YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

LISTA PREMII SI MEDALII OBTINUTE DE ROMANIA

la cel de-al 44-lea Salon Internaţional de Invenţii de la Geneva-ELVEȚIA (13-17Aprilie 2016)

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

1. INSTITUTUL NAŢIONAL

DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU

MECATRONICĂ ŞI TEHNICA

MĂSURĂRII

INCDMTM

INSTITUT NATIONAL DE

RECHERCHE ET

DÉVELOPPEMENT EN

MÉCATRONIQUE ET LA

TECHNIQUE DE MESURE

INCDMTM

NATIONAL INSTITUTE OF

RESEARCH AND DEVELOPMENT

IN MECHATRONICS AND

MEASUREMENT TECHNIQUE

INCDMTM

Vlad Vaduva

Moldovanu

Alexandru

Lung Ioan,

Margaritescu

Mihai

MODUL RECEPTOR

ULTRASONIC

SUBACVATIC

MODULE RECEPTEUR

D'ULTRASONS SOUS-

MARINS

ULTRASONIC RECEIVER

MODULE UNDERWATER

Invenţia se referă la un modul receptor ultrasonic pentru

determinarea prezenței unui obiect sau a materiei solide în

mediul acvatic, etanșarea cablurilor electrice realizându-se

prin plasarea și interconectarea acestora într-un corp

comun în care sunt introduși receptorii prin două părți

opuse.

L'invention se rapporte à un module récepteur d'ultrasons

pour la détermination de la présence d'un objet ou de la

matière solide dans l'eau, l'étanchéité des câbles

électriques étant réalisée en plaçant et en les reliant dans

un boîtier commun dans lequel sont insérés les récepteurs

sur deux côtés opposés.

The invention relates to an ultrasonic receiver module for

determining the presence of an object or the solid matter in

the water, the sealing of electric cables being made by

placing and interconnecting them in a common body in

which are inserted the the receptors on two opposite sides.

Aur

Premiu China **

2. Asociatia CORNELIUGROUP

cercetare –inovare

Corneliu Birtok

Baneasa

Deflector termic integrat

Integrated heat deflector

Déflecteur de chaleur intégré

Problema tehnică pe care o rezolvă deflectorul integrat

consta in protejarea colectorului de admisie si a filtrului de

aer, de radiatiile termice provenite de la radiatorul de

racire al motorului cu ardere internă.

The integrated deflector addresses this technical problem

by protecting the admission collector and air filter from the

thermal radiations generated by the cooling radiator of

internal combustion engines.

Ce problème technique est remédié par le déflecteur

intégré qui protège le collecteur d’admission et le filtre

d’air contre les rayonnements thermiques provenant du

radiateur de refroidissement des moteurs à combustion

interne.

Aur

Premiu Hong Kong

Science Park**

Page 2: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

3. INCDIE ICPE-CA Banciu Cristina

Băra Adela,

Pătroi Delia,

Leonat Lucia

Materiale carbonice poroase

cu fibre de carbon şi procedeu

de obţinere a acestora

Porous carbon materials with

carbon fibers and process for

their obtaining

Matériaux carboniques poreux

avec des fibres de carbone et

procédé pour leur préparation

Compozitie de materiale carbonice poroase, cu fibre de

carbon, destinate proceselor de filtrare a aerului si

adsorbtie, şi la un procedeu de obţinere a acesteia.

Compozitia, conform inventiei, este constituită dintr-un

amestec din 70...80% fibre de carbon măcinate, din

precursor smoală de petrol sau poliacrilonitril, cu

20...30% liant de tip răşină fenolformaldehidică.

Composition of porous carbon materials, with carbon

fibers, for the air filtration and adsorption processes, and to

a process for preparing the same. The composition,

according to the invention, is constituted by a mixture of

70...80% milled carbon fibers, from petroleum pitch or

polyacrylonitrile precursor, with 20...30% phenol-

formaldehyde resin binder.

Composition des matériaux carboniques poreux, avec des

fibres de carbone, utilisées dans les procédés de filtration

de l'air et de l'absorbtion, et un procédé pour leur

préparation. La composition selon l'invention, est constitué

par un mélange de 70 ... 80% des fibres de carbone

broyées, le brai de pétrole précurseur ou de

polyacrylonitrile, avec 20 ... 30% de liant à base de résine

phénol-formaldéhyde.

Argint

4. INCDIE ICPE-CA Pătroi Delia,

Pătroi Eros

Alexandru,

Dionezie Bojin,

Codescu Mirela

Maria

Materiale magnetice sub

forma de straturi subtiri pe

baza de AlNiCo

Magnetic materials in the form

of thin layers on the basis of

Alnico

Matériaux magnétiques sous

forme de couches minces de

type AlNiCo

Materiale magnetice sub forma de straturi subtiri, pe baza

de AlNiCo, cu aplicatii in sistemele micro

electromecanice, cum sunt senzorii de câmp magnetic,

senzorii de actuatie, dispozitive de actuatie sau altele

asemenea.

Magnetic materials in the form of thin layers on the basis

of AlNiCo, with applications in microelectromechanical

systems such as magnetic field sensors, sensors for the

actuators, devices for actuators, or similar like.

Matériaux magnétiques sous la forme de couches minces

sur la base d' AlNiCo, avec des applications dans les

systèmes micro électromécaniques tels que des capteurs de

champ magnétique, des capteurs pour les actionneurs, des

dispositifs pour les actionneurs, ou des autres similaires.

Bronz

Page 3: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

5. Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

L’Institute National de Recherche et

Développement de Turbomoteurs

COMOTI

Romanian Research and Development

Institute for Gas Turbines COMOTI

Matache

Gheorghe,

Puscasu

Cristian,

Silivestru

Valentin

Carlanescu

Razvan,

Voicu Raluca

Lucia,

Porumbel

Ionut,

Carlanescu

Cristian

Instalaţie de testare a unor

palete de turbină de gaz

Installation d'essai des aubes

de turbine à gaz

Installation for testing gas

turbine blades

Invenţia se referă la o instalaţie de testare palete de

turbină, cu reglaj prin flacără de hidrogen, folosită în

domeniul cercetării şi producţiei de palete de turbină cu

gaze, şi în domeniul termogazodinamicii cu ardere în

domeniul bifazic.

L'invention se réfère à une installation d'essai pour des

aubes de turbine, à réglage par flamme d'hydrogène,

utilisée dans la recherche et la production d'aubes de

turbine à gaz, ainsi que dans le domaine

thermogazodynamique à combustion diphasique.

The installation relates to an installation for testing turbine

blades with hydrogen flame adjustment which is used in

the field of research and production of gas turbine blades

and in the thermogasodynamic field with biphase

combustion.

Argint

6. INSTITUTUL NAŢIONAL

DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU MECATRONICĂ ŞI

TEHNICA MĂSURĂRII

INCDMTM

INSTITUT NATIONAL DE

RECHERCHE ET

DÉVELOPPEMENT EN

MÉCATRONIQUE ET LA

TECHNIQUE DE MESURE

INCDMTM

NATIONAL INSTITUTE OF

RESEARCH AND DEVELOPMENT

IN MECHATRONICS AND

MEASUREMENT TECHNIQUE

INCDMTM

Iulian Sorin

Munteanu,

Gheorghe I.

Gheorghe,

Aurel Zapciu

Istriteanu

Simona Elena,

Ancuta Paul

ECHIPAMENT

MECATRONIC FLEXIBIL

DE

MICROPOZITIONARE CU

GRIPPER

DISPOSITIF

MÉCATRONIQUE

FLEXIBLE POUR MICRO

POSITIONNEMENT AVEC

GRIPPER

FLEXIBLE MECATRONIC

MICRO-POSITIONING

EQUIPMENT WITH

GRIPPER

Invenţia se referă la un echipament mecatronic flexibil de

micropoziționare cu gripper.

L'invention concerne un dispositif mécatronique flexible

pour micro positionnement avec la cylindre pneumatique.

The invention relates to a mechatronic device for

micropositioning with the flexible gripper.

Argint

7. Universitatea „Politehnica” din

Bucureşti

Marinescu

Niculae Ion,

Ghiculescu

Echipament pentru prelucrare

electrochimică asistată de

ultrasunete

Invenţia se referă la un echipament pentru prelucrare

electrochimică asistată de ultrasunete, care are o cameră de

contrapresiune în care este introdusă piesa la partea

inferioară, printr-o pană blocată și etanșată. Electrodul-

Aur

Premiu Hong Kong

University**

Page 4: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

L’ Université „Politehnica” de

Bucarest

“Politehnica” University of Bucharest

Liviu Daniel,

Banu

Alexandra,

Tarbă Cristian,

Jugănaru

Cristina

Équipement pour l’usinage

électrochimique aidée des

vibrations ultrasoniques

Equipment for ultrasonically

aided electrochemical

machining

sculă vibrează cu frecvență ultrasonică, fiind la capătul

unui lanț ultrasonic, al cărui concentrator este acoperit cu

strat izolator și introdus în camera de contrapresiune pe la

partea superioară.

L’invention se réfère à un équipement d’usinage

électrochimique aidée des vibrations ultrasoniques qui a

une chambre de contre-pression, où la pièce est introduite

par la partie inférieure, avec un piquetage bloqué et

étanche. L’outil oscille à fréquence ultrasonique, au bout

d’une chaine ultrasonique, dont son concentrateur est

couvert avec couche isolatrice et introduit dans la chambre

par la partie supérieure.

The invention deals with equipment for ultrasonically

aided electrochemical machining, having a counter-

pressure chamber in which the workpiece is inserted at its

bottom part, through a wedge blocked and sealed. The

tool-electrode vibrates with ultrasonic frequency, at the

end of an ultrasonic chain, whose horn is covered by an

isolator layer and inserted in the counter-pressure chamber

at its top part.

Premiu IFIA**

Premiu China **

8. Universitatea „Politehnica” din

Bucureşti

L’ Université „Politehnica” de

Bucarest

GHICULESCU

Liviu Daniel

MARINESCU

Niculae Ion

ALUPEI

COJOCARIU

Ovidiu Dorin

CĂRUȚAȘU

Nicoleta

Luminița

Cap rotativ de prelucrare prin

electroeroziune asistată de

ultrasunete

Tête rotative d’usinage par

électroérosion assistée par

ultrasons

Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin

electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării

electroerozive, care are un electrod-sculă la capătul unui

lanț ultrasonic, care oscilează și simultan se rotește.

Alimentarea electrică a capului rotativ se face în puncte

nodale cu o perie inferioară reglabilă vertical, în contact cu

concentratorul și o perie superioară în contact cu o bucșă la

nivelul transductorului.

L’invention se réfère à une tête rotative d’usinage par

électro-étincelage érosif aidée des vibrations ultrasoniques

pour fraisage électro-érosif, avec un outil rotatif qui oscille

simultanément. Son alimentation électrique est réalisée en

points nodales avec une brosse inférieure réglable en

hauteur, en contact avec le concentrateur et une brosse

supérieure, en contact avec un buisson au niveau du

transducteur.

Aur

Premiu China*

Premiu Federatia

Rusa**

Page 5: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

“Politehnica” University of Bucharest

Rotary head for ultrasonically

aided electrical discharge

machining

The invention deals with a rotary head for ultrasonically

aided electrical discharge machining (EDM), used for

milling EDM, which has a tool-electrode at the end of an

ultrasonic chain with simultaneous oscillation and rotation.

The electric supply is made in nodal points with a bottom

brush vertically adjusted in contact with the ultrasonic

horn, and a top brush in contact with a bushing positioned

at the transducer level.

9.

INSTITUTUL NAŢIONAL

DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU MECATRONICĂ ŞI

TEHNICA MĂSURĂRII

INCDMTM

INSTITUT NATIONAL DE

RECHERCHE ET

DÉVELOPPEMENT EN

MÉCATRONIQUE ET LA

TECHNIQUE DE MESURE

INCDMTM

NATIONAL INSTITUTE OF

RESEARCH AND DEVELOPMENT

IN MECHATRONICS AND

MEASUREMENT TECHNIQUE

INCDMTM

Anghel

Constantin,

Dumitru Sergiu

HALAT ANTIEROARE CU

IDENTIFICARE UNICA –

SMARTGUARD

ANTI-ERREUR ROBE AVEC

IDENTIFICATION UNIQUE -

SMARTGUARD

ANTI-ERROR OVERALL

WITH UNIQUE

IDENTIFICATION -

SMARTGUARD

Inventia se refera la realizarea unui halat (salopeta) utilizat

pentru protectia operatorilor din industrie care lucreaza pe

liniile de asamblare, dotat cu circuite electronice pasive de

identificare prin radio-frecventa cu cod unic, inglobate

(tesute) in manecile acestuia.

L`invention concerne de réaliser une robe utilises pour

protéger les opérateurs de l`industrie travaillant sur les

chaînes de montage équipées de circuits électroniques

passifs radiofréquence code d`identification unique

embarques dans ses manches

The invention relates to achieving an overall (a gown)

used to protect operators in the industry who work on

assembly lines equipped with electronic circuit passive

radio - unique code frequency identification embedded

(woven) in its sleeves

Argint

10. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE

PENTRU MASINI SI INSTALATII

DESTINATE AGRICULTURII SI

INDUSTRIEI ALIMENTARE -

INMA

INSTITUT NATIONAL DE

RECHERCHE-DÈVELOPMENT

POUR MACHINES ET

INSTALATIONS DESTIÉES Á

Dragoș MANEA

Mihai-Gabriel

MATACHE

Eugen MARIN

Bogdan

TĂNASE.

MAȘINĂ DE STROPIT CU

PRECIZIE RIDICATĂ

HAUTE PRÉCISION

SPRAYER

HIGH PRECISION

SPRAYER

Le pulvérisateur est équipé d'une détection automatique de

la canopée et de contrôle de pulvérisation et la

construction spéciale bidirectionnelle déflecteur d'air et

l'emplacement des rampes de pulvérisation avec les

organismes arrosées fait une répartition uniforme de la

matière particulaire transporteur aérien qui couvre la

totalité de la masse végétative de la canopée.

Argint

Page 6: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

L'AGRICULTURE ET

L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-

INMA

NATIONAL INSTITUTE OF

RESEARCH-DEVELOPMENT FOR

MACHINES AND

INSTALLATIONS DESIGNED TO

AGRICULTURE AND FOOD

INDUSTRY-INMA

The sprayer is equipped with an automatic canopy

detection and control spray and special construction

bidirectional air deflector and location of spray ramps with

sprinkled bodies made an even distribution of particulate

matter air carrier that covers the entire vegetative mass of

canopy.

11. Universitatea Tehnica din Cluj-

Napoca

Universite Technique de Cluj-

Napoca

Technical University of Cluj-Napoca

Valentin Dan

Zaharia,

Septimiu

Crisian,

Radu Adrian

Munteanu,

Titus Eduard

Crisan,

Bogdan

Tebrean,

Dan Mircea

ludean,

Calin Murelsan,

Vadim Tudor

Popa,

Radu Munteanu

Aparat electronic pentru

facilitarea interactiunii cu

mediul a persoanelor cu

deficiente de vedere

Dispositif electronique pour

faciliter

l'interaction entre les

personnes ayant une

deficience visuelle et

l'environnement

Electronic device for

facilitating the interaction of

visually impaired individuals

with

the environment

lnventia se refera la un aparat electronic pentru facilitarea

interactiunii dintre persoanele cu deficiente de vedere si

mediu prin detectarea obstacolelor, semnalizarea

prezentei si intentiilor utilizatorului prin mijloace vizuale,

precum si la metode de realizare a interfatarii aparatului

cu utilizatorul.

L'invention porte sur un dispositif electronique pour

faciliter l'interaction entre les personnes ayant une

deficience visuelle et l'environnement, par detection des

obstacles, signalisation visuelle de la presence et des

intentions de l'utilisateur, ainsi

qu'aux methodes d'interfacer le dispositif avec

l'utilisateur.

The invention refers to an electronic device devised to

facilitate the interaction between visually impaired

individuals and the environment through obstacle

detection, visual signaling of the user's presence and

intentions, as well as to the user-device interfacing

methods.

Aur

Premiu Iran *

Premiu Taiwan**,

Premiu Hong Kong

University**

12. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE

PENTRU MASINI SI INSTALATII

DESTINATE AGRICULTURII SI

INDUSTRIEI ALIMENTARE -

INMA

INSTITUT NATIONAL DE

RECHERCHE-DÈVELOPMENT

Eugen MARIN;

Nicolae

CONSTANTIN;

Dragoș

MANEA;

Cristian-Marian

SORICĂ.

ECHIPAMENT PENTRU

AFÂNARE PROFUNDĂ,

MĂRUNȚIRE, TASARE ȘI

NIVELARE A SOLULUI

ÉQUIPEMENT POUR SOL

AMEUBLISSEMENT EN

PROFONDEUR, EMINCER,

COMPACTAGE ET

Echipamentul tehnic este destinat lucrării de afânare

profundă a solului, concomitent cu operațiile de mărunțire,

tasare și nivelare pe terenuri care necesită spargerea

stratului de sol impermeabil care se formează sub stratul

arabil foarte compact, greu permeabil pentru apă și cu o

structură masivă.

L'équipement technique est conçu pour ameublissement du

sol en profondeur de façon concomitante avec hachage, le

Bronz

Page 7: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

POUR MACHINES ET

INSTALATIONS DESTIÉES Á

L'AGRICULTURE ET

L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-

INMA

NATIONAL INSTITUTE OF

RESEARCH-DEVELOPMENT FOR

MACHINES AND

INSTALLATIONS DESIGNED TO

AGRICULTURE AND FOOD

INDUSTRY-INMA

LEVELLING

EQUIPMENT FOR SOIL

DEEP LOOSENING,

MINCING, COMPACTION

AND LEVELLING

compactage et les opérations de mise à niveau dans les

domaines qui nécessitent la rupture de la couche de sol

imperméable formée sous la couche arable, ce qui est très

compact, avec une structure massive et difficile à être

pénétré par l'eau.

Technical equipment is designed to soil deep loosening

concomitantly with mincing, compacting and levelling

operations in fields that require the breakage of

impermeable soil layer formed under the arable layer,

which is very compact, with massive structure and difficult

to be penetrated by water

13. Universitatea Babeş-Bolayi

- Babeş-Bolyai University

- Université Babes-Bolyai

Turcu Romulus

Valeriu Flaviu,

Simon Simion,

Muresan Vasile

Dispozitive si metoda pentru

etansarea rotoarelor port proba

pentru Rezonanta Magnetica

Nucleară

Devices and method for

sealing Nuclear Magnetic

Resonance rotor sample-

holders

Appareils et méthode pour

l'étanchéité des rotor porte-

échantillons pure résonance

magnétique nucléaire.

Invenţia se referă la o metodă şi dispozitivele aferente

pentru etanşarea containerelor port-probă utilizate în

rezonanţă magnetică nucleară efectuată în cazul rotirii

acestor containere la un unghi faţă de direcţia câmpului

magnetic aplicat.

The present disclosure relates to a method and associated

devices for sealing the NMR rotor sample holders when

the last are spinned at an angle relative to the direction of

applied magnetic field.

La présente description concerne un procédé et des

dispositifs associés pour sceller les porte-échantillons de

rotor RMN lorsque le dernier sont filée à un angle par

rapport à la direction du champ magnétique appliqué

Aur

Premiu Croatia**

14. INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE

(INCDTP)

L'INSTITUT NATIONAL DE

RECHERCHE ET DE

SURDU

Lilioara;

Ghituleasa

Pyerina

Carmen;

BUCUR

Daniela;

MATEI Sandel;

DOBREA

Teodor

ŢESĂTURĂ

POLIFUNCŢIONALIZATĂ

DESTINATĂ REALIZĂRII

DE ADĂPOSTURI

PROVIZORII PENTRU

PERSOANE”

TISSU

MULTIFONCTIONEL

Tesătură polifuncționalizată destinată realizării de

adăposturi în regim de campanie. Țesătura este

polifuncționalizată ca urmare a unor tratamente de finisare

speciale, caracterizată prin structură compactă în măsură să

asigure un microclimat corespunzator în adăpostul pentru

persoane şi indeplinește condiţiile de rezistenţă mecanică

la solicitări dinamice, la temperaturi de lucru de până la

150oC.

L’invention concerne un tissu destiné à la production

d'abris en régime de campagne. Le tissu est

Aur

Page 8: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

DÉVELOPPEMENT POUR

TEXTILES ET CUIR (INCDTP)

NATIONAL RESEARCH &

DEVELOPMENT INSTITUTE FOR

TEXTILES AND LEATHER

(INCDTP)

DESTINÉ À LA

PRODUCTION D’ABRIS

TEMPORAIRES POUR LES

PERSONNES”

POLYFUNCTIONALIZED

FABRIC FOR THE

PRODUCTION OF

TEMPORARY SHELTERS

FOR PEOPLE”

multifunctionel en raison de traitements spéciaux de

finition, est caractérisé par une structure compacte capable

de fournir un microclimat convenable dans l’abris pour les

personnes et remplit les conditions de résistance

mécanique aux charges dynamiques, aux températures de

travail jusqu'à 1500C.

The invention relates to a polyfunctionalized fabric for the

production of shelters for campaign. The fabric is

polyfunctionalized due to special finishing treatments,

characterized by a compact structure able to provide an

adequate microclimate in the shelter for people and meets

the conditions of mechanical resistance to dynamic stress,

at working temperatures of up to 150oC.

15. Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

(INCDPM)

National Institute for Research and

Development for Environmental

Protection/

Institut national de recherche et de

développement pour la protection de

l'environnement

Deák György,

Bâdiliță Alin

Marius, Raischi

Constantin

Marius, Silion

Marius Mădălin,

Raischi Natalia

Simona, Tudor

Marian

Staţie mobilă de tipul DKMR-

01T de monitorizare prin

teledetecţie a ihtiofaunei şi în

special a sturionilor în condiţii

hidrologice dificile/

DKMR-01T mobile station for

the ihtiofauna and

especially sturgeon

monitoring through

teledetection, in dificult

hydrological conditions/

Type de station DKMR 01T

de surveillance par

teledetection d'un ichtyofaune

particulierement d'esturgeons,

dans conditions hydrologiques

différentes.

Invenția se referă la o stație mobilă de monitorizare a

ihiofaunei și, în special, a sturionilor în diferite condiții

hidrologice dificile (hidromorfologice, hidrodinamice şi

meteorologice). Aceasta funcţionează pe baza principiului

presiunii de flotaţie care îi oferă mobilitate în plan vertical

şi orizontal, cu eliminarea riscului de pierdere a staţiilor de

recepţie şi implicit a volumului informaţional înregistrat.

The invention is refering to a mobile station of ihitiofauna

monitoring and especially of sturgeon, in diffrent

hydrological conditions (hydromorphological,

hydrodinamic and meteorological). It performs based on

the floating criteria which offers vertical and horizontal

mobility, eliminating the loss risk of the reception stations

and the informational volume recorded.

L'invention concerne un ihiofaunei de surveillance de la

station mobile et, en particulier, les esturgeons dans

diverses conditions hydrologiques difficile

(morphologique, hydrodynamique et les conditions

météorologiques). Il fonctionne sur le principe de la

flottation de pression qui permet une mobilité verticale et

horizontale, d'éliminer le risque de perte de stations

réceptrices et donc le volume d'informations enregistrées.

Aur

16. Persoane fizice TOMOIAGA

ADRIAN

Robot autonom pentru

inspectia si mentenanta

Inventia se refera la un robot mobil destinat mentenantei

suprafetelor interioare ale conductelor de mari dimensiuni

Argint

Page 9: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

DALE DANIEL

IONICA

DRIMUS

DAN MIHAI

conductelor de dimensiuni

mari si metoda de exploatare a

acestuia

Autonomus Robot for the

Inspection and Maintenance of

Large-Sized Pipes and Method

of its Exploitation

Robot automome pour

l’inspection et l’entretien des

grandes conduites et la

méthode de ses opérations

efectuand operatii de curatire, vopsire si inspectie.

The current invention refers to a mobile robot aimed at the

maintenance of inner surfaces of large-sized pipes

completing operations of cleaning, painting and inspection.

L’invention fait réfèrence a un robot mobile destiné pour

la maintenance des surface intérieures des conduites de

grand dimensiones qui realise des opérations de nettoyage,

d’application de peinture e controle de qualité.

17. Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Textile si Pielarie

National Research and Development

Institute for Textiles and Leather

Institut National de Recherche &

Développement pour Textiles et Cuir

Angela Dorogan Tesatura pentru lenjerie de pat

destinata persoanelor

varstnice, a celor cu

dizabilitati de miscare si

imunitate

Fabric for bedding for the

elderly, persons with

disabilities of movement and

immunity

Tissu pour literie destiné aux

personnes âgées, et aux

personnes avec disabilités de

mouvement et immunité.

Inventia se refera la o tesatura utilizata la realizarea

componentelor de lenjerie de pat pentru persoane

varstnice, a celor cu dizabilitati de imunitate si / sau

miscare.

The invention relates to a fabric used for the production of

the components of bedding for the elderly, persons with

disabilities of immunity and/or movement.

L’invention concerne un tissu destiné à la production

d'éléments de literie pour les personnes âgées et aux

personnes avec disabilités de l'immunité et/ou mouvement.

Argint

18. ICPE SA DUMITRESCU

Gheorghe

CALISTRU

Radu

PAVELESCU

Dan

Alexandru

Contactor electromagnetic

tripolar cu comutaţie în vid, de

tip compact

Contacteur électromagnétique

tripolaire à commutation en

vide, de type compact

Contactor electromagnetic tripolar cu comutaţie în vid de

tip compact, a cărui construcţie este destinată obţinerii

unor solicitări echilibrate şi reduse a dispozitivului de

acţionare, a diminuării forţei de acţionare, a greutăţii şi a

gabaritului, a măririi duratei de viaţă şi a fiabilităţii.

Contacteur électromagnétique tripolaire à commutation en

vide, de type compacte, dont la construction est destinée à

obtenir des sollicitations équilibrées et réduites de

l'actionneur, à diminuer la force de la commande, le poids

et le volume, à proroger la durée de vie et à augmenter la

Argint

Page 10: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

RADULIAN

Three-pole vacuum

electromagnetic contactor, the

compact type

fiabilité.

Three-pole vacuum electromagnetic contactor, the

compact type , which construction is intended to obtain

balanced stress and reduced actuator, to reduce the

operating force, the weight and overall dimensions, to

increase the lifetime and the reliability.

19. Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Microtehnologie-

IMT Bucuresti

National Institute for Research and

Development of Microtechnologies-

IMT Bucharest

Marioara

AVRAM,

Andrei

AVRAM,

Catalin

MARCULESC

U,

Antonio

RADOI,

Catalin BALAN

Procedeu de realizare a

dispozitivului dielectroforetic

pentru caracterizarea celulelor

tumorale autoasamblate in

canale microfluidice

Procedure for realization of

the dielectrophoretic device

for electrical impedance

spectroscopic study of self-

assembled tumor cells in the

microfluidic channels

Procédé pour la fabrication

d'un dispositif

diélectrophorétique pour la

caractérisation des cellules

tumorales auto-assemblées

dans des canaux

microfluidiques

Invenția se referă la dezvoltarea unui dispozitiv

dielectroforetic compus dintr-un biosenzor impedimetric

cu microelectrozi interdigitaţi și un sistem microfluidic.

The invention refers to the development of a

dielectrophoretic device consisting of an impedance

biosensor with interdigitated microelectrodes and a

microfluidic system.

L'invention concerne la développement d'un dispositif

diélectrophorétique constitué par un biocapteur

impédimétriques avec des microélectrodes interdigitées et

d'un système microfluidique.

Aur +

Premiu Hong

Kong*

Premiu Iran **

20. Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

L’Institute National de Recherche et

Développement de Turbomoteurs

COMOTI

Carlanescu

Razvan,

Prisecaru Tudor,

Silivestru

Valentin,

Prisecaru

Malina Mihaela,

Camera de ardere cu

preamestec si turbionare

Chambre de combustion de

prémélange et tourbillion

Invenţia se referă la o camera de ardere cu preamestec si

turbionare, folosită în domeniul turbomotoarelor cu gaze

cu combustibili gazoși, în special in cazul în care gazele

combustibile sunt amestecuri de gaze cu viteze de ardere

ridicate, de exemplu hidrogenul.

L'invention concerne une chambre de combustion à

prémélange et le tourbillon qui est utilisé dans le domaine

des turbines à gaz fonctionnant avec un carburant gazeux,

en particulier dans le cas où le combustible gazeux est un

mélange de gaz à grande vitesse de combustion comme

Aur +

Premiul AGEPI*

Page 11: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

Romanian Research and Development

Institute for Gas Turbines COMOTI

Tecu Vlad,

Sandu Cornel,

Carlanescu

Cristian

Premix combustion chamber

with swirling

l'hydrogène.

The invention relates to a premixed and swirl combustion

chamber which is used in the field of gas turbines

operating on gaseous fuel, especially for the case when the

gaseous fuel is a mix of gases with high burning velocity

like hydrogen.

21. PERSOANE FIZICE

Marius MOGA,

Augustin

SEMENESCU,

Mihnea Cosmin

COSTOIU,

Ileana Mariana

MATEȘ,

Cezar-Ionuţ

CĂLIN,

Catalin

Gheorghe

AMZA

ENDOPROTEZĂ SCURTĂ

CERVICALĂ FEMURALĂ

SHORT FEMORAL STEM

CERVICAL

ENDOPROSTHESIS

Endoprothèse Cervical-

Fémoral Courte

Invenţia se referă la o endoproteză scurtă cervicală

femurală prevazuta cu un sistem de fixare prin înşurubare,

ce imbunătăţeşte procesul de osteo-integrare prin creşterea

forţelor de aplicare la interfaţa os-endoproteză şi creşterea

stabilităţii primare si finale, prin injectarea printr-un

orificiu axial sau excentric a cimentului ortopedic cu

viscozitate mică.

The patent relates to a short femoral stem cervical

endoprosthesis, coceived with a threaded fixation system,

working through the process of screwing, improves the

process of osteo-integration by increasing the application

forces of the bone-prosthesis interface and by increasing

the primary and final stability, through the injection via an

axial or excentric opening of low viscosity orthopaedic

cement.

La présente invention concerne une endoprothèse cervical-

fémoral courte prevue avec un système de fixation

supplémentaires par vissage, améliore le processus

d'ostéointégration en augmentant les forces de l'application

sur l'interface osseuse-endoprothèse et augmentation de la

stabilité primaire et finale, par injection parmi à travers un

trou axial ou excentrique de cément orthopédique avec

faible viscosité.

Aur

Premiu Croatia**

Premiu China **

Premiu Turcia**

22. ICMET Craiova Constantin

Sandu

Serghie Vlase

Marian Duta

Bare dreptunghiulare de

aluminiu cu contacte din cupru

argintate sau stanate

Rectangular aluminum bars

with silver-plated copper

contacts

Inventia se refera la bare dreptunghiulare, din aluminiu, cu

contacte din cupru, argintate sau stanate, folosite pentru

trecerea curentului electric

The invention refers to rectangular aluminum bars with

copper silver-plated or tin-plated contacts used for passage

of current.

Argint

Premiu Federatia

Rusa **

Page 12: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

Barres d'aluminium

rectangulaires avec contacts

en cuivre argenté ou étamé

L'invention concerne des barres d'aluminium

rectangulaires avec contacts en cuivre argenté ou étamé,

utilisés pour le passage du courant électrique

23. Institutul Naţional de Cercetare–

Dezvoltare pentru Fizică Tehnică –

IFT Iaşi, România

Institut National de Recherche &

Dévelopment pour la Physique

Technique, Iassy, Roumanie

National Institute of Research and

Development for Technical Physics,

Iaşi, Romania

Chiriac Horia

Lupu Nicoleta

Material magnetic metalic cu

temperatură Curie controlată

și procedee de obținere a

acestora

Matériau métallique

magnétique ayant la

temperature de Curie contrôlé

et procédés d`obtention de

celui-ci

Metallic magnetic material

with controlled Curie

temperature and processes for

preparing the same

Invenţia se referă la un material magnetic metalic care are

compoziţia exprimată în procente atomice: Fe=59…67%,

Nb=0,1…1%, B=20%, material bicompatibil (Ti, Ta sau

Mn)=12…20%, structură quasi-amorfă de tip “glassy“ şi

temperatură Curie controlată în intervalul 0…700C, şi la

procedee de obţinere a acestuia.

L'invention concerne un matériau magnétique métallique

ayant la composition exprimée en pourcentages atomiques

Fe=59…67%, Nb=0.1…1%, B=20%, matériau

biocompatibles (Ti, Ta ou Mn) = 12…20%, une structure

quasi-amorphe de type «glassy» et une température de

Curie contrôlée dans l'intervalle 0…700C, et procédé

d`obtention de celui-ci.

The invention relates to a metallic magnetic material with

the nominal composition expressed in atomic percent

Fe=59...67%, Nb=0.1...1%, B=20%, biocompatible

material (Ti, Ta or Mn) = 12...20%, “glassy” structure and

controlled Curie temperature within the interval 0...700C,

and the processes for preparing the same.

Aur

Premiu Federatia

Rusa**

24. SC REMIR SRL RĂDULESCU

REMI

RĂDULESCU

RAUL

RĂDULESCU

HORTENSIA

RĂDULESCU

ALIN

RAZVAN

SISTEM STERILIZARE

BANCNOTE SI

MONEDE

Sistem sterilizare bancnote și monede a fost conceput să

elimine bacteriile, virusuri, protozoare, mucegaiuri care se

găsesc pe bani.Este alcătuit dintr-o casă de bani, care are în

componență mai multe sertare ,unde sunt depozitate

bancnotele în poziția pe cant, monedele, un capac, pe care

sunt montate un ansamblu de lămpi ultraviolete

germicidale cu emisie de ozon, un bloc automat care

comandă aprinderea și stingerea lămpilor, prin intermediul

unui releu de timp , un microcontact, un întrerupător

manual, circuite electrice, racordate la o sursă de curent

electric de 220V. La deschiderea capacului ,blocul

automat comandă stingerea lămpilor care vor fi

programate de un releu să rămână aprinse câteva secunde

Argint

Premiu Taiwan**

Page 13: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

SYSTEME DE

STERILISATION DE

BILLETS ET MONNAIES

STERILIZATION SYSTEM

FOR BANK-NOTES AND

COINS

sau chiar minute în funcție de rezistența

microorganismelor la radiațiile UV germicidale cu emisie

de ozon .

L’invention concerne un système de stérilisation de billets

et monnaies et il a été conçu pour éliminer de leur surface

les bactéries, les virus et d’autres micro-organismes.

Le système, conformément à l’invention, est formé d’un

coffre-fort, un ensemble de lampes UV germicides à

émission d’ozone, un bloc automatique qui commande

l’allumage et l’éteinte des lampes.

The invention refers to a sterilization system for bank-

notes and coins. It was designed to eliminate bacteria,

viruses and other microorganisms from the surface of

bank-notes and coins. The system consists of a strongbox,

an ensemble of UV germicidal lamps with ozone

production and an automatic block which controls the

switch on and turn off of the lamps.

25. Institutul National de C-D pentru

Optoelectronica - INOE 2000

National Institute of R&D for

Optoelectronics – INOE 2000

L’Institut National de R&D pour

Optoelectronique - INOE 2000

Savastru Dan,

Miclos Sorin,

Popescu

Aurelian,

Savastru

Roxana

Procedeu și dispozitiv de

sesizare a gheții de pe căile

rutiere

Process and device for sensing

ice on roads

Procédé et dispositif pour

détecter la glace sur les voies

routières

Procedeul constă în iluminarea unei fâșii înguste din

lățimea drumului cu ajutorul unui laser, focalizarea luminii

cu ajutorul unui obiectiv, prevăzut cu un filtru de absorbție

pe fanta unui spectrograf, cu ieșire pe o cameră CCD,

legată la un PC, care transmite informațiile computerului

de bord al autovehiculului.

The process consists of illuminating a narrow strip of the

road width by a laser, focusing the light using a lens

equipped with an absorption filter upon the slit of a

spectrograph with output to a CCD camera, connected to a

PC that submits the data to the vehicle board computer.

Le procédé consiste à éclairer une bande étroite de la

largeur de la route par laser, la focalisation de la lumière à

l'aide d'une lentille munie d'un filtre d'absorption sur la

fente d'un spectrographe avec sortie vers une caméra CCD

reliée à un PC, qui transmet les informations à l'ordinateur

de bord du véhicule.

Argint

26. Institutul National de Cercetare- DAVID Elena Metodǎ de recuperare a Brevetul se refera la o metoda simpla de reciclare a Aur +

Page 14: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

Dezvoltare pentru Tehnologii

Criogenice si Separari Izotopice

INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea

National Institute for Research and

Development for Cryogenic and

Isotopic Technologies,

INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea

National Research and Development

Institute de Cryogénie et de

séparation isotopique,

INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea

STEFANESCU

Ioan

ARMEANU

Adrian

polivinil butiralului din

deşeuri de sticlǎ securizatǎ

Method of polyvinyl butyral

recovery from safety glass

wastes

Méthode pour la récupération

de polyvinylbutyral des

déchets de verre de sécurité

deseurilor din sticla securizata prin laminare cu polivinil

butiral si asigura separarea eficienta a lor pe baza

diferentei mari de densitate si fragilitate ce exista intre

aceste materiale. Aplicarea metodei permite obtinerea

polivinil butiralului si a sticlei ,complet purificate care pot

fi reutilizate in procesul de fabricare a sticlei securizate

sau pentru alte aplicatii.

The patent relates to a simple recycling method of glass

wastes laminated with polyvinyl butyral and ensures their

efficient separation based on big density and fragility

difference that exists between these materials. Method

allows obtaining of polyvinyl butyral and glass fully

purified which can be reused in the manufacture of safety

glass or in other applications.

Le brevet concerne un méthode simple de recyclage des

verre feuilleté avec polyvinyl butyral et permet leur

séparation efficace basé sur la grande différence de densité

et fragilité existant entre ces matériaux. La méthode

permet d'obtenir le polivinil butyral et le verre,

entièrement purifié et peuvent être réutilisés dans la

fabrication de verre de sécurité ou d'autres applications.

Premiul orasului

Geneva*

27. ICMET Craiova Adrian Vintila

Nicolae Matei

Echipament pentru

detensionarea prin vibratii

Equipment for vibratory stress

relief

Équipement pour le

détensionnement des pièces

métalliques au moyen de

vibrations

Invenţia se referă la un echipament pentru detensionarea

prin vibraţii a pieselor metalice, care se foloseşte pentru

reducerea tensiunilor interne introduse în structura acestor

piese.

The invention relates to an equipment for metal parts stress

relieving by means of vibrations, intended to be employed

to reduce internal stress generated within the structure of

said parts.

L'invention concerne un dispositif de détensionnement des

pièces métalliques au moyen de vibrations, qui sert à

réduire les tensions internes dans la structure de ces pièces.

Argint

28. Institutul National de C-D pentru

Optoelectronica - INOE 2000

National Institute of R&D for

Popescu

Aurelian,

Surmeian

Metoda si dispozitiv pentru

spectrometria de masa cu laser

Invenția se referă la o metodă de identificare a unui analit

pe o suprafață contaminată cu diferiți agenți chimici sau

biologici, în timp real, prin metoda spectrometriei de masă

cu ajutorul unui flux de atomi metastabili și ablație laser,

Aur

Premiul OSIM*

Page 15: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

Optoelectronics – INOE 2000

L’Institut National de R&D pour

Optoelectronique - INOE 2000

Agavni,

Displasu

Constantin,

Savastru Dan,

Groza Andreea,

Tautan Marina,

Tenciu Daniel,

Miclos Sorin,

Ganciu Mihai

in impulsuri

Method and device for pulsed-

laser mass spectrometry

Procédé et dispositif pour la

spectrométrie de masse à

impulsions laser

care permite efectuarea măsuratorilor în condiții de mediu

ambient

L'invention concerne un procédé d'identification d'un

analyte qui est contaminée par divers produits chimiques

ou d'agents biologiques, en temps réel, au moyen de la

spectrométrie de masse en utilisant un flux d'atomes

métastables et l'ablation au laser, qui permettent le mesures

dans l'environnement ambiante

The invention relates to a method for identifying an

analyte on a surface contaminated with various chemical

or biological agents in real time by means of mass

spectrometry, using a flux of metastable atoms and laser

ablation allowing the measurements in ambient

environmental conditions

29. Persoana fizica Mariana

Patrascu

Sylviu

Kumbakisaka

Procedeu şi instalaţie de

extracţie a compuşilor

biologic activi din plante şi

reactor continuu pentru

extracţia asistată de microunde

şi ultrasunete a

compuşilor biologic activi din

plante

Procedure and extraction plant

of biological active

compounds from plants and

continuous reactor for

simultaneous microwave &

ultrasound extractions of

biological active compounds

from plants

Procédure et usine d'extraction

de composés actifs

biologiques à partir de plantes

et réacteur continu pour

micro-ondes simultanées et

Prezenta invenţie se referă la un procedeu de extracţie şi la

un nou tip de reactor chimic de extracţie a compuşilor

biologic activi din plante prin aplicarea simultană a

ultrasunetelor şi microundelor într-un regim laminar

continuu de extracţie.

This invention refers to a process and new reactor type for

extraction of biological active compounds from plants by

simultan applications of microwave and ultrasound energy

in a laminary flow regime of extraction.

La présente invention se rapporte à un procédé et un

nouveau type de réacteur pour l'extraction de composés

actifs biologiques à partir de plantes par des applications

simultane de micro-ondes et ultrasons dans un régime

d'écoulement laminaire de l'extraction.

Aur

Premiu Taiwan -

Taipei* China

Premiu Iran **

Page 16: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

ultrasons extractions de

composés biologiquement

actifs à partir de plantes

30. Universitatea POLITEHNICA din

București, Bucureşti, Romania

Université Polytechnique de Bucarest,

Bucarest, Roumanie

University

POLITEHNICA of Bucharest,

Bucharest, Romania

Anton FICAI,

Ecaterina

ANDRONESCU,

Madalina

Georgiana ALBU,

Denisa FICAI,

Maria SONMEZ

Grefe osoase osteoinductive si

osteoconductive si procedeu

de obţinere a acestora

Greffes osseuses ostéo-

inducteurs et ostéoconducteur

et le processus d'obtention

Osteoconductive and

osteoinductive bone grafts and

process for their

manufacturing

Inventia se refera la o grefă osoasă utilizată în special în

stomatologie şi implantologie. Grefa osoasă, conform

invenţiei, este constituită din colagen şi hidroxiapatită,

eventual carbonatată precum şi precursori ai acestora

(lactat sau gluconat de calciu).

L'invention concerne un greffe d'os utilisé en particulier

dans la dentisterie et de l'implantologie. La greffe osseux

selon l'invention est constituée de collagène et

d'hydroxyapatite carbonatée possibles, ainsi que leurs

précurseurs (lactate ou le gluconate de calcium).

The invention refers to a bone graft especially developed

for dentistry and implantology. Based on the invention, the

bone graft is composed by collagen and hydroxyapatite, in

carbonated form as well as its precursors (especially

calcium lactate or gluconate).

Aur

Premiu Hong Kong

Science Park**

Premiu China **

Premiu Turcia**

INVENTII PARTICIPANTE PE COSTURI PROPRII

Nr.

crt.

Unitatea

Autori

Titlul invenţiei

Descrierea invenţiei Medalii / Premii

31.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Romania

Lucian Blaga University of Sibiu Romania

L`Universite Lucian Blaga de Sibiu

ŢÎŢU Aurel

Mihail

OPREAN

Constantin

BONDREA Ioan

MĂRGINEAN

Ion

AUTOMOBIL ELECTRIC

PERSONAL INDIVIDUAL

ELECTRICAL PERSONAL

INDIVIDUAL CAR

VOITURE ÉLECTRIQUE

PERSONNEL INDIVIDUEL

Inventia se refera la un automobil economic şi nepoluant

pentru a fi utilizat în oraş în cazurile în care este nevoie să

se deplaseze numai persoana proprie, pentru a înlocui

transportul unei singure persoane cu un automobil echipat

cu cinci locuri, dar menţinând un confort personal similar

cu cel asigurat de automobilele clasice prevăzute să

transporte cinci persoane.

The invention relates to an economic and environmentally

Aur

Premiul AGEPI*

Page 17: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

ȚÎȚU Ștefan

MOLDOVAN

Alexandru Marcel

BOGORIN-

PREDESCU

Adrian

friendly car for use in the city where there is a need to

move only the person on its own, to replace the transport

of one person with a car equipped with five seats, but

keeping a personal comfort similar to that provided by

classic cars meant to transport five people.

L'invention concerne d`une voiture économique et

écologique pour l’utilisation dans la ville où il est

nécessaire de déplacer uniquement la personne sur son

propre, pour remplacer le transport d'une personne avec

une voiture équipée de cinq sièges, mais gardant un

confort personnel semblable à celui fourni par les voitures

classiques prévu de transporter cinq personnes.

32. - Claudiu Sutan

Gheorghe

Axinte

Sistem de control a intensitatii

luminii si micsorare a

transferului de caldura

prin ferestrele din locuintele

inteligente

Système de commande

d'intensité de la lumière et de

diminution de chaleur dans les

fenêtres du les maisons

intelligentes.

Light intensity control system

in energy efficient windows

for smart buildings

Inventia foloseste materiale polarizante aflate in interiorul

unui geam termopan cu ajutorul carora se poate controla

intensitatea luminii care trece prin fereastra. Controlul

sistemului este realizat de telefonul smart sau tableta si

este integrabil in standardul Smart Home.

L'invention utilise un matériau polarisant situé à l'intérieur

d'un vitrage isolant avec lequel vous pouvez contrôler

l'intensité de la lumière passant à travers la fenêtre. La

commande du système est réalisée par téléphone

intelligent ou une tablette, et est inclus dans la norme

Smart Home.

The invention uses polarizing material located inside an

insulating glass with which you can control the intensity of

light passing through the window. System control is

realized by smart phone or tablet, and is included in the

standard Smart Home.

Argint

33. Universitatea din Craiova

SC IPA SA

Universitatea din Craiova

Nicolae Petre-

Marian, Vladut

Gabriel-Catalin,

Constantinescu

Mircea- Catalin,

Nicolae Ileana-

Diana, Nicolae

Marian-Stefan,

Constantinescu

Ioana-Irina

Sistem si metoda de masurare

pentru determinarea simultana

a marimilor electrice din statii,

substatii si posturi de

transformare

Système et méthode pour

déterminer la mesure

simultanée de grandeurs

électriques stations, sous-

stations et postes de

Inventia se refera la un sistem si o metoda de masurare

pentru determinarea simultana a marimilor electrice din

statii, substatii si posturi de transformare.

L'invention concerne un système et un procédé permettant

Aur

Page 18: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

SC IPA SA

Universitatea din Craiova

SC IPA SA

transformation

System and method for

determining simultaneous of

electrical measurement from

stations, substations and

transformer stations

de déterminer la mesure simultanée de grandeurs

électriques, des stations, des postes et des postes de

transformation.

The invention relates to a system and a method for

determining simultaneous of electrical measurement from

stations, substations and transformer stations.

34. Universitatea de Ştiinţe Agronomice

și Medicină Veterinară Bucureşti

University of Agronomical Sciences

and Veterinary Medicine Bucharest

Université de Sciences Agronomiques

et Médecine Vétérinaire, Bucarest

Emanuel

Vamanu

GIS2 – Sistem de simulare in

vitro a colonului uman în trei

faze

GIS2 - In vitro simulation

system of the human colon in

three stages

GIS2 – Système triphasique

pour la simulation in vitro du

colon humain

Prezenta invenţie constă într-o metodă de testare in vitro,

în trei etape, a efectului unor produse probiotice în timpul

tranzitului prin colonul uman.

The present invention consists in a method of in vitro

testing, in three phases, of the effect of probiotic products

during the transit through the human colon.

La présente invention repose sur une méthode de

vérification in vitro, en trois phases, de l’effet des produits

probiotiques suite de leur transit le long du colon.

Argint

35. IMSAR al Al Academiei Romane cu

partener Universitatea Tehnica Cluj

Napoca

L. Vladareanu,

R. Munteanu,

T. Sitereteanu,

E. Albu, V.

Vladareanu, R.

A. Munteanu, B.

Cononovici, M.

Iliescu, O.

Melinte, I. Gal,

D. Mitroi, O.

Chelaru, M.

Mihailovici

Metoda si dispozitiv pentru

dezvoltarea in mediul realitatii

virtuale a interferentelor de

control pentru sisteme

mecatronice

Methods and device for

development in virtual reality

of interfaces for mechatronic

sytem’s control

L’invention complexe et un

systeme pour le development

dans un milieu virtuel des

interfaces intelligentes

flexibles et portable de control

en temps reel pour les robots

Inventia se refera la o metoda si un dispozitiv complex

pentru dezvoltarea in mediu virtual a unor interfete de

control versatil, inteligente si portabile, validate in timp

real pentru un sistem de control mecatronic, fiind destinate

imbunatatirii performantelor de control a miscarii,

navigarii si orientarii robotilor pe axele de control cu

aplicatii in mecatronica si roboti humanoizi

The invention deals with a complex method and device for

development in a virtual environment of versatile,

intelligent, and portable control interfaces validated in real

time on mechatronics systems and humanoid robots.

L’invention a comme but une methode et un systeme pour

le developpement des interfaces intelligentes de control en

temps reel par les robots humanoides.

Aur

Premiu China**

Premiu Federatia

Rusa**

Page 19: CAIET DE SARCINI -  · Invenţia se referă la un cap rotativ de prelucrare prin electroeroziune asistată de ultrasunete destinat frezării electroerozive, care are un electrod-sculă

humanoides

* Premii la Festivitatea de Premiere

** Premii in Standul Romaniei

Palmares pentru 35 de inventii prezentate:

19 medalii de aur,

14 medalii de argint,

2 medalii de bronz,

30 de premii speciale (dintre care 8 premii acordate la Festivitatea de Premiere si 22 in Standul Romaniei de la Salon)


Related Documents