YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

Tai xung tp inh kem gc

Tai xung tp inh kem gcMN CHIN LC PHT TRIN KT-XHCu 1: Tng trng kinh t l g? Quan nim v lng v cht lng ca tng trng kinh t?Tr li:

1./ Tng trng l g:-Tng trng kinh t l vn ct li nht ca l lun kinh t. Khi ni tng trng kinh t , thng ngi ta ni n s gia tng v GDP-GNT, sn lng, sn phm ch yu

* Khi nim: Tng trng kinh t l s tng ln thun tu v kinh t, khng tnh n cc gi tr XH ca cc thnh tu KT .

- Khi qut ni hm ca khi nim: Tng trng KT- xt n thun gc KT:Ni cch khc, tng trng KT c xem xt, gii hn trong phm vi tc , qui m, trnh v cht lng gc KT, cha phn nh v xem xt n kha cnh tin b XH.

2./ Quan nim v lng v cht ca tng trng kinh t:Hin nay tng trng KT c hai mt: lng v cht lng tng trng. Khi nghin cu qu trnh tng trng cn phi xem xt mt cch y trn c hai mt ny.

+ Mt lng ca tng trng KT c th hin qui m trnh , tc tng trng.

+ Mt cht lng TTKT l tnh n nh ca trng thi bn trong vn c ca qu trnh TTKT, c qui nh bi cc yu t cu thnh v phng thc lin kt gia cc yu t cu thnh nn TTKT trong mt iu kin KT-XH v giai on nht nh.

Vi quan nim trn, cht lng TTKT c th hin cc kha cnh:

- Tnh n nh

- c im ca cc yu t cu thnh v phng thc lin kt gia cc yu t cu thnh;

-Xt trong mt iu kin KT-XH v giai on pht trin c th./.

Cu 2: Cc yu t tc ng n TTKT?Tr li:C th biu din s tc ng ca cc yu t n hin tng TTKT bng cng thc tng qut sau:

Y = f (V , L, CN)

Trong :Y : l tng GDP.

V: l l yu t vn

L: l yu t lao ng

CN: l yu t cng ngh.

1- V vn u t: (V): Gm ti chnh, my mc, thit b nh xng, c s h tng

- Vn l vn quyt nh bao trm. i vi Vit Nam y mnh tng trng cn tch cc thu ht vn u t trn c hai knh: ngun u t trong nc, v ngun u t nc ngoi ( trc tip: FDI v gin tip FPI). Mt khc cn c mt li sut tn dng ph hp khuyt khch cc doanh nghip vay vn u t.

Trong iu kin thiu vn nh nc ta vn khng ch to vn m yu cu u t ng v hiu qu u t lun c ngha quyt nh.

2- Yu t lao ng (L): Gm s lng, trnh , k nng

Lao ng phi phn nh qui m nn sn xut song cng l yu t tc ng trc tip n cc gi tr x hi (vic lm, i sng, ANTT). Mun c lao ng gii phi u t pht trin ngun nhn lc mt cch ton din bao gm cc vn :

-Cai to ni ging, quan tm u t n sc kho sinh sn, c bit l a bn nng thn. Thc hin sinh sn c trch nhim, v s pht trin, hng thnh ca dn tc.

-Pht trin ngun nhn lc cht lng cao. Phi i mi cn bn cht lng gio dc v o to. Tn vinh, bo v v u i ngi ti.

u t cho o to ngun nhn lc l u t di hn cho sn xut, cn c mt chu k tng i di, nhng khi pht huyo s mang li hiu qu kinh t tng gp bi.

3- Yu t cng ngh (CN): -Cn ch trng cho u t pht trin cng ngh, trong vic nghi6n cu to ra cng ngh trong nc c vai tr cc k quan trng.

-Ngay t by gi chng ta cn phi ngh n vic nhanh chng chuyn t thc y tng trng nh u t sang giai on thc y tng trng nh pht trin cng ngh.

-S chuyn bin ny c tnh qui lut v l mt qu trnh di. Nhng trong iu kin ton cu ho chng ta c th tn dng c hi rt ngn qu trnh chuyn trn.

Ngoi cc yu t c bn trn, TTKT cn chu sc tc ng ca nhiu yu t khc , chng hn:

* Ti nguyn thin nhin: Gm: t ai, nc, khong sn, kh hu

Ti nguyn di do to ra li th rt ln cho TTKT. Song d quc gia giu hay ngho ti nguyn th vn khai thc, s dng c hiu qu v tit kim ti nguyn lun l yu t cn thit pht trin bn vng.

*Thng tin (thng tin tng hp): Thng tin ngy cng tr thnh lc lng vt cht to ln. Trong nn kinh t th trng ai nm c thng tin ngi s c nhiu li th v c hi chin thng. Kinh t tri thc v Internet ang l vn ln c loi ngi quan tm trong k nguyn mi. N to ra li th, c hi chin thng trong qu trnh hp tc v cnh tranh gay gt.

* Mi trng u t: c tc ng rt ln ti thu ht u t v TTKT. Mi trng u t thng c xem xt bi ba nho1mtie6u ch c bn sau y:

-Nhm cc tiu ch v chi ph: Chi ph gia nhp thi trng, chi ph v thi gian v thc hin cc qui nh ca NN; cc chi ph khng chnh thc khc.

- Nhm cc tiu ch v li th v tim nng v CSHT: Li th t nhin (v tr a l, mt bng t 1i, nhin liu) Li th nhn to ( cht lng, ngun nhn lc. Tim lc, khoa hc cng ngh). iu kin CSHT( CSHT kinh t v CSHT x hi). c bit l giao thng, in nc, thng tin lin lc.

- Nhm tiu ch mi trng php l v chnh quyn: Chnh sch u i: thc hin cc chnh sch ca TW, tnh minh bch ca cc qui nh, thi v trch nhim ca chnh quyn, tnh nng ng v tin phongca lnh o a phng ; ci cch HC.

* Tm l tng trng: Tng trng l vn ca ton x hi, tng trng phi l nim khao kht , l ch gay ua ca ton XH. Nhim v ca cc nh hoch nh chnh sch pht trin ni chung v ca cc nh chin lc ni ring l phi huy ng c mi ngun lc cho s tng trng.

TTKT trc ht l mt vn kinh t, song n mang tnh chnh tr-XH su sc. TTKT l hy vng mong nun thng trc ca mi quc gia. Song tng trng nh th no l vn c tnh chin lc ca mi nc, lm th no tng trng nhanh v bn vng.

Cu 3: Cc tiu ch phn nh cht lng TTKT:Tr li:Theo quan im ca WB. Chng trnh pht trin ca Lin hip quc v mt s kinh t ni ting c gii Nobel gn y nh G. Becker, R. Lucas .. th cht lng tng trng c biu hin cc tiu ch c bn sau:

Th nht: Tc TTKT n nh trong di hn v trnh c nhng bin ng t bn ngoi;

Th hai: TTKT theo chiu su c th hin s ng gp ca yu t nng sut cao v khng ngng gia tng;

Th ba: tng trng phi m bo nng cao hiu qua3kinh t v nng cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t;

Th t: Tng trng i km vi pht trin mi trng bn vng;

Th nm: Tng trng h tr cho th ch dn ch lun i mi, n lc n thc y tng trng t l cao hn;

Th su: Tng trng phi t c mc tiu ci thin phc li XH v gim c i ngho.

Cu 4: Th no l pht trin kinh t, kinh t pht trin?Tr li:1- Pht trin kinh t:* Khi nim : Pht trin kinh t c hiu l qu trnh t n mt nn kinh t gn lin vi s tin b XH v l c s to nn cc thnh tu ca s tin b XH, c phn nh bng cc ch tiu pht trin kinh t quc dn.

- Khi qut ni hm ca khi nim: pht trin KT- TTKT, cht lng sng ca cng ng v cc gi tr XH khc.

Nh vy, thc cht ca pht trin KT l TTKT gn vi vic nng cao cht lng sng ca cng ng v cc gi tr XH khc.

Pht trin KT l mt vn phc tp, a dng. N c th hin trn hai mt c bn sau:

Th nht: S tng trng v KT

Th hai: Nng cao i sng chnh tr, tin b XH v bn sc VH dn tc.

Ngay nay, quan im v pht trin ngoi hai kha cnh trn, n cn phi gn vi cc yu cu:

1/ Ho bnh, c lp v n nh chnh tr;

2/ Pht trin bn vng: Hi ngh thng nh tri t v mi trng v pht trin t chc Rio de Jannero (Bracil) nm 1992 v Hi ngh thng nh v pht trin bn vng t chc Johannesburg * Cng ho Nam Phi) nm 2002 xc nh ba tr ct ca pht trin bn vng, l:

-Tng trng kinh;

- Pht trin XH thc hin tin b, cng bng XH, xo i gim ngho v gii quyt vic lm;

-Bo v mi trng, khc phc, x l, phc hi v ci thin cht lng mi trng, khai thc hp l v s dng tit kim ti nguyn thin nhin.

3/ Pht trin pht trin: Pht trin phi to ra c cc tin cho giai on sau, m bo an ninh kinh t m trng tm l vn tht nghip v chnh lch giu ngho.

2- Pht trn kinh t:Khi nghin cu v nn kinh t, ngi ta khng ch nh gi nn kinh t to ra ci g?, lm ra bao nhiu? m cn ch n to ra bng cch no?.

* Khi nim: Kinh t pht trin l nn kinh t c cht lng t trong ni b t chc v trang b k thut, qun l sn xut kinh doanh.

Khi qut ni hn ca khi nim: Kinh t pht- pht trin KT- Trnh lng TC- trang thit b KT v QL SX kinh doanh.

Cu 5: Cc yu t m bo s pht trin kinh t?Tr li:Gm 2 nhm yu t c bn sau:

1- iu kin t nhin:1.1- c im dn c:c xem xt trn cc mt:

- S lng (dn s): c xemxe1t trong mi quan h vi din tch quc gia, qu ti nguyn quc gia, qui m ti u v nhn lc, do cc chng trnh sn xut (bao gm nhn lc cho SX v ngi tiu dng), tc tng dn s so vi tc TTTKT.

- S phn b dn c: Dn c c phn b tp trung hay phn tn, ng u hay dn t u nh hng rt ln n vic phn b lc lng sn xut qua nh hng n pht trin kinh t.

1.2- Ngun ti nguyn:

c im ti nguyn ca quc gia c th hin trn cc mt: c cu ti nguy; cht lng ti nguyn, gm gi tr s dng ca ti nguyn, hm lng v iu kin khai thc; s phn b ti nguyn.

Khi khai thc ti nguyn thin nhin cn lu phn thnh 3 loi:

+Ti nguyn khng c kh nng ti sinh: l nhng ti nguyn c quy m khng tng. Hoc nhng ti nguyn khi s dng th ht dn v cn kit.

+Ti nguyn c kh nng ti sinh thng qua hot ng ca con ngi: Ti nguyn rng v ng thc vt trn cn di nc.

+Ti nguyn c kh nng ti sinh v tn trong thin nhin: l nng lng mt tri; nng lng nc thy triu; nng lng gi; thy nng sng ngi, ngun nc, kh hu, khng kh.

1.3. Kh hu, mi trng t nhin:

1.4.V tr a l quc gia:

Tc ng n pht trin kinh t trn cc mt: Kh nng giao lu, hi nhp vi khu vc v quc t; iu kin an ton t nhin cho kinh t v con ngi; mc an ninh quc gia.

2/ Cc nhn t kinh t - x hi:2.1.c trng vn ha dn tc:

-Va l i tng, va l iu kin cho s pht trin kinh t.

-c trng ca vn ha dn tc nh hng n s pht trin kinh t thng qua: dn tr th hin trnh ph thng ca cng dn, trnh ca i ng tr thc trong x hi; tp qun sn xut v tiu dng; cc xu th v s hu, php l quan h cng ng quc gia v quc t.; tn ngn tn gio.

2.2.c im lch s quc gia, dn tc:

-Lch s quc gia dn tc c lin quan n s pht trin kinh t thng qua cc yu t:

+Tnh phc tp ca h thng mc tiu pht trin do phi tri qua nhiu giai on cch mng.

+Tnh phc tp ca bin php pht trin: ty thuc vic thc hin cc nhim v chin lc ca mi thi k, m c bin php pht trin khc nhau.

-nh hng n cc mt ca s pht trin:

+S la chn, theo ui cc mc tiu x hi nhn vn;

+S la chn ch kinh t, m ni dung c bn ca n l ch s hu v t liu sn xut;

+Kh nng hi nhp vi khu vc v quc t;

+S linh hot, uyn chuyn ca cng ng trong qu trnh pht trin

2.3.Mi trng chnh tr trong nc v quc t:

-S ha thun trong ni b quc gia (nhn ha): Bao gm quan h giai cp, quan h chng tc, sc tc, quan h tn gio, quan h a phng.

+S ha thun vi quc t v khu vc;

Hai yu t trn to ra: s n nh chnh tr ni b, to ra s hiu bit, tin cy ln nhau gia cc quc gia v quc t

2.4.Kh nng p ng v vn u t (c quy m v thi gian)

2.5.C s vt cht- k thut c t trc: thng qua cc yu t:

-Kt cu h tng cho pht trin kinh t

-Cc c s kinh t

S tc ng ca c s vt cht- k thut tc ng n s pht trin trn c hai mt thun- nghch.

2.6.S qun l ng n ca nh nc: y l nhn t c vai tr bao trm.

Cu 6:Quan h gia tng trng kinh t v pht trin x hi? ngha ca vic nhn thc r mi quan h ny trong cng tc qun l nh nc.1.Quan h gia tng trng kinh t v pht trin x hi: tng trng v pht trin kinh t - x hi nh l iu kin cn v trong qu trnh pht trin nn kinh t. Mi quan h gia tng trng v pht trin kinh t - x hi c hiu trn hai mt:

1.1.Quan h gia tng trng kinh t v x hi, chnh tr, an ninh quc phng:

Vi xu hng ton cu ha, khu vc ha, hn bao gi ht cc quc gia lun phi xem xt vn kinh t gn lin vi cc vn v x hi, n nh chnh tr v m bo an ninh quc phng, c th l:

-Tng cng kinh t l iu kin cn thc hin tin x hi.

Mi ch l iu kin cn thi, v ngoi yu cu m no t c hnh phc cn c s cng bng, vn minh, tin b XH v cc gi tr tinh thn khc, cn i hi s n lc nhiu mt khc t pha nh nc.

Trn thc t nhiu nc c tng trng kinh t khng thp, nhng cc ch s v pht trin x hi khng cao hn hoc bng cc nc c GDP thp hn. Cc nc XHCN trong thi k thnh vng l mt v d v vn ny. Bn cnh , gia tng trng kinh t vi cc vn x hi trong nhng giai on pht trin khc nhau ca mt quc gia cng khng hn lun l t l thun.

C tng trng kinh t, ca ci vt cht di do mi c iu kin nng cao cht lng cuc sng, gii phng con ngi v thc hin s bnh ng XH.

-Mt khc tin b XH l mt trong nhng yu t quan trng thc y tng trng kinh t , v mi nn kinh t u c mi trng t nhin v mi trng XH tng trng. Mi trng XH va l mc tiu va l ng lc cho s tng trng.

-Ngoi ra, tng trng kinh t l yu t quan trng cho vic n nh chnh tr v c iu kin cng c an ninh quc phng. V n lt mnh, chnh tr n nh, an ninh quc phng c gi vng l nn tng vng chc cho tng trng kinh t

1.2.Quan h gia tng trng kinh t vi cc bin php to ra s tng trng.

-Mt mt, tng trng kinh t l kt qu ca cc tin b v: v t chc sn xut, qun l v khoa hc cng ngh.

-Mt khc, s tng trng kinh t l iu kin thc y vic t chc li SX, hon thin qun l v u t i mi cng ngh

Hai mi quan h c bn trn lun phi c xem xt c hai chiu thun nghch. y l mi quan h nhn qu, song vn t ra y l gii bi ton con g v qu trng. i hi trong tng iu kin c th phi tm c p n no c hiu qu cao nht.

2. ngha ca vic nhn thc r mi quan h gia tng trng kinh t v pht trin XH trong cng tc qun l nh nc.Nhn thc v tng trng v pht trin kinh t c ngha rt quan trng khng ch i vi qun l NN v cn i vi doanh nghip. Nhn thc c cc phm tr trn cho chng ta mt cch nhn ton din, l cch nhn theo quan im duy vt bin chng; xem xt s vt, hin tng v ci cht v lng cng nh cc mi quan h gia chng c th:

1.Khi xc nh v thc hin mc tiu tng trng kinh t phi c chin lc v sch lt, ph hp vi iu kin hon cnh kinh t- Xh c th.

2.Khi theo ui mc tiu kinh t phi ng thi m bo mc tiu c lin quan (tc ng n cc mc tiu )

3.Phi c ci nhn ton din v trong chng mc no phi bit huy sinh ci cc b, nht thi.

Cu 7:Cc ch tiu pht trin kinh t quc dn. o v nh gi s pht trin kinh t quc dn, qua lm c s cho vic hoch nh cc chnh sch pht trin ca quc gia, ngi ta thng dng h thng cc ch tiu sau y:

1.Nhm ch tiu phn nh s tng trng kinh t1.1.Tng sn phm quc ni-GDP (Gross Domeslic Product)

GDP c tnh theo 3 phng php: phng php sn xut, phng php phn phi v phng php s dng cui cng. Theo phng php sn xut:

Tng sn phm quc ni l tng gi tr tng thm ca tt c cc n v thng tr v thu nhp khu hng ha dch v trong thi k nht nh thng l 1 nm.

1.2.Tng thu nhp quc gia- GNI (Gross Natinnal Income)

Tng thu nhp quc gia nh gi kt qu sn xut thuc mt quc gia, khng phn bit sn xut c thc hin trong nc hay ngoi nc.

Gia GDP v GNI c mi quan h sau:

GNI = GDP Cng: thu nhp nhn t t bn ngoi

Tr: thu nhp nhn t tr nc ngoi

Ch tiu ny ni ln gi tr mi sng to, l phn m ngi sn xut c quyn th hng.

Ch tiu GNI/ngi th hin sc sn xut ca XH, th hin lng ca ci vt cht m con ngi trong XH c th s dng c. Trong GDP cn c chi ph ti sn xut, do vy XH khng c php s dng ton b GDP. Ni cch khc GDP ln cha hn l nc giu m ch khi no c GNI ln th quc gia mi c gi l giu c

1.3.Thu nhp quc gia- NI (National Income)

NI = GNI- KHTSC

1.4.Sn lng mt s SP ch yu ca nn kinh t: c th tnh chung c nc hoc u ngi.

-Ty tng giai on v v tr ca tng loi SP m SP c chn lm biu trng cho tim lc nn kinh t. Tuy nhin, mt s sn phm lun v tr hng u trong nh gi tim lc ca nn kinh t nh: vng, bc, qu, than , xi mng, gang, thp, kim loi mu, in nng, du m, ha cht c bn, lng thc, thc phm

-Mt s sn phm t sn, t tiu song lun th hin c tim lc ca nn kinh t nh: pht dn in, xi mng, vt liu xy dng

1.5.Tc tng trng:

c tnh hng nm hoc bnh qun nm ca mt thi k no (5-10 nm) ca cc ch tiu GDP, GNItheo tng s v theo u ngi.

2.Nhm ch tiu phn nh s pht trin XH2.1.Tui th bnh qun: ni ln s tt p ca XH trn cc mt sau: iu kin sng ca b m, iu kin lm vic, thu nhp lao ng, an ton tnh mng

2.2.S calo cung cp theo u ngi: phn nh tng hp trnh gii quyt vn lng thc ca quc gia. Dinh dng, hc lao ng tnh ton nhu cu calo ti thiu cn cho mt lao ng l 2.100 Kcalo/ngy/ngi.

Hn ch ca ch tiu ny l: phn nh khng hon ton chnh xc v nhu cu dinh dng, kh khn trong tnh ton v khng th co bng cho mi dn tc.

2.3.T l ngi m ch (hoc t l ngi bit ch).

2.4.Mc m bo y t: c tnh bng s thy thuc hoc ging bnh/10 ngn, 100 ngn dn.

2.5.S chnh lch giu ngho ca cng ng dn c: tiu ch giu ngho ty thuc vo iu kin kinh t -Xh ca tng quc gia v giai on pht trin. Thc t cho thy nc cng giu th mc chnh lch gia giu v ngho cng ln

2.6.T l tht nghip; theo tnh ton ca cc chuyn gia t l tht nghip trn 5% l khng th chp nhn c.

3.Nhm ch tiu phn nh trnh t chc sn xut XH v trnh khoa hc cng ngh ca nn kinh t3.1.Cc ch tiu phn nh trnh t chc sn xut:

a/C cu kinh t:

-Phn nh s bin ng cc t l tng quan ca cc ngnh, thnh phn kinh t v vng lnh th trong tng GDP ca nn kinh t.

+C cu theo ngnh kinh t: % GDP ngnh/tng GDP.

+C cu theo thnh phn kinh t: % thnh phn kinh t/tng GDP

Cc thnh phn kinh t tn ti nc ta hin nay gm: kinh t NN, kinh t tp th, kinh t c th -tiu ch, kinh t t bn t nhn, kinh t t bn nh nc, kinh t c vn FDI. nh hng chuyn dch c cu cc thnh phn kinh t theo hng: huy ng tt cc ngun lc cho pht trin kinh t trn nguyn tc bnh ng- hp tc- cnh tranh lnh mnh.

+C cu theo vng lnh th: % vng lnh th/ tng GDP.

-C cu phn theo khu vc th ch kinh t gm 6 khu vc th ch:

+Khu vc th ch nh nc: hot ng qun l nh nc, an ninh quc phng, bo m XH, nghin cu pht trin, y t, gio dc o to, vn ha, th dc- th thao, c quan ng, on th.

+Khu vc th ch ti chnh gm cc n v c chc nng kinh doanh tin t, kho bc, ngn hng, bo him, s s

+Khu vc th ch phi ti chnh: doanh nghip, c s sn xut thuc cc ngnh cng nghin, xy dng, nng lm ng nghip, dch vhot ng theo nguyn tc t trang tri.

+Khu vc th ch khng v li: hip hi, t chc t thin, tn ngngngun vn hot ng do quyn gp, ng gp ca cc thnh vin, ti tr ca nh nc, t chc nc ngoi

+Khu vc th ch h gia nh.

+Khu vc th ch nc ngoi: cc n v khng thng tr ti vit Nam.

-Ngoi ra cn mt s cch xc nh c cu kinh t khc theo yu cu ca cc lnh vc qun l v m.

b/Phn b lc lng sn xut theo lnh th.

c/Trnh XH ha v t chc sn xut: th hin s phn cng v hp tc, lin doanh, lin kt, s tp trung ha sn xut.

d/Trnh qun l vi m (qun tr doanh nghip) v v m (qun l nh nc) i vi nn kinh t.

3.2.Cc ch tiu phn nh trnh khoa hc cng ngh ca nn kinh t:

a/Gi tr ti sn c nh: c bit l gi tr my mc thit b tnh bnh qun/lao ng.

b/Mc cung cp nng lng in trn 1 n v my mc hoc u lao ng

c/T l lao ng c trang b c gii, t ng ha, vi tnh ha.

d/S Robol trong nn kinh t quc dn.

Cu 8:Khi nim chin lc pht trin kinh t- XH ? S cn thit v vai tr ca chin lc pht trin kinh t - XH ?1/ Khi nim chin lc pht trin kinh t- XH1.1.Chin lc pht trin ni chung:

Chin lc pht trin l nhng mu tnh, quyt sch i vi nhng vn trng i c tnh cht ton cc v lu di.

Chin lc pht trin ni chung, c hiu l s tin nh v trng thi tng lai ca mt s vt, hin tng, cc trang thi chuyn tip, ng lc v c ch chuyn ha a s vt, hin tng t trng thi ban u t n trng thi tng lai.

1.2.Khi nim chin lc pht trin kinh t- XH

Khi nim chin lc pht trin kinh t- XH l mt dng ca chin lt pht trin.

KN: Chin lc pht trin kinh t- XH l s tin nh trng thi tng lai ca mt nn kinh t ni ring, tng th kinh t XH ni chung v ng lc cng c ch chuyn ha ng lc n s vn ng v chuyn ha ca ton b hin trng kinh t - XH thnh trng thi tng lai.2.S cn thit v vai tr ca chin lc pht trin kinh t- x hi2.1. S cn thit ca chin lc pht trin kinh t- x hi

1-Xut pht t c im ca pht trin kinh t- x hi:

-Pht trin kinh t - XH l s pht trin ca nhiu phn h; c mi quan h cht ch, an xen dy c v rt phc tp trong c bit l cc mi quan h c bn sau:

+Quan h gia kinh t vi cc lnh vc khc: vn ha, gio dc, y t, an ninh quc phng

+Quan h gia sn xut vi lc lng sn xut.

+Quan h gia tng trng kinh t vi cc yu t to ra tng trng kinh t.

+Quan h lin ngnh gia cc ngnh gia cc ngnh kinh t k thut

- Chu k pht trin ca cc ch th v cc mi quan h kinh t - x hi tng i di v khng ng nhau.

-Tnh giao ng ln ca cc yu t, cc mt, cc qu trnh trong pht trin kinh t- x hi (do vy cn c nh hng, kim sot kim ch t c mc tiu)

- Pht trin kinh t - x hi i hi phi u t ln v lu di.

- Pht trin kinh t - x hi i hi s ng b lin ngnh, lin vng.

- Pht trin kinh t - x hi i hi phi c nhiu gii php ng b.

2- Yu cu ca cng tc qun l:

Pht trin kinh t - x hi mt mt i hi phi c s qun l, v mt khc cn thit phi c chin lc nhm p ng cc yu cu sau:

- C c tm nhn xa, bao qut rng trong nh hng pht trin kinh t - x hi;

- Phi c nhng gii php ln, mang tnh ton din, ng b v hp l c v khng gian v thi gian.

2.2/ Vai tr ca chin lc pht trin kinh t - x hi:

Chin lc c vai tr c bit quan trng trong vic pht trin t nc, gip cho cc quc gia c ci nhn ton din v tin t nc; l c s cho vic:

- C s cho vic xc nh m hnh pht trin kinh t (v ch kinh t v nh hng pht trin nn kinh t, chnh sch i vi cc thnh phn kinh t,);

- C c cc quyt nh ng n v: quan h quc t; chun b cc ngun lc; u t xy dng c bn; pht trin khoa hc, gio dc;

- L nn tng, c s quan trng cho vic thc hin k hoch ha nn kinh t.

Cu 9: Phn bit chin lc vi quy hoch, k hoch?Tr li:

Lp bng co snh tm tt sau:

Chin lcQuy hochK hoch

c im tnh cht- L s tin nh trng thi tng lai ca mt nn kinh t ni ring, tng th kinh t - x hi ni chung v ng lc cng c ch chuyn ha ng lc n s vn ng v chuyn ha ca ton b hin trng kinh t - x hi thnh trng thi tng lai.- Pht trin v t chc khng gian kinh t - x hi cho mt thi k di hn trn mt lnh th xc nh.- L cc phng n, chng trnh u t pht trin trong mt giai on nht nh.

Mc ch- nh hng, quyt sch i vi nhng vn trng i c tnh cht ton cc v lu di.- Trin khai cc mc tiu, nhim v pht trin kinh t - x hi ngoi khng gian thc a.- Bin cc tng, m hnh pht trin thnh hin thc.

C quan ban hnh ch yu- C quan ng v Nh nc.- Nh nc TW v a phng.- cc b ngnh v a phng.

Thi gian trin khai- T 10, 15 20 nm.- Khong 5 nm.- Hng nm, 3 5 nm.

Mc bao qut- Quc gia- Ngnh, vng- Chng trnh, d n.

Mc chi tit- nh hng.- C th.- Chi tit

Cu 10/ Cc b phn cu thnh chin lc pht trin kinh t - x hi:Tr li:

- V c bn, cc chin lc pht trin kinh t - x hi bao gm cc b phn cu thnh sau:

1- Bi cnh pht trin: C th bao gm bi cnh trong nc, bi cnh ngoi nc. Qua rt ra nhng yu t thun li, khng thun li.

2- Mc tiu pht trin: Xc nh cc ch phi t ti.

3- Nhng t tng, quan im ch o c tm chin lc (nhng k sch, mu k,..)

4- Gii php chin lc:

5- K hoch thc thi chin lc (c th l chng trnh hnh ng).

- Trong thc t, ty thuc vo ni dung, tnh cht, phm vi cp,.. m cc chin lc c hnh thc kt cu khc nhau; ph bin c cc dng sau:

Dng 1- Nhn nh chin lc v bi cnh (nhng c hi, thch thc).

- Mc tiu, ng li pht trin (ng li chung, mc tiu chung, mc tiu c th).

- Cc quan im pht trin.

- Cc gii php.

Dng 2:- Mc tiu pht trin (mc tiu chung, mc tiu c th)

- Quan im v nguyn tc pht trin.

- Phng php pht trin.

- Cc gii php.

Dng 3:- Quan im v nguyn tc pht trin.

- Phng hng pht trin.

- Mc tiu pht trin (mc tiu chung, mc tiu c th).

- Cc gii php.

Dng 4:- Quan im v phng php pht trin.

- Mc tiu pht trin (mc tiu chung, mc tiu c th).

- Cc gii php.

Dng 5:- Mc tiu pht trin (mc tiu chung, mc tiu c th)

Cc gii php.

Ngoi ra cn nhiu dng kt cu chin lc pht trin khc, vi ni dung trong cc chin lc cng c sp xp khc nhau.

Cu 11/ Cc cch phn loi v cc loi chin lc pht trin kinh t - x hi?Tr li:

Ty thuc gc , phng din nghin cu m chin lc pht trin kinh t - x hi c phn chia thnh cc loi (nh bng tm tt di y):

CC DNG CHIN LC

Theo phm vi bao qutTheo ngha trit hcTheo gc pht trinTheo yu t pht trin

CL tng thCL b phnCL hng niCL hng ngoiCL phi hpCL thn tcCL khoan haCL PT KH CNCL s dng TNCL to vnCL qun l nn KT QD

Cu 12/ Khi nim, u nhc im ca chin lc hng ni trong chin lc pht trin kinh t - x hi?

Tr li:

1. Khi nim chin lc hng ni:

Chin lc hng ni l cch gi theo ngha trit hc; theo , chin lc c hoch nh theo cc yu t bn trong ca s pht trin.

* Khi nin: Chin lc hng ni ch da vo s n bn trong, da vo s khai thc v huy ng mi nhn t ni ti cho vic thc y pht trin kinh t - x hi.

c trng ca chin lc hng ni:

- T thn xy dng hoc phn u xy dng h thng, c cu kinh t quc dn hon chnh (tnh t lc cnh sinh).

- Tnh khp kn, khng quan h vi bn ngoi (b quan ta cng).

2. u nhc im ca chin lc hng ni trong chin lc pht trin kinh t - x hi.

2.1. V u im:

m bo an ton cao trong qu trnh pht trin kinh t - x hi, bao gm cc mt: c lp, t ch ca t nc; bo v truyn thng, bn sc vn ha dn tc; khng chu s tc ng ca cc c t ngoi lai khc.

2.2.Nhc im:

- Khng tranh th dc ngun lc bn ngoi: vn, nguyn liu, cng ngh, cht xm ni chung, iu ny c ngha khng ch i vi cc nc ngho tim nng m ngay c i vi cc nc giu, v trn thc t khng c quc gia no thiu hon ton cng khng c quc gia no hon ton.

- B ph cc tim nng, b l cc c hi: cc tim nng khng c khai thc s dng mt cch c hiu qu do thiu cc ngun lc, th trng; b l cc c hi hp tc quc t v pht trin kinh t - x hi v cc vn ton cu khc.

- Nn kinh t km nng ng, to s li, sc trong sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip (theo kiu trong nh nht m nh con).

2.3/ S cn thit v thc t tn ti ca chin lc hng ni:

L mt chin lc u t, nhc nhiu, song torng thc t pht trin kinh t - x hi ca khng t cc quc gia chin lc trn vn tn ti v t ra c hiu qu (t nht l trong mt giai on lch s nht nh), do cc l do sau:

Mt l, v khch quan: iu kin quan h quc t khng thun li, c th do cc nguyn nhn sau:

- Khng th c quan h phn cng hp tc quc t (do vy phi xy dng nn kinh t quc dn hon chnh t cung t cp)

- Quc t cha hiu bit sng rng hp tc.

- Do s vy hm, cn ph ca cc th lc en ti ngn cn hi nhp kinh t quc t.

Hai l, v ch quan:

- Quc gia c tim nng di do (ti nguyn, ngun nhn lc, tay ngh truyn thng,..), th trng rng ln tng ng v p ng c pht trin nn kinh t quc dn bn a.

- Hon cnh quc gia cha cho php, do v:

+ Ni lc cha mnh, v: kt cu h tng, tim lc kinh t, cht lng ngun nhn lc,+ Kinh nghim qun l kinh t i ngoi.

+ S chun b c v c s vt cht, h thng php lut v tinh thn cha sn sng, t tin cho hi nhp kinh t quc dn

- S sai lm ca Nh nc (nguyn nhn ny t xy ra).

Cho d bt c nguyn nhn no, vic duy tr lu di chin lc hng ni cng tc ng tiu cc n pht trin kinh t - x hi ca mi quc gia.

Cu 13/ Khi nim, u nhc im ca chin lc hng ngoi trong chin lc pht trin kinh t - x hi?Tr li:

1. Khi nim chin lc hng ngoi:

- Ngc li vi chin lc hng ni, chin lc hng ngoi l chin lc c hoch nh theo cc yu t bn ngoi ca s pht trin.

* KN: Chin lc hng ngoi l da vo bn ngoi pht trin, da vo s khai thc v huy ng cc nhn t bn ngoi cho thc y pht trin kinh t - x hi.

- c trng ca chin lc hng ngoi:

+ Khng cao mc tiu c lp, t ch trong h thng mc tiu chnh tr.

+ Chp nhn c cu kinh t khng hon chnh, ch pht trin nhng ngnh c iu kin.

+ Ch th kinh t ch yu l bn ngoi.

2. u im ca chin lc hng ngoi trong chin lc pht trin kinh t - x hi.

2.1. V u im:

- Tranh th c ngun lc bn ngoi: vn, nguyn liu, cng ngh,..

- Tn dng cc c hi hp tc quc t v pht trin kinh t - x hi v cc vn ton cu khc.

- To ra nn kinh t nng ng, thch nghi cao vi kinh t quc t.

2.2. Nhc im:

Kh khn trong vic bo v c lp, ch quyn quc gia. Tc ng tiu cc n bn sc vn ha dn tc, mi trng sinh thi. Gia tng cc t nn x hi, li sng c nhn, phi vn ha v cc tiu cc khc.

2.3. Thc t tn ti ca chin lc hng ngoi:

Mc d c nhng nhc im cn bn, song trong thc t pht trin kinh t - x hi ca cc quc gia vn tn ti chin lc ny, bi do cc l do sau:

- Quc gia ang l thuc a: trong iu kin ny, tt yu kinh t phi ph thuc vo chnh quc v cc nc ng minh.

- Quc gia b xm lc.

- Quc gia thiu cc ngun lc cho pht trin kinh t - x hi, c bit l thiu nguyn liu, cht xm.

Cu 14/ Khi nim, u im v iu kin thc hin chin lc phi hp trong chin lc pht trin kinh t - x hi?Tr li:

1. Khi nim chin lc phi hp.

Thc tin pht trin cc quc gia tn ti chin lc phi hp, l s kt hp c 2 dng chin lc hng ni v chin lc hg ngoi.

* KN: To ra s pht trin kinh t t nc trn c s pht huy th mnh ni lc, tranh th ngoi lc, ng b ha lc lng ngoi lc di s ch ng ca ch lc to nn c cu kinh t hon chnh cho t nc.

- c trng ca chin lc phi hp:

+ p ng vic theo ui cc mc tiu chnh tr ton din, m bo cc yu cu v: tnh dn tc, tnh nhn loi v tnh vn minh hin i.

+ Xy dng mt c cu kinh t m: C cc ngnh xut khu mi nhn, vi cc sn phm c tnh cnh tranh cao. Nhp khu c chn lc cc sn phm trong nc cha, khng sn xut c hoc sn xut khng hiu qu.

+ Kinh t quc ni c c cu hon chnh, bao gm c kinh t trong nc (GNP) v thu ht u t trc tip nc ngoi (FDI). Lun m bo GDP tng vi tc cao, n nh v bn vng.

+ Bc i trong qu trnh thc hin chin lc phi hp trn c s ch ng v t ch, nhm to ra mt chin lc pht trin kinh t - x hi ti u cho quc gia: s dng ngoi lc chuyn yu thnh mnh, chuyn nn kinh t ng sang nn kinh t m, chuyn nn kinh t t t nhiu cn ph thuc sang nn kinh t hp tc, bnh ng (mi bn c th mnh ring).

Trn thc t, thc hin chin lc phi hp l mt qu trnh rt phc tp, ph thuc vo iu kin ca mi quc gia; tuy nhin c th chia qu trnh thc hin chin lc ra thnh cc giai on c bn:

1- Giai on chun b cc iu kin cho m ca: y l giai on chun b cc iu kin h tng ct yu, cng c nn kinh t quc ni (thc hin chin lc hng ni), xy dng v ban hnh h thng php lut ph hp vi nn kinh t m, c bit l cc chnh sch v pht trin cc thnh phn kinh t, chnh sch thu ht u t, chnh sch hnh thnh ng b cc loi th trng,

2- Giai on tch ly ban u: y l thi k mi m ca, nn kinh t quc ni ch yu tip nhn u t, cng ngh, kinh nghim qun l ca nc ngoi.

Mc ch ca giai on ny l nn nh i sng nhn dn, tranh th tch ly vn ling, kinh nghim, to ra ngun nhn lc mi to ra bc nhy vt khi iu kin.

Trong giai on ny vai tr ca Nh nc rt quan trng, v nn kinh t quc ni cn non yu, cha t ng c bng i chn ca mnh, nn cn c s can thip, h tr t pha Nh nc.

3. Giai on thng bng: nn kinh t quc ni c tim lc, th mnh nht nh; hnh thnh c mt s ngnh kinh t quc ni mi nhn c kh nng

cnh tranh cao, cc DN trong nc trng thnh v ln mnh, khi y nn kinh t quc ni c th bt tay v hp tc bnh ng vi cc i tc nc ngoi.

Lc ny vai tr Nh nc vn rt quan trng, song phn no yn tm v "sc khng ca nn kinh t quc ni".

4- Giai on lm ch quan h kinh t i ngai: y l giai on nn kinh t c bc tin nhy vt. Nn kinh t quc ni hon ton t ch, a s cc sn phm xut khu c kh nng cnh tranh cao, lng vn u t di do, bo ha v sn sng u t sang cc quc gia khc.

2. U IM CA CHIN LC PHI HP:

u im ca chin lc phi hp chnh l u im ca c 2 chin lc hng ni v hng ngoi, phi hp c th mnh trong ngoi, y l chin lc cn c coi l chin lc khn ngoan.

3. IU KIN THC HIN CHIN LC PHI HP:

Bi cnh trong v ngoi nc thun li khng c cc th lc th ch ln, xu th i thoi, hp tc, ton cu ha l ch yu; trong nc ng tnh v sn sng thc hin chnh sch m ca.

Ni lc vng vng.

Kh nng qun l ca nh nc: Mun to c sc mnh tng hp t ni ngoi lc Nh nc phi thc hin nhng gii php phi hp c li nht cho t nc.

Thch thc ln nht trong vic thc hin m ca nn kinh t l phi bit chn lc cc mi quan h quc t sao cho pht huy c ti a cc ngun lc trong nc, bin ngoi lc thnh ni lc, thay th dn ngoi lc bng ni lc. Theo , yu cu Nh nc va phi vng vng, kin nh, va phi linh hot, mm do, ni cch khc l thc hin phng chm d bt bin ng vn bin, ha nhp khng ha tan.

Thc hin chin lc phi hp chng ta cn phi gii quyt tt cc vn sau:

1- Xc nh cc mc tiu then cht, u tin cn t c ca nn kinh t, cc mc tiu c th l: huy ng cc ngun lc m quc gia thiu v yu; to iu kin tch ly cho nn kinh t; y nhanh tin trnh hi nhp kinh t quc t......

Vic xc nh mc tiu then cht, u tin thng gn vi qu trnh thc hin CNH, HH. Kinh nghim cc nc trn th gii v khu vc qu trnh CNH, HH c chia ra 2 giai on:

Giai on I: CNH, HH thay th hng nhp khu.

Giai on II: CNH, HH hng sang xut khu.

2- Xc nh cc tim nng, th mnh ch quan v nhng iu kin khai thc, huy ng t c mc tiu then cht, u tin.

3- Xc nh v la chn cc yu t cn tranh th ngoi lc kt hp vi ni lc to ra sc mnh tng hp cho quc gia.

4- Phng hng xy dng c cu kinh t quc dn theo s phn cng v hp tc quc t: cc ngnh mi nhn, nhu cu nhp khu, cc sn phm xut khu (xp theo th t cnh tranh).

5- Xy dng v thc hin cc gii php: Thu ht hoc u t vn ra nc ngoi; thu ht cht xm v cc thnh tu khoa hc-cng ngh hin i.

6- Xy dng l trnh v gip cc doanh nghip hi nhp kinh t quc t.

Tm li: Trong iu kin ton cu ha hin nay khng c mt quc gia no pht trin thun li nu pht trin theo m hnh khp kn, bn cnh chin lc phi hp ngy cng c tnh thc tin, kh thi.

Cu 15 : Chin lc to vn l g? Nu cc loi chin lc to vn?1. KHI NIM V CHIN LC TO VN:

Tng trng kinh t ph thuc ch yu vo kh nng huy ng v hiu qu s dng vn u t. i vi cc nc ang pht trin, to vn thc hin CNH, HH nn kinh t l vn c tnh chin lc.

Khi nim: Chin lc to vn l tng th cc k sch ln v lu di nhm gii quyt nhu cu v vn cho pht trin.

Ni dung c bn ca chin lc to vn l:

+ Xc nh nhu cu vn u t cho mt giai on tng trng v pht trin v kinh t-x hi.

+ Cc chnh sch, gii php to c lng vn theo nh mc tiu t ra.

2. MT S LOI CHIN LC TO VN:

Thc t yu cu nc ta hin nay, i hi u t cho c s h tng v cho pht trin l rt ln v qu trnh CNH, HH ang i vo giai on quyt nh. Mt loi cc chng trnh, cng trnh trng im quc gia ang cn vn u t, iu t ra cho Chnh ph phi thc hin cc chin lc to vn mt cch c hiu qu. C th:

1- Huy ng vn u t t ngn sch Nh nc: nc ta, ngun vn ny bao gm: khon thu ni a; t thu nhp khu; t xut khu du th v t vin tr khng hon li (chim khong 1% tng thu ngn sch).

2- Huy ng vn u t t ngun tn dng Nh nc: Vi chin lc ny cn lu rng, c ch cp pht tn dng hin nay t cc ngn hng thng mi quc doanh thc cht l nhng khon cho vay u i dnh cho cc doanh nghip nh nc. y chnh l nhng khon bao cp thay v cc bin php buc doanh nghip nh nc phi hot ng hon ton theo c ch th trng. Do vy cn c c ch thm nh, gim st cht ch.

3- Vn u t t khu vc doanh nghip nh nc: Vn u t pht trin ca cc doanh nghip nh nc c ly t cc khon khu hao my mc thit b quay vng ti u t, li nhun li v cc khon vay tn dng. Chnh v vy, yu t quyt nh kh nng u t ca khu vc doanh nghip nh nc l kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip.

4- Huy ng vn u t pht trin ca khu vc t nhn: Cn tch cc huy ng ngun vn u t ca khu vc t nhn thng qua mt s tc ng sau:

+ Hon thin v thc hin tt Lut u t chung v Lut Doanh nghip thng nht, coi y l yu t mang tnh t ph v tch cc nht.

+ C c ch thu ht lng kiu hi chuyn v nc (hin ln ti trn 3 t USD mi nm);

+ Duy tr li sut ph hp nhm kch thch pht trin nhiu loi hnh dch v cung cp tn dng ngn hng, c bit l cc ngn hng thng mi dn doanh. y l knh cp vn ci hiu qu cho cc d n u t ca khu vc t nhn.

5- Thu ht vn FDI v FPI: Gn vi vic ci thin mi trng u t ca Vit Nam, nht l thc hin t do ha thng mi v u t cho ph hp vi cc i hi ca WTO, ci cch hnh chnh, pht trin th trng ni a...

Cu 16: Tnh chin lc ca pht trin ngun nhn lc?1. MT S NH HNG CHIN LC V PHT TRIN NGUN NHN LC:

Cht lc ngun nhn lc ca nc ta tuy c ci thin nhng vn cha p ng c yu cu pht trin. Vic ci thin v nng cao cht lng ngun nhn lc l mt bi ton ln, lin quan n nhiu lnh vc, nhiu nhn t, k c khch quan v ch quan, v khng th thc hin trong 1-2 nm (tc khng th "n xi"). Yu cu tng trng, pht trin bn vng i hi phi c chin lc v pht trin ngun nhn lc, v con ngi. Chin lc phi gii quyt mt cch ng b, cn c, bao gm t vic ci to ni ging, gio dc o to n s dng v to vic lm.

Mt s vn c tnh cp thit v tm chin loc v pht trin ngun nhn lc hin nay l:

1- Sm hon thnh v trin khai thc hin n ci to v nng cao th lc ca ngi Vit Nam.

2- Thc hin chng trnh to thm 8 triu vic lm mi n nm 2010 tng t l ngi c vic lm; gim t l tht nghip thnh th xung di 5%, tng t l lao ng qua o to ln 40% tng lc lng lao ng.

3- Thc hin chng trnh ci cch lng m bo c mc tng lng cao hn mc tng gi. L trnh tng lng n nm 2008, 3 loi hnh doanh nghip l doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhn v doanh nghip FDI s c chung mt mc lng ti thiu.

4- Hon thin v thng qua Lut xut khu lao ng to c s php l cho vic a dng ha cc hnh thc a lao ng i lm vic nc ngoi, pht trin th trng xut khu lao ng.

5- Thc hin Lut gio dc o to v chin lc pht trin gio dc o to 2001-2010.

2. TNH CHIN LC CA PHT TRIN NGUN NHN LC:

- Trong 3 yu t u vo (vn u t, lao ng, nng sut cc nhn t tng hp), th lao ng i vi nc ta l yu t cn ang c nhiu tim nng cn c khai thc.

Cng nh cc nc ang pht trin ni chung, Vit Nam c ngun lao ng rt di do n mc d tha. V vy, s lng lao ng tr thnh ngun nhn lc c cht lng, p ng c yu cu tng trng, pht trin kinh t-x hi c tm quan trng c bit, bi cc l do sau:

1- Ngun nhn lc l yu t quan trng ca tng trng kinh t, c bit l trong vic nng cao cht lng tng trng v m bo tng trng bn vng;

2- Pht trin ngun nhn lc l iu kin tin quyt thc hin chin lc "i tt n u" torng lnh vc khoa hc-cng ngh, nhm y mnh CNH, HH v hy vng rt ngn khong cch tt hu ca nn kinh t nc ta so vi cc nc pht trin;

3- Do quy m kinh t cn nh, nng sut lao ng cn thp, chng ta cha c iu kin to lp qu tr cp tht nghip;

4- Tht nghip v thiu vic lm nhiu s lm cho thu nhp v sc mua c kh nng thanh ton ca dn c thp, tc ng xu n tng trng sn xut, kinh doanh;

5- Tht nghip l mt trong nhng nguyn nhn ch yu lm pht sinh, pht trin cc t nn x hi, gy hi cho x hi v x hi phi tn nhiu cng sc, tin ca ngn chn, khc phc;

Vn cn c th i vay, k thut-cng ngh cn c th i mua; song i vay, i mua d sao cng l ngoi lc, phi mt tin hoc phi hon tr vn v li. Trong khi chnh ngun lao ng sn c l ngun ni lc, l yu t quyt nh li kh di do.

Ngun nhn lc va l yu t ca qu trnh sn xut, va l vn con ngi, mc ch ca s pht trin, do vy cn phi c quan tm c bit. Mt khc, m hnh kinh t Vit Nam la chn l xy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN; kinh t th trng th v li nhun, nh hng XHCN th v con ngi.

Cu 17: Nu nhim v, vai tr ca phn tch v d bo trong xy dng chin lc pht trin kinh t-x hi?1. NHIM V CA PHN TCH V D BO:

Cc hin tng kinh t-x hi l mt qu trnh phc tp v chu tc ng ca nhiu nhn t, i hi chng ta phi phn tch, nh gi mt cch chnh xc lm c s khoa hc cho vic hoch nh, t chc thc hin tt chnh sch pht trin kinh t-x hi.

Phn tch v d bo theo ngha chung nht l cung cp nhng thng tin c c s khoa hc v mc , trng thi, cc quan h, nguyn nhn, xu hng pht trin... c th c trong tng lai ca i tng nghin cu.

Phn tch v d bo c 5 nhim v c bn sau:

1- nh gi chnh xc thc trng kinh t-x hi;

2- Ch ra c nhng nguyn nhn ca cc thnh tu hoc tht bi;

3- D on c s pht trin: bao gm c kh khn v thun li;

4- Xc nh mc m bo cc iu kin thc hin mc tiu t ra;

5- Phc v cho vic iu chnh trong qu trnh t chc thc hin chin lc pht trin kinh t-x hi;

2. VAI TR CA PHN TCH V D BO:

Vai tr ca phn tch v d bo trong vic xy dng chin lc pht trin kinh t-x hi th hin cc kha cnh sau:

1-Xc nh kh nng khch quan ca tng lai lm c s cho vic xc nh, la chn cc nhim v, mc tiu, phng n pht trin;

2 Cung cp cho nh chin lc nhng thng tin, kinh nghim trong qu kh lng nh trc l trnh ca tng lai, qua c cc gii php ph hp.

3 Kt qu phn tch v d bo nh hng trc tip n cht lng chin lc xy dng, tc ng n x hi trn quy m rng, nhiu th h. Ty thuc vo tnh bao qut ca chnh sch pht trin kinh t - x hi m h qu ca n c tc ng su rng khc nhau i vi i sng x hi; n c th to ra s chuyn bin vt bc song cng c th ko li s pht trin ca nn kinh t

4/ L cng c quan trng qun l v m nn kinh t; qun l v m lun cn c cung cp cc thng tin t nn kinh t, bao gm: kt qu hot ng ca nn kinh t, chuyn dch c cu kinh t, tnh hnh lm pht v tht nghip, kt qu thu ht u t nc ngoi v quan h kinh t i ngoi, tnh hnh phn phi gia cc thnh phn, khu vc kinh t

Cu 18: Nhng quy lut kinh t no lm c s cho cng tc d bo pht trin kinh t x hi?Chng ta ang xy dng v pht trin nn kinh t th trng nh hng XHCN; theo , nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam, mt mt: va c nhng tnh cht chung ca nn kinh t th trng, mt khc, kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam da trn c s v s dn dt, chi phi bi nguyn tc v bn cht ca CNXH.

Nh vy, ng nhin ngoi cc quy lut kinh t chung, nn kinh t nc ta cn vn ng v chu s chi phi ca cc quy lut kinh t th trng.

phn tch, d bo pht trin kinh t - x hi, thng phi trn c s mt s quy lut ch u sau:

1. Quy lut quan h sn xut phi ph hp v trn c s pht trin ca lc lng sn xut.

2. Quy lut gi tr

3. Quy lut cung - cu

4. Quy lut cnh tranh

5. Quy lut lu thng tin t v lm pht

Cu 19: Cc loi phn tch v d bo kinh t x hi?Trn c s cc tiu thc khc nhau, ngi ta chia phn tch v d bo ra thnh nhiu loi:

1/Theo tiu thc bn cht ca i tng phn tch v d bo:

-Phn tch d bo khoa hc - k thut

-Phn tch v d bo kinh t - x hi

-Phn tch v d bo chnh tr, qun s

2/ Theo phm vi ca i tng phn tch v d bo:

-Phn tch d bo tng th (bao gm nhiu lnh vc hoc ton b nn kinh t)

-Phn tch v d bo ngnh, lnh vc

3/ Theo tnh cht bao trm ca i tng phn tch v d bo:

-Phn tch d bo c th (n l); nhm phn tch tng ch tiu, yu t ca h thng.

-Phn tch v d bo tng th, bao gm c h thng hoc nhm ch tiu c quan h vi nhau (dng ny thng c p dng trong vic phn tch v d bo theo n v hnh chnh: x, phng, qun, huyn, tnh, thnh ph hoc phm vi quc gia)

4/ Theo hng phn tch v d bo:

-Phn tch d bo tm kim: Trn c s phn tch qu kh, tin lng d bo kt qu trong tng lai.

-Phn tch v d bo nh mc: Cho bit cch thc v thi hn t c mc tiu.

5/ Theo thi gian phn tch v d bo:

-Phn tch d bo di hn: d bo vin cnh (t 10, 20,30 nm)

-Phn tch v d bo trung hn ( thng t 3, 5 hoc di 10 nm)

-Phn tch v d bo ngn hn: y l dng phn tch trong khong thi gian linh hot, c th t vi gi n 2, 3 nm.

6/ Theo tnh cht phn tch v d bo:

-Phn tch d bo

-D bo nghin cu

-D bo chng trnh

-D bo t chc

y l cc bc k tip nhau ca qu trnh xy dng ni chung

7/ Theo phm vi i tng d bo:

-Phn tch d bo im: Kt qu d bo c biu hin di dng con s xc nh,

-Phn tch v d bo khong: i tng nghin cu nm trong d bo vi xc sut tin cy.

8/ Cc loi d bo khc:

-D bo n: d bo n l, khng tnh n yu t tc ng.

-D bo c iu kin: D bo kt qu trong mi quan h vi cc iu kin, yu t c lin quan,

-D bo ng b: l h thng d bo gm d bo n v d bo c iu kin.

Cu 20: Cc nguyn tc phn tch v d bo pht trin kinh t x hi?Trong phn tch v d bo pht trin kinh t - x hi phi m bo cc nguyn tc sau:

1/ Nguyn tc lin h bin chng:

Phn tch v d bo phi d trn c s ch ngha duy vt bin chng v duy vt lch s Mc Lnin theo :

-Khi phn tch v d bo phi da vo mi lin h bin chng ca s vt, hin tng, c th l:

+ Ch trng cc mi lin h bn trong v bn ngo;

+ C quan im ng b, ton din; xem xt cc hin tng kinh t, chnh tr, x hi, vn ho, php lut..,

+ Xem xt s vt hin tng trong mt mi trng, giai on iu kin c th.

-Mt khc theo nguyn tc ngy, khi xem xt s vt, hin tng khng nht thit phi xem xt tt c cc mt, cc yu t ca s vt, hin tng m c th ch la chn nhng mt, nhng yu t c tnh cht quyt nh ch yu n s vt ng, pht trin.

2/ Nguyn tc k tha lch s:

-Cn lu rng qu trnh pht trin l s chun ho tng phn, c s an xen c mi. Qu kh cn l tin , nn tng cho s pht trin. Khng c s pht trin no thay th, loi b hon ton ci c (thy r nht trong tnh k tha, bt hi t trong h thng php lut)

-Pht trin kinh t x hi lun mang tnh k tha, an xen; do vy cn nghin cu su sc qu kh v hin ti lm c s cho vic d bo, tin on s vn ng, pht trin trong tng lai.

-V.I Lnin nhn xt: Nu xem xt bt c hin tng x hi no trong qu trnh pht trin ca n, th bao gi ngi ta cng tm thy trong nhng vt tch ca qu kh, nhng c s ca hin tng v nhng mm mng ca tng lai

3/ Nguyn tc c th v bn cht ca i tng phn tch v d bo:

S vn ng ca s vt, hin tng c tnh cht chung v tnh chung v tnh ring. Do vy, trong phn tch v d bo lun phi ch n tnh c th ca mi s vt, hin tng; xem xt ci ring trong quan h vi ci chung v ngc li.

4/ Nguyn tc m t ti u i tng:

-Theo nguyn tc ny, i hi cng tc thng tin u vo phi m bo:

+ M t chnh xc i tng d bo.

+ u t ng mc cho vic thu thp thng tin v phn tch, d bo.

-Vi yu cu trn nhm t c cc mc tiu:

+ M t i tng phn tch v d bo vi mc v hnh thc ti u.

+ S dng bin s v tham s ti thiu, song bo m xc thc cao.

+ Chn cc tiu ch thu thp thng tin phc v cho phn tch v d bo t kt qu cao nht, chi ph t nht.

5/ Nguyn tc tnh tng t ca i tng khi phn tch v d bo:

Thng xuyn so snh nhng tnh cht, c im ca s vt, hin tng vi s vt, hin tng tng t bit v cc m hnh ca n, nhm khai thc, tn dng cc m hnh c sn (thc cht nhm tit kim thi gian, chi ph trong vic xy ra xy dng m hnh mi)

Cu 21: Cc phng php phn tch pht trin kinh t x hi?Trong phn tch kinh t - x hi thng s dng 4 phng php c bn sau:

1/ Phng php chi tit ho:

Theo phng php ny, vic phn tch c chi tit theo cc tiu ch ring nh sau:

a/ Chi tit ho theo thi gian: i tng phn tch c xem xt trong mt khong thi gian v theo nhng a im c sp xp theo qui lut nht nh. VD tngGDP quc gia trong thi gian lin tc 10 nm t 1991-2000

-Phng php ny cho php tm ra xu hng vn ng v tnh quy lut trong qu trnh pht trin ca i tng phn tch.

b/ Chi tit theo a im: Pht trin KT-XH lun din ra trn mt a bn lnh th nht nh (trn 1 n v hnh chnh vng quc gia, khu vc vi nhng yu t tc ng khc nhau

-Theo tiu ch ny cho php tm ra nhng ni tin tin lc hu, nhng ni thun li, kh khn, nhm xc nh cc trng tm, trng im trong u t hoch nh cc chnh sch v trong ch o iu hnh. VD Kho st tnh hnh thc hin chnh sch xo i gim ngho thu ht FDI..

c/ Chi tit ho theo b phn cu thnh:

-Phng php ny chia hin tng, qu trnh kinh t - x hi ra thnh nhiu b phn cu thnh, nhm nh gi mt cch su sc mi quan h tng tc tm ra khu, b phn, yu t then cht, ht nhn.

Chng hn: Phn tch tng trng kinh t thng qua vic phn tch chi tit cc ch tiu GDP, GNI, tng thu ngn sch.trong mi quan h vi cc yu t v vn u t, ngun nhn lc, khoa hc cng ngh, mi trng php l.

-Quan trng nht ca phng php ny l tm, chn tiu thc chi tit ho, c th l:

+ Chi tit ho theo nhng nhn t cu thnh hin tng, qu trnh kinh t - x hi;

+ Chi tit ho theo cc nhn t tc ng;

+ Chi tit ho theo khu vc, lnh vc, ngnh, ngh

2/ Phng pho so snh:

-So snh l vic i chiu cc ch tiu, cc hin tng kinh t, x hi c lng ho c cng mt ni dung, tnh cht tng t nhau:

-Biu hin bng s: S ln %

-Phng php so snh gm cc dng:

+ So snh cc nhim v k hoch

+ So snh qua cc giai on khc nhau

+ So snh cc i tng tng t: nh gi mc chnh lch gia 2 b phn trong 1 h thng, hoc gia 2 yu t cng loi nhng khc nhau v iu kin khng gian.

+ So snh cc yu t, hin tng c bit vi trung bnh hoc tin tin

3/ Phng php lin h:

-Mc ch ca phng php: Tim ra cc yu t v xc nh ng n mi quan h ca chng n qu trnh vn ng ca hin tng qu trnh kinh t - x hi.

-Cc phng php lin h:

3.1-Lin h cn i:-V ngha : Phng php ny nhm m t, phn tch cc hin tng, qu trnh KT-XH, khi gia chng tn ti hoc cn phi c cc mi quan h cn bng, m bo.

-Cc lin h cn i: C 2 dng lin h cn i c bn:

+Lin h cn bng: theo dng cng thc: A = B.

V d: p ng nhu cu vn hoc lao ng (A) cho mt ch/ trnh sn xut (B)

+ Lin h bo m: C th m t phng php qua ng thc sau:

Q > hoc bng Q

V d: Nhu cu v nguyn liu vi ngun p ng.

3.2- Lin h thn v ngc chiu:Trong qu trnh pht trin KT-XH lun c nhng yu t tc ng, tc ng thun chiu v ngc chiu c tin trnh t ti mc tiu.

Vn t ra l qua phn tch ra cc gii php hn ch ti a cc tc ng ngc chiu, m bo thc hin mc tiu mt cch c hiu qu nht (theo nguyn tc tng hp cc xec t).

V d: Mi lin h gia cc ch tiu: Tng GDP/ ngi vi cc ch tiu tng GDP v dn s ca mt quc gia c biu hin qua cng thc:

GDPTNH THEO U NGi = Tng GDP

Tng dn s

Trong : +Mi quan h gia tng GDP v GDP/ngi l mi lin h thun chiu

+Mi quan h gia tng dn s vi GDP/ngi l mi q h ngc chiu

3.3- Lin h tng quan:-V ngha phn tch i vi cc yu t c mi lin h tc ng qua li song khng c s ph thuc hon ton, hoc cht ch vi nhau.

V d: Mi lin h gia vn, lao ng, cng ngh v GDP.

- Yu cu ca phng php:

+Nm vng bn cht, tnh quy lut ca cc i tng phn tch.

+ Cc hin tng KT-XH c nghin cu phn tch phi cu2g trong mt thi gian, khng gian nht nh.

- Cng thc tnh:

H s tng quan =

Trong : X1 v Y 1 l nhng ch tiu phn tch

n L s lng s liu dng phn tch

i = 1, 2, 3,.n

p dng cng thc trn, nu kt qu h s tng quan mang du ( +) l mi lin h thun chiu, ngc li nu mang du (-) l mi quan h ngc chiu.

4- Phng phap loi tr:-V ngha: Phng php loi tr cho php xc nh chnh xc mc nh hng cc nhn t quan trng, ch yu nht, co tc ng lm hm so vi cc yu t khc.

- Mt s phng php c s dng:

1-Phng php ch s

2-Phng php thay th lin hon

3-Phng php vi phn, phn tch.

Trong , phng php thng c s dng l phng php thay th lin hon (thay th s liu gc, bng ln lt cc s liu thc t, d bo ca i tng phn tch theo ng logic)

Phng php thay th lin hon dng xc nh mc nh hng ca tng nhn t c bit i vi c h thng, vi gi thit nhng nhn t khc khng thay i.

- Yu cu thc hin phng php thay th lin hon:

+Phi xc nh chnh xc trnh t thay th cc nhn t nh hng,

+ V trnh t thay th, thng p dng nh sau:

* Nhn t s lng thay trc, nhn t cht lng thay sau,

* Nhn t khi lng thay trc, nhn t trng lng thay sau.

* Nhn t ban u thay trc, nhn t th pht thay sau.

- Cc dng c bn ca phng php thay th lin hon

+ Dng mc chnh lch tng i:

Trong :

T - T s so snh gia hai mc

X L mc ng lin ngay sau X

Chng hn, so snh cc ch tiu KT-XH ca cc nm 1995,1996,1997,1998,1999 v 2000. Ta ln lt tnh cc Ti bng cch ly 1996:1995; 1997:1996; 1998 : 1997; 1999 : 1998; 2000 : 1999.

+ Dng mc chnh lch tuyt i: c th hnh dung dng chung v h thng tnh ton theo phng php thay th lin hon nh sau:

Gi tr gc: (Y0: L gi tr mc phn tch)

Gi tr thay th:

Gi tr thay th:

Gi tr thay th:

Gi tr thay th:

* Mc chnh lch tuyt i chung ca ch tiu tng hp c xc nh theo cng thc :

* Mc chnh lch chung ca ch tiu tng hp c phn tch theo nhn t.

Do s thay i ca nhn t a:

Do s thay i ca nhn t b:

Cu 22: Cc phng php d bo pht trin KT-XH?Tr li:

1 PHNG PHP CHUYN GIA:

-L phng php thm d kin cu cc nh chuyn mn khng c trch nhim trc tip i vi cng tc d bo, nhng c nng lc chuyn mn, p ng c yu cu ca cng tc d bo.

-Phng php chuyn gia c thc hin qua 5 bc:

1-Chun b cc ni dung v cng vic

2- Chn v tp hp chuyn gia

3-T chc cc nhm chuyn gia

4- T chc ly kin chuyn gia

5-X l kin chuyn gia v phn tch kt qu trng cu kin.

2- PHNG PHP DELPHI

-L phng php d bo ni ting do hai nh khoa hc M Helmer v Hordon xng, ly tn thnh ph c Hy Lp, ni xa kia c nhng nh hin trit, chim tinh hay tin on tng lai.

-Ni dung c bn ca phng php Delphi:

Trng cu kinTng hp x l thng tinThng bo kt qu

Lp li

3. PHNG PHP M HNH TAN (PHNG PHP IU CHNH TAN HC)Phng php m hnh tan l vic a cc s vt c lin quan nh tnh vi nhau vo quan h bin lng, qua xc nh hm phn nh cn thit.

+Mt s m hnh hi quy tng quan:

1. Phng trnh ng thng: Thng c s dng khi cc i lng c mc tng (gim) tuyt i xp x nhau:

Yt = a0 + a1t

2. Phng trnh hm m: Thng c s dng khi cc tc pht trin xp x nhau:

Yt = A0.a1t

Trong : Yt: Tr s ca hm ti mt gi tr xc nh.

T: Th t thi gian trong dy s.

A0- a1: cc tham s quy nh v tr ng biu din.

Cc tham s a0 v a1 c xc nh bng phng php bnh phng nh nht:

a1 = n ty - ty ; a0 = y - a1t

n ty - (t )2 n

+V ngha ca a0 Xc nh mc iu chnh;

A1 Xc nh mc tng ln theo thi gian ca ch tiu phn tch.

Lu : Qua thc t v d trn, trong trng hp cc s ch tiu phn tch (s n) l, chng ta c th tnh a0 v A1 n gin hn bng cch chn mc thi gian (t) nm gia cc nm = o; khi ta c t = 0, v khi y:

a1 = ty ; a0 = y = y

t2 n

4. PHNG PHP NGAI SUY:

Ngai suy l s suy an cc mc tng lai da trn s biu hin ra bn ngai ca s vn ng hin tng. C th l d bo cc mc ngai phm vi ca dy s bin ng theo thi gian bit.

+ Mt s phng php ngai suy:

Thng s dng 2 phng php sau:

1. Ch tiu tng, gim tuyt i bnh qun:

Phng php ny da trn c s cc mc bin ng ca dy s trong qu kh cng nh trong tng lai tng, gim tuyt i gn u n nh nhau:

yn+t = yn = Dbq .1

Trong :

yn+1: mc ca k d bo;

yn : mc cui trong dy s bin ng theo thi gian;

Dbq :Lng tng gim tuyt i bnh qun trong dy s bin ng theo thi gian; c th:

Dbq = (yi - yi .1) = (yn y0)/n. Trong i = 1.2..n

n

T: th t thi gian d bo.

2. Ch tiu tc pht trin bnh qun:

Phng php ny da trn c s nhn nh cc mc trong dy s bin ng theo thi gian c tc pht trin tng i u n:

yn+e = yn.teTrong :

yn: mc cui cng trong dy s bin ng theo thi gian;

e : th t thi gian d bo;

t: tc pht trin bnh qun trrong dy s bin ng theo thi gian: t= tly/y(s dng phng php loga ha ta c lgt =(l/n).

Cu 23: Trnh by phng php chuyn gia trong cng tc d bo pht trin kinh t x hi?Tr li:

1. Khi nim phng php chuyn gia:

Phng php chuyn gia l phng php thm d kin ca cc nh chuyn mn khng c trch nhim trc tip i vi cng tc d bo, nhng c nng lc chuyn mn, p ng c yu cu ca cng tc d bo.

Quan im khi s dng phng php ny l do xut pht t vai tr ca cc chuyn gia:

-Do hc tp, nghin cu v su st, gn b thc t trong cc lnh vc, chuyn mn hp nn cc chuyn gia l nhng ngi giu kinh nghim v vn thng tin hn.

-Kh nng phn x cng nh trc cm ngh nghip nhy bn hn i vi i tng d bo no .

2. Phm v p dng:Phng php chuyn gia rt ph hp trong cc trng hp:

-Thiu thng tin (s liu k qu kh, hin ti thiu hoc cha tin cy).

-Thiu hoc khng c c s l lun thc tin chc chn.

-Chu nh hng ca nhiu nhn t phc tp, kh lng ha, c bit l cc nhn t v tm l x hi (th hiu, thi quen, li sng) hoc nhng tin b x hi

-Khi d bo cho tng lai xa.

-Phi tm cu tr li, mt gii php cp bch hoc la chn mt phng n quan trng trong khi khng thi gian tnh tan, phn tch.

3. u nhc im ca phng php chuyn gia:a/V u im:

-Tng i n gin.

-D p dng v c kh nng tm ra p n tc thi.

-Trong iu kin cc i tng d bo phc tp, kh lng ho, thu thng tin.

b/Hn ch:

-Ph thuc vo cht lng chuyn gia.

-Kh khn trong vic tp hp chuyn gia.

-Kh khn trong vic tng hp, x l kin chuyn gia khi c nhiu kin tri ngc nhau hoc phn tn.

4. Quy trnh thc hin phng php chuyn gia:Bc 1: Chun b ni dung cng vic:

-Xc nh nhu c6u chuyn gia: xc nh cc i tng d bo cn ly kin chuyn gia.

-Chun b cu hi tnh hung, vn cn t vn.

-Phn v nh hnh cc lnh vc chuyn mn (khng nn hp qu m cng khng nn rng qu kh khn cho vic tm chuyn gia v cht lng t vn).

-Lp bng nhu cu chuyn gia v c s lng, chuyn mn hoc cc tiu ch khc.

Bc 2: Chn v tp hp chuyn gia: gm cc bc

1.Tm hiu nng lc chuyn gia: chuyn gia t nh gi nng lc hoc in bn t khai theo mu cho trc.

-Trong thc t ngi ta thng s dng phng php nh gi chuyn gia qua cng thc:

Ki =..

Trong :

Ki: l h s nng lc ca chuyn gia I;

K1: h s ni ln mc c thng tin hoc hiu bit ca chuyn gia v vn t vn;

K2: H s ni ln nh hng ca cc cn c lp lun i vi kin nh gi ca chuyn gia.

- Cch tnh cc h s:

H s K1: c xc nh trn c s chuyn gia t nh gi theo thang im cho sn, sau c chun ha bng vic nhn vi 0,1;

12345678910

H s K2: chuyn gia t nh du vo cc mc theo mi cn c lp lun c cho sn theo bng, sau cng tng s im.

Cn c lp lunMc nh hng ca mi cn c n kin nh gi

CaoVaThp

1-T nghin cu, phn tch l lun0,30,20,1

2-Kinh nghim hat ng thc tin0,50,40,2

3-Tham kho cc cng trnh ca cc tc gi trong nc0,070,070,07

4-Hiu bit ca c nhn v cch gii quyt vn qua thc tin nc ngai0,070,070,07

5-Trc cm0,060,060,06

Theo : - t mc cao, nu K1 = 1

-t mc kh, nu 1>K1>=0,8

-t mc trung bnh, nu 0,8>K1>=0,5

-t mc thp, nu 0,5>K1

V d: Chuyn gia i c cc h s: K1=5 x 0,1 = 0,5

K2=0,3 + 0,4 + 0,07 + 0,06 = 0,9

Ap dng cng thc ta c:

2-Tp hp chuyn gia:-Theo hnh thc thng qua nhm thng trc, trng lnh vc gii thiu.

-Theo hnh thc mi trc tip (gi giy mi, thuyt khch)

Bc 3: T chc cc nhm chuyn gia:

1-T chc nhm thng trc: Chu trch nhim chnh trong vic cung cp kin t vn, xut phng n d bao ti u cho cac nh qun l quyt nh.

2-Nhm lm thi: L nhm chuyn gia t vn c mi hoc c pht vn v hot ng theo t chc ca nhm thng trc.

Bc 4: T chc ly kin chuyn gia:

1-Ni dung ly kin:

- ra nhm v v nu cc cu hi cho cc chuyn gia. Theo hnh thc cu hi c chia lm 4 dng:

Dng cu hiNi dungTrng hp s dng thch hp

1.Cu hi ng-c nu di hnh thc d kin cc phng n tr li c khng bit khng bitThng thng i vi cc ni dung c tnh cht nh tnh

2.Cu h m-Dng cu hi c th tr li tu Ap dng thch hp vng u trong cu kin, nhm khai thc tt c cc kin, quan im ca cc chuyn gia v vn a ra.

3. Cu hi Trc tipYu cu tr li trc tip vo ni dung ca vn v a ra cc lun chng cn thitNhng vn cng khai Qun l cn nm kin trc tip

4- Cu hi gin tip - Cu tr li khng trc tip gii p cho vn a ra. - c s dng khi c kh nng chuyn gia s n trnh tr li cu hi trc tip; khi cn phi du kn mc ch s dng nhng cu tr li

(VD:nh gi v nng lc, thi , thi quen .)

Bo m thng tin cho cc chuyn gia.

Cc chuyn gia nu nhng nh gi, kin xut.

Thu thp kt qu hot ng ca cc chuyn gia.

2- Cc phng php thu thp kin chuyn gia:PHNG PHP PHNG VN: S dng hnh thc t cu hi trc tip bng ming cho chuyn gia v chuyn gia cng tr li bng ming.

Phng php ny chuyn gia khng c thi gian chun b, suy ngh. V ngi ly kin thu c nhiu thng tin hn lm r vn trong mt thi gian ngn.

PHNG PHP HI THO:c tin hnh gii quyt nhng vn khng i hi nh gi chnh xc v mt lng nhng i tng, tham s, phng n.

Yu cu:

Cc kin tham gia phi trnh by r quan im, lp lun, minh ho, kt lun v ngh.

Hi tho phi c th k ghi chp, ghi m, ghi hnh ..

Ngi ch to phi m bo tnh khch quan, c nng lc trong iu hnh cuc hp, m bo cho cc chuyn gia c t do a ra quan im song phi tp trung v trnh mt thi gian.

PHNG PHP HI NGH: L phng php trng cu kin pht huy tr tu tp th ca cc chuyn gia. thng tin, trao i, thng nht kin, phi hp, trin khai nhim v.

Bc 5: x l kin chuyn gia, phn tch kt qu trng cu kin tham gia.1. Phng php x l khong: Theo phng php ny, vic chn cc p n c da trn c s xem xt khong trung v hoc khong t trung v:

-Khong trung v: L khong cha cc p n c trn 50% ch. gia tn thnh.

-Khong t phn v: L khong cha cc p n c t nht 25% chuyn gia c kin tri ngc nhau. Trong , li chia ra khong t phn v trn ( l phng n c t nht 25% chuyn gia c kin) v khong t phn v di (l phng n c t nht 25% chuyn gia cha tham gia kin). V d: Trng cu kin v mc tng trng tng GDP ca mt a phng:

THI GIAN T MC TNG TRNG GDP (bt u t nm 2000)S CHUYN GIA

TN NG(tn s 1)TN S TCH LY

(1)

< 3 nm33

T 3 5 nm710

T 5 7 nm15(tpv trn)25(tpv trn)

T 7 9 nm2045

T 9 11 nm16(khong tv)61(khong tv)

T 11 13 nm13(tpv di)74(tpv di)

T 13 15 nm 1488

T 15 17 nm1098

T 17 19 nm2100

> 20 nm0100

Qua bng trn cho thy:

Khong trung v chnh l nhng phng n thi gian t mc tng trng GDP trong khong t 9 11 nm; v n y s ngi ng h phng n ny t 61/100 = 61%.

- Khong t phn v l nhng phng n thi gian t mc tng trng GDP khng sm hn 5 nm v khng chm hn 13 nm.

2-Phng php cho im:Phng n c chn l phng n c tng s im c cho cao nht:

Cji Max

Cj l phng n j .

i - s im cho ca mt chuyn gia no .

Cu 24: Trnh by cc phng php ch s trong phn tch v d bo pht trin KT-XH?

Tr li:

1- PHNG PHP S TNG I1.1 Khi nim v ngha ca phng php s tng i:

- Khi nim:

S tng i dng biu hin quan h so snh gia 2 ch tiu kinh t- XH cng loi, nhng khc nhau v iu kin thi gian, khng gian; hoc gia 2 ch tiu khc nhau nhng c quan h vi nhau.

S tng i c biu hin di cc hnh thc: s ln; s %; s phn nghn. Cc hnh thc biu hin hin nay khng khc nhau v ngha, nhng c vn dng tu theo tng trng hp.

- ngha:

+ S tng i c s dng rng ri trong qun l KT-XH, gip cho vic i su phn tch c im ca hin tng nghin cu.

+ C vai tr quan trng trong vic lp v kim tra vic thc hin cac mc tiu, ch tiu pht trin KT-XH.

1.2- Cc loi s tng i v trng hp s dng:

C 5 loi s tng i c s dng:

CC LOi S TNG ITRNG HP S DNGCCH TNH

1- S tng i ng thi-Biu hin mc bin ng ca 1 ch tiu KT-XH qua mt thi gian - So vi k gc (*):

STTkg = M bo co M ky gc

V d:

(*) 96/95; 97/95; 98/95.

(**) 96/95; 97/96; 98/97- So vi k trc (**)

STTkt = M k sau M k trc

2- S tng i KH-Dng cho vic lp KH v kim tra thc hin KH-Xc nh nhim v KH

STKHn v = M KH M k gc-Kim tra thc hin KH

STKHk t = M HT M KH

3- S tng i kt cu- Xc nh t trng ca mi b phn cu thnh trong mt tng thSTKC = M b phn

M tng th

4- S tng i cng - Xc nh trnh ca i tng phn tch (hai yu t so snh c quan h vi nhau)

V d: Mc p ng v SP, dch v no so vi nhu cuSTC = M yu t phn phi M yu t

u- S tng i iu kin-Xc nh mc m bo so vi iu kin cho s vn ng, pht trin.

V d s h c cp din so vi tng s h cn cp inSTC = M m bo phn phi

M cn m bo

2-PHNG PHP S BNH QUN:

2.1 Khi nim v ngha ca s bnh qun:

- Khi nim: S bnh qun l loi ch tiu biu hin mc i din v mt mt no ca mt tng th gm nhiu n v cng loi.

- ngha:

+ S b. qun c s dng ph bin trong ph. tch v d bo pha. trin KT-XH;

+ S bnh qun c dng so snh gia 2 n v khng c cng mt quy m.

+ Dng nh ga, phn tch qu trnh bin ng ca i tng (nh tc pht trin bnh qun, mc tng, gim bnh qun);

+ Cho php phn tch c cc n v tin tin v lc hu, pht hin cc kh nng tim tng.

2.2 Cc loi s tng i:

C cc loi s bnh qun c bn sau:

1- S bnh qun gin n:X bq = Xi

n

Trong :

X bq - Mc bnh qun

Xj - Cc mc trong dy s

n - S mc trong dy s

i - 1. 2. n

2. S bnh qun gia quyn:X bq = Xifi

fi

Trong :

X bq - Mc bnh qun

Xi - Cc mc trong dy s (lng bin)

Fi - S lng ca mi mc Xi (tn s, hoc quyn s)

n - S mc trong dy s

i - 1. 2. n

3- S bnh qun iu ho:-S bnh qun iu ho n gin:

X bq = n

l/xi

-S bnh qun iu ho gia quyn:

X bq = Mi

Mi/xi

Trong :

X bq - Mc bnh qun

Xi - L lng bin

Mi - Mc ca lng bin ( M1 = x1f1)

n - S mc trong dy s

i - 1. 2. n

Nh vy khi ta c cc M1 u nhau th s bnh qun iu ho gia quyn tr thnh s bnh qun iu ho gin n ( khi y Mi = nM)

4- S bnh qun hnh hc(s bnh qun nh) c 2 dng s bnh qun:-S bnh qun hnh hc n gin:

X bq = X1 X2 . Xn = pXiTrong :

X bq - Mc bnh qun

Xi - L lng bin.

MN : CHIN LC PHT TRIN KINH T - X HI ( Lin )

i= 1,2n ( n s cc lng bin ).

5- S bnh qun hnh hc gia quyn :trong :

l s bnh qun

: cc lng bin

: tn s ( quyn s )

i= 1,2n

n : s cc lng bin

3.PHNG PHP DY S BIN NG THEO THI GIAN :3.1 Khi nim v ngha ca phng php dy bin ng theo thi gian:- Khi nim : dy s bin ng theo thi gian l dy cc tr s ca mt ch tiu kinh t - x hi c sp xp theo th t thi gian.Mt dy s thi gian gm 2 yu t : thi gian ( thng, qu,nm) v tr s ch tiu kinh t x hi ( c th l s tuyt i, s tng i hac s bnh qun )

- ngha :

+ Dy s thi gian gip phn tch tnh hnh bin ng ca hin tng kinh t - x hi theo thi gian : c im v qui m, tc , xu hng pht trin

+ C s cho d bo s pht trin ca hin tng kinh t - x hi.

3.2 Cc loi dy s theo thi gian : c 2 dng

- Dy s bin ng theo thi k : Phn nh s bin ng v lng ca ch tiu qua tng thi k ( thng dng cho vic tng kt hot ng kinh t - x hi : thng, qu, nm )

- Dy s bin ng theo thi im : Phn nh s bin ng v lng ca ch tiu qua tng thi k nht nh.

- Cc ch tiu phn tch dy s thi gian :

Cc loi CT phn tchNi dungCch tnh

1- Mc BQ theo thi gian- Phn nh mc i din ca ch tiu trong tng giai an- Dy s thi k :

- Dy s thi im (*) :

- Trng hp s thi im c khang cch thi gian khng bng nhau (**):

2-Lng tng ( gim ) tuyt i- Phn nh s thay i v mc ca i tng nghin cu qua thi gian- Lng tng ( gim ) tuyt i lin han :

- Lng tng (gim) tuyt i nh gc :

- Lng tng (gim) tuyt i bnh qun :

3- Tc pht trin- ng gia s pht trin ca i tng nghin cu qua mt thi gian nht nh- Tc pht trin lin han :

- Tc pht trin nh gc :

- Tc pht trin bnh qun :

4- Tc tng ( gim )- nh gi i tng nghin cu gia 2 thi gian tng ( hoc gim ) bao nhiu ln ( hoc %)- Tc tng (gim) lin han :

- Tc tng (gim) bnh qun :

5- Gi tr tuyt i ca 1% tng ( gim )- Phn nh 1% tng ( hoc gim ) ca tc tng ( hoc gim ) lin han ng vi 1 tr s tuyt i l bao nhiu

4. LOI TR MT S YU T NGU NHIN :4.1 Khi nim yu t ngu nhin : l nhng yu t ch tc ng n s pht trin ca s vt trong mt khang thi gian, khng lp li theo qui lut4.2 Phng php m rng khang thi gian : ngi ta thng dng cc phng php sau :

- Phng php m rng thi gian

- Phng php bnh qun s trt (Phng php khang giao )

VD: ly gi tr bnh qun ca tng khang cc thng, nm : 1234;2345;3456.

CU 25 :Nhng yu t cu thnh bi cnh trong nc ? Bi cnh t ra nhng vn g cho s pht trin kinh t Vit Nam ?1 NHNG YU T CU THNH BI CNH TRONG NC :1.1 Nhn t tch cc :- Truyn thng lch s, dn tc;

- Thnh tu kinh t - x hi ca t nc t c trong giai an i mi

- Kinh nghim thc tin qua nhng nm i mi.

1.2 Kh khn thch thc : - Nn kinh t pht trin thiu bn vng;

- Cc vn vn ha x hi cn nhiu bt cp, chm c quyt;

- Th ch, mi trng php l cha p ng yu cu phat trin;

- Tnh trng tham nhng, suy thai trong b my.

2. NHNG VN T RA CHO S PHT TRIN KINH T VIT NAM 2.1 Nhng c hi : T truyn thng, lch s dn tc v c bit l nhng thnh tu trong i mi, m ra cho t nc nhng c hi mi :

- Uy tnh ca VN trn trng quc T va khu vc ang ngy mt c nng cao;

- Lng tin ca nhn dn vo ng, nh nc v cng cuc i mi ca t nc;

- Cc li th so snh ca quc gia, nht l li th t nhin ( v tr a l, ti nguyn, gi nhn cng) ang to mi trng thun li cho thu ht u t, thc y tng trng kinh t.

2.2 Thch thc ln :- VN vn ang nm trong nhm cc quc gia pht trin km nht th gii, thch thc v rt ngn khang cch pht trin vi cc nc trong khu vc v th gii ang l bi ton kh.

Tnh trng tham nhng, suy thoi trong b my ang l quc nn, cha c ngn chn mt cch c hiu qu:

Tim lc kinh t c hn, kh nng cnh tranh ca cc doanh nghip v nn kinh t yu :

Din bin ho bnh v cc th lc th ch khc.

CU 26: Nhn nh ca ng Cng sn Vit Nam v bi cnh trong nc? Bi cnh chi phi n vic x l cc vn c bn trong pht trin kinh t nc ta nh th no?TR LI:1 - NHN NH CA NG CNG SN VN V BI CNH TRONG NC 1.1 Nhn t tch cc - Truyn thng lch s, dn tc:

+ Truyn thng on kt, u tranh, hy sinh anh dng ca dn tc ta;

+ Nhng chin thng v i ca dn tc trong cuc u tranh dnh c lp;

+ Thng li bc u ca s nghip i mi.

-Thnh tu kinh t x hi ca t nc t c trong giai on i mi: + Tng trng lin tc v vi tc c tng i cao ca nn kinh t: tng trng GDP bnh qun trong sut thi k 1991 2005 t 7,6% / nm + Quan h sn xut c bc i mi ph hp hn vi trnh pht trin lc lng sn xut v thc y s hnh thnh nn kinh t th trng nh hng XHCN;

+ Vit Nam gia nhp v c vai tr ngy cng tch cc trong nhiu t chc kinh t quc t v khu vc, ch ng tng bc hi nhp vi kinh t th gii;

+ i sng vt cht, tinh thn ca nhn dn c ci thin r rt;

+ Chnh tr n nh v an ninh, quc phng c gi vng.

Kinh nghim thc tin qua nhng nm i mi: (55)

+ i mi t duy,nghin cu v xc lp m hnh kinh t ph hp trong iu kin nc ta trn c s ch ngha Mc Lnin v t tng H Ch Minh, gn vi yu cu thc tin cch mng;

+ Da vo dn, xut pht t li ch ca nhn dn tin hnh i m;

+ Kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i

+ Xy dng ng vng mnh l nhn t quyt nh thng li ca s nghip i mi.

2. Kh khn thch thc:

Nn kinh t km hiu qu v sc cnh tranh cn yu;

Cc vn vn ho, x hi cn nhiu bt cp, chm c quyt;

Th ch, mi trng php l cha p ng c yu cu pht trin

Tnh trng tham nhng, suy thoi trong b my ng v Nh nc.

2. S CHI PHI CA BI CNH N VIC X L CC VN C BN TRONG PHT TRIN KINH T NC TA HIN NAY

T phn tch bi cnh trong nc, xc nh cc vn c coi l c bn trong pht trin kinh t nc ta hin nay:

Tng trng, pht trin kinh t v i sng nhn dn.

Khai thc tt nht mi ngun lc ca t nc

Hi nhp kinh t quc t thnh cng.

Cng c quc phng, an ninh quc gia

Theo , quan im pht trin kinh t nc ta hin nay l:

1. Pht trin nhanh, hiu qu v bn vng, tng trng kinh t i i vi thc hin tin b, cng bng x hi v bo v mi trng.

2. Pht trin kinh t l nhim v trung tm. Xy dng nn tng cho mt nc cng nghip l nhim v cp thit ca ton dn ta hin nay.

3. y mnh cng cuc i mi, to iu kin gii phng v pht huy mi ngun lc;

4. Gn cht vic xy dng nn kinh t c lp t ch vi ch ng hi nhp kinh t quc t

5. Kt hp cht ch pht trin kinh t x hi vi cng c quc phng, an ninh.

CU 27: Nhn nh ca ng Cng sn Vit Nam v bi cnh quc t i vi pht trin kinh t x hi ca nc ta trong thi i ngy nay? Bi cnh t ra nhng vn g cho s qun l nn kinh t quc dn nc ta tm chin lc?TR LI:1- NHN NH CA NG CNG SN VIT NAM V BI CNH QUC T I VI PHT TRIN KINH T X HI CA NC TA TRONG THI I NGY NAY. 1.1.Nhng nhn t lch s quc t c nh hng n hin ti:1- S pht trin nh v bo ca cuc cch mng khoa hc cng ngh v nh hng to ln ca n trn cc mt: - To ra tc tng trng nhanh ca kinh t ton cu;

- To ra s phn ho giu ngho gia cc quc gia vi khong cch ngy mt to ln;

- Ch ngha t bn vn khng tch khi cc cuc khng hong kinh t ln.

2-Nguy c chin tranh vn tim n v bc l mt cch phc tp 3- Tu cao tro cch mng ca nhn dn tin b trn th gii ang lm vo thoi tro, song li nhng du n tt p, to nim tin bt dit vo tng lai ca ch ngha cng sn. 1.2. Nhng nhn t tng lai ca quc t v tc ng ca n 1- Khoa hc v cng ngh tip tc pht trin mnh m; 2- Nn kinh t tri thc ngy cng c v tr ch yu; 3- Xu hng ton cu ho vi s chi phi ca cc tp on kinh t t bn xuyn quc gia. Tnh hai mt ca ton cu ho: + Tch cc: To ra hng ho, dch v r, cht lng cao, gi c thp; m rng cc loi th trng; thu ht c cc ngun lc bn ngoi cho pht trin; kch thch tng trng kinh t.

+ Tiu cc: To ra cnh tranh khc lit; tht nghip, c nc pht trin v ang pht trin; tng khong cch chnh lch giu ngho; tc ng xu n vn c lp, t ch, gi gn truyn thng, bn sc dn tc

4- u tranh giai cp v dn tc tip tc gay gt. 5- tim n cc bt n trn th gii: chin tranh cc b, xung t sc tc, tn gio.....1.3. Nhn nh chung: 1- Trong vi thp k ti t c kh nng xy ra chin tranh th gii, nhng kh trnh khi cc cuc chin tranh cc b, xung t v trang v sc tc, tn gio vcc m mu en ti khc.

2- Ha bnh hp tc l th ln, t s to bc pht trin mi ca nhn loi.

3- Khu vc chu Thi Bnh Dng c kh nng pht trin mnh, nhng ng thi cng l ni tim n cc nhn t bt n chung.

2. NHNG VN T RA CHO S QUN L NN KINH T QUC DN NC TA TM CHIN LC 1- Pht trin nhanh, c hiu qu v bn vng, tng trng kinh t i i vi thc hin tin b, cng bng x hi v bo v mi trng.

2 y mnh cng nghip ho hin i ho, xy dng nn kinh t c lp t ch sm a nc ta:

+ Ra khi tnh trng km pht trin

+ Tr thnh mt nc cng nghip.

3 Thc hin nht qun ng li i ngoi t ch, rng m, a pbng ho, a dng ho cc quan h quc t.

4 - Ch ng hi nhp kinh t quc t v khu vc.

5- Xy dng nn kinh t m trn c s pht huy ti a ni lc, nng cao hiu qu hp tc quc t, m bo c lp t ch, nh hng XHCN v li ch ca dn tc.

Cu 28: Nu cc mc tiu ca cng cuc xy dng v pht trin kinh t x hi nc ta t c i hi ln th IX ca ng ra?Tr li:I/ MC TIU TNG QUT:Giai on 10 nm 2010 2020:

1. a t nc ra khi tnh trng km pht trin;

2. Nng cao r rt i sng ca nhn dn;

3. To nn tng n 2020 Vit Nam c bn tr thnh mt nc cng nghip;

4. Nng cao v th quc gia trn trng quc t.

II/ MC TIU C TH:1/ a nc ta ra khi tnh trng km pht trin:

-V tng trng kinh t:

+Giai on 2001 2005: 7,5 %

+ Giai on 2001 2010: 7,2%

+ GDP nm 2010 tng t nht gp i nm 2000, GDP/ngi: 700 750 USD

-V pht trin con ngi v x hi: nng ch s pht trin con ngi HDI ca Vit Nam ln hng trung bnh ca th gii. C cuc sng vt cht v tinh thn tng i tt.

2/ To ra nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh mt nc cng nghip theo hng hin i:

-V lc lng sn xut: Tng i hin i;

-Cng nghip, dch v: chim t trng ln trong GDP;

-Pht trin khoa hc cng ngh: C kh nng nm bt v vn dng nhiu thh tu mi nht ca khoa hc cng ngh th gii;

-Quan h sn xut: Ph hp vi lc lng sn xut v khng ngng hon thin theo nh hng XHCN;

-Xy dng tim lc kinh t v c s vt cht k thut: p ng yu cu cng nghip ha, hin i ha;

-Pht trin ngun lc con ngi;

-Hon thin mi trng php l v nng cao hiu qu cng tc t chc iu hnh.

3/ Nng cao v th nc ta trn trng quc t:

-Gi vng c lp, t ch;

-Nng cao v th cnh tranh kinh t ca quc gia;

-Tng cng cng tc ngoi giao v hot ng kinh t i ngoi.

Cu 29: Ni dung ca chin lc pht trin quan h sn xut nc ta? Gii php pht trin nn kinh t nhiu thnh phn do ng cng sn Vit Nam ra?Tr li:I/ NI DUNG CA CHIN LC PHT TRIN QUAN H SN XUT NC TA:i hi IX xc nh chin lc pht trin quan h sn xut nc ta:

1. u tin pht trin lc lng sn xut, xy dng quan h sn xut ph hp theo nh hng XHCN

2. Tn ti 3 hnh thc s hu c bn: s hu ton dn, s hu tp th, v s hu t nhn. Cc hnh thc s hu c th an xen, hn hp. Trn c s cc hnh thc s hu c bn , hnh thnh nhiu thnh phn kinh t vi nhng hnh thc t chc kinh doanh a dng.

3. Pht trin kinh t th trng nh hng XHCN c nhiu hnh thc s hu, nhiu thnh phn kinh t, trong kinh t nh nc gi vai tr ch o; kinh t nh nc cng vi kinh t tp th ngy cng tr thnh nn tng vng chc.

4. Ch s hu cng cng v t liu sn xut ch yu tng bc c xc lp v s chim u th tuyt i khi CNXH c xy dng xong v c bn.

II/ GII PHP PHT TRIN NN KINH T NHIU THNH PHN DO NG CNG SN VIT NAM RA.-Cc thnh phn kinh t kinh doanh theo php lut u l b phn cu thnh quan trng ca nn kinh t th trng nh hng XHCN.

-Cc thnh phn kinh t nc ta l : kinh t tp th, kinh t c th, tiu ch, kinh t t bn t nhn, kinh t t bn nh nc, kinh t c vn u t nc ngoi.

-V nh hng pht trin i vi cc thnh phn kinh t:

1. Kinh t nh nc: cng c, sp xp, iu chnh c cu, i mi v nng cao hiu qu ca cc doanh nghip nh nc.

2. Kinh t tp th: pht trin vi nhiu hnh thc hp tc a dng, trong hp tc x l nng ct.

3. Kinh t c th, tiu ch: Nh nc to iu kin v gip pht trin, khuyn khch cc hnh thc hp tc t nguyn, lm v tinh cho cc doanh nghip hoc pht trin ln hn.

4. Kinh t t bn t nhn: Khuyn khch pht trin rng ri trong cc ngnh ngh sn xut, kinh doanh m php lut khng cm.

5. Kinh t t bn Nh nc: Pht rin a dng di cc hnh thc lin doanh, lin kt gia kinh t Nh nc vi t bn t nhn trong v ngoi nc.

6. Kinh t c vn u t nc ngoi: c to iu kin thun li pht trin hng vo xut khu, xy dng kt cu h tng kinh t x hi gn vi thu ht cng ngh hin i, to thm vic lm.

-Pht trin cc hnh thc t chc kinh doanh an xen, hn hp nhiu hnh thc s hu khc nhau.

Cu 30: Ni dung, ngha cc mc tiu: dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh trong chin lc pht trin kinh t - x hi nc ta?Tr li:I/ NI DUNG MC TIU: DN GIU, NC MNH, X HI CNG BNG, DN CH, VN MINH:Mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh l mc tiu cui cng ca ch kinh t nc ta, ch khng phi ch xa b bc lt, p bc, bt cng, thit lp ch cng hu v t liu sn xut. Mc tiu trn cng chnh l nguyn vng, m c ca nhn dn tin b trn th gii, l ci ch ca x hi loi ngi ni chung.

Ni dung c bn ca mc tiu trn trong chin lc pht trin kinh t - x hi nc ta:

1/ Mc tiu kinh t - x hi: Bao gm cc nhm mc tiu sau:

*Mc tiu dn giu:Ngy mt nng cao i sng vt cht (th hin tiu ch bnh qun GDP/ngi/nm), vn ha, tinh thn ca nhn dn, thu hp khong cch giu ngho trong x hi. Khuyn khch ngi dn lm giu chnh ng, huy ng ti a cc ngun lc cho u t pht trin kinh t.

Giai on n nm 2010: t GDP bnh qun u ngi khong 1050 1100 USD. To v gii quyt thm vic lm cho trn 8 triu lao ng, nng t l ngi lao ng c o to ngh ln 40% tng lao ng x hi. Chm dt hon ton tnh trng h i, gim t l ngho (theo chun mi) xung cn 10- 11%. m bo 100% h dn c nhu cu c nh , vi din tch bnh qun 14- 15 m2/ngi.

*Mc tiu nc mnh:Th hin quy m GDP v t l tch ly t GDP ca nn kinh t; tng trng v cht lng tng trng (s pht trin khoa hc cng ngh, nng sut ca cc yu t tng hp, khai thc s dng ti nguyn, bo v mi trng..); kh nng cnh tranh, thch ng ca nn kinh t trc cc bin ng ca th trng th gii; v th quc gia trn trng quc t; s n nh v chnh tr v trt t, an ton x hi; bo v vng chc c lp, ch quyn, ton vn lnh th v an ninh quc gia.

Mc tiu n nm 2010: Quy m GDP t khong 1.693-1.760 nghn t ng (theo gi hin hnh), tng ng 94- 98 t USD; t l huy ng vo ngn sch nh nc t khong 21- 22% GDP; c cu cc ngnh kinh t nng, lm, thy sn cng nghip- xy dng trong GDP d kin tng ng 15- 16% - 43- 44% - 40- 41%; tng kim ngch xut khu tng 16%/nm; tng u t ton x hi khong 2.200 t ng ( theo gi 2005).

MC TIU X HI CNG BNG:Cng bng x hi s to ra ng lc to ln cho s pht trin, l tiu ch quan trng bc nht phn nh CNXH v CNTB. Khi nim cng bng y c hiu l s cng bng mi kha cnh i sng x hi, bao gm trn cc lnh vc c bn sau:

- V kinh t: Mi quan h kinh t gia con ngi vi con ngi thc cht l mi quan h v li ch. Cc quan h kinh t gia cc ch th phi trn c s v thng tn php lut, xa b c quyn, bnh ng trong cnh tranh, trong khai thc ti nguyn, c s h tng v cc ngun lc quc gia. Khng phn bit v m bo s bnh ng gia cc thnh phn kinh t.

- Trong ng gp v th hng: Mi ngi u bnh ng v quyn v ngha v theo quy nh ca php lut. Bnh ng v c hi tm vic lm, c hi lm n kinh doanh, v ngha v v s ng gp cho Nh nc v cho x hi theo php lut. Bnh ng trong vic th hng cc thnh qu lao ng (theo s cng hin, ng gp), thnh qu pht trin chung ca t nc thng qua cc phc li cng cng, cc dch v cng v cc chnh sch x hi.

- Trong i sng chnh tr x hi: Khng phn bit i x (sc tc, tn gio, gii, tui ), bnh ng gia cc t chc chnh tr x hi v trong cc hot ng ca i sng chnh tr khc. Khng b phi, cc b v phn bit vng min.

thc hin c cng bng x hi, bin php quan trng nht l chng uc tham nhng, tiu cc ca b my Nh nc v c lin quan, nhng t chc c quyn lc trong x hi.

MC TIU VN MINH:Vn minh l mc tiu nhm to dng mt mi trng tt nht cho pht trin con ngi, n c th hin c yu t vt cht v phi vt cht.

- Xt trn gc vt cht: Vn minh x hi th hin trnh ca lc lng sn xut, mc sng ca ngi dn v s m bo, tin nghi ca cc iu kin vt cht (bao gm c gc x hi v c nhn).

- gc phi vt cht: Xt trn gc ny, vn minh l mt khi nim rt rng v tru tng, n th hin cc gi tr ca th ch, t chc, i sng chnh tr x hi, tnh nhn bn, truyn thng vn ha, mi trng (mi trng sinh thi v mi trng x hi) v vn hi nhp, tip nhn cc gi tr vn minh, vn ha ca th gii.

t c mc tiu x hi vn minh, vai tr ca Nh nc XHCN rt quan trng. Trc ht Nh nc XHCN phi l Nh nc trong sch, hin i, thng xuyn i mi, Nh nc vi ch nh vit hoa. Trong nn kinh t th trng, Nh nc mt mt phi bit nm bt v vn dng tt cc quy lut khch quan, mt khc phi bit gn c khi trong hn ch, loi b c cc yu t tiu cc ca kinh t th trng, gi cho mt th trng c b mt vn minh, hi nhp thnh cng vi kinh t th gii.

1.1 Mc tiu chnh tr: Th hin mc tiu dn ch:

Dn ch l mt trong nhng tiu ch c bn phn nh s vn minh tin b ca x hi. M rng dn ch l quy lut khch quan ca s pht trin h thng chnh tr XHCN. Dn ch c th hin trong tt c cc lnh vc ca i sng x hi. Trong , phi ni n 2 lnh vc c bn sau:

- Dn ch trong hot ng kinh t: Trong kinh t th trng cc ch th kinh t c t do, t ch kinh doanh v bnh ng trc php lut. Mi thnh phn kinh t c u t sn xut kinh doanh tt c cc lnh vc m php lut khng cm, c quyn s hu ti sn ca mnh. Quyn ca ngi sn xut v tiu dng c php lut bo v. S qun l v iu tit ca Nh nc thng qua h thng lut php v cc chnh sch kinh t, hn ch ti a cc can thip hnh chnh trc tip vo sn xut kinh doanh. Mt xu hng tin b v thc thi l Nh nc dn nh i, bung ra nhng vic phi qun l cho th trng, x hi v nhng lc lng ngoi Nh nc.

- Dn ch trong i sng chnh tr: Tng cng mi quan h ca Nh nc vi nhn dn, minh bch v cng khai ha cc th tc hnh chnh, cc c ch, chnh sch ni chung. To c ch hu hiu cho ngi dn tham gia qun l Nh nc, qun l x hi v gim st hot ng ca Nh nc. T do ngn lun theo php lut v tn trng d lun x hi.

2/. ngha cc mc tiu: dn giu, nc mnh, x hi cng bng dn ch, vn minh trong chin lc pht trin kinh t - x hi nc ta:- Vi vic xc nh mc tiu trn, ng v Nh nc ta phn nh r gia phng tin vi mc tiu trong vic xy dng m hnh kinh t trong giai on qu , l nn kinh t th trng nh hng XHCN.

- Mc tiu trn to ra s ng thun gia nhn dn vi ng v Nh nc, thc s ng vin c nhn dn v to ra s on kt, thng nht v ng hnh ca c dn tc trong cuc hnh trnh nhm n ch dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh.

- t c mc tiu ny phi pht trin mnh lc lng sn xut, ng vin mi ngun lc x hi, pht huy cao tnh nng ng, sng to ca ton dn, khai thc mi tim nng trong nc i i vi s dng c chn lc thnh qu v kinh nghim quc t thc y nhanh qu trnh cng nghip ha v hin i ha t nc.

CU 31: MI LIN H HU C GIA CC MC TIU: DN GIU, NC MNH, X HI CNG BNG, DN CH, VN MINH?Gia cc mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh c mt mi quan h hu c cht ch:

- Xuyn sut v suy cho n cng cc mc tiu trn u hng n l con ngi, v s pht trin ton din v ngy mt nng cao i sng vt cht, tinh thn ca nhn dn.

- C thc hin c mc tiu dn giu mi to cho nc mnh, bi v dn l nc, s giu c ca dn th hin tim lc ca quc gia. V c dn giu, nc mnh mi c iu kin thc hin cng bng, dn ch v vn minh x hi.

- Mt khc, x hi cng bng, dn ch, vn minh l nn tng, ng lc quan trng cho thc hin mc tiu dn giu, nc mnh.

- Nm mc tiu trn c mi quan h qua li, tc ng ln nhau v l iu kin tin cho nhau. Do vy, cc mc tiu phi c thc hin mt cch ng b mi m bo to dng mt x hi tt p, hnh phc v yu cu pht triin kinh t- x hi bn vng.

CU 32: TNH KHOA HC V THC TIN CA H MC TIU: DN GIU, NC MNH, X HI CNG BNG, DN CH, VN MINH:1/. Tnh khoa hc ca h mc tiu: dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh:Mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh c ng ta xc nh da trn cc c s khoa hc sau:

1- Da trn phng php lun ca Trit hc Mc- Lnin, l phng php lun ca mi khoa hc, trc ht l khoa hc x hi- nhn vn;

2- L lun kinh t hc Mc- Lnin, c bit l lun v thi k qu ln CNXH.

3- L lun, hc thuyt v CNXH vi nhng mc tiu, tn ch mc ch ca vic xy dng mt x hi tt p nht cho con ngi, l c s, kim ch nam cho vic nh hng pht trin kinh t- x hi ca t nc.

4- T tng H Ch Minh, l h qu ca s vn dng v pht trin sng to ch ngha Mc- Lnin vo iu kin c th ca nc ta, l t tng: c lp dn tc gn lin vi CNXH; v sc mnh ca nhn dn, v quyn lm ch ca nhn dn, xy dng Nh nc tht s ca dn, do dn v v dn; v pht trin kinh t v vn ha, khng ngng nng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhn dn.

2/. Tnh thc tin ca h mc tiu: dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh:T thc tin cch mng Vit Nam, trong u tranh ginh c lp dn tc cng nh xy dng t nc, mc tiu xy dng mt ch tt p, tt c v li ch ca dn ca ng chnh l tm im thu ht v to c s hng ng ca c dn tc.

Nhng kinh nghim qu bu c ng ta rt ra trong i mi cng minh chng cho vic xc nh h mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh l hon ton hp quy lut, hp lng dn, nhng kinh nghim l:

1- Kin tr mc tiu c lp dn tc v CNXH trn nn tng ch ngha Mc- Lnin v t tng H Ch Minh.

2- Da vo dn, v li ch ca nhn dn, ph hp vi thc tin v lun lun sng to.

3- Kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i.

4- ng li ng n ca ng l nhn t quyt nh thnh cng.

Vi mc h mc tiu trn, trong nhng nm gn y t nc ta t c nhng thnh tu to ln trong pht trin kinh t- x hi: t tc tng trng cao nht trong khu vc ng Nam , thuc loi cao nht so vi cc nc v vng lnh th Chu cng nh trn th gii; pht trin mnh lc lng sn xut gn vi xy dng quan h sn xut mi; y li lm pht, gim tht nghip v t l i ngho; nng cao ng k i sng vt cht v tinh thn ca nhn dn, n nh chnh tr v quc phng, an ninh c gi vng; quan h i ngoi c pht trin, to n tng tt p v mt t nc Vit Nam nng dng, ang trn pht trin mnh m.

CU 33: CC QUAN IM PHT TRIN TRONG VN KIN I HI NG TON QUC LN TH IX? KHI QUT CC GII PHP CHIN LC NU TRONG VN KIN I HI IX CA NG:1/. Cc quan im pht trin trong vn kin i hi ng ton quc ln th IX:1- Pht trin nhanh, hiu qu v bn vng, tng trng kinh t i i vi thc hin tin b, cng bng x hi v bo v mi trng.

2- Pht trin kinh t l nhim v trung tm, xy dng nn tng cho mt nc cng nghip l nhim v cp thit ca ton dn ta hin nay.

3- y mnh cng cuc i mi, to iu kin gii phng v pht huy mi ngun lc.

4- Gn cht vic xy dng nn kinh t c lp t ch vi ch ng hi nhp kinh t quc t.

5- Kt hp cht ch pht trin kinh t x hi vi cng c quc phng, an ninh.

2/. Khi qut cc gii php chin lc nu trong vn kin i hi IX ca ng:1- Pht trin kinh t, cng nghip ha, hin i ha l nhim v trung tm:- V con ng cng nghip ha nc ta: cn v c th rt ngn thi gian so vi cc nc i trc.

- Nguyn tc ca cng nghip ha, hin i ha: m bo xy dng nn kinh t c lp t ch v ch ng hi nhp kinh t quc t.

- Pht trin kinh t nhanh, c hiu qu v bn vng, chuyn dch c cu kinh t, c cu lao ng theo hng cng nghip ha, hin i ha.

- nh hng c th cho pht trin cc ngnh, cc lnh vc.

2- Pht trin kinh t nhiu thnh phn:- Cc thnh phn kinh t kinh doanh theo php lut u l b phn cu thnh quan trng ca nn kinh t th trng nh hng XHCN.

- Cc thnh phn kinh t nc ta l: kinh t Nh nc; kinh t tp th; kinh t c th, tiu ch; kinh t t bn t nhn, kinh t t bn Nh nc; kinh t c vn u t nc ngoi.

- Pht trin cc hnh thc t chc kinh doanh an xen, hn hp nhiu hnh thc s hu khc nhau.

3- Tip tc to lp ng b cc yu t th trng, i mi v nng cao hiu lc qun l kinh t ca Nh nc.- Hnh thnh, pht trin v tng bc hon thin cc loi th trng theo nh hng XHCN, bao gm: th trng hng ha, th trng lao ng, th trng khoa hc v cng ngh, th trng vn, th trng bt ng sn.

- Tip tc i mi cc cng c qun l v m ca Nh nc i vi nn kinh t.

4- Gii quyt tt cc vn x hi:Bao gm cc vn : vic lm, lng v thu nhp; chnh sch i vi ngi c cng; pht trin kt cu h tng, nht l cc vng su vng xa; gii php v dn s v cc chnh sch v gio dc- o to, chm sc sc khe, th dc th thao, u tranh phng chng ti phm, t nn x hi

CU 34: TNH H THNG CA CC GII PHP CHIN LC DO I HI IX CA NG RA: thc hin cc mc tiu chin lc, i hi IX ca ng ra mt nhm cc gii php ln. Nhm cc gii php ny mang tnh h thng cao, th hin trn 3 gc sau:

1- Cc gii php c xy dng v c mi quan h cht ch, tc ng ln nhau v th hin r tnh nhn qu:

- Gii php 1: V vn tng trng v to c s vt cht cho nn kinh t, hay ni mt cch khc l gii php v pht trin lc lng sn xut. y l vn ct li ca qu trnh pht trin.

- Gii php 2: V pht trin quan h sn xut trn c s iu kin c th nc ta, to ng lc v kch thch cho nn kinh t pht trin.

- Cc gii php 3 v 4: nhm to iu kin, mi trng cho pht trin bn vng kinh t.

2- Cc gii php trn c tnh qun xuyn v ng b cao, to ra mt th thng nht. Thiu mt trong cc gii php hoc ni dung ca cc gii php khng c nghin cu, qun trit thu o u nh hng ln n thc hin mc tiu chin lc.

3- Trn c s phn tch bi cnh chin lc, cc gii php a ra c th ni l tng i ti u, pht huy c tim lc ca t nc v cng hng c vi cc yu t ngoi lc, to ra th v lc mi, m bo thc hin thng li mc tiu chin lc.

CU 35: S NG B TH TRNG TRONG CH TRNG TO LP TH TRNG NG B DO NG CNG SN VIT NAM RA? NGHA CA S NG B TH TRNG I VI S PHT TRIN KINH T TH TRNG NH HNG XHCN NC TA?1/. S ng b th trng trong ch trng to lp th trng ng b do ng cng sn Vit Nam ra:Vn kin i hi IX ca ng ch r: Tip tc to lp ng b cc yu t th trng vi phng hng: thc y s hnh thnh, pht trin v tng bc hon thin cc loi th trng theo nh hng XHCN, c th:

1- Pht trin th trng hng ha v dch v vi vai tr nng ct nh hng v iu tit ca kinh t Nh nc. p ng yu cu a dng v nng cao sc mua c th trng thnh th v nng thn, ch thch ng n th trng cc vng kh khn, m rng th trng ngoi nc; xc nh thi hn bo h hp l v c hiu qu i vi mt s sn phm quan trng, hn ch v kim sot c quyn kinh doanh.

2- M rng th trng lao ng trong nc, to iu kin cho ngi lao ng; y mnh xut khu lao ng c t chc v c hiu qu.

3- Khn trng t chc th trng khoa hc v cng ngh, thc hin tt bo h s hu tr tu, y mnh pht trin cc dch v v thng tin, chuyn giao cng ngh.

4- Pht trin nhanh, bn vng th trng vn, nht l th trng vn di hn v trung hn. T chc, vn hnh an ton v hiu qu th trng chng khon, th trng bo him. Hnh thnh ng b th trng tin t; tng kh nng chuyn i ca ng tin Vit nam.

5- Hnh thnh v pht trin th trng bt ng sn, bao gm c quyn s dng t theo quy nh ca php lut; tng bc m rng th trng bt ng sn cho ngi Vit Nam nc ngoi v ngi nc ngoi u t.

2/. ngha ca s ng b th trng i vi s pht trin kinh t th trng nh hng XHCN nc ta:Th trng khng phi l sn phm ring ca CNTB, m l thnh tu ca vn minh nhn loi. Lch s cho n nay cho thy, m hnh kinh t th trng vn l m hnh kinh t c kh nng kch thch s pht trin kinh t nht, v vic li dng th trng nh mt phng tin pht trin lc lng sn xut, lm cho x hi giu c to nn tng cho thc hin mc tiu XHCN l s la chn ng n ca ng ta.

Tuy nhin, kinh t th trng vn hnh theo nhng quy lut khch quan ca n v lun tim n nhng nguy c tht bi, bi n thng mu thun vi cc gi tr truyn thng, tng s bt n ca x hi v khot su h ngn cch giu- ngho. Nh nc nh mt ch th sng to phi qun l cc qu trnh kinh t v m, nhm hn ch nhng khuyt tt ca th trng. Do vy, cc th ch kinh t th trng nh hng XHCN nc ta c xy dng v thc thi chnh l lm cho th trng v Nh nc tr thnh hai yu t b sung cho nhau khai thc th trng hiu qu, p ng yu cu pht trin.

Pht trin ng b cc th trng l mt trong nhng yu cu hnh thnh nn th trng y , p ng c quy lut khch quan. Mt khc, pht trin ng b cc th trng l mt trong nhng iu kin c bn (gm cc quy tc to thnh lut chi kinh t th trng, cc ch th tham gia, cc c ch thc thi tr chi v cc th trng) to dng th ch kinh t th trng nh hng XHCN.

Th trng (c to nn bi cc loi th trng) c vai tr trc tip, hng dn cc n v kinh t la chn lnh vc hot ng v phng n t chc sn xut kinh doanh.

Pht trin ng b cc th trng to iu kin cho c ch th trng thc hin tt cc chc nng ca mnh thng qua gi c, trong c hai chc nng quan trng l phn b cc ngun lc kinh t v thc y tin b k thut.

CU 36: S CN THIT V NGHA CA VIC HI NHP KINH T QUC T DO NG CNG SN VIT NAM RA:1/. S cn thit ca vi hi nhp kinh t quc t:Trn c s ng li i hi IX ca ng, B chnh tr ra Ngh quyt 07-NQ/TW ngy 27/11/2001 v hi nhp kinh t quc t. Trong , ng ta nhn nh v xc nh vic hi nhp kinh t quc t l yu cu khch quan v cn thit i vi nc ta bi cc l do sau:

1- Hin nay, ton cu ha khng cn l xu th m tr thnh mt thc t. Xu th ny cun ht tt c cc quc gia, t giu n ngho, t ln n nh hi nhp vo nn kinh t th gii. Hi nhp l mt yu t pht trin. Nc no khng hi nhp th khng c c hi pht trin. Nhng nc hi nhp tt, su rng th pht trin tt.

2- Hi nhp kinh t quc t l trnh cao ca quan h hp tc kinh t quc t. Do vy, hi nhp nhm thc y m rng th trng cho hng ha Vit Nam, pht trin mnh m quan h thng mi, kinh t ca nc ta vi cc nc.

3- Hi nhp nhm tranh th ngoi lc: vn, cng ngh, kin thc v kinh nghim qun l y mnh cng nghip ha, hin i ha t nc.

4- Hi nhp khai thc tt hn tim nng, li th v ni lc nn kinh t nhm thc hin thng li chin lc pht trin kinh t- x hi ca t nc.

5- Hi nhp cng vi i mi u nhm thc hin mc tiu xy dng CNXH: dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh.

2/. ngha ca vic hi nhp kinh t quc t do ng cng sn Vit nam ra:Hi nhp kinh t quc t tc ng mnh m n nn kinh t nc ta, va to ra c hi va c c thch thc i vi s pht trin kinh t.

1- V c hi:- To ra mi trng ha bnh v hp tc, to ra iu kin quc t thun li cho cng cuc i mi v pht trin kinh t nc ta.

- To c hi m rng th trng xut nhp khu hng ha v dch v.

- Tng cng thu ht u t nc ngoi.

- To c hi tip thu khoa hc, cng ngh mi, tip thu kin thc v kinh nghim qun l kinh t.

- o to nhn lc nhn ti.

2- Thch thc:- Nhn thc v hi nhp quc t cn hn hp.

- H thng php lut cn nhiu mt cha ph hp vi lut php quc t.

- p lc trong vic thit lp c cu kinh t mi, t c s h tng n kin trc thng tng.

- p lc cnh tranh.


Related Documents