeekseweg onder Ulvenhout. Brieven

  van Paulus 27 (2001 - 2002) 29 - 55. (2001-02a)

 • 278

  Jansen, A.W.. De Dillenburgstraat en de familie Middelaer in Ginneken. Brieven van Paulus 27 (2001 -

  2002) 90 - 100. (2001-02b)

  Jansen, A.W.. Historische huizen in de Beekhoek te Ulvenhout. Brieven van Paulus 27 (2001 - 2002)

  123 - 144. (2001-02c)

  Jansen, A.W.. De Hoeve van Ulvenhout geen agrarisch bedrijf meer. Brieven van Paulus 27 ( 2001 -

  2002) 198 - 206. (2001-02d)

  Jansen, A.W.. De Bieberg. Een gehucht onder Ulvenhout. Brieven van Paulus 27 (2001 - 2002) 256 -

  275. (2001-02e)

  Jansen, A.W.. Een onbekende pastorie bij de Brigidakerk in Bavel. Brieven van Paulus 28 (2002 - 2003)

  34 - 48. (2002-03a)

  Jansen, A.W.. Historische boerderijen op Notsel tussen de banen naar Strijbeek en Baarle. Brieven van

  Paulus 28 (2002 - 2003) 137 - 164. (2002-03b)

  Jansen, A.W.. Eeuwenoude lindeboom geveld. Brieven van Paulus 28 (2002 - 2003) 239 - 241. (2002-

  03c)

  Jansen, A.W.. De wielerbaan van Ginneken. Brieven van Paulus 28 (2002 - 2003) 263 - 272. (2003-03d)

  Jansen, A.W.. Bakkerijen aan de Markt in Ginneken. Brieven van Paulus 29 (2003-2004) 16 - 42. (2003-

  04a)

  Jansen, A.W.. Smeden en stalhouders bij de kerk in Ginneken. Brieven van Paulus 29 (2003 - 2004) 155

  - 170. (2003-04b)

  Jansen, A.W.. Het vroege Ginneken. Een hypothese over het ontstaan van het dorp. Brieven van Paulus

  29 (2003 - 2004) 184 - 202. (2003-04c)

  Jansen, A.W.. Een boerderij aan de Bloemstraat in Ginneken. Brieven van Paulus 29 (2003 - 2004) 203

  - 216. (2003-04d)

  Jespers, J.. Straatnamen (12). Brieven van Paulus 5 (1979 - 1980) nr. 25, 44 – 45.

  Jespers, J.. Buitenplaatssen in het voormalige Ginneken en Bavel. Brieven van Paulus 5 (1979 -

  1980) 191 – 203. (1979-80b)

  Jespers, J.. Straatnamen (16). Brieven van Paulus 6 (1980 – 1981), 123.

  Jespers, J.. Praatje bij een plaatje: gemeentehuis Nieuw-Ginneken. Brieven van Paulus 7 (1981 -

  1982) 220 – 222.

  Jespers, J.. Straatnamen (25). Brieven van Paulus 8 (1982 - 1983) 169 - 170.

  Jespers, J.. Het kerkhof van Sint Joost. Engelbrecht van Nassau 21 (2003) 267 - 272.

  Juten, W.J.F.. Het landgoed Wolfslaar. Taxandria Noord-Brabant 8 (1901) 269 - 277; 289 - 296.

  Juten, G.C.A.; X. Smits. Het kasteel Bouvigne. Taxandria Noord-Brabant 16 (1909) 27-36; 102-

  108.(1909a) Juten, G.C.A.. Het klooster Vredenberg onder Boeimeer. Taxandria Noord-Brabant 16 (1909) 108ev.

  (1909b) Juten, G.C.A.. Burgst. Taxandria Noord-Brabant 38 (1931) 113ev.

  Juten, G.C.A.. De parochiën in het bisdom Breda, dekanaat Breda. Bergen op Zoom, 1935.

  Juten, G.C.A.. De Ypelaar. Taxandria Noord-Brabant 48 (1941) 52-68; 106-124; 165-182. Juten, W.J.F.. 't Kasteeltje Grimhuysen. (Met een plaat). Taxandria Noord-Brabant 1 (1894) 278 - 280. Juten, W.J.F.. Het landgoed Wolfslaar. Taxandria Noord-Brabant 8 (1901) 269 - 277; 289 - 296.

  Kalf, J.. De monumenten in de voormalige Baronie van Breda. Utrecht, 1912. (Herdruk : 1973).

  Kanters, H.L., A.M. van den Akker, G.G.L. Steur. De bodemgesteldheid van West Brabant. Wageningen,

  1978. (Stiboka rap.nr. 1301.)

  Kappelhof, A.C.M.. De Steenweg van Breda naar Princenhage. Hage nr. 5 (1972) 3 - 32.

  Kappelhof, A.C.M.. Verslag opgravingen Gageldonk 1973. Hage nr. 10 (1974) 14 - 25. (1974b)

  Kappelhof, A.C.M.. Nijverheid in Princenhage in het begin van de 19e eeuw. Hage nr 12 (1974) 63 - 76.

  (1974c)

  Kappelhof, A.C.M.. Het Brabantse Zanddorp. Brabants Heem 30 (1978) 125 - 139. Kappelhof, A.C.M.. De Bredase bierbrouwerijen, 1397 - 1750. De geschiedenis van een nijverheid.

  Jaarboek De Oranjeboom 51 (1998) 14 - 78.

  Kappelhof, A.C.M.. Zakendoen over grenzen heen. De Bredase kooplieden Johan (1636 - 1725) en

  Cornelis de Wyse (1640 - 1704). Jaarboek De Oranjeboom 55 (2002) 142 - 180.

  Kappelhof, A.C.M.. Van kasseien en kanalen. Pogingen om Breda voor het personen- en

  goederenverkeer beter bereikbaar te maken in de periode 1500 - 1800. Jaarboek De Oranjeboom

  56 (2003) 1 - 40.

 • 279

  Kiliaan, C.. Etymologicvm tevtonicae lingvae: sive dictionarivm Tevtonico-Latinvm .... / studio & opera

  Cornelii Kiliani Dvfflaei .... - Editio tertia, prioribus auctior & correctior. - Antverpiae: ex officinis

  Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1599.

  Klep, P.M.M.. Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. Tilburg, 1973.

  Klinkhamer, R.. De valkerij in ons heem (1). Brieven van Paulus 11(1985 – 1986) 15 – 17.

  Knippels, J.M.M.. Het ontstaan van de gemeente Teteringen. Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986) 188 -

  223.

  Laarakker, W.. Natuur en historie van de Lage Vucht. Engelbrecht van Nassau 1 (1982) nr. 3, 30 - 36.

  Laarakker, W.. De vestingwerken aan de Boeimeerkant. Engelbrecht van Nassau 3 (1984) 34 - 40.

  Lauryssen, C.. De molens van het graafschap en 't hertogdom Hoogstraten. Brecht, 1934. Leenders, K.A.H.W.. De bouw van Huize Burgst. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969) nr. 6,

  bijlage 1. (1969n)

  Leenders, K.A.H.W.. Gemene gronden in de Hage. Hage (1971) nr. 3, 4 - 45. (1971a)

  Leenders, K.A.H.W.. Hage - Nassau en Hage - Hertog. Hage (1971) nr.1, 31 - 51.(1971d) Leenders, K.A.H.W.. Het verkeersplein op de Aard. Hage (1971) nr. 3, 47 - 56. (1971g) Leenders, K.A.H.W.. Een goede kaart van Princenhage uit de 17e eeuw. (Afzonderlijke publicatie

  Werkgroep Haagse Beemden,1971, stencil, folio, 8 blz.). (1971j)

  Leenders, K.A.H.W.. Romeinen en Fransen gingen de E-10 voor. Dagblad De Stem 17 januari 1972

  (hele bladzijde in speciaal E - 10 nummer). (1972d)

  Leenders, K.A.H.W.. Hillen langs de Mark in Prinsenbeek. Hage (1973) nr.7, 51-53.(1973a)

  Leenders, K.A.H.W.. Burgst. Hage (1973) nr. 9, 4 - 34. (met een bijdrage van T. Hoekstra). (1973b)

  Leenders, K.A.H.W.. De rivier de Mark tussen Breda en Hazeldonk. Hage (1974) nr. 12, 5 - 62. (1974b)

  Leenders, K.A.H.W.. Nieuw licht op Terheijden's historie. Jaarboek Oranjeboom 27 (1974) 1 - 31.

  (1974c)

  Leenders, K.A.H.W.. Zeven eeuwen molens in Princenhage. Deel I: vanaf de 14e eeuw tot en met de

  18e eeuw. Hage (1976) nr.16, 5 - 42.(1976a)

  Leenders, K.A.H.W.. De molens in en om het land van Breda, I. Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976) 107

  - 146. (1976c)

  Leenders, K.A.H.W.. Denen of zwanen te Breda. Brabants Heem 28 (1976) 68 - 69. (1976e)

  Leenders, K.A.H.W.. Gageldonk. Hage (1977) nr. 21, 3 - 84. (1977a)

  Leenders, K.A.H.W.. Nederzettingsonderzoek. Brabants Heem 30 (1978) 118 - 124. (1978b)

  Leenders, K.A.H.W.. De molens in en om het land van Breda. Deel II. Jaarboek de Oranjeboom 31

  (1978) 94 - 123. (1978e)

  Leenders, K.A.H.W.. Steenhoven. (afzonderlijke uitgave Werkgroep Haagse Beemden, A4, 40 blz.).

  (1978k)

  Leenders, K.A.H.W., Dirven, H.J. en M.C. van Riel-van de Westerlaken. Korenmolen De Hoop. (Uitgave

  Heemkundekring Paulus van Daasdonk, 13 mei 1978).

  Leenders, K.A.H.W.. Thornse goederen in het Markdal. Brieven van Paulus 4 (1978 - 1979) nr. 23, 6 -

  12.

  Leenders, K.A.H.W.. De nederzettingen van Princenhage. Jaarboek Varia Historica Brabantica 8 (1979)

  138 - 209; dezelfde tekst met wat meer figuren in Hage (1979) nr. 25, 3 - 79. (1979a)

  Leenders, K.A.H.W.. Etten en de turf. Jaarboek De Oranjeboom 32/33 (1979 / 1980) 1 - 140. (Ook als

  zelfstandig boek: Etten - Leur, 1980 ISBN 90 70432 01 3) (1979/80a)

  Leenders, K.A.H.W.. Het Oud Hof van Ulvenhout. Brieven van Paulus 5 (1979 - 1980) nr. 27, 147.

  (1979/80b)

  Leenders, K.A.H.W.. Daasdonk. Brieven van Paulus 6 (1980 - 1981) 189 - 190.

  Leenders, K.A.H.W.. Land en water tussen de Bergen. Bijdrage tot de landschapsgeschiedenis van het

  gebied tussen Geertruidenberg en Zevenbergen. Holland 14 (1982) 149 -160. (1982a)

  Leenders, K.A.H.W.. De Oude Hof van Ulvenhout. Brieven van Paulus 7 (1981 - 1982) nr. 36, 106 - 111.

  Leenders, K.A.H.W.. Turfvaarten. Een verkenning. Rotterdam, 1983 (A4, 111 blz., krtn, figs, niet gepubli-

  ceerd). (1983a)

  Leenders, K.A.H.W.. 't Oude Hof van Ulvenhout (2). Brieven van Paulus 8 (1982 - 1983) nr. 14, 118. Leenders, K.A.H.W.. Historisch geografische streekbeschrijving I. 't Hout (gemeente Breda). Met

  aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling. Rotterdam, 1986. (1986m)

  Leenders, K.A.H.W.. Valkrust e.o. (gemeente Breda). Historisch geografische streekbeschrijving met

  aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling. Den Haag, 1987. (rapport voor gemeente

  Breda). (1987c)

  Leenders, K.A.H.W.. Van Gemeynten en Vroonten. Jaarboek De Oranjeboom 40 (1987) 44 - 78. (1987e)

 • 280

  Leenders, K.A.H.W.. Lovensdijk. Enkele historisch - geografische achtergronden. Den Haag, 1987.

  (rapport voor gemeente Breda). (1987q)

  Leenders, K.A.H.W.. Het gebruik van oud kaartmateriaal; enkele voorbeelden. Brabants Heem 40 (1988)

  151 - 167. (1988b)

  Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans

  verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad.

  1250-1750. Brussel/Wageningen, 1989. (1989a)

  Leenders, K.A.H.W.. Sint-Lenaarts. Late komvorming in een oude nederzetting. Historisch-geografisch

  Tijdschrift 7 (1989) 57-59.(1989b) Leenders, K.A.H.W.. 't Huijs Daasdonk in de baronije van Breda 1671. Brieven van Paulus 17 (1991) 19

  - 21. (1991h)

  Leenders, K.A.H.W.. De Molenlei. Brieven van Paulus 18 (1992 - 1993) 213 - 219.

  Leenders, K.A.H.W.. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiede-

  nis van het noordwesten van het Maas - Schelde - Demergebied, 400 - 1350. Een poging tot

  synthese. Zutphen, 1996. (1996l)

  Leenders, K.A.H.W.. Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking. Tijdschrift voor Water-

  staatsgeschiedenis 5 (1996) 67 - 73. (1996n)

  Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorisch overzicht van het landinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder.

  (tekstboek 168 blz., kaartboek 40 kaarten). Den Haag, 1999. (1999b)

  Leenders, K.A.H.W.. Twee hoeven op Bagven (Princenhage bij Breda). Historisch-geografische

  streekbeschrijving IX. Den Haag, 1999. (1999d)

  Leenders, K.A.H.W.. Het landgoederenlandschap rond Breda. Jaarboek de Oranjeboom 52 (1999) 1 -

  63. (1999p)

  Leenders, K.A.H.W.. Ecologische aspecten van de middeleeuwse zoutwinning in de Delta. Jaarboek

  voor ecologische geschiedenis (1999) 43 - 60. (1999u)

  Leenders, K.A.H.W.. Historische geografie van Bavel. Brieven van Paulus 25 (1999 - 2000) 71 - 100.

  Leijten, C.J.M.. Praatje bij een plaatje (1). Brieven van Paulus 4 (1978 - 1979) nr. 21, 16 – 17.

  Leijten, C.J.M.. Praatje bij een plaatje (4): Het kapelletje op de Bavelse Hei. Brieven van Paulus 4 (1978

  - 1979) nr 23, 26. (1979b)

  Leijten, C.J.M.. Praatje bij een plaatje: Raadhuis van Ginneken. Brieven van Paulus 7 (1981 - 1982) 132

  - 133.

  Leijten, C.J.M.. Honderd jaar “Vereeniging IJsvermaak”. Brieven van Paulus 11 (1985 - 1986) 176.

  Leijten, C.J.M.. Mariaschool na 140 jaar ter ziele. Brieven van Paulus 11 (1985 - 1986) 244. (1985-

  86b)

  Leijten, C.J.M.. Genealogie (1). Brieven van Paulus 12 (1986 - 1987) 117 - 124.

  Leijten, C.J.M.. Het raadsel van een wapen II. Een raadsel opgelost. Brieven van Paulus 17 (1991 –

  1992) 213 – 235. Lepper, J.L.M. de. Het vertrek van Sint-Catharinadal naar Oosterhout en wat daaraan voorafging.

  Jaarboek de Oranjeboom 29 (1976) 1 - 24.

  Lijnzaad, W.. Het komen en gaan van een monumentale kerk. 20 jaar geleden verdween de kerk van de

  Ginnekenstraat. Engelbrecht van Nassau 6 (1987) 155 - 160; 225 - 227.

  Lindemans, J.. Toponymische verschijnselen geographisch bewerkt. 1, Brussel, 1940; 2, Brussel, 1946;

  3, Brussel, 1954. (Nomina geographica Flandrica. Studië V, 1 - 3.)

  Linden, H. van der. De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands

  Utrechtse laagvlakte. Assen, 1956. Lohmann, C.Th.. De kapel van Gageldonk. Jaarboek de Oranjeboom 13 (1960) 80 - 91.

  Maassen, J.. De klokken van de Grote Toren te Breda. Engelbrecht van Nassau 1 (1982) nr. 2, 22 - 23;

  nr.3, 13 - 14; 2 (1983) nr.1/2, 18 - 21; 2 (1983) nr. 3, 14 - 16; 3 (1984) nr. 1, 9 - 10.

  Maassen, J.. Over de eerste klokken van Breda. Engelbrecht van Nassau 21 (2003) 248 – 249.

  Made, J. van der. Onze molens. De Vlasselt (1992) nr 58 + 59.

  Matthey, I.. De vinkenbanen van de Hollandse buitenplaatsen. Historisch geografisch tijdschrift 22

  (2004) 1 - 9. Merkelbach van Enkhuizen, L., A.Hallema. Geschiedenis van Ginneken en Bavel. Utrecht, 1941.

  Mertens, J.. De landbouwers in het Zuiden 1100- 1300. In: AGN II, 105 - 122. Haarlem, 1982.(1982b)

  Moelands, L. Het Gasthuis van Breda, de kapel en de Beyerd. Engelbrecht van Nassau 4 (1985) nr. 4,

  10 -13; 5 (1986) 15 - 21.

  Moerman, H.J.. Nederlandse Plaatsnamen. Een overzicht. Brussel, 1956. (Nomina geographica

  Flandrica, Studiën VII.).

 • 281

  Molemans, J.. Profiel van de Kempische toponymie. Naamkunde 9 (1977) 1 - 50.

  Molemans, J.. De Kempische gemeente. Brabants Heem 38 (1986) 77 - 94.

  Mosselveld, J.H. van. De Kalix Berna. Jaarboek De Oranjeboom 11 (1958) 1 - 5.

  Mulder, H.. De Mariakapel aan de Molenstraat. Brieven van Paulus 16 (1990 - 1991) 135 – 137.

  Muntjewerff, H.A.. De molen "Het Fortuin" te Breda. 350 jaar bedrijf en techniek. Jaarboek de

  Oranjeboom 38 (1985) 3 - 70.

  Nieukerken, M.A. van, E.J. Haslinghuis. Bouwwerken en bouwkunst in Breda van het midden der XIVe

  tot dat der XVIe eeuw. In: Cerutti, F.F.X. e.a. (red.) Geschiedenis van Breda. I. De

  middeleeuwen. Tilburg, 1952, 256 - 284.

  Nieuwenhuizen, J. van den. Oorkondenboek van het Sint-Elizabethospitaal te Antwerpen (1226-1355).

  Brussel,1976. Oosten, M.F. van. Sterk lemige dekzandgronden in westelijk Noord-Brabant. Boor en spade 17 (1971)

  39 - 53.

  Oosterhout, K. van. Mijlpaal nummer 5 gered. Engelbrecht van Nassau 20 (2001) 204 - 205.

  Otten, G.. Fietsen in ons heem (5): De Maastrichtse Baan. Brieven van Paulus 9 (1983 – 1984) 265 –

  271.

  Otten, G.. De straten van Breda. Tilburg, 1988.

  Otten, G.. Een korte geschiedenis van het verdwenen buitengoed Vredenburg op Boeimeer. Engelbrecht

  van Nassau 10 (1991) 85 - 90; 134 - 142; 177.

  Otten, G.. De aanleg van de Zandberglaan en omringende straten en het einde van het landgoed

  Rustland, 1894 - 1933. Engelbrecht van Nassau 11 (1992) 36 - 48; 126 - 139. (1992a)

  Otten, G.. Opkomst en ondergang van Klein-Zwitserland, 1899 - circa 1930. Engelbrecht van Nassau 11

  (1992) 215 - 225.(1992b)

  Otten, G.. Prins Frederik en het Liesbos, 1840 - 1881. Engelbrecht van Nassau 14 (1995) 99 -

  111.(1995a)

  Otten, G.. Witte huizen tussen het groen. De villa-ontwikkeling tussen Breda en het Liesbos in de eerste

  helft van de negentiende eeuw. Engelbrecht van Nassau 14 (1995) 136 - 148.(1995b)

  Otten, G.. Het neo-gotische Princenhage : ontwikkelingen in Princenhage tussen 1870 en 1890.

  Engelbrecht van Nassau 15 (1996) 22 - 35.(1996a)

  Otten, G.. De ontwikkeling van de Liesboslaan ná de aanleg van de tram, 1890 - 1914. Engelbrecht van

  Nassau 15 (1996) 84 - 95.(1996b)

  Otten, G.. De ontwikkeling van de Liesboslaan ná de aanleg van de tram, 1890 - 1914. Deel 2:

  suburbanisatie langs de Liesboslaan. Engelbrecht van Nassau 15 (1996) 147 - 161.(1996c)

  Otten, G.. De ontwikkeling van de Liesboslaan ná de aanleg van de tram, 1890 - 1914. Deel 3:

  Ontwikkelingen in en rond het Liesbos. Engelbrecht van Nassau 15 (1996) 214 - 222.(1996d)

  Otten, G.. Twee bijzondere neo-classicistische grafmonumenten op de begraafplaats Zuilen.

  Engelbrecht van Nassau 16 (1997) 34 - 37.(1997a)

  Otten, G.. De kindervakantiekolonies rond het Liesbos, 1894 - 1950. Engelbrecht van Nassau 16 (1997)

  48 - 55.(1997b)

  Otten, G.. Nogmaals de neo-classicistische grafmonumenten op de begraafplaats Zuilen. Engelbrecht

  van Nassau 16 (1997) 89.(1997c)

  Otten, G.. Het landgoed Heilaar bij Princenhage in de negentiende en twintigste eeuw. Engelbrecht van

  Nassau 16 (1997) 185 - 190.(1997e)

  Otten, G.. De teloorgang van het landgoed Vinkenburg bij Princenhage. Engelbrecht van Nassau 16

  (1997) 194 - 198.(1997f)

  Otten, G.. Opkomst en ondergang van het Huis Ten Bosch bij het Liesbos, 1832 - 1933. Engelbrecht van

  Nassau 16 (1997) 242 - 247. (1997h)

  Otten, G.. Het landgoed Zoutland bij Princenhage in de negentiende en twintigste eeuw. Engelbrecht

  van Nassau 16 (1997) 248 - 253. (1997i)

  Otten, G.. De Wilhelminabomen. De bomen geplant in Breda ter gelegenheid van de inhuldiging van

  koningin Wilhelmina in 1898. Engelbrecht van Nassau 17 (1998) 24 - 35. (1998a)

  Otten, G.. Het landgoed Lindenburg bij Princenhage in de negentiende en twintigste eeuw. Engelbrecht

  van Nassau 17 (1998) 61 - 64. (1998b)

  Otten, G.. Villa Vredeburcht aan de Liesboslaan en jonkheer Van Nispen tot Sevenaer. Engelbrecht van

  Nassau 17 (1998) 94 - 100.(1998c)

  Otten, G.. Het huis 'Berta's Hof' bij het Liesbos. Engelbrecht van Nassau 17 (1998) 119 - 123.(1998d)

  Otten, G.. De ontwikkeling van de Liesboslaan tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

  Engelbrecht van Nassau 17 (1998) 171 - 186. (1998e)

 • 282

  Otten, G.. De ontwikkeling van de Liesboslaan na de Tweede Wereldoorlog. Engelbrecht van Nassau 17

  (1998) 263 - 276. (1998f)

  Otten, G.. Bij wijze van bijlage: de villa's aan de Liesboslaan en rond het Liesbos, 1890 - 1940. Deel II:

  De villa's aan de noordzijde van de Liesboslaan. Engelbrecht van Nassau 18 (1999) 61 - 66.

  (1999a)

  Otten. G.. Ontwikkelingen in het Mastbos ná de aanleg van de Baronielaan. Engelbrecht van Nassau 18

  (1999) 88 - 104. (1999c)

  Otten, G. (tekst: M.-L. van de Wijngaard). Torendreven en zichtlijnen in Breda en omgeving. Archivaria

  nr 4 (2000) 4 - 9. (2000c)

  Otten, G.. De Torendreef in de Krabbenbossen. Engelbrecht van Nassau 19 (2000) 173 - 175. (2000f)

  Otten, G.. Villa Maria Hoeve aan de Liesboslaan. Een kunstenaarsvilla in Princenhage. Engelbrecht van

  Nassau 19 (2000) 196 - 203. (2000g)

  Otten, G.. De nieuwe Sint Laurentiuskerk in Ginneken en zijn plaats in de stedenbouwkundige

  ontwikkeling van Breda 1897 - ca. 1952. Engelbrecht van Nassau 20 (2002) 65 - 88. (2002b)

  Otten, G.. De erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda. Deel I: Erfdienstbaarheden in het

  algemeen. Engelbrecht van Nassau 21 (2003) 37 - 51.(2003b)

  Otten, G.. De erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda. Deel II: De voorgeschiedenis van

  de aanleg van de Zandberglaan. Engelbrecht van Nassau 21 (2003) 122 - 130. (2003c)

  Otten, G.. De erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda. Deel III: De aanleg en de

  eigendomsgeschiedenis van de Zandberglaan tot en met de eerste wereldoorlog. Engelbrecht van

  Nassau 21 (2003) 161 - 184.(2003f)

  Otten, G.. De erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg te Breda, deel IV. Engelbrecht van Nassau

  21 (2003) 220 - 248. (2003h)

  Peele, A.T.B.. De Spinolaschans. Engelbrecht van Nassau 22 (2004) 50 - 53.

  Placidus, Pater. Geschiedenis der katholieke kerk te Breda. In: Geschiedenis van Breda I, De

  middeleeuwen. Breda, 1952, 123 - 182.

  Placidus, Pater. De Haagdijk en de kapel van Markendaal. Jaarboek De Oranjeboom 11 (1958) 6 - 40.

  Prims, Fl.. Het parochiewezen in de Antwerpse Kempen. Antwerpen, 1948.

  Provincie Noord-Brabant. Kookboek cultuurhistorie. Kwaliteit als grondslag. Cultuurhistorische

  waardenkaart Noord-Brabant. Den Bosch, 2000.

  Raaijmakers, H.. Uit de oude schoenendoos. Engelbrecht van Nassau 22 (2004) 134 - 137.

  RAAP, Stichting. Herinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder. Een archeologische kartering en inventarisatie.

  Amsterdam, 1995. (RAAP-rapport 111.)

  Rehm, G.J.. De voorgeschiedenis van de oprichting van het waterschap "De Haagsche Beemden".

  Jaarboek de Oranjeboom 5 (1952) 133 - 164.

  Rehm, G.J.. De molen van Teteringen. Jaarboek de Oranjeboom 17 (1964) 30 - 49.

  Renes, J.. West-Brabant: een cultuurhistorisch landschapsonderzoek. Waalre, 1985. (Bijdragen tot de

  studie van het Brabants Heem nr.26).

  Rentenaar, R.. Overmate ten zuiden van de Oude Maas in de middeleeuwen. Historiunculae 10 (1965)

  130 - 141. Riezebos, P.A., R.T.Slotboom. Some data on the holocene deposits in the Mark and Weerijs valleys

  (prov. of Noord-Brabant, The Netherlands). Geologie en Mijnbouw 49 (1970) 119 - 135.

  Roelvink, F.. God is een vader der weesen. Engelbracht van Nassau 18 (1999) 49 - 61.

  Rombauts, W.. Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid Hoogstraten en in het graafschap en het

  hertogdom Hoogstraten op het einde van de 17de en in de 18de eeuw, vergeleken met de

  vrijheid Turnhout en het dorp Lille. Jaarboek (van de) Provinciale commissie voor geschiedenis

  en volkskunde 2 (1989 - 1990) 85 - 142.

  Roon, J.P. van. Over de kraan aan de haven. Engelbrecht van Nassau 10 (1991) 28 - 33.

  Roon, J.P. van. Willem de Hertoge burgemeester van Breda. Engelbrecht van Nassau 12 (1993) 30 - 40. Samyn, J.. Deken De Bo's kruidwoordenboek. Gent, 1888. Herdruk: Handzame, 1970. Sasse van Ysselt, A.F.O.. De heerlijkheid en het landgoed Burgst. Taxandria Noord-Brabant 38 (1931)

  3ev, 45ev.

  Schönfeld, M.. Veldnamen in Nederland. Amsterdam, 1950. (Mededelingen van de Koninklijke

  Nederlandse Academie van Wetenschappen, afdeling Letteren, Nieuwe Reeks 12-1). Herdruk,

  Amsterdam, 1980.

  Schulten, J.W.M.. De radiopost van de Ordedienst in Rijsbergen - achtergronden van het drama op de

  Vloeiweide. Jaarboek De Oranjeboom 57 (1994) 71 - 86.

 • 283

  Smissen, J. van der. Het klooster Vredenberg te Boeimeer. Engelbrecht van Nassau 2 (1983) nr. 4, 12 -

  15.

  Smulders, F.. Dorp, parochie, gemeynt, gericht. Brabants Heem 7 (1955) 2 - 7.

  Spierings, A.J.. Het Mastbos. Een fysisch-geografische beschouwing over bodem, reliëf en

  waterhuishouding. Engelbrecht van Nassau 6 (1987) 179 - 192.

  Spierings, A.J.. Het Mastbos en het werk van houtvester Van Schermbeek. Ulvenhout, 1990.

  Sprenger de Rover, N.P.. Hoccascauta (anno 710). Brabants Heem 5 (1963) 89 – 90.

  Stallaert, K.. Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit

  Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Leiden, 1890. (3 delen, herdruk

  Handzame, 1978).

  Stalpers, J.. De Maria-kapel op de Roosberg te Bavel (2). Brieven van Paulus 5 (1979- 1980) nr. 25,

  53

  Stichting "Vrienden van Molen Vrede en Hoop". De molen "Vrede en Hoop" in Princenhage. Engelbrecht

  van Nassau 14 (1995) 78 80.

  Studiegroep “De Lage Vucht”. De belegering van Breda door Spinola. Deel VII: Het ruiterkamp te

  Ulvenhout. Engelbrecht van Nassau 12 (1993) 88 – 95. Stuip, R.E.V., C. Vellekoop (red.). Tuinen in de middeleeuwen. Hilversum, 1992.

  Stulemeijer, P.H.. Honderd Seizoenen, van land tot stad. Breda (De Geus), 2003.

  Trienekens, G.. Het drieslagstelsel en de Vlaamse bouw op de zandgronden van de Meierij. Een

  momentopname voor het begin van de modernisering van de landbouw rond 1860/70. Brabants

  Heem 37 (1985) 2 - 14.

  Uytven, R. van. Vervalsingen in de Kempen: verdachte privileges voor de Vrijheid Weelde. Taxandria

  Turnhout 57 (1985) 119 - 130.

  Verdam, J., C.W.Ebbinge Wubben. Middelnederlandsch Handwoorden boek. Den Haag, 1932. Verhagen, J.H.. De gevelsteen van Anneville. Engelbrecht van Nassau 11 (1991) 250 - 251. Verkooijen, A., A. van Melis (samenst.). Van molen “de Beer” naar Molen de Beerstraat. Prinsenbeek

  (HK Op De Beek), 2004. (28 blz., ill.)

  Vervloet, J.A.J.. Het zandlandschap. In : Barends e.a.. Het Nederlandse landschap. Utrecht, 1991 (4e

  druk), 9 - 26.

  Verwijs, E., J. Verdam. Middelnederlandsch Woordenboek. Den Haag, 1885 - 1941. (11 delen).

  Vet, J.C. de, A.J.M. Hoevenaars, A.L. van Geertrui. Gilze van Vossenberg tot Valkenberg. Geschiedenis

  in woord en beeld van straten en wijken. Gilze, 1998. (ISBN 90-801957-2-3)

  Voordt - Pieck, L. van der, M. Kuijl. Statistiek der provincie Noord-Braband volgens de uitkomsten van

  het kadaster bij deszelfs invoering. Maastricht, 1845 (Geographisch Etablissement F.

  Desterbecq).

  Voort, W.J. van der. De Mark. Brieven van Paulus 5 (1979 - 1980) 154 - 155; 6 (1980 - 1981) 32 - 33, 56

  - 58.

  Voort, W.J. van der. De grote inundatiesluis. Engelbrecht van Nassau 3 (1984) nr. 2, 21 - 26. (1984a)

  Voort, W.J. van der. De Grote Watermolen te Breda. Engelbrecht van Nassau 3 (1984) nr. 3, 41 - 45; nr.

  4, 39 - 43; 4 (1985) nr. 1, 35 - 37; nr. 3, 45 - 49. (1984b, 1985)

  Vos, P.C., R.M. van Heeringen. Holocene geology and occupation history of the province of Zeeland. IN:

  Fischer, M.M. (ed.). Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands). Haarlem, 1997, 5 - 109.

  (ISBN = 90-72869-58-3)(1997a)

  Vos, P.C., R.M. van Heeringen. De ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse kustlandschap. Haarlem,

  1997 (CD-ROM). (1997b)

  Vriend, H.. De rivier de Mark door de eeuwen heen. Jaarboek Oranjeboom 6 (1953) 11 - 37; 7 (1954) 81

  - 90; 8 (1955) 131 - 168.

  Vries, J. de. Etymologisch woordenboek. Utrecht, 1966. (Aula-reeks, 6).

  Weijnen, A.A.. Praegermaanse elementen in de Nederlandse hydro- en toponiemen. Tilburg, 1958.

  (Publikaties van de R.K. Leergangen, nr. 4).

  Werkgroep Haagse Beemden. De monumenten van en in de gemeente Prinsenbeek en Breda West.

  Hage nr. 14 en 15 (1975).

  Westerhoff, R.. De Kwelderkwestie nader toegelicht of betoog dat de kwelderlanden en aanwassen,

  langs onze wadden gelegen niet zijn de eigendommen van den staat maar der tegenwoordige

  particuliere bezitters, en niet vallen onder het bereik van art. 538 van den Cod. civ. of onder

  dat van het daarop gebouwde keizerlijke decreet van den 11 januarij 1811. Groningen, 1844.

  Westerlaken, J. van der. Honderd jaar Maria Hemelvaart in Bavel. Brieven van Paulus 12 (1986 -

  1987) 149 – 151.

 • 284

  Westerlaken, J. van der. Molens (17): Korenmolen “De Hoop” 125 jaar. Brieven van Paulus 15 (1989 –

  1990) 219 – 222.

  Westerlaken, J. van der. Monumenten in Nieuw-Ginneken (1): de O.L.Vrouw ten Hemelopneming kerk

  te Bavel. Brieven van Paulus 16 (1990 - 1991) 109 – 114.

  Westerlaken, J. van der. Monumenten in Nieuw-Ginneken (3): kasteel Daasdonk. Brieven van Paulus 16

  (1990 - 1991) 204 - 217.

  Westerlaken, J. van der. Drie oorkonden opgegraven in het Ulvenhoutse Bos. Brieven van Paulus 17

  (1991 - 1992) 12 – 17. (1991-92a)

  Westerlaken, J. van der. Monumenten in Nieuw-Ginneken (4): bijzonder grafmonumenten op het oude

  kerkhof in Bavel. Brieven van Paulus 17 (1991 - 1992) 22 – 32. (1991-92b)

  Westerlaken, J. van der. Monumenten in Nieuw-Ginneken (5): schuurkerk in Ulvenhout. Brieven van

  Paulus 17 (1991 - 1992) 59 - 60. (1991-92c) Wijck, H.W.M. van der. De Nederlandse buitenplaats, aspecten van ontwikkeling, bescherming en

  herstel. Alphen aan den Rijn, 1982.

  Woestenberg, L. (hfd.red.). Weelde toen en nu. Ravels, 1982. (uitgave Heemk. Kring Nic. Poppelius

  vzw)

  Wolters, W.. Typologie van landelijke nederzettingen. Delft, 1968.

  Wolters-Noordhoff. Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000. Deel 4: Zuid-Nederland 1838 -

  1857. Groningen, 1990. Wylleman, L., G. Plomteux, R. Steyaert. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van

  het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 10n(1,2,3), Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen. Gent, 1985.

  Zoetmulder, S.H.A.M.. De Brabantse Molens. Helmond, 1974.

  Zwijnenburg, E.. Een traditie herleefde. Vier nieuwe gedenkbomen geplant in het Ulvenhoutse Bos.

  Brieven van Paulus 17 (1991 – 1992) 54 – 56.

 • 285

  6.2 ARCHIEVEN

  AAT Archief abdij Tongerlo ARAB Algemeen Rijksarchief Brussel

  Arenberg Fonds Arenberg K&P Kaarten en plannen, inventaris in handschrift

  LvB Leenhof van Brabant. MW Fonds Merode-Westerlo RK Archief van de Raad en Rekenkamer

  ASB Archief abdij St.-Bernaards (Bornem) GA gemeentearchief ...

  OA Oudarchief van … R Rechterlijk archief

  TA Topografischs Atlas Militair archief chateau de Vincennes Kaartverzameling NAG Algemeen Rijksarchief Den Haag NDD Nassause Domeinen, inv. Drossaers NDR Nassause Domeinen, inv. Van Hoof VTH Verzameling Topografische kaarten Hingman RAA Rijksarchief in Antwerpen

  OA Oudarchief van … HHLP Archief van de heerlijkheid Loenhout-Popendonk, inv. Delvaux, 1975. RAL Rijksarchief in Nederlands Limburg RANB Rijksarchief in Noord-Brabant K Kaartverzameling PF Archief rentmeesters Prins Frederik, inv. Ten Cate. RvB Raad van Brabant

 • 286

  6.3 OUDE KAARTEN

  Kaart van Breda 1545 Titel: Oude afbeelding der stadt van Breda ten tijden van Heer Jan van Polanen (etc…) Datum: vermoedelijk ca 1545 Maker: Onbekend, kopie door A. van Broeckhuysen Orig: onbekend Kopie: ARAB, Kaarten en plannen in handschrift, nr.. 2487. Afgedrukt: Brekelmans, 1969. Kaart van de Hartelse Bergen, 1558 Titel: Hartelse Berge ofte Wrant Datum: 20 mei 1558 Maker: C. Peeters Orig: NAG, NDD 263 Kopie: Afgedrukt: Kaart van de vesting Breda, 1593 Titel: Datum: 1593 Maker: Jacob Kemp Orig: NAG, VTH 3145 Kopie: GA Breda 1986-0488 Afgedrukt: Van Hooydonk, 1990, 59. Kaart van Weimeren en Halle, 1602 Titel: Datum: 8 augustus 1602 Maker: I.R. Frisius Orig: GA Breda, I, 1a, nr 2106 Kopie: Afgedrukt: deels afgedrukt in Hage nr. 12 (1974) 47. De Slabbesloot als scheiding tussen Halle en Weimeren. Kaart van het Liesbos, 1619 Titel: Caerte ende metinge vanden bosch genaemt het Liesbosch Datum: 12 dec. 1619 maker: Th. Rudd Orig.: NAG, VTH 1670 Kopie: GA Breda, TA 1963-0251. Afgedrukt: Donkersloot - De Vrij, 1981: nummer ... Kaart van het Mastbos, 1621 Titel: Datum: 1621 maker: C. Lips Orig.: NAG, VTH 1640. Kopie: GA Breda, TA 1959-260 (levert niks op); RANB, inv.nr. 1703 (kopie uit 1910). Afgedrukt: Donkersloot - De Vrij, 1981: nummer 604, meent dat deze kaart op RANB is.

 • 287

  Kaart van het Mastbos, 1624 Titel: Caerte ende metinge (…) van seeckere syne furstel. Gen. Bosschen (etc). Datum: 1624 maker: G. Dou naar C. Lips, 1621 Orig.: RANB, inv.nr. 2023. Kopie: GA Breda, TA 1962-0158; 1963-0250; 1977-0502; 1977-0503. Afgedrukt: op veel plaatsen fragmenten Donkersloot - De Vrij, 1981: zie commentaar bij nummer 604; dateert: 1625, meent dat deze kaart NAG,

  VTH 1640 is. Kaart van Breda, 1626 Titel: - Datum: 1626 maker: Denis van Alsloot Orig.: ARAB, Kaarten en plannen in handschrift nr. 2488. Kopie: Afgedrukt: Brekelmans, 1969, afb. 2. Kaart van Catharinadal te Breda, 1646 Titel: Het clooster van S. Catharinen Dael der order van premonstreyt. Datum: 1646 maker: Orig.: copie: 1882, Bredaas Museum Afgedrukt: Carmiggelt e.a., 1995, 57. Kaart van het Puttenbos en het Nonnenblik, 1649 Kaart van een heitheining bij Overa, 1649 Titel: Caerte van eenige gronden gelegen soo in ende uyt het Mastbos tot Over Aa als in St.

  Anna Bos (etc). Datum: 1649 maker: Chr. Verhoff Orig.: NAG, VTH 1652 copie: GA Breda, TA 1963-0249; Afgedrukt: NB: Eén blad met twee kaartjes: Kennelijk een kwestie rond onteigeningscompensatie

  na de aanleg van de rechthoek in het Mastbos. Kaart van de Hil en de Verloren Hoek, 1650 Titel: Datum: 8 april 1650 maker: C. Dirven Orig.: GA Breda, I, 1a nr 2107 Kopie: Afgedrukt: Hage nr. 12 (1974) 62

  Betreft buitenlanden van Halle bij de Halse Sluis,

  Kaart van Aard van Princenhage, 1650 Titel: Datum: 1650 maker: C. Dirven Orig.: RANB... Kopie: Afgedrukt:

  Betreft Princenhage-kom, De Aard, Heuvel, Het Hout, de Rith

 • 288

  Kaart van de drie hoeven, 1652 Titel: "Caerte ofte affteeckeninge van de lemiten ende scheijdingen der Hoeven van

  Nieuwenhuijsen, Blaeucamer ende Schoondonck... en het Mastbos." Datum: 1 juni 1652 maker: C. Lips Orig.: NAG, VTH 1653 Kopie: GA Breda, TA 1963-250; 1990-2520; D2469; D2470 Afgedrukt: Donkersloot - De Vrij, 1981: zie commentaar bij nummer 604. De ZO-hoek van de rechthoek werd in 1624 ingegraven ter vergroting van het

  Mastbos: 30 bu 112,5 r. Conflict over onteigeningsvergoeding. De Galderseweg is reeds aangegeven, naamloos. De T-dreef bij de Grote Hoeve van Bouvigne is ook aangegeven. Tussen beide een boogvormig pad. Bij Schoondonk nog huis pal aan rivier.

  Kaart van de Ganzenweide, 1652 Titel: Datum: 1652 Maker: Orig: GA Breda, Hingman 725 P 8 (? = I, 1a, 1800?) Kopie: Afgedrukt: Grotendeels afgedrukt in Buiks, 1990, 12. Kaart van De Emer, 1653 Titel: Datum: 1653 Maker: Cornelis Dirven Orig.: ARAB, fonds Merode Westerlo, kaarten en plattegronden, reeks 4, portf. B., nr. 82.) Kopie: GA Breda, TA 1972-0558; 1972-0589 Afgedrukt: Hage nr. 23 (1978) blz. 19. Kaart van een perceel bij de Hoge Put, 1654 Titel: Datum: 1654? Maker: vermoedelijk Chr. Verhoff Orig.: GA Breda, N341. Kopie: GA Breda, TA 1989-2264 Afgedrukt: Betreft de percelen Princenhage C 1 t/m 7, dat is in de hoek van de Grintweg en weg

  naar het Nieuw Veer bij de Hoge Put op Klein Overveld. Mogelijk toch pas in 1680 gemaakt door Chr. Verhoff.

  Kaart van de Blauwe Kamer, 1654 Titel: Caerte oft affteeckeninge (…) vanden gronden der huysingen, stallingen (…) Blaeu

  Camer (…) Datum: 1654 maker: C.Lips Orig.: GA Breda, collectie Tijdeman (of: Blauwe Kamer) Kopie: GA Breda, TA 1990-2518; D2471; D2472. Afgedrukt: Aan de Mark een vierkante gracht, open naar de Mark, waarbinnen het oude stenen

  huis gestaan heeft. Boerderij van drie gebouwen pal west ervan, met rechte dreef westwaarts. De oude baan heet: Middeldreefje, gemeen voor de 3 hoeven. De hoeve Nieuwenhuis wordt niet meer aangegeven.

 • 289

  Kaart van Baarschot en het Breedvenne, 1656. Titel: Proportionele Situatie ende Caerte van den Beerschot ende Breetvenne. Datum: 4 december 1656 Maker: Chr. Verhoff. Orig: NAG, VTH 1659. Kopie: GA Oosterhout Afgedrukt: Buiks, 1982a en 1983-88, nr 13, blz. 16-17. Kaart van Buurstede Heike en Heilaarsheike, 1657 Titel: Datum: 1657 maker: Chr. Verhoff Orig: RANB, RvB, inv.nr. 788 sub 1244; TA inv.nr. 5829. Kopie: Afgedrukt: Betreft gebied langs de Leurse Baan tussen de Heilaarstraat en de Haven in Breda.

  Gemaakt op aanwijzen door Beens. Kaart van de hoeve Nieuwenhuis, 1658 Titel: Datum: 1658 maker: C. Lips Orig.: GA Breda, collectie Tijdeman (of: Blauwe Kamer) Kopie: Afgedrukt: De Galderseweg heet: De Groote Allee. De oude baan langs de hoeven heet: Den Binnen Kerckwegh. Hoekje aan de Mark heet: De Kijffhoeck. Het gaat om de aanleg van een 498 r

  2 grote dreef of allee van de Mark naar de

  Galderseweg. Bijhorende documentatie in NAG, NDR 723 alwaar naar deze kaart verwezen wordt. Er moest grond van de vroonte en van de domeinhoeve van Bouvigne beschikbaar komen voor die dreef.

  Kaart van de grens tussen Ginneken en Teteringen bij de Zandbergen, 1658. Titel: Datum: 1658 (of 1655) Maker: Johan van Vliet? Orig : GA Breda, nr= ? (of GA Nieuw Ginneken, inv. nr. 82 = of RANB?) Kopie: (= ? GA Breda, TA 1973-132 en 1973-952?) Afgedrukt: Otten, 1988, 51. Kaart van de grens tussen Ginneken en Teteringen bij de Teteringse Dijk, 1659. Titel: Limiten langhs den Teteringschen Dijck, begaen met Christ. Jan Peters, Simon

  Bartelen, Hendr. Staeltgens ende Jan Hermans, repective den 3 & 4 July 1659. Datum: 4 July 1659 Maker: Johan van Vliet Orig : GA Breda Hingman 725 P 8 (? = I, 1a, 1800?) lijkt op I, 1a, 1797 Kopie: Afgedrukt: Buiks, 1990, 11 Kaart van de grens tussen Teteringen en Terheijden, 1659. Titel: Caertje vande limiten van Teteringe tegens ter Heide Datum: 1659 (of 1660 volgens Buiks, 1990, 124) Maker: Johan van Vliet Orig : GA Breda I, 1a, 1798 Kopie: foko KL Afgedrukt:

 • 290

  Kaart van de Abtshoef, 1659. Titel: Teteringhen Datum: 1659 Maker: Martinus Boucher Orig : AAT, Kaartboek, nr. 34. Kopie: Afgedrukt: Buiks, 1990, 31; Goris, Van Dyck en Van der Haegen, 2001, blad II, 8. Kaart van de grenzen van Teteringen en Ginneken bij de Ganzenweide, 1659. Titel: Datum: 1659? Maker: Johan van Vliet? Orig : GAB, B&G, Klein formaat = Hingman 725 P 8 (? = I, 1a, 1800?) Kopie: Afgedrukt: Buiks, 1990, 12 Kaart van de grenzen van Teteringen, 1661. Titel: Limiten tusschen Teteringhen tegens Oosterhout Datum: 1661 Maker: Orig : ARAB, Kaarten en plattegronden, handschrift en gegraveerd, 3e aanvulling (inv. Piot,

  1879) man., 2e suppl. nr 2496. Kopie: Afgedrukt: Buiks, 1990, 10. Kaart van vroonten aan de weg naar Bavel en de vesting Breda, 1661 Titel: Datum: 1661 Maker: Chr. Verhoff Orig.: NAG, VTH 1641 Kopie: GA Breda, TA 1994-0016 Afgedrukt: Betreft een perceel van 1 bu 61 roe (1,5 ha) ingenomen door Commandeur

  Valkenhaan. Het ligt aan het begin van de Lovensdijk of van de Molengrachtstraat (="weg naar Bavel") tegen de vesting Breda aan. Er op en er tegen stonden twee schuttersdoelen.

  Kaart van een perceel heide ten noorden van het Mastbos, 1661 Titel: Datum: 1661 Maker: Chr. Verhoff Orig.: NAG, VTH 1654 Kopie: Afgedrukt: Betreft een perceel ter plaatse van het einde van de latere Baronielaan, tussen de

  Duivelsbruglaan en de oude heerbaan naar de voorde aan de Ganzenweide, ten westen van de akker van de Kleine Hoeve van Bouvigne. 1 bunder 45 r (1,44 ha) heide ingenomen door Adr. Beens.

  Kaart van de tienden van Bavel, 1669. Titel: Datum: 1669 Maker: H. Blom Orig.: Militair archief chateau de Vincennes 4-7-256 Kopie: GA Breda, TA 1998-0916-21 Afgedrukt: Omvat het gebied van Molenschot, heel Bavel inclusief het Annabos, Valkenberg,

  Woestenbergse Hoef en de hoeve Leeuwerik.

 • 291

  Kaart van de tienden van Princenhage, 1669. Titel: Caerte van Groodt en Cleyn Overveldt Datum: 1669 Maker: H. Blom Orig.: Militair archief chateau de Vincennes 4-7c-256 nr 3 Kopie: GA Breda, TA 1998-0919 Afgedrukt: Omvat het gebied van de beemden van Astert tot en met de Strijpen, heel Overveld en

  Burgst, de Mark, dijk met wielen. Kaart van de Mark, 1676 Titel: Datum: 1676 Maker: Orig: NAG, VTH 1179 Kopie: Afgedrukt: deels afgedrukt in Hage nr 12 (1974)20. Kaart van het Valkenberg te Breda, 1679 Titel: Datum: 1679 Maker: Chr. Verhoff Orig: GA Breda, I, 1a, ???? waar Kopie: Afgedrukt in Engelbrecht van Nassau 6 (1987) 49 Afgedrukt: Kaart van de gemeynte van de Herstal, 1680 Titel: Datum: 28 februari 1680 Maker: Chr. Verhoff Orig: GA Breda, N341, 23-5 Kopie: Afgedrukt:

  Betreft percelen Princenhage, Overa K 190, 191,193,198 en 199, door Jacob Beens ingenomen in 1654, de voormalige gemeynte van Herstel, met de sporen van een boerenschans op het zuidelijke perceel.

  Kaart van heide tussen Wolfslaar en het Ulvenhoutse Bos, 1688 Titel: Datum: 1688 Maker: Chr. Verhoff Orig.: NAG, VTH 1677 Kopie: Afgedrukt: De heer L. van Erfrenten (eigenaar Wolfslaar) heeft 2,5 bunder (3,2 ha) vroonte

  ingenomen. Het perceel ligt tussen het Ulvenhoutse Bos en Wolfslaar in, waar nu het zwembad is. Van Wolfslaar zelf staat alleen een boerderij op de kaart; de plaats van het huis (als het er al stond) van net van het blad: er staat nog net: "..uijs".

 • 292

  Kaart van het Ulvenhoutse Bos nabij Wolfslaar, 1697 Titel: Datum: 1697 Maker: C. Vereijck? (ongesigneerd) Orig.: NAG, VTH 1676 Kopie: GA Breda, TA 1963-0253; D0716, D0718. Afgedrukt: De heer L. van Erfrenten wil een rand van het Ulvenhoutse Bos innemen. De

  voorgestelde percelen zijn gestippeld aangegeven. Ook de eigendommen van Jonker De Bye (Bussehoeve) zijn aangegeven. Bij Wolfslaar is de Torendreef en de dreef die naar het Ulvenhoutse Bos loopt aangegeven. Behalve het L-vormige huis is er een L-vormige boerderij en een derde gebouw (schuur of stal) getekend.

  Kaart van de rand van het Mastbos aan de rijweg van Ginneken naar Overa, 1697 Titel: Datum: 1697 Maker: Orig.: NAG, NDR 7954 folio 513. Kopie: Afgedrukt: Kaart van vijf percelen op de heide tussen Gilze en Chaam, 1697 Titel: Datum: 1697 Maker: C. Vereyck ? (ongesigneerd) Orig.: NAG, NDR 7954 folio 763. Kopie: Afgedrukt: Kaart van het Ulvenhoutse en St. Annabos en omgeving, 1698 Titel: Datum: 1698 Maker: C. Vereyck Orig.: NAG, NDR 7945 f 350 Kopie: GA Breda, Nieuw-Ginneken 1982001a Afgedrukt: Buiks, 1983 - 1998, deel 4, 16 (deels). Betreft ruiling van twee percelen tussen de domeinen en de Woestenbergse Hoeve:

  het (toekomstig) Eike Perk komt aan domeinen en een stukje halfbos van het Annabos gaat naar de hoeve. Met dreven en boswachtershuis.

  Kaart van de Neringe bij Galder, 1699 Titel: Datum: 1699 Maker: C. Vereyck (blijkt uit bijhorend dossier) Orig.: GA Breda, OA Ginneken en Bavel, 755 Kopie: D:\PROJECT\ULFGALD.063\drw\1699.drw Afgedrukt: De Haas, 1985, 145. Betreft de verkoop voor turfwinning door Bredase turflieden. Verdeling 14 kavels. Situatieplan St. Anna's Bos, 1703 / 1738 Titel: Datum: 1703/1738 Maker: kopie door J. Knabiaan, 1800 van anoniem Orig.: NAG, Inv. R.M. Haubourdin, V. van den Bergh. Inventaris van de situatieplans van

  vestingen van het archief der Genie van het ministerie van Oorlog / Defensie (1644) 18de eeuw - 1927. nr. B 29.

  Kopie: Afgedrukt: Donkersloot - De Vrij, 1981: nummer 606.

 • 293

  Kaart van het Mastbos, 1709 Titel: Caarte figurative (…) van (…) het s’heeren Mastbosch. Datum: 1709 Maker: S. Vereijck Orig.: RANB, inv.nr. 1708 Kopie: GA Breda, TA 1971-0448. Afgedrukt: Donkersloot - De Vrij, 1981: nummer 607 (gedateerd 1705). NB: het latere schietterrein heet nu: 's heren vroente. Is dat alleen slordig

  woordgebruik, of zouden de domeinen intussen die heide gekocht hebben? Twee dreven dwars door de rechthoek; eeuwiglaantje. De Galderseweg niet getekend, alleen de "omgekeerde T" zuid van Bouvigne.

  Kaart van de Bredase tienden van Ginneken, 1713 Titel: Caerte figurative van de verdeeling der tienden onder Ginneken Datum: 1713 Maker: Orig.: RANB, inv.nr 1709 Kopie: GA Breda, TA 1971-0302 Afgedrukt: Donkersloot - De Vrij, 1981: nummer 608. Zeer grote minuutkaart, 2,75 bij 1,5 meter, na restauratie bestaande uit 30 grote en

  enkele kleine stukjes. De kaart lijkt meetkundig redelijk zuiver, langs de wegen zijn gemeten afstanden met getallen aangegeven. De tienden van Ginneken afgelijnd in kleur. 7 tiendpercelen van Breda betreffen parochie Ginneken oost van de Mark en noord van de Chaamse Beek. Daarbuiten is het Thornse tiend. Tal van topografische details. Duivelsbrug getekend: heet "De Hoge Brug". De twee kippebruggetjes zijn er. Er is een brug over de monding van de Chaamse Beek, genaamd 't Vlootie. De Engelsebrug heet hier de Steylebrug. Het Chaambosch wordt als 'sheren bos aangeduid. In de Huisdreef in het Ulvenhout zitten twee nadrukkelijke knikken, waar-door de dreef wat naar het noordoosten uitbolt. Wolfslaar is een huis zonder verdieping met torentje en dwarshuis en twee andere gebouwen. Van de zuidrand van het Ulvenhoutse Bos loopt de Starstraat tot in Ulvenhout. Wat zuidelijker loopt de Heuvelstraat. Bij veel boerderijen de eigenaar aangegeven. Buldervoort bij de weg van Geersbroek over de Chaamse Beek naar Rakens. Vossenbergse Molen aan de rand van de kaart (er staan niet: Voussen-). Wijk IJpelaar heet: Het Broeck oft Wervenschot.

  Kaart van het landgoed Luchtenburg, 1713 Titel: Datum: 1713 Maker: Orig.: H.A.E. van Tuyl van Serooskerken-Prisse (1978) Kopie: Afgedrukt: Jaarboek De Oranjeboom 1978, fig. 3. Kaart van de St. Jorisdoelen, 1723 Titel: Datum: 1723 Maker: B. Holswilders Orig.: GA Breda, IV-23 nr 54 Kopie: GA Breda 1960-0058 Afgedrukt: deels afgedrukt in Van der Voort, 1984b, 49.

 • 294

  Kaart van de hoeve Bichtelaar, 1727 Titel: Caerte van de Gasthuys hoeve tot Rijsbergen Datum: 1713 Maker: Orig.: Archief St. Elisabethgasthuis te Antwerpen Kopie: Afgedrukt: Buiks en Buiks-Hendrickx, 1988, 29 Kaart van het Mastbos, 1738 Titel: Datum: 1738 Maker: A. van Galen naar S. Vereijk, 1709. Orig.: NAG, Inv. K. Zandvliet, Voorlopige inventaris van de situatiekaarten afkomstig van

  het archief der Genie, (13e) 17e - 20e eeuw: M27. Kopie: Afgedrukt: Kaart van versterkingen bij Teteringen en Terheijden, 1746. Titel: Plan von dem zwischen Preda und Gertrudenburg befindlichen Cohrnischen

  Retrenchement, welches von der Allirten Armee unter Comando Sr. Excellence Herrn Hernn Generalen Feld Marchal Grafen Von Palthijanij den 23tz Maij 1746 bezogen worden

  Datum: 1746 Maker: Orig : ARAB, Kaarten en plattegronden, handschrift en gegraveerd, 3e aanvulling (inv. Piot,

  1879) (verder onvolledig) inv. nr. 421. Kopie: GA Breda 1959-0266 Afgedrukt: Buiks, 1990, 10. Kaart van plan voor een kanaal Breda - Geertruidenberg, 1747. Titel: Datum: 1747 Maker: Orig : GAB, collectie Van Goor, plan 5. Kopie: Afgedrukt: Buiks, 1990, 111. Kaart van de omgeving van Breda,1748. Titel: Carte des environs de Breda Datum: 1748 Maker: Harens, Spalart. Orig : Archives du Comité de Génie, Parijs. Art 14 nr 5a. Kopie: GA Breda (?=1968-0411; 19980907; 19980909??). Afgedrukt: Schaal 1: 22.261 Kaart van de hofstede Hondsdonk, 1750 Titel: Datum: 1750 Maker: H.A. van Diepenbeek Orig.: F.B.E. Baron Prisse, Ulvenhout (1986) Kopie: GA Breda, NWGI 1985-0067 Afgedrukt: Jaarboek De Oranjeboom 1986, fig. 11.

 • 295

  Kaart van een bochtafsnijding van de Mark, 1760 Titel: Datum: 1760 Maker: Orig.: GA Breda, Hingman, nr. 725. Kopie: Afgedrukt: Hage nr. 12 (1974) 43. Kaart van een dubbele bochtafsnijding van de Mark, 1760 Titel: Verbeeldinghe vant oude en nieuwe canaele (etc.) Datum: 1760 Maker: Orig.: NAG, VTH 1250. Kopie: Afgedrukt: Hage nr. 12 (1974) 49. Kaart van het kampement tussen Teteringen en Oosterhout. Titel: Datum: 1769 Maker: Orig: verbrand 1945 (Archief van de Krijgsgeschiedkundige afdeling van de Generale

  Staf.) Kopie: foto in 1958 in Archief van de Krijgsgeschiedkundige afdeling van de Generale Staf; Afgedrukt: De Bas, 1916. Kaart van het St. Annabos, 1774 Titel: "Plan van S

  t Anne Bos.

  Datum: 1774 Maker: Fr. Coolen Orig.: NAG, VTH 1642. Kopie: GA Breda, TA 1994-0020 Afgedrukt: Kaart van het kampement tussen Teteringen en Oosterhout. Titel: Plan van de situatie in het campement der artillerie op de heide tusschen Breda en

  Oosterhout, gecommandeerd door den Lt. General baron van Creditznach. Datum: 1776 Maker: A. van de Santheuvel Orig: RA Zwolle, Collectie van de Santheuvel, nr. 125b. Kopie: Afgedrukt: Van Mosselveld, 1958, tussen 4 en 5. Kaart van het Liesbos, 1782. Titel: Caart van het Liesbosch … Datum: 1782 Maker: Fr. Coolen Orig.: NAG, VTH 1671 Kopie: GA Breda, TA 1963-0251 Afgedrukt:

 • 296

  Kaart van de Strijbeekseweg, 1782. Titel: Caarte der Wegen van de Roskam tot aan 't Keizerlijk Territoir bij Strijbeek en de

  Goudenbergsche Moolen Datum: Breda, juli en augustus 1782 Maker: Jean Paul Colognac Orig: GA Breda: TA 1945-0345. Kopie: GA Breda: TA 1963-0282. Opm.: Noord rechts, met windroos, met schaalstok van 100 Stichtse Roeden, gelijk aan 99

  1/2 Rhijnl. Geom. Roeden, met toelichting. De geprojekteerde straatweg naar Hoogstraten die op deze tekening staat aangegeven is nooit aangelegd. Op deze kaart zijn talloze interessante details aangegeven: Strijbeek met de kapel, de Strijbeekseweg, de Goudbergse molen, de Heistraat (met een licentpaal!), de herberg de Jager bij Luchtenburg, de Beekhoek en de Roskam in Ulvenhout.

  Afgedrukt: verspreide fragmenten Kaart van het Ulvenhoutse en het St. Annabos en de hoeve van Ulvenhout, 1783. Titel: Kaarte figuratieff van het Ulvenhoutsche en St. Annabosch, benevens de Hoeve van

  Ulvenhout Datum: 1783 Maker: Fr. Coolen Orig.: NAG, VTH 1678 Kopie: afgedrukt Historisch Geografisch Tijdschrift 17 (1999) 80-81; deels ook in Brieven

  van Paulus 8 (1982-83) 132 – 133. Afgedrukt: Grote kaart, de perken en percelen genummerd en geletterd, maar geen legenda op

  de kaart. Ten oostenn van het St. Annabos staat nu de Dreef van Chaam naar Bavel ingetekend (niet op kaart van 1774). Omringende eigenaren zijn aangeduid. In het Geersbroek staat: "de agt en dertig gelandens".

  Kaart met voorstel tot vergroting van het Mastbos, 1786 Titel: Datum: 1786, bijgewerkt 1788. Maker: H. Huijsers Orig.: NAG, NDR 723 (met kaart Mastbos) Kopie: GA Breda, TA 2003-0078 (??) Afgedrukt: Nette gekleurde kaart van het gebied tussen de Bouvignedreef, de Mark, de dreef bij

  Schoondonk en de Galdersedreef in het Mastbos. Bij de kaart hoort een heel dossier, opgenomen in NDR 723. Kaart van het Mastbos, 1801 Titel: Datum: 1801 Maker: J. van Gelder naar A. van Galen 1738 naar S. Vereijck, 1709. Orig.: Inventaris van de situatieplans van vestingen van het archief der Genie van het

  ministerie van Oorlog / Defensie (1644) 18de eeuw - 1927. nr. B 27. Niet te vinden, is het 29?

  Kopie: Afgedrukt: Kaart van het landgoed Luchtenburg, 1802. Titel: Datum: 1802 Maker: J. Jodumont Orig.: J. Przepolewski-Prisse, Ulvenhout (1978) Kopie: GA Breda, 1973-0807 Afgedrukt: Jaarboek De Oranjeboom 1978, fig 4.

 • 297

  Kaart van de landgoederen Hondsdonk en Luchtenburg, 1803. Titel: Datum: 1803 Maker: A.B. van Steensel Orig.: F.B.E. Baron Prisse, Ulvenhout (1986) Kopie: Afgedrukt: Jaarboek De Oranjeboom 1986, fig 13 Kaart van het landgoed Valkenberg, 1822 Titel: Datum: 1822 Maker: A.B. van Steensel Orig.: Jkvr. F.W.C.H. Baronesse van der Borch, Gilze (in 1960 althans) Kopie: Afgedrukt: Overzichtskaart van gemeentegrens van Breda, 1823 Titel: Schets teekening der Limietscheidingen tusschen de stad Breda en de gemeentens

  Teteringen, Ginneken en ’s Princenhage. Datum: 1823 maker: I.A. Knaap (?) Orig.: Bredaas Museum ST 421. Kopie: KL Afgedrukt: Kaart van gemeentegrens van Breda met Teteringen, 1823 Titel: Schets teekening der Limietscheidingen tusschen de gemeentens Breda en

  Teteringen. Datum: 1823 maker: I.A. Knaap (?) Orig.: Bredaas Museum ST 421. Kopie: KL Afgedrukt: Kaart van gemeentegrens van Breda met Teteringen en Ginneken, 1823 Titel: Schets teekening der Limietscheidingen tusschen de stad Breda en de gemeentens

  Teteringen en Ginneken. Datum: 1823 maker: I.A. Knaap (?) Orig.: Bredaas Museum ST 421. Kopie: KL Afgedrukt: Kaart van gemeentegrens van Breda met Princenhage, 1823 Titel: Schets teekening der Limietscheidingen tusschen de stad Breda en de gemeenten ’s

  Princenhage Datum: 1823 maker: I.A. Knaap (?) Orig.: Bredaas Museum ST 421. Kopie: KL Afgedrukt:

 • 298

  Kaart van gemeentegrens van Princenhage met Ginneken en Rijsbergen, 1824 Titel: Schets teekening der grenslijnen tusschen het grondgebied der gemeenten ’s

  Princenhage, Ginneken en Rijsbergen. Datum: 1824 maker: Fritsen (?) Orig.: Archief Dienst van het Kadaster, Processen verbaal van de grensbepaling der

  gemeente ’s-Princenhage, dienstjaar 1823-1826.

  Kopie: Afgedrukt: Spierings, 1986, 102 Kaart van gemeentegrens van Princenhage met Teteringen en Breda, 1824 Titel: Schets teekening der grenslijnen tusschen het grondgebied der gemeenten ’s

  Princenhage en die van Teteringen en Breda. Datum: 1824 maker: Fritsen (?) Orig.: Archief Dienst van het Kadaster, Processen verbaal van de grensbepaling der

  gemeente ’s-Princenhage, dienstjaar 1823-1826.

  Kopie: Afgedrukt: deels in: Spierings, 1986, 107 em 109. Topografische kaart, 1838 Titel: Topographische Militaire Kaart 1:25.000 Datum: 1837-1839 Maker: diverse verkenners en tekenaars Orig.: NAG, Afd. kaarten en tekeningen, 4 Topo Kopie: Afgedrukt: Reproducties op schaal 1:50.000 in: Wolters-Noordhof. 1990. Bedrijfskaart van het Mastbos, 1889 Titel: "Bedrijfskaart van het Mastbosch in het rentambt Breda, 1:5000." Datum: 1889 Maker: A. van Schermbeek Orig.: GA Breda, 1965-172 Kopie: Afgedrukt: Vooral van belang voor de namen van perken, dreven en vennen. Opmerking Gerard

  Otten: gaat vooraf aan het aanleggen van paadjes door Van Schermbeek. Hoogtelijnen en cultuurkaart 1960 Titel: " Hoogtelijnen en cultuurkaart RVK Haagsche Beemden 1:10”.000. Datum: Ca 1960 Maker: Nederlandse Heidemij Orig.: Nederlandse Heidemij, nummer onbekend. Kopie: KL (lichtdruk, ingekleurd). Afgedrukt:

  Bodemkaart van Prinsenbeek, 1958

  Titel: Breda en omgeving Haagse Beemden bodemkaart.

  Datum: 1958

  Maker: W. van der Knaap en J. Zandbergen.

  Orig: Alterra, Wageningen

  Kopie: Afgedrukt: Van der Knaap en Zandbergen, 1958.


Related Documents