YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • Aquesta tarifa est impresa amb paper reciclat, lliure de clor i fabricat amb baixes emissions i a partir de boscs sostenibles i controlats. Si aquesta tarifa ja no ts dutilitat, comparteix-la o llena-la al contenidor de paper.

  902 901 532info@lifeinformatica.com

  /lifeinformatica @lifeinformatica /SHOPlifeinformatica

  DIVENDRES 07 DAGOSTVERSI 1.0ANY 2015DE COMPONENTS

  TARIFA GENERAL www.lifeinformatica.com

  Ms d 11.300 personesconen en nosaltres.

  Moltes grcies!

  Mss ds 1111.111.3001.3 00ppersopersonrsoonesonesesconnen ene enn nosn osaltressa ess.s

  MoMolMooltesoltes ges gs grcciecies!cie

  Estigues informat en tot moment a travsde les nostres xarxes socials.

  Novetats, video-reviews, notcies, concursos, events...

  Aquesta tarifa anulla a totes les anteriors. Els preus sn vlids fins a nova publicaci de tarifa. LIVA aplicat correspon al 21%.Finanament subjecte a aprovaci per part de lentitat financera.

  LIFE poblenou C/ Bilbao, 58 | Telf. 93 303 22 24 | bilbao@lifeinformatica.com

  LIFE sant andreu C/ Gran de Sant Andreu, 39 | Telf. 93 346 94 50 | santandreu@lifeinformatica.comLIFE seplveda C/ Seplveda, 173 | Telf. 93 390 02 90 | sepulveda@lifeinformatica.comLIFE casanova C/ Casanova, 17 | Telf. 93 228 97 31 | casanova@lifeinformatica.com

  Aqu ens pots trobar:

  FREE

  HOTSPOT

  MULTIFUNCI A3+7500A

  LAN / WiFi

  Fins a 6 cpm B/N

  Lector de tarjetes

  P.V.PRECOMANAT

  199,90

  Impressi, cpia, escner i fax.

  amb I.V.A.

  163sense iva 134,71 sense

  Intel Core i7 6700KSocket 1151 (Skylake 14nm)

  4GHz (4,2GHz Turbo)

  Intel Core i5 6600KSocket 1151 (Skylake 14nm)

  3,5GHz (3,9GHz Turbo)

  K

  275sense iva 227,27

  395sense iva 325,45

  PROCESSADORSSKYLAKE

  35mm

  115mm

  111mm

  amb I.V.A.

  a 227,27sesesesesesesesesss nse iva275

  MINI ORDINADORCUBI-016EU

  Intel Core 3205U(1,5 GHz)

  Wi ac

  RAM 2GB

  SSD 64GB

  amb I.V.A.

  HOMEPLUG 500 AMB WIFIXWNB5201

  61,50sense i

  P.V.PRECOMANAT

  59,99

  Bot Connexi Segura

  LED Indicador de senyal

  Fins a 500Mbps

  amb I.V.A.

  DISC DUR EXTERN 3,5ELEMENTS

  USB 3.0

  192sense iva 158,68

  5TBCompatible amb

  PC LINUX MAC

  amb I.V.A.

  sense iva 48,75sen58,99

  Compacte

  Ergonmic

  Lleuger

  TECLAT BLUETOOTHKEYS TO GO

  P.V.PRECOMANAT

  79,90

  TARGETA GRFICAGTX 970 WINDFORCE

  4GB

  Targeta grca NVIDIA GTX970 WINDFORCE OC 4 GB DDR5 2xDVI HDMI 3 x DisplayPort PCI Express 3.0 Regal joc METAL GEAR SOLID: THE PHANTOM PAIN

  2xDVI

  HDMI

  3xDisplayPort

  amb I.V.A.

  sense iva 301,65365

  P.V.P.RECOMANAT

  399

  P.V.P.RECOMANAT

  60

  Monitor 2K de 27 MG279Q 144Hz QHD (2560 x 1440) 350cd/m2 4ms HDMI, 2xMHL, MiniDisplay Port, Display Port AMD FreeSync Altaveus 2 x 2WPivotable i rotatori

  MONITOR 2K 144Hz 27MG279Q

  4ms de Resposta

  P.V.P.RECOMANAT

  699

  amb I.V.A.

  622sense iva 514,05sense iva 514,05

  144Hz

  Giratori i Pivotable

  amb I.V.A.

  Placa Base GIGABYTE Z170-HD3 Socket 1151 DDR4 3200OC XFIRE 6 ports SATA3 8xUSB3 6xUSB 2.0 M.2 Suporta ns a 64GB

  PLACA BASEZ170-HD3

  sense iva 101,6 1

  SOCKET 1151

  8xUSB 3.0

  2-Way CROSSFIRE

  Fins a

  GB DDR4

  64

  amb I.V.A.

  34,90sense iva 28,84sense iva 28,8

  BASE REFRIGERADORANOTEPAL ERGOSTAND 2

  P.V.PRECOMANAT

  49,90

  Ventilador 14cm

  4 x USB 2.0

  1 x Mini USB

  1 x Micro USB

  Per porttil dens a 17

 • VHQVHLYD DPELYD VHQVHLYD DPELYD67((/6281'+Y0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXPMDFNPP6XSUDDXUDOV *0LFUzIRQRPQLGLUHFFLRQDO+].+] 6,%(5,$5$:35,600LFUzIRQUHWUjFWLOLOOXPLQDFLySHUVRQDOLW]DEOH:,10$&368 *0LFUzIRQXQLGLUHFFLRQDO+].+] SEMPRON 4 NUCLIS VHQVHLYD DPELYD DUAL CORE (2 NUCLIS) VHQVHLYD DPELYD67((/6281'+Y0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXPMDFNPP&LUFXPDXUDOV 6(03521*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ5: '8$/&25(**+]0%*38LQWHJUDGDQP 6,%(5,$Y0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP-DFNPP%ODQFR1HJUH VHQVHLYD DPELYD ATHLON 4 NUCLIS CORE i3 (2 NUCLIS) - 4 generaci (HASWELL)6,%(5,$Y+HDW2UDQJH0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP86%,OOXPLQDFLy/(' 5$3725+60LFUzIRQ6R86%+].+] $7+/21*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ5: &25(L*+]0%+':QP 6,%(5,$Y35,600LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP-DFNPP1HJUH +6LVWHPDGHVR86%&LUFXPDXUDOV0LFUzIRQDPEFDQFHOODFLyHVRUROO A-SERIES 2 NUCLIS VHQVHLYD DPELYD CORE i5 (4 NUCLIS) - 4 generaci (HASWELL)6,%(5,$(/,7(%ODQFV0LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP86%-DFN:LQ0DF363 +0LFUzIRQ6R'ROE\6HQVHILOV+].+] $*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQQP &25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP 6,%(5,$(/,7(35,600LFUzIRQUHWUjFWLO&RQWUROGHYROXP86%-DFN:LQ0DF36 $.*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQQP &25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP

  VHQVHLYD DPELYD A-SERIES 4 NUCLIS &25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP 0+0LFUzIRQ+].+]&RPSDWLEOH3&36 $.8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ:QP &25(L.*+]ILQVD*+]0%+':QP

  .5$.(13521(210LFUzIRQUHWUjFWLOXQLGLUHFFLRQDO.+]9DULV&RORUV 0+0LFUzIRQSRVLFLRQDO&RPSDWLEOH36&RQWUROGHYROXP $.8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ:QP CORE i7 (4 NUCLIS) - 4 generaci (HASWELL) 7,$0$70LFUzIRQXQLGLUHFFLRQDO2SWLPLW]DWVSHUDMRFV-DFNPP 0+0LFUzIRQSRVLFLRQDO&RPSDWLEOH36&RQWUROGHYROXP9LEUDFLy $.8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX5DGHRQ:QP &25(L*+]ILQVD*+]0%+':QP .5$.(13520LFUzIRQUHWUjFWLOXQLGLUHFFLRQDO.+] FX SERIES 4 NUCLIS VHQVHLYD DPELYD &25(L.*+]ILQVD*+]0%+':QP .5$.(1&+520$0LFUzIRQUHWUjFWLOXQLGLUHFFLRQDO9LUWXDO5HWURLOOXPLQDFLyS VHQVHLYD DPELYD );*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX: CORE i7 (6 NUCLIS) VHQVHLYD DPELYD

  675,;+].+]-DFNPP&DEOHWUHQDWGHP FX SERIES 6 NUCLIS &25(L.*+]ILQVD*+]0%:QP 675,;+].+]6LVWHPD5HDO7DUJHWDGHVR86%&DEOHWUHQDWGH );8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX: &25(L.*+]ILQVD*+]0%:QP

  FX SERIES 8 NUCLIS CORE i5 (4 NUCLIS) - 6 generaci (SKYLAKE) VHQVHLYD DPELYD7$&7,&'$/3+$0LFUzIRQ6R7+;.+]86%MDFNPP );8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX: &25(L.*+]ILQVD*+]0%:QP 7$&7,&'5$*(:,5(/(660LFUzIRQ$OWDYHXVPP.+]86%%DWHULDILQVD );8QORFNHG*+]ILQVD*+]0%0HPzULD&DX: CORE i7 (4 NUCLIS) - 6 generaci (SKYLAKE) VHQVHLYD DPELYD

  &25(L.*+]ILQVD*+]0%:QP

  6218=0LFUzIRQRPQLGLUHFFLRQDO+].+]&RQQH[Ly-DFNPP &(5(60LFUzIRQGHVPRQWDEOH+].+]86%LMDFNPP

  $;3&0$&3636L;%2;86%LMDFNPP9DULVFRORUV )5(4'3&0$&3636L;%2;86%LMDFNPP9LYRWRXFK SOCKET AM3+ ( Black Socket ) DDR3 VHQVHLYD DPELYD SOCKET 1150 VHQVHLYD DPELYD3526XUURXQGSWLFV'ROE\'LJLWDO&RPSDWLEOH3&;%2;L3636 $'636%*%/$16$7$86%): +0699*$'9,6$7$86%*%/$10DW[

  ;$8';6%*%/$16$7$86%):6XSRUWD'2/%

 • */266$5,*$0(51RRE'LULJLWDSULQFLSLDQWVTXHQRDSUHQHQ)DQER\3HUVRQDTXHGHIHQVDDPRUWODVHYDSODWDIRUPDGHMRFRPDUFDSUHGLOHFWD)366RQOHVVLJOHVGH)LUVW3HUVRQ6KRRWHUMRFVGHWLUHQSULPHUDSHUVRQD00253*6RQOHVVLJOHVGH0DVLYH0XOWLSOD\HU2QOLQH5ROH3OD\LQJ*DPHMRFVGHUROHQOtQLDDPEPXOWLMXJDGRUHQPDVVD&KHDWHU&KHWR8VXDULTXHID~VGHWUXFVGLQWUHHOMRF/$*5HWUjVHQODFRPXQLFDFLyHQ[DU[D

  VHQVHLYD DPELYD REFRIGERACI LQUIDA SEGELLADA VHQVHLYD DPELYD %XJ(UURUVFDVXDOVGLQWUHHOMRF([SORLW(UURUVHPEODQWDXQEXJTXHSHUPHWDSURILWDUWHGHPLOORUHVSHUJXDQ\DU'/&'RZQORDG&RQWHQWR&RQWLQJXWSHUGHVFjUUHJD6ROVHUGHSDJDPHQWHQDOJXQVFDVRV',66,3$'250XOWLVRFNHW+

 • ALTAVEUS PORTTILS VHQVHLYD DPELYD SISTEMA 1.0 VHQVHLYD DPELYD V300 - Garantia de 3 anys VHQVHLYD DPELYD BX100 - Garantia de 3 anys'$03
 • VHQVHLYD DPELYD VHQVHLYD DPELYD*+16&2*5$9$'25$,17(51$'9'5:6$7$[[[[[ L+$6*5$9$'25$,17(51$'9'5:6$7$[[[[[ IMPRESSORA A3+ VHQVHLYD DPELYD IMPRESSORA A3 VHQVHLYD DPELYD%+16*5$9$'25$/(&725%/85$
 • IMPRESSORES 3D VHQVHLYD DPELYD ROUTER NEUTRE VHQVHLYD DPELYD ROUTER NEUTRE VHQVHLYD DPELYD3586$L5HVVROXFLyPD[PLFUDVYHORFLWDWPD[PPVjUHDGHWUHEDOO[ -15:,),Q0ESV[/$1 7/:513RUWDEOH:,),Q0ESV[/$1 :,7%2;5HVVROXFLyPD[PLFUDVYHORFLWDWPD[PPVjUHDGHWUHEDOO[[ -:15:,),Q0ESV[/$1DQWHQHV 7/:513RUWDEOH:,),Q0ESV[/$186%

  35:,),Q0ESV[/$1y7DPDQ\GHEXW[DFDy3RUWDEOH 7/:51':,),Q0ESV0,02[/$1$QWHQHVH[WUDEOHV 5HTXHUHL[PXQWDWJHLFDOLEUDWSHUSHUVRQDOTXDOLILFDW 5:,),$&0ESV[*%/$1[86% $5&+(5&L:,),$&0ESV[/$1y[86%y[DQWHQHVLQWHUQHV

  5:,),$&0ESV[*%/$186% 7/:51':,),Q0ESV[*%/$1$QWHQHVH[WUDEOHV 51LJKWKDZN:,),$&0ESV [*%/$1[86%[86%y$QWHQHVy'XD $5&+(5&:,),$&0ESV[*/$1y[:$1y[86%y[DQWHQHV

  ESCNERS 3D VHQVHLYD DPELYD MODEM ROUTER $5&+(5&$'6/:,),$&0ESV[*%/$1y[86% 6(16(HVFjQHUGHPjjUHDGHWUHEDOO[PPVRIWZDUHLQFOzV '$'6/:,),Q0ESV[/$1 $5&+(5&$'6/:,),$&0ESV[*%/$1y[86%y[86%

  '$'6/:,),$&0ESV[*%/$1[:$1[86% ROUTER 3G (UMTS/HDSPA)'$'6/:,),$&0ESV[*%/$1[86% 7/053RUWDEOH**:,),Q0ESV$GPHWIXQFL$3 ROUTER 3G/4G 7/05**:,),Q0ESV[/$1$QWHQHVH[WUDEOHV 0%515RXWHUGHVREUHWDXODy$GPHW+63$+63$*y86%y[/$1 MODEM ROUTER

  VHQVHLYD DPELYD $&(86/7(*+63$+63$*y0LFUR6,0y0LFUR6'y%DWHULDILQVDKRUHV 7/:1$'6/:,),Q0ESV[/$1 /,'(5HVROXFLy[ERWRQV(=GHVFDQHMDGDFzSLDFRUUHXL3') $5&+(5'$'6/:,),$&0ESV[*%/$1y[86%

  $5&+(5'$'6/:,),$&0ESV[*%/$1y[86% MODEM 3G

  ROUTER NEUTRE VHQVHLYD DPELYD 0$+683$'/0ESV8/0ESV86%$FFHSWDWDUJHWHV6,0LPLFUR6 VHQVHLYD DPELYD 57$&8:,),$&0ESV[*%/$1[86%&RPSDWLEOH'':57 MODEM ROUTER 3G (MiFi)

  7/368$GDSWDGRU86%/$1 57$&8:,),$&0ESV[*%/$186%86%&RPSDWLEOHDPEILEUD 0+63$*$FFHSWDWDUJHWHV6,0$XWRQRPLDILQVDKRUHV 7/:368$GDSWDGRU86%E:,),EJILQVD0ESV 57$&8:,),$&0ESVy49/$1y[*%/$1&RPSDWLEOHDPEILEUD 0/7(*$FFHSWDWDUJHWHV6,0$XWRQRPLDILQVDKRUHV5DQXUDPLFUR6'

  ROUTER 3G/4G BALANCEJADOR DE CRREGA*15RXWHUGHVREUHWDXODy$GPHW6,0y:,),10ESVy[/$1 7/57ILQVD[:$1[/$1

  VHQVHLYD DPELYD VHQVHLYD DPELYD'HVNMHW[GSLFDUWXW[RVLSP%1LSP&2/25 3,;0$,3[GSLFDUWXW[RVLQGLSP%1LSPFRORU ROUTER FAX / MODEM VHQVHLYD DPELYD

  3,;0$,3 [GSLFDUWXW[RVLQGLSP%1LSPFRORU:,),'XSOH[& ).:,),DEJQ0ESV[/$183Q3[$QWHQDH[WHUQD 86%.(0)D[0GHP.H[WHUQSHU86%

  VHQVHLYD DPELYD VHQVHLYD DPELYDMONOCROM VHQVHLYD DPELYD MONOCROM VHQVHLYD DPELYD :15375HSHWLGRU:,),10ESV[/$1 7/:$5(5HSHWLGRUGHSDUHW1DPELQGLFDGRUGHVHQ\DO /DVHU-HW3523[SSP&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF +/[SSP&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF/LQX[ (;5HSHWLGRUGHSDUHW:,),10ESV%RWFRQQH[LVHJXUDy$QWHQHV([WHUQHV 7/32(.,7,QMHFWRU6SOLWWHU32(Y'&ILQVDP /DVHU-HW3523:[SSP:,), +/:[SSP:,),EJ&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF/LQX[ :13XQWGDFFV:,),10ESV[/$1 7/:$5(5HSHWLGRUGHSDUHW1DPELQGLFDGRUGHVHQ\DO[/$1 COLOR +//'1[SSP/$1'83/(;&RPSDWLEOH:LQGRZV0DF/LQX[ :1535HSHWLGRUGHSDUHW:,),10ESV(QGROO$GGLFLRQDO 7/:$1'3XQWGDFFV132(LQFOV[/$1$QWHQDG%LGHVPXQWDEOH /DVHU-HW352&3Y[SSP%1SSP&2/25&RPSDWLEOH:LQGRZV0 TNER (;5HSHWLGRU:,),$&0ESV[*%/$1 7/:$5(5HSHWLGRU1$QWHQHV0,02GHVPXQWDEOHV /DVHU-HW352&31:[SSP%1SSP&2/25&RPSDWLEOH:LQGRZV0 71&RPSDWLEOH+/+/:'&3)LQVSJ 379$GDSWDGRU0LUDFDVWLQWHO:,',:,),'LUHFWy:,),1'XDO%DQGy6RUWLGDS 7/:$5(5HSHWLGRUGHSDUHW1DPELQGLFDGRUGHVHQ\DOy3DVV7KURXJK

  71&RPSDWLEOH+//'10)&/':'&3/'1)LQVSJ (;5HSHWLGRU:,),$&0ESVy[$QWHQHVH[WHUQHVy[*%/$1y(QGROO$GGLFLRQDO 5(5HSHWLGRUGH3DUHW'XDO%DQG$& (;5HSHWLGRU:,),$&0ESVy[$QWHQHVH[WHUQHVy[*%/$1 7/:$1'3XQWGDFFV132(LQFOV0,02$QWHQHVG%LGHVPXQWDEOHV (;5HSHWLGRU:,),$&0ESVy[$QWHQHVH[WHUQHVy[*%/$1

  GAMA PROFESSIONAL VHQVHLYD DPELYD1$1267$7,21/2&20ILQVD0ESV[0,02'XDOG%L$7+(526

  81,),$3/RQJ5DQJH3XQWGDFFV1DPE32('HSDUHWVRVWUH 1$1267$7,210ILQVDP:DSWDGRU'XDOG%L32($7+(526 1$12%($0$&ILQVD0ESVyG%Ly32($7+(526 81,),$32XWGRRU3XQWGDFFV1DPE32(3HUH[WHULRUV 81,),$32XWGRRU3XQWGDFFV1DPE32(3HUH[WHULRUV

  DESKJET SERIES (Gama domstica) VHQVHLYD DPELYD PIXMA MG SERIES (Gama domstica) VHQVHLYD DPELYD'HVN-HW[LSPEQLSPFRORU 0*[SSSLSPEQLSPFRORU;DVVtVEODQF ADAPTADORS USB VHQVHLYD DPELYD ADAPTADORS USB VHQVHLYD DPELYD'HVN-HW[LSPEQLSPFRORU:,), 0*[SSSLSPEQLSPFRORU:,), :1$0$GDSWDGRU86%1$12:,),10ESV 7/:11$GDSWDGRU86%1$12:,),1ILQVD0ESV ENVY SERIES 0*[SSSLSPLSPFRORU'3/(;:,), :1$$GDSWDGRU86%:,),10ESV 7/:11$GDSWDGRU86%:,),10ESV;LS$WKHURV (19

 • */266$5,,1)2507,&G%L8QLWDWGHPHVXUDGXQDDQWHQDTXHLUUDGLDODSRWqQFLDUHEXGDGXQGLVSRVLWLXDOTXHKDHVWDWFRQHFWDGD32(6yQOHVVLJOHV3RZHU2YHU(WKHUQHWLVLJQLILFDTXHHOGLVSRVLWLXVDOLPHQWDHOqFWULFDPHQWSHUODLQIUDHVWUXFWXUD/$1

  VHQVHLYD DPELYD VHQVHLYD DPELYD6XSRUWSDUHWDUWLFXODW/&'9(6$%UDoFP0$;.J 637(6XSRUWXQLYHUVDOGHSURMHFWRUSHUDOVRVWUH 6XSRUWSDUHWDUWLFXODW/&'9(6$%UDoFPDFP0$;.J 6XSRUWSDUD/&'SHUDVRVWUH9(6$0D[.J

  VHQVHLYD DPELYD VHQVHLYD DPELYD 6XSRUWSDUHWDUWLFXODW9(6$%UDoFPDFP0$;.J 6XSRUWSHUD/&'SHUDVRVWUH9(6$0D[.J )66:,7&+SRUWV/$1 7/6)'6:,7&+SRUWV/$1 )66:,7&+SRUWV/$1 7/6)'6:,7&+SRUWV/$1 *66:,7&+SRUWV*%/$1 7/6*'6:,7&+SRUWV*%/$1 *66:,7&+SRUWV*%/$1 7/6)'6:,7&+SRUWV/$1 *66:,7&+SRUWV*%/$1&DL[DPHWjOOLFD 7/6*'6:,7&+SRUWV*%/$1 SMART SWITCH 7/6)'6:,7&+SRUWV/$16REUHWDXOD(QUDFNDEOH TAULETES VHQVHLYD DPELYD CINTIQ VHQVHLYD DPELYD*6(6:,7&+3526$)(3/86SRUWV*,*$%,79/$1 7/6*'6:,7&+SRUWV*%/$16REUHWDXOD(QUDFNDEOH ,QWXRV3(1QLYHOOVGHSUHVLy[[PP:,),RSFLRQDO &,17,4+'728&+,36[FGPQLYHOOV+'0,86 -)66:,7&+3526$)(SRUWV/$1(QUDFNDEOH9/$1 7/6*6:,7&+SRUWVHQUDFNDEOH*%/$1 ,QWXRV3(1728&+6QLYHOOVGHSUHVLy7jFWLO[[PP:,),RSFLRQDO &,17,4+'728&++,36[FGP'9,9*$ -)66:,7&+3526$)(SRUWV/$1(QUDFNDEOH9/$1 SWITCH POE ,QWXRV0$1*$QLYHOOVGHSUHVLy7jFWLO,QFORX0$1*$678',2:,),RSFLRQDO &,17,4+'728&++,36[FGP['9,'LVSOD\3RUW9* *66(6PDUW6ZLWFKSRUWV*%/$16LVWHPDFOLFN 7/6)36:,7&+SRUWV/$1DPESRUWV3R( ,QWXRV3(1728&+0QLYHOOVGHSUHVLy7jFWLO[[PP:,),RSFLRQDO ACCESSORIS CINTIQ*6*(6:,7&+352)6$)(SRUWV*%/$19/$1 7/6*36:,7&+SRUWV*%/$1DPESRUWV3R( ,QWXRV3523(1728&+6QLYHOOVGHSUHVLy7jFWLO[[PP7RXFK5LQJ: &67

 • */266$5,,1)2507,& LECTORS DE TARGETES VHQVHLYD DPELYD)8//+')+'(VODPj[LPDUHVROXFLyHQXQ79['9,'1RPqVGLJLWDO'9,$1RPqVDQDOzJLF'9,,'LJLWDOLDQDOzJLF'LVSOD\3257'3(VXQHVWjQGDUGGHYLVXDOLW]DFLyGLJLWDO/OLXUHGHOOLFqQFLHVLFjQRQVGHVWLQDWD3& %0&586%,17(51HQ +'0,(VXQFRQQHFWRUGjXGLRLYtGHRGLJLWDOVHQVHFRPSULPLU6HUtDHOVXEVWLWXWGHO(852&211(&7253DQWDOOD/(''LVSRVLWLXFRPSRVWSHUXQSDQHOOGH/('65*%9HUPHOO9HUG%ODXHOVFXDOVIRUPHQStFVHOV ADAPTADORS BLUETOOTH VHQVHLYD DPELYD3DQWDOOD,360LOORUDHOVDQJOHVGHYLVLRQDW&RORUPpVILGHOLWDVVDGHUHIUHVFPDMRUTXHHOV/&'3DQWDOOD9$)DEULFDGDDPEFULVWDOOOtTXLGSRVLFLRQDWHQYHUWLFDOTXHSHUPHWHVWDOYLDUWUDQVLVWRUV %7'0,1,%OXHWRRWK)LQVDP86% 8OWUD+'5HVROXFLy[4+'5HVROXFLy[.5HVROXFLy,*=2/&'1RYDWHFQRORJLDSHUDSDQWDOOHVTXHPLOORUDHOPRYLPHQWGHOVHOHFWURQVLREWHQLPPHQRUFRQVXPHQHUJqWLF ADAPTADORS PCI EXPRESS VHQVHLYD DPELYD ADAPTADORS IDE A SATA VHQVHLYD DPELYD

  763'8SRUWV86% 6$7$,'(&RQYHUVRUELGLUHFFLRQDO,'(6$7$+RW6ZDS3OXJ3ODX

  LED VHQVHLYD DPELYD LED VHQVHLYD DPELYD*/+0)+'0FGPPV9*$'9,+'0,0XOWLPqGLD9(6$ 96'([0FGPPV9*$9(6$ PILES VHQVHLYD DPELYD*/+0)+'0FGPPV9*$'9,+'0,0XOWLPqGLD9(6$ 96'()+'0FGPPV9*$9(6$ ADAPTADORS SSD/HDD 2,5" VHQVHLYD DPELYD &53LODGHERWySHUDSODFDEDVH 9:+9$)+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,9(6$%ODQF 96+5)+'0FGPPV9*$'9,+'0,9(6$ 76&DGG\$GDSWDGRUDXQLWDWzSWLFD6/,0PPLQWHUQDFRORU%/$1& 1+$$$%)13DFNSLOHVUHFDUUHJDEOHVP$K$$$ 5/+0)+'0FGPPV*7*9*$'9,[+'0,0XOWLPqGLD9(6$ 9;+$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,0XOWLPqGLD 76%&DL[DH[WHUQD6/,0GXQLWDWzSWLFDDPEDGDSWDGRUDGLVFV66'+'' 1+$$%)13DFNSLOHVUHFDUUHJDEOHVP$K$$ 9:+9$)+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,9(6$%ODQF 9;+:$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,[0+/0XOWLPqGLD %OD ADAPTADORS PCI EXPRESS VHQVHLYD DPELYD %&*+/'(&DUUHJDGRUSLOHVUHFDUUHJDEOHVP$K$$&RPSDWLEOH$$$$$ */+)+'0FGPPV9*$'9,+'0,9(6$ 96+9,36)+'0FGPPV9*$+'0,'9,9(6$ (&3SRUWV86%LQWHUQVSLQV *:+09$)+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,0XOWLPqGLD 0;+$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,0XOWLPqGLD ;/=+]')+'0FGPPV*7*9*$'9,+'0,9(6$ 3$4,36)+'0FGP'9,+'0,'33L3V5*% ADAPTADORS VHQVHLYD DPELYD5/+0)+'0FGPPV*7*9*$'9,[+'0,0XOWLPqGLD 9*4(+])+'0FGPPV'3'9,[+'0,0XOWLPqGLD LECTORS DE TARGETES VHQVHLYD DPELYD $'$37$'25+''D,17(51 ;/7+])+'0FGPPV*7*'9,[+'0,'357686% 0;+$+,36)+'0FGPPV9*$+'0,0XOWLPqGLD &5(86%DPXOWLWDUJHWD $5$'$37$'25D(;7(51 ;/=+]')+'0FGPPV*7*9*$'9,[+'0,'3576 3$4$+,36$GREH5*%[0FGPPV'9,+'0,'3 &5%DGLD

  /HFWRUGH7DUMHWHV/HFWRU+''66'

  6$7$ ;/*+]')+'*6

 • Mini ITX Accessoris

  Fonts d alimentaci

  Micro ATX

  ATX / e-ATX180x370x418mm

  ORION

  30sense IVA 24,79

  500w

  189x412x407mmMC2

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 330mm

  30sense IVA 24,79

  177x420x410mmOMNIA

  30sense IVA 24,79

  39sense IVA 32,23

  COMRADE185x428.55x470.5mm

  39sense IVA 32,23

  219x429x480mmK280

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 315mm

  65sense IVA 53,71

  SHINOBI250x460x490mm

  59sense IVA 48,76

  Z11 PLUS260x498x 525mm

  68sense IVA 56,20

  190x449x497mmSILENCIO 452

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 386mm*

  * Sense disc dur collocat. Amb disc dur el tamany es de 282mm

  51sense IVA 42,15

  195x450x 495.5mmSOURCE 220 MESH

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 330mm

  sense IVA 39,66

  48

  190x424x490mmELITE 430 USB 3.0

  80sense IVA 66,12

  229x484.5x523.5mmSTORM ENFORCER

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 390 mm

  84 sense IVA 69,42

  485x210x449mmCARBIDE 300R

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 450 mm

  86sense IVA 71,07

  505x210x440mmGRAPHITE 230T

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 360 mm

  72sense IVA 59,50

  ILLUMINACI LEDVARIABLE AMB UN CLIC

  SHADOW190x440x506mm

  72sense IVA 59,50

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 420 mm

  SPEC-02 493x215x426mm

  122sense IVA 100,83

  220x510x475.3mmH440

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 406mm

  232x451x521mmR5

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 310mm

  99sense IVA 81,82sense IVA 81,82IVA 81 82

  500x483x177mm4U-500

  93sense IVA 76,86

  230x507x502mmCM690 III

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 364mm

  134sense IVA 110,74

  210x494x497mmOBSIDIAN 450D

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 430mm

  sense IVA 123,96

  150

  250x578.5x605.6 mmSTRYKER

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 322mm

  340sense IVA 280,99

  344x704x664mmCOSMOS II

  DISSENY OPTIMITZATPER EL FLUX DAIRE

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 385mm

  sense IVA 115,70

  140

  635x280x650mmTROOPER

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 322mm

  47sense IVA 38,84

  240x207,4x398,5mm240x207,4x398,5ELITE 130

  47sense IVA 38,84

  VERSA 500100x300x417mm

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 240mm

  500w

  PRODIGY250x404x359mm

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 320mm

  COMPATIBLE AMBFONTS ATX

  80sense IVA 66,12

  PHENOM 250x330x374mm

  70sense IVA 57,85

  METIS190x254x277mm

  49,95sense IVA 41,28

  1ALUMINI

  USB 3.0

  SG06BB220x177x286mm

  65sense IVA 53,72

  USB 3.0

  33sense IVA 27,28

  175x360x352mmNAIN

  500w505

  31sense IVA 25,62

  180x352x440mmELITE 342

  45sense IVA 37,19

  UK2008

  400w

  99x399x300mm

  SILENCIO 352

  57sense IVA 47,11

  200x378x453mmPRODIGY M

  250x404x359mm

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 320mm

  COMPATIBLE AMBFONTS ATX

  80sense IVA 66,12

  100sense IVA 82,64

  210x450x440mmOBSIDIAN 350D

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 380mm

  14cm

  100sense IVA 82,64

  260x397x 320mm60 39 3 0CARBIDE AIR

  240

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 290mm

  95sense IVA 78,51

  AEGIS205x470x480mm

  INCLOU DISPLAY

  Regulador de ventilaci frontal

  35

  14,50

  Suport mbil per a PC

  Ajustable de 7,5 ns a 25cm

  Cooler Master - Negre

  Ventiladors

  8 cm 5,99

  12 cm 7,99

  12 cm 12,99

  Cooler Master - Negre

  12 cm 8,99BitFenix - LED Varis colors

  14 cm 11,99BitFenix - LED varis colorsCooler Master - Regulable PWM

  20 cm 14,99Cooler Master - LED varis colors

  Tacens - Silencis 9 cm 9,9912 cm 10,99

  7 cm 6,99

  Tacens - Silencis

  4 cm 8,99Scythe - Negre

  6 cm 5,99Titan - NegreTitan - Negre

  Revoltec - Varis colors (2u)

  Ctodes

  30 cm 10,99

  BitFenix - Varis colors (15 leds)

  Tira de LEDS

  30 cm 19,99

  FSP250-50GUN Flex-ATX 49,95 250W

  TACENS Anima AP500 19,30 500W

  MARS GAMING MP500 PFC Actiu 29,90

  TACENS Anima APT500 TFX 24,90 TACENS Anima MicroATX SFX

  COOLER MASTER G500 59,99

  26,01

  B-MOVE L60 26,62 600WMARS GAMING MP600 PFC Actiu 35 COOLER MASTER E-600 41,90 TACENS RADIX VII 80 Plus Silver PFC Actiu 49,95 CORSAIR CX600 Modular 80 Plus Bronze 84

  MARS GAMING MP700 PFC Actiu 45 700W

  COOLER MASTER G700 80 Plus Bronze 71,95 TACENS RADIX VII 80 Plus Silver 57,95

  750WCORSAIR CX750 Modular 80 Plus Bronze 101,90 CORSAIR CS750 Modular 80 Plus Gold 125

  COOLER MASTER G750M Modular 80 Plus Bronze 75,95

  TACENS VALEO V800 Modular 80 Plus Silver 81,95 800W

  COOLER MASTER SILENT Pro Hybrid 80 Plus Gold 159,95 850W

  COOLER MASTER G650M Modular 80 Plus Bronze 67,95 650W

  BE QUIET L8-CM-530W Modular 80 Plus Bronze 82,90 530W

  BE QUIET L8-CM-630W Modular 80 Plus Bronze 91,99 630W

  BE QUIET L8-CM-730W Modular 80 Plus Bronze 107 730W

  CORSAIR AX860 Modular 80 Plus Platinum 213860W

  1KW LEPA G1000M Modular 80 Plus Gold 112

  NEOS185x439x470mm

  45sense IVA 37,19

  FILTRE ANTI-POLS

  CP250180x416.6x429.5mm

  45sense IVA 37,19

  500w

  40sense IVA 33,05

  209x445x479mmK380

  AMB FINESTRA

  40sense IVA 33,05

  190x426x491.5mm N300

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 320mm

  43sense IVA 35,54

  192x465x450mmR1

  ACCEPTA GRFIQUESFINS A 360mm

  79sense IVA 61,94

  AEGIS CORE205x470x480mm

  CAIXESAMPLADA x ALTURA x PROFUNDITAT

  CAIXES FONTS DALIMENTACIPGINA

  08PGINA

  09


Related Documents